Σε εξέλιξη νοµοθετική παρέµβαση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε εξέλιξη νοµοθετική παρέµβαση."

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Οι προοπτικές του ΕΣΦΑ στο νέο περιβάλλον της αγοράς φυσικού αερίου 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» ΙΕΝΕ, Αθήνα Οκτ Γεώργιος Παπαρσένος ιευθύνων Σύµβουλος

2 Περιεχόµενα Ο ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ Α.Ε.) Το Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πλαίσιο Εξέλιξηκαι λειτουργία αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια Επενδυτικό Πρόγραµµα ΕΣΦΑ Προοπτικές του ΕΣΦΑ στο νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Ενεργειακών Υποδοµών

3 Ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ Α.Ε.)

4 Ποιος είναι ο ΕΣΦΑ Νοµικός ιαχωρισµός βάσει του Νόµου 3428/2005 ιαχωρίστηκαν οι ραστηριότητες Μεταφοράς από τις ραστηριότητες Εµπορίας Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ ηµιουργήθηκε ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ) ως νέα νοµική οντότητα ιαχωρίστηκε στις δύο εταιρίες τόσο το ανθρώπινο δυναµικό όσο και περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις κλπ. Ίδρυση του ΕΣΦΑ Α.Ε. στις 31 Μαρτίου 2007, µε κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Ο ΕΣΦΑ είναι ο ιδιοκτήτης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) Ιδιοκτησιακό Μοντέλο θα καθορισθεί στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης (ITO ή OU). Μέχρι την ιδιωτικοποίηση θα εφαρµοσθεί το µοντέλο ITO. Σε εξέλιξη νοµοθετική παρέµβαση. ιάθεση µετοχών του ηµοσίου µέχρι και 31 %.

5 Αποστολή του ΕΣΦΑ Η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου προκειµένου να είναι οικονοµικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωµένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονοµικά αποδοτικό - Στο πλαίσιο των διατάξεων και των πράξεων του αντίστοιχου νοµοθετικού πλαισίου - Εξυπηρετώντας το δηµόσιο συµφέρον - Τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αµεροληψίας και της µη διάκρισης των Χρηστών και των Πελατών - Προάγοντας τον ελεύθερο ανταγωνισµό στην αγορά Φυσικού Αερίου

6 Οικονοµικά Αποτελέσµατα , Εκτιµήσεις Επιχ. Σχεδίου , Οκτ.12 Σε εκατ. ευρώ εκ εκ εκ εκ εκ Αποτελέσµατα µετά φόρων χρήσεως Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοοικονοµικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) 22,5 34,8 86,1 102,6 105,8 83,7 101,8 155,7 180,1 182,4 Καθαρή Θέση ΕΣΦΑ 689,1 716,4 791, , ,3 Συνολικό Ενεργητικό ΕΣΦΑ , ,4 ιαθέσιµα 32,2 59,8 57,1 124,5 243,4 [( ανειακή Επιβάρυνση)/(Ίδια Κεφάλαια Εταιρείας + ανειακή Επιβάρυνση)] (%) * Μέγιστη τιµή 24,9 % (2013) 31,1 30,3 26,0 16,3* 10,5

7 Βασικά κείµενα πολιτικής του ΕΣΦΑ Η στρατηγική του ΕΣΦΑ για την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ έχει αποτυπωθεί στην Μελέτη Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για τη δεκαετία Η υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την πενταετία έχει αποτυπωθεί στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ , το οποίο έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ για έγκριση µετά από δηµόσια διαβούλευση. Ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η περαιτέρω εξειδίκευση του Επενδυτικού Προγράµµατος του ΕΣΦΑ αλλά της γενικότερης πολιτικής και λειτουργίας του έχει αποτυπωθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΣΦΑ για την δεκαετία Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΣΦΑ εξειδικεύεται περαιτέρω µε τον Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και τον Ετήσιο Προϋπολογισµό του ΕΣΦΑ.

8 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

9 Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου

10 Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Το ΕΣΜΦΑ περιλαµβάνει - Τον κεντρικό αγωγόςυψηλής πίεσης (70bar)µήκους 512χλµ - Τους κλάδους υψηλής πίεσης (70 bar)συνολικού µήκους 717 χλµ και - Τις υπέργειες εγκαταστάσεις, αποτελούµενες από: 5 Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης 44 Σταθµούς Μέτρησης και Ρύθµισης Μεγάλο αριθµό Βανοστασίων & Ξεστροπαγίδων Σύστηµα τηλε-εποπτείας / τηλεχειρισµού

11 Σηµεία εισόδου του Ελληνικού Συστήµατος Σιδηρόκαστρο : Nm 3 /h Κήποι: Νm 3 /h Αγία τριάδα : Nm 3 /h

12 12 ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2011 Σηµείο Εισόδου Τεχνική υναµικότητα (Nm3/d) Ποσότητα Φ.Α. που παραδόθηκε (bcm/yr) Πραγµατικόςσυντελεστής φορτίου/συντελεστής χρησιµοποίησης µε αναφορά στην τεχνική δυναµικότητα Ελληνο/Βουλγαρικά Σύνορα ,656 0,75 Ελληνο/Τουρκικά Σύνορα ,668 0,67 Αγία Τριάδα (Τερµατικός Σταθµός ΥΦΑ) ,155 0,25 Σύνολο ,479 0,49 Αιχµή ζήτησης Συνολικός συντελεστής φορτίου µε αναφορά στη αιχµή ζήτησης 0,67 Σηµ: Nm3 αναφέρεται σε 0oC και 1 atm

13 Τερµατικός Σταθµός ΥΦΑ Μέγιστη υναµικότητα 2011 Εκφόρτωσης (m3 LNG/h) Αποθήκευσης (m3 LNG) Αεριοποίησης (m3 LNG/h) (5,1 bcma) Πλοίου ΥΦΑ (m3 LNG) Μονάδας Συµπαραγωγής (MW) 13 Προβλήµατα αξιοπιστίας στον εφοδιασµό της ελληνικής αγοράς Φ.Α. µέσω αγωγών το 2009 και Ο ρόλος του Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑτης Ρεβυθούσας ήταν καθοριστικός στην αντιµετώπιση κρίσεων εφοδιασµού µε φυσικό αέριο στις χώρες της ΝΑΕ και στις δύο χρονικές περιόδους.

14 Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πλαίσιο 14

15 Εξέλιξη της αγοράς φυσικού αερίου Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου στο επίπεδο των 636 bcma το 2035 και αντίστοιχη µείωση της εγχώριας παραγωγής σε επίπεδο 100 bcma Αύξηση της ετήσιας παγκόσµιας παραγωγής ΥΦΑ, στο επίπεδο των 540 bcma το 2020, µε τέσσερις νέες µονάδες υγροποίησης (3 στην Αυστραλία και 1 στην Ινδονησία)

16 16 Η Ενεργειακή πολιτική στην Ε.Ε. επηρεάζεται έντονα από την Περιβαλλοντική πολιτική Μακροπρόθεσµη λύση για τις σεισµογενείς περιοχές (π.χ. Βαλκάνια): ΑΠΕ + Εξοικονόµηση Ενέργειας + Φυσικό Αέριο Το φυσικό αέριο είναι αναγκαίο, δεδοµένου ότι η παραγωγή από ΑΠΕ είναι από τη φύση της διακοπτόµενη Οι Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση φυσικού αερίου θα λειτουργούν πιο συχνά µε στόχο την αντιµετώπιση των αιχµών ζήτησης Το κόστος της ενέργειας θα αυξηθεί

17 17 Ο ανταγωνισµός στον τοµέα του φυσικού αερίου µέσω αγωγών και ΥΦΑ είναι ζωτικής σηµασίας για τη σταθεροποίηση των τιµών. Ο ρόλος των τερµατικών σταθµών ΥΦΑ έχει αναγνωριστεί Η ασφάλεια του εφοδιασµού της αγοράς φυσικού αερίου είναι επίσης ζωτικής σηµασίας, καθώς από αυτήν εξαρτάται και η ασφάλεια του εφοδιασµού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρόλος των αποθηκών φυσικού αερίου και των τερµατικών σταθµών ΥΦΑ είναι σηµαντικός Η µετάβαση στο νέο Σύστηµα Ενέργειας απαιτεί (α) µεγάλες επενδύσεις σε ίκτυα Ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού αερίου και (β) διαλειτουργικότητα των δικτύων των κρατών µελών. Ο ρόλος του κράτους / E.Ε. είναι ζωτικής σηµασίας: για τη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, την οικονοµική στήριξη των επενδύσεων σε υποδοµές, οικονοµική ενίσχυση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, την ασφάλεια των βασικών ρυθµιστικών αρχών Ευρωπαϊκό Πακέτο Ενεργειακών Υποδοµών

18 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

19 19 Ιστορικά δεδοµένα Ζήτησης Φυσικού Αερίου (εκατ.nm3 / ετος) 4591 PP Other Clients Existing EPAs % % % 23.0% % 4.0% % % 11.4% % 20.7% 19.5% 19.7% 20.1% % 18.6% 12.2% 12.6% 14.2% 15.8% 71.6% 73.6% % 21.4% 61.8% 18.8% 18.5% 62.7% 16.8% 66.1% % 28.9% 75.5% 76.1% 74.6% 72.9% 72.0% 67.9% 36.7% 70.2% 61.7%

20 Οι υπάρχοντες και οι υπό κατασκευή σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση φυσικού αερίου για τα επόµενα χρόνια εγγυώνται την αύξηση της ζήτησης στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση φ.α που συνδέονται µε το ΕΣΦΑ Σταθµός Τεχνολογία Εγκατεστηµένη Ισχύς (MW) Ιδιοκτήτης Komotini CC 495,0 PPC Lavrio III CC 180,0 PPC Lavrio IV CC 560,0 PPC Lavrio V CC 385,3 PPC Ag.Georgios VIII Συµβατική 160,0 PPC Ag.Georgios IX Συµβατική 200,0 PPC ELPEDISON POWER I CC 390,0 ELPEDISON POWER ELPEDISON POWER II CC 421,6 ELPEDISON POWER ALOUMINION CHP 334,0 ALOUMINION S.A. IRON I OC 147,8 IRON THERMOELECTRIKI IRON II CC 435,0 IRON THERMOELECTRIKI PROTERGIA CC 430,1 PROTERGIA S.A. CORINTHOS POWER CC 436,6 CORINTHOS POWER ΣΥΝΟΛΟ 4.575,4 PPC: 43,2% IPPs: 56,8%

21 Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση φ.α που αναµένεται να συνδεθούν µε το ΕΣΦΑ Σταθµός Τεχνολογία Εγκατεστηµένη Ισχύς (MW) Ιδιοκτήτης ALIVERI CC 400 PPC MEGALOPOLI CC 850 PPC ΣΥΝΟΛΟ 1250

22 22 Ιστορικά δεδοµένα για την παροχή Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Αγορά (εκατ.nm3/έτος) 4571 Pipe Gas LNG % % 23.5% % % 18.5% 23.4% 29.7% % 26.4% 24.9% 22.7% % 100% 75.4% 73.6% 75.1% 77.3% 82.5% 84.2% 81.5% 76.8% 76.5% 76.6% 70.3% 74.3%

23 Εξέλιξη αγοράς φυσικού αερίου Για την περίοδο , µοναδικός προµηθευτής του ΕΣΦΑ ήταν η εταιρεία ΕΠΑ Α.Ε. Με τις τρεις µακροχρόνιες συµβάσεις προµήθειας που έχει συνάψει, (Ρωσία, Αλγερία, Τουρκία) τροφοδοτεί το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς από την πρώτη µέρα λειτουργίας του. ΤονΜάιοτου 2010,µετάτηνθέσησεισχύτουΚώδικα ιαχείρισηςτουεσφα,το πρώτο ιδιωτικό φορτίο ΥΦΑ νέου Χρήστη εκφορτώθηκε στον τερµατικό σταθµό της Ρεβυθούσας. Έκτοτε έχουν ενεργοποιηθεί ήδη νέοι Χρήστες στην Ελληνική αγορά που χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας για την αεριοποίηση ποσοτήτων ΥΦΑ και το ΕΣΜΦΑ για την τροφοδότηση των Εγκαταστάσεών τους.

24 Ανταπόκριση της αγοράς: το µερίδιο των φορτίων ΥΦΑ 2009, 1 User User , 3 Users User 1 (DEPA) User , 6 Users User 2 User 1

25 Ανταπόκριση της Αγοράς: Ανταγωνισµός 15% απώλεια του µεριδίου αγοράς του παλαιού µονοπωλιακού φορέα Πτώση της µέσης τιµής του φυσικού αερίου, όπως αποδείχθηκε από τις προσφορές στην χονδρεµπορική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας 45% αύξηση του ποσοστού χρησιµοποίησης του τερµατικού σταθµού ΥΦΑ ιαφοροποίηση των πηγών ΥΦΑ Πρώτες (διµερείς) εµπορικές συµφωνίες µεταξύ των επιλεγόντων πελατών, µέσω της µεταπώλησης του φυσικού αερίου Η εµφάνιση νέων παικτών µε µακροπρόθεσµη προοπτική...

26

27

28 Εκτιµήσεις για ποσότητες πώλησης Φ.Α. (bcm/έτος) 28

29 29 Επισκόπηση Ζήτησης Φυσικού Αερίου στην περιοχή των Βαλκανίων (1 in 2 conditions) FYROM Serbia and Montenegro bcm/y Romania Croatia 10 Bulgaria 5 Greece SOURCE: SOUTHERN CORRIDOR GRIP, APRIL 2012

30 Λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Ο ΕΣΦΑ, παρέχει σε Χρήστες υπηρεσίες Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ υπό συγκεκριµένους όρους και τιµολόγια που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Τα τιµολόγια µεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ προσδιορίζονται στην υπουργική απόφαση 4955/2006 όπως αυτή ισχύει και µετά την τελευταία αναθεώρησή της (αριθµ. 1/Α/1110/9860/ απόφαση του υφυπουργού ΠΕΚΑ) µε την οποία ορίσθηκαν τα τιµολόγια βραχυχρόνιας χρήσης του ΕΣΦΑ, βάσει των προβλεποµένων στον Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ. Τα τιµολόγια πρόσβασης στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι ταχυδροµικού τύπου, ενώ ήδη η ΡΑΕ υιοθέτησε την πρόταση του ΕΣΦΑ για νέα µεθοδολογία υπολογισµού των τιµολογίων, τύπου «εισόδου εξόδου», λαµβάνοντας υπ όψιν τις απαιτήσεις του τρίτου πακέτου οδηγιών της ΕΕ για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς Φυσικού Αερίου καθώς και τις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς.

31 Λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Ο ΕΣΦΑ, στο πλαίσιο των οριζοµένων στον Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ, έχει προβεί κατά το 2010, 2011 και 2012 σε σηµαντικές ενέργειες, µε στόχο την διασφάλιση ισότιµης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης των Χρηστών στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου. Ωστόσο προκειµένου να υπάρξει περαιτέρω εµβάθυνση της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου αποµένει ακόµη να γίνουν ορισµένα επιπρόσθετα βήµατα, τόσο από το ΕΣΦΑ όσο και από άλλους φορείς της εγχώριας αγοράς ενέργειας.

32 Ο Νόµος 4001/2011 Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αύξηση των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ στην αγορά Φ.Α. Μετατόπιση σηµασίας από κατασταλτική σε προληπτική παρέµβαση της ΡΑΕ. Αυστηροποίηση των όρων παραγωγής έργων Ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας στην πρόσβαση τρίτων στο ΕΣΦΑ Μεγαλύτερη ευελιξία του ΕΣΦΑ µε τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, ως εταιρείας, αλλά και για την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ µε δηµιουργία θυγατρικών του για ανάπτυξη τµηµάτων του ΕΣΦΑ, όπου µπορεί να κατέχει µέχρι 51 % Σαφέστερος ορισµός του ΕΣΦΑ. Ο σταθµός ΥΦΑ για προσωρινή αποθήκευση.τα έργα του ΕΣΦΑ, κοινής ωφέλειας και εθνικής σηµασίας. Αποσαφήνιση του τρόπου αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας υπόγειων αποθηκευτικών χώρων Φ.Α. ιασφάλιση του δηµόσιου ελέγχου επί του ΕΣΦΑ και του ΕΣΦΑ.

33 Βελτίωση του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ µε την 1η τροποποίηση του / Εισαγωγή διαδικασίας δέσµευσης µελλοντικής δυναµικότητας στην περίπτωση νέων χρηστών µεταφοράς στο ΕΣΦΑ (έργα ανάπτυξης, διασύνδεσης, κλπ) -Εισαγωγή της διαδικασίας διάθεσης δυναµικότητας στη δευτερογενή αγορά µε εκχώρηση ή µε µίσθωση µε σκοπό τη διάθεση της µη χρησιµοποιούµενης δυναµικότητας των Χρηστών προς αποφυγή συµβατικής συµφόρησης -Αυστηρότερη µεθοδολογία για την διάθεση του αποθηκευτικού χώρου της Ρεβυθούσας στους Χρήστες και τη διαχείρισή του µε σκοπό την βελτιστοποίηση της χρήσης του σταθµού. - Εισαγωγή αυστηρότερων ορίων, για τους Χρήστες οι οποίοι βρίσκονται σε αρνητική έλλειψη εξισορρόπησης φορτίου, τα οποία σχετίζονται µε το επίπεδο της τελευταίας, ώστε να αποτρέπεται η τυχόν καταχρηστική διάθεση του αερίου εξισορρόπησης εις βάρος άλλων Χρηστών. - Εισαγωγή ενοποιηµένης µεθοδολογίας κατανοµών δυναµικότητας µεταφοράς για εικονικές διεργασίες (εικονική ανάστροφη ροή, µεταπώληση)

34 Άλλες πρόσφατες ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου Αναβάθµιση ιστοσελίδας ΕΣΦΑ. Στο πλαίσιο παροχής επαρκούς πληροφόρησης σε Χρήστες ή Τρίτους, µε στόχο την ισότιµη και διαφανή χρήση του ΕΣΦΑ, έλαβε χώρα σηµαντική αναβάθµιση της ιστοσελίδας του ιαχειριστή, στην οποία παρέχονται πλέον λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος, οι οποίες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ και του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1775/2005.

35 Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου 1. Αύξηση της δυναµικότητας στα Σηµεία Εισόδου αγωγών. Η ολοκλήρωση της κατασκευής και θέση σε λειτουργία του σταθµού συµπίεσης στη Νέα Μεσήµβρια, τους προσεχείς µήνες, πρόκειται να οδηγήσει σε αύξηση της τεχνικής δυναµικότητας των Σηµείων Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και «Κήποι» παρέχοντας τη δυνατότητα και σε άλλους Χρήστες, πλην της ΕΠΑ, να εισάγουν στην χώρα αέριο αγωγού, εφόσον εξασφαλίσουν φυσικά τις ανάλογες ποσότητες αλλά και τη δυναµικότητα που απαιτείται στα ανάντη συστήµατα. Κατά το τρόπον αυτόν οι Χρήστες θα αποκτήσουν την δυνατότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου προµήθειας Φ.Α. Σηµειώνεται ότι στην παρούσα φάση, σε Χρήστες πλην ΕΠΑ, παρέχεται ουσιαστικά η δυνατότητα εισαγωγής Φ.Α. µόνον µέσω του Σηµείου Εισόδου «Αγία Τριάδα» (ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε). 2. Ανάστροφη Ροή στα Σηµεία Εισόδου Αγωγών. Ο ΕΣΦΑ έχει υποβάλει την πρότασή του στη ΡΑΕ για τη συµπλήρωση του ρυθµιστικού πλαισίου προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα σε Χρήστες του ΕΣΦΑ να εξάγουν ποσότητες Φυσικού Αερίου προς τα ανάντη συστήµατα αγωγών (Βουλγαρίας και Τουρκίας) υπό πραγµατική ή εικονική ροή. Για το λόγο αυτόν έχει ξεκινήσει σειρά επαφών µε τους ιαχειριστές των συστηµάτων αυτών µε στόχο η ανάπτυξη του πλαισίου πρόσβασης των Χρηστών τόσο στα συστήµατα αυτά όσο και στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου να γίνει κατά τρόπον συµβατό.

36 Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου 3. Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε διακοπτόµενη βάση. Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της δυναµικότητας του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου και την παροχή νέων ευέλικτων υπηρεσιώνσεχρήστες,ο ΕΣΦΑέχειυποβάλειτηνπρότασήτουστηΡΑΕγιατηνπαροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε διακοπτόµενη βάση, τη διάθεση δηλαδή δυναµικότητας του συστήµατος σε Χρήστες υπό την αίρεση διακοπής. Για το σκοπό αυτόν αναπτύχθηκαν και υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ σχετικές προσαρµογές του κειµένου του Κώδικα ιαχείρισης, µε το ύψος των τιµολογίων να διαµορφώνεται ανάλογα µε την πιθανότητα διακοπής. 4. Ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς Φυσικού Αερίου. Προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη ρευστότητα στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου, η οποία αναµένεται να οδηγήσει στην αποτελεσµατικότερη διακίνηση ποσοτήτων Φ.Α. στο δίκτυο και κατ επέκταση σε µείωση των τιµών κρίνεται σκόπιµη η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς Φ.Α., µέσω της δηµιουργίας ενός κόµβου διαπραγµάτευσης (hub) όπου οι Χρήστες θα δύνανται να πωλούν και να αγοράζουν ποσότητες Φ.Α. ακόµα και κατά τη διάρκεια της Ηµέρας.

37 Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου 5. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. Με στόχο την διαφανή και αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου προγραµµατίζεται η εγκατάσταση ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος αποτελούµενου από: α) το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα, µέσω του οποίου παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόµενο η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά µε τη λειτουργία και χρήση του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ισότιµη, διαφανής και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, αλλά και η αποτελεσµατική και έγκαιρη παροχή των σχετικών υπηρεσιών πρόσβασης. β) το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών, µέσω του οποίου ο ιαχειριστής θα διαχειρίζεται τη δευτερογενή αγορά Μεταφορικής Ικανότητας του ΕΜΦΑ και υναµικότητας Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ, αλλά και τη δευτερογενή αγορά Φυσικού Αερίου σε επίπεδο Χρηστών ή Πελατών ΕΣΦΑ. Ήδη είναι σε λειτουργία πιλοτικό Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.

38 Βασικές Προτεινόµενες Τροποποιήσεις - Προσθήκες στην 2 η Τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

39 Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου Κανονισµός 994 / Εκτίµηση επικινδυνότητας ως προς την ασφάλεια εφοδιασµού Κ-Μ, ΕΕ - Υποχρεώσεις για προστασία ευάλωτων καταναλωτών - Σχέδια προληπτικής δράσης - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης - ιασφάλιση δυνατότητας αντίστροφης ροής σε διασυνδέσεις µεταξύ Κ-Μ - Επενδύσεις για κάλυψη ζήτησης ακόµη και αν διακοπεί τροφοδοσία σε σηµείο µε τη µεγαλύτερη τεχνική δυναµικότητα Σχέδιο προληπτικής δράσης ΡΑΕ, υπό έκδοση µετά από δηµόσια διαβούλευση Σχέδιο έκτακτης ανάγκης ΕΣΦΑ, υπό έκδοση µετά από δηµόσια διαβούλευση - ιαδικασίες - Επίπεδα έκτακτης ανάγκης (βάσει εκτίµησης ποσοστού διακοπής τροφοδοσίας) - Μηχανισµός συντονισµού εµπλεκοµένων µερών (ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, ΕΣΦΑ, ΕΣΜΗΕ, κλπ)

40 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΦΑ

41 Επενδυτικό Πρόγραµµα ΕΣΦΑ (1) Προκειµένου ο ΕΣΦΑνα ανταποκριθεί (α) στην αυξανόµενη ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα Αυξάνει την µεταφορική ικανότητα του ΕΣΦΑανά την Ελλάδα, εξαπλώνοντάς το παράλληλα σε περισσότερες περιοχές της χώρας Αυξάνει τη δυναµικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στα σηµεία εισόδου στη χώρα, συµπεριλαµβάνοντας αύξηση στην αποθηκευτική ικανότητα και βαθµό αεριοποίησης του σταθµού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα (β) στην αυξανόµενη ανάγκη να µεταφερθούν ποσότητες φυσικού αερίου προς τις γειτονικές χώρες και εν γένει την Ευρωπαϊκή Ένωση - Συµµετέχει στην ανάπτυξη των διασυνδέσεων µε τις γειτονικές χώρες σε αντίστροφη ροή, φυσική ή εικονική - Συµµετέχει σε µεγάλα διεθνή έργα διαµετακόµισης φυσικού αερίου επιδιώκοντας παράλληλα η Ελλάδα να καταστεί κόµβος διανοµής φυσικού αερίου στην Νοτιο-ανατολική Ευρώπη

42 Επενδυτικό Πρόγραµµα ΕΣΦΑ (2) Η αναδιοργάνωση της ιεύθυνσης ραστηριοτήτων ιαχείρισης Έργων διασφαλίζει την έγκαιρη, εντός προϋπολογισµού και ποιοτική υλοποίηση των έργων του ΕΣΦΑ. Στοιχεία της αναδιοργάνωσης αποτελούν: -η εισαγωγή νέας οργανωτικής δοµής τύπου matrixµε ανάληψη της διαχείρισης των επί µέρους έργων από τον ίδιο τον ΕΣΦΑ µε ορισµό υπευθυνοτήτων, περιγραφή θέσεων εργασίας, διαδικασιών και λεπτοµερή περιγραφή εργασιών - η ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος διαχείρισης έργων - η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων µε στοχευµένη εκπαίδευση - η καθηµερινή καταγραφή ανθρωποωρών ανά τύπο εργασίας -η καθιέρωση τεχνικών προδιαγραφών ΕΣΦΑ στις µελέτες και κατασκευές των έργων

43 43 Οικονοµική κατάσταση του ΕΣΦΑσε σχέση µε την υλοποίηση των επενδύσεων Οικονοµική υποστήριξη των κύριων έργων από τα ταµεία συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκριθείσα από τα αρµόδια υπουργεία. ανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ενεργός Συµµετοχή στην Πρωτοβουλία για τις Υποδοµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποδεκτός βαθµός έκθεσης σε δανεισµό (Χρηµατοπιστωτικός δείκτης A2, ICAP Ιούνιος 2012) ιαρκώς βελτιούµενα οικονοµικά αποτελέσµατα και επιδόσεις του ΕΣΦΑ. (Ο ΕΣΦΑ είναι η 11 η µεγαλύτερη σε κερδοφορία ελληνική επιχείρησητο 2011σεόρους EBITDA (17 η το 2010, 27 η το 2009))

44 Επενδυτικό Πρόγραµµα ΕΣΦΑ (3)

45 Επενδυτικό πλάνο

46 Implemented Gas Projects since the establishment of DESFA Completion of NNGS projects started by DEPA 277 million Other NNGS projects since the establishment of DESFA 14 million Σύνολο 291 million NNGS Main Projects under construction High Pressure branch line to Aliveri 72 million (completed) Compression station in Nea Mesimvria (under commissioning) High Pressure Branch to Megalopolis (under construction) 2nd Expansion of Revithoussa receiving terminal (included in the Development PLAN ) (submitted offers evaluation) 59 million 110 million 159 million Σύνολο 400 million

47 2η Αναβάθµιση του Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας Μέγιστη υναµικότητα Εκφόρτωσης(m3 LNG/h) Αποθήκευσης (m3 LNG) Αεριοποίησης (m3 LNG/h) (5,1 bcma) (7,1 bcma) Πλοίου(m3 LNG) Η αναβάθµιση έχει εγκριθεί από το τρέχον Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ιαχειριστή

48 48 Λόγοι για τη δεύτερη αναβάθµιση του Τερµατικού Σταθµού Παραλαβής ΥΦΑ της Ρεβυθούσας Αύξηση Αποθήκευσης: Αύξηση (α) της ασφάλειας του εφοδιασµού, (β) της επιχειρησιακής ευελιξίας (γ) του ανταγωνισµού Αύξηση της µεταφορικής ικανότητας πλοίων: Πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα διαθέσιµα φορτία Αύξηση της αεριοποίησης: Κάλυψη (α) της αιχµής της ζήτησης, (β) των διαταραχών του εφοδιασµού και της υδραυλικής ισορροπίας του ΕΣΦΑ ηµιουργία των προϋποθέσεων για (α) φόρτωση µικρών πλοίων LNG για αποµακρυσµένες περιοχές (β) αύξηση των υπηρεσιών cool down Αξιοποίηση δεύτερου κύµατος τροφοδοσίας παγκόσµιας αγοράς µε ΥΦΑ, όπου αυξάνεται η διαθέσιµη ποσότητα ΥΦΑ κατά 85 bcm από τώρα έως το 2017

49 49 Σχεδιαζόµενα Έργα Έργο South Stream. Λειτουργία της κοινής εταιρείας ΕΣΦΑ - Gazprom, South Stream Hellas Α.Ε., από τον Ιούνιο του Η µελέτη σκοπιµότητας και η προκαταρκτική περιβαλλοντική εξέταση έχουν ολοκληρωθεί για το τµήµα στην Ελλάδα. Η GAZPROM φαίνεται να δίνει χρονική προτεραιότητα για την κατασκευή της βόρειας διαδροµής. Η κατασκευή της νότιας διαδροµής θα αποφασιστεί αργότερα. Ανάπτυξη της υποδοµής του ΕΣΦΑ στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά µε τη µεταφορά του φυσικού αέριου της Κασπίας στην Ευρώπη. Η µελέτη Βασικού Σχεδιασµού του αγωγού Κοµοτηνή - Θεσπρωτία έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του έργου ITGI (Μαρ. 2012). Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Εξέταση έχει εγκριθεί από το αρµόδιο υπουργείο τον εκέµβριο του Μετά την απόφαση της Κοινοπραξίας του Shah Deniz II, ο ΕΣΦΑ βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της συνεργασίας µε τον TAP. Υπόγεια αποθήκη στη Νότια Καβάλα. Ο ΕΣΦΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις για µια πιθανή συµµετοχή ή συνεργασία του µε/στο αδειοδοτούµενο σχήµα. Σύζευξη µε το Σταθµό ΥΦΑ Ρεβυθούσας για τη µείωση των αντίστοιχων τιµολογίων.

50 Σχεδιαζόµενα Κύρια Έργα Ελληνικό Τµήµα του South Stream (Έχει ολοκληρωθεί η µελέτη σκοπιµότητας και προκαταρκτική περιβαλλοντική εξέταση) Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κοµοτηνή-Θεσπρωτία & Σταθµός συµπίεσης στους Κήπους (έχει συµπεριληφθεί στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης 2014) Υπόγεια αποθήκη Νότιας Καβάλας (Η παραχώρηση της υπόγειας δεξαµενής υπό εξέταση) 640 (χερσαίο) (υποθαλάσσιο) εκατ. 1150εκατ εκατ. 400 εκατ.

51 51 Σχεδιαζόµενα Έργα (συν.) ιασύνδεση µε τις γειτονικές χώρες. Συνεργασία µε την οµόλογη εταιρεία της Βουλγαρίας για την ανάπτυξη αντίστροφης ροής µεταξύ Ελλάδας -Βουλγαρίας (Φυσική και Εικονική). Ο Κώδικας ιαχείρισης ΕΣΦΑεπιτρέπει την πλήρη χρήση των εικονικών αντίστροφων ροών (ροές backhaul - swaps). Οι µελέτες σκοπιµότητας και βασικού σχεδιασµού για τις φυσικές αντίστροφες ροές µε τη Βουλγαρική εταιρεία είναι υπό ανάπτυξη. 3 η Αναβάθµιση του Τερµατικού Σταθµού της Ρεβυθούσας. Μέσω µιας λύσης FSU ή FS(R)U. Υποδοµές ΕΣΦΑµε στόχο την εκµετάλλευση της διαθεσιµότητας φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο (Ισραήλ, Κύπρος, άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής). Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, δηλαδή µεταξύ των πηγών φυσικού αερίου στην Ανατολή και αυτών της Βόρειας Αφρικής, στο εγγύς µέλλον, το Ελληνικό σύστηµα θα εξελιχθεί ακόµη περισσότερο σε ένα µεγάλο διάδροµο προς την Ευρώπη για νέες πηγές φυσικού αερίου

52 52 Future Technical Capacities of Gas Entry Points of Greek Gas Network (Nm 3 /d) Entry Point Existing capacities Step 1 After the operation of the CS at N. Messimvria (expected mid. 2012) Step 2 After the 2 nd Upgrade of the LNG Terminal (expected in 2016) Step 3 After installation of CS at Kipi, upgrade of the CS at N. Messimvria and upgrade of the Turkish Network Step 4 After implementation of the transit project(s), upgrade of the CS at Kipi and upgrade of the Turkish Network Greek/Bulgarian Border Greek/Turkish Border Agia Triada (LNG Terminal) TOTAL Note: Nm 3 refers to 0 o C and 1 atm

53 53 ΕΠΑΡΚΕΙΑΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝΦΥΣΙΚΟΥΑΕΡΙΟΥΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ «Η υπάρχουσα υποδοµή και αυτή που προκύπτει µε την τελική επενδυτική απόφαση καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες µεταφορικής ικανότητας (έως το 2020), αλλά δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις µελλοντικές ανάγκες" Πηγή: Southern Corridor GRIP, April 2012

54 54 ΓΙΑΤΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ? Για να αµβλυνθούν οι συνέπειες της ανισορροπίας µεταξύ της παραγωγής αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας και της ζήτησης στην αγορά σε ένα συγκεκριµένο κράτος- µέλος Για να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε ολόκληρη την περιοχή Για να µειωθούν οι µονοπωλιακές συµπεριφορές στον εφοδιασµό φυσικού αερίου σε ένα κράτος µέλος Οφελος για όλα τα διασυνδεδεµένα κράτη

55 Reverse flows : Actual & Virtual (swaps) Gas Interconnections of Greece with Existing Planned Bulgaria Petrich Karperi (3,94 bcma) Komotini Stara Zagora (IGB) (3-5 bcma) IP IP Karperi-Petrich (1 bcma -3,94 bcma) Turkey Karacabey Komotini (1,7 bcma) Albania / Italy Expansion to 11 bcma Komotini-Albania- Brindisi (TAP) (10 20 bcma) or Komotini-Perdika- Brindisi (IGI) (8-12 bcma) with branch to Albania LNG Anyone who wishes to transport gas through the Greek NGTS has to sign a Standard Transportation Agreement with DESFA and become a Shipper.

56 56 Συµπέρασµα Η σύζευξη του αναβαθµισµένου Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ Ρεβυθούσας µε τα έργα διασύνδεσης δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ενός κόµβου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για τη ΝΑ Ευρώπη. Αυτό ενισχύεται από τις δυνατότητες της φυσικής αντίστροφης ή εικονικής αντίστροφης ροής του διασυνδεδεµένου δικτύου.

57 Προοπτικές του ΕΣΦΑ στο νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Ενεργειακών Υποδοµών

58 Ενεργή συµµετοχή στο συλλογικό φορέα των ευρωπαίων διαχειριστών, ENTSOG, που προετοιµάζει τους νέους Κώδικες ιαχείρισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε το 3ο Ενεργειακό πακέτο. Ενεργή συµµετοχή στην Πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις Υποδοµές

59 59 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Για την αντιµετώπιση των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των υποδοµών, λόγω της σηµασίας τους στο µελλοντικό σύστηµα της ενέργειας, η Επιτροπή πρότεινε, τον Οκτώβριο του 2011, ένα νέο σχέδιο κανονισµού για την εφαρµογή των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας («κανονισµός Υποδοµές») Η πρωτοβουλία αυτή καθορίζει έναν περιορισµένο αριθµό διευρωπαϊκών αξόνων προτεραιότητας. Στοχεύει, στη συνέχεια, στην υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων µε: - Εξορθολογισµό των διαδικασιών χορήγησης αδειών - ιευκόλυνση της κανονιστικής παρέµβασης όσον αφορά την ανάκτηση και απόδοση των επενδύσεων - Παροχή της αναγκαίας χρηµατοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο της «ιευκόλυνση της Σύνδεσης της Ευρώπης Connecting Europe Facility".

60 (Πηγή: DG ENER) 60

61 61 ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Έργα φυσικού αερίου: ιαφοροποίηση: να δοθεί προτεραιότητα στη διαφοροποίησητων πηγών, τη διαφοροποίηση τωναντισυµβαλλόµενων και τη διαφοροποίησητων διαδροµών Αύξηση του επιπέδου διασύνδεσης συστηµάτων Μείωση της συγκέντρωσης της αγοράς (Πηγή: DG ENER)

62 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ) ΑΕ Λεωφόρος Μεσογείων ΤΚ , Χαλάνδρι Τηλ: Φαξ: Web:

ιαχωρίστηκαν οι ραστηριότητες Μεταφοράς από τις ραστηριότητες Εµπορίας Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ ηµιουργήθηκε ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος

ιαχωρίστηκαν οι ραστηριότητες Μεταφοράς από τις ραστηριότητες Εµπορίας Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ ηµιουργήθηκε ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος HELLENIC TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR (DESFA) Η σηµασία του ΥΦΑ στη Στρατηγική και προοπτικές του ΕΣΦΑ 16th Annual Roundtable with the Government of Greece Athens, July 2nd- 3rd, 2012 Dr. George Paparsenos,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024 Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013 2022 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

άνεια 32.697.264 52.052.292 98.113.043 114.533.264 άνεια 34.673.276 32.704.348 123.556.107 147.230.528

άνεια 32.697.264 52.052.292 98.113.043 114.533.264 άνεια 34.673.276 32.704.348 123.556.107 147.230.528 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑ Α.Ε II. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ)Α.Ε 1. Γενικά 2. Προµήθεια Αερίου 3. ιαχείριση Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εµπορικών Συναλλαγών 4. Εµπορία Φυσικού Αερίου 5. ιανοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 C(2013) 6700 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

>01. H ΔΕΠΑ µε µια µατιά. H ιστορία της ΔΕΠΑ. Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο όµιλος ΔΕΠΑ. Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ

>01. H ΔΕΠΑ µε µια µατιά. H ιστορία της ΔΕΠΑ. Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο όµιλος ΔΕΠΑ. Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ Εταιρικό Προφίλ H ΔΕΠΑ µε µια µατιά H ιστορία της ΔΕΠΑ Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα Ο όµιλος ΔΕΠΑ Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ Νομοθετικό - ρυθµιστικό πλαίσιο Εµπορική δραστηριότητα ΔΕΠΑ Τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. 1. Εισαγωγή 2. Δομή 3. Οικονομικά αποτελέσματα 4. Διαχείριση κινδύνων II. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)Α.Ε 1. Σημαντικά γεγονότα του 2014 2. Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Με μια ματιά... Ο ΔΕΣΦΑ κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη 2013-2022. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Σελ. 1 από 95 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα. Eτήσιος. Απολογισμός

Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα. Eτήσιος. Απολογισμός Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα Eτήσιος Απολογισμός 2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου 2 20 χρόνια φυσικό αέριο: Σημαντικοί σταθμοί 4 Η ΔΕΠΑ ΣΗΜΕΡΑ 6 Ένας δυναμικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. 1. Εισαγωγή 2. Δομή 3. Οικονομικά αποτελέσματα 4. Διαχείριση κινδύνων II. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)Α.Ε 1. Σημαντικά γεγονότα του 2013 2.

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Εισαγωγή 1 η έκδοση, 08-9-2013 2 η έκδοση, 01-10-2013. Προστέθηκε: (α) στο κεφάλαιο για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αναφορά στο μητρώο αιτήσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου και στο μητρώο αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΠΑ A.E. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-31.12.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΠΑ A.E. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-31.12. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΠΑ A.E. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-31.12.2009 I. OΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. σελ. 4 1. Δομή Ομίλου 2. Οικονομικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα