ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΙΩΣΗΦ Αριθµός Μητρώου: 5016 Θέµα «Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συµβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Εξωτερικών Χώρων (κήποι, πλατείες κτλ)» Επιβλέπουσα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Αριθµός ιπλωµατικής Εργασίας: Πάτρα, Ιούλιος 2012

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η ιπλωµατική Εργασία µε θέµα «Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συµβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Εξωτερικών Χώρων (κήποι, πλατείες κτλ)» Της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΙΩΣΗΦ Αριθµός Μητρώου: 5016 Παρουσιάστηκε δηµόσια και εξετάστηκε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις.../../ Η Επιβλέπουσα Ελευθερία Πυργιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Ο ιευθυντής του Τοµέα Αντώνιος Αλεξανδρίδης Καθηγητής 2

3 Αριθµός ιπλωµατικής Εργασίας: Θέµα: «Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συµβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Εξωτερικών Χώρων (κήποι, πλατείες κτλ)» Φοιτήτρια: Σταυρούλα ηµητριάδου Επιβλέπουσα: Ελευθερία Πυργιώτη Περίληψη Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Οργάνωση βιβλιοθηκών ηλεκτρικών συµβόλων στο AutoCAD για σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικών χώρων (κήποι, πλατείες κτλ)», επεξεργάζεται την κατασκευή µιας βιβλιοθήκης ηλεκτρικών συµβόλων. Η επεξεργασία αυτή γίνεται σε σχεδιαστικό επίπεδο, µε τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η έκδοση AutoCAD 2008, καθώς και σε προγραµµατιστικό επίπεδο σε γλώσσα AutoLISP για τη σύνταξη του κώδικα που υλοποιεί τη βιβλιοθήκη. Στηρίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και αντλεί τα διαγράµµατά του από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ «Γραφικά σύµβολα για διαγράµµατα». Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εργασία χωρίζεται σε τρία βασικά κεφάλαια τα οποία εξετάζουν τα εργαλεία σχεδίασης που παρέχει το AutoCAD 2008 για τη σχεδίαση των συµβόλων µας. Γίνεται ανάλυση του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και συγκρίνεται µε τον παλαιότερο ΚΕΗΕ (σε περίπτωση που ο χρήστης της βιβλιοθήκης ασχοληθεί µε την επέκταση παλαιότερων ηλεκτρολογικών σχεδίων). Τέλος αναλύεται βήµα προς βήµα η κατασκευή κάθε συµβόλου της βιβλιοθήκης, οι µετατροπές και οι µορφοποιήσεις που απαιτούνται και ο κώδικας που χρειάζεται, ώστε τα ηλεκτρικά σύµβολα που σχεδιάσαµε να αποτελέσουν µέρος µιας χρηστικής βιβλιοθήκης. Τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας συνοψίζονται στο γεγονός ότι η επιλογή εξειδικευµένων συµβόλων για µια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, βάσει του ισχύοντος Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και η δηµιουργία µιας βιβλιοθήκης, διευκολύνει σηµαντικά τον µηχανικό και κάθε σχεδιαστή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, παρέχοντάς του ένα εύχρηστο εργαλείο στην εργασία του. 3

4 Summary The present thesis entitled Constuction of electrical libraries in AutoCAD, for outdoor electrical installations (gardens, squares etc) is based on ELOT HD 384 Standard and ELOT EN Graphical symbols for diagrams Standard. The subject of the project is the creation of an electrical library of symbols for outdoor electrical installations. In order to achieve the best possible scientific approach of the subject matter, this thesis is divided into three main chapters. In the first chapter the designing tools provided by AutoCAD 2008 are thoroughly examined. The second chapter consists of an analysis of ELOT HD 384 Standard, dissecting its regulations compared with the standards of KEHE, the former official electrical regulation in Greece. In the final part there is a step by step description of the construction of an electrical library, including all the formatting needed during the procedure, as well as the code in AutoLISP which accomplishes our library. The conclusion of the thesis leads to the fact that collecting specific symbols to create an electrical library results to facilitate each and every electrical engineer or designer, by providing a useful tool for one s scientific work. 4

5 Ευχαριστήριο Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα κυρία Ελευθερία Πυργιώτη για την πολύτιµη συµβολή της και την προθυµία της να µε αναλάβει, καθώς και τον συνεπιβλέποντα κύριο Θωµά Ζαχαρία. Επίσης ευχαριστώ τον πρόεδρο του τοµέα Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας κύριο Αντώνιο Αλεξανδρίδη για τη βοήθειά του. Ειδική µνεία οφείλω στον αείµνηστο Σταµάτη Βασιλαντωνόπουλο και τον συνεκλειπόντα Ιωάννη Μήλια Αργείτη οι οποίοι µου είχαν δώσει τους αρχικούς άξονες για την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιήγηση στο AutoCAD Η επιφάνεια εργασίας του AutoCAD Εκκίνηση του AutoCAD ηµιουργία νέου αρχείου Αποθήκευση σχεδίου Σχεδίαση γραµµών - Βασικά εργαλεία επιλογής-αναίρεσης Εντολές επεξεργασίας- διαχείρισης σχεδίου Block Οργάνωση µε επίπεδα (Layers) ηµιουργία επιπέδων Εκχώρηση αντικειµένων σε επίπεδο...33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Συγκριτική Ανάλυση Κανονισµοί και Πρότυπα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ιεθνής εξέλιξη κανονισµών και προτύπων οµή του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΗD Τα είδη των εγκαταστάσεων που αποτελούν αντικείµενο του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΗD Οι χώροι στους οποίους εφαρµόζεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD Xώροι που δεν καλύπτονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD ιαφοροποιήσεις απαιτήσεων Πρότυπου ΕΛΟΤ HD-384 έναντι του ΚΕΗΕ Σύγκριση του απερχόµενου ΚΕΗΕ µε το ισχύον Πρότυπο ΕΛΟΤ HD Οι νέες διατάξεις του πρότυπου ΕΛΟΤ HD ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κατασκευή της βιβλιοθήκης ηµιουργία των συµβόλων της βιβλιοθήκης.42 6

7 3.2 Αρχεία Μενού Το µενού POP (µενού αρχείου επιλογής) Το µενού IMAGE (µενού εικόνας) Συνδυασµός των αρχείων POP και IMAGE σε πρόγραµµα AutoLISP Ο κώδικας AutoLISP της βιβλιοθήκης ηλεκτρικών Συµβόλων Αποθήκευση του κώδικα σε µορφή αρχείου µενού Φόρτωση του αρχείου µενού που δηµιουργήθηκε στο AutoCAD Οπτικοποίηση των συµβόλων της βιβλιοθήκης Φόρτωση των διαφανειών των συµβόλων στη βιβλιοθήκη.85 Επίλογος Συµπεράσµατα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

8 Εισαγωγή Η δηµιουργία βιβλιοθηκών συµβόλων αποτελεί ένα χρήσιµο βοήθηµα στις τεχνολογικές επιστήµες όπως Αρχιτεκτονική, Μηχανολογία, Ναυπηγική. Στην επιστήµη του ηλεκτρολόγου µηχανικού αποτελεί απαραίτητο εργαλείο διότι του παρέχει σχεδιαστική ευελιξία και εξοικονόµηση χρόνου στην καθηµερινή εργασία του. Σε διεθνές επίπεδο συναντούµε σε ειδική βιβλιογραφία και κυρίως στο διαδίκτυο ποικίλες βιβλιοθήκες συµβόλων που αφορούν από τα απλούστερα διακοσµητικά σχέδια έως το πιο απαιτητικά τεχνικά σχέδια διαφόρων επιστηµών, γεγονός που αποδεικνύει τη χρησιµότητα των βιβλιοθηκών συµβόλων στη σύγχρονη εποχή. Αν και υπάρχουν εκδόσεις σχεδιαστικών προγραµµάτων που έχουν δηµιουργηθεί για ηλεκτρολογική σχεδίαση (AutoCAD electrical) κρίνεται σκόπιµη η συγκέντρωση των πλέον εξειδικευµένων συµβόλων για συγκεκριµένο τύπο σχεδίασης (πχ σύµβολα για εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) για περαιτέρω εξοικονόµηση χρόνου του χρήστη - σχεδιαστή κι εργονοµία. Αυτή την ανάγκη αποσκοπεί να καλύψει η παρούσα διπλωµατική εργασία, διαιρούµενη σε τρία κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση των µενού, εντολών και δυνατοτήτων που παρέχει η έκδοση 2008 του AutoCAD για τη σχεδίαση, µορφοποίηση των συµβόλων - block που θα απαρτίζουν τη βιβλιοθήκη. Επιπρόσθετα, αποτελεί εγχειρίδιο για τη διεκπεραίωση οποιοδήποτε σχεδίου που θα στηριχτεί στη βιβλιοθήκη, µε τις τροποποιήσεις που θα χρειαστεί ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τους στόχους του χρήστη - σχεδιαστή. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται συγκριτική µελέτη Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 που αποτελεί το ισχύον πρότυπο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στη χώρα µας, εναρµονισµένο µε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισµούς, µε τον ΚΕΗΕ που ίσχυε µέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα. Στόχος του κεφαλαίου είναι η ενηµέρωση του αναγνώστη για τα κύρια σηµεία που εισάγει το νέο πρότυπο, τις συµφωνίες ή διαφοροποιήσεις µε τον παλαιότερο κανονισµό, ενώ τίθεται το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η παρούσα διπλωµατική εργασία. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, βάσει των κατασκευαστικών δυνατοτήτων του AutoCAD 2008 και των νοµικών απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 σχεδιάζονται τα σύµβολα - block της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, συντάσσεται σε γλώσσα προγραµµατισµού AutoLISP ο κώδικας που υλοποιεί τη βιβλιοθήκη σε AutoCAD 2008 και παρατίθενται ενδεικτικές φωτογραφίες από όλα τα στάδια της σχεδίασης και της υλοποίησης της βιβλιοθήκης. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιήγηση στο AutoCAD Η επιφάνεια εργασίας του AutoCAD 2008 Aνοίγουµε το πρόγραµµα AutoCAD Στην οθόνη βλέπουµε το παράθυρο που θα αποτελέσει τη βασική επιφάνεια σχεδίασης σ όλη τη διάρκεια χρήσης του προγράµµατος Το παράθυρο του AutoCAD αποτελείται από πολλά τµήµατα που υπάρχουν στα περισσότερα προγράµµατα γραφικών στα Windows: Γραµµή µενού Γραµµές εργαλείων Περιοχή σχεδίασης Γραµµή κατάστασης Παράθυρο εντολών εργασιών Παλέτες εργαλείων Παλέτες ιδιοτήτων Το AutoCAD διαθέτει µια γραµµή µενού στην κορυφή που περιέχει τις λειτουργίες που θα χρειαστούµε στη σχεδίαση. 9

10 Ακριβώς κάτω από τη γραµµή µενού υπάρχουν γραµµές εργαλείων µε σκοπό την ταχύτερη πρόσβαση σε ρυθµίσεις, εργαλεία σχεδίασης και επεξεργασίας, όπως λειτουργίες αποθήκευσης, αντιγραφής, επικόλλησης, αναίρεσης, εκτύπωσης. Το παράθυρο εργασιών ή Dashboard µε τα συνήθη εικονίδια που συναντούµε σε όλα τα τυπικά προγράµµατα των windows, βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου και περιλαµβάνει τα πιο κοινά εργαλεία 2D σχεδίασης που υπάρχουν και στη γραµµή µενού µε οπτικοποιηµένη µορφή για γρηγορότερη προσπέλαση. Τα εργαλεία αυτά οργανώνονται σε οκτώ πίνακες ελέγχου καθένας µε το δικό του εικονίδιο που είναι οι εξής: Layer (επίπεδo), 2D Draw (δισδιάστατη σχεδίαση), Annotation scale (κλίµακα σχολίων), Dimensions (διαστάσεις), Text (κείµενο), Multileaders (ενδείξεις αρχής του γραµµής), Tables (πίνακες), 2D Navigation (δισδιάστατη πλοήγηση). Η εµφάνιση του Dashboard γίνεται επιλέγοντας απ' τη γραµµή µενού. Στο κέντρο της οθόνης βρίσκεται περιοχή σχεδίασης. Παρατηρούµε ότι καθώς κινούµε τον δροµέα αυτός εµφανίζεται µε τη µορφή σταυρoνήµατος που µας επιτρέπει να βλέπουµε τις (Χ, Ψ) συντεταγµένες κάθε σηµείου της περιοχής σχεδίασης στο αριστερό κάτω άκρο της οθόνης. Εναλλακτικά, ενεργοποιώντας το πλήκτρο «DYN» (δυναµικής εισόδου) της γραµµής κατάστασης, κάνοντας κλικ σε κάποιο σηµείο της περιοχής σχεδίασης, εµφανίζονται οι (Χ, Ψ) συντεταγµένες του σηµείου δίπλα στο σταυρόνηµα. Στην κάτω δεξιά γωνία της περιοχής σχεδίασης το εικονίδιο «UCS» ( User coordinate System-Σύστηµα συντεταγµένων χρήστη) δείχνει τη διεύθυνση συντεταγµένων στους άξονες Χ και Ψ για καλύτερη εποπτεία. Το οριζόντιο παράθυρο στο κάτω µέρος της οθόνης ονοµάζεται παράθυρο εντολών. Όταν το AutoCAD περιµένει κάποια είσοδο αναγράφεται η λέξη «Command :» στο κάτω µέρος του παραθύρου εντολών που ονοµάζεται «γραµµή εντολών». Στο παράθυρο εντολών εισάγουµε από το πληκτρολόγιο εντολές και δεδοµένα προς εκτέλεση ή παίρνουµε πληροφορίες για το σχέδιό µας. 10

11 Στη βάση της οθόνης συναντάµε τη γραµµή κατάστασης που περιλαµβάνει τα πλήκτρα: «SNAP», «GRID», «ORTHO», «POLAR, «OSNAP, «OTRACK», «DUCS», «DYN», «LWT», «MODEL». Κάνοντας δεξί κλικ επάνω π.χ. στην επιλογή «SNAP» και επιλέγοντας «settings» εµφανίζεται το παράθυρο «Drafting Setting» που περιλαµβάνει ρυθµίσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και µορφοποίησης των πλεγµάτων «Snap» και «Grid» της γωνίας του «Polar Tracking», της έλξης σηµείων «Object Snap» και της δυναµικής εισόδου «Dynamic Input». Με δεξί κλικ στο πλήκτρο «LWT» (Lineweight setting) ρυθµίζουµε το είδος και το πάχος της τρέχουσας γραµµής σχεδίασης. Το σύνολο των παλετών εργαλείων AutoCAD δίνει τη δυνατότητα να διατηρούµε τα εργαλεία σχεδίασης, για γρήγορη προσπέλαση. Περιλαµβάνει δέκα ετικέτες-κατηγορίες συµβόλων για διάφορα είδη σχεδίων: Architectural, Mechanical, Civil, Stractural κ.α. Ενώ η παλέτα ιδιοτήτων δίνει γενικές και ειδικές πληροφορίες για τύπους γραµµών, 3D αναπαράσταση, στυλ εκτυπώσης κ.α. Οι παλέτες εµφανίζονται από το µενού Tools<Palettes επιλέγοντας «Tool Palettes» ή «Properties» αντίστοιχα. 11

12 1.2 Εκκίνηση του AutoCAD Επιλέγουµε Starts<Programs<AutoCAD 2008 όποτε εµφανίζεται η επιφάνεια εργασίας του AutoCAD. Το πρόγραµµα µας δίνει δυνατότητα επιλογής περιβάλλοντος σχεδίασης από ένα workspace παράθυρο: AutoCADClassic ή 2D Drafting & Annotation. 1.3 ηµιουργία νέου αρχείου Ένας τρόπος είναι η επιλογή 2D Drafting & Annotation από την κυλιόµενη λίστα. 12

13 ηµιουργείται κενό έγγραφο µε τον όνοµα «Drawing1.dwg» προετοιµασµένο για δισδιάστατη σχεδίαση. Εναλλακτικά σε AutoCADClassic από τη γραµµή µενού επιλέγουµε File<New και εµφανίζεται το παράθυρο «Select Template» (επιλέξτε πρότυπο) όπου επιλέγουµε από τη λίστα ένα πρότυπο σχεδίασης που θα αποτελέσει τη βάση σχεδιασµού µας. Πατάµε Open και έναν νέο αρχείο έχει δηµιουργηθεί. Ο καθορισµός µονάδων µέτρησης γίνεται από το µενού Format<Units όπου εµφανίζεται το παράθυρο «Drawing Units». Επιλέγουµε τον τύπο µέτρησης µήκους (Decimal) και την επιθυµητή ακρίβεια δεκαδικών ψηφίων (0.00) καθώς και τον τύπο και την ακρίβεια µέτρησης γωνιών (Decimal Degrees). Επιλέγουµε µέτρα (Meters) στο «insertion scale» για τα αντικείµενα που θα εισάγουµε και «Clockwise» ώστε η φορά σχεδίασης να είναι δεξιόστροφη. 13

14 Προαιρετικά µπορούµε να ρυθµίσουµε τα όρια σχεδίασης από την εντολή Format< Drawing Limits ή εισάγοντας «limits» στη γραµµή εντολών. Η κλίµακα σχεδίασης έχει νόηµα κατά την εκτύπωση του σχεδίου και καθορίζεται από την εντολή File<Plot όποτε εµφανίζεται το µοντέλο εκτύπωσης (Plot-Model) που δίνει επιπλέον επιλογές ορίων, στυλ προσανατολισµού εκτύπωσης. 1.4 Αποθήκευση σχεδίου Για να υποθηκεύσουµε το αρχείο µας επιλέγουµε από τη γραµµή µενού File<Save As. 14

15 Εµφανίζεται το παράθυρο «Saving Drawing As». Επιλέγοντας Files of type: AutoCAD 2007(*dwg) και έπειτα πληκτρολογώντας το όνοµα του αρχείου µας και ο ορίζοντας φάκελο αποθήκευσης, η εντολή εκτελείται πατώντας «Save». Με τον ίδιο τρόπο επιλέγοντας «AutoCAD Drawing Template» (*dwt) δηµιουργούµε ένα δικό µας πρότυπο αρχείο που µπορεί να περιλαµβάνει ένα υπόµνηµα ή κάποια δικά µου στοιχεία ώστε να το ανακαλούµε σε κάθε σχεδίαση. 1.5 Σχεδίαση γραµµών - Βασικά εργαλεία επιλογής-αναίρεσης Για να σχεδιάσουµε µια γραµµή στο AutoCAD έχουµε τις εξής επιλογές: Πληκτρολογούµε την εντολή «Line» ή «L» στη γραµµή εντολών Από τη γραµµή µενού επιλέγουµε Draw<Line Επιλέγουµε το αντίστοιχο εικονίδιο της γραµµής εργαλείων Draw Εάν εργαζόµαστε σε 2D Drafting & Annotation επιλέγουµε από το Dashboard το αντίστοιχο εικονίδιο της περιοχής 2D Draw. Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται το µήνυµα που µας προτρέπει να επιλέξουµε το σηµείο αρχής της γραµµής: «_line Srecify first point». Έχουµε τη δυνατότητα είτε να επιλέξουµε ένα σηµείο της περιοχής σχεδίασης µε το ποντίκι είτε να δώσουµε τις συντεταγµένες του σηµείου από το πληκτρολόγιο µε κάποιον από τους τρόπους που είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο. Αµέσως το AutoCAD ζητάει το δεύτερο σηµείο της γραµµής «Specify next point or [Undo]». Μετακινώντας το ποντίκι διαπιστώνουµε ότι το αρχικό σηµείο της 15

16 γραµµής είναι σταθερό, ενώ το πέρας της ακολουθεί το σταυρόνηµα (ελαστικός δροµέας - rubber band). Αφού επιλέξουµε το δεύτερο σηµείο, όπως και το πρώτο, η γραµµή σχεδιάζεται και το πρόγραµµα µας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουµε ή να κλείσουµε την εντολή ή να αναιρέσουµε το σχέδιο µας: «Specify next point or [Undo]». Πληκτρολογώντας «Undo» (ή απλά «U» ) ή επιλέγοντας απ' τη γραµµή εργαλείων το σύµβολο αναίρεσης, το σχέδιο διαγράφεται. Ενώ µε το εικονίδιο επαναφοράς θα επανεµφανιστεί ό,τι διαγράψαµε προηγουµένως. Εάν είµαστε ικανοποιηµένοι µε τη σχεδίαση πατάµε enter και η εντολή κλείνει. Με το πλήκτρο Escape ακυρώνουµε την εκτέλεση της εντολής και επιστρέφουµε σε κατάσταση αναµονής εντολών Command: OSNAP: Η εντολή επιτρέπει τον καθορισµό του τρόπου επιλογής σηµείων τα οποία ανήκουν σε σχήµατα που ήδη υπάρχουν στο σχέδιο. Tο µενού επιλογών της εντολής εµφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο Osnap<setting στη γραµµή κατάστασής τους και είναι το εξής: Endpoint: Επιλογή του πλησιέστερου άκρου γραµµής ή τόξου. Midpoint: Επιλογή του µέσου γραµµής ή τόξου. Center: Επιλογή του κέντρου κύκλου ή τόξου. Node: Επιλογή σηµείου. Quadrant: Επιλογή του πλησιέστερου τεταρτηµορίου κύκλου ή τόξου. Intersection: Επιλογή σηµείου τοµής τεµνόµενων αντικειµένων. Extention: Επιλογή σηµείου στην προέκταση του αντικειµένου. Tangent: Επιλογή σηµείου πάνω σε κύκλο ή τόξο ώστε να σχηµατίζεται η εφαπτόµενη προς αυτό, από το τελευταίο σηµείο που επιλέξαµε. Perpendicular: Επιλογή σηµείου σχήµατος ώστε αυτό που σχεδιάζουµε να σχηµατίζεται κάθετα προς αυτό. Nearest: Επιλογή του πλησιέστερου που βρίσκεται πάνω σε γεωµετρικό αντικείµενο. Apparent: Επιλογή της προφανούς τοµής δύο µη τεµνόµενων αντικειµένων. Parallel: Επιλογή σηµείου σε παράλληλο γραµµής που επιλέγουµε. 16

17 Τα σηµεία έλξης αντικειµένων που περιγράφηκαν παραπάνω περιλαµβάνονται και στη γραµµή εργαλείων «Object Snap» (ACAD< Object Snap) µε πρόσθετα: Temporary track point: Επιλογή προσωρινού σηµείου παρακολούθησης Snap to None: Απενεργοποίηση της εντολής Snap From: Επιλογή σηµείου σε σχέση µε προκαθοριζόµενο σηµείο. ORTHO: Η εντολή ενεργοποιείται επιλέγοντας το πλήκτρο «ORTHO» από τη γραµµή κατάστασης. ίνει τη δυνατότητα ορθογωνικής σχεδίασης. Όταν ενεργοποιηθεί όλες οι γραµµές σχεδιάζονται παράλληλα προς τους άξονες Χ και Ψ. SNAP: Η εντολή «SNAP» είναι αναγκάζει το σταυρόνηµα να «έλκεται» σε ίσα διαστήµατα, µόνο κατά ένα ορισµένο βήµα (στα ίχνη ενός νοητού καννάβου). GRID: Η εντολή εµφανίζει στην οθόνη ένα πλέγµα (κάνναβο). 1.6 Εντολές επεξεργασίας- διαχείρισης σχεδίου Στη γραµµή µενού συναντάµε στο AutoCAD έντεκα µενού που περιλαµβάνουν εντολές σχεδιασµού, επεξεργασίας, διαχείρισης, αποθήκευσης. Συγκεκριµένα: File: Περιλαµβάνει εντολές δηµιουργίας, αποθήκευσης, εκτύπωσης. File< New: ηµιουργία νέου αρχείου. Open: Άνοιγµα προυπάρχοντος αρχείου. 17

18 Close: Κλείσιµο του τρέχοντος σχεδίου. Save as: Αποθήκευση του τρέχοντος αρχείου µε επιλογή ονόµατος και φακέλου. Save: Ίδια λειτουργία µε την προηγούµενη εντολή την πρώτη φορά που το επιλέγουµε και έκτοτε απλή αποθήκευση όπως είχαµε ορίσει αρχικά. Page Setup Manager: Ρύθµιση των χαρακτηριστικών εκτύπωσης. Plot preview: Προεπισκόπηση εκτύπωσης. Plot: Εκτύπωση σχεδίου και ρύθµιση των χαρακτηριστικών εκτύπωσης. Exit: Έξοδος από το πρόγραµµα µε δυνατότητα αποθήκευσης τρέχοντος σχεδίου. Edit< Undo: Αναίρεση προηγούµενων βηµάτων. Redo: Επανεµφάνιση βηµάτων που αναιρέσαµε προηγουµένως. Cut: Αποκοπή αντικειµένου από το σχέδιο. Copy: Αντιγραφή αντικειµένου µέσα στο ίδιο σχέδιο. Copy with Base Point: Αντιγραφή αντικειµένου µε επιλογή του σηµείου του αντικειµένου, το οποίο θα κολλήσει στο σηµείο της περιοχής σχεδίασης που θα ορίσουµε. 18

19 Paste: Επικόλληση αντικειµένου. Paste as Block: Επικόλληση αντικειµένου ως block. Clear: ιαγραφή αντικειµένου. Select all: Επιλογή όλων. View< Zoom: Μεγέθυνση σχεδίου ανάλογα µε τις επιµέρους εντολές. Realtime: Μεγέθυνση/ σµίκρυνση σχεδίου κινώντας τον φακό που εµφανίζεται έχοντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πατηµένο. Previous: Επαναφορά του σχεδίου στην προηγούµενη οπτική κατάσταση. Window: Εµφάνιση παραθύρου επιλογής µεγέθυνσης. In: Μεγέθυνση σχεδίου συνολικά. Out: Σµίκρυνση σχεδίου συνολικά. All: Εµφάνιση στο οπτικό πεδίο της οθόνης όλων όσων έχουν σχεδιαστεί. Extends: Μεγέθυνση του σχεδίου στα όρια της οθόνης. Pan: Μετακίνηση του σχεδίου ανάλογα µε τις επιµέρους εντολές: 19

20 Realtime: Μετακίνηση του σχεδίου προς όλες τις κατευθύνσεις µε το χεράκι που εµφανίζεται κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πατηµένο. Left: Μετακίνηση προς τα αριστερά. Right: Μετακίνηση προς τα δεξιά. Up: Μετακίνηση προς τα επάνω. Down: Μετακίνηση προς τα κάτω. Orbit: Περιστροφή σχεδίου στις τρεις διαστάσεις. Toolbars: Εµφάνιση παραθύρου γραµµών εργαλείων που µπορούµε να επιλέξουµε να εµφανίζονται στην οθόνη. Format< Layer: Εµφάνιση παραθύρου επιπέδων (στρώσεων) όπου µπορούµε να διαγράψουµε ένα επίπεδο σχεδίασης, να δηµιουργήσουµε νέο, να αλλάξουµε τις ιδιότητες (χρώµα, τύπο και πάχος γραµµής κτλ) στρωµάτων. Σε ένα σχέδιο AutoCAD ταξινοµούµε τα διάφορα αντικείµενα σε layers δηλαδή σε επίπεδα σχεδίασης, καθένα από τα οποία έχει τις δικές του ιδιότητες. Η χρήση των layers µας δίνει τη δυνατότητα επιλεκτικής απόκρυψης (freeze), κλειδώµατος (lock) των αντικειµένων ενός layer. Π.χ. δηµιουργώ ένα επίπεδο µε τις διαστάσεις του σχεδίου που δεν επιθυµούµε να εκτυπωθούν. Text Style: Επιλογή στυλ κειµένου και ρύθµιση των χαρακτηριστικών του ή δηµιουργία νέου. 20

21 Dimension Style: Επιλογή προυπάρχοντος στυλ διαστασιολόγησης και ρύθµιση των χαρακτηριστικών του ή δηµιουργία νέων. Units: Επιλογή µονάδων µέτρησης µήκους, γωνίας, ακρίβειας και θετικής φοράς µέτρησης. Drawing Limits: Ορισµός των ορίων σχεδίασης δίνοντας τις τιµές της κάτω αριστερής και πάνω δεξιάς γωνίας της «σελίδας» σχεδίασης, για ευκολότερη εκτύπωση. Tools< Workspaces: Επιλογή περιβάλλοντος σχεδίασης µεταξύ 3D Modeling, 2D Drafting Annotation, AutoCADClassic. Palettes: Εµφάνιση παλέτων σχεδίασης. Dashboard: Εµφάνιση πίνακα µε οκτώ κατηγορίες εργαλείων σχεδίασης σε µορφή εικονιδίων. Properties: Εµφάνιση πίνακα ιδιοτήτων σχεδίου. Inquiry: Εµφάνιση υποµενού µετρήσεων. Inquiry< Distance: Μέτρηση απόστασης επιλέγοντας µε το ποντίκι διαδοχικά το πρώτο και έπειτα το δεύτερο σηµείο (όπως προτρέπει η γραµµή εντολών-command Line). Το αποτέλεσµα δίνεται πάνω από τη γραµµή εντολών. Area: Μέτρηση επιφάνειας αντικειµένου. 21

22 Εναλλακτικά στη γραµµή εντολών πληκτρολογούµε «A» και enter, «O» και enter και επιλέγουµε το αντικείµενο µε το ποντίκι. Το εµβαδόν του αντικειµένου εµφανίζεται πάνω από τη γραµµή εντολών. Draw< Line: Σχεδίαση γραµµής είτε δίνοντας συντεταγµένες στη γραµµή εντολών, είτε επιλέγοντας µε το ποντίκι την αρχή και το πέρας της γραµµής. Polyline: Σχεδίαση αντικειµένου πολλών γραµµών που επιλέγονται ως ένα και έχουν ίδιο πάχος γραµµής. (Εναλλακτικά πληκτρολογούµε «Pline» στη γραµµή εντολών) Rectangle: Σχεδίαση ορθογωνίου δίνοντας διαδοχικά το πρώτο και το δεύτερο σηµείο χρησιµοποιώντας απόλυτες και σχετικές συντεταγµένες ή επιλέγοντας µε το ποντίκι επί της οθόνης. Polygon: Σχεδίαση κανονικού πολυγώνου όπου δίνω τον αριθµό των πλευρών και την ακτίνα του εγγεγραµµένου ή του περιγεγραµµένου κύκλου. Arc: Σχεδίαση τόξου µε δέκα διαφορετικούς τρόπους που εµφανίζονται στο υποµενού. Π.χ. δίνοντας αρχή, κέντρο, τέλος του τόξου ή αρχή, κέντρο και γωνία, ή αρχή, τέλος και ακτίνα. Είτε µε συντεταγµένες των σηµείων από τη γραµµή εντολών, είτε επιλέγοντας τα µε το ποντίκι επί του σχεδίου. Circle: Σχεδίαση κύκλου µε διαφορετικούς τρόπους που δίνονται στο υποµενού που εµφανίζεται. Π.χ. δίνοντας κέντρο και ακτίνα, η κέντρο και διάµετρο, όπως παραπάνω. 22

23 Donut: Σχεδίαση κυκλικού δακτυλίου δίνοντας την εσωτερική και την εξωτερική διάµετρο, το κέντρο, µε δυνατότητα επικόλλησης σε πολλά σηµεία του σχεδίου. Ellipse: Σχεδίαση έλλειψης µε τους τρεις δυνατούς τρόπους του υποµενού. Point: Σχεδίαση σηµείου. Hatch: Σχεδίαση διαγράµµισης για τοµές αντικειµένων και ρύθµιση της µορφής κλίµακας γωνίας στο παράθυρο που εµφανίζεται. Block< Make: ηµιουργούµε ένα block αντικειµένων, δηλαδή µια οµάδα αντικειµένων µε κοινό όνοµα που επιλέγονται ως ένα αντικείµενο. Στο εµφανιζόµενο παράθυρο δίνουµε όνοµα, ορίζουµε το base point του νέου αντικειµένου- block, επιλέγουµε τα επιµέρους αντικείµενα που το αποτελούν και πατάµε την επιλογή «convert to block». Text< Multiline Text: ίνουµε τα σηµεία όπου θα εµφανιστεί το πλαίσιο κειµένου, γράφουµε το κείµενο και κάνουµε διαµόρφωση από τις γραµµές εργαλείων που εµφανίζονται. Window< Close: Κλείσιµο του αρχείου µε επιλογή αποθήκευσης. Close All: Κλείσιµο όλων των ανοιχτών αρχείων µε επιλογή αποθήκευσης. Cascade: ιαδοχική παράθεση των ανοιχτών αρχείων. Tile Horizontally: Οριζόντια σε σειρά παράθεση των ανοιχτών παράθυρων. 23

24 Tile Vertically: Κατακόρυφη σε σειρά διάταξη των ανοιχτών αρχείων. Με καθεµιά από τις τρεις παραπάνω εντολές διάταξης µπορούµε να µεταβαίνουµε σε κάποιο από τα ανοιχτά αρχεία απλά επιλέγοντάς το µε το ποντίκι. Modify< Erase: ιαγραφή αντικειµένου. Copy: Αντιγραφή αντικειµένου ώστε να το µεταφέρουµε σε άλλο σηµείο του σχεδίου. Mirror: ηµιουργία συµµετρικού ο αντικειµένου ως προς άξονα της επιλογής µας, µε προαιρετική διαγραφή του αρχικού αντικειµένου. Offset: ηµιουργία παράλληλων αντιγράφων αντικειµένου σε καθορισµένη απόσταση και πλευρά από το αρχικό. Array: ηµιουργία ορθογώνιας (ή πολικής) αναπαραγωγής ενός αντικειµένου, ρυθµίζοντας τον αριθµό των γραµµών και των στηλών (ή αντίστοιχα τον αριθµό των αντικειµένων και το κέντρο του κύκλου), ώστε να µην σχεδιάζουµε το ίδιο αντικείµενο πολλές φορές. Move: Μετακίνηση του αντικειµένου στο σηµείο που ορίζουµε δίνοντας τις συντεταγµένες του ή απευθείας µε το ποντίκι επί της οθόνης. Rotate: Περιστροφή αντικειµένου µε γωνία περιστροφής που ορίζουµε. Scale: Μεταβολή της κλίµακας αντικειµένου. 24

25 Stretch: Επέκταση ή µείωση του µήκους αντικειµένου σε καθορισµένη απόσταση και κατεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση η ενεργοποίηση του «ORTHO» πριν την εκτέλεση της εντολής. Trim: Ψαλίδισµα µέρους του αντικειµένου δίνοντας συγκεκριµένο όριο αποκοπής. Extend: Επιµήκυνση αντικειµένου µε συγκεκριµένο όριο επιµήκυνσης. Break: Αποκοπή τµήµατος αντικειµένου µεταξύ δύο σηµείων. Chamfer: ηµιουργία πλαγιότµησης γωνίας δίνοντας τις αποστάσεις. Fillet: Ένωση δύο σηµείων µε τόξο. Explode: ιαίρεση ενός ενιαίου αντικειµένου σε πολλά επιµέρους αντικείµενα από τα οποία απαρτίζεται. Dimension< Linear: Εισαγωγή γραµµής διάστασης τµήµατος ευθύγραµµου οριζοντίως ή καθέτως Aligned: Εισαγωγή γραµµής διάστασης ευθύγραµµου τµήµατος υπό κλίση, παράλληλη προς αυτό. Arc Length: Εισαγωγή διάστασης τόξου. Radius: Εισαγωγή διάστασης της ακτίνας κύκλου ή τόξου. Diameter: Εισαγωγή διάστασης της διαµέτρου κύκλου ή τόξου. 25

26 Angular: Εισαγωγή διάστασης γωνίας. Dimension Style: Ρύθµιση του στυλ διαστασιολόγησης αποστάσεων, συµβόλων, αριθµών ή δηµιουργία νέου στυλ από το εµφανιζόµενο παράθυρο. Override: Αλλαγή του αριθµού της διάστασης µε άλλον αριθµό ή κείµενο. Quick Dimension: Εισαγωγή διάστασης σε γραµµή ή καµπύλη χωρίς προσδιορισµό του τύπου διάστασης. Help< Help: Εµφάνιση µενού βοήθειας. About: Ενηµέρωση για το πρόγραµµα γενικά. Additional Resources: Ιστότοπος της εταιρίας κατασκευής. 26

27 1.7 Block Ορισµός Block Block ονοµάζεται ένα σύνολο αντικειµένων (δηλαδή γραµµών, σχηµάτων κ.τ.λ.) που ενώ σχεδιάστηκαν εξαρχής ξεχωριστά, ορίζονται ως µια ενιαία σχεδιαστική ενότητα, µε ένα κοινό όνοµα και µπορούν να εισαχθούν πολλές φορές µέσα στο σχέδιο χωρίς να χρειάζεται να ορίζονται εκ νέου κάθε φορά. ηµιουργία Block Από το µενού «Draw» επιλέγουµε «Block» και από το εµφανιζόµενο υποµενού επιλέγουµε «Make». Στην οθόνη εµφανίζεται το παράθυρο «Block Definition» στο οποίο θα ορίσουµε τις διάφορες ιδιότητες του νέου block. 27

28 Στη γραµµή εγγραφής «Name» δίνουµε το όνοµα του block π.χ. «asfaleia maxairwth». Στη στήλη «Objects» πατάµε επάνω στο εικονίδιο «Select objects» και επιλέγουµε ένα προς ένα όλα τα επιµέρους αντικείµενα (5) που αποτελούν το σχέδιο της µαχαιρωτής ασφάλειας («asfaleia maxairwth»). Επιλέγουµε «Convert to block» ώστε τα ξεχωριστά αντικείµενα να µετατραπούν σε ένα ενιαίο block. Στη στήλη «Base point» πατάµε το εικονίδιο «Pick point», οπότε µεταφερόµαστε αυτόµατα στην οθόνη και επιλέγουµε ως σηµείο εισαγωγής του block µας στο σχέδιο, το ένα άκρο της ασφάλειας. Οι συντεταγµένες του σηµείου αναγράφονται στις γραµµές Χ και Ψ. Ένας άλλος τρόπος είναι να εισάγουµε απευθείας τις συντεταγµένες του σηµείου που θα αποτελεί το base point του block στις εγγραφές Χ και Ψ. Με «ok» εκτελείται η µετατροπή. Τώρα τα πέντε επιµέρους αντικείµενα επιλέγονται ως ένα. Εναλλακτικά θα µπορούσαν τα πέντε επιµέρους αντικείµενα να επιλέγονται ξεχωριστά και να ανήκουν ταυτοχρόνως στο block «asfaleia maxairwth» αν αντί του «Convert to block» είχαµε επιλέξει «Retain». Ενώ µε την επιλογή «Delete» τα αντικείµενα του block «asfaleia maxairwth» δεν θα εµφανίζονταν στο σχέδιο. Ένα νέο block έχει δηµιουργηθεί: 28

29 Εισαγωγή Block στο σχέδιο Για να εισάγουµε στο σχέδιό µας ένα block που δηµιουργήσαµε προηγουµένως, από το µενού «Insert» επιλέγουµε «Block». Στην οθόνη εµφανίζεται το παράθυρο «Insert». Από την εγγραφή «Name», επιλέγουµε, µε χρήση του βέλους δεξιά, το όνοµα του block που θέλουµε να εισάγουµε. Στη στήλη «Insertion point» πληκτρολογούµε τις συντεταγµένες Χ και Ψ στις αντίστοιχες εγγραφές ή τσεκάρουµε «Specify on screen» οπότε το παράθυρο κλείνει και ο κέρσοράς µας κινεί το block για να το τοποθετήσουµε στο σηµείο επιλογής µας. Από τη στήλη «Behavior» καθορίζουµε τη συµπεριφορά του δηµιουργουµένου block. Με την επιλογή «Annotative» ενεργοποιείται η επιλογή «Match block orientation to layout» όπου καθορίζεται ο προσανατολισµός του block να αυτός του Layout. Η επιλογή «scale uniformly», µε το «Annotative» απενεργοποιηµένo, οδηγεί σε οµοιόµορφη τροποποίηση των διαστάσεων του µπλοκ. Με την επιλογή «Allow exploding» έχουµε τη δυνατότητα να «σπάσουµε» το µπλοκ σε επιµέρους αντικείµενα. Στη στήλη «Settings» µε την επιλογή «Block unit» ρυθµίζουµε τις µονάδες µέτρησης του block (εδώ π.χ. millimeters) ώστε να είναι οι ίδιες µε εκείνες που ορίσαµε για το σχέδιο. Το πλήκτρο «Hyperlink» που εµφανίζει το παράθυρο «Insert Hyperlink» δηµιουργεί υπερσύνδεση του block που δηµιουργήσαµε, µε κάποιο αρχείο ή ιστοσελίδα του διαδικτύου. Η επιλογή «Open in block editor» εµφανίζει το πλαίσιο διαλόγου της εντολής ώστε να επεξεργαστούµε τις ιδιότητες του block. Στο πλαίσιο «Description» γράφουµε προαιρετικά κάποια στοιχεία του µπλοκ. ηµιουργία αποθηκευµένου Block Oρισµός: Το «write block» είναι ένα σύνολο αντικειµένων που αποτελούν µια σχεδιαστική ενότητα, έχουν όλες τις ιδιότητες ενός µπλοκ, αλλά αποθηκεύεται ως ξεχωριστό αρχείο που ο χρήστης µπορεί να εισάγει σε διαφορετικά σχέδια. Με την εντολή «wblock» ή απλά «w» στη γραµµή εντολών εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Write Block». 29

30 Στο τµήµα «Source» επιλέγουµε «Objects» οπότε ενεργοποιούνται οι ενότητες «Base point» και «objects». Στην ενότητα «Objects» επιλέγουµε το εικονίδιο του «Select objects» και επιλέγουµε από το σχέδιο τα αντικείµενα που θα αποτελέσουν αποθηκευµένο block. Οι επιλογές «Convert to block», «Retain» και «Delete from drawing» έχουν ίδια λειτουργία µε τις αντίστοιχες στο παράθυρο διαλόγου «Block Definition». Στην ενότητα «Base Point» από το εικονίδιο «Pick point» επιλέγουµε από την οθόνη το σηµείο βάσης µε το οποίο θα εισάγεται το wblock. Ενώ µπορούµε να το καθορίσουµε µε ακριβείς συντεταγµένες στα Χ και Ψ. Στο τµήµα Destination < Filename and path πατάµε το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες οπότε ακολουθεί µια διαδικασία παρόµοια µε το save as όπου δίνουµε το όνοµα του αρχείου (wblock) και το directory αποθήκευσης και πατάµε «save». Επανερχόµαστε αυτόµατα στο παράθυρο «Write block», ορίζουµε την µονάδες µέτρησης σε «Milimeters» από το «Insert units» και µε «OK» το block έχει δηµιουργηθεί. Εισαγωγή write block στο σχέδιο Η εισαγωγή αποθηκευµένου block στο σχέδιο γίνεται από το µενού Insert όπου εµφανίζεται το οµώνυµο παράθυρο. Στο τµήµα Name πατάµε το πλήκτρο Browse οπότε έχουµε µια διαδικασία όπως το open ενός οποιουδήποτε αρχείου. Επιλέγουµε το όνοµα του wblock που θέλουµε να εισάγουµε και πατάµε open. Το παράθυρο «Insert» συγκρατεί το όνοµα στην εγγραφή «Name». Ενεργοποιούνται οι ενότητες «Scale Rotation» και «Block Units». Στη στήλη «Scale» καθορίζουµε την κλιµάκωση του wblock εισάγοντας τον συντελεστή κλίµακας για κάθε άξονα (Χ και Ψ). Η επιλογή «Uniform Scale» επιτρέπει οµοιόµορφη κλιµάκωση και στους δύο άξονες µε έναν κοινό συντελεστή κλίµακας. Στην ενότητα «Insertion point» µε τη συνήθη διαδικασία επιλέγουµε το σηµείο εισαγωγής του wblock. Στη στήλη Rotation < Angle ορίζουµε τη γωνία περιστροφής του block (µε κέντρο περιστροφής το base point). Το τµήµα «Block Unit» µας πληροφορεί για τις 30

31 µονάδες στις οποίες δηµιουργήθηκε το wblock (εδώ Millimeters) και τον πολλαπλασιαστή που θα χρησιµοποιήσει για να µετατρέψει τις µονάδες του wblock στις µονάδες του σχεδίου (εδώ Millimeters), ώστε να εισαχθεί το wblock µε σωστές διαστάσεις στο σχέδιό µας. 1.8 Οργάνωση µε επίπεδα (Layers) Τα επίπεδα (layers) επιτρέπουν τη διαστρωµάτωση των αντικειµένων του σχεδίου, δηλαδή την ταξινόµησή τους σε κατηγορίες. Για παράδειγµα σε ένα πλήρες ηλεκτρολογικό σχέδιο οργανώνονται σε ένα επίπεδο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε ένα άλλο η εγκατάσταση θέρµανσης, σε διαφορετικό επίπεδο η εγκατάσταση πυρασφάλειας κοκ. 1.9 ηµιουργία επιπέδων Από το µενού Format<Layer εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Layer Properties Manager» (ή από τη γραµµή εργαλείων Layers, επιλέγοντας το εικονίδιο Layer Properties Manager). Στο παράθυρο στην αρχή του σχεδιασµού υπάρχει µόνο το επίπεδο 0. Επιλέγοντας το εικονίδιο «New Layer» στο πάνω µέρος του παραθύρου δηµιουργείται ένα νέο επίπεδο, όπου στη στήλη «Name» δίνουµε το όνoµα του νέου επιπέδου πχ «Electrical». 31

32 Έλεγχος των επιπέδων Σε κάθε γραµµή του παραθύρου που αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο έχουµε επιµέρους στήλες ιδιοτήτων. Η στήλη «Status» µας πληροφορεί για το τρέχον επίπεδο σχεδίασης όπου υπάρχει το σύµβολο επισήµανσης. Μπορούµε να καταστήσουµε κάποιο άλλο επίπεδο τρέχον επιλέγοντας το και πατώντας το πλήκτρο επισήµανσης στο πάνω µέρος του παραθύρου ή κάνοντας δεξί κλικ κι επιλέγοντας «set current» ή απλά διπλό κλικ επάνω του. Η στήλη «Name» µας δίνει το όνοµα κάθε επίπεδο το οποίο αλλάζει επιλέγοντας του κάνοντας δεξί κλικ επάνω του, επιλέγοντας από το επόµενο. Η στήλη «On» µε το σύµβολο της λάµπας µας πληροφορεί ότι τα αντικείµενα του επιπέδου εµφανίζονται στο σχέδιο. Κάνοντας κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού η λάµπα σβήνει και πατώντας στο σχέδιο παρατηρούµε ότι δεν εµφανίζονται πλέον τα αντικείµενα του επιπέδου. Η στήλη «Freeze» έχει παρόµοια λειτουργία. Κάνοντας κλικ πάνω στο σχέδιο του ήλιου εµφανίζεται µια νιφάδα. Το επίπεδο παγώνει, και τα αντικείµενα του επιπέδου δεν εµφανίζονται στο σχέδιο. Η στήλη «Lock» επιτρέπει το κλείδωµα του επιπέδου κάνοντας κλικ επάνω στο λουκέτο που τώρα εµφανίζεται κλειστό. Το κλείδωµα αποτρέπει προσωρινά οποιαδήποτε αλλαγή στις ιδιότητες των αντικειµένων του επιπέδου. Πατώντας µια φορά µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού επάνω στο χρώµα του επιπέδου µας, στη στήλη «Color» εµφανίζεται το παράθυρο µε την παλέτα χρωµάτων από την οποία επιλέγουµε. Η στήλη «Linetype» µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουµε τους τύπους γραµµής για κάθε επίπεδο του σχεδίου. Με αριστερό κλικ πάνω στον τύπο γραµµής εµφανίζεται το παράθυρο όπου επιλέγουµε την διαγράµµιση. Το πλήκτρο «Load» θα εµφανίσει περισσότερες επιλογές. Η στήλη «Lineweight» δίνει το πάχος της γραµµής σχεδίασης. Με αριστερό κλικ εµφανίζει το οµώνυµο παράθυρο µε µια κυλιόµενη λίστα επιλογών. 32

33 Με τη στήλη «Plot» µπορούµε να επιλέξουµε εάν τα αντικείµενα ενός επιπέδου που εµφανίζονται στο σχέδιο θέλουµε να εκτυπωθούν (π.χ. ένα επίπεδο που περιλαµβάνει τις διαστάσεις του σχεδίου). Η στήλη «Description» µας επιτρέπει να δώσουµε µια σύντοµη περιγραφή κάθε επιπέδου για ευκολότερη προσπέλασή τους Εκχώρηση αντικειµένων σε επίπεδο Κατά τη δηµιουργία ενός αντικειµένου, αυτό τοποθετείται στο τρέχον επίπεδο. Σε ένα νέο σχέδιο στο επίπεδο 0. Μόλις δηµιουργήσουµε νέα επίπεδα µπορούµε να το µεταφέρουµε σε κάποιο από αυτά µέσω της παλέτας ιδιοτήτων. Επιλέγουµε τα αντικείµενα µε το ποντίκι, κάνουµε δεξί κλικ επιλέγοντας «Properties» από το µενού συντόµευσης. Ανοίγει η παλέτα ιδιοτήτων: Εναλλακτικά, µετά την επιλογή των αντικειµένων στο µενού «Layer Properties Manager» κάνοντας κλικ στη γραµµή µε τη βοήθεια του βέλους, επιλέγουµε το επίπεδο στο οποίο θέλουµε να µεταφερθούν. Οµοίως ρυθµίζουµε και τις υπόλοιπες ιδιότητες των αντικειµένων. 33

34 34

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD Συγκριτική Ανάλυση 2.1 Κανονισµοί και Πρότυπα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα Η εµφάνιση του πρώτου κανονισµού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στη χώρα µας γίνεται µόλις το 1912 γνωστός ως «Περί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων». Περιλαµβάνει οδηγίες για τις εταιρείες ηλεκτρισµού και διατάξεις ασφαλείας τεχνικής φύσεως. Το 1932 απαντάται ο πρώτος πλήρης κανονισµός «Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» (ΚΕΗΕ), στηριγµένος σε Ελβετικά πρότυπα. Το 1955 ο ΚΕΗΕ τροποποιείται από τη ΕΗ κι εµπλουτίζεται ακολουθώντας τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες της εποχής. Από το 1966 και ως 1989 ο ΚΕΗΕ σταδιακά συµπληρώνεται. Ακολουθούν ατελέσφορες προτάσεις από τη ΕΗ, τον ΕΛΟΤ και το Τεχνικό Επιµελητήριο το 1979 και το Μόλις το 1996, µε αρµοδιότητα τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, συστήνεται η τεχνική επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ-82 αρµόδια για τη σύσταση νέου κανονισµού-προτύπου ( προσαρµογή των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων για την Ελλάδα). Το ελληνικό κράτος στις 5/3/2004 µε την υπουργική απόφαση Φ.7.5/1816/88 προχωρά στην καθιέρωση του προτύπου ΕΛΟΤ HD-384 «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις». Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει τον ΚΕΗΕ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ορίζει έκτοτε ότι η µελέτη, η κατασκευή, ο έλεγχος, προσθήκες κι αλλαγές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γίνονται σύµφωνα µε το νέο πρότυπο κι αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΗD-384 ως «Εγχειρίδιο εφαρµογής» περιλαµβάνει πρόσθετες οδηγίες υλοποίησης των διατάξεων του για διευκόλυνση του µηχανικού και όλων όσοι ασχολούνται µε τη µελέτη, την κατασκευή και τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αποτελεί προϊόν διεθνούς προσπάθειας βασιζόµενο στο διεθνές IEC-364 και στα «Έγγραφα Εναρµονισµού» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζεται από επιµέρους πρότυπα υλικού και εξοπλισµών οµοίως µε τα υπόλοιπα διεθνή πρότυπα παγκοσµίως. 2.2 ιεθνής εξέλιξη κανονισµών και προτύπων Παράλληλα µε την ελληνική ιστορική εξέλιξη των προτύπων, συµβαίνει από το 1966 επεξεργασία του προτύπου IEC-364 σε διεθνές επίπεδο το οποίο αποτελεί και βάση του προτύπου HD-384 της CENELEC και του ΕΛΟΤ-384 που αποτελεί το ισχύον πρότυπο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI στην προσπάθειά τους για σφαιρική ενηµέρωση των εγκαταστατών έχουν αναπτύξει κοινές ιστοσελίδες σχετικά µε τις οδηγίες νέας προσέγγισης για τα εναρµονισµένα πρότυπα παρέχοντας ποικίλες πληροφορίες για εγκεκριµένο υλικό και εξοπλισµούς. Συγχρόνως ήδη από το 1996 στη Γερµανία γίνεται πρωτοπόρα καθιέρωση συστήµατος ηλεκτρικού ελέγχου, του γνωστού «e-check», για όλες τις κατηγορίες εγκαταστάσεων και καταναλωτών. 35

36 2.3 οµή του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΗD-384 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD-384 αποτελείται από 305 κύρια άρθρα και οργανώνεται σε επτά µέρη ως εξής: Μέρος 1 ο : Γενικός σκοπός, αντικείµενο, βασικές αρχές του προτύπου. Μέρος 2 ο : Ορισµοί και τεχνική ορολογία. Μέρος 3 ο : Τύποι δικτύων και χαρακτηριστικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μέρος 4 ο : Μέτρα προστασίας για ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, έµµεσης και άµεσης επαφής, υπερθέρµανσης και άλλων συνήθων σφαλµάτων. Μέρος 5 ο : Τρόποι επιλογής και µέθοδοι εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού (ηλεκτρικές γραµµές, όργανα προστασίας και ελέγχου, γειώσεις και αγωγοί προστασίας). Μέρος 6 ο : Έλεγχος και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μέρος 7 ο : Εγκαταστάσεις ειδικών χωρών (λουτρά, πισίνες, σάουνες, εργοτάξια, µαρίνες, αγροτικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις). Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD-384 δεν αποτελεί πλήρη κανονισµό, όπως ο ΚΕΗΕ τον οποίο αντικαθιστά. Η δηµιουργία πρότυπου και όχι πλήρους κανονισµού, απορρέει από την υποχρέωση της Ελλάδας ως χώρας-µέλους της Ε.Ε. να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά εναρµονισµένα πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά είναι η σειρά ΗD-384 (έγγραφα εναρµόνισης) της Ε.Ε. για την Ηλεκτροτεχνική Τυποποίηση (CENELEC). Το πρότυπο ΗD-384 αποτελεί δυναµική µορφή κανονισµού που επικαιροποιείται και συµπληρώνεται σταδιακά ανάλογα µε τις εξελίξεις των τεχνικών µεθόδων και τις ανάγκες που προκύπτουν. 2.4 Τα είδη των εγκαταστάσεων που αποτελούν αντικείµενο του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΗD-384 : Εγκαταστάσεις εναλλασσόµενου ρεύµατος ονοµαστικής τάσης έως 1000 V και συνεχούς ρεύµατος ονοµαστικής τάσης ως 1500 V. Όλες τις εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών. Σταθερές τηλεπικοινωνιακές γραµµές και γραµµές σήµανσης. Επεκτάσεις εγκαταστάσεων που έχουν στηριχτεί σε παλαιότερους κανονισµούς και γραµµές και καλωδιώσεις που δεν αναφέρονται σε άλλα πρότυπα. Κυκλώµατα που ανήκουν σε εγκατάσταση κάτω των 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος κι έχουν ονοµαστική τάση πάνω από1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος. 36

37 2.5 Οι χώροι στους οποίους εφαρµόζεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384: Κατοικίες Επαγγελµατικοί χώροι Χώροι συνάθροισης κοινού Βιοτεχνικοί και βιοµηχανικοί χώροι. Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Προκατασκευασµένα κτίρια των παραπάνω χρήσεων. Οργανωµένες κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα. Εργοτάξια και πρόχειρες εγκαταστάσεις (εκθέσεων, πανηγύρεων) Χώροι ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής 2.6 Xώροι που δεν καλύπτονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 : Εγκαταστάσεις αεροσκαφών Εγκαταστάσεις πλοίων Εγκαταστάσεις αυτοκινήτων και ρυµουλκούµενων οχηµάτων Εγκαταστάσεις φωτισµού λιµένων οδών και πλατειών Ηλεκτρικοί φράχτες Εγκαταστάσεις έλξης Αντικεραυνικές εγκαταστάσεις κτιρίων Προαιρετική εφαρµογή του προτύπου γίνεται στις εγκαταστάσεις δηµόσιας διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής ή µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 2.7 ιαφοροποιήσεις απαιτήσεων Πρότυπου ΕΛΟΤ HD-384 έναντι του ΚΕΗΕ : Λεπτοµερής αναφορά στα µέσα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση και άµεση επαφή. Οι τύποι σύνδεσης γειώσεων και τα χαρακτηριστικά των ενεργών αγωγών αποτελούν κριτήριο για τον ορισµό των συστηµάτων διανοµής. 37

38 Γίνεται διάκριση των χώρων ειδικών χρήσεων (πισίνες, µαρίνες, κάµπινγκ, εκθέσεις, λουτρά) για τις οποίες επιβάλλονται σαφείς κανονισµοί. Εισάγεται ο ηλεκτρικός διαχωρισµός µε ενδελεχείς λεπτοµέρειες για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα. Γίνεται ειδική αναφορά σε χώρους υψηλού κινδύνου κατασκευασµένους από εύφλεκτα υλικά. Επιβάλλεται σήµανση στις διατάξεις προστασίας και τις συσκευές χειρισµού και αποµόνωσης. Ορίζεται η τοποθέτηση σε ίδιο κανάλι (ή σωλήνα) αγωγών διαφορετικών κυκλωµάτων ή τάσεων. Προβλέπεται η επιδαπέδια όδευση ηλεκτρικών γραµµών. Περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης πεπλατυσµένων καλωδίων. εν γίνεται αναφορά σε ξεπερασµένα ηλεκτρολογικά υλικά που δεν χρησιµοποιούνται πλέον (διπολικοί ρευµατοδότες, συντηκτικά ρευµατοδοτών). Θέµατα σύνδεσης µε το δίκτυο διανοµής πριν από το µετρητή δεν θίγονται στο πρότυπο. 2.8 Σύγκριση του απερχόµενου ΚΕΗΕ µε το ισχύον Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 : Στα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χρησιµοποιείται η άµεση γείωση ΤΤ (Αττική) η ουδετέρωση ΤΝ (υπόλοιπη Ελλάδα). Εισάγεται η γενικευµένη χρήση του ρελέ διαφυγής (RCD Ressidual Current Device) που αποτελεί διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος. Γίνεται αναλυτική αναφορά στην προστασία έναντι έµµεσης επαφής καθώς και στην προστασία έναντι άµεσης επαφής. Ρελέ διαφυγής (Ι n <= 30 ma) χρησιµοποιούνται για προστασία εξωτερικών κυκλωµάτων καθώς και κυκλωµάτων που τροφοδοτούν κινητές συσκευές (π.χ. ρευµατοδότες στο εξωτερικό του κτιρίου, ρευµατοδότες που τοποθετούνται σε χώρους ειδικής χρήσης όπως πισίνες και λουτρά). Η χρήση των RCD καθίσταται υποχρεωτική σε χώρους ειδικών απαιτήσεων: Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Οργανωµένες κατασκηνώσεις Λιµάνια και µαρίνες 38

39 Φορητές οι προσωρινές µονάδες ιδιοπαραγωγής Πρόχειρες εγκαταστάσεις, εκθέσεις Γίνεται διάκριση διατάξεων διαφορετικού ρεύµατος µε κριτήριο το αναµενόµενο ρεύµα διαρροής (µε συνεχή συνιστώσα, µε κυµάτωση). Υπαγορεύει τις κύριες ισοδυναµικές συνδέσεις µε εκτενή αναφορά στη θεµελιακή γείωση ως αποτελεσµατικό µέσο προστασίας ακόµη και σε περίπτωση αστοχίας των άλλων µέσων προστασίας (ασφαλειών, ρελέ διαφυγής). Εισάγει τη συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση σε τµήµα της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου η τήρηση των απαιτήσεων προστασίας αυτόµατης διακοπής µέσω ασφαλειών/ρελέ διαφυγής δεν είναι δυνατή ή αποτελεσµατική. Προβαίνει σε αλλαγή χρωµατισµών των πόλων των καλωδίων σε καφέ, µαύρο, γκρι για τις φάσεις, ενώ παραµένει το κιτρινοπράσινο για τον αγωγό προστασίας και το µπλε για τον ουδέτερο. Γίνεται ανάλυση των µεθόδων προστασίας από µειώσεις της τάσης µε χρήση ειδικών διατάξεων προστασίας. Καθορίζονται οι παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή τους (εξωτερικές και ατµοσφαιρικές επιδράσεις κεφ 32, συµβατότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης µε το σύστηµα τροφοδότησης και τις άλλες εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, µη εκποµπή και ατρωσία της εγκατάστασης κεφ 33). Το ΕΛΟΤ-384 δεν θίγει το θέµα της προστασίας από υπερτάσεις. Σε αντίθεση µε τον ΚΕΗΕ το πρότυπο ΕΛΟΤ-384 δεν περιλαµβάνει διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας. Γίνεται αναφορά σε σύγχρονα υλικά και παραποµπή σε άλλα πρότυπα ως προς την επιλογή διατάξεων ζεύξης και προστασίας. Ο ΚΕΗΕ σε αντίθεση µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-384 είναι ελλιπής σε πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής γειώσεων και συνδέσεων. Περιλαµβάνει ωστόσο κατασκευαστικές πληροφορίες που δεν υπάρχουν στο ΕΛΟΤ-384. Το πρότυπο ΕΛΟΤ-384 δεν καλύπτει θέµατα όδευσης σωληνώσεων και καλωδιώσεων.. Το πρότυπο ΕΛΟΤ-384 δεν περιλαµβάνει απαιτήσεις για τις παροχές, όπως ο ΚΕΗΕ. Στο πρότυπο ΕΛΟΤ-384, αντίθετα µε τον ΚΕΗΕ, καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος πραγµατοποίησης αρχικού ελέγχου και επανελέγχου, χωρίς ωστόσο να 39

40 ορίζονται τα χρονικά διαστήµατα του επανελέγχου όπως στον ΚΕΗΕ (π.χ. 14 έτη για κατοικίες, 2 έτη για αίθουσα συγκεντρώσεων, 1 έτος για θέατρα). Η έλλειψη αυτή καλύφθηκε από την υπουργική απόφαση Φ.7.5/1816/88 (14 έτη για κατοικίες, 7 για κλειστούς επαγγελµατικούς χώρους, 2 για κλειστούς επαγγελµατικούς χώρους µε εύφλεκτα υλικά, 1 έτος για χώρους ψυχαγωγίας, συνάθροισης κοινού και άπαξ µετά από ατυχήµατα, θεοµηνίες, αλλαγές χρήσης). Επίσης στο πρότυπο ΕΛΟΤ-384 δεν γίνεται αναφορά στον υπεύθυνο φορέα εκτέλεσης των ελέγχων κι επανελέγχων. Η ελάχιστη τιµή για την αντίσταση µόνωσης στις εγκαταστάσεις 230/400V ορίζεται στα 0.5 MΩ στο πρότυπο ΕΛΟΤ-384 (0.25 MΩ αντιστοίχως στον ΚΕΗΕ). Καθορίζονται οι µέγιστες επιτρεπόµενες θερµοκρασίες λειτουργίας καλωδίων ανάλογα µε τη µόνωση τους. Το πρότυπο ΕΛΟΤ-384 περιλαµβάνει τις απαιτήσεις για τροφοδότηση των συστηµάτων ασφαλείας. Εισάγονται οι πολύ χαµηλές τάσεις ασφαλείας (SELV για αγείωτο κύκλωµα και PELV γειωµένο κύκλωµα). Όσον αφορά σε εγκαταστάσεις ειδικού τύπου το πρότυπο ΕΛΟΤ-384 ορίζει τα µέτρα που λαµβάνονται κατηγοριοποιώντας τις εγκαταστάσεις σε είδη (λουτρά, κολυµβητικές δεξαµενές, µαρίνες), αντί για τους ασαφείς όρους «καταιονιζόµενοι χώροι», «βρεγµένοι χώροι» που χρησιµοποιούνται στον ΚΕΗΕ. Το πρότυπο ΕΛΟΤ-384, εναρµονιζόµενο µε τα διεθνή πρότυπα, επιτρέπει την εγκατάσταση ρευµατοδοτών σε πισίνες και λουτρά βάσει αυστηρών προϋποθέσεων. Σε αντίθεση µε τον ΚΕΗΕ, στο πρότυπο ΕΛΟΤ-384 γίνεται λεπτοµερής αναφορά στους κανονισµούς εγκαταστάσεων µονάδων ιδιοπαραγωγής. Το πρότυπο ΕΛΟΤ-384 ορίζει την προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό και παρέχει οδηγίες σύνδεσης των µερών του κυκλώµατος (ΕΛΟΤ-384, παράγραφος 413.5). Το πρότυπο ΕΛΟΤ-384 εµπλουτίζεται µε σχήµατα και οδηγίες κατασκευής των ειδικών εγκαταστάσεων και καλύπτει µεγάλο αριθµό αυτών για διευκόλυνση του κατασκευαστή. 2.9 Οι νέες διατάξεις του πρότυπου ΕΛΟΤ HD-384 : Εισάγεται η κύρια ισοδυναµική σύνδεση κτιρίου και η συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση (πχ στα λουτρά). 40

41 Υπαγορεύεται η χρήση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού που είναι εγκεκριµένο µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-384 και τα εναρµονισµένα διεθνή πρότυπα. Ορίζεται χρόνος διακοπής της αυτόµατης τροφοδότησης σε περίπτωση σφάλµατος σε συσκευές και τερµατικά κυκλώµατα της σε 0.4 sec. Επιπρόσθετα των στοιχείων που υπάρχουν επί του ρελέ διαφυγής επιβάλλεται και η τοποθέτηση σήµανσης από τον εγκαταστάτη µε οδηγία για τον έλεγχο της λειτουργίας του. Καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου κι επανελέγχου των εγκαταστάσεων. Περιγράφεται η διαδικασία ορισµού των µέγιστων επιτρεπόµενων ρευµάτων στα καλώδια, µε κριτήρια τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, το υλικό κατασκευής, το είδος της εγκατάστασης, τη µόνωση. Επιβάλλεται η σύνδεση των αγωγών γείωσης, προστασίας, κύριας ισοδυναµικής σύνδεσης (και γείωσης λειτουργίας εάν υπάρχει) σε ένα κύριο ζυγό γείωσης σε κάθε εγκατάσταση. 41

42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κατασκευή της βιβλιοθήκης 3.1 ηµιουργία των συµβόλων της βιβλιοθήκης Με τη χρήση των εντολών του προγράµµατος AutoCAD 2008 όπως περιγράφηκαν στο πρώτο κεφάλαιο και µε βάση το πρότυπο σχεδίασης διαγραµµάτων «ΕΛΟΤ ΕΝ Γραφικά σύµβολα για διαγράµµατα» ξεκινά ο σχεδιασµός των συµβόλων της βιβλιοθήκης µας. Το σύµβολο (π.χ. «ηλεκτρική κόρνα») σχεδιάζεται σε ένα νέο αρχείο AutoCAD, επιλέγοντας πρότυπο (template) «acad» για γενικό σχεδιασµό. Σύµφωνα µε το πρότυπο «ΕΛΟΤ ΕΝ Γραφικά σύµβολα για διαγράµµατα - Μέρος 8: Όργανα µέτρησης, λαµπτήρες και διατάξεις σηµατοδότησης», σχεδιάζουµε το σύµβολο της ηλεκτρικής κόρνας. ηµιουργούµε ένα νέο επίπεδο (layer) µε το όνοµα «Electrical» και ρυθµίζουµε τις ιδιότητες που θέλουµε να έχει το νέο σύµβολο (Color, Linetype, Lineweight κτλ). Επιλέγοντας όλα τα αντικείµενα του νέου συµβόλου και κάνοντας δεξί κλικ εµφανίζεται στο κυλιόµενο µενού η επιλογή «Properties». Στο οµώνυµο παράθυρο που αφορά στο νέο µας σχέδιο, επιλέγουµε στην καταχώρηση «Layer», το επίπεδο «Electrical». Το σύµβολο ανήκει πλέον στο επίπεδο αυτό και φέρει όλες του τις ιδιότητες. Στις επιλογές «Color» «Linetype» «Lineweight» επιλέγουµε «ByLayer» ώστε να εµφανίζονται στο σχέδιο οι ιδιότητες όπως ορίζονται στο στρώµα «Electrical» και να είναι οι ίδιες για όλα τα σύµβολα της βιβλιοθήκης. Αφού σχεδιάσουµε την ηλεκτρική κόρνα πρέπει να µετατρέψουµε τα επιµέρους αντικείµενα που την αποτελούν σε µία ενιαία οντότητα ώστε να µπορεί να αναγνωρίζεται από το πρόγραµµα (AutoLISP) και να χρησιµοποιείται όπου µας εξυπηρετεί. Η διαδικασία αυτή γίνεται πληκτρολογώντας «wblock» στη γραµµή εντολών «Command:». Το παράθυρο «write block» εµφανίζεται. 42

43 Από το «Select Objects» επιλέγουµε µε το ποντίκι όλα τα αντικείµενα της κόρνας. Στο πεδίο Base Point < Pick Point επιλέγουµε µε το ποντίκι επί του σχεδίου το σηµείο µε το οποίο θα εισάγεται το σύµβολο της κόρνας στο σχέδιο. Προαιρετικά, αντί του «Retain» που υπάρχει ως προεπιλογή, διαλέγουµε «Convert to block» ώστε το σχέδιο να επιλέγεται ως ένα. Με το βελάκι, ή το κουµπί µε τις τρεις τελείες, του «Destination» αποθηκεύουµε το block στον φάκελο Libraries < weak < hlektrikh korna όπου θα αποθηκεύσουµε ένα προς ένα όλα τα σύµβολα - διατάξεις ασθενούς ρεύµατος, αφού ορίσουµε τις µονάδες στο «Insert units» σε «millimeters». Οµοίως η διαδικασία δηµιουργίας και αποθήκευσης συµβόλων - block γίνεται για τα γενικής χρήσης σύµβολα στο φάκελο Libraries < general και : Libraries < lights Libraries < sockets Libraries < switches Libraries < roads για τα σύµβολα φωτισµού, ρευµατοδοτών - ρευµατοληπτών, σύµβολα εγκαταστάσεων δρόµων και πλατειών αντίστοιχα. 3.2 Αρχεία Μενού Ο κώδικας ASCII (American Standard Code for Information Interchange) µας παρέχει πολύ χρήσιµα εργαλεία για τη συγκέντρωση όλων των συµβόλων µας και τη λειτουργία τους σε λίστα εντολών. Τα εργαλεία αυτά είναι τα αρχεία µενού που διακρίνονται στα παρακάτω είδη: Με ονοµασία A : Βοηθητικά µενού (aux menus) Με ονοµασία B : Μενού κουµπιών (button menus) 43

44 Με ονοµασία I : Μενού εικόνων (image menus) Με ονοµασία P : Μενού αρχείου επιλογής (pop menus) Με ονοµασία S : Μένουν οθόνης (screen menus) Με ονοµασία T : Μενού πίνακα (tablet menus) Το αρχείο µενού προεπιλογής είναι τύπου «acad.mnu». Αξίζει να αναφερθούν οι δυνατότητες που µας παρέχει για σχεδιαστική ευελιξία: Προσθήκη και τροποποίηση επιλογών στα αρχεία µενού Εισαγωγή σχολίων σε µενού µε εργαλεία (tooltips) Παροχή βοηθητικού κειµένου οδηγιών Προσθήκη νέων µενού µε τροποποίηση µέρους του ήδη υπάρχοντος η δηµιουργία καινούριου. Για τη δηµιουργία της βιβλιοθήκης ηλεκτρικών συµβόλων θα χρησιµοποιήσουµε έξι επιµέρους µενού εικόνων (image menus) όπου θα οργανώσουµε τα σύµβολά µας, ένα για κάθε µία από τις έξι κατηγορίες στις οποίες τα χωρίσαµε προηγουµένως. Θα χρειαστούµε επίσης το µενού αρχείου επιλογής (pop menu) για να παρουσιάσουµε τις οµάδες συµβόλων σε κυλιόµενο µενού λίστας πέντε γραµµών. Κάθε γραµµή - επιλογή (µε τα ονόµατα «general», «lights», «sockets», «switches», «roads», «weak») θα εµφανίζει ένα άλλο µενού, εικόνας αυτή τη φορά, όπου θα αναπαρίστανται τα σύµβολα που δηµιουργήσαµε, για εύκολη επιλογή και εισαγωγή τους στο σχέδιο από τον χρήστη της βιβλιοθήκης. 3.3 Το µενού POP (µενού αρχείου επιλογής) Με το µενού αρχείου επιλογής έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε µια λίστα επιλογών. Επιθυµούµε στη γραµµή εντολών του AutoCAD 2008 να εγκαταστήσουµε ένα νέο µενού µε τα σύµβολα της επιλογής µας. Το µενού POP εξασφαλίζει ότι το νέο µας µενού θα εκτελείται κάθε φορά που ανοίγουµε το AutoCAD χωρίς περαιτέρω εντολές και διαδικασίες προγραµµατισµού. Έτσι διευκολύνεται η χρήση βιβλιοθηκών συµβόλων. Η σύνταξη του µενού POP είναι απλή και απαιτεί µόνο ένα αρχείο κειµενογράφου (text file). Γίνεται σε κώδικα ASCII. Ξεκινά µε το όνοµα του µενού (menugroup=xxxx). Ακολουθούν το είδος του µενού (POPn µε n αριθµός µεταξύ 1 και 499) και οι εκάστοτε εντολές που επιθυµεί ο κατασκευαστής να περιλαµβάνει το κυλιόµενο µενού που θα δηµιουργηθεί. Πριν από το όνοµα και τον τύπο του µενού απαιτούνται από τον κώδικα ASCII τρεις αστερίσκοι (***). Προαιρετικά έχουµε τη δυνατότητα προσθήκης σχολίων κάτω από τον τύπο του µενού µε τη χρήση του συµβόλου «//». Η συγγραφή των εντολών γίνεται στη µορφή που αυτές χρησιµοποιούνται από το AutoCAD 2008 και διαχωρίζονται µε τα σύµβολα «^C^C_» βάσει του κώδικα ASCII. 44

45 Για να συµπεριλάβουµε κι άλλες εντολές υποχρεούµαστε να τις διαχωρίσουµε µε το σύµβολο «;» ώστε το πρόγραµµα να τις εκλαµβάνει ως ξεχωριστές εντολές. Η σύνταξη γίνεται ως εξής: Επιλογή1^C^C_Εντολή1;Εντολή2; κοκ 3.4 Το µενού IMAGE (µενού εικόνας) Το µενού IMAGE αντιστοιχεί σε ένα σύνολο εικόνων (ή συµβόλων block στην περίπτωσή µας), από τις οποίες µπορούµε να επιλέγουµε κάποια επιµέρους εικόνα. Στην περίπτωσή µας µπορούµε να επιλέξουµε το ηλεκτρικό σύµβολο που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε στη σχεδίαση. Η συγγραφή του µενού γίνεται επίσης σε κώδικα ASCII, σε περιβάλλον κειµενογράφου. Η σύνταξη ξεκινά µε τρεις αστερίσκους και τη λέξη «IMAGE» («***IMAGE») που υποδεικνύει το είδος του µενού. Ακολουθεί το όνοµα που δίνουµε στο µενού που κατασκευάζουµε (πχ «IMAGE_SOCKETS»). Ενδεικτικό είναι το παρακάτω παράδειγµα κώδικα: ** IMAGE_SOCKETS [Socket Outlet Symbols] [revmatodoths,socket]^c^c_insert revmatodoths;scale;rotate;1; [revmatolhpts,receiver]^c^c_insert revmatolhpths;scale;rotate;1; Το µενού εικόνας που προκύπτει από τον παραπάνω κώδικα, εµφανίζει δύο εικόνες µε ονόµατα «Socket» και «Receiver» που αντιστοιχούν στα αποθηκευµένα block «revmatodoths» και «revmatolhpts» που δηµιουργήσαµε. Εισάγεται επιπλέον η εντολή «scale» που δίνει τη δυνατότητα να ρυθµίσουµε την κλίµακα του συµβόλου, κατά την εισαγωγή του στο σχέδιο (διαφορετικά θα τοποθετούνταν µε την κλίµακα που το έχουµε σχεδιάσει αρχικά). Στο παραπάνω παράδειγµα συµπεριλάβαµε ενδεικτικά και την εντολή περιστροφής συµβόλου «rotate», ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση στο σχέδιο. Οι ιδιότητες αυτές (κλίµακα, περιστροφή) όπως κι άλλες ρυθµίζονται και εκ των υστέρων από τα µενού του AutoCAD, σύµφωνα µε την ανάλυση που έχουµε κάνει στο κεφάλαιο «Περιήγηση στο AutoCAD 2008». 3.5 Συνδυασµός των αρχείων POP και IMAGE σε πρόγραµµα AutoLISP Για να δηµιουργήσουµε τον ενιαίο κώδικα που θα υλοποιήσει το κυλιόµενο µενού επιλογής συµβόλων της βιβλιοθήκης µας, πρέπει να συνδυάσουµε τα επί µέρους µενού POP και IMAGE. Ο προγραµµατισµός γίνεται σε γλώσσα προγραµµατισµού AutoLISP, που αποτελεί επέκταση της γλώσσας προγραµµατισµού LISP (ή XLISP) του AutoCAD. Όπως σε κάθε κώδικα έτσι και εδώ απαιτούνται κάποιες συνδέσεις (links) ώστε τα µενού να επικοινωνούν µεταξύ τους και οι επιλογές στο και κυλιόµενο µενού να εµφανίζουν αποκλειστικά τα σύµβολα της οµάδας τους. 45

46 Για καθεµία από τις έξι οµάδες στις οποίες κατατάξαµε τα σύµβολα, δηµιουργήσαµε ένα µενού εικόνων ώστε να αναγνωρίζονται από τον κώδικα ως ξεχωριστές ενότητες. Το επόµενο βήµα είναι τα έξι µενου IMAGE να ενταχθούν στο µενού επιλογής POP ώστε να ανακαλούνται εύκολα από το κυλιόµενο µενού. Έτσι ο κώδικας γράφεται τώρα ενδεικτικά στη µορφή: ***POP16 [Electrical Libraries] [Lighting Symbols...]$I=Libraries.image_lights $I=* [Symbols for Roads and Squares...]$I=Libraries.image_roads $I=* Από τον παραπάνω κώδικα προκύπτει ένα κυλιόµενο µενού που ονοµάζεται «Electrical Libraries». Περιλαµβάνει δύο επιλογές («Lighting Symbols» και «Symbols for Roads and Squares») ανακαλεί δύο µενού IMAGE («image_lights» και «image_roads» αντίστοιχα). 3.6 Ο κώδικας AutoLISP της βιβλιοθήκης ηλεκτρικών συµβόλων *MENUGROUP=Libraries ***POP16 [Electrical Libraries] [General Symbols...]$I=Libraries.image_general$I=* [Lighting Symbols...]$I=Libraries.image_lights $I=* [Socket Symbols...]$I=Libraries.image_sockets $I=* [Switching Symbols...]$I=Libraries.image_switches $I=* [Symbols for Roads and Squares...]$I=Libraries.image_roads $I=* [Weak Current Symbols...]$I=Libraries.image_weak $I=* **IMAGE_GENERAL [General Symbols] [agwgos,conductor]^c^c_insert agwgos;scale;1; [akrodekths_geiwshs_syskevhs,grounding contact of device]^c^c_insert akrodekths_geiwshs_syskevhs;scale;1; [aleksikeravno,lightning rod]^c^c_insert aleksikeravno;scale;1; [asfaleia,fuse]^c^c_insert asfaleia;scale;1; [asfaleia_entasews,current fuse]^c^c_insert asfaleia_entasews;scale;1; [asfaleia_me_epafh_anaggelias_diakophs_kyklwmatos,fuse with circuit-cut annunciator]^c^c_insert asfaleia_me_epafh_anaggelias_diakophs_kyklwmatos;scale;1; [asfaleia_tasews,voltage fuse]^c^c_insert asfaleia_tasews;scale;1; [asfaleia_tripolikh,three-pole fuse]^c^c_insert asfaleia_tripolikh;scale;1; [asfaleia_maxairwth,hrc fuse]^c^c_insert asfaleia_maxairwth;scale;1; [efkamptos_agwgos,flexible conductor]^c^c_insert efkamptos_agwgos;scale;1; [ekkinhths_metavlhths_antistashs_se_pente_vathmides,variable resistor starter in five degrees]^c^c_insert ekkinhths_metavlhths_antistashs_se_pente_vathmides;scale;1; [geiwsh,general earth]^c^c_insert geiwsh;scale;1; 46

47 [geiwsh_gia_ydroswlhnes,earthing for watertubes]^c^c_insert geiwsh_gia_ydroswlhnes;scale;1; [geiwsh_me_plaka,earthing plate]^c^c_insert geiwsh_me_plaka;scale;1; [geiwsh_me_ravdous_h_swlhnes,earthing by tubes/rods]^c^c_insert geiwsh_me_ravdous_h_swlhnes;scale;1; [geiwsh_me_tainia,earthing film]^c^c_insert geiwsh_me_tainia;scale;1; [hlektrikh_genhtria,generator]^c^c_insert hlektrikh_genhtria;scale;1; [hlektrikos_kinhthras,motor]^c^c_insert hlektrikos_kinhthras;scale;1; [hlektrikos_pyknwths,capacitor]^c^c_insert hlektrikos_pyknwths;scale;1; [hlektrikos_sysswrefths,battery]^c^c_insert hlektrikos_sysswrefths;scale;1; [metasxhmatisths_tasews_monogrammiko,transformer monogrammic]^c^c_insert metasxhmatisths_tasews_monogrammiko;scale;1; [metasxhmatisths_tasews_polygrammiko,transformer polygrammic]^c^c_insert metasxhmatisths_tasews_polygrammiko;scale;1; [metrhths_ah,ampere-hourmeter]^c^c_insert metrhths_ah;scale;1; [metrhths_wh,watt-hourmeter]^c^c_insert metrhths_wh;scale;1; [metrhths_fasews,phasemeter]^c^c_insert metrhths_fasews;scale;1; [mia_fash_symvolo,one-phase symbol]^c^c_insert mia_fash_symvolo;scale;1; [pinakas_dianomhs1,main distribution board1]^c^c_insert pinakas_dianomhs1;scale;1; [pinakas_dianomhs2,main distribution board2]^c^c_insert pinakas_dianomhs2;scale;1; [sfalma,leak]^c^c-insert sfalma;scale;1; [shmeio_syndeshs_grammhs,connection point]^c^c_insert shmeio_syndeshs_grammhs;scale;1; [shmeio_termatismou_grammhs,terminal point]^c^c_insert shmeio_termatismou_grammhs;scale;1; [syndeseis_agwgwn_lyomenes,t-connection untied]^c^c_insert syndeseis_agwgwn_lyomenes;scale;1; [syndeseis_agwgwn_monimes,t-connection permanent]^c^c_insert syndeseis_agwgwn_monimes;scale;1; [synhmitonometro,power-factormeter]^c^c_insert synhmitonometro;scale;1; [treis_faseis_symvolo,three-phase symbol]^c^c_insert treis_faseis_symvolo;scale;1; [trofodothsh_pros_ta_epanw,power feeding up]^c^c_insert trofodothsh_pros_ta_epanw;scale;1; [trofodothsh_pros_ta_katw,power feeding down]^c^c_insert trofodothsh_pros_ta_katw;scale;1; [amperometro,amperemeter]^c^c_insert amperometro;scale;1; [voltometro,voltmeter]^c^c_insert voltometro;scale;1; [varometro,varmeter]^c^c_insert varometro;scale;1; ***IMAGE **IMAGE_LIGHTS [Symbols of light-fixtures] [fwtistiko_shmeio,simple light]^c^c_insert fwtistiko_shmeio;scale;1; [fwtistiko_swma,general light fixture]^c^c_insert fwtistiko_swma;scale;1; [fwtistiko_swma_asfaleias,safety light]^c^c_insert fwtistiko_swma_asfaleias;scale;1; 47

48 [fwtistiko_swma_eksodou,exit light]^c^c_insert fwtistiko_swma_eksodou;scale;1; [fwtistiko_swma_epitoixio_neou_typou,wall mounted light fixture new]^c^c_insert fwtistiko_swma_epitoixio_neou_typou;scale;1; [fwtistiko_swma_epitoixio_palaiou_typou,wall mounted light fixture old]^c^c_insert fwtistiko_swma_epitoixio_palaiou_typou;scale;1; [fwtistiko_swma_kindynou,emergency light]^c^c_insert fwtistiko_swma_kindynou;scale;1; [fwtistiko_swma_panikou,panic light]^c^c_insert fwtistiko_swma_panikou;scale;1; [fwtistiko_swma_me_diakopth,light fixture switched]^c^c_insert fwtistiko_swma_me_diakopth;scale;1; [fwtistiko_swma_lyxnias_fthorismou,single lamp fluorenscent fixture]^c^c-insert fwtistiko_swma_lyxnias_fthorismou;scale;1; [fwtistiko_swma_treis_lyxnies_fthorismou,triple lamp fluorenscent fixture]^c^c_insert fwtistiko_swma_treis_lyxnies_fthorismou;scale;1; [fwtistiko_swma_me_dyo_aneksarthta_kyklwmata,light fixture with two independant circuits]^c^c_insert fwtistiko_swma_me_dyo_aneksarthta_kyklwmata;scale;1; [fwtistiko_swma_me_dyo_aneksarthta_kyklwmata_to_ena_anagkhs,light fixture with two independant-one safety-circuits]^c^c_insert fwtistiko_swma_me_dyo_aneksarthta_kyklwmata_to_ena_anagkhs;scale;1; [fwtistiko_swma_me_lampthra_ekkenwshs,light fixture with evacuative lamp]^c^c_insert fwtistiko_swma_me_lampthra_ekkenwshs;scale;1; [fwtistiko-swma_me_treis_lyxnies_ekkenwshs,light fixture with three evacuative lamps]^c^c_insert fwtistiko_swma_me_treis_lyxnies_ekkenwshs;scale;1; [fwtistiko_swma_steganou_typou,waterproof light fixture]^c^c_insert fwtistiko_swma_steganou_typou;scale;1; [fwtistiko_swma_metavallomenhs_tasews,variable voltage light fixture]^c^c_insert fwtistiko_swma_metavallomenhs_tasews;scale;1; [provoleas,spotlight general]^c^c_insert provoleas;scale;1; [provoleas_stenhs_desmhs,spotlight narrow beam]^c^c_insert provoleas_stenhs_desmhs;scale;1; [provoleas_evreias_desmhs,spotlight wide beam]^c^c_insert provoleas_evreias_desmhs;scale;1; ***IMAGE **IMAGE_SOCKETS [Socket Outlet Symbols] [revmatodoths,socket]^c^c_insert revmatodoths;scale;1; [revmatodoths_me_kapaki,socket with tap]^c^c_insert revmatodoths_me_kapaki;scale;1; [revmatodoths_me_geiwsh,socket with grounder]^c^c_insert revmatodoths_me_geiwsh;scale;1; [revmatodoths_me_diakopth,socket switced]^c^c_insert revmatodoths_me_diakopth;scale;1; [revmatodoths_me_diakopth_kai_geiwsh,socket switced with grounder]^c^c_insert revmatodoths_me_diakopth_kai_geiwsh;scale;1; [revmatodoths_me_metasxhmatisth,socket with transformer]^c^c_insert revmatodoths_me_metasxhmatisth;scale;1; 48

49 [revmatodoths_diplos,socket double]^c^c_insert revmatodoths_diplos;scale;1; [revmatodoths_diplos_me_kapaki,socket double with tap]^c^c_insert revmatodoths_diplos_me_kapaki;scale;1; [revmatodoths_diplos_me_geiwsh,socket double with grounder]^c^c_insert revmatodoths_diplos_me_geiwsh;scale;1; [revmatodoths_diplos_me_kapaki_kai_geiwsh,socket double with tap and grounder]^c^c_insert revmatodoths_diplos_me_kapaki_kai_geiwsh;scale;1; [revmatodoths_triplos,socket triple]^c^c_insert revmatodoths_triplos;scale;1; [revmatodoths_triplos_me_geiwsh,socket triple with grounder]^c^c_insert revmatodoths_triplos_me_geiwsh;scale;1; [revmatodoths_keraias,socket for TV]^C^C_INSERT revmatodoths_keraias;scale;1; [revmatodoths_thlefwnou,socket for telephone]^c^c_insert revmatodoths_thlefwnou;scale;1; [revmatolhpts,receiver]^c^c_insert revmatolhpts;scale;1; [ypodoxeas_thleorashs,tv outet]^c^c_insert ypodoxeas_thleorashs;scale;1; [ypodoxeas_thlefwnou,telephone outlet]^c^c_insert ypodoxeas_thlefwnou;scale;1; [ypodoxeas_doryforikou_thleoptikou_shmatos,satellite outlet]^c^c_insert ypodoxeas_doryforikou_thleoptikou_shmatos;scale;1; [ypodoxeas_grammhs_dedomenwn,data outlet]^c^c_insert ypodoxeas_grammhs_dedomenwn;scale;1; [revmatolhpts_me_geiwsh,receiver with grounder]^c^c_insert revmatolhpts_me_geiwsh;scale;1; ***IMAGE **IMAGE_SWITCHES [Switching outlet symbols] [diakopths,simple switch]^c^c_insert diakopths;scale;1; [diakopths_monopolikos,one-pole switch]^c^c_insert diakopths_monopolikos;scale;1; [diakopths_dipolikos,two-pole switch]^c^c_insert diakopths_dipolikos;scale;1; [diakopths_tripolikos,three-pole switch]^c^c_insert diakopths_tripolikos;scale;1; [apozefkths,isolator]^c^c_insert apozefkths;scale;1; [diakopths_afksomeiwshs_entasews,dimmer switch]^c^c_insert diakopths_afksomeiwshs_entasews;scale;1; [diakopths_endiamesos_enallaghs,two-way allez-retour intermediate switch]^c^c_insert diakopths_endiamesos_enallaghs;scale;1; [diakopths_endiamesos_enallaghs_dipolikos,two-way allez-retour intermediate twopole switch]^c^c_insert diakopths_endiamesos_enallaghs_dipolikos;scale;1; [diakopths_endiamesos_enallaghs_tripolikos,two-way allez-retour intermediate three-pole switch]^c^c_insert diakopths_endiamesos_enallaghs_tripolikos;scale;1; [diakopths_diadoxhs,changeover commitateur switch]^c^c_insert diakopths_diadoxhs;scale;1; [diakopths_epiloghs,choosing switch]^c^c_insert diakopths-epiloghs;scale;1; [diakopths_astera_trigwnou,star-triangle switch]^c^c_insert diakopths_astera_trigwnou;scale;1; [diakopths_diafyghs_entasews,overcurrent switch]^c^c_insert diakopths_diafyghs_entasews;scale;1; 49

50 [diakopths_diafyghs_tasews,overvoltage switch]^c^c_insert diakopths_diafyghs_tasews;scale;1; [diakopths_travhktos,pull-out switch]^c^c_insert diakopths_travhktos;scale;1; [aftomatos-diakopths_ypertasews,automatic overvoltage switch]^c^c_insert aftomatos_diakopths_ypertasews;scale;1; [aftomatos_diakopths_me_stoixeia_yperentasews_yperfortisews,automatic switch with bimetallic and electromagnetic trips]^c^c_insert aftomatos_diakopths_me_stoixeia_yperentasews_yperfortisews;scale;1; [aftomatos_diakopths_epistrofhs_revmatos,automatic current-return switch]^c^c_insert aftomatos_diakopths_epistrofhs_revmatos;scale;1; [aftomatos_diakopths_elleipsews_tasews,automatic undervoltage switch]^c^c_insert aftomatos_diakopths_elleipsews_tasews;scale;1; [koumpi_bouton,push-button]^c^c_insert koumpi_bouton;scale;1; [koumpi_bouton_me_endeiktikh_lyxnia,illuminated push-button]^c^c_insert koumpi_bouton_me_endeiktikh_lyxnia;scale;1; [hlektronomos,general relay]^c^c_insert hlektronomos;scale;1; [xronodiakopths,time relay]^c^c_insert xronodiakopths;scale;1; ***IMAGE **IMAGE_ROADS [Electrical symbols for outdoor installion] [didymoi_ksylinoi_styloi,twin wooden columns]^c^c_insert didymoi_ksylinoi_styloi;scale;1; [didymoi_fygokentroi_styloi,twin centrifugal columns]^c^c_insert didymoi_fygokentroi_styloi;scale;1; [grammh,line]^c^c-insert grammh;scale;1; [grammh_apo_gymnous_agwgous,line of net conductors]^c^c_insert grammh_apo_gymnous_agwgous;scale;1; [grammh_enaeria_panw_se_stylous,airborn line on columns]^c^c_insert grammh_enaeria_panw_se_stylous;scale;1; [grammh_enaeria_panw_se_ksylinous_stylous,airborn line on wooden columns]^c^c_insert grammh_enaeria_panw_se_ksylinous_stylous;scale;1; [grammh_enaeria_panw_se_fygokentrous_stylous,airborn line on centrifugal columns]^c^c_insert grammh_enaeria_panw_se_fygokentrous_stylous;scale;1; [grammh_enaeria_panw_se_siderenious_stylous_tetragwnikhs_diatomhs,airborn line on square iron columns]^c^c_insert grammh_enaeria_panw_se_siderenious_stylous_tetragwnikhs_diatomhs;scale;1; [grammh_enaeria_panw_se_siderenious_stylous_orthogwnikhs_diatomhs,airborn line on rectangural iron columns]^c^c_insert grammh_enaeria_panw_se_siderenious_stylous_orthogwnikhs_diatomhs;scale;1; [grammh_enaeria_panw_se_kylindrikous_siderenious_stylous,airborn line on cylindrical iron columns]^c^c_insert grammh_enaeria_panw_se_kylindrikous_siderenious_stylous;scale;1; [grammh_enaeria_panw_se_stylous_apo_skyrodema_orthogwnikhs_diatomhs,airbor n line on rectangural concrete columns]^c^c_insert grammh_enaeria_panw_se_stylous_apo_skyrodema_orthogwnikhs_diatomhs;scale;1; grammh_entoixismenh,line enshrined in wall]^c^c_insert grammh_entoixismenh;scale;1; [grammh_mesa_sto_epixrysma,line enshrined in plaster]^c^c_insert grammh_mesa_sto_epixrysma;scale;1; 50

51 [grammh_mesa_se_swlhna,line inside tube]^c^c_insert grammh_mesa_se_swlhna;scale;1; [grammh_mesa_se_plastiko_swlhna,line inside plastic tube]^c^c_insert grammh_mesa_se_plastiko_swlhna;scale;1; [grammh_mesa_se_oplismeno_monwtiko_swlhna,line inside reinforced isolating tube]^c^c_insert grammh_mesa_se_oplismeno_monwtiko_swlhna;scale;1; [grammh_mesa_se_xalyvdoswlhna,line inside steel tube]^c^c_insert grammh_mesa_se_xalyvdoswlhna;scale;1; [grammh_mesa_se_xalyvdoswlhna_xwris_eswterikh_monwsh,line inside steel tube without internal isolation]^c^c_insert grammh_mesa_se_xalyvdoswlhna_xwris_eswterikh_monwsh;scale;1; [grammh_orath,line visible]^c^c_insert grammh_orath;scale;1; [grammh_ypogeia,underground line]^c^c_insert grammh_ypogeia;scale;1; [grammh_ypovryxia,underwater line]^c^c_insert grammh_ypovryxia;scale;1; [kalwdia_ypogeia_fwtinwn_shmatwn_troxaias,underground signal line]^c^c_insert kalwdia_ypogeia_fwtinwn_shmatwn_troxaias;scale;1; [fwtaerio,gas line]^c^c_insert fwtaerio;scale;1; [yponomoi,sewer]^c^c_insert yponomoi;scale;1; ***IMAGE **IMAGE_WEAK [Symbols for weak current installation] [diaxwrisths_tleoptikwn_shmatwn,tv antenna splitter]^c^c_insert diaxwrisths_tleoptikwn_shmatwn;scale;1; [enisxyths_shmatos_hlektrikos,electric amplifier]^c^c_insert enisxyths_shmatos_hlektrikos;scale;1; [mikths_thleoptikwn_shmatwn,tv antenna mixer]^c^c_insert mikths_thleoptikwn_shmatwn;scale;1; [eksaggelthras_kindynou_hlektrikos,electric annunciator]^c^c_insert eksaggelthras_kindynou_hlektrikos;scale;1; [hlektrikos_eksaggelthras_pyrkagias,electric fire annunciator]hlektrikos_eksaggelthras_pyrkagias;scale;1; [katanemhths_thlefwnikwn_grammwn,telephone distribution board]^c^c_insert katanemhths_thlefwnikwn_grammwn;scale;1; [hlektrikh_kleidaria,electric locker]^c^c_insert hlektrikh_kleidaria;scale;1; [hlektrikh_korna,electric horn]^c^c_insert hlektrikh_korna;scale;1; [hlektrikh_sfyrixtra,electric whistle]^c^c_insert hlektrikh_sfyrixtra;scale;1; [hlektrikos_xronodiakopths,timeswitch]^c^c_insert hlektrikos_xronodiakopths;scale;1; [seirhna_hlektrikh_ekswterikou_xwrou,electric outdoor siren]^c^c_insert seirhna_hlektrikh_ekswterikou_xwrou;scale;1; [keraia_radiofwnikhs_lhpshs,antenna for radio]^c^c_insert keraia_radiofwnikhs_lhpshs;scale;1; [keraia_thleoptikhs_lhpshs,tv antenna]^c^c_insert keraia_thleoptikhs_lhpshs;scale;1; [koudouni_hlektriko_monogrammiko,electric bell monogrammic]^c^c_insert koudouni_hlektriko_monogrammiko;scale;1; [koudouni_hlektriko_polygrammiko,electric bell polygrammic]^c^c_insert koudouni_hlektriko_polygrammiko;scale;1; 51

52 [megafwno_hlektriko,electric Loudspeaker]^C^C_INSERT megafwno_hlektriko;scale;1; [mikrofwno_hlektriko,electric microphone]^c^c_insert mikrofwno_hlektriko;scale;1; [pinakas_wstikwn_diakoptwn_eisodou,entrance button board]^c^c_insert pinakas_wstikwn_diakoptwn_eisodou;scale;1; [thyrothlefwno_endoepikoinwnias,entryphone]^c^c_insert thyrothlefwno_endoepikoinwnias;scale;1; [ravdos_aleksikeravnou,lightning rod]^c^c_insert ravdos_aleksikeravnou;scale;1; Τα σύµβολα που αποτελούν τη βιβλιοθήκη µας και τα οποία υλοποιεί το παραπάνω πρόγραµµα είναι τα ακόλουθα (Export από την επιφάνεια εργασίας µας): 52

53 [General Symbols] : 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 [Lighting Symbols] : 61

62 62

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδίαση με Η/Υ Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 0_CONT_ (AutoCAD).indd iii τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Βελτίωση της οργάνωσης του μαθήματος: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/306 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling Μάθημα 3: Γνωριμία με το περιβάλλον Autocad Classic Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Πανώριος Μπενάρδος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ επιµέλεια : Γ. Βοσνιάκος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2005 Οι σηµειώσεις αυτές διανέµονται

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Κωνσταντίνος Σεβεντεκίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ-19, Msc Email: kseventekidis@sch.gr Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ (παράρτημα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) Γραφιστική Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) «Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D)» SYLLABUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) «Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D)» SYLLABUS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 14 Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 15 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 17 1.3 Ο σχεδιαστικός Κάνναβος (Grid)... 22

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους»

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2012...9 1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD...10 1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Γενικές έννοιες... 10 Απεικόνιση & Σχεδίαση στο χώρο... 10 Βασικοί όροι τρισδιάστατης σχεδίασης... 11 Ορισμός αξόνων x, y & z... 11 Συντεταγμένες... 12 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Γενικά Το πρόγραµµα Microsoft PowerPoint είναι µια εφαρµογή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

γλώσσα προγραµµατισµού Logo

γλώσσα προγραµµατισµού Logo γλώσσα προγραµµατισµού Logo προγράµµατα στη Logo Μέχρι τώρα είδαµε ότι για τη δηµιουργία ενός σχήµατος πληκτρολογούµε στο πλαίσιο εισαγωγής του Παραθύρου Εντολών µια σειρά από κατάλληλες εντολές. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0 A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0 1. Εισαγωγή στο Archicad 1.1.Φιλοσοφία του προγράµµατος 1.2.Εκκίνηση του Archicad 1.2.1. ηµιουργία νέας

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER Το πρόγραµµα windows movie maker είναι ένα εύκολο στη χρήση πρόγραµµα µοντάζ το οποίο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να φτιάξουµε τις δικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων 1 2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και οι εικόνες του φακέλου «Multispec_tutorial_files\ Images and Files Σκοπός: Η προσαρμογή της χωρικής ανάλυσης διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server PRISMA WIN APPLICATION SERVER ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server Πέντε βασικά βήµατα για τη ρύθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα