Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση Ενότητα Β ρ. Ε. Μάγκος Βασικές Έννοιες Σηµάτων Τα ελαστικά σώµατα υφίστανται παροδικές παραµορφώσεις όταν ασκείται επάνω τους µια δύναµη. Οι δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ των µορίων του σώµατος και τείνουν να το επαναφέρουν στην αρχική του κατάσταση ονοµάζονται ελαστικές δυνάµεις. Λόγω της ανάπτυξης των ελαστικών δυνάµεων, κάθε διαταραχή ενός σηµείου του ελαστικού σώµατος µεταδίδεται σεόλοτοσώµα. Ηδιαταραχήαυτήονοµάζεται κύµα. Κατά τη µετάδοση ενός κύµατος δεν έχουµε µεταφορά ύλης, αλλά ταλάντωση των σωµατιδίων του ελαστικού µέσου γύρω από το σηµείο ισορροπίας τους

2 Βασικές Έννοιες Σηµάτων Ακουστικά κύµατα (παράδειγµα): η διέγερση της χορδής ενός βιολιούαναγκάζειταµόρια του αέρα να εκτελούν ταλαντώσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους προκαλούν περιοδικές µεταβολές τηςπίεσηςτουαέρα, που ονοµάζουµε ήχους. Ένα ηλεκτρικό κύκλωµα προκαλεί τη δηµιουργία δύο κυµάτων, ενός ηλεκτρικού και ενός µαγνητικού. Τα κύµατα είναι αλληλένδετα, και λέγονται ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ονοµάζονται και σήµατα. Sound Wave Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα) Μήκος Κύµατος (σε µέτρα) Πλάτος 1 sec χρόνος Περίοδος Τ Συχνότητα f

3 Μήκος Κύµατος Χαρακτηριστικά Σήµατος Πλάτος Περίοδος Τ Συχνότητα f 1 sec χρόνος Περίοδος Τ. ιάρκεια πλήρους ταλάντωσης (sec) Τ = 1 / f Μήκος λ. H απόσταση στην οποία µεταδίδεται το σήµα σεχρόνοt (σε µέτρα). Συχνότητα f. Αριθµός πλήρων ταλαντώσεων (κύκλοι) ανά δευτερόλεπτο (σε Hertz - Hz). f = 1 / T Ταχύτητα µετάδοσης υ. Ηταχύτηταµε την οποία ο σήµα διαπερνά το µέσο µετάδοσης υ = λ f Στο κενό, τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα έχουν την ταχύτητα του φωτός ( m/s) (υ=c) Πλάτος α. Ητιµή τουσήµατος µια χρονική στιγµή. (Φάση φ. Η «σχετική» (relative) θέση ενός σήµατος)

4 Αναλογικά Κύµατα. Παράδειγµα: Ακουστικά Κύµατα (1/2)

5 Μορφές Σήµατος Αναλογικό - Ψηφιακό Aναλογικά σήµατα H τιµή (πλάτος) του σήµατος µεταβάλλεται συνεχώς στο χρόνο. Ψηφιακά σήµατα Το πλάτος του σήµατος έχει διακριτές τιµές στην πάροδο του χρόνου. Οι τιµές αυτές είναι αµετάβλητες για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Παράδειγµα: ύο καταστάσεις Η κατάσταση 1 (ΟΝ) (π.χ. Τάση των +5 Volt) η κατάσταση 0 (OFF) (π.χ. Τάση των 0 Volt) Σχήµα 2.2 Περιοδικά σήµατα: (η απλούστερη µορφή) Η µορφή του σήµατος (signal pattern) «επαναλαµβάνεται» ανά χρονικά διαστήµατα

6 Μορφές Σήµατος Αναλογικά Κύµατα. Παράδειγµα: Ακουστικά Κύµατα (2/2) Σχήµα 1.8 Σχήµα 1.9 Σχήµα 1.8. Πάτηµα πλήκτρου στο πιάνο µε: (Α) χαµηλή ένταση, (Β) υψηλή ένταση Σχήµα 1.9 Πάτηµα µε ίδιαένταση, αλλά: (Α) σε χαµηλή οκτάβα, (Β) υψηλή οκτάβα

7 Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης Εύρος Ζώνης Κάθε πληροφορία, προκειµένου να µεταδοθεί από την πηγή στον προορισµό της, πρέπει να χρησιµοποιήσει ένα ελαστικό µέσο, το µέσο µετάδοσης. Κάθε πηγή εκπέµπει σε ορισµένες συχνότητες, οι οποίες καθορίζουν τη ζώνη εκποµπής ήφάσµα (spectrum): η µέγιστη και ελάχιστη συχνότητα που µπορεί να εκπέµψει). Spectrum σήµατος: Το εύρος των συχνοτήτων που περιέχει το σήµα Εύρος ζώνης (bandwidth): To «µέγεθος» του spectrum Εύρος ζώνης= Μέγιστη Συχνότητα Ελάχιστη Συχνότητα Εύρος ζώνης και µέσο µετάδοσης Κάθε µέσο µετάδοσης είναι κατάλληλο για συγκεκριµένα εύρη (ώστε το σήµα ναµεταδίδεται ικανοποιητικά χωρίς σηµαντικά σφάλµατα) Ανάλυση Σήµατος (2.4) Στην πράξη, κάθε ηλεκτροµαγνητικό σήµα µπορείνααναλυθείσε (περισσότερα από ένα) περιοδικά αναλογικά σήµατα διαφορετικής συχνότητας, πλάτους και φάσης Ανάλυση Fourier

8 Εύρος ζώνης 2.5 Ψηφιακό σήµα: Ένα σήµα που αποτελείται από «άπειρα» αναλογικά περιοδικά σήµατα Αρµονικές σήµατος Ωστόσο, ένας περιορισµένος αριθµός αρµονικών χρειάζεται ώστε ο παραλήπτης να ξεχωρίζει τα «0» από τα «1» Το µέσο µετάδοσης (αλλά και το κόστος της µετάδοσης) µας περιορίζει ως προς το εύρος ζώνης Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης Εύρος Ζώνης Παράδειγµα 1: Κατά τη µετάδοση φωνής (και δεδοµένων) στο σύστηµα PSTN, τα τηλεφωνικά καλώδια χαλκού υποστηρίζουν συχνότητες από 300 ως Hz, Εύρος ζώνης = 3 ΚHz. Εύρος ζώνης και Ρυθµός Μετάδοσης Το Εύρος Ζώνης σχετίζεται άµεσα µε την«ποσότητα» πληροφορίας που µπορεί να µεταφέρει ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα που διατρέχει το µέσο. Μεγαλύτερο Εύρος ζώνης = Μεγαλύτερος ρυθµός µετάδοσης

9 Απώλεια πληροφορίας ανάλογα µε τοεύροςζώνης Bandwidth-Limited Signals A binary signal and its root-mean-square Fourier amplitudes. (b) (c) Successive approximations to the original signal.

10 Bandwidth-Limited Signals (2) (d) (e) Successive approximations to the original signal. Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης Εύρος Ζώνης (Bandwidth) Παράδειγµα: Στο ράδιο η µετάδοση στα FM γίνεται στο spectrum των MHz. To εύρος ζώνης είναι =20 MHz. Στις ψηλές συχνότητες, είναι δυνατή η κωδικοποίηση 8 bit ανά Hertz. Θεωρητικά δηλαδή, για εύρος ζώνης 30ΤΗz θα µπορούσαµε να έχουµε ρυθµό µετάδοσης 240Τbps. Υψηλότερες µπάντες: Περισσότερη ενέργεια, µικρότερη κάλυψη. Χαµηλότερες µπάντες: Μεγαλύτερη κάλυψη, λιγότερη ενέργεια Σε πολλά µέσα µετάδοσης υπάρχει η δυνατότητα το εύρος ζώνης να επιµεριστεί σε ζώνες συχνοτήτων µικρότερου εύρους, που ονοµάζονται λογικά κανάλια. Η τεχνική λέγεται πολυπλεξία. Έχετε ακούσει τον όρο «Ευρυζωνική (Broadband) Σύνδεση»;

11 Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης Χωρητικότητα (Capacity) Η χωρητικότητα (channel capacity) εκφράζει το µέγιστο ρυθµό µε τον οποίο µπορούµε ναστείλουµε ήναλάβουµε δεδοµένα (χωρίς σφάλµατα). Σχετιζόµενοι όροι: Ρυθµός µετάδοσης (data rate) σε bps Εύρος ζώνης (bandwidth) Φυσικές ιδιότητες του µέσου µετάδοσης Παρεµβολές µε (από) άλλα συστήµατα µετάδοσης Ρυθµός Σφαλµάτων(error rate) Θόρυβος (noise), εξασθένηση (attenuation) Στόχος: Επίτευξη µέγιστου ρυθµού µετάδοσης µε χαµηλό (ύπαρξη άνω ορίου) ρυθµού σφαλµάτων Θόρυβος (Noise) Ανεπιθύµητη ενέργεια που προέρχεται από πηγές εκτός ποµπού Αφορά όλα τα συστήµατα επικοινωνίας (Ασύρµατα-Ενσύρµατα) Εσωτερικός Θόρυβος Θερµικός θόρυβος (thermal noise, white noise) Κίνηση ηλεκτρονίων Θόρυβος Ενδοδιαµόρφωσης (inter-modulation noise) Συνύπαρξη σηµάτων διαφορετικών συχνοτήτων στο ίδιο µέσο Συνακρόαση (crosstalk) Παρεµβολές µεταξύ µεταδόσεων κοντινών µεταξύ τους Παλµικός θόρυβος (impulse) Αστάθειες ηλεκτρικού ρεύµατος Εξωτερικοί Θόρυβοι Βιοµηχανικά και Ατµοσφαιρικά παράσιτα

12 Effect of Noise on a Digital Signal Χωρητικότητα κατά Nyquist και κατά Shannon Χωρητικότητα κατά Nyquist (δε λαµβάνει υπ οψιν τον θόρυβο) Για ψηφιακό σήµα (two voltage levels δύο επίπεδα σήµατος) C = 2B (Β= εύρος ζώνης) Για ψηφιακό σήµα (multilevel signaling περισσότερα από 2 επίπεδα) C = 2B log2 M (Μ = επίπεδα σήµατος) Χωρητικότητα κατά Shannon (λαµβάνει υπ οψιν τον θόρυβο) C = B log 2(1 + SNR) SNRdB = 10log10 signal power noise power ΟτύποςτουShannon θέτει ένα άνω όριο στους ρυθµούς µέτάδοσης που µπορούν να επιτευχθούν σε ένα σύστηµα επικοινωνίας

13 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήµατα Αναλογικά Σήµατα εν έχουν υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης Μικρή αντοχή σε θορύβους, µικρότερη εξασθένηση Ψηφιακά Σήµατα Υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης Μεγαλύτερη αντοχή σε θορύβους, µεγαλύτερη εξασθένηση Εξασθένηση, Παραµόρφωση, Θόρυβος Εξασθένηση Αρχικό Σήµα Παραµόρφωση (attenuation distortion) Θόρυβος

14 Εξασθένηση (db / m) - Attenuation Το πλάτος (amplitude) του σήµατος µειώνεται µε τη πάροδο του χρόνου Εύρος ζώνης, Μέσο µετάδοσης (π.χ. ηλεκτρική αντίσταση του καλωδίου), Ισχύς εκποµπής (power transmission σε watt) Είναι περισσότερο εµφανής στις υψηλότερες συχνότητες Περίπτωση: οι «αρµονικές» υψηλής συχνότητας εξασθενούν περισσότερο παραµόρφωση λόγω εξασθένησης (Attenuation Distortion) Αντιµετώπιση: χρήση επαναληπτών (repeaters) ή ενισχυτών(amplifiers) Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης Χωρητικότητα (Capacity) Στα συστήµατα επικοινωνίας δεδοµένων, ηρυθµός µετάδοσης µετριέται σε δυαδικά ψηφία ανά δευτερόλεπτο Tbps Gbps Mbps Kbps Tera Giga Mega Kilo bps 10 9 bps 10 6 bps 10 3 bps (bps: bits per second) Milli 10-3 bps Micro 10-6 bps Nano 10-9 bps Pico bps

15 Απόδοση ικτύου (εξαρτάται) Καθυστέρηση Μετάδοσης & Ρυθµός ιέλευσης Καθυστέρηση Μετάδοσης = Χρόνος µετάδοσης στο µέσο (transmission delay) + Χρόνος µετάδοσης στο δίκτυο (propagation delay) Χρόνος αναµονής στους κόµβους (queuing, processing, packetising) εδοµένα, Σήµατα, Μετάδοση εδοµένα: ποσότητα πληροφορίας Αναλογικά (συνεχή), Ψηφιακά (διακριτά) Σήµατα: Ηλεκτροµαγνητική αναπαράσταση των δεδοµένων Αναλογικά σήµατα, Ψηφιακά σήµατα Μετάδοση: Η διάδοση και επεξεργασία του σήµατος στο «εσωτερικό» δίκτυο που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο κόµβων Αναλογική Μετάδοση, Ψηφιακή Μετάδοση

