354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)"

Transcript

1 354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Γενικά Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε) ιδρύθηκε το Ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και εδρεύει στην πόλη της Μυτιλήνης. Δέχεται φοιτητές από το 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο. Από τον Ιανουάριο 2002, τo ΤΠΤΕ συμπεριλαμβάνεται μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στα Τμήματα εκείνα που το πρόγραμμα σπουδών τους αφορά στην επιστήμη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Βλ. Υπ.Ε.Π.Θ. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής). Αποστολή του τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού και στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, ανάγκες που απορρέουν από την αλματώδη ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Βασιζόμενο στην τεράστια σημασία αξιοποίησης των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών αυτών, δημιουργεί νέες ειδικότητες, που συμβάλλουν ουσιαστικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όσο και στην αποτελεσματική είσοδό της στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης. Παράλληλα, ενισχύει δεξιότητες σε διεπιστημονικές περιοχές (Πολιτισμικές Σπουδές και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πολυμέσων) με άμεσο στόχο την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων, αλλά και των μακροπρόθεσμων, αναγκών της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένους επιστήμονες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που θα γνωρίζουν και θα διαχειρίζονται, παράλληλα, και τα ποιοτικά δεδομένα των Πολιτισμικών Σπουδών (Cultural Studies). Επιστημονικό περιεχόμενο του τμήματος Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ανταποκρίνεται στις ανάγκες του «ψηφιακού πολιτισμού», συνδυάζοντας την δημιουργική παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου με τις τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων. Ο «ψηφιακός πολιτισμός» είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην παραδοσιακή κουλτούρα (περιεχόμενο), την τεχνολογία (Τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο, Πολυμέσα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Λογισμικό), και την παροχή υπηρεσιών / διανομή. Ο τομέας της τεχνολογίας καλύπτει το σύνολο των οπτικοακουστικών εφαρμογών, δηλ. των πολυμέσων της τηλεόρασης και των εκδόσεων. Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει το επιστημονικό πεδίο των Πολιτισμικών Σπουδών (Cultural Studies), με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής κληρονομιάς, επικοινωνίας και πολιτιστικής προβολής και διαχείρισης. Παράλληλα, προάγει την Επιστήμη της Πληροφορικής με έμφαση στην παραγωγή εφαρμογών πολυμέσων και διαδικτύου. Προοπτικές Απασχόλησης Σύμφωνα με την έκθεση Exploitation and development of the job potential in the cultural sector in the age of digitalisation του 2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη απασχολούνται σήμερα στους τομείς του πολιτισμού. Η αύξηση των δημιουργικών επαγγελμάτων στους τομείς του Πολιτισμού - Επαγγέλματα Πολιτισμού - αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον, δεδομένου ότι η ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών πολιτισμού αυξάνεται δυναμικά. Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση πολιτισμικών προϊόντων αναδεικνύει νέα μέσα επικοινωνίας, όπως οι διαδικτυακοί κόμβοι, και δημιουργούν νέες ειδικεύσεις στην αγορά εργασίας. Ο «ψηφιακός πολιτισμός» παρουσιάζει τεράστια δυναμική απασχόλησης, ειδικά στους τομείς των πολυμέσων και του λογισμικού. Έτσι, αυτοί οι δύο τομείς είναι εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ζήτηση σε περιεχόμενο και πρωτοτυπία και άρα αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης. Υπάρχουν σήμερα περίπου 1,5 εκατομμύρια εταιριών στην ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής εφαρμογών λογισμικού και πολυμέσων, αντιπροσωπεύοντας 12,4 εκατομμύρια εργαζόμενων, ενώ υπολογίζεται ότι στην επόμενη δεκαετία θα δημιουργηθούν περίπου 9,6 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα όλοι οι τομείς που στρέφονται στην παραγωγή περιεχομένου, δηλ. δημιουργικοί χώροι απασχόλησης (web

2 design, διαφήμιση, εκδόσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκπαίδευση, ψυχαγωγία) θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης. Φυσιογνωμία του Πτυχιούχου Μέσα σε αυτό το νέο επιστημονικό και επαγγελματικό πλαίσιο, οι απόφοιτοι του Τμήματος ονομάζονται Πολιτισμικοί Πληροφορικοί και είναι επιστήμονες του πολιτισμού που κατέχουν παράλληλα τις γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των πολυμεσικών εφαρμογών: ανάλυση και σχεδιασμός της διεπιφάνειας χρήστη, παραγωγή περιεχομένου, (επιλογή δεδομένων, παραγωγή εικόνας, γραφικών, βίντεο και ήχου), προγραμματισμός εφαρμογών (εφαρμογές διαδικτύου, αυτόνομες εφαρμογές, βάσεις δεδομένων), έλεγχος και αξιολόγηση (λειτουργικός και ποιοτικός έλεγχος). Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού και στελεχών που μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε περιοχές εργασίας όπως: Καταγραφή, Προβολή και Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Διαχείριση Πολιτιστικών Αγαθών Οργάνωση και Διαχείριση Μουσείων και Συλλογών Εικονικά Μουσεία (Virtual Exhibitions, 3D design) Ψηφιακές Τέχνες (ψηφιακή φωτογραφία, βίντεο, ήχος, animation) Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών και Εφαρμογών Διαδικτύου (web design, Cd-Rom, DVD, Δικτυακές Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων) Πολυμεσικές Εκδόσεις, Ηλεκτρονικός Τύπος και Διαφήμιση Εκπαιδευτική Τεχνολογία με τη χρήση Προσαρμοστικών Συστημάτων Πολυμέσων (multimedia adaptive systems) Τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας και προσομοίωσης (virtual reality tools) Οργάνωση Εκδηλώσεων και Παραστάσεων ( θεατρικές, μουσικές, αθλητικές παραστάσεις) Οργάνωση Διαδικτυακών / Πολυμεσικών Παραστάσεων Οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων είναι ιδιαίτερα θετικές, εφόσον καλούνται να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση σε προσωπικό εξειδικευμένο στις τεχνολογίες αιχμής, μέσα στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνει η νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνή χώρο. Επίσης, στον 21ο αιώνα που ονομάστηκε "Αιώνας του Πολιτισμού", προωθούνται πολλαπλές δράσεις στον ευρύτερο χώρο του Πολιτισμού και της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Στο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι παραπάνω κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα κατέχουν τα απαραίτητα εννοιολογικά εργαλεία, καθώς και τις τεχνολογικές δεξιότητες, για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις απαιτήσεις των σύγχρονων επιστημονικών και εργασιακών προκλήσεων. Πρόγραμμα Σπουδών Α' Έτος, Εξάμηνο1 Θεωρία του Πολιτισμού Ι Οι θεματικές των διαλέξεων καλύπτουν τρεις βασικές ενότητες: την εισαγωγική παρουσίαση βασικών εννοιών, την ανάλυση και κριτική θεωρητικών προσεγγίσεων για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη συγκεκριμένων θεματικών του πολιτισμού, καθώς και παραδειγματικών περιπτώσεων (case studies). Στο πλαίσιο της πρώτης θα συζητηθούν και θα προσδιοριστούν οι έννοιες «πολιτισμός» (civilazation) και «κουλτούρα» (culture), σε διάφορα ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια. Στο πλαίσιο της δεύτερης θα συζητηθούν διάφορες οπτικές που προσδιορίζουν και διαμορφώνουν γενικές αρχές και θεωρίες του πολιτισμού, σύμφωνα με θεωρητικά υποδείγματα που παρουσιάστηκαν σε διάφορες χρονικές και επιστημολογικές συγκυρίες των κοινωνικών επιστημών. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν προσεγγίσεις που εστιάζουν την προσοχή τους στη διαμόρφωση και διαπραγμάτευση των πολιτισμικών πρακτικών και δεδομένων στο επίπεδο της δράσης μεγάλων εθνοτικών ή κοινωνικών ομάδων, αλλά και στο επίπεδο των δράσεων που αναπτύσσονται στην καθημερινή ζωή. Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα που επικεντρώνονται στη διαμόρφωση τοπικών πολιτισμών (local cultures) στον παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και κυρίως στον ελληνικό αγροτικό και αστικό χώρο. Το μάθημα θα συμπεριλαμβάνει δώδεκα (12) δίωρες διαλέξεις που θα συνδυάζονται με ενενήντα (90) λεπτά σεμιναρίων. Στα σεμινάρια θα παρουσιάζονται επιμέρους εφαρμογές και ασκήσεις, στο πλαίσιο των θεματικών που θα αναπτύσσονται στις διαλέξεις. Η βαθμολογία των φοιτητών θα συνδιαμορφώνεται από τις (ομαδικές) παρουσιάσεις των σεμιναρίων (30%) και τις γραπτές εξετάσεις (70%).

3 Διδάσκων: Μπουμπάρης Νίκος Πολυπολιτισμικότητα και Ταυτότητες Το μάθημα εστιάζεται στη μελέτη της πολυ-πολιτισμικότητας και της δια-πολιτισμικότητας που συνδέονται με την έννοια της ποικιλότητας των δυναμικών συστημάτων στο κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο, όπου διαμορφώνονται ανθρώπινες ταυτότητες. Στη συνέχεια, αναλύονται τέσσερις συνιστώσες της ταυτότητας: εθνότης-φυλή, φύλο, γλώσσα, θρησκεία, και γίνεται αναφορά στα φαινόμενα της πολιτισμικής σύνθεσης και της απώλειας της πολιτισμικής ταυτότητας. Εξετάζονται σύγχρονα και διαχρονικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο συγκροτείται η πολιτισμική ταυτότητα των κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων. Στόχος του μαθήματος είναι η αναζήτηση τρόπων διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ανταλλαγών και συναλλαγών σε διάφορα επίπεδα. Διδάσκων: Νικόλας Βερνίκος Πολιτισμική Διαχείριση Το μάθημα της Πολιτισμικής Διαχείρισης έχει ως σκοπό να εξετάσει και να αναλύσει τις νέες τεχνολογίες και τις νέες μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης της πολιτισμικής γνώσης και κληρονομιάς στο παγκόσμιο τοπίο του κυβερνοχώρου. Έχει ως στόχο να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στο τομέα του πολιτισμού, της επικοινωνίας και κυρίως της διαχείρισης των νέων τεχνολογιών στην προώθηση των πολιτιστικών αγαθών στον 21ον αιώνα. Επίσης εξετάζει και αναλύει τη σημασία και το ρόλο της πολιτισμικής διαχείρισης στην διαμόρφωση και υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισης και προώθησης της πολιτισμικής γνώσης και κληρονομιάς στην νέα οικονομία παγκοσμίως. Διδάσκων: Γιώργος Γκαντζιάς Εισαγωγή στα ΜΜΕ Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βιομηχανίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την εξέλιξη των βιομηχανιών αυτών από το μεσαίωνα μέχρι σήμερα και τις επιδράσεις τους σε διάφορες πολιτισμικές ομάδες και ακροατήρια. Εισαγωγικά, θα εξεταστεί η ιστορία της μαζικής επικοινωνίας και ο αντίκτυπος της στην επιστημονική σκέψη, και την εξέλιξη της γνώσης. Η ιστορία αυτή που αποτελεί πλέον σημαντική παράδοση του τομέα των Μ.Μ.Ε., είναι απαραίτητη για να κατανοηθεί από τους φοιτητές το πλήθος αλλά και το είδος των επιρροών που ασκούνται σε μαζικά ακροατήρια. Διδάσκων: Φιλήμων Μπαντιμαρούδης Διαδραστικά Πολυμέσα Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα πολυμέσα (multimedia) και στις τεχνολογίες που βρίσκουν εφαρμογή στην ανάπτυξη και χρήση των αντίστοιχων συστημάτων. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος εισάγονται οι βασικές έννοιες και όροι της τεχνολογίας πολυμέσων καθώς και οι τεχνικές και τα πρότυπα που αφορούν στην κωδικοποίηση, αποθήκευση, και αναπαράσταση διαφορετικών μέσων: υπερκειμένου, γραφικών, ήχου, και βίντεο. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται το υλικό (hardware) και λογισμικό (software) που είναι απαραίτητο στην δημιουργία, επεξεργασία και αναπαραγωγή διαφορετικών μέσων. Επιπλέον γίνεται αναφορά σε ολοκληρωμένα εργαλεία συγγραφής πολυμέσων και στις δυνατότητες που προσφέρουν στο χρήστη. Τέλος το τρίτο μέρος του μαθήματος αναφέρεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Εξετάζονται θέματα διαπροσωπείας (user interfaces), ενώ έμφαση δίνεται σε εφαρμογές βασισμένες στο Διαδίκτυο και το Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών. Διδάσκουσα: Φράνκα Παντάνο Ρόκου Εισαγωγή στην Πληροφορική

4 Γενική εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Πληροφορικής. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει παρουσίαση των βασικών συνιστωσών των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων: υλικό, λογισμικό, λειτουργικά συστήματα, δεδομένα, πακέτα λογισμικού, δίκτυα. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος συνοδεύεται από εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές εισάγονται στη χρήση του λειτουργικού συστήματος MS Windows καθώς και στη χρήση διαφορετικών εφαρμογών πληροφορικής (εφαρμογές επεξεργασία κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων και σχεδίασης, εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό κ.ο.κ) Διδάσκων: Γεράσιμος Παυλογεωργάτος Αγγλικά Ι Ορολογία: Όψεις του Πολιτισμού Νέες Τεχνολογίες (Aspects of Culture New Technologies) Το μάθημα απευθύνεται σε μέσους και προχωρημένους αλλά θα το παρακολουθήσουν και οι αρχάριοι, για τους οποίους όμως γίνεται επιπλέον δίωρο μάθημα γλώσσας. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητων/τριών με την αγγλική ορολογία γύρω από ζητήματα Πολιτισμού, σε συνδυασμό με ορολογία Πολυμέσων, καθώς και σύγχρονων μορφών Τέχνης (θεωρία). Παράλληλα, επιχειρείται μία προσέγγιση αυθεντικών λογοτεχνικών κειμένων, σύγχρονης μουσικής με αγγλόφωνο στίχο και κινηματογραφικών ταινιών που εγείρουν προς συζήτηση ερωτήματα γύρω από παρόμοια ζητήματα (εργαστήριο). Διδάσκουσα: Εύη Σαμπανίκου Α' Έτος, Εξάμηνο 2 Θεωρία του Πολιτισμού ΙΙ (Συνέχεια από το Α Εξάμηνο) Διδάσκων: Μπουμπάρης Νίκος Προγραμματισμός Ι Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στην επίλυση προβλημάτων με Η/Υ. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται: η έννοια του αλγόριθμου, ο αλγοριθμικός συμβολισμός, η παράσταση δεδομένων, οι τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων, η επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων. Επίσης οι φοιτητές γνωρίζονται με τις θεμελιώδεις έννοιες του δομημένου προγραμματισμού. Γίνεται παρουσίαση των τυπικών χαρακτηριστικών και μηχανισμών μιας δομημένης γλώσσας καθώς και εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δομημένων προγραμμάτων με χρήση της γλώσσας αυτής. Διδάσκουσα: Ευαγγελία Καβακλή Γραφικά - Προσομοίωση Κίνησης Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γενικότερες γνώσεις όσον αφορά την ψηφιοποίηση, δημιουργία και επεξεργασία γραφικών για έντυπα, πολυμέσα και online παρουσιάσεις. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν μια σφαιρική άποψη σχετικά με τις τελευταίες μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας γραφικών. Το θέμα εξετάζεται τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής πλευράς ώστε τελικά οι φοιτητές να έχουν μια ολοκληρωμένη γνώση θεμελιωμένη με παραδείγματα τα οποία βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης. Το μάθημα αποσκοπεί παράλληλα στην αύξηση της δημιουργικότητας και την ενδυνάμωση της παραγωγικότητας με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων. Διδάσκουσα: Φράνκα Παντάνο Ρόκου Πολιτισμική Πολιτική: Θεσμοί και Οργάνωση

5 Το μάθημα της Πολιτιστικής Πολιτικής:θεσμοί και Οργάνωση έχει ως σκοπό να εξετάσει και να αναλύσει τις έννοιες Θεσμός, Δημόσιο Συμφέρον, Ρύθμιση, Εποπτεία Νομοθεσία, Οργάνωση, Πολιτική και Στρατηγική και την βαρύτητα που είχαν και έχουν οι αναφερόμενες έννοιες στην διαμόρφωση ενιαίας πολιτιστικής πολιτικής σε τοπικό, περιφερικό και παγκόσμιο τοπίο στον 20ου και τον 21ου αιώνα. Επίσης αναλύει την σημασία που έχουν οι όροι πολιτιστική κληρονομιά, πολιτιστικά αγαθά και πολιτισμική διαχείριση στην ανάπτυξη στρατηγικών που έχουν τοπική υπεροχή και παγκόσμια εμβέλεια στην πραγματική και εικονική πολιτιστική πραγματικότητα. Έχει ως στόχο να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις για τις μεθόδους οργάνωσης των πολιτιστικών οργανισμών και για την διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής παγκοσμίως στον 21ον αιώνα. Επίσης εξετάζει την σημασία των διαφορετικών πολιτιστικών πολιτικών και στρατηγικών καθώς και την βαρύτητα που έχουν για την διατήρηση και προώθηση του πολιτισμού και την διαμόρφωσης πολιτισμικής ταυτότητας στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Διδάσκων: Γιώργος Γκαντζιάς Πολιτιστικά Αγαθά και Νέες Μορφές Επικοινωνίας Το μάθημα αυτό εξετάζει την παρουσίαση πολιτιστικών δεδομένων μέσω τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στη Δύση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και άλλαξαν τη φύση και τη μορφή των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όπως και στο παρελθόν, οι σπουδαστές θα καλεστούν να κατανοήσουν θεωρητικά/περιγραφικά δεδομένα σχετικά με τις νέες μορφές επικοινωνίας, καθώς και να συμμετέχουν σε εφαρμογές και παρουσιάσεις με τη χρήση ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Στο πρώτο μέρος του εξαμήνου, θα καλυφθεί η θεματική των πολιτιστικών αγαθών παρέχοντας χρήσιμους ορισμούς και αναγνωρίζοντας τα θεωρητικά πλαίσια στα οποία ανακαλύπτουμε τις διάφορες μορφές πολιτιστικών δεδομένων. Στη συνέχεια θα γίνουν εκτενείς αναφορές και παρουσιάσεις των διαφόρων μέσων και των βιομηχανιών που τα υποστηρίζουν. Ο τελικός στόχος του μαθήματος είναι να συνδέσει τον χώρο των πολιτιστικών δεδομένων με τις νέες μορφές επικοινωνίας και παρουσίασης. Διδάσκων: Φιλήμων Μπαντιμαρούδης Πολιτισμικές Ζώνες και Παγκοσμιοποίηση Ο κύκλος των μαθημάτων στοχεύει στην κατανόηση της πλανητικής πραγματικότητας μέσα στην οποία εξελίσσονται τα φαινόμενα που ονομάζουμε «παγκοσμιοποίηση» going global. Αυτά περιλαμβάνουν την οικονομική παγκοσμιοποίηση στα πλαίσια μιας αγοράς καπιταλιστικού τύπου, την συγκρότηση της τηλεπικοινωνιακής και συγκοινωνιακής υποδομής ενός συστήματος-κόσμος και τη δημιουργία ενός πλανητικού δικτύου Μέγα-Πόλεων, πόλεων που έχουν η κάθε μια τους τουλάχιστον εκατομμύρια κατοίκους. Στο πλανητικό αυτό πλαίσιο οι άνθρωποι, οι κοινωνίες και οι επί μέρους πολιτισμοί συγχρονίζονται λειτουργούν δηλαδή στον ίδιο χρονολογικό και ιστορικό χρόνο. Πολιτιστικά αντικείμενα και μηνύματα κυκλοφορούν και αναμεταδίδονται σε όλο τον κόσμο δημιουργώντας κοινά πρότυπα και μόδες. Παράλληλα, όμως διαμορφώνονται και μερικές μεγάλες πολιτισμικές ζώνες που αντιστοιχούν είτε σε ιστορικές πολιτισμικές ταυτότητες μεγάλης κλίμακας είτε σε γεωπολιτικές σφαίρες. Διδάσκων: Νικόλας Βερνίκος Αγγλικά ΙΙ - Oρολογία: Όψεις του Πολιτισμού Νέες Τεχνολογίες (Aspects of Culture New Technologies) Διδάσκονται, εκτός των κειμένων με ορολογία, αποσπάσματα από αυθεντικά λογοτεχνικά έργα, πάνω στα οποία πραγματοποιούνται γραπτές και προφορικές γλωσσικές ασκήσεις. Επίσης, διδάσκονται κείμενα θεατρικών έργων σε απλοποιημένη μορφή, στίχοι τραγουδιών rock μουσικής (για συζήτηση πάνω στο κεντρικό ζήτημα που κάθε φορά θίγεται) και κινηματογραφικές ταινίες (προβολή σε video) που με διάφορους τρόπους προσεγγίζουν τις έννοιες της διαπολιτισμικότητας και πολυπολιτισμικότητας, καθώς και της σχέσης ανθρώπου τεχνολογίας. Υπάρχουν επίσης επιπλέον ώρες για επαναληπτικά μαθήματα γλώσσας (γραμματική). Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σαμπανίκου Β' Έτος, Εξάμηνο 3 Ιστορία της Τέχνης Στόχο του μαθήματος αποτελεί η γενική προσέγγιση θεμελιωδών εννοιών της Τέχνης μέσα στο χρόνο. Πραγματοποιείται έτσι μία επισκόπηση των μορφών

6 και των μέσων από την Παλαιολιθική εποχή έως σήμερα. Το μάθημα θα αποτελέσει τη βάση αναλυτικότερων μαθημάτων Ιστορίας της Τέχνης που θα συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές των κατευθύνσεων (της Μουσειολογίας ιδιαίτερα) από το Ε εξάμηνο, καθώς και σε κύκλους μεταπτυχιακών κατευθύνσεων. Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σαμπανίκου Δικτυακά Πολυμέσα Ι Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές σχεδιασμού πολυμεσικών εφαρμογών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεγαλύτερη και δημοφιλέστερη εφαρμογή υπερμέσων σήμερα, το world wide web. Οι θεματικές των διαλέξεων καλύπτουν 2 βασικές ενότητες: (α) την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των εφαρμογών και (β) την παρουσίαση τεχνικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία τους. Στο πλαίσιο της πρώτης προσδιορίζεται ο κύκλος ζωής εφαρμογών και οι επιμέρους φάσεις που τον αποτελούν. Αναλύονται οι ιδιαίτεροι περιορισμοί που τίθενται από τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών (τόσο από πλευράς λογισμικού, όσο και υλικού ), καθώς επίσης και η ανάγκη για τον προσδιορισμό και εξυπηρέτηση των απαιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών χρηστών. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει σε τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών. Συγκεκριμένα οι φοιτητές μαθαίνουν να δημιουργούν διαλογικές εφαρμογές με τη χρήση ευρέως διαδεδομένων εργαλείων. Διδάσκουσα: Ε. Δημαράκη Χαρτογραφική Εικόνα Το δεύτερο της σειράς μαθημάτων Ψηφιοποίησης και Επεξεργασίας Δεδομένων αφορά σε μεθόδους παράστασης και επεξεργασίας σημάτων εικόνας και ήχου με σκοπό τη βελτίωση / τροποποίησή τους, την άντληση πληροφορίας σχετικά με το περιεχόμενό τους, ή την οικονομικότερη αποθήκευση και μετάδοσή τους. Η πρώτη ενότητα του μαθήματος αφορά σε τεχνικές ψηφιακής καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας. Καλύπτονται θέματα παραμορφώσεων εικόνας και θορύβου, βελτίωσης της ποιότητας μέσω εφαρμογής τεχνικών φιλτραρίσματος θορύβου, αλγόριθμοι συμπίεσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επίσης παρουσιάζονται γνωστά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα χειρισμού ψηφιοποιημένων εικόνων και τη δημιουργία πρωτότυπων καλλιτεχνημάτων. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει σε τεχνικές και πρότυπα ψηφιοποίησης, μετάδοσης και αποθήκευσης σήματος ήχου καθώς και σε εργαλεία για την ηχογράφηση, επεξεργασία και αναπαραγωγή ακουστικών σημάτων. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος συνοδεύεται από πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο Η/Υ με τη χρήση εμπορικών πακέτων επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Διδάσκων: Γ. Τσεκούρας Πολιτισμική Κληρονομιά Η έννοια της πολιτισμικής κληρονομιάς διαμορφώθηκε στη δεκαετία του 70 και από τότε διαρκώς επεκτείνεται για να καλύψει χώρους, τεχνικές και καλλιτεχνήματα όλο και πιο σύγχρονα και καθημερινά. Οι πολιτικές που αναπτύσσονται γύρω από την πολιτισμική κληρονομιά απορρέουν από τις συνδυασμένες δράσεις του κράτους, των τοπικών κοινωνιών και του κοινού. Η διάσωση και η συντήρηση της μαρτυρίας του παρελθόντος συνεπάγονται μια σειρά κριτηρίων επιλογής που ορίζονται από την αποδοχή της επικρατούσας πολιτισμικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο του μαθήματος διερευνώνται έννοιες όπως λαϊκή τέχνη και παράδοση, πολιτισμική δράση, δημόσιες πολιτικές της πολιτισμικής κληρονομιάς, συλλογές κράτος ιδιώτες, πολιτισμικός τουρισμός και περιβάλλον, κ.ά. Οδηγός μαθήματος Ασκηση Σημειώσεις Διδάσκουσα: Σοφία Δασκαλοπούλου Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας

7 Σε αντιπαράθεση στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας, το μάθημα των ποιοτικών μεθόδων έχει θεμελιωθεί στην αρχή ότι στις ανθρώπινες κοινωνίες κάθε τι το παρατηρήσιμο δεν είναι και μετρήσιμο. Ο χώρος των κοινωνικών επιστημών συχνά εξετάζει εννοιολογικές δημιουργίες και την διακίνησή τους σε διάφορα περιβάλλοντα. Τα φαινόμενα αυτά είναι δύσκολο να μετρηθούν και να αναλυθούν ποσοτικά. Έτσι στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστούν μέθοδοι και τεχνικές παρατήρησης και ανάλυσης των διαφόρων κοινωνικών φαινομένων και εννοιολογικών δημιουργημάτων του σύγχρονου κόσμου. Διδάσκων: Μπουμπάρης Νίκος Θεωρία της Επικοινωνίας Το μάθημα εξετάζει μια πληθώρα θεωριών και μοντέλων που σκιαγραφούν διάφορες επιδράσεις των μέσων επικοινωνίας σε μαζικά ακροατήρια. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την έρευνα που έχει συσσωρευτεί από τις αρχές του εικοστού αιώνα όσον αφορά ποικίλες επιδράσεις των μέσων στις μάζες, αλλά και τις διάφορες υποθέσεις που κατά καιρούς ήρθαν στο προσκήνιο λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης και παρουσίας των ΜΜΕ στις σύγχρονες κοινωνίες. Η κατανόηση αυτών των επιδράσεων (media effects) είναι απαραίτητη σε μια κοινωνία όπου οι πολίτες της βομβαρδίζονται καθημερινά από ποικίλα μηνύματα και εκτίθενται σε διαφορετικές συμβολικές πραγματικότητες. Διδάσκων: Φιλήμων Μπαντιμαρούδης Διαφήμιση και Μάρκετιγκ Το μάθημα Διαφήμισης και Μάρκετινγκ έχει σκοπό να εξετάσει και να αναλύσει τις έννοιες της Διαφήμισης του Μάρκετινγκ και της Διαφημιστικής Ρύθμισης/Εποπτείας καθώς επίσης και την βαρύτητα που έχουν και είχαν στην προώθηση των πολιτιστικών αγαθών και στην ανάπτυξη του τουρισμού στον 20ον και στον 21ον αιώνα. Επίσης αναλύει την Βιομηχανία της διαφήμισης και τις νέες ψηφιακές μεθόδους διαφήμισης και μάρκετινγκ των αγαθών παγκοσμίως. Έχει ως στόχο να εξετάσει και να αναλύσει την διαφήμιση ως επικοινωνιακό μέσο καθώς και την διαδικασία μάρκετινγκ των πολιτιστικών αγαθών ως απαραίτητη λειτουργία για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού και γενικότερα του πολιτισμού στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις για την διαμόρφωση του Θεσμικού πλαισίου ρύθμισης και διαχείρισης της διαφήμισης στο τοπίο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και στις αναδυόμενες νέες αγορές της Βιομηχανίας της Ψηφιακής Επικοινωνίας (info-com Industry) του 21ου αιώνα. Διδάσκων: Γιώργος Γκαντζιάς Αγγλικά Ορολογία: «Όψεις του Τεχνολογικού Πολιτισμού Ι: Media Τέχνη» (Aspects of Technological Culture I: Media Art) Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των ενοτήτων «Αγγλικά Ορολογία: Όψεις του Πολιτισμού Νέες Τεχνολογίες Ι, ΙΙ» των δύο πρώτων εξαμήνων. Θα διδαχθούν κείμενα που εστιάζουν στην προσέγγιση του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού, όπως εκφράζεται στα media και την τέχνη. Παράλληλα, θα εκπονηθούν φροντιστηριακές εργασίες που θα προσεγγίζουν παρόμοια θέματα. Τέλος, ένας αριθμός ωρών θα αφιερωθεί σε ανάλυση γλωσσικών φαινομένων και την επισκόπηση της γραμματικής της γλώσσας. Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σαμπανίκο Β' Έτος, Εξάμηνο 4 Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Διεπαφής με το Χρήστη Το μάθημα πραγματεύεται την αλληλεπίδραση ανθρώπων υπολογιστών. Σημαντικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης αυτής είναι το περιβάλλον χρήσης (user interface), δηλαδή το σύνολο των στοιχείων της εφαρμογής με τα οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή και αλληλεπιδρά (π.χ. εντολές, μενού επιλογής, φόρμες, πολυμέσα, εικονική πραγματικότητα, κοκ). Ο καλός σχεδιασμός του περιβάλλοντος χρήσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση των εφαρμογών στην παραγωγική διαδικασία και την αποδοχή από τους χρήστες τους. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες, τις μεθόδους, τους κανόνες, τις αρχές σχεδιασμού και τα εργαλεία που βοηθούν στον σχεδιασμό εύχρηστων εφαρμογών,

8 προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τους. Διδάσκουσα:Ευαγγελία Καβακλή Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων Αναφέρεται στη μελέτη των φάσεων και των σταδίων υλοποίησης μιας εφαρμογής πολυμέσων. Ολοκληρώνοντας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια εφαρμογή, να συντάξουν το έντυπο ανάλυσης απαιτήσεων, να πραγματοποιήσουν την λειτουργική και τεχνική σχεδίαση της εφαρμογής. Παράλληλα θα αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την υλοποίηση της, την αξιολόγηση και τον ποιοτικό της έλεγχο. Διδάσκουσα: Φράνκα Παντάνο Ρόκου Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακού Video και Ήχου Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της ψηφιακής επεξεργασίας βίντεο. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει μεθόδους και πρότυπα ψηφιοποίησης, μετάδοσης, συμπίεσης και αποθήκευσης σήματος βίντεο καθώς και θέματα υποδομής (υλικό, λογισμικό). Επίσης παρουσιάζονται τεχνικές και εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα εγγραφής και χειρισμού ψηφιακού βίντεο (μοντάζ, προσθήκη ήχου, δημιουργία τίτλων, υπέρθεση, εφαρμογή φίλτρων ήχου και βίντεο, κ.α.). Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος συνοδεύει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στο εργαστήριο Η/Υ με τη χρήση εμπορικών πακέτων επεξεργασίας βίντεο. Διδάσκουσα: Φράνκα Παντάνο Ρόκου Βοηθός Εργαστηρίου: Θωμάς Μαυροφίδης Υλικός Πολιτισμός και Πολιτισμική Βιομηχανία Το μάθημα εξετάζει την κομβική σημασία των πολιτισμικών προϊόντων στις οικονομικές και πολιτισμικές δυναμικές που αναπτύσσονται στη λεγόμενη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση αναλύονται οι φορείς, οι οργανωτικές δομές και τα προϊόντα συγκεκριμένων πολιτισμικών βιομηχανιών σε αλληλεπίδραση με α) τις ευρύτερες πολιτισμικές πρακτικές, β) τις διεργασίες διαμόρφωσης της ανθρώπινης ταυτότητας, γ) την αναδιοργάνωση της αγοράς και της εργασίας, δ) τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δικτύων επικοινωνίας, ε) την ανακατασκευή του «τοπικού» (local ) και του «τόπου» ( place ) στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Οι νέες πρακτικές, οι χώροι και οι φορείς παραγωγής, διαμεσολάβησης και κατανάλωσης των πολιτισμικών προϊόντων εξετάζονται, επίσης, σε σχέση με τις υπάρχουσες και εξελισσόμενες στρατηγικές οικονομικο-πολιτιστικού σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο. Κυβερνοχώρος και Ηλεκτρονικό Εμπόριο Το μάθημα Κυβερνοχώρος και Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχει ως σκοπό να εξετάσει και να αναλύσει τις έννοιες του Κυβερνοχώρου της Ψηφιακής Επικοινωνίας της Σύγκλησης της Νέας Οικονομίας της Παγκοσμιοποίησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Βιομηχανία της Ψηφιακής Επικοινωνίας των Ψηφιακών Υπογραφών και των Πνευματικών Δικαιωμάτων στην Κοινωνία των Πληροφοριών και της Γνώσης. Επίσης αναφέρεται στην διαδικασία διαμόρφωσης εννοίας πλατφόρμας ρυθμιστικής πολιτικής για την ασφαλή και αξιόπιστη ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλαγών και την σημασία της στην προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού στον παγκόσμιο ιστό του κυβερνοχώρου. Έχει ως στόχο να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις για την διαμόρφωση στρατηγικών και μοντέλων προώθησης αγαθών σε διαδικτυακούς εμπορικούς κόμβους παγκόσμιας εμβέλεια στον 21ον αιώνα. Επιπλέον αναλύει τις νέες τάσεις οικονομικής ανάπτυξης στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης καθώς επίσης αναφέρεται και στα νέα μοντέλα διαχείρισης περιεχομένου. Επίσης εισάγει το νέο μοντέλο που ονομάζεται Δυναμικές Ανάδειξης, Πλοήγησης και Ανεύρεσης Περιεχομένου ΔΑΠΑΠ το οποίο συντελεί στην αποτελεσματικότερη προώθηση του περιεχομένου για το πολιτισμό και το τουρισμό παγκοσμίως καθώς επίσης συμβάλει και στην καλύτερη ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Κυβερνοχώρου στην νέα οικονομία. Επιπλέον αξιολογούνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της νέας τεχνολογίας και οικονομίας στην παραγωγή, διαχείριση, προώθηση, προβολή και διάδοση του πολισμού και των αγαθών τους καθώς και οι πολιτικές, και στρατηγικές των διαφόρων χωρών για το πολιτισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και την διαμόρφωση πολιτισμικής ταυτότητας στο 21ον αιώνα.

9 Διδάσκων: Γιώργος Γκαντζιάς Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές ποσοτικές μεθόδους έρευνας και τις εφαρμογές τους στους τομείς των κοινωνικών επιστημών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές των μεθόδων αυτών στο χώρο των ΜΜΕ και των πολυμέσων. Για να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή κατανόηση των ποσοτικών μεθόδων, οι φοιτητές θα προτείνουν, θα σχεδιάσουν, θα συγκεντρώσουν δεδομένα που θα αναλύσουν και θα παρουσιάσουν αποτελέσματα. Διδάσκων: Φιλήμων Μπαντιμαρούδης και Γεράσιμος Παυλογεωργάτος Μέθοδοι και Τεχνικές Διατήρησης της Υλικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος, είναι η γνωριμία με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο για την διατήρηση τόσο των μουσειακών συλλογών όσο και των μη στεγασμένων μνημείων. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες, οι οποίες είναι: (1) Περιγραφή και ανάλυση των σημαντικότερων σύγχρονων απειλών για την υλική πολιτισμική κληρονομιά (π.χ. Ρύπανση, φυσική ή χημική αλλοίωση κλπ.), (2) Μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης των μουσειακών συλλογών (π.χ. συλλογές από ύφασμα, από χαρτί, από μέταλλο κλπ.) και (3) Μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης μη στεγασμένων μνημείων (π.χ. ρύπανση των μαρμάρινων μνημείων κλπ.). Στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνουν επισκέψεις σε επιλεγμένα μουσεία και σε μη στεγασμένα μνημεία του Ν. Λέσβου και θα εκπονηθούν εργασίες από τους φοιτητές με στόχο την βελτιστοποίηση των συνθηκών διατήρησης της υλικής πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Διδάσκων: Γεράσιμος Παυλογεωργάτος Αγγλικά Ορολογία: «Όψεις του Τεχνολογικού Πολιτισμού ΙΙ: Κυβερνοχώρος, Πολυμέσα και Τέχνη» (Aspects of Technological Culture IIQ Cyberspace, Multimedia and Art) Τα κείμενα που θα διδαχθούν στο μάθημα του τετάρτου εξαμήνου εστιάζουν στις εξελίξεις στον Κυβερνοχώρο, την κυριαρχία των Πολυμέσων και ταυτόχρονα τη θέση και τη μορφή της Τέχνης μέσα στο σύγχρονο πολιτισμό. Είναι ευπρόσδεκτες φροντιστηριακές εργασίες που θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη πολυμέσων. Θα συνεχιστούν παράλληλα τα μαθήματα γλώσσας. Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σαμπανίκου Γ' Έτος, Εξάμηνο5 Βάσεις Δεδομένων (Μάθημα Κορμού) Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Βάσεις Δεδομένων. Χρήστες βάσεων Δεδομένων. Πλεονεκτήματα χρήσης ενός ΣΔΒΔ. Μοντέλα δεδομένων: Ιεραρχικό, Δικτυακό, Σχεσιακό, Αντικειμενοστρεφές. Σχήμα και στιγμιότυπο. Αρχιτεκτονική ΣΔΒΔ. Η αρχή της ανεξαρτησίας των δεδομένων. Γλώσσες βάσεων δεδομένων. Το σχεσιακό μοντέλο. Περιορισμοί ακεραιότητας. Πράξεις ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα. Η SQL σαν γλώσσα χειρισμού δεδομένων: ερωτήσεις, όψεις, δηλώσεις ενημέρωσης. Επίκαιρα Θέματα (αντικειμενοστρεφή συστήματα, πολυ-συστήματα, συστήματα για προσωπικούς υπολογιστές, XML και Συστήματα Δικτύου, κλπ.). Παρουσίαση εμπορικών ΣΔΒΔ. Διδάσκουσα: Ευαγγελία Καβακλή Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ (Μάθημα Κορμού) Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Δικτυακά Πολυμέσα Ι. Επικεντρώνεται στην δημιουργία οπτικών περιεχομένων για το Web και ερευνά ότι είναι απαραίτητο για την καλύτερη παρουσίαση τους. Ασχολείται με θέματα όπως η μορφή και οι τρόποι συμπίεσης των αρχείων, στρατηγικές χρώματος,

10 πλατφόρμες ανάπτυξης και παρουσίασης, βασικές δομές πλοήγησης και κατασκευής σελίδων. Επίσης εξετάζει ειδικά θέματα όπως σχεδιασμός επικεντρωμένος στο χρήστη και ανάλυση ευχρηστίας. Διδάσκουσα: Σοφία Τσεκερίδου Mουσειολογία I (Κατεύθυνση Μουσειολογίας) Στόχος του μαθήματος Mουσειολογία I είναι να εισαγάγει στις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων μουσείων. Aφετηρία θα αποτελέσει μια ιστορική αναδρομή στην λειτουργία των μουσείων, στα διαφορετικά είδη των μουσείων και στις ιδιαιτερότητές τους. Θα αναλυθούν οι διαφορετικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα στο σύστημα των μουσείων, οι διαφορετικές ειδικότητες που συμβάλλουν στην πραγμάτωση του έργου τους, ενώ παράλληλα θα τεθούν θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Έμφαση θα δοθεί στη σημασία των συλλογών, των αντικειμένων και της ερμηνείας τους, στην οργάνωση εκθέσεων και τον σχεδιασμό νέων μουσείων και ιδιαίτερα στη σχέση του μουσείου με την κοινωνία μέσα από δραστηριότητες για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του ρόλου. Aπαραίτητη προϋπόθεση για την εξοικείωση με το αντικείμενο του μαθήματος θα αποτελέσουν οι επισκέψεις μουσείων της Mυτιλήνης, η επιτόπου ανάλυση των μουσειολογικών ιδιαιτεροτήτων και η κριτική προσέγγιση των μουσειολογικών επιλογών. Παράλληλα στο πλαίσιο των μαθημάτων θα πραγματοποηθούν ασκήσεις μουσειολογικών προτάσεων σε διαφορετικούς τομείς της μουσειακής εργασίας με παραδείγματα από μουσεία της πόλης. Διδάσκουσα: Nίκη Nικονάνου Ιστορία Τέχνης Ι (Κατεύθυνση Μουσειολογίας) Το μάθημα Ιστορία Τέχνης Ι (Η Μοντέρνα Τέχνη κι ο 19ος Αιώνας), θέτει τις βάσεις, μέσα από τη μελέτη κι ανάλυση της κοινωνικής διάστασης της τέχνης και της εσωτερικής δομής του έργου μερικών από τους πρωταγωνιστές της καλλιτεχνικής και κοινωνικής ανανέωσης της τέχνης, για την κατανόηση της ιστορικής κατηγορίας του σύγχρονου έργου, της κοινωνικής προβολής της εμπειρίας του και του γνωστικού πλαισίου παραγωγής της σημασίας, της εικαστικής πρακτικής και γλώσσας. Η συγκριτική αντιπαράθεση βίωσης και πρόσληψης του σύγχρονου έργου τέχνης ανοίγει την προοπτική μέσα στη ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού, για τη κατανόηση της τομής που φέρει την τέχνη του 19ου αιώνα αντιμέτωπη με τις ρίξεις που εξειδικεύουν την καλλιτεχνική πράξη και διευρύνουν τον πολιτισμικό ορίζοντα του έργου και συμμετέχουν στη γνώση και την αντίληψη του 20ου αιώνα και του σύγχρονου κόσμου. Διδάσκων: Ντένης Ζαχαρόπουλος Eπικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου (Κατεύθυνση Μουσειολογίας) Aντικείμενο του μαθήματος είναι η επικοινωνιακή διάσταση του σύγχρονου μουσείου, η οργάνωση της επικοινωνιακής πολιτικής και η σημασία των δημοσίων σχέσεων. Θα αναλυθούν οι μορφές εξωτερικής επικοινωνίας με διαφορετικές ομάδες κοινού, με συνεργαζόμενα ιδρύματα και φορείς, καθώς και τα διαφορετικά είδη της άμεσης και έμμεσης επικοινωνίας. Eπιπλέον σημαντική θεωρείται η προσέγγιση των μορφών εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και των διαφορετικών τμημάτων του μουσείου. H σημασία της έρευνας κοινού και της αξιολόγησης των μουσειακών δραστηριοτήτων θα αναλυθεί θεωρητικά και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα από την πράξη, ώστε να γίνει κατανοητή η συμβολή τους στην οργάνωση επικοινωνιακών ρυθμίσεων. Σχετικά με την επικοινωνιακή πολιτική των ελληνικών μουσείων θα γίνει επεξεργασία δημοσιευμάτων στον τύπο και στα υπόλοιπα MME. Παράλληλα επιτόπια ερευνητική δραστηριότητα σε μουσεία της Mυτιλήνης θα στοχεύει στην ανάλυση των μορφών επικοινωνίας που εφαρμόζουν και στη έρευνα προτάσεων που αφορούν τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής τους πολιτικής. Διδάσκουσα: Nίκη Nικονάνου Διαχείριση Συλλογών (Κατεύθυνση Μουσειολογίας)

11 Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα διαπραγματευτούμε τη θεωρία και πρακτική που σχετίζεται με τη διαχείριση αντικειμένων και συλλογών εντός του μουσείου. Θα εξετασθούν τα ζητήματα του σχεδιασμού της συλλεκτικής στρατηγικής ενός μουσείου και οι πρακτικές της εφαρμογές, η τεκμηρίωση των συλλογών, η έρευνα και η μετάδοση γνώσης για τις συλλογές, η ασφάλεια των μουσειακών συλλογών, θέματα μεταφοράς και αποθήκευσής τους, αλλά και το ζήτημα της πρόσβασης σε αυτές. Θα εξετασθούν επίσης η εθνική νομοθεσία και οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν θέματα δημιουργίας και διαχείρισης συλλογών, καθώς και η ηθική διάσταση του θέματος και οι ευθύνες των ανθρώπων που εργάζονται σε μουσειακούς οργανισμούς. Στόχος όλων των παραπάνω είναι να εξασφαλισθεί η κατανόηση της έννοιας της «διαχείρισης συλλογών», του εύρους και της σημασίας που αυτή έχει, να γίνουν κατανοητές οι σύγχρονες τάσεις σε θέματα διαχείρισης συλλογών και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, και να αντιληφθούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινή πρακτική και οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αυτά αντιμετωπίζονται. Το μάθημα θα είναι ένας συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης, ασκήσεων στην αίθουσα και επισκέψεων σε μουσεία και άλλους συναφείς χώρους. Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Μπούνια Ηλεκτρονικά αρχεία για τη δημιουργία τραπεζών δεδομένων, κειμένων και ορολογίας (Κατεύθυνση Μουσειολογίας YE) Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα εξετασθούν πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που άπτονται των ηλεκτρονικών αρχείων και της χρήσης τους προκειμένου να δημιουργηθούν τράπεζες δεδομένων και ορολογίας. Θα επισημανθεί ο ρόλος και η αναγκαιότητα των τραπεζών αυτών και θα αναζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους αυτές χρειάζονται, οι χρήσεις των αρχείων στη μουσειακή πρακτική και η σημασία τους για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία μουσείων και άλλων συναφών οργανισμών, για τη διαχείριση συλλογών, αλλά και για τις λοιπές λειτουργίες ενός μουσείου. Θα εξετάσουμε πρακτικές εφαρμογές και θα γίνουν σχετικές επισκέψεις σε μουσεία. Το μάθημα θα είναι ένας συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης, ασκήσεων στην αίθουσα και επισκέψεων σε μουσεία και άλλους συναφείς χώρους. Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Μπούνια Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ι (Κατεύθυνση Επιτέλεση και Πολιτισμός του Θεάματος) Το μάθημα αυτό αποτελεί μιαν εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό και στη χρήση της Αντικειμενοστρεφούς Μεθοδολογίας για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων. Η έμφαση του μαθήματος έγκειται στην διδασκαλία των βασικών αρχών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και στην εφαρμογή τους με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού JAVA. Στόχοι του μαθήματος είναι: (α) Εξοικείωση με τις θεμελειώδεις αρχές αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και τις εφαρμογές τους σε συγκεκριμένα προβλήματα, (β) Ανάπτυξη του αντικειμενοστρεφούς τρόπου σκέψης για τον προγραμματισμό Η/Υ, (γ) Εισαγωγή στην ανάλυση και επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων με χρήση του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (δ) Εξοικείωση με το συντακτικό και την σημασιολογία της γλώσσας JAVA, (ε) Κατανόηση των δυνατοτήτων της JAVA σε σύγκριση με άλλες γλώσσες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Διδάσκουσα: Σοφία Τσεκερίδου Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, προσεγγίζοντάς το μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο με τρία επίπεδα: τεχνολογικό-λειτουργικό, γνωστικό-διδακτικό και οικολογικό-συστημικό. Με συνδυασμό (α) διαλέξεων, (β) παρουσίασης και σχολιασμού υπολογιστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και (γ) εστιασμένων ασκήσεων, οι φοιτητές θα οδηγηθούν: να κατανοήσουν θεμελιώδεις εννοιολογικές διακρίσεις να διαμορφώσουν παιδαγωγικά κριτήρια για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση να αποκτήσουν μια συνολική εποπτεία για την παρούσα ανάπτυξη τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης και την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Ευαγγελία Δημαράκη

12 Υπερμέσα: Οργάνωση και Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Στο μάθημα αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία των τεχνικών του διδακτικού σχεδιασμού με έμφαση στα εκπαιδευτικά μέσα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ανάλυση προβλημάτων, η ταυτοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών στόχων, η επιλογή και η βελτιστοποίηση της διδακτικής στρατηγικής, η αρχιτεκτονική, η δημιουργία ιστοριοπίνακα (storyboard), η δημιουργία δυναμικής αξιολόγησης και κύκλων αναθεωρήσεων κτλ. Νέες Τεχνολογίες Παιδαγωγικά Μοντέλα, Θεωρίες Μάθησης και Διδακτικές Στρατηγικές (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την κατανόηση και τη χρήση των βασικών όρων και εννοιών της Παιδαγωγικής Επιστήμης, τις θεωρίες μάθησης, ιδιαίτερα των γνωστικών θεωριών και των διδακτικών στρατηγικών. Επίσης εξετάζονται παιδαγωγικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Διδάσκων: Βανδουλάκης Ιωάννης Διαπολιτισμική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές βασικές έννοιες της σημειολογίας της θεωρίας παραγωγής και ερμηνείας σημείων και νοημάτων. Οι έννοιες αυτές προορίζονται για εφαρμογή: α) Στη σφαίρα του πολιτισμού και της δια-πολιτισμικής επικοινωνίας: στην ανάλυση των πολιτισμών (μύθων, γλώσσας, επιστήμης, και άλλων πολιτισμικών φαινομένων). β) Στη σφαίρα της εκπαίδευσης: στη μετάδοση του κόσμου των νοημάτων. Διδάσκων: Βανδουλάκης Ιωάννης Μέθοδοι και Τεχνικές Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης(Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη βασική λογική της εμπειρικής έρευνας και των πηγών της έρευνας, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών μελετών, καθώς και την αξιολόγηση της δημοσιευμένης έρευνας. Καλύπτονται τόσο οι ποσοτικές, όσο και οι ποιοτικές ερευνητικές στρατηγικές που εφαρμόζονται για την κατανόηση των μαθησιακών διαδικασιών, την αποτελεσματική διοίκηση της εκπαίδευσης, καθώς και των προβλημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής. Διδάσκων: Βανδουλάκης Ιωάννης Γ' Έτος, Εξάμηνο 6 Μουσειολογία ΙΙ (Κατεύθυνση Μουσειολογίας) Το μάθημα αυτό θα εστιάσει στα θεωρητικά ζητήματα της μουσειολογίας που αποτελούν τη βάση της μουσειακής πρακτικής. Θα εξετασθεί η φύση, το νόημα και οι αλληλεπιδράσεις του τριγώνου «αντικείμενα - μουσεία συλλογές» και του κάθε τμήματός του χωριστά, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται και δομείται το μουσειακό αρχείο, οι πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που δέχεται ένα αντικείμενο και πώς αυτές οδηγούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες εκθέσεων, μουσείων και προγραμμάτων επικοινωνίας. Θα εξετασθούν οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί ρόλοι για τους οποίους οι άνθρωποι συλλέγουν και η φύση των συλλογών, η επίδρασή τους στη δημιουργία των μουσείων, η διαδικασία της μουσειακής επιμέλειας και οι αφηγήσεις που αυτή παράγει. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει τα θεωρητικά εφόδια που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικότερη μουσειακή πρακτική. Διδάσκουσα: Μπούνια Αλεξάνδρα

13 Επιμέλεια και Μέθοδοι Διατήρησης Συλλογών (Κατεύθυνση Μουσειολογίας) Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων που έχουν οι συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον των χώρων όπου εκτίθονται ή αποθηκεύονται οι διάφορες συλλογές. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η υγρασία, η θερμοκρασία, ο (ακατάλληλος) φωτισμός, η ηχορύπανση, είναι περιβαλλοντικές παράμετροι που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικές φθορές στις διάφορες συλλογές, τις οποίες θα πρέπει να προστατεύσουμε, να αναδείξουμε και να διατηρήσουμε για τις επόμενες γενεές. Ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών στους χώρους όπου φιλοξενούνται οι διάφορες συλλογές, αποτελεί σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, έναν διεπιστημονικό ερευνητικό τομέα αιχμής. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος, παρουσιάζονται και αναλύονται: - οι διάφορες περιβαλλοντικές παράμετροι που θα πρέπει να ελέγχονται στους εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους των διαφόρων συλλογών - ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον έλεγχο των διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων - παραδείγματα από φθορές σε συγκεκριμένες συλλογές εξ αιτίας των μη αποδεκτών περιβαλλοντικών συνθηκών έκθεσης ή φύλαξης τους. Διδάσκων: Γεράσιμος Παυλογεωργάτος Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ι Ι (Κατεύθυνση Επιτέλεση και Πολιτισμός του Θεάματος) Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΙΙ του 5ου εξαμήνου. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με τη χρήση Java Applets. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και ενσωμάτωση στοιχείων γραφικής διεπιφάνειας χρήστη, στη διαχείριση γεγονότων ποντικιού και πληκτρολογίου, καθώς και στην ζωγραφική στην οθόνη. Τεχνολογία Υπερμέσων (1ος Κύκλος Πληροφορικής: Δημιουργία Δικτυακών Τόπων / Websites (ΚΠ1)) Το γνωστικό αντικείμενο του υπερκειμένου (hypertext) και των υπερμέσων (hypermedia) αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση υπηρεσιών δόμησης πληροφοριών (information structural services) σε πεδία (domains) όπου η εφαρμογή γραμμικών ή αυστηρά προκαθορισμένων τεχνικών οργάνωσης αποτελεί περιορισμό. Τέτοια πεδία αποτελούν η πλοήγηση σε πληροφορίες (navigation WWW), η λογοτεχνία, οι ταξινομήσεις-κατηγοριοποιήσεις, η χωρική (spatial) οργάνωση πληροφοριών κ.α. Μελετούνται τα παρακάτω θέματα: Ιστορικό υπερκειμένου-υπερμέσων, πεδία υπερμέσων, μοντέλα υπερμέσων και δομικά στοιχεία, υπηρεσίες υπερμέσων, συστήματα υπερμέσων και αρχιτεκτονικές, ενσωμάτωση υπηρεσιών υπερμέσων σε βάσεις δεδομένων, εφαρμογές υπερμέσων (μουσεία, διερευνητική μάθηση, λογοτεχνία κ.α.). Γίνεται εισαγωγή στις γλώσσες: SGML, HTML, οικογένεια XML (XML, XSL, XLink, XPointer). Διδάσκουσα: Σοφία Τσεκερίδου Ανάλυση και Υλοποίηση Αυτόνομων Εφαρμογών (2ς Κύκλος Πληροφορικής: Ανάπτυξη Υπερμεσικών Εφαρμογών / CD-Rom (ΚΠ2) ) Ο στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την υλοποίηση αυτόνομων εφαρμογών υπερμέσων. Εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαλείων ανάπτυξη μιας υπερμεσική εφαρμογή με ιδιαίτερη έμφασης στα συγγραφικά συστήματα χρονοδιαδρόμου. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση διάφορων θεμάτων σχετικών με την ολοκλήρωση, συντήρηση και διανομή μιας εφαρμογής πολυμέσων. Τρισδιάστατα Γραφικά με Η/Υ (3ος Κύκλος Πληροφορικής: Τρισδιάστατα Γραφικά / 3D Modelling Animation (ΚΠ3) ) Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με αλγορίθμους και συστήματα για την απόδοση αντικειμένων και την οπτικοποίηση δεδομένων.

14 Περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα: Βασικές έννοιες, υλικά για γραφικά, βασικά μαθηματικά για γραφικά. Αλγόριθμοι για μετατροπή-απεικόνιση γραμμών και καμπυλών στις δύο διαστάσεις. Γέμισμα (filling), αποκοπή (clipping), το φαινόμενο του ψευδισμού και η αντιμετώπισή του (antialiasing). Περιγραφή διδιάστατων και τρισδιάστατων γεωμετρικών μετασχηματισμών, ομογενείς συντεταγμένες. Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή με γραφικά (graphical user interfaces). Λογισμικό για δισδιάστατα γραφικά. Τρισδιάστατα γραφικά, απεικόνιση τρισδιάστατης σκηνής στις δύο διαστάσεις, συστήματα θέασης. Μέθοδοι αναπαράστασης στερεών αντικειμένων. Καθορισμός των ορατών περιοχών ενός αντικειμένου. Ανάλυση της έννοιας του χρώματος και των διαφόρων χρωματικών μοντέλων, μέθοδοι για τη δημιουργία αντανακλάσεων και σκίασης. Λογισμικό για την απόδοση τρισδιάστατων αντικειμένων (3D rendering). Μοντελοποίηση και απόδοση κίνησης (animation). Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εμπεριστατωμένη γνώση των αρχών στις οποίες στηρίζονται τα σχετικά συστήματα, τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων συστημάτων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του συστήματος. Εξετάζονται το περιεχόμενο, οι σκοποί και οι σύγχρονες τάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και οι μορφές και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίησής της. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στον παιδαγωγικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού λογισμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές αναλαμβάνουν να αναπτύξουν εκπαιδευτικό λογισμικό, από την αρχική σύλληψη ως την ανάπτυξη πρωτοτύπου, σε συνεργασία με έναν ειδικό σε κάποια γνωστική περιοχή. Στις θεωρητικές διαλέξεις εξετάζονται τόσο η μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικών συστημάτων, όσο και νεότερες προσεγγίσεις σχεδιασμού διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης. Δίνεται έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού. Διδάσκουσα: Ευαγγελία Δημαράκη Λογισμικό για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Περιλαμβάνονται, στο μάθημα, η ανάλυση, η σχεδίαση, η κατασκευή και η αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση κατάρτιση. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης και δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και στους τρόπους μεταφοράς γνώσεων. Εξετάζονται συν τοις άλλοις και τα διαθέσιμα εργαλεία για αυτοματοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Ιστορία Τέχνης 19ος και 20ος Αιώνας (Ελεύθερης Επιλογής) Το μάθημα Ιστορία Τέχνης 19ος και 20ος Αιώνας είναι Εισαγωγή στη Μοντέρνα Τέχνη και παρουσιάζει μέσα από τη συγκριτική μελέτη και ανάλυση σημαντικών έργων της ζωγραφικής και της γλυπτικής, τα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια του ιμπρεσιονισμού, τις εννοιολογικές δομές της σύλληψης του έργου τέχνης και τις αισθητικές,κοινωνικές, γνωσεολογικές και πολιτικές διαδικασίες παραγωγής και πράξης του καλλιτεχνικού έργου στην τομή του 19ου και 20ου αιώνα. Η παραδειγματική σύλληψη κι οργάνωση των κυριότερων έργων του 19ου αιώνα στη ζωγραφική και γλυπτική δεν περιορίζονται στην κατηγορία των αριστουργημάτων της τέχνης, αλλά συνιστούν δημόσιο λόγο, ιστορικές αλληγορίες και νοητικά εργαλεία, εγκυκλοπαιδικές συμπυκνώσεις και υπαρξιακές μεταφορές, εννοιολογικές συλλήψεις και πρωτότυπες καλλιτεχνικές κατασκευές που επιτρέπουν την προβολή της σημασίας στο χρόνο και την αναδιοργάνωση του χώρου της γνώσης, της ευαισθησίας, της κοινωνίας και της ζωής. Διδάσκων: Ντένης Ζαχαρόπουλος Δ' Έτος, Εξάμηνο 7 Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού (1ος Κύκλος Πληροφορικής: Δημιουργία Δικτυακών Τόπων / Websites (ΚΠ1)) Το μάθημα αυτό αφορά στις τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Πλέγματος Πληροφοριών με έμφαση στον προγραμματισμό συστημάτων και

15 εφαρμογών στο Διαδίκτυο. Σχετικά θέματα συμπεριλαμβάνουν: WWW Software Components: Clients, Servers, Προγραμματίζοντας στο διαδίκτυο: CGI και Servlets. WWW και Βάσεις Δεδομένων: Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων από το Διαδίκτυο, Αναζήτηση στο Διαδίκτυο, Σχεδιασμός WEB sites που χρησιμοποιούν Βάσεις Δεδομένων. Προγραμματισμός: Γλώσσες Σεναρίου (2ς Κύκλος Πληροφορικής: Ανάπτυξη Υπερμεσικών Εφαρμογών / CD-Rom (ΚΠ2) ) Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν εξειδικευμένες λειτουργίες μιας εφαρμογής. Μελετούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γλωσσών σεναρίων, οι ομάδες εντολών, οι χειριστές, οι συναρτήσεις, λίστες οι κ.α. Παράλληλα εξετάζονται θέματα σχετικά με την τεχνική σχεδίαση μιας εφαρμογής, ο σχεδιασμός των απαραίτητων αλγορίθμων και η υλοποίηση τους. Εικονική Πραγματικότητα (3ος Κύκλος Πληροφορικής: Τρισδιάστατα Γραφικά / 3D Modelling Animation (ΚΠ3) ) Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, 3-διάστατες διεπαφές. Εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα, ιστορική ανασκόπηση, συσκευές επικοινωνίας (στερεοσκοπικές, κατάδειξης, αναγνώρισης κίνησης, ήχου), αλληλεπίδραση και ανάδραση, απαιτήσεις τεχνολογίας, ψυχολογικές συνιστώσες. Εισαγωγή σε τρισδιάστατα γραφικά και λογισμικό κατασκευής εικονικών κόσμων, εισαγωγή στη VRML 2.0, συστήματα συντεταγμένων, βασικά γεωμετρικά σχήματα, πολύπλοκα γεωμετρικά σχήματα, βελτιστοποίηση σχημάτων, κίνηση, αλληλεπίδραση. Εφαρμογές της Εικονικής Πραγματικότητας: αρχιτεκτονική, εκπαίδευση, ιατρική, τέχνη, οπτικοποίηση δεδομένων, προσομοίωση. Ανοικτά θέματα εικονικής πραγματικότητας: τεχνολογία, σχεδιασμός διεπαφών, κατανεμημένα εικονικά περιβάλλοντα. Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων (Κατεύθυνση Επιτέλεση και Πολιτισμός του Θεάματος) Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται προηγμένα μοντέλα δεδομένων, και μηχανισμοί ευρετηριασμού, αναζήτησης, ανάκτησης και ερμηνείας / αναπαράστασης πολυμεσικών δεδομένων (όπως εικόνες και βίντεο) καθώς και θέματα διεπιφάνειας χρήστη μεγάλων συστημάτων πολυμεσικών βάσεων δεδομένων. Τα μοντέλα δεδομένων που εξετάζονται περιλαμβάνουν το αντικειμενοστρεφές και το σχεσιακό με κατάλληλες προσαρμογές / προεκτάσεις ώστε να υποστηρίζουν τα πολυμεσικά δεδομένα. Παρουσίαση εμπορικών πολυμεσικών ΒΔ. Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Ο σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και οι τρόποι διαχείρισης ενός υπερμεσικού συστήματος για την σωστή παρουσίαση της πληροφορίας. Μελετούνται τόσο οι διάφορες τεχνικές για την προσαρμογή του δικτυακού υπερμεσικού εκπαιδευτικού συστήματος όσο οι τρόποι παρουσίασης της πληροφορίας και το καταλληλότερο είδος για κάθε εφαρμογή. Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση των έμπειρων συστημάτων στην Εκπαίδευση. Αναλύονται οι φάσεις ανάπτυξης ενός συστήματος εμπειρογνωμόνων και τα επιμέρους συστατικά του (γνωσιακές βάσεις, μοντέλο του ειδικού, μοντέλο του μαθητή, μηχανή εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων) καθώς και οι τρόποι ένταξης του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δ' Έτος, Εξάμηνο 8 Εξελιγμένα Συστήματα Πολυμέσων (Μάθημα Κορμού) Στο μάθημα περιέχονται θέματα σχετιζόμενα με τις εξελιγμένες μορφές πολυμέσων, είτε στο δίκτυο ή αυτοτελή. Επικεντρώνονται σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού του δυναμικού πολλαπλών ενεργών μέσων, πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Περιλαμβάνει εξ άλλου μοντελοποίηση και τεχνικές 3D γραφικών, προσομοίωσης κίνησης και 3D εικονικούς κόσμους σε μια αλληλεπιδραστική εφαρμογή πολυμέσων. Παραδείγματα εφαρμογών έχουμε στα εικονικά μουσεία, στα υπερθέατρα, στον τουρισμό την εκπαίδευση κ.α.

16 Συνεργατικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και Μοντέλα Επικοινωνίας (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετηθούν οι διαδικασίες της επικοινωνίας και οι μορφές συνεργασίας οι οποίες παρουσιάζονται στα νέας γενιάς εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως οριοθετούνται αυτές από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Επίσης ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της επικοινωνίας με τις προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου και η χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION) ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION) Παρουσίαση: ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Health Management

Master of Science in Health Management Master of Science in Health Management Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO με σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλά στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MBAN-806DG Τμήμα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία Εξάμηνα Καλοκαιρινό 7.5 Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα