Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές"

Transcript

1 και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες τους παραµένουν συνδεµένες ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ακόµα και µετά την επεξεργασία τους. Κελύφη εκ Περιστροφής, µε Εξώθηση και Ευθειογενή Αυτό το εύστροφο νέο εργαλείο σας επιτρέπει να δηµιουργείτε µια απεριόριστη ποικιλία σχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων εκ περιστροφής, εξώθησης και ευθειογενούς γεωµετρίας. Είναι ένα εργαλείο πολλαπλών χρήσεων που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µοντελοποίηση ολόκληρων κτηρίων αλλά και των επιµέρους στοιχείων κτηρίου, καθώς και για ειδικά αντικείµενα. Εµπλουτισµένες Συνδέσεις Στοιχείων Μοντέλου Η έξυπνη σύνδεση στοιχείων σας επιτρέπει µεν τη σύνδεση των στοιχείων σε ενιαίο σώµα, αλλά σας αφήνει να έχετε τον πλήρη έλεγχό τους. Το πανίσχυρο εργαλείο διαχείρισης σύνδεσης µε την άµεση γραφική πληροφόρηση που παρέχει, σας βοηθά να έχετε τον πλήρη έλεγχο των σχεδιαστικών σας αποφάσεων, σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου. Σηµαντικά ταχύτερη µοντελοποίηση και επεξεργασία των πολυσύνθετων στεγών Εύκολες στη χρήση και συνεπείς µέθοδοι επεξεργασίας, παρόµοιες µε τις ήδη χρησιµοποιούµενες από τα άλλα εργαλεία του ArchiCAD Ακριβείς συνδέσεις των στοιχείων στέγης ακόµα και σε περιπτώσεις πολύπλοκων διαµορφώσεων στέγης Λιγότερα σφάλµατα µοντελοποίησης, οφειλόµενα στις αυτοµατοποιηµένες συνδέσεις των εδρών των στεγών Το εύστροφο νέο Εργαλείο Κέλυφος υποστηρίζει ευρεία γκάµα σχηµάτων και γεωµετρίας στοιχείου, παρέχοντας απόλυτη ελευθερία στους αρχιτέκτονες Οι δοµές Κελύφους καθίστανται ολοκληρωµένα τµήµατα του BIM Μοντέλου. Δεν υπάρχει ανάγκη αναζήτησης εφαρµογών τρίτων κατασκευαστών για τη µοντελοποίηση αυτών των σχηµάτων. Ακριβείς προµετρήσεις και λεπτοµέρειες µοντέλου, σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά πρότυπα Εύκολες στη χρήση τεχνικές µοντελοποίησης και επεξεργασίας, παρόµοιες µε εκείνες των άλλων εργαλείων του ArchiCAD Η διαισθητική γραφική διεπαφή βοηθά τους αρχιτέκτονες στην εύκολη εποπτεία και τον χειρισµό της σύνδεσης των στοιχείων σε όλον τον κύκλο ζωής της µελέτης Η ειδική γεωµετρία περικοπής σε συνδυασµό µε τα νέα εργαλεία µοντελοποίησης, διευρύνουν περαιτέρω τις δυνατότητες σχεδίασης του ArchiCAD Ευκολία στην εκµάθηση και συνέπεια κατά την επεξεργασία των λειτουργιών περικοπής, σύµφωνα µε τα πρότυπα αλληλεπίδρασης του χρήστη ArchiCAD

2 Επαναπροσδιορισµός του 3D Χώρου Σχεδίασης Εµφάνιση του Επιπέδου Επεξεργασίας κατά την Εισαγωγή Στο 3D παράθυρο, το νέο επίπεδο εισαγωγής σας δίνει την αίσθηση του σηµείου στο οποίο βρίσκεστε, εντός του µοντέλου. Πιο εκλεπτυσµένη 3D πληροφόρηση κατά τη διάρκεια των λειτουργιών επιλογής και επεξεργασίας Τοποθέτηση ή τροποποίηση στοιχείων στο 3D µοντέλο µε µεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολία Έχετε την αίσθηση της θέσης των επιλεγµένων στοιχείων στο χώρο: Επιλεγµένα στοιχεία που βρίσκονται πιο πίσω, δεν έρχονται µπροστά όπως στα προηγούµενα ArchiCADs Περισσότερη πληροφόρηση για τους άξονες συντεταγµένων στο 3D παράθυρο Άξονες συντεταγµένων εµφανίζουν τις κύριες (X, Y, Z) διευθύνσεις για ευκολότερο προσανατολισµό. Βελτιώσεις 2D Γραµµών-Οδηγών Κατά την εισαγωγή στοιχείων εµφανίζονται αυτόµατα Γραµµές-Οδηγοί, ώστε να µπορείτε να επιλέγετε µία από αυτές και να συνεχίζετε την εργασία σας. Εντελώς νέες 3D γραµµές-οδηγοί Στο νέο επίπεδο 3D επεξεργασίας εµφανίζονται Γραµµές-Οδηγοί που παραµένουν εµφανείς, ενώ τα σηµεία της κατάστασής τους είναι διαθέσιµα, καθώς εσείς κινείστε στο χώρο, ακόµα και όταν καταλήγει σε µία κρυφή θέση. Για να υποδηλώσει την προοπτική, ο τύπος γραµµής µίας Γραµµής-Οδηγού αλλάζει καθώς αποµακρύνεται στο χώρο. Βοηθήµατα στην οθόνη για εισαγωγή/ επεξεργασία στο 3D Εύκολη εύρεση γραµµών αναφοράς κατά τη γραφική επεξεργασία Βελτιστοποίηση επιλογών στις ΜικροΠαλέτες Ευφυή βοηθήµατα πιθανών κατευθύνσεων βελτιώνουν σε µεγάλο βαθµό την εµπειρία µοντελοποίησης του χρήστη όταν εργάζεται σε 3D παράθυρα. Οι ίδιες δυνατότητες µοντελοποίησης είναι διαθέσιµες στις 2D και στις 3D άποψεις µοντέλου. Οι νέες βελτιώσεις αλληλεπίδρασης µειώνουν σηµαντικά το χρόνο δηµιουργίας του µοντέλου Η χρήση των έξυπνων γραµµών-οδηγών στις 3D άποψεις µοντέλου, βοηθούν τους αρχιτέκτονες να αποφεύγουν κοινά σφάλµατα µοντελοποίησης που σχετίζονται µε τη λανθασµένη σύνδεση των στοιχείων Στις 3D απόψεις, οι ειδικές γραµµές επεξεργασίας (π.χ. γραµµή αναφοράς Τοίχου, πολύγωνο αξόνων Στέγης) εµφανίζονται τώρα µε τα δικά τους χρώµατα, ώστε να µπορείτε να τις επιλέγετε άµεσα. Ταχύτερος εντοπισµός της κατάλληλης εντολής επεξεργασίας Ελεύθερη Περιστροφή στο 3D Τοποθέτηση των 3D στοιχείων, όπως τα Κελύφη, ελεύθερα στο χώρο

3 Ανακαίνιση & Αναπαλαίωση Kαθορισµός κατάστασης Ανακαίνισης σε επίπεδο Στοιχείου Οι καταστάσεις Υφιστάµενο, προς Κατεδάφιση και Νέο είναι η βάση για τη δηµιουργία διαφόρων συνδυασµών σχεδίων της µελέτης που αναπαριστούν τις διαφορετικές καταστάσεις µίας µελέτης ανακαίνισης. Άµεσα Διαθέσιµοι οι Σχετικοί µε την Ανακαίνιση Τύποι Σχεδίων Το ArchiCAD 15 προσφέρει προδιαµορφωµένους τύπους σχεδίων ανακαίνισης, που ακολουθούν τα τοπικά πρότυπα σχεδίασης και τεκµηρίωσης. Οι χρήστες µπορούν να δηµιουργούν ελεύθερα τους δικούς τους τύπους ή στυλ σχεδίων ανακαίνισης, χρησιµοποιώντας ειδικά φίλτρα ανακαίνισης Γραφικός Τονισµός των Στοιχείων ανά Κατάσταση Ανακαίνισης Αναθέστε ένα υπερισχύον στυλ (χρώµα, ράστερ, γραµµή) για να τονίσετε τα στοιχεία αναλόγως της κατάστασής τους (π.χ. προς κατεδάφιση ή νέο) Απλή Εξαγωγή των Διαφορετικών Τύπων Σχεδίων Αποθήκευση DWG / Αποθήκευση IFC Δεν χρειάζεται η δηµιουργία πρόσθετων ριζόχαρτων: ορίστε απλά µία αρχική Κατάσταση Ανακαίνισης (Υφιστάµενο, Νέο, Προς Κατεδάφιση) για όλους τους τύπους στοιχείων Αλλάζετε την Κατάσταση Ανακαίνισης οποιουδήποτε/όλων των επιλεγµένων στοιχείων µε ένα µόνον κλικ Άµεσα διαθέσιµα Φίλτρα Ανακαίνισης (π.χ. Υφιστάµενο Σχέδιο, Σχέδιο Κατεδάφισης, Νέα Κατασκευή) Επαναπροσδιορισµός ή δηµιουργία νέων Φίλτρων Ανακαίνισης που ανταποκρίνονται στα πρότυπα του γραφείου σας Απόψεις και σχέδια επικοινωνούν µε γραφικό τρόπο την διαδικασία Ανακαίνισης. Εφαρµόζονται αυτόµατα υπερισχύουσες ρυθµίσεις, όπως καθορίζει το τρέχον Φίλτρο Ανακαίνισης Προσαρµόζετε τα υπερισχύοντα στυλ ώστε να καλύπτουν τα πρότυπα του γραφείου σας Αυτόµατη καταχώρηση των στοιχείων σε διαφορετικά ριζόχαρτα, ανάλογα µε την κατάσταση ανακαίνισής τους Υπερισχύει η λογική WYSISYG: εάν ένα στοιχείο είναι ορατό στο τρέχον φίλτρο Ανακαίνισης, τότε εξάγεται στο IFC. Εάν είναι κρυφό, τότε δεν εξάγεται.

4 ΑΝΟΙΧΤΗ Συνεργασία Σχεδίασης IFC Ιδιότητες ως Εγγενείς Παράµετροι του ArchiCAD Πιο Ακριβής Ανάθεση IFC Παραµέτρων για τα Στοιχεία Βιβλιοθήκης Μετατροπή των παραµέτρων των στοιχείων βιβλιοθήκης του ArchiCAD σε IFC ιδιότητες, βάσει κανόνων µετατροπής. Πιο Ισχυρή Διαχείριση IFC Εµφανίζει τα IFC στοιχεία ανά τύπο καθώς και ανά περιεχόµενη δοµή. Εµφανίζει τις (ειδικές) παραµέτρους των στοιχείων που έχουν µετατραπεί καθώς και τις τυπικές IFC ιδιότητες. Εµφανίζει τις σχέσεις των υποστοιχείων σε λογικές οµάδες "Αποδοτικός Χειρισµός IFC δεδοµένων στο Teamwork Ταύτιση Ορόφου κατά την Εισαγωγή/ Εξαγωγή IFC Βελτιώσεις στην Ανίχνευση Αλλαγών IFC Μοντέλου Βελτίωση λειτουργίας Συγχώνευση σε IFC Ολόκληρο ή τµήµα του αρχιτεκτονικού µοντέλου µπορεί να προστεθεί σε υφιστάµενο IFC αρχείο, διατηρώντας το αρχικό του περιεχόµενο Η κατάσταση Ανακαίνισης στην Εισαγωγή/Εξαγωγή IFC Η κατάσταση Ανακαίνισης των στοιχείων αποθηκεύεται ως µέρος των IFC δεδοµένων Επειδή τα IFC δεδοµένα δεν χρειάζεται πλέον να συγχρονίζονται µε τα δεδοµένα του ArchiCAD, ο διάλογος Ρυθµίσεων ανοίγει ταχύτερα. Άµεση πρόσβαση και επεξεργασία IFC παραµέτρων µέσα από τις Ρυθµίσεις Στοιχείου (όχι µόνον από την IFC Διαχείριση). Καλύτερη υποστήριξη ροής εργασίας µε µοντέλο αναφοράς : όταν ανοίγετε µία IFC µελέτη και διασυνδέτε τα στοιχεία της σε µία άλλη µελέτη ArchiCAD, διατηρούνται όλες οι IFC παράµετροι Περισσότερες διαθέσιµες ιδιότητες στα στοιχεία του ArchiCAD, ακόµα και ανεξάρτητα από την ανταλλαγή µοντέλου. Εξασφαλίζετε εύκολα, για παράδειγµα, ότι η παράµετρος βαθµός ανάφλεξης µίας πόρτας θα µετατραπεί αυτόµατα στην σωστή IFC ιδιότητα. Καλύτερη απόδοση: Επειδή τα IFC δεδοµένα δεν χρειάζεται πλέον να συγχρονίζονται µε τα δεδοµένα του ArchiCAD, ο διάλογος Ρυθµίσεων ανοίγει ταχύτερα. Μεγαλύτερη ευελιξία: Όταν δεσµεύετε ένα στοιχείο στο Teamwork, µπορείτε πλέον να τροποποιείτε τις IFC παραµέτρους του, χωρίς την δέσµευση IFC δεδοµένων και την απαίτηση οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωµάτων πρόσβασης. Καλύτερος έλεγχος συντονισµού: Κατά τη συγχώνευση µίας IFC µελέτης, µπορείτε να προσδιορίσετε τον όροφο του ArchiCAD στον οποίο θα ταυτιστούν τα εισαγόµενα δεδοµένα του IFC µοντέλου Καλύτερη διαχείριση των εγγραφών των Αλλαγών Μοντέλου στην παλέτα Μαρκαρίσµατος: επιλογή πολλών εγγραφών για διαγραφή και εστίαση (zoom) Εισαγωγή αρχιτεκτονικού µοντέλου στο IFC αρχείο ενός συνεργάτη (π.χ. ΜΗΥ ή δοµοστατικό µοντέλο) και παρατήρησή τους το ένα δίπλα στο άλλο. Η κατάσταση Ανακαίνισης λαµβάνεται υπόψη και µετά την συγχώνευση των IFC δεδοµένων, πίσω στο ArchiCAD.

5 Παραγωγικότητα & Απόδοση Ευκολότερη µεταφορά βιβλιοθήκης Η νέα τεχνολογία µεταφοράς βιβλιοθήκης επιτρέπει στους αρχιτέκτονες την οµαλή και αυτόµατη αναβάθµιση των ArchiCAD µελετών τους στην πλέον πρόσφατη έκδοση του ArchiCAD, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης διαχείρισης βιβλιοθηκών, στοιχείων βιβλιοθήκης και παραµέτρων των αντικειµένων. Νέα αντικείµενα (Βιώσιµη σχεδίαση, Ιατρική χρήση, Επίπλωση, Είδη υγιεινής) Υποστήριξη τοπικών απαιτήσεων: Η ανάπτυξη της βιβλιοθήκης του ArchiCAD 15 βασίστηκε στην προσεκτική εξέταση των αιτηµάτων όλων των τοπικών συνεργατών. Τα νέο αντικείµενα παρέχουν λύσεις σε τοπικά θέµατα σχεδίασης αλλά και σε πολλές γενικότερες επιθυµίες. Βελτιώσεις σε Πόρτες/Παράθυρα Δώδεκα νέες πόρτες µε υπερυψωµένο πλαϊνό φεγγίτη στη µία ή και στις δύο πλευρές Νέες βιοµηχανικές γκαραζόπορτες Νέα λογική παραµετροποίησης για τον καθορισµό σχηµάτων-µορφών, την επιλογή τύπου Π/ΘΦυλλου και επιλογών ανοίγµατος. Έξι νέα ιστορικής σηµασίας παράθυρα Χρησιµοποιείτε αυτόµατα τις πρόσφατες εκδόσεις των στοιχείων βιβλιοθήκης Υποστηρίζεται η συµβατότητα µε τα παλαιότερα στοιχεία βιβλιοθήκης Αποφυγή "διπλών" κατά την ενσωµάτωση αντικειµένων Εγγενές 64-bit ArchiCAD για το Mac OS Απολαµβάνετε µεγαλύτερη ταχύτητα ακόµα και όταν εργάζεστε µε πάρα πολύ µεγάλα και εξαιρετικά λεπτοµερή µοντέλα. Εάν τα µεγαλύτερα µοντέλα σας καθυστερούσαν στο 32-bit πρόγραµµα, θα δείτε τώρα µία σαφή βελτίωση της ταχύτητας, δεδοµένης της επαρκούς µνήµης. Ταχύτερη Αυτόµατη Αποθήκευση Σε αντίθεση µε την προηγούµενη λειτουργία Αυτόµατης Αποθήκευσης, όλες οι αλλαγές δεδοµένων αποθηκεύονται αµέσως σε µία µελέτη που παραµένει στο παρασκήνιο. Η βελτιωµένη λειτουργία αυτόµατης αποθήκευσης παρέχει 100% ασφάλεια των δεδοµένων: καθώς εργάζεστε, οι αλλαγές σας αποθηκεύονται συνεχώς στο παρασκήνιο IFC Απόδοση Η τροποποίηση IFC δεδοµένων στους διαλόγους Ρυθµίσεις Στοιχείου ή IFC Διαχείριση είναι ταχύτερη Η εξαγωγή στοιχείων µοντέλου σε διάταξη IFC είναι ταχύτερη Η εισαγωγή IFC µοντέλων κτηρίου στο ArchiCAD είναι ταχύτερη

Καλωσορίσατε στην έκδοση Dental System 2012 της 3Shape!

Καλωσορίσατε στην έκδοση Dental System 2012 της 3Shape! Διαβάστε για την τελευταία διορθωτική έκδοση Καλωσορίσατε στην έκδοση Dental System 2012 της! Με το Dental System της 2012, η συνεχίζει να κατέχει τη παγκόσμια θέση της ως δημιουργός του πλέον καινοτόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ DML

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ DML ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ DML ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Σχεδιασµός κτιρίου µε τη βοήθεια του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Printed Documentation

Printed Documentation Printed Documentation Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Γλωσσάρι Appliance Designer... 3 Βάση δεδομένων Ortho... 7 1.1 Πώς να ξεκινήσετε... 7 1 Πώς να ξεκινήσετε... 7 1.1 Εκτέλεση του ApplianceDesigner...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ... 21

Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ... 21 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAD ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΚΤΩΝ...11 1.2 ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CAD...12 1.3 ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ...13 1.4 ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ, ΣΧΕΔΙΟ, ΑΠΟΔΟΣΗ...14 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝιΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σαριγιάννη Σουλτάνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABBYY FineReader 11

Εγχειρίδιο χρήσης ABBYY FineReader 11 Εγχειρίδιο χρήσης ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και δεν περιλαμβάνουν καμία δέσμευση εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση λογισµικού...3 Εγκατάσταση Καταχώρηση Υποστήριξη Ρύθµιση συστήµατος 2. Εκτέλεση για πρώτη φορά....5 Γνωριµία µε το περιβάλλον Ρύθµιση λογισµικού Πρόσβαση στο CAD 3. Τρόπος εργασίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 Σελίδα 1 από 97 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επιτελική Σύνοψη... 4 1.1 Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Extracting Drawing data

Extracting Drawing data Λ. Πεντέλης 5α 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τηλ: +30 2108774080 Φαξ: +30 2108774089 www.alconsoft.gr Extracting Drawing data Το αποτελεί το απλούστερο και πληρέστερο εργαλείο μετρήσεων από σχέδια τεχνικών έργων. Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση)

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού δηµιουργίας ετικετών, του βοηθητικού προγράµµατος ενσωµάτωσης Commander και των προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή της Seagull (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτορεαλισμός και απόδοση

Φωτορεαλισμός και απόδοση Φωτορεαλισμός και απόδοση Κοροβέσης Χαράλαμπος Επιβλέπων Καθηγητής:Νικόλαος Μπιλάλης Χανιά 2011 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Τι είναι φωτορεαλισμός. 1.2 Χρήσεις του φωτορεαλισμού. 1.3 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Word 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...15 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...21 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...23 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Βασικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Η εφαρµογή Microsoft Business Solutions Navision σάς δίνει την ελευθερία να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας, παρέχοντάς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα 1.1 Στοιχεία του Φορέα... 3 1.2 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Κωλέτσου Ευτυχία http://ekoletsou.gr Καλώς ήλθαηε ζηον κόζμο ηων Σσζηημάηων Στεδιομελέηης με Χρήζη Η/Υ! Οοιρμόπ Συεδιξμελέςηπ με υοήρη Η/Υ - CAD Ως σχεδιομελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα