ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ ΑΘΗΝΑ 12 /6 /2007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Α) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ 13) Β) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 14) Γ) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙNΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 15). Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιεί το Έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων Από Απόσταση», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.5., ενέργεια 1

2 2.5.1., πράξη α. με αριθμ. απόφασης ένταξης Έργου 29176/ και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Βασικός σκοπός του Έργου «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση» είναι η δυνατότητα συμμετοχής των ενηλίκων πολιτών της χώρας σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν ευκαιρίες απόκτησης, εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμπληρωματικών προς την τυπική εκπαίδευση, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και την προηγούμενη προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων από την παρακολούθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται θέσεις ωρομισθίων εκπαιδευτών εκπαιδευτριών για τα Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης: 1. «Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» 2. «Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης στην Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο χώρο Εργασίας» 3. «Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης στη Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» Τα παραπάνω προγράμματα, διάρκειας 125 ωρών το καθένα, πρόκειται να υλοποιηθούν σε όλους τους νομούς της χώρας (ένα τμήμα από κάθε Πρόγραμμα σε κάθε νομό, είτε στην έδρα του Κ.Ε.Ε., είτε σε άλλο δήμο εντός του νομού). Αναλυτικές πληροφορίες για το στόχο, το περιεχόμενο και τις θεματικές ενότητες των προγραμμάτων περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευτής/τρια μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση υποψηφιότητας και για ένα νομό της χώρας. Οι νομοί στους οποίους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι, ανάλογα με την ειδικότητά τους, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 2

3 Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠTYXIOYXOI (Α.Ε.Ι. & Τ. Ε.Ι.) ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: Πτυχιούχοι: 1. Οικονομικών Επιστημών 2. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Mε εργασιακή ή εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα: κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικής συμβουλευτικής συλλογικών κοινωνικών επιχειρήσεων (Συνεταιρισμοί, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί, ΑΜΚΕ κ.α.), θέματα προώθησης ίσων ευκαιριών, γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα: χρηματοδότησης επιχειρήσεων εναλλακτικών πιστώσεων θα συνεκτιμηθούν. Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ( Μaster ή PhD ) με εξειδίκευση στα παραπάνω θέματα. 3. Κοινωνιολόγιας Απαραιτήτως με Μ/Π εξειδίκευση και εργασιακή ή εκπαιδευτική εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) ή εργασιακή ή εκπαιδευτική εμπειρία (πάνω από 3 έτη) σε οικονομικά θέματα, θέματα οργάνωσης διοίκησης επιχειρήσεων, επιχειρηματική συμβουλευτική, κοινωνική οικονομία ή σε θέματα προώθησης ίσων ευκαιριών, γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Ή με εργασιακή ή εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα: ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε εργασιακά περιβάλλοντα, ανάπτυξη αυτογνωσίας, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, επαγγελματικός προσανατολισμός, διαχείριση εργασιακού άγχους, ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και επικοινωνίας, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κοινωνική ψυχολογία, 3

4 κοινωνική εργασία, κοινωνική διοίκηση. Ή με εργασιακή ή εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα: διαχείρισης κινδύνων από φυσικές ή άλλες αιτίες Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ( Μaster ή PhD ) με εξειδίκευση στα παραπάνω θέματα. 4. Ψυχολογίας 5. Κοινωνικής Εργασίας Mε εργασιακή ή εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα: ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε εργασιακά περιβάλλοντα, ανάπτυξη αυτογνωσίας, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, επαγγελματικός προσανατολισμός, διαχείριση εργασιακού άγχους, ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και επικοινωνίας, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κοινωνική ψυχολογία, κοινωνική εργασία, κοινωνική διοίκηση. Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ( Μaster ή PhD ) με εξειδίκευση στα παραπάνω θέματα. Ή με εργασιακή ή εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα: διαχείρισης κινδύνων από φυσικές ή άλλες αιτίες Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ( Μaster ή PhD ) με εξειδίκευση στα παραπάνω θέματα. 6. Ιατρικής 7. Νοσηλευτικής Με εργασιακή ή εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα: πρώτες βοήθειες, έκτακτα περιστατικά Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ( Μaster ή PhD ) με εξειδίκευση στα παραπάνω θέματα. 4

5 8. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 9. Πολιτικών Μηχανικών 10. Γεωλογίας 11. Γεωλογίας & Περιβάλλοντος Mε εργασιακή ή εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα: σεισμολογία, οργάνωση διαχείρισης σεναρίων και ασκήσεων εκκένωσης κτιρίων Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ( Μaster ή PhD ) με εξειδίκευση στα παραπάνω θέματα. 12. Πυροσβεστικής Ακαδημίας (τμήμα Ανθυποπυραγών) 13. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 14. Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Mε εργασιακή ή εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα: διαχείρισης κινδύνων Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ( Μaster ή PhD ) με εξειδίκευση στα παραπάνω θέματα. Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Οι αρμοδιότητες Εκπαιδευτών Ενηλίκων αφορούν στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τηρώντας τις αρχές και τις μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα, τα καθήκοντα του/της Εκπαιδευτή/τριας είναι: η τήρηση των σκοπών, των στόχων και του περιεχομένου των προγραμμάτων εκπαίδευσης, που διδάσκει, όπως προσδιορίζεται από το Έργο η συνεργασία με το Σύμβουλο Εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει στα Προγράμματα η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος σε επίπεδο ημερομηνιών και ωρών, όπως καθορίζεται από το Κ.Ε.Ε. 5

6 η τήρηση των διδακτικών ενοτήτων που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού με το σχεδιασμό επιπλέον υλικού επί των διδακτικών ενοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και η κατάθεσή του στο σύμβουλο εκπαίδευσης η τήρηση των αρχών και των μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων με την παρακίνηση, την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση των εκπαιδευομένων να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διεργασία, καθώς και την επιδίωξη οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, ως και την αξιολόγηση και την ανατροφοδότησή τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, οι εκπαιδευτές/τριες πέραν της διδασκαλίας στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο επιφορτίζονται με: τη συμμετοχή κατά περίπτωση σε διαδικασίες κατάταξης εκπαιδευομένων στα Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης με την ευθύνη του Συμβούλου Εκπαίδευσης τη συμμετοχή στη διαχείριση της γνώσης (ηλεκτρονική ανταλλαγή εκπαιδευτικών υλικών) την υποχρεωτική συμμετοχή στα σεμινάρια επιμόρφωσης και τις περιφερειακές συναντήσεις που οργανώνονται από το φορέα την υποχρεωτική συμμετοχή στις συντονιστικές συναντήσεις των Κ.Ε.Ε., τη συμμετοχή στις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Έργου την κατάθεση έκθεσης αξιολόγησης των διδακτικών ενοτήτων των Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης που έχει αναλάβει μετά τη λήξη ή τυχόν διακοπή τους τη συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους, τα στελέχη του Κ.Ε.Ε., την Ομάδα Εργου και τα Όργανα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. 6

7 την ευθύνη ορθής τήρησης των εντύπων των Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης (παρουσιολόγια), καθώς και την αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων στο Κ.Ε.Ε. και στην Ομάδα Έργου την κατάθεση αξιολόγησης εκπαιδευομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του Κ.Ε.Ε. και της Ομάδας Έργου τη μετακίνηση για διδασκαλία σε Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης εκτός της έδρας του ΚΕΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες που καθορίζονται από το ΚΕΕ. Προβλέπεται αποζημίωση του αναδόχου για μετακίνηση με οποιοδήποτε μέσο μόνο σε περίπτωση μετακίνησης πέραν των 30 χιλιομέτρων συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής από την έδρα του Κ.Ε.Ε. Σε περιπτώσεις μετακίνησης για αποστάσεις μικρότερες των 30 χιλιομέτρων συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον/στην ανάδοχο. Μετακινήσεις από τον τόπο διαμονής του/της αναδόχου προς την πόλη - έδρα του ΚΕΕ δεν αποζημιώνονται. Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των εκπαιδευτών ορίζονται από την υπ αριθμ. 1634/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ως εξής: ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΠΤΥΧΙΟ 8 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ 3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Σχετικό με ειδικότητα ή εκπαίδευση ενηλίκων άλλο 2 3 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2 7

8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Σχετικό με ειδικότητα ή εκπαίδευση ενηλίκων άλλο ΑΠΌ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ 2 > 200 ΩΡΕΣ 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 6 1η ΓΛΩΣΣΑ (*) ΕΠΙΠΕΔΟΥ LOWER 1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ PROFICIENCY 2 2 η ΓΛΩΣΣΑ (*) ΕΠΙΠΕΔΟΥ LOWER 1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ PROFICIENCY 2 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (*) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ECDL ή ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΓΕΕ Ή ΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ > 200 ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΓΕΕ Ή ΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΡΩΝ

9 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 22 ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 8 ΔΟΜΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 ΆΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΔΒΕ 5 ΆΛΛΟ 1 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 17 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Ή ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΜΕ ΚΡΙΣΗ) 6 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20 (*) Σημείωση: Αναφορικά με τη μοριοδότηση των πιστοποιητικών στις ξένες γλώσσες και στις νέες τεχνολογίες θα προσμετρηθούν μόνο τα μόρια του ανώτερου τίτλου Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες επιλέγονται, μετά από συνέντευξη, από αρμόδιες επιτροπές του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα. Μετά την επιλογή των υποψηφίων θα δημιουργηθεί λίστα κατάταξης εκπαιδευτών ανά νομό, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από τη σχετική απόφαση επιλογής τους από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε., και από τη λίστα αυτή θα γίνεται η επιλογή των εκπαιδευτών ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων. 9

10 Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Η ωριαία αντιμισθία των εκπαιδευτών, με βάση την υπ αριθμ. 1908/ Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ανά κατηγορία ορίζεται ως εξής: Μη πτυχιούχοι σχετικών ειδικοτήτων με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα με εμπειρία μέχρι και 10 έτη : 13 Euro, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 14 Euro Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικών ειδικοτήτων με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα με εμπειρία μέχρι και 10 έτη : 16 Euro, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 17 Euro Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με MSc σχετικών ειδικοτήτων με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 18 Euro, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 19 Εuro Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Ph.D. σχετικών ειδικοτήτων με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 20 Euro, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 21 Euro Λέκτορες Πανεπιστημίων με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 22 Euro, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 23 Euro Επίκουροι Καθηγητές Πανεπιστημίων - Επίκουροι Καθηγητές Τ.Ε.Ι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 24 Euro, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 25 Euro Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων - Καθηγητές Τ.Ε.Ι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: έτη: 26 Euro, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 27 Euro Καθηγητές Πανεπιστημίων με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 28 Euro, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 30 Euro Σε όλες τις παραπάνω αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (αναλογία εργαζομένων), για τις περιπτώσεις εκπαιδευτών, που η ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι δαπάνες επιδομάτων εορτών, αδείας και αποζημιώσεων αδείας, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκπαίδευση. Επί του ποσού της ωριαίας αποζημίωσης, που δικαιούνται οι εκπαιδευτές, θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις. 10

11 Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν την αίτηση υποψηφιότητας και τη σχετική προκήρυξη από: την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 11143, Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν το Έντυπο της Aίτησης (όλα τα πεδία), το οποίο βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική σελίδα και υπογεγραμμένο μαζί με τα επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι/ες στη σχετική αίτηση, υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ , 1 ος όροφος) με καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών έως τις 5/7/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα Δήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου/ας χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή ούτε και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη). Πληροφορίες από έως καθημερινά στα τηλέφωνα: κα Δήμητρα Χαλκιά, , κα Ευγενία Αρβανίτη και , κο Νίκο Ανάγνο. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με fax ή καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση. Επίσης, απορρίπτονται αιτήσεις που έχουν πλέον της μίας επιλογής Κ.Ε.Ε. αναγραφόμενη στην ίδια αίτηση ή πολλαπλές αιτήσεις του ιδίου υποψηφίου για διαφορετικά Κ.Ε.Ε. Τέλος, απορρίπτονται αιτήσεις εκπαιδευτών που είναι ήδη ενταγμένοι στη λίστα κατάταξης εκπαιδευτών κάποιου Κ.Ε.Ε. Τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτών ανά Νομό δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε 11

12 πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 3 ημερών από την έκδοσή τους. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή. Ο Γενικός Διευθυντής του Ι.Δ.ΕΚ.Ε Ευθύμιος Δρόσος 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Α) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ 13) Β) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 14) Γ) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙNΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 15). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 1. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα Κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, διάρκειας 125 ωρών, σκοπεύει στην παροχή βασικών δεξιοτήτων σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, συλλογικής συνεργασίας ίδρυσης, οργάνωσης (management) και marketing συλλογικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και ισότητας ευκαιριών με απώτερο στόχο την καλλιέργεια επιχειρηματικής αντίληψης από ενδιαφερόμενους/ες για την ανάπτυξη συλλογικών ή κοινωνικών επιχειρήσεων. Περιεχόμενο προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης στην κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα a. Εξοικείωση με τις έννοιες της κοινωνικής οικονομίας και της 13

14 κοινωνικής επιχειρηματικότητας b. Γνωριμία με τα υπάρχοντα μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα c. Γνώση των τεχνικών για συλλογική συνεργασία και για σχεδιασμό, ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων d. Πληροφόρηση για τα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων e. Εκπαίδευση στην ανάπτυξη κοινωνικού ελέγχου, κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικού απολογισμού στην επιχειρηματική οργάνωση και διοίκηση (management) και στο marketing κοινωνικών επιχειρήσεων f. Δημιουργία εικονικής κοινωνικής επιχείρησης (π.χ. συνεταιρισμού) με σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και σχεδίου marketing από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους ( πρακτική άσκηση ) g. Γνώση των ζητημάτων διασφάλισης ποιότητας h. Ισότητα ευκαιριών, με έμφαση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα γυναικών Θεματολογία ανά εκπαιδευτική ενότητα α. Εισαγωγή στην κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50 Ώρες ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξης, μοντέλων και νομικού πλαισίου κοινωνικών επιχειρήσεων, κοινωνικού ελέγχου και απολογισμού, κοινωνικής ευθύνης, και σύνταξης επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη συλλογικών επιχειρήσεων με κοινωνικό χαρακτήρα. β. Οργάνωση, διοίκηση, marketing κοινωνικών επιχειρήσεων ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50 Ώρες 14

15 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, marketing κοινωνικών επιχειρήσεων. γ. Ισότητα ευκαιριών στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή και γυναικεία επιχειρηματικότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25 Ώρες ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα ίσων ευκαιριών στην κοινωνική, προσωπική και επαγγελματική ζωή καθώς και στην ανάπτυξη γυναικείων επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ενήλικες που επιθυμούν να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία να δημιουργήσουν συλλογική επιχείρηση με οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς να ενημερωθούν για τα ζητήματα ίσων ευκαιριών, για τα προγράμματα απασχόλησης και γυναικείας επιχειρηματικότητας. 2. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Το πρόγραμμα Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Χώρο Εργασίας, σκοπό έχει να δώσει στους εκπαιδευόμενους βασικές γνώσεις όσον αφορά στις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν έτσι ώστε να ενισχύσουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης καθώς και αντιμετώπισης εργασιακών προβλημάτων. Περιεχόμενο προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας 15

16 a. Αναγνώριση προσωπικών χαρακτηριστικών και ενημέρωση για την αγορά εργασίας. b. Αξιολόγηση και επιλογή των πιθανών μελλοντικών εργοδοτών. c. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και εκπαίδευση στις τεχνικές συνέντευξης και επικοινωνίας. d. Διάγνωση του άγχους στο χώρο εργασίας και των αιτιών που το προκαλούν. e. Αντιμετώπιση των προβλημάτων και βελτίωση του εργασιακού κλίματος. f. Επίγνωση των συναισθημάτων και ακριβής αξιολόγηση (αυτεπίγνωση). g. Αυτορύθμιση μέσα από την ανάλυση εννοιών όπως αυτοέλεγχος, ευσυνειδησία, προσαρμοστικότητα καινοτομικότητα. h. Δημιουργία κινήτρων απόδοσης (συμπεριφορά και υποχρεώσεις προς πελάτες και συνεργάτες) i. Κατανόηση των άλλων, σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας και ενδυνάμωση των σχέσεων. j. Επικοινωνία, διαχείριση διαφωνιών, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα. Θεματολογία ανά εκπαιδευτική ενότητα α. Ανάπτυξη αυτογνωσίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25 Ώρες ΒΑΣΙΚΟΙ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα ΣΤΟΧΟΙ αυτογνωσίας, δημιουργία αισθήματος αυτοεκτίμησης καθώς και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοαντίληψης των εκπαιδευομένων. β. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 50 Ώρες Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα μεθόδων και πρακτικών για την αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας μέσα από ομαδικές συναντήσεις που στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση και την 16

17 αποτελεσματικότερη παρουσίαση του εαυτού μας. γ. Διαχείριση εργασιακού άγχους ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25 Ώρες ΒΑΣΙΚΟΙ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα διάγνωσης ΣΤΟΧΟΙ του άγχους στο χώρο εργασίας, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί και γενικότερα στη βελτίωση του εργασιακού κλίματος. δ. Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος-επικοινωνία ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25 Ώρες ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, η αντιμετώπιση συγκρούσεων και η ανάδειξη της επικοινωνίας ως μοχλός επαγγελματικής εξέλιξης και βελτίωσης του εργασιακού κλίματος. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ενήλικες που επιθυμούν: να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία να βελτιώσουν τη θέσης τους στο χώρο εργασίας. 3. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Σκοπός του Προγράμματος Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, διάρκειας 125 ωρών (5 ενότητες των 25 ωρών) είναι η εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (αντιμετώπιση πυρκαγιών, σεισμών, πλημμύρων, ασύμμετρων απειλών, τεχνολογικών ατυχημάτων κ.α.) μέσω εφαρμογής σειράς αλληλένδετων καινοτόμων δράσεων και κυρίως η ανάπτυξη εθελοντικής συνείδησης των ενηλίκων πολιτών της χώρας. Το πρόγραμμα απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό και δεν αφορά ομάδες επαγγελματιών και εξειδικευμένα στελέχη του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επιβίωσης των πολιτών και στην ενθάρρυνση δράσεων αυτοπροστασίας και προστασίας των άλλων, κατά την διάρκεια της καθημερινής ζωής από κινδύνους που προκύπτουν στο άμεσο περιβάλλον τους. 17

18 Το πρόγραμμα επίσης προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών ικανών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην ικανοποίηση των αναγκών που αναδεικνύονται από την επικινδυνότητα και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνικών δομών. Περιεχόμενο προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης στην διαχείριση κίνδυνων και κρίσεων και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος / Λήψη απόφασης Διαχείριση πληροφορίας - Διαχείριση πανικού Λειτουργία σε ομάδες) Πυρκαγιές - Πλημμύρες Σεισμοί Διασώσεις Πρώτες Βοήθειες - Διαχείριση Καταυλισμών Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων. Ασύμμετρες Απειλές Επιδημίες Θεματολογία ανά εκπαιδευτική ενότητα α. Γνωσιακές Παράμετροι ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25 Ώρες ΒΑΣΙΚΟΙ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα διαχείρισης ΣΤΟΧΟΙ κινδύνων και κρίσεων, λήψης απόφασης, διαχείρισης πληροφοριών, ομαδικής επικοινωνίας καθώς και διαχείρισης κινδύνων, κρίσεων, καταστροφών και πανικού. β. Σεισμοί ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 25 Ώρες Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα που αφορούν τους σεισμούς, όπως μέτρα αυτοπροστασίας, αξιολόγηση των χώρων 18

19 καταφυγής, διαδικασίες διάσωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των παρεχόμενων γνώσεων. γ. Πρώτες βοήθειες ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 25 Ώρες Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα πρώτων βοηθειών, όπως εγκαύματα, δηλητηριάσεις, επιδημίες και γενικότερα ενημέρωση για τους τρόπους παροχής βοήθειας σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά. δ. Πυρκαγιές ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25 Ώρες ΒΑΣΙΚΟΙ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα πυρκαγιών, ΣΤΟΧΟΙ όπως μέσα καταστολής, μέθοδοι αντιμετώπισης, καθήκοντα εθελοντών, διαδικασία διάσωσης μέσα από τη διενέργεια ασκήσεων. ε. Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων-οργάνωση και διαχείριση καταυλισμών ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25 Ώρες ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η οργάνωση και λειτουργία εθελοντικών ομάδων σε καταστάσεις κρίσεων και εκτάκτων αναγκών καθώς και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και πανικού 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ: Πτυχιούχοι: 1. Οικονομικών Επιστημών 2. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι στους παρακάτω νομούς: ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΒΟΙΩΤΙΑ (ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ)-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΡΓΟΣ)- ΦΩΚΙΔΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) -ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ-) ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 3. Κοινωνιολογίας Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι στους παρακάτω νομούς: ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ) ΦΩΚΙΔΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΒΡΟΥ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΚΙΛΚΙΣ (ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΧΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 20

21 4. Ψυχολογίας 5. Κοινωνικής εργασίας Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι στους παρακάτω νομούς: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΡΓΟΣ)_ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ) ΦΩΚΙΔΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΙΑΝΙΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ) ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΒΡΟΥ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΙΛΚΙΣ (ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΧΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΝΙΑ) - ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 6. Ιατρικής 7. Νοσηλευτικής Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι στους παρακάτω νομούς: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) )_ΦΩΚΙΔΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ-ΠΑΙΑΝΙΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ) ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΒΡΟΥ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΩΜΗ-ΠΟΛΙΧΝΗ) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΡΓΟΣ) ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΧΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 21

22 8. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 9. Πολιτικών Μηχανικών 10. Γεωλογίας 11. Γεωλογίας & Περιβάλλοντος Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι στους παρακάτω νομούς: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ) ΦΩΚΙΔΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΕΓΑΡΑ-ΠΑΙΑΝΙΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ)) - ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΒΡΟΥ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΣΕΡΡΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΩΜΗ-ΠΟΛΙΧΝΗ) ΗΜΑΘΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ) ΚΙΛΚΙΣ (ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΡΓΟΣ) ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΧΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 12. Πυροσβεστικής Ακαδημίας 13. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 14. Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι στους παρακάτω νομούς: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ) ΦΩΚΙΔΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΕΓΑΡΑ-ΠΑΙΑΝΙΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΒΡΟΥ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) 22

23 ΣΕΡΡΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΩΜΗ-ΠΟΛΙΧΝΗ) ΗΜΑΘΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ) ΚΙΛΚΙΣ (ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΡΓΟΣ) ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΧΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 6958 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα : 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 19363 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ και (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.4.6. Π.. 47/2006... 8

1.4.6. Π.. 47/2006... 8 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Πληροφορίες : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα, 04/08/2011 Αρ. Πρωτ: 19391 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε ΑΡΤΑΣ, Σ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σ Ε ΠΥΡΓΟΥ, Σ Ε ΠΑΤΡΑΣ Σ Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Σ Ε ΣΠΑΡΤΗΣ, Σ Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Σ Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Σ Ε ΑΡΤΑΣ, Σ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σ Ε ΠΥΡΓΟΥ, Σ Ε ΠΑΤΡΑΣ Σ Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Σ Ε ΣΠΑΡΤΗΣ, Σ Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Σ Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 ΜΟΝΑΔΑ Δ ---- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ. ΕΠ. Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. Κ α λ ε ί

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. Κ α λ ε ί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: A3 Τ.Θ. 77117/171510

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131314541 - Fax: 2131314531

ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131314541 - Fax: 2131314531 Αθήνα, 05/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα