ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=5 ο C) Μονοατοµικά Μέταλλο, ευγενή αέρια ιατοµικά H,O, N, F,Cl, Br, I Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, Sb4 ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ πρωτόνια πυρήνας Άτοµο νετρόνια ηλεκτρόνια () e Μαζικός αριθµός Αριθµός p n ( p) ( n) A Z X ατοµικός αριθµός Αριθµός p Ηλεκτρονική ουδετερότητα ατόµου: Αριθµός p =.Αριθµός e ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ονοµάζεται το ποσό της διαλυµένης ουσίας που µπορεί να διαλυθεί σε ορισµένη ποσότητα διαλύτη και υπό ορισµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας ώστε να προκύψει κορεσµένο διάλυµα. Η διαλυτότητα των στερεών σε υγρό διαλύτη αυξάνει µε τη αύξηση της θερµοκρασίας ενώ εκείνη των αερίων µειώνεται. Η διαλυτότητα των αερίων αυξάνει µε τη αύξηση της πίεσης. Η διαλυτότητα µπορεί να εκφρασθεί: α) Σε gr διαλυµένης σε 100gr διαλύτη σε ορισµένες συνθήκες. β) Σε gr διαλυµένης ουσίας σε 100ml διαλύτη σε ορισµένες συνθήκες. γ) Σε moles διαλυµένης ουσίας σε 1 λίτρο διαλύτη σε ορισµένες συνθήκες. ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ Περιεκτικότητα % βάρος κατ όγκο (% w/v.) πόσα γραµµάρια διαλυµένης ουσίας περιέχονται σε 100 ml διαλύµατος. Περιεκτικότητα % κατά βάρος (% w/w.) πόσα γραµµάρια διαλυµένης ουσία περιέχονται σε 100 γραµµάρια διαλύµατος. Περιεκτικότητα % όγκο κατ όγκο (% v/v.) πόσα ml διαλυµένης ουσίας περιέχονται σε 100 ml διαλύµατος. Μοριακότητα κατ όγκο ή µοριακή συγκέντρωση Μ (MOLARITY) πόσα mol διαλυµένης ουσίας περιέχονται σε 1 ΛΙΤΡΟ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. C = n (v σε λίτρα). í

2 ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΣΩΜΑΤΑ Καταστατική εξίσωση για µια αέρια ουσία : L atm PV = nrt R = 0,08 o mol K για µ ίγµα αερίων : Pολ V = n ολrt T = 73 θ για µερική πίεση αερίου σε µ ίγµα : P V = n RT 1atm = 760mmHg 1 1 Αναλογία mol όγκων V 1 n1 V = και 1 n = 1 V n Vολ n ολ, σε ίδια πίεση και θερµοκρασία. Αναλογία mol πιέσεων P 1 n1 P = και 1 n = 1, σε ίδιο όγκο και θερµοκρασία. P n Pολ n ολ Νόµος των µερικών πιέσεων του Palton: P ολ = P1 P... Pv ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ( x i ) x i = n n i ολ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΑΡΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ - ΑΝΑΜΙΞΗ. 1. Πρέπει να έχουµε εµπεδώσει καλά τους ορισµούς περιεκτικοτήτων και συγκεντρώσεων.. Να µπορούµε να υπολογίζουµε τον αριθµό των mol (n). n = m M.r. n = Ν( µ όρια) Ν Α επίσης (αέρια) V L P n = σε S.T.P. PV = nrt = V n,4 L / mol R T 3. H µετατροπή της µάζας του διαλύµατος σε όγκο ή και αντίστροφα γίνεται µε τον τύπο της πυκνότητας. d = m V 4. H µάζα διαλύµατος = µάζα διαλυµένου σώµατος µάζα διαλύτη ΑΡΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ Αραίωση ή συµπύκνωση διαλύµατος σηµαίνει πρόσθεση ή αφαίρεση διαλύτη. Στα υδατικά διαλύµατα τα οποία εµείς µελετάµε σηµαίνει πρόσθεση ή αφαίρεση νερού. Κατά την αραίωση ή συµπύκνωση έχουµε:

3 1. Η µάζα (gr ή moles) της διαλυµένης ουσίας παραµένει σταθερή.. Ο όγκος και η µάζα του τελικού διαλύµατος: α) Για την αραίωση: Vτελ. = Vδ / τος VΗ Ο( προστίθεται) m τελ. = mδ / τος mηο ί ( προστ θεται) β) Για τη συµπύκνωση: Vτελ. = Vδ / τος VΗ Ο( αφαιρείται) m τελ. = mδ/ τος mηο ί ( αφαιρε ται) Για αραίωση και συµπύκνωση ισχύουν επίσης: Επειδή n αρχ. = n τελ. και n = C V αρα Cαρχ Vαρχ = Cτελ Vτελ 1) Αν οι διαλυµένες ουσίες είναι ίδιες τότε έχουµε: mδ/ τος τελ. = mδ/ τος () 1 mδ / τος ( )... V δ / τος τελ. = Vδ / τος V ANAMIΞΗ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ () 1 δ/ τος( )... Επειδή n τελ. = n1 n... έχουµε Cτελ. Vτελ. = C1 V1 C V... ) Οι διαλυµένες ουσίες δεν αντιδρούν µεταξύ τους. α) Αν οι διαλυµένες ουσίες είναι διαφορετικές το πρόβληµα ανάγεται σε πρόβληµα αραίωσης µε τη διαφορά ότι έχουµε δύο διαλυµένες ουσίες τις οποίες πρέπει να εξετάσουµε χωριστά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΗ α) Αριθµός οξείδωσης για τις ετεροπολικές ενώσεις είναι το πραγµατικό φορτίο που έχει κάθε ιόν. β) Αριθµός οξείδωσης για τις οµοιοπολικές ενώσεις είναι το φαινοµενικό φορτίο που αποκτά κάθε άτοµο, αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων (ηλεκτρόνια του δεσµού) αποδοθούν στο ηλεκτραρνητικότερο άτοµο π.χ. HCl τα ηλεκτρόνια του δεσµού αριθµούνται στο άτοµο του χλωρίου, έτσι το Cl έχει Α.Ο. -1 και το Η Κανόνες υπολογισµού του αριθµού οξείδωσης. α) Τα άτοµα στα µόρια των στοιχείων τους έχουν Α.Ο.=0. Αποτέλεσµα αυτού είναι τα στοιχεία σε ελεύθερη κατάσταση να έχουν Α.Ο.=0. β) Το αλγεβρικό άθροισµα όλων των Α.Ο. όλων των στοιχείων σε µια ουδέτερη ένωση είναι ίσον µε µηδέν, ενώ για ένα ιόν είναι ίσον µε το φορτίο του ιόντος.

4 . ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέταλλα Li, Na, K, Ag 1 Mg, Ca, Ba, Zn Al, Bi, Cr 3 Pb, Sn, 4 Cu, Hg 1, Fe, 3 Mn, 4, 7 Αµέταλλα H 1 (-1 όταν ενώνεται µε µέταλλα KH, BaH... ) O - (-1 στα υπεροξείδια H O, στο OF ) F -1 Cl, Br, I -1 (1, 3, 5, 7) C, Si -4, 4 N, P -3, 3, 5 S -, 4, 6 ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΑΤΟΜΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ NO 3 νιτρικό NO νιτρώδες SO 4 θειικό ClO 4 υπερχλωρικό ClO 3 χλωρικό ClO χλωριώδες SO 3 θειώδες ClO υποχλωριώδες 3 PO 4 φωσφορικό CO 3 ανθρακικό MnO 4 υπερµαγγανικό Cr O 7 διχρωµικό CrO 4 χρωµικό HSO 4 όξινο θειικό HPO 4 όξινο φωσφορικό H PO 4 δισόξινο φωσφορικό HCO 3 όξινο ανθρακικό NH 4 αµµώνιο OH υδροξείδιο CN κυάνιο 6. Τι ονοµάζουµε οξειδαναγωγή; Αντίδραση οξειδοαναγωγής είναι κάθε αντίδραση που συνοδεύεται από µεταβολή των αριθµών οξειδώσεων δυο ή περισσοτέρων ατόµων. 7. Τι ονοµάζουµε οξείδωση, αναγωγή, οξειδωτικό σώµα αναγωγικό σώµα; Οξείδωση είναι η αλγεβρική αύξηση του αριθµού οξειδώσεως. Αναγωγή είναι η αλγεβρική µείωση του αριθµού οξειδώσεως. Το σώµα που παθαίνει οξείδωση ονοµάζεται αναγωγικό γιατί προκαλεί τη αναγωγή του άλλου. Το σώµα που παθαίνει αναγωγή ονοµάζεται οξειδωτικό για τον ίδιο λόγο. Α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Ανάλογα µε το αν εµφανίζεται µεταβολή του αριθµού οξείδωσης των στοιχείων, που παίρνουν µέρος στην αντίδραση σε: α) ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ: εν υπάρχει µεταβολή του Α.Ο. των στοιχείων.

5 β) ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ: Υπάρχει µεταβολή του Α.Ο. των στοιχείων. γ) ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ: ιακρίνονται στις αντιδράσεις διπλής αντικαταστάσεως και εξουδετερώσεως. ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ονοµάζονται οι αντιδράσεις µεταξύ δύο ηλεκτρολυτών µέσα σε διάλυµα, όπου δύο από τα ιόντα των ηλεκτρολυτών σχηµατίζουν ή ένα σώµα δυσδιάλυτο (ΙΖΗΜΑ) ή ένα αέριο, ή ένα ελάχιστα ιονιζόµενο σώµα. Για να σχηµατίσουµε µια αντίδραση διπλής αντικαταστάσεως ακολουθούµε τη παρακάτω πορεία: Συνδυάζουµε το ηλεκτροθετικό τµήµα του ενός ηλεκτρολύτη µε το ηλεκτραρνητικό του άλλου και έτσι σχηµατίζουµε τα προϊόντα σώµατα. Ύστερα συµπληρώνουµε τους συντελεστές ξεκινώντας από σώµα που έχει τους µεγαλύτερους δείκτες είτε το σώµα αυτό είναι αντιδρών είτε είναι προϊόν. ιακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες αντιδράσεων: AËAÓ 1 ÏÎÕ 1 AËAÓ ÏÎÕ π.χ. FeS HCl FeCl HS AËAÓ 1 BAÓÇ 1 AËAÓ BAÓÇ π.χ. Na CO Ca( OH) CaCO NaOH 3 3 AËAÓ 1 AËAÓ AËAÓ 3 AËAÓ 4 π.χ. NaCl AgNO3 AgCl NaNO3 Τα κυριότερα αέρια που σχηµατίζονται είναι: HF, HCl, HBr, HI, H S, HCN, SO,CO, NH 3 BAΣEIΣ: ΟΛΕΣ πλην KOH, NaOH, Ca( OH), Ba( OH), LiOH AΛATA: Ανθρακικά ( CO 3 ) Παρατηρήσεις: Πυριτικά ( SiO 3 ) 3 Φωσφορικά ( PO 4 ) πλην των K, Na, NH 4 πλην των K, Na, NH 4 πλην των K, Na, NH 4 Θειούχα ( S ) πλην των K, Na, NH 4, Ba, Ca, Mg Φθοριούχα ( F ) πλην των K, Na, NH 4, Ag Eπίσης τα: AgX, CuX, HgX, PbX, όπου X = Cl, Br, I Aπό τα θειικά µόνο τα: BaSO 4, CaSO 4, PbSO 4 α) Τα άλατα που περιέχουν K, Na, NH 4 είναι γενικά ευδιάλυτα. Τα όξινα ανθρακικά και τα δισόξινα φωσφορικά είναι ευδιάλυτα σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα ουδέτερα. β) Στα προϊόντα των αντιδράσεων αυτών, αν έχουµε HSO, HCO 3 3, NH 4 OH, επειδή είναι ασταθείς ενώσεις διασπώνται αµέσως µόλις σχηµατισθούν και δίνουν αντίστοιχα: SO H O, CO H O, NH H O. 3 γ) Στην αντίδραση ΒΑΣΗ ΑΛΑΣ µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στη θέση της βάσης την NH 3. Η αντίδραση αυτή όµως επειδή γίνεται µόνο σε διάλυµα στο αριστερό µέλος προσθέτουµε νερό µε συντελεστή ίσον µε αυτή της NH 3. Οι αντιδράσεις αυτές είναι πάντοτε δυνατές γιατί προκύπτει δυσδιάλυτη βάση.

6 FeCl 3NH 3H O Fe OH 3NH Cl π.χ. ( ) Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που σχηµατίζονται ευδιάλυτα υδροξείδια Ba OH ). (NaOH, KOH, LiOH Ca( OH), ( ) ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΣΕΩΣ (όπου εξουδετερώνονται τόσο οι όξινες ιδιότητες που οφείλονται στο κατιόν H όσο και οι βασικές ιδιότητες που οφείλονται στο ανιόν OH. Οι αντιδράσεις αυτές είναι είδος αντιδράσεων διπλής αντικαταστάσεως. ÏÎÕ ÂÁÓÇ ÁËÁÓ ÍÅÑÏ (1) π.χ. HCl NaOH NaCl H O ÏÎÕ ÁÍÕÄÑÉÔÇÓ ÂÁÓÅÙÓ ÁËÁÓ ÍÅÑÏ () π.χ. HClO Na O NaClO H O 3 3 ÂÁÓÇ ÁÍÕÄÑÉÔÇÓ ÏÎÅÏÓ ÁËÁÓ ÍÅÑÏ (3) Mg OH SO MgSO H O π.χ. ( ) 3 4 ÁÍÕÄÑÉÔÇÓ ÏÎÅÏÓ ÁÍÕÄÑÉÔÇÓ ÂÁÓÅÙÓ ÁËÁÓ (4) π.χ. SO 3 Na O Na SO 4 Παρατηρήσεις: α) Στις περιπτώσεις (), (3), και (4) για να βρούµε ποιο άλας σχηµατίζεται, θα υποθέσουµε ότι αντί του ανυδρίτη έχουµε το αντίστοιχο οξύ ή βάση και θα κάνουµε την αντίδραση όπως στη περίπτωση (1). SO Ca OH CaSO H O π.χ. ( ) 3 4 Για να βρω το άλας που σχηµατίζεται παίρνω την αντίδραση ( ) HSO CaOH CaSO HO 4 4 Άρα το άλας που σχηµατίζεται είναι το CaSO 4, το τοποθετώ στα προϊόντα της αντίδρασης που έχω και µε βάση αυτά που ξέρω συµπληρώνω µε τα υπόλοιπα προϊόντα και τους συντελεστές. Εξουδετέρωση της αµµωνίας ( NH 3 ): Eπειδή στο µόριο της δεν έχει οξυγόνο όταν αντιδρά µε τα οξέα δεν δίνει νερό. π.χ. ( ) NH H SO NH SO β) Οι ανυδρίτες όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν τα σώµατα από τα οποία προέρχονται: ÏÎÉÍÏÓ ÁÍÕÄÑÉÔÇÓ ÇÏ ÏÎÕ π.χ. SO3 HO HSO 4 NO 5 HO HNO3 ΟΞΙΝΟΙ ΑΝΥ ΡΙΤΕΣ είναι τα οξείδια των αµέταλλων. Εξαιρούνται: SiO, B O 3 που είναι αδιάλυτα στο νερό. Το CO και το SO αντιδρούν ελάχιστα στο νερό και για τις αντιδράσεις αυτές έχουµε: CO H O H CO SO 3 H O H SO Tα δε οξέα δεν έχουν αποµονωθεί. 3

7 ÁÍÕÄÑÉÔÇÓ ÂÁÓÅÙÓ ÇÏ ÂÁÓÇ Οι περισσότεροι ανυδρίτες δεν διαλύονται στο νερό και γι αυτό δεν αντιδρούν. Li O, K O, Na O, CaO, BaO, MgO 8. Αντιδράσεις οξειδoαναγωγής α) Αντιδράσεις σύνθεσης µιας ένωσης από τα στοιχεία της. 1 π.χ. Mg O MgO Cu S CuS β) Αντιδράσεις διάσπασης µιας ένωσης σε δύο ή περισσότερα προϊόντα, από τα οποία τουλάχιστον ένα είναι ελεύθερο στοιχείο. 1 π.χ. KNO KNO O 3 γ) Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης. M ÂÃ ÌÃ Â (Μ=µέταλλο) Á ÂÃ ÁÃ Â (Α=αµέταλλο) Ένα στοιχείο µπορεί να αντικαταστήσει ένα άλλο µόνο αν είναι δραστικότερο απ, αυτό. Η σειρά δραστικότητας των στοιχείων φαίνεται πιο κάτω: Μέταλλα. [K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au] Μείωση δραστικότητας = µείωση αναγωγικού χαρακτήρα Αµέταλλα: [F, O 3, Cl, Br, O, I, S] Μείωση δραστικότητας = µείωση οξειδωτικού χαρακτήρα. ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Πρακτικοί κανόνες για την εύρεση των προϊόντων: Κάθε αµέταλλο (, Br I, S, P, C, As,..) Cl, κ α ή οξείδιο αµέταλλου όταν οξειδώνεται και στην αντίδραση υπάρχει νερό δίνει το αντίστοιχο οξύ (µε την κατάληξη ικό οξύ), ενώ όταν δεν υπάρχει νερό δίνει το αντίστοιχο στο οποίο το αµέταλλο έχει το µεγαλύτερο Α.Ο. Κάθε µέταλλο ή οξείδιο µετάλλου όταν οξειδώνεται σε όξινο περιβάλλον δίνει το αντίστοιχο άλας µε το µεγαλύτερο Α.Ο., διαφορετικά δίνει οξείδιο. Τα υδραλογόνα και τα αλογονούχα άλατα των µετάλλων όταν οξειδώνονται δίνουν ελεύθερο αλογόνο, ενώ τα άλατα των µετάλλων στα οποία το µέταλλο βρίσκεται µε το µικρότερο Α.Ο. όταν οξειδώνονται δίνουν τα αντίστοιχα άλατα µε το µεγαλύτερο Α.Ο. Το H S όταν οξειδώνεται δίνει θείο, τα θειούχα άλατα δίνουν θειικά, τα οξέα και τα άλατα που το όνοµά τους λήγει σε ώδες δίνουν οξέα και άλατα µε την κατάληξη ικό και το H O όταν οξειδώνεται δίνει ελεύθερο O.

8 Κυριότερες οµόλογες σειρές άκυκλων οργανικών ενώσεων Όνοµα Χαρακτηριστική οµάδα Γενικός µοριακός τύπος Αλκάνια - H, v 1 Αλκένια Αλκίνια Αλκαδιένια Κορεσµένες µονοσθενείς Αλκοόλες Κορεσµένοι µονοσθενείς Αιθέρες Κορεσµένες µονοσθενείς Αλδεϋδες Κορεσµένοι µονοσθενείς Κετόνες v RH Κατάληξη ονόµατος -ιο C = C v, v -ιο C C H, v v C = C...C = C H, v 3 v C OH v O, v 1 Υδροξύλιο ή ROH C O C v O, v Αιθεροµ άδα R O ή 1 R CH = O vo, v 1 Αλδεϋδοµ άδα ή RCH = O C C C O Κετονοµάδα C ή v H v O, v 3 R1 C R O -ιο -ιο -όλη Αιθέρας -άλη -όνη Κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά Οξέα Κορεσµένοι µονοσθενείς Εστέρες Κορεσµένα Αλκυλαλογονίδια Κορεσµένες πρωτοταγείς Αµίνες Κορεσµένα Νιτρίλια Αντιδραστήρια Grignard -COOH Καρβοξύλιο -COOC- Εστεροµάδα -C-X Αλογόνο(F,Cl,Br,I) Αµινοµ άδα vo, v 1 ή RCOOH vo, v ή R 1 COOR v 1X, v 1 ή R X C NH H NH, v 1 v 1 ή R NH C N v 1CN, v 0 Kυάνιο ή R CN C MgX H MgX, v 1 v 1 ή R MgX -ικό οξύ -ικός εστέρας Όνοµα Χ-όνοµα R Αµίνη Νιτρίλιο Όνοµα R µαγνήσιο όνοµα Χ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ taexeiola.gr ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΟ : Το µικρότερο σωµατίδιο της συγκροτηµένης ύλης που : α) διατηρεί τις ιδιότητες ενός στοιχείου β) παίρνει µέρος στο σχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:NIKOΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ

ΧΗΜΕΙΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:NIKOΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ ΧΗΜΕΙΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:NIKOΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ 2 ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος 1 Web page www.a8eno.gr e-ail vrentzou@a8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή a8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Στοιχειομετρία Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων . Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων Ένας πολύ μεγάλος αριθμός χημικών αντιδράσεων λαμβάνει χώρα εντός υδατικών διαλυμάτων. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι λογικό, αναλογιζόμενος ότι το νερό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα