«Τοποθέτηση και προσανατολισμός στην προσχολική ηλικία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τοποθέτηση και προσανατολισμός στην προσχολική ηλικία»"

Transcript

1 «Τοποθέτηση και προσανατολισμός στην προσχολική ηλικία» Κωνσταντοπούλου Aναστασία Εκπαιδευτικός ΠΕ60 1/θέσιο Νηπ/γείο Αγ.Ιωάννη Αμαλιάδας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση. Παρουσιάζεται το διδακτικό σενάριο που υλοποιήθηκε στο χώρο του νηπιαγωγείου με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας προσανατολισμού των νηπίων μέσω της αξιοποίησης και εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στη διδακτική των εννοιών του χώρου. Έρευνες που διερευνούν την ικανότητα προσανατολισμού των παιδιών (π.χ. Blaut, 1991, 1997a, 1997b), υποστηρίζουν ότι τα παιδιά ηλικίας τριών έως έξι ετών έχουν αυξημένες ικανότητες να χειρίζονται έννοιες του χώρου. Η ανάπτυξη της ικανότητας του νηπίου να προσανατολίζεται στο χώρο, η οικοδόμηση εννοιών που σχετίζονται με τον προσανατολισμό και την προοπτική, καθώς και η οικειοποίηση συμβόλων προσανατολισμού, είναι θέματα που προτείνονται από το αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης για πραγμάτευση στην τάξη. Μας ενδιαφέρει επίσης, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία τόσο ως διδακτικό εργαλείο, όσο και ως γνωστικό εργαλείο για τον μαθητή. Οι ΤΠΕ λειτουργούν ως γνωστικό εργαλείο για τους μαθητές εφόσον υποστηρίζονται από αναπτυξιακά κατάλληλες εφαρμογές και λογισμικά ενσωματωμένα σε κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια (Haugland, 2000, Lee, 2009), ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλού επιπέδου: ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ικανότητα συνεργασίας, από κοινού προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδακτικό Σενάριο, ΤΠΕ, Χωρικές έννοιες - Προσανατολισμός 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Τοποθέτηση και προσανατολισμός στην προσχολική ηλικία. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια: Το σενάριο υλοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο κλασσικού ωραρίου με 21 νήπια και 4 προνήπια. Περιλαμβάνει 14 δραστηριότητες και η θέση τους στο πρόγραμμα, ορίστηκε από τις , όπως προβλέπεται από το ημερήσιο πρόγραμμα του νηπ/γείου για την ανάπτυξη των διαθεματικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες είναι είκοσι/εικοσιπέντε λεπτών περίπου, με ευελιξία στη διάρκεια τους, αναλόγως του ενδιαφέροντος των παιδιών. [194]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες απ όλα τα γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ για το νηπ/γείο(2003), όπως Παιδί και Μαθηματικά (Χωρικές σχέσεις), Παιδί και Γλώσσα (προφορική επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους, Λεκτική διατύπωση της δράσης τους), Παιδί και Περιβάλλον (ανθρωπογενές- Το Σώμα μας: αριστερή-δεξιά πλευρά, φυσικό περιβάλλον), Παιδί Δημιουργία και Έκφραση (εικαστικά). Επίσης, όλες οι δραστηριότητες διατρέχονται εγκάρσια από το γνωστικό αντικείμενο Παιδί και Πληροφορική. Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Το εκπ/κό σενάριο συμβαδίζει με το Δ.Ε.Π.Π.Σ για το νηπ/γείο(2003), καθώς οι δραστηριότητες και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται είναι οργανωμένα αφ ενός διαθεματικά και αφ ετέρου συνδυάζουν το παιχνίδι με τη μάθηση. Μέσα από την οργάνωση των στόχων, παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες στα νήπια γι ανάπτυξη δεξιοτήτων και οικοδόμηση γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Προαπαιτούμενες γνώσεις παιδιών Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Ν αναγνωρίζουν και να διατυπώνουν λεκτικά, τις θέσεις των αντικειμένων στο χώρο με σημείο αναφοράς το σώμα τους (πάνω-κάτω τους, μπρος-πίσω τους). Να ονομάζουν τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του σώματός τους σε βιωματικές καταστάσεις Ως προς τον Υπολογιστή: Να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπολογιστή, εκκίνηση των παραπάνω λογισμικών χρήση ποντικιού και μερική χρήση του πληκτρολογίου). Γνωστικές δυσκολίες: Δυσκολεύονται να συνδέσουν τις χωρικές έννοιες σε σχέση με τον προσανατολισμό στο χώρο. Δυσκολεύονται να προσανατολίζονται σε σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς Δυσκολεύονται να αντιλαμβάνονται την διεύθυνση των συστημάτων αναφοράς (και ειδικά τη δ/νση δεξιά-αριστερά). 4. Σκοπός-Στόχοι εκπαιδευτικού σεναρίου Ο γενικός σκοπός του προτεινόμενου σεναρίου είναι να προσεγγίσουν τα παιδιά τις χωρικές σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή των αντικειμένων του χώρου με το άτομο ως μέρος των αντικειμένων αυτών Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Παιδί και Μαθηματικά: Ανάπτυξη εννοιών προσανατολισμο. Το παιδί να γνωρίσει το χώρο που το περιβάλλει, να επισημαίνει και να περιγράφει χωρικές σχέσεις, να οριοθετείται και να προσανατολίζεται σε αυτόν να τοποθετεί και να μετακινεί αντικείμενα σε σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς Ως προς τις Τ.Π.Ε.: Παιδί και Πληροφορική: Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των Τ.Π.Ε. Γνωριμία και εξοικείωση με λογισμικά γενικής χρήσης, εννοιολογικής χαρτογράφησης και με λογισμικά ανάπτυξης δημιουργίας και έκφρασης ( άνοιγμα λογισμικών από τ αντίστοιχα εικονίδια, αποθήκευση εργασιών και εισαγωγή εικόνας στο Kidspiration). Ανάπτυξη θετικής στάσης προς τον υπολογιστή τόσο ως εργαλείο διασκέδασης και παιχνιδιού, όσο και γνώσεων. Μαθησιακή επιδίωξη του σεναρίου: «Η αντικειμενοποίηση του συστήματος αναφοράς». [195]

3 5. Οργάνωση της τάξης Για τις ανάγκες υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης, οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και οργανώθηκαν χωροταξικά έτσι ώστε να απασχολούνται τόσο η ομάδα του Η/Υ, όσο και οι ομάδες χωρίς Η/Υ ταυτόχρονα και αλληλοδιαδόχως κυκλικά. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση ένα μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον, προωθώντας τόσο την ενεργό συμμετοχή των νηπίων (αναγκαία συνθήκη για το μετασχηματισμό των προσωπικών γνωστικών σχημάτων) όσο και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μέσω του χειρισμού αντικειμένων και εργαλείων, συμβατικών και ψηφιακών. Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν σε ομάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών και παράλληλα να διευκολυνθεί η ανάπτυξη μορφών αλληλεπίδρασης, κοινωνικός εποικοδομισμός της ηλεκτρονικής μάθησης. Προβλέφθηκε η χρήση κατάλληλων λογισμικών και δυναμικών περιβαλλόντων, όπως αυτά που επιτρέπουν άμεσο χειρισμό, μετακινήσεις στροφές και άλλους μετασχηματισμούς (Τζεκάκη, 2007). Στην περίπτωσή μας, τα λογισμικά δίνουν νέα διάσταση στη μαθησιακή διαδικασία-προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ- δεδομένου ότι οι έννοιες του χώρου είναι σκόπιμο να προσεγγίζονται και στο μικροχώρο. Το μέγεθος αυτού του χώρου έχει διαστάσεις από 0 έως το ½ του ύψους του παιδιού. Η τοποθέτηση στο μικρο-χώρο ενισχύει την πορεία του παιδιού προς ένα εξωτερικό σύστημα μεταφοράς, προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εννοιών τοποθέτησης και προσανατολισμού. Το 1983 ο Brousseau όρισε τρεις τύπους χώρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προσέγγιση των χωρικών εννοιών, το μικροχώρο, το μεσοχώρο και τον μακροχώρο (Οικονόμου, 2010). Οι έννοιες του χώρου είναι σκόπιμο να προσεγγίζονται και στους τρεις αυτούς χώρους γιατί η διαπραγμάτευσή τους σε καθέναν από αυτούς προβάλλει και αναπτύσσει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Για παράδειγμα η τοποθέτηση στο μεσο-χώρο ξεκινά με σύστημα αναφοράς το ίδιο το σώμα του παιδιού, ενώ στο μικρο-χώρο το σύστημα αναφοράς είναι αναγκαστικά εξωτερικά από αυτό. Εφαρμογές Λογισμικά: Λογισμικά γενικής χρήσης: Ms Office Power-Point (εφαρμογή παρουσίασης, συμβολικής έκφρασης και επικοινωνίας). Λογισμικό ανάπτυξης δημιουργίας και έκφρασης: Revelation Natural Αrt. Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης: Kidspiration. Τα παραπάνω λογισμικά είναι ανοικτού τύπου που λαμβάνουν υπόψη τις παραστάσεις των μαθητών, υποστηρίζουν την έκφραση και τη σύνδεση των γνώσεων τους και εφαρμόζουν στη θεωρία του εποικοδομισμού. (Κόμης, 2004) 6. Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου Ο ρόλος του παιδαγωγικού πλαισίου για τη συμμετοχή και ανταπόκριση των μαθητών στη διαδικασία οικειοποίησης μαθηματικών εννοιών είναι ουσιώδης στην προσχολική εκπαίδευση. Η προτεινόμενη διδακτική διαδικασία αφορά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης που θα οργανώσει τη λειτουργία του παιδιού με σκοπό τη νοητική του δραστηριοποίηση γύρω από τις χωρικές έννοιες με τη μεσολάβηση εικόνων, σχημάτων, συμβόλων και λογισμικών (αναπαραστατικές καταστάσεις), σχηματοποιώντας έτσι τις πράξεις και τις έννοιες του. Η πορεία αυτή πραγματοποιείται βαθμιαία μέσω της άσκησης στη μεταφορά του Συστήματος [196]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ αναφοράς και της κλιμάκωσης στην αντίληψη των διευθύνσεων των συστημάτων αναφοράς. Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί ένα πρώτο σύστημα αναφοράς για τον προσανατολισμό στο χώρο καθώς τα αντικείμενα τοποθετούνται σε σχέση με αυτό. Έτσι δημιουργείται ένα σύστημα αναφοράς αποτελούμενο από τρία τεμνόμενα επίπεδα, τα οποία προς τη μία ή την άλλη διεύθυνση εκφράζουν ζεύγη εννοιών (μπροστά-πίσω, πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά). Οι τρεις αυτές έννοιες είναι μαθηματικά ισοδύναμες, αν και όχι γνωστικά ισοδύναμες. Με βάση αυτά, οργανώθηκαν οι δραστηριότητες του σεναρίου όπου η διαδοχή των στόχων τους κλιμακώνει την προσέγγιση αυτών των εννοιών και οδηγεί στην ανάπτυξή τους από μέρους του παιδιού. Η μαθησιακή διαδικασία δομήθηκε κατά τρόπο ώστε η εκπαιδευτικός να υποστηρίζει, να διευκολύνει, να καθοδηγεί τους μαθητές ή να τους βοηθά σε περίπτωση αιτήματός τους. Ο ρόλος της διαφοροποιήθηκε ανάλογα με τη δραστηριότητα ή και στο πλαίσιο της ίδιας της δραστηριότητας, ανάλογα με τα αιτήματα των μελών της ομάδας. Οι διδακτικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν από την εκπαιδευτικό ήταν: εποικοδομιστικές, κοινωνικοεπικοδομιστικές και συμπεριφοριστικές. Β. Δραστηριότητες Δραστηριότητα 1 η : Διάκριση των σχέσεων του αντικειμένου με άλλα αντικείμενα (πάνω από-κάτω από). Διδακτικό υλικό: Kidspiration Η νηπιαγωγός έχει διαμορφώσει τα ράφια στο μαγαζάκι σύμφωνα με τις ανάγκες της δραστηριότητας. Τα νήπια για να αγοράσουν από το μαγαζάκι θα πρέπει να προσδιορίσουν αυτό που θέλουν χρησιμοποιώντας μόνο χωρικές έννοιες, δηλαδή «αυτό που θέλουν», από ποιο αντικείμενο είναι πάνω από, ή κάτω από, μπροστά από ή πίσω από. Xωρίστηκαν με βάση τις προτιμήσεις τους σε ομάδες. Κάθε ομάδα, έχοντας μπροστά της τη φωτογραφία, έπρεπε να σκεφτεί πώς θα ζητήσει αυτό που ήθελε, χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες έννοιες. Τα παιδιά αντάλλαξαν απόψεις και κάθε ομάδα ζητούσε το δικό της είδος με τον ανάλογο τρόπο. Ο βοηθός έδινε το προϊόν, μόνο αν συμφωνούσε ο μαγαζάτορας (ελεγκτής) ότι αυτό ταιριάζει με την εντολή που είχαν δώσει τα παιδιά. Διαφορετικά επενέβαινε ο ίδιος και διόρθωνε την εκτέλεση της παραγγελίας. Κατά την παράδοση του προϊόντος τα παιδιά επέστρεφαν τη φωτογραφία με το κυκλωμένο είδος και γινόταν η ταυτοποίηση. Στην περίπτωση λάθους η νηπιαγωγός δεν επενέβαινε, αλλά επαναλαμβάνονταν δραστηριότητες με την ίδια έννοια σε άλλα πλαίσια. Κάθε ομάδα αφού τελειώσει με την αγορά του προϊόντος έρχεται στον υπολογιστή (σχήμα 1) και η νηπιαγωγός δίνει τις κατάλληλες οδηγίες (καθοδηγητικός ρόλος). [197]

5 Σχήμα 1: Το περιβάλλον της 1 ης δραστηριότητας Δύο παιδιά γίνονται μαγαζάτορας (ελεγκτής) και βοηθός (το παιδί που εκτελεί την δραστηριότητα), τα υπόλοιπα 2-3 είναι οι πελάτες. Οι ρόλοι εναλλάσσονται. Οι πελάτες συνεργάζονται στο τι θα αγοράσουν και πως θα το ζητήσουν, προσδιορίζοντας το χωρικά. Ο βοηθός δείχνει το προϊόν με το ποντίκι και αφού συγκατατεθεί και ο μαγαζάτορας, κάνει κλικ και μεταφέρει το προϊόν (μεταφορά και εναπόθεση) στον πελάτη. Διδακτική στρατηγική: Εργασία σε ομάδες. Συζήτηση για λήψη απόφασης (κοινονικοεποικοδομιστικές στρατηγικές), ατομική αποτύπωση των απόψεων του ελεγκτή σε περίπτωση λάθους (εποικοδομιστικές στρατηγικές). Δραστηριότητα 2 η : Σύνθετες Χωρικές έννοιες - προσδιορισμός της θέσης του αντικειμένου με διπλό τοπολογικό συσχετισμό Διδακτικό υλικό: Λογισμικό MS Power-Point. Το λογισμικό παρουσίασης στην παρούσα δραστηριότητα εισάγεται ως γνωστικό μέσο από τη νηπιαγωγό. Παρέχει τη δυνατότητα εύκολου χειρισμού των εικόνων, εμπλέκοντας έτσι άμεσα και αβίαστα το παιδί στη προτεινόμενη διδακτική κατάσταση. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι δυνατότητες του λογισμικού παρουσίασης είναι σημαντικές γιατί ενισχύσουν την αύξηση της παρατηρητικότητας και το ενδιαφέρον των παιδιών με τις υπό διαπραγμάτευση έννοιες. Υποστηρικτικό υλικό: Πλαστικοποιημένες εικόνες με ζωάκια αντίστοιχες με αυτές της εφαρμογή του Power-Point που έχουν εκτυπωθεί εκ των προτέρων (σχήμα 2). Η νηπιαγωγός μοιράζει επιτραπέζιες και κινούμενες κάρτες. Σε κάθε ομάδα υπάρχει από μία επιτραπέζια κάρτα. Τα τρία ζωάκια που θα πρέπει να προσδιοριστούν με σύνθετο χωρικό τρόπο είναι υπογραμμισμένα με μαρκαδόρο. Ένα παιδί περιγράφει χωρικά την υπογραμμισμένη εικόνα και τα υπόλοιπα προσπαθούν να την προσδιορίσουν. Όταν το καταφέρουν την σκεπάζουν με την αντίστοιχη κινούμενή της. Στο τέλος, ελέγχουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. [198]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σχήμα 2: Οι πλαστικοποιημένες κάρτες και το ηλεκτρονικό περιβάλλον της 2 ης δραστηριότητας Ομάδα με Η/Υ: (τρία παιδιά στον Η/Υ) Δίνουμε στα δύο παιδιά την εκτυπωμένηπλαστικοποιημένη διαφάνεια ως κάρτα τόμπολας με τις αντίστοιχες κινούμενές της. Το παιδί στον υπολογιστή κάνοντας κλικ διαπιστώνει ότι απομακρύνεται κάποιο από τα ζωάκια Με το πρώτο κλικ φεύγει: το γατάκι που είναι πάνω από το σκυλάκι. Με το δεύτερο κλικ: το ζωάκι που είναι πάνω από το δελφίνι και κάτω από το σκυλάκι και με το τρίτο: το ζωάκι που είναι μπροστά από το δελφίνι και κάτω από το σκυλάκι Στη συνέχεια το παιδί θα πρέπει να προσδιορίσει αυτό που έφυγε με τις έννοιες «Πάνω από και κάτω από» ή «Μπροστά από και κάτω από». Τα δύο παιδιά αφού ακούσουν προσεκτικά το πρώτο παιδί, θα πρέπει να σκεπάσουν με την κινούμενη κάρτα τους το σωστό ζωάκι της επιτραπέζιας κάρτας. Στο τέλος τα παιδιά επιβεβαιώνουν, συζητώντας πάνω στις εικόνες που επέλεξαν ως σωστές. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η διατύπωση με λόγια της δράσης, της απόφασης ή της επιλογής είναι σημαντική, γιατί οδηγεί το παιδί να εκφράσει ρητά αυτά που έχει κάνει και κατά συνέπεια να αποκτήσει συνείδηση των κινήσεών του. Η μεταφορά των εννοιών από το επίπεδο της δράσης στο επίπεδο των λέξεων αποτελεί κλειδί για την προσέγγισή τους (γνωστική αξία της γλώσσας). Δραστηριότητα 3 η : Σύγκριση αντικειμένων ως προς τη θέση τους και ομαδοποίηση. Διδακτικό υλικό: Λογισμικό Kidspiration, οι κινούμενες πλαστικοποιημένες εικόνες από την προηγούμενη δραστηριότητα και τρεις σελίδες Α4 σε κάθε ομάδα. Τα νήπια πρέπει να βάλουν στο κουτάκι τα αντικείμενα που είναι μπροστά από άλλα (σχήμα 3) ή τα αντικείμενα που είναι πίσω από τα άλλα (η νηπιαγωγός δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για να καθοδηγήσει τη μαθησιακή διαδικασία) [199]

7 Σχήμα 3: Το περιβάλλον της 3 ης δραστηριότητας Δραστηριότητα 4 η : Περιγραφή αντικειμένων στο μικρο-χώρο με σημεία αναφοράς ίδιου προσανατολισμού με το σώμα - εξοικείωση στη χρήση των συμβόλων προσανατολισμού. Διδακτικό υλικό: Revelation Natural Art. Το λογισμικό έκφρασης και δημιουργίας θα χρησιμοποιηθεί: α)ως εργαλείο για την ανάδυση και την καταγραφή των αναπαραστάσεων των μαθητών ως προς την εμπέδωση των προηγούμενων χωρικών εννοιών, β) ως γνωστικό εργαλείο που η υλοποίηση των δραστηριοτήτων σε ανοιχτού τύπου υπολογιστικά περιβάλλοντα ευνοεί την οικοδόμηση της γνώσης, γ) ως μέσο για ανταλλαγή επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Ομάδες χωρίς Η/Υ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Πήραν τη σχεδιασμένη από τη νηπιαγωγό σελίδα Α4 και μόνο η μία ομάδα τη ζωγράφισε σύμφωνα με τις χωρικές της οδηγίες. «Χρωμάτισε στον πίνακα: πάνω και δεξιά σου (ή κάτω και αριστερά σου, πάνω και αριστερά σου, κάτω και δεξιά σου), με κόκκινο χρώμα. Η άλλη ομάδα παρακολουθεί. Στη συνέχεια ανακατεύτηκαν και χωρίστηκαν σε ζευγάρια, με το ένα παιδί να κρατά τη ζωγραφιά που μόλις δημιούργησε και το άλλο να έχει το αχρωμάτιστη σελίδα Α4. Χωρίς να την εμφανίσει στο ζευγάρι του, το καθοδηγεί στο να την ζωγραφίσει ομοιοτρόπως. Τα παιδιά περιγράφοντας τις χωρικές σχέσεις προάγουν τη συνειδητοποίησή αυτών. Ομάδα με Η/Υ: Δύο παιδιά κάθονται στον Η/Υ σε εναλλασσόμενους ρόλους, ζωγράφου και εντολέα. Υπάρχει και τρίτο παιδί ελεγκτής. Το ένα παιδί δίνει οδηγίες χωρικού περιεχομένου στο παιδί-ζωγράφο: «Χρωμάτισε στον πίνακα: πάνω και δεξιά σου (ή κάτω και αριστερά σου, πάνω και αριστερά σου, κάτω και δεξιά σου), με κόκκινο χρώμα στο πινέλο σου» Το παιδί που δίνει τις οδηγίες έχει στα χέρια του κάποια αντίστοιχη ζωγραφιά που δεν την εμφανίζει και με βάση αυτή, δίνει τις οδηγίες. Με την λεκτικοποίηση, δηλαδή, συνδέουν τα σημαινόμενα της γνώσης με τις αντίστοιχες λέξεις, εκφράζοντας έτσι σε συμβολικό επίπεδο, ότι ως «γνώση» απέκτησαν. Στο τέλος τα παιδιά συγκρίνουν τις ζωγραφιές τους, αυτή που δημιουργήθηκε με το λογισμικό του Revelation Natural Art και αυτή που έγινε με ρεαλιστικά υλικά. Σε περίπτωση λάθους με τη βοήθεια του ελεγκτή-παιδιού σκέφτονται και μιλούν πάνω σε αυτό (σχήμα 4). [200]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σχήμα 4: Το περιβάλλον της 4 ης δραστηριότητας Δραστηριότητα 5 η : Προσέγγιση των χωρικών εννοιών ως προς τη διεύθυνση των συστημάτων αναφοράς. Διδακτικό υλικό: Λογισμικό Kidspiration. Αυτή η δραστηριότητα βοηθά στον προσδιορισμό του «δεξιά από - αριστερά από», με βάση ίδιου προσανατολισμού των συστημάτων αναφοράς (σχέσεις εαυτού με τα αντικείμενα συμμετρικότητα). Ομάδες χωρίς Η/Υ: Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες με εναλλασσόμενους ρόλους (εκτός από το παιδί-ελεγκτή). Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 πελάτες καθισμένους στο ίδιο τραπέζι και δύο σερβιτόρους. Οι σερβιτόροι προσέχουν τους πελάτες τους, τοποθετώντας το μαχαίρι στο δεξιό χέρι αυτών (δηλ. δεξιά από τον σώμα του πελάτη) και το πιρούνι στο αριστερό τους (δηλ. αριστερά από τον πελάτη). Οι δύο σερβιτόροι (ο δεύτερος σε ρόλο ελεγκτή) βρίσκονται συνεχώς πίσω και όχι απέναντι από τον πελάτη τους (ίδιος προσανατολισμός των συστημάτων αναφοράς) Η νηπιαγωγός αφού δώσει τις κατάλληλες οδηγίες, φωτογραφίζει τη δραστηριότητα για να την εισαγάγει ως αρχείο στο Kidspiration και να εκτελεστεί από την ομάδα του Η/Υ. Σχήμα 5: Το περιβάλλον της 5 ης δραστηριότητας Ομάδα με Η/Υ: Η νηπιαγωγός δίνει οδηγίες και καθοδηγεί τα παιδιά στον υπολογιστή. Οι πελάτες που τελειώνουν με το φαγητό τους έρχονται ανά δύο στον Η/Υ και τώρα γίνονται σερβιτόροι που θα πρέπει να τοποθετήσουν με το «σύρε και άσε του ποντικιού», το πιρούνι και το μαχαίρι στο σωστό χέρι του ψηφιακού τους πελάτη (σχήμα 5). Συζητούν μεταξύ τους και ανταλλάσσουν απόψεις για το που θα πρέπει να τοποθετηθούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα Δραστηριότητα 6 η : Προσδιορισμός του «δεξιά από - αριστερά από» διαφορετικών συστημάτων αναφοράς αλλά ίδιου προσανατολισμού με το σώμα του νηπίου. Διδακτικό υλικό: Λογισμικό Kidspiration. Η δραστηριότητα αυτή δομήθηκε από τα παιδιά. Στη διάρκεια της προσέλευσής τους, παίζοντας στη γωνιά του οικοδομικού [201]

9 υλικού, έβγαλαν σε «παρέλαση» τα ζωάκια. Στη συνέχεια έπαιρναν ένα «ζωάκι θεατή» το τοποθετούσαν από τη μια ή την άλλη πλευρά του ζώου που παρήλαυνε και ρωτούσαν τα υπόλοιπα της ομάδας σε ποια πλευρά το έβαλαν (σχήμα 6). Όποιο παιδί το έβρισκε πρώτο, έπαιρνε τη θέση του προηγούμενου παιδιού. Σχήμα 6: Το περιβάλλον της 6 ης δραστηριότητας Η δραστηριότητα αποκτούσε έντονο ενδιαφέρον, όταν κάποιο από τα παιδιά απαντούσε διαφορετικά. Τότε αναζητούσε υποστηρικτές της άποψής του ακόμα και στα παιδιά που δεν συμμετείχαν στο παιχνίδι. Tα αγόρια της τάξης (14) ζήτησαν να φωτογραφήσουμε τα ζωάκια και να τα βάλουμε στο «Κίντερσπερέισον» για να το παίξουν εκεί. Δραστηριότητα 7 η : Ομαδοποίηση αντικειμένων ως προς τη δεξιά-αριστερά διεύθυνσή τους. Διδακτικό υλικό: Λογισμικό Kidspiration. Ίδιος προσανατολισμός των συστημάτων αναφοράς. «Σύρε και άσε» στο κίτρινο πάρκινγκ τα αυτοκίνητα που κινούνται «προς τα δεξιά σου» και στο πράσινο, αυτά που κινούνται «προς τα αριστερά σου». Ομάδα με Η/Υ: Τέσσερα παιδιά στον υπολογιστή, τα δύο είναι τροχονόμοι, τα άλλα δύο οδηγοί. Οι τροχονόμοι έχουν τον ίδιο προσανατολισμό με τα παιδιά (πίσω από αυτά, αλλά σε διαγώνια θέση για να τους βλέπουν οι οδηγοί). Η νηπιαγωγός λέει στους οδηγούς, ότι επειδή χάλασαν τα φανάρια, θα πρέπει να μεταφέρουν τα αυτοκίνητα τους στα πάρκινγκ, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα βέλη των τροχονόμων, πχ «να βάλετε στο κίτρινο πάρκινγκ τα αυτοκίνητα που κινούνται προς τα δεξιά σας». Οι τροχονόμοι δείχνουν το αντίστοιχο βέλος (η νηπιαγωγός βοηθά τους τροχονόμους στην εκφώνηση των οδηγιών-διευκολυντικός ρόλος). Τόσο οι τροχονόμοι, όσο και οι οδηγοί, πρώτα συζητούν και μετά προβαίνουν στην εκτέλεση των οδηγιών. Η νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να βρουν σε ποια εικόνα (εργαλείο) του λογισμικού, υπάρχει το «αστεράκι ή αλλιώς το πάρκινγκ μας» [202]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σχήμα 7: Το περιβάλλον της 7 ης δραστηριότητας Δραστηριότητα 8 η : Αντίθετος προσανατολισμός των συστημάτων αναφοράς. Διδακτικό υλικό: Λογισμικό Kidspiration. Η δραστηριότητα αυτή στην οργάνωσή της είναι ίδια με την δραστηριότητα 6, με τη διαφορά ότι οι ψηφιακοί σερβιτόροι έχουν αντίθετο προσανατολισμό (αντισυμμετρικότητα). Πρέπει να σερβίρουν λοιπόν το κόκκινο πιατάκι στο δεξιό χέρι της Καλλιόπης (ή του μεσαίου παιδιού) και το πράσινο στο αριστερό της χέρι (σχήμα 8) Σχήμα 8: Το περιβάλλον της 8 ης δραστηριότητας Δραστηριότητες 9 η -10 η : Αντίθετος προσανατολισμός των συστημάτων αναφοράς. Διδακτικό υλικό: Λογισμικό Kidspiration. Ομάδες χωρίς Η/Υ: Τα παιδιά σε ζευγάρια βάζουν το αριστερό τους χέρι πίσω στη μέση τους. Έχοντας ελεύθερο μόνο το δεξιό τους, κάνουν διάφορα κινητικά παιγνίδια αρχικά σε γραμμική και στη συνέχεια σε απέναντι διάταξη, περιγράφοντας κάθε φορά τις μετακινήσεις τους, αν κατά λάθος ενώσουν δεξιό με αριστερό χέρι τότε κολλούν και δεν μπορούν να μετακινηθούν (αυτό διευκολύνει τον έλεγχο). Ομάδα με Η/Υ: Κάθε παιδί πρέπει να ενώσει το δικό του χέρι με τη σωστή εικόνα του Kidspiration. Τα παιδιά ανταλλάσσουν γνώμες και προβαίνουν στην εκτέλεση της δραστηριότητας. Η νηπιαγωγός δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για την εκτέλεση της δραστηριότητας, αλλά δεν παρεμβαίνει σε περίπτωση λάθους. Ο ρόλος της είναι επίσης υποστηρικτικός-ενημερώνει για την εισαγωγή και διαμόρφωση των εικόνων (σχήμα 9). [203]

11 Σχήμα 9: Το περιβάλλον της 9 ης και 10 ης δραστηριότητας Δραστηριότητα 11 η : Τοποθέτηση αντικειμένων ως προς τη διεύθυνση του «δεξιά απόαριστερά από». Διδακτικό υλικό: Λογισμικό Kidspiration. Ομάδες χωρίς Η/Υ: Η 11 η δραστηριότητα εκτελείται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν της πρώτης δραστηριότητας του σεναρίου, με τη διαφορά ότι τώρα τα νήπια προσδιορίζουν τη θέση των αντικειμένων μεταξύ τους ως προς τη διεύθυνση του «δεξιά από-αριστερά από» (σχήμα 10) Τα νήπια έχουν εξοικειωθεί με τη λογική των δραστηριοτήτων και ως ένα βαθμό μπορούν να ακολουθήσουν την κλιμάκωση της δυσκολίας στην αντίληψη των διευθύνσεων των συστημάτων αναφοράς. Σχήμα 10: Το περιβάλλον της 11 ης δραστηριότητας Δραστηριότητα 12 η : Αξιολογητική ως προς τον προσδιορισμό του χωρικού συσχετισμού των αντικειμένων Διδακτικό υλικό: Λογισμικό Kidspiration. Η δραστηριότητα αυτή διερευνά πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται την αντισυμμετρικότητα του προσανατολισμού και τα συστήματα αναφοράς με αντίθετο προσανατολισμό. Ο σωστός συσχετισμός των εικόνων αποτελεί ένδειξη του βαθμού προσέγγισης των χωρικών εννοιών του προσανατολισμού, αφού προϋποθέτει τη μεταφορά του συστήματος αναφοράς του παιδιού έξω από το σώμα του. Ειδικότερα απαιτεί να τοποθετηθεί ως προς ένα εξωτερικό σύστημα αναφοράς (νοσοκομείο), [204]

12 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ προβαίνοντας έτσι σε μια μεγαλύτερη αντικειμενοποίηση του συστήματος αναφοράς (φάση που αντιστοιχεί στην αντισυμμετρικότητα των σχέσεων). Σχήμα 11: Το περιβάλλον της 12 ης δραστηριότητας Τα παιδιά ανά δύο στον υπολογιστή, πρέπει να παραδώσουν το γράμμα στα σπίτια σύμφωνα με εντολές προσανατολισμού του τύπου: «Πηγαίνετε το γράμμα στο σπίτι που είναι μπροστά και δεξιά από το νοσοκομείο, πίσω και αριστερά από το νοσοκομείο, μπροστά και αριστερά, πίσω και δεξιά» (σχήμα 11). Η ορθότητα των επιλογών ελέγχεται από την ομάδα των ελεγκτών. Δραστηριότητα 13 η : Αξιολογητική ως προς την «αναγνώριση των σχέσεων του εαυτού με τα αντικείμενα. Διδακτικό υλικό: Λογισμικό Kidspiration και MS Power-Point. Αξιολόγηση της αντίληψης της διεύθυνσης «αριστερά από», «δεξιά από», «μπροστά από» και «πίσω από», καθώς και της ικανότητας συσχετισμού οδηγιών προσανατολισμού και αριθμητικών ικανοτήτων. Στο βαθμό που το παιδί μπορεί να αναγνωρίσει τις σχέσεις του εαυτού του με τα αντικείμενα του χώρου, σημαίνει ότι έχει κατορθωθεί μια μεγαλύτερη αντικειμενοποίηση του συστήματος αναφοράς, γεγονός που οδηγεί στην αντικειμενική αντίληψη του χώρου (Τζεκάκη 2003). Περιγραφή της διαδρομής από το ίδιο το παιδί, καθώς μετακινείται μέσω του λογισμικού (λεκτική διατύπωση της δράσης του σχήμα 12). Η μεταφορά των εννοιών από το επίπεδο της δράσης στο επίπεδο του λόγου αποτελεί κλειδί για την προσέγγιση τους. Η κυριαρχία της δεξιάς πλευράς γίνεται συνειδητή όταν το παιδί μιλήσει για αυτήν, όταν στη συνέχεια την ονομάσει ως «δεξιά» και με τη βοήθεια αυτής της λέξης μάθει να ορίζει και το σχετικό προσανατολισμό. Σχήμα 12: Το περιβάλλον της 13 ης δραστηριότητας [205]

13 Παραλλαγή της παραπάνω δραστηριότητας χρησιμοποιεί το Power-Point (σχήμα 13) και συμβάλλει στη διερεύνηση: της αντίληψη της διεύθυνσης «αριστερά από», «δεξιά από», «μπροστά από» και «πίσω από», της ικανότητας συσχετισμού οδηγιών προσανατολισμού και αριθμητικών ικανοτήτων, της ικανότητας αποκέντρωσης των μαθητών από την προσωπική τους οπτική και τη δυνατότητα περιγραφής μιας διαδρομής από άλλη. Τρία ή τέσσερα παιδιά στον υπολογιστή, το ένα παιδί είναι οδηγός που καθοδηγεί το δεύτερο παιδί-ρομπότ που μετακινείται σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού του. Δύο παιδιά ελέγχουν την αξιοπιστία των κινήσεων ως προς τις οδηγίες που δίνονται και που ακολουθούνται. Ο οδηγός δίνει τις ανάλογες οδηγίες μετακίνησης: πχ «Πήγαινε ένα βήμα μπροστά και μετά στρίψε ένα βήμα δεξιά. Το παιδίρομπότ επαναλαμβάνει καθώς κάνει τις ανάλογες μετακινήσεις: «Κάνω ένα βήμα μπροστά και μετά ένα βήμα δεξιά και είμαι δεξιά από το «γύρω-γύρω» Ο οδηγός συνεχίζει: Τώρα πήγαινε ένα βήμα μπροστά, ένα δεξιά και πάλι ένα μπροστά. Το παιδίρομπότ μετακινεί το εικονίδιό του και περιγράφει τις κινήσεις του. Η δραστηριότητα έχει ήδη εκτελεστεί στο χώρο της αυλής (μεσο-χώρος) σχεδιασμένη με κιμωλία. Σχήμα 13: Η υλοποίηση της 14 ης δραστηριότητας με λογισμικό Power-Point 7. Αξιολόγηση-Προτάσεις Η διδακτική διαδικασία ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον και την ανταπόκριση των μαθητών στις προτεινόμενες ψηφιακές δραστηριότητες, παρόλο που η σύνθεση της τάξης δεν βοηθούσε. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών αποτέλεσε μια ουσιώδη παράμετρο της διδακτικής διαδικασίας, γιατί συνεισέφερε στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, ειδικότερα αυτών που φάνηκε να δυσκολεύονται στις έννοιες του προσανατολισμού. Σχετικά με τη χρήση των συμβόλων προσανατολισμού (βελάκια) που χρησιμοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αντιλήφθηκαν εύκολα τη χρήση τους και μάλιστα διευκολύνθηκαν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων (δραστηριότητες ). Παρατηρήθηκε αρχικά μεγάλη δυσκολία στο σύνολο των μαθητών, τόσο στο να διακρίνουν την αριστερά/δεξιά διεύθυνση όσο και στο να αποκεντρωθούν από τη δική τους οπτική και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά προοπτικές που δεν είχαν ως σημείο αναφοράς το σώμα τους. Μετά το τέλος της εκπ/κής διαδικασίας όμως, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά. Η νοητική αυτή αποκέντρωση υποδηλώνει την βελτίωση της ικανότητας προσανατολισμού εκ μέρους των νηπίων. Συγκεκριμένα από τα είκοσι ένα νήπια, τα δέκα διέκριναν πολύ καλά την αριστεράδεξιά πλευρά του σώματός τους, ενώ πέντε ακόμα ήταν σε θέση να αντιλαμβάνονται τη σωστή κατεύθυνση της διεύθυνσης που τους ζητιόταν, αλλά όχι στο σύνολο των περιπτώσεων. Το σύνολο των μαθητών(νηπίων προνηπίων) δεν είχε καμία δυσκολία στις έννοιες «μπροστά από-πίσω από-πάνω από-κάτω [206]

14 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ από», κάτι που δεν ίσχυε πριν τη διδακτική παρέμβαση. Επιπλέον, ο ρόλος της νηπιαγωγού αποδεικνύεται καθοριστικός μέσω της καθοδήγησης των παιδιών, της ενίσχυσης της αυτονομίας τους και της παροχής πολλαπλών εμπειριών αλληλεπίδρασης. 8. Βιβλιογραφία - Πηγές Blaut J. (1991) Natural mapping. Transactions of the Institute of British Geographers, 16, pp Blaut J. (1997a), Children can. Annals of the Assoc. of Amer. Geographers, vol. 87, pp Blaut J. (1997b), Piagetian pessimism and the mapping abilities of young children. Annals of the Assoc. of Amer. Geographers.vol.87, pp Davis, G., and Hyun, G.A. (2005), A Study of Kindergarten Children s Spatial Representation in a Mapping Project. Mathematics Education Research Journal, 17(1), pp Haugland, S.W. (2000), Early childhood classrooms in the 21st century: Using computers to maximize learning. Lee Lowrie, T. (2005), Problem solving in technology rich contexts: Mathematics sense. Journal of Mathematical Behavior, 24, pp Κόμης, Β.Ι. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Οικονόμου Α. (2010): Αναπαραστάσεις χώρου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εξελικτική πορεία. Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη. Α.Π.Θ Τζεκάκη & Καλαϊτζίδου (1996), Μαθηματικές δραστηριότητες στην προσχολική ηλικία, Αθήνα: Gutenberg. Τζεκάκη, Μ. (2007), Μικρά παιδιά μεγάλα μαθηματικά νοήματα, Αθήνα: Gutenberg. Tζεκάκη, Μ. (2003), Μαθηματική εκπαίδευση στην προσχολική και πρώτη σχολική εκπαιδευση. Γλώσσα και Μαθηματικά στην Προσχολική Ηλικία, Ρέθυμνο, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, σσ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφαρμογή των λογισμικών στο συγκεκριμένο σενάριο, λειτούργησε προσθετικά στην ανάπτυξη της χωρικής σκέψης των παιδιών, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις εξωτερικές (εικονιστικές) τους αναπαραστάσεις αναφορικά με τις παραπάνω αξιολογητικές δραστηριότητες. Το ψηφιακό περιβάλλον των λογισμικών αποτέλεσε αφ ενός τον «μικροχώρο», τοποθετώντας εκ προοϊμίου το σύστημα αναφοράς του παιδιού έξω από αυτό και αφ ετέρου προσέφερε την δυνατότητα αντίληψης των μετασχηματισμών του στο χώρο. Η αντίληψη των μετασχηματισμών, είναι η ικανότητα του ατόμου να παρακολουθεί τις αλλαγές στη θέση ή τη διεύθυνση, να αντιλαμβάνεται μετακινήσεις ή στροφές και να αναπαριστά νοερά ή να προβλέπει τις αλλαγές που προκύπτουν από αυτούς τους μετασχηματισμούς ή ακόμα να αντιλαμβάνεται πώς γίνονται αντιληπτά τα αντικείμενα όταν αλλάζει η οπτική γωνία.(τζεκάκη 2007) Στον υλικό χώρο, το νήπιο είναι μέρος του χώρου και άρα οι σχέσεις ανάμεσα στο σώμα του και στα αντικείμενα αλλάζουν αυτόματα, πριν συνειδητοποιηθούν εν μέρει από το παιδί. Οι ψηφιακές δραστηριότητες λειτούργησαν ως «χώρος» παρέχοντας το εννοιολογικό, αναλυτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα [207]

15 στοιχεία αυτά μπορούν να ενσωματωθούν, να συσχετιστούν και να δομηθούν σε σύνολο. Ενώ σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, η διδασκαλία των χωρικών εννοιών αποτελεί προτεινόμενο αντικείμενο διδασκαλίας, στην πράξη ομως δεν αντιμετωπίζεται με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο. Προτείνουμε λοιπόν, οι έννοιες του προσανατολισμού να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας ενός αναπτυξιακού προγράμματος διδασκαλίας στην προσχολική εκπαίδευση. Σε αυτή την προοπτική μπορεί να ενσωματωθεί λειτουργικά ένα σύνολο μαθηματικών εννοιών, καθώς και στοιχεία νέων τεχνολογιών (εκπαιδευτική ρομποτική, beebot) αφού σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (Davis and Hyun, 2005, Lowrie, 2005), που η λειτουργία του διευκολύνει στη διδασκαλία εννοιών οι οποίες σχετίζονται με τον προσανατολισμό στο χώρο. Συμπερασματικά κρίνοντας, θα είχε ενδιαφέρον η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης σε εμπειρικό επίπεδο, προκειμένου να διερευνηθεί το αν μπορεί η διδασκαλία να συνεισφέρει στη βελτίωση της ικανότητας προσανατολισμού των μαθητών της προσχολικής εκπαίδευσης. [208]

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

«Προσέχω πού πατώ και τα σήματα κοιτώ»

«Προσέχω πού πατώ και τα σήματα κοιτώ» «Προσέχω πού πατώ και τα σήματα κοιτώ» Μαλακωνάκη Ειρήνη 1, Φωτιά Σοφία 2 1 Δασκάλα, Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου malakonaki@hotmail.com 2 Δασκάλα, Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» Κοσμάς Αθανασιάδης 1, Ιωάννης Σαλονικίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης»

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» «Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» Θεοδωρίδου Άννα 1, Μυλωνάκη Γεωργία 2, Ορούτζογλου Δήμητρα 3, Καμάρη Ελένη 4, Κολικίδου-Κυριακίδου Ελένη 5 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείου Ωραίου Ξάνθης anna70theo@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Τα φρούτα του φθινοπώρου»

«Τα φρούτα του φθινοπώρου» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Τα φρούτα του φθινοπώρου» Σαμαντά Μαρία Νηπιαγωγός ΠE 60,4ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας (Πειραιά) mariasamanta74@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το διδακτικό σενάριο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Εκπόνηση εργασίας: Μαρία Γεωργούτσου Επιβλέπων καθηγητής: Βασίλης Κόμης

Διπλωματική εργασία. Εκπόνηση εργασίας: Μαρία Γεωργούτσου Επιβλέπων καθηγητής: Βασίλης Κόμης "Οι έννοιες του προγράμματος, του αρχείου και της αρχειοθέτησης στην Προσχολική ηλικία μέσα από τη σχεδίαση και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου" Διπλωματική εργασία Εκπόνηση εργασίας: Μαρία Γεωργούτσου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ομάδα Εικαστικής Αγωγής 2014 Σκιαγραφώντας το σχολείο/τη γειτονιά μου Τάξεις: Γ Στ Περιγραφή ενότητας: Οι μαθητές/τριες καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες» 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων»

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» «Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Τζιμόπουλος Νίκος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θέμα Εργασίας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Μαρία Κορδάκη 1. Εισαγωγή Η διερεύνηση των διδακτικών προσεγγίσεων που αναπτύσσονται από τους καθηγητές σε κάθε γνωστικό αντικείμενο καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Στo Π. Χατζηκαμάρη & Μ. Κοκκίδου (επιμ.), Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πρακτικά Διημερίδας, 109-118. Θεσσαλονίκη: University Press, 2004

Στo Π. Χατζηκαμάρη & Μ. Κοκκίδου (επιμ.), Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πρακτικά Διημερίδας, 109-118. Θεσσαλονίκη: University Press, 2004 Τα Μαθηματικά, ένα παιχνίδι. Τζεκάκη, Μ. & Χριστοδούλου, Ι. Στo Π. Χατζηκαμάρη & Μ. Κοκκίδου (επιμ.), Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πρακτικά Διημερίδας, 109-118. Θεσσαλονίκη: University Press,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές ενότητες Στόχος

Διδακτικές ενότητες Στόχος Η διδασκαλία του τριγωνομετρικού κύκλου με τον παραδοσιακό τρόπο στον πίνακα, είναι μία διαδικασία όχι εύκολα κατανοητή για τους μαθητές, με αποτέλεσμα τη μηχανική παπαγαλίστικη χρήση των τύπων της τριγωνομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση Εργαστηριακή εισήγηση «Διδακτικό Σενάριο: Προσεγγίζοντας Κωνικές Τομές με τη βοήθεια της Μεσοκαθέτου στο Δυναμικό Περιβάλλον του Geometer s Sketchpad» Σάββας Πιπίνος 1, Σταύρος Κοκκαλίδης 2, Χρήστος Ηρακλείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Αγνή Χ. Λιάππα Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Σατρατζέμη Μαρία Ξυνόγαλος Στυλιανός Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου Σχέδιο Μαθήματος Αρ. μαθητών: 20 Ενότητα: Φυτά Διδ. Περίοδος: 1x80 Τάξη: Γ Τίτλος μαθήματος: Πώς μεταφέρεται η γύρη από άνθος σε άνθος (Μάθημα στην τάξη) Σημεία έμφασης (π.χ Είδη λόγου/κειμένων, Γραμματική,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Κ. Ραβάνης Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Η μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στις πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Τα ρομπoτάκια, η χελώνα Καρέττα Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν : Μια διαθεματική προσέγγιση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα ΤΑΞΗ ΣΤ Εκπαιδευτικός: Xριστοδουλόπουλος Χρήστος ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ θρησκευτικα-ιστορία-εικαστικά ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ& ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα