Οι Άτλαντες στο ιαδίκτυο και η χαρτογραφική επεξεργασία 1 (το παράδειγµα του Άτλαντα του Ελληνισµού)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Άτλαντες στο ιαδίκτυο και η χαρτογραφική επεξεργασία 1 (το παράδειγµα του Άτλαντα του Ελληνισµού)"

Transcript

1 Οι Άτλαντες στο ιαδίκτυο και η χαρτογραφική επεξεργασία 1 (το παράδειγµα του Άτλαντα του Ελληνισµού) ρ. Σιδηρόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Ι., Κοψιδά Μ. ρ. Σιδηρόπουλος Γ., ιευθυντής Εργαστηρίου Γεωγραφικής Ανάλυσης, Χαρτογραφίας (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού). Αλεξόπουλος Ι., (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού). Κοψιδά Μ., (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού). Λέξεις κλειδιά: ιακοµιστής Χαρτών (map server), Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS), χαρτογραφία διαδικτύου (web cartography). Με την εξέλιξη της των ψηφιακών τεχνολογικών οι δυνατότητες διάδοσης έργών σύνθετων όπως είναι ένας Άτλας αυξήθηκαν και παραδείγµατα σηµαντικά έκαναν την εµφάνισή τους στο διαδίκτυο. Οι πρώτες εφαρµογές αφορούσαν σειρές χαρτών µε στατικά δυναµική λειτουργία. Όµως αυτό σαν αποτέλεσµα ήταν πολύ µακριά από τις GIS δυνατότητες που µπορούσε να έχει κανείς σε επιτραπέζιες (desktop) και cd rom κατεύθυνσης εφαρµογές. Με την εξέλιξη του ιαδικτύου νέοι στόχοι τέθηκαν. Η δηµοσίευση στο www σήµαινε αυτόµατα κάτι πολύ σηµαντικό για ένα χαρτογραφικό προϊόν, δυνατότητα διάδοσης και χρήσης σε εντυπωσιακά µεγαλύτερο κοινό. Ταυτόχρονα διάφορα προβλήµατα ενέκυψαν που σχετίζονται µε την πολυπλοκότητα δυναµικής χρήσης των γεωδεδοµένων. Το λογισµικό διάδοσης χαρτών στο ιαδίκτυο (internet map server) από τη µία πλευρά και η ιδιαιτερότητα του αντικειµένου από την άλλη καθιστού το αντικείµενο ιδιαίτερα ευαίσθητο και σύνθετο. 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ Ένα σχέδιο εργασίας που αφορά σύγχρονα δεδοµένα απαιτεί ένα σχεδιασµό δύσκολο ή εύκολο, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα του. Αν το αντικείµενο εκτείνεται σε µία χρονική διάρκεια όπου η συστηµατική γνώση δεν είναι συνεχής, τότε ο σχεδιασµός και η υλοποίηση απαιτεί διαφορετική αντιµετώπιση τόσο σε επίπεδο της ίδιας της πληροφορίας όσο και σε επίπεδο τεχνικό. Ο ελληνικός κόσµος που αποτελεί το αντικείµενο της εφαρµογής, είναι αντικείµενο που χρονικά εκτείνεται σε µία περίοδο πέραν των 2500 ετών. Σ' αυτή την περίοδο η µικρότερη συχνότητα ενηµέρωσης ποικίλει από εποχή σε εποχή. Το ίδιο όχι απλή είναι και η γεωγραφική οριοθέτηση του αντικειµένου. ιαφορετικά είναι τα σηµερινά όρια του ελληνισµού από αυτά της επικράτειας του Βυζαντίου επι Ιουστινιανού. Ο σχεδιασµός, η ταξινόµηση, η ιεράρχηση αυτής της πληροφορίας απαιτεί ιδικές γνώσεις, απαιτεί ιδικό χειρισµό των τεχνολογιών ούτως ώστε να µπορεί να αποδοθεί µε την µέγιστη πιστότητα, ευαισθησία και να είναι 1. ηµοσιεθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου: Κοινωνικές Πρακτικές και Χωρική Πληροφορία, Ευρωπαϊκή και Ελληνική εµπειρία στα ΓΣΠ, τµ. Αγρονόµων Τοπογράφων (ΑΠΘ) και Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (Hellas-GIs), Θες/νικη

2 αντάξια του ποσοτικού αλλά και του ποιοτικού µεγέθους της χωρίς να υπερβάλει αλλά ούτε και να την αγνοεί. Ο "χώρος" του Άτλαντα Αρχικό ζήτηµα είναι ο καθορισµός των ορίων. Λέγοντας «όρια» εννοούµε χρονικά και χωρικά όρια. Χρόνος: Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται ο άτλαντας έχει ως αφετηρία τους αρχαϊκούς χρόνους φτάνει έως τα βυζαντινά χρόνια και επεκτείνεται έως τους προ της απελευθέρωσης χρόνους. Χώρος: Η χωρική έκταση προκύπτει από τον ίδιο τον ορισµό και αφορά τον ζωτικό χώρο του Ελληνισµός κατά την διάρκεια της διαχρονίας. Η περιοχή περιλαµβάνονται σε ένα χαρτογραφικό πλαίσιο που ξεκινά από το Γιβραλτάρ (αποικίες) εκτείνεται ως τον Ινδό Ποταµό (κράτος Αλεξάνδρου) περιλαµβάνοντας µέρος της Αφρικής (Βυζάντιο) και του Ευξείνου (Βυζάντιο). Ο Άτλας έχει στόχο την εύρεση "τόπων" πάνω στον χώρο. Ένα ιδιαίτερα περιζήτητο πρόβληµα. Τα ονόµατα αλλάζουν θέση και, άλλες είναι τεκµηριωµένα αυτά τους τα χαρακτηριστικά ενώ άλλες όχι. Ο χαρακτήρας των δεδοµένων Ο Άτλας απευθύνεται τόσο σε επιστήµονες ανθρωπιστικών σπουδών (Ιστορικούς, αρχαιολόγους, γεωγράφους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους κλπ), αλλά και στο ευρύ κοινό. Ο παράγοντας διαδίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των στοιχείων που θα παρουσιαστούν, των χαρακτηριστικών τους, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο θα παρουσιαστούν. Οι απαιτήσεις των δύο οµάδων δυνητικών χρηστών είναι διαφορετικές. Οι χρήστες κατεύθυνσης ανθρωπιστικών σπουδών έχουν αυξηµένες απαιτήσεις σε λεπτοµερή στοιχεία και συγκεκριµένες πληροφορίες. Οι µη ειδικοί έχουν λιγότερες απαιτήσεις σε λεπτοµερή πληροφορία και περισσότερες στην οπτικοποίηση λειτουργικά και αισθητικά. Ας αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο την πληροφορία της πιστοποιηµένης ή µη θέσης των οικισµών. Αυτό το στοιχείο είναι από τα βασικά που θα αναζητήσει ένας ειδικός ενώ ο άλλος χρήστης ίσως δεν αναρωτηθεί για το αν η θέση του συγκεκριµένου οικισµού που ψάχνει είναι ιστορικά τεκµηριωµένη. Αντίθετα αν ο ίδιος χρήστης δεν ικανοποιηθεί από την παρουσίαση και την απόκριση σε χρόνο του άτλαντα, δεν θα επιµείνει. όµηση οικισµός µνηµείο εκκλησία πύργος ανάκτορο λιµάνι Φυσικά χαρακτηριστικά νησί βουνό κόλπος θάλασσα ακρωτήρι ποτάµι λίµνη Τα στοιχεία του χάρτη µπορούν να οµαδοποιηθούν σε 3 κατηγορίες, φυσικά χαρακτηριστικά, δόµηση και όρια. Για όλα τα στοιχεία υπάρχουν δεδοµένα για, δεύτερο (όπου υπάρχει), σύγχρονο θέσης, χρονική περίοδος καθώς και 2

3 βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον πληροφορίες υπάρχουν κατά περίπτωση για την ιεραρχία των ορίων και φυσικών χαρακτηριστικών. Πιστοποίηση ή όχι της θέσης του στοιχείων δοµηµένου περιβάλλοντος (µνηµείο, εκκλησία, πύργος, ανάκτορο, λιµάνι) και για τους οικισµούς γενικά, σύγχρονο, πιστοποίηση της θέσης και ιεραρχία. Οι βασικές πηγές θεµατικής πληροφορίας µπορούν να κατηγοριοποιηθούν αρχικά σε πληροφορίες βιβλιογραφικού περιεχοµένου. Σ' αυτές εντάσσονται συλλογικές προσπάθειες µεγάλης εµβέλειας που αφορούν συγκεκριµένες περιόδους, όπως τα ΤΙΒ (Tabula Imperii Byzantini), τα ΤΙR (Tabula Imperii Romani), όλες τις περιόδους όπως η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, αλλά και ειδικότερες και µονογραφίες για µεµονωµένες περιοχές. εύτερη κατηγορία πηγών είναι αυτές που έχουν άµεσο χαρτογραφικό χαρακτήρα. Από αυτές υπάρχουν αναλογικού χαρακτήρα κλασσικοί άτλαντες (Barrington, Atlas of the greek and roman World), δυναµικοί δικτυακοί (The Perseus Digital Library), σε διαδικτυακοί στατικοί (ROME AND ROMANIA ), σε συµπαγείς δίσκους (CENTENNIA), κλπ. Ο σηµαντικότερος όµως και βασικότερος φορέας λήψης πληροφορίας είναι το ίδιο το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού του οποίου το αντικείµενο είναι η µελέτη του ελληνισµού. Τα στοιχεία του χάρτη και η µορφή τους. Γραµµικά (line): Γραµµικά στοιχεία είναι αυτά των οποίων το στον χάρτη πρέπει να ακολουθεί µία συγκεκριµένη κατεύθυνση ή να καταλαµβάνει συγκεκριµένη έκταση. Από τα γραµµικά στοιχεία η ίδια η γραµµή δεν εµφανίζεται, απλώς χρησιµεύει ως «οδηγός» του label. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των περιοχών και των βουνών. Σηµειακά (point): Ως σηµεία στον είναι η δόµηση όπου το σύµβολο δείχνει αρχικά την θέση και το είδος της δραστηριότητας. Τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά σηµείου, όπως και τα γραµµικά, δεν εµφανίζονται ως σύµβολο, αλλά µόνο ως label. Εκτατικά (polygon): εν υπάρχουν. Οι περιοχές που είναι το κατ εξοχήν εκτατικό στοιχείο υπόκεινται σε ένα γνωστό ζήτηµα που αφορά την χαρτογράφηση περιοχών όπου τόσο η έννοια του χώρου ήταν διαφορετική (χαλαρή έννοια καταγραφής) όσο και η γνώση τους δεν είναι ακριβής ή ακόµα και άγνωστη. Για να ξεπεραστεί το συγκεκριµένο πρόβληµα η έκταση των περιοχών δίνεται κατά προσέγγιση µέσου της έκτασης και της κατεύθυνσης του ονόµατος τους πάνω στον χάρτη. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η διαδικασία δηµιουργίας του άτλαντα είναι πολύπλοκη. Σε γενικές γραµµές τα βήµατα που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση του είναι τα εξής: 1. Η δηµιουργία ψηφιακών υποβάθρων σε µορφή εικόνας (raster) από αναλογικούς χάρτες (scanning). 3

4 2. Η ψηφιοποίηση των στοιχείων µε µορφή σηµείων ή γραµµών µε χρήση AutoCad Map. Κάθε χαρακτηριστικό του χάρτη ψηφιοποιείται σε διαφορετικό layer. 3. Η σύνδεση του κάθε σηµείου/ γραµµής µε αντίστοιχη εσωτερική βάση δεδοµένων τις οποίας κάθε στοιχείο του χάρτη είναι και µία εγγραφή. Το κάθε χαρακτηριστικό του χάρτη αποτελεί µία διαφορετική βάση δεδοµένων. Στην εσωτερική βάση δεδοµένων συµπληρώνουµε στοιχεία για κάθε χαρακτηριστικό που µας παρέχει ο χάρτης (πχ πιστοποίηση θέσης, ιεραρχία). 4. Η µετατροπή του ψηφιακού υποβάθρου των σηµείων σε µορφή επεξεργάσιµη απο GIS (shapefile). Κάθε χαρακτηριστικό του χάρτη αποτελεί διαφορετικό shapefile. 5. Κάθε στοιχείο (εγγραφή) στη βάση δεδοµένων παίρνει ένα µοναδικό κωδικό µε τον οποίο θα είναι ευκολότερα διαχειρήσιµος. 6. ηµιουργείται ένα νέο αρχείο πίνακα σε µορφή excel για κάθε χαρακτηριστικό, του οποίου οι δύο πρώτες στήλες είναι ο µοναδικός κωδικός και το του κάθε στοιχείου, µε την ίδια µορφή που υπάρχει στην εσωτερική βάση δεδοµένων. Το νέο αρχείο αυτό θα περιέχει όλα τα στοιχεία της βάσης. Στο αρχείο αυτό προσθέτουµε όλα τα δεδοµένα που υπήρχαν στην εσωτερική βάση αρχικά. Στην τελική µορφή της η εσωτερική βάση περιέχει µόνο και κωδικό. Ο λόγος που απλοποιούµε την εσωτερική βάση και εµπλουτίζουµε την εξωτερική είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο ενισχύεται την σταθερότητα του συστήµατος και διευκολύνεται η εισαγωγή στοιχείων από πηγές διαφόρων µορφών σε ένα πρόγραµµα διαχείρισης πινάκων. Ο πίνακας αυτός (εξωτερική βάση) κάθε χαρακτηριστικού θα ενωθεί τελικά µε την αντίστοιχη εσωτερική βάση δεδοµένων του ιδίου χαρακτηριστικού. 7. Μετατροπή των δεδοµένων από την προβολή του image σε γεωγραφική. Ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι η δόµηση της βάσης δεδοµένων έτσι ώστε να περιέχει όλα τα δεδοµένα µε τέτοια µορφή που να απάντά σε συγκεκριµένα ερωτήµατα. Λόγω του όγκου της εργασίας και του χρόνου που θα διαρκέσει η διαδικασία υλοποίησης του άτλαντα η βάση διαµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί µε ευελιξία σε µελλοντικές απαιτήσεις. 4

5 Υπόβαθρο: Το υπόβαθρο (περιλαµβάνει ανάγλυφο, ακτογραµµή, λίµνες ποτάµια και όρια κρατών), αποτέλεσε αντικείµενο ιδιαίτερου προβληµατισµού για ποικίλους λόγους. Η πληροφορία είναι σύγχρονη. Η αποκατάσταση και ο χαρτογραφικός ανασχεδιασµός µέσα από γραπτές πηγές είναι αδύνατη. Στις περιπτώσεις που υπάρχούν µελέτες που έχουν αντικείµενο προσχώσεις, επιχωµατώσεις και αλλαγές του φυσικού περιβάλλοντος αυτές ενσωµατώνονται στο βασικό υπόβαθρο. Όλη πληροφορία ανάγλυφου προέρχεται από Land Processes Distrubuted Active Archive Center(USGS) και Eros Datacenter (USGS),σε µορφή DEM. Επιφορτώθηκαν 6 συµπιεσµένα αρχεία (30 Arc-Second Elevation), τα οποία υπήρξαν αντικείµενο πολλαπλής επεξεργασίας ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση της. Αποσυµπιέστηκαν, ενώθηκαν, δηµιουργήθηκε hilshade, µετατράπηκε η τελική εικόνα τους από true color σε 256 χρώµατα. Στο ανάγλυφο προστέθηκε ακτογραµµή (1: ) που προέρχεται από το National Geophysical Datacenter (Coastline Extractor) η οποία υπέστη πολλαπλές γενικεύσεις ενώ λίµνες, ποτάµια και όρια κρατών προέρχονται από το Digital Chart of the World, ESRI (1: ). 2. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Οι διακοµιστές χαρτών στο διαδίκτυο (internet map server) Ένας διακοµιστής χαρτών στο διαδίκτυο διανέµει χαρτογραφικό και δεδοµένα και υπηρεσίες γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW). Τέτοιο λογισµικό µπορεί να λειτουργεί σε επίπεδο ενδοδικτυακό (intranet) στα εσωτερικά πλαίσια ενός πανεπιστηµίου, µίας εταιρείας ενός ιδρύµατος όπως επίσης σε διαδικτυακό επίπεδο (internet) όπου µπορούν να διανεµηθούν γεωγραφικά δεδοµένα σε πλήθος χρηστών και να δοθεί η δυνατότητα ανάλυσης στον χρήστη. Οι διακοµιστές είναι σύνθετα και δυνατά εργαλεία που παρέχουν δυνατότητες χρήσης κλίµακας και σειράς εργαλείων για τον σχεδιασµό και την διαχείριση υπηρεσιών χαρτογραφίας. Η επιλογή περιβάλλοντος (ArcIMS 4.0) Οι διακοµιστές όπως αυτό που επιλέχθηκε για να στηρίξει το σχέδιο εργασίας του "Άτλαντα του ελληνικού κόσµου", µπορούν να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες τους html viewers και java viewers. Στην µία περίπτωση (java viewer) οι υπηρεσίες gis είναι περισσότερες αλλά για την λειτουργία της ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να αποκτήσει από το δίκτυο ένα java applet (µικροεφαρµογή java). εδοµένου του µεγέθους του αρχείου (~ 7Mb) και των 5

6 ταχυτήτων του διαδικτύου αυτή η επιλλογή αποκτά ένα σοβαρό µειονέκτηµα του παρ' ότι γίνεται άπαξ. Η επιλογή του html viewer έγινε διότι δεν απαιτεί από τον χρήστη την επιφορτωση κάποιου ανάλογου αρχείου. Ενδιαφέρων είναι και ο τρόπος λειτουργίας. Ο χρήστης κάνει τις επιλογές στον δικό του υπολογιστή αυτές σχηµατοποιούνται χαρτογραφικά στον διακοµιστή του δηµιουργού και προσφέρονται "ως εικόνες" στον χρήστη σε µορφή html εξ ου και το του διακοµιστή (html viewer). Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιεί ενδογενώς είναι HTML, JavaScript και XML. Θα χρησιµοποιηθούν και άλλες µορφές γλωσσών παραµετροποίησης και δυνατοτήτων ανάλογες των απαιτήσεων όπως σελίδες ASP µε χρήση VbScript. Οι δυνατότητες που προσφέρονται στους χρήστες είναι ικανοποιητικές αλλά όχι ανάλογες µε αυτές των επιτραπέζιων (desktop) εφαρµογών GIS. Ως συνδυασµοί εγκατάστασης του διακοµιστή επιλέχθηκαν: Microsoft Windows 2000 server, ArcIMS 4.0 Microsoft IIS 5, servlet Tomcat Ο διακοµιστής χαρτών (map server) ArcIMS χρησιµοποιεί συνδυασµούς τεχνολογιών που αφορούν το διαδίκτυο. Oι συνδυασµοί αυτοί καθορίζουν και το επίπεδο των δυνατοτήτων που προσφέρονται στον χρήστη και η επιλογή τους είναι άµεσα εξαρτηµένη από τις ανάγκες του δηµιουργού. Πρόκειται για µια στηριγµένη στον παραγωγό (server based) υλοποίηση. Η πολυπλοκότητά της κάνει απαγορευτική την πρόσβασή στον απλό χρήστη. Για την ανάπτυξη προχωρηµένων δυνατοτήτων εφαρµογών η συνεργασία µε έµπειρους web developers είναι απαραίτητη. Η µεταφορά του συστήµατος στο διαδίκτυο Από την στιγµή που η βασική επεξεργασία σε περιβάλλον gis έχει ολοκληρωθεί τα αρχεία (shp) µεταφέρονται στον διακοµιστή. Εκεί δίνεται η δυνατότητα µέσω ενδιάµεσου προγράµµατος (author) προσαρµογής των δεδοµένων. Αλλά το σηµαντικότερο είναι ότι το πρόγραµµα δίνει την άµεση δυνατότητα µετατροπής σε µορφή που επιτρέπει την άµεση «έξοδο» του έργου στο διαδίκτυο. Η οπτικοποίηση ενός χαρτογραφικού έργου στο διαδίκτυο εκτός των τεχνικών δυσκολιών ενέχει µία ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Συνυπάρχουν δυο παράλληλες διαδικασίες σχεδιασµού και επεξεργασίας. Η πρώτη αφορά την επεξεργασία του χάρτη ενώ η δεύτερη την εικόνα και τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Το σύνολο της διαδικασίας είναι µια συνεχής αµφίδροµη σχέση. Οι εξ ορισµού δυνατότητες του διακοµιστή είναι ακόµα στοιχειώδεις. Η δε επεξεργασία τόσο σε επίπεδο χάρτη όσο και του δικτυακού τόπου γίνονται σε περιβάλλον προγραµµατιστικό. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο συγκεκριµένος διακοµιστής (ArcIMS) παρά τα προβλήµατα είναι ιδιαίτερα εξελιγµένος σε σχέση µε άλλους δίνοντας την δυνατότητα ενδιάµεσης επεξεργασίας (author). Στις περισσότερες περιπτώσεις είµαστε υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούµε τις εξ ορισµού παραµετροποιήσεις. Στην πράξη δηλαδή δεν δίνεται η δυνατότητα παραµετροποίησης (customization). 6

7 Ο ΧΑΡΤΗΣ Με την µεταφορά του συστήµατος στην πλατφόρµα του ArcIMS εµφανίζονται νέα δεδοµένα στην δηµιουργία του θεµατικού χάρτη. Το κυριότερο δεδοµένο αφορά την αλλαγή του περιβάλλοντος επεξεργασίας. Στο διακοµιστή (arcims) η µόνη δυνατότητα επεξεργασίας είναι µέσω XML και µε βοηθητικά προγράµµατα XMLSpay (χαρτογραφία). Αν συνδυάσουµε το γεγονός ότι οι εξ ορισµού δυνατότητες του author είναι στοιχειώδεις απαιτείται µία νέα νοοτροπία προσέγγισης που εξαρτάται στην ουσία από τις δυνατότητες και τους περιορισµούς της arcxml. Το σηµαντικό που συντελείται σ' αυτή την φάση είναι ότι η επεξεργασία γίνεται µέσω XML. Τα δεδοµένα προσαρµόζονται αρκετές φορές πριν την µεταφορά τους και πολλές φορές µε αµφίδροµο τρόπο ανάλογα µε την φύση του περιορισµού και ορίζονται οι προδιαγραφές του βασικού συστήµατος και τα µεθοδολογικά βήµατα τα οποία εξασφαλίζουν την συµβατότητα µεταφοράς. Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε τέτοιου είδους αλλαγές να γίνονται οµαλά και σε σύντοµο χρόνο. Οι διαδικασίες επεξεργασίας έχουν χρονική αλληλεξάρτηση και αλληλοκάλυψη. Οι παράλληλη επεξεργασία Στον ίσιο χρόνο η παράλληλη δηµιουργία του πρώτης ενδεικτικής σελίδας, έθεσε το θέµα της κλίµακας. Από τη στιγµή που επιλέχθηκε να είναι αρθρωτή σε µία σειρά οκτώ βηµάτων (οι λόγοι εξηγούνται στο επόµενο κεφάλαιο), θα έπρεπε να παραµετροποιηθεί κάθε θεµατικό στοιχείο που να δείχνει το χρόνο εµφάνισης. Όπως προαναφέρθηκε η επεξεργασία έγινε στα XML αρχεία, δεν είχε αναδροµική ισχύ ενώ το µέγιστο της πληροφορίας του άτλαντα εµφανίζεται στην µεγαλύτερη κλίµακα. Στο πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται οι παράµετροι ανά θεµατικό χαρακτηριστικό. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - Επίπεδο ΚΛΙΜΑΚΑ 1/40εκ 1/20εκ 1/10εκ 1/5εκ 1/2,5εκ 1/1εκ 1/500χιλ 1/350χιλ ΟΙΚΙΣΜΟΙ Οικισµοί Ιεραρχία 1 S SL Οικισµοί Ιεραρχία 2 S SL SL Οικισµοί Ιεραρχία 3 S SL SL SL Οικισµοί Ιεραρχία 4 SL SL SL SL SL Οικισµοί Ιεραρχία 5 SL SL SL SL SL SL ΕΙ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ανάκτορα SL SL SL SL Λιµάνια SL SL Μνηµεία SL SL SL SL Ναοί SL SL SL SL ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όρη Ιεραρχία 1 L L L L Όρη Ιεραρχία 2 L L L Νησιά Ιεραρχία 1 L L L Νησιά Ιεραρχία 2 L L Λίµνες / Υδάτινες επιφάνειες S SL SL Ακρωτήρια L L Παγετώνες G G G Κόλποι L L Ποτάµια L SL 7

8 ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ VECTOR Ακτογραµµή Επίπεδο 1 G Ακτογραµµή Επίπεδο 2 G G Ακτογραµµή Επίπεδο 3 G G G G G Κάνναβος Lat/Lon G G G G G G Όρια σύγχρονων κρατών G G G G G Ονόµατα σύγχρονων κρατών G G G G G ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ RASTER Επίπεδο 0 SAT X Επίπεδο 1 3D X X X X Επίπεδο 2 3D Επίπεδο 1 2D Επίπεδο 2 2D L= ονοµατολογία, G =γεωµετρική οντότητα, S = σύµβολο, X = εικόνα X X X Η επεξεργασία Οι δυσκολίες που σχετίζονταν µε τις µικρές δυνατότητες επεξεργασίας ώθησαν σε διευθετήσεις προσαρµοσµένες στις δυνατότητες του διακοµιστή. Μία πρώτη βασική δυσκολία αναφορικά µε την παροχή µικρής γκάµας συµβολών έστρεψαν τον σχεδιασµό στην δηµιουργία µόνο δύο µεγάλων βασικών θεµατικών κατηγοριών. Χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να αποτελούν αντικείµενα επιλογής επιλέχθηκε να εµφανίζονται αυτόµατα στην στο οθόνη είτε σε πίνακα (text box) µε το πέρασµα του ποντικιού από το σηµείο ενδιαφέροντος. Γεγονός που δεν επιβαρύνει τον σχεδιασµό µε πρόσθετα επίπεδα (layer), σύµβολα και στοιχεία της εικόνας επαφής (λειτουργίες interface) αλλά χρησιµοποιεί τους εξ ορισµού παρεχόµενες λειτουργίες του προγράµµατος εµφανίζοντας στοιχεία της βάσης δεδοµένων. Προβλήµατα σχεδιασµού και υλοποίησης. Τα νέα εργαλεία-προγράµµατα του ArcIMS, γραµµένα σε java, εµφανίζουν απρόβλεπτη συµπεριφορά και αναδεικνύουν σειρά προβληµάτων του λογισµικού. Η επίσκεψη σε newsgroups υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής. Προβλήµατα Ο Author δεν ανταποκρίνεται σε πολλές περιπτώσεις στης arcxml και περιλαµβάνει µερικές µόνο δυνατότητες ως front-end code generator. Ενώ τα αρχεία ανοίγουν κανονικά αποθηκεύονται µε περιορισµούς. Ύπαρξη ελάχιστων vector συµβόλων, απρόβλεπτη συµπεριφορά raster συµβόλων ιαφορετική συµπεριφορά Author, ArcExplorer και Administrator στην εισαγωγή αρχείων arcxml. Κλίµακες διαστρωµάτωσης µόνο στην arcxml. ιαβάθµιση συµβόλων µόνο στην arcxml. Επιγραφές ονοµασιών µε καµπύλες (δεν υποστηρίζεται). Προβληµατική επικάλυψη στην εµφάνιση σηµαντικών ονοµασιών σε διαβάθµιση, ο αλγόριθµος προτεραιοτήτων ονοµασιών δεν δίνει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ανά κλίµακα. Απρόβλεπτη συµπεριφορά της ελληνικής γλώσσας σε διαφορετικούς συνδυασµούς λειτουργικού server servlet 8

9 Λύσεις Συγγραφή κώδικα µε εργαλεία editing της XML όπως το XMLSpy, για κάθε περίπτωση µη υποστήριξης από τον Author, και εξάντληση των δυνατοτήτων χαρτογραφικής απεικόνισης της arcxml. Σχεδίαση raster συµβόλων σε όλες τις περιπτώσεις διαβαθµίσεων. ηµιουργία επιγραφών ονοµασιών µε καµπύλες στο ArcView και µε τεχνικές raster to vector εισάγονται ως shapefiles. Σε περιπτώσεις λανθασµένης απεικόνισης ονοµατολογίας γίνεται διαχωρισµός των shapefiles (όπως τα 5ο και 4ο επίπεδο ιεραρχίας οικισµών χωρίζονται σε shapefiles και αποτυπώνονται σε ξεχωριστά layers.). Η περίπτωση των συµβόλων Το θέµα των της έλλειψης συµβόλων υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντικό διότι χωρίς την ύπαρξη ικανής σειράς, µειώνεται η δυνατότητα θεµατικής απόδοσης του χάρτη. Κατά συνέπεια απλές διαδικασίες επιλογής συµβόλων µετατράπηκαν σε πρόσθετες ανάγκες και επιβάρυναν την ανάπτυξη του συστήµατος και τον σχεδιασµό. Όµως εκτός των εγγενών προβληµάτων του διακοµιστή σειρά άλλων που προέρχονταν από την η ιδιαιτερότητα του θέµατος χρειάστηκε να επιλυθούν και αφορούν έµµεσα τις αδυναµίες του διαδικτυακού διακοµιστή χαρτών. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της κάλυψης της έννοιας της περιοχής. Όπως είδαµε η ασάφεια του όρου υπέδειξε ως σωστότερη επιλογή την χρήση του ονόµατος ως λύση. Η κατεύθυνση και η καµπυλότητα του ονόµατος µαζί µε την έκταση (ένδειξη έκτασης και όγκου) και το µέγεθος (ένδειξη ιεραρχίας) του υπήρξαν η εναλλακτική λύση στην χρήση δηµιουργίας πολυγώνου που δεν ήταν εφικτή για τους λόγους που είδαµε. Αυτό όµως απαίτησε την δηµιουργία καµπυλωτών εγγραφών, δυνατότητα απόδοσης αποστάσεων µεταξύ χαρακτήρων (spacing), ώστε να τηρείται και η ιεραρχία µίας περιοχής που συµβολίζεται µε το µέγεθος της γραµµατοσειρά και στον ίδιο χρόνο να «απλώνεται» στην έκταση ανάπτυξης της περιοχής, και τέλος δυνατότητα χρήσης διαφάνειας στα σύµβολα / γράµµατα ώστε να µην εµποδίζεται η ανάγνωση άλλων χαρακτηριστικών του χάρτη. Μόνο για ένα παρόµοιο πρόβληµα απαιτήθηκαν σειρά επί µέρους υποποπρογράµµατων και λύσεις κατά περίπτωση που ξεπερνούν την κοινή επεξεργασία. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (INTERFACE) Ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος επαφής της εφαρµογής µε τον χρήστη (interface), είναι κεφαλαιώδους σηµασίας. Προτρέπει καθοριστικά τον ενδιαφερόµενο να κάνει χρήση του δικτυακού τόπου. Όπως και στην περίπτωση του 9

10 χάρτη έτσι και εδώ ο µε την είσοδο ενός αρχείου gis o διακοµιστής δηµιουργεί αυτόµατα µία σελίδα η οποία δίνει στον χρήστη στοιχειώδεις δυνατότητες. Σε κάθε περίπτωση το περιβάλλον επαφής µε τον χρήστη λειτουργεί αλλά είναι αδιαµόρφωτο. Η διαµόρφωση της δικτυακής σελίδας είναι αποτέλεσµα δύο παράλληλων προσεγγίσεων. Η µία αφορά την αισθητική και η άλλη την λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση όµως και εδώ ο σχεδιασµός πλέον αποτελεί αντικείµενο προγραµµατισµού ή και βοηθητικών προγραµµάτων όπως το DreamWeaver (σχεδιασµός δικτυακής θέσης). Η αισθητική της σελίδας Η δικτυακή σελίδα δεν έχει τίποτα κοινό µε την αρχιτεκτονική µιας εκδοτικής. Το µέγεθος του παραθύρου παρουσίασης του χάρτη είναι περισσότερο συναφές µε την ταχύτητα, παρά µε την αισθητική. Το γεγονός αυτό που ωθεί για παράδειγµα σε µικρών διαστάσεων απεικονίσεις που είναι εις βάρος της εικόνας του χάρτη αλλά σε όφελος της ταχύτητας, καθοριστικού παράγοντα για την χρήση ενός δικτυακού τόπου. Συχνά δίδεται στον χρήστη η δυνατότητα δύο εκδοχών αναφορικά µε το παράθυρο του χάρτη. Μία µε µεγάλες διαστάσεις και µία µε µικρότερες έτσι ώστε να καλυφθούν οι µικρότερες οι µεγαλύτερες δυνατότητες των χρηστών. Η ανάλυση της εικόνας επίσης είναι σηµαντική. H πιθανή χρήση µεγαλύτερης (πχ 1600 Χ 1200) από αυτήν ενός κοινού χρήστη διαφοροποιεί αρνητικά εικόνα του δικτυακού τόπου. Στην προκειµένη περίπτωση επιλέχθηκε 1024 Χ 768 που αποτελεί πλέον κοινό τόπο. Η ίδια διαδικασία απλούστευσης επιλέχθηκε και για τα χρώµατα των χαρτών που από true color µετατράπηκαν σε Tiff 256 παραµετροποίηση που δεν αλλοιώνει την ποιότητα της εικόνας και συγχρόνως µειώνουν το συνολικό µέγεθος της εφαρµογής. Οι λειτουργίες Σε επίπεδο λειτουργιών θα πρέπει να µετατραπεί σχεδιασµός λειτουργίας των δεδοµένων σε παράθυρα, εικονίδια ενεργοποίησης, πίνακες, κουµπιά και περιοχή του χάρτη.γνωστοί µεγάλοι οργανισµοί µε ιδιαίτερη πείρα στην χαρτογραφία διαδικτύου (πχ National Geographic) έχουν αφήσει την δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας (interaction) µε το κοινό µόνο στην επιλογή του θέµατος και στην αλλαγή κλίµακας (zooming) και µεταφοράς σε άλλο χαρτογραφικό κέντρο (panning). Στην περίπτωση του Ατλάντα του Ελληνισµού έχουν περιοριστεί σε δύο τα κεντρικά θέµατα (Φυσικό περιβάλλον και όµηση) και ανταποδοτικά δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη µίας σειράς επιλογών ανά κατηγορία. Οι επιλογές για τον Άτλαντα ταξινοµήθηκαν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες. Μία οµάδα αφορά το βασικό υπόβαθρο και έχει µόνιµη παρουσία, η δεύτερη αφορά γενικά θέµατα συµπληρωµατικά του χάρτη όπου ο χρήστης έχει δυνατότητα επιλογής, και η τρίτη αποτελεί το βασικό θέµα και όπου υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Σ' αυτήν την τελευταία κατηγορία πρόσθετες πληροφορίες µε την µορφή πινάκων εµφανίζονται σε πίνακα (text frame). Επιπλέον για κάθε επιλεγµένο επίπεδο δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης (search). Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται πώς ο σχεδιασµός των περιεχοµένων υλοποιείται σε µία σελίδα διαδικτύου. 10

11 ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ TOY INTERFACE ΠΙΝΑΚΕΣ στο κυρίως θέµα σηµερινό δεύτερο ελληνικό λατινικό ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στο κυρίως θέµα δυνατότητα επιλογής δυνατότητα επιλογής µόνιµη εµφάνιση ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όρη Ποτάµια κυρίως Λίµνες θέµατα κόλποι ακρωτήρια νησιά περιοχές γενικά όρια κρατών θέµατα συντοµεύσεις κρατών πόλεις ηπειρωτικό µέρος θάλασσα λίµνες υπόβαθρο ποτάµια ποτάµια νησιά κόλποι γραµµικό σηµείο γραµµικό ΠΙΝΑΚΕΣ στο κυρίως θέµα σηµερινό δεύτερο ελληνικό λατινικό ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στο κυρίως θέµα δυνατότητα επιλογής δυνατότητα επιλογής µόνιµη εµφάνιση ΟΙΚΙΣΜΟΙ πόλεις µε ιεραρχία µνηµεία κυρίως πύργοι / οχυρά θέµατα ναοί λιµένες περιοχές γενικά όρια κρατών γραµµικό θέµατα συντοµεύσεις κρατών ηπειρωτικό µέρος θάλασσα λίµνες υπόβαθρο ποτάµια ποτάµια γραµµικό νησιά κόλποι ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ TΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΠΑΦΗΣ (INTERFACE) 11

12 Η περίπτωση του ανάγλυφου. Σηµαντικό για το σχεδιασµό της εικόνας επαφής (interface) υπήρξε η γενίκευση του χάρτη. Η παραµετροποίηση έγινε µε τέτοιον τρόπου που γεωµετρία και περιγραφική πληροφορία αυξάνεται κλιµακωτά µε την αύξηση της κλίµακας. Ο Άτλας δίνει την µέγιστη πληροφορία του σε κλίµακα 1: Ιδιαίτερη επεξεργασία απαίτησε η δυνατότητα αλλαγής κλίµακας από την πλευρά του χρήστη. Η πλήρης ελευθερία στην αλλαγή έθετε σειρά προβληµάτων που σχετίζονταν µε την µέγεθος των συµβόλων και γραµµατοσειρών ανά κλίµακα. Σε κάθε ανάλογη τυχαία αλλαγή απαιτούνταν πολύπλοκες παραµετροποιήσεις που θα επέτρεπαν τον υπολογισµό και την εµφάνισή τους στο σωστό µέγεθος. Επιλέχθηκε και στην συγκεκριµένη περίπτωση µια πάγια πρακτική από την εµπειρία των χαρτών στο διαδίκτυο που δίνει την δυνατότητα αλλαγής µέσα από έναν αριθµό σταθερών βηµάτων. Επιπρόσθετα στην µικρότερη κλίµακα το βασικό υπόβαθρο είναι δορυφορική εικόνα, στις µεσαίες είναι δηµιουργηµένο DEM 2.5D ενώ η µεγαλύτερη κλίµακα είναι δισδιάστατη / πλανιµετρική εικόνα προερχόµενη από DEM µεγαλύτερης ανάλυσης. Συµπεράσµατα Μεταβαλλόµενα γεωγραφικά όρια, χαµένα δεδοµένα ή µη εξαρτηµένα, µη τεκµηριωµένα στον χώρο, ονοµατολογία αλλαγµένη από τις αλλεπάλληλες εθνικές και χρονικές διαφοροποιήσεις κλπ., είναι µερικές από τις δυσκολίες που αναδύουν θέµατα µε διαχρονικό χαρακτήρα και αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να προβληθούν δια µέσου της χαρτογραφίας µε τον ορθότερο τρόπο. Ο σχεδιασµός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και οφείλει να είναι προσαρµοσµένος στο αντικείµενο. Η χρήση ενός µέσου µε τεράστια προβολή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για ένα έργο µε συναφή πληροφορία. Όµως η δηµοσίευση στον παγκόσµιο ιστό είναι µία νέα διαδικασία σε εξέλιξη. Λογισµικό και εξοπλισµός αυξάνουν καθηµερινά τις δυνατότητές τους και έρχονται ολοένα και πιο κοντά στην κοινή χρήση. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα είναι δεδοµένο ότι οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές και σε κάθε περίπτωση απλούστερες για επεξεργασία και για χρήση. Αυτή την στιγµή όµως η επεξεργασία υπόκειται σε µία σοβαρή παλινδρόµηση. Έως πρόσφατα ενώ ήταν ψηφιακή το αποτέλεσµα κατά κύριο λόγο ήταν αναλογικό. Σήµερα η δυναµική δηµοσίευση ενός άτλαντα στο διαδίκτυο µε δυνατότητες γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος εµφανίζει σειρά προβληµάτων. Λίγα σύµβολα, περιορισµένη παλέτα χρωµάτων, απρόβλεπτη λειτουργία, πολύπλοκη διαδικασία εγκατάστασης, πλήθος παραµετροποιήσεων κλπ. Αυτό υποχρεώνει τον σχεδιασµό του συστήµατος µε γνώµονα τις ελαττωµένες δυνατότητές. Αλλά και το πιο 12

13 σηµαντικό η µεταφορά του χαρτογραφικού προϊόντος σε ύλη διαδικτύου απαιτεί µετατροπή τους σε άλλες µορφές (html, xml). Η επεξεργασία µεταφέρεται από χαρτογραφικό περιβάλλον σε περιβάλλον προγραµµατισµού. Ανατροπή δηλαδή στον τρόπο ανάλυσης επεξεργασίας και δηµοσιοποίησης. Τα δεδοµένα στην πληροφορική εξελίσσονται µε γοργούς ρυθµούς θέτοντας το ουτοπικό ερώτηµα, µήπως θα έπρεπε να περιµένουµε ώστε να εξελιχθεί η χαρτογραφία του διαδικτύου. Όµως η πρόοδος είναι ζήτηµα όλων και η συµµετοχή είναι κεφαλαιώδους χαρακτήρα διότι συµβάλει δυναµικά στην εξέλιξη. Βιβλιογραφία 1. A Short History of the World, H.G. Wells, (London: 1922) 2. Ancient history atlas / M. Grant, 3rd edition, 1986, REFERENCE G762a.3 3. Atlas culturel de la préhistoire et de l'antiquité, Hawkes J., Bruxelles, 1978, 256 p. (Encyclopédie visuelle Elsevier). 4. Atlas de l'antiquité chrétienne, Van Der Meer F., Mohrmann Chr., Bruxelles, Paris, 1960, 216 p. 5. Atlas du monde grec, Levi P., Paris, 1982, 239 p.: trad. française de Atlas of the Greek World,, 1980, 239 p. 6. Atlas du monde romain, Cornell T., Matthews J., Paris, 1984, 240 p.: trad. française de Atlas of the Roman World,, Oxford, 1982, 240 p. 7. Atlas historique, Duby, Larousse, Atlas historique, Stock 1968, ISBN Atlas of Classical History, Talbert R.J.A., Londres, 1985, 217 p.: Atlas of medieval Europe / D. Matthew, 1983, REFERENCE M437a 11. Atlas of the Greek and Roman World in Antiquity, Hammond N.G.L., Park Ridge, New Jersey, 1981, 56 p.: cartes très lisibles; index. 12. Atlas of the Greek world / P. Levi, 1980, REFERENCE 938 L664a 13. Cartwright, Peterson, Carther, Multimedia Cartography, Springer Chronologie universelle, Larousse 1996, ISBN Encarta World Atlas, 2001, (Seatle: Microsoft) 16. ESRI, ArcIMS Sitestarter Applications (version 1.1 και 4) Documentation January, May ESRI, ArcXML programmer s reference guide, ArcIMS version 3.1 και ESRI, Customizing ArcIMS HTML Viewer, ArcIMS version 3.1 και ESRI, Using ArcIMS, ArcIMS version 3.1 και Géographie historique du Monde méditerranéen, publications de La Sorbonne 1988, ISBN Harley, J.B & D. Woodward (ed.), History of Cartography, Volume One, Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean, University of Chicago Press, 1987, 599pp. 22. Heidel, W.A., The Frame of the Ancient Greek Maps, American Geographical Society, 1976 Arno Press reprint of 1937 edition. (c) 23. Histoire de l'etat byzantin, Ostrogorsky, Payot, Paris Historical Atlas, Hammond, N.J Istorikos Atlas, éd. Loukopoulos, Athènes, (v. grecque) 26. Itinéraires romains en France, éd. Faton, Dijon Johnston, A.E.M., "The Earliest Preserved Greek Maps, a New Ionian Coin Type", Journal of Hellenic Studies, vol. 87 (1967), pp Johnston, A.E.M., "The Earliest Preserved Greek Maps, a New Ionian Coin Type", Journal of Hellenic Studies, vol. 87 (1967), pp Kraak, Brown, Web Cartography, Taylor & Francis, London, Linc Cray, Dixie Davis. Generalizing features to improve ArcIMS performance: a practical guide. 31. Pankosmios Istorikos Atlas, tome 1, Karnezi, éd. Pnyka, Athènes 1974 (v. grecque) 32. Penguin atlas of ancient history / C. McEvedy, 1967, REFERENCE M142p 33. Peterson M., Interactive & animated cartography, Prentice Hall, N.Jersey, Place-names in classical mythology : Greece / R. Bell, 1989, [A gazetteer of place-names of mythological interest], REFERENCE B435p 35. Times atlas of world history. 4th edition, 1993, REFERENCE OVERSIZE 911 T URLs 1. ABAZU,http://www-oi.uchicago.edu/OI/DEPT/RA/ABZU/ABZU_SUBINDX_MAPS.HTML 2. Atlas historique de l'antiquité tardive,http://www.geocities.com/athens/acropolis/6200/ 3. ATLAS HISTORIQUE PÉRIODIQUE DE L'EUROPE, 4. Historical Atlas of the Twentieth Century, 5. HYPER HISTORY ON LINE, 6. Land Processes Distributed Active Archive Center (USGS), 7. National Geophysical Datacenter, Coastline Extractor (NOOA), 8. NOOA, Geospatial Data Forums, 9. OSSHE HISTORICAL & CULTURAL ATLAS RESURCE,http://darkwing.uoregon.edu/~atlas/europe/maps.html 10. ROME AND ROMANIA, 27 BC-1453 AD, 11. THE GREAT BRITAIN HISTORICAL GIS PROJECT, 12. The Internet Medieval Sourcebook, 13. The Perseus Digital Library, 13

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Γεωγραφικά δεδοµένα Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού Bank Budget MIS To Bank Budget MIS είναι μια ολοκληρωμένη web-based εφαρμογή για την αυτοματοποίηση των στοιχείων και μεγεθών προϋπολογισμού ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη δυναμική & διαδικτυακή χαρτογραφία (Δυνατότητες & περιορισμοί του διαδικτύου για τη διάχυση των χωρικών δεδομένων)

Εισαγωγή στη δυναμική & διαδικτυακή χαρτογραφία (Δυνατότητες & περιορισμοί του διαδικτύου για τη διάχυση των χωρικών δεδομένων) Ενότητα 1 η Εισαγωγή στη δυναμική & διαδικτυακή χαρτογραφία (Δυνατότητες & περιορισμοί του διαδικτύου για τη διάχυση των χωρικών δεδομένων) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Ανάπτυξη Υπόβαθρου Παρουσίασης «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας Παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09 Μαΐου 2014. Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου, τη συλλογή σημάτων ΑΠΘεγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector

Αθήνα, 09 Μαΐου 2014. Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου, τη συλλογή σημάτων ΑΠΘεγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών ArcGIS Χρήση smartphone για τη συλλογή σημάτων εγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector Αθήνα, 09 Μαΐου 2014 Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2014 Google Earth Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων Εξώφυλλο... 1 Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικά Εργαλεία... 4 -Search Panel -Overview Map - Hide/Show

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Leaflet Web Maps with qgis2leaf

Leaflet Web Maps with qgis2leaf Leaflet Web Maps with qgis2leaf QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) Α. Εκπαιδευτικά λογισμικά (κατά κανόνα ανοικτού τύπου) για επιμέρους γνωστικά αντικείμενα ή λογισμικά για ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Β. λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΠΙ 5.2.02.14 Αρ. Τηλ.: 22 402370 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy. 21 Ιανουαρίου 2009

Αρ. Φακ.: ΠΙ 5.2.02.14 Αρ. Τηλ.: 22 402370 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy. 21 Ιανουαρίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: ΠΙ 5.2.02.14 Αρ. Τηλ.: 22 402370 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 21 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Βλάχος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1. Σκοπιµότητα Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που θα ζουν στον αυριανό ενοποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Pre K & Kinder (4-6 ετών) ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Pre K & Kinder (4-6 ετών) ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Pre K & Kinder (4-6 ετών) Busy Town(ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που ενισχύει τη κριτική σκέψη των παιδιών) Millie and Bailey Preschool(τα παιδιά θα ασχοληθούν µε τους αριθµούς, τα σχήµατα, τα µεγέθη, τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού

Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ ΚΩ ΙΚΟΙ ΝΟΜ ΟΤΑ Θ.Π. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΟΙ Υ2 Υ3 ΚΩ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΗ Ε.Ε. ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩ -ΡΙΑ ΠΡΑ- ΚΤΙΚΗ 1 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 6 2 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες ηµήτρης Λαµπούδης Επιβλέπων: Νικόλαος Πρωτόγερος ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

www.cartografia.gr www.mapshop.gr

www.cartografia.gr www.mapshop.gr X a r t o γ ρ α φ ί α O.E Ε φ α ρ μ ο γ έ ς G I S - Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Εφαρμογές GIS - Πληροφοριακοί Χάρτες Ν. Πλαστήρα 36 Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 334636,334659 Fax. 2310334647

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων (Εισήγηση στα πλαίσια της Ηµερίδας για την οδηγία INSPIRE) Αλέξης Χατζηαντωνίου Msc Πολιτικός Μηχανικός Αναλυτής ΓΣΠ Τµηµατάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ 204-5 ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα