Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη"

Transcript

1 της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 7 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως "Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ή "Εταιρεία") ιδρύθηκε το έτος 2000 ως Ανώνυµη Εταιρεία σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία. Η Εταιρεία είναι ο αποκλειστικός κατασκευαστής και χειριστής του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου και ο αποκλειστικός πάροχος φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σε πελάτες µε κατανάλωση µικρότερη από 100 GWh, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μετόχων η οποία βασίστηκε στο Νόµο 2364/95 όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 2528/97. Η Εταιρεία εδρεύει στην οδό Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7, Τ.Κ , Μενεµένη, Θεσσαλονίκη, όπου εγκαταστάθηκε από το Μάρτιο του Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ελέγχεται από κοινού από τη.επ.α. Α.Ε. (51% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) και από την ENI S.p.A. (49% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας). Η Ε..Α. Α.Ε., πρώην πλειοψηφικός µέτοχος της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., συγχωνεύτηκε δι απορροφήσεως από τη.επ.α. Α.Ε. στις 23 εκεµβρίου Η ENI HELLAS S.p.A, αρχικός µέτοχος µειοψηφίας της Εταιρείας, που αποτελούσε 100% θυγατρική της ENI S.p.A., απορροφήθηκε από την ENI S.p.A. στις 17 Οκτωβρίου 2012 µε έναρξη ισχύος από 1 Νοεµβρίου Σήµερα, το µετοχικό κεφάλαιο της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβληµένο. Η τρέχουσα µετοχική δοµή της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι η ακόλουθη: (1).ΕΠ.Α. A.E.: µετοχές, ήτοι ποσοστό 51% (2) ENI S.p.A.: µετοχές, ήτοι ποσοστό 49%. Η Εταιρεία έχει ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου που προβλέπει η Άδεια. Στις περιοχές αδείας και µέχρι το 2029, οι δραστηριότητες πώλησης φυσικού αερίου της Εταιρείας αφορούν πελάτες µε ετήσια κατανάλωση µικρότερη των 100 GWh. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σύµβαση πώλησης αερίου, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση αγοράς ελαχίστων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τη.επ.α. Α.Ε. Λόγω των πολύ ήπιων καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειµώνα, η Εταιρεία αγόρασε λιγότερες από τις ελάχιστες ποσότητες αλλά ήταν σε θέση να διαπραγµατευτεί µε τη.επ.α. τη µη επιβολή προστίµου για το έτος

4 Το δικαίωµα χρήσης του δικτύου εκχωρήθηκε στην Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την Ε..Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. το έτος Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων χρήσης δικτύου που µεταβίβασε η Ε..Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. καταβλήθηκε σε µετρητά ως µετοχικό κεφάλαιο από τον επενδυτή ITALGAS HELLAS S.p.A. (πλέον ENI S.p.A.). Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατέχει την άδεια αποκλειστικής χρήσης του δικτύου για 30 έτη από την ίδρυσή της. Το σύνολο του νεοκατασκευασθέντος δικτύου µεταβιβάζεται ως «ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο» στη.επ.α. Α.Ε., σε αντάλλαγµα του δικαιώµατος χρήσης που ισχύει για την εναποµένουσα περίοδο παραχώρησης. Καµία πράξη τοις µετρητοίς δεν πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των συναλλαγών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στα ακόλουθα υποκαταστήµατα, τα οποία µισθώνει: Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών 1. Μενεµένη Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7 2. Καλαµαριά Σωκράτους Χαριλάου Παπαναστασίου 90 Αποθηκευτικοί και Λοιποί χώροι 1. Καλοχώρι Ανατολικής Θράκης 10 4

5 Κύριοι Μέτοχοι, Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε στις σηµειώθηκε περαιτέρω επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης στη χώρα. Εκτιµάται ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας θα µειωθεί κατά 6,0%, το εθνικό χρέος θα ανέλθει στο 175,6% του ΑΕΠ, το έλλειµµα θα κυµανθεί στο 6,6% και το ποσοστό ανεργίας θα υπερβεί το 25%. εδοµένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και οι οποίες οδήγησαν σε µείωση της δραστηριότητας στο βιοµηχανικό κλάδο και σε συρρίκνωση της αγοραστικής δύναµης των οικιακών πελατών, λόγω και του υψηλού ποσοστού ΦΠΑ και της επιβολής νέων φόρων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, η Εταιρεία µας πέτυχε περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, όσον αφορά τόσο την απόκτηση νέων πελατών όσο και τις επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια του 2012, κατασκευάστηκαν περισσότερα από 38 χλµ. νέου δικτύου αγωγών και περίπου νέα σηµεία αεριοδότησης στους διάφορους αστικούς δήµους της Θεσσαλονίκης, µε το προοδευτικό σύνολο των κατασκευασθέντων σηµείων αεριοδότησης να διαµορφώνεται στα στις Μέσω της στοχευµένης ανάπτυξης του δικτύου και των συνδέσεων των οικιακών πελατών (κυρίως Τ2 και Τ3), η Εταιρεία αξιοποίησε τις ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας που χαρακτηρίζονται από την έντονη ανταγωνιστικότητα της τιµής του αερίου έναντι αυτής του πετρελαίου θέρµανσης και από την ανάγκη των καταναλωτών να µπορούν να διαχειρίζονται αυτόνοµα την κατανάλωση µε τη µετάβασή τους από µια κεντρική εγκατάσταση θέρµανσης στην αυτόνοµη ανεξάρτητη χρήση. Η πελατειακή βάση αυξήθηκε το 2012 κατά πελάτες (ήτοι 9,6%) και ανήλθε σε Από αυτό τον αριθµό, στις , ήταν ενεργοί πελάτες, αντιστοιχώντας σε αύξηση 8% σε σύγκριση µε την κατάσταση στις Αναπόφευκτα, τα κοινωνικά, δηµοσιονοµικά και φορολογικά µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είχαν σηµαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των οικιακών πελατών και των πελατών του δηµόσιου τοµέα να εξοφλήσουν εγκαίρως τους λογαριασµούς κατανάλωσης φυσικού αερίου. 5

6 Η Εταιρεία ενέτεινε τις προσπάθειες ανάκτησης πιστώσεων µέσω εντατικοποίησης της τηλεφωνικής είσπραξης, αύξησης του αριθµού κατάθεσης αγωγών σε συνεργασία µε εξωτερικά νοµικά γραφεία, αυστηρότερη πολιτική διακανονισµών, στενή επικοινωνία µε τους οφειλέτες του δηµοσίου και αύξηση του αριθµού διακοπών παροχής των οφειλετών. Χάρη στην αποτελεσµατική και ευέλικτη οργάνωση, η Εταιρεία ανέπτυξε πρόσθετες δραστηριότητες χωρίς να αυξηθεί ο αριθµός µόνιµων υπαλλήλων. Στις η Εταιρεία απασχολούσε 159 υπαλλήλους, 4 λιγότερους σε σχέση µε την κατάσταση στις Κατά τη διάρκεια του 2012, προσλήφθηκε προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου προκειµένου να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών και εργασιών της Εταιρείας, η διοίκηση της Εταιρείας υλοποίησε µια σειρά από έργα, µεταξύ των οποίων: σχεδιασµός και προετοιµασία για την εισαγωγή ηλεκτρονικού Συστήµατος ιαχείρισης Πελατών (CRM), εισαγωγή Συστήµατος Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών και πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο OHSAS για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η οποία χορηγήθηκε τον Ιούλιο του Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2012 χαρακτηρίστηκε από σοβαρή οικονοµική ύφεση, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τιµή και τη χαρά να ανακοινώσει στους Μετόχους της Εταιρείας ότι, σε σύγκριση µε το 2011, η Εταιρεία πέτυχε το 2012 βελτίωση των εσόδων από την πώληση φυσικού αερίου κατά 12,9%, βελτίωση των λειτουργικών κερδών κατά 5,7% και ότι τα κέρδη µετά από φόρους το 2012 υπερβαίνουν το καθαρό αποτέλεσµα του 2011 κατά 4,0%. 6

7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα έσοδα από την πώληση φυσικού αερίου το 2012 ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 12,9% έναντι του Τα λειτουργικά κέρδη διαµορφώνονται στα χιλιάδες ευρώ, έναντι χιλιάδων ευρώ το 2011, καταγράφοντας αύξηση χιλιάδων ευρώ, ήτοι 5,7%. Στη χρήση 2012, η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους ύψους χιλιάδων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σύγκριση µε τα καθαρά κέρδη του Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (εφεξής Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ) αυξήθηκαν κατά χιλιάδες ευρώ και διαµορφώθηκαν σε χιλιάδες ευρώ στις (σε χιλιάδες ευρώ) Βασικά στοιχεία Έτος 2011 Έτος 2012 Μεταβολή Απόλυτες Τιµές % Πωλήσεις φυσικού αερίου ,9% Λειτουργικά κέρδη ,7% Κέρδη µετά από φόρους ,0% Επενδύσεις ,0% Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο ,1% Ίδια κεφάλαια ,8% Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα ,1% Αριθµός προσωπικού στις * ,5% Φορολογικός συντελεστής 20% 20% 0,00 0,0% * Συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού από δανεισµό και ορισµένων υπαλλήλων που εργάζονται και για την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. ως ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης 7

8 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η ύφεση είχε µεγαλύτερο αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία το 2012 σε σχέση µε το 2011, επηρεάζοντας αρνητικά: Την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω αδυναµίας εξασφάλισης δανειοδότησης των πελατών από τις τράπεζες Την οικοδοµική δραστηριότητα Τις βιοµηχανικές δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης αερίου στην κατηγορία T5 Την αγοραστική δύναµη των πελατών, προκαλώντας έτσι µείωση στην κατανάλωση αερίου από τους πελάτες λιανικής και αντικατάσταση του φυσικού αερίου από εναλλακτικά προϊόντα όπως pellet, ηλεκτρικό ρεύµα και ξυλεία. Παρά το εξαιρετικά αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον, η Εταιρεία πέτυχε πολύ καλά αποτελέσµατα χάρη στη συνετή διαχείριση που βασίστηκε στην αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία της οργανωτικής δοµής. Μέσω της στοχευµένης ανάπτυξης του δικτύου και των συνδέσεων των οικιακών πελατών (κυρίως T2 και T3), η Εταιρεία αξιοποίησε τις ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας που χαρακτηρίζονται από: την έντονη ανταγωνιστικότητα της τιµής του αερίου έναντι αυτής του πετρελαίου θέρµανσης την ανάγκη των πελατών να µπορούν να διαχειρίζονται αυτόνοµα την κατανάλωση µε τη µετάβασή τους από µια κεντρική εγκατάσταση θέρµανσης στην αυτόνοµη ανεξάρτητη χρήση. Συνεπώς, οι εµπορικές δραστηριότητες επέτρεψαν κατά τη διάρκεια του 2012 την τόνωση της ανάπτυξης όσον αφορά τον αριθµό των πελατών και των ενεργών πελατών. Οι κύριοι δείκτες που αφορούν την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών καθώς και οι πωλήσεις φυσικού αερίου για τα 3 τελευταία έτη συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 8

9 Μεταβολή Απόλυτες Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012 Τιµές % Υπογεγραµµένες συµβάσεις κατά το έτος Αρ ,25% Υπογεγραµµένες συµβάσεις προοδευτικό Αρ ,58% Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το έτος Αρ ,06% Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης προοδευτικό Αρ ,40% Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ ,24% Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ ,06% Ενεργοί πελάτες την 31/12 Αρ ,03% Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12 Αρ ,58% Πωλήσεις αερίου κατά το έτος Εκατοµ. κ.µ. 196,7 217,9 207,9-10,0-4,61% Απόκτηση Πελατών: Το 2012 υπεγράφησαν νέα συµβόλαια σηµειώνοντας µείωση 19,25% σε σύγκριση µε το εξαιρετικά επιτυχηµένο έτος Στις ο συνολικός προοδευτικός αριθµός των υπογεγραµµένων συµβολαίων ανήλθε σε , σηµειώνοντας αύξηση 9,58% έναντι του αντίστοιχου αριθµού στις Ο αριθµός των υπογεγραµµένων συµβολαίων το 2012, αν και χαµηλότερος από τον αντίστοιχο του 2011, ξεπέρασε κατά σχεδόν 30% τον αρχικό προϋπολογισµό. Το 95% των συµβολαίων αφορούν χρήση φυσικού αερίου για αυτόνοµη θέρµανση ενώ το 5% περίπου αφορά χρήση φυσικού αερίου για κεντρική θέρµανση, οικιακή και µη καθώς και εµπορική και βιοµηχανική χρήση. Το έτος 2012 πραγµατοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες στο υφιστάµενο δίκτυο αλλά και στις περιοχές ανάπτυξης νέου δικτύου, σύµφωνα µε το Marketing Plan και βάσει των εκάστοτε τάσεων της αγοράς και των αποτελεσµάτων της εσωτερικής έρευνας. Η εµπορική καµπάνια µε την προσφορά των δωρεάν τελών σύνδεσης στην οικιακή κεντρική θέρµανση είχε ως αποτέλεσµα την υπογραφή 121 νέων συµβολαίων εντός του 2012, παρά την αντίθετη τάση της αγοράς για αυτονόµηση των διαµερισµάτων. Ενεργοποίηση Πελατών: Κύριο µέληµα της Εταιρείας αποτέλεσε η βελτιστοποίηση του δείκτη του όγκου κατανάλωσης ανά ενεργοποιηµένη παροχή. 9

10 Συνεπώς, οι πελάτες των οποίων το σηµείο αεριοδότησης, αρµοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη κατασκευαστεί καλούνται έγκαιρα και συστηµατικά να προχωρήσουν στις εργασίες υλοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης και να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση της παροχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 97% των κατασκευασµένων σηµείων παροχής να έχει πλέον ενεργοποιηθεί. Στις οι ενεργοί πελάτες της Εταιρείας ανέρχονται σε , ποσοστό αύξησης 8% ως προς τον αντίστοιχο αριθµό στο τέλος του Ο καθαρός αριθµός ενεργών πελατών αυξήθηκε το 2012 σε Ο ανωτέρω αριθµός είναι µικρότερος από τον αριθµό των ενεργοποιήσεων που ανήλθαν σε για την αντίστοιχη περίοδο. Η διαφορά προκύπτει κυρίως λόγω του µεγάλου αριθµού των απενεργοποιήσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2012 λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών και αδυναµίας των πελατών να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις αλλά και λόγω της επιλογής των πελατών για χρήση εναλλακτικών πηγών θέρµανσης. Έλεγχος µελετών πολεοδοµίας νέων κτιρίων: Οι µελέτες πολεοδοµίας που εγκρίθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 2012 ανέρχονται σε 248, παρουσιάζοντας µείωση κατά 20% ως προς το 2011, ενώ οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της εγκατάστασης που εκδόθηκαν κατόπιν διεξαγωγής αυτοψίας ανέρχονται σε 163 παρουσιάζοντας πτώση κατά 39,6% ως προς το Η µείωση αυτή είναι φυσικό επακόλουθο της µεγάλης µείωσης της οικοδοµικής δραστηριότητας σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Ανάπτυξη ικτύου Φυσικού Αερίου: Η ανάπτυξη του δικτύου επικεντρώθηκε στη βελτίωση της κάλυψης στις περιοχές µε χαµηλότερα ποσοστά εκµετάλλευσης του υφιστάµενου δικτύου όπως: Αγ. Παύλος, Σίνδος, Καλοχώρι, Ευκαρπία, Πεύκα (Ρετζίκι), Μετέωρα (Πολίχνη), Τριάδι (Θέρµη) και Περαία. 10

11 Η κάλυψη του δικτύου στους περισσότερους δήµους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, µε το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται σε 57%, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τροφοδοτηθεί άµεσα η πλειονότητα των παροχών από το ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και κατά το έτος 2012 οι εργασίες για την κατασκευή υποδοµών σε ενεργό δίκτυο στους νέους ήµους προκειµένου να αναπτυχθεί δίκτυο το οποίο θα ικανοποιήσει το µέγιστο αριθµό των αιτήσεων σύνδεσης που υποβάλλονται σε όλη την έκταση των δήµων. Οι νέες αυτές υποδοµές επηρεάζουν σηµαντικά το µέσο ποσοστό κάλυψης. Ο αριθµός των µέτρων ανά ενεργό πελάτη αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιµους παράγοντες αξιολόγησης της εκµετάλλευσης του δικτύου φυσικού αερίου. Κατά την, για το σύνολο της περιοχής της Θεσσαλονίκης ο δείκτης ανήλθε στα 6,15 m δικτύου ανά ενεργό πελάτη, παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση µε την τιµή των 6,38 m που κατεγράφη στις 31 εκεµβρίου 2011, ενώ βελτιώθηκαν και οι επιµέρους δείκτες στις περιοχές όπου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το δίκτυο. Πωλήσεις Φυσικού Αερίου: Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά το έτος 2012 ανέρχεται σε 207,9 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αποτυπώνοντας µείωση 10,0 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων, ποσοστό 4,61%, ως προς το έτος Η µείωση των πωλήσεων σε σχέση µε το 2011 είναι αποτέλεσµα κατά κύριο λόγο των καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη χειµερινή περίοδο αλλά και της µείωσης της κατανάλωσης κατά 8,57% στη βιοµηχανική κατηγορία Τ5, ως αποτέλεσµα της µείωσης της παραγωγής. 11

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ιανοµή φυσικού αερίου Κατά τη διάρκεια του 2012, και ιδίως στο δεύτερο εξάµηνο του έτους, υπήρξε σηµαντική αύξηση του αριθµού νέων συµβολαίων από την Εµπορική ιεύθυνση, γεγονός το οποίο είχε άµεσο αντίκτυπο στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατασκευής και ενεργοποίησης των πελατών. ιαχείριση ικτύου και Έκτακτη Επέµβαση Όσον αφορά τις δραστηριότητες ιαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός από τις προγραµµατισµένες ετήσιες επεµβάσεις, πραγµατοποιείται επίσης µία σειρά πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε θέµατα ασφάλειας του συστήµατος διανοµής του φυσικού αερίου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 ( ιαχείριση και Συντήρηση των δικτύων διανοµής αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης). Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισηµαίνονται ειδικότερα οι εξής: - Η προγραµµατισµένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανοµής χαµηλής και µέσης πίεσης. Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισµό των διαρροών αερίου µε τη χρήση κατάλληλου εποχούµενου εξοπλισµού. Για τα τµήµατα εκείνα στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε όχηµα, η εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται πεζή µε φορητό εξοπλισµό. Οι διαρροές που εντοπίζονται καταγράφονται σε ηµερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες για τον προεντοπισµό κάθε ξεχωριστής µη φυσιολογικής κατάστασης. Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 διενεργήθηκε εποχούµενη αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 515 χιλιοµέτρων περίπου και πεζή αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 10,5 χιλιοµέτρων περίπου ενώ ελέγχθηκαν 2 φορές τα δίκτυα που γειτνιάζουν µε τα εργοτάξια κατασκευής του Μετρό. 12

13 - Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) µε σκοπό τον εντοπισµό εκσκαφών και εργασιών τρίτων σε χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου. - Εντός του µηνός Μαΐου 2012 οι τεχνικοί της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης έλαβαν εκπαίδευση από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας που είχε ως αντικείµενο τους Σταθµούς ιανοµής και τους ρυθµιστές πίεσης. - Εντός του µηνός Απριλίου 2012, τµήµα της τεχνικής οµάδας του προσωπικού της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έλαβε εκπαίδευση από εξειδικευµένο εξωτερικό προσωπικό που είχε ως αντικείµενο τη Συντήρηση Αποµακρυσµένων Τερµατικών Μονάδων (Σύστηµα SCADA). Κατασκευαστικές ραστηριότητες Λόγω της επιτυχίας των εµπορικών δραστηριοτήτων, σε σύγκριση µε τις αρχικές προβλέψεις για το 2012, η κατασκευή παροχετευτικών αγωγών και σηµείων αεριοδότησης στις περιοχές της ανατολικής, κεντρικής και δυτικής Θεσσαλονίκης παρουσίασε σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων που καθορίστηκε στις αρχές του Η αύξηση αυτή ήταν εντονότερη κατά το δεύτερο εξάµηνο και είχε ως συνέπεια την αναδιοργάνωση και τον επαναπρογραµµατισµό των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να υπάρξει άµεση ανταπόκριση στις συµβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι των πελατών. Η κανονική διεξαγωγή των εργασιών κατασκευής επεκτάσεων δικτύου φυσικού αερίου διασφαλίστηκε µετά το διαχωρισµό, από την Τεχνική ιεύθυνση, των έργων σε προγραµµατισµένο δίκτυο (έργα τα οποία εκτελούνται ιδίως στους ήµους Θέρµης και Θερµαϊκού) και σε επεκτάσεις δικτύου ανάλογα µε τη ζήτηση των πελατών. Αυτός ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων συνέβαλε στην οµαλότερη λειτουργία και στην εξισορρόπηση του δικτύου ενώ βελτίωσε και το συντονισµό των εργασιών. 13

14 Στον ακόλουθο πίνακα επισηµαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους 2012 και των δύο προηγουµένων ετών και η σύγκριση µε τα µεγέθη του προηγούµενου έτους: Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012 Μεταβολή Απόλυτες Τιµές % Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος χλµ. 53,2 42,7 38,4-4,3-10,02% Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό χλµ. 873,2 915,9 954,3 38,4 4,19% Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος Αρ ,64% Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό Αρ ,26% Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης κατά το έτος Αρ ,06% Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης προοδευτικό Αρ ,40% Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ ,24% Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ ,06% 14

15 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, βάσει της διοικητικής προσέγγισης, της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τα έτη 2012 και 2011: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κατάσταση Αποτελεσµάτων ( ιοικητική προσέγγιση) Μεταβολή % Μετ. Πωλήσεις φυσικού αερίου ,9% Λοιπά έσοδα (1.854) -19,7% Κόστος αγοράς φυσικού αερίου (11.608) 12,8% Κόστος προσωπικού (621) 15,3% Σταθερά έξοδα (133) 2,5% Λοιπά έξοδα (517) 46,4% Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ,9% Αποσβέσεις (749) 6,3% Λειτουργικά κέρδη ,7% Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (2.928) -76,5% Κέρδη προ φόρων (1.298) -4,0% Φόρος εισοδήµατος ,8% Κέρδη µετά από φόρους ,0% Το 2012 η Κατάσταση Αποτελεσµάτων παρουσιάζει κέρδη µετά από φόρους ύψους χιλιάδων ευρώ. Σε σύγκριση µε τα καθαρά κέρδη του 2011, καταγράφεται αύξηση κατά 947 χιλιάδες ευρώ, ήτοι 4%, που συνιστά ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα, δεδοµένων των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Τα έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου το 2012 ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 12,9% ως προς το Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους του φυσικού αερίου την οποία επιβαρύνονται οι πελάτες. 15

16 Το κόστος αγοράς φυσικού αερίου ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ, αυξηµένο κατά 12,8% έναντι του 2011, λόγω της διακύµανσης των παραµέτρων καθορισµού της τιµής του φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τη σύµβαση πώλησης αερίου. Οι ως άνω µεταβολές έχουν ως αποτέλεσµα το µικτό κέρδος (έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου µείον το κόστος αγοράς φυσικού αερίου) για το 2012 να διαµορφώνεται σε χιλιάδες ευρώ, σε σύγκριση µε το µικτό κέρδος χιλιάδες ευρώ το 2011, αυξηµένο κατά χιλιάδες ευρώ ή 13,3%. Η θετική επίδραση της αύξησης του µικτού κέρδους σε σχέση µε το 2011 µετριάζεται εν µέρει από τη µείωση των λοιπών εσόδων συνολικού ύψους χιλιάδων ευρώ (από χιλιάδες ευρώ το 2011 σε χιλιάδες ευρώ το 2012). Αυτή η µείωση των λοιπών εσόδων οφείλεται: - στη µείωση των εσόδων από τα τέλη σύνδεσης συνολικού ύψους χιλιάδων ευρώ λόγω του µικρότερου αριθµού ενεργοποιήσεων σε σχέση µε τη συγκρίσιµη περίοδο του 2011, και λόγω των ασυνήθιστα υψηλότερων θερµοκρασιών κατά τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο του το γεγονός ότι τα λοιπά έσοδα το 2011 περιλάµβαναν έκτακτα έσοδα χιλιάδων ευρώ. Το κόστος προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους εκτάκτων υπαλλήλων που παρέχονται από τρίτους) ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ, αυξηµένο κατά 621 χιλιάδες ευρώ ως προς το 2011 και οφείλεται κυρίως στο µεγαλύτερο αριθµό εποχικού προσωπικού µε τον οποίο αυξήθηκε ο µέσος αριθµός προσωπικού της Εταιρείας. Τα σταθερά έξοδα (µη συµπεριλαµβανοµένων των µεταχρεώσεων δαπανών σε πελάτες, τρίτους, εργαζόµενους και συνδεδεµένες εταιρείες) διαµορφώνονται στα χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 133 χιλιάδες ευρώ έναντι του Η αύξηση κατά 133 χιλιάδες ευρώ συνδέεται κυρίως µε την αύξηση σε: Συντήρηση δικτύου κατά 101 χιλιάδες ευρώ, λόγω της αντικατάστασης ορισµένων βαλβίδων και της επέκτασης της κάλυψης του SCADA 16

17 Προµήθειες τραπεζών και ταχυδροµείων ύψους 83 χιλιάδων ευρώ, αναφορικά µε την εντατικοποίηση των προσπαθειών είσπραξης οφειλών από τους πελάτες Καταγραφή ενδείξεων µετρητών ύψους 83 χιλιάδων ευρώ, λόγω αύξησης των πελατών και διαχείρισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών (αύξηση του αριθµού καταγραφής ενδείξεων) Αµοιβές για διοικητικές, ελεγκτικές και φοροτεχνικές συµβουλευτικές υπηρεσίες, ύψους 80 χιλιάδων ευρώ, που αφορούν κυρίως τη διενέργεια Φορολογικού Ελέγχου για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τις χρήσεις 2011 και και µειώνεται εν µέρει ως αποτέλεσµα της µείωσης σε: Έξοδα υλικοτεχνικής υποστήριξης, ταχυδροµικών αποστολών και ναύλων κατά 73 χιλιάδες ευρώ λόγω εσωτερικής διαχείρισης των αποθηκών Νοµικές υπηρεσίες και δαπάνες κατά 69 χιλιάδες ευρώ, λόγω της έκτακτης αµοιβής 200 χιλιάδων ευρώ περίπου που καταβλήθηκε το 2011, σε σχέση µε την επιστροφή ποσού του ικηγορικού Συλλόγου Έξοδα τηλεπικοινωνιών κατά 23 χιλιάδες ευρώ (-15% σε σύγκριση µε το 2011) Έξοδα διαφήµισης και µάρκετινγκ κατά 13 χιλιάδες ευρώ (-3% σε σύγκριση µε το 2011). Τα λοιπά έξοδα συνολικού ύψους χιλιάδων ευρώ σηµειώνουν αύξηση κατά 517 χιλιάδες ευρώ έναντι των αντίστοιχων του Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της πρόβλεψης Επισφαλών Απαιτήσεων, η οποία αντισταθµίστηκε από το πρόστιµο της Επιτροπής Ανταγωνισµού που καταβλήθηκε το Οι αποσβέσεις ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, αυξηµένες κατά 749 χιλιάδες ευρώ έναντι του προηγούµενης χρήσης. Αυτή η αύξηση αφορά κυρίως στην απόσβεση των νέων δικαιωµάτων χρήσης που µεταβίβασε η.επ.α., µετά την ολοκλήρωση των εργασιών για τα νέα τµήµατα του δικτύου φυσικού αερίου. 17

18 Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα ανέρχονται σε 900 χιλιάδες ευρώ. Η µείωση κατά χιλιάδες ευρώ οφείλεται κυρίως στα λιγότερα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα µετά τη µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά χιλιάδες ευρώ, τον Ιούλιο του 2011, και λόγω της απόφασης της Εταιρείας να επενδύσει 45 εκατοµµύρια ευρώ περίπου σε οµόλογα. Ο φόρος εισοδήµατος ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ και µειώθηκε κατά χιλιάδες ευρώ σε σχέση µε το Η µείωση οφείλεται κυρίως στη µείωση της επιβάρυνσης µε διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (από το 2001 ως το 2006). Τα ανωτέρω εκτιθέµενα µεγέθη έχουν ως αποτέλεσµα: - Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (µη συµπεριλαµβανοµένης της απόσβεσης επιχορηγήσεων παγίων) ύψους χιλιάδων ευρώ (αύξηση χιλιάδες ευρώ ή 5,9% έναντι του 2011) - Λειτουργικά Κέρδη χιλιάδες ευρώ (αύξηση χιλιάδες ευρώ ή 5,7% έναντι του 2011) - Κέρδη µετά από Φόρους χιλιάδες ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 947 χιλιάδων ευρώ σε σύγκριση µε τα κέρδη µετά από φόρους ύψους χιλιάδων ευρώ για το έτος

19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα έτη 2012 και 2011 βάσει της διοικητικής προσέγγισης: Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ( ιοικητική προσέγγιση) Μεταβολή % Μετ. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ,0% Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ,2% Πάγιο Ενεργητικό ,3% Επιχορηγήσεις παγίων ,6% Αναβαλλόµενα έσοδα ,9% Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,7% Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,4% Πρόβλεψη παροχών τερµατισµού απασχόλησης προσωπικού ,3% Καθαρό κεφάλαιο κίνησης ,6% Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο ,1% Ίδια κεφάλαια ,8% Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ,1% Κάλυψη κεφαλαίου ,1% Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ και αντιστοιχούν σε µείωση χιλιάδων ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η καθαρή µείωση συνίσταται: - σε προσθήκες χιλιάδες ευρώ - σε αποσβέσεις 502 χιλιάδες ευρώ - στην αξία των µεταβιβαζόµενων παγίων περιουσιακών στοιχείων στη.επ.α. ύψους χιλιάδων ευρώ, τα οποία έως ότου ολοκληρωθούν και τεθούν σε λειτουργία εγγράφονται ως έργα υπό εκτέλεση στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Όταν τεθούν σε λειτουργία µεταβιβάζονται στη.επ.α. και τιµολογούνται από τη.επ.α. ως δικαιώµατα χρήσης του δικτύου - σε καθαρές µειώσεις (αναπόσβεστη αξία πωληθέντων παγίων) 1 χιλιάδες ευρώ. 19

20 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους χιλιάδων ευρώ αφορούν κυρίως τα δικαιώµατα χρήσης του δικτύου της.επ.α. Η καθαρή αύξηση κατά χιλιάδες ευρώ οφείλεται στη µεταφορά από τα ενσώµατα πάγια ύψους χιλιάδων ευρώ, µείον την απόσβεση της χρήσης ύψους χιλιάδων ευρώ. Οι επιχορηγήσεις παγίων ύψους χιλιάδων ευρώ αφορούν τις επιχορηγήσεις που λήφθηκαν από το ελληνικό κράτος και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του δικαιώµατος χρήσης του δικτύου, δηλαδή έως το Το 2012 η Εταιρεία δεν έλαβε νέα επιχορήγηση. Τα αναβαλλόµενα έσοδα ύψους χιλιάδων ευρώ αφορούν το µακροπρόθεσµο ποσό των τελών σύνδεσης που πληρώθηκε από τους πελάτες έως το 2008 και αποσβένεται κατά τη διάρκεια της άδειας διανοµής. Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους χιλιάδων ευρώ αφορούν κυρίως σε αναβαλλόµενους φόρους και τις εγγυήσεις που καταβάλλονται σε τρίτους για διάφορες µισθώσεις. Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ύψους χιλιάδων ευρώ αναφέρονται στις εγγυήσεις που λαµβάνονται από πελάτες, η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά χιλιάδες ευρώ λόγω των νέων ενεργοποιήσεων που έγιναν µέσα στη χρήση. Η πρόβλεψη παροχών τερµατισµού απασχόλησης προσωπικού ύψους 556 χιλιάδων ευρώ αυξήθηκε κατά 43 χιλιάδες ευρώ σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσό στις , ως αποτέλεσµα της καθαρής πρόβλεψης που σχηµατίστηκε στη χρήση

21 Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ και αναλύεται ως εξής: Καθαρό κεφάλαιο κίνησης Μεταβολή % Μετ. Αποθέµατα ,7% Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ,0% Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ,7% Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι ,8% Καθαρό κεφάλαιο κίνησης ,6% Η καθαρή µείωση κατά χιλιάδες ευρώ οφείλεται στις ακόλουθες µεταβολές: Μείωση των αποθεµάτων κατά 63 χιλιάδες ευρώ, κυρίως λόγω της αγοράς υλικών για εργασίες συντήρησης Μείωση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά χιλιάδες ευρώ λόγω της πτώσης της κατανάλωσης από τους πελάτες εξαιτίας των καλών καιρικών συνθηκών κατά τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο Μείωση των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 445 χιλιάδες ευρώ λόγω της µείωσης των εµπορικών υποχρεώσεων προς τη.επ.α. για αγορά φυσικού αερίου και των εµπορικών υποχρεώσεων προς κατασκευαστές Μείωση των πληρωτέων φόρων εισοδήµατος κατά 909 χιλιάδες ευρώ λόγω πληρωµής δόσεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων. Η ιοίκηση εκτιµά ότι οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους χιλιάδων ευρώ είναι επαρκείς για την κάλυψη όλων των ληξιπρόθεσµων ποσών άνω των 12 µηνών τα οποία δεν καλύπτονται από εγγυήσεις. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ. Η αύξηση κατά χιλιάδες ευρώ έναντι του αντίστοιχου ποσού στις οφείλεται: - στα καθαρά κέρδη της χρήσης ύψους χιλιάδων ευρώ - στη διανοµή µερισµάτων χιλιάδες ευρώ - στην αναγνώριση αποθεµατικού από την αποτίµηση των κατεχόµενων οµολόγων ύψους 38 χιλιάδων ευρώ. 21

22 Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ και παρουσιάζονται αυξηµένα κατά χιλιάδες ευρώ έναντι του αντίστοιχου ποσού στις λόγω των θετικών ταµειακών ροών στη χρήση Αυτές οι ταµειακές ροές αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα και αποτελούν το άθροισµα των θετικών ταµειακών ροών που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες, των αρνητικών ταµειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες και των αρνητικών ταµειακών ροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες λόγω των καταβληθέντων µερισµάτων. Το 2011 οι συνολικές ταµειακές ροές ήταν αρνητικές κατά το ποσό ύψους χιλιάδων ευρώ, κυρίως λόγω της µείωσης µετοχικού κεφαλαίου κατά χιλιάδες ευρώ. Κατάσταση Ταµειακών Ροών ( ιοικητική προσέγγιση) Μεταβολή % Μετ. Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,0% Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ,4% Μερίσµατα πληρωθέντα ,8% Μείωση µετοχικού κεφαλαίου ,0% Free cash flow ,4% Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης ,6% Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της χρήσης ,1% (Μείωση) / Αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,4% 22

23 ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ 1. ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Οικονοµικής ιαρθρώσεως '' 2012 '' '' 2011 '' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,29 0,29 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5,73 5,88 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,20 1,21 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3,22 3,07 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,69 0,67 2. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ '' 2012 '' '' 2011 '' Αποδόσεως και Αποδοτικότητας ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14,46% 15,37% ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11,62% 12,20% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 17,72% 18,54% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ / Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 63,63% 58,02% ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,60% 9,19% ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,20% 8,92% ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ 22,63% 22,98% 3. ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ '' 2012 '' '' 2011 '' ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 8,77 7,96 ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΕΣ 41,62 45,84 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 6,38 7,05 ΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 57,24 51,78 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΓΙΩΝ 0,77 0,71 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,54 0,46 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5,02 4,74 ΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 72,65 77,04 23

24 ιαχείριση κινδύνων Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοσή της. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης οικονοµικής θέσης περιλαµβάνουν διαθέσιµα, εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση καθώς και τις εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε στόχο την αντιστάθµιση ανάληψης κινδύνων. Η Εταιρεία δεν συµµετέχει σε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που θα µπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων και επιτοκίων. α) Κίνδυνοι αγοράς i) Κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο περιορίζεται µόνο στη προµήθεια υλικών και κάποιων υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές δεν είναι ουσιαστικές για την λειτουργία της Εταιρείας. Εποµένως, δεν χρησιµοποιείται κάποιο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την µείωση αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυµάνσεις των τιµών συναλλάγµατος ενσωµατώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 24

25 ii) Κίνδυνος χρηµατιστηριακής τιµής προϊόντων Η Εταιρεία αγοράζει και διανέµει το φυσικό αέριο µόνο σε Ευρώ αλλά έχει µια σηµαντική έκθεση κινδύνου στις τιµές προϊόντων του φυσικού αερίου δεδοµένου ότι το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις στις τιµές του πετρελαίου και οι τιµές πώλησης είναι ρυθµισµένες σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά καύσιµα. Η Εταιρεία αντισταθµίζει κατά ένα µεγάλο µέρος αυτόν τον κίνδυνο µε το να µεταβιβάζει τις αυξήσεις τιµών στους πελάτες και δεν χρησιµοποιεί αντισταθµιστικά προϊόντα και υπηρεσίες iii) Κίνδυνος τιµών επιτοκίων Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά µε τις αλλαγές στις τιµές των επιτοκίων συνδέεται κατά κύριο λόγο µε τις βραχυπρόθεσµες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε προθεσµιακές καταθέσεις ή καταθέσεις όψεως προκειµένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα. Η Εταιρεία δεν αντισταθµίζει τους κινδύνους από τις επενδύσεις της ή από τα δάνεια. β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο µεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος (καθαρός από την αξία των ενεχύρων ή άλλων εγγυήσεων) σε περίπτωση που τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά µε κάθε κατηγορία αναγνωρισµένου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων, όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό µείον την αξία των εγγυήσεων/ενεχύρων. Σχετικά µε την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας αναφέρουµε ότι όλοι οι πελάτες έχουν πίστωση 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης των λογαριασµών τους, εκτός από τους πελάτες που είναι ΝΠ όπου η πίστωση έχει οριστεί στις 40 ηµέρες. Η Εταιρεία σχηµατίζει επαρκείς προβλέψεις για όλους τους πιστωτικούς κινδύνους. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη διατήρηση ικανοποιητικών µετρητών και ισοδυνάµων στοιχείων και την επάρκεια χρηµατοπιστωτικής διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία µέχρι τώρα. Η ιοίκηση παρακολουθεί την ρευστότητα της Εταιρείας µε βάση τις ανάγκες των ταµειακών εισροών και εκροών της. Στη χρήση 2012 η Εταιρεία, προκειµένου να διασφαλίσει τα ταµειακά της διαθέσιµα, µετέτρεψε ένα µεγάλο µέρος αυτών σε οµόλογα τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. 25

26 ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ ΩΝ Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. στις 31 εκεµβρίου 2012 εµφανίζει καθαρό κέρδος ύψους ,26 ευρώ. Προτείνεται η διανοµή του καθαρού κέρδους ποσού ,26 ευρώ ως εξής: Τακτικό αποθεµατικό ,16 Μερίσµατα προς διανοµή ,10 Σύνολο ,26 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 προβλέπεται η απόκτηση νέων πελατών και η πώληση περίπου 221,4 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού αερίου. Προβλέπεται ότι η επόµενη διαχειριστική χρήση θα κλείσει µε θετικό αποτέλεσµα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης εκεµβρίου 2012, που να επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση των Οικονοµικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 26

27 Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2013 ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΪΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α..Τ.: ΑΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που αποτελείται από είκοσι επτά (27) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 15/02/2013. Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011. και 49% ENI HELLAS).

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011. και 49% ENI HELLAS). ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής :

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής : Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω:

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007. Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 30326829000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62841/42/Β/07/0008) Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2014 έως 31.12.2014) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα