ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 30/06/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 30/06/2014"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 30/06/2014 Δράση 4.1./12: «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» Έργο 4.1Β/12: «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρόσκληση Συμμετοχής Στοιχεία Εργαστηρίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ..16 2

3 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξης (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.), σε συνεργασία με την ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΑΔΕΠ Α.Ε.) έχουν αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Δράση 4.1β/12), που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 4 «Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών-Μελών». Η Δράση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός Δικτύου Συνεργασίας, αποτελούμενο από εκπροσώπους των ΣΕΜ, οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων μεταναστών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της δικτύωσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών. Η οργάνωση τεσσάρων Θεματικών Εργαστηρίων Διαβούλευσης - Workshops (Βιέννη, Βαρκελώνη, Άγιοι Ανάργυροι- Καματερό, Πάτρα) αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του Έργου. Κεντρικοί στόχοι των Εργαστηρίων είναι: η ανάλυση επιτυχημένων παραδειγμάτων πολιτικών ένταξης των μεταναστών, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπροσώπων φορέων που έχουν άμεση σχέση με το ζήτημα, ο κοινός σχεδιασμός πρότυπων Τοπικών Σχεδίων Δράσης κοινωνικής ένταξης, η εμβάθυνση της λειτουργίας των ΣΕΜ, καθώς και η ανάδειξη του νευραλγικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά και των τρόπων ενίσχυσης της συμβολής της. 3

4 1.1 Πρόσκληση Συμμετοχής Επισυνάπτεται η πρόσκληση συμμετοχής που απεστάλη σε όλους τους Δήμους της χώρας για ενημέρωση των κκ. Δημάρχων, Δημοτικών Συμβουλίων, Προέδρων και μελών των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. 4

5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξης (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) σε συνεργασία με την ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΑΔΕΠ) έχουν αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Δράση 4.1/12, Έργο 4.1Β/12), που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 4 «Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ Κρατών Μελών». Η υλοποίηση της Δράσης αφορά την ενίσχυση του Δικτύου Συνεργασίας με συμμετοχή και εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών τόσο από την Ελλάδα όσο και από λοιπές χώρες της Ε.Ε., αλλά και την ένταξη σε αυτό εκπροσώπων άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Θεματικό Εργαστήριο με θέμα: Αξιολόγηση ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών στο τοπικό επίπεδο, που θα υλοποιηθεί στην Πάτρα την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, στο κτίριο «Αγορά Αργύρη», Αγ. Ανδρέου & Αράτου. Η υλοποίηση του εργαστηρίου: Προβάλλει το ρόλο που διαδραματίζουν σε τοπικό επίπεδο τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και αναδεικνύει το έργο τους. Ενισχύει τη Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να απευθύνεστε στις κ.κ. Παρασκευή Χαϊδόγιαννου και Ερατώ Δριμάλα, τηλ , Για τη Συνεργασία των Φορέων Υλοποίησης του Έργου Καθηγητής Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος Πρόεδρος ΕΠΕΚΣΑ Γιάννης Παπαδημητρίου Διευθύνων Σύμβουλος ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Παναγιώτης Ξυπολιάς Πρόεδρος ΑΔΕΠ ΑΕ 5

6 1.2 Στοιχεία Εργαστηρίου Αντικείμενο Τόπος υλοποίησης Ημερομηνία Υλοποίησης Εργαστηρίου Συνολικός Αριθμός συμμετεχόντων Αξιολόγηση ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών στο τοπικό επίπεδο ΠΑΤΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (76) 6

7 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Οι συμμετέχοντες στο Εργαστήριο της Πάτρας ήταν: - Πρόεδροι και Μέλη Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Ελληνικών Δήμων - Εκπρόσωποι Επιστημονικών Φορέων εξειδικευμένων σε ζητήματα ένταξης από χώρες της Ε.Ε. - Αιρετοί Δήμων που συμμετέχουν στα ΣΕΜ και έχουν ευθύνη σε θέματα ένταξης των μεταναστών στο Δήμο τους - Εκπρόσωποι Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών & μεταναστευτικών οργανώσεων Αναλυτικά: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ/ ΦΟΡΕΑΣ 1. ΓΚΕΡΜΑΚ ΕΙΡΗNΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΩΣΩΝ 2. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3. ΚΙΝΥΟΥΑ ΜΑΪΝΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 4. ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΠΘ ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 5. ALAIN EMINI ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 6. ALIZADEH TAHER ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΓΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 7. AMAN NAZRI ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΓΑΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 7

8 8. BAXINT WAHID ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 9. CUKU WIKO ΜΕΛΟΣ ΑΦΓΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 10. DELIA STEFENEL ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ UNIVERSITY OF SUBIU 11. GURI ETMOND ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ HOSSAIN FARUK ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ DOEL BANGLADESH JOE VALENCIA ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ KASAPI HELLAS 14. KENNETH MC CUE INTERNATIONAL OFFICER SARI KEVIN ZONGO ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ BURKINA FASO KIRSTIE HILEMAN MEMBER ACATHI, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 17. KUCHIRKA KATERYNA ΜΕΛΟΣ MKO ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΓΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΡΓΟΥ 18. KUJTIM SAMI ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΑΣ 19. MEDYALKA BOGDANOVA ΜΕΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 20. MERSINY BELLO ΜΑΣΟΥΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΚΟ ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ KOINOTHTA 21. MIRZAY MOHAMMED ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΓΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 22. NEPYALKH BOGDANOVA ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 23. OKHAWERE DOLAND ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΚΟ ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 8

9 24. PANDELI CALA ΜΕΛΟΣ MKO ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 25. PASCALE COISSARD ADVOCACY OFFICER CCAR, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 26. PETYA PETCOVA ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ 27. RAWA BABANI ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΣ ΙΡΑΚΙΝΟΥ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ 28. REZA GOLAMI ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΑΦΓΑΝΩΝ 29. RODRIGO ARANEDA VILLASANTE ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΚΟ ACATHI, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 30. VASIL VASILEV ΜΕΛΟΣ MKO 31. VILMA ROGO ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 32. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΜ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 33. ΑΝΤΟΝΕΛΑ ΑΪΚΟΜΠΟΑΙΕ ΜΕΛΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΑΣ 34. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 35. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΔΕΠ 36. ΑΣΕΦΑ ΤΖΕΜΠΕΛΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΚΟ 37. ΒΑΒΑΛΛΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 9

10 38. ΒΛΑΧΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 39. ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΔΕΠ 40. ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 41. ΓΕΡΑΓΑ ΧΡΥΣΑ 42. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΝΑΚΟΥ 43. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 44. ΓΡΑΟΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ ΑΔΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ FACILITATOR ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΠ PRAKSIS ΕΠΕΚΣΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 45. ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΜ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 46. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 47. ΔΡΙΜΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ ΕΨΙΛΟΝ 48. ΔΡΙΜΑΛΑ ΕΡΑΤΩ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 49. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 50. ΚΑΜΠΑ ΛΑΜΙΝ ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ 51. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 52. ΚΑΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΔΕΠ 10

11 & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 53. ΚΟΤΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΤΡΑ 54. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΔΕΠ 55. ΚΡΑΤΣΙΟΥΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ 56. ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΕΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 57. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 58. ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑ 59. ΜΙΡΑΝΤΑ ΘΑΚΗ ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ 60. ΝΑΖΡΙ ΑΜΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΦΓΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 61. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 62. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 63. ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΜ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 64. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 65. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ PROJECT MANAGER ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 66. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΔΕΠ 11

12 67. ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΜ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 68. ΠΑΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 69. ΠΡΕΚΕΤΕ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 70. ΣΑΚΟΥΛΗ ΖΩΗ ΜΕΛΟΣ ΔΟΜ 71. ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΔΕΠ 72. ΣΙΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 73. ΣΠΕΝΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΜ ΣΕΜ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 74. ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΕΛΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΜ ΣΕΜ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 75. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 76. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Στο Εργαστήριο συμμετείχαν με εισηγήσεις τους οι: ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΟΥ ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΒΑΛΗ DELIA STEFENEL ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΜ ΠΑΤΡΑΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 12

13 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ/ PRAKSIS ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 PETYA PETCOVA ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΡΑΤΣΙΟΥΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 ΑΝΤΟΝΕΛΑ ΑΪΚΟΜΠΟΑΙΕ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΒΕΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 ΝΑΖΑΡΙ ΑΜΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΦΓΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ ΕΙΡΗNΗ ΓΚΕΡΜΑΚ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΩΣΩΝ 30/6/2014 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 KENNETH MC CUE SPORT AGAINST RACISM IRELAND SARI ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 RODRIGO PRESIDENT OF ACCATHI ARANEDA ΠΑΤΡΑ 30/6/2014 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΠΘ 13

14 4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Το θεματικό εργαστήριο στην Πάτρα είχε διάρκεια μίας μέρας. Φιλοξενήθηκε στο κτίριο «Αγορά Αργύρη», στην οδό Αγ. Ανδρέου & Αράτου στην Πάτρα. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης της δικτύωσης, η ανάδειξη καλών πρακτικών που υλοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη και η διεξαγωγή συζήτησης μεταξύ εκπροσώπων ευρωπαϊκών δικτύων και φορέων με εκπροσώπους ΣΕΜ και κοινοτήτων μεταναστών. Ένας παράλληλος στόχος αφορούσε την ανάδειξη του νευραλγικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία ένταξης των υ.τ.χ., και των τρόπων ενίσχυσης της συμβολής της στην ενταξιακή διαδικασία. Ο συντονισμός του εργαστηρίου έγινε από τον κ. Παναγιώτη Πάγκαλο, Δρ. Αρχιτέκτων, Διδάσκων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, τόνισε το στοιχείο των πολιτισμικών επιρροών καθώς και της επίδρασης στην καλλιτεχνική δημιουργία. Κατά το χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΑΔΕΠ ΑΕ, κ. Παναγιώτης Ξυπολιάς, αναφέρθηκε στη σημασία της αρμονικής συμβίωσης, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής. Η Πάτρα, ως μεγάλη πόλη και μεγάλο λιμάνι, αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου και εξόδου από τη Χώρα μας και έτσι πόλο έλξης πολλών μεταναστών. Ο Δήμος διέκρινε έγκαιρα την αναγκαιότητα λήψης ουσιαστικών μέτρων που διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη, προσεγγίζοντας και καλώντας για συμμετοχή όλες τις υπάρχουσες μεταναστευτικές κοινότητες της πόλης. Η Κα Μαρία Ανδρικοπούλου Ρούβαλη, Πρόεδρος ΣΕΜ Πάτρας, Αντιδήμαρχος Δήμου Πατρέων, έκανε αναλυτική παρουσίαση με τίτλο «Δράσεις προώθησης της διαπολιτισμικότητας και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στην πόλη της Πάτρας».Τόνισε την ανάγκη της δικτύωσης σε διάφορα επίπεδα (μεταξύ οργανώσεων στην πόλη, διαπεριφερειακά, εθνικά, ευρωπϊκό επίπεδο), καθώς επίσης και την ενεργό συμμετοχή του ΣΕΜ Πατρών σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Τέλος, τόνισε την ανάγκη της συνέχειας και της βελτίωσης της ποιότητας για το μέλλον. 14

15 Στην τοποθέτησή του ο Αντιδήμαρχος Δήμου Πατρέων Κος Ανδρέας Φίλιας, αναφέρθηκε σε δράσεις που αποσκοπούν στο να φέρουν τους ανθρώπους κοντά, π.χ. ανοιχτά προαύλια σχολείων, καθώς και στα προγράμματα του Δήμου τόσο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας των μεταναστών. Η Κα Delia Stefenel (University of Sibiu, Romania), παρουσίασε τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης της σχετικά με την επιχειρηματικότητα των μεταναστών, παίρνοντας ως παράδειγμα τους Ρουμάνους στη Χώρα μας. Αν και η Ρουμανία είναι πλέον μέλος της Ε.Ε. και οι μετανάστες της έχουν σαφώς λιγότερα θέματα από αυτά των υπηκόων τρίτων χωρών, η παρουσίασή της ανέδειξε ένα θέμα, το οποίο δεν συζητείται όσο θα έπρεπε: τη συμβολή των μεταναστών στην οικονομία της Χώρας. Η παρουσίαση της ανέδειξε την οικονομική διάσταση της μετανάστευσης τόσο για τη χώρα υποδοχής όσο και τη χώρα προέλευσης καθώς και τη συμβολή της επιχειρηματικότητας των μεταναστών στην κοινωνική ένταξη. Στην επόμενη ενότητα του εργαστηρίου έγιναν σύντομες παρουσιάσεις αναδεικνύοντας το ρόλο των μεταναστευτικών οργανώσεων στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των τοπικών σχεδίων: Γιατροί του Κόσμου, Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου PRAKSIS, Γεωργία Τζανάκου Βουλγαρική Κοινότητα Πάτρας, Petya Petcova Ρουμανική Κοινότητα Πάτρας, Μαριάνα Κρατσιούν Αλβανική Κοινότητα Πάτρας, Κριστιάνα Βέλιου Αφγανική Κοινότητα Πάτρας, Ναζαρί Αμάν Σύλλογος Ρώσων, Ειρήνη Γκερμάκ Νιγηριανή Κοινότητα Πάτρας Ο Κος Kenneth Mc Cue (Sport Against Racism Irland, SARI), αναφέρθηκε στο ρόλο της οργάνωσής του στο να υποστηρίζει τοπικούς φορείς στη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων ενισχύοντας και παρατρύνοντας τους μετανάστες για συμμετοχή. Οι δράσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία και αποτελεσματικότητα, 15

16 γιατί απευθύνονται σε νέους ανθρώπους και έτσι αντιμετωπίζονται έγκαιρα ρατσιστικά και ξενοφοβικά στερεότυπα. Ο Κος Χριστόφορος Σκαμνάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανέδειξε με την παρουσίασή του «Μέθοδοι και Οπτικές αξιολόγησης των τοπικών δράσεων», τη σημασία της αξιολόγησης για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης, την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την ανατροφοδότηση των τοπικών παρεμβάσεων. 16

17 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η υλοποιηθείσα στο τέλος του εργαστηρίου αξιολόγηση είχε τα εξής αποτελέσματα: 1. Παρακαλούμε αξιολογείστε αν ήταν ή όχι ικανοποιητική η οργάνωση και η τεχνική υποστήριξη του εργαστηρίου: πολύ λίγο λίγο καλά πολύ καλά Τεχνική υποστήριξη Καταλληλότητα του Χώρου Εξοπλισμός / Υλικοτεχνική Υποδομή του Χώρου Άλλες Παροχές κατά την διεξαγωγή του εργαστηρίου Παρακαλούμε αξιολογείστε τη συμβολή του Συντονιστή του Εργαστηρίου (facilitator) στην επιτυχία του εργαστηρίου: πολύ λίγο λίγο καλά πολύ καλά Συνεργασιμότητα με συμμετέχοντες Συμβολή στην ποιότητα του εργαστηρίου Διευκόλυνση στην επικοινωνία μεταξύ συμμετεχόντων και φορέων

18 3. Κατά την άποψή σας: Υπήρξε συνοχή και συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων; Τα θέματα που αναπτύχθηκαν / συζητήθηκαν στο εργαστήριο ανταποκρίθηκαν στα προσδοκώμενα; Πιστεύετε ότι η υλοποίηση του εργαστηρίου θα βοηθήσει το ΣΕΜ του Δήμου σας στην περαιτέρω ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης για την ένταξη των μεταναστών; Το εργαστήριο παρείχε επαρκείς ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία/ες; Προτίθεστε να αξιοποιήσετε την δικτύωση μεταξύ των ΣΕΜ που επετεύχθη μέσω της υλοποίησης του Εργαστηρίου; πολύ λίγο λίγο καλά πολύ καλά Ποιες θεματικές ενότητες θα προτείνατε να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές συναντήσεις; (Σύνοψη Απαντήσεων) Να δημιουργούμε ομάδες εργασίας με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για κοινά θέματα. Να αναδείξουμε στο δίκτυο ομάδες ΣΕΜ, συμμετέχοντες, με τηλέφωνα επικοινωνίας. Ιστοσελίδα για μας που έχουμε σημαντική εμπειρία. Ενημέρωση για σημαντικά προγράμματα και τεχνική υποστήριξη για συμμετοχή μας. The problematic of the unccompanied migrants in the European union. Τέχνη και διαπολιτισμικότητα Ηλεκτρονική δικτύωση και ΣΕΜ 18

19 Information discussion sharing idea Συμμετοχή πιο έντονη της Αλβανικής κοινότητας Πως μπορούν οι εθελοντές να συμβάλουν στην προσπάθεια ένταξης μεταναστών. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των μεταναστών στην ανάπτυξη Δικτύων Συνεργασίας Θετικές ενέργειες που προωθούν την ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Δημιουργία λευκώματος Δημιουργία κινηματογραφικών βραδιών στις μητρικές γλώσσες των μεταναστών. Οργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών χαμηλού κόστους στης χώρες προέλευσης των μεταναστών, για την καταγραφή «ίδιοις όμμασι» των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν Εκδηλώσεις για τις διαδικασίες απόκτησης νόμιμων εγγράφων διαμονής Διοργάνωση αθλητικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων με την συμμετοχή γηγενών και μεταναστών Μετανάστευση και επιχειρηματικότητα μέσα από την αξιοποίηση των ιδιαίτερων προσόντων μεταναστευτικών ομάδων. Τρόπος υλοποίησης πολιτιστικών και αθλητικών ανταλλαγών και συνεργασιών με ελληνικούς συλλόγους. Ευαισθητοποίηση αιρετών σε θέματα λειτουργίας ΣΕΜ Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική Τοπικά και εθνικά σχέδια δράσης Πλατφόρμα δικτύωσης Εγκεκριμένες δράσεις τον φορέων Μεταναστευτική και ενταξιακή πολιτική για εκπροσώπους ΣΕΜ 19

20 5. Θα συμμετείχατε ξανά σε ανάλογο εργαστήριο; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. 45 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ 2ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ; ΑΝ είναι σε μικρό χρονικό διάστημα δεν έχει καλά αποτελέσματα και για τώρα και για το μέλλον. Because you can network with the NGOs and local authorities. Maybe less interventions but longer. Η συνεργασία μας είναι σημαντικό. Important for us who have goal to help for humans ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ Για επιπλέον ενημέρωση σχετικά με την ένταξη μεταναστών Θα συμμετείχα διότι η υλοποίηση του εργαστηρίου θα βοηθήσει το ΣΕΜ του δήμου μας στην περαιτέρω ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης για την ένταξη των μεταναστών. Πληροφόρηση ενημέρωση Γνωριμία με φορείς δημιουργία δικτύων Προώθηση θεμάτων Η συμμετοχή σε ανάλογα εργαστήρια συμβάλλει στην ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών, στην κατεύθυνση επίλυσης διάφορων προβλημάτων. Επίσης ενισχύεται η ανταλλαγή απόψεων με σκοπό την οργάνωση και το συντονισμό αποτελεσματικών πολιτικών προς όφελος των μεταναστών. Η συμμετοχή σε ανάλογα εργαστήρια ενισχύει την ανταλλαγή απόψεων την ενημέρωση και βοηθά τις σχέσεις γηγενών και μεταναστών, επίσης βοηθούν σημαντικά στην σύσφιξη των σχέσεων των συλλόγων μεταναστών. 20

21 Σωστή ενημέρωση επί των θεμάτων Δικτύωση με εκπροσώπους μεταναστευτικών ομάδων Δικτύωση με εκπροσώπους τοπικών φορέων (ΣΕΜ) Ενδυνάμωση ρόλου ΣΕΜ Ανταλλαγή καλών πρακτικών και υιοθέτησή τους προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες Είναι πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών Συνεργασιμοτητα με τους συμμετέχοντες Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ανάγκη ενημέρωσης και διασύνδεσης φορέων Ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών Δικτύωση μεταξύ εκπροσώπων ΣΕΜ Εξαιρετική εμπειρία που διευρύνει ορίζοντες και δίνει την ευκαιρία ανταλλαγής καλών πρακτικών, καινοτόμων ιδεών Θεωρητική διατύπωση χωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες και πραγματικές λύσεις. 6. Προτάσεις ή Σχόλια που μπορούν να βοηθήσουν στη καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα των εργαστηρίων; (Σύνοψη Απαντήσεων) Αυτά τα προγράμματα να έχουν συνεχή διάρκεια και συμμετοχή των κοινοτήτων μεταναστών διότι γι αυτούς υπάρχουν τα ζητήματα. Όλα καλά Με συζήτηση ενημέρωση επικοινωνία Sharing, idea, information. 21

22 Περισσότερα διαλλείματα μετά το πέρας της ομιλίας του κάθε εισηγητή. Συνεχής επαφή εκπροσώπων ΣΕΜ για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα προβλήματα των μεταναστών και την επίλυση αυτών. Επικοινωνία με περισσότερους φορείς για τη συμμετοχή τους με σκοπό την ενημέρωση ευαισθητοποίηση. Μεγαλύτερη διάχυση και γνωστοποίηση των ημερομηνιών υλοποίησης των εργαστηρίων μέσα από τα ΜΜΕ καθώς και αφίσες προβολής τους στην πόλη. Ένταξη θεματικών ενοτήτων ρεαλιστικά υλοποιήσιμων είτε από φορείς αυτοδιοίκησης είτε σε συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς. Προώθηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του θεματικού εργαστηρίου στην τοπική κοινωνία από όλα τα Μ.Μ.Ε. Να γίνονται πιο συχνά τέτοιου είδους εργαστήρια ώστε να υπάρχει ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα Ενεργή συμμετοχή σε δράσεις και πρακτικές ένταξης και όχι μόνο θεωρητική κατάρτιση [π.χ. επιτόπια επισκευή σε οργανώσεις που υλοποιούν προγράμματα ένταξης] Απόκτηση γνώσης για το πώς υλοποιούνται στην πράξη αντίστοιχα προγράμματα ένταξης στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υποβολή προτάσεων από τα μέλη των ΣΕΜ ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε πόλης άλλα και τις ανάγκες των ομάδων μεταναστών σε αυτές. Συνεχής προσπάθεια ενίσχυσης διασύνδεσης σε επίπεδο δράσεωνπρογραμμάτων. 22

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 27/06/2014

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 27/06/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. 27/06/2014 Δράση 4.1./12: «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» Έργο 4.1Β/12: «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ 22-24/6/2014

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ 22-24/6/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ 22-24/6/2014 Δράση 4.1./12: «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» Έργο 4.1Β/12: «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 9-11/06/2014

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 9-11/06/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Σ 9-11/06/2014 Δράση 4.1./12: «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» Έργο 4.1Β/12: «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

newsletter Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών το σημερινό δίλημμα ΑΦΙΕΡΩΜΑ, Ιούνιος 2013

newsletter Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών το σημερινό δίλημμα ΑΦΙΕΡΩΜΑ, Ιούνιος 2013 ΑΦΙΕΡΩΜΑ, Ιούνιος 2013 newsletter Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών το σημερινό δίλημμα Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος ΕΠΕΚΣΑ Η σύσταση και η λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 αρχική εκδοχή (18.01.2013) αναθεωρημένη εκδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα Φιλία ΙΙ σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 20 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 12 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 7 2/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 3/ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 10 4/ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 47 5/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ... 49 6/ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Πάρος Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Χ. Μούσκου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έργα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL...4 A. Έργα που αναφέρονται σε απασχόληση για µετανάστριες...4 1 ος Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και Προτάσεις. από τα Θεματικά Εργαστήρια των Εκπροσώπων των Δομών. Θεματικό Εργαστήριο Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Συμπεράσματα και Προτάσεις. από τα Θεματικά Εργαστήρια των Εκπροσώπων των Δομών. Θεματικό Εργαστήριο Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) 2 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βόλος, 5-6 Ιουλίου 2012 Συμπεράσματα και Προτάσεις από τα Θεματικά Εργαστήρια των Εκπροσώπων των Δομών Θεματικό Εργαστήριο Δομών

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Υπεύθυνη: Αννέτα Τσελέντη, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΔΗΜΟΠ «Νίκος Μώρος» - Κέρκυρα. Μέλη:

Χαιρετισμός. Υπεύθυνη: Αννέτα Τσελέντη, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΔΗΜΟΠ «Νίκος Μώρος» - Κέρκυρα. Μέλη: Περιεχόμενα Σελίδα 3: Περιεχόμενα Σελίδα 4: Τιμητική επιτροπή Σελίδα 4: Επιστημονική Επιτροπή Σελίδα 4: Οργανωτική Επιτροπή Σελίδα 5: Χαιρετισμός Συντονιστικής Επιτροπής Σελίδα 6: Χαιρετισμός Οργανωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελ. 4 Συμμετοχή Ε.Κ.Ε.Π. στο ευρωπαϊκό δίκτυο για την πολιτική στη δια βίου συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελ. 4 Συμμετοχή Ε.Κ.Ε.Π. στο ευρωπαϊκό δίκτυο για την πολιτική στη δια βίου συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενημερωτικό δελτίο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελ. 3 Χαιρετισμός Προέδρου του Ε.Κ.Ε.Π. κ. Βάλτερ Φισσάμπερ Σελ. 4 Συμμετοχή Ε.Κ.Ε.Π. στο ευρωπαϊκό δίκτυο για την πολιτική στη δια βίου συμβουλευτική και τον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

mydasta news Διασφαλίζουμε Ακούμε Στηρίζουμε

mydasta news Διασφαλίζουμε Ακούμε Στηρίζουμε mydasta news Μια έκδοση της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ακούμε...και μελετάμε την υπάρχουσα κατάσταση, τις ανάγκες των φοιτητών και των αποφοίτων μας και την αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί πλέον αναπτυξιακό παράγοντα, που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, την αγορά εργασίας, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΤΡΙΤΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) ****

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΤΡΙΤΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) **** ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΤΡΙΤΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) **** PROGRAM FOR JOINT PROJECT ACTIVITIES IN THE SOCIAL SPHERE BETWEEN MUNICIPALITIES

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Οδηγός Καλών Πρακτικών Διαχείριση της ΚΠ EQUAL : Το Γραφείο Προγραμματισμού είναι η Διαχειριστική Αρχή της ΚΠ EQUAL στην Κύπρο. Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα