Διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών των εδαφικών ενδιαιτημάτων του μύκητα. Cryptococcus, spp.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών των εδαφικών ενδιαιτημάτων του μύκητα. Cryptococcus, spp."

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών των εδαφικών ενδιαιτημάτων του μύκητα Cryptococcus, spp. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανάσιος Κουλέτσος 191/08044 Μυτιλήνη 2013

2 Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Ευστρατίου Μαρία Αδαμαντία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Επιβλέπουσα Καρύδης Μηχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Μπακόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας 2

3 Ευχαριστίες: Θεωρώντας ότι η πτυχιακή μου εργασία ήταν η πρώτη μου ουσιαστική επαφή με ένα πιο εξειδικευμένο επιστημονικό αντικείμενο δίνοντάς μου την ευκαιρία να πάρω μια γεύση από την εμπειρία της έρευνας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα άτομα που μου προσέφεραν τις γνώσεις τους και με βοήθησαν στην ανάπτυξη των αντίστοιχων επιστημονικών μου προβληματισμών. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα μου Καθηγήτρια Μαρία- Αδαμαντία Ευστρατίου, που μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, που ανέπτυξα στην εργασία μου και που ήταν πάντα υπομονετική σε κάθε μου πρόβλημα καθοδηγώντας με, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον μεταπτυχιακό φοιτητή Γιώργο Σιδερά για την εξαιρετικά πολύτιμη βοήθειά του και τις ώρες που αφιέρωσε στο εργαστήριο και τις δειγματοληψίες. Επιπλέον ευχαριστώ πολύ τις φοιτήτριες Λυδία Παπανικολοπούλου, Μαρία Ιώ Αναστασάκη Λαμψακινού και Ηλέκτρα Αμιράλη για την βοήθεια που μου προσέφεραν και που ήταν πάντα παρούσες σε ότι και αν χρειαζόμουν. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Ευαγγελία Σμέτη για βοήθειά της στο εργαστηριακό μέρος της πτυχιακής και τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Καλαμποκίδη του Τμήματος Γεωγραφίας για την παραχώρηση των μετεωρολογικών δεδομένων. 3

4 Περιεχόμενα. Περίληψη...5 Εισαγωγή...5 Ζυμομύκητες...8 Θαλάσσιες ζύμες...8 Κατανομή θαλάσσιων ζυμών...9 Περιβαλλοντική εξάπλωση του Cryptococcus, spp...10 Σκοπός της εργασίας...12 Υλικά και μέθοδοι...12 Αποτελέσματα...20 Συζήτηση...23 Συμπεράσματα...24 Βιβλιογραφία...25 Παράρτημα Ι

5 Περίληψη. Ο μύκητας Cryptococcus, spp. έχει αποδειχθεί παθογόνος μύκητας του ανθρώπου και των ζώων. Οι λοιμώξεις που προκαλεί προσβάλουν το αναπνευστικό ή/και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο Cryptococcus, spp. απαντάται στο φυσικό περιβάλλον και υπάρχει η υπόννοια ότι από εκεί μεταδίδεται και στον άνθρωπο. Στόχος της παρούσα εργασίας υπήρξε η διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών των εδαφικών ενδιαιτημάτων του παθογόνου μύκητα Cryptococcus, spp. στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης - Λέσβου. Διεξήχθησαν τέσσερις δειγματοληψίες από 32 διαφορετικά σημεία. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που παρουσιάζονται και εξετάστηκαν είναι το ph, το ποσοστό υγρασίας, η τοπική θερμοκρασία περιβάλλοντος και το ποσοστό οργανικού άνθρακα των δειγμάτων χώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες εδώ βρίσκονται μέσα στο εύρος των περιβαλλοντικών συνθηκών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη Cryptococcus spp. στο χώμα σύμφωνα με διεθνείς έρευνες. Ως εκ τούτου υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες που να επιτρέπουν την παρουσία και ανάπτυξη του δυνητικά παθογόνου μύκητα Cryptococcus spp. στην περιοχή μελέτης Εισαγωγή. Οι μύκητες είναι μια ανομοιογενής ομάδα ετερότροφων ευκαρυωτικών οργανισμών. Στην ομάδα των μυκήτων περιλαμβάνονται πάνω από είδη. Σε αντίθεση με άλλους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, όπως τα πρωτόζωα, οι μύκητες διαθέτουν κυτταρικά τοιχώματα και αναπαράγονται αγενώς και εγγενώς. Έχουν αναγνωριστεί τρεις κύριες ομάδες μυκήτων: οι υφομήκυτες, οι ζυμομύκητες και τα μανιτάρια (Michael, 2005). Υποδιαιρούνται επίσης σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: α) τους ασκομύκητες, που σχηματίζουν τα σπόρια τους (συνήθως 8) μέσα σε ασκό π.χ. Saccharomyces cerevisiae (εικ. 1). β) Τους φυκομύκητες, που αποτελούν την ατελέστερη μορφή μυκήτων π.χ. Aspergillus flavus (εικ. 2). γ) Τους αδηλομύκητες, που συνήθως αναπαράγονται αγενώς π.χ. Thielaviopsis basicola (εικ. 3). δ) Τους βασιδιομύκητες, που ζουν σαπροφυτικά, παρασιτικά και κάποιοι είναι επιβλαβείς π.χ. Cryptococcus albidus (εικ. 4). Σ αυτούς ανήκουν και οι βρώσιμοι μύκητες. 5

6 Ο αγενής πολλαπλασιασμός τους γίνεται με τη βοήθεια σπορίων διαφόρων μορφών και ειδών (ζωοσπόρια (εικ. 5), κονίδια (εικ. 6), κλπ). Έτσι στους μύκητες που ζουν στο νερό (υδρόβιοι), τα σπόρια (ζωοσπόρια) είναι γυμνά και έχουν βλεφαρίδες που τα βοηθούν να μετακινούνται μέσα στο υγρό περιβάλλον τους. Στους μύκητες της ξηράς (χερσαίους), τα σπόρια είναι καλυμμένα με μεμβράνη. Εάν τα σπόρια παράγονται στο εσωτερικό του μύκητα, λέγονται ενδοσπόρια, ενώ εάν παράγονται εξωτερικά, εξωσπόρια ή κονίδια. Ο εγγενής πολλαπλασιασμός γίνεται κατά διαφόρους τρόπους, δηλαδή με ισογαμία, ανισογαμία, ωογαμία ή με συγχώνευση ολόκληρων γαμεταγγείων (γαμεταγγειογαμία) και τα σπόρια που δημιουργούνται εδώ είναι ασκοσπόρια (εικ. 7), βασιδιοσπόρια, κ.α. Η οικολογική τους σημασία είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι δρουν ως αποικοδομητές απορροφώντας θρεπτικά υλικά από τα οργανικά υποστρώματα που διασπούν. Άλλοι είναι παράσιτα. Τα ενδιαιτήματα των μυκήτων ποικίλλουν σημαντικά. Κάποιοι από αυτούς είναι υδρόβιοι, ζώντας κυρίως σε γλυκά νερά, λίγοι είναι αυτοί που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι περισσότεροι μύκητες είναι χερσαίοι, ζουν στο έδαφος, πάνω σε ζωντανούς οργανισμούς (ζώα και φυτά), πάνω σε νεκρή οργανική ύλη (σκουπίδια, υπολείμματα φυτών, κοπριά, κλπ). Συμμετέχουν σημαντικά στη μετατροπή του οργανικού άνθρακα που υπάρχει στη φύση σε ανόργανο. Ανάμεσα στους μύκητες υπάρχουν πολλά είδη που είναι παράσιτα χερσαίων φυτών (Stachybotrys chartarum - περονόσπορος) και προκαλούν οικονομικά σημαντικές ασθένειες των καλλιεργειών. Υπάρχουν και ωφέλιμα είδη, όπως είναι οι ζυμομύκητες που εμπλέκονται στη ζύμωση, π.χ. του κρασιού και της μπύρας και οι μύκητες από τους οποίους παρασκευάζονται αντιβιοτικά, όπως πενικιλίνη, τεραμυκίνη, κ.α.. Στους ωφέλιμους μύκητες κατατάσσονται και οι εδώδιμοι πολυκύτταροι μύκητες, τα μανιτάρια. Υπάρχουν μερικοί μύκητες που είναι παράσιτα ζώων και του ανθρώπου, και προκαλούν σοβαρές ασθένειες όπως ο Cryptococcus spp. για τον οποίο θα γίνει η εκτενέστερη μελέτη των περιβαλλοντικών συνθηκών ανάπτυξής του στη συνέχεια της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 6

7 Εικόνα 1: Saccharomyces cerevisiae (http://www.diark.org/diark/species_list/ Saccharomyces_cerevisiae) Εικόνα 2: Aspergillus flavus (enfo.agtbme.hu/drupal/en/node/2780) Εικόνα 3: Thielaviopsis basicola. (discoverlife.org) Εικόνα 4: Cryptococcus albidus (emlab.com) Εικόνα 5: Ζωοσπόρια από Olpidium brassicae (www.nagref.gr) Εικόνα 6: Κονίδια από Stachybotrys chartarum.(www.nagref.gr) Εικόνα 7: Ασκοσπόρια από Shaerotheca macularis. (www.nagref.gr) 7

8 Ζυμομύκητες. Οι ζυμομύκητες ή ζύμες είναι μια πολυφυλετική ομάδα βασιδιομυκήτων και ασκομυκήτων με κύριο χαρακτηριστικό τους την μονοκυτταρική ανάπτυξη (Kurtzman et al., 1998). Ο όρος ζύμη αναφέρεται σε μάζα ζαχαρομυκήτων που προκαλούν την αλκοολική ζύμωση. Υπάρχουν περίπου 100 γένη και 800 περιγραφόμενα είδη ζυμών, ενώ εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% των ειδών που υπάρχουν στη φύση, καθώς τα υπόλοιπα είναι μη καλλιεργήσιμα (Fell, 2001). Οι ζυμομύκητες χρησιμοποιήθηκαν στη βιομηχανία τροφίμων κυρίως για την παραγωγή αιθανόλης και διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία είναι σημαντικά συστατικά για τη ζυθοποιία την απόσταξη κρασιού και την παρασκευή αρτοσκευασμάτων. Ο περιβαλλοντικός τους ρόλος είναι παρόμοιος με πολλούς άλλους μύκητες, δηλαδή μερικές ζύμες είναι παράσιτα σε φυτά, ζώα και ανθρώπους, ενώ άλλες ενεργούν ως σαπρόφυτα μετατρέποντας την φυτική ή ζωική οργανική ύλη σε ζυμική βιομάζα και υποπροϊόντα τα οποία μπορεί να έχουν εμπορική σημασία. Η βιομετατροπή αυτή της πρώτης ύλης είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της διατροφικής ποιότητάς της, διότι είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, λιπίδια και βιταμίνες. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ευρέως σαν ζωοτροφή ζώων και ψαριών. Θαλάσσιες ζύμες. Οι ζυμομύκητες κατανέμονται σχεδόν σε κάθε υδάτινο περιβάλλον, όπως σε ωκεανούς, θάλασσες, εκβολές ποταμών, λίμνες και ποτάμια (Fell, 2001). Ωστόσο είναι δύσκολος ο χαρακτηρισμός των ζυμών αυτών ως θαλάσσια είδη. Η ανοχή στην αλατότητα δεν είναι ικανή να διαχωρίσει τα θαλάσσια είδη από τα χερσαία, καθώς σχεδόν όλοι οι ζυμομύκητες μπορούν να αναπτυχθούν σε συγκεντρώσεις χλωριούχου νατρίου, ακόμα και σε εκείνες που υπερβαίνουν της θάλασσας (Roth et al., 1962). Άμεση εξέταση ζωντανών θαλάσσιων ασπόνδυλων έδειξε την παρουσία παρασιτικών και παθογόνων ζυμών (Fize et al., 1970 ; Seki and Fulton 1969). Αν τα είδη που βρέθηκαν έχουν ως εγγενή βιότοπό τους τα θαλάσσια ασπόνδυλα τότε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «αυτόχθονα θαλάσσια είδη». Παρ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν 8

9 έχουν βρεθεί φυσιολογικές ενδείξεις ή αποδείξεις που να εξηγούν επαρκώς γιατί οι ζύμες επιλέγουν να ζουν σε αυτά τα ενδιαιτήματα (Kutty et al., 2008). Ένας τρόπος διαχωρισμού των θαλάσσιων ζυμών από τους υπόλοιπους ζυμομύκητες είναι ο εντοπισμός ορισμένων διακριτικών χαρακτηριστικών τους που σχετίζονται με την περιβαλλοντική κατανομή τους. Μια πραγματικά θαλάσσια ζύμη θα πρέπει να είναι ικανή να αναπτυχθεί σε θαλάσσιο υπόστρωμα. Οι ζύμες που βρέθηκαν στο υδάτινο περιβάλλον είναι γενικά μη σπορογόνες, αερόβιες και σπάνια αναερόβιες (Pitt και Miller 1970). Επιπλέον είναι ευπροσάρμοστες στη βιοαποδόμηση (De Souza, 1979 ; Kobatake et al., 1992). Έτσι συμμετέχουν σε μια σειρά σημαντικών οικολογικών διεργασιών στη θάλασσα, σε παράκτια και μεταβατικά περιβάλλοντα. Μεταξύ των σημαντικών αυτών δραστηριοτήτων είναι η αποσύνθεση φυτικών και ζωικών ουσιών, η ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών και η αποδόμηση ανθεκτικών ενώσεων όπως το πετρέλαιο (Meyers et al., 1967). Κατανομή Θαλάσσιων ζυμών. Η ανακάλυψη των θαλάσσιων ζυμών έγινε για πρώτη φορά το 1894 από τον Fisher, ο οποίος απομόνωσε κόκκινες και λευκές ζύμες από νερά του Ατλαντικού Ωκεανού και τις ταυτοποίησε ως Torula spp. και Mycoderma spp. αντίστοιχα (Fisher, 1894). Ακολουθώντας την ανακάλυψη αυτή, πολλοί άλλοι ερευνητές όπως ο Hunter (Hunter, 1920), Bhat, (Bhat et al., 1955), Suehiro (Suehiro, 1960), van Uden και Fell (van Uden and Fell, 1968) απομόνωσαν θαλάσσιες ζύμες από διάφορα περιβάλλοντα όπως θαλασσινό νερό, φύκια, ψάρια, θαλάσσια θηλαστικά και θαλάσσια πτηνά. Οι Kohlmeyer απομόνωσαν ζύμες από το θαλασσινό νερό, ιζήματα, φυτά, οργανικές ύλες και ζώα των θαλάσσιων βιοτόπων και τις διαχώρισαν σε δύο ομάδες, τις υποχρεωτικά θαλάσσιες και τις προαιρετικά θαλάσσιες ζύμες (Kohlmeyer and Kohlmeyer, 1979). Οι υποχρεωτικά θαλάσσιες ζύμες είναι αυτές που μέχρι στιγμής δεν έχουν συλλεχθεί από οπουδήποτε αλλού εκτός από το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ οι προαιρετικά θαλάσσιες ζύμες εντοπίζονται και σε χερσαία οικοσυστήματα. Ο Cryptococcu spp. όπως θα αναλυθεί και παρακάτω ανήκει στις προαιρετικά θαλάσσιες ζύμες. 9

10 Περιβαλλοντική εξάπλωση του Cryptococcus, spp. Ο Cryptoccus,ssp. είναι παθογόνος βασιδιομύκητας και προκαλεί απειλητικές για τη ζωή μολύνσεις του αναπνευστικού και κεντρικού νευρικού συστήματος τόσο του ανθρώπου όσο και των άγριων ή οικόσιτων ζώων (Kidd et al., 2007). Τα στελέχη που έχουν αναγνωριστεί είναι ο Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, Cryptococcus albidus και Cryptococcus uniguttulas. Σε αντίθεση με τον πρώτο που έχει μια παγκόσμια κατανομή, ο C.gatti θεωρούνταν μέχρι πρότινος αποικιστής τροπικών και υποτροπικών περιοχών όπως η Αυσταλία και η Νότια Αμερική με χαμηλό επίπεδο ενδημικότητας (Kwon-Chung, 1984). Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η περιβαλλοντική κατανομή αυτής της ζύμης συμπεριλαμβάνει και περιοχές με εύκρατο κλίμα όπως οι περιοχές γύρω από τη Μεσσόγειο Θάλασσα (Romeo, et al., 2011). Πρώτη απομόνωση Cryptococcus spp. από το περιβάλλον έγινε στην Κολομβία το 1998 (Callejas et al., 1998). Περιοχές από όπου απομονώθηκε Cryptococcus spp. από χερσαία περιβάλλοντα είναι η Νότια Ιταλία, Regio di Calabria το 2010 (Romeo et al., 2011), η Παπούα Νέα Γουινέα το 1995 (Sealton et al., 1996), τη Βρετανική Κολούμπια, Καναδάς το 2005 (Kidd et al., 2007), το Σάο Πάολο της Βραζιλίας το 2009 (Pedroso et al., 2009) και η Βορειοανατολική Ινδία το 2012 (Gurung et al., 2012) Οι Ellis και Pfeiffer ήταν οι πρώτοι που απομόνωσαν Cryptococcus spp. από ευκαλύπτους του είδους Eucalyptus camaldulensis το 1989 στην Αυστραλία (Ellis and Pfeiffer, 1990). Έπειτα της πρώτης απομόνωσης ακολούθησαν μεταγενέστερες από κορμούς των E.tereticornis, Syncarpia glomulifera, E.micocorys, E.grandis, E.Rudis, E.gomphocephala και E.blakelyi (Pfeiffer and Ellis, 1992 ; Vilcins et. al., 2002). Ως προαιρετικά θαλάσσια ζύμη ο Cryptococcus spp. βρέθηκε σε νερό του Ειρηνικού Ωκεανού (Yamasato et al., 1974), του Ατλαντικού Ωκεανού (Phatt and Fell, 1970) και του Ινδικού (Bhat et al.,1955). Τέλος Cryptococcus spp. έχει απομονωθεί και από θαλάσσια και δελταϊκά ιζήματα (MacGillivray and Shiaris, 1993). Η κατανομή των Cryptococcus spp. που απομονώθηκαν από χερσαίες πηγές βρέθηκε να είναι αντίστοιχη με την κατανομή κλινικών περιπτώσεων από λοιμώξεις που οφείλονταν στον παθογόνο μύκητα. Την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων λόγω Cryptococcus spp. παγκοσμίως έχει η Βρετανική Κολούμπια, Καναδάς με ποσοστό 36 περιπτώσεις/εκατομμύριο άτομα/έτος (MacDougall and 10

11 Fyfe, 2006). Στην περιοχή η μέση περίοδος επώασης για την ανθρώπινη μόλυνση υπολογίστηκε από 6 έως 7 μήνες, με εύρος 2 έως 11 μήνες (MacDougall et al., 2007). Περιοχές εύρεσης Cryptococcus spp. Έτος Γεωγραφική Περιοχή Περιβάλλον απομόνωσης Βιλιογραφία 1955 Off Mumbai, Arabian Sea Νερό Θάλασσας (Bhat et al.,1955) 1963 Loma Trough, off San Diego, California Νερό Θάλασσας (van Uden, et al.,1963) 1968 Gulf Stream, Bahamas Νερό Θάλασσας (Fell and Hunter, 1968) 1970 Atlantic Ocean Νερό Θάλασσας (Phatt and Fell, 1970) 1973 Biscayne Bay, Bahamas Θαλάσσιο Ίζημα (Fell, et al., 1973) 1974 Pacific Ocean Νερό Θάλασσας (Yamasato et al., 1974) 1974 Suwannee estuary, Florida Δελταϊκό Ίζημα (Lazarus and Koburger, 1974) 1982 Dry valleys of Antarctica Θαλάσσιο Ίζημα (Baharaeeh, et al., 1982) 1983 Southern Sao Paulo, Brazil Νερό Θάλασσας (Paula, et al., 1983) 1993 Coastal Massachusetts Θαλάσσιο Ίζημα (MacGillivray and Shiaris, 1993) 1996 Papua New Guinea Χώμα (Sealton et al., 1996) 1998 Colombia Χώμα (Callejas et al., 1998) 2005 Arabian Sea and Bay of Bengal Θαλάσσιο Ίζημα (Lakshmi, 2005) 2007 British Columbia, Canada Χώμα (Kidd et al., 2007) 2009 Sao Paulo, Brazil Χώμα (Pedroso et al., 2009) 2011 Regio Calabria, Italy Χώμα (Romeo et al., 2011) 2012 India Χώμα (Gurung et al., 2012) 11

12 Σκοπός της εργασίας. Εξαιτίας της υγειονομικής σημασίας του Cryptococcus spp. υπάρχει ενδιαφέρον για έλεγχο της παρουσίας του μύκητα σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για τη παρουσία του μύκητα στο περιβάλλον. Στόχος της είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών των εδαφικών ενδιαιτημάτων του Cryptococcus spp. στο ανατολικό μέρος του νησιού της Λέσβου μέσω αναλύσεων των τιμών pη, περιβαλλοντικής θερμοκρασίας, υγρασίας και οργανικού άνθρακα. Υλικά και μέθοδοι. Λήφθηκαν δείγματα χώματος κάτω από δέντρα των οποίων το χώμα συνδέεται με την υποψία εποικισμού του Cryptococcu spp. οπως τα δέντρα Πεύκο (Pinus), Αλμυρίκι (Tamarix), Βελανιδιά (Quercus) και Ευκάλυπτος (Eucalyptus). Τα δείγματα πάρθηκαν από κεντρικές περιοχές της πόλης της Μυτιλήνης όπως πάρκα, αλλά και περιφερειακές περιοχές (Λόφος Πανεπιστημίου, Θερμή, Βαρειά). Συνολικά ελήφθησαν 32 δείγματα κατά τη χρονική διάρκεια 17 Ιανουαρίου μέχρι 13 Φεβρουαρίου του Τα δείγματα χώματος συλλέχτηκαν κάτω από δέντρα με τη χρήση πλαστικού ποτηριού μίας χρήσης (εικ. 8). Για τη μεταφορά τους από τις περιοχές μελέτης στο εργαστήριο καθώς και για τη συντήρηση τους σε ψυγείο 4-8 ο C (εικ. 9) χρησιμοποιήθηκαν σακούλες διατήρησης τροφίμων οικιακής χρήσης (εικ. 10). Οι συντεταγμένες των δειγμάτων και η τοπική θερμοκρασία πάρθηκαν με τη χρήση GPS Color Trak Magellan (εικ. 11). Με τη βοήθεια του Google Earth και τις συντεταγμένες του G.P.S. ορίστηκαν τα σημεία των δειγματοληψιών και δημιουργήθηκαν χάρτες (εικ. 12 και εικ. 13). Στις 17/01/2013 πάρθηκαν 6 δείγματα των οποίων τα σημεία δειγματοληψίας έχουν το χρώμα κόκκινο στο χάρτη (εικ. 14). Στις 22/01/2013 λήφθησαν 9 δείγματα των οποίων τα σημεία δειγματοληψίας στο χάρτη απεικονίζονται με πράσινο χρώμα (εικ. 14 και 15). Στις 30/01/2013 πάρθηκαν 10 δείγματα των οποίων τα σημεία απεικονίζονται στο χάρτη με κίτρινο χρώμα (εικ. 14). Στις 13/02/2013 πάρθηκαν 7 δείγματα των οποίων τα σημεία συμβολίζονται με μπλε χρώμα στο χάρτη (εικ.15 και 16). 12

13 Προσδιορισμός ph. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν και αναλύθηκαν την ίδια μέρα στο εργαστήριο. Για την μέτρηση του ph παρασκευάστηκε διάλυμα με 2gr χώματος και 10ml φυσιολογικού ορού το οποίο αναμείχθηκε για 30sec σε αναδευτήρα Vortex (εικ. 17) και για 30min σε λουτρό υπερήχων (εικ. 18). Το ίζημα αφέθηκε να κατακαθίσει και μετά από 10min μετρήθηκε το ph του υπερκειμένου. Το ph-μετρο που χρησιμοποιήθηκε είναι Hanna μοντέλο HI 8424 microcomputer (εικ. 19). Προσδιορισμός υγρασίας. Η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε υγρασία προσδιορίστηκε μέσω της διαφοράς βάρους του αποξηραμένου χώματος από το αρχικό χώμα. Τα ποσοστά της υγρασίας των δειγμάτων υπολογίστηκαν με τον παρακάτω τύπο: 13

14 Εικόνα 8: Δειγματοληψία χώματος. Εικόνα 9: Ψυγείο συντήρησης. Εικόνα 10: Σακούλα οικιακής χρήσης και ποτήρι μιας χρήσεως. Εικόνα 11: GPS Color Trak Magellan. 14

15 Εικόνα 12: Χάρτης με σημεία δειγματοληψίας γύρω από την περιοχή του Πανεπιστημίου και της πόλης της Μυτιλήνης. Εικόνα 13: Χάρτης με όλα τα σημεία δειγματοληψίας. 15

16 Εικόνα 14: Χάρτης δειγματοληψίας περιοχής Πανεπιστημίου Αιγαίου των δειγματοληψιών της 17/01/2013 (κόκκινο χρώμα), τις 22/01/2013(πράσινο χρώμα) και τις 30/01/2013 (κίτρινο χρώμα). Εικόνα 15: Χάρτης από τα δείγματα που πάρθηκαν στην πόλη της Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών της 22/01/2013 (πράσινο χρώμα) και 13/02/2013 (μπλέ χρώμα). 16

17 Εικόνα 16: Χάρτης των δειγμάτων που πάρθηκαν στην περιοχή της Θερμής στις 13/02/2013 (μπλέ χρώμα). Εικόνα 17: Αναδευτήρας Vortex. 17

18 Εικόνα 18: Λουτρό υπερήχων. Εικόνα 19: ph-μετρο Hanna HI Εικόνα 20: Ζυγός ακριβείας Kern ALJ220-4M 18

19 Εικόνα 21: Πυρίμαχα χωνευτήρια HCT 102/35 DIN. Εικόνα 22:. Κλίβανος Binder στους 105 ο C. Εικόνα 26: Αποξηραντήρας. 19

20 Εικόνα 24: Πυριαντήριο Raypa HM-9 και διαδικασία εισαγωγής χωνευτηρίων για αποτέφρωση. Αποτελέσματα. Κατά τη χρονική περίοδο από 17/01/2013 έως 13/02/2013 πραγματοποιήθηκαν 4 δειγματοληψίες στις 17/01/2013, στις 22/01/2013, στις 30/01/2013 και 13/02/2013. Στη πρώτη δειγματοληψία λήφθηκαν 6 δείγματα, στη δεύτερη 9, στη τρίτη 10 και στη τέταρτη 7. Οι συντεταγμένες και οι περιοχές από όπου συλλέχτηκαν τα 32 δείγματα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα των δειγματοληψιών καθώς και την προηγούμενη ημέρα από κάθε δειγματοληψία δόθηκαν από το εργαστήριο κλιματικών καταστροφών του τμήματος Γεωγραφίας (catastrophes.geo.aegean.gr) (πίνακας 1). Πίνακας 1: Ύψος βροχής και υγρασία τις ημέρες των δειγματοληψιών και την προηγούμενη τους. Ημερομηνία Μέση τιμή ημερήσιας Ύψος Βροχής(mm) υγρασίας 16/01/ ,4% 17,5 17/01/2013 Δ1 70,1% 9,1 21/01/ ,6% 0,0 20

21 22/01/2013 Δ2 66,5% 1,6 29/01/ ,7% 0,1 30/01/2013 Δ3 55,2% 0,0 12/02/ ,1% 0,0 13/02/2013 Δ4 76% 0,1 Πίνακας 1: Catastrophes.geo.aegean.gr Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα κατά τη διάρκεια της πρώτης δειγματοληψίας στις 17/01/2013 (πίνακας 4) οι καιρικές συνθήκες της προηγούμενης αλλά και της ίδια μέρας παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά ημερήσιας υγρασίας 70,4% % και βροχοπτώσεις ύψους 17,5mm και 9,1mm. Οι τοπικές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες μετρήθηκαν με το G.P.S. Ελάχιστη τιμή ήταν ο C για την δειγματοληψία της 30/01/2013. Η μέγιστη ήταν o C για τη δειγματοληψία της 22/1/2013 (πίνακας 2). Η μέση τιμή των τοπικών περιβαλλοντικών θερμοκρασιών είναι 17,1 o C και η τυπική απόκλιση είναι 2,791 (πίνακας 3). Οι τιμές του ph είχαν μέση τιμή 7,1 με τυπική απόκλιση 0,264 (πίνακας 3). Ελάχιστη τιμή 6,7 για το δείγμα 26 που λήφθηκε στη δειγματοληψία της 13/02/2013 κάτω από Ευκάλυπτο (Eucalyptus) στην περιοχή της Θερμής και μέγιστη την τιμή 7,7 για το δείγμα 24 και 22 που λήφθηκαν στη δειγματοληψία της 30/01/2013 κάτω από Αλμυρίκια (Tamarix) στην περιοχή της παραλιακής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (πίνακας 2). Το μικρότερο ποσοστό υγρασίας ήταν 15,4% στο δείγμα 24 και το μεγαλύτερο 60% στο δείγμα 4 (πίνακας 2). Η μέση τιμή του ποσοστού της υγρασίας ήταν 31,1% με τυπική απόκλιση 11,905 (πίνακας 3). Η μέση τιμή του ποσοστού της περιεκτικότητας του οργανικού άνθρακα στα δείγματα χώματος ήταν 17% με τυπική απόκλιση 14,434 (πίνακας 3). Το μικρότερο ποσοστό είχε το δείγμα 29 (χώμα κάτω από Ευκάλυπτο -Eucalyptus-) και 24 (χώμα κάτω από Αλμυρίκι -Tamarix-) με 4,9% και το μεγαλύτερο ποσοστό το δείγμα 3 (χώμα κάτω από Ευκάλυπτο -Eucalyptus-) με 58% (πίνακας 2) 21

22 Πίνακας 2: Περιβαλοντικοί Παράμετροι. Α/Α Δείγματος Ημερομηνία Γένος Δέντρου Θερμοκρασία Περιβάλλοντος ο C ph εδα Οργανικός άνθρακας % Υγρασία εδάφους % 1 17/01/2013 Pinus 17 7,0 51,5 54,5 2 17/01/2013 Quercus 18 6,9 7,9 29,8 3 17/01/2013 Eucalyptus 17 6,7 58,0 58,7 4 17/01/2013 Pinus 17 7,0 51,9 60,0 5 17/01/2013 Tamarix 17 7,0 13,9 35,8 6 17/01/2013 Tamarix 17 7,1 13,5 36,7 7 22/01/2013 Eucalyptus 19 7,0 13,4 20,6 8 22/01/2013 Pinus 19 7,0 6,7 21,8 9 22/01/2013 Citrus 20 7,2 5,3 17, /01/2013 Pinus 19 7,4 6,4 17, /01/2013 Quercus 21 7,0 14,2 32, /01/2013 Quercus 21 7,1 33,3 44, /01/2013 Tamarix 21 7,5 9,0 24, /01/2013 Tamarix 22 7,2 9,5 23, /01/2013 Pinus 23 6,8 13,3 26, /01/2013 Quercus 14 6,7 5,9 30, /01/2013 Quercus 14 6,9 13,0 32, /01/2013 Pinus 14 7,2 14,5 38, /01/2013 Pinus 14 7,0 13,9 30, /01/2013 Pinus 14 7,2 7,4 27, /01/2013 Tamarix 14 7,3 10,2 18, /01/2013 Tamarix 14 7,7 8,1 22, /01/2013 Tamarix 14 7,2 10,6 27, /01/2013 Tamarix 14 7,7 4,9 15, /01/2013 Pinus 13 7,1 35,2 49, /02/2013 Eucalyptus 15 6,7 14,1 29, /02/2013 Eucalyptus 16 6,9 35,8 43, /02/2013 Eucalyptus 17 7,0 12,3 24, /02/2013 Eucalyptus 18 7,1 4,9 17, /02/2013 Pinus 19 7,0 14,5 25, /02/2013 Pinus 19 7,1 16,5 32, /02/2013 Pinus 17 7,6 9,8 26,0 Πίνακας 3: Μέση Τιμή και Τυπική Απόκλιση των Περιβαλλοντικών Παραμέτρων. Θερμοκρασία περιβάλλοντος ο C ph χώματος Υγρασία χώματος% Οργ. Άνθρακας χώματος% Μέση τιμή 17,1 7,1 31,1 17,0 Τυπική απόκλιση 2,791 0,264 11,905 14,434 22

23 Πίνακας 4: Μέση τιμή ποσοστού υγρασίας ανά δειγματοληψία. Ημερομηνία Δειγματοληψία Μέση τιμή Υγρασίας 17/01/ η 46% 22/01/ η 25% 30/01/ η 29,2% 13/02/ η 28,3% Συζήτηση. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε στα πλαίσια μιας ευρύτερης μελέτης για τη διερεύνηση των ενδιαιτημάτων του Cryptococcus spp. στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα δείγματα 1, 3 και 4 παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά περιεκτικότητας οργανικού άνθρακα. Αυτό οφείλεται στο ότι περιείχαν νεκρή οργανική ύλη από τη σήψη των φύλλων των δέντρων. Από σύγκριση τιμών με αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ατλαντική ακτή της Βόρειας Αμερικής (Kidd et al., 2007) παρατηρήθηκαν διαφορές στη μέση τιμή του ph κατά 1,25 μονάδες χαμηλότερο από αυτό που βρέθηκε στη παρούσα μελέτη. Διαφορά υπήρξε και στο εύρος ποσοστού περιεκτικότητας οργανικού άνθρακα και υγρασίας. Τα εύρη τιμών των Kidd et al. για την υγρασία ήταν 0,3 με 280% και για τον οργανικό άνθρακα 1,1 με 75% μεγαλύτερα από αυτά της παρούσας εργασίας, γεγονός που πολύ πιθανά οφείλεται στο γεγονός ότι η παρούσα μελέτη διεξήχθη το χειμώνα του ενώ των Kidd et al. κάλυπτε ολόκληρο το έτος. Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε οργανικό και υγρασία της παρούσας εργασίας είναι μέσα στα εύρη των τιμών της μελέτης στην Ατλαντική ακτή της Βόρειας Αμερικής με τιμές υγρασίας από 20,5 μέχρι 24,2% και οργανικού άνθρακα από 9 μέχρι 13,4%. Οι μέσες τιμές υγρασίας των δειγμάτων (πίνακας 4) ήταν αναμενόμενες σε συνδυασμό με τις προηγηθείσες βροχοπτώσεις (πίνακας 1). Η πρώτη δειγματοληψία στις 17/01/2013 είχε μέση τιμή ποσοστού υγρασίας 46% ποσοστό μεγαλύτερο από ότι των υπόλοιπων τριών δειγματοληψιών (πίνακας 4). Η τιμή αυτή αιτιολογείται βάσει των καιρικών δεδομένων καθώς την προηγούμενη αλλά και την ημέρα της δειγματοληψίας υπήρχαν αυξημένα ποσοστά ημερήσιας υγρασίας και βροχοπτώσεων (πίνακας 1). 23

24 Συμπεράσματα. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της εργασίας αυτής με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών στο αντικείμενο των περιβαλλοντικών συνθηκών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη Cryptococcus spp. στο χώμα, εμφανίζεται ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες εδώ βρίσκονται μέσα στο εύρος των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές που έχει απομονοθεί Cryptococcus, spp. Ως εκ τούτου υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες που να επιτρέπουν την παρουσία και ανάπτυξη του δυνητικά παθογόνου μύκητα Cryptococcus spp. στην περιοχή μελέτης. 24

25 Βιβλιογραφία. -Baharaeeh, S., Bantle, J.A., Vishniac, H.S., The evolution of Antarctic yeasts. DNA base composition and DNA homology. Canadian Journal of Microbiology 28 pp: Bhat, J., Kachwala, N., Moody, B., Marine yeasts of the Indian Coast. Journal of Scientific & Industrial Research B 4 pp:9-15 -Callejas, A., Ordorez, N., Rodriguez, M.C., Castaneda, E., First isolation of Cryptococcus neoformans var. gattii, serotype C, from the environment in Colombia. Medical Mycology 36 pp: De Souza, N., D Souza J., Studies on estuarire yeasts - pectinolytic yeast in mangroves Mahas pp: Ellis, D., Pfeiffer, T., Natural habitat of Cryptococcus neoformans var. gattii. Journal of Clinical Microbiology 28 pp: Fell, J.W., Hunter, I.L., Isolation of heterothallic yeast strains of Metschnikowia kamienski and their matting reactions with Chlamydozyma wickerham spp. Antonie van Leeuwenhoek 34 pp: Fell, J.W., Hunter, I.L., Statzell-Tallman, A., Marine basidiomycetous yeasts with tetrapolar and multiple allelic bipolar mating systems. Canadian Journal of Microbiology 19 pp: Fell, J.W., Collection and idetification of marine yeasts. Methods in Microbiology. Academic Press, New York pp: Fisher, B., Die Bakterien des Meers nach den Untersuchungen der Plankton - Expedition unter gleichzeitiger Berucksichtigung einiger alterer und neuerer Untersuchungen. Ergebnisse der Plankton - Expedition der Humboldt 4 pp:1-83 -Fize, A., Manler J.F., Maurand J., 1970, Sur un cas d intestation du Copepode Eurytemora velox (Lillj) par une levure du genre Metschnikowia (kamienski). Ann Parasitol 25

26 -Gurung, S., Sherpa, N., Bhutia, P., Pradhan, J., Peralam, P., Cryptococcus gattii serotype B isolated in Sikkim (North-East India) A new geographical niche. Medical Mycology 1 pp: Hunter, A., A pink yeast causing spoilage in oysters. United States. Bulletin Department of Agriculture 819 pp:1-24 -Kidd, E., Yat, C., Sunny M., Paxton, J., Huiming, C., Hingston, A., Kronstad, W., Bartlett, K., Characterization of Environmental Sources of the Human and Animal Pathogen Cryptococcus in British Columbia, Canada and the Pacific Northwest of the USA. Applied Environmental Microbiology 13 pp: Kobatake, M., Kreger van, R., Placido, N., Uden, N., Isolation of proteolytic psychrophilic yeast from raw sea foods. Letters in Applied Microbiology 14 pp: Kohlmeyer, J., Kohlmeyer, E., Marine Mycology: The Higher Fungi. Academic Press, New York. -Kriss, A., Marine Microbiology. Oliver and Boyd: Edinburgh pp: Kurtzman, C.P., Fell J.W., The yeasts a taxonomic study. 4th. Elsevier: Amsterdam -Kutty, N., Rosamma, P., Marine yeasts: a review. Cochin University of Science and Technology, Fire Arts Avenue, India 25 pp: Kwon-Chung, K., Bennett, J., Epidemiologic differences between the two varieties of Cryptococcus neoformans. American Journal of Epidemiology 120 pp: Kwon-Chung, K., Bennett, J., High prevalence of Cryptococcus neoformans var. gattii in tropical and subtropical regions. Zentralbl Bakteriologie Mikrobiologie A 257 pp: Lakshmi, R., Marine Yeasts: Isolation, Characterization and Screening for Probiotic Applications. MPhil Dissertation, Cochin University of Science and Technology, Kochi, India. 26

27 -Lazarus, C.R., Koburger, J.A., Identification of yeasts from the Suwannee River Florida estuary. Letters in Applied Microbiology 27 pp: MacDougall, L., Fyfe, M., Emergence of Cryptococcus gatttii in a novel environment provides clues to its incubation period. Journal of Clinical Microbiology 44 pp: MacDougall, L., Kidd, E., Galanis, E., Mak, S., Leslie, J., Cieslak, P., Kronstad, J., Morshed, M., Bartlett, K., Spread of Cryptococcus gattii in British Columbia, Canada, and detection in the Pacific Northwest, USA. Emerging Infectious Diseases 13 pp: MacGillirray, A., Shiaris, M., Biotransformation of polycyclic aromatic hydrocarbons by yeasts isolated from sediments. Applied Environmental Microbiology 59 pp: Meyers, S., Ahearn D., Grunkel, W., Roth, F., Yeast from the North Sea. Marine Biology 1 pp: Paula, C.R., Purchio, A., Gambale, W., Yeasts from the beaches in the southern area of Sao Paulo state Baixada Santista, Brazil. Annual Review of Microbiology 14(2) pp: Pedroso, R., Ferreira, J., Candido, R., The isolation and characterization of virulence factors of Cryptococcus spp. From saprophytic sources in the city of Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil. Microbiological Research 164(2) pp: Pfeiffer, T., Ellis, D., Environmental isolation of Cryptococcus neoformans var. gattii from Eucalyptus tereticornis. Journal of Medical amd Veterinary Mycology 30 pp: Phaff, H., Fell, J.W., Cryptococcus kurtzig ewend. In the yeasts, North Holland: Amsterdam -Pitt J., Miller M., The parasexual cycle in yeast of the genus Metschnikowia. Mycologia 62 pp:

28 -Romeo, O., Scordino, F., Criseo, G., Environmental Isolation of Cryptococcus gattii Serotype B, VGI/MATα Strains in Sauthern Italy. Mycopathologia 171 pp: Roth F.J., Ahearn D., Fell J.W., Meyers S.P., Meyer S.A., Ecology and taxonomy of yeasts isolated from various marine substrates, Limnol Oceanogr. 7 pp: Sealton, R.A., Hamilton, A.J., Hay, R., Warrell, D., Exposure to Cryptococcus neoformans var. gattii a seroepidemiological study. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 90 pp: Seki, H., Fulton, J., Infection of marine copepods by Metschnikowia sp. Mycopathology Mycology 38 pp: Suehiro, S., Studies on the yeasts developing in the putrefied marine algae. Science Bulletin of the Faculty of Agriculture 17 pp: Van Uden, N., Castelo Branco, R., Distribution and population densities of yeast species in Pacific water, air, animals and kelp off southern California. Limnogy and Oceanography 8 pp: Van Uden, N., Fell, J.W., Marine yeasts. Advance Sea Microbiology 1 pp: Vilcins, I., Krockenberger, M., Agus, H., Carter, D., Environmental sampling for Cryptococcus neoformans ver. gattii from the blue Mountains National Park, Sydney, Australia. Medical Mycology 44 pp: Yamasato, K., Goto, S., Ohwada, K., Yeasts from the Pacific Ocean. Applied Microbiology 20 pp:

29 Ηλεκτρονική βιβλιογραφία. -http://www.diark.org/diark/species_list/ /Saccharomyces_cerevisiae (18/02/2013) -http://enfo.agtbme.hu/drupal/en/node/2780 (18/02/2013) -http://catastrophes.geo.aegean.gr (18/02/2013) -http://www.discoverlife.org (18/02/2013) -http://www.emlab.com (18/02/2013) -http://www.nagref.gr (18/02/2013) -http://www.r-project.org (18/02/2013) 29

30 Παράρτημα Ι Πίνακας : Γεωγραφική θέση των δειγματοληψιών. Α/Α Δείγματος Ημερομηνία Γεωγρ. Πλάτος Γεωγρ. Μήκος Περιοχή 1 17/01/ ο 5,044 Ν 26 ο 34,105 Ε Πάρκινγκ Πανεπ. 2 17/01/ ο 5,025 Ν 26 ο 34,120 Ε Πάρκινγκ Πανεπ 3 17/01/ ο 5,144 Ν 26 ο 34,106 Ε Πανεπιστήμιο 4 17/01/ ο 5,167 Ν 26 ο 34,143 Ε Πανεπιστήμιο 5 17/01/ ο 5,188 Ν 26 ο 34,196 Ε Παραλιακή Ελ.Βεν 6 17/01/ ο 5,133 Ν 26 ο 34,281 Ε Παραλιακή Ελ.Βεν 7 22/01/ ο 6,203 Ν 26 ο 33,356 Ε Πάρκο Νομαρχίας 8 22/01/ ο 6,196 Ν 26 ο 33,337 Ε Πάρκο Νομαρχίας 9 22/01/ ο 6,192 Ν 26 ο 33,290 Ε Πάρκο Αγ.Ειρήνης 10 22/01/ ο 5,938 Ν 26 ο 33,266 Ε Πάρκο Αγ.Κών/νου 11 22/01/ ο 5,035 Ν 26 ο 33,997 Ε Ακρωτήρι 12 22/01/ ο 5,029 Ν 26 ο 34,001 Ε Ακρωτήρι 13 22/01/ ο 4,937 Ν 26 ο 34,590 Ε Παραλιακή Ελ.Βεν 14 22/01/ ο 4,960 Ν 26 ο 34,559 Ε Παραλιακή Ελ.Βεν 15 22/01/ ο 4,889 Ν 26 ο 34,546 Ε Λόριετ Βαρειά 16 30/01/ ο 5,052 Ν 26 ο 34,099 Ε Πάρκινγκ Πανεπ 17 30/01/ ο 5,027 Ν 26 ο 34,073 Ε Λόφος Παν /01/ ο 4,974 Ν 26 ο 34,125 Ε Λόφος Παν /01/ ο 4,980 Ν 26 ο 34,138 Ε Λόφος Παν /01/ ο 5,039 Ν 26 ο 34,106 Ε Πάρκινγκ Πανεπ 21 30/01/ ο 5,041 Ν 26 ο 34,419 Ε Παραλιακή Ελ.Βεν 22 30/01/ ο 5,037 Ν 26 ο 34,435 Ε Παραλιακή Ελ.Βεν 23 30/01/ ο 5,016 Ν 26 ο 34,465 Ε Παραλιακή Ελ.Βεν 24 30/01/ ο 5,062 Ν 26 ο 34,391 Ε Παραλιακή Ελ.Βεν 25 30/01/ ο 5,170 Ν 26 ο 34,134 Ε Πανεπιστήμιο 26 13/02/ ο 10,917 Ν 26 ο 29,721 Ε Θερμή 27 13/02/ ο 10,927 Ν 26 ο 29,729 Ε Θερμή 28 13/02/ ο 10,928 Ν 26 ο 29,742 Ε Θερμή 29 13/02/ ο 10,947 Ν 26 ο 29,760 Ε Θερμή 30

31 30 13/02/ ο 6,479 Ν 26 ο 33,723 Ε Άλσος Τσαμάκια 31 13/02/ ο 6,494 Ν 26 ο 33,732 Ε Άλσος Τσαμάκια 32 13/02/ ο 6,484 Ν 26 ο 33,740 Ε Άλσος Τσαμάκια 31

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 15-24. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 15-24. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 15-24. http://www.jodysseus.gr Δράση 27: Ρούσσα Χρυσούλα, Εξωτερικός Συνεργάτης του Τμήματος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του επιπέδου ρύπανσης στον εμπορικό λιμένα της Σούδας και στον Ενετικό λιμένα Χανίων

Προσδιορισμός του επιπέδου ρύπανσης στον εμπορικό λιμένα της Σούδας και στον Ενετικό λιμένα Χανίων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός του επιπέδου ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus)

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Πτυχιακή Εργασία Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης Επίβλεψη: Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Ακριώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis raeseri) ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΡΥΝΑΙΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis raeseri) ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΡΥΝΑΙΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Γ. Χ. ΣΑΜΑΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Διατριβή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Διπλωματική Εργασία. Πειραματική μελέτη παραγωγής βιοαιθανόλης από ελληνικές πρώτες ύλες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Διπλωματική Εργασία. Πειραματική μελέτη παραγωγής βιοαιθανόλης από ελληνικές πρώτες ύλες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική Εργασία Πειραματική μελέτη παραγωγής βιοαιθανόλης από ελληνικές πρώτες ύλες Εξεταστική Επιτροπή Θεοχάρης Τσούτσος, Επ. καθηγητής (επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Παραγωγή Μονοκυτταρικής Πρωτεΐνης με Ζύμωση»

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Παραγωγή Μονοκυτταρικής Πρωτεΐνης με Ζύμωση» «Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Παραγωγή Μονοκυτταρικής Πρωτεΐνης με Ζύμωση» Αρ. Κουπονιού: 72313222 01 000095 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Παραγωγή βιοαερίου από εκχύλισμα ενσιρώματος αραβοσίτου με υγρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ Α. ΜΠΙΖΑΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ Α. ΜΠΙΖΑΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ Α. ΜΠΙΖΑΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Άντρη Κουρούσιη

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Άντρη Κουρούσιη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διάσπαση των αντιβιοτικών σουλφαμεθοξαζόλη και τριμεθοπρίμη σε υδατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης σε Παραλίες του Νομού Χανίων

Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης σε Παραλίες του Νομού Χανίων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα