KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD"

Transcript

1 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации о перезагрузке Вашего устройства обратитесь на соответствующую страницу Αντιμετωπίζετε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ λειτουργίας; Εκτελέστε επαναφορά της μονάδας Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά της μονάδας KD-R5/KD-R4/ KD-R4/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Уважаемый клиент. Данное устройство соответствует действительным Европейским директивам и стандартам по электромагнитной совместимости и электрической безопасности. Представительство компании Victor Company of Japan, Limited в Европе: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Германия Αγαπητέ πελάτη, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια από ηλεκτρισμό. Ο Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος της Victor Company of Japan, Limited είναι: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Γερμανία Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 4. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. / Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. / Για πληρoφoρίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. PO, RU, GR 00 Victor Company of Japan, Limited 00DTSMDTJEIN INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ΟΔΗΓΙΕΣ GET A [EY]

2 Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH. PRODUKT LASEROWY KLASY. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Produkty Bateria Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. Firma JVC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na odtwarzaczu ipod/telefonie iphone i/lub w urządzeniu pamięci masowej USB, do której doszło podczas korzystania z tego systemu. OSTRZEŻENIE: Zatrzymaj samochód przed przystąpieniem do obsługi urządzenia. Przestroga: Wyreguluj głośność tak, aby słyszeć dźwięki z zewnątrz samochodu. Jazda z nadmierną głośnością może prowadzić do wypadków. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Urządzenie cyfrowe (CD/USB) wytwarzają niewielki hałas w porównaniu do innych źródeł. Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności. Uwaga dotycząca odtwarzania płyt typu DualDisc: Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu DualDisc nie jest zgodna ze standardem Compact Disc Digital Audio. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem DVD płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC. Skraplanie : Jeśli samochód wyposażony jest w klimatyzację, na soczewce laserowej może zebrać się wilgoć. Może to powodować błędy w odczycie płyty. W takim przypadku, wyjmij płytę z urządzenia i odczekaj aż zaparowanie zniknie. Temperatura w samochodzie : Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. POLSKI

3 Podłączanie/odłączanie panelu sterowania Zerowanie pamięci urządzenia Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Wymuszenie wysunięcia płyty [Przytrzymaj] Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Konserwacja Czyszczenie urządzenia Zatrzyj zabrudzenia z panelu za pomocą suchego kawałka silikonu lub miękkiego materiału. Niedopełnienie tej czynności może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Czyszczenie złącza Zetrzyj zabrudzenia za złącza urządzenia i z panelu. Użyj kawałka bawełny lub tkaniny bawełnianej. Informacje o płytach Ta jednostka może tylko odtwarzać płyty kompaktowe ze znakami: Płyty, których nie można stosować: Płyty, które nie są okrągłe. Płyty z kolorem naniesionym na powierzchnię nagrania lub płyty zabrudzone. Nie można odtwarzać dysków do zapisu/ wielokrotnego zapisu, które nie zostały sfinalizowane. (Proces finalizacji opisano w instrukcji oprogramowania do nagrywania i instrukcji nagrywarki.) Nie można używać płyt CD o średnicy 3 cali. Próba włożenia takiej płyty z adapterem może uszkodzić urządzenie. SPIS TREŚCI 3 Podłączanie/odłączanie panelu sterowania 3 Zerowanie pamięci urządzenia 3 Wymuszenie wysunięcia płyty 3 Konserwacja 3 Informacje o płytach 4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 4 Ustawianie zegara 5 Podstawowa obsługa 6 Słuchanie radia 8 Podczas słuchania płyty 9 Podłączanie innych komponentów zewnętrznych 9 Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych 0 Odsłuchiwanie z urządzenia USB Odsłuchiwanie z urządzenia ipod/ iphone (Dostępne dla KD-R5) Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku 3 Funkcje menu 5 Korzystanie z pilota (Dla modelu KD-R5/KD-R4/KD-R4: do kupienia oddzielnie) 6 Znajdowanie i usuwanie problemów 8 Korzystanie z urządzeń Bluetooth 9 Specyfikacje Obchodzenie się z płytami: Nie dotykaj powierzchni nagrywania płyty kompaktowej. Nie umieszczaj naklejek ani podobnych przedmiotów na płytach kompaktowych. Nie korzystaj również z płyt z takimi naklejkami. Nie używaj żadnych akcesoriów przy obchodzeniu się z płytą. Czyść od środka płyty przesuwając (ściereczkę) w kierunku na zewnątrz. Czyść płytę suchym silikonem lub miękkim materiałem. Nie używaj żadnych rozpuszczalników. Wyjmując płyty z tego urządzenia, należy je wyciągać poziomo. Przed włożeniem płyty usuń obrzeża otworu i zewnętrznych krawędzi płyty. POLSKI 3

4 Anulowanie trybu demonstracyjnego Demonstracja zostanie uruchomiona, jeśli nie będzie wykonana żadna czynność przez około 0 sekund. Włączanie zasilania. 4 Wybierz opcję <DEMO OFF>. [Przytrzymaj] 3 [Przytrzymaj] (Ustawienia początkowe) 5 6 Zakończ procedurę. Włączanie zasilania. (Ustawienia początkowe) Ustawianie zegara [Przytrzymaj] 6 Ustaw minuty. [Przytrzymaj] (Ustawienia początkowe) 3 Wybierz opcję <CLOCK>. 7 Wybierz opcję <4H/H>. 4 Wybierz opcję <CLOCK SET>. 8 Wybierz opcję <4 HOUR> lub < HOUR>. 5 Ustaw godzinę. 9 Zakończ procedurę. (Ustawienia początkowe) 4 POLSKI

5 Podstawowa obsługa Szczelina na płytę Pokrętło wielofunkcyjne Wyświetlacz Wysunięcie płyty Odłącz panel Czujnik pilota zdalnego sterowania (dla modelu KD-R5/KD-R4/KD-R4) Możesz sterować tym urządzeniem za pomocą opcjonalnego, osobno zakupionego modułu zdalnego sterowania RM-RK5 (strona 5, 6). Gdy naciśniesz lub przytrzymasz następujące przyciski... Przycisk / SOURCE Pokrętło wielofunkcyjne (włączenie) Pokrętło wielofunkcyjne (naciśnij) EQ Przednia wtyczka wejściowa aux Ogólna obsługa Włączenie/wyłączenie [Przytrzymaj] Wybór źródła (FM, CD, USB lub USB-IPOD, F-AUX, BT AUDIO lub R-AUX lub BT PHONE, AM). Opcje CD lub USB dostępne są tylko, gdy włożona jest płyta lub gdy podłączone jest urządzenie USB. Reguluje poziom głośności. Wybierz pozycje. Terminal wejściowy USB (Universal Serial Bus) Wycisza dźwięk podczas odtwarzania. Jeśli źródłem jest CD lub USB/USB- IPOD, odtwarzanie zostaje wstrzymane. Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować wyciszenie i wznowić odtwarzanie. Potwierdzenie wyboru. Wybór trybu dźwięku. Bezpośrednie przejście do funkcji regulacji tonów [Przytrzymaj]. (strona ) BRIGHTNESS Przejście do menu <BRIGHTNESS> (JASNOŚĆ). (strona 3) Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. Uruchom tryb wyszukiwania PTY [Przytrzymaj]. KD-R5: Wybór końcówki sterującej urządzenia ipod/iphone [Przytrzymaj]. T/P BACK (strona ) Wraca do poprzedniego menu. Wyjdź z menu [Przytrzymaj]. Zmiana wyświetlanych informacji. DISP Przewija wyświetlane informacje [Przytrzymaj]. Radioodtwarzacz KD-R5/KD-R4/KD-R4 może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do zdalnego adaptera. POLSKI 5

6 Słuchanie radia ~ Ÿ Poprawianie odbioru FM ] <TUNER> ] <MONO> ] <MONO ON> Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz <MONO OFF>. Automatyczne programowanie (FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 8 stacji. Podczas słuchania stacji... ] FM lub AM [Przytrzymaj] [Przytrzymaj] Ręczne programowanie (FM/AM) Można ustawić do 8 stacji FM i 6 stacji AM. 3 [Naciśnij] Automatyczne wyszukiwanie stacji. [Przytrzymaj] Ręczne wyszukiwanie stacji. Błyska M, następnie kilkakrotnie naciskaj przycisk. Wskaźnik ST uaktywnia się, jeśli odbierany jest sygnał stereo FM o wystarczającym poziomie. ] Dostrojenie do stacji, która ma zostać zaprogramowana. Będzie migać komunikat PRESET MODE. ] Wybierz zaprogramowany numer. Błyska numer zapisanej pozycji i pojawia się komunikat MEMORY. Wybór zaprogramowanej stacji lub [Przytrzymaj] ] <TUNER> ] <SSM> ] <SSM 0 06 / 07 / 3 8> Błyska SSM i lokalne stacje o najmocniejszym sygnale są automatycznie wyszukiwane i zapisywane. Aby ustawić kolejnych 6 stacji, powtórz powyższą procedurę, wybierając jeden z pozostałych zakresów SSM. Zmiana informacji na wyświetlaczu (dla stacji bez Radio Data System RDS) Częstotliwość j Godzina 6 POLSKI

7 Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Wyszukiwanie ulubionych programów FM Radio Data System Wyszukiwanie PTY Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. [Przytrzymaj] Wyświetla się ostatnio wybrany kod PTY. ] Wybierz ulubiony typ programu lub kod PTY, a następnie rozpocznij wyszukiwanie. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Kody PTY: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzyka), ROCK M (muzyka), EASY M (muzyka), LIGHT M (muzyka), CLASSICS, OTHER M (muzyka), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka), OLDIES, FOLK M (muzyka), DOCUMENT Odbiór w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. Aby aktywować odbiór, dostrój się do kolejnej stacji z sygnałem Radio Data System, wymaganym do odbioru TA w tle. Aby wyłączyć odbiór, ponownie naciśnij T/P BACK. Gotowość do odbioru wiadomości (NEWS) Gotowość do odbioru wiadomości umożliwia tymczasowe przełączanie się na program NEWS z dowolnego źródła, innego niż AM. Aby włączyć funkcję gotowości do odbioru wiadomości, patrz <NEWS-STBY>. (strona 4) Śledzenie tego samego programu funkcja Network-Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM Radio Data System w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz <AF-REG>. (strona 4) Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj podczas wyboru zaprogramowanego numeru zostanie wybrana stacja zaprogramowana pod tym numerem. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM Radio Data System nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej możliwej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. Aby aktywować wyszukiwanie programu, patrz <P-SEARCH>. (strona 4) Zmiana wyświetlanych informacji Nazwa stacji (PS) = Częstotliwość stacji = Typ programu (PTY) = Godzina = (z powrotem do początku) POLSKI 7

8 Podczas słuchania płyty Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Jeśli wysunięta płyta nie zostanie wyjęta w ciągu 5 sekund, zostanie ona automatycznie ponownie załadowana do szczeliny. Podstawowa obsługa Wybór folderu dla MP3/WMA. [Naciśnij] Wybór ścieżki. [Przytrzymaj] Przewiń utwór do przodu lub do tyłu. Wybór folderu/utworu z listy Jeśli płyta MP3/WMA zawiera wiele utworów, można ją szybko przeszukiwać (±0, ±00) prędko obracając tarczą sterowania. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. [Przytrzymaj] Zmiana wyświetlanych informacji 3 ] REPEAT j RANDOM Tytuł płyty/tytuł albumu/wykonawca (nazwa folderu)* = Tytuł utworu (nazwa pliku)* = Numer aktualnego utworu z upływającym czasem odtwarzania = Numer aktualnego utworu z czasem zegarowym = (powrót na początek). * W przypadku konwencjonalnych lub pustych płyt CD pojawi się komunikat NO NAME. 8 POLSKI REPEAT TRACK RPT : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki FOLDER RPT : Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu RANDOM FOLDER RND : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów ALL RND : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek Aby anulować powtarzania odtwarzania lub odtwarzanie w kolejności losowej, należy wybrać opcje RPT OFF lub RND OFF.

9 Podłączanie innych komponentów zewnętrznych Możesz podłączyć element zewnętrzny do złącza wejściowego aux na panelu kontrolnym (F-AUX) i/lub z tyłu urządzenia (R-AUX). Podsumowanie stosowanych elementów zewnętrznych podłączonych do złącz wejściowych aux: Przygotowanie Kabel łączący/ Pomocnicze Nazwa Komponent urządzenie gniazdo źródła zewnętrzny Pozycja (nie ma w wejściowe jack Pozycja menu Ustawienie podrzędna dźwięku wyposażeniu) Przenośny Przód SRC SELECT F-AUX ON F-AUX odtwarzacz Tył SRC SELECT R-AUX ON R-AUX Patrz poniżej. audio Urządzenie Bluetooth Tył SRC SELECT R-AUX BT ADAPTER BT AUDIO/ KS-BTA00 BT PHONE * (strona 8) * BT PHONE pojawia się, gdy używany jest telefon Bluetooth. Na panelu kontrolnym (F-AUX): Na panelu tylnym (R-AUX): Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (ze złączem L-kształtnym) (nie ma w wyposażeniu) Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (nie ma w wyposażeniu) Przenośny odtwarzacz audio itp. Przenośny odtwarzacz audio itp. Do optymalnego odtwarzania dźwięku zalecana jest wtyczka mini stereo z głowicą o 3 końcówkach. Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do komponentów zewnętrznych. ~ ] F-AUX lub R-AUX Ÿ Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie. POLSKI 9

10 Odsłuchiwanie z urządzenia USB Urządzenie USB można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na płycie. (strona 8) Omawiany sprzęt może odtwarzać utwory MP3/WMA zapisane na urządzeniach pamięci masowej USB (np. pamięci USB, cyfrowym odtwarzaczu audio itp.). ~ [Przytrzymaj] ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB Kabel USB (nie wchodzi w skład zestawu) Wszystkie ścieżki będą odtwarzane wielokrotnie do momentu zmiany źródła lub odłączenia urządzenia USB. Uwaga: Upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Do gniazda USB tego urządzenia nie można podłączyć komputera lub przenośnego dysku twardego. Należy unikać korzystania z urządzenia USB, jeśli może to stwarzać zagrożenie podczas jazdy. Jeśli podczas podłączania urządzenia USB wystąpi wyładowanie elektrostatyczne, efektem tego może być nieprawidłowe odtwarzanie danych z urządzenia. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie USB, a następnie zresetować sprzęt oraz urządzenie USB. Nie należy pozostawiać urządzenia USB w samochodzie, wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na wysoką temperaturę, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia urządzenia. Prawidłowe odtwarzanie plików znajdujących się w pamięci urządzenia USB podłączonego za pośrednictwem przedłużacza USB może być niemożliwe. Urządzenia USB wyposażone w specjalne funkcje, takie jak zabezpieczanie danych, nie są kompatybilne z odbiornikiem. Przy podłączaniu stosując kabel USB należy używać USB.0. Nie należy używać urządzeń USB z dwoma lub więcej partycjami. 0 POLSKI W zależności od kształtu urządzenia USB i portów, prawidłowe podłączenie niektórych urządzeń USB może być niemożliwe lub połączenie może być nietrwałe. Odbiornik nie wykryje urządzenia USB, którego napięcie zasilania jest inne niż 5 V, a natężenie przekracza 500 ma. Nie należy wyciągać ani podłączać wielokrotnie urządzenia USB, gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat READING. To urządzenie może nie rozpoznać karty pamięci włożonej do czytnika kart USB. Do urządzenia można podłączyć jednocześnie maksymalnie jedno urządzenie USB. Nie należy używać koncentratorów USB. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać lub mogą wymagać innego zasilania. Maksymalna liczba znaków dla: Nazw folderów : 63 znaki Nazw plików : 63 znaki Znacznika MP3 Tag : 60 znaki Znacznika WMA Tag : 60 znaki Urządzenie może rozpoznać plików, 55 folderów (55 plików w folderze, włącznie z folderami bez niekompatybilnych plików) oraz 8 hierarchii.

11 Odsłuchiwanie z urządzenia ipod/iphone Dostępne dla KD-R5 ~ [Przytrzymaj] ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB Kabel USB.0 (w zestawie z ipod/iphone) Apple ipod/iphone Wszystkie ścieżki będą odtwarzane wielokrotnie do momentu zmiany źródła lub odłączenia urządzenia ipod/iphone. Uwaga: Należy unikać używania ipoda/iphone a, jeśli może to spowodować zagrożenie podczas jazdy. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Wybór urządzenia sterującego [Przytrzymaj] ] <HEAD MODE / IPOD MODE / EXT MODE> Szczegóły opisano w ustawieniu <IPOD SWITCH> na stronie 5. Podstawowa obsługa Nie dotyczy trybu <EXT MODE>. [Naciśnij] Wybór utworu/rozdziału. [Przytrzymaj] Przewiń utwór do przodu lub do tyłu. Wybór ścieżki z menu Nie dotyczy trybu <IPOD MODE / EXT MODE>. 3 ] Wybierz żądane menu. PLAYLISTS j ARTISTS j ALBUMS j SONGS j PODCASTS j GENRES j COMPOSERS j (z powrotem do początku) ] Wybierz utwór. Powtarzaj tę czynność do momentu wybrania żądanego utworu. Jeśli wybrane menu zawiera wiele utworów, można je szybko przeszukiwać (±0, ±00, ± 000, ±0 000) prędko obracając tarczą sterowania. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Ciąg dalszy... POLSKI

12 Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. Nie dotyczy trybu <IPOD MODE / EXT MODE>. 3 [Przytrzymaj] ] REPEAT j RANDOM REPEAT ONE RPT : Działa tak samo, jak funkcja Repeat One odtwarzacza ipod ALL RPT : Działa tak samo, jak funkcja Repeat All odtwarzacza ipod RANDOM ALBUM RND : Działa tak samo, jak funkcja Shuffle Albums odtwarzacza ipod SONG RND : Działa tak samo, jak funkcja Shuffle Songs odtwarzacza ipod. Aby anulować odtwarzanie losowe, wybierz RND OFF. Funkcja ALBUM RND nie jest dostępna dla niektórych urządzeń ipod/iphone. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki. Zmiana wyświetlanych informacji Nazwa albumu/wykonawca = Tytuł ścieżki dźwiękowej = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem odtwarzania = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem zegarowym = (z powrotem do początku) Informacje dodatkowe Zrobione dla ipod touch (pierwszej, drugiej i trzeciej generacji) ipod classic ipod z funkcją wideo * ipod nano (pierwszej*, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej generacji) iphone 4 iphone 3GS iphone 3G iphone * Opcje <IPOD MODE / EXT MODE> są niedostępne. Aktualizuj oprogramowanie ipoda/iphone'a do najnowszej wersji. Szczegóły znajdują się na stronie <http://www.apple.com>. W trybie <HEAD MODE> niemożliwe jest przeszukiwanie plików wideo w menu Videos. Kolejność utworów wyświetlona w menu wyboru odbiornika może różnić się od kolejności w odtwarzaczu ipod. W trakcie obsługi odtwarzacza ipod niektóre operacje mogą być wykonywane nieprawidłowo lub niezgodnie z poleceniami. Informacje na wypadek takiej sytuacji znajdują się na następującej stronie internetowej JVC: <http://www.jvc.co.jp/english/ car/> (Strona tylko w języku angielskim). Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku FLAT = NATURAL = DYNAMIC = VOCAL BOOST = BASS BOOST = USER = (z powrotem do początku) Podczas słuchania możesz wyregulować ton i poziom dźwięku głośnika niskotonowego w wybranym trybie dźwięku. [Przytrzymaj] Ustaw poziom: SUB.W *: 00 do 08 BASS/ MID/ TRE: 06 do +06 Tryb dźwięku zostaje automatycznie zapisany i zmieniony na USER. * Poziom głośnika niskotonowego regulować można tylko, jeśli tryb <L/O MODE> (tryb wyjścia liniowego) ustawiony jest na <SUB.W> (głośnik niskotonowy). (strona 4) POLSKI

13 Zapisywanie własnych trybów dźwięku Można zapisać własne ustawienia użytkownika. [Przytrzymaj] ] <PRO EQ> ] <BASS / MIDDLE / TREBLE> Funkcje menu [Przytrzymaj] Jeśli przez 60 sekund nie zostanie przeprowadzona żadna operacja, operacja zostanie anulowana. Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] DEMO Ustawienia opisano na stronie 4. CLOCK SET Ustawienia opisano na stronie 4. 4H/H Ustawienia opisano na stronie 4. CLOCK ADJ * AUTO : Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale Radio Data System. / OFF : Anulowanie. DIMMER SET AUTO : Zmiana ustawień podświetlenia przycisków i wyświetlacza na dzień/noc. w ustawieniu jasności <BRIGHTNESS> po wyłączeniu/włączeniu świateł samochodu *. / ON : Wybór ustawień nocnych wyświetlacza i podświetlenia przycisków w ustawieniu jasności <BRIGHTNESS>. / OFF : Wybór ustawień dziennych wyświetlacza i podświetlenia przycisków w ustawieniu jasności <BRIGHTNESS>. BRIGHTNESS DAY [ 5 ] / NIGHT [ ] : Wybór poziomu podświetlenia wyświetlacza i przycisków [00 3] w dzień i w nocy. SCROLL * 3 ONCE : Przewija wyświetlane informacje jeden raz. / AUTO : Ponawia przewijanie (w odstępach 5-sekundowych). / OFF : Anulowanie. (Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie.) TAG DISPLAY ON : Wyświetla informacje znacznika podczas odtwarzania pliku MP3/WMA. / OFF : Anulowanie. * Działa tylko podczas wprowadzania danych do ustawień czasu zegara (CT). * Wymagane jest podłączenie kabla kontroli oświetlenia. (Patrz Instrukcja montażu/podłączania przewodów ). To ustawienie może nie działać poprawnie w niektórych pojazdach, zwłaszcza wyposażonych w pokrętło ściemniania. W takimi przypadku należy wybrać ustawienie inne niż <DIMMER AUTO>. * 3 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu. Ciąg dalszy... POLSKI CLOCK DIMMER DISPLAY Wyreguluj elementy dźwiękowe (patrz tabela poniżej) wybranego tonu. Powtórz kroki i 3, aby wyregulować pozostałe tony. Ustawienia zostają automatycznie zapisane i zmienione na USER. Częstotliwość / Poziom / Q [Ustawienie początkowe: Podkreślone ] BASS 60/ 80/ 00/ 00 Hz 06 do +06 [ 00 ] Q.0/.5/.5/.0 MIDDLE 0.5/.0/.5/.5 khz 06 do +06 [ 00 ] Q0.75/.0/.5 TREBLE 0.0/.5/ 5.0/ 7.5 khz 06 do +06 [ 00 ] Q FIX Jeśli to konieczne, powtórz krok. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Aby wyjść z menu należy wcisnąć DISP lub MENU. 3

14 Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] PRO EQ Ustawienia opisano na stronie 3. FADER * 4, * 5 R06 F06 [ 00 ] : Regulacja balansu dźwięku z przednich i tylnych głośników. BALANCE * 5 L06 R06 [ 00 ] : Regulacja balansu dźwięku z prawych i lewych głośników. LOUD ON : Uruchomienie wysokich i niskich częstotliwości w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności. / OFF : Anulowanie. VOL ADJUST [ 00 ] : Poziom regulacji głośności każdego źródła (z wyjątkiem tunera FM ) należy ustawić w odniesieniu do poziomu głośności tunera FM. Poziom głośności zostanie automatycznie zwiększony lub zmniejszony po zmianie źródła. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. (Komunikat VOL ADJ FIX pojawi się na ekranie, jeśli jako źródło zostanie wybrana opcja FM.) L/O MODE * 6 SUB.W : Należy wybrać, jeśli styki REAR/SW są wykorzystywane do podłączania głośnika niskotonowego (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). / REAR : Należy wybrać, jeśli styki REAR/SW są wykorzystywane do podłączania głośników (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). SUB.W LPF * 7 LOW 55Hz / LOW 85Hz / LOW 0Hz : Częstotliwości poniżej 55 Hz/85 Hz/0 Hz są wysyłane do subwoofera. SUB.W LEVEL * [ 04 ] : Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera. HPF * 6 ON : Aktywacja filtra niskich częstotliwości. Niskie częstotliwości zostają wycięte w przednich/tylnych głośnikach. / OFF : Wyłączenie (wszystkie sygnały przesyłane są do przednich/tylnych głośników). BEEP ON / OFF : Włącza lub wyłącza dźwięk naciskania przycisków. TEL MUTING * 8 ON : Wycisza dźwięk podczas rozmowy przez telefon komórkowy (nie podłączony przez KS-BTA00). / OFF : Anulowanie. AMP GAIN * 9 LOW POWER : VOLUME 00 VOLUME 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc każdego głośnika jest niższa niż 50 W, aby zapobiec uszkodzeniu głośnika.) / HIGH POWER : VOLUME 00 VOLUME 50 SSM Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM. Ustawienia opisano na stronie 6. AF-REG * 0 AF ON : Kiedy bieżący odbierany sygnał słabnie, urządzenie przełącza się na inną stację (program może różnić się od obecnie otrzymywanego). (Wskaźnik AF wyświetlony.) / AF-REG ON : Kiedy bieżące odbierane sygnały słabną, urządzenie przełącza się na inną stację nadającą ten sam program. (Wskaźnik AF i REG wyświetlony.) / OFF : Anulowanie. NEWS-STBY * 0 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM. NEWS ON / NEWS OFF : Włączenie/wyłączenie trybu gotowości do odbioru wiadomości. P-SEARCH * 0 SEARCH ON / SEARCH OFF : Aktywacja wyszukiwania programów (jeśli włączono AF-REG) lub dezaktywacja. MONO Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM. Ustawienia opisano na stronie 6. IF BAND AUTO : Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między sąsiadującymi stacjami. (Efekt stereo może być utracony). / WIDE : Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany. * 4 Jeśli używany jest system dwugłośnikowy, balans tył-przód powinien miec wartość 00. * 5 Dla modelu KD-R5/KD-R4/KD-R4: Ta regulacja nie ma wpływu na wyjście głośnika niskotonowego. * 6 Dla modelu KD-R5/KD-R4/KD-R4. * 7 Dla modelu KD-R5/KD-R4/KD-R4: Wyświetlane tylko wówczas, jeśli tryb <L/O MODE> ustawiony jest na <SUB.W>. * 8 To ustawienie nie działa, jeśli dla <R-AUX> w <SRC SELECT> wybrano <BT ADAPTER>. * 9 Poziom głośności automatycznie zostanie zmieniony na VOLUME 30, jeśli ustawienie zostanie zmienione na <LOW POWER> przy poziomie głośności ustawionym na wyższy niż VOLUME 30. * 0 Tylko dla stacji FM Radio Data System. AUDIO TUNER 4 POLSKI

15 Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] IPOD SWITCH * HEAD MODE : Sterowanie odtwarzaniem z ipoda za pomocą jednostki głównej. / IPOD MODE : Sterowanie odtwarzaniem z ipoda za pomocą sterowania ipoda/ iphone a. / EXT MODE : Dźwięk dowolnych funkcji (muzyka, gry, aplikacje itp.) uruchomionych w podłączonym urządzeniu ipod/iphone jest emitowany przez głośniki podłączone do tego urządzenia. Na wyświetlaczu przez cały czas widnieje komunikat EXT MODE. AM * ON / OFF : Włączenie lub wyłączenie AM przy wyborze źródła. F-AUX * ON / OFF : Włączenie lub wyłączenie F-AUX przy wyborze źródła. SRC SELECT R-AUX * ON / OFF : Włączenie lub wyłączenie R-AUX przy wyborze źródła. / BT ADAPTER : Wybór podłączenia tylnego złącza wejściowego aux do złącza Bluetooth, KS-BTA00. (strona 9) Nazwa źródła zmieniona na BT AUDIO. * Dla modelu KD-R5: Wyświetlone tylko w przypadku wyboru opcji USB-IPOD. * Wyświetlane tylko, jeśli osobno wybrane jest jakiekolwiek źródło inne niż AM/ F-AUX/ R-AUX/ BT AUDIO. Korzystanie z pilota Radioodtwarzacz KD-R5/KD-R4/KD-R4 można obsługiwać zdalnie, zgodnie z poniższą instrukcją (za pomocą oddzielnie sprzedawanego pilota). Zalecamy używanie pilota o symbolu RM-RK5. Instalacja baterii litowej (CR05) CR05 Przestroga: Przy nieprawidłowym włożeniu baterii istnieje ryzyko wybuchu. Baterie wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub odpowiedniki. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, np. promieniowanie słoneczne, ogień itp. Jeśli zasięg działania pilota zdalnego sterowania spadnie, należy wymienić baterie. Przed rozpoczęciem korzystania z pilota: Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania urządzenia. Czujnika pilota NIE NALEŻY wystawiać na działanie jasnego światła (bezpośredniego światła słonecznego lub oświetlenia sztucznego). Czujnik pilota zdalnego sterowania Wycisza dźwięk podczas odtwarzania. Jeśli źródłem jest CD lub USB/USB- IPOD, odtwarzanie zostaje wstrzymane. Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować wyciszenie i wznowić odtwarzanie. Zmienia zaprogramowaną stację. Zmienia folder MP3/WMA. 3 Reguluje poziom głośności. 4 Wybór trybu dźwięku. 5 Służy do wyboru źródła. 6 [Naciśnij] Automatyczne wyszukiwanie stacji. [Przytrzymaj] Ręczne wyszukiwanie stacji. [Przytrzymaj] Przewiń utwór do przodu lub do tyłu. [Naciśnij] Zmiana utworów/rozdziałów. Ciąg dalszy... POLSKI 5

16 Ostrzeżenie (aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom): Nie należy montować baterii innych niż CR05 lub jej odpowiedniki. Pilota nie należy długotrwale pozostawiać w miejscu (takim jak deska rozdzielcza) narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Znajdowanie i usuwanie problemów Ogólne FM/AM Odtwarzanie płyty Odtwarzanie plików MP3/WMA 6 POLSKI Symptom Środki zaradcze/przyczyna Nie słychać dźwięku z głośników. Ustaw głośność na optymalnym poziomie. / Upewnij się, że w urządzeniu nie ustawiono wyciszenia/pauzy. (strona 5) / Sprawdź kable i styki. Na ekranie pojawia się komunikat MISWIRING Upewnij się, czy końcówki przewodów głośnikowych są prawidłowo okryte CHK WIRING THEN RESET UNIT i nie można izolacją, następnie zresetuj urządzenie. (strona 3) wykonać żadnych czynności. Jeśli komunikat nie znika, skonsultuj się ze sprzedawcą sprzętu samochodowego audio JVC lub z firmą dostarczającą zestawy. Radioodtwarzacz nie działa. Wyzerować pamięć jednostki. (strona 3) Nie można wybrać F-AUX lub R-AUX. Sprawdź ustawienie <SRC SELECT> = <F-AUX / R-AUX>. (strona 5) Podczas odtwarzania z elementu Sprawdź, czy do połączenia użyto zalecanej wtyczki mini stereo. (strona 9) zewnętrznego podłączonego do złącza wejściowego aux dźwięk może być czasem przerywany. Nie są wyświetlane poprawnie znaki, np. w To urządzenie może wyświetlać tylko litery (wielkie), cyfry i pewną liczbę nazwie albumu. symboli. Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji Zaprogramuj stację ręcznie. SSM nie działa. Podczas słuchania radia słychać stały szum. Sprawdź podłączenie anteny. Nie można wybrać AM. Sprawdź ustawienie <SRC SELECT> = <AM>. (strona 5) Odtwarzanie płyty nie działa. Włóż płytę poprawną stroną. Nie można odtworzyć płyty CD-R/CD-RW i nie Włóż płytę CD-R/CD-RW sfinalizowaną za pomocą urządzenia, na którym była można przejść do kolejnego utworu. nagrana. Podczas odtwarzania płyty dźwięk jest Nie odtwarzaj płyt podczas jazdy po wybojach. / Wymień płytę. / Sprawdź przerywany. kable i styki. Na ekranie pojawia się komunikat NO DISC. Włóż odpowiednia płytę do szczeliny odtwarzacza. Na ekranie pojawią się naprzemiennie słowa Naciśnij 0, a następnie prawidłowo włóż płytę. PLEASE i EJECT. Na ekranie pojawia się komunikat IN DISC. Płyty nie można prawidłowo wysunąć. Upewnij się, że nic nie blokuje szczeliny płyty. Odtwarzanie płyty nie działa. Użyj płyty ze ścieżkami MP3/WMA nagranej w formacie zgodnym z ISO 9660 Level, Level, Romeo lub Joliet. / Dodaj rozszerzenia <.mp3> lub <.wma> do nazw plików. Z głośników słychać szum. Przejdź do następnego utworu lub zmień płytę. Na wyświetlaczu miga komunikat READING. Wymagany jest dłuższy czas odczytu. Nie używaj zbyt wielu poziomów hierarchicznych i folderów.

17 Odtwarzanie plików MP3/WMA Symptom Ścieżki nie są odtwarzane w oczekiwanej kolejności. Wyswietlony czas odtwarzania jest niepoprawny. Środki zaradcze/przyczyna Kolejność odtwarzania plików jest określona w momencie ich nagrywania. Zdarza się to czasami podczas odtwarzania. Jest to spowodowane sposobem nagrania plików na płycie. Odtwarzanie USB Odtwarzanie z ipod/iphone (Dla modelu KD-R5) Informacje dodatkowe Można odtwarzać płyty wielosesyjne, jednak niezamknięte sesje będą pominięte. To urządzenie może może odtwarzać pliki z rozszerzeniami <.mp3> lub <.wma> (niezależnie od pisowni dużymi lub małymi literami). W urządzeniu odtwarzane mogą być tylko pliki spełniające poniższe warunki: Przepływność danych: MP3/WMA: 8 kbps 30 kbps Częstotliwość próbkowania: MP3: Na wyświetlaczu miga komunikat READING. Na ekranie pojawia się komunikat NO FILE. Z głośników słychać szum. Pojawia się komunikat NOT SUPPORT i utwór zostaje pominięty. Utwory/foldery nie są odtwarzane w kolejności żądanej przez użytkownika. Na ekranie pojawia się komunikat CANNOT PLAY. / Na ekranie pojawia się komunikat NO USB. / Urządzenie nie może wykryć urządzenia USB. Podczas odtwarzania ścieżki, dźwięk jest przerywany. Odtwarzacz ipod nie włącza się lub nie działa. Dźwięk jest zniekształcony. Z głośników słychać szum. Odtwarzanie zostaje przerwane. Na ekranie pojawia się komunikat NO FILE. Na ekranie pojawia się komunikat CANNOT PLAY. 48 khz, 44, khz, 3 khz, 4 khz,,05 khz, 6 khz, khz,,05 khz, 8 khz WMA: 48 khz, 44, khz, 3 khz,,05 khz To urządzenie wyświetla tag WMA i tag ID3 w wersji,0/,/,/,3/,4 (dla plików MP3). Funkcja przeszukiwania działa, ale jej szybkość nie jest stała. Wymagany jest dłuższy czas odczytu. Nie używaj zbyt wielu poziomów hierarchicznych i folderów. / Wyłącz i włącz zasilanie. / Ponownie podłącz urządzenie USB. Sprawdź, czy w urządzeniu zapisano pliki utworów. Przejdź do innego pliku. Sprawdź, czy utwór jest w formacie, który może być odtworzony. Kolejność odtwarzania jest ustalana na podstawie nazw plików. Foldery z nazwami rozpoczynającymi się od cyfr są sortowane w kolejności numerycznej. Natomiast foldery bez nazw rozpoczynających się od cyfr są sortowane zgodnie z systemem plików na urządzeniu USB. Sprawdź, czy podłączone urządzenie USB jest kompatybilne z tym urządzeniem. / Ponownie podłącz urządzenie USB. Ścieżki nie zostały poprawnie przekopiowane do pamięci urządzenia USB. Ponownie przekopiuj ścieżki do pamięci urządzenia USB i spróbuj ponownie. Sprawdź kabel łączący i jego podłączenie. / Zaktualizuj wersję oprogramowania wbudowanego ipoda/iphone a. / Naładuj baterię ipoda/iphone a. / Zresetuj ipoda/iphone a. / Sprawdź, czy ustawienie <IPOD SWITCH> jest odpowiednie. (strona 5) Wyłącz korektor w jednostce głównej albo w odtwarzaczu ipod/telefonie iphone. Wyłącz (odznacz) funkcję VoiceOver w urządzeniu ipod. Szczegóły znajdują się na stronie <http://www.apple.com>. Słuchawki zostały odłączone podczas odtwarzania. Uruchom ponownie odtwarzanie. (strona ) Sprawdź, czy w urządzeniu zapisano pliki utworów. Sprawdź, czy podłączony ipod/iphone jest kompatybilny z tym urządzeniem. (strona ) Możliwe jest odtwarzanie plików nagranych w standardzie VBR (Variable Bit Rate). (W przypadku plików zarejestrowanych w trybie VBR może być wyświetlany nieprawidłowy czas odtwarzania.) Maksymalna liczba znaków w nazwach plików/folderów może być różna w zależności od formatu (w tym 4 znaki rozszerzenia <.mp3> lub <.wma>). ISO 9660 Level i, Romeo: 64 znaki, Joliet: 3 znaki, Windows długie nazwy plików: 64 znaki Urządzenie nie może odtwarzać następujących plików: Pliki MP3: zakodowane w formacie MP3i i MP3 PRO, niepoprawny format, warstwa /. Pliki WMA: zakodowane w bezstratnym, profesjonalnym i głosowym formacie, nie oparte na Windows Media Audio; chronione przed kopiowaniem za pomocą DRM. Plików z danymi AIFF, ATRAC3 itp. POLSKI 7

18 Korzystanie z urządzeń Bluetooth Przed uruchomieniem funkcji Bluetooth konieczne jest podłączenie adaptera Bluetooth (KS-BTA00) (nie załączono) do złącza aux (R-AUX/BT ADAPTER) znajdującego się z tyłu urządzenia. (strona 9) Należy również skorzystać z instrukcji dołączonych do adaptera Bluetooth oraz urządzenia Bluetooth, gdzie zawarto szczegóły. Sposób działania zależy od podłączonego urządzenia. Przygotowanie Zarejestruj (poprzez parowanie) urządzenia Bluetooth w KS-BTA00. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi KS-BTA00. Zmień ustawienie <SRC SELECT> urządzenia. [Przytrzymaj] Korzystanie z telefonu Bluetooth ] <SRC SELECT> ] <R-AUX> ] <BT ADAPTER> (Niski) KS-BTA00 Mikrofon Regulacja głośności mikrofonu (Wysoki) Poziom głośności: Wysoki/ Normalny (początkowy)/ Niski [Przytrzymaj] Odbieranie połączenia W przypadku połączenia przychodzącego... Wykonywanie połączenia Łączenie z ostatnim numerem, z którym prowadzono rozmowę. Przełączanie między telefonem i zestawem handsfree Podczas rozmowy... Zakończenie/odrzucenie połączenia Wybieranie głosowe Wybieranie głosowe jest dostępne tylko wówczas, jeśli w podłączonym telefonie komórkowym dostępny jest system rozpoznawania mowy. Korzystanie z urządzenia audio Bluetooth 8 POLSKI ] BT AUDIO (Odbiornik CD) Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się, rozpocznij odtwarzanie za pośrednictwem odtwarzacza audio Bluetooth. [Naciśnij] Wybór ścieżki. [Przytrzymaj] Przewiń utwór do przodu lub do tyłu. Informacje o głośności mikrofonu: Po włączeniu zasilania odbiornika CD, poziom głośności zmienia się na Normalny.

19 Specyfikacje WZMACNIACZ AUDIO Maksymalna moc wyjściowa : Przód/Tył : 50 W na kanał Stała moc wyjściowa (RMS) : Przód/Tył : 0 W na kanał, 4 Ω, 40 Hz do Hz przy całkowitych zniekształceniach harmonicznych mniejszych niż %. Impedancja obciążenia : 4 Ω (4 Ω do 8 Ω tolerancja) Charakterystyka częstotliwościowa : 40 Hz do Hz Stosunek sygnał/szum : 70 db Poziom wyjścia liniowego/poziom wyjścia głośnika niskotonowego/impedancja (dla modelu KD-R5/KD-R4/KD-R4) :,5 V/ 0 kω (pełna skala) Impedancja wyjściowa : 600 Ω Inny terminal : Terminal wejściowy USB, przednie gniazdo wejściowe aux, tylne gniazdo złącza aux/bluetooth, wejście antenowe TUNER Zakres częstotliwości : FM : 87,5 MHz do 08,0 MHz AM : MW : 53 khz do 6 khz LW : 53 khz do 79 khz Tuner FM : Czułość użyteczna : 9,3 dbf (0,8 μv/75 Ω) 50 db czułość tłumienia : 6,3 dbf (,8 μv/75 Ω) Selektywność kanałów (400 khz) : 65 db Charakterystyka częstotliwościowa : 40 Hz do Hz Separacja stereo: 40 db Tuner MW : Czułość/Selektywność : 0 μv/40 db Tuner LW : Czułość : 50 μv ODTWARZACZ CD Typ : Odtwarzacz płyt kompaktowych Układ wykrywania sygnałów : Bezkontaktowy układ optyczny (laser półprzewodnikowy) Liczba kanałów : kanały (stereo) Charakterystyka częstotliwościowa : 5 Hz do Hz Stosunek sygnał/szum : 98 db Kołysanie i drżenie dźwięku : Poniżej mierzalnej granicy Format dekodowania MP3 (MPEG/ Audio Layer 3) : Maks. przepływość danych: 30 kbps Format dekodowania WMA (Windows Media Audio) : Maks. przepływość danych: 9 kbps USB Standard USB : USB., USB.0 Szybkość transferu danych (pełna szybkość) : Maks. Mb/s Obsługiwane urządzenia : Urządzenie pamięci masowej Obsługiwany system plików : FAT 3/6/ Odtwarzany format audio : MP3/WMA Maksymalne natężenie : 5 V prąd stały 500 ma OGÓLNE Wymagania dotyczące zasilania : Napięcie pracy: 4,4 V prąd stały (tolerancja V do 6 V) Uziemienie : Masa Dopuszczalna temperatura pracy : 0 C do +40 C Wymiary (szer. wys. gł.) : (przybliżona) Wymiary montażowe: 8 mm 5 mm 59 mm Wymiary panelu: 88 mm 59 mm 9 mm Masa:, kg (bez wypos. dodatkowego) Informacje mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Microsoft i Windows Media są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. KD-R5: Made for ipod, and Made for iphone mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, or iphone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with ipod, or iphone may affect wireless performance. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, and ipod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. POLSKI 9

20 Благодарим Вас за приобретение изделия JVC. Перед тем, как приступать к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции с тем, чтобы полностью изучить и обеспечить оптимальную работу этого устройства. ВАЖНО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте верхнюю крышку. Внутри устройства нет частей, которые пользователь может отремонтировать. Ремонт должен осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом. 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В открытом состоянии происходит видимое и/или невидимое излучение лазера класса M. Не смотрите непосредственно в оптические инструменты. 4. ЭТИКЕТКА: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА НАРУЖНОЙ СТОРОНЕ УСТРОЙСТВА. Батарея Изделия Сведения для пользователей по утилизации старого оборудования и батарей [только Европейсий Союз] Эти символы указывают на то, что изделие и батарея, на которые они нанесены, в конце срока службы не должны утилизироваться, как обычные бытовые отходы. Утилизация данного изделия и батареи должна осуществляться в соответствии с требованиями национального законодательства или другими правилами, действующими в Вашей стране и городе. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете возможный ущерб для окружающей среды и здоровья людей. Уведомление: Надпись Pb под символом батарей указывает на то, что данная батарея содержит свинец. Компания JVC не несет ответственности за любую потерю данных в проигрывателе ipod или iphone и/или на запоминающем устройстве USB большой емкости во время использования данной системы. РУCCKИЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Остановите автомобиль перед началом работы с устройством. Предостережение: Отрегулируйте громкость таким образом, чтобы слышать звуки за пределами автомобиля. Слишком высокая громкость во время вождения может стать причиной аварии. Предостережение, касающееся настройки громкости: По сравнению с другими источниками воспроизведения цифровые устройства (CD/ USB) создают незначительный шум. Уменьшите громкость перед воспроизведением, чтобы предотвратить повреждение динамиков из-за внезапного повышения уровня громкости на выходе. Предостережение для воспроизведения дисков DualDisc: Сторона диска DualDisc, отличная от DVD, не совместима со стандартом Compact Disc Digital Audio. Поэтому не рекомендуется использовать сторону диска DualDisc, отличную от DVD, на данном устройстве. Конденсация : Если автомобиль оборудован установкой для кондиционирования воздуха, возможна конденсация влаги на оптической линзе. Это может приводить к ошибкам при чтении диска. В этом случае извлеките диск и дождитесь испарения влаги. Температура внутри автомобиля : Если Вы припарковали Ваш автомобиль на длительное время в жаркую или холодную погоду, перед тем, как включать это устройство, подождите до тех пор, пока температура в автомобиле не придет в норму.

21 Подключение и отключение панели управления Как перенастроить Ваше устройство Запрограммированные настройки будут также удалены. Принудительное извлечение диска [Удерживать] Будьте осторожны, не уроните диск при извлечении. Если это не поможет, попробуйте перенастроить приемник. Обслуживание Очистка устройства В случае загрязнения протрите панель сухой силиконовой или иной мягкой тканью. Несоблюдение данной меры предосторожности может привести к повреждению устройства. Очистка разъемов В случае загрязнения очищайте разъемы устройства и панели. с помощью хлопчатобумажной ткани или салфетки. Информация о дисках Данное устройство обеспечивает воспроизведение только компакт-дисков, имеющих следующие отметки: Диски, которые нельзя использовать: Диски некруглой формы. Диски, записанная поверхность которых окрашена, или диски со следами загрязнений. Воспроизведение записываемых и перезаписываемых дисков, которые не были финализированы, невозможно. (Информацию о финализации см. в руководстве по программе записи на диски и в руководстве по эксплуатации записывающего устройства.) Использование компакт-дисков диаметром 3 дюйма запрещено. Попытка вставки диска с помощью адаптера может привести к неисправности устройства. CОДЕРЖАНИЕ 3 Подключение и отключение панели управления 3 Как перенастроить Ваше устройство 3 Принудительное извлечение диска 3 Обслуживание 3 Информация о дисках 4 Отмена демонстрации функций дисплея 4 Настройка часов 5 Основные операции 6 Прослушивание радио 8 Прослушивание с диска 9 Подключение других внешних устройств 9 Прослушивание с других внешних устройств 0 Прослушивание устройства USB Прослушивание проигрывателя ipod/ iphone (Доступно для KD-R5) Выбор запрограммированного режима звучания 3 Операции с меню 5 Использование пульта дистанционного управления (Для KD-R5/KD-R4/KD-R4: приобретается дополнительно) 6 Устранение проблем 8 Использование устройств Bluetooth 9 Технические характеристики Обращение с дисками: Не касайтесь записанной поверхности диска. Не приклеивайте на диск клейкую ленту и т. п. и не используйте диск с приклеенной на него лентой. Не используйте никакие дополнительные принадлежности для диска. Проводите чистку по направлению от центра диска к его краю. Для очистки диска используйте сухую силиконовую или иную мягкую ткань. Не используйте какие-либо растворители. При извлечении дисков из устройства держите их горизонтально. Перед установкой диска устраните любые неровности центрального отверстия или внешнего края диска. РУCCKИЙ 3

22 Отмена демонстрации функций дисплея Если в течение 0 секунд не будет выполнено операций, начнется демонстрация функций дисплея. Включение питания. 4 Выберите <DEMO OFF>. [Удерживать] 3 [Удерживать] (Начальная настройка) 5 6 Завершите процедуру. Включение питания. (Начальная настройка) Настройка часов [Удерживать] [Удерживать] (Начальная настройка) 3 Выберите <CLOCK>. 6 Установите минуты. 7 Выберите <4H/H>. 4 Выберите <CLOCK SET>. 8 Bыберите <4 HOUR> или < HOUR>. 5 Установите час. 9 Завершите процедуру. (Начальная настройка) 4 РУCCKИЙ

23 Основные операции Загрузочный отсек Диск управления Окно дисплея Извлеките диск Телеметрический датчик (для KD-R5/KD-R4/KD-R4) Управлять этим устройством можно с помощью дополнительно приобретенного пульта дистанционного управления RM-RK5 (стр. 5, 6). Отсоединение панели При нажатии и удерживании следующих кнопок... Кнопка Общие операции / SOURCE Диск управления (переверните) Диск управления (нажмите) EQ Дополнительный входной разъем на передней панели Включение/выключение [Удерживать]. Выбор источников (FM, CD, USB или USB-IPOD, F-AUX, BT AUDIO или R-AUX или BT PHONE, AM). Источник CD или USB доступен для выбора только в том случае, если загружен диск или подключено USB-устройство. Настройка уровня звука. Выбор элементов. Вход USB (универсальная последовательная шина) Отключение звука во время воспроизведения. Если источник звучания CD или USB/USB-IPOD, воспроизведение приостанавливается. Нажмите кнопку еще раз для включения звука или возобновления воспроизведения. Подтверждение выбора. Осуществляет выбор режима звучания. Переход непосредственно к настройке уровня тона [Удерживать]. (стр. ) BRIGHTNESS Переход непосредственно в меню настройки <BRIGHTNESS>. (стр. 3) Включение или выключение функции резервного приема TA. Переход в режим поиска PTY [Удерживать]. T/P BACK KD-R5: Выбор управляющего разъема ipod/iphone [Удерживать]. (стр. ) Возврат к предыдущему меню. Выйдите из меню [Удерживать]. Изменение отображаемой информации. DISP Прокрутка отображаемой информации [Удерживать]. Устройство KD-R5/KD-R4/KD-R4 поставляется с функцией рулевого пульта дистанционного управления. Дополнительную информацию см. также в инструкциях, прилагаемых к адаптеру пульта дистанционного управления. РУCCKИЙ 5

24 Прослушивание радио ~ Ÿ [Нажмите] Автоматический поиск радиостанций. [Удерживать] Поиск радиостанций ] FM или AM вручную. После того как замигает надпись M, повторно нажимайте кнопку. Индикатор ST загорается при приеме стереосигнала FM-трансляции достаточного уровня. Улучшение приема FM ] <TUNER> ] <MONO> ] <MONO ON> Прием улучшается, но стереоэффект будет потерян. Для восстановления стереоэффекта повторите те же действия и выберите <MONO OFF>. Автоматическое программирование (FM) SSM (Strong-station Sequential Memory последовательная память для радиостанций с устойчивым сигналом) Можно запрограммировать до 8 радиостанций FM. При прослушивании радиостанции... ] <TUNER> ] <SSM> ] <SSM 0 06 / 07 / 3 8> Мигает надпись SSM, и осуществляется автоматический поиск и сохранение локальных радиостанций с наиболее сильным уровнем сигнала. Для программирования других 6 FMрадиостанций повторите описанную выше процедуру, выбрав один из других диапазонов настроек SSM. 6 РУCCKИЙ [Удерживать] [Удерживать] Программирование вручную (FM/AM) Можно сохранить 8 FM-радиостанций и 6 AM-радиостанций. 3 ] Настройтесь на радиостанцию, которую необходимо запрограммировать. Мигает надпись PRESET MODE. ] Выбор запрограммированного номера. Запрограмированный номер мигает, и отображается надпись MEMORY. Выбор запрограммированной радиостанции или [Удерживать] Изменение отображаемой информации (для радиостанций без Radio Data System) Частота j Часы

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-674-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0961-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KDC-361U[JKNL]f.indd

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0957-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KMM-361SD[JKNL]f.indd 1 24/10/2013 2:48:34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ LT097-004A [E/EX] POLSKI Dzi kujemy za nabycie produktu firmy JC. Przed rozpocz ciem korzystania z urzàdzenia prosimy o dok adne zapoznanie si z niniejszà instrukcjà obs ugi, co umo liwi optymalne wykorzystanie

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Owner s manual & Installation manual Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Bluetooth CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth -CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-174BT/CDE-173BT

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-174BT/CDE-173BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

/ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΚΤΗΣ CD/USB ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ BLUETOOTH CDE-183BT. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε πριν τη χρήση της συσκευής

/ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΚΤΗΣ CD/USB ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ BLUETOOTH CDE-183BT. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε πριν τη χρήση της συσκευής / ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΚΤΗΣ CD/USB ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ BLUETOOTH CDE-183BT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε πριν τη χρήση της συσκευής GR Περιεχόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χειρισμού ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

USB/MP3/WMA-DIGITAL-MEDIA-RECEIVER RICEVITORE DIGITALE MULTI-MEDIALE

USB/MP3/WMA-DIGITAL-MEDIA-RECEIVER RICEVITORE DIGITALE MULTI-MEDIALE FZ502E Bluetooth USB/MP3/WMA DIGITAL MEDIA RECEIVER LECTEUR MÉDIA NUMÉRIQUE Bluetooth USB/MP3/WMA Bluetooth USB/MP3/WMA-DIGITAL-MEDIA-RECEIVER RICEVITORE DIGITALE MULTI-MEDIALE Bluetooth USB/MP3/WMA Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-134BT

CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-134BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου Εναλλαγή πηγής ήχου Εναλλαγή της πηγής ήχου Διακοπή της λειτουργίας ήχου 1 Πατήστε. 1 Πατήστε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Αγγίξτε το Audio Off και

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM

CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Bluetooth. Οδηγίες Χρήσης MEX - N4000BT. Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 16.

Ηχοσύστημα Bluetooth. Οδηγίες Χρήσης MEX - N4000BT. Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 16. Ηχοσύστημα Bluetooth Οδηγίες Χρήσης Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 6. MEX - N4000BT Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Για

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER WITH DUAL USB AND BLUETOOTH CDE-135BT

CD RECEIVER WITH DUAL USB AND BLUETOOTH CDE-135BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9886R

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9886R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Στοιχεία χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΓΙΑ BASS / TREBLE / BALANCE / FADER 4. ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (1,2,3,4,5,6)

ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΓΙΑ BASS / TREBLE / BALANCE / FADER 4. ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (1,2,3,4,5,6) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑ ΑΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7 7. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RDS 8. ΧΡΗΣΗ CD/MP3/WMA.

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu FCC statement This device

Διαβάστε περισσότερα

DEH-X5500BT DEH-4500BT

DEH-X5500BT DEH-4500BT Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-X5500BT DEH-4500BT Ελληνικά Τμήμα 01 Πριν την έναρξη λειτουργίας Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-IV835

Bluetooth Headset HBH-IV835 Bluetooth Headset HBH-IV835 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Bluetooth Headset HBH-IV835 2 Instrukcja obsługi Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu Kezelési útmutató FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-SBT300W/SBT300WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Bluetooth MEX-N5100BT/MEX-N4100BT. Οδηγίες χρήσης 4-548-379-21(1) (EL) Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 31.

Ηχοσύστημα Bluetooth MEX-N5100BT/MEX-N4100BT. Οδηγίες χρήσης 4-548-379-21(1) (EL) Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 31. 4-548-379-21(1) (EL) Ηχοσύστημα Bluetooth Οδηγίες χρήσης EL Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 31. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (DEMO), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 18.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Περιεχόμενα. Μενού. Home Ευρετήριο. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα.

Οδηγός λειτουργίας NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Περιεχόμενα. Μενού. Home Ευρετήριο. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα Μεταφορά μουσικής Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών/podcast Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός λειτουργίας NWZ-A844 / A845 / A846 / A847 2009 Sony Corporation 4-165-068-62(1)

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες CD/USB/MMC/SD 11 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Radio Navigation Chicago 600

Radio Navigation Chicago 600 www.blaupunkt.com Radio Navigation Chicago 600 Οδηγίες χρήσης Στοιχεία χειρισμού 1 13 2 3 4 5 12 6 11 7 8 10 9 1 Πλήκτρο MENU Κλήση κύριου μενού Στο κύριο μενού: Κλήση μενού ενεργοποιημένης πηγής 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr Impact Series Impact Mini 1/3/2015 Impact 10 Impact 12 Ενεργό Subwoofer 6.5 με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/300WPeak, με κώνο ανωδιωμένου αλουμίνιου & μεγάφωνο παθητικού ακτινοβολητή, πηνίο 2, Ρύθμιση έντασης,

Διαβάστε περισσότερα

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2012 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (KEE) Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...3 Επαναρύθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS Εγχειρίδιο χρήστη DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας Περιεχόμενα Πριν ξεκινήσετε 2 Πριν ξεκινήσετε... 2 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατόχου NX702E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ 7"

Εγχειρίδιο κατόχου NX702E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ 7 Εγχειρίδιο κατόχου ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ 7" ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει ένα σύστημα λέιζερ και έχει ταξινομηθεί ως "ΠΡΟΙΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1".

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-937-41(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DH750 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

G r a n M a e s t r i a

G r a n M a e s t r i a G r a n M a e s t r i a B Y N E S P R E S S O * *ma machine x 1 3 2 x 1 x 1 x 1 4 6 7 10 1 8 9 11 12 5 max Gran Maestria B/C/D520 220-240V 50/60Hz

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

DEH-X5700BT DEH-4700BT

DEH-X5700BT DEH-4700BT ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-X5700BT DEH-4700BT Εγχειρίδιο Λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πριν ξεκινήσετε... 3 Ξεκινώντας... 4 Ραδιόφωνο... 6 CD/USB/iPod/AUX... 7 Bluetooth... 9 Λειτουργία εφαρμογών...

Διαβάστε περισσότερα

Digital Media Station. ixa-w407bt

Digital Media Station. ixa-w407bt FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Νέα χαρακτηριστικά του MP3 και ειδοποίηση λειτουργίας AEM ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο SEL, στη συνέχεια, σύντομο πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer 4-567-504-12(1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói

Διαβάστε περισσότερα

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Στοιχεία χειρισμού 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Πλήκτρο Απασφάλιση αποσπώμενου

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8580 Γνωριμία με τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης

Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γύρω από αυτές τις οδηγίες...5 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...5 Χρησιμοποιείστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Μεταφορά μουσικής. Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών

Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Μεταφορά μουσικής. Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα Μεταφορά μουσικής Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-61(1) Σημείωση Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options.

Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options. Remote control unit Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options. Programming of remote control unit The receiver remote unit

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD Receiver. CDA-117Ri

MP3/WMA/AAC CD Receiver. CDA-117Ri FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Συμβουλές Ασφάλειας... 2 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3. Εισαγωγή... 2 4. Κεντρικό Μενού... 3 4.1 Μουσική (Music)... 3 4.2 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CAR MULTIMEDIA LAS VEGAS 530. Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού

CAR MULTIMEDIA LAS VEGAS 530. Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού CAR MULTIMEDIA LAS VEGAS 530 Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού Στοιχεία χειρισμού Συσκευή 13 1 12 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Πλήκτρο DIS Σύντομο πάτημα: Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Power Meter User Manual

Power Meter User Manual Power Meter User Manual Statement of Compliance: SRAM LLC. Model#: 0808 FCC ID: C9O-MERC1 IC: 10161A-MERC1 Model#: 0815 FCC ID: C9O-MTB1 IC: 10161A-MTB1 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-120 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός χρήστη Kullanma kõlavuzu Sony Ericsson HCB-120

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto!

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto! ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1. Εισαγωγή 2 2. Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 3. Βασικά Χαρακτηριστικά 2 4. Περιγραφή Πλήκτρων 3 5. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της Συσκευής 3 6. Φόρτιση Μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT Bushido T1980 Operating computer Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido 34 2 3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9884R

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9884R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150 FR EN DE PL ES PT IT GR RADIO CD PORTABLE RADIO CD PORTABLE TRAGBARES CD-RADIOGERÄT PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RADIO CD PORTÁTIL RÁDIO CD PORTÁTIL RADIO CD PORTATILE ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Οδηγός χρήσης και εγκατάστασης

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Οδηγός χρήσης και εγκατάστασης www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Οδηγός χρήσης και εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γύρω από αυτές τις οδηγίες... 5 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα... 5 Χρησιμοποιείστε τη

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 235/3 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 16/10 (ex NN 22/10)

Διαβάστε περισσότερα

Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display

Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display ALD1915H ACAD30B User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Οδηγίες χειρισμού Στοιχεία χειρισμού Συσκευή 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Πλήκτρο (Eject/Εξαγωγή) Εξαγωγή CD/DVD 2 Πλήκτρο MENU Σύντομο

Διαβάστε περισσότερα

CDE-130R / CDE-130RM / CDE-130RR

CDE-130R / CDE-130RM / CDE-130RR FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD CD-RECEIVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 JVC KENWOOD Corporation IM362_Ref_E_El_00 (Greek) Περιεχόμενα 1. Πριν τη χρήση 4 1-1. Προληπτικά μέτρα ασφαλείας 1-2. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 300 311 / 1 011 300 312 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 300

Διαβάστε περισσότερα

Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika. Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών

Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika. Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών AM PM WTD 2900 Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών E....p 2 D....p 11 PL....p 21 HB....p 31 TK....p 41 GR....p 51 English ELECTRONIC WATER TIMER

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Chevrolet MyLink... 3 Σύστημα ήχου... 63

Περιεχόμενα. Chevrolet MyLink... 3 Σύστημα ήχου... 63 Περιεχόμενα Chevrolet MyLink... 3 Σύστημα ήχου... 63 Chevrolet MyLink Εισαγωγή... 4 Ραδιόφωνο... 17 Εξωτερικές συσκευές... 26 Τηλέφωνο... 49 Ευρετήριο... 60 4 Εισαγωγή Εισαγωγή Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

Digital Media Station. ixa-w404r

Digital Media Station. ixa-w404r FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα