Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πάντοτε ωραία και µουσικά τα ελληνικά σου είναι. Όµως την µαστοριά σου όληνα την θέµε τώρα. Για τον Αµµόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610 Κ. Καβάφης 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...16 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...21 H ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ...21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ H ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...21 Α. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πυλώνες της Το αρκτικόλεξο ΕΕ Το επίθετο κοινοτικός ως µετάφραση του αρκτικολέξου EU (ή, στα γαλλικά, UE) Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα αρκτικόλεξα ΕΚ και ΕΚΑΕ...24 Β. TA OΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...25 ΤO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ονοµασία και αρµοδιότητες Οι συνθέσεις (configurations configurations) του Συµβουλίου Η προεδρία και η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου Η Επιτροπή Μόνιµων Αντιπροσώπων Τρόπος λήψης των αποφάσεων στο Συµβούλιο Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα «Συµβούλια»...27 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ονοµασία και αρµοδιότητες Η σύνθεση της Επιτροπής Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Τρόπος λήψης αποφάσεων από την Επιτροπή Η διαδικασία επιτροπής («επιτροπολογία»)...29 ΤO KOINOBOYΛΙΟ Ονοµασία Η σύνθεση του Κοινοβουλίου Αρµοδιότητες, οργάνωση και λειτουργία του Κοινοβουλίου...30 TO ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

3 19. Ονοµασία Σύνθεση και εσωτερική οργάνωση του ικαστηρίου Το Πρωτοδικείο (Court of First instance Tribunal de première instance). Σύνθεση, εσωτερική οργάνωση και αρµοδιότητες Το ικαστήριο ηµόσιας ιοίκησης (Civil Service Tribunal Tribunal de la fonction publique). Σύνθεση, εσωτερική οργάνωση και αρµοδιότητες Τα διάφορα είδη διαδικασίας και προσφυγών Η προδικαστική παραποµπή Οι ευθείες προσφυγές Η προσφυγή για παράβαση κράτους µέλους Η προσφυγή ακύρωσης Η προσφυγή για παράλειψη κοινοτικού οργάνου Η αίτηση αναίρεσης (appeal pourvoi) Η επανεξέταση (review réexamen) Αποφάσεις, διατάξεις, γνωµοδοτήσεις Η Συλλογή νοµολογίας και ο τρόπος παραποµπής στις αποφάσεις (και τις διατάξεις)...36 ΤO ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ονοµασία Σύνθεση και αρµοδιότητες...37 ΤA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Η Επιτροπή των Περιφερειών...38 XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα...39 IOΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Υπηρεσία Εκδόσεων Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Η Ευρωπαϊκή Σχολή ηµόσιας ιοίκησης...40 ΟI AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι αποκεντρωµένοι οργανισµοί

4 ΑΛΛΟΙ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο Eυρωπαίος ιαµεσολαβητής Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων...40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ...41 Α. ΤO ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το κοινοτικό κεκτηµένο...41 Το πρωτογενές δίκαιο Οι Συνθήκες Οι παραποµπές στις Συνθήκες και στα άρθρα τους...43 Το παράγωγο δίκαιο Οι πράξεις του πρώτου πυλώνα (συνθήκη ΕΚ) Οι πράξεις του δεύτερου πυλώνα (ΚΕΠΠΑ) Οι πράξεις του τρίτου πυλώνα (αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις)...46 Οι «εκτός ονοµατολογίας» κοινοτικές πράξεις Άτυπες πράξεις Πράξεις που δεν κατονοµάζονται από τις Συνθήκες...47 Το δίκαιο που απορρέει από τις εξωτερικές δεσµεύσεις των Κοινοτήτων και από το γενικό διεθνές δίκαιο Οι συµφωνίες των Κοινοτήτων µε τρίτες χώρες ή µε διεθνείς οργανισµούς Οι µονοµερείς πράξεις των διαχειριστικών οργάνων που έχουν συσταθεί µε ορισµένες εξωτερικές συµφωνίες των Κοινοτήτων...49 Το συµπληρωµατικό δίκαιο Οι κοινοτικές και οι ευρωπαϊκές συµβάσεις Οι αποφάσεις και οι συµφωνίες των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών οι οποίοι συνέρχονται στο πλαίσιο του Συµβουλίου...49 Οι άγραφες πηγές του κοινοτικού δικαίου Η νοµολογία. Μέθοδοι ερµηνείας από το ικαστήριο Οι γενικές αρχές του δικαίου...50 Β. ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

5 Β.1. IAΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι δεσµευτικές νοµοθετικές πράξεις πρέπει να συντάσσονται µε πανηγυρικό τύπο...51 Βασική διάρθρωση των νοµοθετικών πράξεων Τίτλος Προοίµιο Στερεότυπη εισαγωγική φράση Σηµεία αναφοράς Αιτιολογικές σκέψεις ιατακτικό Γενικά Τύπος έκδοσης της πράξης Υποδιαιρέσεις του διατακτικού Γενικές παρατηρήσεις για τις υποδιαιρέσεις του διατακτικού Παραποµπή στις υποδιαιρέσεις του διατακτικού Τελικές διατάξεις Χρονική εφαρµογή της πράξης Αποδέκτες Τελικές στερεότυπες φράσεις Υπενθύµιση του δεσµευτικού χαρακτήρα των κανονισµών και της άµεσης εφαρµογής τους Ηµεροµηνία και υπογραφή Παραρτήµατα και προσαρτηµένες πράξεις Υποσηµειώσεις ηµοσίευση και παραποµπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα...72 Β.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ...73 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Γενικά Τροποποιητικές διατάξεις Εισαγωγική φράση (πολλαπλή τροποποίηση κειµένου ή χωρίου) Αντικατάσταση (Replacement Remplacement)

6 Παρεµβολή (Insertion Insertion) Προσθήκη (Addition Adjonction) Απαλοιφή/ ιαγραφή (Deletion Suppression)...77 ΠAΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ...77 ΚATAΡΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...77 IOΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ...78 Γ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η προσπάθεια απλούστευσης του κοινοτικού δικαίου Η απλούστευση της νοµοθεσίας...79 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ...81 ΟI AΡΧΕΣ, Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ...81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗ...82 Α. Εισαγωγή...82 Β. Συντάκτης και σύνταξη...84 Γ. Η σχέση µεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς συντάκτη: µια σχέση συνεργασίας Οι βασικές αρχές που διέπουν τη σύνταξη των κοινοτικών νοµοθετικών πράξεων Σκοπός των βασικών αρχών Περιεχόµενο των βασικών αρχών Σαφής, απλή και λιτή διατύπωση, χωρίς διφορούµενα Αποφυγή της κατάχρησης κοινοτικών νεολογισµών Αποφυγή της κατάχρησης εξεζητηµένων εκφράσεων και ξενισµών Αποφυγή της κατάχρησης αρκτικολέξων Ουσιαστική και τυπική συνοχή της πράξης Επιλογή κατάλληλης ορολογίας και διατύπωσης στις τροποποιητικές πράξεις Προσαρµογή της διατύπωσης στο είδος της πράξης Προσαρµογή της ορολογίας και της διατύπωσης στους αποδέκτες της πράξης Αποφυγή της κατάχρησης παραποµπών Απόλυτη ακρίβεια των 6

7 παραποµπών που υπάρχουν στο κείµενο...97 Ε. Εργαλεία και µέσα σύνταξης...99 Ε.1. LegisWrite...99 Ε.2. e-greffe...99 Ε.3. Υπηρεσία Editing...99 ΣΤ. Συµπέρασµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Εισαγωγή Β. Ο γενικός στόχος του έλληνα µεταφραστή κοινοτικών κειµένων Β.1. Ακριβής απόδοση Β.2. Σωστά ελληνικά Γ. Η προετοιµασία της µετάφρασης Γ.1. Η «πρώτη µατιά» Γ.2. Συγκέντρωση εγγράφων αναφοράς Γ.3. Προεπεξεργασία Γ.4. ηµιουργία του εγγράφου και έναρξη της µετάφρασης Η τεχνική της µετάφρασης Υπαγόρευση ακτυλογράφηση από τον ίδιο τον µεταφραστή Κειµενογράφος Αυτόµατη µετάφραση Ε. Η µεθοδολογία της µετάφρασης Ε.1. Το περιεχόµενο των κοινοτικών κειµένων και τα περιθώρια ελευθερίας του µεταφραστή Ε.2. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κοινοτικός µεταφραστής και ο τρόπος επίλυσής τους Ε.2.1. Πρώτο επίπεδο Ε Παραθέµατα Ε Στερεότυπες φράσεις Ε.2.2. εύτερο επίπεδο Ε Τεχνικοί όροι της κοινοτικής ιδιολέκτου Ε Τεχνικοί όροι του επιστηµονικού τοµέα στον οποίο εντάσσεται το υπό µετάφραση κείµενο

8 Ε Η αρχή της ορολογικής συνοχής και συνέπειας Ε Νεολογία Ε.2.3. Τρίτο επίπεδο Ε Προβλήµατα κατανόησης του πρωτοτύπου Ε Προβλήµατα απόδοσης στην ελληνική γλώσσα Ε Τήρηση των γενικών αρχών σύνταξης των κοινοτικών νοµοθετικών πράξεων και των σχετικών «συµβάσεων γραφής» Ε Άρση αµφισηµιών και πολυσηµιών Ε Απαγκίστρωση από συντακτικά σχήµατα της ξένης γλώσσας Ε Υφολογική καθαρότητα και υφολογική συνοχή Ε Μεταφράσεις για το διαδίκτυο Ε.3. Χρήσιµες µεθοδολογικές πρακτικές και βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις ΣΤ. Συµπέρασµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Α. H παλαιότερη κατάσταση Β. Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης Γ. Ο επιδιωκόµενος στόχος και ο τρόπος επίτευξής του Οι διοικητικές πτυχές της αναθεώρησης Ε. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αναθεώρηση ΣΤ. Η επίλυση των προβληµάτων και η ανάγκη(;) εκπόνησης κοινής µεθοδολογίας Ζ. Οι αρχές, η µεθοδολογία και η τεχνική της αναθεώρησης Παροχή διευκρινίσεων από τον µεταφραστή κατά την παράδοση του κειµένου Βασικά τεχνικά θέµατα Σωστή «δοσολογία» της αναθεώρησης (1): όχι υπερβολές Σωστή «δοσολογία» της αναθεώρησης (2): όχι «εκπτώσεις» Σωστή «δοσολογία» της αναθεώρησης (3): προτεραιότητα στην ουσία «Αποπροσωποποίηση» του προς αναθεώρηση κειµένου Ανάγνωση, σε πρώτη φάση, όλης της µετάφρασης ή άµεση εφαρµογή της γνωστής παραδοσιακής τεχνικής (αντιπαραβολή 8

9 µετάφρασης και πρωτοτύπου πρόταση-πρόταση) Επισήµανση των απόλυτα αναγκαίων διορθώσεων Γραπτή συνοπτική επεξήγηση κάποιων διορθώσεων Επισήµανση των ιδιαίτερα εύστοχων αποδόσεων Καταγραφή ενδιαφερόντων σηµείων της µετάφρασης υνατότητα τεκµηρίωσης όλων των αναθεωρητικών επιλογών Τελικός στόχος Περιπτωσιολογία Μετά την αναθεώρηση Επίλυση εκκρεµών προβληµάτων Παιδαγωγική λειτουργία της αναθεώρησης Πνεύµα συνεργασίας, διακριτικότητα, εχεµύθεια και ευγένεια µετά την αναθεώρηση Η. Συµπέρασµα ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Α. ΣΤΙΞΗ Α.1. ΤΕΛΕΙΑ Α.2. ΚΟΜΜΑ Α.3. ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ Α.4. ΙΠΛΗ ΤΕΛΕΙΑ Α.5. ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ Α.6. ΑΓΚΥΛΕΣ Α.7. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Α.8. ΕNΩΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑ ΠΑΥΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΥΛΑ Α.8.1. Ενωτικό Α.8.2. Παύλα µεσαίου µεγέθους Α.8.3. Μεγάλη παύλα ( ), µονή ή διπλή Α.9. ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΑ Α.10. ΚΑΘΕΤΟΣ Α.11. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ Α.12. ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ Β. Η ΣΤΙΞΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

10 Γ. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤ. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ Ν Ζ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ Ζ.1. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ζ.2. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ Η. ΞΕΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ (ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ) Θ. ΑΡΙΘΜΟΙ Ι. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΙΑ. ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΒ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΙΓ. ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙ ΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α. ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ Β. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΩΣ ΣΥΝ ΕΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γ. Η ΑΜΦΙΣΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΛΕΟΝΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ (MOTIVÉ) - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ (JUSTIFIÉ) ΣΤ. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ζ. ΕΝ ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ Η. AND/OR: ΚΑΙ/Ή Ή Ή/ΚΑΙ Θ. SOFT LAW HARD LAW Ι. ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΝΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΒ. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ SUI GENERIS ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΓ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (COMMISSION WORKING DOCUMENTS / DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA COMMISSION) ΚΑΙ

11 ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENTS / DOCUMENTS DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION) Ι. Η ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδείγµατα LegisWrite ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

12 12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός για τη σύνταξη, τη µετάφραση και την αναθεώρηση των νοµοθετικών και λοιπών κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά (εφεξής: Οδηγός) χωρίζεται σε έξι µέρη. Το πρώτο µέρος παρέχει γενικές, συνοπτικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι πληροφορίες κατανέµονται σε δύο κεφάλαια: α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η θεσµική τους διάρθρωση (όργανα, οργανισµοί, υπηρεσίες κ.λπ.). Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται ορισµένες βασικές πληροφορίες για τη διάρθρωση και τη λειτουργία της Ένωσης. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές χρησιµεύουν συχνά ως έναυσµα για µεταφραστικές παρατηρήσεις πρακτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, στην ενότητα που αφιερώνεται στο ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή του δικαιοδοτικού συστήµατος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (δικαιοδοτικά όργανα, είδη προσφυγών κ.λπ.). β) Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρωτογενές, παράγωγο και συµπληρωµατικό δίκαιο, αναλυτική περιγραφή των διαφόρων πράξεων και των επιµέρους στοιχείων τους, τρόπος παραποµπής, κανόνες που διέπουν την τροποποίηση και τη διόρθωση των πράξεων, διαδικασία απλούστευσης και βελτίωσης του κοινοτικού δικαίου κ.λπ.). Μολονότι η εν λόγω παρουσίαση θα µπορούσε να χρησιµεύσει και ως εντελώς στοιχειώδης επιτοµή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο είναι προφανές ότι ο σκοπός του παρόντος Οδηγού δεν είναι να αποτελέσει επιστηµονικό εγχειρίδιο για το εν λόγω δίκαιο. Γι αυτό, οι σχετικές πληροφορίες είναι συνοπτικές και παρέχονται πάντοτε υπό ένα πρακτικό «µεταφραστικό» πρίσµα. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε κεφάλαιο διανθίζεται µε παρατηρήσεις, στις οποίες επεξηγούνται από µεταφραστικής απόψεως τα ζητήµατα που συνδέονται µε το εκάστοτε εξεταζόµενο θέµα. Έτσι, στο µέρος αυτό απαντώνται ερωτήµατα όπως (ενδεικτική αναφορά): τι σηµαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιοι είναι οι πυλώνες και τα όργανά της; Τι είδους πράξεις παράγουν τα όργανα αυτά; Πώς συντάσσονται οι πράξεις αυτές και µε βάση ποιες αρχές; Πώς εξασφαλίζεται η τήρηση του κοινοτικού δικαίου; Πόσα είδη διαδικασιών παράβασης υπάρχουν; Κι ακόµη: γιατί λέµε Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; Είναι πλέον δόκιµη η χρήση του επιθέτου κοινοτικός για να χαρακτηρίσουµε, για παράδειγµα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γιατί σε µερικές προπαρασκευαστικές πράξεις προηγείται η λέξη σχέδιο και σε άλλες η λέξη πρόταση, ενώ σε κάποιες άλλες υπάρχουν και τα δύο: π.χ. σχέδιο πρότασης κανονισµού; Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής και στα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής; Τι είναι η απόφαση sui generis; Γιατί υπάρχουν οι διαδικασίες της λεγόµενης «επιτροπολογίας» και ποιες είναι οι διάφορες επιτροπές; Τι είναι η αυτορρύθµιση; Σ αυτά και σε πολλά άλλα πρακτικά ερωτήµατα απαντά το πρώτο µέρος του Οδηγού. Στο δεύτερο µέρος αναπτύσσονται εκτενέστερα και πιο συστηµατικά οι αρχές, η µεθοδολογία και η πρακτική της σύνταξης, της µετάφρασης και της αναθεώρησης των κοινοτικών κειµένων. Στα τρία κεφάλαια του µέρους αυτού, που συνδέονται οργανικά µεταξύ τους και αλληλοσυµπληρώνονται, περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες της εργασίας του µεταφραστή και ως δευτερογενούς συντάκτη των κοινοτικών κειµένων, επισηµαίνονται οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει στην καθηµερινή του εργασία, προτείνονται τρόποι 13

14 προσέγγισης και επίλυσης των σχετικών προβληµάτων και, τέλος, προσδιορίζονται οι διάφορες δεοντολογικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τους συναδέλφους ως συντάκτες/µεταφραστές και αναθεωρητές των κειµένων αυτών. Ειδικότερα, στο σηµείο Ε του κεφαλαίου Μετάφραση και στο σηµείο 14 στοιχείο ε) του κεφαλαίου Αναθεώρηση γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν συνοπτικά τα κυριότερα ορθογραφικά, γραµµατικά και συντακτικά προβλήµατα που απασχολούν τον κοινοτικό µεταφραστή και να προταθούν σχετικές λύσεις. Στο τρίτο µέρος αναπτύσσονται επιλεγµένα θέµατα που αφορούν τη χρήση της νέας ελληνικής στα κοινοτικά κείµενα: στίξη, χρήση πλάγιων γραµµάτων, κεφαλαία και µικρά αρχικά, το τελικό ν στα άρθρα και αλλού, ξενικά κύρια ονόµατα (ανθρωπωνύµια και τοπωνύµια), συντοµογραφίες και αρκτικόλεξα, αριθµοί κ.λπ. Στα κεφάλαια αυτά γίνεται πιο συστηµατική εξέταση των εν λόγω θεµάτων σε σχέση µε τις απλές νύξεις που υπάρχουν στα δύο πρώτα µέρη του Οδηγού. Η πραγµάτευση των θεµάτων αυτών γίνεται µε βάση τα σχετικά κεφάλαια των σηµαντικότερων ειδικών έργων αναφοράς. Όταν τα εν λόγω έργα αναφοράς δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις για τα θέµατα αυτά ή όταν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των ειδικών έργων, προτείνονται συγκεκριµένες συµβάσεις, τις οποίες συνιστάται να εφαρµόζουν οι συνάδελφοι. Στο µέρος αυτό, ορισµένα κεφάλαια του οποίου παρουσιάζουν κάποια µικρότερη ή µεγαλύτερη συνάφεια µε τα αντίστοιχα κεφάλαια του ιοργανικού εγχειριδίου σύνταξης κειµένων (εφεξής: ιοργανικό εγχειρίδιο), επιλύονται θέµατα που αφορούν άµεσα την καθηµερινή µας δουλειά (π.χ., αρχικά όρων όπως γενική διεύθυνση, επίτροπος κ.λπ.). Επισηµαίνεται, εξάλλου, ότι καταβλήθηκε συστηµατική προσπάθεια να µην υπάρχει καµία διαφοροποίηση ουσίας σε σχέση µε τους αντίστοιχους κανόνες που προβλέπονται στο ιοργανικό εγχειρίδιο. Στο τέταρτο µέρος αναπτύσσονται διάφορα ειδικότερα γλωσσικά, µεταφραστικά και νοµοτεχνικά ζητήµατα (π.χ., τα παραθετικά πολυλεκτικά σύνθετα, η πλεοναστική χρήση του αόριστου άρθρου κ.λπ.). Έτσι, το µέρος αυτό, που θα έχει «δυναµικό» χαρακτήρα και θα µπορεί να εµπλουτίζεται συνεχώς, θα περιλαµβάνει ειδικά άρθρα, εργασίες και σηµειώµατα, στα οποία οι συνάδελφοι θα αναπτύσσουν τις απόψεις, τα επιχειρήµατα και, γενικότερα, τον προβληµατισµό τους για το ευρύτατο φάσµα γλωσσοµεταφραστικών προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την καθηµερινή τους εργασία. Το πέµπτο µέρος αφορά την ορολογία. Στο µέρος αυτό υποδεικνύονται τα ορολογικά µέσα που έχει στη διάθεσή του ο κοινοτικός µεταφραστής και οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να αναζητήσει όρους, νοµοθετικές πράξεις (ελληνικές και κοινοτικές) και διάφορα έγγραφα αναφοράς. Περιγράφεται επίσης ο τρόπος παραγωγής ορολογίας σε κοινοτικό επίπεδο, τόσο διοργανικά όσο και από το Τµήµα Ελληνικής Γλώσσας της Επιτροπής. Το έκτο µέρος αφορά τα µεταφραστικά «εργαλεία». Στο µέρος αυτό περιγράφονται τα διάφορα ηλεκτρονικά µέσα που έχει στη διάθεσή του ο κοινοτικός µεταφραστής, µε έµφαση στις µεταφραστικές µνήµες. Ο Οδηγός ολοκληρώνεται µε ένα παράρτηµα, στο οποίο παρατίθενται τα υποδείγµατα LegisWrite. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Οδηγό έχουν αντληθεί από διάφορες πηγές: ιοργανικό εγχειρίδιο, Κοινός πρακτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τα πρόσωπα που συµβάλλουν στη σύνταξη των νοµοθετικών κειµένων στο πλαίσιο των κοινοτικών οργάνων (εφεξής: Κοινός πρακτικός οδηγός), Τυπικό των πράξεων 14

15 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: Τυπικό), Règles de technique législative à l'usage des services de la Commission [εφεξής: Règles de technique législative (για το έγγραφο αυτό υπάρχει µόνο ανεπίσηµη µετάφραση στα ελληνικά)], Manuel des procédures διάφοροι ιστότοποι ειδικά νοµικά εγχειρίδια. Εξάλλου, σε µερικά κεφάλαια χρήσιµες ιδέες αντλήθηκαν από τον αντίστοιχο αγγλικό Οδηγό (English Style Guide). Άποψη των συντακτών του παρόντος Οδηγού είναι ότι ο λόγος ύπαρξης και ο σκοπός του δεν είναι µόνο να προσφέρει έτοιµες λύσεις (ασφαλώς θα το κάνει κι αυτό, όπου ενδείκνυται). Πρέπει συγχρόνως να δίνει το έναυσµα για ευρύτερο προβληµατισµό, θέτοντας ζητήµατα, ευαισθητοποιώντας τους συναδέλφους στα διάφορα προβλήµατα και δίνοντας ερεθίσµατα για γόνιµο διάλογο. Έµφαση δίνεται στα νοµοθετικά έγγραφα, διότι αποτελούν σηµαντικό ποσοστό της δουλειάς του κοινοτικού µεταφραστή και έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Όµως, δεν είναι δυνατόν να µη γίνει αναφορά και στα έγγραφα άλλου είδους. Άλλωστε, πολλά από τα ζητήµατα που θίγονται ή επισηµαίνονται στον Οδηγό (γλωσσικά, µεταφραστικά, «αναθεωρητικά», δεοντολογικά) αφορούν όλα τα είδη κειµένων και όχι µόνο τα νοµοθετικά. 15

16 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στον παρόντα Οδηγό, όπως και σε κάθε άλλο βιβλίο, εφαρµόζονται ορισµένοι συµβατικοί κανόνες για διάφορα γλωσσικά ζητήµατα για τα οποία είτε δεν υπάρχουν επίσηµοι κανόνες είτε οι υπάρχοντες επίσηµοι κανόνες είναι ελλιπείς ή αµφισβητούνται σε σηµαντικό βαθµό (π.χ., κεφαλαία και µικρά αρχικά, τελικό νι, χρήση πλάγιων γραµµάτων, συντοµογραφίες και αρκτικόλεξα κ.λπ.). Τα ζητήµατα αυτά και οι αντίστοιχες λύσεις που προτείνονται στους συναδέλφους (και εφαρµόζονται στον παρόντα Οδηγό) αναλύονται διεξοδικά στα αντίστοιχα κεφάλαια του τρίτου µέρους του Οδηγού. Ωστόσο, λόγω της εν µέρει ρυθµιστικής φύσης του παρόντος έργου, κρίνεται σκόπιµο να σκιαγραφηθούν, ήδη στο σηµείο αυτό, οι γενικές αρχές που ακολουθούνται για ορισµένα από τα προαναφερόµενα ζητήµατα. Έτσι, ο αναγνώστης µπορεί να έχει από την πρώτη στιγµή µια χρήσιµη διαφωτιστική εικόνα για την πρακτική που ακολουθεί ο παρών Οδηγός στα ζητήµατα αυτά. Κεφαλαία και µικρά αρχικά Ακολουθούνται οι εξής κυρίως κανόνες (για λεπτοµερέστερη ανάλυση µε πολλά παραδείγµατα βλ. το κεφάλαιο Κεφαλαία και µικρά αρχικά στο τρίτο µέρος του παρόντος Οδηγού): Τα κύρια ονόµατα γράφονται πάντοτε µε κεφαλαίο αρχικό. Τα κοινά ονόµατα γράφονται κατά κανόνα µε µικρό αρχικό. Ειδικότερα: α) Τα κοινά ονόµατα που δηλώνουν ιδιότητες, αξιώµατα ή τίτλους προσώπων γράφονται κατά κανόνα µε µικρό αρχικό. Η κεφαλαιογράφηση του αρχικού γράµµατος των λέξεων αυτού του είδους δεν έχει γλωσσικό έρεισµα. Τα διάφορα εξωγλωσσικά ιδεολογικά κριτήρια που προβάλλονται σχετικά (π.χ. ένδειξη σεβασµού ή πρόσδοση κύρους στον φορέα του αξιώµατος) δεν θα πρέπει να καθορίζουν τις αποφάσεις µας σε ζητήµατα καθαρά γλωσσικού χαρακτήρα. Άλλωστε, η πρακτική της µη κεφαλαιογράφησης του αρχικού γράµµατος αυτών των λέξεων κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα, αφού εφαρµόζεται ήδη ευρέως στον Τύπο, πράγµα που συµβάλλει στη διαµόρφωση ισχυρής σχετικής τάσης από το σύνολο των χρηστών της γλώσσας. Οι ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες, κατ εξαίρεση, κεφαλαιογραφούνται τα αρχικά γράµµατα των λέξεων αυτού του είδους αναλύονται στο κεφάλαιο Κεφαλαία και µικρά αρχικά του τρίτου µέρους του παρόντος Οδηγού. β) Τα κατά το πρωτόκολλο ονόµατα κρατών, οι επίσηµες ονοµασίες κρατικών θεσµικών φορέων και υπηρεσιών της εκτελεστικής, νοµοθετικής ή δικαστικής εξουσίας, οι επίσηµες ονοµασίες διεθνών οργανισµών ή οργανώσεων, οι επίσηµες ονοµασίες οργάνων και υπηρεσιών διεθνών οργανισµών ή οργανώσεων γράφονται µε κεφαλαία τα αρχικά όλων των λέξεων που αποτελούν την ονοµασία, µε εξαίρεση τα άρθρα, τις προθέσεις και τους συνδέσµους, που γράφονται µε µικρό αρχικό. Όταν όµως δεν γίνεται ειδική και εξατοµικευµένη αναφορά σε κάποιον συγκεκριµένο φορέα αυτού του είδους, αλλά η δήλωση είναι γενική και αόριστη, οι σχετικές λέξεις γράφονται µε µικρό αρχικό 16

17 (π.χ.: Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε έντονο διάβηµα για το θέµα αυτό αλλά: Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να µειώσει τον αριθµό των υπουργείων). γ) Γράφονται µε κεφαλαίο αρχικό ορισµένες (ελάχιστες) λέξεις, όταν επιδιώκεται να περιοριστεί το σηµασιολογικό τους εύρος, είτε για να τονιστεί ο µοναδικός τους χαρακτήρας είτε για να αντιδιασταλούν από άλλες ευρύτερες σηµασίες που θα µπορούσαν να έχουν [π.χ.: Ενιαία Πράξη (η συγκεκριµένη κοινοτική συνθήκη, σε αντιδιαστολή µε πράξεις άλλου είδους) ο Τύπος, για ειδική αναφορά στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (αλλά ο µαθηµατικός τύπος, ο χηµικός τύπος κ.λπ.)]. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ελάχιστα κοινά ονόµατα για τα οποία υπάρχει λόγος να γράφονται άλλοτε µε µικρό και άλλοτε µε κεφαλαίο αρχικό. Για παράδειγµα, οι λέξεις γραµµατική και συντακτικό γράφονται µε κεφαλαίο αρχικό όταν και µόνο όταν δηλώνουν συγκεκριµένα βιβλία ή εγχειρίδια, δηλαδή έργα συγκεκριµένων συγγραφέων (π.χ., Γραµµατική Κλαίρη Μπαµπινιώτη) ή συγκεκριµένων οργανισµών (σχολική Γραµµατική του ΟΕ Β). Αυτό γίνεται για να τονιστεί, πέραν πάσης αµφιβολίας, ότι δηλώνουν τα συγκεκριµένα έργα και για να αποφευχθεί η έστω και οριακή σύγχυση µε τις γενικότερες έννοιές τους. Αντίθετα, για τη λέξη λεξικό δεν υπάρχει κίνδυνος να προκύψει τέτοια σύγχυση και γι αυτό γράφεται πάντοτε µε µικρό αρχικό, είτε πρόκειται για γενική και αόριστη είτε για ειδική και συγκεκριµένη αναφορά (π.χ.: Τα λεξικά είναι απαραίτητο εργαλείο των µεταφραστών αλλά και: Το λεξικό του Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη και το λεξικό Μπαµπινιώτη χρησιµοποιούνται πολύ συχνά από τους µεταφραστές). Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι συχνά στη γραφή των λέξεων αυτού του είδους υπεισέρχονται προσωπικά, υποκειµενικά κριτήρια, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν αρκετές αµφισβητήσεις και διαφωνίες. δ) Η λέξη συνθήκη γράφεται άλλοτε µε µικρό και άλλοτε µε κεφαλαίο αρχικό. Όταν η λέξη αυτή αναφέρεται γενικά και αόριστα στις διάφορες συνθήκες που συνάπτονται σε διεθνές επίπεδο, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από άλλους φορείς, γράφεται µε µικρό αρχικό (π.χ.: Στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας υπάρχουν πολλές διµερείς συνθήκες). Όταν η εν λόγω λέξη αναφέρεται ειδικά στις συνθήκες του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου, και ιδίως στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ακολουθείται η εξής πρακτική: η λέξη γράφεται µε κεφαλαίο αρχικό, όταν δεν προσδιορίζεται η σχετική συνθήκη, ούτως ώστε να γίνει µε σαφήνεια η διαφοροποίηση από τις διάφορες συνθήκες άλλου είδους (π.χ.: Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εµπορευµάτων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών καθιερώνεται από τη Συνθήκη) γράφεται, όµως, µε µικρό αρχικό όταν υπάρχει ο προσδιορισµός της σχετικής συνθήκης (π.χ.: συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση) ή άλλος συναφής προσδιορισµός (π.χ.: ιδρυτικές συνθήκες), διότι στην περίπτωση αυτή η διαφοροποίηση από τις συνθήκες άλλου είδους είναι σαφής και δεν συντρέχει λόγος χρήσης κεφαλαίου αρχικού. ε) Σχετικά µε τον όρο µε τον οποίο αποδίδεται στα ελληνικά το internet και ο οποίος εµφανίζεται στα ελληνικά ποικιλοτρόπως (διαδίκτυο, ιαδίκτυο, ίντερνετ, Ίντερνετ, Internet), υιοθετήθηκε στον παρόντα Οδηγό η απόδοση διαδίκτυο µε το σκεπτικό που αναλύεται στο κεφάλαιο Κεφαλαία και µικρά αρχικά του τρίτου µέρους του παρόντος Οδηγού. 17

18 Τελικό ν α) Το αρσενικού γένους οριστικό άρθρο τον και το αρσενικού γένους αόριστο άρθρο ή αριθµητικό έναν γράφονται πάντοτε µε ν (ο κανόνας αυτός προβλέπεται και από τη νέα υπό έκδοση σχολική Γραµµατική, η οποία έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αναρτηθεί στον ιστότοπό του). Άλλωστε, πολλοί εκδοτικοί οίκοι και δηµοσιογραφικά συγκροτήµατα στην Ελλάδα εφαρµόζουν ήδη την πρακτική αυτή, η οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη πιθανής σύγχυσης του αρσενικού µε το ουδέτερο γένος. β) Το αρνητικό µόριο «δεν» γράφεται πάντοτε µε ν. Με τον τρόπο αυτόν αποτρέπεται ο κίνδυνος σύγχυσης του αρνητικού δεν µε το αντιθετικό, το µεταβατικό ή το εµφατικό δε, κίνδυνος που για τα νοµοθετικά ιδίως έγγραφα είναι ανεπίτρεπτος, ακόµη και αν είναι οριακός. Λεπτοµερέστερη ανάλυση των θεµάτων αυτών γίνεται στο κεφάλαιο Το τελικό ν στο τρίτο µέρος του παρόντος Οδηγού. Χρήση πλάγιων γραµµάτων Ο Οδηγός χρησιµοποιεί κατά κανόνα πλάγια γράµµατα, όταν θέλει να αποµονώσει µια λέξη ή µια φράση από τα συµφραζόµενά της, π.χ. για να κάνει ένα σχόλιο γι αυτήν, για να την ορίσει κ.λπ. Αυτό γίνεται, για παράδειγµα, µε τις λέξεις τον και έναν στη πρώτη περίπτωση [στοιχείο α)] της παρατήρησης για το τελικό ν αµέσως παραπάνω. Κατ εξαίρεση, όταν η αποµόνωση µε τη χρήση πλαγίων δεν είναι απόλυτα σαφής, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει παρανόηση ή σύγχυση, η λέξη ή η φράση που πρέπει να αποµονωθεί µπαίνει σε εισαγωγικά. Αυτό γίνεται, για παράδειγµα, µε τη λέξη δεν στη δεύτερη περίπτωση [στοιχείο β)] της παρατήρησης για το τελικό ν αµέσως παραπάνω. Η προτίµηση των πλάγιων γραµµάτων αντί των εισαγωγικών έγινε για να αποφευχθεί η «κατάστιξη» του εγγράφου. Λεπτοµερέστερη ανάλυση του θέµατος αυτού γίνεται στο κεφάλαιο Χρήση πλάγιων γραµµάτων στο τρίτο µέρος του παρόντος Οδηγού. Συντοµογραφίες και αρκτικόλεξα Α. Συντοµογραφίες θεωρούνται πρωτίστως οι σχηµατισµοί του τύπου π.χ., κ.λπ., πρβλ., κ.ο.κ., δηλαδή οι συντοµευµένες µορφές κοινών λέξεων ή φράσεων οι οποίες (συντοµευµένες µορφές) σχηµατίζονται στον γραπτό λόγο για λόγους οικονοµίας και δεν φιλοδοξούν να περάσουν στον προφορικό λόγο. Για τη γραφή των συντοµογραφιών ακολουθούνται, µεταξύ άλλων, οι εξής βασικοί κανόνες: α) Στις ελληνικές συντοµογραφίες µε τις οποίες συντοµεύονται φράσεις που αποτελούνται από περισσότερες της µιας λέξεις µπαίνει κατά κανόνα τελεία έπειτα από κάθε συντοµευόµενη λέξη. β) Όταν η τελευταία λέξη της περιόδου είναι συντοµογραφία που λήγει µε τελεία, δεν µπαίνει και δεύτερη τελεία. 18

19 γ) Οι ξενόγλωσσες συντοµογραφίες, όταν δεν µεταφράζονται στα ελληνικά, γράφονται όπως στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Β. Αρκτικόλεξα θεωρούνται πρωτίστως οι σχηµατισµοί του τύπου ΕΗ, ΥΠΕΧΩ Ε, ΟΤΕ, ΠΟΕ, ΕΤΠΑ, Ευρατόµ, FEOGA, GATT, DVD, RAM (random access memory), RACE (Research and development programme in advanced communications technologies in Europe), DNA, TAC (total allowable catch), Eurostat κ.λπ., δηλαδή τα λεκτικά σύνολα που σχηµατίζονται από τα αρχικά γράµµατα ή τις αρχικές συλλαβές λέξεων οι οποίες αποτελούν τα ονόµατα οργανισµών, οργανώσεων, ιδρυµάτων, υπηρεσιών, κοµµάτων, ταµείων, ενώσεων, εταιρειών, συλλόγων, οµάδων, επιτροπών, συµφωνιών, συνθηκών, συµβάσεων, κωδίκων, συστηµάτων, προγραµµάτων κ.λπ, καθώς και καθιερωµένων διεθνών όρων και εννοιών διαφόρων θεµατικών πεδίων. Ο όρος ακρώνυµο θεωρείται, για τις ανάγκες του παρόντος Οδηγού, συνώνυµος µε τον όρο αρκτικόλεξο, παρά το γεγονός ότι stricto sensu οι δύο όροι ενδέχεται να διαφοροποιούνται µε κριτήριο τη δυνατότητα ή την αδυναµία προφοράς των σχετικών σχηµατισµών ως κανονικών λέξεων ή µε άλλα κριτήρια (τρόπος σχηµατισµού κ.λπ.). Για τη γραφή των ξενόγλωσσων αρκτικολέξων ακολουθείται κατά κανόνα το πρωτότυπο, καθώς τεκµαίρεται ότι ο συντάκτης του έχει ακολουθήσει τους σχετικούς κανόνες του ιοργανικού εγχειριδίου. Οι εν λόγω κανόνες είναι κυρίως οι εξής: α) Όσα αρκτικόλεξα αποτελούνται από µέχρι και πέντε γράµµατα γράφονται µε όλα τα γράµµατα κεφαλαία (DRIVE, RACE). β) Όσα αποτελούνται από έξι ή περισσότερα γράµµατα γράφονται µε το αρχικό κεφαλαίο και µε τα υπόλοιπα γράµµατα µικρά (Eurostat, Ecofin, Unesco), εκτός αν δεν προφέρονται, οπότε γράφονται µε όλα τα γράµµατα κεφαλαία (CCAMLR). Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις (ειδικές περιπτώσεις), οι οποίες αναλύονται στο κεφάλαιο Συντοµογραφίες και αρκτικόλεξα στο τρίτο µέρος του παρόντος Οδηγού. Για τη γραφή των ελληνικών αρκτικολέξων ακολουθείται ο εξής βασικός κανόνας: Γράφονται µε όλα τα γράµµατα κεφαλαία χωρίς τελείες, άσχετα αν το αρκτικόλεξο σχηµατίζεται µόνο από τα αρχικά γράµµατα των συστατικών του λέξεων ή και από άλλα γράµµατα πλην των αρχικών: ΕΗ, ΥΠΕΧΩ Ε, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΚΕΠΑ κ.ο.κ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής: α) (απόφαση της οµάδας αναθεώρησης του ιοργανικού εγχειριδίου) Όταν η προσθήκη και άλλων γραµµάτων στο αρκτικόλεξο, πέραν των αρχικών, δεν γίνεται απλώς και µόνο για λόγους ευφωνίας (δηλαδή για την «οµαλότερη» προφορά του αρκτικολέξου, όπως φερειπείν έγινε στα προαναφερόµενα παραδείγµατα ΥΠΕΧΩ Ε, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΚΕΠΑ), αλλά για τη διάκριση νεοσχηµατιζόµενου αρκτικολέξου από όµοιο προϋφιστάµενο, τότε τα πρόσθετα «διακριτικά» γράµµατα γράφονται µικρά. Στην εξαίρεση αυτή εµπίπτουν πολλά αρκτικόλεξα που χρησιµοποιούνται πολύ συχνά στα κοινοτικά έγγραφα, όπως: ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για διάκριση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), ΚΚΕρ (Κοινό Κέντρο Ερευνών, για διάκριση από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας) κ.ο.κ. 19

20 β) Γράφονται µε µικρό γράµµα τα στοιχεία του αρκτικολέξου τα οποία αντιστοιχούν σε αρχικό άρθρου (ΕτΠ: Επιτροπή των Περιφερειών, ΤτΕ: Τράπεζα της Ελλάδος κ.ο.κ.). Χρήση του ενωτικού και της παύλας Στον παρόντα Οδηγό τηρείται συστηµατικά η διάκριση µεταξύ ενωτικού (που το γράφουµε πληκτρολογώντας απλώς το σύµβολο - στην αριθµητική ενότητα πλήκτρων), παύλας µεσαίου µεγέθους (που τη γράφουµε πληκτρολογώντας Ctrl + -) και µεγάλης παύλας (που τη γράφουµε πληκτρολογώντας Ctrl + Alt + -). Ακολουθούνται εν προκειµένω οι κανόνες που προβλέπονται και εφαρµόζονται για τα έγγραφα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω κανόνες επεξηγούνται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο Ενωτικό παύλα µεσαίου µεγέθους µεγάλη παύλα του κεφαλαίου Στίξη του παρόντος Οδηγού. Πολύ συνοπτικά επισηµαίνεται ότι: α) το ενωτικό χρησιµοποιείται κυρίως στα παραθετικά πολυλεκτικά σύνθετα, όπου τα συνθετικά αποτελούν από κοινού µιαν ενιαία εννοιολογική οντότητα (π.χ. απόφασηπλαίσιο, παραγωγός-εξαγωγέας κ.ο.κ.), καθώς και για τη δήλωση του διαστήµατος µεταξύ δύο ορίων (ετών, ηλικίας, θερµοκρασίας κ.λπ.). Ωστόσο, στη δεύτερη περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και παύλα µεσαίου µεγέθους β) η παύλα µεσαίου µεγέθους χρησιµοποιείται κυρίως στην παράθεση όρων που συνδέονται µεταξύ τους, αλλά διατηρούν τη σηµασιολογική τους αυτοτέλεια (π.χ. συµβούλιο σύνδεσης ΕΕ Αιγύπτου, Γραµµατική Κλαίρη Μπαµπινιώτη κ.ο.κ.), καθώς και για τη δήλωση του διαστήµατος µεταξύ δύο ορίων (ετών, ηλικίας, θερµοκρασίας κ.λπ.). Ωστόσο, στη δεύτερη περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ενωτικό γ) η µεγάλη παύλα (κατά περίπτωση, διπλή ή µονή) χρησιµοποιείται κυρίως: i) όταν υπάρχει απότοµη αλλαγή ή κάποια ανακολουθία στον λόγο µας ii) για να αποµονωθεί παρενθετική λέξη, φράση ή πρόταση που εξηγεί, σχολιάζει ή συµπληρώνει τα λεγόµενα, όταν θεωρείται τόσο σηµαντική, ώστε να µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί παρένθεση, ενώ το κλείσιµό της σε κόµµατα θα δηµιουργούσε ασάφεια iii) στην απλή παράταξη όρων, κυρίως σε τίτλους αλλά και αλλού (όπως, για παράδειγµα, στις περιπτώσεις που στον παρόντα Οδηγό δίνονται µέσα σε παρένθεση η αγγλική και η γαλλική απόδοση ενός όρου). Όσον αφορά τη σχετική ορολογία, προτιµήθηκε η χρήση των όρων παύλα µεσαίου µεγέθους και µεγάλη παύλα αντί των όρων µικρή και µεγάλη παύλα, γιατί ο όρος µικρή παύλα θα ήταν δυνατόν, σε ορισµένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε σύγχυση µε το ενωτικό. Προτιµήθηκε επίσης ο όρος παύλα µεσαίου µεγέθους αντί του όρου µεσαία παύλα, γιατί ο όρος µεσαία παύλα θα µπορούσε να παραπέµπει στη θέση της παύλας µέσα στην περίοδο και όχι στο µέγεθός της. Επαναλαµβάνεται, πάντως, ότι αναλυτική πραγµάτευση όλων των θεµάτων που θίγονται στο παρόν προκαταρκτικό σηµείωµα, µε αιτιολόγηση και επεξήγηση των σχετικών λύσεων, γίνεται στα αντίστοιχα κεφάλαια του τρίτου µέρους του Οδηγού. 20

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË

μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË Δ ª 1 π À À ÎÙÔÚ ÙÔÈ Â ÈÎ Ô ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ηµόσιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία ικαίου της

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Εκδοτικές οδηγίες Χρήσιµος οδηγός συγγραφής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Αθήνα Ιπποκράτους 23, 106 79 Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 42, 546 21 Φράγκων 1, 546 26 e-mail: info@sakkoulas.gr http://www.sakkoulas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ A Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής) ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται:

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: ::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου. Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την µορφοποίηση ενιαίων τευχών δηµοπράτησης Μελετών του ιευρωπαϊκού ικτύου.

Έκθεση για την µορφοποίηση ενιαίων τευχών δηµοπράτησης Μελετών του ιευρωπαϊκού ικτύου. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. Ειδική Επιτροπή Επεξεργασίας Θεµάτων ιευρωπαϊκού ικτύου Αθήνα Μάρτιος 2001 Οµάδα Εργασίας για την µορφοποίηση Ενιαίων Τευχών ηµοπράτησης Μελετών. Προς : Την Ειδική Επιτροπή Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Tο ύφος........ γραφής! Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 Σύνοψη Η ετήσια έκθεση 2004 καλύπτει την πρώτη περίοδο ύπαρξης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας εδοµένων (ΕΕΠ ) ως νέας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.3 - ηµοκρατικά σχέδια για νέους ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Απρίλιος 2007 R2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0356/2016 29.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.1 - Ανταλλαγές νέων µε χώρες του Προγράµµατος ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 213/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2011 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/03/2010 Προς: ΕΣΜΗΕ, κ. Γ. Αντωνόπουλο, ντα Σύµβουλο Θέµα: Σχετικά: Κωδικός : Ο-40608 Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα