Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πάντοτε ωραία και µουσικά τα ελληνικά σου είναι. Όµως την µαστοριά σου όληνα την θέµε τώρα. Για τον Αµµόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610 Κ. Καβάφης 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...16 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...21 H ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ...21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ H ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...21 Α. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πυλώνες της Το αρκτικόλεξο ΕΕ Το επίθετο κοινοτικός ως µετάφραση του αρκτικολέξου EU (ή, στα γαλλικά, UE) Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα αρκτικόλεξα ΕΚ και ΕΚΑΕ...24 Β. TA OΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...25 ΤO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ονοµασία και αρµοδιότητες Οι συνθέσεις (configurations configurations) του Συµβουλίου Η προεδρία και η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου Η Επιτροπή Μόνιµων Αντιπροσώπων Τρόπος λήψης των αποφάσεων στο Συµβούλιο Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα «Συµβούλια»...27 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ονοµασία και αρµοδιότητες Η σύνθεση της Επιτροπής Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Τρόπος λήψης αποφάσεων από την Επιτροπή Η διαδικασία επιτροπής («επιτροπολογία»)...29 ΤO KOINOBOYΛΙΟ Ονοµασία Η σύνθεση του Κοινοβουλίου Αρµοδιότητες, οργάνωση και λειτουργία του Κοινοβουλίου...30 TO ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

3 19. Ονοµασία Σύνθεση και εσωτερική οργάνωση του ικαστηρίου Το Πρωτοδικείο (Court of First instance Tribunal de première instance). Σύνθεση, εσωτερική οργάνωση και αρµοδιότητες Το ικαστήριο ηµόσιας ιοίκησης (Civil Service Tribunal Tribunal de la fonction publique). Σύνθεση, εσωτερική οργάνωση και αρµοδιότητες Τα διάφορα είδη διαδικασίας και προσφυγών Η προδικαστική παραποµπή Οι ευθείες προσφυγές Η προσφυγή για παράβαση κράτους µέλους Η προσφυγή ακύρωσης Η προσφυγή για παράλειψη κοινοτικού οργάνου Η αίτηση αναίρεσης (appeal pourvoi) Η επανεξέταση (review réexamen) Αποφάσεις, διατάξεις, γνωµοδοτήσεις Η Συλλογή νοµολογίας και ο τρόπος παραποµπής στις αποφάσεις (και τις διατάξεις)...36 ΤO ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ονοµασία Σύνθεση και αρµοδιότητες...37 ΤA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Η Επιτροπή των Περιφερειών...38 XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα...39 IOΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Υπηρεσία Εκδόσεων Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Η Ευρωπαϊκή Σχολή ηµόσιας ιοίκησης...40 ΟI AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι αποκεντρωµένοι οργανισµοί

4 ΑΛΛΟΙ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο Eυρωπαίος ιαµεσολαβητής Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων...40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ...41 Α. ΤO ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το κοινοτικό κεκτηµένο...41 Το πρωτογενές δίκαιο Οι Συνθήκες Οι παραποµπές στις Συνθήκες και στα άρθρα τους...43 Το παράγωγο δίκαιο Οι πράξεις του πρώτου πυλώνα (συνθήκη ΕΚ) Οι πράξεις του δεύτερου πυλώνα (ΚΕΠΠΑ) Οι πράξεις του τρίτου πυλώνα (αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις)...46 Οι «εκτός ονοµατολογίας» κοινοτικές πράξεις Άτυπες πράξεις Πράξεις που δεν κατονοµάζονται από τις Συνθήκες...47 Το δίκαιο που απορρέει από τις εξωτερικές δεσµεύσεις των Κοινοτήτων και από το γενικό διεθνές δίκαιο Οι συµφωνίες των Κοινοτήτων µε τρίτες χώρες ή µε διεθνείς οργανισµούς Οι µονοµερείς πράξεις των διαχειριστικών οργάνων που έχουν συσταθεί µε ορισµένες εξωτερικές συµφωνίες των Κοινοτήτων...49 Το συµπληρωµατικό δίκαιο Οι κοινοτικές και οι ευρωπαϊκές συµβάσεις Οι αποφάσεις και οι συµφωνίες των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών οι οποίοι συνέρχονται στο πλαίσιο του Συµβουλίου...49 Οι άγραφες πηγές του κοινοτικού δικαίου Η νοµολογία. Μέθοδοι ερµηνείας από το ικαστήριο Οι γενικές αρχές του δικαίου...50 Β. ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

5 Β.1. IAΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι δεσµευτικές νοµοθετικές πράξεις πρέπει να συντάσσονται µε πανηγυρικό τύπο...51 Βασική διάρθρωση των νοµοθετικών πράξεων Τίτλος Προοίµιο Στερεότυπη εισαγωγική φράση Σηµεία αναφοράς Αιτιολογικές σκέψεις ιατακτικό Γενικά Τύπος έκδοσης της πράξης Υποδιαιρέσεις του διατακτικού Γενικές παρατηρήσεις για τις υποδιαιρέσεις του διατακτικού Παραποµπή στις υποδιαιρέσεις του διατακτικού Τελικές διατάξεις Χρονική εφαρµογή της πράξης Αποδέκτες Τελικές στερεότυπες φράσεις Υπενθύµιση του δεσµευτικού χαρακτήρα των κανονισµών και της άµεσης εφαρµογής τους Ηµεροµηνία και υπογραφή Παραρτήµατα και προσαρτηµένες πράξεις Υποσηµειώσεις ηµοσίευση και παραποµπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα...72 Β.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ...73 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Γενικά Τροποποιητικές διατάξεις Εισαγωγική φράση (πολλαπλή τροποποίηση κειµένου ή χωρίου) Αντικατάσταση (Replacement Remplacement)

6 Παρεµβολή (Insertion Insertion) Προσθήκη (Addition Adjonction) Απαλοιφή/ ιαγραφή (Deletion Suppression)...77 ΠAΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ...77 ΚATAΡΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...77 IOΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ...78 Γ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η προσπάθεια απλούστευσης του κοινοτικού δικαίου Η απλούστευση της νοµοθεσίας...79 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ...81 ΟI AΡΧΕΣ, Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ...81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗ...82 Α. Εισαγωγή...82 Β. Συντάκτης και σύνταξη...84 Γ. Η σχέση µεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς συντάκτη: µια σχέση συνεργασίας Οι βασικές αρχές που διέπουν τη σύνταξη των κοινοτικών νοµοθετικών πράξεων Σκοπός των βασικών αρχών Περιεχόµενο των βασικών αρχών Σαφής, απλή και λιτή διατύπωση, χωρίς διφορούµενα Αποφυγή της κατάχρησης κοινοτικών νεολογισµών Αποφυγή της κατάχρησης εξεζητηµένων εκφράσεων και ξενισµών Αποφυγή της κατάχρησης αρκτικολέξων Ουσιαστική και τυπική συνοχή της πράξης Επιλογή κατάλληλης ορολογίας και διατύπωσης στις τροποποιητικές πράξεις Προσαρµογή της διατύπωσης στο είδος της πράξης Προσαρµογή της ορολογίας και της διατύπωσης στους αποδέκτες της πράξης Αποφυγή της κατάχρησης παραποµπών Απόλυτη ακρίβεια των 6

7 παραποµπών που υπάρχουν στο κείµενο...97 Ε. Εργαλεία και µέσα σύνταξης...99 Ε.1. LegisWrite...99 Ε.2. e-greffe...99 Ε.3. Υπηρεσία Editing...99 ΣΤ. Συµπέρασµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Εισαγωγή Β. Ο γενικός στόχος του έλληνα µεταφραστή κοινοτικών κειµένων Β.1. Ακριβής απόδοση Β.2. Σωστά ελληνικά Γ. Η προετοιµασία της µετάφρασης Γ.1. Η «πρώτη µατιά» Γ.2. Συγκέντρωση εγγράφων αναφοράς Γ.3. Προεπεξεργασία Γ.4. ηµιουργία του εγγράφου και έναρξη της µετάφρασης Η τεχνική της µετάφρασης Υπαγόρευση ακτυλογράφηση από τον ίδιο τον µεταφραστή Κειµενογράφος Αυτόµατη µετάφραση Ε. Η µεθοδολογία της µετάφρασης Ε.1. Το περιεχόµενο των κοινοτικών κειµένων και τα περιθώρια ελευθερίας του µεταφραστή Ε.2. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κοινοτικός µεταφραστής και ο τρόπος επίλυσής τους Ε.2.1. Πρώτο επίπεδο Ε Παραθέµατα Ε Στερεότυπες φράσεις Ε.2.2. εύτερο επίπεδο Ε Τεχνικοί όροι της κοινοτικής ιδιολέκτου Ε Τεχνικοί όροι του επιστηµονικού τοµέα στον οποίο εντάσσεται το υπό µετάφραση κείµενο

8 Ε Η αρχή της ορολογικής συνοχής και συνέπειας Ε Νεολογία Ε.2.3. Τρίτο επίπεδο Ε Προβλήµατα κατανόησης του πρωτοτύπου Ε Προβλήµατα απόδοσης στην ελληνική γλώσσα Ε Τήρηση των γενικών αρχών σύνταξης των κοινοτικών νοµοθετικών πράξεων και των σχετικών «συµβάσεων γραφής» Ε Άρση αµφισηµιών και πολυσηµιών Ε Απαγκίστρωση από συντακτικά σχήµατα της ξένης γλώσσας Ε Υφολογική καθαρότητα και υφολογική συνοχή Ε Μεταφράσεις για το διαδίκτυο Ε.3. Χρήσιµες µεθοδολογικές πρακτικές και βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις ΣΤ. Συµπέρασµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Α. H παλαιότερη κατάσταση Β. Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης Γ. Ο επιδιωκόµενος στόχος και ο τρόπος επίτευξής του Οι διοικητικές πτυχές της αναθεώρησης Ε. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αναθεώρηση ΣΤ. Η επίλυση των προβληµάτων και η ανάγκη(;) εκπόνησης κοινής µεθοδολογίας Ζ. Οι αρχές, η µεθοδολογία και η τεχνική της αναθεώρησης Παροχή διευκρινίσεων από τον µεταφραστή κατά την παράδοση του κειµένου Βασικά τεχνικά θέµατα Σωστή «δοσολογία» της αναθεώρησης (1): όχι υπερβολές Σωστή «δοσολογία» της αναθεώρησης (2): όχι «εκπτώσεις» Σωστή «δοσολογία» της αναθεώρησης (3): προτεραιότητα στην ουσία «Αποπροσωποποίηση» του προς αναθεώρηση κειµένου Ανάγνωση, σε πρώτη φάση, όλης της µετάφρασης ή άµεση εφαρµογή της γνωστής παραδοσιακής τεχνικής (αντιπαραβολή 8

9 µετάφρασης και πρωτοτύπου πρόταση-πρόταση) Επισήµανση των απόλυτα αναγκαίων διορθώσεων Γραπτή συνοπτική επεξήγηση κάποιων διορθώσεων Επισήµανση των ιδιαίτερα εύστοχων αποδόσεων Καταγραφή ενδιαφερόντων σηµείων της µετάφρασης υνατότητα τεκµηρίωσης όλων των αναθεωρητικών επιλογών Τελικός στόχος Περιπτωσιολογία Μετά την αναθεώρηση Επίλυση εκκρεµών προβληµάτων Παιδαγωγική λειτουργία της αναθεώρησης Πνεύµα συνεργασίας, διακριτικότητα, εχεµύθεια και ευγένεια µετά την αναθεώρηση Η. Συµπέρασµα ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Α. ΣΤΙΞΗ Α.1. ΤΕΛΕΙΑ Α.2. ΚΟΜΜΑ Α.3. ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ Α.4. ΙΠΛΗ ΤΕΛΕΙΑ Α.5. ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ Α.6. ΑΓΚΥΛΕΣ Α.7. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Α.8. ΕNΩΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑ ΠΑΥΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΥΛΑ Α.8.1. Ενωτικό Α.8.2. Παύλα µεσαίου µεγέθους Α.8.3. Μεγάλη παύλα ( ), µονή ή διπλή Α.9. ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΑ Α.10. ΚΑΘΕΤΟΣ Α.11. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ Α.12. ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ Β. Η ΣΤΙΞΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

10 Γ. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤ. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ Ν Ζ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ Ζ.1. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ζ.2. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ Η. ΞΕΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ (ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ) Θ. ΑΡΙΘΜΟΙ Ι. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΙΑ. ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΒ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΙΓ. ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙ ΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α. ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ Β. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΩΣ ΣΥΝ ΕΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γ. Η ΑΜΦΙΣΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΛΕΟΝΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ (MOTIVÉ) - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ (JUSTIFIÉ) ΣΤ. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ζ. ΕΝ ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ Η. AND/OR: ΚΑΙ/Ή Ή Ή/ΚΑΙ Θ. SOFT LAW HARD LAW Ι. ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΝΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΒ. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ SUI GENERIS ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΓ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (COMMISSION WORKING DOCUMENTS / DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA COMMISSION) ΚΑΙ

11 ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENTS / DOCUMENTS DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION) Ι. Η ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδείγµατα LegisWrite ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

12 12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός για τη σύνταξη, τη µετάφραση και την αναθεώρηση των νοµοθετικών και λοιπών κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά (εφεξής: Οδηγός) χωρίζεται σε έξι µέρη. Το πρώτο µέρος παρέχει γενικές, συνοπτικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι πληροφορίες κατανέµονται σε δύο κεφάλαια: α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η θεσµική τους διάρθρωση (όργανα, οργανισµοί, υπηρεσίες κ.λπ.). Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται ορισµένες βασικές πληροφορίες για τη διάρθρωση και τη λειτουργία της Ένωσης. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές χρησιµεύουν συχνά ως έναυσµα για µεταφραστικές παρατηρήσεις πρακτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, στην ενότητα που αφιερώνεται στο ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή του δικαιοδοτικού συστήµατος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (δικαιοδοτικά όργανα, είδη προσφυγών κ.λπ.). β) Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρωτογενές, παράγωγο και συµπληρωµατικό δίκαιο, αναλυτική περιγραφή των διαφόρων πράξεων και των επιµέρους στοιχείων τους, τρόπος παραποµπής, κανόνες που διέπουν την τροποποίηση και τη διόρθωση των πράξεων, διαδικασία απλούστευσης και βελτίωσης του κοινοτικού δικαίου κ.λπ.). Μολονότι η εν λόγω παρουσίαση θα µπορούσε να χρησιµεύσει και ως εντελώς στοιχειώδης επιτοµή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο είναι προφανές ότι ο σκοπός του παρόντος Οδηγού δεν είναι να αποτελέσει επιστηµονικό εγχειρίδιο για το εν λόγω δίκαιο. Γι αυτό, οι σχετικές πληροφορίες είναι συνοπτικές και παρέχονται πάντοτε υπό ένα πρακτικό «µεταφραστικό» πρίσµα. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε κεφάλαιο διανθίζεται µε παρατηρήσεις, στις οποίες επεξηγούνται από µεταφραστικής απόψεως τα ζητήµατα που συνδέονται µε το εκάστοτε εξεταζόµενο θέµα. Έτσι, στο µέρος αυτό απαντώνται ερωτήµατα όπως (ενδεικτική αναφορά): τι σηµαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιοι είναι οι πυλώνες και τα όργανά της; Τι είδους πράξεις παράγουν τα όργανα αυτά; Πώς συντάσσονται οι πράξεις αυτές και µε βάση ποιες αρχές; Πώς εξασφαλίζεται η τήρηση του κοινοτικού δικαίου; Πόσα είδη διαδικασιών παράβασης υπάρχουν; Κι ακόµη: γιατί λέµε Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; Είναι πλέον δόκιµη η χρήση του επιθέτου κοινοτικός για να χαρακτηρίσουµε, για παράδειγµα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γιατί σε µερικές προπαρασκευαστικές πράξεις προηγείται η λέξη σχέδιο και σε άλλες η λέξη πρόταση, ενώ σε κάποιες άλλες υπάρχουν και τα δύο: π.χ. σχέδιο πρότασης κανονισµού; Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής και στα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής; Τι είναι η απόφαση sui generis; Γιατί υπάρχουν οι διαδικασίες της λεγόµενης «επιτροπολογίας» και ποιες είναι οι διάφορες επιτροπές; Τι είναι η αυτορρύθµιση; Σ αυτά και σε πολλά άλλα πρακτικά ερωτήµατα απαντά το πρώτο µέρος του Οδηγού. Στο δεύτερο µέρος αναπτύσσονται εκτενέστερα και πιο συστηµατικά οι αρχές, η µεθοδολογία και η πρακτική της σύνταξης, της µετάφρασης και της αναθεώρησης των κοινοτικών κειµένων. Στα τρία κεφάλαια του µέρους αυτού, που συνδέονται οργανικά µεταξύ τους και αλληλοσυµπληρώνονται, περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες της εργασίας του µεταφραστή και ως δευτερογενούς συντάκτη των κοινοτικών κειµένων, επισηµαίνονται οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει στην καθηµερινή του εργασία, προτείνονται τρόποι 13

14 προσέγγισης και επίλυσης των σχετικών προβληµάτων και, τέλος, προσδιορίζονται οι διάφορες δεοντολογικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τους συναδέλφους ως συντάκτες/µεταφραστές και αναθεωρητές των κειµένων αυτών. Ειδικότερα, στο σηµείο Ε του κεφαλαίου Μετάφραση και στο σηµείο 14 στοιχείο ε) του κεφαλαίου Αναθεώρηση γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν συνοπτικά τα κυριότερα ορθογραφικά, γραµµατικά και συντακτικά προβλήµατα που απασχολούν τον κοινοτικό µεταφραστή και να προταθούν σχετικές λύσεις. Στο τρίτο µέρος αναπτύσσονται επιλεγµένα θέµατα που αφορούν τη χρήση της νέας ελληνικής στα κοινοτικά κείµενα: στίξη, χρήση πλάγιων γραµµάτων, κεφαλαία και µικρά αρχικά, το τελικό ν στα άρθρα και αλλού, ξενικά κύρια ονόµατα (ανθρωπωνύµια και τοπωνύµια), συντοµογραφίες και αρκτικόλεξα, αριθµοί κ.λπ. Στα κεφάλαια αυτά γίνεται πιο συστηµατική εξέταση των εν λόγω θεµάτων σε σχέση µε τις απλές νύξεις που υπάρχουν στα δύο πρώτα µέρη του Οδηγού. Η πραγµάτευση των θεµάτων αυτών γίνεται µε βάση τα σχετικά κεφάλαια των σηµαντικότερων ειδικών έργων αναφοράς. Όταν τα εν λόγω έργα αναφοράς δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις για τα θέµατα αυτά ή όταν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των ειδικών έργων, προτείνονται συγκεκριµένες συµβάσεις, τις οποίες συνιστάται να εφαρµόζουν οι συνάδελφοι. Στο µέρος αυτό, ορισµένα κεφάλαια του οποίου παρουσιάζουν κάποια µικρότερη ή µεγαλύτερη συνάφεια µε τα αντίστοιχα κεφάλαια του ιοργανικού εγχειριδίου σύνταξης κειµένων (εφεξής: ιοργανικό εγχειρίδιο), επιλύονται θέµατα που αφορούν άµεσα την καθηµερινή µας δουλειά (π.χ., αρχικά όρων όπως γενική διεύθυνση, επίτροπος κ.λπ.). Επισηµαίνεται, εξάλλου, ότι καταβλήθηκε συστηµατική προσπάθεια να µην υπάρχει καµία διαφοροποίηση ουσίας σε σχέση µε τους αντίστοιχους κανόνες που προβλέπονται στο ιοργανικό εγχειρίδιο. Στο τέταρτο µέρος αναπτύσσονται διάφορα ειδικότερα γλωσσικά, µεταφραστικά και νοµοτεχνικά ζητήµατα (π.χ., τα παραθετικά πολυλεκτικά σύνθετα, η πλεοναστική χρήση του αόριστου άρθρου κ.λπ.). Έτσι, το µέρος αυτό, που θα έχει «δυναµικό» χαρακτήρα και θα µπορεί να εµπλουτίζεται συνεχώς, θα περιλαµβάνει ειδικά άρθρα, εργασίες και σηµειώµατα, στα οποία οι συνάδελφοι θα αναπτύσσουν τις απόψεις, τα επιχειρήµατα και, γενικότερα, τον προβληµατισµό τους για το ευρύτατο φάσµα γλωσσοµεταφραστικών προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την καθηµερινή τους εργασία. Το πέµπτο µέρος αφορά την ορολογία. Στο µέρος αυτό υποδεικνύονται τα ορολογικά µέσα που έχει στη διάθεσή του ο κοινοτικός µεταφραστής και οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να αναζητήσει όρους, νοµοθετικές πράξεις (ελληνικές και κοινοτικές) και διάφορα έγγραφα αναφοράς. Περιγράφεται επίσης ο τρόπος παραγωγής ορολογίας σε κοινοτικό επίπεδο, τόσο διοργανικά όσο και από το Τµήµα Ελληνικής Γλώσσας της Επιτροπής. Το έκτο µέρος αφορά τα µεταφραστικά «εργαλεία». Στο µέρος αυτό περιγράφονται τα διάφορα ηλεκτρονικά µέσα που έχει στη διάθεσή του ο κοινοτικός µεταφραστής, µε έµφαση στις µεταφραστικές µνήµες. Ο Οδηγός ολοκληρώνεται µε ένα παράρτηµα, στο οποίο παρατίθενται τα υποδείγµατα LegisWrite. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Οδηγό έχουν αντληθεί από διάφορες πηγές: ιοργανικό εγχειρίδιο, Κοινός πρακτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τα πρόσωπα που συµβάλλουν στη σύνταξη των νοµοθετικών κειµένων στο πλαίσιο των κοινοτικών οργάνων (εφεξής: Κοινός πρακτικός οδηγός), Τυπικό των πράξεων 14

15 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: Τυπικό), Règles de technique législative à l'usage des services de la Commission [εφεξής: Règles de technique législative (για το έγγραφο αυτό υπάρχει µόνο ανεπίσηµη µετάφραση στα ελληνικά)], Manuel des procédures διάφοροι ιστότοποι ειδικά νοµικά εγχειρίδια. Εξάλλου, σε µερικά κεφάλαια χρήσιµες ιδέες αντλήθηκαν από τον αντίστοιχο αγγλικό Οδηγό (English Style Guide). Άποψη των συντακτών του παρόντος Οδηγού είναι ότι ο λόγος ύπαρξης και ο σκοπός του δεν είναι µόνο να προσφέρει έτοιµες λύσεις (ασφαλώς θα το κάνει κι αυτό, όπου ενδείκνυται). Πρέπει συγχρόνως να δίνει το έναυσµα για ευρύτερο προβληµατισµό, θέτοντας ζητήµατα, ευαισθητοποιώντας τους συναδέλφους στα διάφορα προβλήµατα και δίνοντας ερεθίσµατα για γόνιµο διάλογο. Έµφαση δίνεται στα νοµοθετικά έγγραφα, διότι αποτελούν σηµαντικό ποσοστό της δουλειάς του κοινοτικού µεταφραστή και έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Όµως, δεν είναι δυνατόν να µη γίνει αναφορά και στα έγγραφα άλλου είδους. Άλλωστε, πολλά από τα ζητήµατα που θίγονται ή επισηµαίνονται στον Οδηγό (γλωσσικά, µεταφραστικά, «αναθεωρητικά», δεοντολογικά) αφορούν όλα τα είδη κειµένων και όχι µόνο τα νοµοθετικά. 15

16 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στον παρόντα Οδηγό, όπως και σε κάθε άλλο βιβλίο, εφαρµόζονται ορισµένοι συµβατικοί κανόνες για διάφορα γλωσσικά ζητήµατα για τα οποία είτε δεν υπάρχουν επίσηµοι κανόνες είτε οι υπάρχοντες επίσηµοι κανόνες είναι ελλιπείς ή αµφισβητούνται σε σηµαντικό βαθµό (π.χ., κεφαλαία και µικρά αρχικά, τελικό νι, χρήση πλάγιων γραµµάτων, συντοµογραφίες και αρκτικόλεξα κ.λπ.). Τα ζητήµατα αυτά και οι αντίστοιχες λύσεις που προτείνονται στους συναδέλφους (και εφαρµόζονται στον παρόντα Οδηγό) αναλύονται διεξοδικά στα αντίστοιχα κεφάλαια του τρίτου µέρους του Οδηγού. Ωστόσο, λόγω της εν µέρει ρυθµιστικής φύσης του παρόντος έργου, κρίνεται σκόπιµο να σκιαγραφηθούν, ήδη στο σηµείο αυτό, οι γενικές αρχές που ακολουθούνται για ορισµένα από τα προαναφερόµενα ζητήµατα. Έτσι, ο αναγνώστης µπορεί να έχει από την πρώτη στιγµή µια χρήσιµη διαφωτιστική εικόνα για την πρακτική που ακολουθεί ο παρών Οδηγός στα ζητήµατα αυτά. Κεφαλαία και µικρά αρχικά Ακολουθούνται οι εξής κυρίως κανόνες (για λεπτοµερέστερη ανάλυση µε πολλά παραδείγµατα βλ. το κεφάλαιο Κεφαλαία και µικρά αρχικά στο τρίτο µέρος του παρόντος Οδηγού): Τα κύρια ονόµατα γράφονται πάντοτε µε κεφαλαίο αρχικό. Τα κοινά ονόµατα γράφονται κατά κανόνα µε µικρό αρχικό. Ειδικότερα: α) Τα κοινά ονόµατα που δηλώνουν ιδιότητες, αξιώµατα ή τίτλους προσώπων γράφονται κατά κανόνα µε µικρό αρχικό. Η κεφαλαιογράφηση του αρχικού γράµµατος των λέξεων αυτού του είδους δεν έχει γλωσσικό έρεισµα. Τα διάφορα εξωγλωσσικά ιδεολογικά κριτήρια που προβάλλονται σχετικά (π.χ. ένδειξη σεβασµού ή πρόσδοση κύρους στον φορέα του αξιώµατος) δεν θα πρέπει να καθορίζουν τις αποφάσεις µας σε ζητήµατα καθαρά γλωσσικού χαρακτήρα. Άλλωστε, η πρακτική της µη κεφαλαιογράφησης του αρχικού γράµµατος αυτών των λέξεων κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα, αφού εφαρµόζεται ήδη ευρέως στον Τύπο, πράγµα που συµβάλλει στη διαµόρφωση ισχυρής σχετικής τάσης από το σύνολο των χρηστών της γλώσσας. Οι ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες, κατ εξαίρεση, κεφαλαιογραφούνται τα αρχικά γράµµατα των λέξεων αυτού του είδους αναλύονται στο κεφάλαιο Κεφαλαία και µικρά αρχικά του τρίτου µέρους του παρόντος Οδηγού. β) Τα κατά το πρωτόκολλο ονόµατα κρατών, οι επίσηµες ονοµασίες κρατικών θεσµικών φορέων και υπηρεσιών της εκτελεστικής, νοµοθετικής ή δικαστικής εξουσίας, οι επίσηµες ονοµασίες διεθνών οργανισµών ή οργανώσεων, οι επίσηµες ονοµασίες οργάνων και υπηρεσιών διεθνών οργανισµών ή οργανώσεων γράφονται µε κεφαλαία τα αρχικά όλων των λέξεων που αποτελούν την ονοµασία, µε εξαίρεση τα άρθρα, τις προθέσεις και τους συνδέσµους, που γράφονται µε µικρό αρχικό. Όταν όµως δεν γίνεται ειδική και εξατοµικευµένη αναφορά σε κάποιον συγκεκριµένο φορέα αυτού του είδους, αλλά η δήλωση είναι γενική και αόριστη, οι σχετικές λέξεις γράφονται µε µικρό αρχικό 16

17 (π.χ.: Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε έντονο διάβηµα για το θέµα αυτό αλλά: Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να µειώσει τον αριθµό των υπουργείων). γ) Γράφονται µε κεφαλαίο αρχικό ορισµένες (ελάχιστες) λέξεις, όταν επιδιώκεται να περιοριστεί το σηµασιολογικό τους εύρος, είτε για να τονιστεί ο µοναδικός τους χαρακτήρας είτε για να αντιδιασταλούν από άλλες ευρύτερες σηµασίες που θα µπορούσαν να έχουν [π.χ.: Ενιαία Πράξη (η συγκεκριµένη κοινοτική συνθήκη, σε αντιδιαστολή µε πράξεις άλλου είδους) ο Τύπος, για ειδική αναφορά στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (αλλά ο µαθηµατικός τύπος, ο χηµικός τύπος κ.λπ.)]. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ελάχιστα κοινά ονόµατα για τα οποία υπάρχει λόγος να γράφονται άλλοτε µε µικρό και άλλοτε µε κεφαλαίο αρχικό. Για παράδειγµα, οι λέξεις γραµµατική και συντακτικό γράφονται µε κεφαλαίο αρχικό όταν και µόνο όταν δηλώνουν συγκεκριµένα βιβλία ή εγχειρίδια, δηλαδή έργα συγκεκριµένων συγγραφέων (π.χ., Γραµµατική Κλαίρη Μπαµπινιώτη) ή συγκεκριµένων οργανισµών (σχολική Γραµµατική του ΟΕ Β). Αυτό γίνεται για να τονιστεί, πέραν πάσης αµφιβολίας, ότι δηλώνουν τα συγκεκριµένα έργα και για να αποφευχθεί η έστω και οριακή σύγχυση µε τις γενικότερες έννοιές τους. Αντίθετα, για τη λέξη λεξικό δεν υπάρχει κίνδυνος να προκύψει τέτοια σύγχυση και γι αυτό γράφεται πάντοτε µε µικρό αρχικό, είτε πρόκειται για γενική και αόριστη είτε για ειδική και συγκεκριµένη αναφορά (π.χ.: Τα λεξικά είναι απαραίτητο εργαλείο των µεταφραστών αλλά και: Το λεξικό του Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη και το λεξικό Μπαµπινιώτη χρησιµοποιούνται πολύ συχνά από τους µεταφραστές). Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι συχνά στη γραφή των λέξεων αυτού του είδους υπεισέρχονται προσωπικά, υποκειµενικά κριτήρια, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν αρκετές αµφισβητήσεις και διαφωνίες. δ) Η λέξη συνθήκη γράφεται άλλοτε µε µικρό και άλλοτε µε κεφαλαίο αρχικό. Όταν η λέξη αυτή αναφέρεται γενικά και αόριστα στις διάφορες συνθήκες που συνάπτονται σε διεθνές επίπεδο, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από άλλους φορείς, γράφεται µε µικρό αρχικό (π.χ.: Στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας υπάρχουν πολλές διµερείς συνθήκες). Όταν η εν λόγω λέξη αναφέρεται ειδικά στις συνθήκες του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου, και ιδίως στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ακολουθείται η εξής πρακτική: η λέξη γράφεται µε κεφαλαίο αρχικό, όταν δεν προσδιορίζεται η σχετική συνθήκη, ούτως ώστε να γίνει µε σαφήνεια η διαφοροποίηση από τις διάφορες συνθήκες άλλου είδους (π.χ.: Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εµπορευµάτων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών καθιερώνεται από τη Συνθήκη) γράφεται, όµως, µε µικρό αρχικό όταν υπάρχει ο προσδιορισµός της σχετικής συνθήκης (π.χ.: συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση) ή άλλος συναφής προσδιορισµός (π.χ.: ιδρυτικές συνθήκες), διότι στην περίπτωση αυτή η διαφοροποίηση από τις συνθήκες άλλου είδους είναι σαφής και δεν συντρέχει λόγος χρήσης κεφαλαίου αρχικού. ε) Σχετικά µε τον όρο µε τον οποίο αποδίδεται στα ελληνικά το internet και ο οποίος εµφανίζεται στα ελληνικά ποικιλοτρόπως (διαδίκτυο, ιαδίκτυο, ίντερνετ, Ίντερνετ, Internet), υιοθετήθηκε στον παρόντα Οδηγό η απόδοση διαδίκτυο µε το σκεπτικό που αναλύεται στο κεφάλαιο Κεφαλαία και µικρά αρχικά του τρίτου µέρους του παρόντος Οδηγού. 17

18 Τελικό ν α) Το αρσενικού γένους οριστικό άρθρο τον και το αρσενικού γένους αόριστο άρθρο ή αριθµητικό έναν γράφονται πάντοτε µε ν (ο κανόνας αυτός προβλέπεται και από τη νέα υπό έκδοση σχολική Γραµµατική, η οποία έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αναρτηθεί στον ιστότοπό του). Άλλωστε, πολλοί εκδοτικοί οίκοι και δηµοσιογραφικά συγκροτήµατα στην Ελλάδα εφαρµόζουν ήδη την πρακτική αυτή, η οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη πιθανής σύγχυσης του αρσενικού µε το ουδέτερο γένος. β) Το αρνητικό µόριο «δεν» γράφεται πάντοτε µε ν. Με τον τρόπο αυτόν αποτρέπεται ο κίνδυνος σύγχυσης του αρνητικού δεν µε το αντιθετικό, το µεταβατικό ή το εµφατικό δε, κίνδυνος που για τα νοµοθετικά ιδίως έγγραφα είναι ανεπίτρεπτος, ακόµη και αν είναι οριακός. Λεπτοµερέστερη ανάλυση των θεµάτων αυτών γίνεται στο κεφάλαιο Το τελικό ν στο τρίτο µέρος του παρόντος Οδηγού. Χρήση πλάγιων γραµµάτων Ο Οδηγός χρησιµοποιεί κατά κανόνα πλάγια γράµµατα, όταν θέλει να αποµονώσει µια λέξη ή µια φράση από τα συµφραζόµενά της, π.χ. για να κάνει ένα σχόλιο γι αυτήν, για να την ορίσει κ.λπ. Αυτό γίνεται, για παράδειγµα, µε τις λέξεις τον και έναν στη πρώτη περίπτωση [στοιχείο α)] της παρατήρησης για το τελικό ν αµέσως παραπάνω. Κατ εξαίρεση, όταν η αποµόνωση µε τη χρήση πλαγίων δεν είναι απόλυτα σαφής, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει παρανόηση ή σύγχυση, η λέξη ή η φράση που πρέπει να αποµονωθεί µπαίνει σε εισαγωγικά. Αυτό γίνεται, για παράδειγµα, µε τη λέξη δεν στη δεύτερη περίπτωση [στοιχείο β)] της παρατήρησης για το τελικό ν αµέσως παραπάνω. Η προτίµηση των πλάγιων γραµµάτων αντί των εισαγωγικών έγινε για να αποφευχθεί η «κατάστιξη» του εγγράφου. Λεπτοµερέστερη ανάλυση του θέµατος αυτού γίνεται στο κεφάλαιο Χρήση πλάγιων γραµµάτων στο τρίτο µέρος του παρόντος Οδηγού. Συντοµογραφίες και αρκτικόλεξα Α. Συντοµογραφίες θεωρούνται πρωτίστως οι σχηµατισµοί του τύπου π.χ., κ.λπ., πρβλ., κ.ο.κ., δηλαδή οι συντοµευµένες µορφές κοινών λέξεων ή φράσεων οι οποίες (συντοµευµένες µορφές) σχηµατίζονται στον γραπτό λόγο για λόγους οικονοµίας και δεν φιλοδοξούν να περάσουν στον προφορικό λόγο. Για τη γραφή των συντοµογραφιών ακολουθούνται, µεταξύ άλλων, οι εξής βασικοί κανόνες: α) Στις ελληνικές συντοµογραφίες µε τις οποίες συντοµεύονται φράσεις που αποτελούνται από περισσότερες της µιας λέξεις µπαίνει κατά κανόνα τελεία έπειτα από κάθε συντοµευόµενη λέξη. β) Όταν η τελευταία λέξη της περιόδου είναι συντοµογραφία που λήγει µε τελεία, δεν µπαίνει και δεύτερη τελεία. 18

19 γ) Οι ξενόγλωσσες συντοµογραφίες, όταν δεν µεταφράζονται στα ελληνικά, γράφονται όπως στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Β. Αρκτικόλεξα θεωρούνται πρωτίστως οι σχηµατισµοί του τύπου ΕΗ, ΥΠΕΧΩ Ε, ΟΤΕ, ΠΟΕ, ΕΤΠΑ, Ευρατόµ, FEOGA, GATT, DVD, RAM (random access memory), RACE (Research and development programme in advanced communications technologies in Europe), DNA, TAC (total allowable catch), Eurostat κ.λπ., δηλαδή τα λεκτικά σύνολα που σχηµατίζονται από τα αρχικά γράµµατα ή τις αρχικές συλλαβές λέξεων οι οποίες αποτελούν τα ονόµατα οργανισµών, οργανώσεων, ιδρυµάτων, υπηρεσιών, κοµµάτων, ταµείων, ενώσεων, εταιρειών, συλλόγων, οµάδων, επιτροπών, συµφωνιών, συνθηκών, συµβάσεων, κωδίκων, συστηµάτων, προγραµµάτων κ.λπ, καθώς και καθιερωµένων διεθνών όρων και εννοιών διαφόρων θεµατικών πεδίων. Ο όρος ακρώνυµο θεωρείται, για τις ανάγκες του παρόντος Οδηγού, συνώνυµος µε τον όρο αρκτικόλεξο, παρά το γεγονός ότι stricto sensu οι δύο όροι ενδέχεται να διαφοροποιούνται µε κριτήριο τη δυνατότητα ή την αδυναµία προφοράς των σχετικών σχηµατισµών ως κανονικών λέξεων ή µε άλλα κριτήρια (τρόπος σχηµατισµού κ.λπ.). Για τη γραφή των ξενόγλωσσων αρκτικολέξων ακολουθείται κατά κανόνα το πρωτότυπο, καθώς τεκµαίρεται ότι ο συντάκτης του έχει ακολουθήσει τους σχετικούς κανόνες του ιοργανικού εγχειριδίου. Οι εν λόγω κανόνες είναι κυρίως οι εξής: α) Όσα αρκτικόλεξα αποτελούνται από µέχρι και πέντε γράµµατα γράφονται µε όλα τα γράµµατα κεφαλαία (DRIVE, RACE). β) Όσα αποτελούνται από έξι ή περισσότερα γράµµατα γράφονται µε το αρχικό κεφαλαίο και µε τα υπόλοιπα γράµµατα µικρά (Eurostat, Ecofin, Unesco), εκτός αν δεν προφέρονται, οπότε γράφονται µε όλα τα γράµµατα κεφαλαία (CCAMLR). Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις (ειδικές περιπτώσεις), οι οποίες αναλύονται στο κεφάλαιο Συντοµογραφίες και αρκτικόλεξα στο τρίτο µέρος του παρόντος Οδηγού. Για τη γραφή των ελληνικών αρκτικολέξων ακολουθείται ο εξής βασικός κανόνας: Γράφονται µε όλα τα γράµµατα κεφαλαία χωρίς τελείες, άσχετα αν το αρκτικόλεξο σχηµατίζεται µόνο από τα αρχικά γράµµατα των συστατικών του λέξεων ή και από άλλα γράµµατα πλην των αρχικών: ΕΗ, ΥΠΕΧΩ Ε, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΚΕΠΑ κ.ο.κ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής: α) (απόφαση της οµάδας αναθεώρησης του ιοργανικού εγχειριδίου) Όταν η προσθήκη και άλλων γραµµάτων στο αρκτικόλεξο, πέραν των αρχικών, δεν γίνεται απλώς και µόνο για λόγους ευφωνίας (δηλαδή για την «οµαλότερη» προφορά του αρκτικολέξου, όπως φερειπείν έγινε στα προαναφερόµενα παραδείγµατα ΥΠΕΧΩ Ε, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΚΕΠΑ), αλλά για τη διάκριση νεοσχηµατιζόµενου αρκτικολέξου από όµοιο προϋφιστάµενο, τότε τα πρόσθετα «διακριτικά» γράµµατα γράφονται µικρά. Στην εξαίρεση αυτή εµπίπτουν πολλά αρκτικόλεξα που χρησιµοποιούνται πολύ συχνά στα κοινοτικά έγγραφα, όπως: ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για διάκριση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), ΚΚΕρ (Κοινό Κέντρο Ερευνών, για διάκριση από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας) κ.ο.κ. 19

20 β) Γράφονται µε µικρό γράµµα τα στοιχεία του αρκτικολέξου τα οποία αντιστοιχούν σε αρχικό άρθρου (ΕτΠ: Επιτροπή των Περιφερειών, ΤτΕ: Τράπεζα της Ελλάδος κ.ο.κ.). Χρήση του ενωτικού και της παύλας Στον παρόντα Οδηγό τηρείται συστηµατικά η διάκριση µεταξύ ενωτικού (που το γράφουµε πληκτρολογώντας απλώς το σύµβολο - στην αριθµητική ενότητα πλήκτρων), παύλας µεσαίου µεγέθους (που τη γράφουµε πληκτρολογώντας Ctrl + -) και µεγάλης παύλας (που τη γράφουµε πληκτρολογώντας Ctrl + Alt + -). Ακολουθούνται εν προκειµένω οι κανόνες που προβλέπονται και εφαρµόζονται για τα έγγραφα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω κανόνες επεξηγούνται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο Ενωτικό παύλα µεσαίου µεγέθους µεγάλη παύλα του κεφαλαίου Στίξη του παρόντος Οδηγού. Πολύ συνοπτικά επισηµαίνεται ότι: α) το ενωτικό χρησιµοποιείται κυρίως στα παραθετικά πολυλεκτικά σύνθετα, όπου τα συνθετικά αποτελούν από κοινού µιαν ενιαία εννοιολογική οντότητα (π.χ. απόφασηπλαίσιο, παραγωγός-εξαγωγέας κ.ο.κ.), καθώς και για τη δήλωση του διαστήµατος µεταξύ δύο ορίων (ετών, ηλικίας, θερµοκρασίας κ.λπ.). Ωστόσο, στη δεύτερη περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και παύλα µεσαίου µεγέθους β) η παύλα µεσαίου µεγέθους χρησιµοποιείται κυρίως στην παράθεση όρων που συνδέονται µεταξύ τους, αλλά διατηρούν τη σηµασιολογική τους αυτοτέλεια (π.χ. συµβούλιο σύνδεσης ΕΕ Αιγύπτου, Γραµµατική Κλαίρη Μπαµπινιώτη κ.ο.κ.), καθώς και για τη δήλωση του διαστήµατος µεταξύ δύο ορίων (ετών, ηλικίας, θερµοκρασίας κ.λπ.). Ωστόσο, στη δεύτερη περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ενωτικό γ) η µεγάλη παύλα (κατά περίπτωση, διπλή ή µονή) χρησιµοποιείται κυρίως: i) όταν υπάρχει απότοµη αλλαγή ή κάποια ανακολουθία στον λόγο µας ii) για να αποµονωθεί παρενθετική λέξη, φράση ή πρόταση που εξηγεί, σχολιάζει ή συµπληρώνει τα λεγόµενα, όταν θεωρείται τόσο σηµαντική, ώστε να µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί παρένθεση, ενώ το κλείσιµό της σε κόµµατα θα δηµιουργούσε ασάφεια iii) στην απλή παράταξη όρων, κυρίως σε τίτλους αλλά και αλλού (όπως, για παράδειγµα, στις περιπτώσεις που στον παρόντα Οδηγό δίνονται µέσα σε παρένθεση η αγγλική και η γαλλική απόδοση ενός όρου). Όσον αφορά τη σχετική ορολογία, προτιµήθηκε η χρήση των όρων παύλα µεσαίου µεγέθους και µεγάλη παύλα αντί των όρων µικρή και µεγάλη παύλα, γιατί ο όρος µικρή παύλα θα ήταν δυνατόν, σε ορισµένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε σύγχυση µε το ενωτικό. Προτιµήθηκε επίσης ο όρος παύλα µεσαίου µεγέθους αντί του όρου µεσαία παύλα, γιατί ο όρος µεσαία παύλα θα µπορούσε να παραπέµπει στη θέση της παύλας µέσα στην περίοδο και όχι στο µέγεθός της. Επαναλαµβάνεται, πάντως, ότι αναλυτική πραγµάτευση όλων των θεµάτων που θίγονται στο παρόν προκαταρκτικό σηµείωµα, µε αιτιολόγηση και επεξήγηση των σχετικών λύσεων, γίνεται στα αντίστοιχα κεφάλαια του τρίτου µέρους του Οδηγού. 20

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Μάθημα: Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κ. Παμπούκης, Ν. Τέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 Στα 25 κράτη µέλη τη ΕΕ υπάρχουν: 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτοµα περίπου Πολύ µικρή Όρια ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα