6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, το οποίο αφορά: στην επικαιροποίηση των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ στην χωροθέτηση και λειτουργία μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας στην επικαιροποίηση του τεχνικού σχεδιασμού του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 6.1 ΔΥΝΑΜΙΚOΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ - ΠΟΙΟΤΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟI ΕΚΑ Όπως προαναφέρθηκε, η εξυπηρετούμενη περιοχή θα είναι οι Δήμοι Σητείας και Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου. Σύμφωνα με την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ, η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας Σητείας θα δέχεται τον/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ. Τα στερεά παραπροϊόντα (υπολείμματα) των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας της εγκατάστασης ποσότητας ton/yr πρόκειται να διατίθεται σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, ο οποίος χωροθετείται στο γήπεδο των εγκαταστάσεων, σε παραπλήσιο χώρο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του έργου. Στην είσοδο του χώρου θα μπορούν να γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τον ΕΚΑ: Πίνακας 6-1: Κατηγοριοποίηση Αστικών Αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. 19. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1908 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως εσχαρίσματα απόβλητα από την εξάμμωση λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 20. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 2001 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) χαρτί και χαρτόνι γυαλί βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης ρούχα Κλωστοϋφαντουργία βρώσιμα έλαια και λίπη ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο πλαστικά μέταλλα απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 2002 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα χώματα και πέτρες άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα Κεφάλαιο 6 / Σελ. 1

2 2003 άλλα αστικά απόβλητα ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα απόβλητα από αγορές υπολείμματα οδοκαθαρισμού λάσπη σηπτικής δεξαμενής απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων ογκώδη απόβλητα δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Σημειώνεται ότι θα προβλεφθεί συν-επεξεργασία της ιλύος από την ΕΕΛ Σητείας με το οργανικό των Α.Σ.Α. Η ποσότητα της ιλύος αναμένεται στους 300 ton/y Ο ΧΥΤΥ θα λειτουργήσει για περίπου 17,5 χρόνια και θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις - κύτταρα, σε έκταση m2 και με συνολική χωρητικότητα m 3 (υπολείμματα και υλικό επικάλυψης). Η συμπίεση των διατιθέμενων αποβλήτων θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται πυκνότητα τουλάχιστον 0,7 ton/m3 ενώ το ποσοστό υλικού επικάλυψης θα λαμβάνεται ίσο με 15% κ.ό. Ο ΧΥΤΥ θα δέχεται τα υπολείμματα της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και επεξεργασίας, σύμφωνα με τον κατάλογο ΕΚΑ που φαίνεται στον επόμενο πίνακα: Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας, ο ΧΥΤΥ θα μπορεί να δεχθεί όλη την κατηγορία 20 όπως αυτή αναγράφεται στον πίνακα 6-1 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, για λόγους ασφαλείας, δηλαδή περιπτώσεις βλάβης στη μονάδα επεξεργασίας, υπερβολικού φορτίου απορριμμάτων (π.χ. απεργία) ο ΧΥΤΥ θα μπορεί να δεχθεί, προσωρινά, όλη την κατηγορία 20 όπως αυτή αναγράφεται στον πίνακα ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1903 σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα 1905 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 1908 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα μη σιδηρούχα απόβλητα 1912 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως χαρτί και χαρτόνι σιδηρούχα μέταλλα μη σιδηρούχα μέταλλα πλαστικά και καουτσούκ γυαλί ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Κλωστοϋφαντουργία ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες) Με βάση τον ΠΕΣΔΑΚ στη μονάδα προβλέπεται να εισέρχονται και tn/έτος προδιαλεγμένων Κεφάλαιο 6 / Σελ. 2

3 αποβλήτων συσκευασίας (Κωδικοί ΕΚΑ: συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας) εκτός των * συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές και * μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), συμπεριλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση). 6.2 ΜΟΝAΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑΣ Κύρια στάδια επεξεργασίας (Λειτουργικά Τμήματα Έργου) Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τις εξής μονάδες: Α. Τα έργα εισόδου υποδομής, στα οποία περιλαμβάνονται: Η πύλη εισόδου Φυλάκιο εισόδου Γεφυροπλάστιγγα Κτίριο διοίκησης εξυπηρέτησης προσωπικού Κτίριο συντήρησης οχημάτων μηχανημάτων (συνεργείο) Διάταξη καθαρισμού τροχών των οχημάτων Δεξαμενή καυσίμων Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Περίφραξη του χώρου Περιμετρική δενδροφύτευση Εσωτερική οδοποιία Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Έργα διαμορφώσεων Δίκτυα υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, περιμετρικού φωτισμού, δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων) Αντιπυρική ζώνη Έργα αντικεραυνικής προστασίας Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και τηλεελέγχου Ως προς τα έργα εισόδου σημειώνεται ότι ως επί τω πλείστον αποτελούν υποδομές ήδη υφιστάμενες, οι οποίες και θα αξιοποιηθούν και στο νέο έργο. Τα επιπλέον έργα που προβλέπονται είναι η κατασκευή των δικτύων υποδομής που θα εξυπηρετούν τις νέες εγκαταστάσεις, καθώς και η επέκταση της εσωτερικής οδοποιίας, του περιμετρικού φωτισμού, των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, της περίφραξης, της αντιπυρικής ζώνης, και τέλος, η προσαρμογή των υποδομών του κτιρίου διοίκησης ώστε να εξυπηρετούνται και οι ανάγκες λειτουργίας των επιπλέον έργων. Γενικά θα γίνουν παρεμβάσεις, διαμορφώσεις, βελτιώσεις σε όλες τις υφιστάμενες υποδομές και σε όλη την έκταση του έργου (παλαιό και νέο) έτσι, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου και να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. Κεφάλαιο 6 / Σελ. 3

4 Β. Τη μονάδα μηχανικής επεξεργασίας αφορά στο διαχωρισμό του οργανικού / εύκολα βιοαποδομήσιμου κλάσματος από το υπόλοιπο εισερχόμενο ρεύμα των ΑΣΑ, καθώς και στην ανάκτηση εμπορεύσιμων, ανακυκλώσιμων υλικών. Αποτελείται από κλειστή κτιριακή εγκατάσταση που εξασφαλίζει τον περιορισμό έκλυσης αέριων ρυπαντών και σκόνης κατά την εκκένωση των απορριμματοφόρων και κατά την μηχανική επεξεργασία των ΑΣΑ. Περιλαμβάνει μια γραμμή παραγωγής που αποτελείται από: Διάταξη διάνοιξης σάκων / ελάττωσης μεγέθους Διάταξη διαχωρισμού βάσει μεγέθους (περιστροφικό κόσκινο) Διάταξη μαγνητικού διαχωρισμού για την ανάκτηση του σιδηρούχου κλάσματος Διάταξη επαγωγικού διαχωρισμού (eddy current separator) για την ανάκτηση του κλάσματος αλουμινίου Διατάξεις οπτικών διαχωριστών ή/και αεροδιαχωριστών για την ανάκτηση κλασμάτων χαρτιού και πλαστικού Διάταξη δεματοποίησης των ανακυκλωσίμων κλασμάτων Διατάξεις μεταφορικών ταινιών για την «επικοινωνία» του παραπάνω εξοπλισμού Περιλαμβάνει ακόμα: Χώρο εκκένωσης των απορριμματοφόρων / προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ, Χώρο αποθήκευσης των ανακτώμενων ανακυκλώσιμων υλικών, Ηλεκτροκίνητο περονοφόρο όχημα για την διαχείριση των δεμάτων ανακυκλωσίμων και άλλο μηχανοκίνητο εξοπλισμό Χώρο αποθήκευσης των δεματοποιημένων υλικών, Χώρο προσωρινής αποθήκευσης του διαχωρισμένου οργανικού κλάσματος, Θάλαμος ελέγχου και παρακολούθησης, Θάλαμο ηλεκτρικών πινάκων, Χώρος πεδίων μέσης τάσης WC / αποδυτήρια. Επιπλέον προβλέπεται χώρος αποθήκευσης και τεμαχισμού ογκωδών. Γ. Τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, βασίζεται στην μέθοδο της κομποστοποίησης (επιταχυνόμενη βιοξείδωση) του διαχωρισμένου οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ. Με τη μέθοδο αυτή τα απόβλητα έρχονται σε εξαναγκασμένη επαφή με ρεύμα αέρα και πραγματοποιούνται αντιδράσεις αερόβιας βιοαποικοδόμησης μέρους του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων. Αποτέλεσμα είναι η σταθεροποίηση και υγιεινοποίηση των αποβλήτων. Δ. Τη μονάδα ωρίμανσης του στερεού υπολείμματος της βιολογικής επεξεργασίας Το στερεό οργανικό υπόλειμμα της διεργασίας επιταχυνόμενης βιοξείδωσης σταθεροποιείται με αερόβια διαδικασία σε πλατεία ωρίμανσης και τελικά ραφινάρεται με σκοπό την παραγωγή Κομπόστ Τύπου Α από το οργανικό των σύμμεικτων ΑΣΑ. Το υπόλειμμα θα οδηγείται ως άχρηστο στο ΧΥΤΥ. Κεφάλαιο 6 / Σελ. 4

5 Ε. Τα έργα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ήτοι: Τα έργα απόσμησης και αποκονίωσης για την αντιμετώπιση των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τέτοιες μονάδες, δηλαδή των οσμών και της σκόνης, αντίστοιχα Τα έργα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων: Η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων θα παραλαμβάνει ταυτόχρονα τα υγρά απόβλητα από τη μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, τα στραγγίσματα από τον αποκατεστημένο (υφιστάμενο) ΧΥΤΑ και τα στραγγίσματα από τον ΧΥΤΥ. Αναλυτικά η μονάδα θα περιγραφεί στο υποκεφάλαιο του ΧΥΤΥ Τα έργα διάθεσης των υπολειμμάτων της επεξεργασίας: τα υπολείμματα της επεξεργασίας θα διατίθενται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), ο οποίος θα περιγραφεί αναλυτικά στα επόμενα ΣΤ. Τα έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των εγκαταστάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν (αφορούν το σύνολο της εγκατάστασης, δηλαδή μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ, και σε πολλά σημεία ακολουθούν αυστηρότερες προδιαγραφές με βάση την ΚΥΑ και την ΚΥΑ Η.Π /3508 σχετικά με τους χώρους υγειονομικής ταφής): Έλεγχο των υπογείων υδάτων της άμεσης περιοχής του έργου, με τη διάνοιξη κατάλληλων γεωτρήσεων Έλεγχο των στραγγισμάτων του ΧΥΤΥ και των επιφανειακών υδάτων όλων των εγκαταστάσεων με δειγματοληψίες και αναλύσεις στο σύστημα συλλογής αλλά και επεξεργασίας στραγγισμάτων, στις τάφρους απορροής ομβρίων και σε παρακείμενα των εγκαταστάσεων ρέματα. Έλεγχο του παραγόμενου στο ΧΥΤΥ βιοαερίου με επί τόπου μετρήσεις στα φρεάτια απαγωγής και στα περιμετρικά φρεάτια ελέγχου του ΧΥΤΥ, καθώς και την τοποθέτηση επιτηρητών εκρηκτικών συγκεντρώσεων μεθανίου σε χώρους παραμονής του προσωπικού. Έλεγχο των αερίων εκπομπών των εγκαταστάσεων κατά κύριο λόγω της σκόνης και των οσμών Έλεγχο των καθιζήσεων στα αποκατεστημένα τμήματα του ΧΥΤΥ Έλεγχο και καταγραφή των μετεωρολογικών δεδομένων στην άμεση περιοχή του έργου, μέσω της εγκατάστασης αυτόνομου μετεωρολογικού σταθμού Έλεγχο και ζύγιση των εισερχόμενων φορτίων στο χώρο, με σκοπό την παρακολούθηση του όγκου του ΧΥΤΥ και την αποδοχή μόνο των ειδών αποβλήτων, που επιτρέπουν οι Περιβαλλοντικοί Όροι λειτουργίας των εγκαταστάσεων Ζ. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εγκαταστάσεων, εφόσον σε αυτόν οδηγούνται τα υπολείμματα των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης. Η χωρητικότητα της νέας λεκάνης θα είναι κατάλληλη για τη διάθεση των υπολειμμάτων για χρονικό διάστημα περίπου 17,5 ετών. Η υγειονομική ταφή γίνεται σύμφωνα με τις ΚΥΑ και , ενώ εξασφαλίζεται η διαχείριση των παραγόμενων στραγγισμάτων και βιοαερίου στο χώρο, με την εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) και έργων διαχείρισης του βιοαερίου. Τα έργα διαχείρισης του βιοαερίου αφορούν τόσο τα έργα διαχείρισης του βιοαερίου από τον αποκατεστημένο (υφιστάμενο) ΧΥΤΑ όσο και από τον ΧΥΤΥ. Κεφάλαιο 6 / Σελ. 5

6 6.2.2 Δυναμικότητα Μονάδας Το έργο αφορά την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ), από τον συμβατικό κάδο συλλογής ΑΣΑ. Ειδικότερα, στη μονάδα θα εισέρχονται tons/yr σύμμεικτα αστικά απορρίμματα Η μονάδα σχεδιάζεται, σε συμφωνία με τα ποσοτικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, για ετήσια δυναμικότητα tons εισερχόμενων αποβλήτων και ημερήσια δυναμικότητα 88 tons/d ΑΣΑ λαμβανομένων 260 εργάσιμων ημερών ανά έτος. Σημειώνεται ότι στη μονάδα θα είναι δυνατή, εφόσον απαιτηθεί η ανάκτηση υλικών προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας (με βάση τον ΠΕΣΔΑΚ στη μονάδα προβλέπεται να εισέρχονται και tn/έτος). Ο προτεινόμενος σχεδιασμός, επιτρέπει, με χρήση της γραμμής σε μία δεύτερη βάρδια την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων, χωρίς διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό Προϊόντα Ισοζύγιο Μάζας Δεδομένου ότι σε ετήσια βάση, για 5ήμερη λειτουργία υπολογίζεται ότι θα τροφοδοτούνται στο εργοστάσιο προς επεξεργασία tons/yr σύμμεικτα αστικά απορρίμματα και 300 ton/y ιλύος, από τα παραπάνω υλικά αναμένεται να παραχθούν σε ετήσια βάση τα εξής προϊόντα και παραπροϊόντα: Πίνακας 6-2: Συνολικό Ισοζύγιο Μάζας εγκατάστασης ΠΡΟΪΟΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝ Τόνοι/έτος ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) 614 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 196 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 602 ΜΙΚΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΤΥΠΟΥ Α ΑΧΡΗΣΤΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ , Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Κομπόστ Τύπου Α Στην υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία, δεν υπάρχει διαχωρισμός σε ποιοτικές κλάσεις των κομπόστ. Πρόσφατα υιοθετήθηκαν με νέα ΚΥΑ (ΚΥΑ 56366/4351 ΦΕΚ 3339Β/ ) οι απαιτήσεις (προδιαγραφές) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορίστηκαν τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους. Με βάση την ΚΥΑ αυτή (άρθρο 4), οι χρήσεις του κομπόστ τύπου Α (το υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο χώνευμα που προκύπτει από την κομποστοποίηση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων) μπορεί να είναι: Εν ενεργεία εξορυκτικές δραστηριότητες, για την πλήρωση και αποκατάσταση ορυγμάτων των οποίων η εκμετάλλευση έχει περατωθεί Έργα οδοποιίας και συγκεκριμένα σε πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους για την ανάπτυξη της βλάστησης Κεφάλαιο 6 / Σελ. 6

7 Ως υλικό προς διαμόρφωση αναγλύφου (landscaping), με την προυπόθεση ότι η τελική στρώση επικάλυψης του νέου αναγλύφου θα αποτελείται από φυτική γη πάχους τουλάχιστον 1m Κάλυψη ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ (υλικό καθημερινής και τελικής επικάλυψης) Σε εργασίες επίχωσης αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά, προς αποκατάσταση, ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία Ως υλικό αποκατάστασης σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση οσμών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις με δύσοσμα απαέρια, εξαερισμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, μηχανικής διαλογής, κομποστοποίησης, μαζικής διατήρησης ζώων κ.λπ.. Στο πλαίσιο αυτό, το υλικό που θα παράγεται από την υπό μελέτη μονάδα αερόβια επεξεργασίας απορριμμάτων θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης στον ΧΥΤΥ Σητείας (για ημερήσια και προσωρινή κάλυψη), ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και σε κοντινό λατομείο (σε απόσταση 3 χλμ από τη μονάδα του Σητείας). Επίσης, το υλικό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τελική κάλυψη του ΧΥΤΥ, στα βιόφιλτρα απόσμησης της μονάδας και ως υλικό για την αποκατάσταση άλλων ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ της περιοχής. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 56366/4351, τα σταθεροποιημένα προϊόντα, κομπόστ ή χώνευμα τύπου Α, τα οποία προκύπτουν από την βιολογική επεξεργασία (αερόβια ή αναερόβια χώνευση) σε εγκαταστάσεις μηχανικής -βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να είναι αποδεκτά προς χρήση. Συγκεκριμένα στα άρθρα 2, 3 και 5 της ΚΥΑ, ορίζονται επίσης ότι: 1. Περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες Οι οριακές τιμές του κομπόστ τύπου Α (ΕΚΑ ) και του χωνεύματος τύπου Α (ΕΚΑ ) καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα εργαστηριακών ελέγχων, καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ - ΜΟΝΑΔΑ Πίνακας 6-3: Ελάχιστη Αποδεκτή Ποιότητα Κόμποστ Τύπου Α ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Cd, mg/kg ξηρού βάρους 3 ΕΝ 13650:2001 Cr, mg/kg ξηρού βάρους 250 ΕΝ 13650:2001 Cu, mg/kg ξηρού βάρους 400 ΕΝ 13650:2001 Hg, mg/kg ξηρού βάρους 2,5 ISO Κεφάλαιο 6 / Σελ. 7

8 Ni, mg/kg ξηρού βάρους : 100 ΕΝ 13650:2001 Pb, mg/kg ξηρού βάρους 300 ΕΝ 13650:2001 Zn, mg/kg ξηρού βάρους < 200 ΕΝ 13650:2001 As, mg/kg ξηρού βάρους 10 ΕΝ 13650:2001 Πολυχλωρνωμένα Διφαινύλια (PCBs), (1) 0,4 ISO 10382:2002 mg/kg ξηρού βάρους Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH), mg/kg ξηρού 3 ISO 18287:2006 βάρους (2) Προσμίξεις > 2 mm, % σε ξηρή βάση (3) 3 Υγρασία <40% Βιώσιμοι σπόροι/πολλαπλασιαστικές μονάδες: Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα παραγόμενα υλικά: Salmonella spp. (σαλμονέλα) Η περιεκτικότητα του παραγόμενου υλικού σε σπόρους ζιζανίων και σε βλαστικά αναπαραγωγικά μέρη επιθετικών ζιζανίων δεν θα υπερβαίνει τις 3 μονάδες ανά λίτρο υλικού απουσία σε 50 g δείγματος ISO 6579:2002 (1) Άθροισμα των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων υπ αριθ. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (2) Άθροισμα των ακόλουθων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων acenapthene, acenaphtylene, anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)perylene, benzo(a)pyrene, chrysene, dibenzo(a,h)anthracene, fluorene, fluoranthene, indeno(1,2,3 c,d)pyrene, naphthalene, phenanthrene, pyrene. (3) Ως προσμίξεις εννοούνται θραύσματα πλαστικών, γυαλιών, μετάλλων ή άλλων παρόμοιων μη βιοδιασπώμενων υλικών, εξαιρουμένων της άμμου, του χαλικιού ή άλλων μικρών πετρών 2. Υγειονομικές προδιαγραφές Για την χρήση του κομπόστ τύπου Α ή χωνεύματος τύπου Α στις εφαρμογές του άρθρου 4, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες υγειονομικές συνθήκες κατά τις διαδικασίες κομποστοποίησης/ αναερόβιας χώνευσης των εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας (α) Αερόβια Χώνευση Επίτευξη θερμοκρασίας 55 0 C για διάστημα δύο εβδομάδων κατά την κομποστοποίηση σε σειράδια ανοιχτού τύπου, με 5 αναμίξεις στο διάστημα αυτό. Εναλλακτικά, επίτευξη θερμοκρασίας 65 0 C για διάστημα μιας εβδομάδας κατά την κομποστοποίηση σε σειράδια ανοιχτού τύπου, με 2 αναμίξεις. Επίτευξη θερμοκρασίας 60 0 C για διάστημα μιας εβδομάδας κατά την κομποστοποίηση σε αντιδραστήρες κλειστού τύπου. Κεφάλαιο 6 / Σελ. 8

9 (β) Αναερόβια Επεξεργασία (Κομποστοποίηση) Επίτευξη θερμοκρασίας 55 0 C για συνεχόμενη περίοδο 24h (χωρίς διακοπή) και υδραυλικός χρόνος παραμονής στον αντιδραστήρα τουλάχιστον 20 ημέρες. Σε περίπτωση χαμηλότερης θερμοκρασίας ή μικρότερου χρόνου έκθεσης ή υδραυλικού χρόνου παραμονής στον αντιδραστήρα μικρότερο από 20 ημέρες (αλλά τουλάχιστον 14 ημέρες), τα απόβλητα θα προεπεξεργάζονται στους 70 0 C για 1 ώρα, ή το προϊόν χώνευσης θα υφίσταται μετα επεξεργασία στους 70 0 C για 1 ώρα ή το προϊόν χώνευσης θα υπόκειται σε κομποστοποίηση σύμφωνα με το υπό α) εδάφιο ως ανωτέρω. Απαιτείται καθημερινή παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, συχνότητα ανάμιξης) κατά την ως άνω φάση εξυγίανσης Σε περιπτώσεις που απαιτείται περαιτέρω σταθεροποίηση ή βελτίωση ως προς τα μηχανικά ή φυσικά χαρακτηριστικά του χωνεύματος τύπου Α για χρήση σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, το χώνευμα τύπου Α μπορεί να υποβληθεί σε μετα επεξεργασία (π.χ. κομποστοποίηση, αφυδάτωση κ.λπ.) προκειμένου να καταστεί κατάλληλο προς τις ανωτέρω χρήσεις 3. Εργαστηριακοί έλεγχοι Κομπόστ Τύπου Α Για τις εφαρμογές σε χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του κομπόστ τύπου Α ή χωνεύματος τύπου Α, πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι σχετικά με τις προαναφερόμενες παραμέτρους ( άρθρα 2,3 της ΚΥΑ) ως ακολούθως: α. Οι δειγματοληψίες θα ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12579:2013 «Soil improvers and growing media Sampling», που καθορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας σε βελτιωτικά εδάφους και καλλιεργητικά μέσα. β. Τα δείγματα για τα οποία θα διενεργηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσειςτου παρακάτω πίνακα ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Π) ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΟΝΟΙ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ Πίνακας 6-4: Απαιτήσεις Εργαστηριακού Ελέγχου ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ Π< % ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Π) ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΟΝΟΙ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ Π< % Τα δείγματα θα συλλέγονται από κατάλληλο πιστοποιημένο εξωτερικό φορέα/ εργαστήριο, ο οποίος θα πραγματοποιεί τον εργαστηριακό έλεγχο. Κεφάλαιο 6 / Σελ. 9

10 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ανακυκλώσιμων Προϊόντων Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα είναι σιδηρούχα μέταλλα, αλουμινούχα μέταλλα, χαρτί και πλαστικό, τα οποία ανακτώνται από τους διαχωρισμούς της Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας στη μορφή που αυτά προκύπτουν από τους διαχωρισμούς. Οι λοιπές κατηγορίες διακριτών υλικών των ΑΣΑ που συμπαρασύρονται και συνυπάρχουν μαζί με τα ανακυκλώσιμα ορίζονται ως προσμίξεις. Τα ανακτώμενα κλάσματα θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη καθαρότητα ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά. Με βάση την ΚΥΑ 56366/4351, τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετάλλων που ανακτώνται από εγκαταστάσεις Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων, είναι κατά είδος υλικού τα εξής: Σιδηρούχα μέταλλα: Συνολική ποσότητα ξένων υλών 5% κ.β. Αλουμίνιο: Συνολική ποσότητα ξένων υλών 5 % κ.β Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Υπολείμματος προς ΧΥΤΥ Το αδρανές υπόλειμμα μετά την μηχανική προ-επεξεργασία και το τμήμα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος θα οδηγείται προς ταφή στον όμορο ΧΥΤΥ και θα πληροί τις απαιτήσεις τις απόφασης 33/2003/ΕΚ για την υγειονομική ταφή Μη Επικινδύνων Αποβλήτων Υποδοχή Απορριμμάτων Ζύγιση Η υφιστάμενη γεφυροπλάστιγγα θα αναβαθμιστεί και θα εκσυγχρονιστεί έτσι ώστε να διαθέτει ηλεκτρονικό ζυγιστήριο κατασκευασμένο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια, αντοχή και πιστότητα. Το ζυγιστήριο θα δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη του τουλάχιστον 175 κωδικοποιημένων στοιχείων (υλικών ή/και σταθερών απόβαρων). Το ζυγιστήριο θα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία και σε περίπτωση βλάβης δεν θα χρειασθεί επαναπληκτρολόγηση των αλφαριθμητικών κωδικών. Το λογισμικό συλλέγει και αποθηκεύει όλα τα στοιχεία ζύγισης και έχει τη δυνατότητα παραγωγής συγκεντρωτικών εκθέσεων και αναφορών αναφορικά με τις συνολικές ποσότητες απορριμμάτων που επεξεργάσθηκε η εγκατάσταση εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Επίσης το ζυγιστήριο θα είναι συνδεδεμένο με Η/Υ, στον οποίο θα υπάρχει εγκατεστημένο λογισμικό ελέγχου των διαδικασιών, το οποίο θα εκτελεί τις παρακάτω κύριες εργασίες: Αυτόματη ενημέρωση διαχείρισης αρχείων κατά την ζύγιση. Δυνατότητα καταχώρησης στον Η/Υ προετοιμασμένων ζυγολόγιων-παραστατικών για επαναλαμβανόμενες ζυγίσεις γνωστών οχημάτων Ζυγολόγια, Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια και άλλες φόρμες εντύπων σχεδιασμένα ειδικά βάσει των αναγκών του κάθε πελάτη. Διαμορφωτής απολογιστικών στοιχείων-report Generation. Δυνατότητα διαμόρφωσης γραφικών παραστάσεων. Κεφάλαιο 6 / Σελ. 10

11 Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα προγράμματα και κυρίως Spreadsheets. Για τη ταχεία εξυπηρέτηση των οχημάτων, όλη η διαδικασία ελέγχου, ζύγισης, καταγραφής και καθοδήγησης των εισερχόμενων οχημάτων θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη χωρίς να απαιτείται η έξοδος του οδηγού του οχήματος ή η πληκτρολόγηση πληροφοριών από τον επόπτη εισόδου στην κονσόλα του Η/Υ. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς όλα τα εισερχόμενα οχήματα είναι εφοδιασμένα με μαγνητική κάρτα, η οποία περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, την περιοχή προέλευσής του (π.χ. Δήμο), τον τύπο των μεταφερόμενων υλικών (π.χ. απορρίμματα, βιολογική ιλύ, κλαδιά, κ.λπ.) το απόβαρό του, που θα επιβεβαιώνεται σε κάθε ζύγιση εισόδου-εξόδου στην μονάδα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Ο χώρος ελιγμών και προσεγγίσεως των εισερχόμενων οχημάτων στις θέσεις εκφορτώσεως αλλά και το οδικό δίκτυο εν γένει επιτρέπει την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων συνολικού μήκους 12 m και εξωτερικής ακτίνας στροφής 13 m. Ο χώρος ελιγμών εκτείνεται έμπροσθεν του χώρου υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και είναι κατασκευασμένος από βιομηχανικό δάπεδο ή ασφαλτόστρωση με όλες τις απαραίτητες υποδομές διαχείρισης ομβρίων και φωτισμού Υποδοχή, προσωρινή αποθήκευση και δοσομέτρηση εισερχόμενων αποβλήτων, απομάκρυνση ογκωδών και ανεπιθύμητων Ο χώρος υποδοχής των ΑΣΑ θα διαθέτει κατά μήκος του μετώπου του επαρκή χώρο, ο οποίος εξασφαλίζει τους απρόσκοπτους ελιγμούς των απορριμματοφόρων προκειμένου αυτά να προσεγγίζουν στις κατάλληλες θέσεις και να εκφορτώνουν τα απορρίμματα στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης της Μονάδας. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να εξασφαλίζει θέση δειγματοληψίας των απορριμμάτων. Επίσης διασφαλίζεται ότι το αναμενόμενο φορτίο της ημέρας αιχμής θα είναι σε θέση να αποθηκεύεται εξ ολοκλήρου στους υποδοχείς των απορριμμάτων με βαθμό πληρώσεως, που δεν υπερβαίνει το 90% του ολικού γεωμετρικού όγκου τους. Οι υποδοχείς θα πρέπει κατ απαίτηση να έχουν δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης τουλάχιστον 3 ημερών ως προς την μέση ημερήσια δυναμικότητα σύμμεικτων απορριμμάτων της Μονάδας. Κατά μήκος του μετώπου φορτώσεως κάθε υποδοχέα απορριμμάτων θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα (π.χ. δίκτυο υδατοκουρτινών, ή σύστημα αρνητικής πίεσης, κ.α.), ώστε ουσιαστικά να μειώνονται οι οσμές προς τον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης ο χώρος εκφορτώσεως των απορριμμάτων θα διαθέτει ενισχυμένο φωτισμό που εξασφαλίζει πολύ καλή ορατότητα. Η τροφοδοσία των γραμμών επεξεργασίας πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα δοσομέτρησης των απορριμμάτων διαλείποντος, ημιδιαλείποντος ή συνεχούς έργου ή με συνδυασμό. Επί πλέον ο σχεδιασμός των υποδοχέων εξασφαλίζει όπως τα απορρίμματα βρίσκονται υπό αερόβιες συνθήκες, ώστε να αποφεύγονται οι σηπτικές καταστάσεις, που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά με φορτίο οσμών τον χώρο υποδοχής. Ο χώρος των υποδοχέων των απορριμμάτων και των συστημάτων δοσομέτρησης είναι κλειστός και στεγασμένος. Τα απορριμματοφόρα προσεγγίζουν και εκφορτώνουν μέσω των θυρών, οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα. Το σύστημα παραλαβής των απορριμμάτων από τον υποδοχέα προς τροφοδότηση του εργοστασίου συνίσταται από γερανογέφυρες και ανηρτημένες αρπάγες. Στη περίπτωση αυτή κατασκευάζεται υποδοχέας τύπου τάφρου από σκυρόδεμα. Η τάφρος διαθέτει Κεφάλαιο 6 / Σελ. 11

12 πυθμένα με τις κατάλληλες κλίσεις ώστε να συλλέγονται τα στραγγίσματα που παράγονται από την αυτοσυμπίεση των απορριμμάτων και να οδηγούνται προς επεξεργασία. Η υποδοχή θα στεγασθεί σε τελείως κλειστό χώρο με ισχυρή αναρρόφηση αέρα (2 φορές/ώρα τουλάχιστον). Ο αναρροφούμενος αέρας τελικώς θα οδηγείται σε σύστημα αποκονίωσης με σακκόφιλτρα και εν συνεχεία σύστημα απόσμησης. Το κτίριο υποδοχής, θα διαθέτει ισχυρό φωτισμό. Οι γερανογέφυρες, που λειτουργούν στο μέτωπο υποδοχής, οδηγούν τις αρπάγες, τις οποίες φέρουν αναρτημένες, στα επιθυμητά σημεία απολήψεως των απορριμμάτων υπεράνω των υποδοχέων. Η αρπάγη με το βάρος της εισέρχεται εντός της χύδην μάζας των απορριμμάτων, τα συλλαμβάνει, τα συμπιέζει και εν συνεχεία τα οδηγεί υπεράνω της χοάνης τροφοδοσίας, του κατάντη εξοπλισμού όπου τα απελευθερώνει. Με την αρπάγη απομακρύνονται και τυχόν ογκώδη απορρίμματα, όπως λάστιχα αυτοκινήτων, καρέκλες, ποδήλατα, κ.λ.π., που τυχόν έχουν προσαχθεί με τα απορριμματοφόρα. Τα ογκώδη οδηγούνται μέσω containers προς υγειονομική ταφή σε ιδιαίτερο χώρο μετά από τεμαχισμό. Η διάνοιξη/τεμαχισμός των σάκων των απορριμμάτων είναι δυνατόν να γίνει με διατάξεις σταθερού ή ανηρτημένου τύπου. Η εξασφαλισμένη διάνοιξη των σάκων είναι καθοριστικής σημασίας για τις αποδόσεις των διεργασιών που ακολουθούν. Ιδιαίτερης σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της διατάξεως τεμαχισμού, είναι ο υψηλός και σταθερός βαθμός αποδόσεως. Για τον λόγο αυτό η διάταξη διανοίξεως διαθέτει προστασία και αυτόματο σύστημα απεμπλοκής σε περίπτωση που προκύψει έμφραξη. Επί πλέον η διάταξη είναι εφοδιασμένη με σύστημα απομάκρυνσης ανεπιθύμητων αντικειμένων, τα οποία δυνατόν να περιέχονται στην χύδην μάζα των τροφοδοτούμενων σάκων. Η απομάκρυνση ανεπιθύμητων υλικών δύναται να γίνει με χειρονακτικό ή άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, μετά την εκφόρτωση των απορριμμάτων θα υπάρξει διάταξη για την απομάκρυνση ογκωδών και ανεπιθύμητων ειδών, είτε με χειροδιαλογή, είτε με χρήση μηχανικών μέσων. Τέλος θα προβλεφθεί χώρος δειγματοληψίας του εισερχομένου φορτίου Μονάδα Μηχανικής Προεπεξεργασίας Περιγραφή Διαγράμματος Ροής Διαχωρισμός μεγέθους Για το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος από τα ΑΣΑ και την ανάκτηση ρευμάτων πλούσιων σε ανακυκλώσιμα ρεύματα εφαρμόζεται πρωτοβάθμιος ή / και δευτεροβάθμιος διαχωρισμός βάσει μεγέθους του ρεύματος τροφοδοσίας. Κατά τον πρωτοβάθμιο διαχωρισμό ανακτώνται τα ευμεγέθη ανακυκλώσιμα (πλαστικά και χαρτόνι). Εν συνεχεία το κυρίως ρεύμα υφίσταται δευτεροβάθμιο διαχωρισμό βάσει μεγέθους όπου λαμβάνει χώρα η παραγωγή των δύο βασικών ρευμάτων υλικών: του διερχόμενου μικτού κλάσματος που κυρίως αποτελείται από μίγμα οργανικών/χαρτιών/πλαστικών (κλάσμα διερχόμενο των οπών της κοσκίνισης) του κλάσματος των ευμεγεθών που κυρίως αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Στη πρωτοβάθμια κοσκίνιση οι διαστάσεις των οπών κυμαίνονται συνήθως στο εύρος mm περίπου (εξαρτάται πάντα από το σχεδιασμό και τις διατάξεις επεξεργασίας που έχουν προηγηθεί). Κατά τη δευτεροβάθμια κοσκίνιση, τα ευμεγέθη απορρίμματα αποτελούνται κυρίως από χαρτί, πλαστικά συσκευασίας, ξύλα, δέρματα, υφάσματα, μέταλλα συσκευασίας κ.α.. Το απαλλαγμένο των ευμεγεθών κλάσμα από τη δευτεροβάθμια κοσκίνιση αποτελείται κυρίως από οργανικό κλάσμα, το Κεφάλαιο 6 / Σελ. 12

13 οποίο μετά από περαιτέρω επεξεργασία οδηγείται προς κομποστοποίηση στην παρακείμενη Μονάδα Κομποστοποίησης. Το μέγεθος οπών της διάταξης δευτεροβάθμιας κοσκίνισης κυμαίνεται στο εύρος mm. Για την επίτευξη του παραπάνω διαχωρισμού ο συνηθέστερος εξοπλισμός είναι τα περιστροφικά κόσκινα που συνήθως έχουν τα ακόλουθα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρο, μήκος, εμβαδόν επιφανείας κοσκίνισης, κλίση και ταχύτητα περιστροφής, διάμετρο και πυκνότητα οπών, ειδικά μελετημένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής δυναμικότητα, ανάλογη με την παροχή του προς επεξεργασία υλικού, καθώς επίσης και κατά το δυνατόν υψηλή απόδοση διαχωρισμού Ανάκτηση ευμεγεθών ανακυκλώσιμων Το ευμέγεθες κλάσμα περιέχει ευμεγέθη χαρτόνια και φιλμ πλαστικού, τα οποία θα απομακρύνονται με χειροδιαλογή. Η διαδικασία χειροδιαλογής θα πραγματοποιείται σε κλειστό, απομονωμένο από τους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου θάλαμο. Σε αυτό το σημείο απομακρύνονται και τυχόν ευμεγέθη τμήματα γυαλιού. Ο θάλαμος χειροδιαλογής θα είναι θερμομονωμένος, εξαεριζόμενος, αποσμούμενος και κλιματιζόμενος. Μέσω κεντρικού αεραγωγού και ανεμιστήρα διοχετεύεται αέρας από το περιβάλλον. Ο αέρας αναρροφάται από αγωγό τοποθετημένο κάτω από την ταινία χειροδιαλογής. Η ανανέωση του αέρα των θαλάμων πραγματοποιείται με έναν ανεμιστήρα προσαγωγής και έναν ανεμιστήρα αναρροφήσεως εγκατεστημένους παραπλεύρως του κτιρίου. Η όλη κατασκευή είναι υπερυψωμένη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης των containers συλλογής κάτω από το θάλαμο. Τα containers θα διακινούνται διαμέσου ηλεκτροκίνητων θυρών (τουλάχιστον δύο), οι οποίες οδηγούν στο εξωτερικό του κτιρίου. Εντός του θαλάμου και πάνω από κάθε container συλλογής, θα υπάρχουν δύο οπές απόρριψης. Η διάταξη θα δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας των εργατών με τουλάχιστον 2 θέσεις ανά υλικό-στόχο Ανάκτηση ανακυκλώσιμων Όπως προαναφέρθηκε το μικρομεγέθες ρεύμα διέρχεται από κόσκινο μικρότερου ανοίγματος οπών, ενδεικτικά Φ70. To ευμέγεθες κλάσμα από αυτό το κόσκινο είναι πλούσιο σε ανακυκλώσιμα υλικά και θα υπόκεινται στις παρακάτω διεργασίες: Ανάκτηση σιδηρούχων μετάλλων Η ανάκτηση θα γίνεται με μόνιμο μαγνήτη. Ο μόνιμος μαγνήτης συνήθως αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα : Μόνιμο μαγνήτη πρωτεύουσας μαγνήτισης Μόνιμο μαγνήτη δευτερεύουσας μαγνήτισης Πλαίσιο έδρασης διάταξης Μεταφορική ταινία για την απομάκρυνση μαγνητιζόμενων μετάλλων Κεφάλαιο 6 / Σελ. 13

14 Ο μαγνητικός διαχωριστής είναι αυτοκαθαριζόμενος και περιλαμβάνει ελαστική ταινία μεγάλης αντοχής για την απαγωγή και μεταφορά των μαγνητιζόμενων μετάλλων. Ο μαγνητικός διαχωριστής συνοδεύεται από κατάλληλη διάταξη για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής καθαρότητας του ανακτώμενου σιδηρούχου κλάσματος. Η διάταξη ανάρτησης του Μαγνητικού Διαχωριστή επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης του μαγνήτη από την επιφάνεια του υλικού προς διαχωρισμό. Το πλαίσιο έδρασης της διάταξης είναι κατασκευασμένο από χάλυβα St 37.2 ή ανώτερης ποιότητας. Το υλικό κατασκευής του κελύφους του μαγνήτη είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο μαγνήτης αποτελεί ενιαίο μαγνητικό δίπολο και αναπτύσσει ισχυρό και εκτεταμένο μαγνητικό πεδίο μέσω του οποίου πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των μαγνητιζόμενων μετάλλων. Η διάταξη ανάρτησης του Μαγνητικού Διαχωριστή επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης και της γωνίας του μαγνήτη από την επιφάνεια προς διαχωρισμό του υλικού. Με αυτό τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ρύθμιση της ελκτικής ικανότητας του μαγνήτη αφού είναι ανάλογη της απόστασης από το μαγνητιζόμενο αντικείμενο. Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηροκατασκευών γίνεται με αμμοβολή βάσει προδιαγραφής SA 2.5 και στη συνέχεια εφαρμογή εποξειδικών χρωμάτων με συνολικό πάχος ξηρού υμένα 200 μm. Για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής καθαρότητας του ανακτώμενου σιδηρούχου κλάσματος θα χρησιμοποιείται διάταξη η οποία να αναγκάζει τα ανεπιθύμητα υλικά και αντικείμενα, τα οποία πιθανόν είχαν προσκολληθεί στα μαγνητιζόμενα μέταλλα, να διαχωριστούν από αυτά. Η καθαρότητα του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 56366/4351/14 θα πρέπει να είναι 95%. Αεροδιαχωριστής ή Βαλλιστικός Διαχωριστής Η διάταξη αεροδιαχωρισμού θα αποτελείται από σύστημα τροφοδοσίας, θάλαμο αναρρόφησης, θάλαμο συγκράτησης ελαφρού και βαρέως κλάσματος, ανεμιστήρα, κυκλώνα με αεροφράκτη και σακόφιλτρο για τον καθαρισμό του αέρα που απελευθερώνεται. Ο θάλαμος αεροδιαχωρισμού δυνατόν να είναι κλειστού ορθογωνικού τύπου, zig-zag, δονητικού ή περιστροφικού τύπου ή άλλου τύπου. Τα εισερχόμενα απορρίμματα θα τροφοδοτούνται μέσω δονούμενης διάταξης που φέρεται εσωτερικά ή εξωτερικά του θαλάμου αεροδιαχωρισμού ή μέσω άλλων ειδικών διατάξεων που εξασφαλίζουν τον ευχερή διαχωρισμό ελαφρού και βαρέως κλάσματος. Εντός του θαλάμου του αεροδιαχωριστή θα λαμβάνει χώρα ο επιθυμητός διαχωρισμός του ελαφρού κλάσματος από τα περιεχόμενα βαρέα υλικά. Υπό την επίδραση του ρεύματος αέρα εντός του θαλάμου τα ελαφρά υλικά θα παρασύρονται και θα ακολουθούν μια συγκεκριμένη ροή καταλήγοντας τελικώς στη διάταξη συλλογής και εξαγωγής του ελαφρού κλάσματος. Αντιθέτως, τα βαρέα υλικά που δεν δύνανται να παρασυρθούν από το ρεύμα αέρα θα πέφτουν κάτωθεν του θαλάμου και θα εξέρχονται από τη διάταξη μέσω κατάλληλου μεταφορέα. Η ροή του αέρα τελικώς θα οδηγείται εκτός της διάταξης του αεροδιαχωριστή σε κυκλώνα όπου θα κατακρατούνται τα μικρομερή ελαφρά υλικά (τα οποία παρασύρθηκαν εκτός της διάταξης με το ρεύμα αέρα). Ο κυκλωνικός διαχωρισμός των παρασυρόμενων ελαφρών μικρομερών του αερίου ρεύματος που προέρχεται από τον αεροδιαχωρισμό αποτελεί ενδεδειγμένη τεχνική επιλογή καθώς α) επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση της ανάκτησης του ελαφρού κλάσματος και β) εξασφαλίζεται υψηλή απόδοση διαχωρισμού λόγω του σχετικά μεγάλου μεγέθους των υλικών που υφίστανται αεροδιαχωρισμό. Εναλλακτικά του αεροδιαχωρισμού μπορεί να εφαρμοστεί βαλλιστικός διαχωρισμός. Ο βαλλιστικός διαχωριστής αποτελείται από κεκλιμένη τράπεζα, που λαμβάνει κίνηση από συστοιχία Κεφάλαιο 6 / Σελ. 14

15 ωθητήρων εκκέντρου κινήσεως, επί της οποίας προσπίπτει η μάζα των υλικών μικτού σχήματος, προκειμένου να διαχωριστούν με βάση το σχήμα τους. Η έκκεντρη περιστροφική κίνηση που μεταδίδει ο άξονας στους ωθητήρες και εν συνεχεία στην τράπεζα αναταράσσει τα υλικά κατ αρχήν κατά διεύθυνση κάθετη στην επιφάνεια και εν συνεχεία μέσω των ωθητήρων κατά την ολοκλήρωση της εκκέντρου κινήσεως ασκούνται εφαπτομενικές δυνάμεις ωθήσεως μέσω τριβής σε αυτά, με κατεύθυνση την άνω άκρη της κεκλιμένης επιφάνειας. Τα υλικά αναδιατάσσονται συνεχώς, με αποτέλεσμα, σταδιακά, τα επιπέδου σχήματος, λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας που έχουν και επομένως της μεγαλύτερης τριβής που αναπτύσσουν με τους ωθητήρες και μεταξύ τους, να διαστρώνονται επί της κεκλιμένης επιφανείας και να μετακινούνται προς την άνω άκρη της, ωθούμενα προς την κατεύθυνση αυτή μέσω των εφαπτομενικών δυνάμεων τριβής. Τα ογκώδη αναταρασσόμενα εκτελούν περιστροφική κίνηση προς το κάτω άκρο της κεκλιμένης επιφάνειας, βαλλόμενα καθέτως κατά την έναρξη της εκκέντρου περιστροφικής κινήσεως, οπότε πίπτουν σταδιακά προς τα πίσω με την επίδραση του βάρους τους και καταλήγουν στην κάτω άκρη της κεκλιμένης επιφάνειας. Τα συλλεγόμενα υλικά στο άνω άκρο της κεκλιμένης επιφάνειας ονομάζονται κατά σύμβαση «ελαφρά» ή «πεπλατυσμένα» (δισδιάστατα 2D, όπως χαρτιά) και αυτά στο κάτω άκρο «βαρέα» ή «κυλιόμενα» (τρισδιάστατα 3D, όπως φιάλες). Η κεκλιμένη επιφάνεια θα είναι διάτρητη, ενδεικτικά με μέγεθος οπών 20mm Οπτικοί Διαχωριστές To ελαφρύ κλάσμα της παραπάνω διαδικασίας διαχωρισμού, οδηγείται σε διατάξεις οπτικού διαχωρισμού, για να την ανάκτηση χαρτιού και φιλμ και πλαστικών όπως φιάλες PET, PE, κλπ., µε υψηλή καθαρότητα, ώστε να διασφαλίζεται η εµπορική τους αξία. Ο διαχωρισµός πραγματοποιείται µε ανάγνωση και επεξεργασία του φάσµατος εγγύς υπερύθρου και ορατού φωτός των υλικών. Επειδή τα υλικά που διαχωρίζονται από τα σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα υψηλής υγρασίας είναι οσµηρά, λόγω των αναπόφευκτων προσμείξεων µε τις οποίες είναι επιβαρυμένα, τα ανακυκλώσιµα πρέπει να έχουν υψηλή καθαρότητα, ώστε η εκ των προσμείξεων οσµή να ελαχιστοποιείται και να είναι αποδεκτά από εµπορική άποψη. Λαµβάνοντας υπόψη αυτόν τον παράγοντα, οι διατάξεις οπτικού διαχωρισµού πρέπει να είναι ιδιαιτέρως ευέλικτες ως προς την επισήμανση και τον διαχωρισµό υλικών µε ευρεία κλίµακα συγκεντρώσεων σε προσμείξεις, ώστε να επιλέγονται και να διαχωρίζονται τα υλικά ελαχίστων προσμείξεων και εποµένως ελαχίστης οσµής. Προκειμένου να επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος, η βάση δεδοµένων του λογισµικού για τον εντοπισµό, επιλογή και διαχωρισµό που θα συνοδεύει την προμήθεια των μηχανημάτων, πρέπει να είναι ευρύτατη και να προέρχεται από ευρεία εφαρμογή στην επεξεργασία και τον διαχωρισµό ανακυκλωσίµων από σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα. Για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου λειτουργικής αξιοπιστίας κάθε μονάδα οπτικού διαχωρισμού πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητη από την άλλη, από την άποψη της μετάδοσης και της επεξεργασίας των σημάτων μέτρησης. Ως εκ τούτου κάθε εγκατεστημένη μονάδα οπτικού διαχωρισμού θα έχει αφιερωμένο σε αυτήν υπολογιστή επεξεργασίας σημάτων και δεν θα αναλαμβάνει ένας υπολογιστή την υποστήριξη περισσοτέρων της μίας μονάδων οπτικού διαχωρισμού. Κατ αυτόν τον τρόπο η θέση εκτός λειτουργίας μίας μονάδας δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία των άλλων μονάδων. Η διαστασιολόγηση των λαμπτήρων από την άποψη του πλήθους και της ισχύος πρέπει να διαθέτει εφεδρεία (ενδεικτικά 25%), ώστε αν π.χ. το 25% των λαμπτήρων τεθεί εκτός λειτουργίας, η μονάδα θα Κεφάλαιο 6 / Σελ. 15

16 εξακολουθήσει να έχει την ίδια συμπεριφορά από την άποψη της επίτευξης του διαχωρισμού και της καθαρότητας του προϊόντος, όπως ακριβώς όταν όλοι οι λαμπτήρες βρίσκονται σε λειτουργία. Δεδοµένου ότι τα υλικά προς διαχωρισµό και ανακύκλωση είναι εύφλεκτα (φύλλο πλαστικού, χαρτί) απαιτείται να διασφαλίζεται ότι ουδείς κίνδυνος αναφλέξεως υφίσταται. Προς τούτο,σε οποιαδήποτε περίπτωση, η θερµοκρασία του ιµάντα της µεταφορικής ταινίας, που τροφοδοτεί την µονάδα οπτικού διαχωρισµού δεν θα υπερβαίνει τους 80 C. Τούτο σηµαίνει, ότι ακόµη και αν η ταινία τροδοδοσίας του οπτικού διαχωριστού δεν κινείται επί µία ώρα, ενώ οι λαµπτήρες του οπτικού διαχωριστού είναι αναµµένοι, η θερµοκρασία στην επιφάνεια της ταινίας δεν θα υπερβεί τους 80 C. Η απαίτηση αυτή αποσκοπεί επί πλέον στην αποφυγή εµπλοκής των προς διαχωρισµό υλικών στην διάταξη των λαµπτήρων, γεγονός που θα δημιουργούσε άµεσο κίνδυνο ανάφλεξης του υλικού. Ανάκτηση κλάσματος αλουμινίου Ο διαχωρισμός των αλουμινούχων μετάλλων πραγματοποιείται στο συγκρατούμενο κλάσμα της δευτεροβάθμιας κοσκίνισης, παράλληλα με την ανάκτηση πλαστικών φιαλών και άλλων τρισδιάστατων πλαστικών, όπου αναμένεται και η παρουσία των αλουμινένιων κυτίων, με χρήση ειδικών διαχωριστών επαγωγικού μαγνητικού πεδίου, στους οποίους χρησιμοποιούνται φυσικοί μαγνήτες σπανίων γαιών. Το σύστημα διαχωρισμού των αλουμινούχων μετάλλων βασίζεται στην αρχή του επαγωγικού μαγνητικού πεδίου (Eddy Current Induction) και τροφοδοτείται με δονητικό τροφοδότη. Ανάντη εκάστου διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων είναι τοποθετημένη διάταξη μαγνητικού διαχωριστή με σκοπό την αφαίρεση υπολειμμάτων σιδηρούχων υλικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων. Η καθαρότητα του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 56366/4351/14 θα πρέπει να είναι 95% Διατάξεις μεταφοράς υλικών Στη γραμμή παραγωγικών διαδικασιών του Τμήματος Μηχανικής Διαλογής χρησιμοποιείται εξοπλισμός μεταφοράς υλικών. Η μελέτη και σχεδίαση των μεταφορικών ταινιών γίνεται βάσει των γερμανικών κανονισμών (DIN) ή των αντίστοιχων αμερικανικών (ASTM). Ενδεικτικά αναφέρονται τα DIN : 22101, 22102, 22103, 22104, 22107, 22109, 22111, 22118, 18800, 4114, 7168, 8570 κ.λπ. Το πλήθος καθώς και η γεωμετρία των μεταφορικών ταινιών καθορίζεται από την διάταξη των μηχανημάτων στην εγκατάσταση, όπως θα προτείνεται στη μελέτη εφαρμογής, πάντα σε σχέση με το ρυθμό τροφοδοσίας του υλικού και την ταχύτητα της ταινίας Διάταξη συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών Στη διάταξη συμπίεσης ανακυκλώσιμων θα οδηγούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα ανακτώνται από τα ανάντη συστήματα. Η διάταξη συμπίεσης θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Τον χαλύβδινο κορμό του συμπιεστή Τη χοάνη τροφοδοσίας Το σύστημα προσυμπίεσης Το έμβολο συμπίεσης Κεφάλαιο 6 / Σελ. 16

17 Τον κλωβό εξόδου δεματιών Την υδραυλική μονάδα με ηλεκτροκινητήρα εγκατεστημένης ισχύος Το αυτόματο σύστημα δεσίματος δεματιών Την κινητήρια μονάδα Τον ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου Η χοάνη τροφοδοσίας θα φέρει δύο (2) φωτοκύτταρα, άνω και κάτω στάθμης, για την ανίχνευση παροχής του υλικού. Το φωτοκύτταρο χαμηλής στάθμης εγκαθίσταται στο κάτω μέρος της χοάνης, στο χείλος του θαλάμου συμπίεσης όπου με ανίχνευση του υλικού εκκινεί η διαδικασία συμπίεσης. Το φωτοκύτταρο υψηλής στάθμης εγκαθίσταται πλησίον του χείλους της χοάνης τροφοδοσίας όπου με ανίχνευση υλικού σταματά η τροφοδοσία της χοάνης με νέο υλικό έως ότου εκκενωθεί η χοάνη τροφοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αυτόματη τροφοδοσία της πρέσας συμπίεσης ανακυκλώσιμων προϊόντων. Ο δεματοποιητής θα βρίσκεται σε θέση αναμονής (stand by) καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας και θα εκκινεί τους κύκλους συμπίεσης με τη πλήρωση του θαλάμου συμπίεσης με υλικό. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του δεματοποιητή (αντιληπτό από το φωτοκύτταρο υψηλής στάθμης της χοάνης του δεματοποιητή) θα δίνεται δυνατότητα παύσης της λειτουργίας της μεταφορικής ταινίας τροφοδοσίας. Η διαδικασία εκκινεί εκ νέου με εντολή που δίδεται αυτόματα από το δεματοποιητή μετά την εκκένωση της άνω στάθμης της χοάνης τροφοδοσίας αυτού. Η διάταξη θα φέρει ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου, ο οποίος θα τοποθετηθεί τοπικά στην συμπιεστική διάταξη για τον άμεσο έλεγχο και ρύθμιση της λειτουργίας των μονάδων. Η όλη διαδικασία δεματοποίησης ελέγχεται από PLC εγκατεστημένο εντός του τοπικού ηλεκτρολογικού πίνακα. Για τη διατήρηση του σχήματός του, το δέμα προωθείται προς ένα σύστημα που τυλίγει το υλικό περιμετρικά με σύρμα. Το δέμα κατόπιν προωθείται προς ραουλόδρομο από όπου παραλαμβάνεται από περονοφόρο όχημα το οποίο αποθηκεύει τα δέματα στον προβλεπόμενο αποθηκευτικό χώρο ή τροφοδοτεί απευθείας τα φορτηγά μεταφοράς τους. Στο σημείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν πάνω από μία πρέσα ενώ για κάθε υλικό προβλέπεται χώρος προσωρινής αποθήκευσης πριν την τροφοδοσία στην πρέσα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται προσαρμοστικότητα ανάλογα με την σύσταση των εισερχομένων. Τα υλικά θα τροφοδοτούνται αυτόματα στον συμπιεστή ανάλογα με την πληρότητα του χώρου προσωρινής αποθήκευσης Τεμαχιστής ογκωδών Τα ογκώδη απόβλητα, όπως προαναφέρθηκε, θα συλλέγονται σε container. Στη συνέχεια θα οδηγούνται σε διάταξη τεμαχιστή. Τα τεμαχισμένα κλάσματα ανάλογα με την σύστασή τους και το αν κρίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τον κατάλογο του Κεφαλαίου 2 και κατάλληλα προς επεξεργασία, μπορούν να τροφοδοτούνται στις γραμμές μηχανικής επεξεργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν να διατεθούν στον Χ.Υ.Τ.Υ. εφόσον ανήκουν στις αποδεκτές κατηγορίες αποβλήτων Μονάδα Κομποστοποίησης περιγραφή διαγράμματος ροής Η βιολογική επεξεργασία του λεπτού κλάσματος των απορριμμάτων, θα πραγματοποιηθεί με επιταχυνόμενη βιο-οξείδωση. Με τη μέθοδο αυτή τα απορρίμματα έρχονται σε εξαναγκασμένη επαφή με ρεύμα αέρα και πραγματοποιούνται αντιδράσεις αερόβιας βιοαποικοδόμησης μέρους του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων. Αποτέλεσμα είναι η σταθεροποίηση και υγιεινοποίηση των αποβλήτων. Κεφάλαιο 6 / Σελ. 17

18 Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας θα αποτελείται από σύστημα συνεχούς ή διακοπτόμενης τροφοδοσίας, το οποίο θα διαθέτει εξαναγκασμένο αερισμό και το οποίο θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι οσμές και η σκόνη κατά τη λειτουργία. Τέτοιο σύστημα μπορεί να είναι για παράδειγμα κτίριο κομποστοποίησης με κανάλια κομποστοποίησης όπου εμφυσείται ή αναρροφάται αέρας, κοντέηνερ κομποστοποίησης με εμφύσηση ή αναρρόφηση αέρα, ή σωροί οργανικού κλάσματος οι οποίοι καλύπτονται με κατάλληλη μεμβράνη. Σε κάθε σωρό, το δάπεδο κατασκευάζεται από σκυρόδεμα ή άλλο κατάλληλο υλικό, ενώ σε αυτό ενσωματώνεται δίκτυο σωληνώσεων για τον αερισμό των αποβλήτων και την απομάκρυνση των στραγγισμάτων. Στην περίπτωση των καλυμμένων σωρών ιδιαίτερη σημασία έχει το κάλυμμα το οποίο πρέπει να είναι ειδικής σύνθεσης διότι βασική λειτουργία του καλύμματος είναι η διαχείριση του αέρα και των αέριων ρύπων εντός του συστήματος. Μέσω της βιολογικής επεξεργασίας επιτυγχάνεται μείωση της μάζας των απορριμμάτων, η οποία οφείλεται τόσο στην απώλεια υγρασίας, όσο και στην αποικοδόμηση μέρους του οργανικού κλάσματος. Για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού σταθεροποίησης, απαιτείται χρόνος τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων παραμονής του υλικού προς επεξεργασία εντός του συστήματος βιο-οξείδωσης. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 56366/4351/14 ( άρθρο 3) οι απαιτήσεις εργασίων επεξεργασίας για την παραγωγή compost τύπου Α είναι: Επίτευξη θερμοκρασίας 55 0 C για διάστημα δύο εβδομάδων κατά την κομποστοποίηση σε σειράδια ανοιχτού τύπου, με 5 αναμίξεις στο διάστημα αυτό. Εναλλακτικά, επίτευξη θερμοκρασίας 65 0 C για διάστημα μιας εβδομάδας κατά την κομποστοποίηση σε σειράδια ανοιχτού τύπου, με 2 αναμίξεις. Επίτευξη θερμοκρασίας 60 0 C για διάστημα μιας εβδομάδας κατά την κομποστοποίηση σε αντιδραστήρες κλειστού τύπου. Βασικοί παράμετροι στην εξέλιξη της διεργασίας βιο-οξείδωσης είναι η συγκέντρωση του οξυγόνου, η θερμοκρασία, το ποσοστό της υγρασίας, το πορώδες, αλλά και η γεωμετρία του όγκου των απορριμμάτων. Το πορώδες των απορριμμάτων ρυθμίζεται με τον κατάλληλο σχεδιασμό της μηχανικής προεπεξεργασίας. Η γεωμετρία του απορριμματικού όγκου στο χώρο της βιολογικής επεξεργασίας, αλλά και το σύστημα διοχέτευσης του αέρα, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ομοιόμορφη διάχυση του οξυγόνου στο υπόστρωμα. Κατά τη διάρκεια των βιοχημικών αντιδράσεων, η χαμηλή υγρασία εμποδίζει τη δράση των μικροοργανισμών, παράγοντας ένα ασταθές και χαμηλής ποιότητας τελικό προϊόν, ενώ η υψηλή υγρασία ευνοεί τη δημιουργία αναερόβιων συνθηκών. Αντίστοιχα, οι χαμηλές θερμοκρασίες εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη των βιοχημικών διεργασιών, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς. Βασική ρυθμιστική παράμετρος στη διεργασία είναι η παροχή του αέρα. Η ρύθμιση θα γίνεται αυτόματα μέσω καταγραφής της θερμοκρασίας στον όγκο των απορριμμάτων. Το ποσό του αέρα που θα διοχετεύεται καθορίζει τη ποιότητα του τελικού προϊόντος. Έτσι, η υψηλή παροχή οξυγόνου κατευθύνει προς τη ξήρανση του παραγόμενου υλικού και την παραγωγή ενός καύσιμου με υψηλή ενεργειακή αξία. Αντίθετα, η διοχέτευση χαμηλότερων συγκεντρώσεων οξυγόνου, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οδηγεί προς την αποικοδόμηση του οργανικού κλάσματος και την περαιτέρω σταθεροποίηση του προϊόντος. Το υλικό που εξέρχεται από το στάδιο της βιο-οξείδωσης, μετά από χρόνο παραμονής τουλάχιστον Κεφάλαιο 6 / Σελ. 18

19 τεσσάρων εβδομάδων, μπορεί να διαχειριστεί, στη συνέχεια, με ασφάλεια καθώς δεν εκπέμπει αέριους και υγρούς ρύπους, δηλαδή οσμές και στραγγίδια. Έτσι, εκφορτώνεται από το σύστημα με την βοήθεια φορτωτή ή με χρήση ταινιοδρόμου και οδηγείται προς μετεπεξεργασία. Επεξεργασία Ιλύος από την ΕΕΛ Σητείας Η ιλύς θα παραλαμβάνεται στην μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, η οποία θα καλύπτει την ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας των 300 τόνων. Η ιλύς, εφόσον απαιτείται θα υπόκειται σε κατάλληλη επεξεργασία (π.χ. ανάμιξη με πράσινα) ώστε να αποκτήσει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και να οδηγηθεί προς αερόβια επεξεργασία. Η διάστρωση θα πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο δάπεδο, με κανάλια συλλογής στραγγισμάτων ώστε να οδηγούνται τα στραγγίσματα στην ΕΕΛ. Εν συνεχεία η αφυδατωμένη ιλύς θα αποθηκεύεται σε κατάλληλη κλειστή δεξαμενή χωρητικότητας 5 m3. Πριν ξεκινήσει η αερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων απορριμμάτων αυτό αναμειγνύεται με την ιλύ. Με διάταξη 2 κοχλιομεταφορέων, με ηλεκτροκινητήρα ρυθμιζόμενων στροφών λειτουργίας θα διοχετεύεται από την δεξαμενή ιλύος ώστε να ελέγχεται η ποσότητα προώθησης της ιλύος, ώστε να αναμιχθεί με το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ. Για την ανάμιξη του οργανικού με την ιλύ χρησιμοποιείται αναμίκτης ή άλλο μηχανικό μέσο ώστε το μείγμα να αποκτήσει την κατάλληλη σύσταση για την αερόβια επεξεργασία του. Μετά την ανάδευση, το ομοιογενές υλικό εκφορτώνεται από την διάταξη ανάμιξης σε παρακείμενο διαμορφωμένο χώρο από όπου θα αρχίσει η τροφοδότηση της μονάδας αερόβιας επεξεργασίας. Μετεπεξεργασία σταθεροποιημένου οργανικού κλάσματος Το επεξεργασμένο οργανικό κλάσμα που προκύπτει από την βιολογική επεξεργασία οδηγείται πρώτα σε περιστροφικό κόσκινο για την απομάκρυνση των προσμίξεων και στην συνέχεια στην σκεπασμένη πλατεία ωρίμανσης όπου παραμένει για ένα επιπλέον μήνα. Πιο συγκεκριμένα με την χρήση ενός κινητού περιστροφικού κόσκινου, με διάμετρο οπών 25 mm, θα ανακτηθεί υλικό το οποίο μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης στον ΧΥΤΑ, εφόσον πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 56366/4351/14. Το εν λόγω κόσκινο θα είναι εγκατεστημένο στον χώρο αποθήκευσης του σταθεροποιημένου υλικού, θα τροφοδοτείται από τον φορτωτή και θα διαχωρίζει το υλικό σε δύο σωρούς με την βοήθεια του τύμπανου κοσκίνησης και δύο ενσωματωμένων μεταφορικών ταινιών. Τα δύο κλάσματα που θα δημιουργούνται θα είναι τα ακόλουθα: το μεν πρώτο κλάσμα με μέγεθος μεγαλύτερο των 25 mm, το οποίο θα αποτελείται από προσμίξεις (πλαστικά, μέταλλα, αλουμίνια μη αποδομημένα οργανικά υλικά κλπ) τα οποία θα οδηγούνται προς ταφή στον ΧΥΤΥ το μεν δεύτερο με μέγεθος μικρότερο των 25 mm, το οποίο θα είναι το σταθεροποιημένο υλικό της βιολογικής επεξεργασίας και το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης έπειτα από την παραμονή του στην πλατεία ωρίμανσης. Ο χώρος ωρίμανσης θα φέρει μεταλλικό στέγαστρο και περιμετρικό τοιχίο κατάλληλου ύψους για την αποφυγή επαφής των σωρών με τη βροχή και τον αέρα Κεφάλαιο 6 / Σελ. 19

20 6.2.8 Έργα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Έργα Απόσμησης και Αποκονίωσης Οι οσμές και η σκόνη απάγονται από τους χώρους ή/και τα σημεία δημιουργίας τους και υφίστανται επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα αποκονίωσης-απόσμησης με στόχο την μείωση των τιμών τους εντός των χώρων εργασίας σε επίπεδα τόσο χαμηλά ώστε το προσωπικό να εργάζεται άνετα, με ασφάλεια και υγιεινή. Στον εσωτερικό των κτιρίων χώρο η εξάλειψη οσμών και σκόνης είναι πλήρης έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται στα αποδεκτά όρια η εκπομπή στην ατμόσφαιρα αερίων και στερεών ρύπων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ /97, η απόδοση των συστημάτων απόσμησης και αποκονίωσης πρέπει να είναι 98% ενώ οι οσμές στα όρια του οικοπέδου δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 5 Μ.Ο. Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν: Σύστημα εξαερισμού που δημιουργεί ελαφρά υποπίεση εντός του χώρου Υποδοχής της μονάδας επεξεργασίας προς αποφυγή έκλυσης οσμών στον περιβάλλοντα χώρο. Το σύστημα εξαερισμού - αεραγωγών σχεδιάζεται όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία. (Υπουργική Απόφαση / ). Τα απαέρια θα οδηγούνται σε κατάλληλες διατάξεις απόσμησης και αποκονίωσης. Η ισχυρή αναρρόφηση αέρα θα πρέπει να επιτυγχάνει ανανέωση του αέρα του χώρου τουλάχιστον 4 φορές/ ώρα. Στο κτίριο των μηχανικών διαχωρισμών (μηχανική διαλογή) να γίνεται αναρρόφηση του αέρα τοπικά, από τα σημεία στα οποία μεγιστοποιείται η επιφάνεια των υπό επεξεργασία υλικών (π.χ. κόσκινα, τεμαχιστές, πτώσεις από ταινία σε ταινία) ο οποίος να οδηγείται προς επεξεργασία σε κατάλληλες διατάξεις απόσμησης και αποκονίωσης, με επί τόπου αναρρόφηση μέσω δικτύου αεραγωγών. Τα απαέρια των αεροδιαχωριστών θα προεπεξεργάζονται σε κυκλώνα και σακκόφιλτρα. Στους θαλάμους προσωπικού της μονάδας επεξεργασίας θα γίνεται αναρρόφηση του αέρα ο οποίος θα οδηγείται προς επεξεργασία καθώς και ανανέωση αυτού με ταυτόχρονη προσαγωγή φρέσκου αέρα Συστήματα αποκονίωσης που δύναται να χρησιμοποιηθούν στο Έργο είναι κυκλώνες και σακκόφιλτρα, αναλόγως της κοκκομετρικής διαβάθμισης της σκόνης, σε κάθε όμως περίπτωση όλα τα αέρια ρεύματα του δικτύου αποκονίωσης θα έχουν διέλθει από σακκόφιλτρο πριν εκλυθούν τελικώς στην ατμόσφαιρα. Κάθε λήψη αποκονίωσης απόσμησης θα έχει κατάλληλη παροχή ώστε να μην υπάρχει διαφυγή ρυπαρού αέρα στο περιβάλλον. Επιπλέον η λήψη θα γίνεται με χοάνες κατάλληλης διατομής ώστε να μην παρασύρονται τεμαχίδια απορριμμάτων που θα υποβαθμίσουν την απόδοση των φίλτρων. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της παροχής κάθε λήψης ξεχωριστά από τις υπόλοιπες. Συστήματα απόσμησης που δύναται να χρησιμοποιηθούν στο Έργο είναι πλυντηρίδες αέρα (scrubber) σε συνδυασμό με βιόφιλτρο. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη απόδοση απόσμησης ιδιαίτερα όσον αφορά στις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) και τον ολικό οργανικό άνθρακα (TOC) που περιέχονται στον εκπεμπόμενο αέρα αλλά επιπλέον και η πλήρης αποστείρωση του τελικώς εκλυόμενου αέρα, θα χρησιμοποιηθούν εάν απαιτείται, διατάξεις απόσμησης με τη μέθοδο της θερμικής οξείδωσης των απαερίων που προέρχεται από τα δίκτυα απόσμησης σε θερμοκρασία κατ ελάχιστον C, ενώ θα εξασφαλίζεται χρόνος παραμονής στις θερμοκρασίες αυτές τουλάχιστον 2 sec. Η απαιτούμενη ενέργεια για την οξείδωση θα ελαχιστοποιείται μέσω ανάκτησης της θερμότητας των απαερίων. Κεφάλαιο 6 / Σελ. 20

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο Παράρτηµα αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναδεικνύεται και πάλι η επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης της ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 1016), προς αποφυγή συγχύσεων και αυθαίρετων ερμηνειών.

1. Αναδεικνύεται και πάλι η επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης της ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 1016), προς αποφυγή συγχύσεων και αυθαίρετων ερμηνειών. Προς: Υπουργεία ΠΕΚΑ Σχετικά με την προτεινόμενη και στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης ΚΥΑ, με θέμα «Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΜΕΡΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ... 5 Α.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ... 6 Α.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 Α.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 Α.3.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η περίπτωση των στερεών οικιακών αποβλήτων των Αθηνών

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η περίπτωση των στερεών οικιακών αποβλήτων των Αθηνών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η περίπτωση των στερεών οικιακών αποβλήτων των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων Athens-Biowaste Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων (Recommendations for technical specifications and bio-waste related legislation) Αύγουστος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3339 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.... 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC)» ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-203 Αριθµ. Πρωτ: 253 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-07-203 ΘΕΜΑ 7 ο : Κοινή εισήγηση των Τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Μελέτης 38/2012 Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ i ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. Αγγελάκης, Πολιτικός Μηχανικός Κ. Βούρβαχη, Χηµικός Μηχανικός Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 9 1 ΓΕΝΙΚΑ... 10 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα