Αντιπλημμυρική Προστασία και Παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη,19/05/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιπλημμυρική Προστασία και Παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη,19/05/2015"

Transcript

1 Αντιπλημμυρική Προστασία και Παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη,19/05/2015 Real-t-SO Real Time Operational Control Tool of Combined Sewer Overflows at Coastal Cities Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε Πραγματικό Χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις Μαργαρίτης (Μάριος) Βαφειάδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

2 Ταυτότητα του έργου Real-t-SO Το έργο χρηματοδοτείται από την Δράση Εθνικής Εμβέλειας "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς" και τους συμμετέχοντες φορείς. Έχει προϋπολογισμό και διάρκεια 30 μήνες (Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2015). Οι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου είναι: - Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (EΥΑΘ ΑΕ) - Καρτέρης Α. Καρτέρης Μ. ΟΕ (karteco) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του έργου:

3 Παντορροϊκά Δίκτυα Αποχετεύσεως Τα παντορροϊκά δίκτυα αποχετετεύσεως είναι ο πλέον διαδεδομένος τύπος δικτύου ιδιαίτερα σε ιστορικές πόλεις αλλά και σε περιπτώσεις όπου η τοπογραφία, η χωροταξία αλλά και οικονομικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την κατασκευή χωριστικών δικτύων. Όπως και στα χωριστικά δίκτυα, τα λύματα που αποτελούν την κύρια παροχή ξηρού καιρού καταλήγουν σε μια Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

4 Παντορροϊκά Δίκτυα Αποχετεύσεως Σε περιπτώσεις εντόνων βροχοπτώσεων ή λόγω άλλης ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα βλάβες αντλιοστασίων, και εμφράξεις αγωγών, δημιουργούνται άμεσες υπερχειλίσεις προς τον φυσικό αποδέκτη στον οποίο καταλήγουν τα παντορροϊκά δίκτυα. Αυτό είναι αναγκαίο λόγω των σημαντικών παροχών και της μεγάλης αραιώσεως των λυμάτων που συνήθως δεν μπορεί να δεχθεί μια ΕΕΛ. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα με τις υπερχειλίσεις είναι και οι περιπτώσεις εισροών υδάτων, ειδικά θαλασσινού νερού, στα δίκτυα αποχέτευσης λόγω αυξημένης στάθμης της θάλασσας ή του υδροφόρου ορίζοντα στις παράκτιες περιοχές. Η αυξημένη αγωγιμότητα των ακαθάρτων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των ΕΕΛ και την επαναχρησιμοποίηση των εκροών τους

5 Αναγκαιότητα των Υπερχειλίσεων Οι εκροές στους υδάτινους αποδέκτες μέσω των υπερχειλίσεων μπορεί να επηρεάσουν τον αποδέκτη και την καλή οικολογική του κατάσταση (good ecological status - Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 60/2000). Παράλληλα μπορεί να παρουσιαστούν αποκλίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις και άλλων Περιβαλλοντικών Οδηγιών όπως για τα Νερά κολύμβησης, την ποιότητα για την αλιεία οστρακοειδών, κλπ. Τα προβλήματα αυτά παρουσιάζονται στην διάρκεια εντόνων βροχοπτώσεων ή και τεχνικών βλαβών στα δίκτυα αποχέτευσης. Υπάρχουν διάφορες λύσεις, όπως οι δεξαμενές προσωρινής αποθηκεύσεως, αλλά οι λύσεις αυτές δεν είναι οικονομικά συμφέρουσες και είναι συχνά μη εφικτές, από τεχνικής απόψεως.

6 Σήμερα στην Ελλάδα Οι εταιρίες αποχέτευσης δεν έχουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την άμεση αντίδραση του προσωπικού σε περίπτωση απρόβλεπτης υπερχείλισης αλλά και ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας λόγω καιρικών συνθηκών. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται παραδοσιακά με εξαιρετικά δαπανηρά τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εφικτά λόγω χωροταξικών και τοπογραφικών συνθηκών

7 Σκοπός του έργου To Real t SO έχει σκοπό να βοηθήσει στα ακόλουθα: 1) Προστασία της ποιότητας του αποδέκτη (Θερμαϊκού) από φαινόμενα υπερχειλίσεων και της ΕΕΛΘ από την εισροή θαλασσινού νερού. 2) Μείωση των εξόδων συντήρησης και επενδύσεων για εξοπλισμού για την λειτουργία του Δικτύου Αποχετεύσεως. αγορά νέου 3) Απόκτηση εμπειρίας στην Συνεργασία με άλλους φορείς για την επιτυχία των πιο πάνω στόχων

8 Στόχοι του έργου Η ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο, η ενημέρωση, η πρόβλεψη, η προειδοποίηση και ο έλεγχος των υπερχειλίσεως προς την θάλασσα, σε παντορροϊκά συστήματα αποχέτευσης παρακτίων πόλεων, αλλά και των τυχόν εισροών από την θάλασσα προς το δίκτυο. Μια πιλοτική εφαρμογή που περιλαμβάνει: 1.Δίκτυο αυτομάτων τηλεμετρικών μετεωρολογικών και σταθμημετρικών σταθμών 2.Κέντρο ελέγχου με λογισμικό λογικής ευφυών πρακτόρων, που συγκεντρώνει, αναλύει και αξιολογεί τις πληροφορίες από το τηλεμετρικό δίκτυο και πληροφορεί σε πραγματικό χρόνο την ΕΥΑΘ Α.Ε., για την κατάσταση και λειτουργία του δικτύου. 3.Ένα σύστημα αυτοματοποιημένων θυροφραγμάτων σε κατάλληλα φρεάτια του δικτύου, που ελέγχεται και ενεργοποιείται από το κέντρο ελέγχου, για την αυτόματη, βέλτιστη διαχείριση του δικτύου και τον έλεγχο των εκάστοτε δυσμενών καταστάσεων.

9 Δομή έργου Τίτλος Ενότητας Εργασίας Παραδοτέα 1.1. Λογότυπο προγράμματος και ιστοσελίδα 1. Διάχυση των αποτελεσμάτων (karteco) 1.2. Έντυπα διάχυσης της πληροφορίας & Ενέργειες προώθησης 1.3. Δείκτες και σχέδιο εκμετάλλευσης 1.4. Οδηγίες για εταιρείες αποχέτευσης 2. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μελέτη (ΑΠΘ) 2.1. Στάθμη θάλασσας, υδραυλικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 2.2. Σχεδιασμός παρεμβάσεων στις υδραυλικές κατασκευές 3. Ανάπτυξη ευφυούς πολυπρακτορικού Συστήματος (ΔΠΘ) 4. Πρωτόκολλα Ενεργειών και Υδραυλική Μοντελοποίηση (ΑΠΘ) 5. Σύστημα συλλογής δεδομένων (ΑΠΘ) 3.1. Σύστημα Πολυπρακτόρων 4.1. Πρωτόκολλα Λογικής Πρακτόρων 4.2. Υδραυλική Μοντελοποίηση 5.1. Σχεδιασμός και προδιαγραφές συστήματος συλλογής δεδομένων 6. Αυτόματος Μηχανολογικός Εξοπλισμός (ΕΥΑΘ) 6.1. Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος 7. Εφαρμογή και πιλοτικός έλεγχος σε παραλιακή 7.1. Πιλοτικό σύστημα (λογισμικό και εξοπλισμός) πόλη (ΔΠΘ) 7.2. Αναφορά Αξιολόγησης

10 Πιλοτικά σημεία εγκατάστασης

11 Συλλογή δεδομένων 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Μετεωρολογικός σταθμός ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ Αισθητήρες στάθμης σε αγωγούς ΛΙΜΑΝΙ Αισθητήρες στάθμης σε αγωγούς ΙΝΤΕΡΝΙ Μετεωρολογικός σταθμός Κέντρο Ελέγχου ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (ΙΟΘ) Αισθητήρες στάθμης σε αγωγούς

12 Μοντέλο θάλασσας/υδρολογικό μοντέλο

13 Υδραυλικό μοντέλο

14 Επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας Α/Α Στάθμη στο φρεάτιο Θέση θυροφράγματος Στάθμη θάλασσας Βροχή Κατάσταση Ενέργεια Σήμα 1 Χαμηλή Κλειστό Αδιάφορη Όχι Κανονική λετουργία, λύματα Καμία 2 Ανερχόμενη Κλειστό Αδιάφορη Όχι Αύξηση λυμάτων ή απόφραξη Ειδοποίηση 3 ανερχόμενη-υψηλή Κλειστό Αδιάφορη Όχι Απόφραξη Συναγερμός 4 σταθερή-υψηλή Κλειστό Αδιάφορη Όχι Μερική απόφραξη -> Συναγερμός Συναγερμός 5 Ανερχόμενη Κλειστό Αδιάφορη Ναι Συγκέντρωση ομβρίων Ειδοποίηση 6 7xQmin Κλειστό-ανοίγει Αδιάφορη Ναι Άνοιγμα θυροφράγματος -> Ειδοποίηση 7 >7xQmin Κλειστό Αδιάφορη Ναι Αποτυχία ανοίγματος θυροφράγματος Συναγερμός 8 > Μέγιστη στάθμη ασφαλείας Ανοικτό Αδιάφορη Αδιάφορη Προσπάθεια να ανοίξει το θυρόφραγμα Συναγερμός 9 > Μέγιστη στάθμη ασφαλείας Κλειστό Αδιάφορη Αδιάφορη Κίνδυνος ανεξέλεγκτων υπερχειλίσεων Συναγερμός 10 Χαμηλή Κλειστό Χαμηλή Όχι Έλεγχος θυροφράγματος [άνοιγμα/κλείσιμο] Ειδοποίηση 11 Υψηλή-κατερχόμενη Ανοικτό Άγνωστη Αδιάφορη Προετοιμασία για κλείσιμο Ειδοποίηση 12 Μέση-κατερχόμενη Ανοικτό Άγνωστη Αδιάφορη Κλείσιμο όταν η στάθμη πέσει κάτω από τα 6xQmin Ειδοποίηση 1 >7xQmin Ανοικτό Άγνωστη Ναι Κλείσιμο πλευρικού θυροφράγματος όταν η στάθμη υπερβεί τα 7xQmin Ειδοποίηση 2 <7xQmin Ανοικτό Άγνωστη Ναι Άνοιγμα πλευρικού θυροφράγματος Ειδοποίηση

15 Έλεγχος και καταγραφή λειτουργίας Α/Α Στοιχείο Σύμβολο Στοιχείο (Αγγλικά) Τύπος Δεδομένων Χρονικό βήμα Υπολογισμός ΛΙΜΑΝΙ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΙΟΘ Λεκάνη απορροής Επιφάνεια Ab Basin Area Αρχικά, σταθερά - Μέτρηση ,8 20,5 Μέση κλίση Ib Basin Mean Slope Αρχικά, σταθερά - Εκτίμηση Χρόνος συγκεντρώσεως Tb Basin Concntration Time Αρχικά, σταθερά - Εκτίμηση Συντελεστής απορροής αρχικός Ci Runoff Coeffcient Initial Αρχικά, σταθερά - Εκτίμηση Συντελεστής απορροής τελικός Cf Runoff Coeffcient Final Αρχικά, σταθερά - Εκτίμηση Αρχική κατακράτηση Ri Initial Abstractions Αρχικά, σταθερά - Εκτίμηση Συντελεστής απορροής πραγματικού χρόνου Cr Runoff Coeffcient Real Time Μεταβλητά, αριθμητικά 10 min Εκτίμηση 1

16 Ανάπτυξη του συστήματος ευφυών πολυπρακτόρων Αντικείμενο: η ανάπτυξη των απαραίτητων λογισμικών για την ανάγνωση, καταγραφή, απεικόνιση και αξιολόγηση των μετρήσεων η υλοποίηση και εφαρμογή της λογικής και των κανόνων για την λειτουργία του συστήματος η ανάπτυξη εφαρμογής η οποία θα απεικονίζει το σύνολο της απαραίτητης πληροφορίας σε φορητές συσκευές

17 Τηλεμετρικό σύστημα συλλογής δεδομένων

18 Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών 06/13

19 Εργασίες ΔΕΗ 02/14

20 Εργασίες σε ΙΟΘ Κoσμά Αιτωλού 02-05/14

21 Εργασίες σε ΙΟΘ Κoσμά Αιτωλού 07/14

22 Εργασίες στο Λιμάνι 03/14

23 Εργασίες στο Λιμάνι 11/14

24 Εργασίες στην Φιλοποίμενος 08-09/14

25 Εργασίες στην Φιλοποίμενος 08-09/14

26 Δράσεις προώθησης Σχεδίαση λογοτύπου. Σχεδίαση ιστοσελίδας i. Περιγραφή ενοτήτων εργασίας ii. Πρόσβαση στα Παραδοτέα iii. Ενημέρωση για το έργο iv. Σχεδίαση σε δυο γλώσσες v. Απεικόνιση μετρήσεων συστήματος (στο πλαίσιο της ΕΕ1 και της ΕΕ3)

27 Δράσεις προώθησης Σχεδίαση διαφημιστικού εντύπου, τσάντας κτλ Συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις: i. 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ ii. BSB NetEco Workshop Training iii. 79ης Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης iv. Παγκόσμια Ημέρα Νερού Παρουσίαση στο Τελλόγλειο Ίδρυμα

28 Δράσεις προώθησης Δημοσίευση άρθρων: i. seleo.gr ii. imerisia.gr iii. thestival.gr

29 Δείκτες και σχέδιο εκμετάλλευσης Οικονομική σκοπιμότητα i. Κεφαλαιουχικό κόστος ii. Λειτουργικό κόστος iii. Έσοδα επένδυσης iv. Περιβαλλοντικό όφελος v. Οικονομικά αποτελέσματα Τεχνική σκοπιμότητα i. Τεχνική υποδομή για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ii. Τεχνικές προτάσεις και βελτιώσεις

30 Δείκτες και σχέδιο εκμετάλλευσης Σύντομη περιβαλλοντική αξιολόγηση i. Περιβαλλοντικοί τομείς ii. Συνοπτική αξιολόγηση (τάσεις) της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής μελέτης και εκτίμηση των επιπτώσεων iii. Συγκεντρωτική παρουσίαση της εκτίμησης της σημαντικότητας των επιπτώσεων

31 Δείκτες και σχέδιο εκμετάλλευσης : Δείκτες (Project ή Performance Indicators) i. Έρευνα αντίστοιχων συστημάτων δεικτών ii. Επιλογή δεικτών iii. Καταγραφή και υπολογισμός δεικτών iv. Δημιουργία μητρώου παρακολούθησης

32 Οδηγίες για τις εταιρείες αποχέτευσης Δείκτες (Project ή Performance Indicators) i. Παντορροϊκά συστήματα σε παράκτιες πόλεις ii. Αρχιτεκτονική συστήματος iii. Εγκατάσταση συστήματος iv. Δοκιμές λειτουργίας v. Συνολική αποτίμηση πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος στη Θεσσαλονίκη

33 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας! Αθανάσιος Σουπίλας Κασαπίδου Παναγιώτα Ιωάννης Παπαργυρίου Χρήστος Τραγανός Μπανιώρας Βασίλης Αφροδίτη Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Ζαμπέτογλου Παπακώστα Μαλαματή Κεχαγιά Κυριακή Κωνσταντίνος Μπέλλος Καπανίδης Ιωάννης Ζήσης Μάλλιος Αθανάσιος Γεώργιος Σέρβος Γενοβέφα Ρασσοπούλου Ελένη Βασιλείου Ιωάννης Κάβουρας Μαργαρίτης (Μάριος) Βαφειάδης Χρήστος Λιάπης Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης Λάζαρος Ηλιάδης Εμμανουήλ Μαντζουρίδης Θεοφάνης Καραμπάς Στέφανος Σπάρταλης Μιχαήλ Λιτσαρδάκης Ελευθερία Καραγιαννίδου Γεώργιος Αναστασόπουλος Αντωνιάδης Απόστολος Κωνσταντίνος Χατζής Αντώνης Παπαλεωνίδας Οικονόμου Αλέξιος Στυλιανός Ξηρός Γκαρέτσα Νικολέττα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 1. Σεπτέμβριος 2003

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 1. Σεπτέμβριος 2003 Πρόγραμμα SAVE Προώθηση σττο διιαδίίκττυο ττηςς εεξξοιικοννόμησηςς εεννέέργγεειιαςς από ττιιςς εεγγκαττασττάσεειιςς συμπαραγγωγγήςς -- Βάση δεεδομέέννωνν καιι αξξιιολόγγηση DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ Ενημέρωσης & Προβληματισμου ]

[ Ενημέρωσης & Προβληματισμου ] ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [ Ενημέρωσης & Προβληματισμου ] [1 ] TEYXOΣ 62 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ιδιοκτησία - Έδρα ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156, 111 46 Γαλάτσι -

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14)

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14) Αναθεωρήσεις: 30/05/14 Διαμόρφωση του Προσχεδίου Διαχείρισης 07/10/14 Νέα έκδοση Προσχεδίου Διαχείρισης, με προσθήκες/διορθώσεις 18/02/15 Νέα έκδοση Προσχεδίου Διαχείρισης, με προσθήκες/διορθώσεις 10/03/15

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu)

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) LAYMAN REPORT Επικεφαλής Εταίρος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης

Διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 8.1 Γενικά στοιχεία ύδρευσης 8.2 Γενικά στοιχεία αποχέτευσης 8.3 Δίκτυα άρδευσης, στράγγισης, αντιπλημμυρικά έργα 8.4 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Πόλεις και Πολίτες διεκδικούν λύσεις για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 23 & 24 Μαΐου 2013 Εισηγητές: Μαλούτας Λάζαρος (Δήμος Κοζάνης),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: Διαχείριση υδατικών πόρων: Μία ουσιαστική συνιστώσα της Ανάπτυξης στην Ελλάδα Σπουδαστής: Χρονόπουλος Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα