ΘΕΜΑ: Η σύµβαση υπεργολαβίας στις διεθνείς κατασκευές: συγκριτική µελέτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Η σύµβαση υπεργολαβίας στις διεθνείς κατασκευές: συγκριτική µελέτη"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Τµήµα Διεθνών Νοµικών Σπουδών Κατεύθυνση Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Εργασία στο µάθηµα: Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγ. κα Ελίνα Ν. Μουσταΐρα Ενότητα: Διεθνείς Κατασκευές ΘΕΜΑ: Η σύµβαση υπεργολαβίας στις διεθνείς κατασκευές: συγκριτική µελέτη Μάρτιος 2011, Αντωνία Κορκά

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ιστορική αναδροµή.2 ΙΙ. Οι Διεθνείς Συµβάσεις Κατασκευών ως Διεθνείς Εµπορικές Συναλλαγές...3 ΙΙΙ. Διεθνής κατασκευαστική σύµβαση ή ακριβέστερα συµβάσεις: Μία κύρια σύµβαση & συµβάσεις - δορυφόροι ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α I. Σύµβαση υπεργολαβίας Ορισµός.7 II. Διαφανής Μη διαφανής σύµβαση υπεργολαβίας... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β I. Ανάθεση έργου σε υπεργολάβο /ους. Χαρακτήρας intuitu personae της κατασκευαστικής σύµβασης...10 II. Πότε γίνεται η ανάθεση στον/ους υπεργολάβο/ους...13 III. Οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ο υπεργολάβος και η ευθύνη του έναντι του κυρίως εργολάβου...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ι. Η σηµασία της υπεργολαβίας στο διεθνές εµπορικό δίκαιο...14 II. Προστασία των υπεργολάβων σε διάφορα εθνικά δίκαια...14 III. Εφαρµοστέο δίκαιο στη διεθνή κατασκευαστική σύµβαση...17 Α. Ιδιωτικά Έργα...17 Β. Δηµόσια Έργα...18 IV. Εφαρµοστέο δίκαιο στο πλέγµα κατασκευαστικών συµβάσεων. Ένα δίκαιο εφαρµοστέο, που εποµένως ισχύει για τη σύµβαση υπεργολαβίας ή διαφορετικά δίκαια σε κάθε µία κατασκευαστική σύµβαση;...19 V. Είναι σκόπιµη µια παρεπόµενη απόδοση / εξάρτηση (accessory determination) του εφαρµοστέου δικαίου της σύµβασης της υπεργολαβίας µε το δίκαιο της κύριας σύµβασης; ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Το δικαίωµα για ευθεία αξίωση / αγωγή από τον κύριο του έργου (direct action)...23 Α. Γαλλία, άρθρα 3 & 12 του νόµου Β. Αραβικοί Αστικοί Κώδικες...24 Γ. Ισπανία άρθρο 1597 ισπανικού ΑΚ...24 Δ. Βέλγιο άρθρο 1798 ΑΚ...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ι. Χαρακτηρισµός του δικαιώµατος για ευθεία αξίωση / αγωγή πληρωµής του υπεργολάβου από τον κύριο του έργου (direct action) 1.Θεωρία της αποκαταστατικής λειτουργίας - actio de in rem verso Θεωρία της εγγυητικής λειτουργίας...26

3 3. Θεωρία της ιδιαιτερότητας του δικαιώµατος...27 Συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις ως άνω θεωρίες...27 ΙΙ. Το δίκαιο που διέπει το δικαίωµα για άµεση αξίωση από τον κύριο του έργου (direct action) Το δίκαιο της κύριας σύµβασης Το δίκαιο της κύριας σύµβασης εργολαβίας και το δίκαιο της σύµβασης υπεργολαβίας Το δίκαιο της σύµβασης υπεργολαβίας Θεωρία εκτίµησης του δικαίου σε δύο βήµατα (two-step approach) Εναλλακτική θεωρία Η γαλλική θεωρία της «αλυσίδας συµβάσεων»...30 Συµπεράσµατα από τις ως άνω θεωρίες...30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ι. Η ρήτρα pay when paid (ή pay if paid) στη σύµβαση υπεργολαβίας...30 ΙΙ. Τα διεθνή, πρότυπα, συµβατικά κείµενα.31 ΙΙΙ. Η πρότυπη σύµβαση υπεργολαβίας Fidic...32 IV. Επίλυση Διαφορών: Διαιτησία...34 V. Ευθύνη από ελαττώµατα στο έργο...35 VI. Λήξη της σύµβασης εργολαβίας σύµφωνα µε τους πρότυπους όρους Fidic Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις...37

4 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚ ΔΕΚ Co. Construction L. Int l Const. L.J. FIDIC ICE INCOTERMS JCT ICC ICLR Ltd Q&A Αστικός Κώδικας Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Company Construction Law International Construction Law Journal Fédération internationale des ingénieurs-conseils Institution of Civil Engineers International Commercial Terms Joint Contracts Tribunal International Chamber of Commerce International Construction Law Review Limited Questions & Answers_

5 1 Η σύµβαση υπεργολαβίας στις διεθνείς κατασκευές: συγκριτική µελέτη ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί η σύµβαση υπεργολαβίας µέσα στο πλαίσιο των διεθνών κατασκευαστικών συµβάσεων. Τα κύρια θέµατα που θα αναλυθούν είναι ο στενός σύνδεσµος ανάµεσα στην κύρια σύµβαση εργολαβίας και στη σύµβαση υπεργολαβίας, το εφαρµοστέο δίκαιο στη σύµβαση υπεργολαβίας, το δικαίωµα για ευθεία αξίωση / αγωγή πληρωµής του υπεργολάβου έναντι του κυρίου του έργου και το δίκαιο που διέπει το δικαίωµα αυτό. Επιπλέον, θα επισηµανθούν τα διεθνή πρότυπα συµβατικά κείµενα, η σηµασία των ελαττωµάτων στο έργο και η συνήθης προτίµηση των µερών για την επίλυση των διαφορών µε τη διαδικασία της διαιτησίας. Όλα τα παραπάνω θέµατα συνθέτουν το οικοδόµηµα µιας µικρής µελέτης στα ενδιαφέροντα ζητήµατα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που προκύπτουν από µία σύµβαση υπεργολαβίας ως µέρος των διεθνών κατασκευαστικών συµβάσεων.

6 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. Ιστορική Διαδροµή Περί τα µέσα του 18ου αιώνα, και σχεδόν παράλληλα µε τη Γαλλική Επανάσταση (1798), άρχισε στην Αγγλία µια εξέλιξη, η οποία µετέτρεψε τη συγκεκριµένη χώρα σε κέντρο της σύγχρονης τεχνολογίας 1. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην εκµηχάνιση της παραγωγής, ένα φαινόµενο που ήταν µέχρι τότε άγνωστο στην Ιστορία. Η εκµηχάνιση έδωσε, µε τις αλλεπάλληλες δοµικές και λειτουργικές βελτιώσεις και τις αναδράσεις και κλιµακώσεις, οι οποίες προκαλούσαν αλυσιδωτά νεότερες βελτιώσεις, τη θέση της στην εκβιοµηχάνιση και αυτή µε τη σειρά της το έναυσµα για τη βιοµηχανική επανάσταση (Α Βιοµηχανική Επανάσταση, ) 2. Η βιοµηχανική επανάσταση ήταν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστηµα τεχνικών, οικονοµικών και κοινωνικών ανακατατάξεων, οι οποίες οδήγησαν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες από την αγροτική στη βιοµηχανική µορφή τους. Οι ιστορικοί προβληµατίστηκαν εκ των υστέρων και θεώρησαν απαραίτητο να καταγράψουν, ποιες προϋποθέσεις και ποιες εξελίξεις οδήγησαν στη βιοµηχανική επανάσταση και µάλιστα στην Αγγλία. Από τη σηµερινή σκοπιά δεν φαίνεται να υπήρχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µεγάλων χωρών της Ευρώπης, Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία. Και όσον αφορά στον τεχνολογικό τοµέα, αυτή η αντίληψη είναι σωστή. Υπήρχαν όµως διαφορές στον πολιτικό, στον οικονοµικό και στον κοινωνικό τοµέα, καθώς η Μεγάλη Βρετανία ήταν αυτή την εποχή η ισχυρότερη από τις µεγάλες δυνάµεις και ίσως η µοναδική παγκόσµια δύναµη, µε αποικίες σε όλες τις ηπείρους. Αν και µέχρι τα µέσα του 19 ου αιώνα κύρια πηγή εσόδων στη Βρετανία ήταν ο γεωργικός τοµέας, το εµπόριο αναπτυσσόταν όλο και περισσότερο και τελικά έπαιξε, µαζί µε τη βιοµηχανία, πρωτεύοντα ρόλο στην οικονοµική πρωτοπορία της χώρας. Στα µέσα του 17 ου αιώνα είχε µεταβληθεί η παραδοσιακή δοµή της µεγάλης αγροτικής ιδιοκτησίας στη Βρετανία, κάτι που ήταν συνέπεια µιας «κοινωνικής επανάστασης» 3. Οι διαχωριστικές γραµµές µεταξύ κοινωνικών τάξεων είχαν γίνει σε πολλές περιπτώσεις δυσδιάκριτες, λόγω παραµερισµού διαφόρων παραδοσιακών 1 βλ. Στ. Γ. Φραγκόπουλος, Δρ.Μηχ., Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας. Ιστορία της Τεχνολογίας: Ατµοκίνηση, Βιοµηχανική επανάσταση, ιστοσελίδα: 2 βλ. Σηµειώσεις Οικονοµικής Ιστορίας Ι, Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ιστορία ( ), Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ιστοσελίδα: 3 ο.π. 1

7 3 εµποδίων ανελίξεως. Έτσι, δηµιουργήθηκε µεταξύ των επαγγελµάτων κινητικότητα, η οποία βοήθησε στη µεταφορά και διάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η ανακάλυψη της ατµοµηχανής, και συνακόλουθα του σιδηροδρόµου, οδήγησαν στη µετακίνηση πληθυσµού προς αναζήτηση εργασίας σε νέες περιοχές, οι οποίες είχαν µεγάλη προσφορά εργασίας λόγω των εργοστασίων ή µονάδων εργασίας που είχαν χτιστεί στο έδαφός τους 4. Το αποτέλεσµα ήταν ότι στις νέες αυτές περιοχές δηµιουργήθηκε η ανάγκη χτισίµατος και οικιών για να µείνουν οι νέοι κάτοικοι. Με την παρόδο του χρόνου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των µεταφορών, όλο και περισσότεροι άνθρωποι µετακινούνταν πέρα από τα σύνορα της χώρας τους, ενώ παράλληλα, η ανάγκη για διεθνή κατασκευαστικά έργα γινόταν ολοένα και πιο έντονη µέσα στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης. Ο επαγγελµατικός τοµέας των διεθνών κατασκευών προκάλεσε µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς επρόκειτο για επένδυση που προσφερόταν για γρήγορη οικονοµική επιτυχία 5, µε πολλούς κινδύνους και µεγάλο ρίσκο, βέβαια, και για αντίθετη πορεία 6. Όπως ήταν επόµενο, λόγω των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών, τα διεθνή κατασκευαστικά έργα ήταν ο κλάδος των διεθνών εµπορικών συναλλαγών που γνώρισε µεγάλη και ταχεία ανάπτυξη. II. Οι Διεθνείς Συµβάσεις Κατασκευών ως Διεθνείς Εµπορικές Συναλλαγές Διεθνείς εµπορικές συναλλαγές ορίζονται οι συµβατικές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ επιχειρήσεων ή επιχειρηµατιών από διαφορετικές χώρες που ασκούν διασυνοριακή οικονοµική δραστηριότητα σε διάφορους τοµείς, όπως είναι η προµήθεια αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η κατασκευή έργων, η εκµετάλλευση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και κίνησης κεφαλαίων. 7 Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στον κατασκευαστικό τοµέα, διεθνείς συναλλαγές αναπτύσσονται ανάµεσα στη διεθνή κατασκευαστική βιοµηχανία (international construction industry), δηλαδή στην κατασκευαστική βιοµηχανία µιας χώρας που είναι προσανατολισµένη στις εξαγωγές και στους αγοραστές κατασκευαστικών υπηρεσιών (construction services) 4 βλ. Reg Thomas BSc (Hons), Construction Contract Claims, Second Edition, Palgrave editions, σελ. 1 5 βλ. Cushman Robert Frank, Myers James J., Construction Law Handbook, Aspen Publishers, Volume 1, Construction Law Library, Wolters Kluwer, Law & Business, 1999, σελ ο.π. 4, σελ. 2 7 βλ. Π. Γκλαβίνης, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Διεθνείς συµβάσεις κατασκευών, Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 701

8 4 ή κατασκευαστικών έργων (construction works), που βρίσκονται σε άλλη χώρα, δηλαδή στη χώρα εκτέλεσης του κατασκευαστικού έργου (construction project) 8. Σηµαντικό µεθοδολογικό ζήτηµα που τίθεται για οποιαδήποτε διεθνή εµπορική συναλλαγή, και άρα για τη διεθνή κατασκευαστική σύµβαση, είναι η έννοµη τάξη αναφοράς, δηλαδή η έννοµη τάξη µε βάση την οποία µπορούν να εξεταστούν in vitro τα νοµικά ζητήµατα που προκύπτουν από µία τέτοιου είδους δραστηριότητα 9, καθώς ο περιορισµός σε µία συγκεκριµένη έννοµη τάξη 10 θα είχε και περιορισµένα συµπεράσµατα, που δεν συνάδουν µε τη φύση της εν λόγω δραστηριότητας. Συνήθως, οι συναλλασσόµενοι στο διεθνές εµπόριο δεν γνωρίζονται, αφού δεν δραστηριοποιούνται εντός της ίδιας (εθνικής) αγοράς. Χαρακτηριστικό είναι ότι συχνά δεν χρησιµοποιούν την ίδια γλώσσα εµπορικής επικοινωνίας. Έτσι, ήταν επόµενο να έχουν αναπτυχθεί, µε την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη των διεθνών εµπορικών δραστηριοτήτων, ενιαίες διαδικασίες προσέγγισης και οµοιόµορφοι τρόποι λειτουργίας, που διασφαλίζουν την καλή πίστη στις συναλλαγές αυτές. Η επιστήµη του διεθνούς δικαίου διατύπωσε τη θεωρία ότι εκτός από τις εθνικές έννοµες τάξεις και τη διεθνή έννοµη τάξη, υπάρχει και µια τρίτη έννοµη τάξη που ρυθµίζει αποτελεσµατικά τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις µε δικούς της δικαιοπαραγωγικούς, δικαοδοτικούς και εκτελεστικούς µηχανισµούς. Η έννοµη αυτή τάξη είναι γνωστή ως διεθνική (transnational), ανεθνική 11 ή όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται ως lex mercatoria 12. Ουσιαστικά, lex mercatoria είναι το δίκαιο της αυτορρύθµισης της διεθνούς οικονοµικής δραστηριότητας, που δεσµεύει (όταν και εφόσον επιτρέπεται να ισχύσει) τα µέρη. Βέβαια, η εκτεταµένη αυτονοµία της βουλήσεως που αναγνωρίζουν πολλά εθνικά εφαρµοστέα δίκαια δεν σηµαίνει ότι εξαφανίζονται οι εθνικές ιδιαιτερότητες. Αντιθέτως, οι ιδιαιτερότητες αυτές εκδηλώνονται ανάλογα µε το εφαρµοστέο δίκαιο που ισχύει κάθε φορά και τα όρια της αυτονοµίας της βουλήσεως είναι θέµα οριοθέτησης της ρυθµιστικής παρέµβασης που έχει ο νόµος σε σχέση µε την ενοποιητική παρέµβαση της διεθνούς 8 ο.π., σελ ο.π., σελ Αν και συνήθως πρόκειται για την έννοµη τάξη είναι αυτή όπου κατασκευάζεται το έργο και εκτελείται η σύµβαση. 11 Μία µερίδα θεωρητικών, οι παραδοσιακοί (traditionalists) σε αντίθεση µε τους «διεθνικούς» (transnationalists) αµφισβητούν κατά πόσον µπορεί να υπάρχει µία τέτοια ανεθνική πραγµατικότητα, βλ. Dirk Lehmkuhl, Resolving Transnational Disputes: Commercial Arbitration and the Multiple Providers of Governance Services, 2003 ECPR Joint Sessions in Edinburgh, March 28 April 2, Workshop 11: The Governance of Global Issues: Effectiveness, Accountability, and Constitutionalization, 3 12 ο.π.

9 5 κατασκευαστικής βιοµηχανίας. Άλλωστε, σε ορισµένα κράτη η κατασκευαστική σύµβαση ρυθµίζεται αποκλειστικά από το ιδιωτικό δίκαιο, ενώ σε άλλα κράτη το λόγο έχει το δηµόσιο δίκαιο όταν το ένα συµβαλλόµενο µέρος είναι κράτος ή κρατική επιχείρηση 13. Στην Ελλάδα, η κατασκευαστική σύµβαση υπάγεται στο δίκαιο των συµβάσεων (και ρυθµίζεται από τα άρθρα 681 επ. ΑΚ για τη σύµβαση έργου), ενώ υπάγεται στο διοικητικό δίκαιο όταν συµµετέχει κράτος/κρατική επιχείρηση 14 (οπότε επισέρχεται σε ισχύ ο Νόµος περί δηµοσίων έργων: ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε από ν.2229/94 & π.δ.609/85) 15. Ιδιαίτερη σηµασία για την κατασκευαστική σύµβαση έχει η διάκριση µεταξύ οφειλέτη και δανειστή, αφού καθορίζει τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων λόγω υπερηµερίας ή αδυναµίας εκπληρώσεως. Σύµφωνα µε την κρατούσα γνώµη, οφειλέτης θεωρείται ο κατασκευαστής / εργολάβος και δανειστής ο κύριος του έργου, καθώς η απαιτούµενη συνεργασία του κυρίου του έργου κατά την εκτέλεση του έργου δεν αποτελεί αυτοτελή ενοχή και συνεπώς δεν πρόκειται για ενοχή οφειλέτη. III. Διεθνής κατασκευαστική σύµβαση ή ακριβέστερα συµβάσεις: Μία κύρια σύµβαση & συµβάσεις - δορυφόροι Η διεθνής κατασκευαστική δραστηριότητα είναι µια διασυνοριακή εµπορική συναλλαγή µε ιδιαιτερότητες. Λόγω της ίδιας της φύσης της δραστηριότητας, υπάρχει αδιαµφισβήτητη στενή διασύνδεσή της µε την επικράτεια της χώρας εγκατάστασης του έργου, µε αποτέλεσµα να είναι έντονος ο επενδυτικός χαρακτήρας της. Προσεγγίζει πολύ περισσότερο µια επενδυτική δραστηριότητα από µία απλή εµπορική συναλλαγή, καθώς ο εργολάβος καλείται να αντιµετωπίσει αυξηµένους κινδύνους στη χώρα υποδοχής, χώρα κατασκευής του έργου 16. Στην πιο απλή µορφή της η διεθνής κατασκευστική σύµβαση είναι µια σύµβαση έργου µεταξύ ενός αλλοδαπού εργολάβου και ενός κυρίου του έργου της χώρας εγκατάστασης της κατασκευής, µε την οποία σύµβαση έργου ο εργολάβος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής του έργου επί της 13 βλ. Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Κοινοδίκαιον 2000, Κατασκευαστική Σύµβαση: Συγκριτική Επισκόπηση Δικαίων και Ζητήµατα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, σελ ο.π., σελ Και για τα έργα αυτά ισχύουν οι διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα. Αν βέβαια υπάρξει σύγκρουση ανάµεσα στις προβλέψεις του ΑΚ και του Νόµου περί δηµοσίων έργων, συνήθως υπερισχύει και εφαρµόζεται ο δεύτερος, βλ. Vivian Katsantonis, Stavros Georgiades, John B. Tieder Jr, An Overview Of Construction Contracting Under Greek Law, σελ βλ. Π. Γκλαβίνης, ο.π. 7, σελ. 706

10 6 ιδιοκτησίας του κυρίου 17. Δεν υπάρχει όµως, ένα ενιαίο πρότυπο διεθνούς κατασκευαστικής σύµβασης, λόγω της πολλαπλότητας των παροχών που αποτελούν το αντικείµενό της. Άλλωστε, δεν θα µπορούσε να εξεταστεί η διεθνής κατασκευαστική σύµβαση χωριστά από τις υπόλοιπες συµβάσεις που υλοποιούν το ίδιο κατασκευαστικό έργο 18. Γι αυτό και είναι πιο ακριβής ο όρος κατασκευαστικές συµβάσεις στον πληθυντικό αριθµό, καθώς πρόκειται για ένα συµβατικό σύνολο πραγµατικά αλληλεξαρτώµενο. Η κύρια σύµβαση µεταξύ του εργολάβου και του κυρίου του έργου καθίσταται σύµβαση πλαίσιο, την οποία πλαισιώνουν συµβάσεις δορυφόροι που αφορούν σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα ειδικότητα του παρεµβαίνοντος 19. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνάπτεται και η σύµβαση υπεργολαβίας. 17 ο.π., σελ Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ελβετία η κατασκευαστική σύµβαση θεωρείται µικτή σύµβαση (mixed contract), δηλαδή και σύµβαση έργου και σύµβαση υπηρεσιών, βλ. Matthias Scherer and Michael E. Schneider, International Construction Contracts under Swiss Law: an introduction, (2007) 23 Const. L.J. No8, σελ βλ. Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Κοινοδίκαιον, ο.π. 13, σελ. 328

11 7 - ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α I. Σύµβαση υπεργολαβίας - Ορισµός Ορισµός της σύµβασης υπεργολαβίας δεν υπάρχει ούτε στο αγγλικό δίκαιο ούτε στην Οδηγία 2000/35/EC για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές ή ακόµη και στη γερµανική, βελγική ή ισπανική νοµοθεσία που προστατεύει τους υπεργολάβους 20. Οι ορισµοί που περιέχουν οι κατασκευαστικές συµβάσεις για τους υπεργολάβους δεν ορίζουν πάντα τον υπεργολάβο κατασκευαστή αλλά είναι ευρύτεροι ορισµοί, που περιλαµβάνουν και τους απλούς προµηθευτές υλικών ή εκµισθωτές µηχανηµάτων, που όµως συνδέονται µε τον εργολάβο µε άλλου είδους σύµβαση (π.χ. µε σύµβαση πώλησης ή µίσθωσης) 21. Πάντως, ο όρος «υπεργολάβος» ακόµη και από την ετυµολογία του («υπό» και «εργολάβος») µας δείχνει ότι πρέπει να ερµηνευτεί από τη συµβατική σχέση που υπάρχει ανάµεσα σε τρία πρόσωπα ή οντότητες (entities). Έτσι, ένας ορισµός της σύµβασης υπεργολαβίας θα µπορούσε να είναι ο εξής: Πρόσωπο ή οντότητα (entity) που έχει αναλάβει την κατασκευή ενός έργου (µε συµβατική υποχρέωση έναντι του κυρίου του έργου) αναθέτει σε τρίτο να προβεί - σύµφωνα µε τις οδηγίες του- στην εκτέλεση τµήµατος / τµηµάτων του έργου 22. Όπως διαφαίνεται από τον παραπάνω ορισµό για τη σύµβαση υπεργολαβίας, κοµβικό σηµείο του ορισµού της είναι η τριµερής φύση της σχέσης, καθώς η σύµβαση που συνάπτει ο υπεργολάβος έχει σηµείο εκκίνησης µία άλλη, προϋπάρχουσα σύµβαση, χωρίς όµως να υπάρχει συµβατική σχέση µεταξύ του κυρίου του έργου και του υπεργολάβου. Το γεγονός της µη ύπαρξης συµβατικής σχέσης µεταξύ του κυρίου του έργου και του υπεργολάβου προσδίδει στη σύµβαση υπεργολαβίας αυτονοµία, την οποία ενισχύει και το φαινόµενο της εξειδικεύσεως. Κάτι που συνηθίζεται άλλωστε, στα σύνθετα έργα είναι ότι εξειδικευµένος εργολάβος µπορεί να προτείνει την προηγούµενη υπογραφή σύµβασης αποκλειστικότητας. Η δε αυτονοµία της 20 βλ. J. Florian Pulkowski, The Subcontractor s direct claim in international business law, International Construction Law Review 2004, σελ βλ. Π. Γκλαβίνης, ο.π. 7, σελ βλ. Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Κοινοδίκαιον, ο.π. 13, σελ. 332, βλ. και J. Florian Pulkowski, ο.π. 20, σελ.33, βλ. και Paola Pirodi, Yearbook of Private International Law, Vol.VII, 2005, edited by Petar Sarcevic, Paul Volken, Andrea Bonomi, Sellier European Law Publishers, 2006, σελ. 290

12 8 συµβάσεως υπεργολαβίας και η τριµερής σχέση ανάµεσα στον κύριο του έργου, τον εργολάβο και τον υπεργολάβο έχουν ως συνέπεια ότι ο εργολάβος υπέχει ευθύνη για τα λάθη του υπεργολάβου έναντι του κυρίου του έργου 23. Καταρχήν, αν το εφαρµοστέο δίκαιο στην κύρια σύµβαση σιωπά, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η υπεργολαβία επιτρέπεται 24. Βέβαια, είθισται οι όροι της συµβάσεως υπεργολαβίας να αντιστοιχούν στους όρους της κύριας συµβάσεως, για ό,τι αφορά την εκτέλεση των εργασιών που ανατέθηκαν στον υπεργολάβο. Αυτό συµβαίνει καθώς ο εργολάβος επιθυµεί να δεσµεύσει τον υπεργολάβο κατά τρόπο όµοιο µε τον οποίο δεσµεύτηκε ο ίδιος έναντι του κυρίου του έργου (εκτός ίσως για το τίµηµα της υπεργολαβίας) 25. Έτσι, η σύµβαση υπεργολαβίας διακρίνεται σε διαφανή και µη διαφανή 26. II. Διαφανής Μη διαφανής σύµβαση υπεργολαβίας Σε διαφανή σύµβαση υπεργολαβίας, οι όροι της κύριας σύµβασης που αφορούν στο κοµµάτι / τµήµα του έργου η εκτέλεση του οποίου ανατίθεται στον υπεργολάβο µεταφέρονται αυτούσιοι στη σύµβαση υπεργολαβίας. Εποµένως, στη διαφανή σύµβαση υπεργολαβίας όλοι οι όροι της κύριας σύµβασης που αφορούν στον υπεργολάβο µετατρέπονται σε όρους της σύµβασης του υπεργολάβου µε τον εργολάβο. Σε µία µη διαφανή σύµβαση υπεργολαβίας ο εργολάβος αναθέτει, ως άλλος κύριος του έργου, ένα συγκεκριµένο έργο στον υπεργολάβο, µε ειδικούς όρους, εντελώς ανεξάρτητους από την κύρια σύµβαση. Με αυτόν τον τρόπο, οι όροι και οι συνθήκες εκτέλεσης της κύριας σύµβασης διαφοροποιούνται εντελώς από τους όρους και τις συνθήκες εκτέλεσης της σύµβασης υπεργολαβίας. Βέβαια, στην πράξη µια σύµβαση υπεργολαβίας δεν είναι µόνο διαφανής ή µόνο µη διαφανής, καθώς οι 23 Ειδικότερα για το Βέλγιο και τη Γερµανία, βλ. Belgium Schoups, Van Bosstraeten & C Law Firm, Construction and Projects 2010/11, Country Q&ABelgium, PLCCROSS-BORDER HANDBOOKS 9, σελ. 12 και 13, ερώτηση 17 και Germany Oliver Moufang, Stefan Koser, Manteo Eisenlohr, Uwe Pirl, Lorenz Claussen, Martin Bünning and Oliver Koos GSK Stockmann + Kollegen, Construction and Projects 2010/11, Country Q&A Germany, PLCCROSS-BORDER HANDBOOKS 65, ερώτηση 17, σελ βλ. Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, ο.π. 13, σελ Η δέσµευση αυτή είναι γνωστή και ως συµφωνία back to back agreement, βλ. Dr Jörn Zons, Construction Law International, June 2010, The Minefield of Back-to-Back Subcontracts Part 2, σελ βλ. Π. Γκλαβίνης, ο.π. 7, σελ. 764

13 9 διαβαθµίσεις που υπάρχουν στη διασύνδεση των όρων της κύριας σύµβασης και της σύµβασης υπεργολαβίας είναι πολλές 27. Αξίζει να σηµειωθεί ότι υποστηρίζεται και η άποψη ότι στις περιπτώσεις συµβάσεων προµήθειας, κατασκευής εξοπλισµού, παροχής υπηρεσιών και επιτόπιων εργασιών πρόκειται για οιονεί υπεργολαβίες 28. Επιπλέον, προκειµένου να διασαφηνιστεί ο ορισµός της σύµβασης υπεργολαβίας, θα ήταν χρήσιµο να γίνει µία αντιπαραβολή της σύµβασης υπεργολαβίας και της σύµβασης εκχωρήσεως. Η δυνατότητα εκχώρησης της κύριας κατασκευαστικής συµβάσεως έχει ιδιαίτερη σηµασία όταν το έργο εκτελείται σε συγκεκριµένο κράτος, στο οποίο µόνο οι εταιρίες µε την έδρα τους στο συγκεκριµένο κράτος µπορούν να αναλάβουν την κατασκευή του έργου 29. Η συνήθης πρακτική είναι να προβλέπεται από την κύρια σύµβαση, µεταξύ του κυρίου του έργου και του εργολάβου, η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στο κράτος, και η εκχώρηση της σύµβασης κατασκευής του έργου στη θυγατρική αυτή εταιρία. Όπως όµως, αναφέρθηκε παραπάνω, στη σύµβαση υπεργολαβίας δεν υπάρχει συµβατικός δεσµός ανάµεσα στον υπεργολάβο και στον κύριο του έργου και αυτή είναι και η βασική διαφορά της σύµβασης υπεργολαβίας µε τη σύµβαση εκχώρησης. Στη σύµβαση εκχώρησης, ο εκδοχέας καθίσταται άµεσος αντισυµβαλλόµενος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Το γεγονός αυτό αποτελεί και το πλεονέκτηµα που παρουσιάζει η εκχώρηση έναντι της υπεργολαβίας, καθώς συγκεντρώνει όλες τις εργασίες. Ειδικότερη περίπτωση εκχώρησης της σύµβασης αποτελεί η εκχώρηση από κράτος, που είναι κύριος του έργου, σε υπηρεσία του. Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, αν υπάρξει παράβαση από τον εκδοχέα ως προς τις συµβατικές υποχρεώσεις του, τότε θα πρέπει το κράτος να παραιτηθεί από την ετεροδικία του 30. Η σύµβαση υπεργολαβίας πρέπει να διαχωριστεί και από τη σύµβαση προµήθειας αγαθών (supply contract) 31. Ο ορισµός subforitura που υπάρχει για την υπεργολαβία στον ιταλικό νόµο Law No192 είναι πολύ πιο ευρύς, µε αποτέλεσµα να περιλαµβάνει όχι µόνο τις υπεργολαβίες αλλά και τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών. Παράλληλα, το γαλλικό δικαστήριο Cour de Cassation έκρινε το 2002, στην απόφαση No 5133, Ste Entrepose Echafaudages v. SCI du carillon de Nanterre, ότι οι 27 ο.π. 28 βλ. Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, ο.π. 13, σελ ο.π., σελ ο.π. 31 βλ. J. Florian Pulkowski, ο.π. 20, σελ. 33

14 10 υποχρεώσεις που περιέχει µια υπεργολαβία σύµφωνα µε το γαλλικό νόµο περί υπεργολαβίας Law δεν πρέπει να περιορίζονται στην παροχή αγαθών 32. Η σύµβαση προµήθειας αγαθών επίσης, προϋποθέτει την ύπαρξη µιας τριµερούς σχέσης µεταξύ του προµηθευτή, του επιχειρηµατία και του πελάτη. Η διαφορά της όµως, µε τη σύµβαση υπεργολαβίας είναι ότι ο προµηθευτής δεν εκτελεί µια προϋπάρχουσα υποχρέωση του επιχειρηµατία. Άλλο ένα σηµείο που εµφανίζει ενδιαφέρον όσον αφορά στον ορισµό της σύµβασης υπεργολαβίας, είναι το ερώτηµα πότε µία σύµβαση υπεργολαβίας είναι διεθνής, καθώς τις περισσότερες φορές ο υπεργολάβος έχει την έδρα του στην ίδια χώρα από την οποία προέρχεται και ο εργολάβος. Και πρόκειται για ερώτηµα µε πρακτικές συνέπειες, καθώς µε βάση την απάντηση θα µπορεί να καθοριστεί η καταβολή του τιµήµατος σε ξένο νόµισµα ή η υπαγωγή της σύµβασης υπεργολαβίας σε ξένο δίκαιο, στο δίκαιο της κύριας σύµβασης 33. Υποστηρίζεται ότι αν η σύµβαση υπεργολαβίας κριθεί µε βάση το οικονοµικό κριτήριο, ως µία σύµβαση που εξυπηρετεί το διεθνές εµπόριο και συνάπτεται προς εκτέλεση µέρους µιας άλλης διεθνούς σύµβασης, τότε θα αναγνωριστεί και ο διεθνής χαρακτήρας της. Αυτό το γεγονός αποτελεί και µία από τις ιδιαιτερότητες της σύµβασης υπεργολαβίας, αφού δεν εξετάζεται, ως είθισται, αν κάποιο συµβαλλόµενο µέρος είναι αλλοδαπό ή αν η εκτέλεση του έργου περιλαµβάνει περισσότερες από µία χώρες αλλά εξετάζεται ως µία σύµβαση που αποτελεί µέρος µίας µεγαλύτερης οικονοµικής συναλλαγής -ως µέρος της κύριας σύµβασης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποφάσεις των γαλλικών δικαστηρίων αρκούνται στο διεθνή χαρακτήρα της κύριας σύµβασης, προκειµένου να χαρακτηρίσουν µία σύµβαση υπεργολαβίας ως διεθνή 34. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β I. Ανάθεση έργου σε υπεργολάβο /ους. Χαρακτήρας intuitu personae της κατασκευαστικής σύµβασης Μετά την ανάθεση της κύριας σύµβασης, η σύναψη µιας ή περισσοτέρων υπεργολαβικών συµβάσεων µε υπεργολάβους που δεν έχουν προταθεί, κατά το 32 ο.π. 33 βλ. Π. Γκλαβίνης, ο.π. 7, σελ βλ. Απόφαση ICC N 7528, Yearbook Comm. Arb n XXII, 125, 130 (1997), The Franco-British Lawyers Society in collaboration with The Society Of Construction Law, Overview Of The Protection Of Subcontractors Under French Law, Maître Carole Malinvaud Avocat Associé Gide Loyrette Nouel, Paris, Tuesday, 5th September 2006 at 6 pm at The National Liberal Club Whitehall Place, London SW1, σελ. 8

15 11 προσυµβατικό στάδιο, από τον εργολάβο τελεί υπό την αίρεση της συµφωνίας από τον κύριο του έργου 35. Αυτό συµβαίνει λόγω του χαρακτήρα intuitu personae της κατασκευαστικής σύµβασης 36. Ο κύριος του έργου εµπιστεύεται τον εργολάβο για το πρόσωπο που έχει η δική του επιχείρηση και του αναθέτει την εκτέλεση του έργου 37, µε βάση επαγγελµατικά και οικονοµικά κριτήρια 38. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο απαγορεύεται συνήθως η ανάθεση της εκτέλεσης, µέσω υπεργολαβιών, του συνόλου του έργου που έχει ανατεθεί στον εργολάβο από τον κύριο του έργου 39. Μάλιστα, η αθέτηση αυτής της υποχρέωσης συνιστά και λόγο καταγγελίας της κύριας σύµβασης. Εποµένως, το κύριο πρόσωπο που αναθέτει στον/στους υπεργολάβο/ους είναι ο εργολάβος, δυνάµει της κύριας σύµβασης που έχει αναλάβει έναντι του κυρίου του έργου. Σε ειδικές περιπτώσεις σύµβασης υπεργολαβίας, µπορεί να αναθέσει στον υπεργολάβο κοινοπραξία κατασκευαστικών εταιριών 40 ή ο κύριος του έργου (nominated subcontractor) 4142 ή ο project manager (οπότε και γίνεται prime contractor 43 ) ή παραχωρησιούχος εταιρία (στην περίπτωση µεγάλων έργων µε χρηµατοδότηση) 44. Ξεχωριστή περίπτωση για τις διεθνείς κατασκευαστικές συµβάσεις αποτελεί και η λεγόµενη επιβεβληµένη υπεργολαβία, που είναι η υπεργολαβία η οποία επιβάλλεται στον εργολάβο από τον κύριο του έργου. Στην επιβεβληµένη υπεργολαβία, ο κύριος του έργου υποδεικνύει στον εργολάβο έναν ή περισσότερους υπεργολάβους που προέρχονται από τη χώρα εκτέλεσης του έργου (designated subcontractors), στους οποίους υποχρεούται ο εργολάβος να αναθέσει την εκτέλεση 35 βλ. Π. Γκλαβίνης, ο.π. 7, σελ βλ. Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Κοινοδίκαιον, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα Αθήνα 2002, Βιβλιογραφική Επισκόπηση, Roger Philippe Budin, Guide pratique de l execution des contrats internationaux de construction (Staempfli Editions SA Berne 1998) σελ. ΧΙΧ+298, σελ Σύµφωνα µε το ελβετικό δίκαιο (άρθρο 364(2) ελβετικού ΑΚ, ένα δίκαιο που πολλές φορές επιλέγεται ως ένα ουδέτερο δίκαιο, η υπεργολαβία είναι η εξαίρεση, βλ. Matthias Scherer, Michael E. Schneider, International Construction Contracts under Swiss Law: an introduction, (2007) 23 Const. L.J. No8, σελ Να σηµειωθεί εδώ, ότι όπως επισηµαίνει η Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Κοινοδίκαιον, ο.π. 13, σελ. 333, η πτώχευση ενός µικρού υπεργολάβου µπορεί να έχει ως συνέπεια αλυσιδωτές αντιδράσεις, γι αυτό άλλωστε και η υπεργολαβία κρίνεται ως η νοµική αχίλλειος πτέρνα της κατασκευαστικής διαδικασίας. 39 Αντίστοιχα, στην Κίνα απαγορεύεται στους υπεργολάβους να παραχωρούν περαιτέρω υπεργολαβίες των έργων, ο.π., σελ βλ. Π. Γκλαβίνης, ο.π. 7, σελ βλ. Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, ο.π. 13, σελ Ο κύριος του έργου όµως, µπορεί να στραφεί κατά του υπεργολάβου µόνο αν προβλέπεται µε ρητή διάταξη, ειδάλλως η αυτονοµία της κύριας σύµβασης σε σχέση µε τη σύµβαση υπεργολαβίας µένει άθικτη ( διαφάνεια ρήτρα If and When ), ο.π., σελ. 332, παραποµπή ο.π, σελ βλ. Π. Γκλαβίνης, ο.π. 7, σελ. 738

16 12 του έργου που έχει αναλάβει, συνάπτοντας µία ή περισσότερες συµβάσεις υπεργολαβίας µαζί τους 45. Η επιβολή µιας τέτοιου είδους υποχρέωσης συµβαίνει, εκτός από τον προφανή λόγο της ενδυνάµωσης του τοπικού εργατικού δυναµικού, και για την αποφυγή πληρωµής σε αλλοδαπό νόµισµα και είναι µια υποχρέωση που µπορεί να έχει ως συνέπειες δυσχέρειες και ενίοτε και ανεπανόρθωτες ζηµίες για την αλλοδαπή επιχείρηση 46. Προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν είναι για παράδειγµα η παροχή ανεπαρκούς ποιότητας από τους επιβεβληµένους υπεργολάβους, καθυστερήσεις, διαφωνίες µε το µηχανικό ή µε τον εργολάβο, άρνηση επιδιόρθωσης σφαλµάτων χωρίς πρόσθετη πληρωµή, πιέσεις προς είσπραξη προκαταβολών µη οφειλοµένων ή συµπληρωµατικών τιµών (πολλές φορές µάλιστα και µε απειλές περί εγκατάλειψης των εργασιών), διαδικασίες αφερεγγυότητας 47. Κάθε έννοµη τάξη παρουσιάζει και διαφορές σε ποιους επιτρέπεται και σε ποιους όχι να αναθέσουν έργο σε υπεργολάβους. Έτσι, για παράδειγµα στην Ιαπωνία, ο κύριος του έργου δεν µπορεί να ορίσει υπεργολάβο, ενώ στην ίδια χώρα, στις συµβάσεις ιδιωτικών κατασκευαστικών εργών, ένας άλλος κατασκευαστής / εργολάβος, ένα τρίτο πρόσωπο εγγυάται να εκτελέσει και να ολοκληρώσει το έργο, διαδεχόµενος τον αρχικό συµβαλλόµενο εργολάβο στην περίπτωση που αυτός αδυνατεί να το ολοκληρώσει 48. Στην Ιαπωνία, επίσης, οι µεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες δεν διαθέτουν ούτε άµεσους εργαζόµενους ούτε κατασκευαστικό εξοπλισµό και προκειµένου να ολοκληρώσουν το έργο που αναλαµβάνουν συµβατικά έναντι του κυρίου του έργου συνάπτουν συµβάσεις υπεργολαβίας µε άλλες κατασκευαστικές εταιρίες. Οι εν λόγω υπεργολαβίες ανατίθενται µε διαπραγµάτευση σε υπεργολάβους, µε τους οποίους έχουν συνεργασία για αρκετά χρόνια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ο εργολάβος κατά κανόνα προµηθεύει τον/τους υπεργολάβο/ους µε υλικά και κατασκευαστικό εξοπλισµό που θα χρειαστεί, αλλά επειδή ο ίδιος δεν τα διαθέτει, όπως σηµειώθηκε παραπάνω, µισθώνει από εταιρίες εκµισθώσεως εξοπλισµού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα βασικά καθήκοντα του εργολάβου είναι να ελέγχει την ποιότητα, το πρόγραµµα, την ασφάλεια και το κόστος του έργου ο.π., σελ βλ. Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Βιβλιογραφική Επισκόπηση, ο.π. 36, σελ ο.π., σελ βλ. Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Κοινοδίκαιον, ο.π. 13, σελ ο.π.

17 13 II. Πότε γίνεται η ανάθεση στον/ους υπεργολάβο/ους Η ανάθεση της εκτέλεσης έργου σε υπεργολάβο/ους µπορεί να γίνει πριν την κύρια κατασκευαστική σύµβαση, µε την αίρεση υπογραφής εργολαβικής σύµβασης. Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου µπορεί να γίνει και µετά την κύρια κατασκευαστική σύµβαση, αν και ο/οι υπεργολάβος/οι εµφανίζονται στην προσφορά του εργολάβου προς τον κύριο του έργου. III. Οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ο υπεργολάβος και η ευθύνη του έναντι του κυρίως εργολάβου Με τη σύµβαση υπεργολαβίας, η υποχρέωση του υπεργολάβου έναντι του κυρίως εργολάβου είναι τριπλή, καθώς εγγυάται 50 : 1. για την ποιότητα των προµηθειών, των έργων και των παροχών του, 2. για το σεβασµό της προθεσµίας εκτελέσεως, 3. για το σεβασµό της συµφωνηθείσας τιµής. Ο υπεργολάβος ευθύνεται έναντι του κυρίως εργολάβου όπως και ένας εργολάβος 51. Όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, ο κυρίως εργολάβος φροντίζει να µεταφέρει στους υπεργολάβους του όλη την έκταση της δικής του ευθύνης έναντι του κυρίου του έργου, και µάλιστα πολλές φορές µε τον πιο αυστηρό τρόπο. Η αθέτηση από την πλευρά του υπεργολάβου των συµβατικών υποχρεώσεών του έναντι του εργολάβου δεν επιφέρει άµεσο θέµα ευθύνης του εργολάβου έναντι του κυρίου του έργου, στο µέτρο που οι δύο συµβάσεις (σύµβαση υπεργολαβίας και κύρια σύµβαση) είναι αυτόνοµες. Βέβαια, συνήθως στην πράξη, η παράβαση εκ µέρους του υπεργολάβου έχει συνέπειες και για την κύρια σύµβαση που συνδέει τον εργολάβο µε τον κύριο του έργου. Με τον ίδιο τρόπο, συµπαρασύρεται και η σύµβαση υπεργολαβίας όταν υπάρχει καταγγελία ή λύση της κύριας σύµβασης, ειδικά όταν πρόκειται για διάφανη υπεργολαβία ο.π., σελ βλ. Π. Γκλαβίνης, ο.π. 7, σελ ο.π.

18 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ I. Η σηµασία της υπεργολαβίας στο διεθνές εµπορικό δίκαιο Η υπεργολαβία έχει ιδιαίτερη σηµασία µέσα στις σύγχρονες τάσεις του διεθνούς εµπορικού δικαίου. Οι µεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες αναλαµβάνουν πολύ µεγάλα έργα, δηµόσια ή ιδιωτικά, και πολλές φορές προκειµένου να ανταποκριθούν στις συµβατικές υποχρεώσεις πρέπει να βασιστούν σε άλλες επιχειρήσεις, µε τεχνική κατάρτιση σε συγκεκριµένους τοµείς είτε για λόγους που συνδέονται µε την εξειδίκευση των επιχειρήσεων αυτών είτε για οικονοµικούς και πρακτικούς λόγους 53. Έτσι, είναι πολύ σύνηθες να εκτελεί τις υποχρεώσεις του εργολάβου άλλος ή άλλοι υπεργολάβος ή υπεργολάβοι, που τις περισσότερες φορές είναι µικρές επιχειρήσεις, χωρίς όµως αυτό να είναι απαραίτητο. Το γεγονός ότι πλέον, τα έργα λειτουργούν µέσα σε πολλαπλές αγορές, έξω από τα στενά όρια µίας επικράτειας, είχε ως συνέπεια οι κατασκευαστικές εργασίες να µην εκτελούνται πλέον µε βάση µία σύµβαση αλλά µε περισσότερες (αλληλεξαρτώµενες) συµβάσεις. Βέβαια, οι εµπορικοί νόµοι και οι νοµοθεσίες που ισχύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπουν την προστασία των εµπορικών συναλλαγών, έχουν οδηγήσει στην αυξανόµενη ανάθεση σε υπεργολάβους από χώρες χαµηλού κόστους, καθώς οι κανόνες αµέσου εφαρµογής σπάνια προστατεύουν τους υπεργολάβους 54. II. Προστασία των υπεργολάβων σε διάφορα εθνικά δίκαια Οι υπεργολάβοι έχουν άµεση οικονοµική εξάρτηση από τους εργολάβους 55. Άλλωστε, η πρακτική της συνεχούς και µακράς συνεργασίας µεταξύ εργολάβων και υπεργολάβων, δίνει από τη µία την ευκαιρία σε υπεργολάβους να έχουν δουλειά σε σταθερή βάση αλλά από την άλλη πλευρά ενέχει και σοβαρούς κινδύνους λόγω της οικονοµικής εξάρτησης που τους συνδέει. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο εργολάβος µπει σε διαδικασία αφερρεγυότητας, συµπαρασύρει και τους υπεργολάβους, που πολύ συχνά, µπαίνουν και οι ίδιοι σε διαδικασία πτώχευσης 56. Οι υπεργολάβοι είναι συνήθως, εταιρίες µικρού ή µεσαίου µεγέθους που συµβάλλονται µε µεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες. Όπως είναι επόµενο, δεν έχουν τις λογιστικές 53 βλ. J. Florian Pulkowski, ο.π. 20, σελ ο.π., σελ ο.π. 56 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της γερµανικής εταιρίας Holzmann Ag που προκάλεσε την πτώχευση εκατοντάδων υπεργολάβων, βλ. New York Times, Big Builder In Germany Is Bankrupt, Mar 22, 2002

19 15 ή νοµικές γνώσεις που χρειάζεται προκειµένου να εισέλθουν σε σύνθετες συµβάσεις µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος. Γι αυτό και συνήθως βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση και γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης από τους πιο δυνατούς παίχτες της σύµβασης. Το αποτέλεσµα είναι ότι αποτελούν τον πιο αδύναµο κρίκο της αλυσίδας των κατασκευαστικών συµβάσεων. Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν στην ανάγκη της προστασίας των υπεργολάβων έναντι των άδικων συµβατικών όρων. Πρώτη η Ιαπωνία το 1956, αναγνώρισε αυτήν την ανάγκη και προέβη σε νοµοθετική ρύθµιση µε το νόµο της 1 ης Ιουνίου 1956, Act against delay in Payment of Subcontract Proceeds, etc. to Subcontractors No 120, προκειµένου να εξασφαλίσει την προσήκουσα πληρωµή των υπεργολάβων 57. Η Ιταλία και η Γαλλία προέβησαν σε κωδικοποίηση κανόνων, η µεν Ιταλία µε το νόµο Law of 18 June No 192, και η Γαλλία µε το νόµο Law / Η Αγγλία, η Ουαλία και η Σκωτία προέβλεψαν την προστασία στα άρθρα του νόµου Housing Grants, Construction & Regeneration Act 1996, η Βόρεια Ιρλανδία προέβη στη θέσπιση του The Construction Contracts Order 1997, η Πορτογαλία προέβλεψε µε τα άρθρα 1213 και 1226 του ΑΚ, η Ισπανία µε το άρθρο 1597 ΑΚ, το Βέλγιο µε το άρθρο 1798 ΑΚ και η Γερµανία µε το άρθρο 641 σηµείο 2 ΑΚ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 2000/35/EC 59 προκειµένου να καταπολεµήσει την καθυστέρηση πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, που εµπεριέχει σηµεία προστασίας για τους υπεργολάβους. Συγκεκριµένα, στο σηµείο 7 του Προοιµίου η Οδηγία τονίζει ότι οι µικρές και οι µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις επωµίζονται το µεγάλο βάρος των οικονοµικών συναλλαγών, ως αποτέλεσµα των εκτεταµένων περιόδων πληρωµής και των καθυστερήσεων των πληρωµών. Μάλιστα, αυτό το οικονοµικό βάρος είναι και ο µέγιστος παράγοντας που οδηγεί στην πτώχευση, απειλώντας την ίδια την ύπαρξη των επιχειρήσεων αυτών. Παρακάτω, στο σηµείο 19 του Προοιµίου ορίζεται ως εκµετάλλευση (abuse) αν ο εργολάβος επιβάλλει στους υπεργολάβους του δυσµενείς όρους πληρωµής, τους οποίους δεν δικαιολογείται να επιβάλλει µε βάση την κύρια σύµβαση που έχει µε τον κύριο του έργου. Στο δε σηµείο 22 του Προοιµίου, προβλέπεται ότι η Οδηγία ισχύει τόσο για 57 βλ. J. Florian Pulkowski, ο.π. 20, σελ βλ. Law On Subcontracting (n ), with the participation of Louis VOGEL, Professor at the University of Paris II, discussion and adoption of 20 December Στην οδηγία 2000/35/EC η Ελλάδα προσαρµόζεται δια του Προεδρικού Διατάγµατος 166/2003, βλ. διαδικτυακός τόπος Lawnet, LawNews Center, Ελλάδα, Εντός τριάντα ηµερών οι πληρωµές του Δηµοσίου, 11/2/2010 9:59:50 πµ

20 16 ιδιωτικές όσο και για δηµόσεις συµβάσεις αλλά και ότι η Οδηγία ρυθµίζει όλες τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κυρίως εργολάβων και των προµηθευτών τους και των υπεργολάβων τους 60. Η νοµοθεσία κάποιων κρατών προβλέπει την εγγραφή «νόµιµης υποθήκης» από τον εργολάβο σε ακίνητο του κυρίου του έργου όταν δεν πληρώνει τη συµφωνηθείσα αµοιβή. Αυτή τη δυνατότητα µπορεί να την έχουν και οι υπεργολάβοι. Το αποτέλεσµα είναι ακόµη κι αν ο κύριος του έργου έχει πλήρωσει τον αντισυµβαλλόµενό του κύριο εργολάβο, αν ο τελευταίος δεν έχει πληρώσει τους υπεργολάβους του, τότε αυτοί έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από τον αρµόδιο δικαστή την άδεια εγγραφής υποθήκης επί του ακινήτου του κυρίου του έργου. Η εγγραφή µιας τέτοιας υποθήκης µπορεί να έχει ως συνέπεια την ακύρωση της πιστώσεως για την κατασκευή, γεγονός που θα προκαλέσει πολύ µεγάλη ζηµιά στον κύριο του έργου. Αν λοιπόν, υφίσταται τέτοια νοµοθεσία στο κράτος εκτέλεσης του έργου, ο κίνδυνος αυτός για το έργο µπορεί να αποφευχθεί µε τη συνεχή επιθεώρηση της πληρωµής των υπεργολάβων από το βασικό επιχειρηµατία ή και από τον µηχανικό, αν σχετική ρήτρα προβλέπει τέτοιου είδους καθήκοντα για τον µηχανικό. Πάντως, ο θεµελιώδης κανόνας που ισχύει είναι να προσοµοιάζουν οι όροι της σύµβασης υπεργολαβίας µε αυτούς της κύριας σύµβασης, για ό,τι αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που ανατίθενται στον υπεργολάβο, µε τη διαφανή υπεργολαβία. Κάποιες από τις προστατευτικές νοµοθετικές προβλέψεις (ο γαλλικός νόµος Law /1975, η Ισπανία µε το άρθρο 1597 ΑΚ και το Βέλγιο µε το άρθρο 1798 ΑΚ) δίνουν το δικαίωµα στον υπεργολάβο να αξιώσει αποζηµίωση/πληρωµή για την εργασία που εκτέλεσε απευθείας από τον κύριο του έργου. Η καθιέρωση αυτού του δικαιώµατος ευθείας αξίωσης / αγωγής πληρωµής από τον κύριο του έργου 61 (right of direct action) προστατεύει τους υπεργολάβους από το µεγαλύτερο κίνδυνο που αντιµετωπίζουν: την πτώχευση του κυρίως εργολάβου 62. Αν όµως, κάποιο από τα τρία πρόσωπα (ή οντότητες) της τριµερούς σχέσης που συνδέει την κύρια σύµβαση µε τη σύµβαση υπεργολαβίας έχει την έδρα του σε διαφορετική χώρα από τους υπόλοιπους, τότε το ερώτηµα είναι ποιο δίκαιο αποφασίζει την ύπαρξη ή τα όρια της ευθείας αξίωσης του υπεργολάβου έναντι του κυρίου του έργου. 60 βλ. Οδηγία 2000/35/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 61 βλ. περισσότερα παρακάτω, Μέρος Β 62 βλ. J. Florian Pulkowski, ο.π. 20, σελ.32-33

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων. ΑΡΧΕΣ [ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (ΣΧΙΔΔ)] 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2 (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3 Προοίμιο Το κείμενο αυτό εκθέτει τις γενικές αρχές που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νομική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ιούνιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης 1 ΙΙ. Το πρότυπο πληροφόρησης ( Informationsmodell ) στο σημερινό πεδίο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική επισκόπηση του δικαιώματος δημόσιου δανεισμού στον ευρωπαϊκό χώρο

Συγκριτική επισκόπηση του δικαιώματος δημόσιου δανεισμού στον ευρωπαϊκό χώρο Συγκριτική επισκόπηση του δικαιώματος δημόσιου δανεισμού στον ευρωπαϊκό χώρο Δρ. Ν., Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.M. Δικηγόρος-Επιστημονικός Συνεργάτης ΟΠΙ Μόλυβος http://www.nyloo.com/html/ent/093/ent.20093.2.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Working Paper Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας Του Γεωργίου Κ. Καραμέτου Φοιτητή Νομικής Του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Abstract-Summary

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο (Ι) 2 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας

Εργατικό Δίκαιο (Ι) 2 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εργατικό Δίκαιο (Ι) 2 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας 2 Σκοπός της προστασίας: Αυξηµένοι κίνδυνοι διώξεων/εκδικητικότητας λόγω της συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΗΛΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΗΛΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΗΛΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ Λύσεις μπροστά Στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις ξένων και Ελλήνων επιχειρηματιών μπορούν πλέον να ανταποκριθούν μόνο σύγχρονες δικηγορικές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Χριστίνα Σαραντίδου, LLM (NU, Chicago IL), Δικηγορικό Γραφείο «Μεταξάς & Συνεργάτες» Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό *

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * P7_TA(2010)0477 Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης εκεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής πραγματικότητας 1. Οι θεμελιακοί άξονες του σύγχρονου αθλητισμού......

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.20534/ΣΜ/λµ ΑΘΗΝΑ, 4 Ιουνίου 2009 Π Ρ Ο Σ Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Athens Tax Forum 11 ο ΕτήσιοΦορολογικόΣυνέδριο American-Hellenic Chamber of Commerce

Athens Tax Forum 11 ο ΕτήσιοΦορολογικόΣυνέδριο American-Hellenic Chamber of Commerce Athens Tax Forum 11 ο ΕτήσιοΦορολογικόΣυνέδριο American-Hellenic Chamber of Commerce 20 Απριλίου 2015 H φορολογία απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις του πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις,

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις. Γεώργιος Καλπακίδης, Προπτυχιακός φοιτήτης, Τµήµα Νοµικής, Ευρωπαϊκό Παν/µιο Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 "Για την προστασία από τις µηχανές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

13608/16 ΜΑΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 2B

13608/16 ΜΑΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα