ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ονοματεπώνυμο : Πολυχρονόπουλος Δημήτριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ονοματεπώνυμο : Πολυχρονόπουλος Δημήτριος"

Transcript

1 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ονοματεπώνυμο : Πολυχρονόπουλος Δημήτριος Ειδικότητα : Αρχιτέκτων, Διδάκτωρ Πολεοδομίας Ε.Μ.Π., Επίκ. Καθηγητής, Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ τηλ. : (1991) Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχ/κός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Διπλωματική εργασία με θέμα : Το υπερτοπικό κέντρο του Χαλανδρίου. Ο χώρος των επαφών και των συναλλαγών - η ανθρώπινη κατασκευή. ( ) Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής πάνω σε ζητήματα Αστικής μορφολογίας και περιβάλλοντος, στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Επιβλέπουσα διατριβής, Μ. Μαντουβάλου, καθηγήτρια ΕΜΠ. Στο διάστημα , υπότροφος του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Στο διάστημα , λαμβάνει υποτροφία από την Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας και από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, για την ολοκλήρωση Έρευνας, σχετικής με το αντικείμενο της διατριβής του. (2002) Αναγόρευση από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων, σε Διδάκτορα του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. (2003) Εξελέγην στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. (2005) Διευθυντής του Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΔΠΘ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Από το 2005 με απόφαση του ΤΑΜ, ΔΠΘ διευθύνει το «Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ερευνών» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΔΠΘ

2 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 Στα πλαίσια του εργαστηρίου διεξάγει τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα : «Αστικές λειτουργίες και κοινωνική δράση στον δημόσιο χώρο» (επιστημονικός Υπεύθυνος : Δ. Πολυχρονόπουλος, (Διάρκεια προγράμματος ) Το ερευνητικό έργο αναφέρεται στην αναγνώριση συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημόσιων χώρων. Εξετάζει την άμεση σχέση αυτών των χαρακτηριστικών με τις καθημερινές δράσεις των κατοίκων στους χώρους αυτούς. Το θέμα αναπτύσσεται συνολικά μέσα από συγκεκριμένες παραμέτρους που αντιστοιχούν: στην μορφολογική συγκρότηση και την αντιληπτικότητα αλλά και την κοινωνική και την λειτουργική διάσταση του χώρου. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η δημιουργία σχετικής βάσης δεδομένων στο διαδίκτυο που αφορά στην πόλη της Ξάνθης «Διαμόρφωση χώρων Λιμνίου - Σχεδιασμός αστικού Πάρκου υψηλής οικολογικής ποιότητας στην περιοχή Λιμνίου στην πόλη της Ξάνθης» (επιστημονικός Υπεύθυνος : Δ. Πολυχρονόπουλος, Αναθέτων: Ευρωπαϊκή ένωση INTERREG III B CADSES - πρόγραμμα GREEN KEYS, Δήμος Ξάνθης. Διάρκεια προγράμματος ) To ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη δημιουργία - σχεδιασμό ενός σύγχρονου Αστικού Πάρκου υψηλής οικολογικής ποιότητας που προβλέπεινέες κοινωνικές δραστηριότητες, ήπια αναψυχή και πολιτισμό. Το πάρκο εντάσσει και ενσωματώνει τις υφιστάμενες στην περιοχή λειτουργίες αθλητισμού( κολυμβητήριο) και εκπαίδευσης( Πανεπιστήμιο) σε ένα ευρύ χώρο πρασίνου, υψηλής οικολογικής ποιότητας, με παράλληλη ανάπτυξη νέων πολλαπλών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα που ανταποκρίνονται στα κοινωνικά δεδομένα και τις καθημερινές ανάγκες που αφορούν συνολικά την πόλη της Ξάνθης «Ανάπλαση - Ανασχεδιασμός κεντρικής αστικής περιοχής στη Νιγρίτα Σερρών» (επιστημονικός Υπεύθυνος : Δ. Πολυχρονόπουλος, Αναθέτων: Δήμος Νιγρίτας. Διάρκεια προγράμ-ματος ) Το ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπλαση και τον αρχιτεκτονικό ανασχεδιασμό του σημαντικότερου τμήματος του κέντρου της πόλης, όπως εκτείνεται από το δημαρχιακό μέγαρο μέχρι το δημοτικό ξενοδοχείο Γερακίνα. Η περιοχή αποτελεί βασικό τόπο κοινωνικών επαφών και δραστηριοτήτων για την πόλη της Νιγρίτας. Στόχο αποτελεί ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός σύγχρονου δημόσιου αστικού χώρου που θα προβλέπει σε νέες κοινωνικές δραστηριότητες, ήπια αναψυχή και πολιτισμό. Σήμερα η περιοχή του κέντρου χαρακτηρίζεται από έντονες τάσεις υποβάθμισης, έλλειψη ταυτότητας, λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα. Στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων "ΘΑΛΗΣ", το 2010 υπέβαλε δύο προτάσεις : «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής, Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» ( Υποβληθείσα πρόταση 2010, Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δ. Πολυχρονόπουλος) Τίτλος ερευνητικού έργου: «Διερεύνηση των παραμέτρων ανάπτυξης και της μεθοδολογίας σχεδιασμού δικτύων "Μικρό-τοπων" ως μέσο ενεργοποίησης κοινωνικών σχέσεων, πολλαπλών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικής συνείδησης στα αστικά κέντρα» Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διερεύνηση των παραμέτρων ανάπτυξης και η μεθοδολογία σχεδιασμού δικτύων "μικρό-τοπων", ελεύθερων δηλαδή αστικών εκτάσεων μικρού εμβαδού, ώστε να ενισχυθούν πολλαπλές κοινωνικές δραστηριότητες, με σκοπό την ενεργοποίηση των κοινωνικών σχέσεων των κατοίκων, στα σύγχρονα ελληνικά αστικά κέντρα, προσελκύοντας ιδιαίτερα το ενδιαφέρον ομάδων εφήβων που ζουν στα αστικά κέντρα. Την ερευνητική ομάδα αποτελούν μέλη ΔΕΠ από 5 Πανεπιστημιακά ιδρύματα με Συντονιστή /επιστημονικό υπεύθυνο τον Δ. Πολυχρονόπουλο. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν : το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Η Σχολή Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ, Το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από το εξωτερικό η Σχολή Αρχιτεκτονικής ETSAB, UPC(Universitat Politecnica de Catalunya, Βαρκελώνη), και η Bartlett School of Architecture, (University College of London).

3 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής, Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» (Υποβληθείσα πρόταση 2010, Συντονιστής του έργου Ι. Πολύζος, επιστημονικά υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΤΑΜ, ΔΠΘ : Δ. Πολυχρονόπουλος.) Τίτλος ερευνητικού έργου : «Ανασχεδιασμός του δημόσιου και κοινόχρηστου αστικού χώρου με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων στην Ελλάδα» Αντικείμενο της προτεινόμενης μελέτης είναι ο βιοκλιματικός ανασχεδιασμός του δημόσιου και κοινόχρηστου αστικού χώρου, όπως μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα συνολικό μεθοδολογικό εργαλείο ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Η μεθοδολογία αυτή έχει ως στόχο να παρέχει αρχές και κατευθύνσεις σχετικά με το βιοκλιματικό σχεδιασμό υφιστάμενων υπαίθριων χώρων αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες (ηλιασμό, σκιασμό, αερισμό, φυσικό φωτισμό) και αξιοποιώντας στοιχεία πρασίνου και νερού, περιβαλλοντικά φιλικά υλικά και στοιχεία αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) μικρής κλίμακας. Την ερευνητική ομάδα αποτελούν μέλη ΔΕΠ από 4 Πανεπιστημιακά ιδρύματα με γενικό Συντονιστή τον καθηγητή Ι Πολύζο. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν στην κύρια ερευνητική ομάδα : η Σχολή Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ(Συντονιστής), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ, Σχολή Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το εξωτερικό η Σχολή Αρχιτεκτονικής Architectural Association(Λονδίνο) - Από το 1997 είναι μέλος του «Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, (Δ/ντής εργαστηρίου είναι ο καθηγητής I. Πολύζος). Συμμετείχε ως μέλος ερευνητικών ομάδων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα : - «Οι Ευρωπαϊκές και Ελληνικές μητροπόλεις στον 21ο αιώνα. Η εξέλιξη των θεωριών και απόψεων για τον αστικό χώρο, μέσα από γραπτά τεκμήρια της τελευταίας 20-ετίας» Βασική έρευνα, πρόγραμμα «Θαλής». Επιστ. Υπ. : Α. Αραβαντινός, καθηγητής ( ) - «Βιοκλιματικές παρεμβάσεις - αναπλάσεις σε οδούς και ανοικτούς χώρους πυκνοδομημένων αστικών κέντρων» ( ), Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια του ΥΠΕΡ 97 και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο ανάπτυξης (ΓΓΕΤ). Επιστ. Υπ. : Μ. Μαντουβάλου, καθηγήτρια ΕΜΠ. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η εξεύρεση μεθοδολογίας και εργαλείων ανάλυσης σε θέματα αστικού ανασχεδιασμού, με έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση (ηλιασμός, σκιασμός, οργάνωση φυτεύσεων και υγρών στοιχείων σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές - «Μητροπολιτικό πάρκο Γουδί - Ιλισσός» ( ), Εργαστήριο αστικού περιβάλλοντος, Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ. Επιστημονικός υπεύθυνος, Ι Πολύζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αντικείμενο της έρευνας απετέλεσε ο σχεδιασμός ενός ενιαίου χώρου πράσινου υψηλής οικολογικής ποιότητας στην περιοχή Γουδί, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο μεγάλων ελεύθερων χώρων πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. - «Solar Renovation of the Ancient cultural, Industrial and Living quarter in the Centre of Athens, Gas Kerameikos, ( ) στα πλαίσια του APAS - RENEWABLE ENERGY, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (C.E.C/DG XII). Β Φάση του Ερευνητικού προγράμματος( ). Επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Πολύζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. - «Μορφολογική ένταξη ηλιακών Συστημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου, με εξειδίκευση στον οικισμό της Απολλωνίας Σίφνου» ( ) Ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ μετά από ανάθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ, Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής, Τμήματος Αρχιτεκτονικής. Επιστημονικός υπεύθυνος, Ε. Ευαγγελινός, αν. καθηγητής Ε.Μ.Π.) Αντικείμενο της έρευνας απετέλεσε η εξεύρεση μεθοδολογίας και εργαλείων ανάλυσης πάνω στο θέμα της μορφολογικής

4 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8 ένταξης ήπιων περιβαλλοντικά τεχνολογιών, σε νησιωτικούς οικισμούς που αποτελούν μέρος της αρχιτεκτονικής παράδοσης του τόπου. -«Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Ολυμπιακών έργων", ( ), Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ. Επιστημονικός υπεύθυνος, Ι. Πολύζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. - «Integration of environmental design in the Metropolitan park of Goudi Athens ( ). Το πρόγραμμα αφορά στην περιοχή Γουδί και αξιοποιεί σε συνέχεια τα στοιχεία της αρχικής έρευνας και του σχεδιασμού, της σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Αltenair και σε συνεργασία του ΕΜΠ με το πανεπιστήμιο του Cambridge (The Martin Centre for Architecture and Urban Studies) Βράβευση ερευνητικής εργασίας - (1998) Βράβευση της Ερευνητικής ομάδας, στην οποία συμμετείχε ως μέλος, (επιστ. υπεύθυνος αν. καθηγητής Ε. Ευαγγελινός), για την έρευνα που διεξήχθη, με θέμα: «Μορφολογική ένταξη, Ηλιακών Συστημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου, με εξειδίκευση στον οικισμό της Απολλωνίας Σίφνου». Το Βραβείο απονεμήθηκε, για την μεθοδική ολοκλήρωση και παρουσίαση, της ερευνητικής εργασίας της ομάδας, στα πλαίσια του Εθνικού Συνεδρίου «Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εθνικές Προτεραιότητες και Ευρωπαϊκή Στρατηγική»(Αθήνα, Δεκ.98). ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΕΙΣ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ: «Under the bridge Compressing the Urban Space and Time into Happy Tiny Packages» (Πολυχρονόπουλος Δ., Γρηγοριάδου Μ.) 24th International Congress AESOP Association of European Schools of Planning : Space is Luxury, July, Aalto University School of Science and Technology, Finland 2010 «Energizing the city - designing micro places» (Πολυχρονόπουλος Δ., Γρηγοριάδου Μ.) Στο Διεθνές Συνέδριο Why can't the future be more like the past?", AESOP(Association of European Schools of Planning), University of Liverpool, U.K., 2009 Το Studio στις σπουδές Αρχιτεκτονικής. Ημερίδα ( ) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα τις σπουδές αρχιτεκτονικής και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διαφορετικών Σχολών Αρχιτεκτονικής πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στον Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. (διοργάνωση : Τομέας Β Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ) «Possibilities of redesigning and incorporating the school yards in public space and urban activities networks» (Πολυχρονόπουλος Δ., Αναστασίου Μ. Γρηγοριάδου Μ.) 2010 Congress of Landscape Architecture and Urban Environment, April 2010, Drama, Greece

5 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 «Μοντερνισμός και Αρχιτεκτονική της πόλης» ομιλία στην 3η επιστημονική συνάντηση του Ελληνικού DΟΚΟΜΟΜΟ με θέμα: «Μοντερνισμός και Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στις Μαίου 2005 στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΔΠΘ (πρακτικά συνεδρίου) «Σύγχρονοι αστικοί μετασχηματισμοί - ζητήματα επικοινωνίας, εποπτείας και ελέγχου των Δημόσιων τόπων μέσα από το «όχημα» της διαφάνειας». Διεθνές συνέδριο «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: Όρια και προκλήσεις», Τομέα «Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1 4/6/2006 (πρακτικά συνεδρίου) «Από το τοπίο στο θέαμα», (Πολυχρονόπουλος Δ., Μάνζου Π.), Στο Διεθνές Συνέδριο «Αρχιτεκτονική Τοπίου, Εκπαίδευση Έρευνα, Εφαρμοσμένο έργο» Σχολή Αρχιτεκτονων ΑΠΘ Μαίου 2005 (Πρακτικά Συνεδρίου) Urban development processes within the Greek metropolitan areas through the embodiment of arbitrary housing areas. The case of Lavreotiki district, (Πολυχρονόπουλος Δ., Γεωργοπούλου Μ., Ιωάννου Β., Στο Διεθνές Συνέδριο The dream of a greater Europe, AESOP(Association of European Schools of Planning), Vienna University of technology, Vienna, July, (Πρακτικά Συνεδρίου) «Ζητήματα αναγνώρισης και σχεδιασμού του τοπίου στην παιδεία των Αρχιτεκτόνων - Η διδασκαλία του μαθήματος Αρχιτεκτονική Τοπίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΔΠΘ» στο συνέδριο "Αρχιτεκτονική Τοπίου. Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμοσμένο Έργο", ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2005 (προφορική εισήγηση) "Από την Αρχιτεκτονική στην Αρχιτεκτονική Τοπίου". στην επιστημονική διημερίδα με τίτλο "Φυσικό Τοπίο", Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Καβάλας,, Μάιος 2006 (προφορική εισήγηση) "Transformations in the image of the Greek city. Motives and effects on the contemporary urban fabric" (Δ. Πολυχρονόπουλος, Μ. Ζήφου, Β. Ιωάννου, Κ. Σερράος) AESOP CONFERENCE, session : «Urban Design and city form» Grenoble, France 1-4 July 2004 (Πρακτικά Συνεδρίου) "The 2004 Olympic Games : A non planning paradigm?" (Δ. Πολυχρονόπουλος, Μ. Ζήφου, Β. Ιωάννου, Κ. Σερράος), AESOP CONFERENCE, session : "Metropolitan planning and environmental issues" Grenoble, France 1-4 July 2004 (Πρακτικά Συνεδρίου) "Localized metapolis -New shifts within Athens metropolitan area" (Δ. Πολυχρονόπουλος, Β.Ιωάννου) Third Euro Conference The European City in Transition - The City and the Region- November 14th and 15th, 2003 Bauhaus -Universität Weimar (Πρακτικά Συνεδρίου) "Αστικοί μετασχηματισμοί και ζητήματα ταυτότητας του Δημόσιου χώρου στην Ελληνική πόλη" (Δ. Πολυχρονόπουλος, Β. Ιωάννου) στην ημερίδα με θέμα: "Σχεδιασμός και Διαχείριση του Δημόσιου Αστικού Υπαίθριου Χώρου: Περιβαλλοντικές - Πολεοδομικές Αισθητικές Παράμετροι" Διοργάνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Αλεξανδρούπολη, Ιουν (πρακτικά ημερίδας) «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής Ανάπτυξης - Στόχοι και πολιτικές των επιχειρήσεων ήπιας ανάπλασης σε ιστορικά κέντρα πόλεων» (Δ. Πολυχρονόπουλος, Ι. Πολύζος, Γ. Πατρίκιος) Διεθνές «Forum Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων» στα πλαίσια της ένταξης του ιστορικού κέντρου της πόλης της Καβάλας. 2 3/6/2006 (Πρακτικά Συνεδρίου)

6 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10 «Εικονικός χώρος Ένας νέος δημόσιος χώρος?» (Δ. Πολυχρονόπουλος ) Στο συνέδριο με θέμα «Μετασχηματισμοί της ελληνικής πόλης Σοσιαλιστική θεωρία, προοπτικές και καθημερινή πράξη» ΕΜΠ 9-11 Μαίου 2003 (Πρακτικά Συνεδρίου) "Εικονικές Πόλεις" Το αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί μια αναφορά στην Αρχιτεκτονική, και επικοινωνιακή ουτοπία των virtual cities στο συνέδριο Πόλη και Ουτοπία Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σεπτ (πρακτικά συνεδρίου) "Περιβαλλοντικές διαστάσεις του σχεδιασμού στον αστικό χώρο η πρόκληση της εφαρμογής των βιοκλιματικών αρχών από το κτίριο στην πόλη»", Εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο με τίτλο «Η Αρχιτεκτονική και η Ελληνική Πόλη στον 21ο αιώνα» (Αθήνα Δεκεμβρίος 1998). (πρακτικά συνεδρίου) "Μορφολογική ένταξη ενεργειακών ηλιακών συστημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς του βορείου, κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου" (κείμενο της ομάδας έρευνας, βλ. έρευνες υπομν. ) στο Εθνικό Συνέδριο «Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εθνικές Προτεραιότητες και Ευρωπαϊκή Στρατηγική» (Αθήνα, Δεκ.98). (Πρακτικά Συνεδρίου) "Ένταξη των ΑΠΕ στο Μητροπολιτικό πάρκο Γουδί Ιλισός" Μια κρίσιμη έννοια για τον Ανασχεδιασμό του χώρου και την Επανάχρηση των κτιρίων (Ι. Πολύζος, Δ. Πολυχρονόπουλος, Α. Ζερβός, Ε. Αθανασάκου) Πρακτικά του 2ου Εθνικού Συνεδρίου «Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εθνικές Προτεραιότητες σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς» (Αθήνα, Μάρτιος.2001). (Πρακτικά Συνεδρίου) "Integration of renewable energy system in the Metropolitan park of Goudi Athens" (Ι.Πολύζος, Δ. Πολυχρονόπουλος, Α. Ζερβός /ΕΜΠ, N. Baker / Cambridge University (The Martin Center for Architecture and Urban studies), Ε. Αθανασάκου/ PHAOS) Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο Altainer Conference 2000,Toulouse, France Οκτ / 2001(πρακτικά συνεδρίου) "Ένταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων στον αστικό σχεδιασμό" (Ι. Πολύζος, Δ. Πολυχρονόπουλος), 2001, Εισήγηση στην διεθνή διημερίδα -workshop, με τίτλο : Environmental quality and energy efficiency in public buildings : Technology and Implementation / Financing strategies (διοργάνωση : Υπουργείο εσωτερικών Νομαρχία Ξάνθης, Μάρτιος 2001(προφορική εισήγηση) β. ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ: Δυνατότητες σχεδιασμού και ένταξης των αύλειων εκπαιδευτικών χώρων σε δίκτυα δημόσιων χώρων και δραστηριοτήτων της πόλης (Πολυχρονόπουλος Δ., Αναστασίου Μ. Γρηγοριάδου Μ.), Στο βιβλιίο Αρχιτεκτονική Τοπίου, Ν. Σπιτάλας (επιμ.), 2010, ISBN , σελ. 245, διδακτικό σύγγραμμα στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Τ.Ε.Ι. Καβάλας «Αναζητώντας το δημόσιο Χώρο» κείμενο σε ειδικό αφιέρωμα για το δημόσιο χώρο. Περιοδικό Κτίριο 7/ «Αστικά Κενά» - το κενό ως τόπος Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση ( Αρχιτέκτονες, Ιαν.- Φεβρ./2006) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

7 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Virtual space networks a new public place Κείμενο σε συλλογικό τόμο για την διεθνή έκθεση, Biennale Αρχιτεκτονικής στην Βενετία Το όριο ως δυνατότητα μιας «εμπειρίας του απορειν» στον Αστικό χώρο. Κείμενο σε συλλογικό τόμο για την διεθνή έκθεση Biennale Αρχιτεκτονικής στην Βενετία «Terminator» ή μια μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εκδοχή της τεχνολογίας Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση ( Αρχιτέκτονες, Ιαν.-Φεβρ./2007) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών «Από- γειωμένα τοπία του Θεάματος» ( Δ. Πολυχρονόπουλος, Π. Μάντζου) Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση ( Αρχιτέκτονες, Ιαν.-Φεβρ./2005) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών «Μetapolis»-Αποκλίσεις και μεταφορές στην πόλη της Αθήνας» (Δ.Πολυχρονόπουλος, Β. Ιωάννου). Κείμενο στο συλλογικό τόμο «Πόλη και χώρος από τον 20ο στον 21ο αιώνα». Έκδοση με την υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, του Τμήματος Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΣΕΠΟΧ Από το «open space» στο «virtual space» - Δομές και μορφές των τόπων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην εποχή μιας «ανοικτής» και «εικονικής» επικοινωνίας. Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση ( Αρχιτέκτονες, Ιαν.-Φεβρ./2004) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών «Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί Ιλισός» ( Δ. Πολυχρονόπουλος, Γ.Πατρίκιος, Β. Τροβά ). Δημοσίευση, στην περιοδική επιστημονική έκδοση ( Γεωγραφίες, Τεύχος 3 / 2002) «Πολεοδομικοί μετασχηματισμοί και αλλοιώσεις του φυσικού χώρου από το νέο αεροδρόμιο της Αθήνας. Τάσεις και ευκαιρίες» (Δ. Πολυχρονόπουλος, Κ. Σερράος ). Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση ( Αρχιτέκτονες, 4/2001) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σε ειδικό αφιέρωμα που αφορά μια πολυδιάστατη παρουσίαση των προβληματισμών γύρω από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου έργου , «Αττικό μικροκλίμα. Προς τον Επανασχεδιασμό του Αστικού Τοπίου με στόχο την προστασία του μικροκλίματος». Άρθρο στην επιστημονική έκδοση του ΕΜΠ, «ΠΥΡΦΟΡΟΣ», (Τεύχος 1/ 1998, Ειδική έκδοση με θέμα : «Αθήνα προς το 2004 και μετά» Προτάσεις για τον Σχεδιασμό του Χώρου) , «Πολεοδομική και Περιβαλλοντική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004» (Ι.Πολύζος, Μ.Μαντουβάλου, Μ.Μαυρίδου, θ.βλαστός, Ν.Μπελαβίλας, Δ.Πολυχρονόπουλος), Δημοσίευση των εναλλακτικών προτάσεων της ερευνητικής ομάδας με συντονιστή τον καθ. Ι.Πολύζο, στον «ΠΥΡΦΟΡΟ»,(Τεύχος 1/ 1998), Ειδική έκδοση με τίτλο : "Αθήνα προς το 2004 και μετά Προτάσεις για τον Σχεδιασμό του Χώρου" , «Πολεοδομική και Περιβαλλοντική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 Εναλλακτικές προτάσεις χωροθέτησεις» (Ι.Πολύζος, Μ.Μαντουβάλου, Μ.Μαυρίδου, θ.βλαστός, Ν.Μπελαβίλας, Δ.Πολυχρονόπουλος, Λ. Τσακαλία). Αναλυτική δημοσίευση των εναλλακτικών προτάσεων της ερευνητικής ομάδας με συντονιστή τον καθ. Ι. Πολύζο, στον Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε., (Τεύχος 1994, 9/3/1998).

8 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 12 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΘ Εντεταλμένος διδασκαλίας(πδ 407) με αυτοδύναμο διδακτικό έργο, στην βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης( ). -Το 2003 εξελέγην στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι υπεύθυνος των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στην Σχολή για τον Σχεδιασμό του Αστικού Χώρου, Αρχιτεκτονική του Τοπίου από το 2006, διδάσκει το συνθετικό μάθημα «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός : Τόπος κατασκευή» του 9ου εξαμήνου το οποίο συντονίζει με την επικ. καθηγήτρια Π. Μαντζου Πιο συγκεκριμένα από το 2001 έχει διδάξει στα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΔΠΘ: 1.«Πολεοδομία Ι-ΙΙ» του 5ου και 6ου εξαμήνου ( ) 2.«Προγραμματισμός και Σύνθεση Αστικών Χώρων Ι, ΙΙ» του 7ου και 8ου εξαμ. ( ) Μάθημα 8 ωρών/ εβδομ. συντονιστής 3.«Δημόσιοι χώροι της πόλης» του 8ου εξαμήνου ( ). Μάθημα επιλογής 4ώρες/ εβδομ. - συντονιστής 4.«Αρχιτεκτονική Τοπίου Ι και ΙΙ» του 4ου και 5ου εξαμήνου ( ) 4ώρες/ εβδομ. - συντονιστής 5.«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (Τόπος Κατασκευή)» του 9ου εξαμήνου ( ) Μάθημα διάρκειας 12 ώρων/ εβδομ. Το μάθημα συντονίζει σε συνεργασία με την επικ. Καθηγήτρια Π. Μάντζου Παράλληλα στην διάρκεια όλων των παραπάνω ετών επέβλεψε ή συμμετείχε ως μέλος επιτροπής σε διπλωματικές εργασίες και διαλέξεις του Τμήματος ενώ είναι υπεύθυνος σε πέντε εν εξελίξει διδακτορικές διατριβές. Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ α. Συμμετοχή σε προπτυχιακά μαθήματα στης Σχολής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ - Από το , συμμετείχε στο μάθημα Ειδικά θέματα Πολεοδομίας ΙΙΙ ( 8ου εξαμ.) Την ομάδα διδασκαλίας αποτελούν οι : Ι. Πολύζος, Θ. Βλαστός, Δ. Πολυχρονόπουλος. - το δίδαξε ως Εντεταλμένος διδασκαλίας ΠΔ407 στα "Ειδικά θέματα Πολεοδομίας ΙΙΙ", "Περιβάλλον και σχεδιασμός του χώρου" εξάμ. 3ο (συντονιστής. Ι Πολύζος) και στο μάθημα "Υπαίθριοι χώροι της πόλης" (συντονίστρια Τ. κοσμάκη) Από το 2005 συμμετέχει στο αντίστοιχο μάθημα ως προσκεκλημένος διδάσκων. Στα πλαίσια συγγραφής διδακτικών συγγραμμάτων που αφορούν στα παραπάνω μαθήματα συμμετείχε με κείμενα του που περιλαμβάνονται ως αυτοτελή κεφάλαια, στο διδακτικό σύγγραμμα, με τίτλο «Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου», που δίδεται ως βοήθημα στους σπουδαστές του αντίστοιχου μαθήματος κορμού του 3ου εξαμήνου. β. Συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά μαθήματα στης Σχολής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ

9 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 - Από το συμμετείχε, στο μάθημα «Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης» και «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα πλαίσια αστικών αναπλάσεων»,( ) στο Α και Β τετράμηνο, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του Χώρου" (κατεύθυνση β) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ (συντονιστής του μαθήματος, είναι ο καθηγητής Ι.Πολύζος). Στα πλαίσια των μαθημάτων, πραγματοποίησε διαλέξεις, και παρακολούθησε τις εργασίες των φοιτητών. - Από το δίδαξε μαζί με τον Ι. Πολύζο το μάθημα "Όψεις του αστικού τοπίου στο Δημόσιο χώρο" του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του Χώρου» ( κατεύθυνση β) της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ,ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΘ - βράβευση ομάδας φοιτητών του ΤΑΜ ΔΠΘ σε διεθνή διαγωνισμό αστικού σχεδιασμού - Το 2003 ομάδα φοιτητών που επέβλεψε σε συνεργασία με τον κ. Β. Ιωάννου (διδάσκ. ΠΔ407) έλαβε ειδικό έπαινο σε διεθνή διαγωνισμό αστικού σχεδιασμού. Το διαγωνισμό διοργάνωσε η διεθνής ένωση για την οικιστική και τον σχεδιασμό, IFHP (International Federation For Housing And Planning), τον Οκτώβριο του 2003 στην Βιέννη, με τίτλο THE LOCAL AND THE INTERNATIONAL IN YOUR CITY OF THE FUTURE Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 74 φοιτητικές συμμετοχές, από 24 χώρες και 44 πανεπιστήμια. - Διοργάνωση παγκόσμιας έκθεσης φοιτητικών εργασιών με θέμα : Environmental Architecture and Sustainable Towns UIA Το 2005 στα πλαίσια διεθνούς ομάδας εργασίας της UIA (International Union of Architects) ανέλαβε το συντονισμό (σε συνεργασία με τους Ι. Πολύζο και Ε. Ευαγγελινό) της διοργάνωσης παγκόσμιας έκθεσης φοιτητικών εργασιών με θέμα : Environmental Architecture and Sustainable Towns Την έκθεση υποστήριξαν σε συνεργασία με την UIA, η Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι εργασίες των φοιτητών που έστειλαν οι πανεπιστημιακές σχολές αποτέλεσαν αντικείμενο έκθεσης του παγκόσμιου συνεδρίου της UIA στην Κωνσταντινούπολη Διοργάνωση διεθνούς εργαστηρίου αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου με αντικείμενο «ΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ- ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ» -Το 2007 (3 έως 8 Δεκεμβρίου) διοργάνωσε(συντονιστής) και δίδαξε στο διεθνές workshop αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου με αντικείμενο «ΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ - ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ». Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και διαλέξεις σχετικά με τον ανασχεδιασμό μεγάλων υπαίθριων χώρων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές στο κοινό και τους φοιτητές, στην αίθουσα διαλέξεων του Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΔΠΘ. Παράλληλα, στο διάστημα αυτό λειτούργησε εργαστήριο σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων με αντικείμενο τη δημιουργία διαδραστικών κατασκευών, οι οποίες αφορούσαν την ενεργοποίηση μεγάλου υπαίθριου χώρου της πόλης, δίνοντας δυνατότητες για νέες δράσεις, με επικοινωνιακό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στο εργαστήριο το συντονισμό είχαν οι Δημήτρης Πολυχρονόπουλος και Πολυξένη Μάντζου. Οι κατασκευές αυτές σκοπό είχαν να χρησιμοποιηθούν από κατοίκους της πόλης και για το λόγο αυτό σε

10 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 14 συνεργασία με τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Δήμο της Ξάνθης διοργανώθηκε παρουσίαση στις με την ενεργή συμμετοχή περίπου 200 μαθητών από σχολεία της Ξάνθης. Τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης φάσης και των δραστηριοτήτων, οι οποίες έγιναν στα πλαίσια του εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν σε Διεθνές Συνέδριο στη Σόφια στις Απριλίου 2008 (GREENKEYS, International Conference on Urban Green Spaces). - Διοργάνωση κύκλου ομιλιών " ΙΑΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ" στο ΤΑΜ ΠΘ 2010, διοργάνωσε και συντόνισε κύκλο ομιλιών και ανοικτών συζητήσεων με θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Σχεδιασμού του Αστικού χώρου με τους Φοιτητές του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ και προσκεκλημένους ομιλητές. Στα πλαίσια του 1ου κύκλου έλαβαν μέρος προσκεκλημένοι καθηγητές Αρχιτεκτονικής από την Ελλάδα και εξωτερικό. - Διοργάνωση του Θερινού Εργαστήριου Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Θάσο με θέμα «ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» 2008, 2009,2010 (27-8 έως 3-9 ) διοργάνωσε( ως συντονιστής) και δίδαξε στο 1ο, 2ο και 3ο «Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» στη Θάσο με θέμα «ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ». Το Εργαστήριο που είναι ανοικτό σε φοιτητές Αρχιτεκτονικής από όλη τη χώρα και το εξωτερικό στηρίζει ο Δήμος Θάσου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης. Το θερινό εργαστήριο περιλαμβάνει Θεωρία και Πράξη. Αφορά σε πολλαπλές προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής με ουσιώδεις συμβολές από τον χώρο της τέχνης, της φιλοσοφίας και των κοινωνικών θεωριών. Το εργαστήριο στοχεύει στην συγκρότηση ενός διεπιστημονικού διαλόγου γύρω από την αρχιτεκτονική, την τέχνη και το ρόλο τους μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Το δοσμένο στους φοιτητές θέμα συνίσταται στην συγκρότηση μιας διαλεκτικής προσέγγισης με τα μέσα της αρχιτεκτονικής που αφορά σε συγκεκριμένο «τόπο». Το ζήτημα της ταυτότητας του τόπου και της συλλογικής μνήμης που έχει αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου γύρω από αυτόν αποτελούν αφετηρία για την διερεύνηση των μεθόδων αναπαράστασης του τόπου και επινόησης κατασκευών σε αυτόν Συμμετοχή στην 6η Ευρωπαϊκή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Τοπίου (6 Biennal European de Paisatge), που διεξήχθη στη Βαρκελώνη, με εργασίες φοιτητών του σε θέματα Αστικού σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, που αφορούσαν στα μαθήματα «Προγραμματισμός και Σύνθεση Αστικών Χώρων» Ι, ΙΙ του 7 ου και 8 ου εξ. και «Αρχιτεκτονικής Τοπίου» Ι,ΙΙ του 5 ου και 6 ου εξ..την έκθεση που αποτελεί θεσμό δημιουργώντας ένα διεθνές forum συζητήσεων πάνω στα ζητήματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Αστικού Σχεδιασμού, διοργανώνει Πολυτεχνείο της Βαρκελώνης ( Polytechnic University of Catalonia (Master s Program in Landscape Architecture) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ι ΕΩΝ α. βραβεία, διακρίσεις : 4ο βραβείο στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού «Ανάπλαση της περιοχής Φαλήρου της Πόλης της Καβάλας» Ομάδα μελέτης : Δ. Πολυχρονόπουλος, Γ. Δέλλιος, Κ.

11 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15 Ψύκου, Γρηγοριάδου Μ. Συνεργάτες: Βασιλειάδης Σ., Μπεβιλάκουα Μ., Τσοσκούνογλου Γ., φοιτητές αρχιτεκτονικής ΔΠΘ) : 2ο βραβείο στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού με θέμα Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου της Ασκληπιού στα Τρίκαλα, Δήμος Τρικκαίων, Ομάδα μελέτης : Δ. Πολυχρονόπουλος, Β. Ιωάννου, Γ. Δέλλιος. Συνεργάτες: Ε. Μαρούλη, Ε. Νικήτογλου, Κ. Χριστοδούλου, Ειδ. Σύμβουλος: Μ. Γεωργοπούλου) Εξαγορά μελέτης, στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού, για την Ανάπλαση της περιοχής Αλάνας Τούμπας στην Θεσσαλονίκη Ομάδα μελέτης : Δ.Πολυχρονόπουλος, Μιχ. Λεφαντζής Κ. Σερράος, Μ. Φιντικάκη Έπαινος μελέτης, στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού, για την Ανάπλαση του ευρύτερου χώρου της ΔΕΗ - ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι Ομάδα μελέτης : Δ. Πολυχρονόπουλος, Μιχ. Λεφαντζής. Ειδικοί σύμβουλοι : Ι.Πολύζος, θ. Βλαστός Εξαγορά μελέτης στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών Ανάπλαση του μόλου Αγ. Νικολάου στο λιμάνι της Πάτρας (Λιμενικό ταμείο Πατρών Α φάση διαγωνισμού). Ομάδα μελέτης: Δ. Πολυχρονόπουλος, Θ. Μουτσόπουλος Ειδική διάκριση (Special Mention), στον Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών : Ανασχεδιασμός συγκροτημάτων κατοικίας οργανωμένης δόμησης " LIVING IN THE CITY " Ομάδα μελέτης : Δ. Πολυχρονόπουλος, Μ. Γεωργοπούλου. β. άλλες συμμετοχές σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών Συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό ιδεών Urban competition - Bridge Museum in Italy Venice Η μελέτη επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στην 5η Biennale Νέων Αρχιτεκτόνων (Διοργάνωση ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής -Μουσείο Μπενάκη ) Συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό ιδεών Europan 8 (2005) Περιοχή : CEUTA, Title of the project : HABITAT CORRIDORS TOPIC 5:RENEWAL FOR WHICH INHABITANTS? 5-A Managing social mixity. Η πρόταση συμπεριλήφθηκε σε ειδική έκδοση σχετική με το διαγωνισμό. γ. Συμμετοχή σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής 2004: Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας Συμμετοχή στον κατάλογο του Ελληνικού Περιπτέρου «Παραδείγματα» 2007: 5η Biennale Νέων Αρχιτεκτόνων ( Διοργάνωση ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής -Μουσείο Μπενάκη ) 2008: έκθεση βραβευμένων μελετών στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού «Ανάπλαση της περιοχής Φαλήρου της Πόλης της Καβάλας» ( διοργάνωση Δήμος Καβάλας) 2005: έκθεση βραβευμένων μελετών στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού με θέμα Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου της Ασκληπιού στα Τρίκαλα, (διοργάνωση Δήμος Τρικκαίων), 2001: έκθεση βραβευμένων μελετών στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού, για την «Ανάπλαση της περιοχής Αλάνας Τούμπας στην Θεσσαλονίκη» (διοργάνωση Δήμος Θεσσαλονίκης)

12 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : έκθεση βραβευμένων μελετών στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού, για την «Ανάπλαση του ευρύτερου χώρου της ΔΕΗ - ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι» (διοργάνωση Δήμος Κερατσινίου) δ. Δημοσιευμένο αρχιτεκτονικό έργο - αναφορές Πρόταση για τον «Ανασχεδιασμό, συγκροτημάτων κατοικιών οργανωμένης δόμησης, στην περιοχή Golovinsky, της Ρωσίας», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού «Living in the City». Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και δημοσίευση της πρότασης σε ειδική έκδοση, η οποία έγινε με την υποστήριξη της Εuropean Commission Directorate General XII, for science research and development. Η έκδοση περιέχει, τις αρχιτεκτονικές προτάσεις που ξεχώρισαν για την πρωτότυπη προσέγγιση του ανασχεδιασμού υφιστάμενων κτιριακών συγκροτημάτων, θεωρητικά κείμενα και μεθόδους σχεδιαστικής προσέγγισης. Η επιμέλεια και οργάνωση της έκδοσης έγινε από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου το δημοσίευση -παρουσίαση του βραβείου στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού με θέμα Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου της Ασκληπιού στα Τρίκαλα, Δήμος Τρικκαίων, στην περιοδική έκδοση Αρχιτέκτονες του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημοσίευση της πρότασης σχεδιασμού "Εκθεσιακού χώρου - Μουσείου" στο διεθνή διαγωνισμό Urban competition - Bridge Museum in Italy Venice σε Ειδική συλλογική έκδοση του ΕΙΑ (Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, 2007) δημοσίευση -παρουσίαση του βραβείου στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού «Ανάπλαση της περιοχής Φαλήρου της Πόλης της Καβάλας» Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση Αρχιτέκτονες του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τεύχος 74Β, Μάρτιος / Απρίλιος 2009 Κατοικίες Διπλοκατοικία στην περιοχή Αγ. Παρασκευή - Άγιοι Ανάργυροι Αττικής ( ανάθεση μελέτης και υλοποίηση) Μονοκατοικία στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Καστέλα Αττικής ( ανάθεση μελέτης και υλοποίηση) ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Από το 2004 συμμετέχει στο «Θερινό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής» που πραγματοποιείται στο ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου) στα Χανιά. Πιο συγκεκριμένα : Το 2004 στο εργαστήριο με θέμα «Η έννοια του μεταιχμίου στην πόλη(τόποι απώλειας του ορίου της μεσαιωνικής πόλης και διείσδυσης της νέας)», δίδαξε και παράλληλα πραγματοποίησε ομιλία «Η έννοια του ορίου στο σχεδιασμό ως «απορία» και «σύνορο» Το 2005 στο εργαστήριο με τίτλο «Δύο γέφυρες», δίδαξε και παράλληλα πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «η αναπαράσταση της εξιδανίκευσης ενός αντικειμένου ζωγραφίζοντας μια γέφυρα πάνω στη γέφυρα» Το 2006 στο εργαστήριο με θέμα: «H κοίτη και η Δεξαμενή» δίδαξε και παράλληλα πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Η έννοια του υποκειμενικού χρόνου στο τοπίο» Τα θερινά εργαστήρια συγκροτούν ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα της αρχιτεκτονικής και της τέχνης με πρακτική αιχμή. Το ετήσιο project συνίσταται στην θεματοποίηση κάποιου τόπου, πού βρίσκεται πάντα στην περιοχή των Χανίων.

13 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17 Επίσης το 2003 μελέτησε και κατέθεσε με την συνεργασία δημοτικών παρατάξεων και κατοίκων, σχέδιο πρόταση για το Γ.Π. Σχέδιο που αφορούσε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, ως αντιπρόταση στον επίσημο προγραμματισμό για το Δήμο, καθώς και πρόταση για ενιαίο δίκτυο πρασίνου, «βιώσιμων διαδρομών» για πεζούς και ποδηλάτες που αφορούσε στο κέντρο του ίδιου Δήμου. Το 2007 είναι μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του διαδημοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος «HABITAT AGENDA» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Από το είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, της περιοδικής έκδοσης (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων(ΣΑΔΑΣ) Από το είναι μέλος διεθνούς επιστημονικής ομάδας εργασίας της UIA. Από το 1991 είναι μέλος του Τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας ΤΕΕ Από το 1991 είναι μέλος του Πανελλήνιου συλλόγου Αρχιτεκτόνων μηχανικών (ΣΑΔΑΣ). Από το 1991 είναι μέλος της διεθνούς ένωσης Αρχιτεκτόνων (U.I.A)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπελαβίλας ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Νίκος Μπελαβίλας ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος Μπελαβίλας ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Νοέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου 15 Δεκεμβρίου 2012 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Τόπος γέννησης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Αθανασίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ

Ευαγγελία Αθανασίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Δεκέµβριος 2013) Ευαγγελία Αθανασίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ Όνοµα: Ευαγγελία Αθανασίου Ηµεροµηνία Γέννησης: 06/07/1966

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17.5.10

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17.5.10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17.5.10 ΘΑΝΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ Συγκοινωνιολόγος Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. Πολιτικός μηχανικός Ε.Τ.P. Παρισιού C.E.S. στη Συγκοινωνιακή Υποδομή Ε.Ν.P.C. Παρισιού Διδάκτωρ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αθηνά Βιτοπούλου

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αθηνά Βιτοπούλου αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αθηνά Βιτοπούλου Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα Σύντομο βιογραφικό σημείωμα... 2 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα... 3 1. Προσωπικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 Ξένες γλώσσες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Απόφοιτος Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός του Χώρου κατεύθυνση Πολεοδομία Χωροταξία. Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

περιε χόμενα περιεχόμενα

περιε χόμενα περιεχόμενα 1 2 περιεχόμενα περιε χόμενα 1. Εισαγωγή 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 5 3. Σκοπός του Προγράμματος 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

περιε χόμενα περιεχόμενα

περιε χόμενα περιεχόμενα 1 2 3 περιε χόμενα περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 5 3. Σκοπός του Προγράμματος 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΞΑΝΘΗ 2009 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οδός Βασιλίσσης Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ή Νέο Κτίριο Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012. Αρχιτεκτονικές & Καλλιτεχνικές Προτάσεις για το αστικό τοπίο του Ηρακλείου Κρήτης 21-31 Μαΐου 2012 Βασιλική Αγίου Μάρκου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012. Αρχιτεκτονικές & Καλλιτεχνικές Προτάσεις για το αστικό τοπίο του Ηρακλείου Κρήτης 21-31 Μαΐου 2012 Βασιλική Αγίου Μάρκου ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Αρχιτεκτονικές & Καλλιτεχνικές Προτάσεις για το αστικό τοπίο του Ηρακλείου Κρήτης 21-31 Μαΐου 2012 Βασιλική Αγίου Μάρκου Η πόλη υπόσχεται τις περισσότερες φορές παραπάνω από αυτό που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: ΔΗΜΗΤΡΑ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕ ΙΟΥ Π ΑΝΕΠ ΙΣΤΗ ΜΙ ΟΥ ΚΟΙ ΝΩΝ ΙΚΩ Ν ΚΑΙ Π ΟΛ ΙΤΙ ΚΩΝ ΕΠ ΙΣΤΗ ΜΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Δ. Τ Ρ Ι Π Ο Δ Α Κ Η Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Δ. Τ Ρ Ι Π Ο Δ Α Κ Η Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Δ. Τ Ρ Ι Π Ο Δ Α Κ Η Σ 1. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Δηµήτριος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ Μάιος 1947 Τ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Αθήνα 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Απόφοιτος Βαρβακείου Πρότυπου Σχολής (1965) Αρχιτέκτων-Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2013 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.1. Σπουδές - Μaster in Architecture, Graduate School of Design, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ ΣΠΟΥΔΕΣ Δίπλωμα Διδάκτορος, Σχολή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Κτιρίου, Πανεπιστήμιο Bath, (Η.Β.). Πτυχίο MSc Ενέργεια και Κτίρια, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

2004-2011: Λέκτορας επί Θητεία του Τομέα 1 Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. :

2004-2011: Λέκτορας επί Θητεία του Τομέα 1 Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. : Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο/Τομέας: Τομέας 1 Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μορφολογίας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί : Η Ζωή στην Πόλη Παρεμβάσεις στη Μικρή Κλίμακα»

«Μικροί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί : Η Ζωή στην Πόλη Παρεμβάσεις στη Μικρή Κλίμακα» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μικροί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί : Η Ζωή στην Πόλη Παρεμβάσεις στη Μικρή Κλίμακα» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως εγκρίθηκε με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγήτρια. Εργαστήριο/Τομέας: Τομέας 1 Αρχιτεκτονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ)

Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ Eπίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ Eπίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ Eπίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΊΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ & ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 Β. ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα