σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο 1. Η αρχή Ερμηνεία, εφαρμογή 6-11 Άρθρο 2. Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου 1. Η ρύθμιση Επιεικέστερος νόμος Ειδικά θέματα Περισσότεροι επιεικέστεροι νόμοι, συνδυασμός Στα «σύνθετα» εγκλήματα Στα διαρκή εγκλήματα Στα κατ εξακολούθηση εγκλήματα Η Δικονομικά Άρθρο 3. Νόμοι με προσωρινή ισχύ 1. Έννοια νόμου προσωρινής ισχύος Περιπτωσιολογία 3 3. Προσωρινή κατάσταση ως στοιχείο του αξιοποίνου 4 4. Περισσότεροι προσωρινής ισχύος νόμοι 5 Άρθρο 4. Επιβολή μέτρων ασφάλειας

2 830 Περιεχόμενα ΙΙ. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων Άρθρο 5. Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή 1. Αρχή εδαφικότητας Έννοια Εξαιρέσεις Έδαφος επικράτειας Ειδικότερα πλοία και αεροσκάφη Ο κανόνας Πολεμικά πλοία, αεροσκάφη Εμπορικά πλοία ελληνικά Εμπορικά αεροσκάφη ελληνικά Εμπορικά πλοία αλλοδαπά Άρθρο 6. Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή 1. Η αρχή της ιθαγένειας Προϋποθέσεις εφαρμογής Πράξη στην αλλοδαπή Κακούργημα ή πλημμέλημα Αξιόποινο πράξεως κατά αλλοδαπό νόμο Έγκληση ή αίτηση επί πλημμελήματος Ειδικά θέματα Πολιτειακώς ασύντακτη χώρα Πταίσματα 20 Άρθρο 7. Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή 1. Αρχή της παθητικής προσωπικότητας Προϋποθέσεις εφαρμογής 3-8 Άρθρο 8. Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους 1. Οι αρχές Ειδικά θέματα Εγκλήματα δημόσιων υπαλλήλων Εγκλήματα κατά υπαλλήλων Νόμισμα Εμπορία ναρκωτικών Η περίπτωση ια 9

3 Περιεχόμενα Δικονομικά Αναίρεση Επί εκδόσεως (ΚΠοινΔ 438) 11 Άρθρο 9. Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή 1. Αρχή ne bis in idem, γενικά Περιπτώσεις Ειδικά θέματα Ταυτότητα πράξεως Καταδίκη κλπ. συμμετόχων Έγκλημα κατ εξακολούθηση Περιπτώσεις ΜΟΔ Δικονομικά 12 Άρθρο 10. Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή Άρθρο 11. Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του Άρθρο 12. Ειδικοί ποινικοί νόμοι Άρθρο 13. Έννοια όρων του Κώδικα 1. Γενικά Υπάλληλος Οικείοι Έγγραφο Σωματική βία Στρατός Κατ επάγγελμα τέλεση εγκλήματος Κατά συνήθεια τέλεση εγκλήματος Ιδιαίτερα επικίνδυνος δράστης 37

4 832 Περιεχόμενα ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ Ι. Γενικές διατάξεις Άρθρο 14. Έννοια της αξιόποινης πράξης 1. Γενικά Η πράξη Έννοια Στοιχεία της πράξεως Ειδικότερα το εκούσιο Ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως Καταλογισμός, αξιόποινο Η αιτιώδης συνάφεια Έννοια Η θεωρία του ισοδυνάμου των όρων Παραδείγματα Διακοπή αιτιώδους συνάφειας Ειδικά θέματα Άρθρο 15. Έγκλημα που τελείται με παράλειψη 1. Γνήσια και μη γνήσια εγκλήματα παραλείψεως Προϋποθέσεις εφαρμογής ΠοινΚ Γενικά Παράλειψη Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση Δικονομικά Άρθρο 16. Τόπος τέλεσης της πράξης 1. Η ρύθμιση Επί μέρους περιπτώσεις 3-10 Άρθρο 17. Χρόνος τέλεσης της πράξης 1. Η ρύθμιση Επί μέρους περιπτώσεις Δικονομικά Άρθρο 18. Διαίρεση των αξιόποινων πράξεων 1. Η ρύθμιση 1-3

5 Περιεχόμενα Χαρακτηρισμός της πράξεως Άλλες διακρίσεις Στιγμιαία, διαρκή Απλά, σύνθετα, μικτά Τυπικά, ουσιαστικά Ενέργειας, παραλείψεως Κοινά, ιδιαίτερα Άλλα Χαρακτήρας απόπειρας και απλής συνέργειας 24 Άρθρο 19. Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που εκδικάστηκαν ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης Άρθρο 20. Λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξης 1. Γενικά Η άσκηση δικαιώματος Εκπλήρωση καθήκοντος Άρθρο 21. Προσταγή 1. Γενικά 1-2α 2. Προϋποθέσεις, συνέπειες Περιπτωσιολογία 8 Άρθρο 22. Άμυνα 1. Έννοια άμυνας Η ρύθμιση Έννοια άμυνας Επίθεση Η θέση του αμυνομένου Το αναγκαίο μέτρο Άσκηση δικαιώματος άμυνας Νομιζόμενη άμυνα Δικονομικά 23 Άρθρο 23. Υπέρβαση της άμυνας 1. Η ρύθμιση Ειδικότερα το εδ. β Δικονομικά 13

6 834 Περιεχόμενα Άρθρο 24. Υπαίτια κατάσταση άμυνας Άρθρο 25. Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο 1. Η ρύθμιση Προϋποθέσεις Κίνδυνος Κίνδυνος παρών Κίνδυνος άλλως αναπότρεπτος Μη υπαίτια κατάσταση Μη ύπαρξη καθήκοντος εκθέσεως στον κίνδυνο Σημαντικά κατώτερη βλάβη ξένου αγαθού Σκοπός αποτροπής κινδύνου Δικονομικά ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης Άρθρο 26. Υπαιτιότητα 1. Η ρύθμιση του καταλογισμού, γενικά Η υπαιτιότητα Δικονομικά 12 Άρθρο 27. Δόλος 1. Έννοια, αντικείμενο, είδη δόλου Άμεσος δόλος 4 3. Ενδεχόμενος δόλος Έννοια Διάκριση από ενσυνείδητη αμέλεια Παραδείγματα Παραδείγματα Δικονομικά Άρθρο 28. Αμέλεια 1. Η ρύθμιση Στοιχεία της αμέλειας Αμέλεια άνευ συνειδήσεως και ενσυνείδητη Αμέλεια εξωτερική και εσωτερική Άρθρο 29. Ευθύνη από το αποτέλεσμα 1. Η ρύθμιση Επί συμμετοχής 5

7 Περιεχόμενα 835 Άρθρο 30. Πραγματική πλάνη 1. Η ρύθμιση Έννοια πραγματικής πλάνης Συνέπειες πραγματικής πλάνης Παραδείγματα 6 2. Έκταση εφαρμογής Πλάνη ως προς το λόγο άρσεως αδίκου Πλάνη περί το αντικείμενο ή το πρόσωπο Αστοχία βολής Πλάνη ως προς την πραγμάτωση εγκλήματος, άλλο έγκλημα Δικονομικά Άρθρο 31. Νομική πλάνη 1. Η ρύθμιση Παραδείγματα Δικονομικά 6-7 Άρθρο 32. Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό 1. Η ρύθμιση Προϋποθέσεις Παραδείγματα Εφαρμογή ΠοινΚ 32 επί ηθικής αδυναμίας συμμορφώσεως προς κανόνες δικαίου Δικονομικά 12 Άρθρο 34. Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης 1. Η ρύθμιση Νοσηρή διατάραξη πνευματικών λειτουργιών Διατάραξη της συνείδησης Ειδικά θέματα Ανικανότητα δράστη Δικονομικά Άρθρο 35. Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης

8 836 Περιεχόμενα IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό Άρθρο 36. Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό 1. Η ρύθμιση Παραδείγματα 6 3. Δικονομικά 7-10 Άρθρο 37. Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα Άρθρο 38. Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό 1. Προϋποθέσεις Συνέπειες 4 3. Η Άρθρο 39. Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα Άρθρο 40. Μετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη Άρθρο 41. Εγκληματίες καθ έξη με ελαττωμένο καταλογισμό ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ι. Απόπειρα Άρθρο 42. Έννοια και ποινή της απόπειρας 1. Στοιχεία απόπειρας Συνέπειες Ειδικά θέματα Ιδιώνυμα εγκλήματα Εγκλήματα αποτελέσματος Ποινή συμμετόχου Δικονομικά Άρθρο 43. Απρόσφορη απόπειρα 1. Στοιχεία και είδη απρόσφορης απόπειρας Παραδείγματα Συνέπειες Δικονομικά 9

9 Περιεχόμενα 837 Άρθρο 44. Υπαναχώρηση 1. Είδη απόπειρας και υπαναχώρησης Το «εκούσιο» της υπαναχωρήσεως Συνέπειες Δικονομικά ΙΙ. Συμμετοχή Άρθρο 45. Συναυτουργοί 1. Γενικά για τη συμμετοχή Έννοια Αυτουργός, συμμέτοχοι Συμμετοχή, άδικο, καταλογισμός Πολλαπλή συμμετοχή Δικονομικά Έννοια και στοιχεία συναυτουργίας Έννοια, στοιχεία Ο κοινός δόλος Η σύμπραξη Ειδικά θέματα Συναυτουργία σε απόπειρα Υπέρβαση συναποφάσεως Διαδοχική συναυτουργία Ετεροειδής συμμετοχή Ποινή 32 Άρθρο 46. Ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός 1. Οι ρυθμίσεις ΠοινΚ Ηθική αυτουργία Στοιχεία 3-3α 2.2. Η πρόκληση της απόφασης Ο δόλος Η διάπραξη του εγκλήματος Ο αιτιώδης σύνδεσμος Ηθική αυτουργία σε ηθική αυτουργία Έμμεση αυτουργία Ευθύνη ηθικού αυτουργού Δικονομικά 26-28

10 838 Περιεχόμενα 3. Άμεση συνέργεια Στοιχεία Η παροχή συνδρομής Η άμεση συνδρομή Ο δόλος Η τέλεση του εγκλήματος Αιτιώδης σύνδεσμος Ευθύνη άμεσου συνεργού Δικονομικά Η ΠοινΚ Άρθρο 47. Απλός συνεργός 1. Στοιχεία Παροχή συνδρομής Δόλος Τέλεση του αδικήματος Αιτιώδης σύνδεσμος Ποινή Στα πταίσματα 15 Άρθρο 48. Γενική διάταξη Άρθρο 49. Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις 1. Η ρύθμιση Δικονομικά 12 ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ι. Κύριες ποινές Άρθρο 50. Θανατική ποινή. Καταργήθηκε Άρθρο 51. Ποινές στερητικές της ελευθερίας 1. Γενικά Αυστηρότερες - επιεικέστερες ποινές Υπολογισμός χρόνου Δικονομικά Άρθρο 52. Κάθειρξη

11 Περιεχόμενα 839 Άρθρο 53. Φυλάκιση Άρθρο 54. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Άρθρο 55. Κράτηση Άρθρο 56. Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφάλειας Άρθρο 57. Χρηματικές ποινές Άρθρο 58. Απόσβεση των ποινών σε χρήμα ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές Άρθρο 59. Αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων 1. Γενικά Αυτοδίκαιη αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων 5-6 Άρθρο 60. Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε πρόσκαιρη κάθειρξη Άρθρο 61. Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση Άρθρο 62. Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα Άρθρο 63. Αποτέλεσμα της αποστέρησης Άρθρο 64. Μερική αποστέρηση σε περίπτωση φυλάκισης Άρθρο 65. Υπολογισμός του χρόνου της αποστέρησης Άρθρο 66. Αποκατάσταση 1. Η ρύθμιση Πεδίο εφαρμογής 4 3. Χρόνος ενάρξεως του δικαιώματος υποβολής αιτήσεως 5-6 Άρθρο 67. Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος Άρθρο 68. Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας Άρθρο 69. Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών 1. Γενικά Προϋποθέσεις φυλάξεως Δικονομικά 12-14

12 840 Περιεχόμενα Άρθρο 70. Διάρκεια της φύλαξης Άρθρο 71. Εισαγωγή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό κατάστημα Άρθρο 72. Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας Άρθρο 73. Απαγόρευση διαμονής Άρθρο 74. Απέλαση αλλοδαπού 1. Η ρύθμιση Επί υπηκόων κράτους - μέλους Ε.Ε Δικονομικά 8-11 Άρθρο 75. Παραγραφή μέτρων ασφάλειας Άρθρο 76. Δήμευση 1. Η ρύθμιση Δήμευση ως παρεπόμενη ποινή Δήμευση ως μέτρο ασφάλειας Δικονομικά IV. Αποζημίωση Άρθρο 77. Προτίμηση πληρωμής Άρθρο 78. Υπόχρεοι σε πληρωμή ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Ι. Γενικοί κανόνες Άρθρο 79. Δικαστική επιμέτρηση της ποινής 1. Νομοθετική και δικαστική επιμέτρηση της ποινής Κριτήρια δικαστικής επιμετρήσεως Γενικά, διακρίσεις Η βαρύτητα του εγκλήματος Η προσωπικότητα του δράστη Κριτήρια επιμετρήσεως της ποινής και στοιχεία αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος Δικονομικά 11-14

13 Άρθρο 80. Επιμέτρηση των ποινών σε χρήμα Άρθρο 81. Έγκλημα από φιλοκέρδεια Περιεχόμενα 841 Άρθρο 82. Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών 1. Γενικά Περιπτώσεις μετατροπής σε χρηματική ποινή Ποινή έως ένα έτος Ποινή έως δύο έτη Ποινή μεγαλύτερη από 2 έτη και μικρότερη από 3 έτη Ποινή μεγαλύτερη των 2 ετών (καταργηθείσα, αρχική ρύθμιση) Περιπτώσεις αποκλεισμού μετατροπής Ποσό μετατροπής, ρυθμίσεις 18-22α 5. Παροχή κοινωφελούς εργασίας Δικονομικά Συνέπειες μετατροπής ως προς ποινή 31 Άρθρο 83. Λόγοι μείωσης της ποινής Άρθρο 84. Ελαφρυντικές περιπτώσεις 1. Η ρύθμιση Οι ελαφρυντικές περιστάσεις Πρότερος έντιμος βίος Αίτια πράξεως Ανάρμοστη συμπεριφορά παθόντος, οργή, βίαιη θλίψη Ειλικρινής μετάνοια, προσπάθεια άρσης συνεπειών Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη Δικονομικά Άρθρο 85. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής Άρθρο 86. Επιβολή θανατικής ποινής Άρθρο 87. Υπολογισμός του χρόνου προσωρινής κράτησης 1. Η ρύθμιση Συνυπολογιζόμενος χρόνος Δικονομικά 7-8

14 842 Περιεχόμενα ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ έξη Άρθρο 88. Υποτροπή 1. Γενικά Έννοια και όροι υποτροπής Έννοια Όροι της υποτροπής, γενικά Προηγούμενη καταδίκη Νέο έγκλημα Μη πάροδος χρονικού διαστήματος Δικονομικά 17 Άρθρο 89. Ποινή της υποτροπής Άρθρο 90. Καθ έξη υπότροποι εγκληματίες 1. Προϋποθέσεις εφαρμογής Η ποινή 5-7 Άρθρο 91. Λήξη της αόριστης κάθειρξης 1. Περιπτώσεις λήξεως Η Άρθρο 92. Εγκληματίες καθ έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής Άρθρο 93. Υπότροποι εγκληματίες από αμέλεια III. Συρροή εγκλημάτων Άρθρο 94. Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών 1. Γενικά Ο όρος συρροή Αληθής (αληθινή) συρροή Φαινομενική (φαινόμενη) συρροή Τύχη μη εφαρμοζόμενων επί φαινομενικής συρροής διατάξεων Ποινή επί αληθούς πραγματικής συρροής Συγχώνευση ποινών Η ρύθμιση ΠοινΚ

15 Περιεχόμενα Ποινή επί αληθούς κατ ιδέαν συρροής Ποινή επί φαινομενικής συρροής Αυτοτέλεια επί μέρους ποινών Γενικά Η Αποκλεισμός προσμετρήσεως Νέα προσμέτρηση Δικονομικά Άρθρο 95. Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές κλπ. Άρθρο 96. Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήμα Άρθρο 97. Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής Άρθρο 98. Έγκλημα κατ εξακολούθηση 1. Έννοια κατ εξακολούθηση εγκλήματος Στοιχεία κατ εξακολούθηση εγκλήματος Ομοειδές πράξεων Δόλος Η αυτοτέλεια των πράξεων Η επιβλητέα ποινή Δικονομικά ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο Άρθρο 99. Ποινές που αναστέλλονται και διάρκεια της αναστολής 1. Γενικά Προϋποθέσεις αναστολής υπό όρο Η αναστολή Αναστολή επί αλλοδαπών 21 Άρθρο 100. Αναστολή σε ποινές άνω των τριών ετών. Αναστολή υπό επιτήρηση 1. Η αναστολή, γενικά 1-8

16 844 Περιεχόμενα 1.1. Προϋποθέσεις Η αναστολή Το έργο του επιμελητή 9 3. Οι διάφοροι όροι Παραβίαση όρων Τροποποίηση όρων κλπ Άρθρο 100A. Αναστολή υπό επιτήρηση. Καταργήθηκε Άρθρο 101. Ανάκληση της αναστολής Άρθρο 102. Άρση της αναστολής Άρθρο 103. Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης Άρθρο 104. Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές II. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο Άρθρο 105. Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν 1. Γενικά Οι τυπικές προϋποθέσεις Ειδικότερα επί σωρευτικών ποινών ΠοινΚ και 2 (για τους 70ετείς) ΠοινΚ εδ. γ και δ Σωρευτικές ποινές ισόβιας κάθειρξης Η ΠοινΚ Ειδικά θέματα Ειδικότερα η (νέα) Άρθρο 106. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης Άρθρο 107. Ανάκληση της απόλυσης Άρθρο 108. Άρση της απόλυσης Άρθρο 109. Συνέπειες της μη ανάκλησης Άρθρο 110. Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης Άρθρο 110 Α.

17 ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ Ι. Παραγραφή Περιεχόμενα 845 Άρθρο 111. Χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων 1. Γενικά Η παραγραφή, γενικά Χρόνος παραγραφής εγκλημάτων 9-14 Άρθρο 112. Έναρξη του χρόνου παραγραφής των εγκλημάτων 1. Έναρξη παραγραφής Ημέρα τελέσεως Υπολογισμός του χρόνου Άρθρο 113. Αναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων 1. Αναστολή παραγραφής Έννοια Λόγοι αναστολής Ειδικά θέματα Η ΠοινΚ εδ. α Δικονομικά Συνέπεια παραγραφής 16 Άρθρο 114. Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν Άρθρο 115. Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών Άρθρο 116. Αναστολή της παραγραφής των ποινών ΙΙ. Παραίτηση από την έγκληση Άρθρο 117. Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης 1. Γενικά Η έγκληση Περιεχόμενο Τύπος Χρόνος υποβολής Επί συμμετόχων 18

18 846 Περιεχόμενα 3. Προθεσμία υποβολής της εγκλήσεως Ειδικότερα η γνώση του δικαιούχου Πάροδος της προθεσμίας Παραίτηση του δικαιούχου Ανάκληση εγκλήσεως 37 Άρθρο 118. Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα για έγκληση 1. Γενικά Οι δικαιούχοι Ο παθών Θάνατος παθόντος Ανήλικος παθών Παθών υπό (στερητική) δικαστική συμπαράσταση Παθών ανίκανος για δικαιοπραξία Υποβολή εγκλήσεως 25 Άρθρο 119. Αδιαίρετο της έγκλησης Άρθρο 120. Ανάκληση της έγκλησης 1. Η ανάκληση της εγκλήσεως γενικά Έννοια Δικαιούχος ανακλήσεως Συνέπειες 8 2. Αποδοχή εγκαλουμένου Ανάκληση ανακλήσεως Αδιαίρετο της ανακλήσεως ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Άρθρο 121. Ορισμοί 1. Γενικά Γενικοί κανόνες για ανηλίκους Έννοια ανηλίκου Ποινική μεταχείριση Ζητήματα διαχρονικού δικαίου Άρθρο 122. Αναμορφωτικά μέτρα

19 Περιεχόμενα 847 Άρθρο 123. Θεραπευτικά μέτρα Άρθρο 124. Μεταβολή ή άρση μέτρων Άρθρο 125. Διάρκεια μέτρων Άρθρο 126. Ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι Άρθρο 127. Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι Άρθρο 128. Πταίσματα ανηλίκων Άρθρο 129. Απόλυση υπό όρο Άρθρο 130. Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους Άρθρο 131. Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους Άρθρο 132. Συρροή Άρθρο 133. Νεαροί ενήλικες ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ Άρθρο 134. Εσχάτη προδοσία 1. Η ρύθμιση Τα επί μέρους Α Β α και β γ Άρθρο 134A. Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος Άρθρο 134Β. Άρθρο 135. Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας 1. Η ρύθμιση Ερμηνευτικές παρατηρήσεις 5-8

20 848 Περιεχόμενα Άρθρο 135Α. Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων Άρθρο 136. Άρθρο 137. Άρθρο 137Α. Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 1. Το έγκλημα Οι 1 και Η Η Συμμετοχή, συρροή Άρθρο 137Β. Διακεκριμένες περιπτώσεις Άρθρο 137Γ. Παρεπόμενες ποινές Άρθρο 137Δ. Γενικές διατάξεις ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Άρθρο 138. Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας Άρθρο 139. Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας Άρθρο 140. Άρθρο 141. Άρθρο 142. Άρθρο 143. Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό Άρθρο 144. Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού Άρθρο 145. Παράβαση συμβάσεων Άρθρο 146. Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας 1. Έννοια μυστικών Δράστης, δόλος, παρανομία 6-8

21 Περιεχόμενα 849 Άρθρο 147. Άρθρο 148. Κατασκοπεία 1. Το έγκλημα Άλλα θέματα 7 Άρθρο Ερμηνευτικές παρατηρήσεις Ειδικά θέματα 7-9 Άρθρο 150. Νόθευση αποδεικτικών 1. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις Ειδικά θέματα 4-5 Άρθρο 151. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας Άρθρο 152. Γενική διάταξη ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Άρθρο 153. Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του Άρθρο 154. Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων Άρθρο 155. Περιύβριση συμβόλων ξένου κράτους Άρθρο 156. Προσβολή της ουδετερότητας ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ I. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης Άρθρο 157. Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης Άρθρο 157Α. Βία κατά πολιτικού κόμματος Άρθρο 158. Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας Άρθρο 159. Δωροδοκία Άρθρο 160. Διατάραξη συνεδριάσεων

22 850 Περιεχόμενα II. Εγκλήματα κατά τις εκλογές Άρθρο 161. Βία κατά εκλογέων 1. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις Ειδικά θέματα 5-6 Άρθρο 162. Εξαπάτηση εκλογέων Άρθρο 163. Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας Άρθρο 164. Νόθευση της εκλογής Άρθρο 165. Δωροδοκία κατά τις εκλογές Άρθρο 166. Διατάραξη της εκλογής ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Άρθρο 167. Αντίσταση 1. Το έγκλημα Γενικά Η αντικειμενική υπόσταση Ειδικότερα η νομιμότητα της πράξεως Υποκειμενική υπόσταση Η Ειδικά θέματα Άρθρο 168. Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας 1. Η Η Άρθρο 169. Απείθεια 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Γενικά Οφειλόμενη υπηρεσία ή συνδρομή Άρνηση εισόδου Νομιμότητα προσκλήσεως Άρνηση προσκληθέντος 12

23 Περιεχόμενα Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα Άρθρο 170. Στάση 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση απλής στάσεως Γενικά Συνάθροιση δημόσια πλήθους Συμμετοχή Πράξεις αντιστάσεως με ενωμένες δυνάμεις Υποκειμενική υπόσταση απλής στάσεως Η διακεκριμένη μορφή στάσεως Γενικά Υποκινητές Δράστες πράξεων αντιστάσεως Ειδικά θέματα Άρθρο 171. Θρασύτητα κατά της αρχής 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Η Ειδικά θέματα Άρθρο 172. Ελευθέρωση φυλακισμένου 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Η Ειδικά θέματα Άρθρο 173. Απόδραση κρατουμένου 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Η Ειδικά θέματα 12 Άρθρο 174. Στάση κρατουμένων 1. Τα εγκλήματα, γενικά Ειδικά θέματα 5-6

24 852 Περιεχόμενα Άρθρο 175. Αντιποίηση 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Η Ειδικά θέματα 12 Άρθρο 176. Άρθρο 177. Παραβίαση κατάσχεσης 1. Το έγκλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα Άρθρο 178. Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή 1. Το έγκλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα Άρθρο 179. Παραβίαση φύλαξης της αρχής 1. Το έγκλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα 9-11 Άρθρο 180. Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων Άρθρο 181. Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους Άρθρο 182. Παραβίαση περιορισμών διαμονής ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Άρθρο 183. Διέγερση 1. Το έγκλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα 11-13

25 Περιεχόμενα 853 Άρθρο Τα επί μέρους στοιχεία Ειδικά θέματα 3-5 Άρθρο Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα Άρθρο 186. Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 9 4. Ειδικά θέματα Άρθρο 187. Εγκληματική οργάνωση 1. Τα εγκλήματα γενικά Εγκληματική οργάνωση Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα Συμμορία Αντικειμενική υπόσταση 24-25α 3.2. Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα Παρεμπόδιση απονομής δικαιοσύνης Η Η Η 8 37 Άρθρο 187Α. Τρομοκρατικές πράξεις 1. Τα εγκλήματα, γενικά Τρομοκρατική πράξη Απειλή τρομοκρατικής πράξεως Τρομοκρατική οργάνωση Διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης 17

26 854 Περιεχόμενα 6. Υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης Η Η αρχική Η Ειδική νομοθεσία 22 Άρθρο 187Β. Μέτρα επιείκειας Άρθρο 188. Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο Άρθρο 189. Διατάραξη της κοινής ειρήνης 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Νομολογία 14 Άρθρο 190. Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών Άρθρο Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 8 Άρθρο 193. Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 8-9 Άρθρο 194. Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές Άρθρο 195. Κατάρτιση ένοπλης ομάδας Άρθρο 196. Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος Άρθρο 197. Διατάραξη συνεδριάσεων 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 9

27 Περιεχόμενα 855 ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Άρθρο 198. Κακόβουλη βλασφημία 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 9 3. Η Ειδικά θέματα Άρθρο 199. Καθύβριση θρησκευμάτων 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 10 Άρθρο 200. Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Η Άρθρο 201. Περιύβριση νεκρών 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Αφαίρεση νεκρού Υβριστικά ανάρμοστες πράξεις Υποκειμενική υπόσταση 16 ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ Άρθρο 202. Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Η

28 856 Περιεχόμενα 4. 3 και Ειδικά θέματα Άρθρο 203. Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία Άρθρο 204. Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης Άρθρο 205. Παράνομη αποδημία Άρθρο 206. Στρατολογία για ξένο κράτος ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Άρθρο 207. Παραχάραξη 1. Τα εγκλήματα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Έννοια νομίσματος Οι πράξεις Χρόνος δράσεως Περάτωση Υποκειμενική υπόσταση Οι «ελαφρές περιπτώσεις» του εδ. β 21 Άρθρο 208. Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων Άρθρο 208Α. Άρθρο 209. Κιβδηλεία Άρθρο 210. Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων Άρθρο 211. Προπαρασκευαστικές πράξεις Άρθρο 212. Άρθρο 213. Δήμευση Άρθρο 214. Τραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται μ αυτά Άρθρο 214Α. Υποτροπή Άρθρο 215. Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών Άρθρο 215Α.

29 Περιεχόμενα 857 ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ Άρθρο 216. α. Πλαστογραφία 1. Τα εγκλήματα, γενικά Έγγραφο - υπόμνημα Έννοια εγγράφου Περιπτωσιολογία Η πλημμεληματική πλαστογραφία ( 1) Γενικά Κατάρτιση πλαστού εγγράφου Νόθευση εγγράφου Δόλος Η επιβαρυντική περίπτωση της χρήσεως Η κακουργηματική πλαστογραφία ( 3) Γενικά Ο σκοπός περιουσιακού οφέλους ή βλάβης τρίτου Πλαστογραφία κατ επάγγελμα ή κατά συνήθεια Η χρήση Η πλημμεληματική χρήση πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου Η κακουργηματική χρήση πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου Ειδικά θέματα Κακούργημα και συμμετοχή Παραγραφή επί χρήσεως Συρροή 69 Άρθρο 217. Πλαστογραφία πιστοποιητικών 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Η Η Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο 218. Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 12

30 858 Περιεχόμενα 3. Η Η Η 4 16 Άρθρο 219. Άρθρο 220. β. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως 1. Τα εγκλήματα, γενικά Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Χρήση ψευδούς βεβαιώσεως Η Άρθρο 221. γ. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η επιβαρυντική περίπτωση Η Άρθρο 222. δ. Υπεξαγωγή εγγράφων 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο 223. ε. Μετακίνηση οροσήμων 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Άρθρο 224. Ψευδορκία 1. Τα εγκλήματα, γενικά 1-7

31 Περιεχόμενα Ψευδορκία διαδίκου Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ψευδορκία μάρτυρα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα Άρθρο 225. Ψευδής ανώμοτη κατάθεση 1. Τα εγκλήματα, γενικά Ψευδής ανώμοτη κατάθεση Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ψευδής έκθεση προς την αρχή ( 2 εδ. α ) Επίμονη άρνηση μαρτυρίας ή ορκοδοσίας ( 2 εδ. β ) Άρθρο 226. Ψευδορκία κλπ. πραγματογνώμονα και διερμηνέα 1. Τα εγκλήματα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 10 Άρθρο Η Η Η Άρθρο 228. Παραπλάνηση σε ψευδορκία Άρθρο 229. Ψευδής καταμήνυση 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η Οι 3 και Άρθρο 230. Άρθρο 231. Υπόθαλψη εγκληματία 1. Το έγκλημα, γενικά 1-9

32 860 Περιεχόμενα 2. Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η Άρθρο 232. Παρασιώπηση εγκλημάτων 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η 2 18 Άρθρο 232Α. 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η Άρθρο 233. Απιστία δικηγόρων 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η βλάβη συμφερόντων Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Επιβαρυντική περίπτωση Βοήθεια σε αμφότερους τους διαδίκους Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Επιβαρυντική περίπτωση 22 Άρθρο 234. Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Άρθρο 235. Παθητική δωροδοκία 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα 20-24

33 Άρθρο 236. Ενεργητική δωροδοκία Περιεχόμενα 861 Άρθρο 237. Δωροδοκία δικαστή 1. Τα εγκλήματα, γενικά Οι 1 και Η Άρθρο 238. Δήμευση του δώρου Άρθρο 239. Κατάχρηση εξουσίας 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το πλημμέλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 24 Άρθρο 240. Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών Άρθρο 241. Παραβίαση οικιακού ασύλου Άρθρο 242. Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ. 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το πλημμέλημα της Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η κακουργηματική μορφή της Το πλημμέλημα της Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η κακουργηματική μορφή της Το πλημμέλημα της Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 43 Άρθρο 243. Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Άρθρο 244. Καταπίεση 1. Το έγκλημα, γενικά 1-5

34 862 Περιεχόμενα 2. Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 11 Άρθρο 245. Άρθρο 246. Άρθρο 247. Απεργία δημοσίων υπαλλήλων Άρθρο 248. Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Του πρώτου πλημμελήματος Του δεύτερου πλημμελήματος Υποκειμενική υπόσταση Του πρώτου πλημμελήματος Του δεύτερου πλημμελήματος 16 Άρθρο 249. Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων Άρθρο 250. Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων Άρθρο 251. Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου Άρθρο 252. Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου Άρθρο 253. Άρθρο 254. Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης Άρθρο 255. Αθέμιτη συμμετοχή Άρθρο 256. Απιστία σχετική με την υπηρεσία 1. Τα εγκλήματα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Του πλημμελήματος Του κακουργήματος Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο 257. Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 13

35 Περιεχόμενα 863 Άρθρο 258. Υπεξαίρεση στην υπηρεσία 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το πλημμέλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινή Το κακούργημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 26 Άρθρο 259. Παράβαση καθήκοντος 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο 260. Ανυποταξία σε πολιτική αρχή Άρθρο 261. Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή Άρθρο 262. Γενικές διατάξεις Άρθρο 263. Άρθρο 263Α. Άρθρο 263Β. Μέτρα προστασίας και επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς 1. Η ρύθμιση, γενικά 1 2. Η μείωση της ποινής Αναστολή εκτελέσεως της ποινής Αναστολή της ποινής διώξεως Η 5 10 ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Άρθρο 264. Εμπρησμός 1. Τα εγκλήματα, γενικά 1-9

36 864 Περιεχόμενα 2. Το πλημμέλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο 265. Εμπρησμός σε δάση Άρθρο 266. Εμπρησμός από αμέλεια Άρθρο 267. Άρθρο 268. Πλημμύρα 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το πλημμέλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα Άρθρο 269. Άρθρο 270. Έκρηξη 1. Το έγκλημα, γενικά Το κακούργημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Οι επιβαρυντικές περιπτώσεις Άρθρο 271. Άρθρο 272. Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η Άρθρο 272Α. Καταργήθηκε Άρθρο 273. Κοινώς επικίνδυνη βλάβη 1. Τα εγκλήματα, γενικά 1-5

37 Περιεχόμενα Το πλημμέλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα 12 Άρθρο 274. Άρθρο 275. Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το πλημμέλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα Άρθρο 276. Άρθρο 277. Πρόκληση ναυαγίου 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το πλημμέλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα Άρθρο 278. Άρθρο 279. Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η επιβαρυντική περίπτωση 14 Άρθρο 280. Άρθρο 281. Νοθεία τροφίμων 1. Τα εγκλήματα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο 282. Δηλητηρίαση της νομής των ζώων 1. Τα εγκλήματα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση 6-13

38 866 Περιεχόμενα 3. Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα 16 Άρθρο 283. Διάδοση ασθένειας ζώων Άρθρο 284. Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών Άρθρο 285. Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών Άρθρο 286. Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 16 Άρθρο 287. Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας Άρθρο 288. Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας 1. Γενικά Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ειδικά θέματα Άρθρο 289. Γενική διάταξη ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 290. Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το πλημμέλημα 6-16

39 Περιεχόμενα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα Άρθρο 291. Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το πλημμέλημα των 1 και Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα Το πλημμέλημα της 3 16 Άρθρο 292. Παρακώλυση συγκοινωνιών 1. Τα εγκλήματα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 9-10 Άρθρο 292 A. Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών Άρθρο 293. Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων Άρθρο 294. Παύση εργασίας Άρθρο 295. Πρόκληση κοινής ανάγκης Άρθρο 296. Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού Άρθρο 297. Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου Άρθρο 298. Γενική διάταξη ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 299. Ανθρωποκτονία με πρόθεση 1. Γενικά Η αντικειμενική υπόσταση Γενικά 14-16

40 868 Περιεχόμενα 2.2. Άνθρωπος Θανάτωση ανθρώπου Αιτιώδης συνάφεια Τρόποι τελέσεως Υποκειμενική υπόσταση Γενικά Βρασμός ψυχικής ορμής Η ποινική μεταχείριση Ειδικά θέματα Άρθρο 300. Ανθρωποκτονία με συναίνεση Άρθρο 301. Συμμετοχή σε αυτοκτονία 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 13 Άρθρο 302. Ανθρωποκτονία από αμέλεια 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Γενικά Περιπτωσιολογία Υποκειμενική υπόσταση Η 2 22 Άρθρο 303. Παιδοκτονία Άρθρο 304. Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης 1. Η ρύθμιση Τα εγκλήματα Συναίνεση εγκύου Άρση αδίκου «Ανεπίτρεπτο» διακοπής 13α Απόπειρα, συμμετοχή, συρροή Πολιτική αγωγή Αιτιώδης σύνδεσμος Η Η Η

41 Άρθρο 304Α. Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού Περιεχόμενα 869 Άρθρο 305. Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης Άρθρο 306. Έκθεση 1. Η ρύθμιση Τα εγκλήματα Απόπειρα, συμμετοχή, συρροή Αιτιώδης σύνδεσμος Πολιτική αγωγή Έκθεση σε στενή έννοια Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Έκθεση σε ευρεία έννοια Η κακουργηματική έκθεση Άρθρο 307. Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Άρθρο 308. Απλή σωματική βλάβη 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Περιπτωσιολογία Άρση του αδίκου Απαλλαγή από την ποινή Άρθρο 308Α. Απρόκλητη σωματική βλάβη Άρθρο 309. Επικίνδυνη σωματική βλάβη 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Περιπτωσιολογία 16 Άρθρο 310. Βαριά σωματική βλάβη 1. Η ρύθμιση, γενικά 1-8

42 870 Περιεχόμενα 1.1. Τα εγκλήματα Προστατευόμενο έννομο αγαθό Απόπειρα, συμμετοχή, συρροή Πολιτική αγωγή Αρμόδιο δικαστήριο 8 2. Το πλημμέλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα Άρθρο 311. Θανατηφόρα βλάβη 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το κακούργημα του εδ. α Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το κακούργημα του εδ. β Άρθρο 312. Σωματική βλάβη ανηλίκων κλπ. 1. Το έγκλημα, γενικά Το έγκλημα του στοιχείου α Το έγκλημα του στοιχείου β Άρθρο 313. Συμπλοκή 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο 314. Σωματική βλάβη από αμέλεια 1. Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 6 3. Η Περιπτωσιολογία Ειδικά θέματα Άρθρο 315. Έγκληση 1. Έκταση εφαρμογής, ο κανόνας Η αυτεπάγγελτη δίωξη στις περιπτώσεις ΠΚ Κατά 1 εδ. β 4-7

43 Περιεχόμενα Κατά 1 εδ. γ Κατά 1 εδ. δ και ε Άρθρο 315Α. ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ (Καταργήθηκε) Άρθρο 316. Πρόκληση σε μονομαχία Άρθρο 317. Μονομαχία Άρθρο 318. Μονομαχία που αποκλείει τον κίνδυνο ζωής Άρθρο 319. Τιμωρία συνεργών Άρθρο 320. Διέγερση σε μονομαχία Άρθρο 321. Δημοσιεύματα σχετικά με μονομαχίες ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Άρθρο 322. Αρπαγή 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το έγκλημα του εδ. α Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το έγκλημα του εδ. β Άρθρο 323. Εμπόριο δούλων Άρθρο 323Α. Εμπορία ανθρώπων 1. Τα εγκλήματα γενικά Η υπόσταση Ειδικά θέματα 5-8 Άρθρο 323Β. Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός)

44 872 Περιεχόμενα Άρθρο 324. Αρπαγή ανηλίκων 1. Η ρύθμιση, γενικά Το βασικό έγκλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η 1 εδ. β Τα κακουργήματα εδ. α εδ. β εδ. α και β Άρθρο 325. Παράνομη κατακράτηση 1. Το έγκλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Περιπτωσιολογία 12 Άρθρο 326. Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα Άρθρο 327. Ακούσια απαγωγή 1. Τα εγκλήματα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο 328. Εκούσια απαγωγή 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο 329. Γενική διάταξη Άρθρο 330. Παράνομη βία 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 22 Άρθρο 331. Αυτοδικία 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση 11-15

45 Περιεχόμενα Υποκειμενική υπόσταση Περιπτωσιολογία Άρθρο 332. Εξαναγκασμός σε παύση εργασίας Άρθρο 333. Απειλή Άρθρο 334. Διατάραξη οικιακής ειρήνης 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το έγκλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το έγκλημα Το έγκλημα Άρθρο 335. Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 336. Βιασμός 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ομαδικός βιασμός Άρθρα 337. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας Άρθρο 338. Κατάχρηση σε ασέλγεια 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το έγκλημα της Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Το έγκλημα της Το έγκλημα της 3 21 Άρθρο 339. Αποπλάνηση παιδιών 1. Τα εγκλήματα, γενικά 1-10

46 874 Περιεχόμενα 2. Η Η Οι 2 και 3 19 Άρθρο 340. Γενική διάταξη Άρθρο 341. Απατηλή επίτευξη συνουσίας Άρθρο 342. Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια Άρθρο 343. Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας Άρθρο 344. Έγκληση Άρθρο 345. Αιμομιξία Άρθρο 346. Ασέλγεια μεταξύ συγγενών Άρθρο 347. Ασέλγεια παρά φύση 1. Το έγκλημα, γενικά Το έγκλημα 1 α Το έγκλημα 1 β πρώτη περίπτωση Το έγκλημα 1 β δεύτερη περίπτωση Το έγκλημα 2 21 Άρθρο 348. Διευκόλυνση ακολασίας άλλων 1. Το έγκλημα, γενικά Η Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η Η Άρθρο 348Α. Πορνογραφία ανηλίκων Άρθρο 348Β. Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους Άρθρο 349. Μαστροπεία 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το κακούργημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινή 14

47 Περιεχόμενα Το πλημμέλημα Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινή 21 Άρθρο 350. Εκμετάλλευση πόρνης Άρθρο 351. Σωματεμπορία 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το κακούργημα της Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Επιβαρυντικές περιπτώσεις Το κακούργημα της Το πλημμέλημα της Η Άρθρο 351A. Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής Άρθρα 352. Μέτρα ασφαλείας Άρθρο 352Α. Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής Άρθρο 352Β. Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος Άρθρο 353. Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 18

48 876 Περιεχόμενα ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Άρθρο 354. Διατάραξη της οικογενειακής τάξης 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Περιπτωσιολογία 13 Άρθρο 355. Απάτη σχετική με γάμο Άρθρο 356. Διγαμία Άρθρο 357. Μοιχεία. Καταργήθηκε Άρθρο 358. Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Άρθρο 359. Εγκατάλειψη εγκύου 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 11 Άρθρο 360. Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 12 ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Άρθρο 361. Εξύβριση 1. Τα εγκλήματα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Πταισματική εξύβριση Η

49 Περιεχόμενα 877 Άρθρο 361Α. Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση Άρθρο 362. Δυσφήμηση 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 22 Άρθρο 363. Συκοφαντική δυσφήμηση 1. Το έγκλημα, γενικά Το «ψευδές» γεγονός Δόλος 7-8 Άρθρο 364. Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας Άρθρο 365. Προσβολή της μνήμης νεκρού Άρθρο 366. Γενικές διατάξεις 1. Η Η Η Άρθρο Η ρύθμιση, γενικά Δυσμενείς κρίσεις ( 1 υπό α ) Δυσμενείς εκφράσεις σε έγγραφο αρχής Εκδηλώσεις για εκτέλεση καθήκοντος ή άσκηση εξουσίας ( 1 υπό β ) Εκδηλώσεις για προστασία δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον ( 1 υπό γ ) Ανάλογες περιπτώσεις ( 1 υπό δ ) Ο σκοπός εξύβρισης ( 2 υπό β ) Άρθρο 368. Έγκληση Άρθρο 369. ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ Άρθρα 370. Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών 1. Η ρύθμιση, γενικά 1-6

50 878 Περιεχόμενα 2. Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση 12 Άρθρο 370A. Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας 1. Τα εγκλήματα, γενικά Το κακούργημα της 1 εδ. α Το κακούργημα της 1 εδ. β Το κακούργημα της 2 εδ. α Το κακούργημα της 2 εδ. β Το κακούργημα της Οι 4 και 5 24 Άρθρο 370Β. Άρθρο 370Γ. Άρθρο 371. Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Άρθρο 372. Κλοπή 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η ποινή Ειδικά θέματα Έγγραφα αποδεικτικά δικαιώματος Πιστωτικές κάρτες κλπ Τηλεφώνημα από τηλεφωνική συσκευή άλλου 54 Άρθρο 373. Άρθρο 374. Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής 1. Η ρύθμιση γενικά Η περίπτωση α 6-10

51 Περιεχόμενα Η περίπτωση β Η περίπτωση γ Η περίπτωση δ Η περίπτωση ε : κατ επάγγελμα κλπ Η περίπτωση ε : Αξία κλοπιμαίων άνω των ευρώ Άρθρο 374Α. Κλοπή χρήσης Άρθρο 375. Υπεξαίρεση 1. Επισκόπηση Πλημμεληματική υπεξαίρεση Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Κακουργηματική υπεξαίρεση Οι δύο περιπτώσεις Η αντικειμενική υπόσταση του κακουργήματος της 1 εδ. β Η αντικειμενική υπόσταση του κακουργήματος της Υποκειμενική υπόσταση Επιβαρυντική περίπτωση 57 Άρθρο 376. Παρασιώπηση ανεύρεσης Άρθρο 377. Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας Άρθρο 378. Υφαιρέσεις Άρθρο 379. Απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος. Καταργήθηκε Άρθρο 380. Ληστεία 1. Το έγκλημα, γενικά Ληστεία σε στενή έννοια Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ληστρική εκβίαση Ληστρική κλοπή Επιβαρυντικές περιστάσεις ( 1 εδ. β, 2) 38-42

52 880 Περιεχόμενα Άρθρο 381. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας 1. Το έγκλημα, γενικά Η 1 (απλή φθορά) Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η 3 (ελαφρά φθορά) Άρθρο 382. Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς 1. Τα εγκλήματα, γενικά Οι έννοιες, διάφορα 3-12 Άρθρο 383. Γενικές διατάξεις Άρθρο 384. Ικανοποίηση του παθόντος 1. Η ρύθμιση, γενικά Η Η Η Οι 4 και 5 28 Άρθρο 384Α. Καταργήθηκε ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 385. Εκβίαση 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η πλημμεληματική εκβίαση της 1 στοιχείο γ Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ληστοειδής εκβίαση ( 1 στοιχείο α ) Διακεκριμένη εκβίαση ( 1 στοιχείο β εδ. α ) Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ιδιαίτερα διακεκριμένη εκβίαση ( 1 στοιχείο β εδ. β ) Άρθρο 386. Απάτη 1. Το έγκλημα, γενικά 1-18

53 Περιεχόμενα Η πλημμεληματική απάτη Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η ποινή Ειδικότερα διάφορες περιπτώσεις απάτης Η κακουργηματική απάτη 56 Άρθρο 386Α. Απάτη με υπολογιστή Άρθρο 387. Απάτη ευτελούς αξίας Άρθρο 388. Απάτη σχετική με τις ασφάλειες Άρθρο 389. Απατηλή πρόκληση βλάβης Άρθρο 390. Απιστία 1. Τα εγκλήματα, γενικά Η πλημμεληματική απιστία Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η κακουργηματική απιστία 25 Άρθρο 391. Δόλια αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου. Καταργήθηκε Άρθρο 392. Δόλια αποδοχή παροχών Άρθρο 393. Γενικές διατάξεις. Καταργήθηκε Άρθρο 394. Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος 1. Το έγκλημα, γενικά Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Η ποινή Άρθρο 394Α. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Καταργήθηκε Άρθρο 395. Καταργήθηκε Άρθρο 396. Παρακώλυση συναγωνισμού Άρθρο 397. Καταδολίευση δανειστών 1. Το έγκλημα, γενικά 1-12

54 882 Περιεχόμενα 2. Αντικειμενική υπόσταση Στοιχεία Περιουσιακά στοιχεία Καταστροφή κλπ Απόκρυψη Απαλλοτρίωση Κατασκευή χρεών, δικαιοπραξιών Κρίσιμος χρόνος Ματαίωση της ικανοποιήσεως δανειστή Υποκειμενική υπόσταση Δικονομικά Άρθρο 398. Χρεοκοπία Άρθρο 399. Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος Άρθρο 400. Παράνομη αλιεία Άρθρο 401. Αλιεία σε χωρικά ύδατα Άρθρο 402. Γενική διάταξη. Καταργήθηκε Άρθρο 403. Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη Άρθρο 404. Τοκογλυφία 1. Τα εγκλήματα, γενικά Αισχροκέρδεια υπό στενή έννοια Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Τοκογλυφία ( 2α ) Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Τοκογλυφία ( 2β ) Κακουργηματική μορφή Επί νομικών προσώπων 26 Άρθρο 405. Αισχροκέρδεια Άρθρο 406. Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις Άρθρο 406Α. Ικανοποίηση του παθόντος

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. ΠPΩTO BIBΛIO: Γενικό Μέρος...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. ΠPΩTO BIBΛIO: Γενικό Μέρος...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα...v Πίνακας επιμελητών του τόμου... VII ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠPΩTO BIBΛIO: Γενικό Μέρος...1 Κεφάλαιο 1 ο : O ποινικός νόμος...1 I. Xρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων...1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων Άρθρο 1 Καμιά ποινή χωρίς νόμο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το Ποινικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την τιμωρία των εγκλημάτων (ποινικών αδικημάτων). Διακρίνεται σε Ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29-10-2011) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29-10-2011) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29-10-2011) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Βασικές αρχές Άρθρο 1 Αντικείμενο του Ποινικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Επιμέτρηση της ποινής Άρθρα 79 ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Ι. Γενικοί κανόνες ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Άρθρο 79 Δικαστική επιμέτρηση της ποινής 1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τποκειμενική ευθύνη Ποινή δεν επιβάλλεται αν ο δράστης δεν έπραξε με υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια).

Άρθρο 2 Τποκειμενική ευθύνη Ποινή δεν επιβάλλεται αν ο δράστης δεν έπραξε με υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια). ΦΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΚΨΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΨΔΙΚΑ ΠΡΨΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟ ΝΟΜΟ Ι. Βασικές αρχές Άρθρο 1 Καμία ποινή χωρίς νόμο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ποια τα στοιχεία της κλοπής; Κλοπή : άρθρο 372 Στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 13 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΗ ΔΙΑΛΕΥΚΑΘΕΝΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.. ΧΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧXI II. ΞΕΝΕΣ... XXI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Έννοια και αποστολή της Δικαστικής Ψυχιατρικής. Υπευθυνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δ/νση: ΑΘΗΝΑ 10177

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙΧ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... ΧΧΧΙ 1. ΕΝΝΟΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 1 Ι. Το Ποινικό Δίκαιο ως τµήµα του Δηµοσίου Δικαίου... 1 ΙΙ. Οι διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο Αθήνα, 14/ 04/2015 Αρ. Πρωτ.: 170 Δέγλερη 2 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11522 Τηλ.: 210 8701340, 332, 305 Fax: 210 8701329 Email: sedaepimelites@hotmail.com Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...V Βασικά συγγράμματα και χρήσιμα βοηθήματα του γενικού μέρους του ποινικού δικαίου... XXXI ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1ο: Προσδιορισμός τον Ποινικού Δικαίου I. Έννοια...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Δικηγόρος Αθηνών Απόσπασμα σημειώσεων 3ης Συνάντησης Ποινική δικονομία: σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης και η διαδικασία που μέσω αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για την ενσωμάτωση των αποφάσεων πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26 ης Φεβρουαρίου 2009 "σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 και 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ - Τσαλαπάτης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 κ α ι 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A Α έκδοση Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Ομονοίας 117 Τηλ. 2510-831388, εσωτ. 1 Φαξ: 2510-831378

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 1. ενδοοικογενειακή βία, η τέλεση αξιόποινης πράξης,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ δηλ. για αγορά, κατοχή κ.λπ. ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία

κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ δηλ. για αγορά, κατοχή κ.λπ. ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία Στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών σχετικά με χρήστες ουσιών και υποθέσεις ναρκωτικών που εκδικάσθηκαν κατά το δικαστικό έτος 2010-2011 (Σεπτέμβριος 2010-Ιούλιος 2011).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Βιβλίο Πρώτο - Γενικό Μέρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Βιβλίο Πρώτο - Γενικό Μέρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Βιβλίο Πρώτο - Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ο ποινικός νόμος Άρθρα Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων 1-4 27 II. Τοπικά όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 97 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧVII II. ΞΕΝΕΣ... XVII

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧVII II. ΞΕΝΕΣ... XVII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... ΙΧ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧVII II. ΞΕΝΕΣ... XVII 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχολογία... 1 1.2. Ιδιαίτερη προβληματική της Δικαστικής Ψυχολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Kυρώσεις Άρθρο 110. Aρθρο 111. Aρθρο112. Aρθρο113. Aρθρο 114. Aρθρο 115. Aρθρο 116. Aρθρο 117. Aρθρο 118. Aρθρο 119.

Kυρώσεις Άρθρο 110. Aρθρο 111. Aρθρο112. Aρθρο113. Aρθρο 114. Aρθρο 115. Aρθρο 116. Aρθρο 117. Aρθρο 118. Aρθρο 119. Kυρώσεις Άρθρο 110. (H διάταξη του άρθρου 110 καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 473 του Ποινικού Kώδικα σε συνδυασμό με τη διάταξη 371 του Π.K.) Aρθρο 111. Mε φυλάκιση μέχρις ενός έτους και με χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Γενικοί ορισμοί... 11. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Γενικοί ορισμοί... 11. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Γενικοί ορισμοί... 11 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11 Ποινική δικαιοδοσία... 11 Άρθρο 1. Ποινικά δικαστήρια... 11 Άρθρο 2. Εξαιρέσεις από την ποινική

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 2131361621 2131361616 l.kiriakaki@ypes.gr omogen@ypes.gr Φ.76210/36740/26-11-2010, Φ.76210/73216/06-12-2007, Φ.

Fax: 2131361621 2131361616 l.kiriakaki@ypes.gr omogen@ypes.gr Φ.76210/36740/26-11-2010, Φ.76210/73216/06-12-2007, Φ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ως Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης ΑΝ-ΟΙΚΩ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ως Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης ΑΝ-ΟΙΚΩ Ηράκλειο, 13 / 5 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 2340 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «ΑΝ-ΟΙΚΩ», το οποίο υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 07/11/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2701 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 25 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4043 Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε» Το ΔΣ της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα