ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014"

Transcript

1 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Πρόλογος Το 2014 σφραγίστηκε από τη δραστηριοποίηση των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών στο θεματικό πεδίο του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας μέσω της διερεύνησης της δράσης της Χρυσής Αυγής, καθώς και από την υιοθέτηση, κατόπιν πολυετών θεσμικών παλινδρομήσεων, του Ν. 4285/2014, του αποκαλούμενου «αντιρατσιστικού νόμου» 1. Καθ όλη τη διάρκεια του 2014, η πρακτική της θεσμικής διαχείρισης του εγκλήματος μίσους και της ρατσιστικής βίας επιβεβαίωσε τις θέσεις του Δικτύου, όπως αυτές είχαν καταγραφεί στις εκθέσεις των προηγούμενων ετών. Η πολυετής απουσία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού καταγραφής και αντιμετώπισης των εγκλημάτων μίσους συνέτεινε στην έως πρόσφατα αποτυχία διασύνδεσης των εγκλημάτων αυτών, με αποτέλεσμα η οργανωμένη βία να διαχυθεί στην ελληνική κοινωνία σε διάφορες μορφές. Παράλληλα, ακόμα και τις λίγες φορές που ρατσιστικά εγκλήματα απασχόλησαν την Ελληνική δικαιοσύνη συχνά παρατηρήθηκε αδυναμία ουσιαστικής διερεύνησης και ανάδειξης του ρατσιστικού κινήτρου. Η εκδίκαση της υπόθεσης ανθρωποκτονίας του Σαχζάτ Λουκμάν συνέτεινε ώστε να καταδειχθούν οι δυσχέρειες συνυπολογισμού του ρατσιστικού κινήτρου ως επιβαρυντικής περίστασης κατά την επιμέτρηση της ποινής. Όσο η Πολιτεία θα εμβαθύνει στα ζητήματα διαχείρισης του εγκλήματος μίσους και της ρατσιστικής βίας, θα συνειδητοποιεί τα κενά και τις αδυναμίες των προηγούμενων ετών. Έτσι, ενώ αρκετά θετικά μέτρα έχουν ληφθεί ως αποτέλεσμα αυτής της συνειδητοποίησης, η πρακτική αναδεικνύει την αναγκαιότητα ειδικότερων μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος μίσους. Παρά τη λειτουργία των Τμημάτων και Γραφείων της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, δεν έχει ακόμα περάσει στην συνείδηση των θυμάτων ότι αποτελούν την αρμόδια αρχή στην οποία δύνανται να απευθυνθούν, ιδίως όταν πρόκειται για αλλοδαπούς οι οποίοι διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και συχνά χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα (βλ. κατωτέρω, ενότητα «Καταγγελίες και αντίδραση των αρχών»). Αν και οι νομοθετικές παρεμβάσεις σε σχέση με την προστασία του θύματος και των μαρτύρων δύνανται να επιδράσουν θετικά ως προς την καταγγελία των εγκληματικών 1 Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ Α 191), Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α 139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις. 1

2 πράξεων, η πρακτική κατέδειξε τις δυσκολίες που καλείται το θύμα να αντιμετωπίσει κατά τη διαδικασία αυτή, ακόμα κι όταν δεν λείπει η καλή προαίρεση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών. Παραμένει τέλος το ερώτημα εάν οι νομοθετικές αυτές παρεμβάσεις θα είναι σε θέση να καταπολεμήσουν τα περιστατικά ρατσιστικής βίας στα οποία εμπλέκονται ένστολοι όταν αυτά λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μιας καθημερινής πρακτικής έναντι των αλλοδαπών και χωρίς την παρουσία μαρτύρων. Η εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας με τη βία και την στοχοποίηση ατόμων λόγω της διαφορετικότητάς τους τεκμηριώνεται επαρκώς αν λάβουμε υπόψη μας τις τρεις βασικές ποιοτικές τάσεις των περιστατικών τα οποία κατέγραψε το Δίκτυο κατά το Πρώτον, παρά την ποινική αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών με ρατσιστικό κίνητρο μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, οι επιθέσεις κατά προσφύγων και μεταναστών εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των καταγραφών. Αν και η ένταση των επιθέσεων παρουσιάζει μείωση, το μοτίβο της οργανωμένης επίθεσης από ομάδες ατόμων και η άσκηση σωματικής βίας δεν έχουν εκλείψει. Δεύτερον, παρατηρείται διάχυση της βίας που στοχοποιεί άτομα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της ταυτότητας φύλου. Αριθμητικά σημαντικές είναι οι καταγραφές επιθέσεων από ομάδες ατόμων κατά ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 2 και ομόφυλων ζευγαριών με εμφανή την πρόθεση εξευτελιστικής μεταχείρισης. Επιπλέον, καταγράφηκαν σκληρές επιθέσεις στις περιπτώσεις που το θύμα στοχοποιήθηκε λόγω ταυτότητας φύλου. Τρίτον, ιδιαιτέρως ανησυχητική παραμένει η εμπλοκή ένστολων σε περιστατικά ρατσιστικής βίας, τα οποία φανερώνουν την έως σήμερα αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων στις οποίες δεν τηρείται η νομιμότητα. Το Δίκτυο οφείλει να επαναλάβει ότι η ατιμωρησία για τέτοιου είδους πρακτικές ενισχύεται από την ανυπαρξία αποτελεσματικού ανεξάρτητου μηχανισμού διερεύνησης των καταγγελιών για την αστυνομική αυθαιρεσία, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται σε ένα μεγάλο βαθμό οι προσπάθειες αντιμετώπισης του ρατσιστικού εγκλήματος από την ελληνική Πολιτεία. Στις επόμενες ενότητες, θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (Ι) και στη συνέχεια θα αναλυθούν τα στοιχεία των περιστατικών τα οποία καταγράφηκαν κατά το 2014, ως προς τα γενικά τους χαρακτηριστικά και κατά ομάδα θυμάτων και θυτών (ΙΙ) και ως προς τις σχετικές καταγγελίες και την αντίδραση των αρχών (ΙΙΙ). Τέλος, παρατίθενται οι συστάσεις του Δικτύου προς την Πολιτεία. 2 Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Τρανς, Κουήρ, Ίντερσεξ. 2

3 Ι. Λειτουργία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας Η διεύρυνση των θεσμικών παρεμβάσεων του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στη διαχείριση των εγκλημάτων μίσους επιβάλλει για λόγους διαφάνειας και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού την παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του. Α. Θεσμικές επισημάνσεις Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά έκθεση του Δικτύου. Από τον Οκτώβριο του 2011, χρονικό σημείο εκκίνησης της έναρξης των καταγραφών, έως σήμερα, η δράση του Δικτύου έχει διευρυνθεί και ενδυναμωθεί. Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας προωθήθηκε στα μέσα του έτους 2011 από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR) σε συνέχεια δύο σημαντικών διαπιστώσεων: α) της απουσίας επίσημου και αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής και β) της ανάγκης διασύνδεσης των φορέων οι οποίοι καταγράφουν με δική τους πρωτοβουλία τα περιστατικά ρατσιστικής βίας σε βάρος προσώπων τα οποία προσέρχονται στις υπηρεσίες τους. Η συμπλήρωση της ενοποιημένης φόρμας καταγραφής του Δικτύου βασίζεται στην επαφή με το θύμα και τη μαρτυρία του, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από το Δίκτυο με σκοπό την καταπολέμηση του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους. Για τους σκοπούς του Δικτύου, περιστατικά ρατσιστικής βίας θεωρούνται εγκληματικές πράξεις ή βίαιες ενέργειες ή συμπεριφορές εις βάρος ατόμων, τα οποία στοχοποιούνται λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, χρώματος, θρησκευτικής προέλευσης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αναπηρίας. Καταγράφονται επίσης εγκληματικές πράξεις ή βίαιες ενέργειες ή συμπεριφορές σε βάρος των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή όσων ατόμων προωθούν και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και στοχοποιούνται λόγω αυτής τους της ιδιότητας. Το Δίκτυο απαρτίζουν φορείς οι οποίοι προσφέρουν ιατρικές, κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες ή/και έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα ρατσιστικής βίας ή θύματα άλλων βίαιων επιθέσεων που υποκινούνται από μίσος. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Δίκτυο αποτελεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και την ανεξιθρησκεία, καθώς και η δράση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας. Εκτός από τους συντονιστές, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο Δίκτυο συμμετέχουν 36 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων ως παρατηρητές 3. Οι συμμετέχοντες φορείς αναγνωρίζουν και επιδιώκουν 3 Στο Δίκτυο συμμετέχουν οι ακόλουθες ΜΚΟ: Αίτημα, Αντιγόνη-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης, Άρσις, Γιατροί του Κόσμου, Διεθνής Αμνηστία, Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης 3

4 ως κοινό στόχο την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας καθώς και όλων των πράξεων που τελούνται από μίσος προκαλούμενο λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου και αναπηρίας. Στο πλαίσιο επιδίωξης του κοινού σκοπού, το Δίκτυο: i) διατυπώνει συστάσεις προς τις Ελληνικές αρχές σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ii) προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας, iii) διαβουλεύεται ως προς ειδικά ζητήματα σχετικά με τη ρατσιστική βία, iv) ενισχύει την συνεργασία με άλλους φορείς οι οποίοι επιδιώκουν την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας. v) οργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα της κοινωνίας των πολιτών αλλά και αρμόδιων θεσμικών φορέων για ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση, την καταγραφή και την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους. Β. Μεθοδολογία και στόχοι του Δικτύου Αρκετοί λόγοι επιτρέπουν στο Δίκτυο να αισθάνεται ικανοποίηση για την εξέλιξη της έως τώρα δράσης του. Αρκεί να θυμηθούμε ότι κατά την εκκίνηση, η κυρίαρχη θέση της Πολιτείας ήταν ότι δεν υπήρχε ρατσιστική βία. Στη συνέχεια και με την συνδρομή των στοιχείων που κατέγραψε το Δίκτυο, το κράτος απέδωσε τη ρατσιστική βία σε μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων. Η πραγματικότητα, όπως αυτή προέκυψε από τη δημοσιοποίηση και την καταγγελία περιστατικών, ανέτρεψε την θέση ότι η ρατσιστική βία προέρχεται από ομάδες ασύνδετες μεταξύ τους και μάλιστα κατέδειξε την αξιοπιστία των καταγραφών από το Δίκτυο. Το μοτίβο των επιθέσεων που πρώτο το Δίκτυο κατέγραψε και δημοσιοποίησε απέδειξε ότι οι δράστες δεν δρούσαν τυχαία και χωρίς συντονισμό. Προσφύγων και Μεταναστών, "Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα" Πλειάδες, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Θετική Φωνή, Ιατρική Παρέμβαση, Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ», Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/-στριών (Πάτρα), Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία, ΛΑΘΡΑ; - Επιτροπή αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Χίου, ΜETAδραση, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, Ομάδα Νομικών για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών (Θεσσαλονίκη), Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ), Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, Σύλλογος Ενωμένων Αφγανών, Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης, Act Up Hellas, ASANTE, Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, Generation 2.0 RED, PRAKSIS, YsMedia, καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων ως παρατηρητές. 4

5 Εκτός από την συμβολή του στην αναγνώριση του ζητήματος της ρατσιστικής βίας, το Δίκτυο κλήθηκε από τις ανακριτικές αρχές να συμβάλει ενεργά στη διερεύνηση διαφόρων εγκληματικών πράξεων. Παρά τη θεσμική αναγνώριση της αξιοπιστίας του από εθνικούς και διεθνείς φορείς 4, το Δίκτυο δεν σταματά να τονίζει από την αρχή της ύπαρξής του ότι οι καταγραφές του καλύπτουν ένα μέρος των επιθέσεων, δεδομένου ότι καταγράφει περιστατικά μόνο βάσει της μαρτυρίας του ίδιου του θύματος και οι οργανώσεις-μέλη του Δικτύου δεν δρουν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο η πείρα του ίδιου του Δικτύου σχετικά με το έγκλημα μίσους στην Ελλάδα βαθαίνει και εμπλουτίζεται, ενώ συνιστά την πληρέστερη αποτύπωση των ποιοτικών τάσεων της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα. Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας επαναλαμβάνει ότι παρά τα θετικά βήματα από την Πολιτεία σχετικά με την αναγνώριση, καταγραφή και αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, η συγκριτική τους επισκόπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύει ότι το στοίχημα της καταγραφής δεν έχει κερδηθεί και οι καταγγελίες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση. Πρόκειται για ένα είδος αφανούς εγκληματικότητας, το οποίο ενώ φαινομενικά στοχοποιεί συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, καταλήγει να πλήττει την κοινωνία στο σύνολό της. Απόδειξη αποτελούν η εδραίωση ξενοφοβικών και ακραίων ιδεολογιών στο εκλογικό σώμα, καθώς και η στοχοποίηση πληθυσμιακών ομάδων, όπως τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ. To Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας τελεί σε αναμονή της εμπέδωσης από τις αρμόδιες αρχές των ρυθμίσεων της ΚΥΑ 30651/2014, ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα θύματα, καθώς και του Ν. 4285/2014, ώστε να διερευνάται αποτελεσματικά το ρατσιστικό κίνητρο τόσο στο στάδιο της διαταχθείσας από την Εισαγγελία προκαταρκτικής εξέτασης όσο και στο στάδιο της αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης. Εκτός από την προσπάθεια του Δικτύου να καταγράψει περισσότερα περιστατικά και να αναδείξει τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, είναι πρόθυμο να συνδράμει κατά το εφικτό σε όλα τα στάδια αντιμετώπισης του εγκλήματος μίσους. Δεν έχει όμως τον στόχο να υποκαταστήσει την Πολιτεία στην υποχρέωσή της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων και τη διάδοσή τους εντός των ευάλωτων και στοχοποιούμενων ομάδων, καθώς και να εντατικοποιήσει την προσπάθεια αντιμετώπισης και δίωξης των εγκλημάτων μίσους χωρίς εξαιρέσεις. Τα κενά στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους διαβρώνουν την κοινωνική συνοχή, τροφοδοτούν τις κοινωνικές αντιθέσεις και πολώνουν την συζήτηση σχετικά με την ομαλή και ουσιαστική ένταξη της διαφορετικότητας στο βίο της χώρας. 4 Για την πλέον πρόσφατη και εκτενή χρήση των στοιχείων του Δικτύου, βλ. Έκθεση της ECRI για την Ελλάδα (πέμπτος κύκλος επιτήρησης)(2015), παρ , 69 και 72. Για παλαιότερες αναφορές, βλ. 5

6 ΙΙ. Ανάλυση στοιχείων των καταγραφών από το Δίκτυο Στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα γενικά χαρακτηριστικά των περιστατικών τα οποία καταγράφηκαν κατά το 2014 (Α). Στη συνέχεια ακολουθεί ειδική ανάλυση ανά στοχοποιούμενη ομάδα, δηλαδή προσφύγων και μεταναστών (Β), ατόμων ΛΟΑΤΚΙ (Γ) και αντισημιτικών επιθέσεων (Δ). Όπως και στις προηγούμενες εκθέσεις, ειδική αναφορά γίνεται στα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται ένστολοι (Ε). Α. Γενικά χαρακτηριστικά Κατά την περίοδο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2014, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε, μέσω συνεντεύξεων με τα θύματα, 81 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 100 θύματα 5, εκ των οποίων: στα 46 περιστατικά στοχοποιήθηκαν μετανάστες-ριες ή πρόσφυγες λόγω εθνικής προέλευσης ή χρώματος, στα 32 στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤKI άτομα (εξ αυτών σε 3 περιστατικά τα θύματα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι στοχοποιήθηκαν λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και λόγω εθνικής προέλευσης ή χρώματος) και σε 3 αντισημιτικά περιστατικά βεβηλώθηκαν ιερός χώρος και σύμβολα (2 κατά του μνημείου Ολοκαυτώματος στην Αθήνα και 1 κατά του Εβραϊκού νεκροταφείου στη Λάρισα). Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας. Ο κύριος όγκος των καταγραφών, ως προς τις επιθέσεις κατά προσφύγων και μεταναστών, προέρχεται από την οργάνωση PRAKSIS και τους Γιατρούς του Κόσμου που προσφέρουν ιατροκοινωνικές υπηρεσίες. Οι περισσότερες καταγραφές ομοφοβικών και τρανσφοβικών επιθέσεων προέρχονται από την οργάνωση Colour Youth - Γεωγραφική διασπορά: 43 περιστατικά έλαβαν χώρα στην Αθήνα, κυρίως σε περιοχές του κέντρου όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, η Αττική, η πλατεία Αμερικής, το Πεδίο του Άρεως 5 Σημειώνεται ότι το Δίκτυο καταγράφει περιστατικά ρατσιστικής βίας βάσει της μαρτυρίας του θύματος. Σε κάποια περιστατικά εμπλέκονται περισσότερα θύματα τα οποία δεν είναι πάντα δυνατόν να καταμετρηθούν με ακρίβεια. Επισημαίνεται επίσης ότι κάποια περιστατικά ομοφοβικής βίας στρέφονται κατά ζευγαριών και παρόλο που θεωρείται και υπολογίζεται κατά την καταμέτρηση ως ένα περιστατικό, τα θύματα είναι 2 άτομα. 6

7 και άλλες περιοχές γύρω από την Ομόνοια. Οι επιθέσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου έλαβαν χώρα στο Σύνταγμα και στις περιοχές πλησίον του κέντρου, όπως το Παγκράτι, ο Κεραμεικός, ο Βοτανικός και το Γκάζι. Άλλες 7 καταγράφηκαν στο νομό Αττικής πέραν του Δήμου Αθηναίων. Επίσης, καταγράφηκαν 17 περιστατικά στην Πάτρα, 3 περιστατικά στη Θεσσαλονίκη, 1 περιστατικό στο παζάρι Μανωλάδας Ηλείας, 1 στον νομό Ηρακλείου και 1 στο νομό Ρεθύμνου Κρήτης, ενώ καταγραφές υπάρχουν επίσης στην Κόρινθο, στο Κιλκίς, στη Λάρισα και στην Ορεστιάδα. Η πλειονότητα των περιστατικών έλαβε χώρα σε δημόσιους χώρους και 6 περιστατικά έλαβαν χώρα εντός μέσων μαζικής μεταφοράς και ταξί, ενώ για πρώτη φορά καταγράφηκαν επιθέσεις σε χώρους ιδιαίτερης θρησκευτικής και συμβολικής αξίας. Επίσης, καταγράφηκαν 2 περιστατικά σε σχολεία. 6 περιστατικά συνέβησαν σε χώρους κράτησης: 3 περιστατικά που έλαβαν χώρα εντός του Κέντρου Κράτησης της Αμυγδαλέζας, (εκ των οποίων τα 2 συνδέονται με ομοφοβικές επιθέσεις), 2 που συνέβησαν στο Α.Τ. Ομονοίας και 1 σε Α.Τ. της Πάτρας. Χαρακτηριστικά των επιθέσεων: Στην πλειονότητα των περιστατικών προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στα θύματα (49 περιστατικά). Εξ αυτών, καταγράφηκαν 6 περιστατικά στα οποία τα θύματα υπέστησαν βαριές σωματικές βλάβες, οι οποίες συνδυάστηκαν με απειλές, εξύβριση, φθορά ξένης περιουσίας και κλοπές. Σε 16 περιστατικά τα θύματα υπέστησαν απλές σωματικές βλάβες, ενώ σε 27 περιστατικά οι απλές σωματικές βλάβες συνδυάστηκαν με εξύβριση, απειλές, κλοπή και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ακόμα, καταγράφηκαν 3 περιστατικά εμπρησμού (2 σε οικία και 1 στο κατάστημα του θύματος). Καταγράφηκαν επίσης 24 περιστατικά λεκτικής βίας (εξύβριση, απειλές), εκ των οποίων 2 συνδυασμένα με διατάραξη οικιακής ειρήνης και 1 με φθορά ξένης περιουσίας. 2 περιστατικά εξύβρισης έλαβαν χώρα μέσω Διαδικτύου. 38 περιστατικά έλαβαν χώρα τις βραδινές ώρες ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ 23 περιστατικά έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας (στα υπόλοιπα περιστατικά δεν έχει καταγραφεί ώρα συμβάντος). Κίνητρο: Στην πλειοψηφία των περιστατικών τα θύματα αναφέρουν ως λόγο της επίθεσης το γεγονός ότι ήταν αλλοδαποί, και ότι στοχοποιήθηκαν λόγω της αλλοδαπότητάς τους ή/και κάποιου άλλου συναφούς χαρακτηριστικού όπως το χρώμα, η εθνοτική προέλευση ή η θρησκεία (26 θύματα ήταν μουσουλμανικής θρησκείας, 12 χριστιανοί ορθόδοξοι, 2 καθολικοί, ενώ σε 37 περιστατικά δεν δηλώθηκε θρησκεία). Εγκλήματα μεικτού κινήτρου: Σε 13 καταγεγραμμένα περιστατικά, τα θύματα στοχοποιήθηκαν λόγω ρατσισμού ή προκαταλήψεων σε συνδυασμό και με άλλα κίνητρα. Τα περιστατικά μεικτών κινήτρων που καταγράφηκαν από το Δίκτυο αφορούν: Πρώτον, επιθέσεις προερχόμενες από ένστολους οι οποίες στοχοποίησαν ως επί το πλείστο αιτούντες άσυλο αλλά και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαπούς. Σε 1 περιστατικό εξ αυτών, το θύμα ήταν αλλοδαπός και ΑμεΑ, γεγονός που περιήλθε σε γνώση του θύτη κατά τη διάρκεια του συμβάντος (βλ. κατωτέρω ενότητα σχετικά με περιστατικά στα οποία εμπλέκονται ένστολοι). Δεύτερον, στις περισσότερες περιπτώσεις μεικτού κινήτρου στις οποίες ο θύτης ήταν πολίτης, αλλοδαποί στοχοποιήθηκαν λόγω διαφορετικού χρώματος ή σεξουαλικού 7

8 προσανατολισμού. Τέλος, σε 1 περιστατικό ο θύτης ήταν ο εργοδότης του θύματος. Σε αυτή την περίπτωση, το θύμα υπέστη ακραία εργασιακή εκμετάλλευση, σε συνδυασμό με άρνηση πληρωμής, απειλές κατά της ζωής και κλοπή δημοσίων εγγράφων. Θύματα: Από τα θύματα τα οποία ήρθαν σε επαφή με τα μέλη του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας σε 62 περιστατικά ήταν άνδρες, σε 16 περιστατικά ήταν γυναίκες, εκ των οποίων οι 10 ήταν τρανς. Ο μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων είναι τα 27 έτη. Για πρώτη φορά το Δίκτυο κατέγραψε 3 περιστατικά ρατσιστικής βίας κατά της ισραηλιτικής κοινότητας. Δράστες: Σε 68 περιστατικά οι δράστες των επιθέσεων που καταγράφηκαν ήταν άνδρες και σε 4 περιστατικά ήταν γυναίκες. Σε 4 περιστατικά οι επιθέσεις προέρχονται από μεικτές ομάδες ανδρών και γυναικών. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι δράστες δεν ήταν ορατοί/ αντιληπτοί από τα θύματα (π.χ. περίπτωση βεβήλωσης ιερών χώρων). Στις περιπτώσεις επιθέσεων από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες, πρόκειται είτε για άτομα τα οποία διαβιούν πλησίον του θύματος, είτε για ομάδες νέων ανθρώπων. Στην πρώτη περίπτωση εμπίπτει οικογένεια που εκμισθώνει διαμέρισμα σε οικογένεια αλλοδαπών καθώς και οι περίοικοι στη γειτονιά όπου το θύμα διατηρεί μπαρ. Στη δεύτερη περίπτωση εμπίπτουν επιθέσεις από ομάδες νεαρών σε μέσα μαζικής μεταφοράς και στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Ο μέσος όρος ηλικίας των δραστών, στις περιπτώσεις που τα θύματα ήταν σε θέση να υπολογίσουν κατά προσέγγιση, κυμαίνεται στα 27 χρόνια. Οι δράστες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία Έλληνες. Καταγράφονται επίσης 2 επιθέσεις από μεικτές εθνοτικά ομάδες, όπως π.χ. επίθεση ομάδας με τη συμμετοχή Ελλήνων και Αλβανικής καταγωγής δραστών στο κέντρο της Αθήνας και άλλες 5 επιθέσεις, στις οποίες πιθανολογείται ότι οι θύτες είναι αλλοδαποί. Σε 15 επιθέσεις αναφέρεται ένας μόνο θύτης. Οι 59 επιθέσεις έγιναν από ομάδες των 2-10 ατόμων. Β. Καταγραφές επιθέσεων κατά προσφύγων και μεταναστών-ριών Οι επιθέσεις κατά προσφύγων και μεταναστών αποτελούν την πλειονότητα των περιστατικών τα οποία καταγράφηκαν από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (46 περιστατικά στα οποία τα θύματα στοχοποιήθηκαν αποκλειστικά λόγω εθνικής προέλευσης ή χρώματος και 3 περιστατικά στα οποία το κίνητρο ήταν μεικτό, δηλαδή τα θύματα στοχοποιήθηκαν λόγω προέλευσης ή χρώματος και σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ στα 7 στοχοποιήθηκαν περισσότερα από ένα θύματα). Πρόκειται για 32 περιστατικά απλών σωματικών βλαβών, συνδυαζόμενες με απειλές, εξύβριση, φθορά ξένης περιουσίας και κλοπές, ενώ σε 5 περιστατικά τα θύματα υπέστησαν βαριές σωματικές βλάβες. Στις 23 περιπτώσεις, η επίθεση έγινε από ομάδα ατόμων. Σε αρκετές περιπτώσεις, το μοτίβο επίθεσης παραπέμπει στο μοτίβο δράσης εξτρεμιστικών ομάδων των προηγούμενων ετών. Παρά την απουσία στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανών διακριτικών στοιχείων που θα ταύτιζαν τους δράστες με μέλη εξτρεμιστικών ομάδων ή με την 8

9 καταγεγραμμένη κατά τα προηγούμενα έτη πρακτική των ταγμάτων ασφαλείας, κοινό στοιχείο των επιθέσεων αποτελεί η άσκηση έντονης βίας, η αριθμητική υπεροχή των δραστών ως προς το θύμα και η ρητή στοχοποίηση του θύματος λόγω εθνικής προέλευση του θύματος ή/και λόγω χρώματος. Επομένως, ενώ οι δράστες στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν επικαλούνται κατά τη διάπραξη του εγκλήματος με κάποιο τρόπο (είτε ρητώς, είτε με την περιβολή τους και την χρήση διακριτικών) την Χρυσή Αυγή ή τη συμμετοχή τους σε άλλη οργανωμένη ομάδα, από την περιγραφή των περιστατικών προκύπτει ότι η δράση οργανωμένων ομάδων δεν έχει εκλείψει. Ενδεικτικά παρατίθεται απόσπασμα από την περιγραφή περιστατικού το οποίο συνέβη τον Σεπτέμβριο «( ) Εκείνη τη στιγμή μας πλησίασαν άλλοι τέσσερις άντρες που τον ήξεραν. Οι πιο πολλοί φορούσαν μαύρες μπλούζες, κανείς δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του. Μου είπαν να πάω μαζί τους. Τους είπα όχι και δοκίμασα να φύγω αλλά με κράτησαν και με τράβηξαν μαζί τους. 'Ένας μου κρατούσε τα χέρια και ένα άλλος μου είχε κλείσει το στόμα. Με πήγαν σε ένα κτίριο που παλιότερα ήταν σχολείο εκεί κοντά. Σε ένα σημείο τα κάγκελα ήταν λυγισμένα. Μου είπαν να περάσω μέσα από τα κάγκελα. Εγώ αρνήθηκα. Κάποιος με χτύπησε στο κεφάλι και έπεσα με το πρόσωπο πάνω στα κάγκελα. Με έβαλαν μέσα και άρχισαν να με χτυπάνε όλοι μαζί σε όλο μου το σώμα. Κάποιοι φορούσαν σιδερογροθιές. Όταν έπεσα κάτω συνέχισαν να με κλωτσάνε σε όλο το σώμα. Φώναξα βοήθεια αλλά κανείς δε με άκουγε. Μου φώναζαν να σκάσω. Με χτυπούσαν περίπου 10 με 15 λεπτά. Έχασα τις αισθήσεις μου από τα χτυπήματα. Δεν ξέρω πόση ώρα έμεινα αναίσθητος. Κάποια στιγμή άρχισα να ανακτώ τις αισθήσεις μου. Δε μπορούσα να καταλάβω τι ώρα ήταν, ούτε να ανοίξω τα μάτια μου. Εκείνη την ώρα με πλησίασε ένα ηλικιωμένος κύριος με ένα σκυλί. Με ρώτησε τι έγινε και μου είπε να καλέσω την αστυνομία. Εγώ δοκίμασα να σηκωθώ και να βγω από τα κάγκελα αλλά έπεσα. Σηκώθηκα ξανά και κατάφερα να βγω αλλά πονούσα πολύ. Δε μπορούσα να βρω το κινητό μου, το πορτοφόλι μου (μέσα είχα 48 ευρώ, μερικές φωτογραφίες και αριθμούς τηλεφώνων) και την κάρτα ασύλου μου. Δέκα λεπτά αργότερα ήρθε ένα περιπολικό. Οι αστυνομικοί με είδαν και ειδοποίησαν ασθενοφόρο. Μέσα στο ασθενοφόρο λιποθύμησα ξανά. Όταν συνήλθα και πάλι ήμουν σε δωμάτιο στο Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού». Θύματα: Τα θύματα των περιστατικών που καταγράφηκαν κατά το 2014 προέρχονταν από την Αιθιοπία (2), την Αϊτή (2), την Αλβανία (1), το Αφγανιστάν (18), την Γκάνα (1), τη Γουινέα (3), την Ερυθραία (2), το Ιράν (1), το Καμερούν (2), το Μπαγκλαντές (8), τη Νιγηρία (3), το Πακιστάν (3), τη Ρουάντα (1) και το Σουδάν (1). Επίσης, 1 θύμα ήταν πολίτης της Ρουμανίας. 9

10 Το νομικό καθεστώς των παραπάνω θυμάτων (κατά την περίοδο της καταγραφής τους από το Δίκτυο): 24 ήταν αιτούντες άσυλο, 1 αναγνωρισμένος πρόσφυγας, 10 με νόμιμη άδεια διαμονής, 1 πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 13 ήταν χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ή υπό καθεστώς απέλασης. Περαιτέρω ενέργειες (καταγγελία των περιστατικών): Τα θύματα 20 περιστατικών δεν επιθυμούν να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες ή να καταγγείλουν τον περιστατικό, είτε γιατί φοβούνται την περαιτέρω στοχοποίησή τους από τους ίδιους ή άλλους δράστες, είτε γιατί ανησυχούν για τις επιπτώσεις στο καθεστώς τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το θύμα εκφράζει δυσπιστία ως προς τις αρχές, ενώ σε 2 περιστατικά τα θύματα αναφέρουν ότι αποθαρρύνθηκαν από την αστυνομία. Σε 12 περιπτώσεις, τα θύματα έχουν προβεί σε καταγγελία, και σε 5 περιστατικά εξ αυτών έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία. Τα θύματα 10 περιστατικών δήλωσαν ότι επιθυμούν να προβούν σε καταγγελία, αλλά δεν το είχαν πράξει κατά την χρονική στιγμή της καταγραφής. Δράστες: Σε 44 επιθέσεις κατά προσφύγων και μεταναστών, οι θύτες ήταν άνδρες, κυρίως ηλικίας και Έλληνες. Σε 2 περιστατικά οι δράστες ήταν γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (περίπου 50 ετών) και με ελληνική ιθαγένεια. Τέλος, σε 2 περιστατικά, η επίθεση προήλθε από μεικτή ομάδα. Σε ένα περιστατικό δεν έχει καταγραφεί το φύλο του δράστη. Γ. Καταγραφές επιθέσεων κατά ατόμων ΛΟΑΤΚΙ Κατά τη διάρκεια του 2014 αυξήθηκαν θεαματικά οι καταγραφές ομοφοβικών και τρανσφοβικών επιθέσεων, δηλαδή επιθέσεων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού των θυμάτων ή/και της ταυτότητας φύλου τους. Η αύξηση των καταγραφών συμπίπτει με την έντονη δραστηριοποίηση μελών του Δικτύου στο πεδίο αυτό και δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι κατά τα προηγούμενη έτη δεν λάμβαναν χώρα τέτοιου είδους επιθέσεις. Αντιθέτως, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας τονίζει ότι όπως και για 10

11 τις υπόλοιπες κατηγορίες επιθέσεων, οι καταγραφές αυτές αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου, δεδομένης της σχετικά περιορισμένης προς το παρόν γεωγραφικής διασποράς των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που καταγράφουν. 1. Επιθέσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού Από τα 22 περιστατικά επιθέσεων με 29 θύματα λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, οι θύτες εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες στα θύματα σε 7 περιστατικά 6. Τα θύματα δέχτηκαν γρονθοκοπήματα, βίαιες απωθήσεις σε συνδυασμό με πράξεις έντονου συμβολικού χαρακτήρα οι οποίες συνιστούν εξευτελιστική μεταχείριση. Σε 1 περιστατικό το θύμα χρειάστηκε ράμματα στο πρόσωπο και σε 1 περιστατικό το θύμα υπέστη τριπλό κάταγμα στον αστράγαλο. Τα θύματα υπέστησαν εξύβριση σε 12 περιπτώσεις. Σε 3 περιστατικά, η εξύβριση συνδυάστηκε με απειλές λεκτικού ή σωματικού τύπου κατά των θυμάτων, οι οποίες στοχεύουν την σωματική τους ακεραιότητα. Σε 1 περιστατικό η λεκτική απειλή με στόχο την ζωή του θύματος διατυπώθηκε με την επιγραφή σε τοίχο και συνδυάστηκε επομένως με φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Σε 2 περιστατικά, η λεκτική επίθεση έλαβε χώρα μέσω του διαδικτύου. Στη μία εξ αυτών των περιπτώσεων, το ανήλικο θύμα δέχτηκε εξύβριση και απειλές από παλαιό συμμαθητή του. Θύματα: Τα θύματα είναι στην συντριπτική πλειοψηφία άνδρες, ηλικίας ετών. Από το σύνολο των θυμάτων ομοφοβικών επιθέσεων, 25 άτομα έχουν ελληνική ιθαγένεια, ενώ 2 θύματα προέρχονταν από την Αϊτή, 1 από το Πακιστάν και 1 άτομο από την Κύπρο. Τα θύματα 14 περιστατικών έχουν πέσει θύματα και άλλων περιστατικών βίας στο παρελθόν. 2 θύματα είναι αιτούντες άσυλο και 1 θύμα τελεί υπό καθεστώς απέλασης. Περαιτέρω ενέργειες: Τα θύματα 4 περιστατικών αναζητούν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενώ τα θύματα 9 επιθέσεων δεν επιθυμούν να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες (εκ των οποίων μόνο 1 θύμα εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη εντός του σχολικού περιβάλλοντος). Μόνο τα θύματα 3 περιστατικών θέλουν να προβούν σε καταγγελία. Τέλος, 2 περιστατικά έχουν ήδη καταγγελθεί. 6 Ο αριθμός των θυμάτων προκύπτει κατά προσέγγιση, δεδομένου ότι σε κάποια περιστατικά κατά ομάδας ατόμων, δεν ήταν πάντα δυνατόν να καταμετρηθούν με ακρίβεια τα θύματα και να καταγραφούν ποιοτικά στοιχεία γι αυτά. Επίσης, ενώ κάθε περιστατικό ομοφοβικής βίας κατά ζεύγους υπολογίστηκε ως ένα περιστατικό, καταμετρήθηκαν 2 θύματα. 11

12 Δράστες: Σε 19 περιστατικά, οι δράστες είναι άνδρες, ηλικίας ετών, κυρίως Έλληνες. Σε 1 περιστατικό ο δράστης ήταν γυναίκα και σε 2 περιστατικά, η ομάδα των δραστών ήταν μεικτή. Σε 1 περιστατικό ο δράστης έγραψε την απειλή κατά του θύματος στον τοίχο της οικίας του χωρίς να γίνει αντιληπτός. Ενδοσχολικά περιστατικά: 2 περιστατικά ομοφοβικών επιθέσεων έλαβαν χώρα εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Παρά το μικρό δείγμα καταγραφών στο συγκεκριμένο πεδίο, τα στοιχεία παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς την αντιμετώπιση του περιστατικού από την σχολική κοινότητα. Στο πρώτο περιστατικό, η σωματική και λεκτική επίθεση έγινε από συμμαθητή του θύματος και η σχολική κοινότητα στήριξε το θύμα, με αποτέλεσμα ο μαθητής να εκφράζει ικανοποίηση για την τελική έκβαση του συμβάντος. Αντιθέτως, στην περίπτωση του δεύτερου περιστατικού, ενώ αυτό προερχόταν από ομάδα μαθητών ηλικίας 18 ετών και εμπεριείχε συμπεριφορές με στόχο το δημόσιο εξευτελισμό του θύματος, οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους προσέφυγε το θύμα, δεν προέβησαν σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Το συγκεκριμένο άτομο δήλωσε ότι ζητά ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 2. Επιθέσεις κατά διεμφυλικών Καταγράφηκαν επίσης 10 επιθέσεις λόγω ταυτότητας φύλου. Σε όλα τα περιστατικά σημειώνεται ο στόχος των θυτών να εκφράσουν με έντονο τρόπο την περιφρόνησή τους για το θύμα. Εξ αυτών, 8 περιστατικά αφορούν συνδυαστικά εξύβριση, απειλές, πρόκληση σωματικών βλαβών και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Σε ένα εξ αυτών το θύμα έπεσε θύμα αρπαγής, σωματικής βλάβης και κλοπής. Σε 2 περιστατικά τα θύματα δέχτηκαν εξύβριση και απειλές. Θύματα επιθέσεων κατά διεμφυλικών: Τα θύματα των επιθέσεων λόγω ταυτότητας φύλου είναι 9 τρανς γυναίκες με ελληνική ιθαγένεια και 1 τρανς γυναίκα με πακιστανική ιθαγένεια. Περαιτέρω ενέργειες: Σε 2 περιστατικά, το θύμα δεν θέλει να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, σε 1 περιστατικό θέλει να προβεί σε καταγγελία αλλά δεν το είχε πράξει κατά την χρονική στιγμή της καταγραφής, ενώ 7 περιστατικά καταγγέλθηκαν στην αστυνομία και για 4 περιστατικά έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία. Δράστες επιθέσεων κατά διεμφυλικών: Οι δράστες είναι άνδρες (9 περιστατικά), ηλικίας ετών (5 περιστατικά) και άνω των 40 ετών σε 3 περιστατικά (σε 2 περιστατικά δεν έχει δηλωθεί η ηλικία του δράστη). Σε 1 περιστατικό ο δράστης ήταν γυναίκα. Από τα 8 περιστατικά στα οποία η ιθαγένεια των θυτών είναι γνωστή ή εικάζεται με σχετική ασφάλεια, οι δράστες ήταν στα 5 Έλληνες, σε 1 περιστατικό ήταν ελληνικής και αλβανικής καταγωγής, σε 1 περιστατικό ήταν πακιστανικής καταγωγής και σε 1 περιστατικό ο δράστης ήταν νεαρός αλβανικής καταγωγής. 12

13 Δ. Καταγραφές αντισημιτικών επιθέσεων Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε 3 περιστατικά βεβήλωσης χώρων με θρησκευτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Δύο περιστατικά αφορούν στη βεβήλωση του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην Αθήνα με αντισημιτικά συνθήματα. Το τρίτο περιστατικό αφορά στην επιγραφή στον τοίχο του εβραϊκού νεκροταφείου Λάρισας, ιδιοκτησίας της ισραηλιτικής κοινότητας Λάρισας, αντισημιτικών, ναζιστικών και απειλητικών συνθημάτων. Πριν αποχωρήσουν οι δράστες φωτογραφήθηκαν ενώπιον του τοίχου και η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο που ανήκει σε οργάνωση με όνομα «Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές», τα μέλη της οποίας φορούν κουκούλες. Η ιδιαιτερότητα αυτών των περιστατικών έγκειται στο γεγονός ότι δεν στοχοποιούνται συγκεκριμένα άτομα που ανήκουν στην εβραϊκή κοινότητα, αλλά η κοινότητα στο σύνολό της. Ωστόσο, ο στόχος των επιθέσεων αυτών είναι ευρύτερος και υπερβαίνει τα όρια της εβραϊκής κοινότητας. Τα περιστατικά αυτά συνιστούν μια ακόμα απόδειξη της δράσης νεοναζιστικών οργανώσεων στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Όλα τα ως άνω περιστατικά καταγγέλθηκαν στην αστυνομία. Ε. Καταγραφές επιθέσεων με την εμπλοκή ένστολων Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καταγράφει από την αρχή της λειτουργίας του τα περιστατικά στα οποία η αστυνομική βία συνδέεται με τη ρατσιστική βία, όπου δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία (εξύβριση, απειλές κ.α.) που καταδεικνύουν ρατσιστικά κίνητρα κατά τη διάρκεια βίαιων περιστατικών από ένστολους. Κατά το έτος 2014, καταγράφηκαν 21 περιστατικά στα οποία οι δράστες ήταν ένστολοι είτε αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με άλλους θύτες. Από αυτά τα περιστατικά, 13 έλαβαν χώρα στο δημόσιο χώρο, 6 σε χώρους κράτησης (Α.Τ. και Κέντρα Κράτησης), 2 σε εγκαταλελειμμένο ιδιωτικό χώρο. Σε 17 περιστατικά τα θύματα υπέστησαν σωματικές βλάβες σε συνδυασμό με απειλές, εξύβριση, κλοπή, ενώ στα υπόλοιπα έγιναν αντικείμενο χλευασμού και απειλών. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, οι ένστολοι κατέφυγαν σε αδικαιολόγητη άσκηση βίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Πρόκειται για αυθαίρετες πρακτικές οι οποίες αποτυπώνουν κατά αντικειμενικό τρόπο την εξευτελιστική αντιμετώπιση των θυμάτων και την άνευ λόγου υπέρβαση εκ μέρους των ένστολων των ορίων άσκησης των καθηκόντων τους. Τα περισσότερα θύματα (περ. 20 θύματα σε 17 περιστατικά) θεωρούν ότι στοχοποιήθηκαν λόγω αλλοδαπότητας ή/και χρώματος, θρησκείας, ενώ σε 1 περιστατικό το θύμα θεωρεί ότι στοχοποιήθηκε λόγω αλλοδαπότητας και αναπηρίας. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, το θύμα, αιτών άσυλο, είπε στο Δίκτυο ότι ενημέρωσε επιδεικνύοντας ιατρικές γνωματεύσεις τον αστυνομικό στο Α.Τ. στο οποίο είχε μεταφερθεί για εξακρίβωση των στοιχείων του για την κατάσταση της υγείας του και για την ανάγκη λήψης της φαρμακευτικής του αγωγής. Σύμφωνα με το θύμα, ο αστυνομικός αγνόησε περιπαικτικά τα στοιχεία αυτά και με τη χρήση γκλομπ χτύπησε το θύμα στο κεφάλι και στην αριστερή ωμοπλάτη. Το θύμα έχασε τις 13

14 αισθήσεις του και παρέμεινε λιπόθυμος για περίπου μισή ώρα. Λόγω της διάρκειας κράτησής του για την εξακρίβωση των στοιχείων του, δεν κατέστη δυνατό να επιβιβαστεί στο τελευταίο ΚΤΕΛ της ημέρας και να μεταβεί στον τόπο διαμονής του με αποτέλεσμα να μη λάβει την αγωγή του παρά την επόμενη ημέρα. Φαίνεται, επομένως, ότι ενώ η αναπηρία δεν αποτέλεσε το βασικό λόγο στοχοποίησης του θύματος, η τεκμηριωμένη επίκλησή της, όχι μόνο δεν απέτρεψε τον δράστη, αλλά μάλλον πυροδότησε την άσκηση σωματικής βίας. Η επίδραση στερεοτυπικών αντιλήψεων στη διαχείριση της αστυνομικής εξουσίας αντανακλάται σε ένα περιστατικό, στο οποίο το θύμα στοχοποιήθηκε λόγω εθνικής προέλευσης, χρώματος και φύλου. Μία γυναίκα από τη Ρουάντα είπε ότι, κατά τη διάρκεια ελέγχου, ζήτησε από τους 3 αστυνομικούς να της απευθύνουν το λόγο ευγενικά, ένας εξ αυτών την εξύβρισε και την κατηγόρησε «για πορνεία και εγκλήματα». Το θύμα αντέκρουσε αυτές τις κατηγορίες και υπενθύμισε στους αστυνομικούς την υποχρέωσή τους να την προστατεύσουν. Σε απάντηση, δύο εκ των αστυνομικών την χτύπησαν. Στη συνέχεια το θύμα οδηγήθηκε στο Α.Τ., αφού της είχε αφαιρεθεί το κινητό, όπου και κρατήθηκε, πριν της αποδοθούν οι κατηγορίες της αντίστασης, επίθεσης κατά της αρχής και συκοφαντίας. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι όταν το θύμα προσπάθησε να καλλιεργήσει ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, υπερίσχυσαν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις των αστυνομικών με αποτέλεσμα να πέσει θύμα σωματικών βλαβών, εξύβρισης και να κατηγορηθεί η ίδια ως θύτης. Για πρώτη φορά, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε 2 περιστατικά στα οποία τα θύματα στοχοποιήθηκαν από ένστολους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Στη μία περίπτωση, το θύμα έγινε για μεγάλο χρονικό διάστημα αντικείμενο έντονης λεκτικής βίας και εξύβρισης από τους συγκρατούμενους του σε Κέντρο Κράτησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, με την υποκίνηση και τη συνδρομή των αστυνομικών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή, το θύμα αισθάνεται ιδιαιτέρως ευάλωτο και ανήμπορο να προστατεύσει τον εαυτό του για δύο λόγους: πρώτον, φοβάται ότι αν αντιδράσει, θα εμπλακεί σε επεισόδιο το οποίο θα έχει επίπτωση στο καθεστώς του και δεύτερον, η απόλυτη αριθμητική δύναμη των δραστών σε συνδυασμό με τις συνθήκες εγκλεισμού δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση διαβίωσης, την οποία το θύμα προσπαθεί να μην επιδεινώσει. Στο έτερο περιστατικό ρατσιστικής βίας από ένστολους κατά ατόμων λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, τα θύματα, ένα ομόφυλο ζευγάρι, αντέδρασαν σε ομοφοβικά σχόλια αστυνομικών. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των θυμάτων, ακολούθησε ένα κυρίως λεκτικό επεισόδιο, κατά το οποίο τέσσερις αστυνομικοί ζήτησαν να ελέγξουν τις τσάντες των θυμάτων σε επιθετικό τόνο, ενώ ένας εξ αυτών προσπάθησε να τους «δείξει» πως θα ήταν η «πραγματική» βία, πιάνοντας το ένα εκ των θυμάτων από το ένα χέρι και «κολλώντας» τον βιαίως στον τοίχο. Εκτός των ως άνω περιστατικών, στα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται ένστολοι κυριαρχεί η εξής εικόνα: υπήκοοι χωρών τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως καθεστώτος διαμονής, εκτίθενται σε βίαιες συμπεριφορές εκ μέρους ορισμένων αστυνομικών και αξιωματικών άλλων σωμάτων ασφαλείας. Φαίνεται ότι στοχοποιούνται λόγω στερεοτυπικών αντιλήψεων, στρεβλώσεων και κενών της μεταναστευτικής πολιτικής και λόγω της ιδιαίτερης ευαλωτότητάς τους, δεδομένου ότι συχνά τα περιστατικά λαμβάνουν χώρα χωρίς της παρουσία μαρτύρων ή σε χώρους κράτησης. 14

15 Από την περιγραφή των περιστατικών από τα θύματα προκύπτει η σπουδαιότητα της παρέμβασης από τους αυτόπτες μάρτυρες. Η παρουσία και η ειρηνική παρέμβαση των αυτοπτών μαρτύρων δύνανται να δράσουν αποτρεπτικά για τους δράστες και προστατευτικά για το θύμα. Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι η διαχείριση του αποδεικτικού υλικού περιστατικών αστυνομικής βίας συναντά μεγάλες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο. Οι έκνομες αυτές ενέργειες, παρόλο που καταδικάζονται από την ΕΛ.ΑΣ., δεν εκλείπουν δυστυχώς με το πέρασμα του χρόνου. Η Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECRI) αναφέρει στην έκθεσή της για την Ελλάδα ότι το 2013, υποβλήθηκαν 109 καταγγελίες για ρατσιστικές πράξεις που διαπράχθηκαν από αστυνομικούς. Υπενθυμίζοντας ότι ο Ν. 3938/2011, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4249/2014, ίδρυσε μια υπηρεσία αυθαίρετων συμβάντων εντός της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης εξουσίας από την αστυνομία, η ECRI συστήνει τη δημιουργία μιας πλήρως ανεξάρτητης υπηρεσίας, η οποία δεν θα είναι μέρος της αστυνομίας 7. Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που αποκτά το στοιχείο του ρατσιστικού κινήτρου στο πλαίσιο του σύνθετου ζητήματος της αστυνομικής βίας. Εκτός από την ηθική απαξία την οποία πρέπει να εκφράζει εμπράκτως η Πολιτεία, δεδομένου ότι οι ένστολοι αποτελούν εκπροσώπους του κράτους και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, η διάδοση πρακτικών ρατσιστικού περιεχομένου ενισχύει το θεσμικό ρατσισμό και δυσκολεύει την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Η ανοχή και η ατιμωρησία τέτοιων πρακτικών πυροδοτούν νέες κοινωνικές εντάσεις, ενώ παράλληλα εξοικειώνουν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας με τη ρατσιστική βία και κατ επέκταση με τον εξτρεμισμό. Με άλλα λόγια, όταν ο θεσμικός ρατσισμός ο οποίος εκδηλώνεται με τη μορφή βίας δεν καταδικάζεται εμπράκτως και δεν αντιμετωπίζεται με τη λήψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, το μήνυμα που λαμβάνει η κοινωνία είναι ότι η ρατσιστική βία συγχωρείται - και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις στρεβλώσεων ενδείκνυται. 7 Έκθεση της ECRI για την Ελλάδα (πέμπτος κύκλος επιτήρησης) (2015), παρ

16 ΙΙΙ. Καταγγελίες και αντίδραση των αρχών Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που κινούνται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των εγκλημάτων μίσους. Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις διευκολύνουν την πρόσβαση των θυμάτων στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη και εξειδικεύουν την υποχρέωση των αστυνομικών και των εισαγγελικών αρχών να διερευνούν την ύπαρξη ρατσιστικού κινήτρου. Στην πράξη, ωστόσο, τα θύματα συναντούν εμπόδια, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να αντιμετωπίσουν, ιδίως όταν αυτά συνδέονται με την έλλειψη εκπαίδευσης και αλληλοενημέρωσης των αρμόδιων αρχών. Α. Ανάλυση στοιχείων του Δικτύου Από τα 81 περιστατικά, τα 25 είχαν καταγγελθεί στην αστυνομία κατά το χρόνο καταγραφής τους από το Δίκτυο. Πρόκειται για περιστατικά στα οποία στοχοποιήθηκαν μέλη όλων των αναφερομένων ομάδων, δηλαδή πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα ΛΟΑΤΚΙ και τα μέλη της ισραηλιτικής κοινότητας. Η σχετική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη ως προς τον αριθμό των περιστατικών τα οποία καταγγέλθηκαν στην αστυνομία συνδέεται εν μέρει με την αύξηση των καταγραφών περιστατικών λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και κυρίως λόγω ταυτότητας φύλου κατά ατόμων με ελληνική ιθαγένεια. Η αντίδραση των αρχών στα περιστατικά σοβαρών επιθέσεων κατά διεμφυλικών ατόμων είναι ενθαρρυντική. Από τις καταγραφές του Δικτύου προκύπτει ότι στα εν λόγω περιστατικά οι αστυνομικοί παρείχαν την αναγκαία συνδρομή στο θύμα. Εν τούτοις, παρατηρούμε ότι τα θύματα επιθέσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού τα οποία είναι νεαρής ηλικίας, όταν η επίθεση περιορίζεται σε εξύβριση και δεν περιλαμβάνει σωματική βλάβη, διστάζουν να το καταγγείλουν στις αρχές. 16

17 Αν λάβουμε υπόψη την αναλογία των περιστατικών που καταγράφηκαν και όσων καταγγέλθηκαν κατά το 2014, παρατηρείται μια μικρή αύξηση των καταγγελιών από θύματα πρόσφυγες και μετανάστες. Επομένως, μπορούμε να συνάγουμε ότι η αστυνομική και δικαστική διερεύνηση της δράσης των εξτρεμιστικών ομάδων μέσω των υποθέσεων που συνδέονται με τη Χρυσή Αυγή έχει πράγματι συμβάλει θετικά στην ενδυνάμωση των θυμάτων. Με άλλα λόγια, η δημοσιότητα που δόθηκε στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους από οργανωμένες ομάδες λειτούργησε ενδεχομένως ενθαρρυντικά για ένα ποσοστό των θυμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία των μαρτύρων συνιστά στοιχείο αποφασιστικής σημασίας. Στις περιπτώσεις πολιτών, η συνδρομή που δύνανται να παράσχουν στο θύμα μόνο ενθαρρυντικά λειτουργεί, ώστε να προβεί σε καταγγελία. Ειδική μνεία πρέπει δε να γίνει σε αστυνομικό, η οποία, όταν το θύμα σωματικής βλάβης εντός χώρου κράτησης ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί σωματική βλάβη από συνάδελφό της κατά την απουσία της, ρώτησε το θύμα εάν ήθελε να προβεί σε καταγγελία και δεν αποσιώπησε το περιστατικό. Γίνεται αντιληπτό, επομένως, ότι όπως κάθε μικρής ή μεγαλύτερης εμβέλειας εμπόδιο δύναται να αποθαρρύνει το θύμα από την καταγγελία του περιστατικού, κάθε ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης και σεβασμού της νομιμότητας από τους παρισταμένους δύναται να ενδυναμώσει το θύμα και να το βοηθήσει ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Β. Αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές Προστασία θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων: Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας έχει πολλάκις επισημάνει ότι η ρατσιστική βία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς εγγυήσεις για τη δυνατότητα καταγγελίας. Οι διατάξεις περί προστασίας αλλοδαπών θυμάτων (ΚΥΑ 30651/2014), δηλαδή η πρόβλεψη αναστολής της απόφασης κράτησης και απέλασης των θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων καθώς και θέσπιση ειδικού καθεστώτος άδειας παραμονής για το διάστημα που είναι αναγκαίο για τη δίωξη και καταδίκη των δραστών, είναι ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Δίκτυο επισημαίνει την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της ρύθμισης αυτής στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, ώστε να αποκτήσει το νομικό κύρος που της αρμόζει. Επισημαίνει ταυτόχρονα την ανάγκη α) αποχής από τη δίωξη για παράνομη είσοδο και β) απαγόρευσης της σύλληψης και της διοικητικής κράτησης του καταγγέλλοντος μάρτυρα για το διάστημα που μεσολαβεί από την καταγγελία έως την έκδοση της ειδικής εισαγγελικής πράξης. Ο στόχος των ανωτέρω προτάσεων είναι τα θύματα να ενθαρρύνονται να προβούν στις σχετικές καταγγελίες, και να μην αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη δευτερογενή θυματοποίηση όταν προσέρχονται στις αρχές για να καταγγείλουν. Επιπλέον, το Δίκτυο επισημαίνει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει εκτός από την τυπική πρόσβαση των θυμάτων στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές και την ουσιαστική πρόσβαση. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν βάσει επιχειρησιακού σχεδιασμού δομικά προβλήματα σχετικά με την έλλειψη διερμηνείας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Επομένως, το θύμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα στην πράξη να επικοινωνήσει 17

18 με τις αρχές στη γλώσσα του ή σε μια γλώσσα που γνωρίζει στο στάδιο της ιατρικής γνωμάτευσης, της καταγγελίας και της κατάθεσης, της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και σε κάθε επαφή του με την ΕΛ.ΑΣ. και τις εισαγγελικές αρχές. Στατιστικά στοιχεία από τα Τμήματα και Γραφεία αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ: Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Δίκτυο από την Ελληνική Αστυνομία, εντός του 2014, καταγράφηκαν πανελλαδικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (Τμήματα και Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας) ογδόντα (80) περιστατικά με πιθανολογούμενο ρατσιστικό κίνητρο, τα οποία και διερευνήθηκαν. Το τηλεφωνικό κέντρο δέχτηκε είκοσι επτά (27) τηλεφωνικές κλήσεις. Σχηματίσθηκαν δικογραφίες οι οποίες υποβλήθηκαν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές για πενήντα επτά (57) περιστατικά. Εξ αυτών τριάντα εννιά (39) περιστατικά παραπέμφθηκαν βάσει του Ν. 927/1979, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4285/2014, το άρθρο 81Α Π.Κ. και τον Ν. 3304/2005. Δεν διευκρινίζεται η ακριβής κατάταξη των περιστατικών ανά λόγο επίθεσης, αλλά επισημαίνεται ότι στα περισσότερα περιστατικά το κίνητρο των επιθέσεων σχετίζεται με την καταγωγή του θύματος και δευτερευόντως με την θρησκεία του θύματος, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την αναπηρία. Εκπαίδευση των αστυνομικών: Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας επισημαίνει ότι η διήμερη εκπαίδευση που έλαβαν οι υπηρετούντες στα εν λόγω Τμήματα κατά την αρχή της λειτουργίας τους δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά με ένα τόσο ευαίσθητο και περίπλοκο ζήτημα. Προτείνεται μία υποχρεωτική διαδικασία συνεχούς επιμόρφωσης και ανατροφοδότησης της γνώσης βάσει των στοιχείων που προκύπτουν σχετικά με τα ρατσιστικά εγκλήματα για τους υπηρετούντες στα εν λόγω Τμήματα αλλά και για το σύνολο του προσωπικού της ΕΛΑΣ που έρχεται σε επαφή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Προς το σκοπό αυτό, το Δίκτυο έχει επανειλημμένα προτείνει στις ελληνικές αρχές να ζητήσουν επίσημα συνδρομή από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς με εξειδίκευση και εμπειρία στην εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας. Προτείνεται επίσης η κατάρτιση ενός Οδηγού με βασικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικές με τα εγκλήματα μίσους. Στα παραπάνω το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας θα μπορούσε να έχει ενεργό συμβολή. Αρμοδιότητα Γραφείων και Τμημάτων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας: Θετική είναι η συμπερίληψη του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στον Ν. 4285/2014. Αν και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου λαμβάνονται ήδη υπόψη στη διαχείριση του εγκλήματος μίσους, σκόπιμη θα ήταν η ρητή συμπερίληψή τους στην αρμοδιότητα των Γραφείων και Τμημάτων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. 18

19 Γ. Διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου Μέχρι πρότινος, το ρατσιστικό κίνητρο λαμβανόταν υπόψη στο στάδιο επιμέτρησης της ποινής, με αποτέλεσμα τόσο οι διωκτικές όσο και οι εισαγγελικές αρχές να μην το λαμβάνουν υπόψη στο αρχικό στάδιο διερεύνησης και δίωξης του αδικήματος, κρίνοντας ότι αφορά αποκλειστικά το στάδιο μετά την τυχόν κατάγνωση της ενοχής. Χαρακτηριστικό, αλλά όχι μοναδικό, παράδειγμα είναι η ποινική διερεύνηση και δίωξη για τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν. Συνεπώς, η θέσπιση γενικής επιβαρυντικής περίστασης για τα εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο (81Α Π.Κ.) αποτελεί σαφώς ένα μήνυμα προς τις οργανωμένες ομάδες ρατσιστικής βίας και, επομένως, αποτελεί θετική εξέλιξη. Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση καθιστά πλέον αναγκαία τη δίωξη των ρατσιστικών εγκλημάτων επί τη βάσει της εκάστοτε ποινικής διάταξης συνδυαστικά με τη γενική επιβαρυντική περίσταση του προβλέπεται από το 81Α Π.Κ. Κατά συνέπεια καθίσταται, πλέον, ακόμη περισσότερο αναγκαία η διερεύνηση της ύπαρξης ρατσιστικού κινήτρου τόσο στο στάδιο της διαταχθείσας από την Εισαγγελία προκαταρκτικής εξέτασης όσο και στο στάδιο της αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης. Επομένως, το Δίκτυο προτείνει την επικαιροποίηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής της με αριθμό 7100/4/3 από εγκυκλίου της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με την υποχρέωση διερεύνησης ρατσιστικού κινήτρου, συλλογής σχετικών στοιχείων, καταγραφής ή/και αναφοράς από τους αστυνομικούς βάσει ειδικής φόρμας, ανεξαρτήτως από την κατάθεση μήνυσης, κάθε περιστατικού σε βάρος ατόμου λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, χρώματος, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Τέλος, θεωρείται αναγκαία μία νομοθετική πρόβλεψη που θα εξασφαλίζει την αυτεπάγγελτη δίωξη όλων των αξιόποινων πράξεων που τελούνται με ρατσιστικό κίνητρο καθώς και την απαλλαγή από το παράβολο πολιτικής αγωγής για τα θύματα. Συστάσεις προς την Πολιτεία: Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας απευθύνει τις ακόλουθες προτάσεις προς την ελληνική πολιτεία για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, δηλαδή την εγκληματική πράξη σε βάρος ατόμου λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, χρώματος, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Α. Διαχείριση του εγκλήματος μίσους 1. Υιοθέτηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης των εγκλημάτων μίσους, σε συνεργασία με εξειδικευμένους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 19

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Πρόλογος Το 2013 αποτελεί χρονιά κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του ρατσιστικού φαινομένου στην Ελλάδα. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους»

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η αποτύπωση των αναπαραστάσεων των Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

"(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης "

(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης "(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης " Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του ΠΜΣ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Συνεργασία: Α.Πατελάκη & Β.Λέκκα,

Διαβάστε περισσότερα

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων.

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. -------------------------------------------------------------------------------------- Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων στην Ελλάδα 2015 --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ. Υπόψη ιευθυντού Γραφείου Υπουργού κου Βασιλόπουλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ. Υπόψη ιευθυντού Γραφείου Υπουργού κου Βασιλόπουλου 16 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 160173/36303/2013 Πληροφορίες: ηµήτρης Βερέµης (τηλ.:2131306822), Καλλιόπη Λυκοβαρδή (τηλ.:2131306619), Μαρία Καραγεώργου (τηλ.:2131306762) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Α Αθήνας Αθήνα, 25/11/2014 Χαρακτηριστικά σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο πρόγραμμα Ίρις καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο Όλοι έχουν δικαιώματα Είμαστε όλοι μοναδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επιθετική εκείνη συμπεριφορά που είναι εσκεμμένη, απρόκλητη, και επαναλαμβανόμενη, αποτελει κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις μας πανελλαδικά 2013: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ Συγκριτική επισκόπηση των συμπερασμάτων των Εκθέσεων των Εθνικών Φορέων Συνεργασίας του RAXEN 2001-2004 Συνοπτική έκθεση Τα και οι πληροφορίες της παρούσας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΡΝΕΙΑ Trafficking Μαστροπεία ανήλικων κοριτσιών. Διάσπαρτες πιάτσες σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Οίκοι ανοχής Έχουν καταγραφεί 250 οίκοι ανοχής (μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα Η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Προς τον κ. : Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Προς τον κ. : Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 26 Μαΐου 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Προς τον κ. : Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Θέμα: Σοβαρή καταγγελία για παράβαση καθήκοντος και άσκηση ρατσιστικής βίας κατά τρανς γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού

στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Γενικό µέρος 1. Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δηµοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας Ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς/ εισαγγελικής εντολής από τον κοινωνικό λειτουργό Στοιχεία κοινωνικής υπηρεσίας -διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Κοινωνικός Λειτουργός-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εάν δεν κατανοείτε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μιλήστε στον αξιωματικό προφυλακίσεων της αστυνομίας

Εάν δεν κατανοείτε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μιλήστε στον αξιωματικό προφυλακίσεων της αστυνομίας Νόμος περί Τρομοκρατίας του 2000 Μην ξεχνάτε τα δικαιώματά σας όσο είστε υπό κράτηση Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο είναι εγγυημένα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλίας και συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με την υποστήριξη του οργανισμού «Αλληλεγγύη Solidarity Now» «Πρόγραμμα καταπολέμησης των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου: Πρόληψη και Παρέμβαση» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΟΧΙ ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ; Πώς µπορείς να παρέµβεις όταν γίνεσαι µάρτυρας ρατσιστικών επιθέσεων.

ΑΝ ΟΧΙ ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ; Πώς µπορείς να παρέµβεις όταν γίνεσαι µάρτυρας ρατσιστικών επιθέσεων. ΑΝ ΟΧΙ ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ; Πώς µπορείς να παρέµβεις όταν γίνεσαι µάρτυρας ρατσιστικών επιθέσεων. Ένας συµµαθητής κάνει ένα ρατσιστικό αστείο. Χρειάζεται να αντιδράσεις; Προσβάλλουν µια µουσουλµάνα σε ένα µαγαζί.

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech

RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech RECOGNISING Issues and Opportunities in Combating Online Hate Speech Αναθεώρηση της εθνικής Ελληνικής Στρατηγικής για την Στρατηγική Διακυβέρνησης του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανακυκλω-ΖΩ www.anakyklozo.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Δίκτυο τοπικών φορέων για την δημιουργία απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ 6/17/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

και ρατσιστές και εθνικιστές;

και ρατσιστές και εθνικιστές; και ρατσιστές και εθνικιστές; 1 Και ρατσιστές και εθνικιστές; Πως αντιµετωπίζουµε οι Έλληνες τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και των φυλών; Θα προτιµούσαµε να µην δεχόταν η Ελλάδα οικονοµικούς µετανάστες;

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ»

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» Μουδάτσου Μαρία, Ψυχολόγος, PRAKSIS, m.moudatsou@praksis.gr Λίγα λόγια για την PRAKSIS Η Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Σελίδα1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/12/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 364 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στην πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακός Εκφοβισμός. Cyberbullying

Διαδικτυακός Εκφοβισμός. Cyberbullying Διαδικτυακός Εκφοβισμός Cyberbullying Ο όρος Διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyber-bullying) αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που δέχονται μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΟΜΟΦΟΒΙΑ, ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΟΜΟΦΟΒΙΑ, ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΟΜΟΦΟΒΙΑ, ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ «Ήθελαν να με σφάξουν μόνο και μόνο εξαιτίας αυτού που είμαι, επειδή έχω πρόσωπο λιγάκι αρρενωπό και επειδή κατάλαβαν από τη φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις/ Ρατσισμός:

Διακρίσεις/ Ρατσισμός: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η ΚΙΣΑ επικεντρώνει τις δραστηριότητές της σε όλους τους κύριους τομείς των εργασιών της μετανάστευση, άσυλο, ρατσισμό, διακρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εάν δεν ξέρεις πια τι να κάνεις. Εξειδικευµένοι φορείς υποστήριξης. Τηλεφωνικές. Φορείς φιλοξενίας και στήριξης

Εάν δεν ξέρεις πια τι να κάνεις. Εξειδικευµένοι φορείς υποστήριξης. Τηλεφωνικές. Φορείς φιλοξενίας και στήριξης Εάν δεν ξέρεις πια τι να κάνεις Τηλεφωνικές γραµµές Φορείς φιλοξενίας και στήριξης Γνωρίζεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που µπορούν να σου προσφέρουν βοήθεια; Ποιοι είναι οι πιθανοί συνοµιλητές σου; Ο/Η γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Λεωφόρος Αθηνών 107, Αθήνα 104 47, τηλ: 210 340 7800 Fax: 210 340 7999, info@kteo-gr.gr www.kteo-gr.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθήνα, 01/02/2010 Στην επικείμενη υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

Ρατσισμός & Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα

Ρατσισμός & Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα Ρατσισμός & Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα 15.000 συζητήσεις μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο συνέλεξε η BaaS κατά την έρευνα που διενήργησε στα κοινωνικά μέσα για τον ρατσισμό και το μεταναστευτικό ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Συνθηκών Αριθ. 210 Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε σήμερα τους στόχους και το περιεχόμενο του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ρ. Έλλη Ιωαννίδη Καπόλου Κοινωνιολόγος Ερευνήτρια Τοµέας Κοινωνιολογίας, ΕΣ Υ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σχεδόν ένας στους δέκα κατοίκους της χώρας είναι ξένος υπήκοος (10%)

Διαβάστε περισσότερα