ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ονοματεπώνυμο : Πολυχρονόπουλος Δημήτριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ονοματεπώνυμο : Πολυχρονόπουλος Δημήτριος"

Transcript

1 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ονοματεπώνυμο : Πολυχρονόπουλος Δημήτριος Ειδικότητα : Αρχιτέκτων, Διδάκτωρ Πολεοδομίας Ε.Μ.Π., Επίκ. Καθηγητής, Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ τηλ. : (1991) Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχ/κός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Διπλωματική εργασία με θέμα : Το υπερτοπικό κέντρο του Χαλανδρίου. Ο χώρος των επαφών και των συναλλαγών - η ανθρώπινη κατασκευή. ( ) Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής πάνω σε ζητήματα Αστικής μορφολογίας και περιβάλλοντος, στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Επιβλέπουσα διατριβής, Μ. Μαντουβάλου, καθηγήτρια ΕΜΠ. Στο διάστημα , υπότροφος του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Στο διάστημα , λαμβάνει υποτροφία από την Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας και από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, για την ολοκλήρωση Έρευνας, σχετικής με το αντικείμενο της διατριβής του. (2002) Αναγόρευση από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων, σε Διδάκτορα του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. (2003) Εξελέγην στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. (2005) Διευθυντής του Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΔΠΘ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Από το 2005 με απόφαση του ΤΑΜ, ΔΠΘ διευθύνει το «Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ερευνών» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΔΠΘ

2 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 Στα πλαίσια του εργαστηρίου διεξάγει τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα : «Αστικές λειτουργίες και κοινωνική δράση στον δημόσιο χώρο» (επιστημονικός Υπεύθυνος : Δ. Πολυχρονόπουλος, (Διάρκεια προγράμματος ) Το ερευνητικό έργο αναφέρεται στην αναγνώριση συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημόσιων χώρων. Εξετάζει την άμεση σχέση αυτών των χαρακτηριστικών με τις καθημερινές δράσεις των κατοίκων στους χώρους αυτούς. Το θέμα αναπτύσσεται συνολικά μέσα από συγκεκριμένες παραμέτρους που αντιστοιχούν: στην μορφολογική συγκρότηση και την αντιληπτικότητα αλλά και την κοινωνική και την λειτουργική διάσταση του χώρου. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η δημιουργία σχετικής βάσης δεδομένων στο διαδίκτυο που αφορά στην πόλη της Ξάνθης «Διαμόρφωση χώρων Λιμνίου - Σχεδιασμός αστικού Πάρκου υψηλής οικολογικής ποιότητας στην περιοχή Λιμνίου στην πόλη της Ξάνθης» (επιστημονικός Υπεύθυνος : Δ. Πολυχρονόπουλος, Αναθέτων: Ευρωπαϊκή ένωση INTERREG III B CADSES - πρόγραμμα GREEN KEYS, Δήμος Ξάνθης. Διάρκεια προγράμματος ) To ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη δημιουργία - σχεδιασμό ενός σύγχρονου Αστικού Πάρκου υψηλής οικολογικής ποιότητας που προβλέπεινέες κοινωνικές δραστηριότητες, ήπια αναψυχή και πολιτισμό. Το πάρκο εντάσσει και ενσωματώνει τις υφιστάμενες στην περιοχή λειτουργίες αθλητισμού( κολυμβητήριο) και εκπαίδευσης( Πανεπιστήμιο) σε ένα ευρύ χώρο πρασίνου, υψηλής οικολογικής ποιότητας, με παράλληλη ανάπτυξη νέων πολλαπλών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα που ανταποκρίνονται στα κοινωνικά δεδομένα και τις καθημερινές ανάγκες που αφορούν συνολικά την πόλη της Ξάνθης «Ανάπλαση - Ανασχεδιασμός κεντρικής αστικής περιοχής στη Νιγρίτα Σερρών» (επιστημονικός Υπεύθυνος : Δ. Πολυχρονόπουλος, Αναθέτων: Δήμος Νιγρίτας. Διάρκεια προγράμ-ματος ) Το ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπλαση και τον αρχιτεκτονικό ανασχεδιασμό του σημαντικότερου τμήματος του κέντρου της πόλης, όπως εκτείνεται από το δημαρχιακό μέγαρο μέχρι το δημοτικό ξενοδοχείο Γερακίνα. Η περιοχή αποτελεί βασικό τόπο κοινωνικών επαφών και δραστηριοτήτων για την πόλη της Νιγρίτας. Στόχο αποτελεί ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός σύγχρονου δημόσιου αστικού χώρου που θα προβλέπει σε νέες κοινωνικές δραστηριότητες, ήπια αναψυχή και πολιτισμό. Σήμερα η περιοχή του κέντρου χαρακτηρίζεται από έντονες τάσεις υποβάθμισης, έλλειψη ταυτότητας, λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα. Στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων "ΘΑΛΗΣ", το 2010 υπέβαλε δύο προτάσεις : «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής, Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» ( Υποβληθείσα πρόταση 2010, Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δ. Πολυχρονόπουλος) Τίτλος ερευνητικού έργου: «Διερεύνηση των παραμέτρων ανάπτυξης και της μεθοδολογίας σχεδιασμού δικτύων "Μικρό-τοπων" ως μέσο ενεργοποίησης κοινωνικών σχέσεων, πολλαπλών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικής συνείδησης στα αστικά κέντρα» Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διερεύνηση των παραμέτρων ανάπτυξης και η μεθοδολογία σχεδιασμού δικτύων "μικρό-τοπων", ελεύθερων δηλαδή αστικών εκτάσεων μικρού εμβαδού, ώστε να ενισχυθούν πολλαπλές κοινωνικές δραστηριότητες, με σκοπό την ενεργοποίηση των κοινωνικών σχέσεων των κατοίκων, στα σύγχρονα ελληνικά αστικά κέντρα, προσελκύοντας ιδιαίτερα το ενδιαφέρον ομάδων εφήβων που ζουν στα αστικά κέντρα. Την ερευνητική ομάδα αποτελούν μέλη ΔΕΠ από 5 Πανεπιστημιακά ιδρύματα με Συντονιστή /επιστημονικό υπεύθυνο τον Δ. Πολυχρονόπουλο. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν : το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Η Σχολή Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ, Το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από το εξωτερικό η Σχολή Αρχιτεκτονικής ETSAB, UPC(Universitat Politecnica de Catalunya, Βαρκελώνη), και η Bartlett School of Architecture, (University College of London).

3 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής, Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» (Υποβληθείσα πρόταση 2010, Συντονιστής του έργου Ι. Πολύζος, επιστημονικά υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΤΑΜ, ΔΠΘ : Δ. Πολυχρονόπουλος.) Τίτλος ερευνητικού έργου : «Ανασχεδιασμός του δημόσιου και κοινόχρηστου αστικού χώρου με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων στην Ελλάδα» Αντικείμενο της προτεινόμενης μελέτης είναι ο βιοκλιματικός ανασχεδιασμός του δημόσιου και κοινόχρηστου αστικού χώρου, όπως μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα συνολικό μεθοδολογικό εργαλείο ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Η μεθοδολογία αυτή έχει ως στόχο να παρέχει αρχές και κατευθύνσεις σχετικά με το βιοκλιματικό σχεδιασμό υφιστάμενων υπαίθριων χώρων αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες (ηλιασμό, σκιασμό, αερισμό, φυσικό φωτισμό) και αξιοποιώντας στοιχεία πρασίνου και νερού, περιβαλλοντικά φιλικά υλικά και στοιχεία αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) μικρής κλίμακας. Την ερευνητική ομάδα αποτελούν μέλη ΔΕΠ από 4 Πανεπιστημιακά ιδρύματα με γενικό Συντονιστή τον καθηγητή Ι Πολύζο. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν στην κύρια ερευνητική ομάδα : η Σχολή Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ(Συντονιστής), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ, Σχολή Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το εξωτερικό η Σχολή Αρχιτεκτονικής Architectural Association(Λονδίνο) - Από το 1997 είναι μέλος του «Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, (Δ/ντής εργαστηρίου είναι ο καθηγητής I. Πολύζος). Συμμετείχε ως μέλος ερευνητικών ομάδων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα : - «Οι Ευρωπαϊκές και Ελληνικές μητροπόλεις στον 21ο αιώνα. Η εξέλιξη των θεωριών και απόψεων για τον αστικό χώρο, μέσα από γραπτά τεκμήρια της τελευταίας 20-ετίας» Βασική έρευνα, πρόγραμμα «Θαλής». Επιστ. Υπ. : Α. Αραβαντινός, καθηγητής ( ) - «Βιοκλιματικές παρεμβάσεις - αναπλάσεις σε οδούς και ανοικτούς χώρους πυκνοδομημένων αστικών κέντρων» ( ), Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια του ΥΠΕΡ 97 και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο ανάπτυξης (ΓΓΕΤ). Επιστ. Υπ. : Μ. Μαντουβάλου, καθηγήτρια ΕΜΠ. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η εξεύρεση μεθοδολογίας και εργαλείων ανάλυσης σε θέματα αστικού ανασχεδιασμού, με έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση (ηλιασμός, σκιασμός, οργάνωση φυτεύσεων και υγρών στοιχείων σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές - «Μητροπολιτικό πάρκο Γουδί - Ιλισσός» ( ), Εργαστήριο αστικού περιβάλλοντος, Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ. Επιστημονικός υπεύθυνος, Ι Πολύζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αντικείμενο της έρευνας απετέλεσε ο σχεδιασμός ενός ενιαίου χώρου πράσινου υψηλής οικολογικής ποιότητας στην περιοχή Γουδί, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο μεγάλων ελεύθερων χώρων πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. - «Solar Renovation of the Ancient cultural, Industrial and Living quarter in the Centre of Athens, Gas Kerameikos, ( ) στα πλαίσια του APAS - RENEWABLE ENERGY, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (C.E.C/DG XII). Β Φάση του Ερευνητικού προγράμματος( ). Επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Πολύζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. - «Μορφολογική ένταξη ηλιακών Συστημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου, με εξειδίκευση στον οικισμό της Απολλωνίας Σίφνου» ( ) Ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ μετά από ανάθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ, Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής, Τμήματος Αρχιτεκτονικής. Επιστημονικός υπεύθυνος, Ε. Ευαγγελινός, αν. καθηγητής Ε.Μ.Π.) Αντικείμενο της έρευνας απετέλεσε η εξεύρεση μεθοδολογίας και εργαλείων ανάλυσης πάνω στο θέμα της μορφολογικής

4 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8 ένταξης ήπιων περιβαλλοντικά τεχνολογιών, σε νησιωτικούς οικισμούς που αποτελούν μέρος της αρχιτεκτονικής παράδοσης του τόπου. -«Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Ολυμπιακών έργων", ( ), Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ. Επιστημονικός υπεύθυνος, Ι. Πολύζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. - «Integration of environmental design in the Metropolitan park of Goudi Athens ( ). Το πρόγραμμα αφορά στην περιοχή Γουδί και αξιοποιεί σε συνέχεια τα στοιχεία της αρχικής έρευνας και του σχεδιασμού, της σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Αltenair και σε συνεργασία του ΕΜΠ με το πανεπιστήμιο του Cambridge (The Martin Centre for Architecture and Urban Studies) Βράβευση ερευνητικής εργασίας - (1998) Βράβευση της Ερευνητικής ομάδας, στην οποία συμμετείχε ως μέλος, (επιστ. υπεύθυνος αν. καθηγητής Ε. Ευαγγελινός), για την έρευνα που διεξήχθη, με θέμα: «Μορφολογική ένταξη, Ηλιακών Συστημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου, με εξειδίκευση στον οικισμό της Απολλωνίας Σίφνου». Το Βραβείο απονεμήθηκε, για την μεθοδική ολοκλήρωση και παρουσίαση, της ερευνητικής εργασίας της ομάδας, στα πλαίσια του Εθνικού Συνεδρίου «Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εθνικές Προτεραιότητες και Ευρωπαϊκή Στρατηγική»(Αθήνα, Δεκ.98). ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΕΙΣ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ: «Under the bridge Compressing the Urban Space and Time into Happy Tiny Packages» (Πολυχρονόπουλος Δ., Γρηγοριάδου Μ.) 24th International Congress AESOP Association of European Schools of Planning : Space is Luxury, July, Aalto University School of Science and Technology, Finland 2010 «Energizing the city - designing micro places» (Πολυχρονόπουλος Δ., Γρηγοριάδου Μ.) Στο Διεθνές Συνέδριο Why can't the future be more like the past?", AESOP(Association of European Schools of Planning), University of Liverpool, U.K., 2009 Το Studio στις σπουδές Αρχιτεκτονικής. Ημερίδα ( ) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα τις σπουδές αρχιτεκτονικής και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διαφορετικών Σχολών Αρχιτεκτονικής πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στον Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. (διοργάνωση : Τομέας Β Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ) «Possibilities of redesigning and incorporating the school yards in public space and urban activities networks» (Πολυχρονόπουλος Δ., Αναστασίου Μ. Γρηγοριάδου Μ.) 2010 Congress of Landscape Architecture and Urban Environment, April 2010, Drama, Greece

5 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 «Μοντερνισμός και Αρχιτεκτονική της πόλης» ομιλία στην 3η επιστημονική συνάντηση του Ελληνικού DΟΚΟΜΟΜΟ με θέμα: «Μοντερνισμός και Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στις Μαίου 2005 στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΔΠΘ (πρακτικά συνεδρίου) «Σύγχρονοι αστικοί μετασχηματισμοί - ζητήματα επικοινωνίας, εποπτείας και ελέγχου των Δημόσιων τόπων μέσα από το «όχημα» της διαφάνειας». Διεθνές συνέδριο «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: Όρια και προκλήσεις», Τομέα «Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1 4/6/2006 (πρακτικά συνεδρίου) «Από το τοπίο στο θέαμα», (Πολυχρονόπουλος Δ., Μάνζου Π.), Στο Διεθνές Συνέδριο «Αρχιτεκτονική Τοπίου, Εκπαίδευση Έρευνα, Εφαρμοσμένο έργο» Σχολή Αρχιτεκτονων ΑΠΘ Μαίου 2005 (Πρακτικά Συνεδρίου) Urban development processes within the Greek metropolitan areas through the embodiment of arbitrary housing areas. The case of Lavreotiki district, (Πολυχρονόπουλος Δ., Γεωργοπούλου Μ., Ιωάννου Β., Στο Διεθνές Συνέδριο The dream of a greater Europe, AESOP(Association of European Schools of Planning), Vienna University of technology, Vienna, July, (Πρακτικά Συνεδρίου) «Ζητήματα αναγνώρισης και σχεδιασμού του τοπίου στην παιδεία των Αρχιτεκτόνων - Η διδασκαλία του μαθήματος Αρχιτεκτονική Τοπίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΔΠΘ» στο συνέδριο "Αρχιτεκτονική Τοπίου. Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμοσμένο Έργο", ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2005 (προφορική εισήγηση) "Από την Αρχιτεκτονική στην Αρχιτεκτονική Τοπίου". στην επιστημονική διημερίδα με τίτλο "Φυσικό Τοπίο", Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Καβάλας,, Μάιος 2006 (προφορική εισήγηση) "Transformations in the image of the Greek city. Motives and effects on the contemporary urban fabric" (Δ. Πολυχρονόπουλος, Μ. Ζήφου, Β. Ιωάννου, Κ. Σερράος) AESOP CONFERENCE, session : «Urban Design and city form» Grenoble, France 1-4 July 2004 (Πρακτικά Συνεδρίου) "The 2004 Olympic Games : A non planning paradigm?" (Δ. Πολυχρονόπουλος, Μ. Ζήφου, Β. Ιωάννου, Κ. Σερράος), AESOP CONFERENCE, session : "Metropolitan planning and environmental issues" Grenoble, France 1-4 July 2004 (Πρακτικά Συνεδρίου) "Localized metapolis -New shifts within Athens metropolitan area" (Δ. Πολυχρονόπουλος, Β.Ιωάννου) Third Euro Conference The European City in Transition - The City and the Region- November 14th and 15th, 2003 Bauhaus -Universität Weimar (Πρακτικά Συνεδρίου) "Αστικοί μετασχηματισμοί και ζητήματα ταυτότητας του Δημόσιου χώρου στην Ελληνική πόλη" (Δ. Πολυχρονόπουλος, Β. Ιωάννου) στην ημερίδα με θέμα: "Σχεδιασμός και Διαχείριση του Δημόσιου Αστικού Υπαίθριου Χώρου: Περιβαλλοντικές - Πολεοδομικές Αισθητικές Παράμετροι" Διοργάνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Αλεξανδρούπολη, Ιουν (πρακτικά ημερίδας) «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής Ανάπτυξης - Στόχοι και πολιτικές των επιχειρήσεων ήπιας ανάπλασης σε ιστορικά κέντρα πόλεων» (Δ. Πολυχρονόπουλος, Ι. Πολύζος, Γ. Πατρίκιος) Διεθνές «Forum Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων» στα πλαίσια της ένταξης του ιστορικού κέντρου της πόλης της Καβάλας. 2 3/6/2006 (Πρακτικά Συνεδρίου)

6 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10 «Εικονικός χώρος Ένας νέος δημόσιος χώρος?» (Δ. Πολυχρονόπουλος ) Στο συνέδριο με θέμα «Μετασχηματισμοί της ελληνικής πόλης Σοσιαλιστική θεωρία, προοπτικές και καθημερινή πράξη» ΕΜΠ 9-11 Μαίου 2003 (Πρακτικά Συνεδρίου) "Εικονικές Πόλεις" Το αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί μια αναφορά στην Αρχιτεκτονική, και επικοινωνιακή ουτοπία των virtual cities στο συνέδριο Πόλη και Ουτοπία Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σεπτ (πρακτικά συνεδρίου) "Περιβαλλοντικές διαστάσεις του σχεδιασμού στον αστικό χώρο η πρόκληση της εφαρμογής των βιοκλιματικών αρχών από το κτίριο στην πόλη»", Εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο με τίτλο «Η Αρχιτεκτονική και η Ελληνική Πόλη στον 21ο αιώνα» (Αθήνα Δεκεμβρίος 1998). (πρακτικά συνεδρίου) "Μορφολογική ένταξη ενεργειακών ηλιακών συστημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς του βορείου, κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου" (κείμενο της ομάδας έρευνας, βλ. έρευνες υπομν. ) στο Εθνικό Συνέδριο «Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εθνικές Προτεραιότητες και Ευρωπαϊκή Στρατηγική» (Αθήνα, Δεκ.98). (Πρακτικά Συνεδρίου) "Ένταξη των ΑΠΕ στο Μητροπολιτικό πάρκο Γουδί Ιλισός" Μια κρίσιμη έννοια για τον Ανασχεδιασμό του χώρου και την Επανάχρηση των κτιρίων (Ι. Πολύζος, Δ. Πολυχρονόπουλος, Α. Ζερβός, Ε. Αθανασάκου) Πρακτικά του 2ου Εθνικού Συνεδρίου «Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εθνικές Προτεραιότητες σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς» (Αθήνα, Μάρτιος.2001). (Πρακτικά Συνεδρίου) "Integration of renewable energy system in the Metropolitan park of Goudi Athens" (Ι.Πολύζος, Δ. Πολυχρονόπουλος, Α. Ζερβός /ΕΜΠ, N. Baker / Cambridge University (The Martin Center for Architecture and Urban studies), Ε. Αθανασάκου/ PHAOS) Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο Altainer Conference 2000,Toulouse, France Οκτ / 2001(πρακτικά συνεδρίου) "Ένταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων στον αστικό σχεδιασμό" (Ι. Πολύζος, Δ. Πολυχρονόπουλος), 2001, Εισήγηση στην διεθνή διημερίδα -workshop, με τίτλο : Environmental quality and energy efficiency in public buildings : Technology and Implementation / Financing strategies (διοργάνωση : Υπουργείο εσωτερικών Νομαρχία Ξάνθης, Μάρτιος 2001(προφορική εισήγηση) β. ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ: Δυνατότητες σχεδιασμού και ένταξης των αύλειων εκπαιδευτικών χώρων σε δίκτυα δημόσιων χώρων και δραστηριοτήτων της πόλης (Πολυχρονόπουλος Δ., Αναστασίου Μ. Γρηγοριάδου Μ.), Στο βιβλιίο Αρχιτεκτονική Τοπίου, Ν. Σπιτάλας (επιμ.), 2010, ISBN , σελ. 245, διδακτικό σύγγραμμα στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Τ.Ε.Ι. Καβάλας «Αναζητώντας το δημόσιο Χώρο» κείμενο σε ειδικό αφιέρωμα για το δημόσιο χώρο. Περιοδικό Κτίριο 7/ «Αστικά Κενά» - το κενό ως τόπος Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση ( Αρχιτέκτονες, Ιαν.- Φεβρ./2006) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

7 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Virtual space networks a new public place Κείμενο σε συλλογικό τόμο για την διεθνή έκθεση, Biennale Αρχιτεκτονικής στην Βενετία Το όριο ως δυνατότητα μιας «εμπειρίας του απορειν» στον Αστικό χώρο. Κείμενο σε συλλογικό τόμο για την διεθνή έκθεση Biennale Αρχιτεκτονικής στην Βενετία «Terminator» ή μια μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εκδοχή της τεχνολογίας Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση ( Αρχιτέκτονες, Ιαν.-Φεβρ./2007) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών «Από- γειωμένα τοπία του Θεάματος» ( Δ. Πολυχρονόπουλος, Π. Μάντζου) Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση ( Αρχιτέκτονες, Ιαν.-Φεβρ./2005) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών «Μetapolis»-Αποκλίσεις και μεταφορές στην πόλη της Αθήνας» (Δ.Πολυχρονόπουλος, Β. Ιωάννου). Κείμενο στο συλλογικό τόμο «Πόλη και χώρος από τον 20ο στον 21ο αιώνα». Έκδοση με την υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, του Τμήματος Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΣΕΠΟΧ Από το «open space» στο «virtual space» - Δομές και μορφές των τόπων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην εποχή μιας «ανοικτής» και «εικονικής» επικοινωνίας. Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση ( Αρχιτέκτονες, Ιαν.-Φεβρ./2004) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών «Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί Ιλισός» ( Δ. Πολυχρονόπουλος, Γ.Πατρίκιος, Β. Τροβά ). Δημοσίευση, στην περιοδική επιστημονική έκδοση ( Γεωγραφίες, Τεύχος 3 / 2002) «Πολεοδομικοί μετασχηματισμοί και αλλοιώσεις του φυσικού χώρου από το νέο αεροδρόμιο της Αθήνας. Τάσεις και ευκαιρίες» (Δ. Πολυχρονόπουλος, Κ. Σερράος ). Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση ( Αρχιτέκτονες, 4/2001) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σε ειδικό αφιέρωμα που αφορά μια πολυδιάστατη παρουσίαση των προβληματισμών γύρω από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου έργου , «Αττικό μικροκλίμα. Προς τον Επανασχεδιασμό του Αστικού Τοπίου με στόχο την προστασία του μικροκλίματος». Άρθρο στην επιστημονική έκδοση του ΕΜΠ, «ΠΥΡΦΟΡΟΣ», (Τεύχος 1/ 1998, Ειδική έκδοση με θέμα : «Αθήνα προς το 2004 και μετά» Προτάσεις για τον Σχεδιασμό του Χώρου) , «Πολεοδομική και Περιβαλλοντική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004» (Ι.Πολύζος, Μ.Μαντουβάλου, Μ.Μαυρίδου, θ.βλαστός, Ν.Μπελαβίλας, Δ.Πολυχρονόπουλος), Δημοσίευση των εναλλακτικών προτάσεων της ερευνητικής ομάδας με συντονιστή τον καθ. Ι.Πολύζο, στον «ΠΥΡΦΟΡΟ»,(Τεύχος 1/ 1998), Ειδική έκδοση με τίτλο : "Αθήνα προς το 2004 και μετά Προτάσεις για τον Σχεδιασμό του Χώρου" , «Πολεοδομική και Περιβαλλοντική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 Εναλλακτικές προτάσεις χωροθέτησεις» (Ι.Πολύζος, Μ.Μαντουβάλου, Μ.Μαυρίδου, θ.βλαστός, Ν.Μπελαβίλας, Δ.Πολυχρονόπουλος, Λ. Τσακαλία). Αναλυτική δημοσίευση των εναλλακτικών προτάσεων της ερευνητικής ομάδας με συντονιστή τον καθ. Ι. Πολύζο, στον Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε., (Τεύχος 1994, 9/3/1998).

8 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 12 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΘ Εντεταλμένος διδασκαλίας(πδ 407) με αυτοδύναμο διδακτικό έργο, στην βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης( ). -Το 2003 εξελέγην στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι υπεύθυνος των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στην Σχολή για τον Σχεδιασμό του Αστικού Χώρου, Αρχιτεκτονική του Τοπίου από το 2006, διδάσκει το συνθετικό μάθημα «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός : Τόπος κατασκευή» του 9ου εξαμήνου το οποίο συντονίζει με την επικ. καθηγήτρια Π. Μαντζου Πιο συγκεκριμένα από το 2001 έχει διδάξει στα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΔΠΘ: 1.«Πολεοδομία Ι-ΙΙ» του 5ου και 6ου εξαμήνου ( ) 2.«Προγραμματισμός και Σύνθεση Αστικών Χώρων Ι, ΙΙ» του 7ου και 8ου εξαμ. ( ) Μάθημα 8 ωρών/ εβδομ. συντονιστής 3.«Δημόσιοι χώροι της πόλης» του 8ου εξαμήνου ( ). Μάθημα επιλογής 4ώρες/ εβδομ. - συντονιστής 4.«Αρχιτεκτονική Τοπίου Ι και ΙΙ» του 4ου και 5ου εξαμήνου ( ) 4ώρες/ εβδομ. - συντονιστής 5.«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (Τόπος Κατασκευή)» του 9ου εξαμήνου ( ) Μάθημα διάρκειας 12 ώρων/ εβδομ. Το μάθημα συντονίζει σε συνεργασία με την επικ. Καθηγήτρια Π. Μάντζου Παράλληλα στην διάρκεια όλων των παραπάνω ετών επέβλεψε ή συμμετείχε ως μέλος επιτροπής σε διπλωματικές εργασίες και διαλέξεις του Τμήματος ενώ είναι υπεύθυνος σε πέντε εν εξελίξει διδακτορικές διατριβές. Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ α. Συμμετοχή σε προπτυχιακά μαθήματα στης Σχολής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ - Από το , συμμετείχε στο μάθημα Ειδικά θέματα Πολεοδομίας ΙΙΙ ( 8ου εξαμ.) Την ομάδα διδασκαλίας αποτελούν οι : Ι. Πολύζος, Θ. Βλαστός, Δ. Πολυχρονόπουλος. - το δίδαξε ως Εντεταλμένος διδασκαλίας ΠΔ407 στα "Ειδικά θέματα Πολεοδομίας ΙΙΙ", "Περιβάλλον και σχεδιασμός του χώρου" εξάμ. 3ο (συντονιστής. Ι Πολύζος) και στο μάθημα "Υπαίθριοι χώροι της πόλης" (συντονίστρια Τ. κοσμάκη) Από το 2005 συμμετέχει στο αντίστοιχο μάθημα ως προσκεκλημένος διδάσκων. Στα πλαίσια συγγραφής διδακτικών συγγραμμάτων που αφορούν στα παραπάνω μαθήματα συμμετείχε με κείμενα του που περιλαμβάνονται ως αυτοτελή κεφάλαια, στο διδακτικό σύγγραμμα, με τίτλο «Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου», που δίδεται ως βοήθημα στους σπουδαστές του αντίστοιχου μαθήματος κορμού του 3ου εξαμήνου. β. Συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά μαθήματα στης Σχολής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ

9 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 - Από το συμμετείχε, στο μάθημα «Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης» και «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα πλαίσια αστικών αναπλάσεων»,( ) στο Α και Β τετράμηνο, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του Χώρου" (κατεύθυνση β) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ (συντονιστής του μαθήματος, είναι ο καθηγητής Ι.Πολύζος). Στα πλαίσια των μαθημάτων, πραγματοποίησε διαλέξεις, και παρακολούθησε τις εργασίες των φοιτητών. - Από το δίδαξε μαζί με τον Ι. Πολύζο το μάθημα "Όψεις του αστικού τοπίου στο Δημόσιο χώρο" του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του Χώρου» ( κατεύθυνση β) της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ,ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΘ - βράβευση ομάδας φοιτητών του ΤΑΜ ΔΠΘ σε διεθνή διαγωνισμό αστικού σχεδιασμού - Το 2003 ομάδα φοιτητών που επέβλεψε σε συνεργασία με τον κ. Β. Ιωάννου (διδάσκ. ΠΔ407) έλαβε ειδικό έπαινο σε διεθνή διαγωνισμό αστικού σχεδιασμού. Το διαγωνισμό διοργάνωσε η διεθνής ένωση για την οικιστική και τον σχεδιασμό, IFHP (International Federation For Housing And Planning), τον Οκτώβριο του 2003 στην Βιέννη, με τίτλο THE LOCAL AND THE INTERNATIONAL IN YOUR CITY OF THE FUTURE Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 74 φοιτητικές συμμετοχές, από 24 χώρες και 44 πανεπιστήμια. - Διοργάνωση παγκόσμιας έκθεσης φοιτητικών εργασιών με θέμα : Environmental Architecture and Sustainable Towns UIA Το 2005 στα πλαίσια διεθνούς ομάδας εργασίας της UIA (International Union of Architects) ανέλαβε το συντονισμό (σε συνεργασία με τους Ι. Πολύζο και Ε. Ευαγγελινό) της διοργάνωσης παγκόσμιας έκθεσης φοιτητικών εργασιών με θέμα : Environmental Architecture and Sustainable Towns Την έκθεση υποστήριξαν σε συνεργασία με την UIA, η Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι εργασίες των φοιτητών που έστειλαν οι πανεπιστημιακές σχολές αποτέλεσαν αντικείμενο έκθεσης του παγκόσμιου συνεδρίου της UIA στην Κωνσταντινούπολη Διοργάνωση διεθνούς εργαστηρίου αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου με αντικείμενο «ΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ- ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ» -Το 2007 (3 έως 8 Δεκεμβρίου) διοργάνωσε(συντονιστής) και δίδαξε στο διεθνές workshop αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου με αντικείμενο «ΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ - ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ». Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και διαλέξεις σχετικά με τον ανασχεδιασμό μεγάλων υπαίθριων χώρων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές στο κοινό και τους φοιτητές, στην αίθουσα διαλέξεων του Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΔΠΘ. Παράλληλα, στο διάστημα αυτό λειτούργησε εργαστήριο σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων με αντικείμενο τη δημιουργία διαδραστικών κατασκευών, οι οποίες αφορούσαν την ενεργοποίηση μεγάλου υπαίθριου χώρου της πόλης, δίνοντας δυνατότητες για νέες δράσεις, με επικοινωνιακό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στο εργαστήριο το συντονισμό είχαν οι Δημήτρης Πολυχρονόπουλος και Πολυξένη Μάντζου. Οι κατασκευές αυτές σκοπό είχαν να χρησιμοποιηθούν από κατοίκους της πόλης και για το λόγο αυτό σε

10 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 14 συνεργασία με τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Δήμο της Ξάνθης διοργανώθηκε παρουσίαση στις με την ενεργή συμμετοχή περίπου 200 μαθητών από σχολεία της Ξάνθης. Τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης φάσης και των δραστηριοτήτων, οι οποίες έγιναν στα πλαίσια του εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν σε Διεθνές Συνέδριο στη Σόφια στις Απριλίου 2008 (GREENKEYS, International Conference on Urban Green Spaces). - Διοργάνωση κύκλου ομιλιών " ΙΑΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ" στο ΤΑΜ ΠΘ 2010, διοργάνωσε και συντόνισε κύκλο ομιλιών και ανοικτών συζητήσεων με θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Σχεδιασμού του Αστικού χώρου με τους Φοιτητές του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ και προσκεκλημένους ομιλητές. Στα πλαίσια του 1ου κύκλου έλαβαν μέρος προσκεκλημένοι καθηγητές Αρχιτεκτονικής από την Ελλάδα και εξωτερικό. - Διοργάνωση του Θερινού Εργαστήριου Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Θάσο με θέμα «ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» 2008, 2009,2010 (27-8 έως 3-9 ) διοργάνωσε( ως συντονιστής) και δίδαξε στο 1ο, 2ο και 3ο «Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» στη Θάσο με θέμα «ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ». Το Εργαστήριο που είναι ανοικτό σε φοιτητές Αρχιτεκτονικής από όλη τη χώρα και το εξωτερικό στηρίζει ο Δήμος Θάσου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης. Το θερινό εργαστήριο περιλαμβάνει Θεωρία και Πράξη. Αφορά σε πολλαπλές προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής με ουσιώδεις συμβολές από τον χώρο της τέχνης, της φιλοσοφίας και των κοινωνικών θεωριών. Το εργαστήριο στοχεύει στην συγκρότηση ενός διεπιστημονικού διαλόγου γύρω από την αρχιτεκτονική, την τέχνη και το ρόλο τους μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Το δοσμένο στους φοιτητές θέμα συνίσταται στην συγκρότηση μιας διαλεκτικής προσέγγισης με τα μέσα της αρχιτεκτονικής που αφορά σε συγκεκριμένο «τόπο». Το ζήτημα της ταυτότητας του τόπου και της συλλογικής μνήμης που έχει αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου γύρω από αυτόν αποτελούν αφετηρία για την διερεύνηση των μεθόδων αναπαράστασης του τόπου και επινόησης κατασκευών σε αυτόν Συμμετοχή στην 6η Ευρωπαϊκή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Τοπίου (6 Biennal European de Paisatge), που διεξήχθη στη Βαρκελώνη, με εργασίες φοιτητών του σε θέματα Αστικού σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, που αφορούσαν στα μαθήματα «Προγραμματισμός και Σύνθεση Αστικών Χώρων» Ι, ΙΙ του 7 ου και 8 ου εξ. και «Αρχιτεκτονικής Τοπίου» Ι,ΙΙ του 5 ου και 6 ου εξ..την έκθεση που αποτελεί θεσμό δημιουργώντας ένα διεθνές forum συζητήσεων πάνω στα ζητήματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Αστικού Σχεδιασμού, διοργανώνει Πολυτεχνείο της Βαρκελώνης ( Polytechnic University of Catalonia (Master s Program in Landscape Architecture) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ι ΕΩΝ α. βραβεία, διακρίσεις : 4ο βραβείο στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού «Ανάπλαση της περιοχής Φαλήρου της Πόλης της Καβάλας» Ομάδα μελέτης : Δ. Πολυχρονόπουλος, Γ. Δέλλιος, Κ.

11 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15 Ψύκου, Γρηγοριάδου Μ. Συνεργάτες: Βασιλειάδης Σ., Μπεβιλάκουα Μ., Τσοσκούνογλου Γ., φοιτητές αρχιτεκτονικής ΔΠΘ) : 2ο βραβείο στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού με θέμα Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου της Ασκληπιού στα Τρίκαλα, Δήμος Τρικκαίων, Ομάδα μελέτης : Δ. Πολυχρονόπουλος, Β. Ιωάννου, Γ. Δέλλιος. Συνεργάτες: Ε. Μαρούλη, Ε. Νικήτογλου, Κ. Χριστοδούλου, Ειδ. Σύμβουλος: Μ. Γεωργοπούλου) Εξαγορά μελέτης, στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού, για την Ανάπλαση της περιοχής Αλάνας Τούμπας στην Θεσσαλονίκη Ομάδα μελέτης : Δ.Πολυχρονόπουλος, Μιχ. Λεφαντζής Κ. Σερράος, Μ. Φιντικάκη Έπαινος μελέτης, στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού, για την Ανάπλαση του ευρύτερου χώρου της ΔΕΗ - ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι Ομάδα μελέτης : Δ. Πολυχρονόπουλος, Μιχ. Λεφαντζής. Ειδικοί σύμβουλοι : Ι.Πολύζος, θ. Βλαστός Εξαγορά μελέτης στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών Ανάπλαση του μόλου Αγ. Νικολάου στο λιμάνι της Πάτρας (Λιμενικό ταμείο Πατρών Α φάση διαγωνισμού). Ομάδα μελέτης: Δ. Πολυχρονόπουλος, Θ. Μουτσόπουλος Ειδική διάκριση (Special Mention), στον Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών : Ανασχεδιασμός συγκροτημάτων κατοικίας οργανωμένης δόμησης " LIVING IN THE CITY " Ομάδα μελέτης : Δ. Πολυχρονόπουλος, Μ. Γεωργοπούλου. β. άλλες συμμετοχές σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών Συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό ιδεών Urban competition - Bridge Museum in Italy Venice Η μελέτη επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στην 5η Biennale Νέων Αρχιτεκτόνων (Διοργάνωση ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής -Μουσείο Μπενάκη ) Συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό ιδεών Europan 8 (2005) Περιοχή : CEUTA, Title of the project : HABITAT CORRIDORS TOPIC 5:RENEWAL FOR WHICH INHABITANTS? 5-A Managing social mixity. Η πρόταση συμπεριλήφθηκε σε ειδική έκδοση σχετική με το διαγωνισμό. γ. Συμμετοχή σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής 2004: Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας Συμμετοχή στον κατάλογο του Ελληνικού Περιπτέρου «Παραδείγματα» 2007: 5η Biennale Νέων Αρχιτεκτόνων ( Διοργάνωση ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής -Μουσείο Μπενάκη ) 2008: έκθεση βραβευμένων μελετών στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού «Ανάπλαση της περιοχής Φαλήρου της Πόλης της Καβάλας» ( διοργάνωση Δήμος Καβάλας) 2005: έκθεση βραβευμένων μελετών στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού με θέμα Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου της Ασκληπιού στα Τρίκαλα, (διοργάνωση Δήμος Τρικκαίων), 2001: έκθεση βραβευμένων μελετών στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού, για την «Ανάπλαση της περιοχής Αλάνας Τούμπας στην Θεσσαλονίκη» (διοργάνωση Δήμος Θεσσαλονίκης)

12 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : έκθεση βραβευμένων μελετών στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού, για την «Ανάπλαση του ευρύτερου χώρου της ΔΕΗ - ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι» (διοργάνωση Δήμος Κερατσινίου) δ. Δημοσιευμένο αρχιτεκτονικό έργο - αναφορές Πρόταση για τον «Ανασχεδιασμό, συγκροτημάτων κατοικιών οργανωμένης δόμησης, στην περιοχή Golovinsky, της Ρωσίας», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού «Living in the City». Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και δημοσίευση της πρότασης σε ειδική έκδοση, η οποία έγινε με την υποστήριξη της Εuropean Commission Directorate General XII, for science research and development. Η έκδοση περιέχει, τις αρχιτεκτονικές προτάσεις που ξεχώρισαν για την πρωτότυπη προσέγγιση του ανασχεδιασμού υφιστάμενων κτιριακών συγκροτημάτων, θεωρητικά κείμενα και μεθόδους σχεδιαστικής προσέγγισης. Η επιμέλεια και οργάνωση της έκδοσης έγινε από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου το δημοσίευση -παρουσίαση του βραβείου στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού με θέμα Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου της Ασκληπιού στα Τρίκαλα, Δήμος Τρικκαίων, στην περιοδική έκδοση Αρχιτέκτονες του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημοσίευση της πρότασης σχεδιασμού "Εκθεσιακού χώρου - Μουσείου" στο διεθνή διαγωνισμό Urban competition - Bridge Museum in Italy Venice σε Ειδική συλλογική έκδοση του ΕΙΑ (Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, 2007) δημοσίευση -παρουσίαση του βραβείου στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών Αστικού σχεδιασμού «Ανάπλαση της περιοχής Φαλήρου της Πόλης της Καβάλας» Δημοσίευση, στην περιοδική έκδοση Αρχιτέκτονες του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τεύχος 74Β, Μάρτιος / Απρίλιος 2009 Κατοικίες Διπλοκατοικία στην περιοχή Αγ. Παρασκευή - Άγιοι Ανάργυροι Αττικής ( ανάθεση μελέτης και υλοποίηση) Μονοκατοικία στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Καστέλα Αττικής ( ανάθεση μελέτης και υλοποίηση) ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Από το 2004 συμμετέχει στο «Θερινό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής» που πραγματοποιείται στο ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου) στα Χανιά. Πιο συγκεκριμένα : Το 2004 στο εργαστήριο με θέμα «Η έννοια του μεταιχμίου στην πόλη(τόποι απώλειας του ορίου της μεσαιωνικής πόλης και διείσδυσης της νέας)», δίδαξε και παράλληλα πραγματοποίησε ομιλία «Η έννοια του ορίου στο σχεδιασμό ως «απορία» και «σύνορο» Το 2005 στο εργαστήριο με τίτλο «Δύο γέφυρες», δίδαξε και παράλληλα πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «η αναπαράσταση της εξιδανίκευσης ενός αντικειμένου ζωγραφίζοντας μια γέφυρα πάνω στη γέφυρα» Το 2006 στο εργαστήριο με θέμα: «H κοίτη και η Δεξαμενή» δίδαξε και παράλληλα πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Η έννοια του υποκειμενικού χρόνου στο τοπίο» Τα θερινά εργαστήρια συγκροτούν ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα της αρχιτεκτονικής και της τέχνης με πρακτική αιχμή. Το ετήσιο project συνίσταται στην θεματοποίηση κάποιου τόπου, πού βρίσκεται πάντα στην περιοχή των Χανίων.

13 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17 Επίσης το 2003 μελέτησε και κατέθεσε με την συνεργασία δημοτικών παρατάξεων και κατοίκων, σχέδιο πρόταση για το Γ.Π. Σχέδιο που αφορούσε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, ως αντιπρόταση στον επίσημο προγραμματισμό για το Δήμο, καθώς και πρόταση για ενιαίο δίκτυο πρασίνου, «βιώσιμων διαδρομών» για πεζούς και ποδηλάτες που αφορούσε στο κέντρο του ίδιου Δήμου. Το 2007 είναι μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του διαδημοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος «HABITAT AGENDA» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Από το είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, της περιοδικής έκδοσης (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων(ΣΑΔΑΣ) Από το είναι μέλος διεθνούς επιστημονικής ομάδας εργασίας της UIA. Από το 1991 είναι μέλος του Τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας ΤΕΕ Από το 1991 είναι μέλος του Πανελλήνιου συλλόγου Αρχιτεκτόνων μηχανικών (ΣΑΔΑΣ). Από το 1991 είναι μέλος της διεθνούς ένωσης Αρχιτεκτόνων (U.I.A)

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Γιώργος Παρμενίδης, αρχιτέκτων μηχανικός, δρ. Καθηγητής στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη SARCHA /Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί Διεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής έρευνας 2008.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη SARCHA /Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί Διεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής έρευνας 2008. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη SARCHA /Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί Διεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής έρευνας 2008 Α-κτιστο Έντυπο Υποβολή Πρότασης Τίτλος πρότασης Ο Δημόσιος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 Δελτίο Τύπου Athens by sound Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο το κτισμένο. Αρχιτεκτονική συγκροτούν όλες οι ποιότητες του χώρου υλικές και άυλες. Η ατμόσφαιρα, οι ήχοι, οι μυρωδιές,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΣ ΑΠΘ B ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα Γενικά Στοιχεία Επίθετο: Φιλίππου - Τσιώνα Όνομα: Καλλιόπη Ημερομηνία γέννησης: 14 Ιουλίου 1957 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο τέκνα Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α. Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α. Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές Εισηγήσεις για θέματα πορείας υλοποίησης και ένταξης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΞΑΝΘΗ 2009 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οδός Βασιλίσσης Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ή Νέο Κτίριο Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης)

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: 3/5/2012 Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Σταυρίδου - ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (6/27-2-2014)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (6/27-2-2014) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν. Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη-26504 Ρίο-Πάτρα Τηλ.: 2610-969354,997553 Fax: 2610-969371

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Πολεοδομία και Χωροταξία Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 31-07-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 35381 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mέλος του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης

Mέλος του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΡΗ ΜΥΡΤΩ Aρχιτέκτων-Μηχανικός ΜSc,BArch,BA(Hons),HND 16-01-76 Mέλος του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης Μέλος της οµάδας Κτιρίων Φιλικά προς το Περιβάλλον (ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ενεργειακή αναβάθμιση σε 64 σχολικές μονάδες και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ένταξη στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 19028 Βόλος, 26/9/ 2014. «ΠΕΓΑ Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 19028 Βόλος, 26/9/ 2014. «ΠΕΓΑ Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 908 Βόλος, 6/9/ 0 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

MED (2007-2013) Project title: REtrofitting PUBLic spaces in Intelligent MEDiterranean Cities ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

MED (2007-2013) Project title: REtrofitting PUBLic spaces in Intelligent MEDiterranean Cities ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ MED (2007-2013) Project title: REtrofitting PUBLic spaces in Intelligent MEDiterranean Cities Acronym: REPUBLIC-MED Ref.: 1C-MED12-73 ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθανάσιος Λουκάς Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον

Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον Βασίλης Παππάς, Αναπληρωτής Καθηγητής vpappas@upatras.gr Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωρoταξικού Σχεδιασμού Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα