Εικαστικές µατιές στην αρχιτεκτονική. Αντικείµενο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικαστικές µατιές στην αρχιτεκτονική. Αντικείµενο:"

Transcript

1 Εικαστικές µατιές στην αρχιτεκτονική Αντικείµενο: Η ζωγραφική έκφραση κατά τη διαδικασία επεξεργασίας της αρχιτεκτονικής πρότασης αποτελεί µορφή χειρονακτικής έκφρασης της βούλησης του αρχιτέκτονα µια στιγµιαία µατιά για το µέλλον της πρότασής του. Ως εικαστικά µέσα και παράλληλα µε τα σχέδια και τα προπλάσµατα χρησιµοποιούνται ζωγραφικές απεικονίσεις, οι οποίες πέρα από το ό,τι αποτελούν εργαλείο επεξεργασίας εκφράζοντας τις προθέσεις του δηµιουργού για την εξέλιξη του θέµατος, αναπαριστούν τη µορφή µερική ή συνολική της πρότασης σε κάποιο συγκεκριµένο στάδιο αρχικό, ενδιάµεσο ή τελικό. Οι τρόποι αναπαράστασης είναι διάφοροι από τη γραφή, το διάγραµµα, εως το σκίτσο, το σχέδιο, το πρόπλασµα και µπορεί να χρησιµοποιούνται σε όλα τα στάδια ενός έργου από τη σύλληψη, τη µελέτη, την επεξεργασία, µέχρι την εφαρµογή και την υλοποίηση για λόγους περιγραφικούς, επεξηγηµατικούς, επικοινωνιακούς. Οι εικονογραφικές αποδόσεις ενός έργου εκκινούν κυρίως από την ανάγκη να σχηµατοποιηθεί το αρχιτεκτονικό πρόβληµα στη βάση προβλέψεων για τη φυσική παρουσία του κτίσµατος. Το σκίτσο είναι πιο κοντά στην έµπνευση και σα διαδικασία είναι ιδιαίτερα προσωπική, ενώ το σχέδιο προϋποθέτει µια σχετική ακρίβεια, η οποία συνεπάγεται µια σειρά συµβάσεων και κοινών αποδοχών, οι οποίες αφορούν άµεσα πολλούς. Με τα σκίτσα ο αρχιτέκτονας ανακαλύπτει, σχηµατοποιεί, οπτικοποιεί, τεκµηριώνει, επικοινωνεί, εξελίσσει µέρος ή όλο το µελετούµενο ή ανεγειρόµενο έργο του. Το σκίτσο είναι µια σύντοµη και χωρίς λεπτοµέρειες διατύπωση πρόκειται για κάτι προκαταρκτικό, το οποίο υπόκειται σε παραπέρα επεξεργασία µπορεί να εκφράσει µε στοιχειώδεις χειρονοµίες τις βαθύτερες σκέψης του υποκειµένου για το αντικείµενό του. Το πρόχειρο σκίτσο είναι ένας τρόπος παραγωγής ακατέργαστης πληροφορίας, ανεξάρτητα από την ειδική µέθοδο σχεδιασµού του καθενός καθώς χρησιµοποιείται ως µέσο αναζήτησης και περισυλλογής, όπου µε κάποιον τρόπο υπάρχει παραγωγή εικόνων, οι οποίες µπορεί να υπονοούν ή να κρύβουν αρκετές διαφορετικές πορείες και καταλήξεις.

2 Μέθοδος: Εξετάζεται η εµπλοκή της ζωγραφικής στα διάφορα στάδια µελέτης και εφαρµογής των αρχιτεκτονικών προγραµµάτων κάνοντας παράλληλα διάκριση ανάµεσα στις διάφορες εκφάνσεις ζωγραφικής έκφρασης, οι οποίες εµφανίζονται κατά τη συνθετική διαδικασία από το πρόχειρο σκίτσο, την αξονοµετρία, την προοπτική απεικόνιση µέχρι και την ολοκληρωµένη αναπαράσταση λεπτοµερειών. Μελετώνται συγκεκριµένα παραδείγµατα αρχιτεκτόνων, των οποίων η επαγγελµατική πρακτική έδωσε σηµαντικό ρόλο στη ζωγραφική ως εργαλείο αναπαράστασης του αρχιτεκτονικού προϊόντος. Η επιλογή των παραδειγµάτων γίνεται µέσα από σχέδια αρχιτεκτόνων, οι οποίοι καλύπτουν ένα συγκεκριµένο αλλά κι ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και απόψεων (Μέντελσον, Περέ, Ράιτ, Λόος, Ρίτβελτ, Γκρόπιους, Κορµπυζιέ, Φούλερ, Μις βαν ντερ Ρο, Σαρώ, Νιµάγιερ, Καν, Μπαραγκάν, Άαλτο, Φατύ). Γίνεται παραλληλισµός των διεθνών παραδειγµάτων µε την περίπτωση δύο ελλήνων αρχιτεκτόνων (Πικιώνης, Ζενέτος). Αναφέρονται οι κυριότεροι τρόποι σχεδιαστικής αναπαράστασης, τόσο ως προς την απόδοση, τα χρησιµοποιούµενα υλικά (π.χ. ασπρόµαυρες και έγχρωµες απεικονίσεις) και την πιθανή σχέση τους µε την υλικότητα της πρότασης, που περιγράφουν, όσο και ως προς τις επιλογές για τη γωνία αντίληψης του κτηρίου και τη θέση του παρατηρητή (π.χ. εξωτερικές και εσωτερικές απεικονίσεις, προοπτικές αναπαραστάσεις και δισδιάστατα σχέδια). ιακρίνονται όσα σκίτσα και σχέδια έγιναν ως εκτόνωση προσωπικής έκφρασης του αρχιτέκτονα, από όσα στόχευαν στην επικοινωνία µε άλλους, εννοώντας: χρήστες, χτίστες, εργολήπτες κ.α. Τα υποδείγµατα αφορούν προσεγγίσεις των αρχιτεκτόνων στο θέµα της κατοικίας τόσο ως µεµονοµένες περιπτώσεις όσο και ως µαζικές µορφές κατοίκισης. Ερευνάται η παρουσία της οικονοµίας ως παράµετρος του σχεδιασµού, και το πως το ζήτηµα της βέλτιστης κατοικίας σχεδιάστηκε υπό την κυριαρχία της βιοµηχανίας και της σύγχρονης τεχνολογίας στις µεθόδους κατασκευής (προκατασκευή, τυποποίηση).

3 Ορισµοί: (σκίτσο, σχέδιο < σχεδόν) Το σκίτσο Προκαταρκτική σκέψη ιδέα γύρω από ένα θέµα µε απλή απόδοση, λιτή περιγραφή, πρόχειρη απεικόνιση, συντοµία, γενικότητα. Αβέβαιη, ατελής, αφαιρετική, διστακτική, ιδεογραµµατική, παρορµητική, αυθόρµητη αναπαράσταση. Επεξεργασία θέµατος χωρίς απαραίτητες, προαποφασισµένες αλλά µε ενστικτώδεις σχεδόν κινήσεις. Ενίοτε προϊόν συµπτωµατικών συνειρµών µε ασάφειες, ανακρίβειες, παραλήψεις, υποψίες, ασυνέχειες, παρεκτροπές. υνατότητα υπαινιγµών, οι οποίοι επιτρέπουν διάφορες ερµηνείες και ζητούν περαιτέρω επεξεργασία προκειµένου να συγκεκριµενοποιηθούν. Έκφραση προσωπικών χειρονοµιών και ενδόµυχων σκέψεων ακόµη και φαντασιώσεων µε τη µορφή σχηµατοποιηµένων επιθυµιών. Άλλοτε εµπεριέχονται µεταφορές, συµβολισµοί. Προσωπικός διάλογος µε το έργο. Μέσο έµπνευσης και επικοινωνίας. Μέσο ποιητικής, συναισθηµατικής έκφρασης. Το σχέδιο Λεπτοµερής, συγκεκριµένη, περιγραφική, αποτύπωση. Προγραµµατισµένη πράξη. Ακριβής αναπαράσταση, η οποία ενίοτε αγγίζει την τελειότητα ως προς τη φυσικότητα της απόδοσης. Εξειδικευµένη µατιά. Προϊόν συγκροτηµένης σκέψης. Μετρηµένη, συντονισµένη εργασία. Προµελετηµένη απόδοση της πραγµατικότητας ή οποία αφορά τόσο το γενικό όσο και το ειδικό. Προσοµοίωση της τελικής µορφής ενός αντικείµενου, η οποία αφήνει ελάχιστες δυνατότητες στην παρερµηνεία ή στον αυτοσχεδιασµό. Μέσο αναπαράστασης της πρότασης όσο και µέσο διαλόγου του αρχιτέκτονα µε τον εργοδότη ή µε άλλους ειδικούς. Αλέξανδρος Κλειδωνάς, Υποψήφιος ιδάκτορας Τοµέα Ι Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού

4 1. Μέντελσον ( ): Ενασχόληση µε µουσική. Εξπρεσιονισµός. Σκιτσάρει εξερευνεί τον τύπο της νέας αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, βασισµένης στα νέα υλικά. Αναζητά την πρωτοτυπία στη µέθη του οράµατος. Ασκώντας µε επιµονή τη µορφοπλαστική του ικανότητα επιδίδεται σε ιδεογραµµατική αποτύπωση συνεχών παραλλαγών πάνω στο ίδιο θέµα. Αντίθεση φωτός σκιάς. Επεξεργάζεται την εσωτερική κλίµακα και το ρυθµό του κτηρίου ανεξάρτητα από το περιβάλλον, την παράδοση και την ιστορία, µακρυά από κάθε διεθνισµό. Πάντα ο στόχος των απεικονίσεών του είναι η κατασκευή. Ρευστότητα, διαφάνεια εικαστική µατιά. Ενότητα τεχνών. Ανάπτυξη της ιδιοφυΐας µε τον έλεγχο της µηχανής.

5

6 2. Περέ ( ): Ο αρχιτέκτονας είναι ένας ποιητής, που σκέφτεται και µιλάει χάρη στην τέχνη της αρχιτεκτονικής. Ανάγκη αναπαράστασης για πρόγνωση κι επεξεργασία της µορφολογίας ενός νέου υλικού. Χρήση εµφανούς béton armé, ραδινές και καλά επεξεργασµένες αναλογίες, αποκαλυµµένες δοκοί επί στύλων απόηχοι γοτθικού και κλασικού ρυθµού. Χρήση των καθιερωµένων προτύπων αστικής κατοίκισης χωρίς αλλαγές στην τυπολογία. Απόδοση υφής υλικών.

7

8 3. Ράιτ ( ): Ισχυρίζεται πως δε σκιτσάρει. Κάνει απευθείας ολοκληρωµένες µελέτες, στις οποίες αναπτύσσει τους χωρικούς συσχετισµούς λεπτοµερειακά. Κατεύθυνση από το γενικό στο ιδιαίτερο. εν φαίνεται να υπάρχει προβληµατισµός για την οικονοµία, έχοντας πλούσιους πελάτες. εν υπάρχει τυποποίηση αλλά µια ιδιοσυγκρατική αρχιτεκτονική προσέγγιση. Ενδιαφέρον για την υλικότητα και την οργανικότητα του αποτελέσµατος. Η οργανική αρχιτεκτονική φέρνει τον άνθρωπο στη φύση. Καθολικός σχεδιασµός από το περιβάλλον µέχρι το αντικείµενο. Εξυπηρέτηση ατοµικών αναγκών. Κατοικία ως έργο τέχνης µια οργανική ενότητα. Αναζήτηση µιας νέας παράδοσης. Το σπίτι είναι µια µηχανή κατοίκισης όµως η ζωή δίνει κίνηση στη µηχανή.

9

10 4. Λόος ( ): Πρόοδος της αρχιτεκτονικής µε βάση την παράδοση. Το κόσµηµα είναι έγκληµα. Αποµάκρυνση της διακόσµησης από κάθε τι χρηστικό. Σχεδιασµός µε βάση τις ευθείες ελεγχόµενες γραµµές. Ορθοκανονική γεωµετρία. Απόλυτη καθαρότητα της µορφής. Συσχέτιση πλήρους κενού. Στο εσωτερικό η συνθετότητα του χώρου και τα χρώµατα αποτελούν αντιστάθµισµα του αυστηρού εξωτερικού περιβλήµατος.

11

12 5. Ρίτβελτ ( ): Ενασχόληση µε την επιπλοποιΐα. De Stijl: Νέα πρότυπα, νέα δηµιουργικότητα µακρυά από τις παραδόσεις και τα δόγµατα. Οµοιόµορφη αναλογία γενικού ατοµικού. Ενότητα τεχνών. Η τέχνη είναι ζωή, ο καλλιτέχνης άνθρωπος. Αναζήτηση ενός νέου αντικειµενικού συστήµατος χωρίς ατοµικά ερεθίσµατα. Ενότητα νόµων του χώρου και των χρωµάτων του. Αποκατάσταση της αξίας του χρώµατος. Κατάργηση διαχωρισµού ανάµεσα στο µέσα και στο έξω. Καθαρότητα µορφών, αλληλοδιείσδυση οριζόντιων και κατακόρυφων γραµµών κι επιπέδων, χρήση βασικών χρωµάτων, ασύµµετρη ισορροπία.

13 6. Γκρόπιους ( ): Bauhaus. Αναζήτηση της πρωτοπόρας αρχιτεκτονικής ιδέας. Όλοι χτίστες. Χειρωνακτική σχέση µε την τέχνη / εκβιοµηχάνιση. Ενοποίηση αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, γλυπτικής. Τελικός σκοπός της εικαστικής εργασίας είναι το κτίσµα! Το έτοιµο φθηνό σπίτι περιορίζεται σε τυπικές και βιοµηχανικά επαναλαµβανόµενες µορφές. Χρήση βασικών χρωµάτων. Νέες τεχνικές και υλικά γεννούν ζωντανή σχέση µε την παράδοση. Φονξιοναλιστής, ρασιοναλιστής, υποστηρίζει τη βιοµηχανική τυποποίηση. Αναζητά ευέλικτο αναπτυξιακό κατασκευαστικό σύστηµα ως υγιή βάση για µια οικιστική µορφή, σε κοινωνική, οικονοµική, πολιτιστική ανταπόκριση µε το µηχανοποιηµένο 20 ο αιώνα.

14 7. Κορµπυζιέ ( ): Γλύπτης, Ζωγράφος, Αρχιτέκτονας. Επιδίωξη επικοινωνίας, ανάπτυξη θεωρίας. Εξελισσει τον πουρισµό και το µπρουταλισµό. Υποστηρίζει την εκβιοµηχάνιση, την καθολική οικονοµία. Επιχειρεί τη δηµιουργία νέων αρχιτεκτονικών τύπων βασισµένων σε ορθολογικές αρχές. Προχωρεί στην επανερµηνεία της παράδοσης. Παράλληλα µε την εφαρµογή γενικών µοντέλων κανόνων τυποποίησης, εκφράζει µε µοναδικές επιλύσεις µια προσωπική αυθόρµητη πλαστικότητα. Τυποποιεί τη σύνθεση της µοναδιαίας κατοικίας κατηγοριοποιώντας τους βασικούς τρόπους σχηµατοποίησης ανάλογα µε το χειρισµό του στερεού. Εκ των υστέρων κάνει σχεδιαστική αποτίµηση και διατυπώνει συστήµατα σχηµατοποίησης. Σχεδιάζει τη µαζική κατοίκιση της σύγχρονης εποχής διατυπώνοντας προτάσεις για τη βέλτιστη κατοικία.

15

16

17 8. Φούλερ ( ): Εφευρέτης, αρχιτέκτονας, φιλόσοφος, ποιητής. Πρόγραµµα παγκόσµιου σχεδιασµού µε πλήρη έλεγχο των µέσων. Ανάπτυξη οικουµενικής αρχιτεκτονικής, η οποία στηρίζεται στην πεποίθηση ότι το ιδεατό µπορεί να αναπαραχθεί παραστατικά. Αξιοποίηση όλων των επιστηµονικών κλάδων. Πρόοδος µε απαντήσεις σε γενικά προβλήµατα. Χρήση µαθηµατικών µοντέλων και γεωµετρίας. Εφευρετική κατασκευή. Κινητικός σχεδιασµός. Σπίτι µηχανή η δυναµική του συνδυάζεται µε ανώτατη απόδοση. Πατεντάρισµα ιδεών (σχεδιάζει και κατασκευάζει πρωτότυπο σπίτι, πωτότυπο αυτοκίνητο) προς µαζική αναπαραγωγή. Το πρόβληµα της αρχιτεκτονικής είναι η περικύκλωση του χώρου. Ο χώρος µπορεί µαθηµατικά να µετατραπεί σε χρόνο ο έλεγχος του χρόνου είναι βασικός για το σχέδιο. Μέσω της αρµονίας µπορεί να ελεγχθεί κάθε δοµική ενότητα.

18

19

20 9. Μις βαν ντερ Ρο ( ) : Το λιγότερο είναι περισσότερο. Επιδιώκει την οικονοµία στην τέλεια διατύπωση µιας λιτής αρχιτεκτονικής. Η οικονοµία δεν είναι χρηµατική αλλά σχετίζεται µε την συνθετικά άµεση και τεχνικά αποδοτική σχέση µεταξύ σχεδιασµού και κατασκευής. Χρήση του µετάλλου και του γυαλιού ως τα βασικά οικοδοµικά υλικά. Τα κοσµήµατα της αρχιτεκτονικής είναι τα ποιοτικά και ακριβά υλικά της. Είναι η νέα αισθητική, η οποία πηγάζει από τη νέα τεχνολογία. Επιδιώκει την ολοκληρωµένη διατύπωση κάθε µελέτης. Άµεση σχέση του σχεδιασµού µε το τελικό προϊόν. Κυριαρχία του κενού και των κατακόρυφων και οριζόντιων, αλληλοτεµνόµενων, καθαρών γραµµών και επιπέδων. Απελευθέρωση της κάτοψης. Συστηµατική χρήση του κανάβου.

21

22

23 10. Σαρώ: Λεπτοµερείς, εσωτερικές απεικονίσεις µε απόλυτη πρόβλεψη και οργάνωση της εφαρµογής. Εικαστικός σχεδιασµός. Η τεχνική αρτιότητα εξασφαλίζεται µε τον έλεγχο των µοναδιαίων στοιχείων και το ρυθµικό συσχετισµό των επιµέρους υλικών σε ενότητες. Ψυχρά υλικά ψυχρά χρώµατα. Το προοπτικό σχέδιο περιγράφει µε ακρίβεια το απολύτως µελετηµένο αντικείµενο.

24 11. Νιµάγιερ: Η µορφή απελευθερώνεται πλήρως. Ύφος κυµατοειδές, διάθεση αυθόρµητη, χαρακτήρας αυτοσχεδιαστικός. Κατασκευάζει πλαστικές µορφές. Η δηµιουργία του χώρου είναι πράξη ποιητική. Επιδίωκει την έκπληξη. Ξεκινά ως αρχιτέκτονας του διεθνούς ύφους και διαµορφώνει µια ελεύθερη ιδιωµατική έκφραση, η οποία βρίσκει την έµπνευση στις γραµµές των βουνών και στις καµπύλες του ανθρώπινου σώµατος. Επιθυµία να εκφραστεί το φανταστικό στην αρχιτεκτονική.

25 12. Καν ( ): Ποιητική, πνευµατική θεώρηση του χώρου. Σχηµατοποίηση µε συµβολισµούς. Συµπαγείς όγκοι µε χρήση βασικών και καθαρών σχηµάτων της γεωµετρίας. Εφαρµογή ευέλικτων δοµικών συστηµάτων τυποποίησης προκατασκευής. Η υφή του υλικού το φως... Το σχέδιο σηµαίνει διαµόρφωση µέσα στην τάξη. Η µορφή προέρχεται από ένα σύστηµα κατασκευής [...προέρχεται από την ενυπάρχοντα σ αυτή δοµικά στοιχεία...], η εξέλιξη είναι κατασκευή. Στην ουσία του χώρου υπάρχει το πνεύµα για ορισµένο τρόπο ζωής το σχέδιο ακολουθεί... Το ωραίο γεννιέται µε την ολοκλήρωση, η τάξη προάγει την ολοκλήρωση...

26 13. Μπαραγκάν ( ): Μείγµα του διεθνούς ύφους και ενός τοπικού αρχιτεκτονικού ιδιώµατος. Αναζήτηση ποικιλίας οικιστικών τύπων. Έντονος χειρισµός δοµικών όγκων και κενών, αδρές επιφάνειες µε έντονα γεώδη χρώµατα, διαπεραστικές γραµµές.

27 14. Άαλτο ( ): Ενασχόληση µε βιοµηχανικό σχεδιασµό. Τοπικός µοντερνιστής. Εφαρµόζει µια ελεύθερη αρχιτεκτονική κοντά στη φύση. Ο τύπος υπάρχει σαν ιστορική και κοινωνική πραγµατικότητα. Προσεγγίζει λιγότερο τις οικονοµικές, κατασκευαστικές και µορφολογικές ανάγκες και περισσότερο τις ανθρώπινες επιθυµίες. Ενδιαφέρεται για τις ανθρωπογενείς παραµέτρους της κατοίκισης (µοναδικής ή µαζικής). Αναρωτιέται για τον τρόπο απελευθέρωσης της κάθε προσωπικότητας ατοµικότητας. ηµιουργεί πτυχωτές γραµµές και ρυθµικές µορφές χωρίς τυποποιηµένα γεωµετρικά θέµατα. Ο χώρος είναι ρευστός.

28

29 15. Φατύ: Επιτακτική ανάγκη για οικονοµία. Χαµηλή τεχνολογία = Φθηνές κατασκευές. Τυποποίηση µε δυνατότητα παραλαγών, οι οποίες βασίζονται στις επιµέρους ανάγκες. Χρήση εύπλαστου συντακτικού, το οποίο περιλαµβάνει απλές επιφάνειες, σχήµατα στερεά (τόξο, θόλος, τρούλος). Επιδίωξη ώστε η ανάπτυξη να µην είναι απόλυτη αλλά ελεύθερη κι ευέλικτη ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη.

30 16. Πικιώνης: Συναισθηµατική Τοπογραφία. Αναφορά σε κλασσικά πρότυπα κατοικίας. Υπάρχει µέτρο και ρυθµός. Εισάγει τον αυθορµητισµό, τα αντανακλαστικά, την αυτενέργεια του τεχνίτη κατά την κατασκευή ως παράγοντα διαµόρφωσης του έργου. Επιδιώκοντας τις αυτοσχέδιες τεχνικές ερµηνείες προσεγγίζει την αρχιτεκτονική µε µια ιδιωµατική και έντονα ζωγραφική διάθεση ερµηνεύοντας και εφαρµόζοντας παραδοσιακούς τύπους κατοίκησης.

31

32 17. Ζενέτος: Τυποποίηση και προκατασκευή. Ευελιξία κινητικότητα αντοχή. Συνθετική πρωτοτυπία και εφευρετικότητα. Μέριµνα για τον ηλιασµό και το περιβάλλον. Ένταξη στο περιβάλλον ή διαµόρφωση αυτού για την ανάδειξη του έργου. Ενοποίηση εσωτερικού χώρου µε το περιβάλλον χωρίς σαφές όριο και παρεµβολή ηµιυπαίθριου. Χρήση προηγµένης τεχνολογίας. Έµφαση στο σχεδιασµό της σύγχρονης κατοικίας. Σπάσιµο του κύβου µε λειτουργικά και όχι µορφολογικά κριτήρια. Χειρισµός της όψης ως στοιχείο µεταβλητό, και τρισδιάστατο. Στην έρευνα για την αρχιτεκτονική του µέλλοντος προτείνει µια µη αρχιτεκτονική.

33

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 188 23 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. 8602/Δ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωµα Αρχιτεκτονική µικρής κλίµακας Επιµέλεια: Όλγα Βενετσιάνου, Ναταλία Μπαζαίου ªÔÙ Ï ÂÓ, Ú Ï Ìapple 2007 [ʈÙ.. ÚÔ ]

αφιέρωµα Αρχιτεκτονική µικρής κλίµακας Επιµέλεια: Όλγα Βενετσιάνου, Ναταλία Μπαζαίου ªÔÙ Ï ÂÓ, Ú Ï Ìapple 2007 [ʈÙ.. ÚÔ ] αφιέρωµα ªÔÙ Ï ÂÓ, Ú Ï Ìapple 2007 [ʈÙ.. ÚÔ ] Αρχιτεκτονική µικρής κλίµακας Επιµέλεια: Όλγα Βενετσιάνου, Ναταλία Μπαζαίου Μία χαµένη ευκαιρία του Γιώργου Καρβέλα, αρχιτέκτονα Η απώλεια της παράδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣTSCHUMI

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣTSCHUMI ΠΕΤΣΙΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:ΤΣΟΥΚΑΛΑΚΥΡΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣTSCHUMI ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ερευνητική Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος "Βακαλό" > 08 Πολιτική " Ίσης Μεταχείρισης" > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33

ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος Βακαλό > 08 Πολιτική  Ίσης Μεταχείρισης > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33 ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος "Βακαλό" > 08 Πολιτική " Ίσης Μεταχείρισης" > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33 Παρακολούθηση και απουσίες > 33 Αξιολόγηση και πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Κωλέτσου Ευτυχία http://ekoletsou.gr Καλώς ήλθαηε ζηον κόζμο ηων Σσζηημάηων Στεδιομελέηης με Χρήζη Η/Υ! Οοιρμόπ Συεδιξμελέςηπ με υοήρη Η/Υ - CAD Ως σχεδιομελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη στον πατέρα μου που τον έχασα από κοντά μου κάποια στιγμή αυτού του μεταπτυχιακού

Αφιερωμένη στον πατέρα μου που τον έχασα από κοντά μου κάποια στιγμή αυτού του μεταπτυχιακού 2 Αφιερωμένη στον πατέρα μου που τον έχασα από κοντά μου κάποια στιγμή αυτού του μεταπτυχιακού 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 4 Εισαγωγή 5 1. Ανάλυση βασικών εννοιών 10 1.1 Η περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή Βιοτεχνικά κελύφη μια εν δυνάμει κληρονομιά Τσατίρη Ζωή Πηγή Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2012 επιβλέπων καθηγητής: Στ. Λεφάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γύρω από τον ορισμό του σχεδιασμού του χώρου

1.1 Γύρω από τον ορισμό του σχεδιασμού του χώρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η ενότητα αυτή αποτελεί μια εισαγωγή σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό του χώρου. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην αποσαφήνιση τόσο των εννοιών, πάνω στις οποίες θεμελιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ANIMATION ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μπαβελή Ανδρέα Σχολικού Συμβούλου Π.Ε. Η πλειονότητα των ανθρώπων, μέχρι τα μέσα του 19 ου αιώνα, διέθετε πάρα πολύ χρόνο για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητισμός της εικόνας

Αλφαβητισμός της εικόνας Κεφάλαιο 2o Αλφαβητισμός της εικόνας Αλφαβητισμός της εικόνας Τάς ἐπιδόσεις ἴσμεν γιγνομένας καί τῶν Τεχνῶν καί τῶν ἄλλων ἁπάντων οὐ διά τούς ἐμμένοντας τοῖς καθεστῶσιν ἀλλά διά τούς ἐπανορθοῦντας καί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα