Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: ,71 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 9.5 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου...4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...7 Συντομογραφίες...7 Α1. Περιβάλλον του Έργου...8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 8 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης... 8 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... 8 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 9 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Δήμου Ρεθύμνου...10 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Δήμου Ρεθύμνου...10 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...12 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...13 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου...13 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...15 Α1.3 Αντικείμενο του Έργου Α1.4 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α1.5 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α1.6 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...19 Α2.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α2.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α2.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α2.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α Δημιουργία Portal (με WEB GIS)...22 Α Δημιουργία 3D περιηγήσεων για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος Α2.4.3 Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος GIS Α Εξοπλισμός...31 Α2.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α2.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α2.7 Διαλειτουργικότητα Α2.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α2.9 Ανοιχτά δεδομένα Α2.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Σελίδα 2 από 47

3 Α2.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α2.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α2.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α2.14 Πίνακας Παραδοτέων Έργου Α2.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α3. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...41 Α3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α3.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α3.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α3.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α3.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...45 Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α4.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α4.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α4.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α4.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 3 από 47

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το προς υλοποίηση έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία web portal, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος μέσω του διαδικτύου με την απλή χρήση ενός web browser. Το web portal θα προσφέρει τουριστικό περιεχόμενο (π.χ. οδηγός πόλης) και θα ενσωματώνει τεχνολογίες (web GIS και 3D GIS) με τις οποίες οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγούνται σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος σε περιβάλλον τριών διαστάσεων. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του φρουρίου Φορτέτζα, του ενετικού λιμανιού στην Παλιά Πόλη και επιλεγμένων μνημείων κτιρίων, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα και πανοραμικής απεικόνισης του εσωτερικού των κτιρίων αυτών. Το σύστημα θα λειτουργεί σε Web περιβάλλον, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πλοηγούνται αλλά και να αναζητούν πληροφορίες στην Παλιά Πόλη «περπατώντας» στους δρόμους της. Επιπλέον ο επισκέπτης θα μπορεί να επιλέγει συγκεκριμένες θεματικές διαδρομές (τουριστικού, πολιτισμικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος), τις οποίες θα μπορεί να παρακολουθεί τρισδιάστατα. Επίσης θα προσφέρονται και ειδικές διαδρομές με ψυχαγωγία, νυκτερινή περιήγηση, εκδηλώσεις κλπ. Ο χρήστης θα μπορεί να ακολουθήσει μια διαδρομή που πρόκειται να πραγματοποιήσει, αλλά και να ελέγξει αποστάσεις ανάμεσα σε διαφορετικά σημεία της περιοχής (ενδεικτικά βλ. πολιτιστικές διαδρομές στο portal του Δήμου Ρεθύμνου Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο Όταν ο επισκέπτης επιλέγει ένα μνημείο π.χ. ένα μουσείο, θα συνδέεται με μια εφαρμογή που θα του δίνει πληροφορίες για την ιστορία του, τη χρήση του (π.χ. τρέχουσες και παλαιότερες εκθέσεις που έχει φιλοξενήσει), μια σειρά σχεδίων, φωτογραφιών, φωτογραφιών panoramic κλπ.). Η εφαρμογή θα μπορεί να διαχειριστεί οποιασδήποτε μορφής ψηφιακή πληροφορία με σκοπό την συγκέντρωση, διαχείριση, αρχειοθέτηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη, διάθεση και προβολή του συνόλου της ψηφιακής πληροφορίας του Ιστορικού Κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου. Στόχος είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής που θα διαχειρίζεται το σύνολο του Ιστορικού Κέντρου. Η εφαρμογή αυτή πέρα από την πληροφορία που θα διαθέτει στους χρήστες, θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα διαχειρίζεται πληροφορίες για το σύνολο της Παλιάς Πόλης, δηλαδή για δημόσια & ιδιωτικά κτίρια, αναπλάσεις κλπ. Στο Web Portal θα υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης στοιχείων από υφιστάμενη βάση δεδομένων (μητρώο) που χρησιμοποίησε στο παρελθόν το Γραφείο της Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου. Μέσω της εφαρμογής θα είναι δυνατή: Η συγκέντρωση και ο χειρισμός του συνόλου του ψηφιακού υλικού ανεξαρτήτως του τύπου του (π.χ. κείμενα, εικόνες, κινούμενες εικόνες) καθώς και η διαχείριση του ψηφιακού υλικού για την εκτέλεση εργασιών όπως: αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, αναζήτηση, αξιοποίηση, δημοσίευση κ.α. Η επιστημονική τεκμηρίωση του κάθε ψηφιακού αρχείου σύμφωνα με πρότυπα και κανόνες. Σελίδα 4 από 47

5 Η ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του Ιστορικού Κέντρου αποθέματος με την αλληλοσυσχέτιση του διαθέσιμου υλικού και τη διασύνδεσή του με άλλες πηγές πληροφοριών. Η πολυμορφική διάθεση και προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου αναλόγως του κοινού στο οποίο απευθύνεται, ή και του καναλιού μέσω του οποίου διανέμεται. Επίσης, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για την προβολή της εικονικής εξέλιξης της ιστορίας της πόλης (διαφορετικές εποχές), σύμφωνα με τους χάρτες που σώζονται από την προϊστορική εποχή έως σήμερα (προϊστορία, ενετοκρατία, τουρκοκρατία, ρώσοι διοικητές, πολεοδομική εξέλιξη, σύγχρονες αναπλάσεις). Στο προτεινόμενο σύστημα θα υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα να επιλέγεται κάθε σημείο ενδιαφέροντος στο χάρτη, π.χ. μουσείο και σε βοηθητικό παράθυρο δεξιά από τον τρισδιάστατο χάρτη θα εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες που αντιστοιχούν (φωτογραφίες, τηλ. επικοινωνίας, link στο site, κείμενο, link σε πανοραμική απεικόνιση, κλπ.). Τέλος, το σύστημα θα παρέχει ειδικά διαμορφωμένες διαδραστικές υπηρεσίες ενημέρωσης για μαθητές σε ειδικά για το σκοπό αυτό διαμορφωμένο χώρο στο Web Portal. Από πλευράς αισθητικής και δημιουργικού ο χώρος αυτός θα είναι ελκυστικός για τις μικρές ηλικίες, ώστε μέσα από γνωσιακές δραστηριότητες (παιχνίδια, εφημερίδα, κόμιξ) να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται οι μαθητές σχετικά με τον μνημειακό πλούτο και την ιστορία της Παλιάς Πόλης καθώς και τις παρεμβάσεις και αναπλάσεις που έχουν γίνει σ αυτήν μέχρι σήμερα. Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν: Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή Μαθησιακών Αντικειμένων με κείμενα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, διαδραστικό περιεχόμενο, εκπαιδευτικά παιχνίδια και χαρτογραφική απεικόνιση (σε διαδικτυακά μέσα οπτικοποίησης πεδίων γνώσης), Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια σχετικά με ιστορικά και πολιτισμικά γεγονότα και πληροφορίες. Τα παιχνίδια αυτά θα απευθύνονται σε μαθητές με στόχο να κάνουν τη γνώση προσιτή όσο ένα παιχνίδι. Εγγραφή σε ενημερωτικό Newsletter Εγγραφή σε ειδικές φόρμες για την αποστολή ενημερωτικού υλικού Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό από διάφορες υφιστάμενες πηγές, όπως το Κυνήγι Θησαυρού που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Ρέθυμνο. Σε ορισμένα σημεία πολιτιστικού τουριστικού ενδιαφέροντος (10) που θα αναδειχθούν μέσω της εικονικής πραγματικότητας θα εγκατασταθεί και infokiosk, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες on site. Τέλος έχει προβλεφθεί η διάθεση των πιο δημοφιλών υπηρεσιών (εικονικές περιηγήσεις, ενημέρωση και εκπαίδευση) για κινητά τηλέφωνα, PDA s, Smartphones. Έτσι θα διευρυνθεί ο αριθμός των καναλιών διάθεσης των πληροφοριών και των σχετικών υπηρεσιών. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Δήμος Ρεθύμνου «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» Σελίδα 5 από 47

6 ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Δήμος Ρεθύμνου Περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Άλλη σχετική ονοματολογία : CPC 84 Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων Ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,71, ΦΠΑ: ,29). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 0558 κωδικός έργου 2011ΣΕ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ και ώρα ΧΧ:ΧΧ π.μ. Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ και ώρα ΧΧ:ΧΧ π.μ. ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ Σελίδα 6 από 47

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Κ. Ε.Ο.Χ. Ε.Π. Ψ.Σ. Ε.Υ.Δ. Ψ.Σ. Κ.Π.Σ. Δ.Ρ. Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. Σ.Α.Ε. Π.Σ. Κ.Ε.Π. Ο.Τ.Α. Υ.Π.ΕΣ. C.M.S. H/W S/W UPS Ο.Δ.Ε. Α.Π.Δ.Π.Χ. Β.Δ. Δ.Σ. Δ.Π. Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Ε. Ε.Σ.Π.Α. Ο.Π.Σ. Π.Δ.&Υ.Η.Σ. Τ.Π.Ε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Δήμος Ρεθύμνου Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείο Εσωτερικών Content Management System Hardware Software Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος Ομάδα Διοίκησης Έργου Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Βάση Δεδομένων Διοικητικό Συμβούλιο Διαδικτυακή Πύλη Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 7 από 47

8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης Φορέας Λειτουργίας και Υλοποίησης είναι ο Δήμος Ρεθύμνου. Κύρια μέριμνα του Δήμου Ρεθύμνης αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της. Στις αρμοδιότητες του Δήμου ανήκουν ενδεικτικά: Η ίδρυση και η λειτουργία μονάδων κοινωνικής μέριμνας για την προστασία της οικογένειας του παιδιού, των ηλικιωμένων, των Α.Μ.Ε.Α και των οικονομικά αδυνάτων. Η ρύθμιση θεμάτων επικοινωνιών και υπεραστικής επιβατικής συγκοινωνίας. Η παρακολούθηση της νομιμότητας λειτουργίας βιομηχανικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου. Η εποπτεία του εμπορίου και της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία έργων υποδομής. Η παρακολούθηση του αλιευτικού κλάδου, των προβλημάτων και δυσχερειών που αντιμετωπίζουν και η εισήγηση λήψης μέτρων για την προώθηση της αλιευτικής ανάπτυξης. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης. Η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, η προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων και η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας και θεραπείας.. Η χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών προς τους πολίτες. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων Η υλοποίηση δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα της Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με κύριους άξονες: o Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) o «Ψηφιακή Σύγκλιση» και Υπηρεσίες προς τον πολίτη εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e government), τόνωση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e democracy) o Προβολή & Πολιτισμός προβολή της πόλης και της πολιτιστικής της κληρονομιάς με παράλληλη οργάνωση δραστηριοτήτων που θα αποσκοπούν στην πρωτότυπη παρουσία του Δήμου στο Διαδίκτυο. Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Εμπλεκόμενη επίσης στο έργο είναι και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΥΔ ΨΣ (http://www.digitalplan.gov.gr/), μέσω της οποίας χρηματοδοτείται το έργο. Σελίδα 8 από 47

9 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Για τις ανάγκες του διαγωνισμού του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών» και θα αποτελείται από έναν υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού, έναν υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (ΕΠΠΕ) που θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αρχής με βασικό στόχο την προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, της λήψης αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του Έργου και το διοικητικό συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Στην ΕΠΠΕ θα οριστούν ως μέλη και Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου Τέλος αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καθώς και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Η ΕΠΠΕ θα ενημερώνεται κάθε τέλος του μήνα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο και για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Υπεύθυνος Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρμόδιο στέλεχός της, ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου και τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα του έργου. Θεματικές Ομάδες Εργασίας & Βασικοί Χρήστες (Key Users) Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου μπορεί να υποστηριχθεί, εφόσον απαιτηθεί, με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις ομάδες θα εμπλέκονται και βασικοί χρήστες του νέου συστήματος (Key Users). Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Διοικητική οργάνωση του Αναδόχου για το Έργο Από την πλευρά του ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα Έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απασχόλησής τους στο Έργο Σελίδα 9 από 47

10 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Δήμου Ρεθύμνου Φορέας Λειτουργίας και Υλοποίησης είναι ο Δήμος Ρεθύμνου. Στις αρμοδιότητες του Δήμου ανήκει, σύμφωνα με το Άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, και «Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο». Ο Δήμος Ρεθύμνου έχει υλοποιήσει σειρά έργων ΤΠΕ (βλ. ), ορισμένα εκ των οποίων με εξειδίκευση στην ανάδειξη του Πολιτισμού. Μέσω του έργου και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα ενδυναμωθεί και θα εμπλουτιστεί η προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Ρεθύμνου. Λόγω της υφής του έργου, στην υλοποίησή του θα εμπλακούν οι Υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Δήμου Ρεθύμνου Το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνου θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του έργου και την ενσωμάτωσή του στις υφιστάμενες δομές ΤΠΕ. Το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνου με βάση τον Οργανισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ /09/2011) περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1) Γραφείο Προϊσταμένου Τμήματος Πληροφορικής α. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλη την εργασία του προσωπικού που υπάγεται στο Τμήμα αυτό. β. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει, την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει προς ενέργεια στα αρμόδια Γραφεία. γ. Εισηγείται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου για θέματα Πληροφορικής που κρίνει σημαντικά. δ. Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα Γραφεία του τμήματός του και ενημερώνει το Δ/ντή. ε. Υποστηρίζει Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα που αφορούν Πληροφορική και νέες τεχνολογίες. στ. Μελετά και ελέγχει διαδικασίες για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Πληροφοριών. ζ. Καθορίζει και ελέγχει πρότυπα και μεθόδους για την ανάπτυξη και λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων. η. Ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών. Σελίδα 10 από 47

11 θ. Υποστηρίζει/διεξάγει διαγωνισμούς και συνάπτει συμβάσεις σχετικές με Πληροφοριακά Συστήματα. ι. Ελέγχει και συντάσσει ειδικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας Πληροφορικής. ια. Αναλύει τις ανάγκες της υπηρεσίας για Πληροφοριακά Συστήματα και σχεδιάζει/προγραμματίζει λύσεις. 2) Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων α. Καλύπτει πλήρως τις μηχανογραφικές ανάγκες του Δήμου αναλύει, σχεδιάζει, προγραμματίζει, τεκμηριώνει, εγκαθιστά, και συντηρεί τις εφαρμογές του και συντάσσει ειδικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας Πληροφορικής. β. Παρέχει υποστήριξη για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς της Πληροφορικής (βάσεις πληροφοριών, επικοινωνία, δίκτυα κ.λ.π.). γ. Παρέχει υποστήριξη για τη διεξαγωγή διαγωνισμών και συνάπτει συμβάσεις σχετικές με Πληροφοριακά Συστήματα. δ. Παραδίδει τα Πληροφοριακά Συστήματα στους χρήστες και εκπαιδεύει τους τελευταίους στη χρήση τους. ε. Σχεδιάζει διαδικασίες για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας όλων των εφαρμογών του Δήμου. στ. Σχεδιάζει διαδικασίες για την ασφάλεια των συστημάτων και των πληροφοριών. 3) Γραφείο Λειτουργίας και Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων α. Προετοιμάζει και λειτουργεί τα Πληροφοριακά Συστήματα. β. Διεκπεραιώνει διαδικασίες για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας όλων των εφαρμογών του Δήμου. γ. Διεκπεραιώνει διαδικασίες για την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων και των πληροφοριών. δ. Οργανώνει, ελέγχει την ποιότητα, ελέγχει τα αποθέματα και φυλάσσει τα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης των πληροφοριών. ε. Ελέγχει στοιχεία, χειρίζεται τα στοιχεία εισαγωγής και την εισαγωγή των πρωτογενών στοιχείων και τα καταχωρεί σε μηχανογραφικά μέσα για παραπέρα μηχανογραφική επεξεργασία. στ. Καθορίζει πρότυπα και μεθόδους για την ανάπτυξη και λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων. 4) Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης α. Εισηγείται για την απόκτηση, εγκατάσταση και υποστήριξη δικτύων μεταφοράς δεδομένων αλλά και συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. β. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες και διορθώνει βλάβες υπολογιστικών συστημάτων. γ. Ευθύνεται για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών. Σελίδα 11 από 47

12 δ. Διαχειρίζεται τους Η/Υ και μετρά την απόδοση των Πληροφοριακών Συστημάτων. ε. Αναπτύσσει και υποστηρίζει Βάσεις Δεδομένων. στ. Εκπαιδεύει/ενημερώνει το προσωπικό σε θέματα λογισμικού και χρήσης συστημάτων Η/Υ. Στην λειτουργία του έργου (κυρίως επικαιροποίηση των στοιχείων) θα συμβάλει και το Γραφείο Τουρισμού Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης. Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Ο τουρισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην οικονομία της περιοχής του Ρεθύμνου. Το Ρέθυμνο αποτελεί έναν ώριμο τουριστικό προορισμό, αλλά μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο κάθε χώρα/περιοχή προβάλλει τις ιδιαιτερότητες και τα αξιοθέατά του, πρέπει να στραφεί σε ποιοτικές υπηρεσίες και να στηριχθεί στην χρήση νέων τεχνολογιών. Επιπλέον οι απαιτήσεις όσων επισκέπτονται έναν τόπο έχουν αλλάξει σε σχέση με αυτές που είχαν πριν από μια δεκαετία. Οι δυο βασικότερες αλλαγές έχουν παρατηρηθεί: Α) Στην ανάγκη κάθε ενδιαφερόμενου/τουρίστα να αποκτά εκ των προτέρων μια εικόνα για τον προορισμό όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται πριν την πραγματική επίσκεψη. Παλιότερα κάθε τουρίστας περιοριζόταν στην απλή συλλογή στοιχείων για τον τόπο αυτό μέσω ενός τουριστικού οδηγού ή ενός χάρτη, ή την αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων μέσω μη διαδραστικών ιστοτόπων στο διαδίκτυο. Σήμερα με τις νέες τεχνολογίες κάθε επισκέπτης αναζητά πληροφορίες σε μεγάλη λεπτομέρεια ενώ μέσω των φωτογραφιών, των βίντεο και των τρισδιάστατων απεικονίσεων αποκομίζει μια εικόνα της περιοχής πολύ πριν τελικά την επισκεφθεί. Β) Στην μεγάλη αύξηση του θεματικού τουρισμού και στην ανάγκη για εξειδικευμένη πληροφορία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγροτουρισμό, για τα ιδιαίτερα προϊόντα κάθε περιοχής, για τον θρησκευτικό τουρισμό για τουρισμό χειμερινών ή καλοκαιρινών σπορ κλπ. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη για εξειδίκευση στον τουρισμό καθώς και ανάγκη προβολής των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μια πλατφόρμας (διαδικτυακή πύλη), η οποία αφορά στην προβολή και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του Δήμου Ρεθύμνου (ιδιαιτέρως του Ιστορικού Κέντρου) και στην τουριστική του ανάπτυξη μέσω του διαδικτύου. Η προβολή αυτή θα προκύψει από την αναπαράσταση συγκεκριμένων σημείων ενδιαφέροντος με μορφή εικονικής πραγματικότητας αλλά και από την ανάδειξη τους μέσα από το portal τουριστικού περιεχομένου και θα βασιστεί στην ανάπτυξη συστήματος σε τρισδιάστατη και δυσδιάστατη απεικόνιση. Το σύστημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες αλλά και όλους τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν το Δήμο Ρεθύμνου και θέλουν να λάβουν πληροφορίες τουριστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Το βασικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου συστήματος είναι Σελίδα 12 από 47

13 ότι δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να πλοηγηθεί σε εικονικό τρισδιάστατο περιβάλλον και να αποκτήσει καλύτερη εικόνα για την περιοχή πριν την επισκεφθεί. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα για επέκτασή του ώστε να επιτρέπει σε όλους τους επαγγελματίες και τους Φορείς της περιοχής του Ρεθύμνου να οργανώσουν εύκολα και γρήγορα την προβολή τους στο σύστημα και την διεκπεραίωση όλων των υπηρεσιών που προσφέρουν στον επισκέπτη μέσα από αυτό. Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το Κέντρο Δεδομένων του Δήμου Ρεθύμνης διαθέτει ικανό αριθμό διακομιστών με λειτουργικά συστήματα Linux και Windows, συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS), κλιματισμό, και ειδικούς χώρους τοποθέτησης εξοπλισμού (RACKS). Είναι ικανό να φιλοξενήσει νέες εφαρμογές και υπηρεσίες μαζί με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό τους όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη. Επίσης, το Τμ. Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνης έχει αναδιοργανώσει τις υποδομές πληροφορικής και συγκεκριμένα τους Διακομιστές Βάσεων Δεδομένων και τους Διακομιστές Εφαρμογών (database & application servers) κάνοντας χρήση τεχνολογιών Server Virtualization με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού και δωρεάν πλατφόρμες υποστήριξης του virtualization. Ήδη από τις αρχές του 2011 τα πιο σημαντικά συστήματα παραγωγής του Δήμου έχουν περάσει σε Virtualized πλατφόρμα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα συστήματα που περιγράφονται στην διακήρυξη θα λειτουργήσουν, όπου είναι τεχνικά δυνατό, σε πλατφόρμα Virtualization ακολουθώντας την αρχιτεκτονική λειτουργίας συστημάτων του Δήμου Ρεθύμνης. Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Το έργο αποτελεί συνέχιση και αναβάθμιση υπαρχόντων υλοποιημένων έργων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ Πρόσκληση (Πρόσκληση 148 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και Πρόσκληση 6069 του Π.Ε.Π. Κρήτης. Συγκεκριμένα στον Δήμο Ρεθύμνου υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ με μεγάλη επιτυχία οι εξής προτάσεις: Ε.Π. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Π/Υ URL (αν υπάρχει) ΠΕΠ Κρήτης Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ. : «Δημιουργία συστήματος διάθεσης δημόσιας πληροφορίας & ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης μέσω διαδικτύου του δήμου Ρεθύμνου και δικτυακής πύλης του δήμου σε συνδυασμό με την παροχή 20/04/06 02/02/07 20/02/ ,00 no.gr Σελίδα 13 από 47

14 ψηφιακών υπηρεσιών g2c (κυβέρνηση προς πολίτες) και g2β (κυβέρνηση προς επιχειρήσεις)» Κοινωνία της πληροφορίας Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ.: Κοινωνία της πληροφορίας Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ.: Κοινωνία της πληροφορίας Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ.: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος crm (citizen relationship management) και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού» 4 2 Μητροπολιτικο δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Ρεθύμνου 4 2 Αξιοποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών για τους δημότες και το προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνου 27/03/06 11/07/07 20/12/ ,00 no.gr 30/08/05 15/09/06 26/07/ ,00 10/03/09 29/06/09 5/11/ ,00 no.gr Σελίδα 14 από 47

15 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α1.3 Αντικείμενο του Έργου Το προτεινόμενο έργο αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που θα καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες με χρήση ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, ειδικά σημεία ενδιαφέροντος θα απεικονιστούν σε τρισδιάστατη μορφή 3D (ανάγλυφο) ώστε κάθε πολίτης / ενδιαφερόμενος να μπορεί να περιηγηθεί στην περιοχή εικονικά μέσω διαδικτύου. Επιπλέον σε κάθε τόπο θα επιλεχθούν συγκεκριμένες διαδρομές, τις οποίες θα μπορεί να πλοηγηθεί ο τουρίστας και θα έχουν θέματα πολιτιστικού τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. διαδρομή από την πόλη σε αρχαιολογικό τόπο ή/και εντός του αρχαιολογικού τόπου). Στο περιβάλλον αυτό ο χρήστης μπορεί να αποκομίσει πληροφορία σχετικά με τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και το βασικό οδικό δίκτυο, τους οικισμούς, τα τοπωνύμια κ.ά. Η πλοήγηση στην εφαρμογή δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και γίνεται με τη χρήση του ποντικιού και με την παράλληλη χρήση των εργαλείων πλοήγησης. Πιο αναλυτικά, με τη βοήθεια των εργαλείων πλοήγησης ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί σε τρισδιάστατη απεικόνιση και να ελέγξει το ανάγλυφο του εδάφους στην περιοχή που τον ενδιαφέρει, να ελέγξει το ανάγλυφο ενός μνημείου από κάθε πλευρά του, να ελέγξει το εσωτερικό ενός χώρου προς κάθε κατεύθυνση, να παρατηρήσει τη διαδρομή για το ταξίδι που πρόκειται να πραγματοποιήσει, και να ελέγξει αποστάσεις ανάμεσα σε σημεία της περιοχής. Επιπλέον ο χρήστης δύναται να επιλέξει μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή ενός αντικείμενου με τη μορφή animation, π.χ. διαδρομή με αυτοκίνητο / ποδήλατο / περπατώντας από το κέντρο της πόλης σε ένα αρχαιολογικό χώρο ή από το λιμάνι στο κέντρο της πόλης. Η διαδρομή αυτή δίνει την αίσθηση στο χρήστη ότι είναι επιβάτης του αυτοκινήτου/ποδηλάτου ή πεζός με αποτέλεσμα να αισθάνεται και να βλέπει όπως και ότι ακριβώς θα παρατηρούσε αν βρισκόταν στην πραγματικότητα στο συγκεκριμένο σημείο. Με χρήση γεωγραφικής πληροφορίας όπως το οδικό δίκτυο, τα σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος (π.χ. θέσεις δημόσιων κτιρίων, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων) θα παρέχονται πληροφορίες για τους πολίτες/ενδιαφερόμενους και η δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών για την καλύτερη πλοήγησή τους στην εκάστοτε περιοχή. Η δυσδιάστατη αυτή απεικόνιση δεν είναι ένας απλώς στατικός χάρτης σε μορφή εικόνας στην οποία ο χρήστης δεν μπορεί να επέμβει. Είναι μια απεικόνιση GIS (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργεί το χάρτη που θέλει να εκτυπώσει δυναμικά, παρέχοντας του εργαλεία ώστε να προσθέτει ή αφαιρεί επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας, να επιλέγει όποια κλίμακα εκτύπωσης τον εξυπηρετεί, να επιλέγει χωρικές οντότητες (π.χ. σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος) και να λαμβάνει πληροφορίες για αυτές σε δύο (2) τουλάχιστον γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά). Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει : Σελίδα 15 από 47

16 Προμήθεια/Εγκατάσταση Λογισμικού και Υλικού, Ανάπτυξη Υπηρεσιών/ Παραμετροποίηση, Έλεγχο του συστήματος, Προμήθεια/Εγκατάσταση Ψηφιακών υποβάθρων, Επεξεργασία και Ψηφιοποίηση λοιπών Γεωγραφικών και άλλων Δεδομένων Σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης των πολιτών/επισκεπτών και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Το έργο θα υποστηρίξει το Δήμο Ρεθύμνου στην τουριστική ανάπτυξη και αποσκοπεί : στην εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε θέματα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προβολή κάθε σημείου πολιτιστικού τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ρεθύμνου δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη να πλοηγείται τρισδιάστατα σε αυτό Το έργο αποτελείται από ένα σύνολο υπηρεσιών οι οποίες διασυνδέονται μεταξύ τους και καλύπτουν τις ανάγκες των διαδικασιών λειτουργίας, ενώ παρέχουν εξωστρέφεια μέσω του διαδικτυακού τόπου, των σημείων ενημέρωσης (infokiosks) και της διαδικτυακής διάθεσης των υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα και έξυπνες συσκευές. Α1.4 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το προτεινόμενο έργο απαντά στα κρίσιμα θέματα που αφορούν : Στην εξάλειψη ανισοτήτων στην προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο μεταξύ κέντρου και περιφέρειας όσο και μεταξύ των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών και της Ελλάδας Ενημέρωση, εκπαίδευση και εξοικείωση των πολιτών με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης και πρόσβαση στη γνώση (ιστορική, πολιτιστική, κοινωνική) Εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες Ενίσχυση του επιστημονικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξη έρευνας για τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής Πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις πολιτιστικές υπηρεσίες και το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ρεθύμνου Προβολή και διάχυση του πολιτισμού της περιοχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Αύξηση της επισκεψιμότητας και του πολιτιστικού τουρισμού (και της γενικότερης οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης) Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες της εθνικής και της παγκόσμιας κοινότητας Χρήση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την αποτελεσματική οργάνωση και εύκολη διαχείριση του ψηφιακού αποθέματος Διατήρηση και προστασία του καλλιτεχνικού αλλά και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, μέσω της χρήσης των ψηφιοποιημένων συλλογών υψηλής ποιότητας και πιστότητας (π.χ. για ερευνητές, μελετητές και ιστορικούς) Σύνδεση τοπικής κοινωνίας με εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης Σελίδα 16 από 47

17 Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης συνίστανται στα εξής: o Προβολή του πλούσιου πολιτιστικού υλικού σε μια παγκόσμια κοινότητα o Προσέγγιση του κοινού μέσω νέων μεθόδων παρουσίασης και πρόσβασης σε πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς o Συμβολή στη συνεχή (δια βίου) και από απόσταση εκπαίδευση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σε ιστορικά και πολιτιστικά θέματα o Μεγάλη ευκολία χρήσης και αυξημένη λειτουργικότητα χωρίς τη συνδρομή ειδικού τεχνικού προσωπικού o Δυνατότητα παροχής εμπεριστατωμένες και έγκυρων πληροφοριών σχετικά με τα εκθέματα, αποφυγή ατεκμηρίωτων απόψεων που προκαλούν σύγχυση στους επισκέπτες. o Δυνατότητα δυναμικής ανανέωσης του ψηφιακού περιεχομένου των εκθεμάτων, από το προσωπικό των οργανισμών, χωρίς να χρειάζεται ειδικές τεχνικές γνώσεις, και διαδικασίες που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα. o Μεγάλη προσβασιμότητα για άτομα με ιδιαιτερότητες, διευκολύνοντας την περιήγηση τους. o Εκπαιδευτικά προγράμματα και επικοινωνία. Κατανόηση, προβολή, διάδοση του λαϊκού πολιτισμού της τοπικής παραγωγής ως αποτέλεσμα των τοπικών παραγωγικών μέσων αλλά και των επικοινωνιών o Διαθεσιμότητα στην επικοινωνία, στη συγκριτική έρευνα και μελέτη, στην κατανόηση και ανάπτυξη συστημάτων για την οικονομική αξιοποίηση των πολιτιστικών προϊόντων στην παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά Οι ωφελούμενες ομάδες (είτε άμεσα είτε έμμεσα) είναι: o οι κάτοικοι του νομού o οι επισκέπτες του νομού o όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ρεθύμνου o ιστορικοί, μελετητές, λαογράφοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι ερευνητές που αναζητούν πρόσβαση στο τοπικό πολιτιστικό απόθεμα και την επιστημονική του τεκμηρίωση o όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο o οι επιχειρηματίες αλλά και η ευρύτερη περιφέρεια της Κρήτης που θα ωφεληθούν από την ενίσχυση της γενικότερης οικονομικής, κοινωνικής και τουριστικής ανάπτυξη της περιοχής Α1.5 Στόχοι και Έκταση του Έργου Ο Δήμος Ρεθύμνου έχει να αναδείξει πολιτισμό, ο οποίος ξεκινά και συνδυάζεται με ανθρώπινη παρουσία από το Π.Χ. Υπάρχει πληθώρα αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, εκκλησίες και μοναστήρια, που αποτελούνε πολιτιστικό θησαυρό για την Ελλάδα. Σε εναρμόνιση με την αναπτυξιακή ψηφιακή στρατηγική του Δήμου Ρεθύμνου, το έργο αφορά στην τουριστική ανάπτυξη και την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού τουριστικού αποθέματος συγκεκριμένων σημείων, διεθνούς εμβέλειας, του Νομού. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες στοχεύουν στην βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, της προβολής του πολιτιστικού αποθέματος, της ενοποίησης υφιστάμενων διαδικτυακών τόπων, Σελίδα 17 από 47

18 την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου αλλά και την ανάπτυξη ενιαίων σημείων πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω portal και infokiosk. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μίας πλατφόρμας (διαδικτυακή πύλη) η οποία αφόρα στην προβολή και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του Δήμου Ρεθύμνου (ιδιαιτέρως του Ιστορικού Κέντρου) και στην τουριστική του ανάπτυξη μέσω του διαδικτύου. Η προβολή αυτή θα προκύψει από την αναπαράσταση συγκεκριμένων σημείων ενδιαφέροντος με μορφή εικονικής πραγματικότητας αλλά και από την ανάδειξη τους μέσα από το portal τουριστικού περιεχομένου και θα βασιστεί στην ανάπτυξη συστήματος σε τρισδιάστατη και δισδιάστατη απεικόνιση. Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη λήξη του έργου είναι, 1. Δημιουργία διαδικτυακού τόπου για την προβολή, ανάδειξη του τουριστικού και πολιτισμικού αποθέματος του Δήμου. 2. Δημιουργία γεωγραφικής εφαρμογής συγκέντρωσης και προβολής τουριστικής και πολιτιστικής πληροφορίας 3. Παροχή υπηρεσιών επαυξημένης πραγματικότητας με χρήση πολυμεσικού περιεχομένου για τον πολιτισμό 4. Δημιουργία διαδραστικών παιχνιδιών για ενημέρωση και προβολή σε θέματα Πολιτισμού 5. Πολυκαναλική διάθεση περιεχομένου και πληροφοριών (διαδίκτυο, infokiosks, έξυπνες συσκευές) 6. Συγκέντρωση και διάχυση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Αριθμός (#) διαδικτυακών υπηρεσιών 3 Αριθμός (#) τεκμηρίων που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα > 500 Αριθμός (#) καναλιών διάθεσης της υπηρεσίας Χ που είναι συγχρονισμένα 2 Αριθμός (#) σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου που αποτυπώνονται 24 Α1.6 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Οι παράγοντες που δύναται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να επηρεάσουν κατά τρόπο αρνητικό τον αρχικό σχεδιασμό ενδέχεται να είναι τόσο ενδογενείς και ως ένα βαθμό εντός της σφαίρας επιρροής του Φορέα, όσο και εξωγενείς και ως επί το πλείστον μη προβλέψιμοι από το Φορέα. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του προτεινόμενου έργου είναι οι κάτωθι: Χαμηλό και εκτός των συμφωνηθέντων επίπεδο ποιότητας των παρεληφθέντων τμημάτων υπηρεσιών/εφαρμογών/ λογισμικού, Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, Επάρκεια και διαθεσιμότητα των στελεχών της Ομάδας Έργου, Σελίδα 18 από 47

19 Μειωμένη ανταπόκριση εξυπηρετούμενου πληθυσμού στους στόχους του έργου, Μειωμένη συμμετοχή των στελεχών του Φορέα είτε συνολικά στην εκτέλεση του έργου, είτε ειδικότερα σε επιμέρους δράσεις (φάση της εκπαίδευσης για παράδειγμα) λόγω φόρτου εργασίας Σε κάθε περίπτωση στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται κάποιοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου, καθώς και σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης. Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος 1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Χαμηλό και εκτός των συμφωνηθέντων επίπεδο ποιότητας των παρεληφθέντων τμημάτων υπηρεσιών/εφαρμογών/ λογισμικού Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Επάρκεια και διαθεσιμότητα των στελεχών της Ομάδας Έργου Μειωμένη ανταπόκριση εξυπηρετούμενου πληθυσμού στους στόχους του έργου Μειωμένη συμμετοχή των στελεχών του Φορέα είτε συνολικά στην εκτέλεση του έργου, είτε ειδικότερα σε επιμέρους δράσεις (φάση της εκπαίδευσης για παράδειγμα) λόγω φόρτου εργασίας Τ Ο Ο Ο Δ Κατάρτιση προδιαγραφών, Αξιολόγηση της ποιότητας του προσφερόμενου λογισμικού. Σύσταση Ομάδας Έργου από το Δήμο Ρεθύμνου, συχνές συναντήσεις με τον Ανάδοχο. Συγκεκριμένα κριτήρια σε επίπεδο διακήρυξης και ιδιαίτερη έμφαση σε επίπεδο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Πολύ καλή προετοιμασία των δράσεων προβολής του έργου. Κατάλληλη προετοιμασία, προγραμματισμός, επιμερισμός εργασίας, διαρκής επικοινωνία με τις εσωτερικές υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Ρεθύμνου και του Αναδόχου. Α2. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Το σύνολο των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του έργου αναλύονται λεπτομερώς στο Μέρος Γ Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. Α2.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης» 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 19 από 47

20 Γεωγραφική πληροφόρηση για τον Δήμο Ρεθύμνου Εικονικές περιηγήσεις Τουριστική και πολιτιστική πληροφόρηση Υπηρεσία Εκπαίδευσης σε πολιτιστικά θέματα 3 ο Αμφίδρομη αλληλεπίδραση 3 ο Αμφίδρομη αλληλεπίδραση 2 ο Αλληλεπίδραση 3 ο Αμφίδρομη αλληλεπίδραση Α2.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Η λογική αρχιτεκτονική αναλύει το πληροφοριακό σύστημα σε λογικές ενότητες, δηλ. ενότητες που ομαδοποιούν ομοειδείς λειτουργίες, χωρίς όμως να απαιτείται αντιστοίχιση κάθε ενότητας σε στοιχείο υλικού (hardware component) ή λογισμικού (software component). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: α) διαχωρισμό σε επίπεδα (tiers) και β) διαχωρισμό σε υποσυστήματα. Όπως όλα τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, έτσι και το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί το λογικό μοντέλο του Web3 tier. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογίες Διαδικτύου (web) για την επικοινωνία με το χρήστη και δομείται σε τρία (3) επίπεδα (tiers), με το κάθε επίπεδο να επικοινωνεί με το υποκείμενο ή υπερκείμενο επίπεδο. Η τεχνοτροπία αυτή επιτρέπει την εφαρμογή του συστήματος σε διαφορετικά σενάρια φυσικής εγκατάστασης και λειτουργίας, οδηγώντας σε ένα σύστημα καλά δομημένο, σταθερό, ανοιχτό και εύκολα συντηρήσιμο και επεκτάσιμο. Η λειτουργία κάθε επιπέδου περιγράφεται στη συνέχεια. Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation / UI Layer) Το μέρος εκείνο ενός συστήματος το οποίο είναι υπεύθυνο για την διεπαφή με το χρήστη, δηλαδή την παρουσίαση στοιχείων από το σύστημα προς το τελικό χρήστη αλλά και την υποβολή στοιχείων από τον χρήστη προς το σύστημα. Ο χρήστης χρησιμοποιεί μια εφαρμογή πλοήγησης στο Διαδίκτυο (web browser) για να αποκτήσει πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος. Επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής ή Εφαρμογών (Business Logic / Application Layer) Το μέρος εκείνο του συστήματος το οποίο αναλαμβάνει να εφαρμόσει την επιχειρησιακή λογική, δηλ. τους κανόνες που καθορίζουν τις διάφορες λειτουργίες του συστήματος. Παραλαμβάνει δεδομένα από το Επίπεδο Δεδομένων, τα επεξεργάζεται και τα αποστέλλει στο Επίπεδο Παρουσίασης για προετοιμασία και προβολή στο χρήστη. Επίσης παραλαμβάνει από το Επίπεδο Παρουσίασης τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης, τα επεξεργάζεται και τα αποστέλλει στο Επίπεδο Δεδομένων για αποθήκευση. Τέλος το Επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής αναλαμβάνει τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα. Σελίδα 20 από 47

21 Επίπεδο Δεδομένων (Data Layer) Το μέρος εκείνο του συστήματος το οποίο αναλαμβάνει να μεταφέρει τα δεδομένα σε μόνιμο χώρο αποθήκευσης δεδομένων και να παρέχει προσπέλαση σε αυτά από τα ανώτερα Επίπεδα. Α2.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του καλείται να περιγράψει την τεχνολογική πλατφόρμα της λύσης του και τον τρόπο που η τεχνολογία αυτή αξιοποιείται στην περίπτωση του παρόντος έργου. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι ελάχιστες και επιθυμητές γενικές τεχνικές/τεχνολογικές προδιαγραφές με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι προσφερόμενες λύσεις: Τεχνολογία πολλαπλών επιπέδων (n tier): προτείνεται η αξιοποίηση των σύγχρονων δομικών στοιχείων που προσφέρονται σήμερα (εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών, κλπ) και των δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν τα στοιχεία αυτά. Το επίπεδο της διεπαφής με τους χρήστες θα παρέχει υποχρεωτικά γραφικό περιβάλλον εργασίας (Graphical User Interface). Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture): δηλαδή ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν: o Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος o Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα o Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του ΠΣ: ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών, τα οποία θα παρουσιάζουν οι εφαρμογές στους τελικούς χρήστες (error messages), στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς Ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στο ΠΣ από το προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνου. Υιοθέτηση ανοικτών προτύπων: το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί βάσει των σύγχρονων απαιτήσεων για χρήση ανοικτών προτύπων. Η χρήση ανοικτών προτύπων συνεισφέρει στη μείωση του κόστους και εξυπηρετεί τη διαλειτουργικότητα μεταξύ ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων, εξασφαλίζοντας συγχρόνως ανεξαρτησία από συγκεκριμένους προμηθευτές. Επιπλέον, εξυπηρετεί τη φορητότητα των Σελίδα 21 από 47

22 εφαρμογών και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων, διασφαλίζοντας μεγαλύτερο κύκλο ζωής για τις εφαρμογές και τα δεδομένα. Ειδικότερα για τη γεωχωρική πληροφορία θα πρέπει να εξειδικευθεί η χρήση ανοικτών προτύπων για γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες (λ.χ. EN ISO 19915, ISO 19119, ISO 19139, WMS 1.3.0, WFS 2.0 κ.λπ.). Ύπαρξη εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού: δεδομένης της έκτασης του έργου, η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα προγραμματιστικά εργαλεία, τα οποία θα προσφέρουν δυνατότητες παραμετροποίησης των εφαρμογών, ανάπτυξης εξειδικευμένων λειτουργιών. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλισθεί η απαίτηση για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών που θα προκύψουν στο στάδιο της ανάλυσης απαιτήσεων καθώς και της ανάγκης εξέλιξης/βελτίωσης του πληροφοριακού συστήματος, μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο Ανάδοχος στην πρότασή του, θα πρέπει να περιγράψει και να τεκμηριώσει τα προσφερόμενα εργαλεία προγραμματισμού και τις δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης του συστήματος. Αξιοποίηση υφιστάμενης υποδομής: Ο Δήμος Ρεθύμνου, με την πάροδο των ετών, έχει αποκτήσει σημαντικές υποδομές σε επίπεδο υλικού και λογισμικού εξοπλισμού. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί κατά το δυνατόν την υφιστάμενη υποδομή. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνολογικές πλατφόρμες στις οποίες θα βασιστεί η υλοποίηση του συστήματος, πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρωση βασικών τεχνικών απαιτήσεων, όπως: Ασφάλεια (Security): προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δημοσίευση εσφαλμένων δεδομένων, παρουσίαση δεδομένων ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη. Αξιοπιστία (Reliability): ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών. Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. Ευκολία διαχείρισης (Manageability): παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. Υποστήριξη ανοικτών προτύπων (Openess): εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της μελλοντικής επέκτασης του συστήματος, μέσα από τη χρήση ανοικτών προτύπων. Α2.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α Δημιουργία Portal (με WEB GIS). Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης. Η διαδικτυακή πύλη θα πληροί τις παρακάτω λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις: Θα πρέπει να υποστηρίζει ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες, και θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμος σε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό χρηστών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για τις επεξεργαστικές επιδόσεις του συστήματος και τους μηχανισμούς που θα χρησιμοποιήσει κατά την υλοποίηση με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος. Σελίδα 22 από 47

23 Οι χρήστες θα επικοινωνούν με τον κόμβο και τις υπηρεσίες του, πλοηγούμενοι μέσα από οποιονδήποτε διαδεδομένο Web Browser (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome, Opera κλπ). Ο κόμβος θα παρέχει υπηρεσίες αναζήτησης στο περιεχόμενο του κόμβου με λέξεις κλειδιά και δυαδικούς τελεστές (AND, OR, NOT). Τα αποτελέσματα θα είναι σύντομες περιλήψεις των ιστοσελίδων που ταιριάζουν στην αναζήτηση με υπερτονισμένες (highlight) τις λέξεις κλειδιά που τέθηκαν στο ερώτημα. Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να πλοηγηθούν στο Portal και μέσω φορητών συσκευών (tablet, smart phones, κτλ.). Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει ότι η πρόσβαση γίνεται από φορητή συσκευή ώστε να εμφανίζει το περιεχόμενο ανάλογα. Π.χ. προώθηση του πλοηγού σε URL της μορφής mobile.<domain name politismos>.gr όπου θα προβάλλεται μια έκδοση του portal ειδική για φορητές συσκευές (ευκολότερη ανάγνωση, κατάλληλη έκδοση, κτλ). Ο κόμβος θα πρέπει να είναι πολύγλωσσος. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου ο κόμβος θα αναπτυχθεί σε 2 γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά. Η πολυγλωσσία συνίσταται στην παρουσίαση όλων των διεπαφών και των περιεχομένων πληροφοριών του κόμβου στις γλώσσες του έργου. Ο κόμβος θα παρέχει υπηρεσίες αναζήτησης για σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος με φίλτρα όπως π.χ. μνημεία με 3D απεικόνιση. Η λειτουργία εγγραφής και διαχείρισης χρηστών του κόμβου θα υποστηρίζει την απλή, ενοποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στους χρήστες. Οι ομάδες χρηστών θα περιλαμβάνουν : o γενικό κοινό & ερευνητές, επιστήμονες, μελετητές του πολιτισμού κτλ. o φορείς (σχολεία Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια κτλ.) o επισκέπτες που ενδιαφέρονται να αντλήσουν πληροφορίες o προσωπικό του Δήμου για εσωτερική χρήση Η πρόσβαση στον κόμβο θα γίνεται από ένα ενιαίο σημείο (central point of access) και τα στοιχεία ταυτοποίησης θα δίνονται μόνο μία φορά (single sign on). Η διαδικασία εγγραφής νέων χρηστών θα είναι όσο το δυνατόν σαφής και απλή, χωρίς να απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες πέρα από τις απαραίτητες. Θα υπάρχει σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου του κόμβου το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως και να διευκολύνει το έργο του διαχειριστή ως προς τις λειτουργίες που θα επιτελεί, όπως την εισαγωγή και ενημέρωση του περιεχομένου, τον έλεγχο του περιεχομένου, την ανάπτυξη των πολυγλωσσικών εκδόσεων, την ενημέρωση με στατιστικά στοιχεία για το περιεχόμενο και τις επισκέψεις των χρηστών κτλ. Η σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει επίσης να βασιστεί σε αρχές όπως η φιλικότητα προς τον χρήστη και η γρήγορη και αποδοτική εκτέλεση του έργου. Ειδικό προσωπικό του Δήμου θα εκπαιδευτεί από τον Ανάδοχο στις λειτουργίες αυτού του συστήματος. Σελίδα 23 από 47

24 Ο Κόμβος Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της Καθολικής Πρόσβασης και της Σχεδίασης για Όλους καθώς και τις σχετικές οδηγίες του W3C/WAI ώστε στον πληθυσμό στόχο να συμπεριλαμβάνονται οι ευρύτερες δυνατές ομάδες ΑμεΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο κόμβος θα υποστηρίζει εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης του περιεχομένου με χρήση τεχνολογιών σύνθεσης φωνής διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΑμεΑ. Επίσης η Διαδικτυακή Πύλη θα πλαισιώνεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες : 1. Ανάπτυξη και παροχή διαδικτυακών καινοτόμων Υπηρεσιών (web 2.0). Πρόκειται για την ανάπτυξη υποσυστημάτων που θα ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή της ερευνητικής, ακαδημαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαμόρφωσή του υλικού της Πύλης έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσου σχολιασμού ή ανάρτηση πρόσθετου υλικού όπως κείμενα, φωτογραφίες και λοιπά τεκμήρια κτλ. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι εύκολα προσβάσιμες και επικεντρωμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες των ενδιαφερομένων (ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, την ειδίκευση του επισκέπτη ή του χρήστη κ.α. ).Για όλες τις παρακάτω υπηρεσίες θα υλοποιηθούν υποσυστήματα τα οποία θα εστιάζονται σε κάθε μια από τις παρακάτω δράσεις. 2. Υπηρεσίες Γενικής και Ειδικής Πληροφόρησης Η δράση αυτή παρέχει πρόσβαση στις σημαντικότερες συλλογές πληροφορίας που αφορούν κύριους τομείς της ιστορικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Επίσης στοχεύει στη δημιουργία ειδικής και στοχευμένης ενημέρωσης σε θέματα ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος (πολιτιστικά νέα, σεμινάρια, εκδηλώσεις, επέτειοι κτλ.) Μέσω του υποσυστήματος αυτού, ο χρήστης θα ενημερώνεται για σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα που έχουν γίνει και σηματοδότησαν την κοινωνική ζωή της πόλης του Ρεθύμνου. Παρέμειναν δε άρρηκτα συνδεδεμένα με τη μνήμη των πολιτών και την ιστορική εξέλιξη του τόπου. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης για πολιτιστικά γεγονότα που πρόκειται να διοργανωθούν από το Δήμο ή άλλους φορείς. 3. Δημιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων Με το διαρκή εμπλουτισμό του περιεχομένου το νέο ψηφιακό εγχείρημα θα παρέχει πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία πληροφορίας, ενώ θα περιλαμβάνει κοινότητες ειδικών επιστημονικών ενδιαφερόντων των πολιτών χωρισμένες σε ομάδες χρηστών. Στόχος αυτής της δράσης είναι η δημιουργία καθημερινής και ζωτικής σημασίας προσωποποιημένης και στοχευμένης ενημέρωσης για την πολιτιστική ζωή της πόλης, που θα υπακούει στις ειδικές επιλογές θεματικών ενοτήτων που θα έχουν οριστεί από τους δημότες χρήστες.οι πολίτες θα έχουν δωρεάν και γρήγορη πρόσβαση σε κατηγοριοποιημένες θεματικές ενότητες ανάλογα με το προφίλ και την ιδιότητά τους (π.χ εκπαιδευτικός, μαθητής, επισκέπτης) Σελίδα 24 από 47

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μια πλατφόρμα για παρουσίαση και διάχυση πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομίας με υποστήριξη για κινητές συσκευές και εμπλουτισμένη με επαυξημένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση  στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα. Περιεχόμενα Πρόσβαση στην αρχική σελίδα... 2 Αρχική... 3 Το Μουσείο... 3 Συλλογές... 4 Σύνθετη αναζήτηση... 5 Βιβλιοθήκη... 6 Πολυμεσικές εφαρμογές... 7 Ψηφιακές υπηρεσίες... 8 Ενοικίαση αιθουσών... 8

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Δήμαρχος Πλατανιά 4-8 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: με το Μίτο της Αριάδνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Διαδικτυακές Εφαρμογές

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Διαδικτυακές Εφαρμογές Ψηφιακό Περιεχόμενο και Διαδικτυακές Εφαρμογές Θ.Καρούνος, karounos@netmode.ntua.gr «Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008 Θέματα... Νέοι τρόποι παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαδρομές στην Αθήνα" με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαδρομές στην Αθήνα με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172 1. Ποιοι φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης και συμμετοχής ως Τελικοί Δικαιούχοι στη Πρόκληση 172 Μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1.- Γκουντάρας Αντώνιος 1) Καλαγιάς Γρηγόριος 2.- Κορτέσης Κων/νος 2) Δημηνίκος Γεώργιος 3.- Μπελιάς Αντώνιος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1.- Γκουντάρας Αντώνιος 1) Καλαγιάς Γρηγόριος 2.- Κορτέσης Κων/νος 2) Δημηνίκος Γεώργιος 3.- Μπελιάς Αντώνιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 6/2009 συνεδριάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής Σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η Δημαρχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Μάρω Ανδρουτσοπούλου Υπεύθυνη Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ Τι είναι Ανοικτά Δεδομένα Δεδομένα που διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα