ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Κ.Μ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Κ.Μ."

Transcript

1 ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Κ.Μ. Η Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, όπως εκφράζονται από την Οδηγία 99/56/EU και την ΚΥΑ 59/ αντίστοιχα, θέτουν τις βάσεις και τους στόχους για την αποτελεσµατική και αειφορική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στον αιώνα. Άµεση προτεραιότητα δίδεται στην µείωση των απορριµµάτων στην πηγή παραγωγής θέτοντας αρχές όπως "ο ρυπαίνων πληρώνει" και "διαλογής στην πηγή". Tονίζεται ο ρόλος της ανακύκλωσης, ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησης υλικών ιδιαίτερα για υλικά συσκευασίας και για επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία και πρέπει να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα απορρίµµατα στην πηγή παραγωγής τους. Απόβλητα που δεν δύναται να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιµοποιηθούν συνίσταται ιεραρχικά η ενεργειακή αξιοποίησή τους. Τα απορρίµµατα πλέον δεν θεωρούνται άχρηστα υλικά για ταφή, αλλά τονίζεται η ανάγκη αξιοποίησής τους µε σκοπό την ανάκτηση ενεργειακών προϊόντων όπως βιοαερίου (αναερόβια χώνευση) και θερµότητας ή ηλεκτρισµού (καύση, πυρόλυση, αναερόβια χώνευση). Η υγειονοµική ταφή απορριµµάτων αποτελεί το τελευταίο προτιµητέο στάδιο, το οποίο καλείται να παίξει το ρόλο περισσότερο της υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (υπολείµµατα των διεργασιών επεξεργασίας απορριµµάτων) παρά το κύριο στόχο διαχείρισης απορριµµάτων σε ένα Περιφερειακό ή Νοµαρχιακό Μοντέλο ιαχείρισης. Στην Οδηγία 94/6/EU για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας εισάγεται η αρχή της ευθύνης του παραγωγού και αναδιοργανώνεται η αντιµετώπιση του θέµατος της ανακύκλωσης. Επίσης συνδέεται η ανακύκλωση µε τα θέµατα των υλικών συσκευασίας και καθορίζονται συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για όλες τις χώρες - µέλη για την επίτευξη συγκεκριµένων ποσοτικών στόχων. Ο Νόµος 99/ αποτελεί την εφαρµογή της οδηγίας 94/6/ΕΚ στο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο και αφορά σε θέµατα ανακύκλωσης και υλικών συσκευασίας µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στο επίπεδο της αγοράς. Με το Ν.99/ τίθεται υποχρεωτικός στόχος η αξιοποίηση του 5% τουλάχιστον ως το 5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων µε την οδηγία 99//ΕU θέτει τεχνικά πρότυπα υγειονοµικής ταφής καθ όλο τον κύκλο ζωής του ΧΥΤΑ. Σκοπός της οδηγίας είναι να αναλαµβάνονται ασφαλείς και ελεγχόµενες δραστηριότητες υγειονοµικής ταφής, να ενθαρρύνεται η πρόληψη, ανάκτηση, ανακύκλωση και η χρήση υλικών καθώς και η ανάκτηση ενέργειας από τα στερεά απόβλητα, ενώ παράλληλα να εφαρµόζεται η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει και να περιοριστεί τόσο η ποσότητα όσο και ο επικίνδυνος χαρακτήρας των αποβλήτων που διατίθενται για υγειονοµική ταφή. Η ΚΥΑ 947/58/ αποτελεί την εναρµόνιση της Οδηγίας 99//EU στο Ελληνικό Θεσµικό Πλαίσιο. Με την Οδηγία και την ΚΥΑ ορίζεται ότι δεν µπορούν να οδηγούνται σε υγειονοµική ταφή απορρίµµατα χωρίς επεξεργασία ενώ τα βιοαποικοδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ταφή πρέπει να µειωθούν: α) στο 75% της ποσότητας που παρήχθη το 995 έως το έτος στόχος, 4 Φεβρουαρίου 5

2 β) στο 5% της ποσότητας που παρήχθη το 995 έως το έτος στόχος, και γ) στο 5% της ποσότητας που παρήχθη το 995 έως το έτος στόχος. Για την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων σε Επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας η Ο.Ε. έκανε καταγραφή των στερεών οικιακών αποβλήτων για το έτος αναφοράς 995 λαµβάνοντας υπόψη τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΚΥΑ 4//) καθώς και την τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ για την αύξηση του πληθυσµού στους Νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας (99-). Από την ποσοτικοποίηση των στόχων προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα: - Η υποχρεωτική ανάκτηση υλικών συσκευασίας είναι της τάξης 79. τόνων/χρόνο για το και πρέπει να φθάσει τα 7.5 τόνους στο τέλος του. - Η υποχρεωτική εκτροπή βιοαποκοδοµήσιµων υλικών από ταφή ανέρχεται στο 5,% της παραγόµενης ποσότητάς τους το (58.48 τόνοι/χρόνο) και αγγίζει το 78,9% ( τόνοι/χρόνο) το έτος. - Η εκτροπή της ποσότητας των βιοαποικοδοµήσιµων στερεών αποβλήτων αναµένεται να φτάσει ακόµα και σε επίπεδα του 7% για το, εάν στα αστικά απορρίµµατα προστεθούν οι ποσότητες των βιοαποικοδοµήσιµων γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγονται στην Κεντρική Μακεδονία και δεν έχουν καταγραφεί (εκτός Θεσσαλονίκης) στους περισσότερους Νοµαρχιακούς Σχεδιασµούς - Η υποχρεωτική εκτροπή του 4% του συνόλου των παραγόµενων µη επικινδύνων αστικών αποβλήτων από ταφή για το και του 58% για το. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Οι χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων που κατασκευάζονται ή λειτουργούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πέντε. Οι χώροι αυτοί έχουν χωροθετηθεί: α) ένας στο Νοµό Πέλλας (περιοχή Αλµωπίας στην Αριδαία), β) δύο στο Νοµό Πιερίας (ένας στο ήµο Κατερίνης και ένας στο ήµο Λιτοχώρου), γ) ένας στο Νοµό Χαλκιδικής ( ήµος Κασσάνδρας) και δ) ένας στο Νοµό Σερρών ( ήµος Σερρών). Τέλος, λειτουργεί ένας χώρος ελεγχόµενης διάθεσης απορριµµάτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης (περιοχή Ταγαράδες), ο οποίος εξυπηρετεί και το ήµο Καλλικράτειας από το νοµό Χαλκιδικής. Οι ανάγκες όσον αφορά στον εξυπηρετούµενο πληθυσµό και τη διατιθέµενη ποσότητα στερεών αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία καλύπτονται κατά,5% από ΧΥΤΑ, κατά 5% από χώρους ελεγχόµενης ταφής και κατά 9,5% από χώρους ανεξέλεγχτης διάθεσης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει καµία µονάδα επεξεργασίας-εκτροπής στερεών αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία. Στην Κεντρική Μακεδονία σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ο.Ε. υπήρχαν οι εξής χωµατερές: 9 στο Νοµό Θεσσαλονίκης, 6 στο Νοµό Ηµαθίας, 8 στο Νοµό Κιλκίς, 98 στο Νοµό Σερρών, 98 στο Νοµό Πέλλας, 4 στο Νοµό Πιερίας, ενώ δεν υπάρχει επίσηµη καταγραφή στο Νοµό Χαλκιδικής (εκτίµηση 6 χωµατερές). Μέχρι στιγµής έχουν αποκατασταθεί µε δαπάνες του Ταµείου Συνοχής και του ΕΠΠΕΡ οι χώροι ανεξέλεγχτης ταφής της Θέρµης και του ερβενίου, ενώ µερική αποκατάσταση έγινε στους χώρους των Ταγαράδων και των Σερρών. 4 Φεβρουαρίου 5

3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η υφιστάµενη κατάσταση των έργων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζεται µε βάση τα προβλεπόµενα έργα καθώς και τη φάση εξέλιξής τους, στα πλαίσια των Νοµαρχιακών Σχεδιασµών. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ : Ολοκληρώθηκε το Α Στάδιο Σχεδιασµού. Προτείνεται ως βασική µέθοδος διάθεσης η αναερόβια επεξεργασία και η κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων. Η µελέτη σχεδιασµού Β Στάδιο έχει εισηγηθεί µε πολλαπλές τροποποιήσεις. Έχει εκδοθεί η απόφαση Νοµάρχη µε σχετική απόφαση Ν.Σ. για τη θέση <>. Έχουν κατατεθεί ΠΠΕΑ και ΜΠΕ ενώ έχει προκύψει ιδιαίτερος προβληµατισµός για την προτεινόµενη θέση και το περιεχόµενο των µελετών. Υπάρχει σχετική γνωµοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη και το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προσφύγει εναντίον αυτής της επιλογής στο Συµβούλιο της Επικρατείας. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Έχει ολοκληρωθεί το Α Στάδιο Σχεδιασµού. Για το Β Τοµέα του Νοµού, έγινε η δηµοπράτηση του ΧΥΤΑ και της Οδού Πρόσβασης Ν. Θεσσαλονίκης, κόστους,7 Μ µε συγ - χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής. Το έργο τρία χρόνια µετά την έγκριση µελετών δεν έχει ανάδοχο. εν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες επιλογής χώρου και σύστασης φορέα διαχείρισης και παράλληλα δεν έχουν γίνει οι υποστηρικτικές µελέτες για τις δύο Μονάδες Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων καθώς και τους τέσσερις Σταθµούς Μεταφόρτωσης. Επίσης, επιλέχθηκε σε επίπεδο γνωµοδοτικής επιτροπής η περιοχή για το ΧΥΤΑ ΝΑ Τοµέα και τη Μονάδα Επεξεργασίας. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζήτησε να εξετασθεί η δυνατότητα επιλογής ενός χώρου που θα καλύπτει τόσο της ανάγκες του ΝΑ Τοµέα της Θεσσαλονίκης όσο και του Β Τοµέα του Ν. Χαλκιδικής στο πλαίσιο του αναγκαίου πλέον Περιφερειακού Σχεδιασµού. Επιπλέον δεν έχουν προωθηθεί οι προβλεπόµενες δράσεις ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, οι υποστηρικτικές µελέτες για τους τρεις χώρους επεξεργασίας και διάθεσης αδρανών στερεών αποβλήτων, η κατασκευή δύο κέντρων διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών και µονάδος κοµποστοποίησης γεωργικών-κτηνοτροφικών αποβλήτων καθώς και η µονάδα νοσοκοµειακών αποβλήτων. Αναλήφθηκε πρωτοβουλία ήµων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της ΕΕΑΑ Α.Ε για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και εγκρίθηκε η ΠΠΕΑ για το Κ ΑΥ (4). ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Στοιχεία Μαΐου ) : Ολοκληρώθηκε το Α Στάδιο Σχεδιασµού. Για τη η ιαχειριστική Ενότητα εγκρίθηκε η ΜΠΧ και η ΜΠΕ και προχώρησε η σύνταξη των Τευχών ηµοπράτησης της Εγκατάστασης Μονάδος Μηχανικής ιαλογής - Επεξεργασίας Compost ΧΥΤΑ - Οδού Πρόσβασης. Ωστόσο υπάρχει έγκριση χρηµατοδότησης από το Ταµείο Συνοχής µόνο για τον ΧΥΤΑ ύψους,45 Μ. Για την η ιαχειριστική Ενότητα εγκρίθηκε το ποσό των, Μ για την εκπόνηση των απαραιτήτων µελετών αλλά δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες ΜΠΧ και ΜΠΕ. Επίσης έχουν εκπονηθεί η Προµελέτη και η ΜΠΕ του ΧΥΤ στερεών βιοµηχανικών µη επικινδύνων αποβλήτων στην περιοχή Κρηστώνης. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Στοιχεία Μαΐου ) : Ολοκληρώθηκε το Α' Στάδιο Σχεδιασµού. Επίσης, ολοκληρώθηκε στην η ιαχειριστική Ενότητα το έργο του ΧΥΤΑ στην Αλµωπία και υπολείπονται συµπληρωµατικές εργασίες (δρόµος πρόσβασης, επεξεργασία στραγγισµάτων, προµήθεια εξοπλισµού). Στη η ιαχειριστική Ενότητα η συνολική µελέτη έργων κόστους,4 Μ περιλαµβάνει 4 Φεβρουαρίου 5

4 την αποκατάσταση του υφιστάµενου χώρου διάθεσης, την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ στο ήµο Εδέσσης σε επαφή µε τον λειτουργούντα χώρο, µονάδα τεµαχισµού ογκωδών αποβλήτων και προµήθεια εξοπλισµού. Ωστόσο κατατέθηκε πρόταση χρηµατοδότησης από το Ταµείο Συνοχής µόνο για τον ΧΥΤΑ ύψους 7,89 Μ και υπάρχει έγκριση. Στην η ιαχειριστική Ενότητα η συνολική πρόταση κόστους 8, Μ περιλαµβάνει την κατασκευή ΧΥΤΑ του ήµου Γιαννιτσών, Μονάδας Μηχανικής ιαλογής και Compost, γραµµή χειροδιαλογής και προµήθεια εξοπλισµού και βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης προτάσεως χρηµατοδότησης από το Ταµείο Συνοχής. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ(Στοιχεία Μαΐου ) : Ολοκληρώθηκε το Α' Στάδιο Σχεδιασµού. Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Κατερίνης (απαιτούνται συµπληρωµατικά έργα στην επεξεργασία στραγγιδίων), ο οποίος εξυπηρετεί την ης ιαχειριστική Ενότητα. Κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου ( η ιαχειριστική Ενότητα) και προβλέπεται χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωσή του από το ΕΠΠΕΡ. Για την η ιαχειριστική Ενότητα έχει εγκριθεί το ποσό των,9 Μ για τις απαραίτητες µελέτες και βρίσκεται στο στάδιο ΜΠΧ του ΧΥΤΑ στο ήµο Κολινδρού. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Στοιχεία Μαΐου ) : Ολοκληρώθηκε το Α' Στάδιο Σχεδιασµού. Για τη η ιαχειριστική Ενότητα. Σερρών πρόσφατα κατατέθηκε φάκελος στη ΙΠΕΧΩ µόνο για το ΧΥΤΑ της ενότητας αυτής. Στην η ιαχειριστική Ενότητα. Στρυµονικού έχει πιστωθεί το ποσό των, Μ για µελέτες και βρίσκεται στο στάδιο της σύµβασης. Στην 4 η ιαχειριστική Ενότητα ενώ έχει πιστωθεί το κονδύλι των, Μ δεν έχει προχωρήσει κανένα µελετητικό στάδιο της διαχείρισης απορριµµάτων. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (Στοιχεία Μαΐου ) : Έχει ολοκληρωθεί το Α' Στάδιο Σχεδιασµού. Ωστόσο υπήρχαν αρκετές αλλαγές µε γνώµονα την κοινωνική συναίνεση των έργων. Τελικά ο Νοµός διαχωριστεί σε Γεωγραφικές Ενότητες. Έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Κασσάνδρας ( η διαχειριστική Ενότητα) δίχως την ύπαρξη συµπιεστού µε αποτέλεσµα να έχουν µειωθεί στο ήµισυ τα χρόνια λειτουργίας του έργου και να βρίσκεται ήδη σε στάδιο πλήρωσης. Για τη η (Ανθεµούντα) και η (Πολυγύρου) ιαχειριστική Ενότητα έχουν γίνει οι µελέτες ΜΠΧ και ΜΠΕ και είναι σε στάδιο έγκρισης τα Τεύχη ηµοπράτησης των δύο ΧΥΤΑ (περιλαµβανοµένου και του Σταθµού Μεταφόρτωσης στην Τορώνη) που προβλέπεται να γίνουν σε αυτές τις ενότητες προϋπολογισµού 6,645 Μ και 5,7 Μ αντίστοιχα. Η χρηµατοδότηση των δύο ΧΥΤΑ εγκρίθηκε από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο των προβλεπόµενων έργων από τους Νοµαρχιακούς Σχεδιασµούς είναι : α) για το Νοµό Θεσσαλονίκης ΧΥΤΑ, Κ ΑΥ, Μονάδες Μηχανικής ιαλογής, Μονάδα Κοµποστοποίησης, Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης, Μονάδες Επεξεργασίας ιαλογής Αδρανών και ΧΥΤ Αδρανών, Μονάδες Συναποτέφρωσης, 4 Σταθµοί Μεταφόρτωσης (επιπλέον των υφιστάµενων δύο), β) για το Νοµό Ηµαθίας ΧΥΤΥ µε Μονάδα Μηχανικής ιαλογής και Αναερόβιας Χώνευσης και Κ ΑΥ, γ) για το Νοµό Πέλλας ΧΥΤΑ, Μονάδα Μηχανικής ιαλογής και Κοµποστοποίησης, Χώρος ιάθεσης Αποσυρόµενων Φρούτων, δ) για το Νοµό Χαλκιδικής ΧΥΤΑ, Κ ΑΥ, Μονάδα Μηχανικής ιαλογής και Κοµποστοποίησης, Σταθµό Μεταφόρτωσης, ε) για το Νοµό Πιερίας ΧΥΤΑ, Μονάδα Λιπασµατοποίησης, Κ ΑΥ, Σταθµός Μεταφόρτωσης, στ) για το Νοµό 4 Φεβρουαρίου 5 4

5 Σερρών 4 ΧΥΤΑ µε Μονάδες Κοµποστοποίησης, Κ ΑΥ, Σταθµοί Μεταφόρτωσης, ζ) για το Νοµό Κιλκίς ΧΥΤΑ, ΧΥΤ Βιοµηχανικών Μη Επικινδύνων, Κ ΑΥ και Μονάδα Μηχανικής ιαλογής-κοµποστοποίησης. Από τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: - Το % (4 ΧΥΤΑ) των έργων προϋπολογισµού 8,95 Μ έχει υλοποιηθεί (είτε κατασκευάζονται είτε λειτουργούν ήδη) - Το % (5 ΧΥΤΑ, Σταθµός Μεταφόρτωσης) των έργων προϋπολογισµού 56,8 Μ βρίσκονται σε φάση δηµοπράτησης. - Το % ( ΧΥΤΑ, Μονάδες Μηχανικής ιαλογής-κοµποστοποίησης) των έργων προϋπολογισµού 9,9 Μ βρίσκεται σε στάδιο χρηµατοδοτικών εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων - Το 6% (6 ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, 7 Κ ΑΥ, 4 Μονάδες Μηχανικής ιαλογής, 6 Μονάδες Κοµποστοποίησης-Λιπασµατοποίησης, Μονάδες Αναερόβιας Χώνευσης, Μονάδες Επεξεργασίας Αδρανών- ΧΥΤ Αδρανών, Μονάδες Καύσης, 7 Σταθµοί Μεταφόρτωσης) των έργων προϋπολογισµού 65,6 Μ δεν έχει τις απαραίτητες µελέτες σχεδιασµού 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τ.Ε.Ε. Συµπερασµατικά έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΚΥΑ 6978 "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων" τα Νοµαρχιακά Σχέδια (Α' Φάση) για όλους τους Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ( εκέµβριος 99) τα Νοµαρχιακά Σχέδια αποτέλεσαν στο σύνολό τους τον Περιφερειακό Σχεδιασµό (πλην Θεσ/νίκη που εγκρίθηκε το Μάρτιο και της Ηµαθίας). Παρουσιάζουν ωστόσο ελλείψεις οι οποίες αφορούν στα είδη των στερεών αποβλήτων και τις αντίστοιχες τεχνολογίες διαχείρισής τους, ενώ συχνά παρατηρείται απόκλιση από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο. Συγκεκριµένα, τα εν λόγω σχέδια δεν περιλαµβάνουν όλες τις κατηγορίες στερεών αποβλήτων και παρουσιάζουν µονοσήµαντες τεχνολογίες διαχείρισης και τελικής διάθεσης. Απαιτείται µία διαρκής διαδικασία προσαρµογών και επικαιροποιήσεων, η οποία τα τελευταία,5 χρόνια δεν κατέστη δυνατή λόγω της έλλειψης κατά κύριο λόγο µηχανισµού παρακολούθησης και ελέγχου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. υσµενείς παράγοντες για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων των µοντέλων διαχείρισης ήταν το γεγονός ότι δεν αποσαφηνίστηκε από το κράτος το ύψος των κονδυλίων το οποίο αναλογούσε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το συνολικό κόστος των έργων που προκύπτει από τους Νοµαρχιακούς Σχεδιασµούς αγγίζει το ποσό των 6.. Euro για τη Κεντρική Μακεδονία χωρίς να περιλαµβάνει αγροτικά και κτηνοτροφικά στερεά απόβλητα. Μειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι κάθε ένας Νοµός συνέταξε το Σχεδιασµό του µε βάση τα δεδοµένα της δικιάς του γεωγραφικής ενότητας, δίχως να λαµβάνει υπόψη τη διαθεσιµότητα των κονδυλίων και τη δυνατή οικονοµία κλίµακας. Σηµαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των Νοµαρχιακών Σχεδιασµών αποτέλεσε η µη θεσµοθέτηση Φορέων ιαχείρισης έργων. Σε αρκετούς Νοµούς δεν υπάρχουν φορείς ή περιορίζονται σε επίπεδο ηµοτικών Αρχών είτε διαδηµοτικών Συνδέσµων. 4 Φεβρουαρίου 5

6 Πρέπει να τονισθεί ότι ο Νοµαρχιακός Σχεδιασµός απευθύνεται σε όλες τις ιαχειριστικές Ενότητες του εκάστοτε Νοµού. Συνεπώς ο Φορέας ιαχείρισης στερεών αποβλήτων πρέπει να περιλαµβάνει είτε όλο το Νοµό (Νοµαρχιακός Σύνδεσµος ΟΤΑ) είτε ολόκληρες ιαχειριστικές Ενότητες. Ο Φορέας αυτός εκτός από την ευθύνη διαχείρισης και υλοποίησης των έργων περιβάλλοντος θα έχει και την ευθύνη παρακολούθησης όλων των περιβαλλοντικών δεικτών καθώς και της ενηµέρωσης της Περιφέρειας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Ο ρόλος της Περιφέρειας ( ΙΠΕΧΩ) κρίνεται ουσιώδης και σηµαντικός για µία αποτελεσµατική λύση στη ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων για όλους τους Νοµούς. Οι ενέργειες που απαιτούνται από την Περιφέρεια και ειδικότερα από την ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι: α) Ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων, β) Συντονισµός δράσεων και ενεργειών (χρηµατοδότησηοργάνωση), και γ) Παρακολούθηση πορείας έργων και περιβαλλοντικών δεικτών. Ιεράρχηση Στόχων και Προτεραιοτήτων Λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των κονδυλίων που είναι δυνατόν να διατεθούν από το Ταµείο Συνοχής, το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, τον ιδιωτικό τοµέα καθώς και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το νοµοθετικό πλαίσιο, πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα η επικαιροποίηση των υφιστάµενων σχεδίων. Η ανάγκη υλοποίησης των ποσοτικοποιηµένων στόχων βάση εθνικής νοµοθεσίας υποδεικνύει: - Την αναγκαιότητα ανάπτυξης Συστηµάτων ιαλογής στην Πηγή, ιδιαίτερα για τα ανακυκλώσιµα υλικά µέσα από την εφαρµογή του Ν.99/ και την λειτουργία Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Κέντρων ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών εξασφαλίζοντας σε Περιφερειακό επίπεδο την απαραίτητη οικονοµία µεγέθους. - Την αναγκαιότητα ανάπτυξης Μονάδων Επεξεργασίας κατ' ελάχιστο για τα βιοαποικοδοµήσιµα υλικά λαµβάνοντας υπόψη την αδυναµία της κοµποστοποίησης να δώσει µετά από µηχανική διαλογή προϊόν κατάλληλο για εδαφοβελτιωτικό (compost) στην γεωργία. - Την αναγκαιότητα κατασκευής και λειτουργίας µονάδων Ανάκτησης Ενέργειας από τα βιοαποικοδοµήσιµα υλικά σε επίπεδο Περιφέρειας, οι οποίες αποτελούν και τη µοναδική βιώσιµη και δοκιµασµένη τεχνολογική λύση για την επίτευξη ποσοτικοποιηµένων στόχων διαχείρισης. Λαµβάνοντας δε υπόψη το χρονοδιάγραµµα στόχων διαχείρισης που προκύπτουν από την εθνική νοµοθεσία (έως το ), την αδυναµία χρηµατοδοτικών µέσων καθώς και τον αναγκαίο χρόνο σχεδιασµού, χωροθέτησης και κατασκευής αντιστοίχων µονάδων προκύπτει η ανάγκη να αναληφθούν άµεσα πρωτοβουλίες για την προώθηση αντιστοίχων µονάδων. Τα παραπάνω πρέπει να αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του Περιφερειακού Σχεδιασµού ο οποίος ανακοινώθηκε την άνοιξη σε συνεδρίαση του ΠΕΠ ΚΜ και στην αντίστοιχη εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει παρέµβει επανειληµµένως για την ανάγκη να αποκτήσει ο σχεδιασµός αυτός ουσιαστική περιφερειακή διάσταση και να απαντάει στις υποχρεώσεις της νοµοθεσίας µε αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που µέχρι στιγµής δεν έχει 6 4 Φεβρουαρίου 5

7 διαπιστωθεί. Η εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού θα πρέπει να έχει ως στόχους και περιεχόµενα τα εξής: Να επανεξετασθούν και να επικαιροποιηθούν οι προτάσεις έργων και δράσεων που περιλαµβάνονται στα υφιστάµενα Νοµαρχιακά Σχέδια ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, λαµβάνοντας υπόψη τα έργα για τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις συνδροµής από το Ταµείο Συνοχής καθώς και τις σχετικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΧΩ Ε. Η επικαιροποίηση θα προσεγγίζει το πρόβληµα µε τη λογική της συνολικής θεώρησης σε επίπεδο Περιφέρειας και θα αφορά στον αριθµό και το είδος των απαιτούµενων εγκαταστάσεων, τη δυναµικότητα τους καθώς και τις διαχειριστικές ενότητες όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Επιδίωξη είναι η ελαχιστοποίηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης και η µέγιστη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των οποίων έχει ήδη δροµολογηθεί η κατασκευή. Να εκπονηθεί Σχέδιο για την διαχείριση Βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων και αποβλήτων Συσκευασιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να διαµορφωθεί κατάλληλο σχέδιο εφαρµογής προγραµµάτων ανακύκλωσης, το οποίο θα περιλαµβάνει συστήµατα συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης καθώς και µονάδες διάθεσης και επεξεργασίας για ανάκτηση υλικών και ενέργειας. Το σχέδιο αυτό θα περιλαµβάνει µεταξύ των παραπάνω και δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Να τεθούν στόχοι, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και επιχειρησιακό σχέδιο για την κατασκευή των επιπρόσθετων εγκαταστάσεων. Να εκπονηθεί η Β Φάση Σχεδιασµού (Κυρίως Μελέτη Σχεδιασµού) για τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις διάθεσης λαµβάνοντας υπόψη και τις θέσεις οι οποίες έχουν υποδειχθεί (ή χωροθετηθεί) στα πλαίσια των υφιστάµενων Νοµαρχιακών Σχεδίων. Να καταρτιστεί πρόγραµµα διακοπής της λειτουργίας των ελεγχόµενων και µη χωµατερών και να εκπονηθούν τεχνικές προδιαγραφές αποκατάστασης χώρων. Να εκπονηθεί σχέδιο διαχείρισης αδρανών και µη επικινδύνων βιοµηχανικών στερεών αποβλήτων. Να διαµορφωθούν κατευθυντήριες γραµµές για τη συγκρότηση και λειτουργία των Φορέων ιαχείρισης στερεών αποβλήτων. Να σχεδιαστεί η εφαρµογή της Ευρωπαϊκής τιµολογιακής πολιτικής ο "ρυπαίνων πληρώνει" σύµφωνα µε την παραγωγή και επικινδυνότητα των στερεών αποβλήτων και άµεση εφαρµογή του Νόµου 99/. Να ορισθούν δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης των έργων (περιβαλλοντική παρακολούθηση) και των δράσεων (προγράµµατα ανακύκλωσης-διαλογής στην πηγή). Για όλα τα παραπάνω απαιτούνται άµεσες δεσµεύσεις. Θέµατα άµεσης προτεραιότητας πρέπει να είναι: - Η κατασκευή βραχυπρόθεσµα ενός ΧΥΤΑ ανά Νοµό - Η αποκατάσταση χωµατερών και η κατασκευή Σταθµών Μεταφόρτωσης - Η έναρξη προγραµµάτων ανακύκλωσης και η κατασκευή Κ ΑΥ σε επιλεγµένες περιοχές - Η κατασκευή µονάδων επεξεργασίας και ενεργειακής εκµετάλλευσης απορριµµάτων σε επίπεδο ΠΚΜ 7 4 Φεβρουαρίου 5

8 Συντονισµός δράσεων και ενεργειών (χρηµατοδότηση-οργάνωση): Ο συντονισµός δράσεων περιλαµβάνει τόσο οργανωτικές όσο και χρηµατοοικονοµικές δράσεις. Η Περιφέρεια πρέπει να συµβάλλει στην έγκαιρη και αποτελεσµατική συγκρότηση Φορέων ιαχείρισης στερεών αποβλήτων καθώς επίσης και να προωθήσει για χρηµατοδότηση φακέλους έργων. Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός µπορεί να βελτιώσει την βιωσιµότητα των προτεινόµενων µονάδων επεξεργασίας και διάθεσης λαµβάνοντας υπόψη θέµατα οικονοµίας µεγέθους, δυνατότητας χωροθέτησης και κόστους µεταφοράς. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα της Συγκρότησης και άµεσης λειτουργίας Μηχανισµού Τεχνικής Υποστήριξης µε περιφερειακή δοµή. Ο µηχανισµός αυτός θα έχει ως στόχο να επεξεργασθεί και να καθιερώσει κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τον καλύτερο σχεδιασµό, την υλοποίηση, τη λειτουργία, τον έλεγχο και τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Η Περιφέρεια πρέπει να αναλάβει το ρόλο του Φορέα Παρακολούθησης και Επίβλεψης των Έργων. Έτσι θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την περιβαλλοντική απόδοση των έργων (µονάδες επεξεργασίας και διάθεσης) και των περιβαλλοντικών προγραµµάτων (ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή) ανά πάσα χρονική στιγµή καθώς και να αναθεωρεί τους περιβαλλοντικούς στόχους όπου και όταν αυτό απαιτείται. Επιπλέον θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους οργανισµούς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση και λειτουργία των έργων. Αναπόσπαστο κοµµάτι του συντονισµού δράσεων είναι και η ανάπτυξη της ενηµέρωσης για τις περιβαλλοντικές δράσεις. Η Περιφέρεια πρέπει να ενηµερώνει τη Νοµαρχιακή και Πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση για τα αποτελέσµατα και την πορεία των έργων δίδοντας έµφαση στην περιβαλλοντική αναβάθµιση της τοπικής κοινωνίας. 8 Η παρούσα περίληψη στηρίχτηκε στα αποτελέσµατα της Οµάδας Εργασίας µε αντικείµενο "Έργα µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία". Στόχος της Οµάδος Εργασίας ήταν η καταγραφή των έργων διαχείρισης µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία όπως αυτά προτάθηκαν στους Νοµαρχιακούς Σχεδιασµούς, η αποτύπωση της πορείας υλοποίησης των έργων και η αξιολόγηση τους (ωριµότητα, εντοπισµός αδυναµιών) µε βάση την εθνική και κοινοτική νοµοθεσίας. Η Οµάδα Εργασίας αποτελούνταν από τους: Περκουλίδη Γεώργιο ρ. ΜΜ, Χατζηµιχαήλ Παύλο ΜSc ΧΜ, Κεχαγιά Λευτέρη ΠΜ, Νάκο Χρήστο ΜΜ. Για τη συλλογή των στοιχείων ανά Νοµό η ΟΕ συµπληρώθηκε µε τους: Πασβαντίδη Σπύρο ΜΗ (Ν.Ηµαθίας), Πιστοφίδη Κυριάκο ΑΤ-Μ (Ν.Κιλκίς), Μαντζανά Φώτη ΧΜ (Ν.Πέλλας), Ζωγράφου Αναστασία ΑΜ (Ν.Πιερίας), Λανταβό Ιωάννη ΜΜ (Ν.Χαλκιδικής), και Πάλλα Χρήστο ΗΜ (Ν.Σερρών). Τα αποτελέσµατα της ΟΕ παρουσιάστηκαν σε ηµερίδα του ΤΕΕ/TΚΜ στις /5/ και σε εκδήλωση της ΝΕ Ηµαθίας του ΤΕΕ (//). 4 Φεβρουαρίου 5

9 9 ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ (Περίληψη) Με απόφαση της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκροτήθηκε το Οµάδα Εργασίας µε θέµα συνολικό: "Έργα Περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία". Το θέµα επιµερίστηκε και για τη µελέτη των αναγκαίων έργων για τα υγρά απόβλητα εργάστηκαν οι Βασίλης Αυγητίδης, Νίκος Μπελενιώτης, Πέτρος Σαµαράς, ενώ για τη συλλογή στοιχείων από τους Νοµούς, συνεργάστηκαν οι Πασβαντίδης Σπύρος (Ν.Ηµαθίας), Πιστοφίδης Κυριάκος (Ν.Κιλκίς), Μαντζανάς Φώτης (Ν.Πέλλας), Ζωγράφου Αναστασία (Ν.Πιερίας), Λανταβός Ιωάννης (Ν.Χαλκιδικής), και Πάλλας Χρήστος (Ν.Σερρών). Το αντικείµενο της µελέτης αυτής ήταν να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες για την υλοποίηση των έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και ειδικότερα των αστικών λυµάτων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία περιλαµβάνονται µια σειρά από ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές αλλά και περιοχές µε διαταραγµένη οικολογική ισορροπία. Αναλυτικά, οι στόχοι της εργασίας αυτής περιελάµβαναν τη λεπτοµερή καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή, τον καθορισµό των έργων που απαιτούνται από την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τον προσδιορισµό του βαθµού υλοποίησης των έργων και της ωρίµανσής τους. Το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει για τη διαχείριση των αστικών λυµάτων σήµερα προδιαγράφεται από την ΚΥΑ 567/4/97 (ΦΕΚ 9/Β/4--97) σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις της οδηγίας 9/7/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε την νοµοθεσία, δίκτυα αποχέτευσης θα πρέπει να διαθέτουν ως τις εκεµβρίου, οι οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 5. και ως τις εκεµβρίου 5, οι οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ. και 5.. Σχετικά µε την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, η νοµοθεσία απαιτεί τα αστικά λύµατα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα πριν από τη διάθεσή τους σε υδάτινο αποδέκτη να υποβάλλονται σε δευτεροβάθµια ή ισοδύναµη επεξεργασία όταν προέρχονται από οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 5. ως τις εκεµβρίου, όταν προέρχονται από οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ. και 5. ως τις εκεµβρίου 5, ενώ στην περίπτωση λυµάτων που απορρίπτονται σε γλυκά νερά και σε εκβολές ποταµών από οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ. και., ως τις εκεµβρίου 5. Επιπλέον σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία τα αστικά λύµατα που διοχετεύονται στα αποχετευτικά δίκτυα, πριν από τη διάθεσή τους σε υδάτινο αποδέκτη, υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία µέχρι την - -5, όταν η διάθεσή τους γίνεται σε γλυκά νερά και σε εκβολές ποταµών από οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο από. και όταν η διάθεσή τους γίνεται σε παράκτια νερά από οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο από. κατοίκους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) αποτελεί µια εκτεταµένη περιοχή της Β. Ελλάδας µε έκταση 9.46 χλµ, που περιλαµβάνει 7 νοµούς, µε συνολικό πληθυσµό που ανέρχεται σε κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή του και καλύπτει το 7,% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Η ορθολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια αποτελεί σήµερα ένα θέµα ιδιαίτερα σηµαντικό εξαιτίας µιας σειράς παραγόντων όπως η θέση στη Βαλκανική χερσόνησο και ο αναµενόµενος στρατηγικός ρόλος που πρόκειται να παίξει στα επόµενα χρόνια µε άµεση συνέπεια τη σηµαντική αύξηση του πληθυσµού, η παρουσία περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, η ύπαρξη περιοχών µε υποβαθµισµένο/βεβαρυµένο περιβάλλον, η άνιση κατανοµή του πληθυσµού σε ορισµένες περιοχές, η διακύµανση των ισοδύναµων κατοίκων σε οικισµούς µε ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη κλπ. Κατά την υλοποίηση της µελέτης λήφθηκαν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία σχετικά µε τα υφιστάµενα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια, που σχετίζονται µε το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο κάθε οικισµού, τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό και την 4 Φεβρουαρίου 5

10 εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων. Από τα πορίσµατα της µελέτης αυτής έγιναν φανερά τα εξής. Γενικά υπάρχει συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για την κατασκευή τόσο των αποχετευτικών δικτύων όσο και µονάδων επεξεργασίας λυµάτων µέχρι τέλος του. Ωστόσο απαιτούνται ορισµένα έργα για την εξασφάλιση πλήρους συµµόρφωσης µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα, όσον αφορά τα αποχετευτικά δίκτυα απαιτούνται τα ακόλουθα έργα που παρουσιάζονται στον Πίνακα. Πίνακας. Απαιτούµενα έργα αποχετευτικών δικτύων στους οικισµούς της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας µέχρι το εκέµβριο του. ΝΟΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (//) Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Επανωµής Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Ν. Βρασνών Θεσσαλονίκης Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Ασπροβάλτας Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Περαίας Πέλλας Πιερίας Χαλκιδικής Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Έδεσσας Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κατερίνης Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Νικήτης Ανάλογα η εναρµόνιση µε τη νοµοθεσία για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων έχει προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό, αλλά υπάρχουν ακόµα και σήµερα καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων σε ορισµένες περιοχές. Συγκεκριµένα, για την εξασφάλιση συµµόρφωσης µέχρι τις // απαιτούνται τα ακόλουθα έργα που παρουσιάζονται στον Πίνακα. Πίνακας. Απαιτούµενα έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων στους οικισµούς της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας µέχρι το εκέµβριο του. ΝΟΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛ (//) Θεσσαλονίκης Κιλκίς Πέλλας Χαλκιδικής Κατασκευή ΜΕΛ Στρυµονικού Επέκταση ΜΕΛ Κιλκίς Κατασκευή ΜΕΛ Έδεσσας Επέκταση ΜΕΛ Ν. Μουδανιών Το σύνολο των απαιτούµενων έργων στους επτά νοµούς της Περιφέρειας παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον Πίνακα. Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτό, σχετικά µεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται στα έργα που πρέπει να έχουν παραδοθεί µέχρι //5. 4 Φεβρουαρίου 5

11 Συγκεκριµένα µέχρι το τέλος του 5 απαιτείται να κατασκευαστούν 4 καινούριες µονάδες και να γίνει επέκταση σε υφιστάµενες. Αντίστοιχα σε 6 οικισµούς απαιτείται να κατασκευαστεί το αποχετευτικό δίκτυο και σε 9 να ολοκληρωθεί το υφιστάµενο δίκτυο αγωγών. Το συνολικό κόστος των έργων αυτών εκτιµάται περίπου σε 45 εκ. ευρώ που κατανέµεται σε εκ. ευρώ για τα αποχετευτικά δίκτυα και σε εκ. ευρώ για τις µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος που παρουσιάζεται στο πίνακα αυτό θεωρείται το ελάχιστο απαιτούµενο κόστος επειδή δεν έχουν συµπεριληφθεί τα εξής στοιχεία: Το κόστος οικισµών µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο από. κατοίκους που έχουν αποχετευτικό δίκτυο και διαθέτουν τα λύµατά τους σε γλυκά νερά ή εκβολές ποταµών. Ο κατάλογος των ευαίσθητων περιοχών αναπροσαρµόζεται συνεχώς και δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτούµενες ΜΕΛ για οικισµούς που διαθέτουν τα λύµατά τους σε «εν δυνάµει» ευαίσθητους αποδέκτες. Στις προτεινόµενες εγκαταστάσεις δεν συµπεριλαµβάνεται η επιβάρυνση από την τυχόν συνεπεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων ή αποβλήτων από βιοτεχνίες. 4 Φεβρουαρίου 5

12 Πίνακας. Απαιτούµενα έργα διαχείρισης αστικών λυµάτων στους νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ηµαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική ΣΥΝΟΛΟ Οικισµοί µε αποχετευτικό δίκτυο από τους οποίους µε πλήρη κάλυψη Υφιστάµενες ΜΕΛ από τις οποίες δεν λειτουργούν Οικισµοί µε υποχρέωση για αποχετευτικό δίκτυο - από τους οποίους εξυπηρετούνται σήµερα 4 ( µερ.) ( µερ.) (µερ.) 7 6 ( µερ.) 8 5 Οικισµοί µε υποχρέωση για αποχετευτικό δίκτυο - 5 από τους οποίους µε υποχρέωση ολοκλήρωσης δικτύου και µε υποχρέωση κατασκευής νέου δικτύου Απαιτούµενες ΜΕΛ - από τις οποίες έχουν κατασκευαστεί (ανεπ.) 7 7 ( ανεπ.) 7 5 Απαιτούµενες ΜΕΛ 5 ΜΕΛ προς κατασκευή 5 ΜΕΛ προς επέκταση Κόστος κατασκευής αποχετευτικών δικτύων, χιλ. ευρώ Κόστος κατασκευής έργων επεξεργασίας λυµάτων, χιλ. ευρώ Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί (ΚΑΑ) Μονάδες Επεξεργασίας Λυµάτων (ΜΕΛ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( χιλ. ευρώ) Φεβρουαρίου 5

13 εν έχουν ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής που ενδεχοµένως να προκαλούν αύξηση του κόστους π.χ. µορφολογία του εδάφους για τα αποχετευτικά δίκτυα Οι πληθυσµοί σε ορισµένες τουριστικές περιοχές κατά τη χειµερινή περίοδο δεν ξεπερνούν το όριο των 5. ισοδύναµων κατοίκων που τίθεται από τη νοµοθεσία ωστόσο κατά τη διάρκεια των θερινής περιόδου παρατηρείται σηµαντική αύξηση του πληθυσµού οπότε κι απαιτείται κατασκευή ή ολοκλήρωση των αποχετευτικών δικτύων ώστε να υπάρξει εναρµόνιση µε τη νοµοθεσία. Από την κατανοµή των απαιτούµενων έργων στις διάφορες περιοχές φαίνεται ότι τα περισσότερα έργα και η µεγαλύτερη χρηµατοδότηση συγκεντρώνονται στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Από το σύνολο των προτεινόµενων έργων ένας σηµαντικός αριθµός έχει προταθεί για χρηµατοδότηση στα έργα του Ταµείου Συνοχής για το. Επιπλέον, κατά την εκπόνηση της µελέτης αυτής διαπιστώθηκε πως σε ορισµένες περιοχές έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή ΜΕΛ, οι οποίες όµως δεν λειτουργούν καθόλου ή υπολειτουργούν λόγω έλλειψης ή µη ολοκλήρωσης των αποχετευτικών δικτύων ενώ υπάρχουν και ΜΕΛ η ολοκλήρωση κατασκευής των οποίων έχει διακοπεί κύρια λόγω έλλειψης περαιτέρω χρηµατοδότησης. Τα έργα µε τέτοιου είδους προβλήµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Μονάδες επεξεργασίας λυµάτων στην Περιφέρεια µε προβλήµατα λειτουργίας. ΝΟΜΟΣ ΜΕΛ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Θεσσαλονίκης Λαγκαδά ΕΥΑΘ (Αινείας) * Έλλειψη αποχ. δικτύων Πιερίας Νότιας Πιερίας Έλλειψη αποχ. δικτύων Σερρών Αµφίπολης Κερδυλλίων Νιγρίτας Έλλειψη αποχ. δικτύων Χαλκιδικής Ν. Μαρµαρά * Ν. Φώκαιας * Ν. Ρόδων Κασσανδρείας ιονυσίου / Πλαγίων Έλλειψη αποχ. δικτύων Ανεπαρκής ιακοπή κατασκευής *** Λειτουργεί µε βοθρολύµατα υγρά Φεβρουαρίου 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την με Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριμένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας. Π.Ψωνόπουλος Στέλεχος Ε.Υ..

Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας. Π.Ψωνόπουλος Στέλεχος Ε.Υ.. Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β Κ.Π.Σ. Άξονας Περιγραφή Μέτρο Περιγραφή 003 Βελτίωση Βασικών Υποδοµών Αστικών Κέντρων και Ποιότητας Ζωής 003 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λ. Κεχαγιάς Πολιτικός Μηχανικός Χρ. Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ i TΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Λ. Κεχαγιάς Πολιτικός Μηχανικός Χρ. Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριμένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ : ΕΥ &Π Ταµείου Συνοχής ΑΘΗΝΑ. Υποβολή προτάσεων έργων στον τοµέα του περιβάλλοντος για το Ταµείο Συνοχής

ΚΟΙΝ : ΕΥ &Π Ταµείου Συνοχής ΑΘΗΝΑ. Υποβολή προτάσεων έργων στον τοµέα του περιβάλλοντος για το Ταµείο Συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2003 Αρ. Πρωτ. : 4002 Πληρ. Τηλ. FAX e-mail: /νση Τ.Κ. Βαγγέλης Βιδάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ)

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ε ΣΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκ μέρους της Ο.Ε. Γ.Ηλιόπουλος Χ.Τσομπανίδης 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. ΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Λάρισα, 11-6-2015 Εθνικά σχέδια διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΑΜΙΑΝΤΟΣ : ΜΙΑ ΙΑΡΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΑΜΙΑΝΤΟΣ : ΜΙΑ ΙΑΡΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΑΜΙΑΝΤΟΣ : ΜΙΑ ΙΑΡΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 4 ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ερµούπολη, 21 Φεβρουαρίου 2008 Α. Εισαγωγή Την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 για την Περιφέρειά µας και µε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής: Βασίλης Παύλου Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ DIAMONDS ARE FOR EVER ΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΔΕΝΕΙΝΑΙΒΙΩΣΙΜΗ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ Στη νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Εισαγωγή Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης για μία νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουμε το περιβάλλον αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής μας

Προστατεύουμε το περιβάλλον αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής μας Προστατεύουμε το περιβάλλον αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής μας Μιχάλης Γεράνης Πρόεδρος Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Αγαπητοί Φίλοι, Ο νέος Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 2016 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βόλος, 29 Οκτωβρίου 2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Ι. Απολογισµός και Εκτίµηση Αναγκών σε Έργα ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Παράρτηµα Ι. Απολογισµός και Εκτίµηση Αναγκών σε Έργα ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον Μονάδα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Παράρτηµα Ι Απολογισµός και Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

H νέα οδηγία πλαίσιο (98/2008/ΕΚ) ψηφίστηκε στις 19/11/2008 & εισάγει πολλές καινοτομίες αλλά:

H νέα οδηγία πλαίσιο (98/2008/ΕΚ) ψηφίστηκε στις 19/11/2008 & εισάγει πολλές καινοτομίες αλλά: Οι προκλήσεις της Νέας Οδηγίας για τα στερεά απόβλητα Άννα Καρκαζή Περιεχόμενα 1. Οδηγία-Πλαίσιο: Τεράστια Πρόκληση 2. Βασικές Αρχές της νέας Οδηγίας 3. Σήμερα στην Ελλάδα 4. Η αντίστροφη μέτρηση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 /

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 / ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.3 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 / 14.04.05 Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη στο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Φίλοι συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ενεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων & βιομάζας Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Περιεχόμενα Δραστηριότητες Ηλέκτωρ Α.Ε. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Μη εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Η Εναλλακτική ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ρ Αδαµάντιος Σκορδίλης Aν. Πρόεδρος ΕΠΕ ΧΑΝΙΑ 2008 Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Βασικό στοιχείο του Νόµου είναι η Συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Fax: 2310 508787 Τηλ.: 2310 508800 Ταχ. Κωδ.: 546 26 Ταχ. Δ/νση: Φράγκων 6-8 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ όσον αφορά τον κ.α. που βαρύνει η δαπάνη Ωραιόκαστρο 13.7/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» ΒΟΛΟΣ, 21/11/2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων. ΤΕΕ-ΤΚΜ_6 Φεβρουαρίου 2014

Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων. ΤΕΕ-ΤΚΜ_6 Φεβρουαρίου 2014 Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων ΤΕΕ-ΤΚΜ_6 Φεβρουαρίου 2014 Πλαίσιο πολιτικής Η νέα κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα σχετίζεται με τις εισροές

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ.

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην κοινωνία της Ανακύκλωσης Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, Μάιος 2006 Εκτίµηση Παραγωγής Απορ/µάτων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

2004 2286/08-03-04 2002 2191/19-03-02

2004 2286/08-03-04 2002 2191/19-03-02 ΕΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Ε ΕΙ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2004 2314/11-10-04 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ήµος Αλεξάνδρειας ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος Αλεξάνδρειας Ν.Ηµαθίας "Μελέτη ΓΠΣ ήµου Αλεξάνδρειας" Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π (Ανάθεση) ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη σkοποσ - δραστηριοτητα Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη Αντικείμενο: Η παραγωγή οργανοχουμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΕ ΤΚΜ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΕ ΤΚΜ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Λευτέρης Κοπάσης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ, Χανιά, www.dedisa.gr Πρόεδρος Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α., www.dyfodisa.gr Κιν.6974777330 e-mail: leftk@otenet.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα