Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD"

Transcript

1 Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Ο µελετητής µπορεί να εισάγει το φορέα σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραµµα (π.χ. Autocad) σαν 2D ή 3D σχέδιο αποτελούµενο από απλές γραµµές (lines). Θα πρέπει όµως να έχει ταξινοµήσει αυτές τις γραµµές σε οµάδες µε διαφορετικά ονόµατα layer, αναλόγως της διατοµής τους, των συνδέσεων, ή των φορτίσεων που παραλαµβάνουν. Κατά την εισαγωγή του φορέα στο Metalcad αναγνωρίζονται αυτόµατα η συνδεσµολογία κόµβων-µελών, τα κατακόρυφα µέλη (παράλληλα µε τον άξονα Z) αναγνωρίζονται ως στύλοι, και εισάγονται τα µέλη µε βάση τα layers του σχεδιαστικού, σύµφωνα µε τις διατοµές, φορτίσεις και συνδέσεις που ορίζουµε µέσα από το ανάλογο παράθυρο διαλόγου. 1

2 Στα Layers του σχεδιαστικού µπορούµε να προσδιορίσουµε στύλους, δοκούς, τεγίδες, αντιανέµια µέλη, πεδιλοδοκούς, και µάλιστα διαφορετικού είδους δοκούς ή στύλους, κλπ. ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Η ίδια δυνατότητα που υπάρχει στη σχεδίαση όψεων από 2D σχέδιο, υπάρχει και στο Χωρικό Πλαίσιο από 3D σχέδιο. Μετά την εισαγωγή DXF αρχείου, µπορούµε να δώσουµε την επιλογή Εισαγωγή Γεννήτριες ιατοµές-συνδέσεις και να αλλάξουµε µαζικά τις διατοµές και τις συνδέσεις, µεταξύ µελών διαφορετικών τύπων, καθώς και τα πέδιλα. Για να είναι χρήσιµη αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει στο αρχείο DXF να έχει προβλεφθεί κατάλληλος διαχωρισµός των µελών σε layers (δηλ. σε κατηγορίες) που να ανταποκρίνεται καλύτερα στους διαφορετικούς τύπους διατοµών, φόρτισης και συνδέσεων. 2

3 ΠΥΛΩΝΕΣ - ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Προστέθηκε και στους Πυλώνες (υπο-κατηγορία του Χωρικού Πλαισίου) η δυνατότητα εισαγωγής DXF σχεδίου, µε κατηγορίες διατοµών (µέλη κατακόρυφα, οριζόντια, διαγώνια), και φορτίων ανά κατηγορία µελών. Επιπλέον, µπορεί να γίνει µαζική αλλαγή µελών και φορτίων για να δοθούν επικόµβια φορτία (για µόνιµα φορτία, π.χ. λόγω κεραιών τηλεπ/νιών, κλπ), και να καθοριστούν συνδέσεις για κάθε κατηγορία µελών. ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΙΑΤΟΜΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΟΜΩΝ Έχει γίνει προσθήκη όλων των διαθέσιµων διατοµών θερµικής ελάσεως που υπάρχουν στο εµπόριο. Έτσι µπορούµε να βρίσκουµε όποιο τύπο διατοµής (κοιλοδοκό, γωνιακό κλπ) µε όποιες διαστάσεις χρειαζόµαστε, και δεν χρειάζεται να µπαίνουµε στο διάλογο δηµιουργίας νέας διατοµής για να τον δηµιουργήσουµε. Επίσης προστέθηκαν οι συµπαγείς κυκλικές διατοµές για ντίζες (π.χ. Φ8, Φ10...) Για κάθε διατοµή L και UPN προστέθηκαν οι αντίστοιχων διαστάσεων διµελείς διατοµές(2l, 2C), επειδή οι διµελείς αυτών των δύο τύπων είναι αρκετά συνήθεις. Προστέθηκαν νέοι τύποι διατοµών ψυχρής ελάσεως, όπως ο τύπος Σ. Επίσης στον κατάλογο διαστοµών συµπεριλήφθηκαν όλες οι διαθέσιµες διατοµές ψυχρής έλασης των εταιρειών ΕΛΑΣΤΡΟΝ και ΚΑΜΑΡΙ ΗΣ ΕΒΕΕ. 3

4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΤΟΜΩΝ Βελτιώθηκε το παράθυρο διαλόγου για επιλογή µεταλλικής διατοµής, µε την εµφάνιση καταλόγου διατοµών ταξινοµηµένου ανά κατηγορία (π.χ, ΙΡΕ, ΗΕΑ, ΗΕΒ, κλπ). Έτσι, για παράδειγµα, αν θέλουµε να επιλέξουµε διατοµή RHS, επιλέγουµε µόνο την κατηγορία ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΚΟΙΛEΣ, και δεν ψάχνουµε στο γενικό κατάλογο µε όλες τις διατοµές, που είναι πολύ µεγάλος, αφού πλέον περιλαµβάνονται 592 διατοµές. Αυτοµατοποιηµένες αλλαγές σε Πλευρικά Πλαίσια Στο διάλογο εισαγωγής πλαισίου, µπορούµε να αλλάξουµε το µητρώο πλαισίων ορίζοντας διαφορετικές αποστάσεις διαφορετικές θέσεις Χιαστί Συνδέσµων ή διαφορετικές διατοµές. Αυτό χρειάζεται όταν π.χ. δεν έχουµε ίδιους συνδέσµους ακαµψίας στις δυο πλευρές της κατασκευής. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να εισάγουµε αυτόµατα τα στοιχεία από το πλαίσιο της όψης. Μέχρι τώρα, ενώ στην πρώτη εισαγωγή πλαισίου έπαιρνε αυτόµατα τα στοιχεία από το πλαίσιο της όψης, αν αυτο άλλαζε, ο διάλογος των πλευρικών πλασίων κρατούσε τα αρχικά στοιχεία και έπρεπε να τα αλλάξουµε εµείς. 4

5 Μεταφορά Στοιχείων από ίριχτο Πλαίσιο σε Μονόριχτο Πλαίσιο Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη εδώ γιατί όλα τα στοιχεία του µονόριχτου ζευκτού (τεγίδες, µηκίδες, µέλη, συνδέσεις, θεµέλια) προέρχονται από το κεντρικό πλαίσιο. Για να µη χρειάζεται να τα δίνουµε δύο φορές (µία στο ολόκληρο και µία στο µισό πλαίσιο) τα αντιγράφουµε. Σύνδεση Προβόλων Γερανογεφυρών Στο Παράθυρο διαλόγου Πρόβολου γερανογέφυρας προστέθηκαν τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης του προβόλου επί του στύλου. Μέχρι τώρα η σύνδεση δεν προσδιορίζοταν στην αρχική εισαγωγή και έπρεπε να δοθεί εκ των υστέρων. Νέα παράθυρα διάλογου για ευκολότερη εισαγωγή Πεδίλων και Συνδέσεων Η διατοµή του στύλου, η πλάκα έδρασης και τα αγκύρια, καθώς και οι διαστάσεις του πεδίλου περιγράφονται στο παράθυρο διαλόγου, και κάνοντας κλικ µε το Mouse µέσα στην λευκή περιοχή του παραθύρου διαλόγου, ενηµερώνεται το σχέδιο της αγκύρωσης του στύλου, το οποίο µπορούµε να πάρουµε και σε µορφή DXF. 5

6 Νέο παράθυρο διαλόγου για σύνδεση Άρθρωσης µε Πείρο, µε λεπτοµερή σχεδίαση της σύνδεσης. Σχεδίαση ενισχύσεων κορµού στις συνδέσεις δοκού-υποστυλώµατος Στην περιγραφή ολόσωµου πλαισίου γίνεται αυτόµατα η σχεδίαση ενισχύσεων στον κορµό των υποστυλωµάτων στα σηµεία ένωσης µε τις δοκούς, για να καθίσταται πιο άκαπτος ο κόµβος. 6

7 * METAΛΛΙΚΑ ΣΙΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ (Φορτίσεις κατά ΕC1, Ελεγχοι κατά EC3, EC8) 7

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6. Βιβλίο οδηγιών 1

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6. Βιβλίο οδηγιών 1 Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6 Βιβλίο οδηγιών 1 Το Πρόγραµµα FEDRA που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Strad 2009. Εγχειρίδιο Χρήσης

Strad 2009. Εγχειρίδιο Χρήσης Strad 2009 Εγχειρίδιο Χρήσης Copyright 2007, 4M-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού Μυκηνών 9 Χαλάνδρι 15233 Τηλ. 210 6857200, Fax 210 6848237 Έκδοση 2.0 21 Ιουλίου 2009 Για πρόσθετες πληροφορίες και επισηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης του Steel

Οδηγός Χρήσης του Steel Οδηγός Χρήσης του Steel 2 Τίτλος:Οδηγός Χρήστη του Steel. ευτερη Εκδοση. R24 Αθήνα 2007 Αυτό το ϐιβλίο στοιχειοθετήθηκε µε το πρόγραµµα LaTEX (διανοµή MiKTEX). Η τελική ηλεκτρονική µορφή (Portable Document

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης

Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης 2 Multisoft 1. Γενικές οδηγίες 1.1 Eγκατάσταση Προγράμματος Ανοίγετε το CD-ROM και κάνετε διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.4. ηµιουργία Γραφηµάτων. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου.

Ενότητα 3.4. ηµιουργία Γραφηµάτων. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ηµιουργία γραφηµάτων Ενότητα 3.4 ηµιουργία Γραφηµάτων Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

STRAD.HP. 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE

STRAD.HP. 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE STRAD.HP Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software (www.strad.gr) Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο - Τηλ.: 2810.332684

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. Τέκτων 7 for Windows Vista Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 TEΚΤΩΝ 7 Πρόσθετες δυνατότητες 3 Πρόλογος Στο κείµενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

WOODexpress RUNET software ΕΠΕ

WOODexpress RUNET software ΕΠΕ Copyright RUNET and C.Georgiadis 2001-2008 Το Πρόγραµµα WOODexpess που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ;

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; Αφορµή για τη προσπάθεια απάντησης στο ερώτηµα του τίτλου, αποτελεί η επιλογή κατασκευής κατοικίας από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό, µε κριτήριο το πολύ χαµηλό ( όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα:

ΓΕΝΙΚΑ. Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα: ΓΕΝΙΚΑ Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα: 1. Οριζοντιογραφία 2. Μηκοτοµή 3. ιάγραµµατα (επικλίσεων, διαπλατύνσεων, V85, Στραγγιστικής στρώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα