Υπολογισμός και τεκμηρίωση του πρόσθετου. κόστους, διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους. συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογισμός και τεκμηρίωση του πρόσθετου. κόστους, διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους. συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Υπολογισμός και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους, διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων. Επικαιροποίηση Επιστ. Υπεύθυνος: Γεώργιος Ζέρβας, Καθηγητής, ΓΠΑ

2 Ερευνητική Ομάδα: Γ. Ζέρβας Καθηγητής Γ.Π.Α. (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Κ. Τσιμπούκας Καθηγητής Γ.Π.Α. Σ. Τσουκαλάς Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α. Ε. Νέλλας ΕΕΔΙΠ Γ. Βλάχος Γεωπόνος Α. Σιντόρη Υπ. Διδάκτωρ ΓΠΑ

3 Υπομέτρο 1. Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον. 3

4 Δράση 1.4. Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες Ενδεικτικός συνοπτικός πίνακας του μέτρου Επίπεδο αναφοράς Αρδευόμενες καλλιέργειες Ενισχυόμενη αλλαγή διατήρηση διαχειριστικής πρακτικής Ξηρική αμειψισπορά σε ποσοστό 65-86%. Μεταβολή οικονομικού μεγέθους με το οποίο συνδέεται Ακαθάριστο κέρδος Κανονιστικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν το επίπεδο αναφοράς Λόγω της ολιστικής προσέγγισης που ακολουθείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και του οριζόντιου χαρακτήρα της εφαρμογής θεωρείται ότι τους παραγωγούς που συμμετέχουν δεσμεύει το σύνολο των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης (βλ. Παράρτημα.) 4

5 Νομική Βάση 1. ΚΥΑ /ΦΕΚ Β 1921/ Εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 2. ΥΑ / ΦΕΚ Β 538/ Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. Αριθμ /ΦΕΚ Β 1921/ απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 3. ΚΥΑ / ΦΕΚ Β 1183/ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ /ΦΕΚ Β 1921/ , υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 796/2004 τηε Επιτροπής όσον αφορά στην ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των κυρώσεων. 4. ΚΥΑ / ΦΕΚ Β 764/ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού. 5. ΥΑ /ΦΕΚ 1307/ Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. Αριθμ / ΦΕΚ Β 764/ , απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που 5

6 αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού» 6. ΥΑ /ΦΕΚ Β 1447/ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. Αριθμ / ΦΕΚ Β 538/ απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. Αριθμ / ΦΕΚ Β 1921/ απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 7. ΚΥΑ 20416/2519 /ΦΕΚ Β 1196/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του Αργολικού Πεδίου που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ) 8. ΚΥΑ 20417/2520 /ΦΕΚ Β 1195/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του Κωπαϊδικού Πεδίου που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ) 9. ΚΥΑ 20418/2521 /ΦΕΚ Β 1197/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του Πηνειού Ηλείας που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ) 10. ΚΥΑ 25638/2905 /ΦΕΚ Β 1422/ Πρόγραμμα δράσης για το Θεσσαλικό Πεδίο που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ) 6

7 11. ΚΥΑ 16175/824 /ΦΕΚ Β 530/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ αριθ, /2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (β 1212) 12. ΚΥΑ 50981/2308 /ΦΕΚ Β 1895/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή της πεδιάδας Άρτας - Πρέβεζας, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ αριθ, /2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (β 1212) 13. ΚΥΑ 50982/2309 /ΦΕΚ Β 1894/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή της λεκάνης του Στρυμόνα, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ αριθ, /2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (β 1212). 14. Πρότυπο AGRO 2 Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή Μέρος 1. Προδιαγραφή. 15. Πρότυπο AGRO 2 Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή Μέρος 2. Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή. 16. Κατευθυντήρια Οδηγία Προτύπου AGRO 2 7

8 Σχετικά Μέτρα Πολλαπλής Συμμόρφωσης Λόγω της ολιστικής προσέγγισης που ακολουθείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και του οριζόντιου χαρακτήρα της εφαρμογής θεωρείται ότι τους παραγωγούς που συμμετέχουν δεσμεύει το σύνολο των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Περιορισμοί που τίθενται από τον Κανονισμό (Παράρτημα 1698/2005) Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον Κανονισμό για τις ετήσιες καλλιέργειες είναι 600 ανά εκτάριο. 8

9 Σκοπός της δράσης Η παρούσα δράση στοχεύει στην εγκατάσταση κυλιόμενης ξηρικής αμειψισποράς σε ποσοστά από 65 έως 85% της επιλέξιμης έκτασης της συνιστώσας καπνού σε αντικατάσταση αρδευόμενων καλλιεργειών, ήτοι 85% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν αραβόσιτος, 65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν βαμβάκι και 70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν μηδική, σε εκμεταλλεύσεις που εγκατέλειψαν την καλλιέργεια του καπνού μετά την εφαρμογή της αναθεώρησης της Κ.Α.Π. Ο σκοπός της δράσης είναι να αποτρέψει και να αναστρέψει την επέκταση εντατικών (αρδευόμενων) αροτραίων καλλιεργειών στην θέση του καπνού, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση αρδευτικού νερού, να μειωθεί η χρήση χημικών εισροών και να περιορισθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Περιγραφή της δράσης Η αναθεώρηση της ΚΑΠ και η πλήρης αποδέσμευση των ενισχύσεων που αφορούν την καπνοκαλλιέργεια οδήγησαν στη μείωση αυτής και την στροφή των καπνοπαραγωγών σε εναλλακτικές γεωργικές δραστηριότητες. Οι εναλλακτικές αυτές δραστηριότητες αφορούν κυρίως αρδευόμενες και ξηρικές αροτραίες καλλιέργειες. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε δείγμα 500 καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων σε Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα και Κιλκίς (βλ. Καρανικόλας κ.α., 2009), έδειξε ότι το 2006 (πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ) μόνο το 1,8% των εκμεταλλεύσεων συνέχισαν 9

10 να παράγουν καπνό. Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι η δραστικότατη μείωση της καλλιέργειας του καπνού κατά 11,9 στρέμματα ανά εκμετάλλευση (μείωση κατά 98,7%) οδήγησε ήδη από το 2006, σε αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με μηδική, βαμβάκι και δημητριακά (αραβόσιτος και ξηρικά σιτηρά). Συγκεκριμένα το 67% της καλλιεργούμενης έκτασης με καπνό το 2005 εντάχθηκε το 2006 (πρώτο έτος εφαρμογής της αναθεωρημένης Κ.Α.Π.) στις αροτραίες καλλιέργειες και την αγρανάπαυση (κατά μ.ό. έκταση 8 στρεμμάτων/ εκμετάλλευση στο δείγμα). Η διάρθρωση των καλλιεργειών αυτών το 2006, στη μέση εκμετάλλευση του δείγματος φαίνεται στον Πίνακα 1. Πρέπει να τονιστεί ότι ένα μεγάλο μέρος της καλλιεργούμενης έκτασης με καπνό το 2005, ήταν αρδευόμενη και επομένως προσφέρεται για εντατικές αρδευόμενες καλλιέργειες (που μπορούν να επεκταθούν πολύ περισσότερο από ότι το 2006 και να καλύψουν το σύνολο της εξεταζόμενης έκτασης, με βάση την διακύμανση των τιμών των προϊόντων), αφού αυτές παρέχουν αυξημένο εισόδημα στους παραγωγούς σε σχέση με τις εναλλακτικές ξηρικές καλλιέργειες. Πίνακας 1. Κατανομή έκτασης που αποδεσμεύτηκε από τον καπνό σε αροτραίες καλλιέργειες και αγρανάπαυση Έκταση (στρέμματα) % Διάρθρωση των καλλιεργειών Αραβόσιτος 0,1 1% Μηδική 1,8 23% Βαμβάκι 1,1 14% Σκληρό και μαλακό σιτάρι 1,7 21% Λοιπά σιτηρά 2,0 25% Αγρανάπαυση 1,3 16% Σύνολο 8,0 100% 10

11 Από την άλλη μεριά η ένταξη του 67% της έκτασης που καλλιεργούνταν με καπνό σε εντατικές καλλιέργειες συνεπάγεται την αυξημένη χρήση νερού αλλά και εισροών (λιπασμάτων και ενέργειας) και κατά συνέπεια τις αυξημένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με μια προτεινόμενη, εναλλακτική κυλιόμενη ξηρική αμειψισπορά που προβλέπει ξηρικά σιτηρά- ψυχανθή-. Στα πλαίσια της ανάπτυξης και προώθησης παραγωγικών συστημάτων χαμηλών εισροών και εκπομπών είναι απαραίτητη η ενίσχυση των παραγωγών που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτά. Το ύψος αυτής της ενίσχυσης μπορεί να καθοριστεί με βάση την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η μετάβαση από μια αρδευόμενη αμειψισπορά σε ένα προτεινόμενο ξηρικό παραγωγικό σύστημα. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται το επίπεδο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για κάθε μια από τις εναλλακτικές καλλιέργειες που μπορεί να επιλέξει ο παραγωγός έτσι ώστε να αναδειχθεί το κοινωνικό όφελος από τη μείωση των εκπομπών με στροφή στη ξηρική αμειψισπορά. Στη συνέχεια υπολογίζεται η απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η αμειψισπορά αυτή για τους παραγωγούς προκειμένου να καθοριστεί το ύψος της ενίσχυσης που θα πρέπει αυτοί να λάβουν. Υπολογισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αρδευόμενων και ξηρικών καλλιεργειών Σε επίπεδο χώρας η γεωργία-κτηνοτροφία εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 9% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Dimitroulopoulou κ.α., 2009) και για το λόγο αυτό μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην μείωση των εκπομπών αυτών. Όσον αφορά την γεωργία οι κύριες πηγές αερίων θερμοκηπίου είναι η χρήση λιπασμάτων που επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) και η χρήση μηχανημάτων για καλλιέργεια και άρδευση που επιβαρύνει με διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 11

12 Οι υπολογισμοί των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πραγματοποιούνται στην παρούσα ανάλυση με βάση τα πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας στα πλαίσια του προγράμματος «Δημιουργία καινοτόμων εμπειριών αποδεικτικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών [Μέτρο 10, Καν (ΕΚ) 2182/02]», όπως παρουσιάζονται στη μελέτη των Καρανικόλας κ.α. (2009). Επισημαίνεται ότι για των υπολογισμό των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το Ν2Ο μετατρέπεται σε ισοδύναμα CO2 (CO2-eq) σύμφωνα με την συντελεστή μετατροπής: 1 kg Ν2Ο=298 CO2-eq (IPCC 1, 2006). Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Ν2Ο υπολογίζοντα οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές που προκαλούνται από τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Tier 1 που προτείνεται από το IPCC (2006). Για τις άμεσες εκπομπές υπολογίζεται σε πρώτη φάση η συνολική ποσότητα Ν που προστίθεται στο έδαφος (Fsn) με βάση τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα αζωτούχου λιπάσματος και την περιεκτικότητά του σε Ν (βλ. επίσης De Cara και Jayet, 2000) Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο συντελεστής εκπομπών (Ef1) για τον υπολογισμό του Ν2Ο που μετατρέπεται έπειτα σε CO2-eq. Για τις έμμεσες εκπομπές χρησιμοποιείται η ποσότητα του αζώτου που προστίθεται στο έδαφος και από αυτή υπολογίζεται η ποσότητα που εξατμίζεται (volatilization) και η ποσότητα που απορρέει (leaching) χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους συντελεστές (Fracgasf Fracleach). Στη συνέχεια οι ποσότητες αυτές πολλαπλασιάζονται με τους κατάλληλους συντελεστές εκπομπών (Ef4 και Ef5 αντίστοιχα). Όπως και στην περίπτωση των άμεσων εκπομπών, το N2O που υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο 1 Intergovernmental Panel on Climate Change 12

13 μετατρέπεται στη συνέχεια σε CO2-eq. Οι συνολικές εκπομπές σε Ν2Ο εκφρασμένες σε CO2-eq προκύπτουν από το άθροισμα των άμεσων και έμμεσων εκπομπών. Όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από την κατανάλωση ενέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αυτές υπολογίζονται με βάση τις εργασίες που πραγματοποιούνται στις επιμέρους καλλιέργειες (πχ. Neufeldt και Schäfer 2008). Οι εκπομπές CO2 στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις προέρχονται κυρίως από την κατανάλωση πετρελαίου κατά την πραγματοποίηση των διαφόρων εργασιών ανάλογα με την καλλιέργεια (κατεργασία εδάφους, λίπανση και φυτοπροστασία, σπορά, άρδευση, συγκομιδή και μεταφορά). Ειδικά στην περίπτωση της άρδευσης μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια ή η βαρύτητα που δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με εκπεμπόμενο CO2. Έτσι υπολογίζεται αρχικά η ηλεκτρική ενέργεια και τα λίτρα υγρού καυσίμου/ στρέμμα που απαιτούνται για κάθε καλλιέργεια και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τα κιλά CO2 ανά κιλοβατώρα ή λίτρο υγρού καυσίμου. Επισημαίνεται ότι για τα ελληνικά δεδομένα η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται αυξημένες εκπομπές σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (1,006 κιλά CO2 ανά κιλοβατώρα). Υπολογίζονται επίσης 2,66 κιλά CO2 ανά λίτρο πετρελαίου και 2,23 κιλά CO2 ανά λίτρο βενζίνης (Petersen κ.α., 2009). Πέρα από τις εκπομπές που προκύπτουν από τις πρακτικές των ίδιων των εκμεταλλεύσεων η γεωργία επιβαρύνει το περιβάλλον και λόγω της ενέργειας που καταναλώνεται για την κατασκευή των εισροών που χρησιμοποιεί και ειδικότερα των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων (π.χ. Olesen κ.α., 2006). Στο συνολικό υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει επομένως να συνεκτιμηθούν και οι εκπομπές που προκύπτουν από την κατασκευή των εισροών, αφού αυτές αποτελούν 13

14 σημαντικό ποσοστό των συνολικών εκπομπών ειδικά στις εντατικές καλλιέργειας. Οι εκπομπές που προκύπτουν από την παραγωγή των εισροών υπολογίζονται με βάση τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα κάθε εισροής και το ενεργειακό κόστος για κάθε κιλό αυτής. Υπολογίζεται για τα λιπάσματα ότι το ενεργειακό κόστος του αζώτου είναι 3 κιλά CO2 ανά κιλό, του φωσφόρου 0,9 κιλά CO2 ανά κιλό και του καλίου 0,6 κιλά CO2 ανά κιλό. Για τα φυτοφάρμακα υπολογίζεται για κάθε κιλό δραστικής ουσίας ενεργειακό κόστος 287 MJ, 263 MJ και 195 MJ για τα ζιζανιοκτόνα, τα εντομοκτόνα και τα μυκητοκτόνα αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι για κάθε MJ που καταναλώνεται εκπέμπονται 0,06 κιλά CO2 (Helsel, 1992; Nagy, 1999; Wells, 2001; Defra, 2005; Helsel, 2006). Το ύψος και η πηγή των εκπομπών για κάθε μια από τις αροτραίες καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται σε αντικατάσταση του καπνού φαίνονται στον Πίνακα του παραρτήματος 2. Επισημαίνεται τέλος ότι από το σύνολο των εκπομπών αυτών δεν έχει αφαιρεθεί η δέσμευση άνθρακα στο έδαφος (carbon sequestration) η οποία είναι περίπου ίδια σε όλες τις αροτραίες καλλιέργειες και επομένως η αντικατάσταση μιας καλλιέργειας από μια άλλη δεν έχει καμία επίπτωση σε αυτό το φαινόμενο. Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι αρδευόμενες καλλιέργειες ευθύνονται για σημαντικά μεγαλύτερες εκπομπές από τις ξηρικές, 2 Ανάλογα αποτελέσματα που αφορούν το ύψος των συνολικών εκπομπών CO2 προκύπτουν και από άλλες μελέτες. Οι Neufeldt και Schäfer (2008) εκτιμούν τις εκπομπές από την καλλιέργεια χειμερινών και ανοιξιάτικων σιτηρών σε 1340 κιλά CO2-eq/Ηa και 910 κιλά CO2-eq/Ηa αντίστοιχα. Οι Çiçek, Altıntaş και Erdal (2009) υπολογίζουν την απαιτούμενη ενέργεια για την καλλιέργεια ποτιστικού και ξηρικού σιταριού σε MJ/ha και MJ/Ηa αντίστοιχα (ή αλλιώς 79 κιλά CO2-eq/στρέμμα και 85 κιλά CO2- eq/στρέμμα, αντίστοιχα). Τέλος, οι Safa και Tabatabaeefar (2008) υπολογίζουν μέγιστη κατανάλωση καυσίμου στην αρδευόμενη καλλιέργεια σιταριού τα 598 λίτρα/ha (περίπου 159 κιλά CO2-eq/στρέμμα). 14

15 γεγονός που αποδεικνύει ότι το όφελος από την αντικατάσταση αυτών με μία ξηρική αμειψισπορά αφορά όχι μόνο την εξοικονόμηση νερού αλλά και την μικρότερη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με επιβλαβή αέρια θερμοκηπίου (μείωση εκπομπών κατά 113,3 κιλά CO2/στρέμμα). Όπως όμως φαίνεται στην επόμενη παράγραφο η μετάβαση από τις αρδευόμενες καλλιέργειες σε ξηρικές έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του εισοδήματος που απολαμβάνει ο παραγωγός. Υπολογισμός της απώλειας εισοδήματος από την εφαρμογή ξηρικής αμειψισποράς Για τον καθορισμού του ύψους της ενίσχυσης που θα πρέπει να λαμβάνουν οι παραγωγοί χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του μερικού προϋπολογισμού (βλ. Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 2003). Αρχικά υπολογίστηκε το ακαθάριστο κέρδος ανά στρέμμα για κάθε μία από τις αρδευόμενες και ξηρικές καλλιέργειες. Επισημαίνεται ότι στο ακαθάριστο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνεται η ενιαία ενίσχυση με εξαίρεση το βαμβάκι στο οποίο συνεκτιμάται η δεσμευμένη ενίσχυση ανά στρέμμα (35% της ενίσχυσης του βαμβακιού πριν το 2006). Συνεκτιμήθηκε, επίσης, η επιστροφή του ποιοτικού παρακρατήματος για το σκληρό σιτάρι και τον αραβόσιτο. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη το ποσό αυτό φτάνει τα 3,5 /στρέμμα για το σκληρό σιτάρι και τα 8,5 /στρέμμα για τον αραβόσιτο. Το ακαθάριστο κέρδος κάθε καλλιέργειας προκύπτει ως ο μέσος όρος της διετίας και υπολογίστηκε με τη χρήση τεχνικοοικονομικών στοιχείων δείγματος 500 εκμεταλλεύσεων, που συγκεντρώθηκαν από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος«δημιουργία καινοτόμων εμπειριών αποδεικτικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών [Μέτρο 10, Καν 15

16 (ΕΚ) 2182/02]», όπως παρουσιάζονται στη μελέτη των (Καρανικόλας κ.α., 2009). Στη συνέχεια εκτιμήθηκε η διαφορά στο ακαθάριστο κέρδος μεταξύ της αρδευόμενης αμειψισποράς, στην οποία συμμετέχουν οι αρδευόμενες καλλιέργειες και της προτεινόμενης, ξηρικής αμειψισποράς. Προς διευκόλυνση των πληρωμών και των διοικητικών ελέγχων οι υπολογισμοί αυτοί ανάγονται στο 100% της επιλέξιμης έκτασης της συνιστώσας του καπνού. Όπου επιλέξιμη θεωρείται για τους σκοπούς τις παρούσας και για διευκόλυνση των υπολογισμών η διαθέσιμη έκταση της εκμετάλλευσης. Ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει το ακαθάριστο κέρδος ανά στρέμμα για κάθε μία από τις καλλιέργειες, για την αρδευόμενη αμειψισπορά αλλά και για την προτεινόμενη ξηρική αμειψισπορά. Φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα ότι για κάθε στρέμμα που εντάσσεται στην ξηρική αμειψισπορά ο παραγωγός απολαμβάνει κατά μέσον όρο 8,4. Η αρδευόμενη αμειψισπορά σε ένα στρέμμα εδάφους αποδίδει ως εξής: Αραβόσιτος 78,0 Βαμβάκι 100,4 Μηδική 94,3 Επομένως η στρεμματική ενίσχυση που ο παραγωγός πρέπει να λαμβάνει για την ένταξη ενός στρέμματος επιλέξιμης έκτασης στην ξηρική αμειψισπορά φαίνεται παρακάτω για κάθε μια από τις υπάρχουσες αρδευόμενες καλλιέργειες Αραβόσιτος 59,2 Βαμβάκι 59,8 Μηδική 60,2 Ο παραγωγός θα μπορεί να λαμβάνει την ενίσχυση αυτή για το 100% της επιλέξιμης έκτασης της συνιστώσας του καπνού με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζει την προτεινόμενη ξηρική αμειψισπορά. 16

17 Πίνακας 2. Υπολογισμός στρεμματικής ενίσχυσης για προώθηση της ξηρικής αμειψισποράς Ακαθάριστο κέρδος /στρέμμα Ακαθάριστο κέρδος /στρέμμα της επιλέξιμης έκτασης της συνιστώσας του καπνού Διαφορά Ακαθαριστου κέρδους Αρδευόμενης _ Ξηρικής αμειψισποράς (Υψος ενίσχυσης) Αρδευόμενες καλλιέργειες Αραβόσιτος 78,0 66,3 59,2 Βαμβάκι 100,4 65,3 59,8 Μηδική 94,3 66,0 60,2 Ξηρικές καλλιέργειες Μέσος όρος ξηρικής αμειψισποράς/στρέμμα (Δ) Σιτηρά* 10,1 Βίκος 6,7 8,4 *Υπολογίζεται το ακαθάριστο κέρδος ως σταθμισμένος μέσος όρος τριών καλλιεργειών, σιτάρι μαλακό, σιτάρι σκληρό και βρώμη. Η στάθμιση πραγματοποιείται με βάση την κατανομή της έκτασης με ξηρικά σιτηρά όπως αυτή διαμορφώθηκε το 2006 στις εκμεταλλεύσεις του δείγματος. Κόστος εγκατάστασης μετρητή Κόστος αγοράς και εγκατάστασης 200 Ανά έτος 40 Ανά στρέµµα (µέση έκταση 8στρ.) 5 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Υπολογίζεται με τον παρακάτω πίνακα, που απαρτίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία κόστους. ι. Κόστος προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης (Συλλογή εγγράφων, επικύρωση κλπ) 17

18 Κόστος συναλλαγής ΧΡΟΝΟΣ Ημέρες Ευρώ Σύνολο Αιτηση ,00 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νομικά και άλλα έξοδα 60,00 Σύνολο Κόστους Συναλλαγής ανά εκμετάλλευση 150,00 Κόστος Συναλλαγής 150,00 Ευρώ / 5 έτη = 30,00 ευρώ/έτος Αρα Με μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης παραγωγού 8 στρέμματα 30,00 Ευρώ / 8 στρέμματα = 3,75 Ευρώ/στρέμμα Βιβλιογραφία Καρανικόλας, Π., Νέλλας, Ε., Τσιµπούκας, Κ και Τσουκαλάς, Στ., Καπνός: Από την ελπίδα στη απαξίωση. Αθήνα: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Κιτσοπανίδης, Γ.Ι. και Καµενίδης, Χ.Θ., Θεσσαλονίκη: Εκδοσεις Ζητη. Αγροτική Οικονοµική. Γ έκδοση. Çiçek, Α., Altıntaş, G. και Erdal, G., Energy consumption patterns and economic analysis of irrigated wheat and rainfed wheat production: Case study for Tokat region. Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment, 7 (3&4), p De Cara, S. και Jayet, P.A., Emissions of greenhouse gases from agriculture: the heterogeneity of abatement costs in France. European review of agricultural economics, 27(3), p Defra Guidelines for company reporting on GHG emissions Dimitroulopoulou, C, Plemmenos, V. και Ziomas I., Greenhouse gas emission trends (Gr-EEA CSI 010). National Centre for Environment and Sustainable Development [Online]. Available at: ssures/gr-eea%20csi%20010.pdf Helsel, Z.R., Energy and alternatives for fertilizer and pesticide use. In: Fluck, R.C., ed. Energy in farm production. Vol 6 in Energy in World Agriculture. Elsevier, New York, p Helsel, Z.R., Energy in pesticide production and use. Encyclopedia of Pest Management, 1(1), p.1-4. IPCC, Guidelines for national greenhouse gas inventories. Reference manual Nagy, C., Energy coefficients for agricultural inputs in Western Canada, Canadian Agricultural Energy and Use Data Analysis Centre 18

19 Neufeldt, H. και Schäfer, M., Mitigation strategies for greenhouse gas emissions from agriculture using a regional economic-ecosystem model. Agriculture, Ecosystems and Environment, 123, p Olesen, J.E., Schelde, K., Weiske, A., Weisbjerg, M.R., Asman, W.A.H. και Djurhuus, J., Modelling greenhouse gas emissions from European conventional and organic dairy farms. Agriculture, Ecosystems and Environment 112, p Petersen, E.H., Schilizzi, S. και Bennet, D., The impacts of greenhouse gas abatement policies on the predominantly grazing systems of south-western Australia. International and development Economics. Working paper Asia Pacific School of Economics and Government, Australian National University. Australia. Safa Μ. και Tabatabaeefar Α., Fuel consumption in wheat production in irrigated and dry land farming. World Journal of Agricultural Sciences, 4(1), p Wells C., Total energy indicators of agricultural sustainability: Dairy farming case study. University of Otago 19

20 Δράση 2.3 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού Ενδεικτικός συνοπτικός πίνακας του μέτρου Επίπεδο αναφοράς Οι τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης κατά τις οποίες η χρήση αγροχημικών και η άρδευση γίνονται χωρίς να προηγηθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και δοκιμές. Ενισχυόμενη αλλαγή διατήρηση διαχειριστικής πρακτικής Αναλύσεις Εδάφους Φυλλοδιαγνωστικές Εργαστ. Αναλύσεις για Ποιότητα προϊόντων Αναλύσεις για Υπολείμματα φυτοφαρμάκων Ποιότητα Εδάφους Αναλύσεις νερού σε πηγές Στερεοσκόπιο ph μετρο εδάφους Αγωγιμόμετρο Πενετρόμετρο Ποτενσιόμετρο Μετρητής παροχής νερού Μετεωρολογικός κλωβός / Εκ Παγίδες Λογισμικό Επιβλέπων + βοηθός Σύμβουλος Πιστοποίηση Κατάρτιση από ειδικούς (π.χ. κλάδεμα) Μετρήσεις επίτόπιες (Παγίδες κλπ ) Μεταβολή οικονομικού μεγέθους με το οποίο συνδέεται Κόστος υπηρεσιών διαπιστευμένου εργαστηρίου Κόστος αγοράς εξοπλισμού Κόστος υπηρεσιών ειδικών. Κανονιστικές ρυθμίσεις που ορίζουν το επίπεδο αναφοράς Λόγω της ολιστικής προσέγγισης που ακολουθείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και του οριζόντιου χαρακτήρα της εφαρμογής θεωρείται ότι τους παραγωγούς που συμμετέχουν δεσμεύει το σύνολο των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης (βλ. Παράρτημα.) Χημική ζιζανιοκτονία Η επιλογή εναλλακτικών καλλιεργειών Χειρονακτική ζιζανιοκτονία Έλεγχος Προσαρμογής εναλλακτικών Κόστος ανθρώπινης εργασίας Κόστος χλωρής λίπανσης Κόστος 20

21 γίνεται χωρίς να στηρίζεται σε μελέτη και δοκιμή. Το επίπεδο τεχνογνωσίας για τις νέες καλλιέργειες είναι πολύ χαμηλό. Χημική Λίπανση καλλιεργειών Κατάρτιση από ειδικούς Ακαλλιέργητα περιθώρια τουλάχιστον στο 5% της έκτασης του αγροτεμαχίου (περιμετρικά) Χλωρή λίπανση στο 20% κυλιόμενη Κόστος συναλλαγής εγκατάστασης και καλλιέργειας εναλλακτικών καλλιεργειών Μείωση προσόδου λόγω παύσης καλλιέργειας στους δοκιμαστικού αγρούς. Κόστος υπηρεσιών ειδικών. Μείωση ακαθάριστου κέρδους λόγω παύσης καλλιέργειας Μείωση ακαθάριστου κέρδους λόγω παύσης καλλιέργειας Μείωση κόστους λίπανσης Κόστος εγκατάστασης, ενσωμάτωσης 21

22 Νομική Βάση 17. ΚΥΑ /ΦΕΚ Β 1921/ Εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 18. ΥΑ / ΦΕΚ Β 538/ Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. Αριθμ /ΦΕΚ Β 1921/ απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 19. ΚΥΑ / ΦΕΚ Β 1183/ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ /ΦΕΚ Β 1921/ , υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 796/2004 τηε Επιτροπής όσον αφορά στην ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των κυρώσεων. 20. ΚΥΑ / ΦΕΚ Β 764/ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού. 21. ΥΑ /ΦΕΚ 1307/ Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. Αριθμ / ΦΕΚ Β 764/ , απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που 22

23 αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού» 22. ΥΑ /ΦΕΚ Β 1447/ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. Αριθμ / ΦΕΚ Β 538/ απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. Αριθμ / ΦΕΚ Β 1921/ απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 23. ΚΥΑ 20416/2519 /ΦΕΚ Β 1196/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του Αργολικού Πεδίου που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ) 24. ΚΥΑ 20417/2520 /ΦΕΚ Β 1195/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του Κωπαϊδικού Πεδίου που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ) 25. ΚΥΑ 20418/2521 /ΦΕΚ Β 1197/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του Πηνειού Ηλείας που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ) 26. ΚΥΑ 25638/2905 /ΦΕΚ Β 1422/ Πρόγραμμα δράσης για το Θεσσαλικό Πεδίο που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ) 23

24 27. ΚΥΑ 16175/824 /ΦΕΚ Β 530/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ αριθ, /2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (β 1212) 28. ΚΥΑ 50981/2308 /ΦΕΚ Β 1895/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή της πεδιάδας Άρτας - Πρέβεζας, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ αριθ, /2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (β 1212) 29. ΚΥΑ 50982/2309 /ΦΕΚ Β 1894/ Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή της λεκάνης του Στρυμόνα, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β ), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ αριθ, /2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (β 1212). 30. Πρότυπο AGRO 2 Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή Μέρος 1. Προδιαγραφή. 31. Πρότυπο AGRO 2 Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή Μέρος 2. Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή. 32. Κατευθυντήρια Οδηγία Προτύπου AGRO 2 24

25 Σχετικά Μέτρα Πολλαπλής Συμμόρφωσης Λόγω της ολιστικής προσέγγισης που ακολουθείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και του οριζόντιου χαρακτήρα της εφαρμογής θεωρείται ότι τους παραγωγούς που συμμετέχουν δεσμεύει το σύνολο των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Περιορισμοί που τίθενται από τον Κανονισμό (Παράρτημα 1698/2005) Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον Κανονισμό για τις ετήσιες καλλιέργειες είναι 600 ανά εκτάριο. 25

26 Περιγραφή της δράσης Η γεωργία με τη μορφή που ασκείται (εντατικοποίηση, εκμηχάνιση, αλόγιστη και εσφαλμένη χρήση εισροών και νερού) έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία όσο και στους καταναλωτές, ενώ, παράλληλα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ανάλογα προβλήματα δημιουργούνται στους ίδιους τους παραγωγούς από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Η ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής αποτελεί ένα πολυδιάστατο δημιουργικά εξελισσόμενο σύστημα σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας στον γεωργικό τομέα, το οποίο ικανοποιεί την κοινωνική απαίτηση για αειφόρο αγροτική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, ενώ παράλληλα παρέχει ασφάλεια και στους χώρους δουλειάς. Προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση από τη συμβατική παραγωγή καπνού σε αυτή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση ενός καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών που θα καλύπτει το πρόσθετο κόστος και τις δαπάνες συναλλαγής που συνεπάγεται η προσαρμογή αυτή. Σημειώνεται ότι αντίστοιχο καθεστώς για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου εφαρμόζεται στο πλαίσιο του μέτρου 132. Πέραν των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης κρίνεται αναγκαίο να αναληφθεί από τους παραγωγούς μια σειρά συμπληρωματικών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων με στόχο τη εξοικονόμηση νερού, την αποφυγή αυξημένης έκλυσης αερίων θερμοκηπίου, τη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου. 26

27 Στόχος Το μέτρο επιδιώκει την ενθάρρυνση των παραγωγών να συμμετάσχουν σε αναγνωρισμένα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής με στόχους: - Την προστασία του περιβάλλοντος και, συνεπώς, την άμβλυνση των ευρύτερων αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνία - Την αύξηση της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας - Την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές - Την ασφάλεια στο χώρο εργασίας Oι ενισχυόμενες δράσεις είναι η προσφυγή στις υπηρεσίες ειδικών, η προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης περιβαλλοντικών και άλλων δεικτών αλλά και η προσφυγή σε ειδικευμένα διαπιστευμένα εργαστήρια μέτρησης. Οι πρόσθετες περιβαλλοντικές δράσεις αφορούν στη χλωρή λίπανση τμήματος της έκτασης εκ περιτροπής, τη δημιουργία ακαλλιέργητων περιθωρίων και τη χειρονακτική απομάκρυνση των ζιζανίων. Επίπεδο αναφοράς, πέραν του οποίου ενισχύεται η εκμετάλλευση, αποτελεί η συνήθης πρακτική της μη προσφυγής σε υπηρεσίες εξειδικευμένων προσώπων ή/και εργαστηρίων και η μη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης, με τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης. Επιπροσθέτως η συνεχής μονοκαλλιέργεια καπνού και η χρήση χημικής λίπανσης και ζιζανιοκτονίας. Ενισχυόμενες πρακτικές - υπολογισμοί Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνονται υπόψη οι αγρονομικές υποθέσεις εργασίας και οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τους υπολογισμούς που αιτιολογούν α) το πρόσθετο κόστος 27

28 που οφείλεται στην αναληφθείσα δέσμευση, και β) το ύψος του κόστους συναλλαγής. Α) Οι ενισχυόμενες Πρακτικές Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία και οι πρακτικές (υπηρεσίες, μετρήσεις, εξοπλισμός) που συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία και συνιστούν το πρόσθετο κόστος (εμφανείς δαπάνες) που προκύπτει από την μετάβαση της συμβατικής παραγωγής σε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της καπνοκαλλιέργειας. Ο σχεδιασμός έλαβε υπόψη τις ουσιαστικές διεργασίες ενώ, παράλληλα, εισήγαγε και τις καινοτόμες υπηρεσίες που συνάδουν αφενός με τη σύγχρονη θεώρηση της οργάνωσης και διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής και αφετέρου θα επιτρέψουν την ευχερέστερη αποδοχή από την ομάδα στόχο του συγκεκριμένου γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου. Πρόσθετες υποχρεώσεις Πέραν της εφαρμογής των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης στο σύνολο της επιλέξιμης έκτασης της εκμετάλλευσης οι παραγωγοί λαμβάνουν τις παρακάτω πρόσθετες υποχρεώσεις. 1. Χλωρή λίπανση 20% της επιλέξιμης έκτασης με ψυχανθή, σε διαφορετικό τμήμα της έκτασης κάθε χρόνο. Το ψυχανθές δεν συγκομίζεται, ενσωματώνεται την κατάλληλη χρονική περίοδο για να παρέχει το μέγιστο των θρεπτικών. Συνεπώς οι ενισχυόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν το όργωμα του χωραφιού, τη σπορά του ψυχανθούς και την ενσωμάτωση.. Θεωρήθηκε ότι από τη χλωρή λίπανση παρέχονται γύρω στις 2,5-3 μονάδες Ν συνεπώς, υπολογίστηκε μείωση του κόστους θρέψης γύρω στο 20% του συνολικού. 28

29 2. Ακαλλιέργητα περιθώρια 1 μέτρου που να συμποσούνται σε τουλάχιστον 5% της έκτασης. 3. Χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων Η υποθετική εκμετάλλευση που αναλύεται στο παράδειγμα αποτελείται από 30 παραγωγούς που καλλιεργούν 231 στρέμματα. Ήτοι 1 αγροτεμάχιο μεγέθους 7,7 στρεμμάτων. 29

30 Παραγωγοί: 30 Εκμετάλλευση ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Αγροτεμάχι α / παραγωγό: 1 Μονάδα Αναφορά ς Ποσοστό % Μεταβλη τές Υπολογισμο ί Χρόνος αναφορ άς Στρέμματα / αγροτεμάχι ο: 7,7 Ποσό Σύνολο πενταετ ίας Ποσό πενταετ ίας ανά παραγω Σύνολο γό Ετησίως Ετήσιο ποσό ανά παραγωγό Ετήσιο ποσό ανά στρέμμα ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ ΝΗΣ: 38462, , ,50 256,42 33,30 1. Υπηρεσίες 1 Επιβλέπων +/- βοηθός Εκ ,00 416, ,00 83,33 10,82 Σύμβουλος Εκ ,00 166, ,00 33,33 4,33 Πιστοποίηση Εκ ,00 166, ,00 33,33 4,33 2. Εξοπλισμός 1 Στερεοσκόπιο Εκ ,00 66,67 400,00 13,33 1,73 ph μετρο εδάφους Εκ ,00 10,00 60,00 2,00 0,26 Αγωγιμόμετρο Εκ ,00 10,00 60,00 2,00 0,26 Πενετρόμετρο Εκ ,00 6,67 40,00 1,33 0,17 Ποτενσιόμετρο Εκ ,00 5,00 50,00 1,00 0,13 3. Μετρήσεις 1 Αναλύσεις νερού σε n πηγές / Εκ) ,00 33,33 200,00 6,67 0,87 Μετεωρολογικός κλωβός / Εκ ,00 100,00 600,00 20,00 2,60 4. Αγροτεμάχια 30 Αναλύσεις Εδάφους: Φυλλοδιαγνωστι κές Εργαστ. Αναλύσεις για Ποιότητα Αναλύσεις για Υπολείμματα Αγροτεμά χιο ,00 50,00 300,00 10,00 1,30 Αγροτεμά χιο ,00 187, ,00 37,50 4,87 Αγροτεμά χιο ,00 37,50 225,00 7,50 0,97 Αγροτεμά χιο ,00 0,00 0,00 0,00 Παγίδες κλπ μετρήσεις Αγροτεμά χιο ,50 18,75 112,50 3,75 0,49 5. Πρόσθετες υποχρεώσεις ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 60,35 Χλωρή λίπανση Μείωση προσόδου Στρέμμα ,94 30

31 Μείωση κόστους λίπανσης Στρέμμα ,24 Κόστος εγκατάστασης Στρέμμα ,31 Χειρονακτική διαχείριση ζιζανίων Κόστος εργασίας Στρέμμα ,25 - Κόστος χημικής ζιζανιοκτονίας Στρέμμα 75-21,21-15,91 ΣΥΝΟΛΟ 93,65 Β) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Υπολογίζεται με τον παρακάτω πίνακα, που απαρτίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία κόστους. ι. Κόστος προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης (Συλλογή εγγράφων, επικύρωση κλπ) Κόστος συναλλαγής ΧΡΟΝΟΣ Ημέρες Ευρώ Σύνολο Αιτηση ,00 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νομικά και άλλα έξοδα 60,00 Σύνολο Κόστους Συναλλαγής ανά εκμετάλλευση 150,00 Κόστος Συναλλαγής 150,00 Ευρώ / 5 έτη = 30,00 ευρώ/έτος Αρα Με μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης παραγωγού 7.7. στρέμματα 30,00 Ευρώ / 7,7 στρέμμα = 3,90 Ευρώ/στρέμμα Ενδεικτικός πίνακας μέτρου ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού Ενισχυόμενη πρακτική Ετήσια μεταβολή σε /ha Εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης 333,0 διαχείρισης Πρόσθετες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 603,5 31

32 Κόστος συναλλαγής 39,0 ΣΥΝΟΛΟ 975,5 Προτεινόμενη ενίσχυση Πηγές Στοιχείων - Αμοιβές Συμβούλων Επιβλέποντος Βοηθού - Πιστοποίησης: Επικοινωνία ερευνητών με φορείς της αγοράς - Αναλύσεις (ύδατος, υπολειμμάτων, εδάφους, φυλλοδιαγνωστική κ.λπ): Τιμές Αγοράς - Πιστοποιημένα Εργαστήρια ΕΣΥΔ Επικοινωνία Ερευνητών - Εξοπλισμός Τιμές Αγοράς - Ημερομίσθια: Δείκτες Σχεδίων Βελτίωσης - Στοιχεία κόστους, προσόδου κλπ καπνού: Καρανικόλας, Π., Νέλλας, Ε., Τσιμπούκας, Κ και Τσουκαλάς, Στ., Καπνός: Από την ελπίδα στη απαξίωση. Αθήνα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 32

33 Παράρτημα Πινάκων καλλιέργεια Πίνακας Παραρτήµατος 1. Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου ανά Ν 2 Ο-Λίπασµα (κιλά CO 2- eq/στρέµµα) CO 2 -Χρήση µηχ/των (κιλά CO 2 /στρέµµα) CO 2 -Εισροές (κιλά CO 2 /στρέµµα) Σύνολο-CO 2 (κιλά CO 2 /στρέµµα) Αρδευόµενες καλλιέργειες Αραβόσιτος 126,0 33,8 83,7 243,5 Βαµβάκι 67,0 26,9 64,8 158,7 Μηδική 62,0 23,6 53,8 139,4 Σύνολο αρδευόµενης αµειψισποράς (Α)* 154,5 Ξηρικές καλλιέργειες Σιτάρι µαλακό 61,3 7,2 35,3 103,8 Σιτάρι σκληρό 70,2 11,7 45,3 127,2 Βρώµη 49,8 12,8 30,3 92,9 Βίκος 3,2 6,9 3,7 13,8 Αγρανάπαυση Σύνολο ξηρικής αµειψισποράς (Β)** 41,2 Μείωση εκποµπών (Α-Β) 113,3 *υπολογίζεται σταθµισµένος µέσος όρος των εκποµπών των καλλιεργειών ανάλογα µε το ποσοστό που αυτές κατείχαν στην αµειψισπορά το 2006 **υπολογίζεται µέσος όρος των καλλιεργειών - 33

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β4 Πληροφορίες: Μιχάλης Ζήνας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις

Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις 1.1 Κοινές δεσμεύσεις που ισχύουν τόσο για τις πεδινές όσο και τις λοφώδεις εκτάσεις Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν: Να εφαρμόσουν τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία SOIL CARBON MANAGER (SOCRATES) μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία Γκέρτσης 1, Α., Χατζηγιαννάκης 2, Ε., Ηλίας 2, Α., Στεφάνου 3, Στ. και Πανώρας 2, Α.

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

5.3.2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 5.3.2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (iv) και 39 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Άρθρα 27 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π46 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Α. Για ιδιόκτητες εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, η προσκόμιση βεβαίωσης υποθηκοφυλακείου ή άλλων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ε. Μπουσίου /νση: Αχαρνών 2 Τηλέφωνο: 210-2124208 Fax: 210-5246258 E

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 1. ΜΕΤΡΟ 1. «ΜΕΙΩΣΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ»

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 1. ΜΕΤΡΟ 1. «ΜΕΙΩΣΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ» Π31.(Βλέπε εκτύπωση) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ Το υποπρόγραμμα 1 ή «παλαιό πρόγραμμα» αφορά το αρχικό πρόγραμμα «Μείωση της νιτρορύπανσης στη Θεσσαλία» στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) 2078/92, το οποίο εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ομάδων Ομάδων Εκμεταλλεύσεων Εκμεταλλεύσεων Καπνοπαραγωγών Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας- Αιτωλοακαρνανίας Κιλκίς-Καρδίτσα για τα έτη

Ανάλυση Ομάδων Ομάδων Εκμεταλλεύσεων Εκμεταλλεύσεων Καπνοπαραγωγών Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας- Αιτωλοακαρνανίας Κιλκίς-Καρδίτσα για τα έτη Ανάλυση Ομάδων Εκμεταλλεύσεων Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας-Κιλκίς Κιλκίς-Καρδίτσα Καρδίτσα για τα έτη 2005-20062006 Βασικές κατηγορίες μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ομαδοποίηση Ηλικία του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση (Κοµοτηνή) 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Απρίλιος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Close the Loop πρόσφατα ολοκλήρωσε μελέτη υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ελαιόλαδου, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Σελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ5: Τεχνοοικονομική ανάλυση για τον καθορισμό τιμής πώλησης τελικού προϊόντος από αγρότη Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα 0 1 2 0 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Χημικός Μηχανικός Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής ΓΓΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 4 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5383 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Προς: Δ/νσεις Αγροτικής ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα Προϊόντα (ΟΠΠ) Η στρατηγική της ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ 08/02/2011 1. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΔΡΑΣΗΣ Η εκδήλωση είναι το εφάπαξ γεγονός «Διοργάνωση της κοπής βασιλόπιτας της ΕΛΕΤΑΕΝ για το 2011»,

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2014 AgroStrat Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού Οι εταίροι του

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στ. Σταματιάδης Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2-1, AGRO 2-2

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΑΔΑ: Β4ΩΡΒ-ΚΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗ

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗ LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 2: Συντελεστές παραγωγής (συνέχεια)

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 2: Συντελεστές παραγωγής (συνέχεια) Αγροτική Οικονομία Ενότητα 2: Συντελεστές παραγωγής (συνέχεια) Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ε σ σ α λ ί α ς Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ AGRO_LESS : 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΚΜ Η ΧΩΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα ρ. E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (.Ε) Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873, ekab@nagref-her.gr Τι είναι η εδαφοκάλυψη Εδαφοκαλυψη είναι η µέθοδος κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα i adapt

Το πρόγραμμα i adapt Ένα πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το πρόγραμμα i adapt Πιλοτικό πρόγραμμα νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Χρήστος Μακρόπουλος Ημερίδα: «i

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11855. Λέξεις κλειδιά: εισροές ενέργειας, διοξείδιο του άνθρακα, εκμηχάνιση, μεταβολή ενεργειακού ισοζυγίου.

Αθήνα, 11855. Λέξεις κλειδιά: εισροές ενέργειας, διοξείδιο του άνθρακα, εκμηχάνιση, μεταβολή ενεργειακού ισοζυγίου. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μ. Λουφοπούλου 1, Ε.Ροδιάς 2, Δ. Μπόχτης 3, Δ. Μόσχου 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα