Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία. Η δηµοσιονοµική κρίση επέβαλε τελικά την ένταξη της χώρας στον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης και τη δροµολόγηση παρεµβάσεων που για χρόνια εκκρεµούσαν. Η δυσκολία του εγχειρήµατος, το οποίο σήµερα υλοποιείται στην Ελλάδα, δεν αναιρεί τη σηµαντική ευκαιρία που αποτελεί για τη χώρα. Η διόρθωση χρόνιων αδυναµιών και η απελευθέρωση του σηµαντικού αναπτυξιακού δυναµικού από αγκυλώσεις του παρελθόντος είναι ο πλέον σίγουρος δρόµος για οικονοµική και κοινωνική ευηµερία µακροπρόθεσµα. Εντός αυτού του περιβάλλοντος, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος δοκιµάστηκε, αλλά µε βάση τα θεµελιώδη και τις συνετές επιλογές του κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης, βρέθηκε να αντιµετωπίζει την κρίση θωρακισµένος. Στο 2 ο 3µηνο 2010, ο Όµιλος Πειραιώς αντιµετώπισε αποτελεσµατικά την αστάθεια του οικονοµικού περιβάλλοντος και κατάφερε να βελτιώσει την οργανική κερδοφορία του. Για το 2 ο 6µηνο του έτους µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα εκτιµάται ότι θα υπάρξει ανθεκτικότητα των επιδόσεων του Οµίλου. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος Σ & CEO Κατά το 1 ο 6µηνο 2010 η οργανική κερδοφορία προ προβλέψεων του Οµίλου ενισχύθηκε κατά 14%, φτάνοντας τα 334 εκατ από 292 εκατ πέρυσι. Τη σηµαντικότερη συµβολή είχαν τα καθαρά έντοκα έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν 12% σε ετήσια βάση στα 591 εκατ. Το λειτουργικό κόστος διατηρήθηκε στο επίπεδο του 1 ου 6µήνου 2009, ενώ στόχος για το 2010 είναι το κόστος να διαµορφωθεί σε επίπεδο χαµηλότερο του Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 30% φτάνοντας τα 268 εκατ από 207 εκατ το 1 ο 6µηνο 2009, µε αποτέλεσµα να διατηρηθεί ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων από προβλέψεις στο 50%. Συνέπεια των παραπάνω ήταν τα καθαρά κέρδη του 2 ου 3µήνου 2010 να ανέλθουν σε 30 εκατ, χωρίς τον έκτακτο φόρο 28 εκατ που επιβλήθηκε στις ελληνικές επιχειρήσεις για τα κέρδη του 2009, έναντι 7 εκατ το 1 ο 3µηνο του έτους. Σταύρος Λεκκάκος, ιευθύνων Σύµβουλος & Αναπλ. CEO ηλώσεις ιοίκησης 1 Κύρια Σηµεία Επίδοσης 2 Επιλεγµένα Στοιχεία 3 Εξέλιξη Μεγεθών 4 Ποιότητα ανείων - Κεφάλαια 5 Αποτελέσµατα 6 Κέρδη Ελλάδας - Εξωτερικού 6 Έσοδα-Κόστος-Προβλέψεις 7 Στοιχεία Μετοχής 8 Επικοινωνία Ενηµέρωση Επενδυτών : Τηλ Η Τράπεζα Πειραιώς (www.piraeusbank.gr) ιδρύθηκε το 1916 και το 1918 εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέµεινε µέχρι το Από το εκέµβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε παρουσιάζει συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, µεγεθών και δραστηριοτήτων. Στο τέλος Ιουνίου 2010 ο Όµιλος Πειραιώς διέθετε ένα δίκτυο 878 καταστηµάτων (360 στην Ελλάδα και 518 στο εξωτερικό) και ανθρώπινο δυναµικό εργαζοµένων (6.518 και αντίστοιχα). Τα ίδια κεφάλαια (συµπεριλαµβάνοντας τις προνοµιούχες µετοχές του Ελληνικού ηµοσίου) ανέρχονταν σε 3,4 δισ, οι καταθέσεις πελατών σε 29,7 δισ, τα δάνεια µετά από προβλέψεις σε 38,5 δισ και το σύνολο του ενεργητικού σε 56,6 δισ. Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζοντας επιχειρηµατική ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη, προάγει συστηµατικά και µε συγκεκριµένες ενέργειες τις σχέσεις του µε τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ενώ δίνει έµφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 1

2 Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 Αποτελέσµατα 1 ου 6µήνου 2010 Κέρδη προ προβλέψεων από επαναλαµβανόµενες πηγές (χωρίς χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα) αυξηµένα κατά 14% σε ετήσια βάση στα 334 εκατ ( 292 εκατ το 1 ο 6µηνο 2009) και κατά 8% σε 3µηνιαία βάση στα 173 εκατ ( 161 εκατ το 1 ο 3µηνο 2010). Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στα 312 εκατ, -15% σε ετήσια βάση ( 368 εκατ το 1 ο 6µηνο 2009). Η πτώση αυτή οφείλεται στις ζηµιές ύψους 22 εκατ στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα έναντι κερδών 76 εκατ πέρυσι στο 1 ο 6µηνο. Καθαρά έντοκα έσοδα 591 εκατ µε άνοδο 12% σε ετήσια βάση ( 528 εκατ το 1 ο 6µηνο 2009). Η περαιτέρω αύξηση του κόστους των καταθέσεων αντισταθµίστηκε από τη βελτίωση της αποδοτικότητας των στοιχείων του ενεργητικού. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ προς έντοκα στοιχεία ενεργητικού) 1 ου 6µήνου 2010 βελτιωµένο στο 2,7% από 2,5% το αντίστοιχο 6µηνο 2009, ενώ για όλο το 2009 είχε διαµορφωθεί στο 2,6%. Σταθερό λειτουργικό κόστος σε ετήσια βάση ( 418 εκατ έναντι 417 εκατ πέρυσι το 1 ο 6µηνο). Για το σύνολο του έτους το λειτουργικό κόστος εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί σε χαµηλότερο επίπεδο από το περυσινό. είκτης «κόστος προς έσοδα» στο 57% το 1 ο 6µηνο 2010 (53% το 1 ο 6µηνο 2009). Χωρίς τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (δηλαδή επί των οργανικών εσόδων), ο δείκτης στο 56% από 59% πέρυσι το αντίστοιχο 6µηνο. Προβλέψεις 268 εκατ (+30% από 207 εκατ το 1 ο 6µηνο 2009), αντιστοιχώντας σε 137 µ.β. ως προς το µέσο όρο δανείων (107 µ.β. το αντίστοιχο περυσινό 6µηνο). Καθαρά κέρδη 37 εκατ από 128 εκατ το 1 ο 6µηνο Καθαρά κέρδη 2 ου 3µήνου 2010 στα 30 εκατ από 7 εκατ το 1 ο 3µηνο Έκτακτος φόρος 28 εκατ για τα κέρδη του 2009 στην Ελλάδα. Μετά τον έκτακτο φόρο, καθαρά κέρδη 10 εκατ το 1 ο 6µηνο Μεγέθη 30 Ιουνίου 2010 Σύνολο ενεργητικού 56,6 δισ, +5% σε ετήσια βάση. άνεια µετά από προβλέψεις 38,5 δισ, αυξηµένα κατά 3% σε ετήσια και 2% σε τριµηνιαία βάση. Καταθέσεις 29,7 δισ (-7% σε ετήσια βάση, -3,5% από την αρχή του έτους). είκτης δανείων προς καταθέσεις, εξαιρουµένων δανείων που αυτοχρηµατοδοτούνται, στο 111%. άνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών στο 6,0%. είκτης κάλυψης από προβλέψεις στο 50,2%, στο επίπεδο του εκ. 08 και εκ. 09. Μαζί µε τις εµπράγµατες εξασφαλίσεις, η κάλυψη ανέρχεται στο 110%. Ίδια κεφάλαια στα 3,4 δισ. Εποπτικά ίδια κεφάλαια στα 3,7 δισ, µε το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9,7% (ε), Tier I στο 8,8% (ε), Core Tier I στο 7,9% (ε). Εξέλιξη Αποτελεσµάτων ( εκατ) ο 6µ' o 6µ' Kέρδη προ προβλέψεων & χρηµατ/κών Kέρδη προ προβλέψεων Προβλέψεις Ελληνική Αγορά 7,7% 6,0% 4,5% 5,0% 5,1% 5,5% 3,7% 3,6% 4,7% Πειραιώς - Ελλάδα 3,4% 3,6% εκ.'07 εκ.'08 εκ.'09 Ιούν.'10 2.3% 1.8% 1.4% 0.9% 0.0% 8,2% Επάρκεια Κεφαλαίων (%) 9,8% Εξέλιξη Κόστους Λειτουργίας (%) 1,9% 21% 24% 8,2% 0.5% Μεταβολή Κόστους σε ετήσια βάση 9,8% 7,9% Κόστος / Μέσο Ενεργητικό 1,7% 1,5% 1,5% 1% 0% 1o 6µ'07 1o 6µ'08 1o 6µ'09 1o 6µ'10 9,7% εκ.'09 Mάρτ.'10 Ιούν.'10 (ε) Core Tier I Συν ολικός είκτης είκτης Καθυστερήσεων > 90 ηµερών (%) Πειραιώς - Όµιλος 55% 35% 15% -5% 2

3 Επιλεγµένα Στοιχεία Οµίλου Πειραιώς Ιουνίου 2010 (στοιχεία ισολογισµού για το τέλος περιόδου, στοιχεία αποτελεσµάτων για την εξαµηνιαία περίοδο) Ενοποιηµένα στοιχεία 30 Ιουνίου Ιουνίου 2009 Επιλεγµένα Μεγέθη ( εκατ) Ενεργητικό % άνεια µετά από προβλέψεις % Καταθέσεις & πιστωτικοί τίτλοι λιανικής % Πιστωτικοί τίτλοι σε θεσµικούς % «Αυτοχρηµατοδοτούµενα» δάνεια % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % Κεφάλαια µετόχων κοινών µετοχών % ικαιώµατα µειοψηφίας % Προνοµιούχες µετοχές % Εποπτικά κεφάλαια Τier I % Επιλεγµένα Αποτελέσµατα ( εκατ) Καθαρά έσοδα τόκων % Καθαρά έσοδα προµηθειών % Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα >-100% Λοιπά έσοδα % Σύνολο καθαρών εσόδων % Σύνολο λειτουργικών εξόδων % Κέρδη προ προβλέψεων % Κέρδη προ προβλέψεων & χρηµ/κών % Προβλέψεις % Κέρδη προ φόρων % Κέρδη µετόχων µετά από φόρους % Έκτακτος φόρος για κέρδη 2009* 28 - Κέρδη µετόχων µετά τον έκτακτο φόρο % * συνολικός έκτακτος φόρος 27,6 εκατ, αναλογούν σε µετόχους 27,3 εκατ Επιλεγµένοι είκτες (%) άνεια / καταθέσεις (χωρίς «αυτοχρηµατοδοτούµενα» δάνεια) 111,3% 107,3% 400 µ.β. NPLs > 90 ηµερών 6,0% 4,4% 156 µ.β. Κάλυψη ΝPLs > 90 ηµερών 50,2% 47,5% 269 µ.β ΝΙΜ προς µ.ο. έντοκου ενεργητικού 2,67% 2,48% 19 µ.β Κόστος / έσοδα 57,2% 53,5% 377 µ.β. Κόστος / έσοδα (χωρίς χρηµ/µικά) 55,6% 59,2% -362 µ.β. Κόστος / µέσο ενεργητικό 1,51% 1,53% -2 µ.β. Έξοδο προβλέψεων προς µ.ο. δανείων 1,37% 1,07% 30 µ.β. Κεφαλαιακή επάρκεια (Βασιλεία II) 9,7% 11,2% -150 µ.β. δείκτης Tier I 8,8% 9,3% -51 µ.β. δείκτης Core Tier I 7,9% 8,4% -46 µ.β. 3

4 Εξέλιξη Μεγεθών Οι καταθέσεις στο τέλος Ιουνίου 2010 διαµορφώθηκαν σε 29,7 δισ, -7% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης «δανείων προς καταθέσεις» χωρίς δάνεια που «αυτοχρηµατοδοτούνται» ( 5,5 δισ κυρίως µέσω τιτλοποιήσεων) διαµορφώθηκε στο 111% από 107% ένα χρόνο πριν. Στο τέλος Ιουνίου 2010 οι καταθέσεις στην Ελλάδα διαµορφώθηκαν σε 24,3 δισ, ενώ στο εξωτερικό σε 5,4 δισ. Κατά το 2 ο 3µηνο του έτους οι καταθέσεις του Οµίλου ήταν µειωµένες κατά 1,4% από -2,2% το 1 ο 3µηνο. Αντίστοιχα οι καταθέσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 2,5% από -3,9% το 1 ο 3µηνο, ενώ στο εξωτερικό συνεχίστηκε η θετική επίδοση το 2 ο 3µηνο µε 4% άνοδο από 7% το 1 ο 3µηνο. Καταθέσεις Οµίλου ανά 3µηνο 2010 (%) ο 3µ' ο 3µ'10 Όµιλος Ελλάδα Eξωτερικό Εξέλιξη Καταθέσεων 1 ου 6µήνου 2010 Οι καταθέσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς κατά το 1 ο 6µηνο 2010 σηµείωσαν µείωση 7%, προερχόµενη κατά κύριο λόγο από τις καταθέσεις ιδιωτών. Ανά προϊόν η µείωση αυτή από την αρχή του έτους προήλθε κατά 11% από καταθέσεις όψεως, 30% από καταθέσεις ταµιευτηρίου και κατά 59% από προθεσµιακές καταθέσεις. Oι καταθέσεις του Οµίλου Πειραιώς στην Ελλάδα σηµείωσαν µείωση 6% κατά την ίδια περίοδο. Το 1 ο 3µηνο 2010 η µείωση των καταθέσεων του Οµίλου στην Ελλάδα ήταν 4%, όσο και της ελληνικής αγοράς, ενώ το 2 ο 3µηνο -2,5%, ελαφρώς καλύτερα της αγοράς (-3,2%). H υποχώρηση των καταθέσεων του Οµίλου στην Ελλάδα συνδέεται τόσο µε την εκροή καταθέσεων προθεσµίας ειδικά κατά το 2 ο 3µηνο του έτους, όσο και µε τη χρήση ταµειακών διαθεσίµων επιχειρήσεων για αποπληρωµή υποχρεώσεών τους. Tα δάνεια µετά από προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2010 ανήλθαν σε 38,5 δισ µε ετήσια άνοδο 3%. Στην Ελλάδα ανήλθαν σε 30,0 δισ (+4% ), ενώ στο εξωτερικό διαµορφώθηκαν σε 8,4 δισ (-1% σε ετήσια βάση). Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Ιουνίου 2010: το σύνολο του επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, τα δάνεια προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση µε 4% άνοδο για τα στεγαστικά και µείωση 2% για καταναλωτικά και κάρτες, τα δάνεια προς µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των δανείων, προς ιδιώτες το 30% και προς µεγάλες επιχειρήσεις το 23%. Ανάλυση Μεγεθών ( εκατ) Ιούν. 10 άνεια προ Προβλέψεων ανά Κατηγορία άνεια σε επιχειρήσεις % άνεια σε ιδιώτες % Σύνολο ανείων % Σωρευµένες Προβλέψεις % άνεια µετά από Προβλέψεις* % * εκ των οποίων «αυτοχρηµατοδοτούµενα» δάνεια 5,5 δισ Καταθέσεις ανά Κατηγορία Ταµιευτηρίου-Όψεως % Τακτής λήξης % Σύνολο % 4

5 Εξέλιξη Ληξιπρόθεσµων ανείων 1 ου 6µήνου 2010 Η πορεία των δανείων σε καθυστέρηση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς κατά τους πρώτους µήνες του 2010 σηµείωσε περαιτέρω επιδείνωση. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 8,2% το Μάρτιο 2010 από 7,7% στο τέλος του Στην πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, σηµειώνεται ότι οι νέες καθυστερήσεις στην ελληνική τραπεζική αγορά επί του συνόλου των δανείων ανήλθαν σε 3,9% το 2009 από 2,4% το Οι αντίστοιχοι δείκτες νέων καθυστερήσεων για τον Όµιλο Πειραιώς ήταν 1,2% το 2008 και 1,9% το 2009, ένδειξη της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου του και εν µέσω των δύσκολων συνθηκών περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει το επίπεδο των ληξιπρόθεσµων δανείων του Οµίλου στην Ελλάδα αισθητά χαµηλότερα του µέσου όρου της αγοράς, απόσταση που έχει διευρυνθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η πιστοδοτική κουλτούρα που υιοθέτησε η Τράπεζα όλα τα προηγούµενα χρόνια και η πολιτική της ιοίκησης για αποφυγή τµηµάτων πελατείας υψηλής επικινδυνότητας, για λήψη σηµαντικών καλυµµάτων και εξασφαλίσεων και για εντατική παρακολούθηση όλων των πιστωτικών «ανοιγµάτων» αποδίδει εντός των σηµερινών δύσκολων συνθηκών. Ποιότητα ανειακού Χαρτοφυλακίου Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών προς το σύνολο των δανείων διαµορφώθηκε στο 6,0% τον Ιούνιο 2010 εντός δύσκολων οικονοµικών συνθηκών. είκτης Καθυστερήσεων > 90 ηµερών (%) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% +0,35% 4,4% +0,38% +0,26% +0,55% +0,38% 4,8% 5,1% 5,6% 6,0% Ιούν.'09 Σεπτ.'09 εκ.'09 Μάρτ.'10 Ιούν.'10 δείκτης NPLs > 90 ηµερών (%) 3µην ιαία µεταβολή δείκτη NPLs Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών από συσσωρευµένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2010 διαµορφώθηκε στο 50,2% από 47,5% ένα έτος νωρίτερα. Οι διαγραφές του 1 ου 6µήνου 10 ανήλθαν σε 68 εκατ. Σηµειώνεται ότι ο µέσος δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ηµερών για την ελληνική αγορά ήταν στο 8,2% το Μάρτιο 2010, ενώ αντίστοιχα ο µέσος δείκτης κάλυψης από προβλέψεις στο 42,8% (ΤτΕ). είκτης Κάλυψης NPLs > 90 ηµερών (%) 0% -2% -4% -6% -8% Κεφάλαια - Κεφαλαιακή Επάρκεια Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου στο τέλος Ιουνίου 2010 διαµορφώθηκε στα 3,4 δισ. Τα ίδια κεφάλαια είναι µειωµένα κατά 7% έναντι του τέλους του Η επιβάρυνση αυτή προήλθε κυρίως από την κίνηση του αποθεµατικού του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου, το οποίο επηρεάστηκε κυρίως από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου οµολόγων ελληνικού δηµοσίου ως αποτέλεσµα της σηµαντικής διεύρυνσης των σχετικών spreads έναντι των γερµανικών οµολόγων. Στο τέλος Ιουνίου 2010 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαµορφώθηκε στο 9,7% (ε) µε το Tier I στο 8,8% (ε). Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier Ι) χωρίς τις προνοµιούχες µετοχές και αφαιρουµένων των άυλων στοιχείων από τα υβριδικά διαµορφώθηκε σε 7,9% (ε). Mε βάση το διεθνή τρόπο υπολογισµού του Equity Tier I (χωρίς υβριδικά και προνοµιούχες µετοχές), ο δείκτης ήταν 7,5% (ε). Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου Πειραιώς στο τέλος Ιουνίου του 2010 ήταν 3,7 δισ. είκτες Επάρκειας & Ποιότητας Κεφαλαίων (%) 47,5% 47,8% 50,6% 50,2% 50,2% 7,5% 7,9% 8,8% 9,7% Ιούν.'09 Σεπτ.'09 εκ.'09 Μαρτ.'10 Ιούν.'10 Eq.Tier I Cor.Tier I Τier I Σύν ολο Iούν.'10 (εκτίµηση) 5

6 Εξέλιξη Αποτελεσµάτων Τα κέρδη προ προβλέψεων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων του 1 ου 6µήνου 2010 ανήλθαν σε 334 εκατ έναντι 292 εκατ το 1 ο 6µηνο 2009, αυξηµένα κατά 14%. Συµπεριλαµβάνοντας τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, τα προ προβλέψεων κέρδη του 1 ου 6µήνου 2010 ανήλθαν σε 312 εκατ έναντι 368 εκατ το 1 ο 6µηνο 2009, µε µείωση 15%, καθώς το 1 ο 6µηνο 2010 οι ζηµιές των χρηµατοοικονοµικών ήταν στα 22 εκατ έναντι κερδών ύψους 76 εκατ το αντίστοιχο 6µηνο πέρυσι. Σηµαντική ήταν η άνοδος των εσόδων από επαναλαµβανόµενες πηγές, µε κυριότερη αυτή των καθαρών έντοκων εσόδων που παρουσίασαν 12% ετήσια άνοδο στα 591 εκατ. Τα έξοδα ύψους 418 εκατ ήταν σταθερά σε ετήσια βάση σε ευθυγράµµιση µε το στόχο για το σύνολο του έτους (διαµόρφωση λειτουργικού κόστους το 2010 στο ίδιο ή και σε χαµηλότερο επίπεδο έναντι του 2009). Τα αποτελέσµατα του 1 ου 6µήνου 2010 επιβαρύνθηκαν από αυξηµένες κατά 30% προβλέψεις λόγω των συνθηκών του οικονοµικού περιβάλλοντος που ανήλθαν σε 268 εκατ. Τα καθαρά κέρδη του 1 ου 6µήνου 2010 που αναλογούν στους µετόχους ανήλθαν σε 37 εκατ από 128 εκατ πέρυσι. Ωστόσο, ο έκτακτος φόρος ύψους 28 εκατ που επιβλήθηκε στις µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις για τα κέρδη του 2009 είχε ως συνέπεια τα καθαρά κέρδη του 1 ου 6µήνου 2010 να διαµορφωθούν σε 10 εκατ, µειωµένα κατά 92%. Αποτελέσµατα Ελλάδας - Εξωτερικού Το ενεργητικό σε αγορές εκτός Ελλάδας αποτελεί το 21% του Οµίλου, µε ευρεία διασπορά (παρουσία σε 9 χώρες). Οι διεθνείς δραστηριότητες συνιστούν το 59% του δικτύου καταστηµάτων και το 51% του ανθρώπινου δυναµικού του Οµίλου. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από το εξωτερικό ανήλθαν σε 162 εκατ, µε άνοδο 10% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων από τις διεθνείς δραστηριότητες κατά το 1 ο 6µηνο 2010 ανήλθαν σε 44 εκατ µειωµένα κατά 17% σε ετήσια βάση, λόγω των αυξηµένων προβλέψεων κατά 25%. Τα καθαρά έσοδα σηµείωσαν ετήσιο ρυθµό αύξησης 8%, ενώ το λειτουργικό κόστος 6%. Ως ποσοστό επί του µέσου όρου δανείων, τα προ προβλέψεων κέρδη του εξωτερικού ανήλθαν σε 3,7% από 3,3% το 1 o 6µηνο 09, ενώ το έξοδο προβλέψεων σε 2,7% από 2,1% αντίστοιχα. Αποτελέσµατα & είκτες 1 ο 6µ 10 Κέρδη προ προβλέψεων & χρηµατοοικονοµικών % Κέρδη προ προβλέψεων % Έξοδο προβλέψεων % Κέρδη προ φόρων 44-73% Καθαρά κέρδη 10-92% Καθ. κέρδη χωρίς έκτ.φόρο 37-71% Καθαρά Έσοδα Τόκων ( εκατ) o 3µ'09 2ο 3µ '09 1o 3µ '10 2o 3µ'10 Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ελλάδας - Εξωτερικού ( εκατ) 1ο 6µ 10 Καθαρά λειτουργικά έσοδα Ελλάδα % Εξωτερικό 302 8% Σύνολο 731-6% Λειτουργικό κόστος Ελλάδα 279-2% Εξωτερικό 140 6% Σύνολο 418 0% Κέρδη προ προβλέψεων Ελλάδα % Εξωτερικό % Σύνολο % Έξοδο προβλέψεων Ελλάδα % Εξωτερικό % Σύνολο % Κέρδη προ φόρων Ελλάδα -1 από κέρδη Εξωτερικό 44-17% Σύνολο 44-73% 6

7 Ανάλυση Εσόδων Το σύνολο των καθαρών λειτουργικών εσόδων το 1 ο 6µηνο 2010 διαµορφώθηκε στα 731 εκατ, µειωµένο κατά 6% έναντι του αντίστοιχου 6µήνου του Αναλυτικότερα: τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν στα 591 εκατ αυξηµένα κατά 12% σε ετήσια βάση λόγω της βελτίωσης της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού. Σε τριµηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα ήταν αυξηµένα κατά 2%. τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν στα 100 εκατ στο επίπεδο του 1 ου 6µήνου 2009 (-1% σε ετήσια βάση, +9% σε τριµηνιαία βάση). Ειδικά οι προµήθειες εµπορικής τραπεζικής εµφάνισαν ετήσια άνοδο 2%. Προµήθειες ( εκατ) 1 ο 6µ 10 τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων κατά το 1 ο µισό του έτους ήταν αρνητικά κατά 22 εκατ έναντι κερδών 76 εκατ πέρυσι, κυρίως λόγω της αρνητικής επίπτωσης στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο από τη διεύρυνση των spreads των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου έναντι των αντίστοιχων γερµανικών. τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε 56 εκατ, µειωµένα κατά 14% σε ετήσια βάση. Το 92% προέρχεται από εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, µε το µεγαλύτερο τµήµα από εργασίες λειτουργικής µίσθωσης (operating leasing). Ανάλυση Εξόδων Εµπορικής τραπεζικής 83 2% Επενδυτικής τραπεζικής 12-21% ιαχείρισης κεφαλαίων 4 16% Σύνολο 100-1% Λοιπά Έσοδα ( εκατ) 1 ο 6µ 10 Χρηµατοπ/κές εταιρείες 51 63% Real estate εταιρείες 3-89% Λοιπά 1-8% Σύνολο 56-14% Τα λειτουργικά έξοδα του 1 ου 6µήνου 2010 διατηρήθηκαν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο µε το αντίστοιχο 6µηνο πέρυσι ( 418 εκατ έναντι 417 εκατ αντίστοιχα). Το κόστος λειτουργίας στην Ελλάδα σηµείωσε µείωση 2%, ενώ στο εξωτερικό ο ρυθµός αύξησης του κόστους ανήλθε σε 6%. Η συγκράτηση του κόστους είναι κεντρικός στόχος και για το Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η µείωση των αµοιβών των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, του Εκτελεστικού Συµβουλίου, αλλά και ανώτατων στελεχών της ιοίκησης. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 200 εκατ µε µείωση 1% σε ετήσια βάση. Τα γενικά διοικητικά έξοδα ανήλθαν στα 171 εκατ, αυξηµένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Ανάλυση Επιλεγµένων Στοιχείων Κόστους ( εκατ) απάνες προσωπικού Υπενθυµίζεται ότι για το σύνολο του 2010 τα γενικά διοικητικά έξοδα έχουν προϋπολογισθεί να διαµορφωθούν σε χαµηλότερο έναντι του 2009 επίπεδο. Ο δείκτης λειτουργικού κόστους προς µέσο ενεργητικό διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο µε το αντίστοιχο 6µηνο 2009 στο 1,5%. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα διαµορφώθηκε σε 57,2% από 53,5% το 1 ο 6µηνο Σε 3µηνιαία βάση ο δείκτης βελτιώθηκε σε 55,3% από 59,4% το 1 ο 3µηνο Ο δείκτης κόστος προς έσοδα χωρίς τα χρηµατοοικονοµικά κατά το 1 ο 6µηνο 2010 βελτιώθηκε σε 55,6% από 59,2% το 1 ο 6µηνο Έξοδο Προβλέψεων 1 ο 6µ 10 Ελλάδα 143-3% Εξωτερικό 57 4% Σύνολο 200-1% Γενικά διοικητικά έξοδα Ελλάδα 115 0% Εξωτερικό 56 2% Σύνολο 171 1% Το ύψος της πρόβλεψης για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων ανήλθε το 1 ο 6µηνο 2010 σε 268 εκατ έναντι 207 εκατ το αντίστοιχο διάστηµα Ως ποσοστό επί του µέσου όρου δανείων, οι προβλέψεις-έξοδο ανήλθαν σε 137 µ.β. (99 µ.β. για την Ελλάδα και 269 µ.β. για το εξωτερικό) από 107 µ.β. σε επίπεδο Οµίλου το 1 ο 6µηνο 2009 (75 µ.β. για την Ελλάδα και 215 µ.β. για το εξωτερικό). Συνέπεια της αύξησης των προβλέψεων ήταν η διαµόρφωση του δείκτη κάλυψης καθυστερήσεων δανείων στο 50,2% τον Ιούνιο 2010 από 47,5% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο σε τριµηνιαία βάση. 7

8 Πρόσφατες Εξελίξεις στον Τραπεζικό Κλάδο Όσον αφορά τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος κατά το 1 ο 6µηνο 2010, αυτή επηρεάστηκε από τις συνεχείς υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού ηµοσίου, τη δυσκολία πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά, αλλά και τη µείωση των πελατειακών καταθέσεων που εκδηλώθηκε κατά τους πρώτους µήνες του έτους ως συνέπεια των συνθηκών αβεβαιότητας για την πορεία των δηµοσιονοµικών της χώρας. Βασική πηγή άντλησης ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες όλο αυτό το διάστηµα είναι η ΕΚΤ µέσω λειτουργιών χρηµατοδότησης έναντι ενεχύρων. Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ο 3µήνου 2010 από την επέκταση κατά 15 δισ του σκέλους της παροχής κρατικών εγγυήσεων προς τις τράπεζες για την έκδοση οµολόγων. Επιπρόσθετα, αναµένεται εκ νέου επέκταση του πυλώνα των κρατικών εγγυήσεων κατά 25 δισ. Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόµενη στην πρόσκληση για αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στην ανάγκη προσαρµογής του κλάδου στις νέες συνθήκες, υπέβαλε στις 14 Ιουλίου 2010 πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση για την ταυτόχρονη συνδυασµένη εξαγορά ποσοστού 77,31% της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. και 33,04% του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. τα οποία κατέχει το Ελληνικό ηµόσιο. Η πρόταση τελεί υπό εξέταση από την ελληνική κυβέρνηση. Για το θέµα αυτό η Τράπεζα Πειραιώς έχει προσλάβει τις διεθνείς επενδυτικές τράπεζες BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ως χρηµατοοικονοµικούς της συµβούλους. Στοιχεία Μετοχής Το τελευταίο 12µηνο, η τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυµάνθηκε µεταξύ 13,30 (µέγιστο, στις ) και 3,36 (ελάχιστο, την ). Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στις ανήλθε στα 1,3 δισ, κατατασσόµενη στην 10η θέση στο Χ.Α. Ο αριθµός των κοινών µετοχών της Τράπεζας στο τέλος Ιουνίου 2010 ήταν Η εµπορευσιµότητα της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χ.Α. παραµένει υψηλή, µε ποσοστό 53% (Ιαν. 10-Ιούν. 10) έναντι 33% του τραπεζικού κλάδου και 23% του Χ.Α. Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010 Σηµείωση Τα οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις για το 1ο 6 ο 2010 θα δηµοσιευθούν στον Τύπο στις 28 Αυγούστου 2010 και θα αναρτηθούν µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας µετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 27 Αυγούστου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 20 Ιούνιος 2011 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 20 Πρώτη έκδοση: Iούνιος 2011 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 6 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 2.3386.500 Fax: 2.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα της ΑΒ σε σχέση µε το peer group:

ΣΥΝΟΨΗ. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα της ΑΒ σε σχέση µε το peer group: ΣΣΧΧΕΕΤΤΙ ΙΚΚΗ ΑΑΠΟΤΤΙ ΙΜΗΣΣΗ: Η :: ΑΑLLPPHAA H BBAANKK (ΑΑΒΒ) ( ) Ηµεροµηνία: 6 Μαΐου 2004 ΤΤµµήήµµαα ΈΈρρεευυννααςς & ΑΑννάάλλυυσσηηςς - ΑΑννααλλυυττήήςς: :: Πάάννοοςς ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς ΣΥΝΟΨΗ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγµένες Τράπεζες. Χρήση 2008. Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης

Eισηγµένες Τράπεζες. Χρήση 2008. Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Eισηγµένες Τράπεζες Χρήση 2008 Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Ιούλιος 2009 Οµάδα εργασίας Για την πραγµατοποίηση της έρευνας, εργάστηκε οµάδα στελεχών της Grant Thornton εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Της ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Αθήναι, 27 Mαρτίου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα