ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Αριστοτέλους 27 Τ.Κ.: Πληροφορίες: LADOPOULOS ANESTIS Τηλέφωνο: Fax: Θεσσαλονίκη,18/12/2015 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία INTELLIGENT ENTERTAINMENT OE, το διακριτικό τίτλο INTELLIGENT ENTERTAINMENT Ο.Ε. και αριθμόγεμη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι : Την 18/12/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , το από 30/11/2015 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6,8,5,2, του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «INTELLIGENT ENTERTAINMENT OE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Με Εντολή Προέδρου H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: INTELLIGENT ENTERTAINMENT Ο.Ε. ΚΟΜΝΗΝΩΝ 22,54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΣΑΚΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Intelligent Entertainment O.E.» (ΑΦΜ ) Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 30/11/2015, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Γεωργίου ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ του Βασιλείου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Χ. Τρικούπη αρ. 31, κατόχου του υπ αριθ. ΑΜ / Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Α Μενεμένης, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ιωνίας 2. Βασιλείου ΠΑΝΤΣΑΚΗ του Χρήστου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίας Σοφίας αρ. 89, κατόχου του υπ αριθ. ΑΚ / Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Άνω Πόλης, με ΑΦΜ της Δ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και 3. Λεωνίδα ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ του Σταύρου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μ. Ανδρόνικου αρ. 3, κατόχου του υπ αριθ. ΑΚ / Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Πολίχνης Ευκαρπίας, με ΑΦΜ της Ε ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και 4. Γεώργιο ΔΟΥΛΟΥ του Θεολόγη, κατοίκου Βέροιας επί της οδού Ήρας αρ.12, κατόχου του υπ αριθμ. ΑΖ329054/ Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Βέροιας, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Βέροιας, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

3 Δυνάμει του από ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης συνεστήθη μεταξύ των τριών πρώτων συμβαλλομένων ομόρρυθμη εταιρία υπό την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΣΑΚΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IΝΤELLIGENT ENTERTAIΝMENT O.E.» («Ιντέλιτζεντ Εντερτέιμεντ Ο.Ε.»), με έδρα το επί της οδού Κομνηνών αρ.22 μίσθιο κατάστημα και διάρκεια αόριστη. Σκοπός της εταιρίας περιληπτικά ήταν η έναρξη και λειτουργία καταστημάτων ψυχαγωγικών παιγνίων ανηλίκων και ενηλίκων, ανάπτυξη, εμπορία, μίσθωση και δικαιόχρηση καινοτόμου λογισμικού, υπηρεσίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, έρευνας, εμπορίας χονδρικής και λιανικής Η/Υ, κ.λ.π.. Κεφάλαιο ορίσθηκε το ποσό των ευρώ, εισφερθέν κατά 35% από το Γεώργιο Μιχαηλίδη, 35% από τον Βασίλειο Παντσάκη και 30% από τον Λεωνίδα Φιλιππίδη, με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής εκάστου των εταίρων στις κερδοζημίες και διαχειριστές άπαντες οι εταίροι. ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι Γεώργιος Μιχαηλίδης του Βασιλείου, Βασίλειος Παντσάκης του Χρήστου, Λεωνίδας Φιλιππίδης του Σταύρου και Γεώργιος Δούλου του Θεολόγη, συμφωνούν στα εξής: 1) Αποφασίζεται η είσοδος νέου εταίρου στην εταιρία και συγκεκριμένα του τέταρτου των συμβαλλομένων Γεωργίου Δούλου υπό την ιδιότητά του ως ομορρύθμου εταίρου. Ειδικότερα, καθένας από τους τρεις πρώτους συμβαλλόμενους, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Βασίλειος Παντσάκης και Λεωνίδας Φιλιππίδης εκχωρούν και μεταβιβάζουν εκ του εταιρικού τους μεριδίου ποσοστό 5% στον νέο εταίρο και τέταρτο των συμβαλλομένων, Γεώργιο Δούλου λαμβάνοντας την αξία του μεριδίου τους από τον τελευταίο σε μετρητά.

4 Κατόπιν δε των ανωτέρω, τροποποιούνται και τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της εταιρίας επομένως τροποποιούνται αντίστοιχα και τα άρθρα 5 «κεφάλαιο» και 8 «συμμετοχή στις κερδοζημίες» του καταστατικού της εταιρίας και πλέον το ομόρρυθμο μέλος Γεώργιος Μιχαηλίδης συμμετέχει κατά ποσοστό 30% έχοντας εισφέρει σε μετρητά στην εταιρία το ποσό των 9.000,00, το ομόρρυθμο μέλος Βασίλειος Παντσάκης συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 30% έχοντας εισφέρει στην εταιρία σε μετρητά το ποσό των 9.000,00, το ομόρρυθμο μέλος Λεωνίδας Φιλιππίδης συμμετέχει κατά 25% έχοντας εισφέρει στην εταιρία σε μετρητά το ποσό των 7.500,00 και το ομόρρυθμο μέλος Γεώργιος Δούλου με ποσοστό 15% εισφέροντας στην εταιρία μετρητά το ποσό των 4.500,00. 2) Τροποποιείται το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας, ήτοι η επωνυμία της και συγκεκριμένα άπαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι αποφασίζουν την επωνυμία από «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΣΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε «Ιntelligent Entertainment Ο.Ε.», όπως επίσης και το διακριτικό τίτλο από «ΙNTELLIGENT ENTERTAIΝMENT Ο.Ε.» σε «Ιntelligent Entertainment». 3) Κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Intelligent Entertainment Ο.Ε.» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Intelligent Entertainment Ο.Ε.» ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 ΕΥΡΩ

5 (ΑΦΜ ) Άρθρο 1ο Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος Η εταιρία φέρει την επωνυμία «Intelligent Entertainment Ο.Ε.», με την οποία και θα εμφανίζεται ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Ταμειακής, Τελωνειακής, Δημοτικής Αρχής, ενώπιον κάθε Τράπεζας και κάθε φύσης Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όπως και ενώπιον τρίτων. Η εταιρία συναλλάσσεται και χρησιμοποιεί ως διακριτικό της τίτλο τη φράση «Intelligent Entertainment» («Ιντέλιτζεντ Εντερτέινμεντ Ο.Ε.»). Άρθρο 2ο Έδρα - Υποκαταστήματα Έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το μίσθιο κατάστημα επί της οδού Κομνηνών αρ. 22. Η εταιρία έχει δικαίωμα μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων να ιδρύσει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να μεταφέρει τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις της ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Άρθρο 3ο Σκοπός Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι: 1) η έναρξη και λειτουργία καταστημάτων παιγνίων ενηλίκων και ανηλίκων, ανάπτυξη, εμπορία, μίσθωση και δικαιόχρηση καινοτόμου λογισμικού έντασης γνώσης για την εκτέλεση παιγνίων ενηλίκων και ανηλίκων, υπηρεσίες

6 εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εν γένει ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών και πολιτιστικών. Υπηρεσίες έρευνας και βιομηχανικής ανάλυσης. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού Η/Υ, τεχνική και μηχανολογική υποστήριξη και αναβάθμιση σχετικών προγραμμάτων. Εμπορία χονδρική και λιανική Η/Υ, αναλωσίμων και περιφερειακών. Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, 2) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, κατασκευή, ανακατασκευή, ανακαίνιση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους ακινήτων, κατοικιών, πολυκατοικιών, βιομηχανικών κτιρίων, τουριστικών εγκαταστάσεων και ξενοδοχείων και, γενικά, κάθε είδους οικοδομημάτων είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρίας είτε σε ακίνητα ιδιοκτησίας ή χρήσης άλλων προσώπων με εργολαβική αμοιβή ή με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, 3) η ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, να κατασκευάσουν ως εργολάβοι σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρίας και με το σύστημα της αντιπαροχής ή με άλλη εργολαβική αμοιβή οποιασδήποτε φύσης κτίριο, 4) η ανάληψη και η εκτέλεση κάθε είδους δομικών έργων και κατασκευών, ανακατασκευών, ανακαινίσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και έργων του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών ή των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κ.λ.π., 5) η εκπόνηση των σχετικών μελετών, αρχιτεκτονικών σχεδίων, στατικών υπολογισμών και προϋπολογισμών, που απαιτούνται για τα παραπάνω έργα, καθώς και η επίβλεψη των έργων αυτών, 6) η αξιοποίηση, η εκμετάλλευση και η διαχείριση κάθε είδους ακινήτων και επιχειρήσεων με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε νομική μορφή (π.χ. μίσθωση, υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση, κλπ), της ανωτέρω απαρίθμησης ούσης ενδεικτικής και όχι αποκλειστικής.

7 Άρθρο 4ο Διάρκεια Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε αόριστη και άρχεται από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 5ο Κεφάλαιο Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 ) ευρώ, το οποίο εισέφεραν οι ομόρρυθμοι εταίροι, στο οποίο αυτοί συμμετέχουν ως ακολούθως: 1) ο Γεώργιος Μιχαηλίδης με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου, 2) ο Βασίλειος Παντσάκης με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου, 3) ο Λεωνίδας Φιλιππίδης με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του εταιρικού κεφαλαίου και 4) ο Γεώργιος Δούλου με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Το κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί, εφόσον το απαιτήσουν οι εργασίες της εταιρίας, μόνον κατόπιν κοινής έγγραφης συμφωνίας των εταίρων και όχι μονομερώς από κάθε εταίρο, υποβαλλόμενης της συμφωνίας αυτής στις υπό του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις. Καθένας από τους εταίρους υποχρεούται να παρέχει και την προσωπική του εργασία καθ όλη τη διάρκεια της εταιρίας άνευ ιδιαίτερης αμοιβής. Εισφορές: Για την κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου εισφέρει: α) ο Γεώργιος Μιχαηλίδης εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 ) με την καταβολή μετρητών, β) ο Βασίλειος Παντσάκης εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 ) με την καταβολή μετρητών, γ) ο Λεωνίδας Φιλιππίδης επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 ) με την καταβολή μετρητών και δ) ο Γεώργιος Δούλου τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00 ) ευρώ με την καταβολή μετρητών.

8 Άρθρο 6ο Διεύθυνση - Εκπροσώπηση - Διαχείριση Η εταιρία διευθύνεται και εκπροσωπείται από όλους τους εταίρους, ήτοι τον τον Βασίλειο Παντσάκη, τον Γεώργιο Μιχαηλίδη, τον Λεωνίδα Φιλιππίδη και το Γεώργιο Δούλου, οι οποίοι καθίστανται προς τούτο προσωπικά υπεύθυνοι για την λειτουργία και εκμετάλλευση της εταιρίας. Οι εταίροι θα εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δημοτικής, Φορολογικής Αρχής, ενώπιον πάσης φύσεως Οργανισμών, δημοσίων και ιδιωτικών, τραπεζών ημεδαπών και αλλοδαπών, ενώπιον παντός νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως και ενώπιον τρίτων υπό την ανωτέρω επωνυμία, ενεργούντων είτε από κοινού είτε κατ ιδίαν έκαστος. Τέλος, οι εταίροι θα διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις, ενεργούντες προς τούτο κάθε πράξη αναγόμενη στη διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας και ειδικότερα δύνανται αυτοί να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, να συνάπτουν συμβάσεις με Ασφαλιστικά Ταμεία, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για λογαριασμό της εταιρίας, να συνάπτουν συμβάσεις αγοράς ή πώλησης εμπορευμάτων και κινητών πραγμάτων αναγκαίων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, να προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλληλικό προσωπικό, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν πιστωτικούς τίτλους και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγόμενη στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας προς τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, θέτοντας όμως κάτω από την υπογραφή τους τη σφραγίδα της εταιρίας, ενεργούντες είτε από κοινού είτε κατ ιδίαν έκαστος. Ειδικά ως προς τις αναλήψεις χρημάτων από τις Τράπεζες και από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ως και από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, θα γίνονται από τους παραπάνω διαχειριστές που θα ενεργούν είτε από κοινού είτε και χωριστά, στην περίπτωση αυτή όμως δηλαδή όταν είναι μόνον ο ένας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση και από τους άλλους δύο εταίρους θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην οποία και θα καθορίζεται ειδικά η συγκεκριμένη πράξη για την εκτέλεση της οποίας δίδεται

9 η εξουσιοδότηση. Η ίδια πρακτική θα τηρείται για την είσπραξη εμβασμάτων, επιταγών κλπ. Ταμίες της εταιρίας ορίζονται άπαντες οι εταίροι, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σε κάθε ζήτηση να αποδίδουν αναλυτικό λογαριασμό και να διαφωτίζουν ο ένας τον άλλον για την κατάσταση του ταμείου της εταιρίας. Άρθρο 7ο Περιορισμός διαχειριστικών πράξεων Οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή σύμβαση η οποία δεσμεύει την εταιρία και δημιουργεί υποχρεώσεις σε βάρος της για να είναι έγκυρη και δεσμευτική για την εταιρία πρέπει να φέρει τις υπογραφές όλων των εταίρων, άλλως αυτή ουδεμία έννομη συνέπεια συνεπάγεται για την εταιρία. Επιπλέον, σε όλες τις συναπτόμενες για λογαριασμό της εταιρίας συμβάσεις πρέπει να τίθεται η σφραγίδα της εταιρίας κάτω από τις υπογραφές των εταίρων-διαχειριστών. Άρθρο 8ο Συμμετοχή στις κερδοζημίες Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες που προκύπτουν από την λειτουργία της εταιρίας, ορίζεται κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι σε 30% για τον Γεώργιο Μιχαηλίδη, 30% για τον Βασίλειο Παντσάκη, 25% για τον Λεωνίδα Φιλιππίδη και 15% για το Γεώργιο Δούλου. Η διανομή αυτών θα γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω. Άρθρο 9ο Τήρηση βιβλίων και στοιχείων

10 Η εταιρία υποχρεούται να τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και φορολογικά στοιχεία, τα οποία θα τηρούν είτε οι εταίροι είτε επιφορτισμένος προς τούτο λογιστής εξ ονόματος της εταιρίας. Έκαστος των εταίρων θα έχει το δικαίωμα ελέγχου των προβλεπόμενων βιβλίων και γενικά τον έλεγχο των εταιρικών εργασιών καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου της εταιρίας. Άρθρο 10ο Διαχειριστική περίοδος Η διαχειριστική περίοδος ορίζεται ετήσια. Άρχεται την 1 η Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου θα συντάσσεται ισολογισμός και αν προκύπτουν κέρδη αυτά θα διανέμονται μεταξύ των εταίρων. Η υπογραφή του ισολογισμού από τους εταίρους έχει την έννοια της απόλυτης αναγνώρισης κάθε πράξης και ενέργειας των εταίρων για τις εγγραφές του ισολογισμού, τις οποίες δεν θα δικαιούνται να αμφισβητούν μετά την υπογραφή του, εκτός από την περίπτωση λογιστικού λάθους ή φανερής πλάνης. Πρόχειρος ισολογισμός της εταιρίας θα συντάσσεται και στο τέλος κάθε μήνα και εφόσον έχουν πληρωθεί οι τρέχουσες υποχρεώσεις της και υπάρχει ενεργητικό, κατόπιν απόφασης των εταίρων μπορούν να γίνουν απολήψεις των εταίρων για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβίωσής τους. Οι απολήψεις γίνονται έναντι μελλοντικών κερδών και θα συμψηφίζονται στα κέρδη, που δικαιούται κάθε εταίρος στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Άρθρο 11 Υποχρέωση μη ανταγωνισμού

11 Τόσο οι διαχειριστές όσο και οι άλλοι τυχόν εταίροι απαγορεύεται να ενεργούν ανταγωνιστικές πράξεις επιζήμιες προς τον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρίας. Απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση των συνεταίρων τους να ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις ή να γίνουν μέλη σε άλλη εταιρία με όμοιο ή παρόμοιο αντικείμενο εργασιών. Στην περίπτωση δημιουργίας ανταγωνισμού ή συμμετοχής -άνευ της παραπάνω συναίνεσης των συνεταίρων - σε άλλη εταιρία, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έχει το ίδιο με την παρούσα εταιρία σκοπό, τότε χάνει το ποσοστό του στην επιχείρηση, χωρίς δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση κερδών αλλά ούτε το αρχικό κεφάλαιο και υποχρεωτικά αποχωρεί, το δε ποσοστό συμμετοχής του μοιράζεται στους άλλους συνεταίρους, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής τους. Άρθρο 12ο Απαγόρευση πώλησης μεριδίου Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 11 του παρόντος, απαγορεύεται η πώληση του μεριδίου της εταιρίας σε άλλον χωρίς την συνυπογραφή απάντων των εταίρων και γνωστοποίηση τροποποίησης της εταιρίας στο ΓΕ.ΜΗ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ο αποχωρών εταίρος θα λάβει σε μετρητά χρήματα το ισάξιο ολόκληρης της εταιρικής του μερίδας, από ότι τυχόν αυτή θα αποτελείται δηλαδή από χρήματα και ποσοστό στα κινητά και ακίνητα και άϋλη αξία κ.λ.π. τα οποία επίσης θα αποτιμηθούν σε χρήματα. Σε κάθε περίπτωση θα προτιμηθούν κατ αρχήν οι υπάρχοντες ήδη εταίροι, εάν επιθυμούν την αγορά (απορρόφηση) του πωλούμενου εταιρικού μεριδίου. Άρθρο 13ο Λύση της εταιρίας Η εταιρία δύναται να λυθεί οποτεδήποτε είτε με κοινή συμφωνία των εταίρων είτε με καταγγελία από οποιαδήποτε των εταίρων, για σπουδαίο λόγο, είτε λόγω πτώχευσης, είτε με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου,

12 εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην περίπτωση της καταγγελίας από οποιονδήποτε των εταίρων, η λειτουργία του καταστήματος δεν περατούται αλλά συνεχίζεται από τους εναπομείναντες εταίρους, ενώ στην περίπτωση της πτώχευσης, συμπτωχεύουν μαζί και οι εταίροι. Σε κάθε περίπτωση δεν λύεται η εταιρία λόγω θανάτου οποιουδήποτε των εταίρων, καθώς στην περίπτωση αυτή η εταιρία θα συνεχιστεί από τους επιζώντες εταίρους και τους κληρονόμους του αποβιώσαντος. Άρθρο 14ο Εκκαθάριση Μετά τη λύση της εταιρίας καθ οιονδήποτε από τους άνω αναφερόμενους τρόπους, πλην της πτώχευσης, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση αυτής. Εκκαθαριστές ορίζονται όλοι οι εταίροι. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αφού εξοφληθούν οι κάθε φύσεως υποχρεώσεις της εταιρίας, θα διενεργηθεί τελική απογραφή και θα συνταχθεί ισολογισμός, τον οποίο θα υπογράψουν άπαντες οι εταίροι. Το εναπομείναν καθαρό ενεργητικό θα διαμοιραστεί μεταξύ των εταίρων, αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής, άλλως σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων υποχρεώσεων της εταιρίας, θα υποχρεωθούν αυτές να συνεισφέρουν αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής τους προς κάλυψη αυτών. Σε περίπτωση, κατά την οποία ανακύψουν διαφωνίες και αμφισβητήσεις μεταξύ τους ως προς οποιοδήποτε σημείο της εκκαθαρίσεως, αυτή θα διενεργείται από πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και επιλογής των εταίρων. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην υπόδειξη τέτοιου προσώπου, τότε η εκκαθάριση θα διενεργηθεί αποκλειστικά και μόνον από έναν εκκαθαριστή, ο οποίος θα οριστεί με απόφαση των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εταίρου.

13 Άρθρο 15ο Οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια της λειτουργίας της εταιρίας και μεταξύ των εταίρων συνεργασίας δύναται να ρυθμιστεί με ειδική συμφωνία αυτών, η οποία θα προστεθεί ως επιπλέον όρος στο παρόν και θα επικυρωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ως τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 16ο Κάθε διαφορά που θα προκύπτει κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας ή κατά την οποιονδήποτε τρόπο λύση της, θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί συμβιβαστικά, σε αντίθετη περίπτωση όμως θα λύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 17ο Μεταβατικές Διατάξεις: Οποιαδήποτε παράλειψη στο παρόν καταστατικό θα καλύπτεται από τον Εμπορικό Νόμο, τον Αστικό Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις. Αυτά συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και συνέταξαν το παρόν σε έξι (6) όμοια αντίτυπα, τα οποία αναγνώσθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν και έλαβε καθένας τους από ένα, τα δε υπόλοιπα θα κατατεθούν στην αρμόδια ΔΟΥ και στο ΓΕΜΗ, για την κατά νόμο καταχώριση. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 1.. Γεώργιος Μιχαηλίδης 2) Βασίλειος Παντσάκης

14 3). Λεωνίδας Φιλιππίδης 4)..Γεώργιος Δούλου

15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΣΑΚΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Intelligent Entertainment O.E.» (ΑΦΜ ) Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 30/11/2015, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Γεωργίου ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ του Βασιλείου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Χ. Τρικούπη αρ. 31, κατόχου του υπ αριθ. ΑΜ / Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Α Μενεμένης, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ιωνίας 2. Βασιλείου ΠΑΝΤΣΑΚΗ του Χρήστου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίας Σοφίας αρ. 89, κατόχου του υπ αριθ. ΑΚ / Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Άνω Πόλης, με ΑΦΜ της Δ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και 3. Λεωνίδα ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ του Σταύρου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μ. Ανδρόνικου αρ. 3, κατόχου του υπ αριθ. ΑΚ / Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Πολίχνης Ευκαρπίας, με ΑΦΜ της Ε ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και 4. Γεώργιο ΔΟΥΛΟΥ του Θεολόγη, κατοίκου Βέροιας επί της οδού Ήρας αρ.12, κατόχου του υπ αριθμ. ΑΖ329054/ Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Βέροιας, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Βέροιας, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

16 Δυνάμει του από ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης συνεστήθη μεταξύ των τριών πρώτων συμβαλλομένων ομόρρυθμη εταιρία υπό την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΣΑΚΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IΝΤELLIGENT ENTERTAIΝMENT O.E.» («Ιντέλιτζεντ Εντερτέιμεντ Ο.Ε.»), με έδρα το επί της οδού Κομνηνών αρ.22 μίσθιο κατάστημα και διάρκεια αόριστη. Σκοπός της εταιρίας περιληπτικά ήταν η έναρξη και λειτουργία καταστημάτων ψυχαγωγικών παιγνίων ανηλίκων και ενηλίκων, ανάπτυξη, εμπορία, μίσθωση και δικαιόχρηση καινοτόμου λογισμικού, υπηρεσίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, έρευνας, εμπορίας χονδρικής και λιανικής Η/Υ, κ.λ.π.. Κεφάλαιο ορίσθηκε το ποσό των ευρώ, εισφερθέν κατά 35% από το Γεώργιο Μιχαηλίδη, 35% από τον Βασίλειο Παντσάκη και 30% από τον Λεωνίδα Φιλιππίδη, με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής εκάστου των εταίρων στις κερδοζημίες και διαχειριστές άπαντες οι εταίροι. ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι Γεώργιος Μιχαηλίδης του Βασιλείου, Βασίλειος Παντσάκης του Χρήστου, Λεωνίδας Φιλιππίδης του Σταύρου και Γεώργιος Δούλου του Θεολόγη, συμφωνούν στα εξής: 1) Αποφασίζεται η είσοδος νέου εταίρου στην εταιρία και συγκεκριμένα του τέταρτου των συμβαλλομένων Γεωργίου Δούλου υπό την ιδιότητά του ως ομορρύθμου εταίρου. Ειδικότερα, καθένας από τους τρεις πρώτους συμβαλλόμενους, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Βασίλειος Παντσάκης και Λεωνίδας Φιλιππίδης εκχωρούν και μεταβιβάζουν εκ του εταιρικού τους μεριδίου ποσοστό 5% στον νέο εταίρο και τέταρτο των συμβαλλομένων, Γεώργιο Δούλου λαμβάνοντας την αξία του μεριδίου τους από τον τελευταίο σε μετρητά.

17 Κατόπιν δε των ανωτέρω, τροποποιούνται και τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της εταιρίας επομένως τροποποιούνται αντίστοιχα και τα άρθρα 5 «κεφάλαιο» και 8 «συμμετοχή στις κερδοζημίες» του καταστατικού της εταιρίας και πλέον το ομόρρυθμο μέλος Γεώργιος Μιχαηλίδης συμμετέχει κατά ποσοστό 30% έχοντας εισφέρει σε μετρητά στην εταιρία το ποσό των 9.000,00, το ομόρρυθμο μέλος Βασίλειος Παντσάκης συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 30% έχοντας εισφέρει στην εταιρία σε μετρητά το ποσό των 9.000,00, το ομόρρυθμο μέλος Λεωνίδας Φιλιππίδης συμμετέχει κατά 25% έχοντας εισφέρει στην εταιρία σε μετρητά το ποσό των 7.500,00 και το ομόρρυθμο μέλος Γεώργιος Δούλου με ποσοστό 15% εισφέροντας στην εταιρία μετρητά το ποσό των 4.500,00. 2) Τροποποιείται το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας, ήτοι η επωνυμία της και συγκεκριμένα άπαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι αποφασίζουν την επωνυμία από «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΣΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε «Ιntelligent Entertainment Ο.Ε.», όπως επίσης και το διακριτικό τίτλο από «ΙNTELLIGENT ENTERTAIΝMENT Ο.Ε.» σε «Ιntelligent Entertainment». 3) Κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Intelligent Entertainment Ο.Ε.» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Intelligent Entertainment Ο.Ε.» ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 ΕΥΡΩ

18 (ΑΦΜ ) Άρθρο 1ο Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος Η εταιρία φέρει την επωνυμία «Intelligent Entertainment Ο.Ε.», με την οποία και θα εμφανίζεται ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Ταμειακής, Τελωνειακής, Δημοτικής Αρχής, ενώπιον κάθε Τράπεζας και κάθε φύσης Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όπως και ενώπιον τρίτων. Η εταιρία συναλλάσσεται και χρησιμοποιεί ως διακριτικό της τίτλο τη φράση «Intelligent Entertainment» («Ιντέλιτζεντ Εντερτέινμεντ Ο.Ε.»). Άρθρο 2ο Έδρα - Υποκαταστήματα Έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το μίσθιο κατάστημα επί της οδού Κομνηνών αρ. 22. Η εταιρία έχει δικαίωμα μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων να ιδρύσει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να μεταφέρει τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις της ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Άρθρο 3ο Σκοπός Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι: 1) η έναρξη και λειτουργία καταστημάτων παιγνίων ενηλίκων και ανηλίκων, ανάπτυξη, εμπορία, μίσθωση και δικαιόχρηση καινοτόμου λογισμικού έντασης γνώσης για την εκτέλεση παιγνίων ενηλίκων και ανηλίκων, υπηρεσίες

19 εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εν γένει ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών και πολιτιστικών. Υπηρεσίες έρευνας και βιομηχανικής ανάλυσης. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού Η/Υ, τεχνική και μηχανολογική υποστήριξη και αναβάθμιση σχετικών προγραμμάτων. Εμπορία χονδρική και λιανική Η/Υ, αναλωσίμων και περιφερειακών. Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, 2) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, κατασκευή, ανακατασκευή, ανακαίνιση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους ακινήτων, κατοικιών, πολυκατοικιών, βιομηχανικών κτιρίων, τουριστικών εγκαταστάσεων και ξενοδοχείων και, γενικά, κάθε είδους οικοδομημάτων είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρίας είτε σε ακίνητα ιδιοκτησίας ή χρήσης άλλων προσώπων με εργολαβική αμοιβή ή με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, 3) η ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, να κατασκευάσουν ως εργολάβοι σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρίας και με το σύστημα της αντιπαροχής ή με άλλη εργολαβική αμοιβή οποιασδήποτε φύσης κτίριο, 4) η ανάληψη και η εκτέλεση κάθε είδους δομικών έργων και κατασκευών, ανακατασκευών, ανακαινίσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και έργων του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών ή των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κ.λ.π., 5) η εκπόνηση των σχετικών μελετών, αρχιτεκτονικών σχεδίων, στατικών υπολογισμών και προϋπολογισμών, που απαιτούνται για τα παραπάνω έργα, καθώς και η επίβλεψη των έργων αυτών, 6) η αξιοποίηση, η εκμετάλλευση και η διαχείριση κάθε είδους ακινήτων και επιχειρήσεων με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε νομική μορφή (π.χ. μίσθωση, υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση, κλπ), της ανωτέρω απαρίθμησης ούσης ενδεικτικής και όχι αποκλειστικής.

20 Άρθρο 4ο Διάρκεια Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε αόριστη και άρχεται από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 5ο Κεφάλαιο Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 ) ευρώ, το οποίο εισέφεραν οι ομόρρυθμοι εταίροι, στο οποίο αυτοί συμμετέχουν ως ακολούθως: 1) ο Γεώργιος Μιχαηλίδης με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου, 2) ο Βασίλειος Παντσάκης με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου, 3) ο Λεωνίδας Φιλιππίδης με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του εταιρικού κεφαλαίου και 4) ο Γεώργιος Δούλου με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Το κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί, εφόσον το απαιτήσουν οι εργασίες της εταιρίας, μόνον κατόπιν κοινής έγγραφης συμφωνίας των εταίρων και όχι μονομερώς από κάθε εταίρο, υποβαλλόμενης της συμφωνίας αυτής στις υπό του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις. Καθένας από τους εταίρους υποχρεούται να παρέχει και την προσωπική του εργασία καθ όλη τη διάρκεια της εταιρίας άνευ ιδιαίτερης αμοιβής. Εισφορές: Για την κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου εισφέρει: α) ο Γεώργιος Μιχαηλίδης εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 ) με την καταβολή μετρητών, β) ο Βασίλειος Παντσάκης εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 ) με την καταβολή μετρητών, γ) ο Λεωνίδας Φιλιππίδης επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 ) με την καταβολή μετρητών και δ) ο Γεώργιος Δούλου τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00 ) ευρώ με την καταβολή μετρητών.

21 Άρθρο 6ο Διεύθυνση - Εκπροσώπηση - Διαχείριση Η εταιρία διευθύνεται και εκπροσωπείται από όλους τους εταίρους, ήτοι τον τον Βασίλειο Παντσάκη, τον Γεώργιο Μιχαηλίδη, τον Λεωνίδα Φιλιππίδη και το Γεώργιο Δούλου, οι οποίοι καθίστανται προς τούτο προσωπικά υπεύθυνοι για την λειτουργία και εκμετάλλευση της εταιρίας. Οι εταίροι θα εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δημοτικής, Φορολογικής Αρχής, ενώπιον πάσης φύσεως Οργανισμών, δημοσίων και ιδιωτικών, τραπεζών ημεδαπών και αλλοδαπών, ενώπιον παντός νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως και ενώπιον τρίτων υπό την ανωτέρω επωνυμία, ενεργούντων είτε από κοινού είτε κατ ιδίαν έκαστος. Τέλος, οι εταίροι θα διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις, ενεργούντες προς τούτο κάθε πράξη αναγόμενη στη διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας και ειδικότερα δύνανται αυτοί να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, να συνάπτουν συμβάσεις με Ασφαλιστικά Ταμεία, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για λογαριασμό της εταιρίας, να συνάπτουν συμβάσεις αγοράς ή πώλησης εμπορευμάτων και κινητών πραγμάτων αναγκαίων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, να προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλληλικό προσωπικό, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν πιστωτικούς τίτλους και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγόμενη στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας προς τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, θέτοντας όμως κάτω από την υπογραφή τους τη σφραγίδα της εταιρίας, ενεργούντες είτε από κοινού είτε κατ ιδίαν έκαστος. Ειδικά ως προς τις αναλήψεις χρημάτων από τις Τράπεζες και από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ως και από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, θα γίνονται από τους παραπάνω διαχειριστές που θα ενεργούν είτε από κοινού είτε και χωριστά, στην περίπτωση αυτή όμως δηλαδή όταν είναι μόνον ο ένας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση και από τους άλλους δύο εταίρους θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην οποία και θα καθορίζεται ειδικά η συγκεκριμένη πράξη για την εκτέλεση της οποίας δίδεται

22 η εξουσιοδότηση. Η ίδια πρακτική θα τηρείται για την είσπραξη εμβασμάτων, επιταγών κλπ. Ταμίες της εταιρίας ορίζονται άπαντες οι εταίροι, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σε κάθε ζήτηση να αποδίδουν αναλυτικό λογαριασμό και να διαφωτίζουν ο ένας τον άλλον για την κατάσταση του ταμείου της εταιρίας. Άρθρο 7ο Περιορισμός διαχειριστικών πράξεων Οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή σύμβαση η οποία δεσμεύει την εταιρία και δημιουργεί υποχρεώσεις σε βάρος της για να είναι έγκυρη και δεσμευτική για την εταιρία πρέπει να φέρει τις υπογραφές όλων των εταίρων, άλλως αυτή ουδεμία έννομη συνέπεια συνεπάγεται για την εταιρία. Επιπλέον, σε όλες τις συναπτόμενες για λογαριασμό της εταιρίας συμβάσεις πρέπει να τίθεται η σφραγίδα της εταιρίας κάτω από τις υπογραφές των εταίρων-διαχειριστών. Άρθρο 8ο Συμμετοχή στις κερδοζημίες Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες που προκύπτουν από την λειτουργία της εταιρίας, ορίζεται κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι σε 30% για τον Γεώργιο Μιχαηλίδη, 30% για τον Βασίλειο Παντσάκη, 25% για τον Λεωνίδα Φιλιππίδη και 15% για το Γεώργιο Δούλου. Η διανομή αυτών θα γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω. Άρθρο 9ο Τήρηση βιβλίων και στοιχείων

23 Η εταιρία υποχρεούται να τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και φορολογικά στοιχεία, τα οποία θα τηρούν είτε οι εταίροι είτε επιφορτισμένος προς τούτο λογιστής εξ ονόματος της εταιρίας. Έκαστος των εταίρων θα έχει το δικαίωμα ελέγχου των προβλεπόμενων βιβλίων και γενικά τον έλεγχο των εταιρικών εργασιών καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου της εταιρίας. Άρθρο 10ο Διαχειριστική περίοδος Η διαχειριστική περίοδος ορίζεται ετήσια. Άρχεται την 1 η Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου θα συντάσσεται ισολογισμός και αν προκύπτουν κέρδη αυτά θα διανέμονται μεταξύ των εταίρων. Η υπογραφή του ισολογισμού από τους εταίρους έχει την έννοια της απόλυτης αναγνώρισης κάθε πράξης και ενέργειας των εταίρων για τις εγγραφές του ισολογισμού, τις οποίες δεν θα δικαιούνται να αμφισβητούν μετά την υπογραφή του, εκτός από την περίπτωση λογιστικού λάθους ή φανερής πλάνης. Πρόχειρος ισολογισμός της εταιρίας θα συντάσσεται και στο τέλος κάθε μήνα και εφόσον έχουν πληρωθεί οι τρέχουσες υποχρεώσεις της και υπάρχει ενεργητικό, κατόπιν απόφασης των εταίρων μπορούν να γίνουν απολήψεις των εταίρων για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβίωσής τους. Οι απολήψεις γίνονται έναντι μελλοντικών κερδών και θα συμψηφίζονται στα κέρδη, που δικαιούται κάθε εταίρος στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Άρθρο 11 Υποχρέωση μη ανταγωνισμού

24 Τόσο οι διαχειριστές όσο και οι άλλοι τυχόν εταίροι απαγορεύεται να ενεργούν ανταγωνιστικές πράξεις επιζήμιες προς τον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρίας. Απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση των συνεταίρων τους να ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις ή να γίνουν μέλη σε άλλη εταιρία με όμοιο ή παρόμοιο αντικείμενο εργασιών. Στην περίπτωση δημιουργίας ανταγωνισμού ή συμμετοχής -άνευ της παραπάνω συναίνεσης των συνεταίρων - σε άλλη εταιρία, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έχει το ίδιο με την παρούσα εταιρία σκοπό, τότε χάνει το ποσοστό του στην επιχείρηση, χωρίς δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση κερδών αλλά ούτε το αρχικό κεφάλαιο και υποχρεωτικά αποχωρεί, το δε ποσοστό συμμετοχής του μοιράζεται στους άλλους συνεταίρους, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής τους. Άρθρο 12ο Απαγόρευση πώλησης μεριδίου Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 11 του παρόντος, απαγορεύεται η πώληση του μεριδίου της εταιρίας σε άλλον χωρίς την συνυπογραφή απάντων των εταίρων και γνωστοποίηση τροποποίησης της εταιρίας στο ΓΕ.ΜΗ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ο αποχωρών εταίρος θα λάβει σε μετρητά χρήματα το ισάξιο ολόκληρης της εταιρικής του μερίδας, από ότι τυχόν αυτή θα αποτελείται δηλαδή από χρήματα και ποσοστό στα κινητά και ακίνητα και άϋλη αξία κ.λ.π. τα οποία επίσης θα αποτιμηθούν σε χρήματα. Σε κάθε περίπτωση θα προτιμηθούν κατ αρχήν οι υπάρχοντες ήδη εταίροι, εάν επιθυμούν την αγορά (απορρόφηση) του πωλούμενου εταιρικού μεριδίου. Άρθρο 13ο Λύση της εταιρίας Η εταιρία δύναται να λυθεί οποτεδήποτε είτε με κοινή συμφωνία των εταίρων είτε με καταγγελία από οποιαδήποτε των εταίρων, για σπουδαίο λόγο, είτε λόγω πτώχευσης, είτε με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου,

25 εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην περίπτωση της καταγγελίας από οποιονδήποτε των εταίρων, η λειτουργία του καταστήματος δεν περατούται αλλά συνεχίζεται από τους εναπομείναντες εταίρους, ενώ στην περίπτωση της πτώχευσης, συμπτωχεύουν μαζί και οι εταίροι. Σε κάθε περίπτωση δεν λύεται η εταιρία λόγω θανάτου οποιουδήποτε των εταίρων, καθώς στην περίπτωση αυτή η εταιρία θα συνεχιστεί από τους επιζώντες εταίρους και τους κληρονόμους του αποβιώσαντος. Άρθρο 14ο Εκκαθάριση Μετά τη λύση της εταιρίας καθ οιονδήποτε από τους άνω αναφερόμενους τρόπους, πλην της πτώχευσης, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση αυτής. Εκκαθαριστές ορίζονται όλοι οι εταίροι. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αφού εξοφληθούν οι κάθε φύσεως υποχρεώσεις της εταιρίας, θα διενεργηθεί τελική απογραφή και θα συνταχθεί ισολογισμός, τον οποίο θα υπογράψουν άπαντες οι εταίροι. Το εναπομείναν καθαρό ενεργητικό θα διαμοιραστεί μεταξύ των εταίρων, αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής, άλλως σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων υποχρεώσεων της εταιρίας, θα υποχρεωθούν αυτές να συνεισφέρουν αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής τους προς κάλυψη αυτών. Σε περίπτωση, κατά την οποία ανακύψουν διαφωνίες και αμφισβητήσεις μεταξύ τους ως προς οποιοδήποτε σημείο της εκκαθαρίσεως, αυτή θα διενεργείται από πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και επιλογής των εταίρων. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην υπόδειξη τέτοιου προσώπου, τότε η εκκαθάριση θα διενεργηθεί αποκλειστικά και μόνον από έναν εκκαθαριστή, ο οποίος θα οριστεί με απόφαση των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εταίρου.

26 Άρθρο 15ο Οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια της λειτουργίας της εταιρίας και μεταξύ των εταίρων συνεργασίας δύναται να ρυθμιστεί με ειδική συμφωνία αυτών, η οποία θα προστεθεί ως επιπλέον όρος στο παρόν και θα επικυρωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ως τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 16ο Κάθε διαφορά που θα προκύπτει κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας ή κατά την οποιονδήποτε τρόπο λύση της, θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί συμβιβαστικά, σε αντίθετη περίπτωση όμως θα λύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 17ο Μεταβατικές Διατάξεις: Οποιαδήποτε παράλειψη στο παρόν καταστατικό θα καλύπτεται από τον Εμπορικό Νόμο, τον Αστικό Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις. Αυτά συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και συνέταξαν το παρόν σε έξι (6) όμοια αντίτυπα, τα οποία αναγνώσθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν και έλαβε καθένας τους από ένα, τα δε υπόλοιπα θα κατατεθούν στην αρμόδια ΔΟΥ και στο ΓΕΜΗ, για την κατά νόμο καταχώριση. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 1.. Γεώργιος Μιχαηλίδης 2) Βασίλειος Παντσάκης

27 3). Λεωνίδας Φιλιππίδης 4)..Γεώργιος Δούλου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Intelligent Entertainment Ο.Ε.» ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Intelligent Entertainment Ο.Ε.» ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Intelligent Entertainment Ο.Ε.» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Intelligent Entertainment» ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000,00 ΕΥΡΩ (ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Intelligent Entertainment Ο.Ε.» ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Intelligent Entertainment Ο.Ε.» ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Intelligent Entertainment Ο.Ε.» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Intelligent Entertainment» ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000,00 ΕΥΡΩ (ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ 800523009 ΑΡ. ΓΕΜΗ 127249004000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: THEODORAKI MELPO Τηλέφωνο: 28892024994 Fax: 2892023045 E-mail: melpo@ebeh.gr Ηράκλειο,25/04/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ. 084179546, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 029977113000) ************

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. Αριστοτέλους 27 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635 E-mail: mit@veth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,25/04/2017 Αριθ. Πρωτ.:803209

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: Αεράκη Όλγα Τηλέφωνο: 2810247017 Fax: 2810342135 E-mail: aeraki@ebeh.gr Ηράκλειο,20/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ 999734284 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 043798006000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 15/09/2016, οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό 1) Κυριακίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ξανθάκη 3 Τ.Κ.: 23200 Πληροφορίες: Σαλάκου Δέσποινα Τηλέφωνο: 2733022279 Fax: 2733022008 E-mail: gytheioc@otenet.gr Γύθειο,06/06/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,26/01/2017 Αριθ. Πρωτ.:745552

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία PLANET AIR PARK EE και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία PLANET AIR PARK EE και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: Μ. Δέδερη Τηλέφωνο: 2103380200 Αθήνα 27/09/2017 Αριθ.Πρωτ.: 912676

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,09/02/2017 Αριθ. Πρωτ.:770646

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: Αεράκη Όλγα Τηλέφωνο: 2810247017 Fax: 2810342135 E-mail: aeraki@ebeh.gr Ηράκλειο,04/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ Στη Λάρισα την 4 η Μαΐου του έτους 2016 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν : 1) Νικολακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, και αριθμό ΓΕΜΗ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,18/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:695023

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,08/09/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 01 Μαρτίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων 1) Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.Φ.Μ.

ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.Φ.Μ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΜΕ Α.Φ.Μ. 997651606 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124724520000 Στον Ιάλυσο, σήμερα 18 Ιουλίου 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΧΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε., και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΧΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε., και αριθμό ΓΕΜΗ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,13/04/2016 Αριθ. Πρωτ.:414387

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Πληροφορίες: CHANIA admin Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: epimel@chania-cci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ» Στην Ιεράπετρα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ Στο Ναύπλιο σήμερα 11/05/2016 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις ,

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις , ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «Ν. ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014055010000, Α.Φ.Μ. 999729944 Στην Κομοτηνή σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016 οι υπογεγραμμένοι: α) Μπακαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. Αριστοτέλους 27 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635 E-mail: mit@veth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Καρδαράς Ν & Ε. και Σία Ε.Ε.» (ΑΦΜ ΑΡ.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Καρδαράς Ν & Ε. και Σία Ε.Ε.» (ΑΦΜ ΑΡ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Καρδαράς Ν & Ε. και Σία Ε.Ε.» (ΑΦΜ 997512643 ΑΡ.ΓΕΜΗ 128534106000) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,16/01/2017 Αριθ. Πρωτ.:748142

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: apanagopoulos@acci.gr Αθήνα,02/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» ΑΡ. ΓΕΜΗ ΑΦΜ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» ΑΡ. ΓΕΜΗ ΑΦΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» ΑΡ. ΓΕΜΗ 126343312000 ΑΦΜ 800507440 Στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου σήμερα, την 5η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3 Τ.Κ.: 18531 Πληροφορίες: Vella Ioanna Τηλέφωνο: 2104126917 Fax: 2104122790 E-mail: eepir@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,27/01/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: manolias@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ MULTITECH. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ.

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ MULTITECH. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ. 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ O.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ MULTITECH. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ > και με διακριτικό τίτλο ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ G.R. ΑΦΜ 099659932 AΡ.ΓΕΜΗ 47699025000 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα στις 14/01/2016 οι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1- Μπαλτάς Θεόδωρος του Ανδρέα και της Ελένης κάτοικος Πατρών (Σπηλιωτακοπούλου- Βραχνέικα) κάτοχος του υπ αριθμ. ΑE034822 ΑΔΤ με ΑΦΜ 111233850

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.» ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία CARAD ΑΔΑΜ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία CARAD ΑΔΑΜ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: papailiu@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. Σύσταση της Ο.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ο.Ε. Η λογιστική παρακολούθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΟΕ» ΑΦΜ: 082802700 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 071760020000 Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε. Στην Ιεράπετρα σήμερα την 14 η Δεκεμβρίου του έτους 2016 μεταξύ αφενός του Νεκτάριου Λιανάκη του Μιχαήλ και της Ιφιγένειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΡ. ΓΕΜΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΡ. ΓΕΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΡ. ΓΕΜΗ 140693425000 Στον Πύργο σήμερα την 24 Φεβρουαρίου 2017 οι υπογράφοντες το έγγραφο αυτό, ήτοι οι : 1) Φραγγής Φωκάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Η.ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Α.ΡΗΓΑΣ ΟΕ, και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Η.ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Α.ΡΗΓΑΣ ΟΕ, και αριθμό ΓΕΜΗ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,10/04/2017 Αριθ. Πρωτ.:798703

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στ... σήμερα στις...του μηνός...του έτους δύο χιλιάδες...(201.. ) ημέρα...οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) (όνομα, επώνυμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΙΚ. ΓΙΑΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΙΚ. ΓΙΑΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΙΚ. ΓΙΑΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ» Στο Βόλο σήμερα, 10 Αυγούστου 2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι α) Νικόλαος Γιαμάκος του Σωτηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΑ και ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΑ και ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΑ και ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ & ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΕ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΕ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΕ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Στην Ελευσίνα σήμερον την 2ην Μαρτίου του έτους 2016 οι υπογεγραμμένοι: Α) Αλεξάνδρου Δημήτριος του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒLYSZ A. & ΣΙΑ Ε. Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒLYSZ A. & ΣΙΑ Ε. Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒLYSZ A. & ΣΙΑ Ε. Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 131543903000 ΘΕΜΑ: ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Επωνυµία Επωνυµία της εταιρίας ορίζεται: «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Άρθρο 1 Επωνυµία Επωνυµία της εταιρίας ορίζεται: «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΟ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» µε ΑΦΜ 997778537 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 69992003000 Στην Αθήνα σήµερα, την 9-1-2017, µεταξύ των συµβαλλοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: papailiu@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3 Τ.Κ.: 18531 Πληροφορίες: Vella Ioanna Τηλέφωνο: 2104126917 Fax: 2104122790 E-mail: eepir@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19-05-2016, οι συμβαλλόμενοι : 1) Δημήτριος Δαμιανίδης του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο.Ε.»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» Στην Κόρινθο, σήμερα την 20/4/2017 μεταξύ: του ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»,

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΕ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΑΙΤΑΡΙΔΗ ΕΕ, και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΑΙΤΑΡΙΔΗ ΕΕ, και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: papailiu@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ομόρρυθμη εταιρεία Ομόρρυθμος εταιρία Είναι ένωση δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων με σκοπό την από κοινού εμπορία με εμπορική επωνυμία και τα οποία ευθύνονται εξ ολοκλήρου, προσωπικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» Άρθρο 1. Σύσταση Εταιρείας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» Άρθρο 1. Σύσταση Εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Οι συμβαλλόμενοι συστήνουν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΡΑΝΗΣ Μ. - ΝΤΙΤΣΙΟΣ Ι- ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΑΘ. Ο.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΡΑΝΗΣ Μ. - ΝΤΙΤΣΙΟΣ Ι- ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΑΘ. Ο. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΡΑΝΗΣ Μ. - ΝΤΙΤΣΙΟΣ Ι- ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΑΘ. Ο.Ε.» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΦΜ 800408450)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 16/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3181 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό. Για τα χρέη της ευθύνονται τουλάχιστον ένας από τους εταίρους, έναντι των εταιρικών δανειστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: apanagopoulos@acci.gr Αθήνα,08/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Μελέτη Πραγματικών Υποθέσεων

AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Μελέτη Πραγματικών Υποθέσεων AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μελέτη Πραγματικών Υποθέσεων ΥΠΟΘΕΣΗ 1 Το 2010 ο Ομόρρυθμος εταίρος μιας Ε.Ε. αποχωρεί με εξώδικη καταγγελία. Δεν εισήλθε νέος Ομόρρυθμος Εταίρος (εντός 2 μηνών) και η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,19/12/2016 Αριθ. Πρωτ.:733766

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της εταιρείας είναι:...

Σκοπός της εταιρείας είναι:... Άρθρο ΤΡΙΤΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε. (Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (227 Α') και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (86 Α')). Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (30/10//2015) ημέρα Παρασκευή ο κάτωθι συμβαλλόμενος Μαβίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66132 Πληροφορίες: KALITSIS ATHANASIOS Τηλέφωνο:2521022750 Fax:2521025835 E-mail: ccidrama@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 6 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του K.N.2190/20

Διαβάστε περισσότερα

2006 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε και αυτό νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18022/ η δε

2006 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε και αυτό νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18022/ η δε ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ευρώ ,00. Στη Νέα Μηχανιώνα, σήµερα 14/09/2016

Κεφάλαιο Ευρώ ,00. Στη Νέα Μηχανιώνα, σήµερα 14/09/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)» ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΜ: 800681823 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 135902506000 Κεφάλαιο Ευρώ 50.000,00

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΕΚΩ1Λ-4ΥΚ Σαμοθράκη, 10/10/2014 Αρίθμ. Πρωτ.: 5512 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ: 18.000,00 Στη Σαμοθράκη σήμερα 10/10/2014 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρία RODOS AUTO SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» της ανώνυμης εταιρίας '' RODOS MOTOR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Το εμπορικό δίκαιο διακρίνεται σε: Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσωπικές εταιρείες: οι εταιρείες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό στοιχείο, τα πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: 572050

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1 Τ.Κ.: 67132 Πληροφορίες: SIAKKA LITSA Τηλέφωνο: 2541025105 Fax: 2541025987 E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.Κ.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στην Αθήνα σήμερα 3 Ιανουαρίου του 2017 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Νικόλαου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,14/06/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 01/08/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιωάννινα, 01/08/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14 Τ.Κ.: 45332 Πληροφορίες: 3 Νταλή Ελένη Τηλέφωνο: 2651024637 Fax: 2651025179 E-mail: elntali@cci-ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Αθήνα,14/07/2016 Αριθ.Πρωτ.:456070

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Αθήνα,14/07/2016 Αριθ.Πρωτ.:456070 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140 Fax: 2103616464 E-mail: sandrou@acci.gr Αθήνα,14/07/2016

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/νση: Κλεάνθους 72 Τ.Κ. 544 53 Προσωρινή: Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ.:546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τηλέφωνο: 2810247011 Fax: 2810285829 E-mail: agloupas@ebeh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3 Τ.Κ.: 18531 Πληροφορίες: Vella Ioanna Τηλέφωνο: 2104126917 Fax: 2104122790 E-mail: eepir@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα