M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αθήνα 2002

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚ ΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ39 8. ΒΡΑΒΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 1. Ταυτότητα της έρευνας Σκοπός έρευνας: Η έρευνα «Επαγγελµατικής Κατάστασης των Ελλήνων Μεταφραστών» πραγµατοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο βιβλίου µε στόχο να αποτυπώσει το επαγγελµατικό και µορφωτικό προφίλ των µεταφραστών, να διερευνήσει ζητήµατα όπως η υποαπασχόληση, η ετεροαπασχόληση και η κοινωνικο-οικονοµική διαστρωµάτωσή τους, να καταγράψει τις απόψεις και τις προτάσεις τους σχετικά µε το επάγγελµά τους. Πληθυσµός έρευνας: Το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο περιελάµβανε τους µεταφραστές, κατοίκους Ελλάδας, που είτε είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό σύλλογο µεταφραστών είτε έχουν ενδιαφερθεί ώστε να εγγραφούν στο Αρχείο Σύγχρονων Μεταφραστών του Ε.ΚΕ.ΒΙ. Έτσι λοιπόν, το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο καταρτίστηκε µε βάση: τον κατάλογο µελών του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελµατιών Μεταφραστών (Π.Σ.Ε.Μ) τον κατάλογο µελών της Ελληνικής Εταιρίας Μεταφραστών Λογοτεχνίας το Αρχείο Σύγχρονων Μεταφραστών του Ε.ΚΕ.ΒΙ. Στους ανωτέρω (427 άτοµα), µε βάση στοιχεία σχετικής προέρευνας που διενεργούσε κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα το Ε.ΚΕ.ΒΙ. για την κατάρτιση του πληθυσµού της έρευνας Επαγγελµατικής Κατάστασης των Ελλήνων Συγγραφέων, προστέθηκαν άλλοι 80 συγγραφείς-µεταφραστές, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό µεταφραστών του ερευνητικού πλαισίου σε 507 άτοµα. Η έρευνα τελικά περιορίστηκε στους µεταφραστές που απασχολούνται επαγγελµατικά µε τη µετάφραση βιβλίων. Τύπος έρευνας: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Είχε προηγηθεί η ταχυδροµική αποστολή των ερωτηµατολογίων στο σύνολο των µεταφραστών ερευνητικού πλαισίου ώστε να προετοιµάσουν τις απαντήσεις τους. Χρόνος διεξαγωγής: Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα Νοέµβριος 2000-Μάρτιος Προσωπικό fieldwork: Για την πραγµατοποίηση των τηλεφωνικών συνεντεύξεων εργάστηκαν συνολικά 4 ερευνητές και 2 επόπτες της εταιρείας METRON ANALYSIS στην οποία είχε ανατεθεί η διεξαγωγή της έρευνας πεδίου. Πραγµατοποιηθείσες συνεντεύξεις: Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 339 επιτυχηµένες συνεντεύξεις µε επαγγελµατίες µεταφραστές, πετυχαίνοντας ποσοστό απόκρισης που προσέγγιζε το 67%. Η µη πραγµατοποίηση συνέντευξης οφειλόταν είτε στην άρνηση του µεταφραστή να συµµετάσχει στην έρευνα (11%), είτε στην αδυναµία να επιτευχθεί επαφή µε το µεταφραστή (16%) είτε στο γεγονός ότι κάποιοι θεωρήθηκαν ακατάλληλα άτοµα για να συµπεριληφθούν στο τελικό δείγµα (6%), κυρίως λόγω της µη επαγγελµατικής τους απασχόλησης µε τη µετάφραση. Πλήρεις συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε 263 επαγγελµατίες µεταφραστές που δήλωσαν ότι έχουν ασχοληθεί µε αµοιβή µε τη µετάφραση βιβλίων, ενώ για τους υπόλοιπους που ασχολούνται επαγγελµατικά µόνο µε τη µετάφραση άλλων κειµένων καταγράφηκαν τα βασικά δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά. Ο σχεδιασµός της έρευνας έγινε από την ερευνητική οµάδα του Παρατηρητηρίου Βιβλίου του Ε.ΚΕ.ΒΙ. µε τη συνεργασία των Ηλία Νικολακόπουλου, Αν. Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νίκο Φακιολά, ρ. Κοινωνιολογίας, Ερευνητή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Τρισεύγενη Παπαϊωάννου, µεταφράστρια, πρώην Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελµατιών Μεταφραστών και Νίκο Πρατσίνη, µεταφραστή. 3

4 Η έρευνα πεδίου και η αρχική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας έγινε από την εταιρεία METRON ANALYSIS. Η συγγραφή της σύνοψης των αποτελεσµάτων της έρευνας έγινε από τους Νίκο Φακιολά, Νίκο Πρατσίνη, και Αντώνη Χωριανόπουλο, στατιστικό, µέλος της ερευνητικής οµάδας του Παρατηρητηρίου Βιβλίου του Ε.ΚΕ.ΒΙ. Το διοικητικό συντονισµό της έρευνας και την επιµέλεια της έκδοσης είχε ο Σωκράτης Καµπουρόπουλος, Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Βιβλίου του Ε.ΚΕ.ΒΙ. 4

5 2. Εισαγωγή Ο µεταφραστής είναι ο πνευµατικός δηµιουργός που µεσολαβεί ανάµεσα στον αναγνώστη και τον συγγραφέα του πρωτότυπου έργου. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη τον µεγάλο αριθµό βιβλίων της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής που αποτελούν µεταφράσεις ξενόγλωσσων έργων γίνεται φανερή η ιδιαίτερη σηµασία του έργου του ως µέσου διακίνησης ιδεών και πολιτιστικής επικοινωνίας. Συµβαδίζει όµως η αυξηµένη σπουδαιότητα του µεταφραστικού έργου µε το κοινωνικο-οικονοµικό status του σύγχρονου µεταφραστή και εν τέλει ποιο είναι το κοινωνικό και επαγγελµατικό προφίλ των ανθρώπων που βρίσκονται «πίσω» από τις µεταφράσεις των βιβλίων που διαβάζουµε; Η «Έρευνα Επαγγελµατικής Κατάστασης των Ελλήνων Μεταφραστών» ξεκίνησε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου µε διπλό στόχο: να διερευνήσει, κατ αρχήν, µία σειρά από ζητήµατα που αφορούν το επαγγελµατικό καθεστώς των µεταφραστών (ετεροαπασχόληση, ασφάλιση, ζητήµατα αµοιβής-πρόβλεψης πνευµατικών δικαιωµάτων και εν γένει ζητήµατα συνεργασίας µε τους εκδότες) αλλά και να σκιαγραφήσει το κοινωνικο-δηµογραφικό προφίλ του µεταφραστή. Θέλαµε, επίσης, να δώσουµε την ευκαιρία στους µεταφραστές να αναφερθούν στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους σχετικά µε το επάγγελµά τους. Η έρευνα µας έδωσε επιπλέον την δυνατότητα να ανανεώσουµε τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Αρχείου Μεταφραστών του Ε.ΚΕ.ΒΙ., το οποίο, στη νέα του µορφή, είναι πλέον διαθέσιµο στο ικτυακό του Τόπο (www.ekebi.gr). Για την επίβλεψη της έρευνας συγκροτήθηκε Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούµενη τόσο από εκπροσώπους του µεταφραστικού κλάδου (κ. Τρισεύγενη Παπαϊωάννου, µεταφράστρια, πρώην Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελµατιών Μεταφραστών, κ. Νίκος Πρατσίνης, µεταφραστής) όσο και από ειδικούς σε θέµατα απασχόλησης ( ρ. Νίκος Φακιολάς, ερευνητής Ε.Κ.Κ.Ε.) προσπαθώντας να προσεγγίσουµε το µεταφραστή τόσο ως εργαζόµενο όσο και ως πνευµατικό δηµιουργό. Σηµειώνουµε επίσης ότι για την οριστικοποίηση του ερωτηµατολογίου λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις και υποδείξεις των µεταφραστών που παρευρέθηκαν σε ειδική ηµερίδα που διοργανώθηκε για το σκοπό αυτό από το Ε.ΚΕ.ΒΙ. Η έρευνα για την «Επαγγελµατική Κατάσταση των Ελλήνων Μεταφραστών» ξεκίνησε στο ίδιο περίπου διάστηµα µε την έρευνα για την «Επαγγελµατική Κατάσταση των Ελλήνων Συγγραφέων», καλύπτοντας έτσι ένα διπλό κενό στις έρευνες του Ε.ΚΕ.ΒΙ. όσον αφορά τη διερεύνηση της κατάστασης των δηµιουργικών συντελεστών του βιβλίου. 5

6 Το αρχικό πλαίσιο αναφοράς της έρευνας περιελάµβανε τους µεταφραστές που ήταν εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό σύλλογο του κλάδου (Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελµατιών Μεταφραστών, Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας) ή στο Αρχείο Σύγχρονων Μεταφραστών του Ε.ΚΕ.ΒΙ. και επιπρόσθετα αριθµό συγγραφέων- µεταφραστών που, σύµφωνα µε σχετική προέρευνα, ασχολούνταν µε τη µετάφραση. Στη συνέχεια η έρευνα περιορίστηκε στους µεταφραστές που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στη µετάφραση βιβλίων. Αν και όχι απογραφική, η έρευνα προσέγγισε ένα σηµαντικό αριθµό επαγγελµατιών µεταφραστών βιβλίου (263 συνεντεύξεις), στους οποίους αναλογεί ένα αρκετά µεγάλο µερίδιο της πρόσφατης βιβλιοπαραγωγής µεταφρασµένων τίτλων (περίπου το 1/5 της παραγωγής για την τριετία ). Λόγω του τρόπου κατάρτισης του ερευνητικού πλαισίου, είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι οι ερωτηθέντες µεταφραστές διακρίνονται από αυξηµένη επαγγελµατική «κλαδική» συνείδηση, µε γνώση και ενδιαφέρον για τα κοινά. Πιθανότατα στην ίδια αιτία µπορεί να αποδοθεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους µεταφραστές που τελικά συµµετείχαν στην έρευνα προέρχονται από το χώρο της λογοτεχνικής µετάφρασης και έχουν ήδη διαγράψει µία σηµαντική διαδροµή στο χώρο, µε σηµαντικό αριθµό µεταφρασµένων βιβλίων στο ενεργητικό τους. εν έλειψαν όµως από την έρευνα και οι σχετικά νεαρότεροι µεταφραστές, µε µικρότερη µεταφραστική εµπειρία και έργο. Από την πρώτη στιγµή πάντως διαφάνηκε ότι δεν έχουν όλοι οι µεταφραστές την ίδια σχέση µε το χώρο, για αυτό και πέραν των συνολικών ποσοστών προσπαθήσαµε σε όλες τις ενότητες να παραθέτουµε και τα επιµέρους αποτελέσµατα για τις διαφορετικές κατηγορίες µεταφραστών. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους µεταφραστές που συµµετείχαν στην έρευνα, που µε την υποµονή και τη διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν στήριξαν αυτήν την ερευνητική προσπάθεια. Ευελπιστούµε ότι η έρευνα και τα ζητήµατα που αναδείχτηκαν από αυτήν θα αποτελέσουν την αφορµή έναρξης ενός γόνιµου διαλόγου µε στόχο την διατύπωση προτάσεων πολιτικής υποστήριξης του κλάδου και διευθέτησης των προβληµάτων που τον απασχολούν. 6

7 3. Σύνθεση του δείγµατος Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 339 επιτυχηµένες συνεντεύξεις µε επαγγελµατίες µεταφραστές, κατοίκους Ελλάδας. Πρέπει όµως να διευκρινιστεί ότι πλήρεις συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε 263 µεταφραστές (77,6% των επιτυχηµένων συνεντεύξεων ιάγραµµα 3-1) που έχουν ασχοληθεί επ αµοιβή µε τη µετάφραση βιβλίων, ενώ για τους υπόλοιπους που ασχολούνται επαγγελµατικά µόνο µε τη µετάφραση άλλων κειµένων καταγράφηκαν µόνο τα βασικά δηµογραφικά στοιχεία. ιάγραµµα 3-1. Ανεξάρτητα από το χρόνο αναφοράς, έχετε ασχοληθεί µε αµοιβή µε τη µετάφραση Βιβλίων απακλειστικά 25,7% Και µε τα δύο 51,9% Άλλων κειµένων αποκλειστικά 22,4% Βάση:339 άτοµα Τονίζουµε λοιπόν εξαρχής πως όλα τα στοιχεία και τα ευρήµατα της έρευνας που θα αναφερθούν στις επόµενες παραγράφους αναφέρονται στους 263 επαγγελµατίες µεταφραστές βιβλίων που τελικά συµµετείχαν στην έρευνα. Τα 2/3 των ερωτηθέντων µεταφραστών/ στριών της έρευνας είναι γυναίκες ( ιάγραµµα 3-2). Μία πιθανή εξήγηση µπορεί ίσως να αναζητηθεί στο γεγονός ότι στις ανάλογες Πανεπιστηµιακές Σχολές θεωρητικών επιστηµών υπερτερούν σταθερά οι γυναίκες και η πλειονότητα των µεταφραστών προέρχεται από αυτά τα τµήµατα. Επιπλέον, το συγκεκριµένο επάγγελµα προσφέρεται για µερική ή εποχιακή απασχόληση και αυτό δηµιουργεί πρόσθετα κίνητρα σε γυναίκες που µπορούν να το συνδυάσουν µε αυξηµένες, σε σχέση µε τους άντρες, οικογενειακές υποχρεώσεις. Όλες οι ηλικίες εργαζοµένων µεταφραστών/ στριών εκπροσωπούνται στον τελικό πληθυσµό, µε αυξηµένα ποσοστά στις ηλικιακές οµάδες άνω των 35 ετών ( ιάγραµµα 3-2), καθώς η µετάφραση κειµένων, και ιδιαίτερα βιβλίων, απαιτεί αξιόλογη εµπειρία ενασχόλησης µε την απόδοση ξένων γλωσσών. Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι το 1/5 των µεταφραστών/ στριών 7

8 βιβλίων ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα ετών, πιθανή ένδειξη ότι η άριστη γνώση ξένων γλωσσών επιτυγχάνεται στη χώρα µας σε νεαρή ηλικία. Ιδιαίτερα υψηλά είναι και τα ποσοστά µεταφραστών/ στριών στη δηµιουργική ηλικιακή οµάδα ετών που συγκεντρώνει συνήθως επαγγελµατίες µε πλήρη και συστηµατική απασχόληση. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των µεταφραστών/ στριών είναι γενικά πολύ υψηλό. Οι 9 στους 10 είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ( ιάγραµµα 3-2), ενώ επιπρόσθετα, το 35% περίπου είναι κάτοχοι και κάποιου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Είναι γνωστό ότι για την ποιότητα στη µετάφραση βιβλίων ή άλλων λογοτεχνικών κειµένων απαιτείται ευρύτερη καλλιέργεια και πληθώρα γνώσεων. Εξειδικευµένες σπουδές µετάφρασης (φοίτηση σε ανώτερη/ ανώτατη σχολή ή κολέγιο µετάφρασης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών ή άλλου τύπου µετεκπαίδευσης σχετικά µε τη µετάφραση) έχει ολοκληρώσει το 25,9% των µεταφραστών ( ιάγραµµα 3-2). Πιο αναλυτικά, ανώτερες/ ανώτατες σπουδές µετάφρασης έχει ολοκληρώσει το 9,9% των ερωτώµενων, µεταπτυχιακές σπουδές το 8%, ενώ άλλη εκπαίδευση για τη µετάφραση (φοίτηση σε κολέγια µετάφρασης ή άλλου τύπου µετεκπαίδευση) έχει ολοκληρώσει το 13,3% του δείγµατος. Περισσότεροι από τους µισούς µεταφραστές/ στριες είναι έγγαµοι και σε ποσοστό 41,4% έχουν και παιδιά ( ιάγραµµα 3-2). Υψηλό ποσοστό, κυρίως ανάµεσα στα άτοµα νεαρότερων ηλικιών, είναι άγαµοι (32%) χωρίς άµεσες οικογενειακές υποχρεώσεις. Το συνολικό µηνιαίο εισόδηµα των µεταφραστών «απλώνεται» σε όλες τις εισοδηµατικές κλίµακες, εµφανίζεται όµως σχετικά υψηλό καθώς το 42,6% των ερωτώµενων δήλωσε πως το συνολικό καθαρό ατοµικό του εισόδηµα ξεπερνά τις 350 χιλ. δραχµές µηνιαίως. ( ιάγραµµα 3-2). Μάλιστα, περίπου ο ένας στους πέντε δήλωσε καθαρό µηνιαίο ατοµικό εισόδηµα πάνω από 500 χιλ. δρχ. Πάντως, δεν είναι λίγοι και όσοι δήλωσαν ατοµικό εισόδηµα κάτω των 250 χιλ. δρχ. (30,8%) εκ των οποίων µάλιστα το 13% είχε καθαρό ατοµικό εισόδηµα κάτω από 150 χιλ. δρχ. το µήνα. Ο προσδιορισµός του εισοδήµατος από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους δεν είναι πάντοτε ακριβής, αλλά δίνει σοβαρές ενδείξεις για την οικονοµική κατάσταση των µελών ενός επαγγελµατικού κλάδου. Πάντως σε υψηλότερη κλίµακα φαίνεται να κινείται το εισόδηµα των ανδρών (58% των ανδρών έχει ατοµικό εισόδηµα άνω των 350 χιλ. δρχ.), των ατόµων που ανήκουν στις κατ εξοχήν παραγωγικές ηλικίες (55% το αντίστοιχο ποσοστό στις ηλικίες ετών), των ερωτώµενων που απασχολούνται παράλληλα µε τη µετάφραση και σε κάποια άλλη εργασία (47% το αντίστοιχο ποσοστό). Αν και το εισόδηµα όσων έχουν ως κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων εµφανίζεται σχετικά χαµηλότερο από εκείνο όσων έχουν ως κύριο επάγγελµα άλλη εργασία, οι µεταφραστές µε σηµαντική πορεία και έργο στο χώρο των µεταφράσεων βιβλίου, αλλά και όσοι έχουν δυναµική παρουσία την τελευταία 4ετία µε υψηλό αριθµό µεταφράσεων βιβλίων, εµφανίζουν σχετικά αυξηµένο εισόδηµα. 8

9 ιάγραµµα 3-2. ηµογραφική σύνθεση δείγµατος Φύλο Ηλικία Ανδρες 35,4% 55 ετών και άνω 30,4% Έως 34 ετών 19,4% Γυναίκες 64,6% ετών 21,3% ετών 28,9% Μεταπτυχιακές σπουδές 34,6% Εκπαιδευτικό επίπεδο Μέχρι απόφοιτοι ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης 9,9% Εκπαίδευση µετάφρασης εν έχουν ολοκληρώσει 74,1% Απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ/ΤΕΙ 3,8% Απόφοιτοι ΑΕΙ 51,7% Έχουν ολοκληρώσει 25,9% Μητρική γλώσσα Οικογενειακή κατάσταση Άλλη 9,9% Έγγαµοι µε παιδιά 41,4% Έγγαµοι χωρίς παιδιά 11,4% Σε διάσταση/ διαζευµένοι 13,7% Ελληνική 90,1% Άγαµοι 31,9% Χήροι 1,5% Συνολικό µηνιαίο εισόδηµα Ποσοστό του εισοδήµατος από την µετάφραση και άνω 19,4% Α Έως ,9% ,9% Λιγότερο από το 25% 54,0% Α Το σύνολο του µηνιαίου εισοδήµατος 17,5% ,2% ,1% Περίπου 25-50% 13,7% Περίπου το 50-75% 6,1% Πάνω από 75% 6,1% 9

10 Η πλειονότητα των µεταφραστών/ στριών, ποσοστό 54% ( ιάγραµµα 3-2) κερδίζει τα ¾ του καθαρού ατοµικού µηνιαίου εισοδήµατος από άλλες εργασίες, εκτός µετάφρασης, ενώ, για σχετικά µικρό ποσοστό (23,6%) των µεταφραστών/ στριών, το µεγαλύτερο ποσοστό του καθαρού µηνιαίου εισόδηµατός του (άνω του 75%) προέρχεται από τη µετάφραση. Φαίνεται λοιπόν -και η ένδειξη αυτή θα ενισχυθεί µε ευρήµατα που θα παρουσιαστούν και στη συνέχεια- ότι για υψηλό ποσοστό ενεργών µεταφραστών η απόδοση κειµένων σε άλλη γλώσσα αποτελεί συµπληρωµατική δραστηριότητα. Περίπου 7 στους 10 µεταφραστές/ στριες έχουν ζήσει για τουλάχιστον ένα χρόνο στο εξωτερικό ( ιάγραµµα 3-3), γεγονός ενισχυτικό της δυνατότητας να κατανοήσουν καλύτερα τη γλώσσα και πολλά σχετικά µε τη γλώσσα στοιχεία του πολιτισµού της ξένης χώρας. Η πλειονότητα βέβαια έζησε στην Αγγλία ή στη Γαλλία, αλλά αυτές είναι και οι συχνότερα µεταφραζόµενες γλώσσες. ιάγραµµα 3-3. Χώρες του εξωτερικού όπου έχουν ζήσει για τουλάχιστον ένα έτος Γαλλία 25,9 % Αγγλία 21,3 % Γερµανία 10,6 % Αµερική 8,4 % Ιταλία 8,0 % Ισπανία 4,9 % Ελβετία 3,8 % Βέλγιο 3,4 % Άλλες 18,6 % Καµία 28,5 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 10

11 4. Γενικά θέµατα Από τους ερωτώµενους µεταφραστές περίπου οι 3 στους 4 ασχολήθηκαν µε τη µετάφραση βιβλίων στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών ( ιάγραµµα 4-1). Μάλιστα το 36,5% ασχολήθηκε αποκλειστικά µε τη µετάφραση βιβλίων ενώ αρκετοί ήταν και όσοι συνδύασαν τη µετάφραση βιβλίων µε τη µετάφραση άλλων κειµένων (37,3%). ιάγραµµα 4-1. Κατά τα δύο τελευταία έτη έχετε ασχοληθεί, µε αµοιβή, µε τη µετάφραση βιβλίων ή άλλων κειµένων; εν έχουν ασχοληθεί µε τίποτα από τα δύο 17,5% Bιβλίων αποκλειστικά 36,5% Βιβλίων και άλλων κειµένων 37,3% Άλλων κειµένων αποκλειστικά 8,7% Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι ερωτώµενοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από το χώρο της λογοτεχνικής µετάφρασης καθώς 8 στους 10 έχουν ασχοληθεί µε τη µετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων ( ιάγραµµα 4-2). Πιο αναλυτικά, το 43,3% έχει µεταφράσει µόνο λογοτεχνικά βιβλία, και το 37,6% τόσο λογοτεχνικά όσο και µη λογοτεχνικά βιβλία. Μόνο το 19% δεν έχει µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία και αυτοί είναι κυρίως µεταφραστές νεαρότεροι σε ηλικία µε µικρότερη εµπειρία στο χώρο. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το ποσοστό όσων έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία δεν ξεπερνάει το 54,9% ανάµεσα στους µεταφραστές µέχρι 34 ετών ( ιάγραµµα 4-3) και το 56,2% ανάµεσα στους ερωτώµενους που έχουν µεταφράσει λιγότερα από τέσσερα βιβλία, ενώ αντίθετα ανάµεσα στους µεγαλύτερους σε ηλικία µεταφραστές (άνω των 45 ετών) µε µεγαλύτερη εµπειρία (µετάφραση τουλάχιστον 10 βιβλίων) το αντίστοιχο ποσοστό πλησιάζει το 90%. Φαίνεται πως οι µεταφραστές δεν ξεκινούν την µεταφραστική τους πορεία µε τη λογοτεχνική µετάφραση αλλά αρχίζουν να ασχολούνται µε αυτή σε ωριµότερα στάδια της καριέρας τους: Έτσι λοιπόν, το ποσοστό όσων έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία πλησιάζει το 88% για όσους έχουν ασχοληθεί πάνω από 10 χρόνια µε τη µετάφραση (έναντι 72% για τους υπόλοιπους) και το 89% για όσους έχουν µεταφράσει τουλάχιστον 4 βιβλία (έναντι 56% για τους υπόλοιπους). 11

12 ιάγραµµα 4-2. Είδη βιβλίων που έχουν µεταφράσει Έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά και µη λογοτεχνικά βιβλία 37,6% εν έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία 19,0% Έχουν µεταφράσει µόνο λογοτεχνικά βιβλία 43,3% ιάγραµµα 4-3. Μετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων και ηλικία 100,0% 91,1% 90,0% 90,0% 81,0% 81,6% 80,0% 70,0% 60,0% 54,9% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Σύνολο ετών ετών ετών 55 ετών και άνω Επιπρόσθετα, το 79% του συνόλου των βιβλίων που έχουν µεταφράσει οι µεταφραστές του δείγµατός µας είναι λογοτεχνικά βιβλία, ποσοστό ιδιαίτερα αυξηµένο αν αναλογιστούµε ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Α.Ε., τα λογοτεχνικά βιβλία αποτελούν το 50,7% της συνολικής εκδοτικής παραγωγής νέων µεταφρασµένων τίτλων για την 3ετία Φαίνεται λοιπόν πως οι µεταφραστές που συµµετείχαν στην έρευνα, πιθανότατα λόγω του τρόπου µε τον οποίο ορίστηκε ο πληθυσµός αναφοράς, προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από τον χώρο της λογοτεχνίας. 12

13 Στην πλειονότητα τους οι µεταφραστές/ στριες της έρευνας είναι έµπειροι καθώς ασχολούνται, σε ποσοστό 56,7% πάνω από δέκα έτη και σε ποσοστό 19,4%, πάνω από επτά έτη µε τη µετάφραση ( ιάγραµµα 4-4). ιάγραµµα 4-4. Πόσα χρόνια συνολικά έχετε ασχοληθεί µε αµοιβή ως µεταφραστής/στρια; 60,0% 56,7% 50,0% 40,0% 30,0% 19,4% 20,0% 11,4% 12,5% 10,0% 0,0% Μέχρι 4 έτη 5-6 έτη 7-10 έτη Πάνω από 10 έτη Οι άνδρες µεταφραστές, σε σχέση µε τις γυναίκες, φαίνεται να έχουν µακροβιότερη σχέση µε τη µετάφραση. Η εµπειρία όλων είναι βέβαια συνάρτηση της ηλικίας τους ( ιάγραµµα 4-5). ιάγραµµα 4-5. Χρόνος ενασχόλησης επ αµοιβή µε τη µετάφραση και ηλικία 100,0% 90,2% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 75,0% 78,8% 50,0% 40,0% 51,3% Πάνω από 10 χρόνια 30,0% 20,0% 9,8% 25,0% Mέχρι και 10 χρόνια 10,0% 0,0% 21,3% Μέχρι 34 ετών ετών ετών 55 ετών και άνω 13

14 Οι µεταφραστές του δείγµατος ρωτήθηκαν για τον αριθµό των βιβλίων που έχουν µεταφράσει και έχουν εκδοθεί, τόσο για την τελευταία τετραετία , όσο και συνολικά ως σήµερα. Το 36,2% αυτών δήλωσαν ότι µετέφρασαν τουλάχιστον τέσσερα βιβλία κατά τη διάρκεια της τετραετίας , δηλαδή κατά µέσο όρο τουλάχιστον ένα βιβλίο το χρόνο, ενώ 1-3 βιβλία µετέφρασε το 38,8% των ερωτώµενων ( ιάγραµµα 4-6). ιάγραµµα 4-6. Αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει και έχουν εκδοθεί την 4ετία ,0% 38,8% 35,0% 30,0% 25,1% 25,0% 20,2% 20,0% 16,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Κανένα 1-3 βιβλία 4-8 βιβλία 9 ή περισσότερα βιβλία Σύµφωνα µε δήλωση των ερωτώµενων, την τριετία τα εκδοθέντα βιβλία σε δική τους µετάφραση ανήλθαν σε 1558, ενώ σύµφωνα µε στοιχεία της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Α.Ε. για το ίδιο χρονικό διάστηµα, οι νέοι µεταφρασµένοι τίτλοι της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής ανήλθαν σε Φαίνεται λοιπόν πως οι µεταφραστές που συµµετείχαν στην έρευνα έχουν στο ενεργητικό τους ένα σηµαντικό µερίδιο (περίπου το 1/5) της συνολικής βιβλιοπαραγωγής νέων µεταφρασµένων τίτλων για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Καθώς οι ερωτώµενοι, είναι κατά κύριο λόγο λογοτεχνικοί µεταφραστές (το 80% των βιβλίων που έχουν µεταφράσει συνολικά είναι λογοτεχνικά), είναι βέβαιο ότι η συµµετοχή τους στην εκδοτική παραγωγή νέων µεταφρασµένων λογοτεχνικών τίτλων της τελευταίας τριετίας είναι ακόµα µεγαλύτερη (εκτιµάται ότι κυµαίνεται µεταξύ 25% και 30%). Από το σύνολο των µεταφραστών/ στριών της έρευνας το 45,4% έχει ήδη µεταφράσει τουλάχιστον 10 εκδοθέντα βιβλία ( ιάγραµµα 4-7) και µάλιστα περίπου το ¼ έχει ήδη µεταφράσει τουλάχιστον 20. Σε ποσοστά 24,3% και 29,3% έχουν µεταφράσει, αντίστοιχα από 1-3 και από 4-9 βιβλία συνολικά. Ο διορθωµένος µέσος όρος (σταθµισµένος µέσος όρος ώστε να επηρεάζεται λιγότερο από τις ακραίες τιµές) του αριθµού των βιβλίων που έχουν µεταφράσει οι ερωτώµενοι είναι τα 8 βιβλία. 14

15 ιάγραµµα 4-7. Συνολικός αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει και έχουν εκδοθεί 40,0% 35,0% 29,3% 30,0% 25,0% 24,3% 22,8% 23,6% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Έως 3 βιβλία 4 έως 9 βιβλία 10 έως 19 βιβλία 20 βιβλία και άνω Όπως θα ανέµενε κανείς, οι µεταφραστές µε µεγαλύτερη διαδροµή στο χώρο έχουν και µεγαλύτερη µεταφραστική «παραγωγή» ( ιάγραµµα 4-8). Έτσι λοιπόν το ποσοστό όσων έχουν µεταφράσει περισσότερα από 10 βιβλία εµφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό (62,4%) ανάµεσα στους µεταφραστές µε τουλάχιστον 10ετή παρουσία στο χώρο. Το παραπάνω ποσοστό εµφανίζεται αντίστοιχα υψηλό (60%) και ανάµεσα στους ερωτώµενους που δήλωσαν ότι έχουν τη µετάφραση βιβλίων ως κύριο επάγγελµα. ιάγραµµα 4-8. Συνολικός αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει και έχουν εκδοθεί κατά έτη ενασχόλησης µε τη µετάφραση 50,0% 45,0% 44,7% 40,0% 35,0% 30,0% 29,8% 28,9% 26,2% 36,2% 25,0% 20,0% 15,0% 8,7% 18,4% 10,0% 5,0% 0,0% 7,0% Πάνω από 10 χρόνια στη µετάφραση Έως 3 βιβλία 4 έως 9 βιβλία 10 έως 19 βιβλία 20 και άνω βιβλία Έως και 10 χρόνια στη µετάφραση 15

16 Ο µέσος αριθµός εκδοτών µε τους οποίους έχουν συνεργαστεί οι µεταφραστές του δείγµατος για την έκδοση των µεταφράσεών τους είναι 4 εκδότες. Ο αριθµός αυτός αυξάνεται όσο ανεβαίνει ο αριθµός των εκδοθέντων βιβλίων των ερωτώµενων ( ιάγραµµα 4-9), ξεκινώντας από 1 εκδότη, κατά µέσο όρο, για όσους έχουν µέχρι 3 µεταφρασµένα βιβλία στο ενεργητικό τους και φθάνοντας τους 6 εκδότες για όσους έχουν µεταφράσει 20 ή περισσότερα βιβλία. Όµως οι συνεργασίες µε νέους εκδότες δεν ακολουθούν µε τον ίδιο ρυθµό την αύξηση του αριθµού των µεταφράσεων, καθώς φαίνεται ότι από ένα σηµείο και µετά (όπως θα δούµε και στη συνέχεια) εδραιώνονται µόνιµες συνεργασίες µεταξύ µεταφραστών και εκδοτών. Έτσι οι µεταφραστές χαρακτηρίζονται από µια µάλλον µικρή «διασπορά» σε ό,τι αφορά τους πελάτες τους (δηλ. τους εκδότες), ακόµη και µετά από πολλά χρόνια στο χώρο. ιάγραµµα 4-9. Μέσος αριθµός εκδοτών µε τους οποίους έχουν συνεργαστεί ανά συνολικό αριθµό βιβλίων που έχουν µεταφράσει Σύνολο Έως 3 βιβλία 4-9 βιβλία βιβλία 20 και περισσότερα βιβλία Φαίνεται λοιπόν ότι οι εκδότες προτιµούν να µην αλλάζουν συχνά µεταφραστές, πράγµα πολύ σωστό από τη σκοπιά τους, στο βαθµό που έτσι διασφαλίζουν - ή πιστεύουν ότι διασφαλίζουν - ένα ελάχιστο βαθµό ποιότητας, µεταξύ άλλων και γιατί δηµιουργούν µια άτυπη υπαλληλική εξάρτηση των µεταφραστών από αυτούς. Από την άλλη όµως είναι πιθανό ότι έτσι οι διεκδικήσεις των µεταφραστών περιορίζονται. Οι µεταφραστές δυσκολεύονται να επωφεληθούν από τις δυνατότητες µια αναπτυσσόµενης αγοράς προϊόντων µετάφρασης διεκδικώντας, π.χ., καλύτερες αµοιβές, τήρηση των προβλεποµένων από τον νόµο περί πνευµατικών δικαιωµάτων κλπ, καλυπτόµενοι από µια οιονεί «µόνιµη» επαγγελµατική σχέση, η οποία όµως δεν έχει και τα πλεονεκτήµατα - για τον εργαζόµενο - που θα απέρρεαν από µια υπαλληλοποίηση. 16

17 Ο περισσότερο συχνός γλωσσικός συνδυασµός µετάφρασης είναι από Αγγλικά σε Ελληνικά, σε ποσοστό 72,2% ( ιάγραµµα 4-10), ενώ ακολουθούν οι συνδυασµοί από Γαλλικά σε Ελληνικά, (57,8%), και από Ελληνικά προς Αγγλικά, (25,1%). Άλλοι συχνοί γλωσσικοί συνδυασµοί είναι από ή προς Ισπανικά, Ιταλικά, Γερµανικά και Ρωσικά. ιάγραµµα Γλωσσικοί συνδυασµοί που µεταφράζουν Αγγλικά-Ελληνικά 72,2 % Γαλλικά-Ελληνικά 57,8 % Ελληνικά-Αγγλικά 25,1 % Ισπανικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γαλλικά Γερµανικά-Ελληνικά 19,4 % 17,5 % 14,8 % 12,2 % Ελληνικά-Γερµανικά Αρχαία Ελληνικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ιταλικά Ρωσικά Ελληνικά Ελληνικά-Ισπανικά 5,7 % 5,3 % 4,6 % 3,8 % 2,7 % Ελληνικά-Ρωσικά Ελληνικά προς άλλες γλώσσες 0,8 % 6,5 % Άλλες γλώσσες προς Ελληνικά Άλλοι συνδυασµοί 14,1 % 16,7 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % Συνολικά πάντως είναι σηµαντικός ο αριθµός των ερωτώµενων (47%) που µεταφράζει από τα Ελληνικά προς κάποια ή κάποιες ξένες γλώσσες. Αξίζει εδώ να κάνουµε µία παρατήρηση ειδικά για τις µεταφράσεις από ή προς την Αγγλική γλώσσα: συνολικά είναι περιορισµένος ο αριθµός όσων εξειδικεύονται σε άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής (25,5%). Από την άλλη όµως, λίγοι µεταφραστές δήλωσαν ότι έχουν τα αγγλικά ως µοναδική γλώσσα εξειδίκευσης (14,4%) οι περισσότεροι (60,1%) συνδυάζουν τη γνώση των αγγλικών µε κάποια ή κάποιες άλλες γλώσσες. Από το σύνολο των µεταφραστών/ στριών του δείγµατος ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (43%) έχει ασχοληθεί επαγγελµατικά και µε τη συγγραφή βιβλίων και από αυτούς ποσοστό 29% ασχολείται και σήµερα σε σταθερή βάση ( ιάγραµµα 4-11). 17

18 ιάγραµµα Εκτός από τη µετάφραση, ασχολείστε επαγγελµατικά και µε τη συγγραφή βιβλίων; 60,0% 57,0% 50,0% 40,0% 28,5% 30,0% 20,0% 12,2% 10,0% 2,3% 0,0% Ναι, σε σταθερή βάση Ναι, περιστασιακά Στο παρελθόν αλλά όχι σήµερα Όχι, δεν έχουν ασχοληθεί Οι άνδρες επαγγελµατίες συγγραφείς υπερτερούν σηµαντικά, ποσοστό 68%, έναντι των γυναικών, ποσοστό 29%, του δείγµατος ( ιάγραµµα 4-12). Οι µεταφραστές συγγραφείς βιβλίων έχουν ώριµη ηλικία και πολυετή εµπειρία στη µετάφραση ιδιαίτερα λογοτεχνικών βιβλίων, ενώ αντίθετα δε φαίνεται να ασχολούνται µε τη µετάφραση άλλων κειµένων. Οι µεταφραστές-συγγραφείς (43% του δείγµατος) ρωτήθηκαν επίσης για τον αριθµό των βιβλίων που έχουν γράψει και έχουν εκδοθεί. Σηµαντικό ποσοστό αυτών (12,4%) έχουν γράψει και εκδώσει πάνω από 20 βιβλία, ενώ το 17,7% έχει γράψει από 10 ως 19 βιβλία. Περίπου το 1/3 αυτών έχει εκδώσει αντίστοιχα από 4 ως 9 βιβλία ή µέχρι 3 βιβλία. Από τους µεταφραστές-συγγραφείς τα 3/4 έχουν συγγράψει µόνο λογοτεχνικά βιβλία. Ποσοστό 10,6% έχει συγγράψει λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, ενώ ποσοστό 14,2% έχει συγγράψει µόνο µη λογοτεχνικά βιβλία. 18

19 ιάγραµµα Ενασχόληση µε τη συγγραφή βιβλίων ανά κατηγορίες ερωτώµενων Σύνολο 43,0% Άνδρες 67,7% Φύλο Γυναίκες 29,4% ετών 9,8% Ηλικία ετών 35,5% ετών 48,2% 55 ετών και άνω 67,5% Ενασχόληση επ' αµοιβή µε τη µετάφραση την τελευταία 2ετία Bιβλίων αποκλειστικά Άλλων κειµένων αποκλειστικά Μετάφραση βιβλίων και κειµένων εν έχουν ασχοληθεί µε τίποτα από τα δύο 21,7% 28,6% 56,3% 56,5% Χρόνος Mέχρι και 10 χρόνια ενασχόλησης επ' αµοιβή µε τη Πάνω από 10 χρόνια µετάφραση 23,7% 57,7% Συνολικός αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει και έχουν εκδοθεί Έως 3 βιβλία 4 έως 9 10 έως 19 26,6% 50,6% 20 και άνω 45,2% Είδη βιβλίων που έχουν µεταφράσει εν έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία Μόνο λογοτεχνικά βιβλία 18,0% 55,3% Λογοτεχνικά και µη λογοτεχνικά βιβλία 41,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 19

20 20

21 5. Θέµατα απασχόλησης Για ποσοστό 31,6% των µεταφραστών/ στριών του δείγµατος η µετάφραση (βιβλίων ή κειµένων) αποτελεί αποκλειστική επαγγελµατική δραστηριότητα ( ιάγραµµα 5-1), ενώ το υπόλοιπο 68,4% έχει ασχοληθεί παράλληλα και µε άλλες εργασίες. εν φαίνεται αυτό να είναι επιλεκτική επαγγελµατική προτίµηση των µεταφραστών/ στριών, αλλά πιθανότατα αναγκάζονται να αναπτύξουν και άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες για την επιβίωση τους. ιάγραµµα 5-1. Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, έχετε απασχοληθεί σε κάποια άλλη εργασία εκτός από τη µετάφραση; εν έχουν απασχοληθεί 31,6% Έχουν απασχοληθεί 68,4% Η ετεροαπασχόληση αποτελεί εργασιακή πραγµατικότητα για όλες τις κατηγορίες µεταφραστών, αφού ακόµα και για αυτούς µε πολυετή παρουσία στο χώρο και µε σηµαντικό αριθµό µεταφρασµένων βιβλίων στο ενεργητικό τους φαίνεται να υπερβαίνει το 60% ( ιάγραµµα 5-2). Ακόµα και αυτοί που δήλωσαν ότι έχουν ως κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων ή κειµένων ετεροαπασχολούνται σε ποσοστό γύρω στο 30%. 21

22 ιάγραµµα 5-2. Ετεροαπασχόληση ανά κατηγορίες ερωτώµενων Σύνολο 68,4% Φύλο Aνδρες Γυναίκες 67,1% 71,0% ετών 68,6% Ηλικία ετών 72,4% ετών 78,6% 55 ετών και άνω 57,5% Εκπαίδευση µετάφρασης Έχουν ολοκληρώσει εκπ/ση µετάφρασης εν έχουν ολοκληρώσει εκπ/ση µετάφρασης 63,2% 70,3% Χρόνος ενασχόλησης επ' αµοιβή µε τη µετάφραση Mέχρι και 10 χρόνια Πάνω από 10 χρόνια 66,4% 71,1% Έως 3 βιβλία 70,3% Συνολικός αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει και έχουν εκδοθεί 4 έως 9 βιβλία 10 έως 19 βιβλία 68,8% 70,0% 20 και άνω βιβλία 64,5% Κύρια εργασία Μετάφραση βιβλίων Μετάφραση άλλων κειµένων 31,7% 36,8% Άλλη κύρια εργασία 89,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0 % 22

23 Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 1, η µεταφραστική εργασία δηλώθηκε ως βασικότερος εισοδηµατικός πόρος (συµµετοχή τουλάχιστον κατά 75% στο συνολικό µηνιαίο ατοµικό εισόδηµα) µόλις από το 23,6% των ερωτώµενων. Αν και το ποσοστό όσων έχουν ως κύρια πηγή εισοδήµατος τη µετάφραση παρουσιάζει διακυµάνσεις στις κατηγορίες των ερωτώµενων, παραµένει γενικά σε χαµηλά επίπεδα ( ιάγραµµα 5-3), παρουσιάζοντας όµως σχετικά µεγαλύτερες τιµές ανάµεσα στα άτοµα µε εκπαίδευση µετάφρασης, στους νεαρότερους και σε όσους έχουν µεταφράσει σηµαντικό αριθµό βιβλίων. Ανάµεσα σε αυτούς που δήλωσαν ότι έχουν ως κύρια εργασία τη µετάφραση (βιβλίων ή κειµένων) το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 56,1% και πιο αναλυτικά στο 73,7% για τα άτοµα µε κύρια εργασία τη µετάφραση κειµένων και στο 45% για τα άτοµα µε κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων. 23

24 ιάγραµµα 5-3. Η µετάφραση ως βασικότερος εισοδηµατικός πόρος (συµµετοχή τουλάχιστον κατά 75% στο συνολικό ατοµικό µηνιαίο εισόδηµά) ανά κατηγορία ερωτώµενων. Σύνολο 23,6 % Φύλο Άνδρες Γυναίκες 17,2 % 27,1 % ετών 35,3 % Ηλικία ετών ετών 16,1 % 40,8 % 55 ετών και άνω 5,0 % Εκπαίδευση µετάφρασης Έχουν ολοκληρώσει εκπ/ση µετάφρασης εν έχουν ολοκληρώσει εκπ/ση µετάφρασης 17,9 % 39,7 % Χρόνος ενασχόλησης επ' αµοιβή µε τη µετάφραση Mέχρι και 10 χρόνια Πάνω από 10 χρόνια 21,5 % 26,3 % Συνολικός αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει και έχουν εκδοθεί Έως 3 βιβλία 4 έως 9 10 έως 19 19,5 % 18,3 % 25,0 % 20 και άνω 32,3 % Κύρια εργασία Μετάφραση βιβλίων Μετάφραση άλλων κειµένων 45,0% 73,7% Άλλη κύρια εργασία 4,2% 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 24

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΙΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: ΕLΜΙΝ Hellenic Mining Enterprises S.A. Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με Computer Assisted τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου

Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου Είναι αλήθεια ότι τα διαθέσιμα στοιχεία των Ταμείων αλλά και τα φορολογικά στοιχεία δεν είναι ακριβή για να έχουμε μια απόλυτα καθαρή εικόνα για το εισοδηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών ΣΤΕΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48Β & ΜΑΡΝΗ ( ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑ) Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Κ.Α. - Ο.Ι.Υ.Ε. www.steb.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ 29/9/2005 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Έρευνα για τα Χαρακτηριστικά των Τουριστών από τις υτικοευρωπαϊκές Χώρες ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 2013 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις ή επαγγελµατικά σωµατεία είναι οι ελεύθερες ενώσεις εργαζοµένων που έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα