Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη"

Transcript

1 της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 7 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως "Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ή "Εταιρεία") ιδρύθηκε το έτος 2000 ως Ανώνυµη Εταιρεία σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία. Η Εταιρεία είναι ο αποκλειστικός κατασκευαστής και χειριστής του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου και ο αποκλειστικός πάροχος φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σε πελάτες µε κατανάλωση µικρότερη από 100 GWh, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μετόχων η οποία βασίστηκε στο Νόµο 2364/95 όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 2528/97. Η Εταιρεία εδρεύει στην οδό Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7, Τ.Κ , Μενεµένη, Θεσσαλονίκη, όπου εγκαταστάθηκε από το Μάρτιο του Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ελέγχεται από κοινού από τη.επ.α. Α.Ε. (51% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) και από την ENI S.p.A. (49% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας). Η Ε..Α. Α.Ε., πρώην πλειοψηφικός µέτοχος της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., συγχωνεύτηκε δι απορροφήσεως από τη.επ.α. Α.Ε. στις 23 εκεµβρίου Η ENI HELLAS S.p.A, αρχικός µέτοχος µειοψηφίας της Εταιρείας, που αποτελούσε 100% θυγατρική της ENI S.p.A., απορροφήθηκε από την ENI S.p.A. στις 17 Οκτωβρίου 2012 µε έναρξη ισχύος από 1 Νοεµβρίου Σήµερα, το µετοχικό κεφάλαιο της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβληµένο. Η τρέχουσα µετοχική δοµή της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι η ακόλουθη: (1).ΕΠ.Α. A.E.: µετοχές, ήτοι ποσοστό 51% (2) ENI S.p.A.: µετοχές, ήτοι ποσοστό 49%. Η Εταιρεία έχει ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου που προβλέπει η Άδεια. Στις περιοχές αδείας και µέχρι το 2029, οι δραστηριότητες πώλησης φυσικού αερίου της Εταιρείας αφορούν πελάτες µε ετήσια κατανάλωση µικρότερη των 100 GWh. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σύµβαση πώλησης αερίου, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση αγοράς ελαχίστων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τη.επ.α. Α.Ε. Λόγω των πολύ ήπιων καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειµώνα, η Εταιρεία αγόρασε λιγότερες από τις ελάχιστες ποσότητες αλλά ήταν σε θέση να διαπραγµατευτεί µε τη.επ.α. τη µη επιβολή προστίµου για το έτος

4 Το δικαίωµα χρήσης του δικτύου εκχωρήθηκε στην Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την Ε..Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. το έτος Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων χρήσης δικτύου που µεταβίβασε η Ε..Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. καταβλήθηκε σε µετρητά ως µετοχικό κεφάλαιο από τον επενδυτή ITALGAS HELLAS S.p.A. (πλέον ENI S.p.A.). Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατέχει την άδεια αποκλειστικής χρήσης του δικτύου για 30 έτη από την ίδρυσή της. Το σύνολο του νεοκατασκευασθέντος δικτύου µεταβιβάζεται ως «ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο» στη.επ.α. Α.Ε., σε αντάλλαγµα του δικαιώµατος χρήσης που ισχύει για την εναποµένουσα περίοδο παραχώρησης. Καµία πράξη τοις µετρητοίς δεν πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των συναλλαγών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στα ακόλουθα υποκαταστήµατα, τα οποία µισθώνει: Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών 1. Μενεµένη Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7 2. Καλαµαριά Σωκράτους Χαριλάου Παπαναστασίου 90 Αποθηκευτικοί και Λοιποί χώροι 1. Καλοχώρι Ανατολικής Θράκης 10 4

5 Κύριοι Μέτοχοι, Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε στις σηµειώθηκε περαιτέρω επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης στη χώρα. Εκτιµάται ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας θα µειωθεί κατά 6,0%, το εθνικό χρέος θα ανέλθει στο 175,6% του ΑΕΠ, το έλλειµµα θα κυµανθεί στο 6,6% και το ποσοστό ανεργίας θα υπερβεί το 25%. εδοµένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και οι οποίες οδήγησαν σε µείωση της δραστηριότητας στο βιοµηχανικό κλάδο και σε συρρίκνωση της αγοραστικής δύναµης των οικιακών πελατών, λόγω και του υψηλού ποσοστού ΦΠΑ και της επιβολής νέων φόρων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, η Εταιρεία µας πέτυχε περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, όσον αφορά τόσο την απόκτηση νέων πελατών όσο και τις επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια του 2012, κατασκευάστηκαν περισσότερα από 38 χλµ. νέου δικτύου αγωγών και περίπου νέα σηµεία αεριοδότησης στους διάφορους αστικούς δήµους της Θεσσαλονίκης, µε το προοδευτικό σύνολο των κατασκευασθέντων σηµείων αεριοδότησης να διαµορφώνεται στα στις Μέσω της στοχευµένης ανάπτυξης του δικτύου και των συνδέσεων των οικιακών πελατών (κυρίως Τ2 και Τ3), η Εταιρεία αξιοποίησε τις ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας που χαρακτηρίζονται από την έντονη ανταγωνιστικότητα της τιµής του αερίου έναντι αυτής του πετρελαίου θέρµανσης και από την ανάγκη των καταναλωτών να µπορούν να διαχειρίζονται αυτόνοµα την κατανάλωση µε τη µετάβασή τους από µια κεντρική εγκατάσταση θέρµανσης στην αυτόνοµη ανεξάρτητη χρήση. Η πελατειακή βάση αυξήθηκε το 2012 κατά πελάτες (ήτοι 9,6%) και ανήλθε σε Από αυτό τον αριθµό, στις , ήταν ενεργοί πελάτες, αντιστοιχώντας σε αύξηση 8% σε σύγκριση µε την κατάσταση στις Αναπόφευκτα, τα κοινωνικά, δηµοσιονοµικά και φορολογικά µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είχαν σηµαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των οικιακών πελατών και των πελατών του δηµόσιου τοµέα να εξοφλήσουν εγκαίρως τους λογαριασµούς κατανάλωσης φυσικού αερίου. 5

6 Η Εταιρεία ενέτεινε τις προσπάθειες ανάκτησης πιστώσεων µέσω εντατικοποίησης της τηλεφωνικής είσπραξης, αύξησης του αριθµού κατάθεσης αγωγών σε συνεργασία µε εξωτερικά νοµικά γραφεία, αυστηρότερη πολιτική διακανονισµών, στενή επικοινωνία µε τους οφειλέτες του δηµοσίου και αύξηση του αριθµού διακοπών παροχής των οφειλετών. Χάρη στην αποτελεσµατική και ευέλικτη οργάνωση, η Εταιρεία ανέπτυξε πρόσθετες δραστηριότητες χωρίς να αυξηθεί ο αριθµός µόνιµων υπαλλήλων. Στις η Εταιρεία απασχολούσε 159 υπαλλήλους, 4 λιγότερους σε σχέση µε την κατάσταση στις Κατά τη διάρκεια του 2012, προσλήφθηκε προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου προκειµένου να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών και εργασιών της Εταιρείας, η διοίκηση της Εταιρείας υλοποίησε µια σειρά από έργα, µεταξύ των οποίων: σχεδιασµός και προετοιµασία για την εισαγωγή ηλεκτρονικού Συστήµατος ιαχείρισης Πελατών (CRM), εισαγωγή Συστήµατος Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών και πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο OHSAS για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η οποία χορηγήθηκε τον Ιούλιο του Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2012 χαρακτηρίστηκε από σοβαρή οικονοµική ύφεση, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τιµή και τη χαρά να ανακοινώσει στους Μετόχους της Εταιρείας ότι, σε σύγκριση µε το 2011, η Εταιρεία πέτυχε το 2012 βελτίωση των εσόδων από την πώληση φυσικού αερίου κατά 12,9%, βελτίωση των λειτουργικών κερδών κατά 5,7% και ότι τα κέρδη µετά από φόρους το 2012 υπερβαίνουν το καθαρό αποτέλεσµα του 2011 κατά 4,0%. 6

7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα έσοδα από την πώληση φυσικού αερίου το 2012 ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 12,9% έναντι του Τα λειτουργικά κέρδη διαµορφώνονται στα χιλιάδες ευρώ, έναντι χιλιάδων ευρώ το 2011, καταγράφοντας αύξηση χιλιάδων ευρώ, ήτοι 5,7%. Στη χρήση 2012, η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους ύψους χιλιάδων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σύγκριση µε τα καθαρά κέρδη του Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (εφεξής Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ) αυξήθηκαν κατά χιλιάδες ευρώ και διαµορφώθηκαν σε χιλιάδες ευρώ στις (σε χιλιάδες ευρώ) Βασικά στοιχεία Έτος 2011 Έτος 2012 Μεταβολή Απόλυτες Τιµές % Πωλήσεις φυσικού αερίου ,9% Λειτουργικά κέρδη ,7% Κέρδη µετά από φόρους ,0% Επενδύσεις ,0% Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο ,1% Ίδια κεφάλαια ,8% Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα ,1% Αριθµός προσωπικού στις * ,5% Φορολογικός συντελεστής 20% 20% 0,00 0,0% * Συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού από δανεισµό και ορισµένων υπαλλήλων που εργάζονται και για την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. ως ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης 7

8 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η ύφεση είχε µεγαλύτερο αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία το 2012 σε σχέση µε το 2011, επηρεάζοντας αρνητικά: Την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω αδυναµίας εξασφάλισης δανειοδότησης των πελατών από τις τράπεζες Την οικοδοµική δραστηριότητα Τις βιοµηχανικές δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης αερίου στην κατηγορία T5 Την αγοραστική δύναµη των πελατών, προκαλώντας έτσι µείωση στην κατανάλωση αερίου από τους πελάτες λιανικής και αντικατάσταση του φυσικού αερίου από εναλλακτικά προϊόντα όπως pellet, ηλεκτρικό ρεύµα και ξυλεία. Παρά το εξαιρετικά αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον, η Εταιρεία πέτυχε πολύ καλά αποτελέσµατα χάρη στη συνετή διαχείριση που βασίστηκε στην αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία της οργανωτικής δοµής. Μέσω της στοχευµένης ανάπτυξης του δικτύου και των συνδέσεων των οικιακών πελατών (κυρίως T2 και T3), η Εταιρεία αξιοποίησε τις ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας που χαρακτηρίζονται από: την έντονη ανταγωνιστικότητα της τιµής του αερίου έναντι αυτής του πετρελαίου θέρµανσης την ανάγκη των πελατών να µπορούν να διαχειρίζονται αυτόνοµα την κατανάλωση µε τη µετάβασή τους από µια κεντρική εγκατάσταση θέρµανσης στην αυτόνοµη ανεξάρτητη χρήση. Συνεπώς, οι εµπορικές δραστηριότητες επέτρεψαν κατά τη διάρκεια του 2012 την τόνωση της ανάπτυξης όσον αφορά τον αριθµό των πελατών και των ενεργών πελατών. Οι κύριοι δείκτες που αφορούν την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών καθώς και οι πωλήσεις φυσικού αερίου για τα 3 τελευταία έτη συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 8

9 Μεταβολή Απόλυτες Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012 Τιµές % Υπογεγραµµένες συµβάσεις κατά το έτος Αρ ,25% Υπογεγραµµένες συµβάσεις προοδευτικό Αρ ,58% Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το έτος Αρ ,06% Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης προοδευτικό Αρ ,40% Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ ,24% Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ ,06% Ενεργοί πελάτες την 31/12 Αρ ,03% Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12 Αρ ,58% Πωλήσεις αερίου κατά το έτος Εκατοµ. κ.µ. 196,7 217,9 207,9-10,0-4,61% Απόκτηση Πελατών: Το 2012 υπεγράφησαν νέα συµβόλαια σηµειώνοντας µείωση 19,25% σε σύγκριση µε το εξαιρετικά επιτυχηµένο έτος Στις ο συνολικός προοδευτικός αριθµός των υπογεγραµµένων συµβολαίων ανήλθε σε , σηµειώνοντας αύξηση 9,58% έναντι του αντίστοιχου αριθµού στις Ο αριθµός των υπογεγραµµένων συµβολαίων το 2012, αν και χαµηλότερος από τον αντίστοιχο του 2011, ξεπέρασε κατά σχεδόν 30% τον αρχικό προϋπολογισµό. Το 95% των συµβολαίων αφορούν χρήση φυσικού αερίου για αυτόνοµη θέρµανση ενώ το 5% περίπου αφορά χρήση φυσικού αερίου για κεντρική θέρµανση, οικιακή και µη καθώς και εµπορική και βιοµηχανική χρήση. Το έτος 2012 πραγµατοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες στο υφιστάµενο δίκτυο αλλά και στις περιοχές ανάπτυξης νέου δικτύου, σύµφωνα µε το Marketing Plan και βάσει των εκάστοτε τάσεων της αγοράς και των αποτελεσµάτων της εσωτερικής έρευνας. Η εµπορική καµπάνια µε την προσφορά των δωρεάν τελών σύνδεσης στην οικιακή κεντρική θέρµανση είχε ως αποτέλεσµα την υπογραφή 121 νέων συµβολαίων εντός του 2012, παρά την αντίθετη τάση της αγοράς για αυτονόµηση των διαµερισµάτων. Ενεργοποίηση Πελατών: Κύριο µέληµα της Εταιρείας αποτέλεσε η βελτιστοποίηση του δείκτη του όγκου κατανάλωσης ανά ενεργοποιηµένη παροχή. 9

10 Συνεπώς, οι πελάτες των οποίων το σηµείο αεριοδότησης, αρµοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη κατασκευαστεί καλούνται έγκαιρα και συστηµατικά να προχωρήσουν στις εργασίες υλοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης και να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση της παροχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 97% των κατασκευασµένων σηµείων παροχής να έχει πλέον ενεργοποιηθεί. Στις οι ενεργοί πελάτες της Εταιρείας ανέρχονται σε , ποσοστό αύξησης 8% ως προς τον αντίστοιχο αριθµό στο τέλος του Ο καθαρός αριθµός ενεργών πελατών αυξήθηκε το 2012 σε Ο ανωτέρω αριθµός είναι µικρότερος από τον αριθµό των ενεργοποιήσεων που ανήλθαν σε για την αντίστοιχη περίοδο. Η διαφορά προκύπτει κυρίως λόγω του µεγάλου αριθµού των απενεργοποιήσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2012 λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών και αδυναµίας των πελατών να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις αλλά και λόγω της επιλογής των πελατών για χρήση εναλλακτικών πηγών θέρµανσης. Έλεγχος µελετών πολεοδοµίας νέων κτιρίων: Οι µελέτες πολεοδοµίας που εγκρίθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 2012 ανέρχονται σε 248, παρουσιάζοντας µείωση κατά 20% ως προς το 2011, ενώ οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της εγκατάστασης που εκδόθηκαν κατόπιν διεξαγωγής αυτοψίας ανέρχονται σε 163 παρουσιάζοντας πτώση κατά 39,6% ως προς το Η µείωση αυτή είναι φυσικό επακόλουθο της µεγάλης µείωσης της οικοδοµικής δραστηριότητας σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Ανάπτυξη ικτύου Φυσικού Αερίου: Η ανάπτυξη του δικτύου επικεντρώθηκε στη βελτίωση της κάλυψης στις περιοχές µε χαµηλότερα ποσοστά εκµετάλλευσης του υφιστάµενου δικτύου όπως: Αγ. Παύλος, Σίνδος, Καλοχώρι, Ευκαρπία, Πεύκα (Ρετζίκι), Μετέωρα (Πολίχνη), Τριάδι (Θέρµη) και Περαία. 10

11 Η κάλυψη του δικτύου στους περισσότερους δήµους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, µε το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται σε 57%, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τροφοδοτηθεί άµεσα η πλειονότητα των παροχών από το ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και κατά το έτος 2012 οι εργασίες για την κατασκευή υποδοµών σε ενεργό δίκτυο στους νέους ήµους προκειµένου να αναπτυχθεί δίκτυο το οποίο θα ικανοποιήσει το µέγιστο αριθµό των αιτήσεων σύνδεσης που υποβάλλονται σε όλη την έκταση των δήµων. Οι νέες αυτές υποδοµές επηρεάζουν σηµαντικά το µέσο ποσοστό κάλυψης. Ο αριθµός των µέτρων ανά ενεργό πελάτη αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιµους παράγοντες αξιολόγησης της εκµετάλλευσης του δικτύου φυσικού αερίου. Κατά την, για το σύνολο της περιοχής της Θεσσαλονίκης ο δείκτης ανήλθε στα 6,15 m δικτύου ανά ενεργό πελάτη, παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση µε την τιµή των 6,38 m που κατεγράφη στις 31 εκεµβρίου 2011, ενώ βελτιώθηκαν και οι επιµέρους δείκτες στις περιοχές όπου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το δίκτυο. Πωλήσεις Φυσικού Αερίου: Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά το έτος 2012 ανέρχεται σε 207,9 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αποτυπώνοντας µείωση 10,0 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων, ποσοστό 4,61%, ως προς το έτος Η µείωση των πωλήσεων σε σχέση µε το 2011 είναι αποτέλεσµα κατά κύριο λόγο των καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη χειµερινή περίοδο αλλά και της µείωσης της κατανάλωσης κατά 8,57% στη βιοµηχανική κατηγορία Τ5, ως αποτέλεσµα της µείωσης της παραγωγής. 11

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ιανοµή φυσικού αερίου Κατά τη διάρκεια του 2012, και ιδίως στο δεύτερο εξάµηνο του έτους, υπήρξε σηµαντική αύξηση του αριθµού νέων συµβολαίων από την Εµπορική ιεύθυνση, γεγονός το οποίο είχε άµεσο αντίκτυπο στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατασκευής και ενεργοποίησης των πελατών. ιαχείριση ικτύου και Έκτακτη Επέµβαση Όσον αφορά τις δραστηριότητες ιαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός από τις προγραµµατισµένες ετήσιες επεµβάσεις, πραγµατοποιείται επίσης µία σειρά πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε θέµατα ασφάλειας του συστήµατος διανοµής του φυσικού αερίου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 ( ιαχείριση και Συντήρηση των δικτύων διανοµής αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης). Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισηµαίνονται ειδικότερα οι εξής: - Η προγραµµατισµένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανοµής χαµηλής και µέσης πίεσης. Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισµό των διαρροών αερίου µε τη χρήση κατάλληλου εποχούµενου εξοπλισµού. Για τα τµήµατα εκείνα στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε όχηµα, η εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται πεζή µε φορητό εξοπλισµό. Οι διαρροές που εντοπίζονται καταγράφονται σε ηµερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες για τον προεντοπισµό κάθε ξεχωριστής µη φυσιολογικής κατάστασης. Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 διενεργήθηκε εποχούµενη αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 515 χιλιοµέτρων περίπου και πεζή αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 10,5 χιλιοµέτρων περίπου ενώ ελέγχθηκαν 2 φορές τα δίκτυα που γειτνιάζουν µε τα εργοτάξια κατασκευής του Μετρό. 12

13 - Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) µε σκοπό τον εντοπισµό εκσκαφών και εργασιών τρίτων σε χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου. - Εντός του µηνός Μαΐου 2012 οι τεχνικοί της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης έλαβαν εκπαίδευση από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας που είχε ως αντικείµενο τους Σταθµούς ιανοµής και τους ρυθµιστές πίεσης. - Εντός του µηνός Απριλίου 2012, τµήµα της τεχνικής οµάδας του προσωπικού της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έλαβε εκπαίδευση από εξειδικευµένο εξωτερικό προσωπικό που είχε ως αντικείµενο τη Συντήρηση Αποµακρυσµένων Τερµατικών Μονάδων (Σύστηµα SCADA). Κατασκευαστικές ραστηριότητες Λόγω της επιτυχίας των εµπορικών δραστηριοτήτων, σε σύγκριση µε τις αρχικές προβλέψεις για το 2012, η κατασκευή παροχετευτικών αγωγών και σηµείων αεριοδότησης στις περιοχές της ανατολικής, κεντρικής και δυτικής Θεσσαλονίκης παρουσίασε σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων που καθορίστηκε στις αρχές του Η αύξηση αυτή ήταν εντονότερη κατά το δεύτερο εξάµηνο και είχε ως συνέπεια την αναδιοργάνωση και τον επαναπρογραµµατισµό των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να υπάρξει άµεση ανταπόκριση στις συµβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι των πελατών. Η κανονική διεξαγωγή των εργασιών κατασκευής επεκτάσεων δικτύου φυσικού αερίου διασφαλίστηκε µετά το διαχωρισµό, από την Τεχνική ιεύθυνση, των έργων σε προγραµµατισµένο δίκτυο (έργα τα οποία εκτελούνται ιδίως στους ήµους Θέρµης και Θερµαϊκού) και σε επεκτάσεις δικτύου ανάλογα µε τη ζήτηση των πελατών. Αυτός ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων συνέβαλε στην οµαλότερη λειτουργία και στην εξισορρόπηση του δικτύου ενώ βελτίωσε και το συντονισµό των εργασιών. 13

14 Στον ακόλουθο πίνακα επισηµαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους 2012 και των δύο προηγουµένων ετών και η σύγκριση µε τα µεγέθη του προηγούµενου έτους: Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012 Μεταβολή Απόλυτες Τιµές % Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος χλµ. 53,2 42,7 38,4-4,3-10,02% Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό χλµ. 873,2 915,9 954,3 38,4 4,19% Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος Αρ ,64% Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό Αρ ,26% Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης κατά το έτος Αρ ,06% Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης προοδευτικό Αρ ,40% Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ ,24% Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ ,06% 14

15 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, βάσει της διοικητικής προσέγγισης, της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τα έτη 2012 και 2011: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κατάσταση Αποτελεσµάτων ( ιοικητική προσέγγιση) Μεταβολή % Μετ. Πωλήσεις φυσικού αερίου ,9% Λοιπά έσοδα (1.854) -19,7% Κόστος αγοράς φυσικού αερίου (11.608) 12,8% Κόστος προσωπικού (621) 15,3% Σταθερά έξοδα (133) 2,5% Λοιπά έξοδα (517) 46,4% Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ,9% Αποσβέσεις (749) 6,3% Λειτουργικά κέρδη ,7% Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (2.928) -76,5% Κέρδη προ φόρων (1.298) -4,0% Φόρος εισοδήµατος ,8% Κέρδη µετά από φόρους ,0% Το 2012 η Κατάσταση Αποτελεσµάτων παρουσιάζει κέρδη µετά από φόρους ύψους χιλιάδων ευρώ. Σε σύγκριση µε τα καθαρά κέρδη του 2011, καταγράφεται αύξηση κατά 947 χιλιάδες ευρώ, ήτοι 4%, που συνιστά ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα, δεδοµένων των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Τα έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου το 2012 ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 12,9% ως προς το Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους του φυσικού αερίου την οποία επιβαρύνονται οι πελάτες. 15

16 Το κόστος αγοράς φυσικού αερίου ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ, αυξηµένο κατά 12,8% έναντι του 2011, λόγω της διακύµανσης των παραµέτρων καθορισµού της τιµής του φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τη σύµβαση πώλησης αερίου. Οι ως άνω µεταβολές έχουν ως αποτέλεσµα το µικτό κέρδος (έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου µείον το κόστος αγοράς φυσικού αερίου) για το 2012 να διαµορφώνεται σε χιλιάδες ευρώ, σε σύγκριση µε το µικτό κέρδος χιλιάδες ευρώ το 2011, αυξηµένο κατά χιλιάδες ευρώ ή 13,3%. Η θετική επίδραση της αύξησης του µικτού κέρδους σε σχέση µε το 2011 µετριάζεται εν µέρει από τη µείωση των λοιπών εσόδων συνολικού ύψους χιλιάδων ευρώ (από χιλιάδες ευρώ το 2011 σε χιλιάδες ευρώ το 2012). Αυτή η µείωση των λοιπών εσόδων οφείλεται: - στη µείωση των εσόδων από τα τέλη σύνδεσης συνολικού ύψους χιλιάδων ευρώ λόγω του µικρότερου αριθµού ενεργοποιήσεων σε σχέση µε τη συγκρίσιµη περίοδο του 2011, και λόγω των ασυνήθιστα υψηλότερων θερµοκρασιών κατά τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο του το γεγονός ότι τα λοιπά έσοδα το 2011 περιλάµβαναν έκτακτα έσοδα χιλιάδων ευρώ. Το κόστος προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους εκτάκτων υπαλλήλων που παρέχονται από τρίτους) ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ, αυξηµένο κατά 621 χιλιάδες ευρώ ως προς το 2011 και οφείλεται κυρίως στο µεγαλύτερο αριθµό εποχικού προσωπικού µε τον οποίο αυξήθηκε ο µέσος αριθµός προσωπικού της Εταιρείας. Τα σταθερά έξοδα (µη συµπεριλαµβανοµένων των µεταχρεώσεων δαπανών σε πελάτες, τρίτους, εργαζόµενους και συνδεδεµένες εταιρείες) διαµορφώνονται στα χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 133 χιλιάδες ευρώ έναντι του Η αύξηση κατά 133 χιλιάδες ευρώ συνδέεται κυρίως µε την αύξηση σε: Συντήρηση δικτύου κατά 101 χιλιάδες ευρώ, λόγω της αντικατάστασης ορισµένων βαλβίδων και της επέκτασης της κάλυψης του SCADA 16

17 Προµήθειες τραπεζών και ταχυδροµείων ύψους 83 χιλιάδων ευρώ, αναφορικά µε την εντατικοποίηση των προσπαθειών είσπραξης οφειλών από τους πελάτες Καταγραφή ενδείξεων µετρητών ύψους 83 χιλιάδων ευρώ, λόγω αύξησης των πελατών και διαχείρισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών (αύξηση του αριθµού καταγραφής ενδείξεων) Αµοιβές για διοικητικές, ελεγκτικές και φοροτεχνικές συµβουλευτικές υπηρεσίες, ύψους 80 χιλιάδων ευρώ, που αφορούν κυρίως τη διενέργεια Φορολογικού Ελέγχου για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τις χρήσεις 2011 και και µειώνεται εν µέρει ως αποτέλεσµα της µείωσης σε: Έξοδα υλικοτεχνικής υποστήριξης, ταχυδροµικών αποστολών και ναύλων κατά 73 χιλιάδες ευρώ λόγω εσωτερικής διαχείρισης των αποθηκών Νοµικές υπηρεσίες και δαπάνες κατά 69 χιλιάδες ευρώ, λόγω της έκτακτης αµοιβής 200 χιλιάδων ευρώ περίπου που καταβλήθηκε το 2011, σε σχέση µε την επιστροφή ποσού του ικηγορικού Συλλόγου Έξοδα τηλεπικοινωνιών κατά 23 χιλιάδες ευρώ (-15% σε σύγκριση µε το 2011) Έξοδα διαφήµισης και µάρκετινγκ κατά 13 χιλιάδες ευρώ (-3% σε σύγκριση µε το 2011). Τα λοιπά έξοδα συνολικού ύψους χιλιάδων ευρώ σηµειώνουν αύξηση κατά 517 χιλιάδες ευρώ έναντι των αντίστοιχων του Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της πρόβλεψης Επισφαλών Απαιτήσεων, η οποία αντισταθµίστηκε από το πρόστιµο της Επιτροπής Ανταγωνισµού που καταβλήθηκε το Οι αποσβέσεις ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, αυξηµένες κατά 749 χιλιάδες ευρώ έναντι του προηγούµενης χρήσης. Αυτή η αύξηση αφορά κυρίως στην απόσβεση των νέων δικαιωµάτων χρήσης που µεταβίβασε η.επ.α., µετά την ολοκλήρωση των εργασιών για τα νέα τµήµατα του δικτύου φυσικού αερίου. 17

18 Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα ανέρχονται σε 900 χιλιάδες ευρώ. Η µείωση κατά χιλιάδες ευρώ οφείλεται κυρίως στα λιγότερα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα µετά τη µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά χιλιάδες ευρώ, τον Ιούλιο του 2011, και λόγω της απόφασης της Εταιρείας να επενδύσει 45 εκατοµµύρια ευρώ περίπου σε οµόλογα. Ο φόρος εισοδήµατος ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ και µειώθηκε κατά χιλιάδες ευρώ σε σχέση µε το Η µείωση οφείλεται κυρίως στη µείωση της επιβάρυνσης µε διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (από το 2001 ως το 2006). Τα ανωτέρω εκτιθέµενα µεγέθη έχουν ως αποτέλεσµα: - Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (µη συµπεριλαµβανοµένης της απόσβεσης επιχορηγήσεων παγίων) ύψους χιλιάδων ευρώ (αύξηση χιλιάδες ευρώ ή 5,9% έναντι του 2011) - Λειτουργικά Κέρδη χιλιάδες ευρώ (αύξηση χιλιάδες ευρώ ή 5,7% έναντι του 2011) - Κέρδη µετά από Φόρους χιλιάδες ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 947 χιλιάδων ευρώ σε σύγκριση µε τα κέρδη µετά από φόρους ύψους χιλιάδων ευρώ για το έτος

19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα έτη 2012 και 2011 βάσει της διοικητικής προσέγγισης: Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ( ιοικητική προσέγγιση) Μεταβολή % Μετ. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ,0% Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ,2% Πάγιο Ενεργητικό ,3% Επιχορηγήσεις παγίων ,6% Αναβαλλόµενα έσοδα ,9% Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,7% Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,4% Πρόβλεψη παροχών τερµατισµού απασχόλησης προσωπικού ,3% Καθαρό κεφάλαιο κίνησης ,6% Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο ,1% Ίδια κεφάλαια ,8% Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ,1% Κάλυψη κεφαλαίου ,1% Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ και αντιστοιχούν σε µείωση χιλιάδων ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η καθαρή µείωση συνίσταται: - σε προσθήκες χιλιάδες ευρώ - σε αποσβέσεις 502 χιλιάδες ευρώ - στην αξία των µεταβιβαζόµενων παγίων περιουσιακών στοιχείων στη.επ.α. ύψους χιλιάδων ευρώ, τα οποία έως ότου ολοκληρωθούν και τεθούν σε λειτουργία εγγράφονται ως έργα υπό εκτέλεση στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Όταν τεθούν σε λειτουργία µεταβιβάζονται στη.επ.α. και τιµολογούνται από τη.επ.α. ως δικαιώµατα χρήσης του δικτύου - σε καθαρές µειώσεις (αναπόσβεστη αξία πωληθέντων παγίων) 1 χιλιάδες ευρώ. 19

20 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους χιλιάδων ευρώ αφορούν κυρίως τα δικαιώµατα χρήσης του δικτύου της.επ.α. Η καθαρή αύξηση κατά χιλιάδες ευρώ οφείλεται στη µεταφορά από τα ενσώµατα πάγια ύψους χιλιάδων ευρώ, µείον την απόσβεση της χρήσης ύψους χιλιάδων ευρώ. Οι επιχορηγήσεις παγίων ύψους χιλιάδων ευρώ αφορούν τις επιχορηγήσεις που λήφθηκαν από το ελληνικό κράτος και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του δικαιώµατος χρήσης του δικτύου, δηλαδή έως το Το 2012 η Εταιρεία δεν έλαβε νέα επιχορήγηση. Τα αναβαλλόµενα έσοδα ύψους χιλιάδων ευρώ αφορούν το µακροπρόθεσµο ποσό των τελών σύνδεσης που πληρώθηκε από τους πελάτες έως το 2008 και αποσβένεται κατά τη διάρκεια της άδειας διανοµής. Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους χιλιάδων ευρώ αφορούν κυρίως σε αναβαλλόµενους φόρους και τις εγγυήσεις που καταβάλλονται σε τρίτους για διάφορες µισθώσεις. Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ύψους χιλιάδων ευρώ αναφέρονται στις εγγυήσεις που λαµβάνονται από πελάτες, η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά χιλιάδες ευρώ λόγω των νέων ενεργοποιήσεων που έγιναν µέσα στη χρήση. Η πρόβλεψη παροχών τερµατισµού απασχόλησης προσωπικού ύψους 556 χιλιάδων ευρώ αυξήθηκε κατά 43 χιλιάδες ευρώ σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσό στις , ως αποτέλεσµα της καθαρής πρόβλεψης που σχηµατίστηκε στη χρήση

21 Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ και αναλύεται ως εξής: Καθαρό κεφάλαιο κίνησης Μεταβολή % Μετ. Αποθέµατα ,7% Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ,0% Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ,7% Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι ,8% Καθαρό κεφάλαιο κίνησης ,6% Η καθαρή µείωση κατά χιλιάδες ευρώ οφείλεται στις ακόλουθες µεταβολές: Μείωση των αποθεµάτων κατά 63 χιλιάδες ευρώ, κυρίως λόγω της αγοράς υλικών για εργασίες συντήρησης Μείωση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά χιλιάδες ευρώ λόγω της πτώσης της κατανάλωσης από τους πελάτες εξαιτίας των καλών καιρικών συνθηκών κατά τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο Μείωση των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 445 χιλιάδες ευρώ λόγω της µείωσης των εµπορικών υποχρεώσεων προς τη.επ.α. για αγορά φυσικού αερίου και των εµπορικών υποχρεώσεων προς κατασκευαστές Μείωση των πληρωτέων φόρων εισοδήµατος κατά 909 χιλιάδες ευρώ λόγω πληρωµής δόσεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων. Η ιοίκηση εκτιµά ότι οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους χιλιάδων ευρώ είναι επαρκείς για την κάλυψη όλων των ληξιπρόθεσµων ποσών άνω των 12 µηνών τα οποία δεν καλύπτονται από εγγυήσεις. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ. Η αύξηση κατά χιλιάδες ευρώ έναντι του αντίστοιχου ποσού στις οφείλεται: - στα καθαρά κέρδη της χρήσης ύψους χιλιάδων ευρώ - στη διανοµή µερισµάτων χιλιάδες ευρώ - στην αναγνώριση αποθεµατικού από την αποτίµηση των κατεχόµενων οµολόγων ύψους 38 χιλιάδων ευρώ. 21

22 Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ και παρουσιάζονται αυξηµένα κατά χιλιάδες ευρώ έναντι του αντίστοιχου ποσού στις λόγω των θετικών ταµειακών ροών στη χρήση Αυτές οι ταµειακές ροές αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα και αποτελούν το άθροισµα των θετικών ταµειακών ροών που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες, των αρνητικών ταµειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες και των αρνητικών ταµειακών ροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες λόγω των καταβληθέντων µερισµάτων. Το 2011 οι συνολικές ταµειακές ροές ήταν αρνητικές κατά το ποσό ύψους χιλιάδων ευρώ, κυρίως λόγω της µείωσης µετοχικού κεφαλαίου κατά χιλιάδες ευρώ. Κατάσταση Ταµειακών Ροών ( ιοικητική προσέγγιση) Μεταβολή % Μετ. Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,0% Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ,4% Μερίσµατα πληρωθέντα ,8% Μείωση µετοχικού κεφαλαίου ,0% Free cash flow ,4% Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης ,6% Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της χρήσης ,1% (Μείωση) / Αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,4% 22

23 ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ 1. ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Οικονοµικής ιαρθρώσεως '' 2012 '' '' 2011 '' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,29 0,29 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5,73 5,88 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,20 1,21 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3,22 3,07 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,69 0,67 2. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ '' 2012 '' '' 2011 '' Αποδόσεως και Αποδοτικότητας ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14,46% 15,37% ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11,62% 12,20% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 17,72% 18,54% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ / Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 63,63% 58,02% ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,60% 9,19% ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,20% 8,92% ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ 22,63% 22,98% 3. ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ '' 2012 '' '' 2011 '' ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 8,77 7,96 ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΕΣ 41,62 45,84 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 6,38 7,05 ΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 57,24 51,78 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΓΙΩΝ 0,77 0,71 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,54 0,46 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5,02 4,74 ΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 72,65 77,04 23

24 ιαχείριση κινδύνων Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοσή της. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης οικονοµικής θέσης περιλαµβάνουν διαθέσιµα, εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση καθώς και τις εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε στόχο την αντιστάθµιση ανάληψης κινδύνων. Η Εταιρεία δεν συµµετέχει σε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που θα µπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων και επιτοκίων. α) Κίνδυνοι αγοράς i) Κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο περιορίζεται µόνο στη προµήθεια υλικών και κάποιων υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές δεν είναι ουσιαστικές για την λειτουργία της Εταιρείας. Εποµένως, δεν χρησιµοποιείται κάποιο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την µείωση αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυµάνσεις των τιµών συναλλάγµατος ενσωµατώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 24

25 ii) Κίνδυνος χρηµατιστηριακής τιµής προϊόντων Η Εταιρεία αγοράζει και διανέµει το φυσικό αέριο µόνο σε Ευρώ αλλά έχει µια σηµαντική έκθεση κινδύνου στις τιµές προϊόντων του φυσικού αερίου δεδοµένου ότι το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις στις τιµές του πετρελαίου και οι τιµές πώλησης είναι ρυθµισµένες σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά καύσιµα. Η Εταιρεία αντισταθµίζει κατά ένα µεγάλο µέρος αυτόν τον κίνδυνο µε το να µεταβιβάζει τις αυξήσεις τιµών στους πελάτες και δεν χρησιµοποιεί αντισταθµιστικά προϊόντα και υπηρεσίες iii) Κίνδυνος τιµών επιτοκίων Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά µε τις αλλαγές στις τιµές των επιτοκίων συνδέεται κατά κύριο λόγο µε τις βραχυπρόθεσµες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε προθεσµιακές καταθέσεις ή καταθέσεις όψεως προκειµένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα. Η Εταιρεία δεν αντισταθµίζει τους κινδύνους από τις επενδύσεις της ή από τα δάνεια. β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο µεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος (καθαρός από την αξία των ενεχύρων ή άλλων εγγυήσεων) σε περίπτωση που τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά µε κάθε κατηγορία αναγνωρισµένου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων, όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό µείον την αξία των εγγυήσεων/ενεχύρων. Σχετικά µε την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας αναφέρουµε ότι όλοι οι πελάτες έχουν πίστωση 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης των λογαριασµών τους, εκτός από τους πελάτες που είναι ΝΠ όπου η πίστωση έχει οριστεί στις 40 ηµέρες. Η Εταιρεία σχηµατίζει επαρκείς προβλέψεις για όλους τους πιστωτικούς κινδύνους. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη διατήρηση ικανοποιητικών µετρητών και ισοδυνάµων στοιχείων και την επάρκεια χρηµατοπιστωτικής διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία µέχρι τώρα. Η ιοίκηση παρακολουθεί την ρευστότητα της Εταιρείας µε βάση τις ανάγκες των ταµειακών εισροών και εκροών της. Στη χρήση 2012 η Εταιρεία, προκειµένου να διασφαλίσει τα ταµειακά της διαθέσιµα, µετέτρεψε ένα µεγάλο µέρος αυτών σε οµόλογα τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. 25

26 ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ ΩΝ Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. στις 31 εκεµβρίου 2012 εµφανίζει καθαρό κέρδος ύψους ,26 ευρώ. Προτείνεται η διανοµή του καθαρού κέρδους ποσού ,26 ευρώ ως εξής: Τακτικό αποθεµατικό ,16 Μερίσµατα προς διανοµή ,10 Σύνολο ,26 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 προβλέπεται η απόκτηση νέων πελατών και η πώληση περίπου 221,4 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού αερίου. Προβλέπεται ότι η επόµενη διαχειριστική χρήση θα κλείσει µε θετικό αποτέλεσµα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης εκεµβρίου 2012, που να επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση των Οικονοµικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 26

27 Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2013 ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΪΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α..Τ.: ΑΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που αποτελείται από είκοσι επτά (27) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 15/02/2013. Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011. και 49% ENI HELLAS).

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011. και 49% ENI HELLAS). ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2010

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2010 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2010 προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 Πωλήσεις: 2.760,2 εκ. ευρώ έναντι 2.375,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007 (αύξηση 16,2%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 Κύριοι, Ρόδος 10 Αυγούστου 2016 Σας συγκαλέσαμε σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Μαρτίου 2005 και της 31ης εκεµβρίου 2004 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.711.391

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 Πωλήσεις: 1.379,6 εκ. ευρώ έναντι 1.151,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2007 (αύξηση 19,8%) Προσαρµοσµένα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ιι1εί 1ΙΙ Εκθεση Διαχειρίσεως Του Διοικητικού Συμβουλίου Δεκεμβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3

ιι1εί 1ΙΙ Εκθεση Διαχειρίσεως Του Διοικητικού Συμβουλίου Δεκεμβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 ΙΙΙ ί1σαμασ Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την περίοδο από ιδρύσεως (30 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22 100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 Οι συνηµµένες ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ».

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής ) Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα