Αµερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Δείγµα γραπτής δοκιµασίας για την εισαγωγή και την απονοµή υποτροφιών στην 1 η τάξη Γυµνασίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αµερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Δείγµα γραπτής δοκιµασίας για την εισαγωγή και την απονοµή υποτροφιών στην 1 η τάξη Γυµνασίου"

Transcript

1 Διάρκεια 2 ώρες Αµερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Δείγµα γραπτής δοκιµασίας για την εισαγωγή και την απονοµή υποτροφιών στην 1 η τάξη Γυµνασίου Ιανουαρίου ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μην συµπληρώσετε τίποτα σε αυτό το µέρος της σελίδας. Προορίζεται για χρήση από το προσωπικό του Ανατόλια που θα διορθώσει το γραπτό σας. ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 1

2 ENGLISH PART 1: LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντοµους διαλόγους. Θα ακούσετε µια ερώτηση για κάθε διάλογο µια φορά πριν ακούσετε το διάλογο, και θα ακούσετε κάθε σύντοµο διάλογο δύο φορές. Η ερώτηση είναι τυπωµένη και στο βιβλιαράκι του τεστ σας. Θα επιλέξετε µια από τις τρεις εικόνες/επιλογές αυτή που νοµίζετε ότι απαντάει καλύτερα στην ερώτηση για το διάλογο. Σηµειώστε την απάντησή σας µέσα στο βιβλιαράκι του τεστ σας. Example Question: Which place won t be open? a) b) c) Η σωστή απάντηση είναι a) 1. a) Which of the men is she describing? b) c) 2. Susan will go to Paris by. a) b) c) 2

3 3. Susan is talking about a.... a) b) c) 4. What was the weather like? a) b) c) 5. Jill must wait for the little green man before. a) starting to play a game. b) getting on the bus. c) crossing a busy road. 3

4 PART 2: READING COMPREHENSION (20 POINTS) Carefully read the three pieces and choose the best answers to each of the questions. Greek Bananas Some of the tastiest bananas in the world do not come from countries far, far away from Greece but from the island of Crete. Yes, we have delicious bananas. They look exactly the same as others but are half the size, much tastier and much fresher. Which would you prefer, a banana that takes a month to reach your supermarket from South America, or one that was collected just a day before from the village of Arti in Crete? So, ask your greengrocer to sell more Cretan bananas! 1. Greek bananas are: a) not as tasty as those from other countries. b) much bigger than other bananas. c) grown in just one day. d) smaller than other bananas. 2. In which ONE way are Greek bananas the same as those from other countries? They a) are the same shape (σχήµα) b) are the same size c) have the same taste d) come from Crete 3. The writer wants the reader to: a) eat lots of bananas. b) prefer (προτιµήσει) Cretan bananas. c) prefer South American Bananas. d) go to Crete to buy bananas. 4

5 Petros the Good Boy My younger brother, Petros is such a good boy! Well, that is what my parents believe. You see, he s always smiling and does everything that mom and dad tell him to do, keeps his room tidy, and is an excellent student at school. The problem is that he only shows his real character to ME. He enters my room when I m not there and steals my pencils and erasers. When I m studying, he comes and pushes me or shouts in my ear and when I fight back he runs to my parents crying. Of course, they never believe me because he is their favorite. 4. Who has written this piece? a) Petros b) the parents c) Petros brother d) We don t know. 5. Petros is not one of these: a) a very good student b) tidy c) obedient (υπάκουος) to his parents d) nice to his brother 6. Why do Petros parents always believe him? Because a) he tells the truth. b) they like him more. c) he is older than his brother. d) he s always happy. 5

6 A Noise in the Night One calm night last summer, I was awakened by a loud noise in my bedroom. As there was no moon, it was very dark. What scared me more was that my window was open (as it always is during that period of the year) and maybe there was somebody in my room. I was just about to scream when something jumped onto my bed, made a friendly purring noise and licked my face. It was Tommy, my pet cat! What had the loud noise been? I soon found out when I tried to switch on the lamp next to my bed. The lamp wasn t there. However, after a minute or two searching in the dark I found it on the floor. 7. Why was the window open? a) The cat had opened it. b) The wind had opened it. c) It was always open during the summer. d) We don t know. 8. What made the writer sure there was no danger? a) It was very dark. b) Something jumped onto the bed. c) the friendly purring noise d) The window was open. 9. Where had the loud noise come from? The. a) open window b) writer s scream c) cat jumping on the bed d) lamp falling down onto the floor 10. What most probably made the lamp fall to the floor? a) the strong wind b) Tommy the cat c) the writer of the piece d) It fell by itself. 6

7 PART 3: MULTIPLE CHOICE KNOWLEDGE OF ENGLISH (30 POINTS) 1. William got up late this morning and the school bus. a) takes b) lost c) goes into d) missed 2. Bobby went to the school library to a book he needed. a) lend b) take out c) have d) ask 3. The boys looked at in the mirror. a) theirselfs b) ourselves c) himself d) themselves 4. I don t know how much. a) do those hamburgers cost b) those hamburgers cost c) are those hamburgers costing d) those hamburgers does cost 5. I will see you in two time. a) day b) day s c) days d) days 6. Don t go to the stadium 6 p.m. They let people in after that time. a) before b) by c) since d) on 7. Richard was born June 24 th, a) at b) on c) in d) until 8. David just eating ice cream. a) is loving b) has loved c) loves d) has been loving 9. Bye, Johnny! you tomorrow. a) Would see b) Seeing c) Are seeing d) See 10. Jill: What time is it? Joan: It s. a) nine and forty-five b) nine and three-quarters c) nine forty-five d) nine forty and five 11. You a high grade, if you study well. a) have got b) make c) made d) will get 7

8 12. Those books are my friends. They are. a) theirs b) his c) hers d) its 13. Billy put some cheese between two pieces of bread to make a(n). a) salad b) cheese pie c) sandwich d) biscuit 14. My mother me to tidy my room. a) said b) let c) shouted d) told 15. Robert has nice teeth because he visits the every six months. a) doctor b) dentist c) supermarket d) bathroom PART : 4 LANGUAGE AND LOGIC (20 POINTS) 1. If the day before yesterday was Sunday which day of the week will it be three days from now? a) Friday b) Sunday c) Monday d) Wednesday 2. Arm is to hand as leg is to. a) knee b) toe c) foot d) shoe 3. Given the alphabet : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ If END is to FOE, then ODM is to a) NCL b) PEN c) MOD d) INK 4. Which word can start all these? i) present ii) story iii) Day iv) tree a) sun b) high c) Christmas d) birth 8

9 5. If I is 1, V is 5, and X is 10, what number is XVII? a) 13 b) 52 c) 17 d) Which word is the odd one out (does not match with the others)? a) elephant b) zebra c) donkey d) horse 7. This season has the longest night of the year. a) spring b) summer c) autumn d) winter 8. Which one of these words does not rhyme (δεν έχει οµοιοκαταληξία) with the others? a) ski b) monkey c) sky d) tree 9. Which animal is big, brown, black or white, can stand and walk on two legs, and sleeps all winter? A a) gorilla b) bear c) sheep d) pig 10. An anagram is a word whose letters are mixed up: Examples: ANM = MAN, ARWTE = WATER So, which of these is not a color? a) reneg b) rppea c) lwyoel d) dre 9

10 PART 5: WRITTEN EXPRESSION (20 POINTS) April 1 st is a day when we play tricks on others. This is why we call it April Fool s Day. Write a little (true?) story of such a Day. Say what your idea was, what happened when you played the trick and what the result of the joke was. REMEMBER TO WRITE IN ENGLISH. 10

11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Το αποτέλεσµα της αφαίρεσης είναι: α) β) γ) δ) κανένα από τα προηγούµενα (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 2. Το αποτέλεσµα της διαίρεσης είναι: α) β) γ) δ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 3. Το αποτέλεσµα της αριθµητικής παράστασης είναι: α) 10 β) 24 γ) 88 δ) 28 (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 4. Το αποτέλεσµα της αριθµητικής παράστασης είναι: α) β) γ) δ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 5. Ποιο από τα παρακάτω κλάσµατα βρίσκεται ανάµεσα στο και στο ; α) β) γ) δ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 11

12 6. Να βάλετε σε κάθε παρένθεση το Σ (σωστό) ή το Λ (λάθος). Στον κενό χώρο δίπλα σε κάθε ερώτηση να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. α) ( ) β) ( ) γ) Οι αριθµοί και είναι αντίστροφοι. ( ) δ) Το Ε.Κ.Π. των αριθµών και είναι το. ( ) ε) Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο όλες οι γωνίες είναι ίσες µεταξύ τους. ( ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 25) 7. Η κα Κατερίνα αγόρασε από το Super Market της γειτονιάς της ίδια κρασιά και ίδιες σοκολάτες. Πλήρωσε συνολικά. Αν κάθε κρασί κόστιζε, να βρείτε πόσο κόστιζε η κάθε σοκολάτα. (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 12

13 8. Ο κος Πέτρος, που είναι αγρότης, όργωσε τη Δευτέρα το και την Τρίτη το του χωραφιού του α) Τι µέρος του χωραφιού όργωσε συνολικά τις δύο µέρες; β) Τι µέρος του χωραφιού µένει για να οργώσει; (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 9. Οι µαθητές της Α Γυµνασίου ενός σχολείου είναι. Από αυτούς τα έχουν µαύρα µάτια και το των υπολοίπων γαλάζια. Να βρείτε πόσοι µαθητές δεν έχουν µαύρα ή γαλάζια µάτια. (ΜΟΝΑΔΕΣ 20) 13

14 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μέρος Α : Κατανόηση κειμένου Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και σημειώστε τη σωστή απάντηση στα ερωτήματα που ακολουθούν. 20 μονάδες [Κείµενο] Εάν η τάξη του µέλλοντος είναι ένας χώρος χωρίς τοίχους, τότε είναι δυνατό να τη συναντήσει κάποιος σήµερα στο Hellerup School, στην Κοπεγχάγη, στη Δανία, µε 640 µαθητές από 6 έως 16 ετών. Τα µαθήµατα ξεκινούν µε συγκέντρωση των µαθητών, ώστε ο δάσκαλος να παρουσιάσει την εργασία της ηµέρας, να εξηγήσει νέες ιδέες και να αναλύσει το θέµα. «Τότε, ίσως για µισή µε µια ώρα, τα παιδιά βγαίνουν έξω και ασχολούνται µε διαφορετικά πράγµατα», εξηγεί η Liselotte Nylander, διευθύντρια του σχολείου. «Κάποια δουλεύουν µόνα, κάποια µαζί, κάποια σε οµάδες, κάποια µε ακουστικά, κάποια µε µουσική. Μπορούν να καθίσουν όπου τους είναι καλύτερα». Τα παιδιά κουλουριάζονται σε καναπέδες ή αποµονώνονται σε ήσυχες γωνιές. Τα µικρότερα παίζουν στο πάτωµα, ενώ τα µεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά είναι ελεύθερα να βγουν έξω. Στο Hellerup τα παιδιά είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασµό της δουλειάς τους, και συµβουλεύονται τον δάσκαλο, για να συζητήσουν την πορεία τους. Οι δάσκαλοι λειτουργούν περισσότερο ως σύµβουλοι, καθοδηγώντας τα παιδιά και βοηθώντας τα να βρουν τρόπους µάθησης που ταιριάζουν στο µάθηµα αλλά και στον χαρακτήρα τους. Παράλληλα, µε τα έξυπνα τηλέφωνα οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν την επαφή από οπουδήποτε. «Μπορείς να πας και να πεις στον δάσκαλο ''τα λέµε ξανά την Τετάρτη''», εξηγεί η Nylander. Η τεχνολογία χρησιµοποιείται σε όλες σχεδόν τις εργασίες. «Με αριθµοµηχανή, ηλεκτρονικό σηµειωµατάριο και κάµερα, έχεις όλα όσα χρειάζεσαι στο κινητό σου» συµπληρώνει. Ένα πείραµα µπορεί κάποιος να το φωτογραφήσει αντί να το ζωγραφίσει. Σε µια εργασία είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν φωτογραφίες και βίντεο ή ακουστικό υλικό. Εάν πάλι κάποιος δεν είναι καλός στα γραπτά, µπορεί ακόµη και να στείλει την εργασία του µέσω αυτού του τηλεφώνου. Τα µαθήµατα αποτελούν µόνο ένα κοµµάτι της µάθησης των παιδιών. Το σχολείο δε γνωρίζει ποιες γνώσεις θα χρειαστούν οι µαθητές στο µέλλον, όµως δεξιότητες όπως η συνεργασία, η επίλυση προβληµάτων και η κριτική σκέψη θα είναι σίγουρα απαραίτητα. «Τα παιδιά µας είναι πολύ καλά στη συνεργασία», λέει η Nylander. Επικοινωνούµε µε άλλα σχολεία, ώστε τα παιδιά να µαθαίνουν από άλλα παιδιά. «Γιατί να διαβάσει ένας µαθητής για το Λονδίνο, όταν µπορεί να συνοµιλήσει µε ένα παιδί που ζει εκεί;» άρθρο της Diane Hofkins στην εφηµερίδα The Guardian, 10 Νοεµβρίου 2011 (διασκευή από τη µετάφραση της Χρύσας Πιπιλή, 14

15 Η φράση «Ένας χώρος χωρίς τοίχους» στην 1 η σειρά σηµαίνει! ότι το µάθηµα γίνεται στην εξοχή! ότι δεν υπάρχουν παραδοσιακές αίθουσες-δωµάτια διδασκαλίας! ότι τα παιδιά πρέπει να κάθονται στο πάτωµα! ότι οι µαθητές κάνουν µάθηµα εξ αποστάσεως µέσω του διαδικτύου 1. «Γιατί να διαβάσει ένας μαθητής για το Λονδίνο, όταν μπορεί να συνομιλήσει με ένα παιδί που ζει εκεί;» Τα εισαγωγικά στην τελευταία περίοδο του κειμένου δηλώνουν! ευθύ λόγο! τον τίτλο ενός βιβλίου! τον τίτλο του κειµένου! µεταφορά 2. «Παράλληλα, με τα έξυπνα τηλέφωνα οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν την επαφή από οπουδήποτε.» Η λέξη «παράλληλα» στη φράση αυτή σημαίνει:! παράδειγµα! δίπλα-δίπλα! ίσια! ταυτόχρονα 3. Στο κείμενο υπάρχουν κάποιες υπογραμμισμένες λέξεις. Εντοπίστε τες και απαντήστε: Η λέξη «κομμάτι» θα μπορούσε να έχει ως συνώνυμή της τη λέξη. Η λέξη «γνωρίζει» θα μπορούσε να έχει ως συνώνυμή της τη λέξη. Η λέξη «βοηθώντας» θα μπορούσε να έχει ως αντίθετή της τη λέξη. Η λέξη «διαφορετικά» θα μπορούσε να έχει ως αντίθετή της τη λέξη. 4. Το Hellerup είναι ξεχωριστό σχολείο, γιατί! δεν έχει τοίχους! οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από δραστηριότητες! έχει 640 μαθητές! δεν υπάρχουν δάσκαλοι 5. Το κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα με σκοπό! να μας διαφημίσει το σχολείο Hellerup! να συγκεντρωθούν χρήματα, ώστε το σχολείο Hellerup να αποκτήσει τοίχους! να μας δείξει ότι το σχολείο Hellerup δεν είναι καλό σχολείο! να μας δείξει άλλους τρόπους εκπαίδευσης από αυτούς που γνωρίζουμε 6. Δώστε έναν σύντομο τίτλο στο κείμενο (εκτός από τον τίτλο «Το σχολείο Hellerup» ) που να αντιστοιχεί στο περιεχόμενό του. 15

16 Μέρος Β : Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1) Με βάση τις γνώσεις σας για τη γλώσσα, τη γραµµατική και το συντακτικό, σε καθεµιά από τις παρακάτω οµάδες λέξεων/φράσεων να επιλέξετε (σηµειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) τη λέξη που δεν ταιριάζει γραµµατικά ή την υπογραµµισµένη λέξη/πρόταση που δεν ταιριάζει συντακτικά µε τις υπόλοιπες και να δικαιολογήσετε µε συντοµία την επιλογή σας. 30 µονάδες παράδειγµα: πριν " προτού " πρώτον " πρώτος # Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει, διότι είναι επίθετο (τακτικό αριθµητικό), ενώ οι υπόλοιπες είναι χρονικά επιρρήµατα. Ανάλυση " Ανακύκλωση " Ανανάς " Ανανέωση " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Άνεργος " Ανάλατος " Αντίθετος " Άνανδρος " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Όταν " Επειδή " Αν " Έξω " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Ουρανός " Σιδηρόδρομος " Καστανοπράσινος " Κατασκότεινος " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. 16

17 Μαγεμένη " Χαρούμενη " Αγριεμένη " Αληθινή " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Θα προβάλλω " Θα μοιράσω " Θα ελέγχω " Θα γυρεύω " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Ήρθα να σου μιλήσω. " Αποφάσισα να ταξιδέψω στο εξωτερικό. " Ήθελε να διαβάσει μαζί μου. " Μπορώ να κάνω αυστηρή δίαιτα. " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Άνοιξε την ομπρέλα του και περπάτησε στη βροχή. " Με μια καταπληκτική ενέργεια κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι " Θα σε πληρώσω τον Απρίλιο. " Του έδωσα το πορτοφόλι μου. " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Έχεις γίνει απαισιόδοξος. " Ο Μάνος είναι απρόσεκτος τελευταία. " Οι μαθητές φαίνονται πολύ χαρούμενοι. " Οι δάσκαλοι αποχαιρέτησαν τους τελειόφοιτους μαθητές. " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Δεν μου είπες πού να στρίψω και χάθηκα " Χάρηκα που αποφάσισα να τα παρατήσω " Δεν προσέχει πού πατάει " Προσπαθούμε να αποφασίσουμε πού θα πάμε διακοπές " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. 17

18 2) Με βάση τις γενικές γνώσεις σας σε καθεµιά από τις παρακάτω οµάδες λέξεων να επιλέξετε (σηµειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες και να δικαιολογήσετε µε συντοµία την επιλογή σας. 10 µονάδες παράδειγµα: όραση " όσφρηση " αντανάκλαση # ακοή " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει, διότι είναι ένα φαινόμενο, ενώ οι υπόλοιπες είναι αισθήσεις. Πέλλα " Μαγνησία " Πελοπόννησος " Φθιώτιδα " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Ερμής " Κρόνος " Δίας " Ισημερινός " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Νείλος " Ιμαλάια " Άλπεις " Καύκασος " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. βράχος " χαλκός " σίδηρος " μόλυβδος " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Ιουστινιανός " Ηράκλειος " Διοκλητιανός " Λέων Γ " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. 18

19 Μέρος Γ : Γραπτή έκφραση 1) Στις παρακάτω διαφημίσεις παρουσιάζονται δύο διαφορετικές προτάσεις για ταξιδιωτικούς προορισμούς. Επιλέξτε μία από τις δύο ταξιδιωτικές προτάσεις, ώστε να την προτείνετε σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό ζευγάρι. Γράψτε τους ένα σημείωμα, εξηγώντας γιατί προτείνετε αυτόν τον προορισμό και τι θα απολαύσουν περισσότερο στην εκδρομή που τους προτείνετε (περίπου 120 λέξεις). 20 μονάδες Επισκεφτείτε τα Άνω Πεδινά! Σαββατοκύριακο για 2 άτομα 80 Ο διατηρητέος οικισμός στο Ζαγόρι, με τους 50 κατοίκους! Ελάτε σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον στο βουνό, με παραδοσιακή φιλοξενία και πατροπαράδοτη ελληνική κουζίνα! Ένα ταξίδι στην Ιστορία! Απολαύστε τα µνηµεία µιας ιστορικής ευρωπαϊκής πρωτεύουσας και όµορφες νύχτες µε τη συνοδεία των τσιγγάνικων βιολιών! /άτοµο 3 µέρες

20 (Γράψε εδώ το κείμενό σου) Τρεις φίλοι, ο Μάρκος, η Ειρήνη και ο Παντελής, έχουν μια παράξενη συνήθεια: Ο Μάρκος αφηγείται πάντα σε ενεστώτα, η Ειρήνη σε παρατατικό και ο Παντελής σε αόριστο! Μπορείτε να γράψετε πώς είπαν η Ειρήνη και ο Παντελής όσα διηγήθηκε ο Μάρκος; 20 μονάδες ΜΑΡΚΟΣ: Είμαι ενθουσιασμένος! Η Διευθύντρια εγκρίνει το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης που ετοιμάζουμε. Παίζουμε με κέφι, τελειώνει η παράσταση, σέρνουμε τα έπιπλα πίσω από τη σκηνή, ανεβαίνουμε όλοι επάνω και δεχόμαστε το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Οι καθηγητές θυμούνται ανάλογες στιγμές θριάμβου και έτσι στο τέλος όλοι συγκινούμαστε! ΕΙΡΗΝΗ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ: (τέλος του τεστ) 20

ENGLISH. a) starting to play a game. b) getting on the bus. c) crossing a busy road

ENGLISH. a) starting to play a game. b) getting on the bus. c) crossing a busy road ENGLISH PART 1: LISTENING COMPREHENSION 1. Which of the men is she describing? (a) 2. Susan will go to Paris by. (c) 3. Susan is talking about a.... (b) 4. What was the weather like? (a) 5. Jill must wait

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. a) starting to play a game. b) getting on the bus. c) crossing a busy road

ENGLISH. a) starting to play a game. b) getting on the bus. c) crossing a busy road ENGLISH PART 1: LISTENING COMPREHENSION 1. Which of the men is she describing? (a) 2. Susan will go to Paris by. (c) 3. Susan is talking about a.... (b) 4. What was the weather like? (a) 5. Jill must wait

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δείγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και την απονοµή υποτροφιών ENGLISH

Δείγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και την απονοµή υποτροφιών ENGLISH Δείγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και την απονοµή υποτροφιών ENGLISH PART 1: LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) Για τις ερωτήσεις 1-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Παπάδειγμα γπαπηήρ εξέηαζηρ για ηην ειζαγωγή ζηην 1 η ηάξη Γςμναζίος ηος Αμεπικανικού Κολλεγίος Αναηόλια.

Παπάδειγμα γπαπηήρ εξέηαζηρ για ηην ειζαγωγή ζηην 1 η ηάξη Γςμναζίος ηος Αμεπικανικού Κολλεγίος Αναηόλια. Παπάδειγμα γπαπηήρ εξέηαζηρ για ηην ειζαγωγή ζηην 1 η ηάξη Γςμναζίος ηος Αμεπικανικού Κολλεγίος Αναηόλια. 23 Μαπηίος 2015 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ / -ΣΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια.

Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. 23 Μαρτίου 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ / -ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 1. ΧΡΩΜΑΤΑ. Α: -Τι χρώμα έχει το ρούχο σου; Β: -Το πουκάμισο είναι άσπρο και το παντελόνι είναι μαύρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 1. ΧΡΩΜΑΤΑ. Α: -Τι χρώμα έχει το ρούχο σου; Β: -Το πουκάμισο είναι άσπρο και το παντελόνι είναι μαύρο. Colors & Shapes/ Χρώματα & Σχήματα 1. ΡΕΓΚΙΑ A: -Είντα ρέγκι έχει το σκουτί σου; B: -Το ποκάμισο ναι γαλανό και το πατελόνι ναι κουργιαλό. A: -Του λόγου σου είντα φοράς; B: -Ένα ρούσσο φιστάνι. 1. ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα