6η Διάλεξη Οπτικές ίνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6η Διάλεξη Οπτικές ίνες"

Transcript

1 6η Διάεξη Οπτικές ίνες Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. Χρματική Διασπορά Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. Pae

2 Χρματική Διασπορά Οι οπτικές πηγές δεν είναι μονοχρματικές: Οπτική Ισχύς Μήκος κύματος Χρόνος Ώστε πρέπει να άβουμε υπόψη διασπορά ανάμεσα σε ένα τρόπο Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 3 Χρματική Διασπορά Διασπορά Υικού: Συμβαίνει επειδή το δ.δ. είναι μη-γραμμική συνάρτηση του μήκους κύματος (Σχεδ. A). Η ταχύτητα ομάδας ενός συγκεκριμένου τρόπου είναι συνάρτηση του δ.δ., που σημαίνει ότι τα διάφορα φασματικά συστατικά ενός τρόπου ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες σύμφνα με το μήκος κύματος τους. Είναι σημαντική σε μονότροπες οπτικές ίνες, και χειροτερεύει όταν χρησιμοποιούμε LEDs (τα οποία έχουν μεγαύτερο φασματικό πάτος σε σύγκριση με τις διόδους έιζερ). Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 4 Pae

3 Χρματική Διασπορά Σχεδ. A Δείκτης Διάθασης σε Συνάρτηση με το μήκος κύματος για οπτικές ίνες διοξειδίου του πυριτίου Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 5 Χρματική Διασπορά 999 S.O. Kasa, Otoelectronics Inut Claddin v () Emitter Core v ( ) Very short liht ulse Outut Intensity Intensity Intensity Sectrum, Δ Sread, Δ t t t o t Όες οι πηγές είναι μη-μονοχρματικές και εκπέμπουν φώς μέσα σε ένα φάσμα από μήκη κύματος Δ. Τα κύματα μέσα στην ίνα με διαφορετικά μήκη κύματος ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες ομάδας, όγ στην εξάρτηση του n απότομήκοςκύματος. Τα κύματα φτάνουν στην άη άκρη της ίνας σε διαφορετικούς χρόνους, και αυτό σημαίνει ότι ο παμός στην έξοδο διασκορπίζεται. Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 6 Pae 3

4 Χρματική Διασπορά Διασπορά Κυματοδηγού: Συμβαίνει επειδή περίπου 8% της οπτικής ισχύος περιορίζεται στον πυρήνα σε μονότροπες οπτικές ίνες. Το φώς που διαδίδεται στον μανδύα ταξιδεύει πιο γρήγορα. Δεν είναι σημαντικό σε πούτροπες οπτικές ίνες. Για μονότροπες ίνες, διασπορά υικού είναι η πιο σημαντική μορφή διασποράς {Σχεδ. B}. Ακόμη και αν δεν έχουμε διασπορά υικού, διασπορά κυματοδηγού θα υπάρχει όγ της κατασκευής της διαχριστικής επιφάνειας μεταξύ πυρήνα-μανδύα. Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 7 Διασπορά Κυματοδηγού Όσο πιο πού αυξάνεται το μήκος κύματος, τόσο περισσότερο από το οπτικό πεδίο (ισχύς του οπτικού σήματος) εισχρεί μέσα στον μανδύα: y y Claddin > c > v Core v > v Claddin E(y) Όσο περισσότερο από το πεδίο μεταφέρεται από τον μανδύα, ηταχύτηταομάδας αυξάνεται. Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 8 Pae 4

5 Διασπορά για μονότροπες οπτικές ίνες Διασπορά (s/(nm.m)) - Σχεδ. B: Διασπορά για μονότροπες οπτικές ίνες διοξειδίου του πυριτίου - Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 9 Διασπορά Αυτό σημαίνει ότι για μονότροπες οπτικές ίνες, η εάχιστηδιασπορά συμβαίνει στα 3 nm Από την άη, η εάχιστη εξασθένιση συμβαίνει στα 55 nm. Οι μονάδες της διασποράς είναι: s/(nm.m) Ο διασκορπισμός του παμού (σε s) γίνεται χειρότερος όσο αυξάνει η απόσταση (m) και όσο αυξάνει το φασματικό πάτος της οπτικής πηγής (nm) D σ L σ D διασπορά, σ ενεργός τιμή του διασκορπισμού του παμού, σ ενεργός τιμή του φασματικού πάτους της πηγής, L μήκος ίνας Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. Pae 5

6 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας Για ένα υικό που παρουσιάζει φαινόμενα διασποράς, όπς για παράδειγμα μια μονότροπη οπτική ίνα, το σχήμα του παμού θα αάζει καθώς κινείται μέσα στην ίνα: Εκτός από την διασπορά κυματοδηγού, ο κύριος όγος για τον διασκορπισμό του παμού είναι η διασπορά υικού (μη-γραμμική ααγή του n με το ) σε συνδυασμό με το πάτος φάσματος της πηγής. Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. Φάση και Ταχύτητα Ομάδας Όες οι οπτικές πηγές (συμπεριαμβανομένν και τν έιζερ) έχουν ένα ορισμένο πάτος φάσματος: Intensity (arbitrary units) Δ: πάτος φάσματος, FWHM Κάθε μήκος κύματος «βέπει» μια διαφορετική τιμή του δείκτη διάθασης, και ταξιδεύει με διαφορετική ταχύτητα: n Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. Pae 6

7 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας Παρά το ότι δουεύουμε με μήκη κύματος αντί με συχνότητα, για την συζήτηση που ακοουθεί είναι πιο βοικό να χρησιμοποιήσουμε την συχνότητα. Θα χρησιμοποιήσουμε πού κοντινές συχνότητες μέσα στην ομάδα: Intensity (arbitrary units) δ - Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 3 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας Για ένα ορισμένο μήκος κύματος, μπορούμε να θερήσουμε ότι το φώς είναι ένα ηεκτρομαγνητικό κύμα του οποίου το ηεκτρικό πεδίο είναι ένα ημιτονοειδές οδεύον κύμα (στην κατεύθυνση + z): E ( z, t) E cos ( z t) () π π v ( f ) T Σταθερά φάσης Γνιακή συχνότητα Ταχύτητα φάσης Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 4 Pae 7

8 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας Άρα εάν πάρουμε την αποποιημένη περίπτση που υποθέτει ότι η πηγή μας εκπέμπει δύο πού κοντινές συχνότητες και, τα αντίστοιχα κύματα είναι: E E cos ( z ) E E cos ( z t) t Η υπέρθεση (suerosition (addition)) αυτών τν δύο κυμάτν μας δίνει το κύμα: E T [ ( z t) + cos ( z )] E cos t Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 5 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας Χρησιμοποιώντας τις τριγνομετρικές ισότητες: παίρνουμε: cos α + cos β cos ( α β ) cos ( α + E T E cos cos β ( ) z ( ) ( + ) z ( ) + t t ) () Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 6 Pae 8

9 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας Θερήστε: E ~ E T E cos cos [ ( ) ( ) ] z t [ ( + ) z ( + ) t] E T [ z t] [ z t] ~ E cos cos (3) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 7 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας Εάν οι συχνότητες είναι πού κοντά η μια στην άη τότε: ( + ) ( ) Με άα όγια, >> και μπορούμε να σκεφτόμαστε το ηεκτρικό πεδίο E T που προκύπτει σαν ένα κύμα με διαμόρφση πάτους: E T [ z t] [ z t] ~ E cos cos Περιβάουσα Συχνότητα διαμόρφσης Φέρον Συχνότητα φέρον Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 8 Pae 9

10 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας Άρα η τυπική μορφή του E T είναι: Normalised field - Time Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 9 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας E T [ z t] [ z t] ~ E cos cos Περιβάουσα Φέρον Ταχύτητα του «φέρον» είναι: v + + Ταχύτητα φάσης (4) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. Pae

11 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας E T [ z t] [ z t] ~ E cos cos Περιβάουσα Φέρον Ταχύτητα της περιβάουσας είναι: v d d Ταχύτητα ομάδας(5) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. Φάση και Ταχύτητα Ομάδας v Normalised field - Time v Το σήμα διαδίδεται με ταχύτητα ομάδας v. Σημείση: Η περιβάουσα δεν είναι ένα φυσικό αντικείμενο; Αντιπροσπεύει την μέγιστη τιμή του πάτους του κύματος σε κάθε χρονική στιγμή. Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. Pae

12 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας v v Από την (4): Αντικαθιστώντας στην (5): d v d + dv Τώρα, π/, άρα: d (6) d d π v v + d dv d d v v dv d (7) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 3 Φάση και Ταχύτητα Ομάδας Εάν οι ταχύτητες ομάδας και φάσης είναι ίσες, τότε η περιβάουσα θα ταξιδέψει με την ίδια ταχύτητα όπς και το φέρον κύμα, και ς εκ τούτου δεν θα υπάρχει διασπορά. Από την εξίσση (7), αυτό υπονοεί ότι η ταχύτητα φάσης δεν πρέπει να εξαρτάται από το μήκος κύματος εάν θέουμε να πετύχουμε μετάδοση χρίς διασπορά. v v v v no disersion disersion Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 4 Pae

13 Σχέση Διασποράς Η γραφική παράσταση μεταξύ και ονομάζεται η σχέση διασποράς. Από την (5), η κίση αυτής της γραφικής παράστασης μας δίνει την ταχύτητα ομάδας: x v x x v d d x x Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 5 Κανονική Διασπορά Στην κανονική διασπορά, η ταχύτητα ομάδας είναι μικρότερη από την ταχύτητα φάσης. v v v < v normal disersion Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 6 Pae 3

14 Ανώμαη Διασπορά Στην ανώμαη διασπορά, η ταχύτητα ομάδας υπερβαίνει την ταχύτητα φάσης. v v v > v anomalous disersion Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 7 Δείκτης Διάθασης Ομάδας Αν μιούμε για οπτικές ίνες, φανταστείτε ότι έχουμε μια ίνα με δ.δ. πυρήνα n. Σε αυτή την περίπτση, c v (8) n Εάν μεταδώσουμε ένα φάσμα από μήκη κύματος, τότε μπορούμε να θερήσουμε την ομάδα που προκύπτει σαν να συναντά ένα δ.δ. ομάδας, ο οποίος ορίζεται ς: d c v (9) d n n c v () Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 8 Pae 4

15 Διασπορά Υικού Είδαμε προηγουμένς ότι: Οι οπτικές πηγές έχουν ορισμένο πάτος φάσματος Αυτό μας οδηγεί στον ορισμό της ταχύτητας ομάδας Οδ.δ. μεταβάεται (μη γραμμικά) με το μήκος κύματος Τώρα θα εξετάσουμε πς αυτά τα δύο φαινόμενα συνδυάζονται για να μας δώσουν διασπορά ταχύτητας ομάδας (rou velocity disersion) (διασπορά υικού (material disersion)). Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 9 Διασπορά Υικού Προηγουμένς θερήσαμε μόνο δύο, πού κοντινές συχνότητες μέσα στην ομάδα που εκπέμπεται από μια οπτική πηγή (πχ ένα έιζερ): Intensity (arbitrary units) δ - Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 3 Pae 5

16 Διασπορά Υικού Δύο κοντινές συχνότητες: φέρον -.5 ( + )/ περιβάουσα ( - )/ Μάθημα HMY 455Συστήματα και Δίκτυα Επικοιννιών -.5 με Οπτικές Ίνες Διαμορφμένη κυματομορφή Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 3 Διασπορά Υικού Εάνθερήσουμεόοτοφάσμαπουεκπέμπεταιαπόμιαπηγή, μπορούμε πάι να πάρουμε ένα διαμορφμένο κύμα με μια ταχύτητα ομάδας, κτ, όπς είδαμε και προηγουμένς. Θυμηθείτε τον μετασχηματισμό Fourier: f ( t) j t j t F ( ) e d F ( ) f ( t) e dt Στο χρόνο F() π Στη συχνότητα Σημείση: Το φάσμα της οπτικής πηγής έχει γκαουσιανή μορφή - δ ea frequency + δ Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 3 Pae 6

17 Διασπορά Υικού Μπορούμε να σκεφτούμε ότι το F() είναι ίσο με κάποιο φάσμα G() το οποίο έχει το ίδιο σχήμα αά το κέντρο του είναι στο αντί στο : G() F ) G ( ) ( F() - δ δ - δ + δ F ( ) j t f ( t) e dt π G ( ) π π ( t) e j ( ) t j t j t ( t) e e dt dt Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 33 Διασπορά Υικού Άρα: Κρουστική απόκρουση του: G() f ( t) ( t) e j t Αντιστοιχεί σε μια ημιτονοειδή καμπύη σε συχνότητα δίνει: (t) Σημείση: Μετασχηματισμός Fourier ενός γκαουσιανού παμού είναι επίσης γκαουσιανής μορφής Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 34 Pae 7

18 Διασπορά Υικού Με άα όγια, η κρουστική απόκρουση που σχετίζεται με την οπτική πηγή παίρνει την μορφή ενός διαμορφμένου κυματοπακέτου (modulated waveacet): (t) f (t) Αυτό το κυματοπακέτο αντιπροσπεύει ένα παμό φτός που εκπέμπεται από την πηγή, και περιέχει ένα αριθμό από συχνότητες (μήκη κύματος). Τώρα πρέπει να εξετάσουμε τι θα συμβεί στην ταχύτητα ομάδας αυτού του παμού καθώς διαδίδεται μέσα στην οπτική ίνα. t Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 35 Διασπορά Υικού Θερήστε ότι ένας οπτικός παμός μπαίνει μέσα σε μια μονότροπη οπτική ίνα. Λόγ του πάτους φάσματος της πηγής, αυτός ο παμός αποτεείται από μια ομάδα από μήκη κύματος τα οποία ταξιδεύουν με ταχύτητα ομάδας: Οπτική ισχύς v d d Μήκος κύματος απόσταση Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 36 Pae 8

19 Διασπορά Υικού Άρα ο χρόνος που χρειάζεται η κυματοομάδα να ταξιδέψει απόσταση L μέσα στην ίνα δίδεται από την καθυστέρηση ομάδας τ : L d τ L () v d Η ταχύτητα φάσης του κεντρικού μήκους κύματος δίδεται από: v c n Αντικαθιστώντας την () στην (): τ d L n c () dn n + d c d (3) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 37 Διασπορά Υικού Ηεξίσση(3) δείχνει ότι η καθυστέρηση ομάδας ανά μονάδα μήκους εξαρτάται από το n και το dn/d. Εξαρτάται επίσης από την συχνότητα. Προτιμούμε όμς να δουεύουμε με το μήκος κύματος : n n Αντί από... Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 38 Pae 9

20 Διασπορά Υικού Λόγ της αντίστροφης σχέσης μεταξύ της συχνότητας και του μήκους κύματος (c f /π), θα περιμέναμε ότι: τ L n c dn + d c n dn d Ας αποδείξουμε αυτή τη σχέση... Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 39 Διασπορά Υικού Από την (): n π n πf c T c n f Άρα: π n (4) Από την (4) και (): n c πc (5) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 4 Pae

21 Διασπορά Υικού Τώρα, από την (3), ηκαθυστέρησηομάδαςανάμονάδα μήκους μπορεί να εκφραστεί και ς: τ dn dn d (6) L n c + d Παίρνοντας την παράγγο της (5) ς προς το : n c πc d πc d τ L n c + d d dn d (7) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 4 Διασπορά Υικού Προηγουμένς ορίσαμε τον δείκτη διάθασης ομάδας: n c/v τ dn n c n (7) L d Τώρα, ξέροντας ότι το n μεταβάεται με το μήκος κύματος: dn d n n v v disersion Το n θα είναι επίσης εξαρτώμενο από το μήκος κύματος και η κίση στην καμπύη n vs. μήκος κύματος είναι: dn d n (8) d d Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 4 Pae

22 Εξάρτηση του n και n στο μήκος κύματος για διοξείδιο του πυριτίου Στα.3 μm, το n έχει σημείο καμπής (oint of inflection), το n έχει εάχιστη τιμή (minimum), και η ταχύτητα ομάδας είναι άρα μέγιστη (maximum). Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 43 Διασπορά Υικού n dn d d n d n.3 μm Εάχιστη τιμή, δηαδή dn d Σημείο καμπής, δηαδή d n d Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 44 Pae

23 Διασπορά Ταχύτητας Ομάδας (GVD) Ξέρουμε ότι: Μια οπτική πηγή εκπέμπει ένα φάσμα από μήκη κύματος με κεντρικό μήκος κύματος το. Αυτό μπορούμε να το αντιπροσπεύσουμε με ένα κυματοπακέτο (waveacet) το οποίο ταξιδεύει με ταχύτητα ομάδας και «βέπει» ένα δείκτη διάθασης ομάδας n. Το n και συνεπώς η ταχύτητα ομάδας v και η καθυστέρηση ομάδας τ είναι όαεξαρτώμενααπότομήκοςκύματος. Κάθε διαφορετικό μήκος κύματος που εκπέμπεται από την πηγή ταξιδεύει με διαφορετική ταχύτητα ομάδας και αυτή η διασπορά ταχύτητας ομάδας (GVD) είναι η αιτία της διασποράς υικού. Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 45 Διαφορά καθυστέρησης (ανά μονάδα μήκους) για ένα μήκος κύματος δ μακριά από το κεντρικό μήκος κύματος τ τ ( ) L L δ τ n τ ( + δ ) c δ L Εάν η διαφορά στα μήκη κύματος είναι αρκετά μικρή, μπορούμε να αγνοήσουμε τους όρους δεύτερης τάξης στην ανάπτυξη της σειράς Taylor για να πάρουμε: ( τ + δ + δ ) τ ( ) δ dτ L L d (9) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 46 Pae 3

24 Διασπορά Υικού Από την (7): δτ L δ τ L L dτ d dn n c d δτ d n () L δ c d Η διαφορά καθυστέρησης (ανά μονάδα μήκους) για ένα μήκος κύματος δ μακριά από το κεντρικό μήκος κύματος Διασπορά Υικού D mat Μονάδες: s/(nm.m) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 47 Διασπορά Υικού D mat d n c d Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 48 Pae 4

25 Διασπορά Υικού D mat d n c d Το πρόσημο του D mat δεν παίζει ρόο. Απώς εκφράζει ποια μήκη κύματος είναι πιο γρήγορα από τα άα. Τα περισσότερα βιβία σχεδιάζουν την καμπύη - D mat με το μήκος κύματος και αναφέρονται στο D mat σαν την διασπορά υικού (όπς στην επόμενη διαφάνεια). Για μια πηγή με ενεργό τιμή του πάτους φάσματος σ, η αντίστοιχη ενεργός τιμή του διασκορπισμού του παμού μετά από μήκος L μέσα στην ίνα δίδεται από: σ mat D mat σ L () Διασκορπισμός στον χρόνο Διασκορπισμός στα μήκη κύματος Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 49 Διασπορά Υικού Αν και το D mat είναι στα.3 μm, πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτό σαν το μήκος κύματος με εάχιστη διασπορά και όχι μηδενική διασπορά. Γιατί? Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 5 Pae 5

26 Προσέγγιση LP όπου x ρ w iβ z E Ae e A w β Πάτος Εύρος δέσμης Σταθερά διάδοσης Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 5 Σταθερά διάδοσης Η σταθερά διάδοσης εξαρτάται από τη συχνότητα. Με ανάπτυγμα σε σειρά Taylor βn n β ( ) (7) n n! n d β βn (8) n d Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 5 Pae 6

27 Διάδοση παμού Ένας παμός δημιουργείται στην είσοδο της ίνας E z E e β x x π E ( t,) f( t) (9) x Το φάσμα του παμού βρίσκεται με μετασχηματισμό Fourier it Ex(,) Ex( t,) e dt () Η διάδοση μιας συχνότητας περιγράφεται από τη σχέση i ( ) z x(, ) x(,) () Μετά τη διάδοση, το ΗΠ στο σημείο z βρίσκεται με αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier it E ( t, z) E (, z) e d () Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 53 Προσέγγιση ης τάξης Κρατώ τους δύο πρώτους όρους της σειράς Taylor β ( ) β + β (3) (),(3) (9) iβz i( t βz) iβz Ex t z e Ex e d f t βz e π () (, ) (,) ( ) Χρόνος διάδοσης παμού L τ υ (4) όπου όρισα την ταχύτητα ομάδας υ β (5) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 54 Pae 7

28 Διαφορική καθυστέρηση Ι Για παμό εύρους ζώνης Δ (4) (5) (8) dτ d L dβ Δ τ Δ Δ L Δ Lβ Δ (6) d d υ d όπου το β ονομάζεται παράμετρος διασποράς της ταχύτητας ομάδας Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 55 Διαφορική καθυστέρηση ΙΙ Εναακτική έκφραση, για εύρος ζώνης εκφρασμένο σε μ.κ. Δ (4) dτ d Δ τ Δ LΔ DLΔ d d υ (7) όπου όρισα την παράμετρο διασποράς d D d υ (8) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 56 Pae 8

29 Σύνδεση D, β d dβ dβ d D d υ d d d (5) (8) (9 ) a π c d πc d (9 b) (9 c) (9 b ),(9 c ) π c (9 a) D β (3) Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 57 Μέγιστη επιτρεπτή διαφορική καθυστέρηση (5),(7) (4) Δτ T R DLΔ (3) b b Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 58 Pae 9

30 Αριθμητικό παράδειγμα Αριθμητικά δεδομένα Λύση (πούτροπο laser) ( μ ) D Δ 4 nm RL b s.3 m nm m Gb DΔ 5 m s δη. ένα σήμα.5 Gb/s πάει << m. Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 59 Μηχανισμοί χρματικής διασποράς Παράμετρος χρματικής διασποράς : D D + D M W (3) D D M W Διασπορά υικού Διασπορά κυματοδηγού Τα D, D έχουν αντίθετα πρόσημα και μηδενίζονται για.3 μm M W ZD Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 6 Pae 3

31 Βετίση χρματικής διασποράς Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 6 Συμπεράσματα Οι μονότροπες οπτικές ίνες επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτν με ψηούς ρυθμούς μετάδοσης σε μεγάες αποστάσεις Η εξασθένιση κι η χρματική διασπορά θέτουν άν όρια στο ρυθμό σηματοδοσίας και την απόσταση μετάδοσης Οπτικοί ενισχυτές, ίνες με μικρή χρματική διασπορά κι εξιστές διασποράς χρησιμοποιούνται για την καταποέμηση τν παραπάν Γ. Έηνας, Διάεξη 6, σε. 6 Pae 3

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών www.telecom.ntua.gr/photonics Ηρακλής Αβραμόπουλος Photonics Communications Research

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής. 2... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα.

1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής. 2... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα. 1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής.... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα. 3... Τα σημεία ενός κύματος που παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνοογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πηροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηεπικοινωνιών και Μετάδοσης Ίνες βηματικού δείκτη (step index fibres) Ίνα βηματικού δείκτη: απότομη (βηματική) μεταβοή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ WDM over POF τεχνολογία στο Δίκτυο Μετάδοσης Κινητής Τηλεφωνίας. Μπανιάς Κωνσταντίνος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ WDM over POF τεχνολογία στο Δίκτυο Μετάδοσης Κινητής Τηλεφωνίας. Μπανιάς Κωνσταντίνος ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ WDM over POF τεχνολογία στο Δίκτυο Μετάδοσης Κινητής Τηλεφωνίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Μ.Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72.

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72. ΚΥΜΑΤΑ 2 Επαλληλία 48 Συμβολή 49 Στάσιμα κύματα 52 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55 Ανάκλαση και διάθλαση 63 Διασκεδασμός 70 Σύνοψη 72 Ασκήσεις 74 Εικ. 2.1 Κύμα στην επιφάνεια της θάλασσας. 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Καβάλας, 2011 1. Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση από το Νότο προς το Βορρά. Κάποια στιγμή ο οδηγός αντιαμβάνεται ένα εμπόδιο και φρενἀρει. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει Α.Β.S.,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Επικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Οπτικές Επικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Οπτικές Επικοινωνίες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) ΠαρουσίασητουΜαθήματος «ΟπτικέςΕπικοινωνίες» Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κυματοδήγηση

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κυματοδήγηση EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κυματοδήγηση Ηρακλής Αβραμόπουλος Photonics Communications Research Laboratory Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών Χρήστου Νικοαΐδη Φεβρουάριος 5 Χρήστος Νικοαΐδης Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στοιχεία Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 2 Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Απάντηση : Ένα σήμα μπορεί να οριστεί ως μια χρονικά μεταβαλλόμενη ηλεκτρική κυματομορφή η οποία διαδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 2. Γεωµετρική Οπτική Η Γεωµετρία της Οπτικής Η Γεωµετρική Οπτική εξετάζει τη διάδοση του φωτός µε τους µηχανισµούς της ανάκλασης και διάθλασης. Οι µηχανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρες Οπτικών Ινών

Αισθητήρες Οπτικών Ινών Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα.Σελ.1 2.Οπτικές ίνες και αρχές λειτουργείας..σελ.2 3.Αισθητήρες οπτικών ινών και αναφορά στο φράγμα Bragg.Σελ5 Αισθητήρες μονορυθμικών οπτικών ινών. Αισθητήρες πολυρυθμικών ινών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή Μοντελοποιώντας τα βασικά δομικά μέρη φωτονικών στοιχείων χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1-5 1.1 Εισαγωγή 1-5 1.2 Σειρές Fourier 1-5 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1.4 Φάσμα μιας σειράς δυαδικών δεδομένων βασικής ζώνης 1-10 1.5 Ο μετασχηματισμός Fourier 1-11 1.6 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως επικοινωνία ορίζεται η µετάδοση πληροφορίας από ένα σηµείο του χωροχρόνου σε κάποιο άλλο. I.. Είδη Επικοινωνίας Ανάλογα µε την κατεύθυνση προς την οποία µετακινούνται οι πληροφορίες, οι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων

Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων Από τον Μεταβαρόνο Isnogood. 1) Γενικά για τα κύματα. Ένα ορισμός που περιγράφει το κύμα είναι αυτός που λέει ότι κύμα είναι μια διαταραχή με κύριο χαρακτηριστικό τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3.. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z...4 3... ΟΡΙΣΜΌΣ...4 3... ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z...5 3..3. ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z... ΕΝΟΤΗΤΑ 3..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική άποψη... 3 1.1.1 Ανάγκη για επικοινωνίες οπτικών ινών... 4 1.1.2 Πέντε γενιές οπτικών ινών... 5 1.2 Οι οπτικές ίνες ως ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι...

Διαβάστε περισσότερα

εξυπηρετητής Σχήµα 1 - Γενικό σύστηµα αναµονής

εξυπηρετητής Σχήµα 1 - Γενικό σύστηµα αναµονής Κεφάαιο. Εισαγωγή στη Θεωρία Αναµονής Η θεωρία αναµονής (Quuig hory) εξετάζει τα φαινόµενα, τα οποία παρατηρούνται σε ουρές, που σχηµατίζονται οποτεδήποτε φθάνουν πεάτες σε ένα σταθµό εξυπηρέτησης. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών Παναγογιαννόπουλος Σ. Χρήστος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2 Ψηφιακά Φίλτρα Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα Στην επεξεργασία σήματος, η λειτουργία ενός φίλτρου είναι να απομακρύνει τα ανεπιθύμητα μέρη ενός σήματος, όπως ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ. Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ. Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική 2 Αξιολόγηση: Ηλεκτρονική Φυσική - ΦΥΣ341 40% Τελική εξέταση Συμπεριλαμβάνει όλη την ύλη

Διαβάστε περισσότερα