VÄLKOMMEN! Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VÄLKOMMEN! Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ"

Transcript

1 QUICK GUIDE

2 VÄLKOMMEN! Σ υ ό ο ο ηγό Quick Guide π ριγράφ ι ι ιρά πό ι ουργί ς που υπάρχου ο έο ς Volvo. Λ π ο ρέ ρ ς π ηροφορί ς γι ο ά οχο ί ι ι θέ ι ς ο υ ο ί η ο, η φ ρ ογή ι ο ι ι υ ό ι ό. Η ΕΝ Ρ Η ΟΘΟΝΗ Ο Ο ΝΗ Ο ο γχ ιρί ιο όχου ί ι ι θέ ι ο η ρι ή οθό η ου υ ο ι ή ου, όπου πορ ί υπάρξ ι πρό η πό η πά ω προ ο ή. ΕΦ ΡΜΟΓΗ Γ ΝΗ ΕΣ Σ Σ Ε ΕΣ ο γχ ιρί ιο όχου ί ι ι θέ ι ο ως φ ρ ογή (Εγχ ιρί ιο Volvo) γι smartphone ι ά π. Η φ ρ ογή π ριέχ ι πί ης π ι υ ι ά ί ο γι πι- γ έ ς ι ουργί ς. Δ ΟΣ ΟΠΟΣ ΠΟΣ ΗΡ ΞΗΣ VOLVO Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ι π ι υ ι ά ί ο θώς ι πρό θ ς π ηροφορί ς ι οήθ ι γι ο Volvo ς ι η ι ιο η ί ου υ ο ι ή ου ς. ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ πάρχ ι έ π ράρ η ο γχ ιρί ιο όχου ο ου πά ι ου π ό, που π ριέχ ι π ηροφορί ς γι ις φά ι ς ι προ ι γρ φές θώς ι ι ύ οψη η ι ώ ι πρ ι ώ π ηροφοριώ. Μπορ ί π ρ γγ ί έ υπο γχ ιρί- ιο όχου ι χ ι ό π ράρ η.

3 ΠΕΡ ΕΧΟΜΕΝ 01. ΕΞΟ Ε ΩΘΕ Ε ΜΕ Ο VOLVO Σ Σ Σ υ ό ο φά ιο πορ ί ρ ί π ηροφορί ς πώς ρχί χρη ι οποι ί ο Volvo ς ι ι πι όπη η ου ω ρι ού ι ου ξω ρι ού ου υ ο ι ή ου ι ης ρι ής οθό ης. 02. ΕΣΩ ΕΡ Ο Σ ΝΔΕΣΕ Σ Ε ώ πορ ί ι ά γι ις ρυθ ί ις ω θι ά ω, ο ου πί ο ι ό ι ι ους οχ ο ι όπ ς, ο ύ η ι ι ού, η ύ η ο ι ί υο, ις υ έ ις Bluetooth,. π. 03. Ο ΠΡΟ ΟΛΕΣ ΗΣ ΕΝ Ρ ΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Ε ώ πορ ί ρ ί π ηροφορί ς ις ιάφορ ς ι ές προ ο ές ης ρι ής οθό ης. Μπορ ί ις χρη ι οποιή γι χ ιρι ί πο ές πό ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου. 04. ΕΞ ΠΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ υ ό ο φά ιο π ριγράφ ι ις ιάφορ ς ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου που υπο ηρίζου η ο ήγη ή ς ι πί ης π ριέχ ι υ ου ές πώς πορ ί πο ά ι πιο ιγή ο ηγι ή π ιρί. 05. ΦΩΝΗ Ν ΓΝΏΡ ΣΗ Ε ώ θ ρ ί ιάφορ ς ο ές/φρά ις γι ο ύ η φω η ι ής γ ώρι ης ου υ ο ι ή ου. 06. Ε Δ Ό Ε ΜΕΝΟ Επι η ά ις προ ι οποιη ι ό, η ι ό ι η ρω ι ό π ρι χό ο, ις οποί ς πρέπ ι ι ά. Ο προ ιρ ι ός ξοπ ι ός ο ο ηγό Quick Guide πι η ί ι ρί ο*.

4 01

5 Ε Σ ΓΩΓΗ 01 Γι ρχί χρη ι οποι ί ο Volvo ς ο ύ ρο υ ό ρόπο, υπάρχου ιάφορ ς ι ουργί ς, όροι ι υ ου ές που πορ ί ί ι χρή ι ο γ ωρίζ. Volvo ID ο Volvo ID ί ι έ προ ωπι ό γ ωρι ι ό που π ρέχ ι πρό η ιάφορ ς υπηρ ί ς online 1. Ορι έ π ρ ίγ ί ι ο Volvo On Call*, οι υπηρ ί ς χ ρ ώ, η προ ωπι ή ύ η η ι ο ί volvocars.com ι η υ ό η ά ρά η η γι έρ ις ι πι υή. Μπορ ί η ιουργή έ Volvo ID η ι ο ί volvocars.com, πό η φ ρ- ογή Volvo On Call ή π υθ ί ς ο υ ο ί η ό ς. Sensus ο Sensus ί ι ο έξυπ ο ύ η ι ύ ης ου υ ο ι ή ου ι ύπ ι ό ς ις ύ ις ο υ ο ί η ο που φορού η ψυχ γωγί, η ύ - η ο ι ί υο, η π οήγη η* ι υπηρ ί ς π ηροφοριώ. Εί ι ο Sensus που θι ά φι ή η πι οι ω ί ά άς, ο υ ο ί η ο ι ο έξω ό ο. Volvo On Call* ο Volvo On Call ί ι έ ω ω έ ο ύ η οήθ ι ς ι φ ρ- ογή που ς ί ι η υ ό η έγχ ο Volvo ς πό πό η. Μ η φ ρ ογή Volvo On Call πορ ί, ξύ ά ω, ρυθ ί ο προ ρ ι ό ι ι ό ου υ ο ι ή ου πρι ο ηγή, ι ώ / ξ ι ώ ο υ ο ί η ό ς, ί πού ί ι θ υ έ ο, γράψ ξί ι ι ά προ ι οποιή ις οπής. ά (download) η φ ρ ογή Volvo On Call γι ξ ι ή. ο Volvo On Call π ρι ά ι πί ης ο ι ή οήθ ι ι οήθ ι έ ης άγ ης έ ω ω ου πιώ ON CALL ι SOS η ο ό οροφής ου υ ο ι ή ου. Προφ ο ηγο Πο ές πό ις ρυθ ί ις που πρ γ οποιού ι ο υ ο ί η ο πορού προ ρ ο ού ις προ ωπι ές προ ι ή ις ου ο ηγού ι η υ έχ ι ποθη υ ού έ ή π ρι ό ρ προφί. άθ ι ί πορ ί υ θ ί έ Προφί ο ηγού.. ό η Επά ω προ ο ή υ ό ο ο ηγό Quick Guide γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά προφί ου ο ηγού. 1 Οι υπηρ ί ς ι φέρου ά ογ η ι όρφω η ου υ ο ι ή ου ι η γορά.

6 01

7 ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΞΩ ΕΡ Ο 01 Ο γχος άθ ης ιο ι η ρ ι π ης ι ώ πρ γ - οποι ί ι πό η φ ρ ογή ά η Αυ ο ι ου η προ ο ή φ ρ ογώ ης ρι ής οθό ης. Σ ο ά η Αυ ο ι ου, πορ ί πί ης έπ η ύ ά ης ι ά ρά η η γι έρ ις ι πι υή*. Οι ξω ρι ο θρ π ς π ίρ ου υ ό * ί η προς ά ω, ό πι χθ ί η όπι θ, ώ ο ο ηγός πορ ί έπ ι η ά ρη ου ο ο ρώ ος, γι π ρά ιγ ά η άθ υ η. Ο θρέπ ς ιπ ώ ο ι/ ιπ ώ ο ι υ ό, ό ο υ ο ί η ο ι ώ - ι/ξ ι ώ ι. ω /ξ ω Keyless* η ί ι ό ι χρ ιάζ ι π ώς έχ ο η χ ιρι ήριο- ι ί ζί ς ι έπη, γι π ρά ιγ, γι ι ώ ή ξ ι ώ ο υ ο ί η ο. ο η χ ιρι ήριο- ι ί πρέπ ι ρί ι έ ι 1 έ ρου π ρίπου πό ο υ ο ί η ο. Πιά η ή ι ς πόρ ς ή πιέ ο ιχέ ιο π ί ιο φής ου πό χώρου πο υώ γι ξ ι ωθ ί ο υ ο ί η ο. Γι ι- ωθ ί ο υ ο ί η ο, πιέ π ά ι οχή η ή ης πόρ ς. Μη γγίζ ι ις ύο πιφά ι ς πί ης υ όχρο. Ο χ ιρι ός ης η ιοροφ ς* πρ γ οποι ί ι πό έ ι όπ η πά ω πό ο ω ρι ό θρέπ η ό ο η ρι ό ύ η ου υ ο ι ή- ου ρί ι ου άχι ο η θέ η I ου ι όπ η άφ ξης. Γι οίξ ι η η ιοροφή η θέ η ξ ρι ού, πιέ ο ι όπ η προς πά ω ι, γι ί ι, ρ ήξ ο ι όπ η προς ά ω. Γι οίξ ι ώς η η ιοροφή, πιέ ο ι όπ η προς πί ω ι, γι ί ι, ρ ήξ ο ι όπ η προς ά ω. ο ξή ιο, ο οποίο οίγ ι υ ό ό οίγ η η ιοροφή, ί ι χ ιρο ί η. ο η ρο η ο π ου χώρου πο υώ * οίγ ι ί πό η ή ο πό ου χώρου πο υώ ί ι ργή ί η η ου πο ιού προς πρός, ω ά *, ά ω πό η ρι ρή π υρά ου πί ω προφυ ήρ. Γι ί ι ι ι ωθ ί ο πό ου χώρου πο υώ, χρη ι οποιή ο ου πί ο ά ω ά ρο ου. ί η πόρ ου χώρου πο υώ ι ί η η ου πο ιού ς πρός-πί ω.

8 01

9 ΛΕ ΔΩΜ /ΞΕ ΛΕ ΔΩΜ 01 η χ ιρι ριο- ι Μ έ ιγ ι ίο πά η, ι ώ ου οι πόρ ς, ο πό ου χώρου πο υώ ι ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ ι οπ ίζ ι ο υ γ ρ- ός*. Μ έ π ρ έ ο πά η ί ι πί ης η η ιοροφή* ι υ- όχρο ό π ράθυρ. Μ έ ιγ ι ίο πά η, ξ ι ώ ου οι πόρ ς, ο πό ου χώρου πο υώ ι ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ ι φοπ ίζ ι ο υ γ ρ- ός. Μ έ π ρ έ ο πά η, οίγου ό π ράθυρ υ όχρο. Μ έ ιγ ι ίο πά η, ξ ι ώ ι η πόρ ου χώρου πο υώ ι φοπ ίζ ι ο υ γ ρ ός ό ο γι ο πό χώρου πο υώ. Μ έ π ρ έ ο πά η οίγ ι ή ί ι ο η ρο ί η ο* πό ου χώρου πο υώ. Η ι ουργί π ι ού ργοποι ί φ ς ι η όρ, γι ρ ήξ ι η προ οχή, ό π ι ί ι. Π ή ι ρ ή π η έ ο ο ου πί πί 3 υ ρό π γι ργοποιή η ι ουργί. ω προ ωπι ώ χώρω Μ ο ί ω προ ωπι ώ χώρω ι ώ ι ο πό χώρου πο υώ, πράγ που πορ ί ί ι πο ύ πρ ι ό, γι π ρά- ιγ ό ο υ ο ί η ο π ρ ί ι ο υ ργ ίο γι έρ ις. ο ου πά ι ου υ ο ηγού ι ώ ι χ ιρο ί η ο ω- ω έ ο ι ί. - Σ η προ ο ή ι ουργιώ ης ρι ής οθό ης γγίξ ο ά υ ο ο ω προ ωπι ώ χώρω, γι ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η ι ουργί. Ε φ ίζ ι έ υό ο π ράθυρο γι η ργοποίη η/ π ργοποίη η. Επι έγ ι έ ς ρ ψήφιος ω ι ός άθ φορά που χρη ι οποι ί- ι ο ί ω. Πρέπ ι πι έξ έ πρό θ ο ω ι ό φ ί ς η πρώ η φορά που θ χρη ι οποιή η ι ουργί.

10 01

11 ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο 01 Η ρι οθ η χρη ι οποι ί ι γι ο χ ιρι ό πο ώ ι ώ ι ουργιώ ου υ ο ι ή ου, π.χ. υ ό ο ι ι ό, υ ή υπο ήριξης ο ηγού ι φ ρ ογές ός ου οχή ος. Η οθ η ου ο ηγο ίχ ι ις π ρι ό ρ ς πό ις π ηροφορί ς που χ ίζο ι η ο ήγη η όπως η χύ η, οι ροφές ου ι η- ήρ, η π οήγη η* ι η ργή υπο ήριξη ο ηγού. Μπορ ί πι- έξ ι θέ φ ίζ ι η οθό η ο ηγού έ ω Ρυθ ις My Car Οθ ς η πά ω προ ο ή ης ρι ής οθό ης. Η προ ο ξ ω ο π ρ πρ ζ (Head-Up display)* ι ουργ ί υ π ηρω ι ά η οθό η ο ηγού ου υ ο ι ή ου ι προ ά ι π ηροφορί ς πά ω ο π ρ πρίζ. Ε ργοποι ί ι πό η προ ο ή ι- ουργιώ ης ρι ής οθό ης. Θ ι ουργ / ς ι ουργ ς ο υ ο η ο ο ου πί Start ο έ ρο, ά θί. Σ υ ο ί η υ ό η γή χέ ω, πρέπ ι ι ή ο πι ογέ η θέ η P ή N. Γι υ ο ί η ηχ ι ή γή χέ ω πρέπ ι ί ι π η έ ο ο π ά υ π έ η. Γυρί ο ι φή ο γι η θέ η άφ ξης I, π ή ι ρ ή π η έ ο ο π ά φρέ ω ι η υ έχ ι γυρί ο ι όπ η Start ι ρ ή ο π η έ ο γι θ ί ι ουργί ο υ ο ί η ο. Γι ή ο ι η ήρ, γυρί ο ι όπ η Start ξιά. Οι Λ ι ουργ ς ο γη ης* πι έγο ι ο χ ιρι ήριο ο έ ρο, ά θί. Πιέ έ ο χ ιρι ήριο ι υ ή ο, γι πι έξ ξύ Comfort, Eco, Dynamic ι Individual η ρι ή οθό η. Επι ιώ πιέζο ς ο ροχό. Μ ο Individual πορ ί προ ρ ό έ πρόγρ ο ήγη ης ο ηγι ά χ ρ ηρι ι ά που θέ. Ε ργοποι ί ι ο Ρυθ ις My Car Μ ο ω ο πρ γρ ο γη ης η πά ω προ ο ή ης - ρι ής οθό ης. ο χ ιρ φρ ο ργοποι ί ι, ό ρ ήξ ο προς πά ω, έ ύ ο ο ά ι η οθό η ο ηγού. π φ ί ο χ ιρο ί η πιέζο ς προς ά ω ώ υ όχρο ρ ά π η έ ο ο π ά φρέ ω. Χρη ι οποιώ ς η ι ουργί Auto Hold ( ), πορ ί φή ο π ά φρέ ω ι η ύ η πέ η ης ξ ο ουθή ι π ργ ί ό ο υ ο ί η ο ή ι π.χ. φω ι ό η ο ό η. Ν θυ ά ό ι ι ο Auto hold ι ο Αυ η ργοπο η η χ ιρ φρ ου πρέπ ι ί ι π ργοποιη έ γι π ύ ι ο ου υ ο ι ή- ου υ ό ο π υ ήριο υ ο ι ή ω. Μπορ ί ά ις π ρ πά ω ρυθ ί ις η πά ω προ ο ή ης ρι ής οθό ης ο Ρυθ ις My Car Φρ ο άθ υ ης ι Α άρ η η. Σ η υ έχ ι, ι ή ο πι ογέ χυ ή ω η θέ η N ι γυρί ο ι όπ η Start ξιά πί 4 υ ρό π ου άχι ο. Ο ι π ης γι ο ρ ο υ ο ηγο * ρί ι η ά ρη ου π ό η π υρά ου υ ο ηγού ι ί ι προ ά ι ος, ό ί ι οι ή η πόρ ου υ ο ηγού. ρ ήξ ο ι όπ η προς έξω ι γυρί ο η θέ η ON/OFF γι ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η ι ουργί ου ρό ου.

12 01

13 ΕΝ Ρ Η ΟΘΟΝΗ 01 Μπορ ί ά ρυθ ί ις ι χ ιρίζ ις π ρι ό ρ ς ι ουργί ς η ρι οθ η. Η ρι ή οθό η έχ ι ρ ις ύρι ς προ ο ές, ις οποί ς ί π ρ ώ ς ο ά υ ο προς ξιά/ ρι ρά: προ ο ή ρχι ής οθό ης, προ ο ή ι ουργιώ ι προ ο ή φ ρ ογώ. πάρχ ι πί ης η πά ω προ ο ή, η οποί ί ι προ ά ι η ύρ προς ά ω ο πά ω έρος ης οθό ης. ι άξ η φά ι η η ρι οθ η ι η οθ η ου ο ηγο, πι έξ έ θέ ο Ρυθ ις My Car Οθ ς η πά ω προ ο ή. Ε ώ πορ ί πί ης πι έξ ούρο ή οιχ όχρω ο φό ο γι η ρι ή οθό η. Γι Επι ροφ η ο ου ο π ή ύ ο ο φυ ι ό ου πί ρχι ής προ ο ής ά ω πό η οθό η. Μ π ρ έ ο πά η ί- η ρχι ή οθό η. ι θ ρ η ρι ή οθό η, ι ώ η ι ουργί φής έ π ρ έ ο πά η ο φυ ι ό ου πί ρχι ής προ ο ής που ρί- ι ά ω πό η οθό η. Γι π ργοποιή η οθό η, π ή ιγ ι ί ο ου πί ρχι ής προ ο ής. Η ρ ά ης ο πά ω έρος ης οθό ης ίχ ι ις ρ ηριό- η ς ο υ ο ί η ο. Π ηροφορί ς ι ύου ι ύ ης φ ίζο ι ρι ρά ι π ηροφορί ς χ ι ές πο υ έ ι ο ρο όι φ ίζο ι ξιά. Σ η γρ ι ι ο ο ά ω έρος, πορ ί ρυθ ί η θ ρ- ο ρ ί, η ά η ω θι ά ω ι η χύ η ου ι ήρ π ώ ς ο ί οιχο ι ο ί ιο.

14 02 1. Ε ργοποιή η ρύθ ι η ου θί ος πό η ρι ή οθό η π ρι- ρέφο ς ο χ ιρι ήριο. 2. Επι έξ η ι ουργί που θέ η ρι ή οθό η, π ρι ρέφο ς ο χ ιρι ήριο. 3. Γι άξ η ρύθ ι η, π ή ο πά ω/ ά ω/ προ ι ό/πί ω έρος ου ου πιού. Αποθ υ η ρυθ ω 1. Ρυθ ί ο άθι, ους ξω ρι ούς θρέπ ς ι η προ ο ή ίξ ω ο π ρ πρίζ (Head-Up display)* η θέ η που θέ ι π ή ο ου πί M ο πά ης πόρ ς. Η ι ι ή υχ ί ο ου- πί ά ι. 2. Ε ός 3 υ ρο έπ ω, π ή ο ου πί ή ης 1 ή 2. ούγ ι έ ηχη ι ό ή ι η ι ι ή υχ ί ο ου πί M ή ι. ΗΛΕ Ρ * ΜΠΡΟΣ Ν Θ ΣΜ Γι χρη ι οποιή ις ρυθ ί ις που έχ ποθη ύ ι γι ο άθι : Μ η πόρ οι ή - π ή ι φή ο έ πό ου πιά ή ης. Μ η πόρ ι ή - ρ ή έ πό ου πιά ή ης π η έ ο, έχρι ο άθι φ ά ι η ποθη υ έ η θέ η. Χρη ι οποιή χ ιρι ήρι η ξω ρι ή π υρά ω θι ά ω, γι ρυθ ί η θέ η ου θί ος, ο ηχ ι ό ήριξης ο φυ ής χώρ ς*,. π. ο έ χ ιρι ήριο έχ ι χή θί ος, ώ πορ ί ι ηφθ ί υ ο ό ρ πώς άζ θέ η, ώ ο ά ο, ο ου πί πο π ώ ι ουργιώ, χρη ι οποι ί ι γι η ρύθ ι η ου ηχ ι ού ήριξης ο φυ ής χώρ ς, γι ο ύ η άζ*,. π. ο χ ιρι ριο χ θ ος Ρυθ ί η έ ρ ου θί ος ή ι ή ο ό ηρο ο άθι ο ά ω χ ιρι ήριο. Ρυθ ί η γω ί ης π ά ης ου θί ος ο πί ω χ ιρι ήριο. Χ ιρι ριο πο π ώ ι ουργιώ Οι ρυθ ί ις γι ο ύ η άζ*, π υρι ά ηρίγ *, ο ηχ ι- ό ήριξης ο φυ ής χώρ ς* ι η προέ η ης έ ρ ς ου θί - ος ί ι υ έ ς ο χ ιρι ήριο πο π ώ ι ουργιώ *.

15 Ν Δ ΠΛΩΣΗ ΠΛ ΗΣ Σ Π ΣΩ Θ ΣΜ ιωθ ί ό ι έρχ ι π φή άποι π ά η θί ος προ έφ ο η π ά η ου προ ι ού θί ος ό ιπ ώ ι. Μπορ ί χρ ι ί ρυθ ί προ ι ά θί γι ιπ ώ ις π ά ς ω θι ά ω. Α π ω η ης π ά ης ω θι ά ω 1. ά ο προ έφ ο ου ίου θί ος χ ιρο ί η. 2. ρ ή ο ου πί π η έ ο. ου πιά ρί ο ι η ζέρ η ρι ρή π υρά ου υ ο ι ή ου. 3. ο άθι π φ ίζ ι ά π ρ έ ι η ί ι θέ η. προ έφ ί ου υ ό *. 4. ά η π ά η ου θί ος χ ιρο ί η η οριζό ι θέ η. 02 Γι πορέ ι ιπ ωθ ί ο πί ω άθι, ο υ ο ί η ο πρέπ ι ί ι η έ ο ι ου άχι ο ί πί ω πόρ οι ή. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΗΣ ΠΛΑ ΗΣ ΩΝ ΑΘ ΣΜΑ ΩΝ Σ ΗΝ ΟΡΘ Α ΘΕΣΗ 1. Μ ι ή η π ά η ου θί ος προς πά ω/προς πί ω ο χέρι έχρι φ ί ι. 2. ο προ έφ ο ί ι χ ιρο ί η. 3. ί ι π ρ ί η ο, ά ο προ έφ ο ου ίου θί ος.

16 02 ΜΟΝ Μπορ ί ρυθ ί ο ύψος ι ο άθος ου ι ο ιού ρ ώ ς ο οχ ό ά ω πό ο ι ό ι προς/ πό 2 άς. Ρυθ ί η πιθυ η ή θέ η ι ι ή ο οχ ό πί ω η θέ η φά ι ης. Αρι ρ π η ρο γιο Μπορ ί πι έξ η ι ουργί υπο ήριξης ο ηγού η οθό η ου ο ηγού, χρη ι οποιώ ς έ η ρι ρά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού ( ι ). Ό η υχ ί υπο ήριξης ο ηγού ί ι ΛΕ Η, η ι ουργί ί ι ργή. ο Γ Ρ χρώ η ί ι ό ι η ι ουργί έχ ι ι οπ ί ή ό ι ρί ι ά η ο ής. Λυχ ς η οθ η ου ο ηγο : Ο ρυθ ι ς χ η ς* υ ά ι ώ ο υ ο ί η ο η υπ ρ- ί η προ πι γ έ η/προ θορι έ η ώ η χύ η. ο Cruise control υ ά ι ώ ο υ ο ί η ο ι ηρ ί ι θ ρή χύ η. ο Adaptive cruise control* υ ά ι ώ ο υ ο ί η ο ι ηρ ί ι θ ρή χύ η, υ υ ό ι προ πι γ έ η χρο ι ή πό η έως ο προπορ υό ο όχη. ο ύ η Pilot Assist* οηθά ο ο ηγό ι ηρ ί η πορ ί ου υ ο ι ή ου ά ις π υρι ές ι γρ ί ις ης ωρί ς υ οφορί ς χρη ι οποιώ ς υπο οήθη η ι ύθυ ης, θώς ι ι ηρ ί ι θ ρή χύ η, υ υ ό ι προ πι γ έ η χρο ι ή πό η έως ο προπορ υό ο όχη. Π ή, γι ρχί ι ή ή ι η πι γ έ η ι ουργί. Μ έ ιγ ι ίο πά η ο /, η ποθη υ έ η χύ η υξά ι/ ιώ ι ά 5 km/h. Π ή ι ρ ή π η έ ο ο ου πί γι άζ ι ι άθ η - φή ο ου πί η χύ η που θέ. ο / ιώ ι/ υξά ι η πό η έως ο προπορ υό ο όχη, ό χρη ι οποι ί ο Adaptive cruise control ι ο Pilot Assist.

17 Μ έ πά η ο, ά ι πί ης η ποθη υ έ η χύ η γι η πι γ έ η ι ουργί. ξι π η ρο γιο Χρη ι οποιή ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού γι π ριηγηθ ί η οθό η ου ο ηγού. ο ού φ ρ ογώ ης οθό ης ου ο ηγού οίγ ι/ ί ι. πό ώ, πορ ί χ ιρίζ ο υπο ογι ή ξι ίου, ο media player, ο η έφω ο ι ο ύ η π οήγη ης. Μ ι ηθ ί ύ ι η ις ιάφορ ς ι θέ ι ς φ ρ ογές, π ώ- ς ο ρι ρό ή ο ξί έ ος. Επι έξ, πο πι έξ ή πι ιώ ι πι ογή, π.χ. πι έξ ο ού ου υπο ογι ή ξι ίου ή ι γράψ έ ή υ η οθό η ου ο ηγού. Γι π ριηγηθ ί ις ι ουργί ς γι η πι γ έ η φ ρ ογή, π ή πά ω ή ά ω. Αυξ / ιώ η η πο υ ω πιέζο ς ι. υπάρχ ι ά η ι ουργί ργή, υ ά ου πιά ι ουργού ως χ ιρι ήρι έ ης ήχου. Ο φω η ι ς χ ιρι ς ργοποι ί ι ο ου πί ι ς πι ρέπ ι χ ιρίζ π.χ. (πο υ) έ, ο ύ η π οήγη ης ι ο ύ η ι ι ού η φω ή ς. Π ί π.χ. "Α π ρ γωγ Avicii", "Raise temperature" ή "Cancel".. ό η Φω η ι ός χ ιρι ός υ ό ο ο ηγό Quick Guide γι π ρι ό ρ ς φω η ι ές ο ές. πο ογι ς ξι ου Ο υπο ογι ής ξι ίου ίχ ι, π.χ., η ι υθ ί πό η, η ά- ω η υ ί ου ι η έ η χύ η. Μπορ ί πι έξ ποι ς π ηροφορί ς πό ο υπο ογι ή ξι ίου θ φ ίζο ι η οθό η ου ο ηγού. Ο υπο ογι ής ξι ίου υπο ογίζ ι η υπό οιπη πό η, έχρι ιά ι ο ρ ζ ρ ουάρ. Γι φ ι ού οι ιάφορ ς πι ογές, χρη ι- οποιή ο ξιό π η ρο όγιο ου ι ο ιού. Ό η οθό η ου ο ηγού φ ι ί η έ ιξη "----", η πό η που πορ ί ι ύ ι ο υ ο- ί η ο ο υπο ιπό ο ύ ι ο ί ι ο έ η ά ογ η γορά.

18 02 Ο φω ι ς προ γγι ης* ά ι ξω ρι ά φώ ό ξ ι ώ ο υ ο ί η ο ο ι ί ι ς οηθά φ ά ο υ ο ί η ο φά ι ο ο ά ι. Μη ι ς ου χι ιο ρη Γι η ί ό ς ις π ηροφορί ς ο χ ιρο ί η ο χι ιο ρη ή (TM), π ή π ρ έ ο ου πί RESET. Μ έ ιγ ι ίο πά η, η ίζ ι ό ο η ι υθ ί πό η. Ο υ ό ος χι ιο ρη ής (TA) η ίζ ι υ ό ό ο υ ο ί η ο έχ ι χρη ι οποιηθ ί πί 4 ώρ ς. Ρ Σ ΕΡΟΣ ΜΟΧΛΟΔ ΟΠ ΗΣ Οι ι ουργ ς προ ο ω έγχο ι ο ρι ρό οχ ο ι όπ η. πι έξ ο πρόγρ AUTO, ο υ ο ί η ο ιχ ύ ι πό έχ ι ο- ι ιά ι/έχ ι φως ι ο φω ι ός ρυθ ίζ ι, π.χ. ό ρ ιάζ ι ή ό ι έρχ ήρ γγ. Μπορ ί πί ης γυρί ο π ρι ροφι ό ι όπ η ου οχ ο ι όπ η ο γι η γά η ά, η οποί η έ η ιώ ι υ ό γι ιθέ ως ρχό οχή. Η χ ιρο ί- η η ι ουργί ης γά ης ά ς ργοποι ί ι ι ή ο οχ ο ι όπ η προς ο π ό. Γι η π ργοποίη η, ι ή ο οχ ο ι όπ η προς ο έρος ς. Οι ργο προ ο ς προ ρ οζ ης ης* έχου χ ι ί γι π ρέχου έγι ο φω ι ό ροφές ι ι υρώ ις, φώ ο ουθού ις ι ή ις ου ι ο ιού. Η ι ουργί ργοποι ί ι υ ο- ά ως, ό ι ηθ ί ο υ ο ί η ο ι πορ ί π ργοποιηθ ί η προ ο ή ι ουργιώ ης ρι ής οθό ης.

19 ΔΕΞ ΌΣ ΜΟΧΛΟΔ ΌΠ ΗΣ Ο ξιός οχ ο ι όπ ης έγχ ι ά ρ υ ο θ ρι ήρω ι ο ι θη ήρ ροχής. Μ ι ή ο οχ ο ι όπ η προς ά ω, γι έ ου οι υ ο θ ρι ήρ ς ί ό ο ι ρο ή ο π ρ πρίζ. Μ ι ή ο οχ ο ι όπ η ή προς πά ω γι ι οπ ό- η, ο ι ή ι γρήγορη ι ουργί. Ρυθ ί η χύ η ου ι ί ος ο π ρι ροφι ό ρυθ ι ή ου οχ ο ι όπ η. Μ ι ή ο οχ ο ι όπ η προς ο ι ό ι, γι ξ ι ή ου οι ψ ήρ ς π ρ πρίζ ι προ ο έω, ι προς ο π ό, γι ξ ι ή- ου οι ψ ήρ ς πί ω π ρ πρίζ. Π ή ο ου πί ου ι θη ήρ ροχής γι ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί ο ι θη ήρ ς ροχής. Ο ι θη ήρ ς ροχής ιχ ύ ι η πο ό η ρού που πέφ ι ο π ρµπρίζ ι ργοποι ί υ ό ους υ ο θ ρι ήρ ς ου π ρ πρίζ. Γυρί ο π ρι- ροφι ό ι όπ η προς πά ω/ ά ω γι γ ύ ρη/ ι ρό ρη υ ι θη ί. Χρη ι οποιή η ι ουργί έρ ις υ ο θ ρι ήρω π ρ- πρίζ, π.χ. ό ι θι ά, θ ρίζ ή άζ ά ρ ω υ ο θ ρι ήρω. Ε ργοποι ί ι η προ ο ή ι ουργιώ ης ρι ής οθό ης. 02

20 02

21 ΟΜ Ο Σ Σ ΗΜ Λ Μ ΣΜΟ ΜΠ Ν Σ ΕΠ ΩΝ Ρυθ ις ι ι ο Ο χ ιρι ός ω ι ουργιώ ου υ ή ος ι ι ού γι ο προ- ι ό ι ο πί ω χώρο πι ώ πρ γ οποι ί ι πό η ρι ή οθό η ι πό ου πιά η ρι ή ο ό ι ο πί ω έρος ης πι ή ους ο ό ς*. Μπορ ί χ ιρι ί ορι έ ς πό ις ι ουργί ς ου υ ή ος ι ι ού ι φω η ι ό χ ιρι ό. ο ι ο ί ιο που χρη ι οποι ί ι γι η πρό η η προ ο ή ι ι ού φ ίζ ι η έ η ο ά ω έρος ης ρι ής οθό ης. Ό ο ί ο Clean Zone φ ίζ ι ΜΠΛΕ χρώ, η ί ι ό ι π ηρού ι οι υ θή ς γι ή ποιό η έρ ο χώρο πι ώ. γγίξ ο AUTO γι π ήρως υ ό ο ι ι ό ης πί ς πι - ώ η πιθυ η ή θ ρ ο ρ ί. Μ έ ιγ ι ίο πά η, η ίζο ι οι προηγού ς ρυθ ί ις γι ο υ ό ο ύ η ι ι ού. Μ έ π ρ έ ο πά η, άζου οι προ πι γ έ ς ρυθ ί ις (22 C ι χύ η ι ήρ 3 γι ο προ ι ό άθι, χύ η 2 γι ο πί ω άθι ). Σ η ι ουργί AUTO, πορ ί πί ης ρυθ ί ο ι ήρ πέ ι φορ ι ές υ ό ς χύ η ς θώς ι Off ι Max. γγίξ έ πό ι ο ί ι η γρ ή ι ι ού η ά ω ή ης ρι ής οθό ης γι προ ρ ογή ης θ ρ ο ρ ί ς, ης θέρ ης θί ος ι ης χύ η ς ι ήρ. Γι υγχρο ί η θ ρ ο ρ ί ό ω ω ζω ώ η θ ρ ο ρ ί ης π υράς ου ο ηγού, π ή ο ι ο ί ιο ης θ ρ ο ρ ί ς η π υρά ου ο ηγού ι ο Συγχρο ι ς θ ρ ο ρ ς. Σ η ποι η ς ρ IAQS* ο IAQS πο ί έρος ου π έ ου ξοπ ι ού Clean Zone Interior Package* ι ί ι έ π ήρως υ ό ο ύ η που θ ρίζ ι ο έρ ο χώρο πι ώ πό ρυπογό ς ου ί ς όπως ω ί ι, υ ρογο ά θρ ς, οξ ί ι ου ζώ ου ι πιφ ι ό όζο. Η ι ουργί ργοποι ί- ι η πά ω προ ο ή ης ρι ής οθό ης πό ο Ρυθ ις ι ι ς Αι θη ρ ς ποι η ς ρ. 02

22 02 Σ ΝΔΕΣΕ Σ Μπορ ί χρη ι οποιή /χ ιρι ί (πο υ) έ, η ύ SMS ι η φω ι ές ή ις χρη ι οποιώ ς η φω η ι ή γ ώρι η, θώς ι υ έ ο υ ο ί η ο ο ι ί υο έ ω ι φορ ι ώ ξω ρι ώ υ υώ, π.χ. smartphone. ο η ρι ό ύ η ου υ ο ι ή ου πρέπ ι ρί ι ου άχι ο η θέ η I ου ι όπ η άφ ξης, γι πορ ί χρη ι οποιή ις υ έ ς υ υές. ο ου υ ο ι ου 3 Ο πιο π ός ι φ ής ρόπος υ έ ο υ ο ί η ό ς ο ι - ί υο ί ι έ ω ου ό ου υ ο ι ή ου. πο ί ι έ ι, ργοποι ί ι υ ό γι άθ ι ρο ή ι χρ ιάζ ι ύ η smartphone. 1. Ει γάγ η προ ωπι ή ς άρ SIM η υπο οχή ά ω πό ο άπ ο ο χώρο πο υώ. 2. Π ή Ρυθ ις Επι οι ω ι υο ω ου υ ο ι ου η πά ω προ ο ή. 3. Γι η ργοποίη η, πι έξ ο π ί ιο γι η ι υο ω ου υ ο ι ου. Σ η Ό ο υ ο ί η ο ί ι υ έ ο ο ι ί υο έ ω ου ό, πορ ί οιράζ η ύ η (Wi-Fi hotspot) ά ς υ υές ο Ρυθ ις η πά ω προ ο ή. Π ή Επι οι ω υ ο ι ου. Bluetooth Hotspot Wi-Fi Χρη ι οποι ί ο Bluetooth υρίως γι ι χ ιρίζ η φω ι ές ή- ις, η ύ SMS ι (πο υ) έ πό ο η έφω ό ς ο ύ η ου υ ο ι ή ου. Μπορ ί πί ης υ έ ο υ ο ί η ο ο ι ί υο έ ω Bluetooth. Μπορ ί έχ ύο υ υές Bluetooth υ έ ς υ όχρο - υ ή η π ρίπ ω η η ί πό υ ές πορ ί χρη ι οποιηθ ί ό ο γι υ χή ροή (streaming) (πο υ) έ ω. ύο υ ί η έφω που υ έθη, θ υ θού υ ό ό ο υ ο ί η ο

23 χρη ι οποιηθ ί ξ ά, η ι ουργί Bluetooth η έφω ί ι ργή. ποθη ύο ι έως 20 υ υές ι ί, γι ί ι υ ο ό ρη η ύ ή ους ργό ρ. 1. Ε ργοποιή ο Bluetooth ο η έφω ό ς. Γι υ θ ί ο ι ί υο, ργοποιή πί ης η ι ουργί tethering ο η έφω ο. 2. οίξ η πι έρους προ ο ή η φω ο η ρχι ή προ ο ή ης ρι ής οθό ης. 3. Π ή Πρo θ η φ ή, υπάρχ ι ή η υ έ ο η έφω ο, π ή- Α γ ι η υ έχ ι Πρo θ η φ. 4. Επι έξ ο η έφω ο που θέ υ έ ι ο ουθή ή η ρι ή οθό η ι ο η έφω ο. Λά υπόψη ς ό ι υγ ρι έ η έφω η ι ουργί η υ ά ω πρέπ ι ί ι ργοποιη έ η. Wi-Fi Συ έο ς ο υ ο ί η ο ο ι ί υο έ ω Wi-Fi, πορ ί χρη ι οποιή η υ χή ροή (stream) online υπηρ ιώ γ ύ ρ ς χύ η- ς πό ό, ι έ ω Bluetooth, όπως ι ι υ ό ρ ιόφω ο ι ου ι ή έ ω ω φ ρ ογώ υ ο ι ή ου, ά (download)/ η ρώ ο ογι ι ό,. π. Η ύ η Wi-Fi έ ω smartphone ι ουργ ί ως hotspot γι ο υ ο ί η ο θώς ι γι οποι ήπο ά ς ξω ρι ές υ υές έ ο υ ο ί η ο. 1. Ε ργοποιή η ι ουργί tethering ο η έφω ό ς. 2. Π ή ο Ρυθ ις η πά ω προ ο ή η ρι ή οθό η. 3. Π ή η Επι οι ω Wi-Fi ι, γι η ργοποιή, πι- έξ ο π ί ιο γι η ύ η Wi-Fi. Λά υπόψη ς ό ι ορι έ η έφω π ργοποιού η ι ουργί tethering ό ις η ύ η ο υ ο ί η ο ι οπ ί. Γι ο όγο υ ό, πρέπ ι π ργοποιή η ι ουργί tethering ο η έφω ο η πό η φορά που θ ο χρη ι οποιή. USB Μέ ω USB πορ ί υ έ ι ξω ρι ή υ υή γι π ρ γωγή (πο υ) έ ω. Μπορ ί πί ης χρη ι οποιή η θύρ USB γι Apple CarPlay ι Android Auto. Η ξω ρι ή ς υ υή φορ ίζ ι ό ο ί ι υ έ η ο υ ο ί η ο. Θύρ ς USB υπάρχου ο ποθη υ ι ό χώρο ο υπο ρ χιό ιο ά- θί. Ρ υ ο ς Σ ο υ ο ί η ό ς υπάρχου οι π ρ ά ω ρ υ ο ό ς: Ρ υ ο ό ης 12 V. Ρ υ ο ό ης 12 V ι ρ υ ο ό ης 230 V*. πάρχ ι πί ης έ ς ρ υ ο ό ης 12 V* ο χώρο πο υώ. 3 Μό ο υ ο ί η Volvo On Call*. Ό υ έ έ ω ου ό ου υ ο ι ή ου, οι υπηρ ί ς Volvo On Call χρη ι οποιού η ύ η. 02

24 ΧΡ ΣΗ Σ ΝΔΕΔΕΜ ΝΩΝ Σ Σ Ε ΏΝ 02 Ό ο υ ο ί η ο ί ι υ έ ο έ ω ξω ρι ής υ υής, πορ ί, γι π ρά ιγ, ι χ ιρι ί η φω ι ές ή ις ι π ράγ (πο υ) έ έ ω ου ηχο υ ή ος πο υ έ ω ου υ ο ι ή ου. ι χ ρι η η φω ι ώ ω 4 Μπορ ί πρ γ οποι ί ι έχ ή ις πό έ η έφω ο που ί ι υ έ ο έ ω Bluetooth. Πρ γ οπο η η ης ω ης ρι ς οθ ης 1. οίξ η πι έρους προ ο ή η φω ο η ρχι ή προ ο ή. Επι- έξ ή η πό ο η ρώο ή ω, η ί π φώ ή ι άγ έ ριθ ό χρη ι οποιώ ς ο π η ρο όγιο. 2. Π ή η ή. Πρ γ οπο η η ης π ξιά χ ιρι ρι ου ι ο ιο 1. Π ή ι π ριηγηθ ί ο η φω ο π ώ ς ή. 2. Μ ι ηθ ί ύ ι η η ί ή ω ο ι πι έξ ο. Μπορ ί πί ης ι χ ιρίζ ή ις έ ω φω η ι ού χ ιρι ού. Π ή- ο ου πί φω η ι ού χ ιρι ού ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού.. ό η "Φω η ι ός χ ιρι ός" υ ό ο ο ηγό Quick Guide γι ις φω η ι ές ο ές. Α π ρ γωγ (πο υ) ω Γι π ρ γωγή ήχου πό ι ξω ρι ή υ υή, πρέπ ι υ έ η υ υή ο υ ο ί η ο χρη ι οποιώ ς η έθο ο ης πι ογής ς,. προηγού η ί γι ις ι φορ ι ές υ έ ις. Συ υ υ η ω Bluetooth 1. ρχί η π ρ γωγή η υ έ η υ υή. 2. οίξ η φ ρ ογή Bluetooth η προ ο ή φ ρ ογώ η ρι ή οθό η - η π ρ γωγή ρχίζ ι. Συ υ υ η ω USB 1. οίξ η φ ρ ογή USB η προ ο ή φ ρ ογώ. 4 Γι π ηροφορί ς ποι η έφω ί ι υ ά ο υ ο ί η ο, πι φθ ί η ι ύθυ η support.volvocars.com.

25 2. Επι έξ ι θέ π ρ χθ ί - η π ρ γωγή ρχίζ ι. Συ ο MP3 player ipod 1. ρχί η π ρ γωγή η υ υή. 2. οίξ η φ ρ ογή ipod ή USB, ά ογ η έθο ο ύ ης. Γι η π ρ γωγή ου ι ής πό ipod, πι- έξ η φ ρ ογή ipod ξάρ η πό η έθο ο ύ - ης - η π ρ γωγή ρχίζ ι. Apple CarPlay ι Android Auto Οι φ ρ ογές Apple CarPlay ι Android Auto ς πι ρέπου χρη ι οποι ί υγ ρι έ ς φ ρ ογές ο η έφω ό ς έ ω ου υ ο ι ή- ου, π.χ. γι ού ου ι ή ή podcast. Η η πί ρ η πρ γ οποι ί ι πό η ρι ή οθό η ου υ ο ι ή ου ή ο η έφω ο. έχ iphone, πρέπ ι έχ ργοποιή ι ο φω η ι ό χ ιρι ό Siri γι χρη ι οποιή ο Apple CarPlay. 1. Συ έ ο η έφω ο η θύρ USB. υπάρχου π ρι - ό ρ ς πό ί θύρ ς, χρη ι οποιή υ ή ο υ ό π ρίγρ. 2. Π ή Apple CarPlay ή Android Auto η προ ο ή φ ρ ογώ γι ργοποιηθ ί. 02 Ε ργοποιή ο φω η ι ό χ ιρι ό Apple CarPlay ι Android Auto, έ π ρ έ ο πά η ο ου πί ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο- ιού. Μ έ ιγ ι ίο πά η, ργοποι ί ι ο ύ η φω η ι ού χ ιρι- ού ου υ ο ι ή ου. ο Bluetooth ί ι π ργοποιη έ ο ό χρη ι οποι ί ι ο Apple CarPlay. Χρη ι οποιή ο Wi-Fi ή ο ό ου υ ο ι ή ου*, γι υ έ ο υ ο ί η ο ο ι ί υο, ά ογ η π ρίπ ω η.

26 03

27 ΡΧ Η ΟΘΟΝΗ Ό ργοποι ί ι η ρι ή οθό η, φ ίζ ι η ρχι ή προ ο ή, πό η οποί πορ ί πο ή πρό η ις πι έρους προ ο ές γι η π οήγη η, (πο υ) έ ι ο η έφω ο, θώς ι γι η ι ουργί ου υ ο ι ή ου που χρη ι οποιήθη υ ί. Π ο γη η - π ή ώ γι πρό η η π οήγη η χάρ η, Sensus Navigation*. Ορι ς προορι ο θ ρο ο - Π ή. Η ι ό ου χάρ η άζ ι ζή η η ύθ ρου ι έ ου. Ει γάγ ις έξ ις ζή η ης. Ορι ς προορι ο χάρ η - Μ γ θύ ο χάρ η ο γγίξ π ρ έ ο προορι ό, όπου θέ ί. ι γρ φ προορι ο - Π ή γι φ ι ί έ ρο ο όγιο. Π ή ο ά ο ύ ω ης, γι ι γρ φ ί έ ς ιά - ος προορι ός ο ρο ο όγιο ή π ή Ε θ ρο ο γι ι γρ φ ί ο ό ηρο ο ρο ο όγιο. Ε η ρω η χ ρ ώ 5 - Π ή ρο ψ (download) η προ- ο ή φ ρ ογώ. Ο ριθ ός ω ι θέ ι ω η ρώ ω χ ρ ώ φ ίζ ι ο Χάρ ς. Π ή Χάρ ς Εγ γι η ρωθού οι χάρ ς ή γι γ θ ί ο πι γ έ ος χάρ ης. πάρχ ι πί ης η πι ογή ά (download) χάρ ς πό η ι ο ί support.volvocars.com έ USB memory stick ι η υ έχ ι ους φέρ ο υ ο ί η ο. (Πο υ) - ώ φ ίζ ι π.χ. η ου ι ή ς πό ι ξω ρι ή υ υή ή έχ πι έξ ι ο Ρ ι φω ο FM η προ ο ή φ ρ ογώ. γγίξ η πι έρους προ ο ή γι πρό η ις ρυθ ί ις. πό ώ, πορ ί ί η ου ι ή ι ιοθή η ς, ους ρ ιοφω ι ούς θ ούς,. π. η φω ο, ώ έχ πρό η η ι ουργί η φώ ου. Π ή η πι έρους προ ο ή, γι π υχθ ί. Ε ώ, γι π ρά ιγ, πορ ί ά ή ις πό ο ι ορι ό ή ω ή η ί π φώ ή π η ρο ογή έ ριθ ό ο π η ρο όγιο. Μό ις πι έξ έ ριθ ό, π ή η ή. Λ ι ουργ υ ο ι ου που χρη ι οποι θη υ - ώ πορ ί ί η ι ουργί ου υ ο ι ή ου που χρη ι οποιήθη ι υ ί, η οποί φ ίζ ι οποι ήπο πό ις ά ς πι- έρους προ ο ές, π.χ. ά η Αυ ο ι ου ή Απ ο η ο ηγο. Μπορ ί γγίξ η πι έρους προ ο ή γι πρό η η ι- ουργί που χρη ι οποιήθη υ ί. 5 Η ι θ ι ό η ης ι ουργί ς πορ ί ι φέρ ι ά ογ η γορά. 03

28 03

29 ΠΡΟ ΟΛΗ ΛΕ Ο ΡΓ ΩΝ ΠΡΟ ΟΛΗ ΕΦ ΡΜΟΓΩΝ Προ ο ι ουργιώ Ό ι ί ο άχ υ ό ς η οθό η πό ρι ρά προς ξιά 6 η ρχι ή προ ο ή, ί η προ ο ή ι ουργιώ. πό ώ πορ ί ργοποι ί / π ργοποι ί ι φορ ι ές ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου, π.χ. ουρ ι ά ι π ω π ρ πρ ζ *, πο ο θ. Σ άθ υ ης ι Lane Keeping Aid. Ε ργοποιού ι/ π ργοποιού ι π ώ ς ο ί οιχο ύ ο ο. Ορι έ ς ι ουργί ς οίγου έ ξ χωρι ό π ράθυρο. Γι πι ρέψ η ο ή ου ού, π ή ο φυ ι ό ου πί ρχι ής προ ο ής ά ω πό η οθό η. Προ ο φ ρ ογώ Π ρά ο ά υ ό ς η οθό η πό ξιά προς ρι ρά 6 η ρχι ή οθό η γι πρό η η προ ο ή φ ρ ογώ. Ε ώ πορ ί ί ις φ ρ ογές που π ρέχο ι ο υ ο ί η ο θώς ι ις φ ρ- ογές που πορ ί ά (download) ι γ ή ό οι ς. ι χ ρι η ι η ρω η φ ρ ογώ ι υ η ά ω Σ ο ρο ψ (download), η προ ο ή φ ρ ογώ, πορ ί η ρώ ιάφορ πό υ ή ου υ ο ι ή- ου. Γι ί ι υ ό φι ό, ο υ ο ί η ο πρέπ ι ί ι υ - έ ο ο ι ί υο. Μ έ πά η ο ρο ψ (download), οίγ ι ι φ ρ ογή ήψης (download). πό ώ, πορ ί ά ξής: Λ ψη (download) φ ρ ογώ - Π ή Ν ς φ ρ ογ ς ι πι έξ η φ ρ ογή που θέ. Επι έξ Εγ γι φορ ώ η φ ρ ογή. Ε η ρω η φ ρ ογώ - Π ή Εγ ά η ω γι η ρωθού ό ς οι φ ρ ογές. Επι έξ Ε η ρώ ις φ ρ ογώ γι φ - ι ί ι ί ις πιθ ές η ρώ ις. Επι έξ η φ ρ ογή που θέ ι π ή ο Εγ. Απ γ ά η φ ρ ογώ - Π ή Ε η ρώ ις φ ρ ογώ ι πι έξ η φ ρ ογή που θέ. Π ή ο Απ γ γι π γ - θ ί ι φ ρ ογή. Ε η ρω η ου ογι ι ο ου υ ος - Π ή Ε η ρώ ις υ. γι φ ι ί ι ί ις η ρώ ις που πορού γ θού ο υ ο ί η ο. - Π ή Εγ ά η ω γι η- ρωθ ί ό ο ο ογι ι ό ή π ή Εγ γι ο ω έ προγρά ογι ι ού. θέ φ ι ί ί, πι έξ Εγ ω ο ου πί Ε η ρώ ις υ.. Μ η η ι ο ι ω Μπορ ί ι ή ις φ ρ ογές ι ου πιά γι ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου η προ ο ή φ ρ ογώ ι η προ ο ή ι ουργιώ όπως θέ. 1. Πιέ π ρ έ έ ι ο ί ιο. 2. Σύρ ο ι ο ί ιο έ η ίο η προ ο ή που ί ι ι η - έ ο ι φή ο. 6 χύ ι γι ρι ρο ί ο υ ο ί η. Γι ξιο ί ο υ ο ί η - ρώ προς η ίθ η ύθυ η. 03

30 03

31 ΕΠ ΝΩ ΠΡΟ ΟΛΗ Σ ο πά ω έρος ης οθό ης υπάρχ ι ι ρ έ που πορ ί ύρ προς ά ω γι πρό η η πά ω προ ο ή. πό ώ πορ ί πο ή πρό η ις πι ογές Ρυθ ις, Εγχ ιρ ιο χου, Προφ ι ποθη υ έ η ύ ου υ ο ι ή ου. Προ ωπι ς προ ι ις Σ ο Ρυθ ις, πορ ί ορί πο ές προ ωπι ές ς προ ι ή ις, π.χ. γι ις οθό ς, ους θρέπ ς, ο προ ι ό άθι, η π οήγη η*, ο ηχο ύ η πο υ έ ω, η γ ώ ι ο φω η ι ό χ ιρι ό. Προφ ο ηγο ο υ ο ί η ο χρη ι οποι ί ι πό π ρι ό ρους πό έ ο ηγούς, ό άθ ο ηγός πορ ί ορί ι έ προ ωπι ό προφί ο ηγού ο υ ο ί η ο. άθ φορά που π ί ο υ ο ί- η ο, έχ η υ ό η πι έξ ο προφί ου ο ηγού ο οποίο ί ι ποθη υ έ ς οι προ ωπι ές ς προ ι ή ις 7. Ο ριθ ός ω προφί ξ ρ ά ι πό ο ριθ ό ω ι ιώ που υπάρχου γι ο υ ο ί η ο. ο προφί Επι π ης ί ι υ έ ο άποιο υγ - ρι έ ο ι ί. ο προφί ο ηγού που ή ργό η υ ί φορά χρη ι οποι ί ι γι ο ξ ί ω. Γι άξ προφί ο ηγού, πι έξ Προφ η πά ω προ ο ή. προφί ου ο ηγού πορού υ θού ι ιά ου υ ο ι ή ου ι, ό ξ ι ώ, ο υ ο ί η ο προ ρ όζ ι υ ό ις προ- ωπι ές ς προ ι ή ις. Συ έ έ ι ί ο ού Ρυθ ις Σ η Προφ ο ηγο. Επι έξ έ πό προφί ου ο ηγού ( ο προφί ο ηγού Επι π ης πορ ί υ θ ί). Ε φ ίζ ι ξ ά η ρχι ή προ ο ή. Σύρ προς ά ω η πά ω προ ο ή, π ά η ι ι ί ύ φω π ρ πά ω ι πι έξ Επ ξ ργ. ο πι γ έ ο προφί ι η υ έχ ι Σ η ι. Α ο ι ι ουργ ο γη ης* θέ προ ρ ό έ πό προγρά ο ήγη ης Comfort, Eco ή Dynamic, ργοποιή ο πρόγρ ο ήγη ης πό ο ού Ρυθ ις My Car Μ ο ω πρ γρ ο γη ης. Μό ις ά ις ρυθ ί ις, πι έξ Individual πό προγρά ο ήγη ης η πι- ή η ο ό. Σ άθ ς χου υ η ά ω θέ ρυθ ί ή π ργοποιή η έ η ήχω υ ή - ος, π.χ. ους ήχους ό π ά η οθό η, ί ο Ρυθ ις χος η χου υ ος. 7 Γι ι πι όπη η ω ρυθ ί ω που ί ι προ ωπι ές/ θο ι ές,. γχ ιρί ιο όχου. 03

32 04

33 ΠΟΣ ΗΡ ΞΗ Ο ΟΔΗΓΟ ο υ ο ί η ό ς ί ι ξοπ ι έ ο πο ές ι ουργί ς που ς οηθού ο ηγ ί φά ι ι οι οποί ς πορού πο ρέψου υχή-. Μπορ ί ργοποιή υ ές ις ι ουργί ς η προ ο ή ι- ουργιώ ης ρι ής οθό ης. Ν θυ ά ό ι οι ι ουργί ς υπο ήριξης ο ηγού ί ι ό ο οηθή ι ό ι ως ο ηγός έχ ίς πά ο η π ήρη υθύ η γι η φ ή ο ήγη η ου υ ο ι ή ου. City Safety Η ι ουργί City Safety 8 προ ι οποι ί ο ο ηγό γι πό ι, οπ ι ά ι ηχη ι ά ή. ο υ ο ί η ο φρ άρ ι υ ό ο ο ηγός ι- ρά ι έγ ιρ π ρίπ ω η ι ύ ου ύγ ρου ης. ο City Safety πορ ί, ξύ ά ω, πο ρέψ ι ι ύγ ρου η ι οηθά ο ο ηγό ό υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης γι π ρά ιγ οχή, γά ζώ, π ζούς ή ι υ ι ές. ο City Safety ργοποι ί ι υ ό ό ο ι η ήρ ς ίθ ι ι ουργί. Cross Traffic Alert (CTA)* ο CTA ς προ ι οποι ί γι ι υρού η υ οφορί πί ω πό ο υ ο ί η ο ι ργοποι ί ι πι έξ η όπι θ ή ο υ ο ί η ο ι ί ι προς πί ω. Blind Spot Information (BLIS)* ο ύ η BLIS η ρώ ι ο ο ηγό γι οχή υφ ά η ί ι γι οχή ιπ ή ωρί οποί π η ιάζου γρήγορ. Lane Keeping Aid Η ι ουργί Lane assistance (Lane Keeping Aid) πορ ί υ ά ι ώ ιωθ ί ο ί υ ος ο υ ο ί η ο ρ π ί ού ι πό η ωρί ου ή/ ι υγ ρου ί ά ο όχη ή ι ί- ο, ργοποιώ ς ι προ ι οποίη η, θο ηγώ ς ο υ ο- ί η ο ξ ά η ωρί ου ή/ ι ιγ ούς. Οι ρυθ ί ις γι η ι ουργί Lane assistance πρ γ οποιού ι ο Ρυθ ις My Car IntelliSafe η πά ω προ ο ή ης ρι ής οθό ης. Μπορ ί πι έξ ο ύπο υπο οήθη ης που θέ ο Λ ι ουργ Lane Keeping Aid. Οι πι έρους ι ουργί ς, πο οήθη η ι ύθυ ης ό υπάρχ ι ί υ ος ροπής πό ο ρό ο, πο οήθη η ι ύθυ ης ό υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης π ρχό οχή ι πο οήθη η ι ύθυ ης ό υπάρχ ι ί υ ος οπί θι ς ύγ ρου ης*, πορού π ργοποιηθού πο πι έξ ο πο ο θη η ποφυγ ς γ ρου ης. Pilot Assist ο Pilot Assist ί ι ι ι ουργί ά ης που πορ ί υ ά ι, ώ ο όχη π ρ έ ι η ωρί ου ι ι προ θορι έ η πό- η πό ο προπορ υό ο όχη. ο Pilot Assist πι έγ ι ι ργοποι ί ι πό ρι ρά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού. Γι ι ουργή ι η υπο οήθη η ι ύθυ ης π ι ί ι, ξύ ά ω, ο/η ο ηγός έχ ι χέρι ου/ ης ο ι ό ι ι ί ι ορ ές οι ι γρ ί ις ω ωρί ω. Ό ί ι ργή η υπο οήθη η ι ύθυ ης, η οθό η ο ηγού ίχ ι έ ΠΡ Σ ΝΟ ύ ο ο ι ο ιού. 8 Δ ί ι ι θέ ι ο ό ς ις γορές. 04

34 04

35 ΠΟ ΟΗΘΗΣΗ Σ ΘΜΕ ΣΗΣ Park Assist Pilot* ο Park Assist Pilot ρώ ι ο ι θέ ι ο χώρο άθ υ ης ι η υ έχ ι ρί ι ο ι ό ι υθύ ο ς ο υ ο ί η ο έ ο χώρο άθ- υ ης. υ ό που πρέπ ι ά ίς ί ι προ έχ ι υ ί ι γύρω πό ο υ ο ί η ο, ο ουθ ί ις ο ηγί ς η ρι ή οθό η, πι έγ χέ ις ι π ά π ά γ ζιού ι φρέ ω. Σ άθ υ η ο Park Assist Pilot 1. Π ή ο ου πί Ε ιγ ς άθ υ ης η προ ο ή ι- ουργιώ. Ο ηγή έγι η χύ η 20 km/h. Η πό- η ά ο υ ο ί η ο ι ις θέ ις άθ υ ης πρέπ ι ί ι π ρίπου 1 έ ρο ό η ι ουργί PAP ζη ά χώρο άθ υ ης. 2. Σ ή ο υ ο ί η ο ό ο γρ φι ό ύ ο ο ι ο ί ο η ρι ή οθό η πι η ά ου ό ι ρέθη ά η η θέ η άθ υ ης. Ε φ ίζ ι έ υό ο π ράθυρο. 3. ο ουθή ις ο ηγί ς που φ ίζο ι η ρι ή οθό η. Ν ί έ οι οι ή ο υ ο ί η ο, ς ο ζη ή ου οι π ηροφορί ς η ρι ή οθό η. ξο ος π η θ η άθ υ ης Η ι ουργί πορ ί χρη ι οποιηθ ί ό ο ό ο υ ο ί η ο ί ι θ- υ έ ο π ρά η. 1. Π ή ο ου πί ξο ος π θ η άθ υ ης η προ ο ή ι ουργιώ. 2. ο ουθή ις ο ηγί ς η ρι ή οθό η. ά ρ υπο ο θη ης άθ υ ης* Η ά ρ υπο οήθη ης άθ υ ης οηθά ο ο ηγό π ρ ηρ ί πό ι που υπάρχου γύρω πό ο υ ο ί η ο προ ά ο ς ι ό ς ι γρ φι ά η ρι ή οθό η. Η πι ογή ης προ ο ής ά ρ ς ι ω γρ ώ υπο οήθη ης άθ υ ης γί ι η ρι ή οθό η. Η ά ρ ργοποι ί ι υ ό ό πι έγ η όπι θ. Μπορ ί πί ης ργοποιή η ά ρ υπο- οήθη ης άθ υ ης χ ιρο ί η : Π ή ο ου πί ά ρ η προ ο ή ι ουργιώ γι ργοποιή / π ργοποιή η ι ουργί. 04

36 04

37 Π Ο Θ ΡΗ ΟΔΗΓ Η ΠΟΛ ΣΗ Προγρ ίζο ς η ο ήγη ή ς ι ο ηγώ ς οι ο ο ι ά, πορ ί ιώ η ά ω η υ ί ου θώς ι ις πο πές ιοξ ι ίου ου ά θρ ου υ ο ι ή ου ς ι ά ω ρυπογό ω ου ιώ ο έρ. Μ υ ό ο ρόπο, ιώ ο π ρι ο ι ό ί υπο ο π ρι ά ο, θώς ι ο ό ος πό η ά ω η υ ί ου. Ορι έ ους π ράγο- ς πορ ί ους πηρ ά, ά ους όχι. ο ουθού ορι έ ς υ - ου ές. Προγρ η ο γη ς πρ γ οποιώ ς πά ο ξ ς: Προγρ ί ο ξί ι - οι πο ές π ρι ές ά ις ι οι υξο ιώ- ις ης χύ η ς υ ί ου η υξη έ η ά ω η υ ί ου. Ν ο ηγ οι ο ο ι ά ξ ς: Ε ργοποιή ο πρόγρ ο ήγη ης Eco - προ ρ ό ο υ ο ί- η ο πιο οι ο ο ι ή ο ήγη η. Μη φή ο ι η ήρ ι ουργ ί ο ρ ί - ή ο ι η- ήρ ό ί η έ οι γι γά ο χρο ι ό ιά η. Ο ηγ ί θ ρή χύ η ι ι ηρ ί ρ ή πό η πό ά οχή ι ι ί, γι χι οποιή η πέ η η. Ν ο ηγ ί η ω ή πί η ι ώ ι έγχ ι ά. Επι έξ πί η ι ώ ECO γι ύ ρ πο έ. ποφύγ η ο ήγη η π ράθυρ οι ά. 04 Π ράγο ς που πορ πηρ ά υ οφορι ή ά η. Ο ι ές υ θή ς ι οπογρ φί. Εξω ρι ή θ ρ ο ρ ί ι ίθ ος ά ος.

38 05 ΦΩΝΗ Σ ΕΝ ΟΛ Σ ο ύ η φω η ι ού χ ιρι ού ς πι ρέπ ι χρη ι οποι ί η ι- ουργί φω η ι ής γ ώρι ης 9 γι χ ιρίζ υγ ρι έ ς ι ουργί ς ο media player, ο η έφω ο που ί ι υ έ ο έ ω Bluetooth, ο ύ η ι ι ού ι ο ύ η π οήγη ης ης Volvo*. Ο φω η ι- ός χ ιρι ός ργοποι ί ι έ πά η ο ου πί φω η ι ού χ ιρι- ού ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού. Οι π ρ ά ω ο ές ί ι πά ο ι θέ ι ς γι χρή η: Repeat Cancel Help Φω η ι ς ο ς γι ο η φω ο Call [ π φ ] Call [ ριθ ς η φώ ου] Recent calls Read message Message to [ π φ ] Φω η ι ς ο ς γι ο ρ ι φω ο ι (πο υ) Media Play [ ι χ ης] Play [ ος ρ γου ιο ] Play [ ος ρ γου ιο ] π [ά που ] Play [ ο η οπ ι ο ιο ] Play [ρ ιοφω ι ς θ ς] Tune to [ υχ η ] Tune to [ υχ η ] [ζώ η υχ ο ω ] Radio Radio FM Radio AM DAB TV* CD* USB ipod Bluetooth Similar music Φω η ι ς ο ς γι ο η ι ι ο Climate Set temperature to X degrees Raise temperature/lower temperature Sync temperature Air on feet/air on body Air on feet off/air on body off Set fan to max/turn off fan Raise fan speed/lower fan speed

39 Turn on auto Air condition on/air condition off Recirculation on/recirculation off Turn on defroster /Turn off defroster Turn on max defroster/turn max defroster off Turn on electric defroster/turn off electric defroster* Turn on rear defroster/turn off rear defroster Turn steering wheel heat on/turn steering wheel heat off* Raise steering wheel heat/lower steering wheel heat* Turn on seat heat/turn off seat heat* Raise seat heat/lower seat heat* Turn on seat ventilation/turn off seat ventilation* Raise seat ventilation/lower seat ventilation* Φω η ι ς ο ς γι η π ο γη η χάρ η Π ο γη η Take me home Go to [π η] Go to [ ι θυ η] Add intersection Go to [ χυ ρο ι ς ώ ι ς] Go to [ π φ ] Search [ ηγορ POI] Search [ ηγορ POI] [π η] Search [ ο POI] Change country/change state10, 11 Show favourites Clear itinerary Repeat voice guidance Turn off voice guidance Turn on voice guidance 9 χύ ι ορι έ ς γορές. 10 Σ ις υρωπ ές χώρ ς, ί γι η Πο ι ί χρη ι οποι ί ι η πι ογή Χώρ. 11 Γι η ρ ζι ί ι η ί, η π ριοχή ζή η ης άζ ι έ ω ης ρι ής οθό ης. 05

40 06 Ε Δ Ό Ε ΜΕΝΟ ο γχ ιρί ιο όχου ι υπό οιπ γχ ιρί- ι π ριέχου ο ηγί ς φ ί ς ι ό ς ις πι η ά ις προ ι οποιη ι ό, η ι ό ι η ρω ι ό π ρι χό ο, ις οποί ς πρέπ ι ι ά. Ορι έ ς ι ουργί ς ι χύου ό ο ορι έ ς γορές. ΠΡΟΕ ΟΠΟ ΗΣΗ Ε ΣΑ Ω Η Volvo On Call Σ υ ο ί η Volvo On Call, ο ύ η ι ουργ ί ό ο π ριοχές όπου οι υ ργά ς ου Volvo On Call έχου ά υψη ι η ής η φω ί ς ι γορές όπου η υπηρ ί ί ι ι θέ ι η. Λόγω ι ρ χώ η ό φ ιρ ή θ ούς ά υψης πό ο πο πό, η ύ η πορ ί η ί ι φι ή, π.χ. ρ ιο οι η έ ς π ριοχές. Γι ις πι η ά ις προ ι οποιη ι ό, η - ι ό ι η ρω ι ό π ρι χό ο γι ις υπηρ ί ς Volvo On Call,. υ ό ιο χ ι ά η υ ρο ή Volvo On Call ι ο γχ ιρί ιο όχου. Sensus Navigation* έχ η π ήρη προ- οχή ς ρ έ η ο ρό ο ι ί π ήρως υγ ρω έ οι η ο ήγη η. ηρ ί ο ι χύο ώ ι ο ι ής υ οφορί ς ι ο ηγ ί ορθή ρί η. Λόγω ω ο ι ώ ι ιρι ώ υ θη ώ, ορι έ ς υ ά ις πορ ί ί ι ιγό ρο ξιόπι ς. ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΞΩ ΕΡ Ο π χώρου πο υώ πρέπ ι θυ ά ό ι υπάρχ ι ί υ ος γ ώ άχ υ ά ς ά ο ά οιγ / ί ι ο ου πό χώρου πο υώ. ιωθ ί ό ι υπάρχ ι ίς ο ά ο πό ου χώρου πο υώ ιό ι υχό ρ υ ι ός πό άγ ω πορ ί έχ ι ο ρές υ έπ ι ς. Ο χ ιρι ός ου πό χώρου πο υώ πρέπ ι γί ι πά ο προ οχή. ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι όπ η γι η ργοποίη η/ π ργοποίη η ου ρό ου υ ο ηγού, ό ο ρ ος υ ο ηγο ί ι πά ο ργοποιη έ ος. Πο έ η χρη ι- οποι ί π ι ι ό άθι φορά προς πί ω η θέ η ου υ ο ηγού, ό ο ρό ος ί ι ργοποιη έ ος. Ο ρό ος ου υ ο- ηγού πρέπ ι ί ι πά ο ργοποιη έ ος ό ο άθι ου υ ο ηγού άθο ι πι- ά ς ρ έ οι προς πρός (π ι ιά ι ή ι ς). Μη οποθ ί ι ί προ ά ή πά ω ο π ό ο η ίο που ρί ι ο ρό ος υ ο ηγού. Π ίρ πά ο ζί ς ο η χ ιρι ριο- ι ό γ ί πό ο υ ο ί η ο ι φρο- ίζ ώ ο η ρι ό ύ η ου υ ο ι- ή ου ρί ι η θέ η 0 ου ι όπ η άφ ξης - ι ίως υπάρχου π ι ιά έ ο υ ο ί η ο. Πρέπ ι χρη ι οποι ί πά ο ο χ ιρ φρ ο ό θ ύ πι ι ές έ φος. Δ ρ ί πι έξ ι χέ η ή η θέ η P ο υ ό ο ι ώ ιο χυ ή ω γι π ρ - ί ι ο υ ο ί η ο ί η ο ό ς ις π ριπ ώ ις. ΑΝΑ ΠΛΩΣΗ ΠΛΑ ΗΣ Σ Α Π ΣΩ ΑΘ - ΣΜΑ Α ιωθ ί ό ι οι π ά ς ω θι ά ω έχου φ ί ι ω ά ά πό η ίπ ω η ι η π φορά ους η όρθι θέ η. ιωθ ί ό ι προ έφ έχου φ ί ι ω ά ά πό η ύψω ή ους. Α ΟΜΑ Ο Σ Σ ΗΜΑ Λ ΜΑ ΣΜΟ ΑΜΠ ΝΑΣ ΕΠ ΒΑ ΩΝ θ ρ ι θ * πρέπ ι χρη ι οποιού ι πό ά ο που υ ο ύο ι ι ηφθού η ύξη η η θ ρ ο ρ ί όγω υπ ι θη ί ς ή που υ ο ύο ι χρη- ι οποιή ου χ ιρι ήρι γι θ ρ ι ό- θί. Δι φορ ι ά πορ ί υπο- ού ρ υ ι ούς πό γ ύ. ΠΟΣ ΗΡ ΞΗ Ο Ο Η Ο BLIS ι CTA πο ού πι οηθη ι ές ι- ουργί ς υπο ήριξης ου ο ηγού, ά πορού ι χ ιρι ού ό ς ις ά ις ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θή ς. Η υθύ η γι η γή ωρί ω φά ι ι υθυ ρι ί πό ι ι πά ο ο ο ηγό. Δ υπο θι ού η προ οχή ι η ρί η ου ο ηγού. Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι φ ή ρόπο, η ά η η χύ η, ά η η πό η πό ά οχή ι ύ φω ο ώ ι ο ι ής υ οφορί ς. ο BLIS ι ουργ ί πό ο- ς ροφές ή ά η οπι θοπορ ί. ο Lane Keeping Aid ι η πο ο θη η ι θυ ης υπάρχ ι υ ος ροπ ς π η ωρ πο ού πι οηθη ι ές ι ουργί ς υπο ήριξης ου ο ηγού, ά πορού ι χ ιρι ού ό ς ις ά ις ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θή ς. Οι ι ουργί ς πορού ιχ ύ ου ηθ ί, πάρ ς ή π ρό οι ι ί ο έρ ι- ου ρό ου. Η υπο οήθη η ι ύθυ ης ργοποι ί ι ό ο υπάρχ ι υψη ός ί υ- ος ύγ ρου ης γι ο όγο υ ό, πρέπ ι πο έ π ρι έ η π ρέ η ης ι ουργί ς. Οι ι ουργί ς υπο θι ού η προ- οχή ι η ρί η ου ο ηγού. Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί- η ο ο ηγ ί ι φ ή ρόπο, η ά - η η χύ η, ά η η πό η πό ά οχή ι ύ φω ο ώ ι ο ι- ής υ οφορί ς. ο City Safety πο ί πι οηθη ι ή ι ουργί υπο ήριξης ου ο ηγού, ά πορ ί ι χ ιρι ί ό ς ις ά ις ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θή ς. Η ι ουργί υ ό ης πέ η ης ου City Safety πορ ί πο ρέψ ι ι ύγ ρου η ή ιώ- ι η χύ η ύγ ρου ης, ά, γι ι - φ ι ί η π ήρης πο ι ό η ης πέ η ης, ο ο ηγός πρέπ ι πά ο π ά ο π ά φρέ ω ό η ι ο υ ο ί η ο φρ άρ ι υ ό. Η προ ι οποίη η ι η υπο- οήθη η ι ύθυ ης ργοποιού ι ό ο υπάρχ ι υψη ός ί υ ος ύγ ρου ης γι ο όγο υ ό, πρέπ ι πο έ π ρι έ η προ ι οποίη η ύγ ρου ης ή η π ρέ η ου City Safety. Η προ ι οποίη η ι π ρέ η πέ η ης γι ους π ζούς ι ους ι υ ι ές π ργοποιού ι ό η χύ η ου υ ο ι- ή ου υπ ρ ί ι 70 km/h (43 mph). ο City Safety ργοποι ί ι ουργί ς υ ό ης πέ η ης π ρίπ ω η πό ο ης πι άχυ ης. ο City Safety υπο θι ά η προ οχή ι η ρί η ου ο ηγού. Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι φ ή ρόπο, η ά η η χύ η, ά η η πό η πό ά οχή ι ύ φω ο ώ ι ο ι ής υ οφορί ς. ο Pilot Assist πο ί πι οηθη ι ή ι ουργί υπο ήριξης ου ο ηγού, ά πορ ί ι χ ιρι ί ό ς ις ά ις ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θή ς. ο Pilot Assist πρέπ ι χρη ι οποι ί ι ό ο οι ι γρ ί ις έρωθ ης ωρί ς υ οφορί ς ί ι υ ιά ρι ς. Σ άθ ά η π ρίπ ω η, η χρή η ου υ ή ος έχ ι υξη έ ο ί υ ο ο υ ο ί η ο έρθ ι π φή γύρω πό ι που πορού ιχ υ ού πό ο ύ η. ο Pilot Assist υπο θι ά η προ οχή ι η ρί η ου ο ηγού. Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος ι - φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι φ ή ρόπο, η ά η η χύ η, ά - η η πό η πό ά οχή ι ύ φω ο ώ ι ο ι ής υ οφορί ς. ο Pilot Assist πο ί ύ η ποφυγής υγ- ρού ω. Ο ο ηγός πρέπ ι π ρέ ι ά ο ύ η ιχ ύ ι ο προπορ υό ο όχη. ο Pilot Assist φρ άρ ι γι θρώπους, ζώ, ι ί, ι ρά οχή, χ η ά ρέι ρ ή γι π ρχό, ρ υ ί η ή - η έ οχή. Μη χρη ι οποι ί ο Pilot Assist π ριπ ώ ις όπως ί η η η πό η, ι υρώ ις, ο ι θηρές πιφά ι ς γά ς πο ό η ς ρού ή πόχιο ου ο ρό ο, έ ο η ροχόπ ω η/χιο όπ ω η, ή ορ ό η, ι ο ι ίς ή ο ι θηρούς ρό- ους. ο Pilot Assist ς προ ι οποι ί ό ο γι οχή που έχ ι ιχ ύ ι η ο ά ά ρ ς ι ρ άρ. ΠΟΒΟΗΘΗΣΗ Σ ΑΘΜΕ ΣΗΣ ο Park Assist Pilot πο ί πι οηθη ι ή ι- ουργί υπο ήριξης ου ο ηγού, ά πορ ί ι χ ιρι ί ό ς ις ά ις ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θή-

41 ς. Προ έξ ι ι ί ρ ήπως ρί ο ι ά θρωποι ή ζώ ο ά ο υ ο ί η ο. Πρέπ ι θυ ά ό ι ο προ ι ό έρος ου υ ο ι- ή ου πορ ί προ ά ι προς η ροή ω π ρχό ω οχη ά ω η ώρ που ά ιγ ό άθ υ ης. ι ί που ρί ο- ι πιο ψη ά πό η π ριοχή ίχ υ ης ου ι θη ήρ υ υπο ογίζο ι ά ο ιγ ό άθ υ ης, που η ί ι ό ι η ι ουργί πορ ί ι γάγ ι ο υ ο ί η ο ο χώρο άθ υ ης πο ύ ωρίς υ οί οι χώροι άθ υ ης πρέπ ι ποφ ύγο ι γι υ ό ο όγο. ο Park Assist Pilot υπο θι ά η προ οχή ι η ρί η ου ο ηγού. Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι φ ή ρόπο, η ά η η χύ η, ά η η πό- η πό ά οχή ι ύ φω ο ώ ι ο ι ής υ οφορί ς. Η ά ρ υ ος άθ υ ης πο ί πι οηθη ι ή ι ουργί υπο ήριξης ου ο ηγού, ά πορ ί ι χ ιρι ί ό ς ις ά ις ό ς ις υ οφορι ές, ιρι- ές ι ο ι ές υ θή ς. Οι ά ρ ς έχου " υφ ά η ί " οποί πορού ιχ υθού πό ι. Προ έξ ι ι ί ρ ήπως ρί ο ι ά θρωποι ή ζώ ο ά ο υ ο ί- η ο. ι ί / πό ι έχ ι ρί- ο ι πιο ο ά ο υ ο ί η ο πό ό, ι φ ί- ι η οθό η. Οι ά ρ ς υπο θι ού η προ οχή ι η ρί η ου ο ηγού. Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι φ ή ρόπο, η ά η η χύ η, ά η η πό- η πό ά οχή ι ύ φω ο ώ ι ο ι ής υ οφορί ς. ΦΩΝΗ Σ ΕΝ ΟΛ Σ Ο ο ηγός φέρ ι πά ο η υθύ η ο ηγ ί ο όχη φά ι ι υ ορφώ ι ό ους ους ι χύο ς ό ς ο ι ής υ οφορί ς. ΣΗΜΑΝ Ο ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο Η ο ά προ ο ς ξ ω ο π ρ πρ ζ (Head-Up display)*, έ ω ης οποί ς προ ά - ο ι οι π ηροφορί ς, ρί ι ο π ό. Γι ποφ υχθ ί υχό ζη ιά ο ζά ι ου ύ ος ης ο ά ς προ ο ής - η οποθ ί ι η ρίχ ι ί πά ω ο ζά ι ου ύ ος. ΕΝ Ρ Η ΟΘΟΝΗ Ό θ ρ ζ η ρι ή οθό η, χρη ι οποι ί έ π ί πό ι ροΐ ς, θ ρό πό ά ο ι ό η. Δι φορ ι ά η οθό η πορ ί γ ρθ ί. Ό θ ρίζ η ρι ή οθό η, η πιέζ πο ύ φρά. ή γά η πί η, η οθό η πορ ί υπο ί ζη ιά. Μη ψ άζ υγρό ή υ ι ά χη ι ά π υθ ί ς πά ω η ρι ή οθό η. Μη χρη ι οποι ί θ ρι ι ό ζ ιώ, ά θ ρι ι ά, πρέι, ι υ ι ά, οι όπ υ, ω ί ή θ ρι- ι ά που π ριέχου ι ι ές ου ί ς. Πο έ η χρη ι οποι ί γυ όχ ρ ο, χ ρ οπ έ ς ή χ ρ ί ουζί ς, ιό ι η ρι ή οθό η πορ ί γρ ου ι ί. ΑΝΑ ΠΛΩΣΗ ΠΛΑ ΗΣ Σ Α Π ΣΩ ΑΘ - ΣΜΑ Α Δ πρέπ ι υπάρχ ι ίπο πά ω ο πί ω άθι, ό πρό ι ι ιπ ώ η π ά η ου θί ος. Επί ης οι ζώ ς φ - ί ς πρέπ ι ί ι φ ι έ ς η πόρπη. ο ω ω έ ο π ι ι ό άθι */υπο ρ χιό- ιο* ο ίο άθι πρέπ ι ρί ι η θέ η ύ π υξης. ΕΞ ΌΣ ΜΟΧΛΟ Α ΌΠ ΗΣ Πρι ι ή ά ρ ω υ ο θ ρι- ήρω η θέ η ρύθ ι ης, ιωθ ί ό ι έχου π γώ ι. οι ρ χίο ς ω υ ο θ ρι ήρω η θέ η ρύθ ι ης έχου η ωθ ί πό ο π ρ πρίζ, πρέπ ι ους ά ι πά ι πά ω ο π ρ πρίζ γι πορέ ου ι ουργή ου. υ ό γί ι γι ποφ υχθού οι οχές ο χρώ ου πό ου ι η- ήρ. Σ Ν ΕΣΕ Σ Η ρι πρ ζ - η έγι η ά ω η ι χύος γι πρίζ 12 V ί ι 120 W (10 A) έ η. Η έγι η ά ω η ι χύος γι πρίζ 230 V ί ι 150 W. ΣΗΜΕ ΩΣΗ ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΞΩ ΕΡ Ο Η ρο η ο π χώρου πο υώ ο ύ η ι ουργ ί υ χώς γι γά ο χρο- ι ό ιά η, π ργοποι ί ι υ ό γι ποφ υχθ ί η υπ ρφόρ ω η. Μπορ ί χρη ι- οποιηθ ί ξ ά ά πό 2 π ά π ρίπου. πάρχ ι ί υ ος έ π ω ης ή π ήρους ο- ής ης ι ουργί ς, ο πί ω προφυ ήρ ς ί ι φορ ω έ ος γά η πο ό η πάγου, χιο ιού, ρο ιάς ή π ρό οιω υ ι ώ. Γι υ ό ο όγο, φρο ί ο ι ηρ ί θ ρό. Η ι ουργί ου πό χώρου πο υώ η ί η η ου πο ιού ι ίθ ι ύο ό ις: Ά οιγ η ί η η ου πο ιού. Ά οιγ ι ί ι ο η ί η η ου πο ιού. Λά υπόψη ς ό ι η ι ουργί ι ί ος η ί η η ου πο ιού προ ποθέ ι πρό θ ο προ ιρ ι ό ξοπ ι ό. η ρο γ η ι ά π ί ι υ ή έγχου πορού προ έ ου π ρ ο ές ις ι ουργ ς ου η χ ιρι ηρ ου- ι- ιο. Μη οποθ ί ο η χ ιρι ήριο- ι ί ο ά ι ά ι ί ή η ρο ι ές υ υές, π.χ. ι η ά η έφω, tablet, φορη- ούς υπο ογι ές ή φορ ι ές - ά προ ί η η πό η όχι ι ρό ρη πό cm. ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο Οι ροφές ρ ί ί ι υψη ές ά πό ρ η η, ξάρ η πό η ξω ρι ή θ ρ- ο ρ ί. υ ό πο ί έρος ου πο - ι ού υ ή ος έγχου πο πώ ης Volvo. Ορι έ οι π ρ ιο ι η ήρ ς πορ ί π ρου ιά ου θυ έρη η ά η ρύ ί- η η όγω ης ι ι ί ς προθέρ ης. Προ ο ξ ω ο π ρ πρ ζ (Head-Up display)* ό η ι ουργί City Safety* ί ι ργοποιη έ η, οι π ηροφορί ς η προ ο ή ίξ ω ο π ρ πρίζ ι θί ι πό γρ φι ά ύ ο γι η City Safety. υ ό ο γρ φι ό ύ ο ο ί ι έ ο ό η ι η προ ο ή ίξ ω ο π ρ πρίζ ί ι π ργοποιη έ η. Ο ο ηγός έχ ι ι ρό ρ ς πιθ ό η- ς ι π ηροφορί ς η προ ο ή ίξ ω ο π ρ πρίζ (Head-Up display) φορά πο ω- ι ά γυ ιά η ίου, άθ ι ο έ ρο ου θί ος ο ηγού, υπάρχου ι ί- ο ζά ι που ύπ ι η ο ά ης προ- ο ής ίξ ω ή πι ρ ού η υ ο ές υ θή ς φω ι ού. Ορι έ οπ ι ά φέ πορ ί προ έ ου πο ο φά ους ι ι ί θη η ρ ς ό χρη- ι οποι ί ι η προ ο ή ίξ ω ο π ρ πρίζ (Head-Up display). ΜΟΝ πο ογι ς ξι ου - πορ ί π ρ ηρή- ορι έ ς πο ί ις ά ο υπο ογι ό ης ι υθ ί ς πό ης, άξ ο ρόπο που ο ηγ ί. Α ΟΜΑ Ο Σ Σ ΗΜΑ Λ ΜΑ ΣΜΟ ΑΜΠ ΝΑΣ ΕΠ ΒΑ ΩΝ Η πι ογή γ ύ ρης ή ι ρό ρης θ ρ ο ρ - ί ς πό η πιθυ η ή πι χύ ι η ι ι- ί θέρ ης ή ψύξης. Σ Ν ΕΣΕ Σ ι υο ί ο ι ο έ ( υ οφορί ο έ ω ) ό χρη ι οποι ί ο ι ί- υο, γ γο ός που πορ ί έχ ι ό ος. Η ργοποίη η ης π ρι γωγής ο έ ω ι ω Wi-Fi hotspot πορ ί έχ ι πρό θ ς χρ ώ ις. π υθυ θ ί ο πάροχο υπηρ ιώ ι ύου που χρη ι οποι ί γι ο ό ος ης υ οφορί ς ο έ ω. ά η ήψη (download) ι η ό η έφω ο, ά υπόψη ς ο ό ος ης ήψης ο έ ω. Η ψη (download) ο ω πορ ί πηρ ά ι ά ς υπηρ ί ς που ί ου ο- έ, π.χ. ι ι υ ό ρ ιόφω ο. η πί- ρ η ις ά ς υπηρ ί ς ί ι οχ η ι ή, ό πορ ί ι όψ η ήψη (download). Ε ι ά, πορ ί π ργοποιή ή ι όψ ις υπό οιπ ς υπηρ ί ς. ο ι ουργι ό ύ η ου η φώ ου - θ ι ί, η ύ η πορ ί ι οπ ί. Σ υ ή η π ρίπ ω η, ι γράψ ο η έφω ο πό ο υ ο ί η ο ι π ά η ύ η. 06

42 ΧΡ ΣΗ Σ Ν Ε ΕΜ ΝΩΝ Σ Σ Ε ΏΝ Apple CarPlay ι Android Auto - Η Volvo φέρ ι υθύ η γι ο π ρι χό ο ης φ ρ ογής Apple CarPlay ή Android Auto. ΠΟΒΟΗΘΗΣΗ Σ ΑΘΜΕ ΣΗΣ Δι ηρ ί ο φ ό ης ά ρ ς θ ρό πό υχό ρο ιά, χιό ι ι πάγο γι ι φ ί η έ ι η ι ουργί ης. υ ό ί ι ι ι ί ρ η ι ό υ θή ς χ η ού φω ι ού. 06

43 TP (Greek), AT 1717, MY18, Copyright Volvo Car Corporation

VÄLKOMMEN! Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ

VÄLKOMMEN! Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Σ υ ό ο ο ηγό Quick Guide π ριγράφ ι ι ιρά πό ι ουργί ς που υπάρχου ο έο ς Volvo. Λ π ο ρέ ρ ς π ηροφορί ς γι ο ά οχο ί ι ι θέ ι ς ο υ ο ί η ο, η φ ρ ογή ι ο ι ι υ ό ι ό. Η ΕΝ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

(POI 2 ) ι π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς

(POI 2 ) ι π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς SENSUS NAVIGATION άζ ι η προ ο ή ου χάρ η ξύ 2D ι 3D π ρυθ ίζ ι ο χάρ η ώ ο ουθ ί η ί η η ου υ ο ι- ή ου Ση ίο ι φέρο ος (POI - 1 ) Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς χι οποίη η ( π υγ έ η προ ο ή) ή γι οποίη

Διαβάστε περισσότερα

VÄLKOMMEN! (support.volvocars.com).

VÄLKOMMEN! (support.volvocars.com). ΓΧ Ρ Δ Ο ΟΧΟ VÄLKOMMEN! πίζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό ι ο υ ο ί η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο ί η ο υ ό χ ιά η γ ώ- ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ή ς ό ο ι ω υ πι ώ ς. υ ο ί η ης Volvo ί ι πό φ έ- ρ π γ

Διαβάστε περισσότερα

Volvo ID WHIPS - θ η... 43

Volvo ID WHIPS - θ η... 43 WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ VÄLKOMMEN! π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς ό ο ι ω υ πι ώ ς. υ ο η ης Volvo ι πό φ ρ

Διαβάστε περισσότερα

WEB EDITION SENSUS NAVIGATION

WEB EDITION SENSUS NAVIGATION WEB EDITION SENSUS NAVIGATION Προορι ός/ ι ός προορι ός ιά ος προορι ός Ση ίο θο ήγη ης ο υ ο ί η ο ( π ρίγω ο) πί ης προγρ ι έ ης ι ρο- ής υ οφορι ό πρό η π ηροφορί ς χι οποίη η ( π υγ έ η προ ο ή) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

οθό η) ης προ ο ής χάρ ης πό η ο ήγη ης έως ο προορι ό/ ρ άφιξης ο προορι- ορρά/πορ ί προς πά ω

οθό η) ης προ ο ής χάρ ης πό η ο ήγη ης έως ο προορι ό/ ρ άφιξης ο προορι- ορρά/πορ ί προς πά ω SENSUS NAVIGATION Προορι ός/ ι ός προορι ός ιά ος προορι ός Ση ίο θο ήγη ης ο υ ο ί η ο ( π ρίγω ο) πί ης προγρ ι έ ης ι ρο- ής υ οφορι ό πρό η π ηροφορί ς χι οποίη η ( π υγ έ η προ ο ή) ή γι οποίη η (π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

VÄLKOMMEN! ης Volvo Cars (support.volvocars.com).

VÄLKOMMEN! ης Volvo Cars (support.volvocars.com). SENSUS INFOTAINMENT VÄLKOMMEN! Ε πίζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό ι ο υ ο ί η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο ί η ο υ ό χ ιά η γ ώ- ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ή ς ό ο ι ω υ πι ώ ς. υ ο ί η ης Volvo ί ι πό φ

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

SENSUS NAVIGATION. Λόγω ω ροποποι ω, οι π ηροφορ ς, οι

SENSUS NAVIGATION. Λόγω ω ροποποι ω, οι π ηροφορ ς, οι WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION ο ι ο η οθ η Συ ά ο πό ο η ο θο γη ης πό η χρι ο πό ο η ο θο γη ης Ό ο πό ου ρό ου/ο ού Ει ι ός προορι ός/ η ο ι φ ρο ος (POI) ι ός προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Ε ιά ος προορι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17 WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION ο ι ο η οθ η Συ ά ο πό ο η ο θο γη ης πό η χρι ο πό ο η ο θο γη ης Ό ο πό ου ρό ου/ο ού Ει ι ός προορι ός/ η ο ι φ ρο ος (POI) ι ός προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Ε ιά ος προορι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΟ 1.1: ΕΝΕΡΓΕ Α 1.1.4: 2008, Ά Κ

Ε ΡΟ 1.1: ΕΝΕΡΓΕ Α 1.1.4: 2008, Ά Κ Ε ΟΡ ΩΣΗ ΕΚ Α Ε ΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Α ΩΝ Ε ΑΝΑ ΗΡ ΕΣ ΚΑ ΓΟΝΕΩΝ Α Η ΩΝ Ε ΑΝΑ ΗΡ ΕΣ Ε ι ηµονι ά ε νη Άνν Κ ρλο ί ο 2008 Ε Ε ΓΕ Α Γ ΗΜΑ Ε Α Α Ε Ω ΑΪΚ Κ Ω Κ ΑΜΕ ΚΑ Α 75 % ΚΑ Α Ε Η Κ ΗΜ ΚΑ Α 25 %. Ε ΡΟ 1.1: «Ε Ω Η Ω

Διαβάστε περισσότερα