ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

2 1) ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ, 2)ΕΚΤΙΜΗΣΗ, 3)ΔΙΑΛΟΓΗ triage, 4) ANAZΩΟΓΩΝΗΣΗ και 5) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ δηλ. εφαρμογή του κανόνα των 3 t (triage,treatment,transport), για ασφαλή μεταφορά στο κατάλληλα εξοπλισμένο νοσοκομείο για την περίπτωση. 1) Ο ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (εμπειρους εκπαιδευμένους διασώστες, στελεχη του ΠΣ). 2) Η ΕΚΤΊΜΗΣΗ πρέπει να γίνεται από ειδικα εκπαιδευμένο Ιατρό στις μαζικές καταστροφές αρχικά μακροσκοπικά και μετά εφαρμογή του κανόνα Α,Β,C,D. 3) Η ΔΙΑΛΟΓΗ triage αρχικά εφαρμόζεται στον τόπο του ατυχήματος (απαιτεί εμπειρία,γνώση επείγουσας ιατρικής και των μέσων υποστήριξης της ζωής πχ επείγουσα διασωλήνωση της τραχείας,εκτίμηση των ειδικών συνθηκών που μπορεί να συνυπάρχουν πχ χημικά,ακτινοβολία,βιολογικά προβλήματα.ο τόπος του ατυχήματος χωρίζεται σε (4) ΖΩΝΕΣ σαν κυκλικοί σχηματισμοί με τον ένα κύκλο μέσα στον άλλο.ο κεντρικός κύκλος είναι η ΖΩΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ,ακολουθεί προς τα εξω η ΖΩΝΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ,η ΖΩΝΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ και εξωτερικά πλέον είναι η ΖΩΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ή ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. Σημεία διαλογής υπάρχουν στο σημείο του συμβάντος,στο πεδίο συλλογής των θυμάτων,στον ΣΑΒ στον τόπο του ατυχήματος,σε υπαίθριο νοσοκομείο η κινητό νοσοκομείο αν είναι εφικτό να υπαρξει, στο ΤΕΠ του νοσοκομείου οπου τελικά γίνεται η διακομιδή, στον θάλαμο νοσηλείας του ασθενούς μέχρι αποθεραπείας. Ο πρώτος που φθάνει στο σημείο του ατυχήματος εκτιμά την κατάσταση και ειδοποιεί το συντονιστικό κέντρο για το προσωπικό και τα μέσα που θα χρειαστούν σαν πρώτη εκτίμηση. Μπορεί να είναι ειδικά εκπαιδευμένο ατομο ή ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα με γνώση επείγουσας ιατρικής, τραύματος χειρουργικές αρχές και κλινική εμπειρία. Στις Ζώνες ολοκληρωτικής και μερικής καταστροφής επεμβαίνουν ΜΟΝΟΝ τα σωστικά συνεργεία, απεγκλωβίζουν, παρέχουν Α βοήθειες, αρχική διαλογή. Στη Ζώνη μικρής καταστροφής αντιμετωπίζονται οι άστεγοι,οι πρόσφυγες αν υπάρχουν και οργανώνεται η κύρια υγειονομική η αλλου ειδους βοήθεια. Στη Ζώνη εθνικής ή διεθνούς βοήθειας εφαρμόζονται τα μέτρα υποστήριξης, των ομάδων διάσωσης. Κριτήρια διαλογής είναι η βαρύτητα-σοβαρότητα του τραυματια και του τραύματος με τα συνοδά τοπικά ευρήματα. Το 40% είναι μικροτραυματίες, εχουν ελάχιστη νοσηλεία και αφού αντιμετωπισθούν επί τόπου αποτελούν και την κύρια πηγή βοήθειας των ομάδων διάσωσης. Το 20% χρειάζεται έμεση περίθαλψη

3 γρήγορα χωρίς κίνδυνο ζωής. Το άλλο 20% μπορεί αφού δεχθεί βοήθεια να περιμένει σταδιακά να διακομισθεί. Ένα 10% χρειάζεται άμεση και επείγουσα περίθαλψη,ενώ το υπόλοιπο 10% είναι ΜΟΝΟΝ τραυματίες χωρίς καμμία ελπίδα σωτηρίας. Σήμερα διεθνώς η διαδικασία διαλογής γίνεται με ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του θύματος, η κάκωση, η πρωτη θεραπεία, ο τόπος ατυχήματος, το νοσοκομείο υποδοχής, η ωρα και η ημερομηνία του συμβάντος.τα χρώματα είναι, ΜΑΥΡΟ=Νεκρός, ΚΟΚΚΙΝΟ=Υπερεπείγον, ΚΙΤΡΙΝΟ=Επείγον και ΠΡΑΣΙΝΟ=Παραμένει ή μπορεί να περιμένει. Η ορθή λειτουργία αυτής της διαδικασίας βασίζεται στη συνεχή εκπαίδευση και εξάσκηση του προσωπικού, την πληροφόρηση και προετοιμασία του πληθυσμού σε θέματα αυτοάμυνας που εχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη πνεύματος αυτοβοήθειας, συνεργασίας για εξοικονόμηση χρόνου και αναγκαίου απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού. Εκτιμώνται ζωτικά σημεία όπως η συχνότητα αναπνοής (πχ<9και>30/λεπτό=αμεσο ΚΟΚΚΙΝΟ), ο καρδιακος ρυθμός, η τιμή της Α.Π και ιδιαίτερα η τριχοειδική επαναφορά που αν είναι > 2 sec=επειγον ΚΙΤΡΙΝΟ. Ο σεισμός επιφέρει κακώσεις από εγκλωβισμό με διαφόρου βαρύτητας τραύματα, ασφυξία, Shock, ΚΕΚ, Υποθερμία, συμπιέσεις- Σύνδρομο Συνθλίψεως, αφυδάτωση, αιμορραγίες εγκαύματα ή απλά ή και σοβαρά θλαστικά τραύματα που πρέπει αφού αξιολογηθούν σωστά, να δοθούν οι απαραίτητες Α βοήθειες και αφού σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά οσο είναι εφικτό ο τραυματίας, με σωστό και ασφαλή τρόπο να διακομίζεται στο κατάλληλο σχηματισμό αφού ενημερωθεί και το νοσοκομείο με τη σειρά του. Γίνεται εφαρμογή βασικών κανόνων Βασικής και Εξειδικευμένης υποστήριξης της Ζωής του τραυματία (Πρωτόκολα BLS-ALS-PHTLS- ATLS). 4) H ANAZΩΟΓΩΝΗΣΗ, γίνεται με την εφαρμογή των κανόνων BLS-ALS-PHTLS-ATLS που αφορούν την υποστήριξη της ζωής του τραυματία από το σημείο του ατυχήματος, κατά τη διάρκεια διακομιδής του έως και το ΤΕΠ του νοσοκομείου υποδοχης από εξειδικευμένο και έμπειρο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διασωστικό προσωπικό κατοπιν ειδικής εκπαιδευσης και συνεχούς εξάσκησης. 5) Η ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ, πρέπει να γίνεται οργανωμένα και σωστά συντονισμένα από το σημείο του συμβάντος αρχικά σε ΣΑΒ εντός των ορίων του ατυχήματος αν είναι εφικτό για αξιολογηση και μετα σε μονάδες υποδοχής επείγουσας αντιμετώπισης για προετοιμασία

4 πριν το νοσοκομείο με μέσα που μπορεί να είναι οχήματα Ασθενοφόρα ή αλλα κατάλληλα Πλωτά και Εναέρια μέσα ανάλογα με την εδαφική μορφολογία του σημείου οπου εγινε το σεισμικό συμβάν. Μπορεί όμως να υπάρξουν προβλήματα περισυλλογής και μεταφοράς λόγω ανεπαρκειας των διατιθεμένων σωστικών μέσων ( ολιγομελή συνεργεία διάσωσης σε καταστροφή μεγάλης έκτασης, δυσλειτουργία των μέσων από καιρικές συνθήκες, μορφολογία εδάφους κλπ). Η ανάπτυξη του ΣΑΒ, επιτρέπει την ολοκλήρωση της παρεχόμενης βοήθειας που με την ταυτόχρονη λειτουργία ενός καλά οργανωμένου Συντονιστικού Κέντρου, που θα γνωρίζει την εκτασησοβαρότητα του ατυχήματος, τον ακριβή αριθμό του προσωπικού διάσωσης, τον ακριβή αριθμό και είδος των μέσων διάσωσης και μεταφοράς, να σχεδιάζει την εκκένωση της περιοχής, να συντονίζει τις διακομιδές, να ενημερώνει και να εξασφαλίζει υποδοχή των τραυματιών στα κατάλληλα για κάθε περίπτωση νοσοκομεία ετοιμότητας. Σε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ πλέον επίπεδο, ΜΟΝΟΝ ένα 20% των τραυματιών θα παραμείνει για έλεγχο, αντιμετώπιση, θεραπεια, νοσηλεία μετά από διαλογή στο ΤΕΠ κατόπιν εξειδικευμένου ελεγχου ( Α/α, CT scan, MRI, Εξετάσεις ειδικοτήτων κλπ) γεγονός που προυποθέτει (3) φάσεις,όπως= Στάδιο Προετοιμασίας, Ενεργοποίηση, Στάδιο Αποκατάστασης. Α) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ= Οριζεται ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΌΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει αυτοπροσώπως ή μέσω βοηθών του την πολιτεία. Αυτός μπορεί να είναι ο επικεφαλής ανά ειδικότητα Ιατρός, η Διευθύνουσα νοσηλευτικής υπηρεσίας, ο Δ/κός Δ/ντής, ο Δ/ντής Τεχνικών υπηρεσιών, ο Διαχειριστής,που μεριμνούν ο κάθε ενας για τον τομέα ευθύνης του, ώστε να υπαρχει επάρκεια υλικού και μέσων, οργανωμένοι χώροι υποδοχής, σχέδιο ταχείας εκκένωσης σε περίπτωση ανάγκης, ενημέρωση-εκπαίδευση προσωπικού για το ρόλο του, γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης αρχών και κοινού, σχέδιο μετάκλησης προσωπικού, μέριμνα ανάπαυσης, διατροφής και υποστήριξης αναγκών του προσωπικού. Β) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ = Τα Τμήματα Υποδοχής μπορεί να είναι και νοσοκομεία διαφόρων τύπων ανάλογα με την υλικοτεχνική τους υποδομή. Αυτά ενεργοποιούνται άμεσα με την εφαρμογή των σχεδίων εκτακτου ανάγκης. Γ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ= Δέχονται προς αντιμετωπιση τα περιστατικά σε τμήματα τραύματος που θα πρέπει να βρίσκονται σε ισόγειους και επίπεδους χώρους με εύκολη πρόσβαση, επάρκεια τμημάτων για νοσηλεία, χειρουργικοί θάλαμοι εξοπλισμένοι επαρκώς, ελικοδρόμια, χωροι σταθμευσης ασθενοφόρων και αποβίβασης τραυματιών, αίθουσες αναμονής και ταχείας ανάνηψης, εξεταστήρια διάφορα με

5 εξοπλισμό, γραφεία καταγραφής ασθενών, τμήματα ακτινολογικού και αλλων ειδικοτήτων, αίθουσες Μ/Χ ανάνηψης, ΜΕΘ, ΜΑΦ κλπ. Το προσωπικό πρέπει να είναι επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο στη διαλογή με συνεργεία διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικών συμβούλων όπως Ψυχιάτρων, Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων κλπ). Ειδική μέριμνα πρέπει να υπάρξει για την ανάπτυξη καλά Οργανωμένων Κινητών Νοσοκομείων όπως εκείνων του στρατού σε περίοδο πολέμου. Οι μεγάλες υλικές ζημιές, η κοινωνική αναστάτωση, οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία από καταστροφή του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, η διαβίωση σε καταυλισμούς, η συσσώρευση απορριμάτων, οι αναπτυξη πιθανών επιδημιών κλπ πρέπει να αποτελεί μέριμνα της ιδιας της πολιτείας όπως και των ιδιων των πολιτων ώστε να ενεργοποιείται σχέδιο δράσης για εύρεση προσωρινής κατοικίας σε οργανωμένους και όχι τυχαίους καταυλισμούς με νερό πόσιμο, διαχείριση λυμάτων και απορριμάτων, εξασφάλιση και διατήρηση τροφίμων, περισυλλογή, αναγνώριση και ταφή των πτωμάτων, ψυχοκοινωνική και οικονομική βοήθεια στους επιζώντες. Καταπολέμιση της εγκληματικότητας, εξασφάλιση αντικειμένων αξίας από κλοπές, συντήρηση καταυλισμών με καταπολέμιση τρωκτικών και εντόμων, εξασφάλιση κλιματισμού, θέρμανσης, πυρασφάλειας, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνων. Δημιουργία γραφείων διαφόρων υπηρεσιών, ιατρείων, χώρων στάθμευσης, χλωρίωση νερού, προστασία από βροχή, υγρασία, ανέμους, αποχέτευση και αποχετευτήρια (ξηρά,στεγανά,χημικά), αντιμετώπιση διαφόρων εκκρυθμων καταστάσεων λογω στενής διαβίωσης.

Μαζικές Καταστροφές 228 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ ΙΙΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ

Μαζικές Καταστροφές 228 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ ΙΙΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 228 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Μαζικές Καταστροφές ΙΙΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ- ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Ως μαζική καταστροφή χαρακτηρίζεται μια κατάσταση στην οποία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και έκτακτων συμβάντων «στον κατάλληλο χρόνο, στο κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό», αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Κ.ΟΜ.Α.Κ ΚΙΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Κ.ΟΜ.Α.Κ ΚΙΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Κ.ΟΜ.Α.Κ ΚΙΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Κ.ΟΜ.Α.Κ. 2. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α. ΣΕΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν από το προσωπικό επείγουσας απόκρισης καθοδόν προς τον τόπο ενός συμβάντος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠ ΒΑΛΑΣΙΑ ΚΤΕΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΦΟΥΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΜΑΡΙΑ-ΔΑ-SOS 2012 ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ηράκλειο, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών) Χώροι Υποδοχής Περιστατικών»

(Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών) Χώροι Υποδοχής Περιστατικών» ηµιουργία Τ.Ε.Π. (Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών) Χώροι Υποδοχής Περιστατικών» Καραµπίνης Ανδρέας, /ντής ΜΕΘ ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» Κουκουλίτσιος Γεώργιος, Επιµελητής Β ΜΕΘ ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» Εισαγωγή Επείγουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 874/Β/12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Ιούνιος 2014 1 Αθήνα, 17-7-2014 Αρ. πρωτ. : οικ. 663 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σελίδα 1 από 17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σελίδα 1 από 17 Σελίδα 1 από 17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πυροσβεστικό επάγγελμα γενικότερα συνδέεται από την φύση του με τις Πρώτες Βοήθειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχετικά με αυτές αλλά και την υποχρέωση του κάθε υπαλλήλου να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ Πράξεις για την Οργάνωση και τη Λειτουργία Εθελοντικών Ομάδων στον Σχεδιασμό Παρεμβάσεων για την Διαχείριση Καταστάσεων Κρίσεων 1.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Βασιζόµενοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προηγούµενων οµιλητών είναι εύκολο να αντιληφθούµε πόσο ουσιαστική και επιτακτική είναι η ανάγκη της δηµιουργίας ενός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Αξιολόγηση Κινδύνων και ημόσια Υγεία Απειλές για την υγεία Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών

β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών 233 β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Β : Κατσίλης Χρήστος, Λύτρας Νίκος (προεδρεύει) Μανάρας Γιώργος Ν. ΛΥΤΡΑΣ: Αγαπητοί Συνάδελφοι, την επόμενη εισήγηση θα την ακούσουμε από τον Δόκτορα Πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Θεοδώρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η κατάσταση στην υγεία σήμερα Βασικές παραδοχές: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους. Η ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύγχρονο νοσοκομείο στην καρδιά της Αθήνας. Χρήσιμες πληροφορίες για τη νοσηλεία σας

Ένα σύγχρονο νοσοκομείο στην καρδιά της Αθήνας. Χρήσιμες πληροφορίες για τη νοσηλεία σας Ένα σύγχρονο νοσοκομείο στην καρδιά της Αθήνας Χρήσιμες πληροφορίες για τη νοσηλεία σας Το Ιατρικό Ψυχικού εντάχθηκε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών τον Οκτώβριο του 1997, προκειμένου να εξασφαλίσει, σε μία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0054 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΟΔΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/11/2013. Αρ. Πρωτ.1627

Αθήνα, 08/11/2013. Αρ. Πρωτ.1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email :

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 26-05-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 4/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 26 ης /05/2015 της 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Α Θ Η Ν Α, Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ... 2 2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα