ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 1874 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο: Αγωγή Βρέφους & Νηπίου (Βρεφονηπιοκομία Παιδαγωγικά) Σάββατο Να απαντήσετε σε όλες τις ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Σε ποια ηλικία περίπου εμφανίζεται το άγχος αποχωρισμού; α) Από 2 μηνών. Από 5 μηνών. γ) Από 7 μηνών περίπου. δ) Είναι διαφορετική για κάθε βρέφος. 2. Εάν η ανάπτυξη της αυτονομίας αποτελεί σκοπό μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας τότε οι παιδαγωγοί, σύμφωνα με τον Ζ. Πιαζέ (J. Piaget), πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά να: α) μιμούνται τους μεγαλύτερους. παίρνουν αποφάσεις. γ) ανταγωνίζονται μεταξύ τους. δ) έχουν καλύτερη ακαδημαϊκή απόδοση. 3. Η εμφάνιση της συμβολικής σκέψης σε ένα παιδί μηνών επιβεβαιώνεται από την ικανότητα: α) να μιμείται καταστάσεις που έγιναν πριν από καιρό. να προσανατολίζεται στο χώρο. γ) παρακολούθησης ενός αντικειμένου. δ) κατανόησης μονιμότητας ενός αντικειμένου. 4. Τα σχέδια εργασίας, το παιχνίδι και όλες οι μαθησιακές εμπειρίες ενός εκπαιδευτικού προγράμματος προσχολικής αγωγής εμπεριέχουν στοιχεία από διάφορες γνωστικές περιοχές (φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, γεωγραφία, κ.α.) διότι: α) Η μάθηση και η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία. Η μάθηση και η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά και διαφοροποιημένα. γ) Η μάθηση και η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών δεν συνδέονται μεταξύ τους. δ) Η μάθηση και η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών εξελίσσονται ανάλογα με τις προσδοκίες των παιδαγωγών. 5. Η αξιολόγηση σύμφωνα με τον Λ. Βιγκότσκι (L. Vygotsky ) πρέπει να δίνει έμφαση: α) στο αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας. στη διαδικασία μιας δραστηριότητας. γ) στην οργάνωση μιας δραστηριότητας. δ) σε κανένα από τα ανωτέρω. Γ-Τ-ΑΓΩΓ ΒΡ-ΝΗΠ Σελίδα 1 από 9

2 6. Σε ένα πρόγραμμα προσχολικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 2½ - 3 ½ ετών το παιχνίδι είναι απαραίτητο στις παιδαγωγικές δραστηριότητες διότι τα βοηθά: α) να μάθουν συνειδητά. να ενταχθούν σταδιακά στην εκπαιδευτική διαδικασία. γ) να αντιληφθούν την έννοια της ψυχαγωγίας. δ) να αντιληφθούν την έννοια της εργασίας. 7. Από τον 6-9 μήνα συνιστάται η πρώτη επαφή των μικρών παιδιών με το βιβλίο διότι: α) πολύ νωρίς πρέπει να μάθει τη χρήση του. πρέπει να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της ανάγνωσης από την βρεφική ηλικία. γ) τότε είναι ικανά να το πιάσουν. δ) τότε έχουν τις προϋποθέσεις για την παρατήρηση των εικόνων. 8. Ποιο από τα παρακάτω εργαλεία της παρατήρησης ως μέθοδος γνωριμίας της προσωπικότητας του παιδιού συνδέονται με την έμμεση παρατήρηση; α) Το ημερολόγιο της βρεφονηπιοκόμου. Το ερωτηματολόγιο. γ) Η κλίμακα αξιολόγησης. δ) Η δειγματοληπτική παρατήρηση με βάση τα χρονικά διαστήματα. 9. Οι διάφορες μορφές προσέγγισης γονέων στον Παιδικό Σταθμό επιβάλλονται για: α) παιδαγωγικούς λόγους. κοινωνικούς λόγους. γ) πολιτισμικούς λόγους. δ) όλα τα ανωτέρω. 10. Σε ποια ηλικία τα βρέφη αρχίζουν να αναζητούν κρυμμένα αντικείμενα; α) 2 μηνών. 3μηνών. γ) 5 μηνών. δ) 8 μηνών. 11. Η οργάνωση του χώρου του παιδικού σταθμού σε γωνιές δεν βοηθά: α) το συμβολικό παιχνίδι. την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. γ) την ενότητα της τάξης ως ολότητα. δ) την οικοδόμηση μιας εσωτερικής πειθαρχίας λόγω περιορισμού του χώρου. 12. Κατά την βρεφική ηλικία, σύμφωνα με τον Λ. Βιγκότσκι (L. Vygotsky) αναπτύσσεται: α) ο κοινωνικός λόγος. ο ατομικός λόγος. γ) ο κωδικοποιημένος λόγος. δ) κανένα από τα παραπάνω. 13. Η πρωταρχική ανθρώπινη ανάγκη κατά την βρεφική ηλικία, σύμφωνα με την ταξινόμηση των βασικών αναγκών του Α. Μάσλοου ( Α. Maslow), είναι η ανάγκη: α) για αυτονομία. για ασφάλεια. γ) για επιβίωση. δ) για αυτοεκτίμηση. 14. Όταν ο Ζ. Πιαζέ (J. Piaget), αναφέρεται στη «σκεπτόμενη αφαίρεση», εννοεί ότι το παιδί: α) δημιουργεί και εισάγει σχέσεις ανάμεσα στα πράγματα. αναπτύσσει την ικανότητα να παρατηρεί εικόνες. γ) παρατηρεί τις ιδιότητες ενός αντικειμένου. δ) αναγνωρίζει τις ιδιότητες ενός αντικειμένου. 15. Στον Παιδικό Σταθμό οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις των γονέων με θέματα υγιεινής των παιδιών προβλέπεται να γίνονται από τον παιδίατρο: α) κάθε 3 μήνες. ανά μήνα. γ) κάθε 6 μήνες. δ) ευκαιριακά. Γ-Τ-ΑΓΩΓ ΒΡ-ΝΗΠ Σελίδα 2 από 9

3 16. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι απαραίτητο για την αλλαγή της πάνας; α) Το ασφαλές πλαστικό στρώμα. Η ειδική κρέμα. γ) Η ειδική ποδιά. δ) Βαμβάκι και νερό. 17. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις η χρήση του εγωκεντρικού λόγου δεν βοηθά τα νήπια; α) Στην επίλυση προβλημάτων. Σε καταστάσεις άγχους και απογοήτευσης. γ) Στον έλεγχο των πράξεών τους. δ) Στον έλεγχο της λεπτής κινητικότητας. 18. Η διδασκαλία ενός ποιήματος στην προσχολική ηλικία θα πρέπει να αρχίζει από: α) την ανάλυση του ποιήματος. την απαγγελία ολόκληρου του ποιήματος από την παιδαγωγό. γ) την τμηματική διδασκαλία του κατά στροφές. δ) την τμηματική διδασκαλία του κατά στίχους. 19. Ποια από τις παρακάτω μορφές προσεγγίσεων των παιδαγωγών του Παιδικού Σταθμού με τους γονείς δεν ευνοεί την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους; α) Η συνάντηση σε προσωπικό επίπεδο. Η ομαδική συνάντηση. γ) Η γραπτή ενημέρωση. δ) Η τηλεφωνική ενημέρωση. 20. Οι γωνιές στον παιδικό σταθμό οργανώνονται κυρίως για: α) το οργανωμένο παιχνίδι. τις οργανωμένες δραστηριότητες. γ) το ελεύθερο παιχνίδι. δ) το κινητικό παιχνίδι. 21. Ο Γιάννης αρνείται να φάει στον Παιδικό Σταθμό γιατί δεν του αρέσει το φαγητό. Ποια θεωρείται ως πιο αποτελεσματική κίνηση που θα πρέπει να κάνει η παιδαγωγός; α) Το τιμωρεί και αρχίζει συζήτηση για την υγιεινή διατροφή. Θέτει αυστηρούς κανόνες συμμετοχής στο φαγητό για την επόμενη φορά. γ) Προσπαθεί να το ταΐσει με το ζόρι. δ) Κάθεται στο ίδιο τραπέζι και τρώει μαζί με τα παιδιά δίνοντας το παράδειγμα. 22. Η επιλογή των μεθοδολογικών προσεγγίσεων στο ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στον Παιδικό Σταθμό δεν εξαρτώνται από: α) την ηλικία των παιδιών. το περιεχόμενο της δραστηριότητας. γ) την οικονομική διαχείριση του Παιδικού Σταθμού. δ) τη γνωριμία του παιδιού με το κοινωνικό περιβάλλον. 23. Η συμμετοχή των μικρών παιδιών σε μια μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να ενισχύεται κυρίως με τεχνικές όπως: α) απειλές για τιμωρία. παροχή προνομίων. γ) λεκτική ενίσχυση και αναγνώριση προηγούμενου έργου του παιδιού. δ) παροχή ειδικού εξατομικευμένου προγράμματος. 24. Ποιο από τα παρακάτω δεν θεωρείται θετικός παράγοντας για μια επιτυχημένη προφορική αφήγηση; α) Η σωστή επιλογή του χρόνου στο ημερήσιο πρόγραμμα. Η παράλληλη χρήση βιβλίων. γ) Η ιστορία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών. δ) Η κατάλληλη επιλογή του χώρου. 25. Σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία ενός παιδικού σταθμού είναι: α) Ο αριθμός των παιδιών της τάξης. Η αναλογία ενηλίκων παιδιών. γ) το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. δ) όλα τα ανωτέρω. Γ-Τ-ΑΓΩΓ ΒΡ-ΝΗΠ Σελίδα 3 από 9

4 26. Ο ρόλος της βρεφονηπιοκόμου είναι παρεμβατικός όταν: α) αποφεύγει διακρίσεις. προσφέρει ευκαιρίες για απόκτηση εμπειριών. γ) κατανοεί τα προβλήματα των παιδιών. δ) όταν εκφράζει τα συναισθήματά της. 27. Ποιο χρονικό διάστημα της ζωής ενός βρέφους ονομάζεται νεογνική περίοδος; α) Οι πρώτες 4 μήνες. Οι πρώτοι 3 μήνες. γ) Οι πρώτες 7 ημέρες. δ) Οι πρώτες 4 εβδομάδες. 28. Από ποιο μήνα ένα βρέφος μπορεί να παρακολουθήσει με τα μάτια του ένα αντικείμενο που κινείται μπροστά του; α) Από τον 7 μήνα. Από τον 3 μήνα. γ) Από τον 1 μήνα. δ) Από τον 6 μήνα. 29. Σκοπός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος προσχολικής αγωγής είναι: α) η ολόπλευρη ανάπτυξη του μικρού παιδιού. η ψυχαγωγία του μικρού παιδιού. γ) η εξυπηρέτηση των γονέων των μικρών παιδιών. δ) η απόκτηση γνώσεων όσο γίνεται περισσότερο. 30. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ότι βελτιώνει την ποιότητα συμμετοχής των παιδιών στο κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι στον Παιδικό Σταθμό: α) Το κατάλληλο υλικό. Η συμμετοχή της παιδαγωγού. γ) Ο κατάλληλος χώρος. δ) Η συμμετοχή του βοηθητικού προσωπικού. 31. Όταν ένα μικρό παιδί στον Παιδικό Σταθμό γράφει λάθος το όνομά του τότε η παιδαγωγός: α) το διορθώνει και αυτό το ξαναγράφει σωστά. αποδέχεται το λάθος και το αξιοποιεί στην μαθησιακή διαδικασία. γ) αποδέχεται το λάθος κάνοντας παρατήρηση. δ) συστήνει να το μάθει στο σπίτι του. 32. Ποια από τις παρακάτω παιδαγωγικές πρακτικές θεωρείτε περισσότερο κατάλληλη για την οργάνωση ενός ημερήσιου προγράμματος στον Παιδικό Σταθμό; α) Η παιδαγωγός οργανώνει πολλές δραστηριότητες διαδοχικά έτσι ώστε στο τέλος να κουράζονται τα παιδιά. Η παιδαγωγός επιτρέπει στα παιδιά το ελεύθερο παιχνίδι μόνο στην αρχή και στο τέλος της ημέρας. γ) Η παιδαγωγός αφήνει αρκετό χρόνο στα παιδιά να εξερευνήσουν και να ασχοληθούν με ό,τι τους προκαλεί την περιέργεια. δ) Η παιδαγωγός θεωρεί πιο σημαντικό την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων για όλα τα παιδιά και απορρίπτει την διαφορετικότητα. 33. Σε ποια περίπτωση η εφαρμογή της παιδαγωγικής αρχής της εποπτείας στη διαδικασία της αγωγής δεν είναι αποτελεσματική; α) Όταν κατευθύνει την προσοχή των παιδιών για τη λύση προβλημάτων. Όταν απλά αποσπά την προσοχή των παιδιών. γ) Όταν βοηθά στην κατανόηση φαινομένων. δ) Όταν σχετίζεται με την παιδαγωγική διαδικασία. 34. Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών σκοπός αυτών είναι η παροχή: α) ημερήσιας ψυχαγωγίας των μικρών παιδιών σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. ενιαίας προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. γ) προετοιμασίας των μικρών παιδιών για το δημοτικό σχολείο. δ) ημερήσιας φύλαξης των μικρών παιδιών σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γ-Τ-ΑΓΩΓ ΒΡ-ΝΗΠ Σελίδα 4 από 9

5 35. Σε ποια αναπτυξιακή περίοδο έχουμε τα «παιχνίδια εξάσκησης» σύμφωνα με τον Ζ. Πιαζέ (J. Piaget); α) 3-4 ετών. 6 μηνών-2 ετών. γ) 8 μηνών -1,5 ετών. δ) Από 2 ετών και άνω. 36. Η επαφή του μικρού παιδιού με τον γραπτό λόγο καλλιεργείται όταν η βρεφονηπιοκόμος διαβάζοντας ένα παραμύθι: α) δείχνει απλά τη σελίδα του παραμυθιού. δεν δείχνει καθόλου τις σελίδες. γ) δείχνει συγχρόνως με το δάκτυλό της τις εικόνες του παραμυθιού. δ) δείχνει συγχρόνως με το δάκτυλό της το κείμενο. 37. Τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός της εργασίας σας στον Παιδικό Σταθμό; α) Την κατάλληλη οργάνωση των ημερησίων προγραμμάτων. Τις συναντήσεις των γονέων. γ) Την προμήθεια του κατάλληλου υλικού. δ) Όλα τα ανωτέρω. 38. Ποιο από τα παρακάτω βοηθούν το μικρό παιδί στην δόμηση του χρόνου; α) Ο φανελοπίνακας. Ο πίνακας με τα μουσικά όργανα. γ) Ο πίνακας των γενεθλίων. δ) Ο πίνακας των ονομάτων. 39. Στον Παιδικό Σταθμό ποιος πρέπει να παρακολουθεί τη διατροφή και την καθαριότητα των παιδιών ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους; α) Το προσωπικό καθαριότητας. Το παιδαγωγικό προσωπικό. γ) Ο/Η κοινωνικός Λειτουργός. δ) Η μαγείρισσα. 40. Η ατομικότητα κάθε παιδιού σχετίζεται με: α) γενετικούς παράγοντες. κοινωνικούς παράγοντες. γ) πολιτισμικούς παράγοντες. δ) όλους τους ανωτέρω παράγοντες. 41. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί δέχονται μικρά παιδιά από: α) 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής των στο Δημοτικό σχολείο. 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής των στο Δημοτικό σχολείο. γ) 1,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής των στο Δημοτικό σχολείο. δ) 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής των στο Δημοτικό σχολείο. 42. Η παιδαγωγική αξία ενός παιχνιδιού εντοπίζεται κυρίως στην πρόκληση κινήτρων στο μικρό παιδί: α) για κατάκτηση δεξιοτήτων. για οργανωμένη απασχόληση. γ) για ψυχαγωγία. δ) για σωστή οργάνωση του ελεύθερου χρόνου. 43. Η συμπεριφορά των γονέων γίνεται αρνητικός παράγοντας στην λειτουργία του Παιδικού Σταθμού όταν αυτοί: α) προσφέρουν τις ειδικές γνώσεις τους. ενισχύουν μια κοινωνικά μη αποδεκτή συμπεριφορά του παιδιού τους. γ) ενισχύουν με υλικό τον παιδικό σταθμό. δ) αδιαφορούν. 44. Τα νήπια μαθαίνουν να σέβονται τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους όταν: α) αγνοούνται οι πολιτισμικές και άλλες ατομικές διαφορές. τονίζονται οι πολιτισμικές και άλλες ατομικές διαφορές πάρα πολύ. γ) μαθαίνουν να εκφράζουν την εκτίμηση και τα συναισθήματά τους με ποικίλους τρόπους. δ) δεν δίνουν σημασία στις ατομικές διαφορές. Γ-Τ-ΑΓΩΓ ΒΡ-ΝΗΠ Σελίδα 5 από 9

6 45. Ο 5 ος μήνας θεωρείται η καταλληλότερη ηλικία του βρέφους για στερεά τροφή διότι τότε: α) αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για στερεά τροφή. μπορεί να κάθεται. γ) αρχίζει να αναπτύσσεται ικανοποιητικά το νευρομυικό του σύστημα. δ) αρχίζει να πεινάει περισσότερο. 46. Ποιο από τα παρακάτω δεν θεωρείται ανώτερη νοητική λειτουργία σύμφωνα τη θεωρία του L. Vygotsky: α) η αντίληψη. η μνήμη. γ) η προσοχή που προκαλείται από περιβαλλοντικά ερεθίσματα. δ) η επίλυση προβλημάτων. 47. Το παιχνίδι σύμφωνα με τον Ζ. Πιαζέ (J. Piaget) συμβάλλει: α) στη συλλογή πληροφοριών μέσα από την εμπειρία. στην μετατροπή της εμπειρίας σε γνώση. γ) ανάπτυξη ικανότητας για σύνθετες μορφές σκέψης. δ) ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης. 48. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί νοητική ενέργεια για την προσέγγιση των πρώτων μαθηματικών εννοιών; α) Η ταξινόμηση. Η μεταγωγιμότητα. γ) Η σειροθέτηση. δ) Η αντιστοιχία. 49. Ο ρόλος της βρεφονηπιοκόμου στις συναντήσεις της με τους γονείς είναι: α) να λύνει τα προσωπικά τους προβλήματα. να ανταλλάσσει πληροφορίες για τις ανάγκες του παιδιού τους. γ) να επιβάλλει τη γνώμη της σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού τους. δ) να προβάλλει την εργασία της στον παιδικό σταθμό. 50. Η Μαρία έσκισε ένα παραμύθι και πρέπει να αντιμετωπίσει τη συνέπεια της πράξης της. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται καλύτερη αντιμετώπιση από τη παιδαγωγό; α) Η στέρηση της σοκολάτας της μετά από συζήτηση. Η απομάκρυνσή της στον τοίχο για ένα χρονικό διάστημα. γ) Η υποχρέωση να αντικαταστήσει την απώλεια μετά από συζήτηση. δ) Η επίπληξή της με αυστηρή φωνή. 51. Η χρήση της πιπίλας δεν συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του βρέφους όταν αυτό: α) πρέπει να ηρεμήσει. θέλει να κοιμηθεί. γ) θέλει να εξερευνήσει τα παιχνίδια γύρω του. δ) είναι κουρασμένο. 52. Όταν τα μικρά παιδιά ενθαρρύνονται να ακούν χωρίς να διακόπτουν, τότε αυτά μαθαίνουν: α) να εξηγούν για ποιο λόγο προτιμούν ένα βιβλίο. να συμμετέχουν σε συζητήσεις. γ) να χρησιμοποιούν νέες λέξεις. δ) να περιγράφουν γεγονότα και αντικείμενα. 53. Σύμφωνα με τον Λ. Βιγκότσκι (L. Vygotsky) το συμβολικό παιχνίδι αποτελεί μια δράση του μικρού παιδιού: α) στο κατώτερο επίπεδο της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης». στο ανώτερο επίπεδο της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης». γ) μέσα στη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης». δ) εκτός της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης». 54. Ποια από τις παρακάτω μεθοδολογικές προσεγγίσεις της παιδαγωγού δεν βοηθά τα μικρά παιδιά στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων; α) Οι ερωτήσεις. Οι καταστάσεις προβληματισμού. γ) Η συζήτηση. δ) Ο μονόλογος. Γ-Τ-ΑΓΩΓ ΒΡ-ΝΗΠ Σελίδα 6 από 9

7 55. Ένα βρέφος 12 μηνών: α) μιμείται. ρίχνει την μπάλα. γ) δείχνει εικόνες αυτοκινήτων, ζώων. δ) γυρίζει σελίδες. 56. Στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής ένα σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης αποτελεί: α) μια διδακτική μέθοδο. ένα μέρος του προγράμματος. γ) μια σειρά προκαθορισμένων δραστηριοτήτων. δ) μια συστηματική διδασκαλία ενός οργανωμένου «θέματος». 57. Η παιδαγωγός καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και την αυτοπειθαρχία των μικρών παιδιών όταν: α) τα κριτικάρει για ό,τι δεν μπορούν να κάνουν. τα υπερπροστατεύει για να μην δυσκολευτούν. γ) αγνοεί το κλάμα τους. δ) παρατηρεί τι προσπαθούν να κάνουν και τα βοηθά μόνο όταν υπάρχει πραγματική δυσκολία. 58. Όταν λέμε ότι ένα βιβλίο ανταποκρίνεται στο γλωσσικό επίπεδο των παιδιών νηπιακής ηλικίας εννοούμε ότι: α) το λεξιλόγιο του κειμένου πρέπει να περιορίζεται μόνο σε γνωστές λέξεις. το κείμενο πρέπει να έχει πολλές άγνωστες λέξεις. γ) το κείμενο πρέπει να υπάρχει αναλογία μεταξύ γνωστών και αγνώστων λέξεων. δ) το κείμενο πρέπει να είναι ελάχιστο με εικόνες που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος χωρίς να υπάρχει ισότιμη αναλογία μεταξύ τους. 59. Το παιδαγωγικό προσωπικό του Παιδικού Σταθμού πρέπει να συνεργάζεται με τους γονείς των μικρών παιδιών διότι έτσι εξασφαλίζεται: α) η στήριξη της οικογένειας. η συνέχεια στη μάθηση και στις εμπειρίες του μικρού παιδιού. γ) η στήριξη του ρόλου των παιδαγωγών. δ) η συνεργασία στην κοινότητα. 60. Ποιο από τα παρακάτω ανήκουν στα πρωτογενή συναισθήματα ενός βρέφους; α) Ντροπή. Φόβος. γ) Υπερηφάνεια. δ) Ζήλια. 61. Η χρονική διάρκεια της προγεννητικής περιόδου αρχίζει: α) από τη σύλληψη και τελειώνει με τη γέννηση. από τον τρίτο μήνα μέχρι τη γέννηση. γ) από το τέλος της 5ης εβδομάδας μέχρι τη γέννηση. δ) από την έβδομη εβδομάδα μέχρι τη γέννηση. 62. Σύμφωνα με τον Λ. Βιγκότσκι (L. Vygotsky): α) η μάθηση καθοδηγεί την ανάπτυξη. η ανάπτυξη καθοδηγεί την μάθηση. γ) η μάθηση είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης. δ) η μάθηση δεν σχετίζεται με την ανάπτυξη. 63. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν πεδίο συστηματικής παρατήρησης ενός παιδιού; α) Το παιχνίδι σε ατομικό επίπεδο. Οι ελεύθερες δραστηριότητες. γ) Οι οργανωμένες δραστηριότητες. δ) Όλα τα ανωτέρω. 64. Το παιχνίδι γενικά στον Παιδικό Σταθμό ευνοεί τη συνεργατική μάθηση διότι: α) είναι μια τυχαία δραστηριότητα στον παιδικό σταθμό. συνδέεται με τον σχηματισμό ομάδων με κοινές προτιμήσεις. γ) συνδέεται με κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό. δ) το περιεχόμενό του γίνεται κατανοητό από τα παιδιά. Γ-Τ-ΑΓΩΓ ΒΡ-ΝΗΠ Σελίδα 7 από 9

8 65. Η οργάνωση του χώρου στον Παιδικό Σταθμό ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους όταν: α) δεν καλλιεργεί τη συζήτηση μεταξύ τους. προτεραιότητα της παιδαγωγού είναι η ησυχία στην τάξη. γ) τα παιδιά κάθονται στην καρέκλα την περισσότερη ώρα και ζητούν συνέχεια τα υλικά και τα παιχνίδια από την παιδαγωγό. δ) προσφέρει δυνατότητα επιλογών και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των παιδιών. 66. Ο αναπτυσσόμενος οργανισμός στο προγεννητικό περιβάλλον επηρεάζεται: α) μόνο από το άμεσο περιβάλλον της μήτρας. μόνο από το περιβάλλον του εξωτερικού κόσμου. γ) από το άμεσο περιβάλλον της μήτρας και αυτό του εξωτερικού κόσμου. δ) μόνο από τους βιολογικούς κανόνες εξέλιξης του εμβρύου. 67. Η αξία της ομαδικής εργασίας στον Παιδικό Σταθμό ενισχύεται όταν οι παιδαγωγοί: α) ομαδοποιούν τα παιδιά σε αντίπαλες ομάδες με βάση το φύλο. οργανώνουν το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας έτσι ώστε όλα τα παιδιά ταυτόχρονα να κάνουν και να μαθαίνουν τα ίδια πράγματα. γ) παρέχουν ευκαιρίες για συμβολικό παιχνίδι. δ) παρέχουν ευκαιρίες για ατομικό παιχνίδι. 68. Η επιλογή των βιβλίων στον Παιδικό Σταθμό πρέπει να γίνεται σύμφωνα: α) με τα ενδιαφέροντα της παιδαγωγού. με τις ανάγκες των παιδιών. γ) με τα ενδιαφέροντα των παιδαγωγών και τις ανάγκες των παιδιών. δ) με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις ανάγκες των γονέων. 69. Η ερμηνεία της θεωρητικής βάσης του δεσμού σύμφωνα με τον Τ. Μπόουλμπι (J. Bowlby ) είναι ότι τα βρέφη συνδέονται με τα πρόσωπα: α) που ικανοποιούν την ανάγκη τους για τροφή. που ικανοποιούν την ανάγκη τους για ασφάλεια. γ) τα οποία τα απαλλάσσουν από τους πόνους. δ) τα οποία δεν τα φοβούνται. 70. Μία ψυχολόγος συμβάλλει στην ποιότητα λειτουργίας ενός παιδικού σταθμού με: α) την παροχή οικονομικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό. την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης γονέων και παιδιών. γ) την εξέταση των παιδιών εβδομαδιαία. δ) την απασχόληση των νηπίων σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα. 71. Ένα βρέφος ενός μηνός: α) παρατηρεί τα χέρια του και παίζει με αυτά. παρακολουθεί την κουδουνίστρα. γ) αναγνωρίζει τη μητέρα του. δ) αναγνωρίζει όλα τα πρόσωπα στο οικογενειακό του περιβάλλον. 72. Ποια στοιχεία του προφορικού λόγου δεν εμπλουτίζονται μέσα από μαθησιακές δραστηριότητες; α) Ο εγωκεντρικός λόγος. Το λεξιλόγιο των παιδιών. γ) Ο περιγραφικός λόγος. δ) Η σωστή χρήση γραμματικών δομών. 73. Ποιο από τα παρακάτω δεν συμπεριλαμβάνεται στα επίπεδα συμβολικής αναπαράστασης σύμφωνα με τον Ζ. Πιαζέ (J. Piaget); α) Ο δείκτης. Το αντικείμενο. γ) Το σύμβολο. δ) Το σήμα. 74. Μια επιτυχημένη διαδικασία υποδοχής των μικρών παιδιών στον παιδικό σταθμό προϋποθέτει την εξοικείωση παιδιού και γονέων: α) με τον χώρο και την κοινότητα. με την παιδαγωγό. γ) με τον χώρο, τα αντικείμενα και τα πρόσωπα. δ) με το διοικητικό προσωπικό. Γ-Τ-ΑΓΩΓ ΒΡ-ΝΗΠ Σελίδα 8 από 9

9 75. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις χρησιμοποιείται η δομημένη παρατήρηση; α) Όταν ο/η παιδαγωγός συγκεντρώνει πληροφορίες για τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των παιδιών μεταξύ τους. Όταν ο/η παιδαγωγός συγκεντρώνει πληροφορίες για τη χρήση ενός συγκεκριμένου παιδαγωγικού υλικού. γ) Όταν ο/η παιδαγωγός συγκεντρώνει πληροφορίες για τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις της με τα παιδιά. δ) Όταν ο/η παιδαγωγός συγκεντρώνει πληροφορίες για τις αναπτυσσόμενες διαπροσωπικές σχέσεις στον παιδικό σταθμό. Γ-Τ-ΑΓΩΓ ΒΡ-ΝΗΠ Σελίδα 9 από 9

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης»

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ) 2015 1 Ομάδα Προσχολικής Εκπαίδευσης Ελένη Λοΐζου Συντονίστρια και Επιστημονική υπεύθυνη Νόπη Τηλεμάχου Σταυρούλα Κοντοβούρκη Μαρία Ηρακλέους Χρυσάνθη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΑΓΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Α.Μ.10016 ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760)

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Σπουδάστριες Βούργα Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Το ενδιαφέρον για αξιολόγηση Ξεκινά από: %τους σχεδιαστές των αναλυτικών προγραμμάτων % τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. για την εκπαίδευση

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. για την εκπαίδευση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Έργο: Χαρτογράφηση- Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ενέργεια: 1.1.4. Μέτρο: 1.1 Πράξη: 1.1.4.α Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ» ΕΚΠΟΝΗΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ, Α.Μ.: 12196

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 45500 Τηλ: 26510-50712 & 50710, Fax: 26510-50734 e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr Θέμα: Ψυχοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος σελ 8. 3.1. Ορισμός του όρου «παιχνίδι»... 41. 3.2. Θεωρίες ερμηνείας του παιχνιδιού... 42

Πρόλογος σελ 8. 3.1. Ορισμός του όρου «παιχνίδι»... 41. 3.2. Θεωρίες ερμηνείας του παιχνιδιού... 42 Ευχαριστίες - 2 - -3- Πρόλογος σελ 8 Κεφάλαιο 1 ο : Ο τρόπος σκέψης των παιδιών νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες μάθησης............... σελ 11 1.1. Η Αναπτυξιακή Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

«Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε φοιτητές Γ/θμιας εκπαίδευσης στο Πλαίσιο του μαθήματος Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων»

«Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε φοιτητές Γ/θμιας εκπαίδευσης στο Πλαίσιο του μαθήματος Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων» Δρ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ «Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε φοιτητές Γ/θμιας εκπαίδευσης στο Πλαίσιο του μαθήματος Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων» Το Θεωρητικό Πλαίσιο Από τα

Διαβάστε περισσότερα