Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ Σ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ Σ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΜΠ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ Σ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Εισήγηση : Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ

2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ Η περιοχή στην οποία θα εντοπίσουμε το θέμα μας αποτελεί ένα τμήμα του Μικρού Ιστορικού Εμπορικού Τριγώνου, που περικλείεται από τις οδούς Βουλής, Ερμού, Αιόλου, Κολοκοτρώνη, Λέκκα, Καραγιώργη Σερβίας, Βουλής. Η περιοχή αυτή είναι από τις παλαιότερες της πόλης των Αθηνών και διαμορφώθηκε σταδιακά μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, διατηρώντας ίχνη από την προηγούμενη ιστορία της.

3 η περιοχή μελέτης στο ευρύτερο σχέδιο της πόλεως των Αθηνών

4 Η περιοχή μελέτης είναι κατ εξοχήν εμπορική περιοχή με αρκετά καταστήματα ακριβού εμπορίου στην οδό Ερμού, ενώ από την οδό Περικλέους-Αθηναϊδος μέχρι την Κολοκοτρώνη συναντάμε μικρά καταστήματα λαϊκού εμπορίου. Συναντάμε, επίσης, δύο σημαντικά μνημεία : την βυζαντινή εκκλησία της Καπνικαρέας και τον ναό της Αγίας Ειρήνης, πρώτη μητρόπολη των Αθηνών, έργο του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου. οδός Ερμού οδός Αθηναϊδος Αγίας Ειρήνης

5 Καπνικαρέα, Ερμού βυζαντινός ναός Κτίστηκε τον 11ο αιώνα προς τιμή της Θεοτόκου και συμπληρώθηκε αργότερα. Αγία Ειρήνη, Αιόλου 36 Έναρξη εργασιών πάνω σε προϋπάρχουσα μεσαιωνική εκκλησία το Λειτούργησε το 1850, η εσωτερική διακόσμηση ολοκληρώθηκε μεταξύ των ετών

6 Η περιοχή γειτνιάζει με την Πλάκα, από τις πρώτες συνοικίες της Αθήνας, και το Μοναστηράκι, το οποίο ήδη επί Τουρκοκρατίας αλλά και αργότερα συγκέντρωνε τη λαϊκή αγορά της Αθήνας, που αργότερα μοιράστηκε με τη Βαρβάκειο, μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά στο Μοναστηράκι. γενική άποψη της Πλάκας Η Πλάκα στο βάθος από τη διασταύρωση των οδών Ερμού και Νίκης

7 το Μοναστηράκι επί Τουρκοκρατίας το Μοναστηράκι σήμερα

8 Θα γνωρίσουμε την περιοχή εστιάζοντας σε τρία στοιχεία : τον πολεοδομικό ιστό που αφορά στο δημόσιο χώρο, τα κτήρια και τις χρήσεις. Με την ευκαιρία θα έρθουμε σε επαφή με την ιστορική εξέλιξη ενός τμήματος της πόλης το οποίο διαμορφώθηκε διαχρονικά και οφείλει την πολυπλοκότητα του σ αυτή τη διαχρονικότητα Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Χάρτης της παλιάς πόλης, πριν τις επεμβάσεις των νέων γεωμετρικών σχεδίων Χαρακτηριστικά του σχεδίου είναι οι ακανόνιστοι δρόμοι και το πλήθος των αρχαίων, βυζαντινών και οθωμανικών μνημείων.

9 Από το Οθωμανικό χωριό στη μεσοπολεμική Αθήνα Πριν από την Επανάσταση: Η Αθήνα κωμόπολη κατοίκων 25 Απριλίου 1821: Οι Αθηναίοι ξεσηκώθηκαν 1831: Ο πληθυσμός της Αθήνας είναι κάτοικοι οικίες και εργαστήρια έναντι επί Τουρκοκρατίας.. Ο καθαυτό οικισμός της παλαιάς πόλεως, η Χώρα της Αθήνας, όπως ελέγετο τότε, δεν εκάλυπτεν ολόκληρον την περιτειχισμένην έκτασιν. Συγκεκριμένως, ενώ η εντός του τείχους έκτασις ήτο 1163 στρεμμάτων, μόνον 772 στρέμματα εκάλυπτεν η πόλις. Η δε υπόλοιπος έκτασις κατείχε το από τον βράχον της Ακροπόλεως και από την παρά το τείχος ακάλυπτον ζώνην. Εν σχέσει προς την σημερινήν πόλιν, ο παλαιός οικισμός έφθανε μόνον μέχρι των οδών Θρασύλλου, Αισχίνου, Πίττακού, Λέκκα, Πραξιτέλους, Ευριπίδου, Σαρρή και μέχρι του ναού των Αγίων Ασωμάτων, του Θησείου και του Αρείου Πάγου. Αι Αθήναι, Κ. Μπίρη

10 1833: Αθήνα- Πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους 1835: Ο πληθυσμός της Αθήνας είναι κάτοικοι Το σχέδιο Κλεάνθη - Σάουμπερτ (1833) στρέμ κάτοικοι πρόβλεψη

11

12 Το ρυμοτομικόν σχέδιον το οποίον συνέταξεν ο Κλεάνθης με συνεργάτην του τον Σάουμπερτ, παρά το κεφαλαιώδες πρόσκομμα το οποίον απετέλει η παρεμβολή της παλαιάς πόλεως εις την σύνθεσίν του, υπήρξεν ευρείας συλλήψεως. Κύριαι γραμμαί του, υπό τας οποίας εξηρτήθη η όλη ρυμοτομία, ήσαν αι δύο αρτηρίαι τα οποίας εχάραξαν επωνύμως, την μίαν προς το Στάδιον, κατ' επέκτασιν του άξονος της κοίτης του, και την άλλην προς τον Πειραιά, και μία τρίτη, η οδός Αθηνάς, κατά την διχοτόμον της γωνίας των δύο προηγουμένων, με προοπτικήν προς τα Προπύλαια της Ακροπόλεως. Κατά δε την συνάντησίν των, περί την θέσιν την οποίαν κατέχει η πλατεία Ομονοίας, ανέπτυσσον το Διοικητικόν Κέντρον, τοποθετούντες τα Ανάκτορα εις το βάθος με όψιν προς την Ακρόπολιν, και ανά τρία υπουργικά κτίρια εκατέρωθεν, εντός κήπων, και σχηματίζοντες ευρείαν πλατείαν εις το μέσον του συγκροτήματος τούτου. Παράτας οδούς Σταδίου και Πειραιώς ηνοίγοντο δύο άλλαι πλατείαι, εις την θέσιν της πλατείας Κλαυθμώνος η πρώτη και παρά το Ωδείον η δευτέρα. Συνέβαλλον δε αντιστοίχως εις αυτάς δύο λεωφόροι παράλληλοι προς την οδόν Αθηνάς και μία κάθετος, εις την θέσιν της οδού Ευριπίδου. Μία δε τετάρτη, επίσης κάθετος προς τας δύο πρώτας, εχαράσσετο όπισθεν των Ανακτόρων, διά μέσου του Βασιλικού Κήπου. Η πλατεία του Διοικητικού Κέ-ντρου, αρχομένη από τα Ανάκτορα, έ-φθανε μέχρι της σημερινής οδού Λυκούργου. Από της γραμμής δε εκείνης μέχρι του νοτίου βουλεβαρίου (Ευριπίδου) και από της οδού Αιόλου μέχρι της οδού Σωκράτους ετοποθετείτο η Εμπορική Αγορά, διηρημένη εις έξ κτίρια, με στοάς εις όλαςτας όψεις... Ολόκληρος ο περιβαλλόμενος από τα έξ κτίρια της Αγοράς ακάλυπτος χώρος εκατέρωθεν της οδού Αθηνάς απετέλει τον Κήπον του Λαού. Εις την συνοικίαν Ψυρή, παρά την οδόν Ερμού, μεταξύ των οδών Μενάνδρου και Σωκράτους, προεβλέπετο μεγάλη Αγορά τροφίμων και άλλη, μικρότερα, εις την νέαν πόλιν εκατέρωθεν της οδού Χρ. Λαδά. Περί την θέσιν την οποίαν κατέχει η πλατεία Συντάγματος, κατά την συνάντησιν των οδών Σταδίου και Ερ-μού, ετοποθετείτο το Πνευματικόν Κέντρον με την Μητρόπολιν, την Ακαδημίαν και την Βιβλιοθήκην, γύρω από μίαν κυκλικήν πλατείαν. Απετέλει αύτη συγχρόνως το κέντρον ακτινωτού συστήματος ρυμοτομίας εκ του οποίου εξεπορεύοντο άλλοι οδοί. Αι Αθήναι, Κ. Μπίρη

13 Το σχέδιο Κλέντσε στρεμ. Το σχέδιο Κλέντσε αποτελεί μια μερικώς ρεαλιστική τροποποίηση του σχεδίου Κλεάνθη- Σάουμπερτ, το οποίο προϋπέθετε εκτεταμένες κατεδαφίσεις της παλιάς πόλης. Αλλά και το σχέδιο Κλέντσε δεν εφαρμόστηκε στο σύνολό του για τους ίδιους λόγους και σε κάθε περίπτωση εφαρμόστηκε σταδιακά.

14 Την 29ην Ιουνίου 1833 υπογράφεται το διάταγμα το ορίζον την πόλιν των Αθηνών ως πρωτεύουσαν του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. Συγχρόνως εγκρίνεται, με ελαφράς μόνον τροποποιήσεις, το υπό των δύο αρχιτεκτόνων εκπονηθέν σχέδιον, ευθύς δε αρχίζει η εφαρμογή του και κυρίως η επί του εδάφους χάραξις των προβλεπομένων οδών και πλατειών και η επισήμανσις και εκτίμησις των ρυμοτομουμένων οικιών και οικοπέδων. Τότε όμως, και τότε μόνον, οι κάτοικοι της παλαιάς πόλεως αντιλαμβάνονται τας συνέπειας του νέου σχεδίου, ότι δηλαδή οι πλείστοι εξ αυτών θα ευρίσκοντο και πάλιν άστεγοι ένεκα της διανοίξεως των νέων οδών και της απαλλοτρίωσης οικιών και οικοπέδων προς δημιουργίαν πέριξ της Ακροπόλεως εκτεταμένης αρχαιολογικής ζώνης, και αρχίζουν έντονον πολεμικήν κατά του σχεδίου Αι αντιδράσεις αύται αφ ενός και η αδυναμία αφ ετέρου εξευρέσεως των διά την αποζημίωσιν των υπό απαλλοτρίωσιν οικιών απαιτουμένων τεραστίων πράγματι ποσών, ηνάγκασαν την Κυβέρνησιν να διάταξη την αναστολήν της εφαρμογής του σχεδίου και να μετακαλέση τον Leo von Klenze, μυστικοσύμβουλον και αρχιτέκτονα του βασιλέως της Βαυαρίας Λουδοβίκου, προς μελέτην της δημιουργηθείσης καταστάσεως και ενδεχομένως αναθεώρησιν του σχεδίου. Φυσική συνέπεια των ανωτέρω ήτο να σταματήση η οικοδομική κίνησις, η οποία είχεν ήδη αρχίσει μετά την απελευθέρωσιν των Αθηνών. Την 18ην Σεπτεμβρίου 1834 ενεκρίνετο το υπό του Klenze υποβληθέν σχέδιον, το οποίον κατά βάσιν μεν δεν διέφερε του σχεδίου των Κλεάνθους και Schaubert, περιελάμβανεν όμως ουσιαστικός τροποποιήσεις - ως τον περιορισμόν του πλάτους των οδών, του μεγέθους των πλατειών και της εκτάσεως της αρχαιολογικής ζώνης - αι οποίαι αποβλέπουσαι μόνον εις τον κατευνασμόν των πνευμάτων και εις την ικανοποίησιν, εκ λόγων μικροπολιτικής, των θιγομένων συμφερόντων, ήσαν εις βάρος της πολεοδομικής αυτού αρτιότητος. Συγχρόνως με την έγκρισιν τού σχεδίου Klenze διετάσσετο η άμεσος εφαρμογή του και η ετοιμασία της πρωτευούσης προς εγκατάστασιν των Αρχών, η οποία έπρεπε να έχη συντελεσθή μέχρι του τέλους του ιδίου έτους, δηλαδή εντός του ελαχίστου χρονικού διαστήματος των τριών μηνών. Αλλά και το νέον σχέδιον, προβλέπον κατά φυσικόν λόγον διανοίξεις οδών, πλατειών κλπ. εδημιούργει επίσης προβλήματα αποζημιώσεων και στέγης των υπ αυτού θιγομένων κατοίκων της παλαιάς πόλεως. Χωρίς να ληφθή πρόνοια διά την λύσιν των βασικών τούτων προβλημάτων ήρχισεν η διάνοιξις των οδών Αιόλου, Αθηνάς και Ερμού. Αι Αθήναι, Κ. Μπίρη

15 Βίαιη εφαρμογή των νέων σχεδίων Για τη διάνοιξη των οδών Αιόλου, Αθηνάς και Ερμού και, γενικότερα, για την εφαρμογή των νέων σχεδίων οι φτωχοί και ασθενείς κοινωνικά κάτοικοι εκδιώχθηκαν, χωρίς καμμιά αποζημίωση, με την βία της αστυνομίας...."λαός ερημωμένος, ηκρωτηριασμένος και ταλαιπωρημένος από τας καταστρεπτικός τύχας ενός φονικού τόσο χρονίου πολέμου... μένει ανέστιος... παραδίδεται άστεγος υπό την διάκρισιν των επηρειών του χειμώνος" (διαμαρτυρία της Δημογεροντίας στη Νομαρχία). Αντίθετα οι ισχυροί οικονομικά επωφελήθηκαν από τις αποζημιώσεις των απαλλοτριώσεων και από την κερδοσκοπία στη γη που ξεκίνησε με πολλούς τρόπους. Αλλά δεν είναι μόνο η κοινωνική αλλά και η αρχιτεκτονική - πολεοδομική διάσταση των σχεδίων. Η γεωμετρία αγνοούσε πλήρως οποιαδήποτε προγενέστερη δομή, εξαφάνιζε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του ιστού της υπάρχουσας πόλης την οποία έπρεπε για να εφαρμοστεί να μεταβάλει σε σωρούς ερειπίων, πλην των μνημείων που η διατήρηση τους απασχολούσε τόσο ως προς τη θέση της νέας Αθήνας όσο και ως προς την εφαρμογή της νέας ρυμοτομίας. Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Δ. Φιλιππίδη

16 Αντιφάσεις και προβλήματα Το σχέδιο των Κλεάνθη Σάουμπερτ αλλά και αυτό του Κλέντσε, με όλες τις παραλλαγές του, αποτυπώνουν την άποψη της Αθήνας - αντιπροσωπευτικής πόλης πρωτεύουσας, που εμπνέεται από τις αρχές του Διαφωτισμού (ευρωπαϊκές πόλεις του 18ου αι.) με χρονική υστέρηση έναντι της Δύσης, όπου ήδη το μοντέλο αυτό φθίνει, ενώ σημειώνεται η γέννηση της μοντέρνας πολεοδομίας. Ταυτόχρονα η Αθήνα μπορεί να συσχετιστεί με πόλεις που δεν προϋπήρχαν σε μεγάλη έκταση αλλά γεννήθηκαν και οικοδομήθηκαν μαζί με τη νέα κοινωνική τάξη που σχηματίζεται ως άμεση έκφραση των αξιών της νέας βιομηχανικής κοινωνίας.

17 Στο χάρτη του 1843 φαίνεται η εφαρμογή του σχεδίου Κλέντσε, ενώ η ρυμοτομία του χάρτη του 1875 προσεγγίζει αρκετά τη σημερινή. Έκτοτε, οι μεταβολές του πολεοδομικού ιστού οφείλονται κυρίως στα ύψη των κτηρίων που, από μονώροφα ή διώροφα, μετατρέπονται σταδιακά σε πολυώροφα.

18 Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ πληθ. Αθήνας κατ πληθ. Αθήνας κατ. Πρώτα διατάγματα περί Σχεδίων Πόλεων 1923 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1929 (άνοδος υψών) ν περί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας 1929 (συνενώσεις οικοπέδων) Στο μεσοπόλεμο τα προβλήματα εντοπίζονται στην κερδοσκοπία, τα αυθαίρετα, τις επεκτάσεις, τον τρόπο δόμησης και τη ρύθμιση του χώρου γενικότερα, όχι στην παλιά πόλη. Ο ιστός όμως στο κέντρο της πόλης αλλάζει μορφή καθώς αρχίζουν να προστίθενται δίπλα στα χαμηλά τα πολυώροφα κτήρια που μετά το '30 έχουν και τελείως διαφορετική αρχιτεκτονική. Η σταδιακή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του ιστού του 19ου αι. συνεχίζεται και μεταπολεμικά με την αύξηση των υψών - αλλαγή στην τομή των δρόμων και τις ευδιάκριτες τάσεις της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής στη μορφή των κτηρίων.

19 Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Οι αλλεπάλληλες χρονικές και φυσιογνωμικές τομές έχουν κατασταλάξει έντονα στο σημερινό χαρακτήρα του ιστού της περιοχής μελέτης, με την πολυμορφία των πολεοδομικών χαρακτηριστικών και των κτηρίων του. Σε σχέση με άλλες περιοχές του κέντρου, που "εκσυγχρονίστηκαν" νωρίς, διατηρεί μιά πολύ προφανή και σαφή σχέση με την καταγωγή του. Τα χνάρια των δρόμων είναι σχεδόν αναλλοίωτα από τα πρώτα σχέδια των Αθηνών. Πολλά κτήρια έχουν διατηρηθεί και δεν έχει αλλοιωθεί δραματικά η κλίμακα, καθώς το μέγεθος του οικοπέδου - κτηρίου του 19ου και των αρχών του 20ου αι. δεν έχει αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις, παρά τις συνενώσεις οικοπέδων.

20 Ερμού και Αιόλου : η ορθή γωνία Το σημείο αυτό ήταν πάντα το σημαντικό σημείο της πόλης όπου ξεκίνησε η ιστορία της ως πρωτεύουσας του Ελληνικού Κράτους. Οι δρόμοι αυτοί χαράκτηκαν σε μεγάλο μήκος - η Ερμού είσοδος της πόλης από το σιδηροδρομικό σταθμό με κατάληξη τα Ανάκτορα, που συνειδητά τοποθετήθηκαν στον άξονα της, και η Αιόλου, ανεπίσημα Μεγάλος Δρόμος, που ξεκινούσε από τους Αέρηδες θεωρούμενους (λάθος) ως ναός του Αιόλου. Ερμαϊκή οδός, Αιολική οδός Μέσα στην πρώτη ορθή γωνία των δύο δρόμων κλείστηκαν ίχνη της μνήμης του Οθωμανικού χωριού οι ακανόνιστοι δρόμοι που συναντάμε σήμερα. Γι αυτό τα σκοτεινά και δαιδαλώδη σημεία που κατάφεραν να γλυτώσουν από τον εκσυγχρονισμό και τις πολεοδομικές εμμονές των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων είναι πολύτιμα, όπως τα κειμήλια που μένουν σ ένα παλιό σεντούκι για να θυμίζουν την καταγωγή της οικογένειας.

21 Ερμού : ο δρόμος με τα πολλά πρόσωπα Σύνταγμα - Καπνικαρέα

22 Καπνικαρέα - Μοναστηράκι Τα επόμενα τμήματα της Ερμού είναι : Μοναστηράκι Θησείο, Θησείο Κεραμικός. Καλύτερα από κάθε άλλη, η οδός Ερμού δείχνει τη λειτουργική, οικονομική και κοινωνική πολυμορφία του κέντρου

23 Αιόλου: ο ήρεμος δρόμος στη σκιά της Ακρόπολης οδός Αιόλου Η σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους ήταν πάντα ένα επίδικο αντικείμενο για τα σχέδια της πόλης. Από την οδό Αιόλου ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης επικοινωνεί με το ιστορικό κέντρο χωρίς η θέα να παραβιάζει βάναυσα τη σημασία του, όπως γίνεται σε άλλα σημεία της Αθήνας. Το ιστορικό κέντρο πρέπει να μείνει στραμένο στην Ακρόπολη. Απ' αυτή την αναφορά ξεκινά ο σημερινός πλούτος της οδού Αιόλου. Αγία Ειρήνη Χρυσοσπηλιώτισσα Μέγαρο Μελά Εθνική Τράπεζα πλατεία Αδριανού πλάτωμα στη συνάντηση με τη Μητροπόλεως πλατεία Αγίας Ειρήνης πλάτωμα Χρυσοσπηλιώτισσας Η Αιόλου - ο Μεγάλος Δρόμος προχωρεί στα Χαυτεία βλέποντας την Ομόνοια και συνεχίζει στο Πολυτεχνείο και το Μουσείο, αλλάζοντας όνομα, μένοντας όμως πάντα η ίδια ευθεία, ο ίδιος αρχικός προσανατολισμός.

24 οδός Αιόλου

25 Η τομή του δρόμου Αλλεπάλληλα στρώματα ιστορίας - δεκάδες διαφορετικές τομές στο μήκος των δρόμων. Τα στοιχεία που εναλλάσσονται με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς : ύψος κτηρίου στοά στο ισόγειο κατά μήκος του δρόμου στοά εγκάρσια ως προς το δρόμο διαφορετικές προεξοχές (μπαλκόνια, φουρούσια κ.λπ.) χρώματα αρχιτεκτονικοί ρυθμοί Όλα αυτά δίνουν μιά αφάνταστη ποικιλία στο δρόμο. οδός Κορνάρου

26 οδός Αιόλου οδός Διομείας

27 Οι πλατείες Οι εκκλησίες πλατεία Αγίας Ειρήνης ναός Αγίας Ειρήνης Η πλατεία Αγίας Ειρήνης είναι, ίσως, η ωραιότερη πλατεία της Αθήνας με άνεση χώρου, με πλούτο κτηρίων και χρήσεων (εκκλησία, ανθοπωλεία, καφέ, εμπόριο στα μαγαζιά). Τα κτήρια που την περιβάλλουν διαμορφώνουν ένα αρκετά ισοϋψές μέτωπο, είναι τα περισσότερα κλασικιστικά (δύο πρώιμα) και μερικά μοντέρνα.

28 πλατεία Αγίας Ειρήνης

29 βυζαντινός ναός Καπνικαρέας Η πλατεία Καπνικαρέας είναι το ευδιάκριτο σημείο που ακουμπά η περιοχή μελέτης στο Μοναστηράκι. "Εις την βορείαν πλευράν της Ερμού, παρά την πρόσοψιν της Καπνικαρέας, αι οικίαι Λουκά Πύρρου και Ι. Κόνιαρη εις τας οποίας εγκατεστάθηκαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εκκλησιαστικών".

30 πλατεία Καπνικαρέας

31 Η πλατεία Ρόμβης είναι χαμένη, κλειστή, ένα από τα σημεία που ανακαλύπτεται δύσκολα, αλλά αυτή η δυσκολία αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότητας της και του χαρακτήρα του πολεοδομικού ιστού. πλατεία Ρόμβης Παναγία η Ρόμβη

32 οδός Ευαγγελιστρίας Παναγία η Ρόμβη διασταύρωση οδών Ευαγγελιστρίας και Κτενά είσοδος στην πλατεία Ρόμβης πλατεία Ρόμβης

33 Οι στοές Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του πολεοδομικού ιστού στην περιοχή μελέτης είναι το πλήθος οι στοές, που αποτελούν στοιχεία του ιδιωτικού χώρου σε άμεση επαφή-λειτουργική, οπτική με το δημόσιο χώρο. Εμφανίζουν μια εξαιρετική πολυτυπία, όλα τα είδη των στοών συναντώνται εδώ : στοές παράλληλες στο δρόμο, εγκάρσιες στο δρόμο στοές- ενίοτε διαμπερής, καταστήματα στοές.

34 Οι στοές παράλληλες στο δρόμο (παρόδιες) Δημιουργημένες οι περισσότερες μεταπολεμικά, πλουτίζουν το δρόμο και, καθώς επεκτείνονται σ αυτές πολλές χρήσεις των καταστημάτων, διασκεδάζεται η αμορφία στα ισόγεια των περισσοτέρων κτηρίων της μεταγενέστερης μεταπολεμικής περιόδου.

35

36 Οι στοές κάθετες στο δρόμο (εγκάρσιες) Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι αυτή που η στοά δημιουργείται με στόχο τη διεύρυνση της επιφάνειας των καταστημάτων στο ισόγειο. Έτσι πολλές είναι άχρωμες και πληκτικές, όμως υπάρχουν κι αυτές που σχεδιάστηκαν ή προέκυψαν από την ποιότητα της αρχιτεκτονικής των κτηρίων και αποτελούν τα ωραιότερα "μυστικά" της περιοχής μελέτης. στοά ΟΔΕΠ (διαμπερής)

37 στοά Θησέως

38 στοά στην οδό Κολοκοτρώνη

39 στοά στην οδό Κολοκοτρώνη

40

41

42 Κτήρια στοές Δύο από τα ωραιότερα κτήρια της περιοχής μελέτης στην οδό Ερμού, μετά την Καπνικαρέα προς το Μοναστηράκι. Υλοποιούν την τυπολογία του εμπορικού κτηρίου του 19ου αι. που είχε διάφορα μεγέθη (γκαλερί και οικοδομικά τετράγωνα, με στοές καταστημάτων και πολλούς ορόφους, στις ευρωπαϊκές πόλεις, δημοτικές αγορές στην Ελλάδα, η στοά Ορφέως στην Αθήνα).

43

44 ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ Δύο αιώνες αρχιτεκτονικής αποτυπώνονται στους τύπους των κτηρίων που με τις δεκάδες παραλλαγές τους συνθέτουν ένα ποικιλόμορφο μωσαϊκό - τις όψεις των δρόμων. Η μελέτη των κτηρίων δεν οδηγεί εύκολα σε κατάταξη. Τουλάχιστον μέχρι το η μορφή δεν ταυτίζεται με το χρόνο κατασκευής και, επιπλέον, οι εμπειροτέχνες που χτίζουν δεν ακολουθούν με συνέπεια τους επίσημους και κωδικοποιημένους ρυθμούς. Όσο για την περίοδο γύρω στο '20, η γενική έκρηξη των ρυθμών δημιουργεί πλήθος παραλλαγών στα κτήρια της περιοχής μελέτης αυτής της περιόδου. Τα κτήρια του μοντέρνου κινήματος είναι τα πιό ευανάγνωστα και προσδιορίσιμα χρονικά ως προς την κατασκευή τους. Η πρώτη και η μεταγενέστερη μεταπολεμική περίοδος έχουν να επιδείξουν αρκετά δείγματα αρχιτεκτονικής κτηρίων σχεδιασμένων για επαγγελματική χρήση. Η κατάταξη μπορεί να περιλάβει τις παρακάτω κατηγορίες κλασικιστικό (πρώϊμο), κλασικιστικό, μοντέρνο, της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, της μεταπολεμικής περιόδου, με παραλλαγές σε ορισμένες περιπτώσεις, που περιγράφουν αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της μορφής, όχι όμως με ακρίβεια χρονικές περιόδους κατασκευής. Αρκετά σύγχρονα κτήρια είναι άμορφα, χωρίς καμμιά απολύτως αρχιτεκτονική φροντίδα. Αλλά και τα ιστορικά κτήρια δεν έχουν όλα απόλυτη αξία, πολύ περισσότερο που ορισμένα, κρινόμενα στην εποχή τους, θα είχαν συγκεντρώσει αντιρρήσεις. Παρόλα αυτά η σημασία των τελευταίων όπως και των μοντέρνων κτηρίων είναι μεγάλη. Η παρουσία τους εξιστορεί τη διαχρονικότητα του κέντρου και συμβάλλουν στην πολυμορφία και τις διαφοροποιήσεις του συνόλου.

45 κλασικιστικό της πρώτης περιόδου κλασικιστικά και μεταγενέστερα κλασικιστικά μεταγενέστερο κλασικιστικό εκλεκτικιστικό

46 εκλεκτικιστικό πρώιμα μοντέρνα μεσοπολεμικά

47 μεταπολεμικά σύγχρονα

48 ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Τα προϊόντα της αγοράς προσφέρονται πάντα ετερόκλητα και σε γραφικό ανακάτεμα πάνω στους πάγκους των μαγαζιών, που ανοίγονται σαν τα αρχαία μαγαζιά απευθείας στο δρόμο δίχως παράθυρα ή βιτρίνα : κάλτσες πολύχρωμες, εσάρπες, παπούτσια, φέσια, φραγκόσυκα, μουσταλευριά με αμύγδαλο και ρόδι το παζάρι ή Αγορά της Αθήνας, είναι ένας μακρύς δρόμος... δεν έχει οδόστρωμα, στη μέση υπάρχει ένα αυλάκι, που το νερό τρέχει μέσα του μ αυτόν τον χειμωνιάτικο καιρό, σ ένα ρεύμα ορμητικό. Κοιτάζοντας κατά μήκος του δρόμου αποκτά κανείς μιά αντίληψη των αγαθών με τα οποία είναι εφοδιασμένη η αγορά της Αθήνας. Βα-ρέλια μαύρο χαβιάρι, μικρά γυαλιά της τσέπης σε κόκκινες θήκες, κρεμύδια, καπνός σε καφετιές στίβες, μαύρες ελιές, σύκα σε πλεξούδες, ρύζι, πίπες με κεχριμπαρένια επιστόμια, πολυτελή υφάσματα, ασημοκαπνισμένα πιστόλια, ζώνες και κεντητά γιλέκα Τα αντικείμενα που δεν υπάρχουν εδώ όσο και κείνα που υπάρχουν δεν πρέπει να αγνοηθούν σ αυτή την περιγραφή. C. Wordsworth Αυτή είναι η καταγωγή των χρήσεων στη περιοχή μελέτης το 1833, όταν δεν υπήρχε άλλο κέντρο εκτός από το παζάρι. Πολλά σημεία λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο μέχρι και σήμερα

49

50 Κομμάτι του ευρύτερου μεταγενέστερου κέντρου και καρδιά της παλιάς πόλης, η περιοχή μελέτης συγκεντρώνει στην αρχή της γέννησής τις διοικητικές και κοινωνικές λειτουργίες μέχρι να κατασταλάξει σε κυρίως, αν και όχι αμιγώς, εμπορική περιοχή. Στην πραγματικότητα, το μεταγενέστερο κέντρο προκύπτει από αλλεπάλληλες επεκτάσεις του πρώτου πυρήνα - Μοναστηράκι, περιοχή μελέτης - που αποτελεί τον τόπο εκκίνησης των επεκτάσεων. Καθώς επεκτείνεται το κέντρο οι χρήσεις πολλαπλασιάζονται ονομαστικά και διογκώνονται ποσοτικά, έτσι πολλές από τις πρώτες χρήσεις της περιοχής μελέτης, που φθίνουν, δεν χάνονται άλλα μετακινούνται. Πρόκειται για εσωτερικές ανακατατάξεις μέσα στα διαρκώς διευρυνόμενα όρια του κέντρου. Τις πρώτες δεκαετίες μετά το 1833 οι κεντρικές λειτουργίες της Αθήνας συγκεντρώνονται γύρω από το κομβικό σημείο της διασταύρωσης Ερμού και Αιόλου. Εμπορικό κέντρο - αγορά τροφίμων μέχρι την ανοικοδόμηση της κεντρικής αγοράς ( ) παραμένει το Μοναστηράκι. Πιό κάτω, στην Καπνικαρέα, την Ερμού και την Αιόλου, που μαζί με την Αθηνάς είναι οι πρώτοι δρόμοι, δημιουργούνται οι πρώτοι πυρήνες κοινωνικού εξοπλισμού της πόλης. Ήδη στην Καπνικαρέα στεγάζονται στις οικίες Λουκά Πύρρου και Ι. Κόνιαρη τα υπουργεία Εσωτερικών και Εκκλησιαστικών.

51 Πολλές από τις σημερινές υφιστάμενες εμπορικές χρήσεις της περιοχής φαίνεται να έχουν την καταγωγή τους στον 19ο και τις αρχές του 20ου αι. Στις επιγραφές ανακαλύπτει κα-νείς χρονολογίες γέννησης, αψευδείς μαρτυρίες της ιστορίας των χρήσεων. Τα καταστήματα υφασμάτων π.χ., τα ραφτάδικα και τα λαμπερά είδη ραπτικής ή τα κουμπιά, βρίσκονται εδώ για δεκαετίες, αν και συνεχώς φθίνουν. Η ταυτότητα του χώρου είναι οι χρήσεις του, η πυκνότητα της ταυτότητας εξαρτάται από την πυκνότητα των χρήσεων που βρίσκονται εδώ αλλά και όσων γειτονεύουν. Οι θόρυβοι της Κεντρικής Αγοράς ή της Πανδρόσου φτάνουν στην περιοχή σαν ψίθυροι, όπως και οι μυρουδιές που περνούν τόσο εύκολα τα σύνορα. Η φαινομενική αταξία του λαϊκού εμπορικού κέντρου που αρχίζει λίγο πιο μέσα από το Σύνταγμα και την Παλιά Βουλή και περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα της περιοχής μελέτης, την Αγορά, το Μοναστηράκι και του Ψυρρή, είναι στην πραγματικότητα η τάξη μιας πλούσιας πολυλειτουργικής ζώνης με υψηλές πυκνότητες χρήσεων. Χρειάζεται μόνο, να κοιτάξουμε πιό βαθιά. Η διευθέτηση - τάξη δεν είναι προφανής και απλοϊκή όπως στους ορόφους των πολυκαταστημάτων ή των πρόσφατων εμπορικών κέντρων. Αντίθετα έχει κλίμακες και διαβαθμίσεις σε είδος, μέγεθος, τόπο και χρόνο. Χιλιάδες μικρολεπτομέρειες αλλά και πρόσωπα με όνομα και ιστορία συνθέτουν την επαφή του αγοραστή ή του επισκέπτη με το Κέντρο. Χιλιάδες σημεία εκπέμπονται και διασταυρώνονται, ο "δαίδαλος" είναι κυρίως απόρροια του πλούτου, κανείς δεν χάνεται, αντίθετα φτιάχνονται πολλοί προσωπικοί μίτοι της Αριάδνης βασισμένοι σε στοιχεία του τόπου και εμπειρίες των ανθρώπων. Η πλούσια αρχιτεκτονική ταυτότητα του ιστού και των κτηρίων θα ήταν "νεκρή φύση" χωρίς τις χρήσεις. Κάθε πρωί διοχετεύεται η ανθρώπινη κίνηση σ αυτή την ακίνητη εικόνα όπως το αίμα στο ανθρώπινα σώμα. Οι σιωπηλές εικόνες του απογεύματος και περισσότερο της νύχτας τρέφονται απ αυτή την ανάμνηση και χρειάζεται μιά κάποια ηρεμία για να ελαφρύνουν οι τόνοι των πρωινών ήχων και το διαπασών της μεσημεριανής ζωής.

52 ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Τα κτήρια μας ενδιαφέρουν κυρίως όσον αφορά το όριό τους στο δρόμο - τη σχέση τους με το δημόσιο χώρο της πόλης. Το όριο αυτό διαμορφώνεται με πολλούς τρόπους και οι σχέσεις αποτυπώνονται σε ζώνες επαφής με διάφορους τόνους και ημιτόνια. Η διαμόρφωση του ορίου είναι συνάρτηση των χρήσεων. Επειδή πρόκειται κυρίως για εμπορικά καταστήματα, οι όψεις των ισογείων είναι εξαιρετικά διαφανείς και συχνά, με τις βιτρίνες που τοποθετούνται κάθετα στο δρόμο, οδηγούν τους περιπατητές στον ιδιωτικό χώρο του καταστήματος. Ανάλογα με το είδος του καταστήματος και το ακριβό ή λαϊκό εμπόριο που στεγάζει, το ανοιχτό τμήμα της εισόδου διαμορφώνεται με μικρότερες ή μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει φύλαξη από ιδιωτική ασφάλεια, στο άλλο άκρο είναι οι πλήρως ανοιχτές όψεις και η εκτεταμένη διείσδυση του ιδιωτικού στο δημόσιο χώρο. Στην Ερμού, κυρίως στο τμήμα της μέχρι την Καπνικαρέα, έχουμε τα πιο ακριβά καταστήματα και τις φίρμες. Στην Περικλέους-Αθηναϊδος, όπως και στην Κολοκοτρώνη, το εμπόριο αποκτά λαϊκά χαρακτηριστικά που πολλαπλασιάζονται στη γειτνίαση με την οδό Αγίου Μάρκου. Εδώ το εμπόριο προσεγγίζει το υπαίθριο παζάρι.

53 Ερμού

54 Περικλέους - Αθηναϊδος

55 Κολοκοτρώνη

56 Πλανόδιο εμπόριο

57 ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ διαφάνεια αλλά ελεγχόμενη είσοδος

58 η διείσδυση του ιδιωτικού στο δημόσιο χώρο

59 ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

60

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Ομάδα Εργασίας: Κόντου Χριστίνα, Λαζαρίδης Χριστόφορος, Μπουλταδάκη Άννα, Πάσχου Μαρία, Παυλίδου Ιωάννα, Τσιολάκη Φανή ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Η περιοχή μελέτης ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ενότητα 3: Σχέδια πόλεως για την Αθήναπρωτεύουσα Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων Ψάλλα Αθανασία

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων Ψάλλα Αθανασία ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων Ψάλλα Αθανασία ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 1ο ΜΕΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΜΟΝΑΧΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ενότητα 7: Διαδικασίες εφαρμογής των σχεδίων. Οικοδομικές άδειες και άδειες ευθυγραμμίας (19ος αι.) Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σάββατο 9 Ιανουαρίου, ώρα 10.30 π.μ. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΟΛΟΥ Σημείο συγκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγ. Ειρήνης, επί της οδού Αιόλου ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο πρώτος πολεοδομικός χάρτης των Αθηνών εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και Schaubert. Δεν έχει νόημα να επεκταθούμε περισσότερο στην πρώτη πολεοδομική χάραξη της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΔΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΔΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Ερευνα της Property E.Π.E..E. για την Ενωση Ιδιοκτητών Ελλάδος Μάιος 2007 Απόθεμα και Κατανομή Κτιρίων 30.624 κτίρια της Αττικής έχουν κυρίως επαγγελματική χρήση (γραφεία-καταστήματα).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΜΠ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ» Εισήγηση : Ντόρα Γαλάνη, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΑΧΑ Α.Ε. «Το εγχείρημα της ανάπλασης της Αθήνας και της αναβάθμισης του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Μάιος 2007 ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Άνω των 30.000 κτιρίων στο σύνολο της Αττικής έχουν τουλάχιστον κύρια χρήση καταστήµατα ή γραφεία. Εξ αυτών τα 23.777 έχουν αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο)

1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1810 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1821 (περίπου) Σχέδιο της εποχής 1825 Αθηναίοι μπροστά από τον Παρθενώνα 1835 Πανοραμική άποψη 1837 Άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Ν. Χαρκιολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας τωνμνημείωνκαιτων Μνημειακών Συνόλων της Περιοχής της Πλάκας Το σχέδιο του Κλεάνθη και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 5 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2015-2016 ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΚΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά»

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» Δήμος Πειραιά «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» ΙΣΤΟΡΙΑ Το πολεοδομικό σχέδιο ολοκληρώθηκε το 1832 από τους αρχιτέκτονες Σταμάτιο Κλεάνθη και Εδουάρδο Σάουμπερτ, ακολουθώντας στις βασικές του γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δραπετσώνας & Τροιζήνας Μεθάνων. Λόφος Μουσών. Φύλλα εργασίας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δραπετσώνας & Τροιζήνας Μεθάνων. Λόφος Μουσών. Φύλλα εργασίας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας & Τροιζήνας Μεθάνων Λόφος Μουσών Φύλλα εργασίας Στόχος των φύλλων εργασίας είναι να ανιχνευθούν βιωματικά στον χώρο τα κυριότερα στοιχεία της ανάπλασης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY XΩPOY AΠO MIA ΓEITONIA THΣ AΘHNAΣ

H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY XΩPOY AΠO MIA ΓEITONIA THΣ AΘHNAΣ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2008-09 TOMEIΣ I, II, III 9ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 9: AΣTIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY

Διαβάστε περισσότερα

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Νίκος Μπελαβίλας Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ Ιανουάριος 2013 1. Πειραιάς Ελεύθεροι χώροι και πράσινο Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η προσεγγιση της. Αρχιτεκτονικης Συνθεσης. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π.

Η προσεγγιση της. Αρχιτεκτονικης Συνθεσης. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. 1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 Η προσεγγιση της Αρχιτεκτονικης Συνθεσης Εισαγωγη στην Αρχιτεκτονικη Συνθεση Θεμα 1ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. Εικονογραφηση υπομνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ Αεροφωτογραφία περιοχής Φωτογραφίες κτιρίου και γειτονικών ακινήτων άποψη από γωνία Βαλαωρίτου και Κριεζώτου άποψη από Ακαδηµίας και Κριεζώτου Κριεζώτου 11, ΑΘήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δημοτικό κοιμητήριο της Βάρης βρίσκεται στη θέση «Ασύρματος» της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστόφορος Παντελάτος Κατερίνα Σαχίνογλου Μαρία Στεργίου Γιάννης Πουλής Έξαρχος Καλύβας

Χριστόφορος Παντελάτος Κατερίνα Σαχίνογλου Μαρία Στεργίου Γιάννης Πουλής Έξαρχος Καλύβας Χριστόφορος Παντελάτος Κατερίνα Σαχίνογλου Μαρία Στεργίου Γιάννης Πουλής Έξαρχος Καλύβας Το κίνημα του νεοκλασικισμού τοποθετείται στα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα Κυριαρχία αστικής τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ενότητα 2: Η πρώιμη πολεοδομική νομοθεσία του νέου ελληνικού κράτους Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη και οι λειτουργίες της.

Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η έννοια του οικισµού. Τον αστικό χώρο χαρακτηρίζουν τα εξής δύο κύρια στοιχεία: 1. Το «κέλυφος», το οποίο αποτελείται από οικοδομικούς όγκους και τεχνικό εξοπλισμό συσσωρευμένους

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανικός: νέος πόλος έλξης για τους Αθηναίους

Βοτανικός: νέος πόλος έλξης για τους Αθηναίους Βοτανικός: νέος πόλος έλξης για τους Αθηναίους Εκτός από την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού, στην περιοχή θα ανεγερθεί σύγχρονο εμπορικό κέντρο, πολύ μεγαλύτερο του γνωστού The Mall, θα διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Re-think-Athens / ξανα-σκέψου την Αθήνα

Re-think-Athens / ξανα-σκέψου την Αθήνα Re-think-Athens / ξανα-σκέψου την Αθήνα (εικ.1) Κυρίες και κύριοι Ζούμε σε μια πόλη ξεχωριστή, σε μια από τις λίγες πόλεις του κόσμου, των οποίων το κέντρο κατοικείται συνέχεια, χιλιάδες χρόνια τώρα, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης

Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης Εναλλασσόμενες θεματικές παρουσιάσεις Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης Εναλλασσόμενες θεματικές παρουσιάσεις Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας. Η σημερινή κατάσταση και οι προτεραιότητες και πολιτικές του Δήμου

Το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας. Η σημερινή κατάσταση και οι προτεραιότητες και πολιτικές του Δήμου Το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας. Η σημερινή κατάσταση και οι προτεραιότητες και πολιτικές του Δήμου Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων Τμήμα Μελετών ΕΜΠ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4.11.2016

Διαβάστε περισσότερα

Η παλιά Αθήνα, όπως δεν την έχεις ξαναδεί :00

Η παλιά Αθήνα, όπως δεν την έχεις ξαναδεί :00 Η παλιά Αθήνα, όπως δεν την έχεις ξαναδεί 5.5.2016 13:00 Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου, φωτογραφία Οδυσσέα Φωκά, περίπου 1900, αρχείο Εθνικής Πινακοθήκης- Μουσείου Α. Σούτζου. Από τηνμαρια ΠΑΠΠΑ Το φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ (Κ.Π.Ε. Μολάων) Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει Ιδρύθηκε με την 134788/Γ7 της 23-9-2009 απόφαση του ΥΠΕΠΘ ως Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι εδώ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι εδώ! Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016 Γραφείο Τύπου Τηλ.: 210 5284885 886 e-mail: press@opanda.gr press1.opanda@gmail.com web: www.opanda.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANAΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «BIKE CITIES» ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα: με αφορμή σχετικών δημοσιεύσεων στα «Ναυπλιακά Ανάλεκτα» Αίθουσα Βουλευτικού. Παρασκευή, 28.11.2008. Ώρα, 08:00 μ.μ.

Ημερίδα με θέμα: με αφορμή σχετικών δημοσιεύσεων στα «Ναυπλιακά Ανάλεκτα» Αίθουσα Βουλευτικού. Παρασκευή, 28.11.2008. Ώρα, 08:00 μ.μ. Ιστορία και Αρχιτεκτονική του Ναυπλίου «Από το πριν στο σήμερα και το μετά» Κύκλος συζητήσεων και στοχασμών «Ιστορία και Αρχιτεκτονική του Ναυπλίου Από το πριν στο σήμερα και το μετά» Κύκλος συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ανάδειξης των ρωμαϊκών μνημείων της Πάτρας μέσα στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό

Το πρόβλημα της ανάδειξης των ρωμαϊκών μνημείων της Πάτρας μέσα στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό Το πρόβλημα της ανάδειξης των ρωμαϊκών μνημείων της Πάτρας μέσα στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό Problems in presenting the modern monuments of Patras within the contemporary urban fabric Δρ. Διονύσιος Ρουμπιέν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΗΠ 101700/9-05-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ «Περιβάλλον και σχεδιασμός του χώρου» 3 ο εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2011-2012 Φοιτήτριες: Διονυσοπούλου Μαριάννα Μαραβέλη Παρασκευή Παπαχριστοπούλου Έλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα.

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. Δεν είναι επιτρεπτή η καταστροφή στοιχείων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ούτε επέμβαση,

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017, ώρα ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Σημείο συγκέντρωσης: Μικρή Μητρόπολη Ξεναγός: Kασσάνδρα Ποριώτη (έως 50 άτομα)

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017, ώρα ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Σημείο συγκέντρωσης: Μικρή Μητρόπολη Ξεναγός: Kασσάνδρα Ποριώτη (έως 50 άτομα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, ώρα 15.00 (ΑΡΧΑΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ) Ξεναγός: Kασσάνδρα Ποριώτη (έως 50 άτομα) Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, ώρα 15.00 ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 23 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ 4 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ 12, ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΤΥΠΟ 4 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ 12, ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ 4 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ 12, 2007-2008 ΘΕΜΑ: «Ο νεοκλασικισμός κυριάρχησε κατά τον 19 ο και τις αρχές του 20 ου αιώνα όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην ιδιωτική αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2008-2009 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Μάθηµα: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα)

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΟΥΦΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΓΑ ΕΛΕΝΑ Πολυκατοικίες σε μεγάλες πόλεις από

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη. ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ

ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη. ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ Οκτώβριος 2016 ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη Ισχυρά στοιχεία που απαιτούν ανάδειξη. Ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης»

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» «Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» Μαρία Μπαλάσκα & Ιωάννα Ραβάνη, μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, επηρεάζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ενότητα 8: Ο ρόλος του Δήμου της ελληνικής πόλης. Ο ρόλος του κατοίκου της ελληνικής πόλης (19ος αι.) Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ». Σεπτέμβριος 2014 Εμπορικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ». Σεπτέμβριος 2014 Εμπορικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ». Σεπτέμβριος 2014 Εμπορικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ενίσχυση της επιστημονικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΟΥΚΕΤΩΝ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΟΥΚΕΤΩΝ Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014 ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΟΥΚΕΤΩΝ Εισαγωγή: η προβληματική της έρευνας Η προβληματική της παρούσας έρευνας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ιερό Αφροδίτης Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ε ο φ ύ τ ο υ Β 2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή..σελ.3 Ιστορική αναδρομή..σελ.3 Περιγραφή του χώρου.σελ.4

Διαβάστε περισσότερα