Άσκηση 8: Παραγωγή αλλοιωμένης φωνής (Alien voices generation)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 8: Παραγωγή αλλοιωμένης φωνής (Alien voices generation)"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (Εργαστήριο) Ε εξάμηνο Εξάμηνο: Χειμερινό Σκοπός της άσκησης Άσκηση 8: Παραγωγή αλλοιωμένης φωνής (Alien voices generation) Εκτός από την παραγωγή ημιτονικών κυμάτων, που μελετήθηκε στην Άσκηση 4, ένας επεξεργαστής DSP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωσή τους, ώστε να επιτευχθούν επιθυμητά ακουστικά αποτελέσματα. Η παρούσα άσκηση αφορά τη μελέτη και χρήση της διαμόρφωσης πλάτους (ring modulation), με εφαρμογή την παραγωγή αλλοιωμένης φωνής και με πρακτικό ενδιαφέρον στην ηχητική επένδυση κινηματογραφικών ταινιών, spots, κινουμένων σχεδίων, κλπ. Στη συγκεκριμένη άσκηση θα γίνει Κατανόηση της διαμόρφωσης πλάτους ακουστικού σήματος (ring modulation), Κωδικοποίηση της διαμόρφωσης σε γλώσσα C και εφαρμογή στην αλλοίωση φωνής, για παραγωγή του ακουστικού εφφέ των «εξωγήινων» φωνών (alien voices generation), Χρήση του μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο με το Texas Instruments TMS320C5505 USB Stick για εισαγωγή της φυσικής φωνής και χρήση των ακουστικών ή των ηχείων του υπολογιστή για την αναπαραγωγή της αλλοιωμένης φωνής. ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (Ring modulation) ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Για τη διαμόρφωση πλάτους (ring modulation) ενός ακουστικού σήματος, μελετάμε κατ αρχήν τη διαμόρφωση ενός απλού ημιτόνου κατά πλάτος. Αυτή επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας το υπό διαμόρφωση ακουστικό ημίτονο (audio σήμα εισόδου) με ένα δεύτερο ημίτονο που παράγεται για το σκοπό αυτό από έναν αρμονικό ταλαντωτή (oscillator), όπως δείχνει σε διάγραμμα βαθμίδων η επόμενη εικόνα: Στην επόμενη εικόνα φαίνονται (α) το προς διαμόρφωση ημιτονικό ακουστικό σήμα εισόδου (πάνω αριστερά), 1

2 (β) το ημίτονο διαμόρφωσης που γεννά ο αρμονικός ταλαντωτής (πάνω δεξιά), (γ) το αποτέλεσμα της διαμόρφωσης, δηλαδή του πολλαπλασιασμού των (α) και (β), (κάτω). Για να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί στο πεδίο των συχνοτήτων η διαμόρφωση πλάτους, δηλαδή η πράξη του πολλαπλασιασμού δύο σημάτων (η βαθμίδα PRODUCT στο προηγούμενο διάγραμμα βαθμίδων) και τι επιτυγχάνει, εξετάζουμε τις τριγωνομετρικές ταυτότητες για το συνημίτονο του αθροίσματος και για το συνημίτονο της διαφοράς δύο γωνιών, έστω A και Β: cos(a+b) = cosa cosb - sina sinb cos(a-b) = cosa cosb + sina sinb Αν προσθέσουμε τις δυο αυτές ισότητες κατά μέλη, παίρνουμε την εξής μορφή που περιέχει γινόμενο (πολλαπλασιασμό) στο δεξί σκέλος: οπότε, επιλύοντας ως προς το γινόμενο, έχουμε τελικά: cos(a+b) + cos(a-b) = 2 cosa cosb cosa cosb = ½ cos(a+b) + ½ cos(a-b) Άρα αν πολλαπλασιάσουμε δύο συχνότητες, θα προκύψει στην έξοδο άθροισμα (υπέρθεση) δύο συνημιτονικών συνιστωσών. Η πρώτη θα έχει ως συχνότητα το άθροισμα των δύο αρχικών συχνοτήτων και η δεύτερη τη διαφορά τους. Σημειώστε ότι οι αρχικές συχνότητες Α και Β δεν εμφανίζονται καθόλου στην έξοδο. Πράγματι δεν υπάρχει όρος του τύπου cosa ή cosb. Άρα μπορούμε τώρα να εξειδικεύσουμε το αρχικό διάγραμμα βαθμίδων ως εξής (για την περίπτωση πάντα που το ακουστικό σήμα προς διαμόρφωση είναι ένα μόνο ημίτονο, δηλαδή μόνο μία συχνότητα): 2

3 Παράδειγμα Ακουστικό σήμα αποτελούμενο από ένα μόνο ημίτονο των 50 Hz διαμορφώνεται από ημίτονο συχνότητας 500 Hz. Το αποτέλεσμα με βάση τις προηγούμενες τριγωνομετρικές σχέσεις είναι υπέρθεση δύο ημιτόνων, η πρώτη στα = 550 Hz και η δεύτερη στα = 450 Hz. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται (α) το σήμα εξόδου, δηλαδή το αποτέλεσμα της διαμόρφωσης, στο πεδίο του χρόνου (πάνω) και (β) το φάσμα του σήματος αυτού, στο πεδίο της συχνότητας (κάτω). Διαπιστώνουμε πράγματι ότι η ανάλυση φάσματος του διαμορφωμένου πλέον σήματος δείχνει την ύπαρξη δύο συνιστωσών, μίας στα 450 Hz και μίας στα 550 Hz, όπως προβλεπόταν. Εφαρμογές της διαμόρφωσης πλάτους (ring modulation) Η διαμόρφωση αυτή χρησιμοποιείται στην εκπομπή ραδιοφωνικού σήματος. Συγκεκριμένα η διαμόρφωση πλάτους (ring modulation) ουσιαστικά ταυτίζεται με την διαμόρφωση AM (Amplitude Modulation), στη ραδιοφωνία. Πρόκειται για την ειδική περίπτωση ΑΜ (double sidebands no carrier). Στην περίπτωση της ραδιοφωνίας, το ημίτονο που παράγεται από τον αρμονικό ταλαντωτή, δηλαδή η συχνότητα διαμόρφωσης, είναι αρκετά υψηλότερα από τις συχνότητες του ακουστικού σήματος προς διαμόρφωση. Συγκεκριμένα μπορεί να βρίσκεται στη ζώνη των εκατοντάδων KHz ή των MHz. Αντίθετα, το ακουστικό σήμα κινείται στην ακουστική ζώνη συχνοτήτων (20 Hz 20 KHz) και προκειμένου περί φωνής (ομιλίας) έως και 4 ΚHz περίπου, άρα είναι χαμηλόσυχνο σε σχέση με το ημίτονο διαμόρφωσης. Επίσης δεν περιέχει ένα μόνο ημίτονο, αλλά αναλύεται κατά Fourier σε υπέρθεση πολλών ημιτόνων, το καθένα με τη δική του συχνότητα, πλάτος και φάση. Η συχνότητα διαμόρφωσης διαμορφώνει την καθεμία από αυτές. Οπότε οι συχνότητες αθροίσματος και διαφοράς, που εμφανίζονται την έξοδο του διαμορφωτή, είναι υψίσυχνες και εμφανίζονται να ισαπέχουν δεξιά και αριστερά της (υψηλής) συχνότητας διαμόρφωσης. Στη ραδιοφωνία αναφέρονται ως πλευρικές ζώνες συχνοτήτων (sidebands). 3

4 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΦΩΝΗΣ (Α) Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αφορά την κωδικοποίηση σε γλώσσα C μίας εφαρμογής που υλοποιεί τη διαμόρφωση πλάτους (ring modulation) για να δημιουργήσει το ακουστικό εφφέ των «εξωγήινων» φωνών (alien voices generation). Συγκεκριμένα, η φυσική (αναλλοίωτη) φωνή εισάγεται μέσω του μικροφώνου, η διαμόρφωση πλάτους (ring modulation) πραγματοποιείται από τον επεξεργαστή TMS320C5505 USB Stick, ανάλογα με τις παραμέτρους που του δίνονται κάθε φορά μέσω του κώδικα C, και το αποτέλεσμα (η αλλοιωμένη φωνή) ακούγεται από τα ακουστικά ή τα ηχεία του υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν η συνάρτηση ημιτόνου sine( ) από την βιβλιοθήκη DSPLIB της Texas Instruments, όπως αυτή αναλύθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην Άσκηση 4 για την παραγωγή ημιτονικών κυμάτων, και η συνάρτηση ring_modulation() από την ίδια βιβλιοθήκη, για τον πολλαπλασιασμό του ακουστικού σήματος εισόδου (από το μικρόφωνο) με το ημιτονικό κύμα που συνθέτει εσωτερικά ο επεξεργαστής με την sine( ). Υπενθυμίζεται ότι, όπως είδαμε στην Άσκηση 4 «Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων», για να χρησιμοποιηθούν οι έτοιμες συναρτήσεις της βιβλιοθήκης συναρτήσεων DSPLIB, θα πρέπει προηγουμένως 1. να προστεθούν οι ακόλουθες δύο δηλώσεις ( #include ) στον κώδικα C, ώστε να περιληφθούν τα κατάλληλα Αρχεία Επικεφαλίδας (header files): #include tms320.h #include dsplib.h 2. να βρίσκεται μέσα στο φάκελο με τα αρχεία του προγράμματος (δηλαδή του Active Project) το κατάλληλο Αρχείο Βιβλιοθήκης 55xdsph.lib, πριν δοθεί η εντολή Build Active Project, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα: 4

5 (Β) Η συνδεσμολογία του TMS320C5505 (Γ) Συνοπτικά βήματα Χρησιμοποιήστε τα αρχεία προγράμματος (τον κώδικα) που δίνεται στην Άσκηση 8 «Παραγωγή Αλλοιωμένης Φωνής». Αν δεν υπάρχουν ήδη στο φάκελο Desktop -> My Documents -> Workspace -> example_08, δημιουργείστε το φάκελο αυτό και αντιγράψτε τα αρχεία της άσκησης μέσα σ αυτόν. Ακολουθήστε ΟΛΑ τα βήματα και τις ρυθμίσεις παραμέτρων που δίνονται στο φυλλάδιο «Εισαγωγή και Εκτέλεση Προγραμμάτων στο CCS». Συνοπτικά: 1) Πραγματοποιούμε την ζητούμενη συνδεσμολογία, που φαίνεται στο Σχήμα. 2) Ανοίγουμε το Code Composer Studio (CCS). 3) Εντοπίζουμε το example_08, και το θέτουμε SET AS ACTIVE PROJECT 4) Ανοίγουμε τα αρχεία της άσκησης επιλέγοντας το [+] 5) Κάνουμε διπλό κλικ στο main.c της άσκησης 6) Από το Project->Properties ρυθμίζουμε τα Properties (όπως στο φυλλάδιο «Εισαγωγή») 7) Επιλέγουμε Project->Build Active project 8) Επιλέγουμε Target->Launch Τ.Ι. Debugger (Target configuration και save, όπως στο φυλλάδιο «Εισαγωγή») 9) Επιλέγουμε Target->Debug active project 10) Επιλέγουμε Target->Run 11) Για να τερματίσουμε την εκτέλεση του προγράμματος, επιλέγουμε Target->Halt. (Δ) Εκτέλεση του κώδικα ως έχει: Στο Tab Console (Κονσόλα) η εικόνα επεξηγεί τη λειτουργία του προγράμματος, όταν εκτελείται ως έχει (χωρίς τροποποίηση του κώδικα). Το πρόγραμμα αυτό μεταβαίνει κυκλικά κάθε 20 δευτερόλεπτα μεταξύ των εξής 4 λειτουργιών: (1) Απλή αναπαραγωγή στα ακουστικά της φωνής που εισέρχεται από το μικρόφωνο, χωρίς αλλοίωση, (2) Διαμόρφωση της εισερχόμενης φωνής από ημίτονο των 20 Hz (3) Διαμόρφωση της εισερχόμενης φωνής από ημίτονο των 200 Hz (4) Διαμόρφωση της εισερχόμενης φωνής από ημίτονο των 500 Hz Το LED της πλακέτας αναβοσβήνει για να σηματοδοτήσει την κάθε μετάβαση. 5

6 (Ε) Εκτέλεση του κώδικα μετά από τροποποίηση Συνοπτικά βήματα τροποποίησης του κώδικα και εκτέλεσης του προγράμματος: 1) Μεταβαίνουμε στην οθόνη C/C++ Projects (και όχι στην οθόνη Debug), επιλέγοντάς την από τον επιλογέα οθόνης άνω δεξιά. Επιλέγουμε το αρχείο που θα τροποποιήσουμε (π.χ. main.c) και με διπλό κλικ πάνω στο όνομά του, το ανοίγουμε στην κεντρική οθόνη. Με χρήση του editor, τροποποιούμε τον κώδικα C, κατά το επιθυμητό κάθε φορά. Στο τέλος αποθηκεύουμε τις αλλαγές (save). 2) Επιλέγουμε Project->Rebuild Active project. (Στην ερώτηση για overwrite απαντάμε yes). 3) Επιλέγουμε Target->Debug Active project. 4) Επιλέγουμε Target->Run. 5) Για να τερματίσουμε την εκτέλεση του προγράμματος, επιλέγουμε Target->Halt. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 η : Αλλαγή της συχνότητας διαμόρφωσης Η συχνότητα διαμόρφωσης ορίζεται μέσα στο κυρίως πρόγραμμα, main.c, στο σημείο όπου καλείται η συνάρτηση generate_sinewave_1() για να συνθέσει το ημίτονο διαμόρφωσης. Η πρώτη από τις δύο παραμέτρους μέσα στην παρένθεση κλήσης της generate_sinewave_1( ) είναι η συχνότητα του ζητούμενου ημιτονικού κύματος. Στην επόμενη εικόνα φαίνονται τα Βήματα 3 και 4 του προαναφερθέντος σεναρίου με τα 4 Βήματα, δηλαδή το βήμα όπου η συχνότητα διαμόρφωσης είναι 200 Hz και 500 Hz, αντίστοιχα. Τροποποιείστε τις συχνότητες, π.χ. ορίστε τη συχνότητα στο Βήμα 3 στα 100 Hz και τη συχνότητα στο Βήμα 4 στα Hz, και ακούστε το αποτέλεσμα. 6

7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2 η : Βελτίωση της ποιότητας της αλλοιωμένης φωνής Στο ίδιο σημείο μέσα στο αρχείο main.c, και αφού επαναφέρουμε τις συχνότητες διαμόρφωσης των Βημάτων 3 και 4 στην αρχική τους τιμή, 200 Hz και 500 Hz, αντίστοιχα, αυξάνουμε την ένταση (το συντελεστή) της φυσικής φωνής (μη αλλοιωμένη συνιστώσα) που προστίθεται στην αλλοιωμένη στο δεξί κανάλι, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο καταληπτό (ο ακροατής να διακρίνει τι λέει ο ομιλητής). Στην επόμενη εικόνα φαίνεται η τροποποίηση αυτή. Πραγματοποιείστε την τροποποίηση του συντελεστή της μη αλλοιωμένης συνιστώσας από (1/4) σε (1/2) και ακούστε το αποτέλεσμα. 7

8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 η : Δημιουργία ακουστικού εφφέ με αλλοίωση ΚΑΙ αντήχηση Το ακουστικό αποτέλεσμα της αλλοιωμένης φωνής μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω χρησιμοποιώντας και την αντήχηση (reverberation). Για να το επιτύχετε ακολουθείτε τα εξής βήματα: 1. Αντιγράφετε τα αρχεία reverberation.c και reverberation.h από την Άσκηση 3 «Ηχώ και Αντήχηση». 2. Προσθέτετε στην αρχή του κυρίως προγράμματος main.c το εξής: #include reverberation.h 3. Τέλος, μέσα στο κυρίως πρόγραμμα main.c και θέση της εντολής που ορίζει το δεξί κανάλι της εξόδου, σε οποιοδήποτε από τα Βήματα 2, 3 ή 4, εισάγετε την εντολή: right_output = reverberation(left_output + mono_input/4); Πραγματοποιείστε την αλλαγή και ακούστε το αποτέλεσμα. Τι παρατηρείτε; Τροποποιείστε τις παραμέτρους N και DEPTH μέσα στην reverberation.c και ακούστε πάλι το αποτέλεσμα. Τι παρατηρείτε; (ΣΤ) Ερωτήσεις Εξηγείστε τι είναι η διαμόρφωση πλάτους (ring modulation) και που χρησιμοποιείται. Γιατί η διαμόρφωση πλάτους παράγει άθροισμα και διαφορά συχνοτήτων και όχι τις ίδιες τις συχνότητες; Τι συμβαίνει αν εφαρμοστεί η διαμόρφωση πλάτους (ring modulation) όχι σε ένα απλό ημίτονο αλλά σε ένα πιο σύνθετο σήμα, όπως π.χ. σε ένα κομμάτι μουσικής; 8

Άσκηση 4: Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων (Sine waves generation)

Άσκηση 4: Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων (Sine waves generation) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (Εργαστήριο) Ε εξάμηνο Εξάμηνο: Χειμερινό 2014-2015 Σκοπός της άσκησης Άσκηση 4: Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων (Sine

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 06: Φίλτρα πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης (Finite Impulse Response (F.I.R.) Filters)

Άσκηση 06: Φίλτρα πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης (Finite Impulse Response (F.I.R.) Filters) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (Εργαστήριο) Ε εξάμηνο Εξάμηνο: Χειμερινό 2014-2015 Άσκηση 06: Φίλτρα πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης (Finite

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Ηχώ και Αντήχηση (Echo and Reverberation)

Άσκηση 3: Ηχώ και Αντήχηση (Echo and Reverberation) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (Εργαστήριο) Ε εξάμηνο Εξάμηνο: Χειμερινό 2014-2015 Άσκηση 3: Ηχώ και Αντήχηση (Echo and Reverberation) Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. " Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ.  Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού. Έκδοση 1.0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού. Έκδοση 1.0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 2014 Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού Έκδοση 1.0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Χαρ/κα ψηφιοποίησης... 3 1.1 Ιδιότητες Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer

Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer ΕΡΑΤΕΙΟ ΩΔΕΙΟ Εργασία 2 ου εξαμήνου στην Βυζαντινή Μουσική Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer του Κωνσταντίνου Γ. Ρακτιβάν επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Δ. Ζήσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχοακουστικό test για τη μελέτη ανακλάσεων με έμφαση στα ακουστικά»

«Ψυχοακουστικό test για τη μελέτη ανακλάσεων με έμφαση στα ακουστικά» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1/2: Λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών FM σημάτων / μετρήσεις πεδίου / Μελέτη εκπομπής ραδιοφωνικού Σταθμού.

Άσκηση 1/2: Λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών FM σημάτων / μετρήσεις πεδίου / Μελέτη εκπομπής ραδιοφωνικού Σταθμού. Άσκηση 1/2: Λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών FM σημάτων / μετρήσεις πεδίου / Μελέτη εκπομπής ραδιοφωνικού Σταθμού Σκοπός Εισαγωγή Σκοπός της πρώτης εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση με τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENOY Το παρόν εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήµατα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σε αυτό το κεφάλαιο και γενικότερα στο βιβλίο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ΑΣΚΗΣΗ 4 η Παλμογράφος ιπλής έσμης Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης 131 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Μετρήσεις πλάτους, συχνότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ιορθώσεις Συµπληρώσεις Αναµορφώσεις κειµένων: Γεώργιος Παυλίδης Κωνσταντίνος Σταυρόγλου

ιορθώσεις Συµπληρώσεις Αναµορφώσεις κειµένων: Γεώργιος Παυλίδης Κωνσταντίνος Σταυρόγλου Έκδοση 2 Μάρτιος 2004 Οι ασκήσεις αυτές βασίζονται στα αντίστοιχα εργαστήρια Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος το Πανεπιστηµίου του Berkeley, California Στα τελική διαµόρφωση του κειµένου έχουν βοηθήσει Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάπτυξη υπολογιστικής εφαρμογής για το κούρδισμα της ηλεκτρικής κιθάρας πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Speech (Audio)-based Perceptual Services for Context-Awareness in Intelligent Environments

Διπλωματική Εργασία. Speech (Audio)-based Perceptual Services for Context-Awareness in Intelligent Environments ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Μεταπτυχιακό Τμήμα Κατεύθυνση: Διπλωματική Εργασία Speech (Audio)-based Perceptual Services for Context-Awareness in Intelligent

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72.

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72. ΚΥΜΑΤΑ 2 Επαλληλία 48 Συμβολή 49 Στάσιμα κύματα 52 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55 Ανάκλαση και διάθλαση 63 Διασκεδασμός 70 Σύνοψη 72 Ασκήσεις 74 Εικ. 2.1 Κύμα στην επιφάνεια της θάλασσας. 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4 Ο ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ... 4 1.1 Οργάνωση και Λειτουργία... 4 1.2 Χώροι Εργασίας... 5 Ηχοµόνωση... 5 Εσωτερική ακουστική... 6 Ραδιοφωνικό στούντιο... 9 Χώρος ελέγχου... 10

Διαβάστε περισσότερα