ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ"

Transcript

1 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

2 Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και νέκρωση του πνευμονικού παρεγχύματος (κοκκιωμάτωση).

3 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ (Α) 1. Ομάδα Ι: Νεκρωτικές κοκκιωματώδεις αγγειίτιδες α. Wegener κοκκιωμάτωση β. Αλλεργική κοκκιωμάτωση και Αγγειίτις (Churg Strauss Syndrome) γ. Νεκρωτική Σαρκοειδιτική Κοκκιωμάτωση 2. Ομάδα ΙΙ: Αγγειοκεντρικές Λεμφοϋπερπλαστικές Επεξεργασίες α. καλοήθης Λεμφοκυτταρική Αγγειίτις και κοκκιωμάτωση β. Λεμφωματοειδής Κοκκιωμάτωση γ. Αγγειοκεντρικό Λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα

4 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ (Β) 3. Ομάδα III: Διάφορες αγγειίτιδες α. Κλασσική Οζώδης Πολυαρτηρίτις και Αγγειίτις εξ υπερευαισθησίας β. Πνευμονικές Λοιμώξεις γ. Νόσος Behcet δ. Πνευμονική Υπέρταση ε. Νοσήματα Κολλαγόνου

5 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ 1. Wegener s κοκκιωμάτωση 2. Αλλεργική αγγειίτιδα και κοκκιωμάτωση 3. Νεκρωτική σαρκοειδική κοκκιωμάτωση 4. Βρογχοκεντρική κοκκιωμάτωση 5. Λεμφοματοειδής κοκκιωμάτωση

6 Κολλαγονο-αγγειακά νοσήματα με θετικά ΑΝΑ

7 Συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα μη σχετιζόνενα με ΑΝΑ αναφέρονται σαν πρωτοπαθείς συστηματικές αγγειίτιδες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Wegener s κοκκιωμάτωση (WG), η Churg-Strauss (CSS) και η μικροσκοπική πολυαγγειίτις(mpa) που συνοδεύονται από αυτοαντισώματα (ΑΝCA) (αγγειίτιδες συνοδευόμενες με ANCA).

8 Οι ιστολογικές αλλοιώσεις δεν είναι πάντοτε παθογνωμονικές για κάθε μορφή αγγειίτιδος.

9 1. Βιοψία δέρματος επί αλλοιώσεων πορφυρικών ήκνιδωτικών. 2. Βιοψία γαστροκνημιαίου νεύρου επί υποψίας νευρολογικής προσβολής, ή τυφλή βιοψία μυός. 3. Βιοψία κροταφικής αρτηρίας: Τις περισσότερες φορές παθογνωμονική. 4. Βιοψία νεφρού, ύπατος ή πνευμόνων όταν: κλινικά, εργαστηριακά ή ακτινολογικά ευρήματα συνηγορούν ότι τα όργανα αυτά πάσχουν.

10 Η Wegener κοκκιωμάτωση είναι νόσος ιδιοπαθής, πολυσυστηματική, η οποία χαρακτηρίζεται από κοκκιωματώδη φλεγμονή, νέκρωση και αγγειίτιδα.

11 Τα C ANCA είναι θετικά σε ποσοστό 85-90% ενεργού γενικευμένης WG, 60-85% των περιπτώσεων ενεργού περιορισμένης και 30-35% των περιπτώσεων ανενεργού WG.

12 ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ 1. Λευκοκυτταροκλαστική τριχοειδίτις με ινιδοειδή νέκρωση των τριχοειδών και συνοδό φλεγμονή του διαμέσου ιστού από πολυμορφοπύρηνα. 2. Αρτηρίτις και φλεβίτις όπου η φλεγμονή είναι οξεία, χρόνια ή κοκκιωματώδης με ή χωρίς νέκρωση.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Το κύριο διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα της WG είναί η κοκκιωματώδης λοίμωξη που περιλαμβάνει μύκητες και τυπικά ή άτυπα μυκοβακτηρίδια.

24 Διαφορική διάγνωση - συμπερασματικά 1. Όταν υπάρχει συνδυασμός κοκκιωματώδους φλεγμονής, παρεγχειματικής νεύρωσης και αγγειίτιδος η διάγνωση της W.G. τίθεται εφόσον αποκλειστεί η λοίμωξη. 2. Όταν όλα τα ιστοπαθολογοανατομικά ευρήματα δεν υπάρχουν τότε η διάγνωση της W.G. θεωρείται ύποπτη και γίνεται κλινικοεργαστηριακός συσχετισμός και επιπροσθετες μελέτες περιλαμβάνοντας τα test ANCA.

25 Churg-Srtauss σύνδρομο ή αλλεργική κοκκιωμάτωση είναι κλινικό σύνδρομο άσθματος ή αλλεργικής ρινίτιδας με έντονη περιφερική ηωσινοφιλία.

26 Η αγγειίτις προσβάλει αρτηρίες, φλέβες και συχνά τριχοειδή και μπορεί να είναι ηωσινοφιλική, πολυμορφοπυρηνική ή κοκκιωματώδης. Συνήθως όμως προσλαμβάνει χαρακτήρες εστιακής νέκρωσης του αγγειακού τοιχώματος συνοδευόμενη από περιαγγειακή και διατοιχωματική διήθηση από ηωσινόφιλα.

27 Στάδια συνδρόμου Churg-Strauss 1. Ανώτερο αναπνευστικό. α. Σοβαρό άσθμα β. Αλλεργική ρινίτιδα 2. Κατώτερο αναπνευστικό. α. Ηωσινοφιλικές διηθήσεις πνεύμονος. 3. Αγγειίτις (συμβαίνει μέσα σε τρία χρόνια από το πρώτο σύμπτωμα). α. Κοκκιωματώδης αγγειίτις μικρών αγγείων συνοδευόμενη με ANCA (θετικά σε 70% των περιπτώσεων).

28 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 1. Κοκκιωματώδης φλεγμονή πλούσια σε ηωσινόφιλα που προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα. 2. Νεκρωτική αγγειίτις μικρού και μέσου μεγέθους αγγείων που συνοδεύεται με άσθμα και ηωσινοφιλία.

29

30

31

32

33

34 Διαφορική διάγνωση 1. Οζώδης πολυαρτηρίτις (αγγειίτις μέσου μεγέθους αγγείων). 2. ANCA-αγγειίτις μικρών αγγείων. α. Wegener s κοκκιωμάτωση. β. Μικροσκοπική πολυαγγειίτις.

35 Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την οζώδη πολυαρτηρίτιδα, τη χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία και Wegener κοκκιωμάτωση.

36 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ 1. Ηωσινοφιλική πνευμονία Απλή Τροπική Χρόνια Οξεία 2. Βλεννώδη έμφρακτα στο βρόγχο 3. Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση 4. Βρογχοκεντρική κοκκιωμάτωση 5. Αλλεργική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση

37 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ 1. Νόσος Churg Srtauss 2. Ηωσινοφιλικό κοκκίωμα 3. Αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία

38 Οζώδης πολυαρτηρίτις ορίζεται ως η νεκρωτική φλεγμονή μέσου μεγέθους ή μικρών αρτηριών χωρίς σπειραματονεφρίτιδα ή αγγειϊτιδα σε αρτηριόλια, τριχοειδή ή φλεβίδια.

39 Μικροσκοπική Πολυαγγειίτις (μικροσκοπική πολυαρτηρίτις) Οι αγγειακές βλάβες χαρακτηρίζονται από τμηματική ινιδοειδή νέκρωση τοιχωματική και περιαγγειακή πολυμορφοπυρηνική διήθηση με λευκοκυτταροκλασία σε οξείες βλάβες και ίνωση σε παλαιότερες βλάβες.

40

41 Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει Goodpasture s σύνδρομο, Wegener κοκκιωμάτωση και πορφύρα Hemoch-Schonlen.

42

43

44 ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΕΣ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ-ΑΓΓΕΙΑΚΑ Τα νοσήματα αυτά είναι: Ρευματοειδής αρθρίτις. Ρευματικός πυρετός. Σκληρόδερμα. Ερυθηματώδης λύκος. Δερματομεοσίτις-Πολυμυοσίτις. Σύνδρομο Behet. Σύνδρομο Sjogren.

45

46

47

48

49

50

51

52 Νεκρωτική σαρκοειδική κοκκιωμάτωση (NSG) Είναι υποτύπος της σαρκοείδωσης ή είναι μορφή πνευμονίτιδος εξ υπερευαισθησίας; Οι περισσότερες αναφορές συνηγορούν υπέρ του πρώτου. Η NSG συνοδεύεται με νέκρωση και αγγειακή προσβολή συνήθως κοκκιωματώδη.

53 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΚΟΕΙΔΙΤΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗΣ (NSE) 1. Καλώς περιγεγραμμένα μη νεκρωτικά κοκκιώματα. 2. Παρεγχυματική νέκρωση. 3. Κοκκιωματώδης αγγειίτις.

54

55

56

57 Η Βρογχοκεντρική κοκκιωμάτωση αναφέρεται σαν ανοσολογική αντίδραση παθογενετικά συνδεδεμένη με χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία και αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση.

58

59

60

61

62 ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Ηοντότηςαυτή περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον Liebow και θεωρήθηκε ως αγγειοκεντρική λεμφοϋπερπλαστική επεξεργασία με επικρατούσα πνευμονική προσβολή.

63 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 1. Πολύμορφη λεμφοειδής διήθηση. 2. Αγγειίτις. 3. Κοκκιωμάτωση.

64 Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας ΛΕΓΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Παπανικολάου

Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Παπανικολάου Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Παπανικολάου Αναπν. συμπτώματα ANCA Μεγάλων αγγείων Γιγαντοκυτταρική Σπάνια Όχι Takayasu s Συχνά Όχι Μεσαίου μεγέθους αγγείων Κλασσική οζώδης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Η μικροσκοπική ανάλυση των ούρων Η σπουδαιότητα της εξέτασης των ούρων ήταν γνωστή από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Άνδρας 62 ετών Αρθρίτιδα ποδοκνηµικών Συνοδό pitting oedema Εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο Πτωχή ανταπόκριση στα κοινά παυσίπονα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Άνδρας 62 ετών Αρθρίτιδα ποδοκνηµικών Συνοδό pitting oedema Εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο Πτωχή ανταπόκριση στα κοινά παυσίπονα Γ.Ν.Α. ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Άνδρας 62 ετών µε επώδυνη διόγκωση άκρων ποδών και εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιευθυντής: Χ. Σφοντούρης

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός «Πρωτοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια σε γυναίκα ασθενή με αναιμία, ηωσινοφιλία, αιμωδίες και αδυναμία κάτω άκρων» Churg Strauss Syndrome (CSS)- a case report Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΝΕΥΜΟΝΟΝΕΦΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-12- 2010 ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Όλοι οι μορφές-τύποι αγγειίτιδας εξηγούνται περιληπτικά, ενώ δίνονται πηγές πληροφοριών που μπορούν να φανούν χρήσιμες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Όλοι οι μορφές-τύποι αγγειίτιδας εξηγούνται περιληπτικά, ενώ δίνονται πηγές πληροφοριών που μπορούν να φανούν χρήσιμες. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το φυλλάδιο έχει σκοπό να εξηγήσει με απλά λόγια τί είναι η αγγειίτιδα, πώς αναγνωρίζεται, πώς αντιμετωπίζεται, και τί μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε στην θεραπεία της. Όλοι οι μορφές-τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ 1. Οξεία (βακτηριδιακή) πυελονεφρίτιδα 2. Χρόνια πυελονεφρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ. ANCA- θετικές / αγγειίτιδες. Βασιλική Γαλανοπούλου Ρευματολόγος ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ. ANCA- θετικές / αγγειίτιδες. Βασιλική Γαλανοπούλου Ρευματολόγος ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ ANCA- θετικές / αγγειίτιδες Παθογένεια Βασιλική Γαλανοπούλου Ρευματολόγος ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ Ετερογενής ομάδα σχετικά σπάνιων, πολύπλοκων και σοβαρών νοσημάτων με: - κοινές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθείς διαταραχές βρογχιολίων διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

Πρωτοπαθείς διαταραχές βρογχιολίων διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Ανασκόπηση Πρωτοπαθείς διαταραχές βρογχιολίων διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Κωνσταντίνος Παππάς, Αλεξάνδρα Πενθερουδάκη, Εμμανουήλ Φερδούτσης, Γεώργιος Μελέτης, Γεώργιος Πατσουράκης, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή Υπεζωκοτικού Υγρού σε Συστηματικά Νοσήματα

Συλλογή Υπεζωκοτικού Υγρού σε Συστηματικά Νοσήματα Συλλογή Υπεζωκοτικού Υγρού σε Συστηματικά Νοσήματα Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος B Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν» Τύπος προσβολής «Ξηρά» Πλευρίτιδα Υπεζωκοτική συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. B Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. B Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν» Συλλογή Υπεζωκοτικού Υγρού σε Συστηματικά Νοσήματα Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος B Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν» Τύπος προσβολής «Ξηρά» Πλευρίτιδα Υπεζωκοτική συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ. ΣΠYPOΣ Π. NTOYPAKHΣ Kαθηγητής Παθολογίας

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ. ΣΠYPOΣ Π. NTOYPAKHΣ Kαθηγητής Παθολογίας ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ ΣΠYPOΣ Π. NTOYPAKHΣ Kαθηγητής Παθολογίας ΟΡΙΣΜΟΣ Φυσιολογικά Ηωσινόφιλα 1-3% (600/µl Ελαφρά 600-1500/µl Μέτρια 1500-5000/µl

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΟΛΙΤΙΔΕΣ και ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ. Σ. Σάββα, Αν. Διευθύντρια Γενικού Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ

ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΟΛΙΤΙΔΕΣ και ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ. Σ. Σάββα, Αν. Διευθύντρια Γενικού Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΟΛΙΤΙΔΕΣ και ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ Σ. Σάββα, Αν. Διευθύντρια Γενικού Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΟΛΙΤΙΔΕΣ Οι λοιμώδεις παθήσεις του παχέος εντέρου είναι συχνές, συνήθως πρωτοπαθείς, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού.

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού. Διαφορική διάγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καράτζιος Δημήτριος Επικουρικός Νεφρολόγος Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών

Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών Δερματικές εκδηλώσεις νοσημάτων του πεπτικού συστήματος ΕιρHνη ΜερμIγκη, ΑθηνA Ε. ΜατEκοβιτς Ειδικευόμενες Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Βρογχιολίτιδα, Βρογχίτιδα, Βρογχικό Ασθμα, Βρογχοπνευμονία, Πνευμονία: Τι είναι τι; Διάγνωση και Αντιμετώπιση Α.

EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Βρογχιολίτιδα, Βρογχίτιδα, Βρογχικό Ασθμα, Βρογχοπνευμονία, Πνευμονία: Τι είναι τι; Διάγνωση και Αντιμετώπιση Α. 126 EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι Συντονιστές: Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Β. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Βρογχιολίτιδα, Βρογχίτιδα, Βρογχικό Ασθμα, Βρογχοπνευμονία, Πνευμονία: Τι είναι τι; Διάγνωση και Αντιμετώπιση Α. ΚΑΔΙΤΗΣ Τα αντιμυκητιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 19 ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Γιώργος Βαϊόπουλος, MD Παθολόγος-Ρευματολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Μελέτης Κανάκης, Ιατρός, μεταπτυχιακός φοιτητής Παν/μίου Αθηνών Χαράλαμπος Φλούδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚO

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚO ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚO Οι διαταραχές από τους πνεύμονες στους καρκινοπαθείς είναι αρκετά συχνές. Κυριότερο σύμπτωμα είναι η δύσπνοια, που μπορεί να είναι τόσο έντονη ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

πνευμονονεφρικό σύνδρομο,

πνευμονονεφρικό σύνδρομο, Βραχεία Ανασκόπηση Πνευμονονεφρικό Σύνδρομο A.Α. Καρακατσάνη 1, Σ.Α. Παπίρης 2 1 Επίκουρη Καθηγήτρια, Β Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραµµα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατοµική Ύλη: Τόµος Ι: Κεφάλαια 1 12 Τόµος ΙΙ: Κεφάλαια 20, 22, 23 Μέθοδος εξέτασης: 10 ερωτήσεις ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αγγειοκεντρική ανοσοϋπερπλαστική νόσος / λέμφωμα πνεύμονος ΕΒV B T/NΚ Λεμφωματώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Γυναίκα 80 ετών με επιδεινούμενη από 48h δύσπνοια και αδυναμία/καταβολή Παρουσίαση Πεντάζος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Α ΠΠΚ Σχόλια Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

3. Σύνδρομο Churg Strauss που Εκδηλώνεται 30 Χρονια μετά την έναρξη Ελκώδους Κολίτιδας

3. Σύνδρομο Churg Strauss που Εκδηλώνεται 30 Χρονια μετά την έναρξη Ελκώδους Κολίτιδας 3. Σύνδρομο Churg Strauss που Εκδηλώνεται 30 Χρονια μετά την έναρξη Ελκώδους Κολίτιδας Κ.Κατσίφα, Δ.Βενετούλης, Σ.Ανδρίτσος, Ν.Πατσουράκος, Κ.Σακελλαρίδης Σ.Παπακωστόπουλος Α.Γραμματρικοπούλου, Π.Τσελιώτη,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική προσβολή στα νοσήματα του συνδετικού ιστού ιαγνωστική προσέγγιση

Πνευμονική προσβολή στα νοσήματα του συνδετικού ιστού ιαγνωστική προσέγγιση Πνευμονική προσβολή στα νοσήματα του συνδετικού ιστού ιαγνωστική προσέγγιση έσποινα Παπακώστα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Εισαγωγικά Σχόλια Η προσβολή του πνεύμονα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Enbrel 25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών.

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (1) Δύο πλάγιοι λοβοί συνδεόμενοι με λεπτό ισθμό

Διαβάστε περισσότερα