16 Acoustic Spectrum of Speech and Music Κωδικοποίηση (Encoding) εδοµένων Τα δεδοµένα (πληροφορία) από µια πηγή, αναλογικά ή ψηφιακά, µπορούν να µεταφερθούν µε έναηλεκτροµαγνητικό κύµα (σήµα). Το σήµα αυτόθαπρέπεινααναπαριστάσωστάταδεδοµένα ώστε αυτά να εξαχθούν σωστά από τον παραλήπτη. Η διαδικασία αναπαράστασης των δεδοµένων µε σήµατα ονοµάζεται κωδικοποίηση. Μεταβάλλοντας τη συχνότητα, το πλάτος ήτηφάση ενός σήµατος, µπορούµε ναµεταφέρουµε πληροφορία. Η πληροφορία µπορεί να κωδικοποιηθεί σε αναλογικά ή ψηφιακά σήµατα (αναλογική κωδικοποίηση / ψηφιακή κωδικοποίηση)

17 Αναλογικό Σήµα: Μεταφέρει Αναλογικά ή Ψηφιακά δεδοµένα Ψηφιακό Σήµα: Μεταφέρει αναλογικά ή ψηφιακά δεδοµένα

18 εδοµένα και Σήµατα 1) Ψηφιακά εδοµένα ΣΕ Ψηφιακό Σήµα Τεχνικές: NRZ-L, ΝRZ-M, Κωδικοποίηση Manchester,

19 υαδικές Κωδικοποίησεις - Παραδείγµατα 2) Ψηφιακά εδοµένα ΣΕ Αναλογικό Σήµα (π.χ. µετάδοση δεδοµένων από PC µέσω γραµµής PSTN). ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Shift Keying - ASK), ιαµόρφωση Συχνότητας (Frequency Shift Keying - FSK) ιαµόρφωση Φάσης (Phase Shift Keying - PSK).

20 ASK: Οι τιµές «0» και «1» αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά πλάτη του φέροντος σήµατος FSK: Οι τιµές «0» και «1» αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές συχνότητες του φέροντος σήµατος. PSK: Οι τιµές «0» και «1» περιγράφονται µε την αλλαγή φάσης του φέροντος σήµατος. 3) Αναλογικά εδοµένα ΣΕ Ψηφιακό Σήµα 1 ο Βήµα: Ψηφιοποίηση εδοµένων (Digitization) Τεχνικές: Παλµοκωδική ιαµόρφωση (Pulse Code Modulation PCM) ιαµόρφωση έλτα (Delta Modulation - DM) 2 ο Βήµα: Κωδικοποίηση (1) (Ψηφιακά δεδοµένα σε ψηφιακό σήµα) Data

21 Παλµοκωδική ιαµορφωση (PCM) 1. Μετρήσεις (sampling δειγµατοληψία): ρυθµός διπλάσιος της µέγιστης συχνότητας 2. Αντιστοίχηση κάθε τιµής σε έναν δυαδικό αριθµό κατάλληλου µεγέθους (σε bit) Pulse Code Modulation

22 Τι µπορώ να κάνω µε τα Αναλογικά εδοµένα; 1. Μετατροπή Αναλογικών δεδοµένων (συνεχείς τιµές) σε ψηφιακά δεδοµένα (διακριτές τιµές) Ψηφιοποίηση (Digitization) 2. Στη συνέχεια, επιλογή ενός εκ των: a) Κωδικοποίηση και µεταφορά των ψηφιακών δεδοµένων ως ψηφιακό σήµα b) Κωδικοποίηση και µεταφορά των δεδοµένων ως αναλογικό σήµα a) Στα πλαίσια ενός συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης µε αναλογικό (φέρων) σήµα 4) Αναλογικά εδοµένα ΣΕ Αναλογικό Σήµα Παραδείγµατα: Ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις Μεταφορά πολλών σηµάτων στο µέσο µετάδοσης (πολυπλεξία) Τεχνικές ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation - AM) ιαµόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulation FM) ιαµόρφωση Φάσης (Phase Modulation PM)

23 AM - FM Amplitude Modulation Frequency Modulation Αναλογική και Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογική µετάδοση. Μετάδοση του σήµατος χωρίς να δίδεται σηµασία στα «δεδοµένα» που µεταφέρει. ιαχειρίζεται Αναλογικά Σήµατα Χρήση Ενισχυτών (Amplifiers) Μειονέκτηµα: Ο ενισχυτής ενισχύει και τo «θορύβο» του σήµατος Ψηφιακή Μετάδοση. Ανάκτηση των ψηφιακών δεδοµένων που µεταφέρει ένα Αναλογικό ή Ψηφιακό σήµα. Χρήση Επαναληπτών (repeaters) 1. Είσοδος: Αναλογικό Σήµα O Επαναλήπτης ανακτά τα ψηφιακά δεδοµένα, και δηµιουργεί ένα καινούριο αναλογικό σήµα για µετάδοση 2. Είσοδος: Ψηφιακό Σήµα O Επαναλήπτης δηµιουργεί ένα καινούριο ψηφιακό σήµα γιαµετάδοση

24 Πολυπλεξία (Multiplexing) Συχνά, η χωρητικότητα του καναλιού είναι µεγαλύτερη από τη χωρητικότητα που απαιτείται για τη µετάδοση ενός σήµατος Μετάδοση δεδοµένων (data) ή φωνής(voice) Πολυπλεξία Πολλές µεταδόσεις «ταυτόχρονα» Καλύτερη αξιοποίηση του µέσου µετάδοσης Οι πλέον «διάσηµες» τεχνικές: FDM, TDM, CDM, WDM

25 Πολυπλεξία ιαίρεσης Συχνότητας (Frequency Division Multiplexing - FDM) Χρησιµοποιείται όταν Το εύρος ζώνης του µέσου µετάδοσης «υπερβαίνει» το εύρος που απαιτεί ένα (αναλογικό) σήµα. Λειτουργεί ως εξής: To διαθέσιµο φάσµα µοιράζεται σε κανάλια συχνοτήτων (channels) Μεταξύ των καναλιών υπάρχουν συχνότητες (ζώνες προστασίας -Guard Bands) που δε χρησιµοποιούνται Μείωση θορύβου ενδοδιαµόρφωσης Πολλά σήµατα µεταφέρονται ταυτόχρονα Κάθε σήµα διαµορφώνεται στη συχνότητα του καναλιού που του εκχωρείται

26 Πολυπλεξία ιαίρεσης Χρόνου (Time Division Multiplexing - TDM) Χρησιµοποιείται όταν: O ρυθµός µετάδοσης του µέσου «υπερβαίνει» το ρυθµό που απαιτείται από ένα (ψηφιακό) σήµα. Λειτουργεί ως εξής: Οχρόνοςµετάδοσης µοιράζεται σε χρονοθυρίδες (time slots) Κάθε θυρίδα εκχωρείται σε µια µετάδοση Κανάλι (channel): Η «ακολουθία» των χρονοθυρίδων που αντιστοιχούν σε έναν κόµβο Οι κόµβοι χρησιµοποιούν το µέσο µετάδοσης «µε τησειρά»(εκ περιτροπής) TDM (1)

27 Στατιστική Πολυπλεξία Παρόµοια µε τηνπολυπλεξίαtdm, ωστόσο: Αν ένας κόµβος είναι σιωπηλός, το slot µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάποιον άλλο

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #2η: To φυσικό επίπεδο: Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, κυκλώµατα και µέσα µετάδοσης, διαµόρφωση, πολυπλεξία Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 2 Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Απάντηση : Ένα σήμα μπορεί να οριστεί ως μια χρονικά μεταβαλλόμενη ηλεκτρική κυματομορφή η οποία διαδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα)

Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 03 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 2ο Βιβλιογραφία Μαθήµατος: «Computer Networks», Tanenbaum, 4 th Edition, Pr. Hall, 2003. «Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean. ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.gr Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Το φυσικό Στρώµα 3. Το στρώµα Ζεύξης εδοµένων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση ΒΕΣ 4 Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση Τι είναι Σήμα; Βασικές έννοιες επεξεργασίας σημάτων Πληροφορίες που αντιλαμβανόμαστε μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAI ΕYΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα ηµόσιας Χρήσης και ιασύνδεση ικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ίκτυα ηµόσιας Χρήσης και ιασύνδεση ικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ίκτυα ηµόσιας Χρήσης και ιασύνδεση ικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ιδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Γεωργίου Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Παπαπέτρου

Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Μετάδοση Πληροφορίας και Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 76

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917 E-MAIL : Kelemvor@in.gr Σπουδαστής του Τμήματος: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 1 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασική βιβλιογραφία: «Επικοινωνίες Υπολογιστών & Δεδομένων», William Stallings,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΑΝΙΑ 29/6/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης. (anpol@teiser.gr)

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης. (anpol@teiser.gr) Δίκτυα Υπολογιστών Ι 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης (anpol@teiser.gr) 1 Στόχοι του Μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή των φοιτητών με την τεχνολογία των Δικτύων Δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήµατα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σε αυτό το κεφάλαιο και γενικότερα στο βιβλίο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1-5 1.1 Εισαγωγή 1-5 1.2 Σειρές Fourier 1-5 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1.4 Φάσμα μιας σειράς δυαδικών δεδομένων βασικής ζώνης 1-10 1.5 Ο μετασχηματισμός Fourier 1-11 1.6 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Καβάλας, 2011 1. Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες... 1

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα