Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας"

Transcript

1 Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(4): Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας Σεραφείμ Πολύζος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Σταυρούλα Αθάνατου Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc, Περίληψη Στο άρθρο αυτό αναλύεται συνοπτικά η διοικητική μεταρρύθμιση «Ι. Καποδίστριας», η οποία αξιολογείται σε ένα γενικό πλαίσιο και περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές προσπάθειες των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που διαχρονικά επιχειρήθηκαν στην Ελλάδα. Ακόμη, περιγράφονται οι μεταρρυθμιστικές τάσεις και αναλύονται οι μορφές οργάνωσης και λειτουργίας των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων στις Ευρωπαϊκές χώρες με εστίαση στα πληθυσμιακά δεδομένα, τα μεγέθη των δήμων και τον τρόπο διαχωρισμού τους. Στη συνέχεια περιγράφονται κάποια βασικά κριτήρια, τα οποία εκτιμούμε ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση για την οποία έχει εκφρασθεί από πλευράς Πολιτείας η βούληση για θεσμοθέτηση με ονομασία «Καλλικράτης» και προτείνεται με βάση τα κριτήρια αυτά πρόταση για τη νέα διοικητική διαίρεση του Ν. Καρδίτσας. Λέξεις κλειδιά: Διοικητική Μεταρρύθμιση, Δήμοι, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Καρδίτσα, «Καποδίστριας I» Μάρτιος 2010 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον Άρεως, Βόλος, Τηλ: , Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

2

3 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας Εισαγωγή Η σημασία του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα και οι δραστηριότητες που οι Δήμοι εκτελούν, συνεχώς διευρύνονται και επεκτείνονται. Στη σύγχρονη εποχή ο Δήμος, πέραν της διεκπεραίωσης ασήμαντων γραφειοκρατικών συναλλαγών και εξυπηρετήσεων, αναλαμβάνει δράσεις που αφορούν την τοπική ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, τα κοινωνικά προβλήματα, τον πολιτισμό και τις τέχνες. Για την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση του έργου αυτού, απαιτείται ένα ελάχιστο πληθυσμιακό και γεωγραφικό μέγεθος, καθώς και η απαραίτητη υλικοτεχνική οργάνωση. Η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας ήταν και ο βασικός στόχος όλων των διοικητικών μεταρρυθμίσεων που κατά καιρούς έχουν θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα. Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε η τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 2539/1997, γνωστού ως Πρόγραμμα «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». Με το Πρόγραμμα αυτό, οι Α-βάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανακαθορίστηκαν με πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια, πραγματοποιήθηκε σημαντική συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων και δημιουργήθηκαν οι ονομαζόμενοι «Καποδιστριακοί Δήμοι». Έτσι, στη χώρα δημιουργήθηκαν 901 δήμοι και 130 κοινότητες, αποτέλεσμα της συνένωσης 369 δήμων και κοινοτήτων, οι 748 από τους νέους δήμους που προέκυψαν, προήλθαν από τη συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων και ο αριθμός των Δήμων μειώθηκε κατά περίπου 80%. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις και τις αδυναμίες του εγχειρήματος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση άλλαξε το τοπίο της ΤΑ στην Ελλάδα. Μια νέα γενιά πολιτικών αναδείχθηκε στους «Καποδιστριακούς» Δήμους, η δράση των οποίων δεν περιορίζεται μόνο στα τοπικά συμφέροντα, αλλά επιδιώκει τη διαχείριση των τοπικών πόρων και την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων (Hlepas, 2003). Η νέα γενιά δημάρχων και συμβούλων αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές, επικοινωνιακές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες τείνουν να αστικοποιούν τον τρόπο ζωής της ελληνικής υπαίθρου. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες φαίνεται να ξεθωριάζουν και η «γεωγραφική διαφοροποίηση» των συμπεριφορών και των πολιτικών πεποιθήσεων έχει παρακμάσει (Hlepas, 2003). Η αποτελεσματικότητα της ΤΑ, παρά τα προβλήματα που εμφανίζει, έχει βελτιωθεί σε σχέση με την πρότερη κατάσταση. Οι Δήμοι οργανώθηκαν και αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν από τις συνενώσεις και την αύξηση όλων των μεγεθών, αύξησαν το πεδίο δράσης τους. Ήδη, έγινε από όλους αντιληπτό, κάτι που εκφράσθηκε κατά καιρούς από τις Κυβερνήσεις και τους ΟΤΑ, το πείραμα των συνενώσεων πρέπει να συνεχισθεί και να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Έτσι, ένας Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

4 66 Σεραφείμ Πολύζος, Σταυρούλα Αθάνατου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ» ή «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έχει αναγγελθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ πρόσφατα η Κυβέρνηση επαγγέλθηκε την σταδιακή θεσμοθέτησή του και την εφαρμογή του στις εκλογές του Οκτωβρίου του Ανακύπτει εύλογα ένας γενικότερος προβληματισμός για τα κριτήρια που θα εφαρμοσθούν στο νέο πρόγραμμα συνενώσεων και την αξιοποίηση της εμπειρίας που ήδη υπάρχει. Με το εν λόγω ζήτημα ασχολείται η παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, θα περιγράψει τα κριτήρια με τα οποία εκτιμούμε ότι θα πρέπει να γίνει η νέα διοικητική διαίρεση, αφού πρώτα γίνει συνοπτική αναφορά στο ιστορικό των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, στην ευρωπαϊκή εμπειρία και θα διατυπώσει μια πρόταση για τη νέα διοικητική διαίρεση του Ν. Καρδίτσας. 2. Ιστορική αναδρομή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα Περίοδος (Ι. Καποδίστρια και Βαυαρών) Η Ελλάδα, μετά την αναγνώρισή της ως ανεξάρτητο κράτος το 1828, διαιρέθηκε σε 13 νομούς, σε 62 επαρχίες και σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά. Στη συνέχεια, με το Β.Δ. της «Περί συστάσεως των Δήμων» που ίσχυσε με μικρές μεταβολές για 80 συνεχή χρόνια, η χώρα διαιρέθηκε σε 10 νομούς, επαρχίες και δήμους τριών διαφορετικών τάξεων, ανάλογα με τον πληθυσμό τους και δημιουργήθηκαν 750 δήμοι, οι οποίοι με το Ν16/ μειώθηκαν σε 250 λόγω του εισαχθέντος επαρχιακού συστήματος. Οι Δήμοι ήταν συνενώσεις Κοινοτήτων που υφίσταντο από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, και από τις κυριότερες αρμοδιότητές τους ήταν η στοιχειώδης εκπαίδευση, από όπου και βγήκε και ο όρος «δημοτικά» σχολεία, η αστυνόμευση και η στρατολόγηση. Το 1893, η Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε 442 Δήμους (27 Α τάξης με πληθυσμό άνω των κατοίκων, 356 Β τάξης με πληθυσμό από έως κατοίκους, και 59 Γ τάξης με πληθυσμό κάτω από κατοίκους) (Αντωνίου, 1995). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

5 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας 67 Διάγραμμα 1: Ποσοστά πληθυσμού για τις 3 τάξεις Δήμων του 1893 Από και άνω 80,54% 13,35% 6,11% Το έτος 1893 οι Δήμοι αυξήθηκαν από 250 σε 442 (16 Νομοί, 88 Επαρχίες) λόγω της απελευθέρωσης των θεσσαλικών και ηπειρωτικών επαρχιών, ενώ η περίοδος αυτή διακρίνεται από πολιτική κυριαρχία που εξελίσσεται σε φαινόμενο της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, καθώς διευκόλυνε την υπέρ-συγκέντρωση της διοίκησης. (Lalenis, 2003) Περίοδος (Ε. Βενιζέλου και Χ. Τρικούπη) Η χρονική αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλους πολέμους με αποτέλεσμα το διπλασιασμό της έκτασης που καταλαμβάνει η χώρα και την υποδοχή το ,5 εκατομμυρίου προσφύγων (Lalenis, 2003). Με το Νόμο «Περί Συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων» το 1912, κατακερματίστηκαν οι Δήμοι και δημιουργήθηκαν χιλιάδες Κοινότητες σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση έγινε από τον Ελ. Βενιζέλο, και οι διατάξεις του αποτέλεσαν τον κορμό όλων των μετέπειτα σχετικών με την ΤΑ νομοθετημάτων. Καθώς οι Κοινότητες ήταν μικρές και χωρίς τους απαιτούμενους πόρους, κατέληξαν στο να εκδίδουν απλά πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, και δεν αποτέλεσαν ζωντανά κύτταρα οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και προόδου. Δήμοι πλέον αποτελούν οι πρωτεύουσες των νομών και οι πόλεις που έχουν πληθυσμό άνω των κατοίκων, ενώ ως βάση για τις Κοινότητες τέθηκε ως ελάχιστο όριο πληθυσμού οι 300 κάτοικοι, με δυνατότητα, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, να αναγνωρίζονται Κοινότητες και με πληθυσμό μικρότερο από 300 κατοίκους. Με αυτόν τον νόμο δημιουργήθηκαν Δήμοι και κοινότητες, δηλαδή 5558 μονάδες περισσότερες από ότι υπήρχαν το Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

6 68 Σεραφείμ Πολύζος, Σταυρούλα Αθάνατου Περίοδος (Στασιμότητα πριν και μετά το Β Πόλεμο) Παγκόσμιο Η περίοδος αυτή διακρίνεται από πολιτική αστάθεια, τη δικτατορία του 1936, τη γερμανική κατοχή , τον εμφύλιο πόλεμο και τη δικτατορία του Με το Ν.Δ. 2888/54 "περί κυρώσεως πεντακοσίων τουλάχιστον κατοίκων, οι λειτουργίες της ΤΑ διευρύνθηκαν και καθορίστηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια και ενιαίο τρόπο. Μέχρι το 1975 η αυτοδιοικητική εικόνα της χώρας παρέμεινε ίδια, ενώ η αστυφιλία ερήμωσε την ύπαιθρο και οι κοινότητες απέμειναν με μικρό και γερασμένο πληθυσμό, χωρίς δυνατότητες για ανάληψη πρωτοβουλιών και αναπτυξιακών δράσεων. Ο Ν.180/1975 αποσαφήνισε πλήρως τη δομή της ΤΑ, η οποία διαρθρώνεται σε βαθμίδες, εκ των οποίων την Α αποτελούν οι δήμοι και οι κοινότητες, ενώ τις λοιπές τις καθορίζει ο κοινός νομοθέτης. Η συνταγματική αυτή διάταξη άνοιξε το δρόμο προς διάρθρωση ενός συστήματος TA. προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Από το 1975 έως σήμερα Κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, ο Ν.1065/1980 εισήγαγε την καθιέρωση της 1ης βαθμίδας της ΤΑ, την οποία αποτελούν οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Οι Δήμοι είναι οι πρωτεύουσες των νομών και όσες πόλεις έχουν περισσότερους από κατοίκους, ενώ όσοι Δήμοι έχουν περισσότερους από κατοίκους διαιρούνται σε διαμερίσματα. Ο Ν.1235/1982 επανάφερε και αναβάθμισε το θεσμό των νομαρχιακών συμβουλίων που είχε καθιερώσει ο Χ. Τρικούπης, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις ασχολούνται κυρίως με θέματα που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, την περιφερειακή ανάπτυξη και την οργάνωση του χώρου. Το ΥΠΕΧΩΔΕ πρότεινε μια νέα οργάνωση του αστικού χώρου, τις «ανοιχτές πόλεις», ενώ ο Ν.1416/1984 εισήγαγε νέες έννοιες, όπως οι προγραμματικές συμβάσεις, οι συνενώσεις δήμων, και οι «Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι» που μπορούσαν να συσταθούν για αναπτυξιακούς σκοπούς και προσδιοριζόταν με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. Όμως, ο νόμος αυτός δεν έλαβε καθόλου υπόψη τις πολιτικές για «ανοιχτές πόλεις», παρ όλο που αυτές είχαν οριστεί αυστηρά σύμφωνα με τα κριτήρια της περιφερειακής ανάπτυξης. Ο νόμος είχε σχετική επιτυχία, δεδομένου ότι σχεδόν οι μισοί από τους δήμους στην Ελλάδα δημιούργησαν αναπτυξιακούς συνδέσμους, από τους οποίους μόνο μερικοί εμφάνισαν αξιόλογη δραστηριότητα, ενώ στις συνενώσεις δεν υπήρξε ανάλογη επιτυχία. (Lalenis, 2003). Με τον Ν.1622/1986 και το ΠΔ51/1987, η Ελλάδα χωρίστηκε σε 13 περιφέρειες, ενώ ο Ν. 2218/1994 εισάγει το θεσμό του 2 ου βαθμού ΤΑ, ο οποίος έδωσε άλλη δυναμική στους πρωτοβάθμιους αντίστοιχους οργανισμούς. Τέλος, το 1997 ψηφίστηκε ο νόμος 2539/1997, γνωστότερος ως Πρόγραμμα «Καποδίστριας» για τον οποίο ήδη έγινε σχετική αναφορά. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας 69 Διάγραμμα 2: Χρονολογική εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

8 70 Σεραφείμ Πολύζος, Σταυρούλα Αθάνατου 3. Συνοπτική επισκόπηση της διοικητικής διάρθρωσης στην Ευρώπη Στη συνέχεια θα γίνει μια συνοπτική περιγραφή των μορφών της οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΑ στην Ευρώπη, με εστίαση στα πληθυσμιακά δεδομένα, τα μεγέθη των δήμων και τον τρόπο διαχωρισμού των τοπικών αυτοδιοικήσεων. Σε επίπεδο τυπολογίας κρατικών δομών, τα βασικά ευρωπαϊκά διοικητικά μορφώματα είναι τα εξής: 1. Ομοσπονδιακά κράτη, όπως η Ισπανία, η Γερμανία, η Αυστρία και το Βέλγιο. 2. Ενιαία κράτη με τάσεις αποκέντρωσης, στα οποία εντάσσεται η Γαλλία, λόγω της οικονομικής αυτονομίας της σε τοπικό επίπεδο, καθώς και της πρόσφατης αναβάθμισης της περιφερειακής της αυτοδιοίκησης. 3. Αποκεντρωμένα ενιαία κράτη, όπως η Φινλανδία και το σύνολο των Σκανδιναβικών χωρών, που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αυτοδιοικητικής αυτονομίας. 4. Συγκεντρωτικά ενιαία κράτη με μεταγενέστερη συνταγματική αποκέντρωση, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο. Εξαίρεση αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο συνιστά μια ιδιότυπη περίπτωση έντονα συγκεντρωτικού κράτους, με πρόσφατα βήματα αποκέντρωσης. Οι προβλέψεις για το Ηνωμένο Βασίλειο αφορούν στην αυτονομία της Σκοτίας, της Ουαλίας, και της Βορείου Ιρλανδίας και την περιφερειακή αυτονομία για την περίπτωση του Λονδίνου (Σωτηρέλης, 2006) Οι κύριες τάσεις μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων είναι πολλές. Συχνά, η δημιουργία λιγότερων σε αριθμό, αλλά μεγαλύτερων πληθυσμιακά δήμων έχει σκοπό να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, βασιζόμενη σε μεγάλες εδαφικές και πληθυσμιακές βάσεις για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Όμως, τέτοιες αλλαγές μπορεί να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις, σε ότι αφορά την αίσθηση της ταυτότητας των κατοίκων, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η σχέση μεταξύ του πολίτη και της τοπικής αρχής. Επομένως, αυτές οι μεταρρυθμίσεις ίσως έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για την τοπική δημοκρατία. Ακόμη, οι τοπικές αρχές σε όλη την Ευρώπη δέχονται αυξανόμενες χρηματοδοτικές και δημογραφικές πιέσεις, οι οποίες συνδέονται με παροχή περισσότερων υπηρεσιών με πιο αποδοτικό τρόπο, και μάλιστα σε ορισμένες χώρες, οι κεντρικές κυβερνήσεις επιδιώκουν να παρεμβαίνουν με έναν όλο και πιο «από πάνω προς τα κάτω» τρόπο. (CCRE-CEMR, 2008a). Στοιχεία για το έτος 2007, αναφέρουν ότι ο μ.ο. των κατοίκων ενός Δήμου είναι περίπου 5430 κάτοικοι για μ.ο. επιφάνειας 47 km 2, χωρίς όμως αυτοί οι μ.π. να αποκαλύπτουν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

9 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας 71 τις σημαντικές ανισότητες μεταξύ των χωρών, που κυμαίνονται από 1 προς 85 για τους κατοίκους και 1 προς 310 σε ότι αφορά την έκταση (βλ. Πίνακα 1). Η ποικιλομορφία των Δήμων εντοπίζεται μεταξύ των κρατών μελών, αλλά είναι έντονη και στο εσωτερικό των κρατών. Οι Δήμοι στα 16 κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται σε διαφορετικούς θεσμούς με βάση τις διάφορες δημογραφικές, διοικητικές, οικονομικές ή πολιτιστικές ιδιαιτερότητές τους. Σε άλλες 10 χώρες, ορισμένοι Δήμοι ανήκουν τόσο στο πρωτοβάθμιο επίπεδο όσο και στο επόμενο επίπεδο. Σε ορισμένες χώρες, οι μεγάλες πόλεις και οι πρωτεύουσες έχουν συγκεκριμένη θεσμική οργάνωση, και η λειτουργία τους διέπεται από ειδικό καθεστώς. Παρά την ποικιλομορφία των Δήμων, ορισμένες γενικές τάσεις είναι ορατές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το γεγονός ότι οι Δήμοι μοιράζονται κοινές ανησυχίες. Ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τα κράτη είναι η αναζήτηση για το «τέλειο μέγεθος» που θα διασφαλίσει, τόσο την τοπική δημοκρατία, όσο και την οικονομική αποτελεσματικότητα για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Διάφορες λύσεις έχουν προταθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πίνακας 1: Μέσος όρος κατοίκων και έκτασης ΟΤΑ Α βαθμού στην ΕΕ-27 Κράτος ΕE-27 Αρ. κατοίκων Έκταση (km 2 ) Κράτος ΕE-27 Αρ. κατοίκων Έκταση (km 2 ) Αυστρία Λετονία Βέλγιο Λιθουανία Βουλγαρία Λουξεμβούργο Κύπρος Μάλτα Τσεχοσλοβακία Ολλανδία Δανία Πολωνία Εσθονία Πορτογαλία Φιλανδία Ρουμανία Γαλλία Σλοβακία Γερμανία Σλοβενία Ελλάδα Ισπανία Ουγγαρία Σουηδία Ιρλανδία Ηνωμ. Βασίλειο Ιταλία ΣΎΝΟΛΟ EΕ Για αρκετές δεκαετίες υπήρξε μια συνολική τάση μείωσης του αριθμού των δήμων στις χώρες της Ευρώπης. Οι συγχωνεύσεις των δήμων έχουν εφαρμοστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την αντιστάθμιση των οικονομικών μειονεκτημάτων που συνδέονται με το μικρό μέγεθος πολλών δήμων (ανεπαρκών οικονομικών πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, περιορισμένη φορολογική βάση, κλπ.). Οι συγχωνεύσεις ξεκίνησαν το 1950 στην Αυστρία (μείωση στο μισό τον αριθμό των δήμων) και στη Σουηδία (μείωση σε λιγότερο από το 1/8 του αρχικού αριθμού), ενώ συνεχίστηκαν ως πολιτική για περισσότερες από τις μισές χώρες της ΕΕ-15. Στα επόμενα έτη, οι συγχωνεύσεις των δήμων, είτε υποχρεωτικές, είτε προαιρετικές μείωσαν Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

10 72 Σεραφείμ Πολύζος, Σταυρούλα Αθάνατου δραστικά των αριθμό των Δήμων. Στη Δανία το 1970 μειώθηκαν κατά το 1/5, στη Δ. Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1960 και του 1970 σε 1/3 των αρχικών Δήμων, το Βέλγιο το 1975 στο ¼ και η αλλαγή αυτή έγινε πιο σταδιακά στην Ολλανδία, όπου ο αριθμός των Δήμων μειώθηκε κατά μισό σε μία περίοδο 50 χρόνων, και τέλος, σε μικρότερο βαθμό, στη Φινλανδία. Στη Λιθουανία, η πολιτική για την συγχώνευση των δήμων που εφαρμόστηκε το 1994 μείωσε τον αριθμό των Δήμων κατά ένα συντελεστή 10. Τέλος, στην Ελλάδα το 1997, η μεταρρύθμιση του Καποδίστρια στην Ελλάδα μείωσε τον αριθμό των Δήμων στο 1/6 περίπου. Σήμερα, η κατάσταση φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί σε πολλές χώρες, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θεσμοθέτηση ενός ελάχιστου ορίου για τα πληθυσμιακά μεγέθη των Δήμων. Μόνο δυο χώρες έχουν προβεί σε τροποποιήσεις οργάνωσης των Δήμων τους πρόσφατα: Η Δανία το 2007 και η Λετονία, η οποία έχει ασχοληθεί με την εδαφική της οργάνωση από το 1998 με στόχο τη συνένωση των Δήμων της. Μετά από ένα ασταθές ξεκίνημα, ο αριθμός των Δήμων της θα πρέπει να έχει μειωθεί στο 1/5 έως το τέλος του Αυτές οι αλλαγές θα αλλάξουν τα δημογραφικά μεγέθη, σε κατοίκους κατά μέσο όρο για τους Δήμους της Λετονίας, και κατοίκους, για τους Δήμους της Δανίας. Κατά την κομμουνιστική εποχή στην Κεντρική και Ανατ. Ευρώπη μειώθηκαν οι Δήμοι κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 60 και του 70, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και του εδαφικού ελέγχου που προσπάθησαν να επιβάλουν οι κεντρικές εξουσίες. Η δημοκρατική μετάβαση που άρχισε τη δεκαετία του 90 οδήγησε χώρες όπως τη η Σλοβενία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Ρουμανία σε μια διάσπαση της αυτοδιοίκησής τους και σε πολλές περιπτώσεις, στην επαναφορά των ιστορικών δήμων τους, που θεωρήθηκαν ταυτόχρονα ως φορείς τοπικής δημοκρατίας και εδαφικά ως πιο κατάλληλοι για τη διαχείριση των τοπικών δημοσίων υπηρεσιών. Στη Σλοβενία, ο αριθμός των δήμων αυξήθηκαν από 54 το 1976 σε 210 το 2006, εν μέρει ως αποτέλεσμα ενός νέου πολιτικού προσανατολισμού, αλλά και του τρόπου χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο, που τείνει να ευνοεί τις μικρές κοινότητες. Η διαδημοτική συνεργασία είναι μια άλλη δημοφιλής επιλογή στην προσπάθεια να επιτευχθεί το ιδανικό μέγεθος ενός Δήμου. Επιτρέπει τη συγκέντρωση των πόρων, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών και να επιτευχθεί ένα ικανό μέγεθος για να εκτελεστούν ορισμένα καθήκοντα, ενώ παράλληλα διατηρούνται οι δημοτικές δομές τους. Οι μορφές διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων διαφέρουν σημαντικά και κυμαίνονται από υψηλό βαθμό συνεργασίας, όπως στην περίπτωση της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, σε πολύ συγκεκριμένες δομές. Χωρίς αμφιβολία η Γαλλία έχει το προβάδισμα στην Ευρώπη, επιλέγοντας να αναπτύξει έντονες δια-δημοτικές συνεργασίες στον τομέα της φορολογίας από το να εξαλείψει Δήμους. Το 2007, το 91% των γαλλικών Δήμων ανήκαν σε διαδημοτικές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

11 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας 73 συνεργασίες με δικές τους πηγές φορολογικών εσόδων, που αντιπροσωπεύουν το 87% του πληθυσμού. Η διαδικασία της αποκέντρωσης είχε ως αποτέλεσμα μια τάση προς την δημιουργία περιφερειακού επιπέδου στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Τσεχία, η Σλοβακία, η Δανία και σύντομα η Σλοβενία, δημιουργήθηκε μια περιφερειακή βαθμίδα για την εξασφάλιση της παροχής δημοσίων υπηρεσιών που απαιτούν μεγάλη πληθυσμιακή βάση (CCRE CEMR, 2008a). Συνοπτικά, οι που πραγματοποιήθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες στην ΤΑ μπορούν, να συστηματοποιηθούν σε τρεις βασικές γενικές κατηγορίες που αντιστοιχούν και σε συγκεκριμένες αντιλήψεις, ως προς τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει ή μπορούν να γίνουν τα επόμενα χρόνια: Οι παραδοσιακού τύπου μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προσανατολίζονται κυρίως στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί ο κατακερματισμός της αυτοδιοίκησης, μέσω συγχωνεύσεων ΟΤΑ (εδαφική μεταρρύθμιση), καθώς και μέσω της διαδημοτικής συνεργασίας (δημοτικοί σύνδεσμοι, διαδημοτικές υπηρεσίες ή/και συμβάσεις κ.ά.). Στο εσωτερικό των Δήμων, επιδιώκεται ο ορθολογικός - οργανωτικός (ανά-) σχεδιασμός και καθίσταται δυνατή η μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στους μεγαλύτερους και καλύτερα οργανωμένους Δήμους. Οι μεταρρυθμίσεις που εντάσσονται στην ευρύτερη αντίληψη για ένα νέο δημόσιο management και περιλαμβάνουν ένα ευρύτατο φάσμα μέτρων, όπως την μέτρηση αποτελεσμάτων, κόστους και ωφελειών, την αναμόρφωση του δημόσιο-λογιστικού συστήματος σύμφωνα με τα πρότυπα των ιδιωτικών επιχειρήσεων και τη γενικότερη μεταφορά μεθόδων management από τον ιδιωτικό τομέα. Χαρακτηριστικό της μεταρρύθμισης είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και τις διοικητικές υπηρεσίες. Mία τρίτη κατηγορία αποτελούν οι μεταρρυθμίσεις που αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην αποκατάσταση της πολιτικής αξιοπιστίας, αλλά και της γενικότερης αποτελεσματικότητας του θεσμού της TA, μέσω της συναφούς ενεργοποίησης των πολιτών. Πρόκειται για τις λεγόμενες συμμετοχικές μεταρρυθμίσεις (participatory reforms), οι οποίες επιδιώκουν να προωθηθεί, μέσω της συμμετοχής, η ανταποκρισιμότητα του θεσμού, έτσι ώστε τελικά να οδηγηθούν προς τη βελτίωση της πολιτικής και διοικητικής τους αποτελεσματικότητας. Πέραν από την κρίση αξιοπιστίας της πολιτικής, οι συμμετοχικές μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν και τον περιορισμό των δυνατοτήτων καθοδήγησης, που έχει η πολιτική ηγεσία. Μεταρρυθμίσεις παραδοσιακού τύπου εφαρμόστηκαν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αισθητές υπήρξαν οι τάσεις για μεταφορά αρμοδιοτήτων (λειτουργική μεταρρύθμιση) προς τους Δήμους, καθώς και οι προσπάθειες για τον εξορθολογισμό Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

12 74 Σεραφείμ Πολύζος, Σταυρούλα Αθάνατου των εσωτερικών οργανωτικών δομών. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου εφαρμόσθηκαν ευρύτατα οι αντιλήψεις του νέου δημόσιου management, ενώ αργότερα ακολούθησαν οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και, στη συνέχεια, οι νέες δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης. Η επιρροή αυτής της μεταρρυθμιστικής σχολής είναι πάντως αισθητά μικρότερη στη Νότια Ευρώπη (με εξαίρεση την Ιταλία) και εξαιρετικά αδύναμη στη χώρα μας, όπου οι Δήμοι εμφανίζουν πολύ χαμηλά ποσοστά δαπανών επί του ΑΕΠ και περιορισμένο ρόλο για τις υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα (CCRE CEMR, 2008a). Ο λόγος που οδήγησε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε δραματική μείωση του αριθμού των ΟΤΑ, είναι η γενική αρχή που επικράτησε, σύμφωνα με την οποία η αποδοτικότητα των ΟΤΑ αυξάνεται με τη δημιουργία μεγαλύτερων δήμων. Η αρχή αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό, σε οικονομικές θεωρίες ειδικότερα στη θεωρία για τις οικονομίες κλίμακας- οι οποίες, χρησιμοποιώντας μια παραλλαγή του κριτηρίου απόδοσης, επιχειρούν να καθορίσουν το βέλτιστο μέγεθος για τους ΟΤΑ, όπου το οριακό όφελος ισούται το οριακό κόστος. Βέβαια, ο καθορισμός του κόστους και του οφέλους μιας δημόσιας υπηρεσίας εμπειρικά είναι δύσκολος και πολύπλοκος και για αυτό το λόγο λίγες χώρες έχουν παραθέσει λεπτομερή αποτελέσματα ερευνών και μελετών για το θέμα αυτό. Συνοπτικά, τα μεγέθη που καθόρισαν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για την αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων είναι τα εξής: Στο Βέλγιο, όπου οι Δήμοι ύστερα από μείωση του αριθμού τους κατά 78% το 1992 έχουν μ.ο. μεγέθους κατοίκους, οι έρευνες έδειξαν ότι οι αποδοτικοί Δήμοι δεν διαφέρουν πολύ ανάλογα με το μέγεθός τους. Εξαίρεση αποτελούν οι μεγάλοι ΟΤΑ, οι οποίοι θεωρήθηκαν οικονομικά αποδοτικοί. Στην Δανία, η τελευταία μεταρρύθμιση μείωσε τους Δήμους από 271 σε 98, με όριο για ελάχιστο μέγεθος τους κατοίκους. Στη Φινλανδία, υποστηρίζεται ότι το μέγεθος του Δήμου δεν μπορεί να εξηγήσει τη διακύμανση του κόστους των εξυπηρετήσεων που παρέχουν και το «βέλτιστο» μέγεθος ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων τύπων υπηρεσιών. Στην Ιταλία, έρευνες ότι το μικρότερο κόστος λειτουργίας εμφάνισαν οι Δήμοι μεγέθους κατοίκων. Στην Ολλανδία, μελέτη για τη σχέση μεταξύ του μεγέθους ενός Δήμου και τη διοικητική του οργάνωση έδειξε ότι οι Δήμοι να μην έχουν πληθυσμό κάτω από κατοίκους. Στη Νορβηγία, μελέτες έδειξαν ότι οι Δήμοι με περισσότερους από κατοίκους έχουν συγκριτικά καλύτερες ευκαιρίες να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

13 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας 75 Η Σουηδία έθεσε ως όριο κατοίκους για βιώσιμους Δήμους. Η Γερμανία, έθεσε ως όριο κατοίκους για αγροτικές περιοχές και κατοίκους για αστικές περιοχές (COE, 1998). Γενικότερα, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του παραγόμενου αποτελέσματος στους Δήμους των ευρωπαϊκών χωρών είναι: Δείκτης φόρτου εργασίας, ο οποίος δίνει πληροφορίες για τον όγκο της εργασίας που πραγματοποιείται από μία δημόσια υπηρεσία. Δείκτης παραγωγικότητας, ο οποίος δίνει πληροφορίες για το όγκο των παραγόμενων υπηρεσιών ανά εργαζόμενο. Δείκτης κόστους ο οποίος δίνει πληροφορίες σχετικά με το κόστος των παραγόμενων υπηρεσιών ανά μονάδα. Δείκτης ικανοποίησης των χρηστών, ο οποίος δίνει το ποσοστό ικανοποίησης των δημοτών για τις υπηρεσίες που έλαβαν. Δείκτης απόδοσης, ο οποίος δίνει πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται και εκείνων που θα μπορούσαν δυνητικά να παρέχονται (τεχνική αποτελεσματικότητα) ή μεταξύ του πραγματικού κόστους και το ελάχιστο δυνατό κόστος, σε συνθήκες απόλυτης απόδοσης (αποτελεσματικότητα κόστους). Δείκτης αποτελεσματικότητας, ο οποίος δίνει πληροφορίες για το βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, ή για τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί και των πόρων που δεσμεύθηκαν (Jeanrenaud and Martin, 2005) 4. Προς μια νέα διοικητική μεταρρύθμιση Είναι γεγονός, πως οι μεταρρυθμιστικές κινήσεις που ξεκίνησαν το 1975 ολοκληρώνουν τον κύκλο τους, γιατί οι παραδοσιακές κοινωνικές αξίες μεταβάλλονται, οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες έχουν άλλα χαρακτηριστικά και τα εργαλεία πολιτικής και διοίκησης χρήζουν βελτίωσης και καινοτόμες δράσεις. Πλέον, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μια νέα διοικητική μεταρρύθμιση, στην οποία θα ενσωματωθεί η υπάρχουσα εμπειρία. Ήδη, έχει προταθεί από την ΚΕΔΚΕ μια ουσιαστική φορολογική αποκέντρωση, ένα ζήτημα στο οποίο η Ελλάδα εμφανίζει αισθητή υστέρηση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μια προσπάθεια που έγινε για ποσοτική αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων της περιόδου 1975 έως σήμερα, έδειξε ότι το πρόγραμμα «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία και ακολουθούν η Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

14 76 Σεραφείμ Πολύζος, Σταυρούλα Αθάνατου συγκρότηση των 13 Περιφερειών και η συγκρότηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Παπούλιας κ.α., 2007). Με το πέρας της 12-ετίας από την εφαρμογή του, επιδιώκουμε μια συνοπτική αξιολόγηση του Προγράμματος «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». Η εν λόγω μεταρρύθμιση δεν συνοδεύτηκε με ριζική αλλαγή του πολιτικού και διοικητικού συστήματος των νέων διευρυμένων Δήμων, έτσι ώστε τα πολιτικά όργανα να αποκτήσουν επιτελικό και προγραμματικό ρόλο στη λειτουργία τους. Υστέρησε δηλαδή ως προς τα στοιχεία εκείνα, τα οποία, μαζί με τις αναγκαίες επιτελικές υπηρεσίες, θα μετέτρεπαν τους Δήμους σε ισχυρές μονάδες σχεδιασμού και προώθησης της τοπικής ανάπτυξης. Ο τρόπος, που σχεδιάσθηκε το πολιτικό και διοικητικό σύστημα του νέου διευρυμένου Δήμου, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της προσβασιμότητας του πολίτη στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Οι Καποδιστριακοί Δήμοι δημιουργήθηκαν χωρίς τη διασφάλιση των δομών και διαδικασιών εσωτερικής τους αποκέντρωσης. Τα προβλεπόμενα «Τοπικά Συμβούλια» παρέμειναν αδρανή, χωρίς αρμοδιότητες και πόρους, χωρίς τοπικό πρόγραμμα δράσης, χωρίς ουσιαστική θεσμική λειτουργία, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή και έκφραση των πολιτών. Πολλοί αιρετοί των Καποδιστριακών Δήμων επέδειξαν έλλειμμα ωριμότητας, πνεύμα τοπικισμού και μικροπολιτικής και δεν κατόρθωσαν να υπερβούν τη λογική της υπεροχής της έδρας του Δήμου, που συνήθως ήταν το ισχυρότερο πληθυσμιακά - άρα σε ψήφους - οικιστικού κέντρο. Σε πολλές περιπτώσεις, εμφανίσθηκαν αντιδράσεις πολιτών των παλαιών Δήμων και Κοινοτήτων, που ένοιωσαν ξαφνικά, ότι περιθωριοποιήθηκαν, και απώλεσαν τη δυνατότητα συλλογικής έκφρασης και συμμετοχής στα κοινά (ΙΤΑ, 2008). Ένα άλλο μειονέκτημα της μεταρρύθμισης είναι ότι, δεν συνοδεύτηκε από τη ανάλογη μεταρρύθμιση του διοικητικού συστήματος της χώρας (σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και δεν περιελάμβανε φορολογική αποκέντρωση. Αναφορικά με τα διοικητικά τους όρια επιδιώχθηκε να διατηρηθούν τα υφιστάμενα όρια προηγούμενων θεσμών, όπως οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, οι γεωγραφικές περιοχές, και τα Συμβούλια Περιοχής. Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις, η οριοθέτηση και η επιλογή του διοικητικού κέντρου επηρεάστηκαν από τοπικούς συσχετισμούς και παρεμβάσεις πολιτικών παραγόντων, με συνέπεια να διατηρηθούν κοινότητες και να προκύψουν αρκετοί μη βιώσιμοι ΟΤΑ. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τελικά μόνο από το ΥΠΕΣΔΔΑ, χωρίς τη συνδρομή των άλλων Υπουργείων (ΥΠΟΙΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ), όπως είχε αρχικά προβλεφθεί και δεν εξασφαλίσθηκε η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των νέων Δήμων, όπως διακηρύσσονταν. Οι νέοι Δήμοι δεν είχαν οικονομική αυτάρκεια και δυνατότητα άντλησης ιδίων πόρων, ούτε διοικητική ικανότητα με καλά οργανωμένες Υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό. Πολλοί Δήμοι κινδυνεύουν από οικονομική κατάρρευση, δεν μπορούν να ασκήσουν πολλές από τις αρμοδιότητες του νέου ΔΚΚ. Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

15 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας 77 μικρό μέγεθος των νέων Δήμων δεν εξασφάλισε την οικονομική αυτονομία τους απέναντι στην κρατική εξουσία, με αποτέλεσμα τη χρηματοδοτική εξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση, την περιορισμένη επιχειρησιακή δυνατότητα για προγράμματα όπως το Γ ΚΠΣ, το Πρόγραμμα «Θησέας» και την αδυναμία εξασφάλισης ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών που παρέχουν στους δημότες. (Χαντζηπαντελής κ.α., 2008). Στο επίπεδο της στελέχωσης οι νέοι Δήμοι ενισχύθηκαν με νέους επιστήμονες, χωρίς όμως να εξασφαλισθεί η συνεχής κατάρτιση και η συμβουλευτική υποστήριξή τους και δεν δόθηκαν κίνητρα για την παραμονή τους, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μεταταχτούν σε άλλες Υπηρεσίες. Ακόμη, δεν προβλέφθηκε η κατάρτιση του υπηρετούντος προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν αρκετά προβλήματα στη συνεργασία του υφιστάμενου προ Καποδίστρια προσωπικού με τους νέους επιστήμονες, καθώς η μετάβαση από τις παλιές κοινότητες στους νέους Δήμους ήταν αρκετά δύσκολη για τους παλιούς γραμματείς των χωριών. Οι πολιτικές που αναφέρονται στο ανθρώπινο δυναμικό εκτός από το χρονικό διάστημα των δυο πρώτων χρόνων δεν εφαρμόστηκαν, παρότι αυτές αποτελούσαν κρίσιμο κεφάλαιο των υποστηρικτικών μέτρων, με αποτέλεσμα τη μη εξασφάλιση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των νέων Δήμων. Θετικό στοιχείο μπορεί να χαρακτηρισθεί ο καλύτερος συντονισμός των τοπικών δημοσίων επενδύσεων για έργα τεχνικής υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού που επιτεύχθηκε, καθώς μέσω του ΕΠΤΑ, δόθηκε η δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού της τοπικής ανάπτυξης και χρηματοδοτήθηκε η μελέτη και η κατασκευή έργων τεχνικής υποδομής, κοινωνικού εξοπλισμού, προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, δεν διασφαλίστηκε η «εδαφική συνοχή» μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε Δήμο με χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, ενδο-δημοτική αποκέντρωση των δημοσίων επενδύσεων και ολοκλήρωση βασικών έργων, όπως ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρική προστασία, διαχείριση των απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Προβλήματα υπήρξαν αναφορικά με τη διαφανή διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον κοινωνικό έλεγχο της τοπικής εξουσίας, αφού δεν εξασφαλίστηκε ένα σαφές, απλό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο που θα συμπεριελάμβανε και τακτικές εσωτερικού ελέγχου με πολιτικό, διοικητικό και διαχειριστικό περιεχόμενο για τη διαφάνεια, τη σωστή διοίκηση και τη λογοδοσία. Ακόμη, δεν κατοχυρώθηκε η πρόσβαση των απλών πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, ώστε να εισακούονται οι ανάγκες και οι απόψεις τους. Έρευνες της ΚΕΔΚΕ έδειξαν ότι είναι έντονη η αίσθηση στους πολίτες παρά τις εξαγγελίες για διοίκηση δίχως αποκλεισμούς, αυτοί που τελικά ωφελούνται, είναι οι κομματικά και πολιτικά προσκείμενοι στις Δημοτικές αρχές. Ακόμη, στο εσωτερικό των ΟΤΑ είναι αξιοσημείωτη η αίσθηση, ότι η διοίκηση διακρίνεται από Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

16 78 Σεραφείμ Πολύζος, Σταυρούλα Αθάνατου δυσλειτουργία και κομματικές παρεμβάσεις, ενώ περίπου το 70% από τους επικεφαλείς, πιστεύει ότι δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των επιπέδων διοίκησης, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του κοινού. Ταυτόχρονα το 50% θεωρεί ότι είναι προβληματική η συνεργασία με την Περιφέρεια, θεωρώντας ότι ο Γ.Γ. της Περιφέρειας λειτουργεί με βάση το πολιτικό συμφέρον της κυβέρνησης (Χαντζηπαντελής κ.α., 2008). Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι «οικονομίες κλίμακας» στις λειτουργικές δαπάνες δεν επιτεύχθηκαν, αλλά αντίθετα παρατηρείται αύξηση των λειτουργικών δαπανών (Σωτηρέλης, 2006). Συμπερασματικά, η διοικητική μεταρρύθμιση που συντελέστηκε με το πρόγραμμα «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», εάν αξιολογηθεί με βάση τους αρχικούς στόχους, δεν ανταποκρίθηκε με επάρκεια σε αυτούς. Όμως, σημερινή εικόνα της ΤΑ, συγκρινόμενη με την παλαιότερη της πολυδιάσπασης, είναι καλύτερη. Πλέον, άνοιξε ο δρόμος για μια πιο αποτελεσματική μεταρρύθμιση σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να υλοποιηθεί μια νέα μεταρρύθμιση της ΤΑ, τόσο με τη πάρα πέρα διοικητική συνένωση, όσο με την αναβάθμισή της, ώστε να αυξηθεί η ικανότητά των ΟΤΑ για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Πριν διατυπωθεί σε επόμενη ενότητα η πρόταση για τη νέα διοικητική διαίρεση του Ν. Καρδίτσας, θα γίνει συνοπτική παρουσίαση της πρότασης που διατύπωσε η ΚΕΔΚΕ. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, ο Ν. Καρδίτσας διαιρείται σε 5 Δήμους με τη γενική διάρθρωση που εμφανίζεται στο Χάρτη 1, εκ των οποίων ο μεγαλύτερος έχει πληθυσμό κατοίκους και ο μικρότερος κατοίκους. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι «αδυναμίες» της πρότασης αυτής είναι ότι επιδιώκει τη δημιουργία Δήμων μεγάλου πληθυσμιακού μεγέθους, πιθανόν για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, αγνοώντας όμως βασικές παραμέτρους του προβλήματος, όπως η διατήρηση όσο το δυνατόν της υφιστάμενης διοικητικής οριοθέτησης, η οικονομική και γεωμορφολογική φυσιογνωμία των περιοχών που ενώνει, η προσβασιμότητα των κατοίκων προς τις έδρες των νέων Δήμων και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Έτσι, δημιουργεί Δήμους που περιλαμβάνουν ορεινές και πεδινές περιοχές, με διαφορικά κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, ενώ οι χρονο-αποστάσεις ανάμεσα στα δυο ακραία δημοτικά γεωγραφικά όρια υπερβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις την 1 ώρα. Για παράδειγμα, η μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο του Δήμου Μουζακίου απαιτεί ώρες. Η μείωση του μεγέθους των «αδυναμιών» της πρότασης αυτής θα επιδιωχθεί σε επόμενη ενότητα με τη διατύπωση μιας άλλης πρότασης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

17 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας 79 Χάρτης 1: Πρόταση ΚΕΔΚΕ, για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», στο Ν. Καρδίτσας Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Δήμος 5 Δήμος 2 Ν. ΑΡΤΑΣ Δήμος 1 Δήμος 3 Δήμος 4 Ν. ΑΙΤΩΛΟ- -ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Δήμος 1 Kilometers Δήμος 2 Δήμος 3 Δήμος 4 Δήμος 5 5. Διοικητική και χωροταξική οργάνωση του Ν. Καρδίτσας Ο Ν. Καρδίτσας είναι ένας από τους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνολική έκταση km 2, που αποτελεί το 18,8% της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το 2% της έκτασης της χώρας. Το ανατολικό τμήμα του νομού είναι πεδινό με υψόμετρο από 90 έως 200 μ και αποτελεί το 47% της έκτασης και το υπόλοιπο 53% της έκτασης του είναι ορεινό ή ημιορεινό με υψόμετρο από 200 έως 2.200μ, καλύπτει το δυτικό τμήμα του νομού και αποτελεί μέρος του ορεινού όγκου της Πίνδου. Ο πραγματικός πληθυσμός ανέρχεται σε κατοίκους και αποτελεί το 17.2% του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Την περίοδο ο πληθυσμός του νομού παρουσίασε αύξηση 2,1%, όταν η αντίστοιχη αύξηση του πληθυσμού της χώρας ήταν 6,6%. Σήμερα, ο Ν. Καρδίτσας με την εφαρμογή του νόμου «Ι. Καποδίστριας» διαιρείται σε 20 Δήμους και 1 διευρυμένη Κοινότητα, όπως εμφανίζεται στο Χάρτη 2. Οι 9 από τους 20 Δήμους έχουν μόνιμο πληθυσμό λιγότερο από κατοίκους ενώ οι υπόλοιποι Δήμοι έχουν πληθυσμό μεταξύ και κατοίκων, με εξαίρεση τους Δήμους Καρδίτσας και Σοφάδων που παρουσιάζουν πληθυσμό μεγαλύτερο από κατοίκους. Οριακά, λιγότερο από κατοίκους έχουν ο Δήμος Μουζακίου με κατοίκους και ο Δήμος Παλαμά με κατοίκους. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

18 80 Σεραφείμ Πολύζος, Σταυρούλα Αθάνατου Χάρτης 2: Υφιστάμενη διοικητική διαίρεση Νομού Καρδίτσας Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ. Παμίσου Δ. Σελλάνων Δ. Παλαμά Δ. Φύλλου Ν. ΑΡΤΑΣ Δ. Αργιθέας Δ. Μουζακίου Δ. Ιθώμης Δ. Καρδίτσης Δ. Κάμπου Δ. Πλαστήρα Δ. Μητρόπολης Δ. Νεβρόπολης Αγράφων Δ. Ανατολικής Αργιθέας Δ. Άρνης Δ. Σοφάδων Δ. Αχελώου Δ. Ιτάμου Δ. Καλλιφωνίου Δ. Ταμασίου Ν. ΑΙΤΩΛΟ- -ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ. ΜενελαΪδας Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ. Ρεντίνης Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Kilometers 01, Ο νομός Καρδίτσας αποτελείται συνολικά από 144 δημοτικά διαμερίσματα και 281 οικισμούς. Τα 70 δημοτικά διαμερίσματα έχουν πληθυσμό κάτω από 500 κατοίκους, ενώ 120 οικισμοί έχουν πληθυσμό κάτω από 100 κατοίκους, 103 έχουν πληθυσμό από 100 έως 500 κατοίκους, 39 οικισμοί έχουν πληθυσμό από 500 έως 1000 κατοίκους και 16 οικισμοί έχουν από 1000 έως 2000 κατοίκους. Οι 5 οικισμοί που έχουν πληθυσμό πάνω από 2000 κατοίκους είναι η Καρδίτσα, ο Παλαμάς, το Μουζάκι, οι Σοφάδες. Συνεπώς, ο νομός αποτελείται κατά βάση από μη αστικό πληθυσμό, ενώ ο αστικός πληθυσμός βρίσκεται στην πόλη της Καρδίτσας. Εκτός της Καρδίτσας, των Σοφάδων, του Παλαμά και του Μουζακίου, των οποίων ο πληθυσμός τους αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός των υπόλοιπων οικισμών παρουσιάζει συνεχή μείωση. Συνδυάζοντας υφιστάμενη κατάσταση και όσα ορίζει το Χωροταξικό Σχέδιο Θεσσαλίας, οι οικισμοί της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι δυνατόν να καταταγούν σε 5 επίπεδα ή κατηγορίες βάσει των διοικητικών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων που παρέχουν και της σχέσης εξάρτησης που έχουν μεταξύ τους. Το 1 ο επίπεδο ή 1 η κατηγορία, που περιλαμβάνει τη Λάρισα και το Βόλο, θεωρούμενων ως δίπολο, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου ανάπτυξης περιφερειακής και διαπεριφερειακής εμβέλειας, ιδιαίτερα σημαντικό σε εθνικό επίπεδο και με προοπτική μελλοντικά να διεκδικήσει ρόλο στο διεθνή χώρο. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

19 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας 81 Χάρτης 3:: Διάρθρωση οικισμών στο Ν. Καρδίτσας Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ. Παμίσου Δ. Σελλάνων Δ. Παλαμά Δ. Φύλλου Δ. Αργιθέας Δ. Μουζακίου Δ. Ιθώμης Δ. Πλαστήρα Δ. Κάμπου Δ. Καρδίτσης Δ. Άρνης Ν. ΑΡΤΑΣ Δ. Νεβρόπολης Αγράφων Δ. Ανατολικής Αργιθέας Δ. Μητρόπολης Δ. Σοφάδων Δ. Αχελώου Δ. Ιτάμου Δ. Καλλιφωνίου Δ. Ταμασίου Δ. ΜενελαΪδας Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟ- -ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ. Ρεντίνης ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 2 Kilometers 0 3,75 7, , Το 2 ο επίπεδο ή 2 η κατηγορία, που περιλαμβάνει τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, κέντρα νομαρχιακής εμβέλειας, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής ζώνης ανάπτυξης στη Δ. Θεσσαλία. Αν και σήμερα δεν εμφανίζουν στοιχεία συμπληρωματικότητας, η έμφαση στην ενίσχυση της σύνδεσης και στη δικτύωση των δραστηριοτήτων τους θα λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξη της ζώνης, θεμελιώνοντας ίσως την προοπτική λειτουργίας τους σε απώτερο μέλλον, ως δίπολο. Το 3 ο επίπεδο ή 3 η κατηγορία, που περιλαμβάνει τους οικισμούς με σημαντικό και διακεκριμένο ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Στο Ν. Καρδίτσας, στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα οικιστικά κέντρα Σοφάδες και Μουζάκι, στις ζώνες επιρροής των οποίων περιλαμβάνονται όλες σχεδόν οι ορεινές-μειονεκτικές περιοχές του νομού και ο Παλαμάς, η ζώνη επιρροής του οποίου εξαντλείται στην πεδινή-παραγωγική ζώνη της περιφέρειας. Το 4 ο επίπεδο ή 4 η κατηγορία, που περιλαμβάνει οικισμούς με δυνατότητες να λειτουργήσουν ως Τοπικά Κέντρα Ανάπτυξης των αντίστοιχων περιοχών Εφαρμογής Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου. Είναι οι οικισμοί που διαθέτουν αξιόλογο κτιριακό απόθεμα, βρίσκονται σε περιοχές παραγωγής τοπικών προϊόντων και γενικά όσοι διαθέτουν συγκριτικά Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

20 82 Σεραφείμ Πολύζος, Σταυρούλα Αθάνατου πλεονεκτήματα (ιαματικά λουτρά, τεχνητές λίμνες, αξιόλογο φυσικό περιβάλλον). Για το νομό Καρδίτσας, στην κατηγορία αυτή δύνανται να υπαχθούν οι οικισμοί: Ρεντίνα και Ελληνόπυργος Καρδίτσας. Περιλαμβάνονται επίσης: ο Κέδρος, το Λεοντάρι και η Λουτροπηγή Σμοκόβου (ιαματικά λουτρά), ο Μεσενικόλας, το Μορφοβούνι, το Μαυρομάτι και τα Κανάλια. Τέλος, οι υπόλοιποι οικισμοί του νομού ανήκουν στο 5 ο επίπεδο ή 5 η κατηγορία. 7. Μια νέα πρόταση διοικητικής διαίρεσης του Ν. Καρδίτσας Κάθε διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα θα πρέπει να συνυπολογίζει τις Μεταρρυθμιστικές Σχολές Σκέψης, όπως αυτές εμφανίζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και να αξιοποιήσει τις πλούσιες εμπειρίες που προέκυψαν από την πραγματοποίηση ανάλογων εγχειρημάτων. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες στην Ευρώπη, δημιουργήθηκε άποψη για την ΤΑ. Η ΤΑ ως θεσμός αποδέχτηκε ευθύνες μεγαλύτερες από ότι παλαιότερα, απέκτησε ικανότητες διαμόρφωσής πολιτικών, αλλά και πραγματοποίησης δημοσίων πολιτικών που σχεδίασε η κεντρική εξουσία, εμπιστεύθηκε τους πολίτες προωθώντας θεσμούς δημοκρατίας, λογοδοσίας και συμμετοχής. Η εμπειρία έδειξε ότι οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμες και χρειάζονται προετοιμασία και παρεμβάσεις στο επίπεδο των πεποιθήσεων και των προκαταλήψεων των δημοτών, αλλά και στο επίπεδο των δυνατοτήτων της ΤΑ. Μέχρι σήμερα, το Πρόγραμμα «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ι» δημιούργησε μια συνολική δυναμική στο χώρο της ΤΑ, χωρίς όμως να επιτύχει την απαιτούμενη εξισορρόπηση των αντιθέσεων μεταξύ κεντρικής και τοπικής εξουσίας με αποτέλεσμα τη συνεχή επιστροφή σε θέματα που είχαμε υποθέσει ότι λύθηκαν. Η ΤΑ χάνεται στην επίλυση προβλημάτων και τη διοίκηση μικρών αλλαγών που δεν έχουν ευρύτερες επιδράσεις και δεν κινητοποιούν δυνάμεις για ανάπτυξη και συμμετοχή. Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των συνολικών διοικητικών ικανοτήτων και καινοτομιών είναι το κλειδί της επιτυχίας για την πορεία των Δήμων στο μέλλον. Πρωτοποριακές και τολμηρές πρωτοβουλίες μπορούν να τους οδηγήσουν σε επίπεδα αποδοτικότητας και αποδοχής ανάλογα των Δήμων των ευρωπαϊκών χωρών. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι, ακόμα και στην Ελλάδα τα παραπάνω είναι πραγματοποιήσιμα, αρκεί να υπάρξει μια συνειδητοποίηση ευθυνών, μια προσπάθεια κατανόησης των νέων καταστάσεων και προβληματισμών τόσο από πλευράς των αιρετών, όσο και από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

21 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας 83 πλευράς των πολιτών. Επίσης, πρέπει να αναληφθούν εκείνες οι πρωτοβουλίες οι οποίες να συμβαδίζουν με τις ανάγκες των πολιτών και την εξέλιξη του περιβάλλοντος. Τα δίκτυα, οι νέες σχέσεις συνεργασίας με τρίτους (διακυβέρνηση) και η αξιοποίηση της πείρας των δημοτών μπορούν να αποδειχθούν παράγοντες επιτυχίας, μαζί με τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προσκομίζουν τέτοιες συμμαχίες για την κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο. Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποδειχτούν αρκετά δύσκολα στην πρακτική τους εφαρμογή, καθώς η κρίση της πολιτικής, των θεσμών γενικότερα, και η έλλειψη ενδιαφέροντος των πολιτών είναι γεγονός. Επιστημονικές εργασίες επιμένουν ότι, προϋπόθεση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων για το κοινωνικό σύνολο είναι η αλλαγή των τρόπων λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων αλλά και του περιεχομένου της πολιτικής τους (Παπούλιας κ.α., 2007) Η διοικητική μεταρρύθμιση είναι κυρίως πολιτική έννοια και επικεντρώνεται σε 4 τομείς. Πρώτον, υπάρχει το ζήτημα της αποτελεσματικότητας, δηλαδή σε ποια κλίμακα δομής μιας ΤΑ μπορεί να παραχθούν υπηρεσίες με ελάχιστο κόστος. Δεύτερον, είναι το θέμα της δημοκρατίας, ποιές δομές μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο των πολιτών έναντι της κυβέρνησης. Τρίτον, είναι το θέμα της διανομής των υπηρεσιών και των φορολογικών επιβαρύνσεων. Τέταρτον, είναι το θέμα της ανάπτυξης, ποιες δομές είναι καλύτερα εξοπλισμένες για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης (Judge et al, 1995). Η Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για τη χώρα, όχι όμως μόνο με μία νέα διοικητική διαίρεση αλλά, με μια πλήρης ανατροπή της κατεστημένης δομής με ριζικό και δημοκρατικό μετασχηματισμό που να αφορά όλο το κράτος και όλους τους βαθμούς της ΤΑ. Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι η αποκέντρωση είναι μονόδρομος, σε ένα πλαίσιο επιδίωξης για παροχή υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες, και για τη βελτίωση ποιότητας ζωής όλων των πολιτών. Η αποκέντρωση αξιώνει αυξημένες ικανότητες και αρμοδιότητες από τις τοπικές αρχές και ταυτόχρονα πράξεις εμπιστοσύνης από τους αρμόδιους υπουργούς. Θα περιγραφούν στη συνέχεια ορισμένοι προβληματισμοί και οι βασικές αρχές που κυριάρχησαν στη διαδικασία ορισμού των διοικητικών ορίων των νέων Δήμων στο Ν. Καρδίτσας. Αναφορικά με το μέγεθος των νέων Δήμων, η ευρωπαϊκή εμπειρία έδειξε ότι δεν υπάρχει το «άριστο μέγεθος» ενός Καποδιστριακού Δήμου. Κρίνουμε όμως ότι χωρικές ενότητες τις οποίες συνιστούν οι Δήμοι ενός νομού, θα πρέπει να στηρίζονται στους γεωγραφικούς, ιστορικούς δεσμούς και τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις της περιοχής τους, να παράγουν και να παρέχουν προς τους πολίτες υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για παράδειγμα, η ανάμειξη αγροτικών και αστικών περιοχών συνήθως δημιουργεί προβλήματα, αφού παράγει την αίσθηση, ότι οι αγροτικές περιοχές δεν θα συγκεντρώνουν τη δέουσα προσοχή. Όταν όμως υπάρχουν σχέσεις κοινωνικής και οικονομικής εξάρτησης μεταξύ τους, η συνένωση αυτή είναι εφικτή. Οι Δήμοι στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές είναι προφανές ότι δεν μπορούν να έχουν Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

22 84 Σεραφείμ Πολύζος, Σταυρούλα Αθάνατου μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος, ώστε να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, γιατί στην περίπτωση αυτή τα γεωγραφικά τους όρια θα ήταν σχετικά απομακρυσμένα, οπότε η προσβασιμότητα στην έδρα του νομού θα ήταν περιορισμένη και το προστιθέμενο κόστος για τη διανομή των υπηρεσιών θα ήταν μεγαλύτερο. Ακόμη, είναι δύσκολο να ορισθούν τα πραγματικά όρια μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, αφού τα φυσικά και λειτουργικά τους όρια μετατοπίζονται με την αύξηση της αλληλεξάρτησης που καθορίζουν οι μεταξύ τους «ροές» προσώπων, αγαθών, πληροφορίας, κεφαλαίων και τεχνολογίας. Η εμπειρία έδειξε ότι πολλές αγροτικές περιοχές που γειτνιάζουν με μεγάλες πόλεις, αυξάνουν τους πληθυσμούς τους, ενισχύοντας την τάση για την ανάπτυξη ενδιάμεσων οικισμών, όσο και τις πιέσεις για την αλλαγή των χρήσεων γης. Η οικονομική φυσιογνωμία των περιοχών και τα οικονομικά χαρακτηριστικά τους, όπως η μορφή της απασχόλησης ανά κλάδο, το παραγόμενο ΑΕΠ, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού δεν πρέπει να αγνοούνται στον καθορισμό των νέων ορίων. Θα πρέπει να επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των μεταξύ των περιοχών οικονομικών ανισοτήτων, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία αυτοδιοίκησης πολλών ταχυτήτων. Η διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών εντός του Δήμου απαιτεί την ύπαρξη ενός ελάχιστου δικτύου μεταφορικών υποδομών και τη μη παρεμπόδιση από φυσικά εμπόδια. Έτσι, διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην έδρα του Δήμου, η αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συμμετοχή του στους πολιτικούς θεσμούς αντιπροσώπευσης στο εσωτερικό του ΟΤΑ και την καθημερινότητα του Δήμου και η ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας. Θα επιχειρηθεί στη συνέχεια μια διερεύνηση της βέλτιστης χωρικής κατανομής των Δήμων του Ν. Καρδίτσας με τη χρήση ορισμένων βασικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής: Διατήρηση διοικητικής συνοχής Με βάση την προηγούμενη εμπειρία από την εφαρμογή του Καποδίστρια Ι, θεωρήθηκε απαραίτητο να διατηρηθεί όσο το δυνατόν η υπάρχουσα διοικητική συνοχή, αφού θα συμβάλει στην ομαλότερη μετάβαση από το υπάρχον σύστημα στο νέο και στην καλύτερη διάρθρωση των νέων υπηρεσιών, οι οποίες θα δημιουργηθούν στηριζόμενες στις ήδη υπάρχουσες. Πέραν τούτου, θα μειωθούν οι αντιδράσεις που πιθανόν να εμφανισθούν, κάτι που έγινε στην εφαρμογή του προηγούμενου προγράμματος συνένωσης Δήμων και θα επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των υφιστάμενων δεσμών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών. Γεωμορφολογία Οικονομική συνοχή Η ίδια γεωμορφολογία δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την αποδοτικότερη συνεργασία των επί μέρους οικισμών ενός δήμου, λόγω της ομοιότητας των ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

23 Μια Πρόταση για τη Νέα Διοικητική Διαίρεση του Νομού Καρδίτσας 85 προβλημάτων και των αναπτυξιακών προοπτικών ή προτεραιοτήτων που δημιουργούνται. Ο Ν. Καρδίτσας περιλαμβάνει εκτεταμένες πεδινές και ορεινές εκτάσεις. Οι ορεινοί Δήμοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν σημαντική ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού. Από την άλλη, η ανάπτυξη των πεδινών περιοχών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική παραγωγή, στην οποία εντοπίζονται και τα πιο πιεστικά προβλήματα των κατοίκων τους. Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο να υιοθετηθεί το κριτήριο αυτό, ώστε οι νέοι Δήμοι να έχουν ίδια γεωμορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων τους. Προσβασιμότητα Η καλή προσβασιμότητα συναρτάται από το επίπεδο των οδικών υποδομών. Ο Νομός Καρδίτσας, αν και διαθέτει ικανοποιητικό δίκτυο, περιλαμβάνει περιοχές οι οποίες είναι σχετικά απομονωμένες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν πολλά χωριά στον ορεινό όγκο των Αγράφων. Η κατάσταση αυτή εκτιμήθηκε κατάλληλα στα κριτήρια διαχωρισμού των Δήμων, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα εύκολης πρόσβασης των κατοίκων στα κέντρα των Δήμων. Κοινωνική συνοχή Σημαντικό, επίσης, βάρος δόθηκε στην αναγνώριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κατοίκων του νομού Καρδίτσας. Τα διαφορετικά βιώματα των κατοίκων του νομού, συνέπεια της διαφορετικής ιστορικής εξέλιξής τους, αλλά και πιο πρόσφατων γεγονότων, έχουν οδηγήσει σε διαφορές στην κουλτούρα και την παράδοσή τους. Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο στους νέους δήμους να διατηρείται η υφιστάμενη κοινωνική συνοχή, γεγονός που θα τους καταστήσει πιο λειτουργικούς και περισσότερο αποτελεσματικούς. Μέγεθος πληθυσμού Τέλος, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στο πληθυσμιακό μέγεθος κάθε νέου Δήμου, καθώς και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών. Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η πληθυσμιακή κατανομή γενικότερα στον Ν. Καρδίτσας εμφανίζονται στο Χάρτη 4. Ο ορεινός όγκος του Ν. Καρδίτσας δεν έχει ούτε έναν οικισμό με περισσότερους από 500 κατοίκους, κάτι που αποτελεί γενικό χαρακτηριστικά των ορεινών οικισμών της χώρας. Η προσπάθεια που καταβλήθηκε ήταν να προκύψουν Δήμοι με όσο το δυνατόν ισομερή κατανομή πληθυσμού, ενώ, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, επιχειρήθηκε να μη δημιουργηθεί Δήμος με πληθυσμό σημαντικά μικρότερο των κατοίκων για αγροτικές περιοχές και κατοίκων για αστικές περιοχές. Ύστερα από τη συνοπτική περιγραφή των βασικών κριτηρίων που προηγήθηκε, θα ακολουθήσει η διατύπωση της πρότασης για τα Νέα Διοικητική Διαίρεση του Ν. Καρδίτσας, που περιλαμβάνει δυο σενάρια στα οποία επιδιώχθηκε ο συγκερασμός των παραπάνω κριτηρίων. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(4)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΟΥΕΡΕΦ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009-10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28/01/2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 8 2. Μεταρρυθμιστικές Εμπειρίες στην Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραμματική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά. «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.» ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού Πολύκεντρου, «Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28/01/2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 8 2. Μεταρρυθμιστικές Εμπειρίες στην Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 Α.Π. 25292. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Χωροταξίας Τμήμα: Α

Αθήνα, 25/6/2003 Α.Π. 25292. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Χωροταξίας Τμήμα: Α Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Χωροταξίας Τμήμα: Α Α.Π. 25292 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Α.Κ.Ε.Δ. - Σπουδαστηρίου Θεωρητικής κι Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκρέκας Νεκτάριος Βασίλειος ΑΜ:188

«Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκρέκας Νεκτάριος Βασίλειος ΑΜ:188 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκρέκας Νεκτάριος Βασίλειος ΑΜ:188 ΘΕΜΑ: Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 20/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2.556 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ, Διεύθυνση : Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας : 32001 Αλίαρτος Πληροφορίες : Λέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

συζήτηση που αφορά την πληρέστερη κατανόηση του περιφερειακού προβλήματος στην Ελλάδα εντοπίζοντας τους παράγοντες που διαμορφώνουν και σχηματίζουν

συζήτηση που αφορά την πληρέστερη κατανόηση του περιφερειακού προβλήματος στην Ελλάδα εντοπίζοντας τους παράγοντες που διαμορφώνουν και σχηματίζουν Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Το πρόβλημα της άνισης χωρικής κατανομής του εισοδήματος, των οικονομικών ευκαιριών και δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι και θα συνεχίσει να είναι, ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, η περίπτωση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Διπλωματική Εργασία: Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, η περίπτωση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία: Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, η περίπτωση του Δήμου Διπλωματική εργασία Λειβαδάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 Διαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας ανέλαβε πρωτοβουλία για την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Καλλικράτης, Περιφέρεια, Οικονομική Κρίση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανάπτυξη. Σκόρπιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα