Paragon. Front Suspension. Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης Manual de utilizare a suspensiei din faţă. Front Suspension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Paragon. Front Suspension. Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης Manual de utilizare a suspensiei din faţă. Front Suspension"

Transcript

1 Paragon Front Suspension Front Suspension User Manual Podręcznik użytkownika zawieszenia przedniego Foraffjedring Brugervejledning Uživatelská příručka k odpružené vidlici Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης Manual de utilizare a suspensiei din faţă Rev A 2015 SRAM, LLC

2 Tools and Supplies Værktøj og materialer Εργαλεία και παρεχόμενα Narzędzia i materiały Nástroje a pomůcky Scule şi accesorii eksploatacyjne Highly specialized tools and supplies are required for the installation of your SRAM components. We recommend that you have a qualified bicycle mechanic install your SRAM components. Der kræves meget specielle værktøjer og materialer til montering af dine SRAM-dele. Vi anbefaler, at du får en kvalificeret cykelmekaniker til at montere dine SRAM-dele. Απαιτούνται εξαιρετικά εξειδικευμένα εργαλεία και παρεχόμενα για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων SRAM. Συνιστούμε να γίνεται η τοποθέτηση των εξαρτημάτων SRAM από επαγγελματία μηχανικό ποδηλάτων. Do montażu komponentów SRAM wymaga się użycia specjalistycznych narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Zaleca się zlecenie montażu komponentów SRAM wykwalifikowanemu mechanikowi rowerowemu. K montáži součástí SRAM jsou potřeba speciální nástroje a pomůcky. Montáž součástí SRAM doporučujeme přenechat kvalifikovanému mechanikovi jízdních kol. Pentru montarea componentelor SRAM sunt necesare scule şi materiale speciale. Recomandăm ca montarea componentelor SRAM să se facă de un mecanic de biciclete calificat. 3 2, , Friction 2

3 SAFETY INSTRUCTIONS You must read and understand the safety and warranty document before proceeding with installation. Improperly installed components are extremely dangerous and can result in severe and/or fatal injuries. If you have any questions on the installation of these parts, consult a qualified bicycle mechanic. This document is also available on INSTRUKTIONER VEDR. SIKKERHED Læs og forstå dokumentet vedrørende sikkerhed og garantier, før du forsætter med monteringen. Forkert monterede dele er ekstremt farlige og kan medføre alvorlige og/eller dødelige personskader. Hvis du har spørgsmål vedrørende monteringen af disse dele, skal du spørge en kvalificeret cykelmekaniker. Dette dokument findes også på ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το έγγραφο ασφάλειας και εγγύησης πριν προχωρήσετε με την τοποθέτηση. Εξαρτήματα που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς ή/ και θανάσιμους τραυματισμούς. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εξαρτημάτων αυτών, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία μηχανικό ποδηλάτων. Το έγγραφο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στη διεύθυνση UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem montażu musisz zapoznać się z dokumentem omawiającym zasady bezpieczeństwa i gwarancję. Niewłaściwie zainstalowane komponenty są bardzo niebezpieczne i mogą spowodować poważne i/lub śmiertelne obrażenia. W razie pytań dotyczących montażu tych elementów skonsultuj się z wykwalifikowanym mechanikiem rowerowym. Dokument jest również dostępny na stronie BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než budete pokračovat v montáži, je třeba, abyste si přečetli dokument s bezpečnostními a záručními informacemi a abyste mu porozuměli. Nesprávně nainstalované součásti jsou velmi nebezpečné a mohou zapříčinit závažná nebo dokonce smrtelná zranění. V případě jakýchkoli dotazů ohledně montáže těchto dílů se obraťte na kvalifikovaného mechanika jízdních kol. Tento dokument je rovněž k dispozici na webových stránkách INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Înainte de a începe instalarea trebuie să citiţi şi să înţelegeţi documentul privind securitatea şi garanţia. Furcile montate incorect sunt extrem de periculoase şi pot cauza accidente grave şi/sau chiar mortale. Pentru întrebări referitoare la aceste piese consultaţi un mecanic de biciclete calificat. Acest document este disponibil şi la 3

4 Fork Installation Montering af forgaffel Τοποθέτηση πηρουνιού Montaż widelca Montáž vidlice Montarea furcii Install a headset into the bicycle frame and a crown race onto the fork according to your headset manufacturer s instructions. Monter et kronrør på cykelrammen og et kronrulleleje på forgaflen efter anvisningerne fra producenten af kronrøret. Τοποθετήστε ένα ποτήρι στο σκελετό του ποδηλάτου και ροδέλα κορώνας στο πηρούνι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ποτηριού. 1 Zamontuj do ramy roweru stery headset a bieżnię łożyska na widelcu zgodnie ze wskazówkami producenta sterów. Do rámu kola namontujte hlavové složení a na vidlici nasuňte kroužek na korunku podle pokynů výrobce hlavového složení. Montaţi un set de cuvete pe cadrul bicicletei şi un inel al coroanei pe furcă în conformitate cu instrucţiunile producătorului setului de cuvete mm 29.9 mm Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση Measure Mål Măsurare Mierz Změřit Μέτρηση 4

5 Measure and cut the steerer tube according to the stem manufacturer s instructions. Be sure to account for the stack height of added spacers prior to cutting. Zmierz i utnij rurę sterową zgodnie ze wskazówkami producenta wspornika. Przed odcięciem rury upewnij się, że uwzględniłeś dodatkową wysokość rozpórek w wysokości wspornika. Mål og kort stilken af efter anvisningerne fra producenten af frempinden. Sørg for at tage hensyn til højden af de stablede afstandskranse, før du skærer. Změřte a uřízněte sloupek vidlice podle pokynů výrobce představce. Před zkrácením sloupku ještě jednou překontrolujte, že jste vzali v potaz celkovou výšku představce, hlavového složení i podložek. Μετρήστε και κόψτε το σωλήνα λαιμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στελέχους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνυπολογίσει το συνολικό ύψος στοίβαξης των πρόσθετων ροδέλων πριν να κόψετε. Măsuraţi şi tăiaţi gâtul furcii conform instrucţiunilor producătorului pipei. Înainte de a tăia asiguraţi-vă că ţineţi cont de înălţimea totală a distanţierelor adăugate mm Measure Mål Măsurare Mierz Změřit Μέτρηση Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση 5

6 4 15 mm (0,6 in) Install a star nut 15 mm (0.6 inches) into the steerer tube. Install the fork into the frame. Monter en star nut 15 mm i stilken. Monter forgaflen på rammen. Τοποθετήστε κουκουνάρα 15 mm μέσα στο σωλήνα λαιμού. Τοποθετήστε το πηρούνι μέσα στο σκελετό. Zamontuj na rurze sterowej nakrętkę gwiaździstą 15 mm (0,6 cala). Zamontuj widelec do ramy. Do sloupku vidlice namontujte rozpěrnou matici (tzv. ježka) 15 mm. Zasuňte vidlici do rámu. Montaţi o piuliţă în formă de stea de 15 mm (0,6 inchi) în interiorul gâtului furcii. Montaţi furca în cadru. Install and tighten the stem and headset according to the manufacturer s instructions. Wyreguluj i zaciśnij wspornik i stery headset zgodnie ze wskazówkami producenta. Juster og spænd frempinden og kronrøret efter producentens anvisninger. Dokončete montáž představce a hlavového složení a utáhněte je podle pokynů výrobce. Τοποθετήστε και σφίξτε το στέλεχος και το ποτήρι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Montaţi şi strângeţi pipa şi setul de cuvete conform instrucţiunilor producătorului Measure Mål Măsurare Mierz Změřit Μέτρηση Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment 6

7 Quick Release Installation Sådan monteres et Τοποθέτηση ταχείας απεμπλοκής hurtigspænde med aksel Montaż zatrzasku szybkozłączki Montáž rychloupínáku Montarea dispozitivului de eliberare rapidă Install the wheel according to the wheel manufacturer's instructions. Lever tension is sufficient if the lever leaves an imprint on your hand and the adjusting nut is engaged with at least 4 threads on the axle. To increase tension, open the lever and turn the adjusting nut clockwise. Close the lever to recheck lever tension. Repeat until the tension is sufficient, then close the lever. Monter hjulet efter producentens anvisninger. Grebet er strammet tilstrækkeligt, hvis grebet giver aftryk i hånden, og justeringsmøtrikken er skruet mindst 4 omgange på gevindet på akslen. Spændet strammes ved, at du åbner grebet og drejer justeringsmøtrikken med uret. Luk spændet, og tjek igen, om det er stramt nok. Gentag dette, indtil det er stramt nok, og luk så spændet. Τοποθετήστε τον τροχό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του τροχού. Το τέντωμα του μοχλού είναι επαρκές αν ο μοχλός αφήνει αποτύπωμα στο χέρι σας και το παξιμάδι ρύθμισης είναι βιδωμένο με τουλάχιστον τέσσερα σπειρώματα στον άξονα. Για να αυξήσετε το τέντωμα, ανοίξτε το μοχλό και στρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης προς τα δεξιά. Κλείστε το μοχλό για να ελέγξετε και πάλι το τέντωμα του μοχλού. Επαναλάβετε μέχρι να είναι επαρκές το τέντωμα, και κατόπιν κλείστε το μοχλό. Zamontuj koło zgodnie ze wskazówkami producenta. Naprężenie dźwigni jest dostateczne, jeśli dźwignia pozostawia ślad na dłoni użytkownika, a nakrętka regulacyjna jest przykręcona do osi nie mniej niż 4 obrotami na gwincie. W celu zwiększenia naprężenia dźwigni należy ją otworzyć i obrócić nakrętkę regulacyjną zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Zamknij dźwignię, aby ponownie sprawdzić naprężenie. Powtórz czynności, aż naprężenie będzie wystarczające i zamknij dźwignię. Podle pokynů výrobce namontujte kolo na bicykl. Napnutí páčky je dostatečné tehdy, když páčka zanechává v dlani jezdce otisk a přitom je seřizovací matice zašroubována na ose alespoň na 4 otočky závitu. Chcete-li zvýšit napnutí rychloupínáku, otevřete páčku a otočte seřizovací matici ve směru hodinových ručiček. Zavřete páčku a znovu zkontrolujte její napnutí. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete dostatečného napnutí. Poté páčku zavřete. Montaţi roata în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Tensiunea manetei este suficientă dacă maneta vă lasă o urmă în palmă şi piuliţa de reglare este angrenată pe ax cu cel puţin 4 spire de filet. Pentru a creşte tensiunea manetei deschideţi-o şi rotiţi piuliţa de reglare spre dreapta. Închideţi maneta pentru a verifica tensiunea din nou. Repetaţi până când tensiunea este suficientă, apoi închideţi maneta. Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment 7

8 PopLoc Installation Montering af PopLoc Τοποθέτηση PopLoc Montaż PopLoc Montáž systému PopLoc Montare PopLoc ,2 N m mm 5 4 mm ,9 N m 9 Pull the cable tight, then tighten the bolt. Træk kablet stramt, og stram derefter bolten. Τεντώστε το συρματόσχοινο τραβώντας και κατόπιν σφίξτε το μπουλόνι. Mocno naciągnij linkę, a następnie dokręć śrubę. Napněte lanko a utáhněte šroub. Întindeţi cablul şi strângeţi şurubul. Friction Paste Friktionspasta Pastă de fricţiune Pasta Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση Measure Mål Măsurare Torque Spænd Cuplu de strângere przeciwpoślizgowa Montážní pasta Πάστα τριβής Wartość momentu Utahovací moment Ροπή Mierz Změřit Μέτρηση 8

9 Disc Brake Skivebremse Δισκόφρενο Hamulec tarczowy Kotoučová brzda Frâna cu disc N m N m ,56 N m Install the brake according to the brake manufacturer's instructions. Do not exceed the indicated torque value. Monter bremsen efter anvisningerne fra producenten af bremsen. Overskrid ikke det angivne spændingsmoment. Τοποθετήστε το φρένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των φρένων. Μην υπερβείτε τις ενδεικνυόμενες τιμές ροπής στρέψης. Zamontuj hamulec zgodnie z instrukcjami jego producenta. Nie przekraczaj podanej wartości momentu. Namontujte na bicykl brzdu podle pokynů výrobce. Dbejte na to, aby nebyl překročen předepsaný utahovací moment. Montaţi frâna conform instrucţiunilor producătorului. Nu depăşiţi cuplul de strângere indicat. Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment 9

10 Rim Brake Fælgbremse Φρένο στεφανιού Hamulec obręczowy Ráfková brzda Frâna pe jantă Install the brake according to the brake manufacturer's instructions. Do not exceed the indicated torque value. Monter bremsen efter anvisningerne fra producenten af bremsen. Overskrid ikke den angivne værdi for spændingsmoment. Τοποθετήστε το φρένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των φρένων. Μην υπερβείτε τις ενδεικνυόμενες τιμές ροπής στρέψης. Zamocuj hamulec zgodnie ze wskazówkami jego producenta. Nie przekraczaj podanej wartości momentu. Namontujte na bicykl brzdu podle pokynů výrobce. Dbejte na to, aby nebyl překročen předepsaný utahovací moment. Montaţi frâna conform instrucţiunilor producătorului. Nu depăşiţi cuplul de strângere indicat N m N m Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment 10

11 Suspension Adjustment Justering af affjedringen Ρύθμιση ανάρτησης Regulacja zawieszenia Seřízení odpružení Reglarea suspensiei All features not available on all fork models. For more suspension setup, tuning, and service information, visit Alle funktioner findes ikke på alle modeller af forgafler. Find flere oplysninger om opsætning af affjedring, hårdhed, finindstilling og vedligeholdelse på service. Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά σε όλα τα μοντέλα πηρουνιού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση, ρύθμιση και σέρβις για την ανάρτηση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Nie wszystkie funkcje dostępne są w każdym modelu. Aby uzyskać bliższe informacje na temat montażu, regulacji i konserwacji zawieszenia, odwiedź stronę pod adresem Ne všechny modely vidlice jsou vybaveny všemi popisovanými prvky. Další informace o seřízení a doladění i o servisu vidlice najdete na webových stránkách Nu toate furcile au toate caracteristicile descrise. Pentru mai multe informaţii privind suspensia şi service-ul vizitaţi 11

12 Solo Air Adjustment Justering af Solo Air Ρύθμιση Solo Air Regulacja Solo Air Seřízení vzduchového Reglare Solo Air odpružení Solo Air Proper Sag is critical to fork performance. Refer to the Air Spring Guide decal on the back of the fork leg for initial air pressure. Adjust the fork air pressure until your body weight compresses the fork by approximately 10%. Et korrekt tryk er afgørende for, at forgaflen kan fungere. Se guiden til luftaffjedring på bagsiden af forgaflen for at få vejledning om lufttryk. Juster luftrykket i forgaflen, indtil din kropsvægt kan presse forgaflen cirka 10% ned. Η κατάλληλη βύθιση είναι κρίσιμης σημασίας για την απόδοση του πηρουνιού. Ανατρέξτε στο αυτοκόλλητο του Οδηγού ελατηρίων αέρα στο πίσω μέρος του σκέλους του πηρουνιού για την αρχική πίεση του αέρα. Ρυθμίστε την πίεση αέρα του πηρουνιού μέχρι το βάρος του σώματός σας να συμπιέζει το πηρούνι κατά περίπου 10%. Właściwe ugięcie ma krytyczne znaczenie dla pracy widelca. Początkową wartość ciśnienia powietrza znajdziesz na tabliczce z informacjami o sprężynie pneumatycznej z tyłu widelca. Wyreguluj ciśnienie powietrza w widelcu tak, aby pod twoim ciężarem uginał się on o około 10%. Klíčovým předpokladem účinnosti vidlice je správně nastavený pokles. Počáteční tlak vzduchu je uveden na informačním štítku vzduchového odpružení zezadu na ramenu vidlice. Upravte tlak vzduchu ve vidlici tak, aby vaše tělesná hmotnost vidlici stlačovala přibližně o 10 %. Comprimarea statică este deosebit de importantă pentru funcţionarea furcii. Pentru presiunea iniţială a aerului consultaţi autocolantul cu instrucţiuni din partea posterioară a braţului furcii. Reglaţi presiunea aerului astfel încât greutatea corpului dvs. să comprima furca cu aproximativ 10%. 10% Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση Measure Mål Măsurare Mierz Změřit Μέτρηση 12

13 Coil Spring Preload Adjustment Regulacja wstępnego obciążenia sprężyny śrubowej Justering af fjeder Seřízení předpětí vinuté pružiny Ρύθμιση προφόρτωσης ελικοειδούς ελατηρίου Reglarea pretensionării arcului elicoidal 1 24 Use a cassette lock ring tool and a 24 mm wrench to remove the top cap. Fjern tophætten med et låseringsværktøj til kassetter og en 24 mm fastnøgle. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο δακτυλίου ασφαλείας της κασέτας και ένα κλειδί των 24 mm για να αφαιρέσετε το πάνω καπάκι. Aby odmontować górną zakrętkę, skorzystaj z narzędzia do pierścienia kasety i klucza 24 mm. Pomocí nástroje pro manipulaci s pojistným kroužkem kazety a klíče 24 mm odšroubujte horní víčko. Demontaţi capacul superior cu ajutorul unei scule pentru siguranţa casetei şi al unei chei de 24 mm. Medium Preload (factory setting) Maximum Preload No Preload 2 If your body weight compresses the fork by more than 10%, use the maximum preload configuration. Use your fingers to turn the spacer over. If your body weight compresses the fork by less than 10%, remove the preload spacer. Hvis din kropsvægt presser forgaflen mere end 10% ned, skal du bruge den maksimale indstilling for hårdhed. Drej afstandskransen med fingrene. Hvis din kropsvægt presser forgaflen mindre end 10% ned, skal du fjerne afstandskransen. Αν το βάρος του σώματός σας συμπιέζει το πηρούνι περισσότερο από 10%, χρησιμοποιήστε τη διαμόρφωση μέγιστης προφόρτωσης. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να αναστρέψετε τη ροδέλα. Αν το βάρος του σώματός σας συμπιέζει το πηρούνι λιγότερο από 10%, αφαιρέστε τη ροδέλα προφόρτωσης. Jeśli waga twojego ciała powoduje obniżenie się widelca o ponad 10%, wybierz maksymalną wartość obciążenia wstępnego. Aby obrócić rozpórkę, posłuż się palcami. Jeśli waga twojego ciała powoduje obniżenie się widelca o mniej niż 10%, odmontuj rozpórkę obciążenia wstępnego. Je-li vidlice vlivem vaší hmotnosti stlačena o více než 10 %, použijte konfiguraci pro maximální předpětí. Podložku obraťte prsty. Je-li vidlice vlivem vaší hmotnosti stlačena o méně než 10 %, odeberte podložku předpětí. În cazul în care greutatea corpului dvs. comprimă furca mai mult de 10% utilizaţi configuraţia pentru pretensionare maximă. Rotiţi distanţierul cu degetele. În cazul în care greutatea corpului dvs. comprimă furca mai puţin de 10% îndepărtaţi distanţierul de pretensionare. Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση Adjust Juster Reglare Reguluj Nastavit Προσαρμογή 13

14 If proper sag cannot be set with the spacer removed, then you may need a spring with a lighter rate. If proper sag cannot be set with the spacer in medium or maximum position, then you may need a spring with a firmer rate. For order information, please contact your local SRAM distributor or dealer Hvis der ikke kan indstilles til en passende hårdhed, når afstandskransen er fjernet, kan det være nødvendigt at bruge en mindre hård fjeder. Hvis der ikke kan indstilles til en passende hårdhed, når afstandskransen er i den midterste eller maksimale position, kan det være nødvendigt at bruge en hårdere fjeder. Få oplysninger om bestilling ved at kontakte din lokale distributør eller forhandler af SRAM. Αν δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλη βύθιση ενώ έχει αφαιρεθεί η ροδέλα, τότε ίσως χρειαστείτε ελατήριο ελαφρύτερης τιμής. Αν δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλη βύθιση ενώ η ροδέλα βρίσκεται σε μεσαία ή μέγιστη θέση, τότε ίσως χρειαστείτε ελατήριο σκληρότερης τιμής. Για πληροφορίες παραγγελίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή έμπορο της SRAM. 10% Jeśli po odmontowaniu rozpórki, nie jesteś w stanie wyregulować właściwego poziomu obniżenia się widelca, możesz potrzebować sprężyny o mniejszym oporze. Jeśli nie jesteś w stanie wyregulować właściwego poziomu obniżenia się widelca w pozycji średniej lub maksymalnej, a rozpórka nie jest odmontowana, możesz potrzebować sprężyny o większym oporze. Aby uzyskać bliższe informacje, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą wyrobów SRAM. Nelze-li dosáhnout správného poklesu při odebrané podložce, budete pravděpodobně potřebovat měkčí vidlici (dimenzovanou na lehčí osoby). Nelze-li dosáhnout správného poklesu při podložce ve střední poloze či poloze maxima, budete pravděpodobně potřebovat tužší vidlici (dimenzovanou na těžší osoby). Informace o objednání získáte u svého prodejce nebo místního distributora značky SRAM. Dacă nu se poate obţine o comprimare statică adecvată poate fi necesar un arc mai puţin puternic. Dacă nu se poate regla o comprimare statică adecvată cu distanţierul în poziţiile medie sau maximă poate fi necesar un arc mai puternic. Pentru comandare contactaţi distribuitorul sau reprezentantul SRAM local. Measure Mål Măsurare Mierz Změřit Μέτρηση 14

15 3 24 7,3 N m Use a 24 mm socket with a cassette lock ring tool to tighten the top cap to 7.3 N m (65 in-lb). Spænd tophætten til 7,3 N m med med et låseringsværktøj til kassetter. Χρησιμοποιήστε καρυδάκι 24 mm με ένα εργαλείο δακτυλίου ασφαλείας της κασέτας για να σφίξετε το πάνω καπάκι ως τα 7,3 N m. Aby dokręcić górną zakrętkę do wartości 7,3 N m (65 cal-funt), skorzystaj z klucza 24 mm i narzędzia do pierścienia kasety. Pomocí klíče 24 mm a nástroje pro manipulaci s pojistným kroužkem kazety dotáhněte horní víčko momentem 7,3 N m. Strângeţi capacul superior cu ajutorul cheii de 24mm şi al sculei pentru siguranţa casetei la 7,3 N m (65 in-lb). 4 Install the top cap cover. Sæt låget til tophætten på. Τοποθετήστε το κάλυμμα στο πάνω καπάκι. Zamontuj górną zakrętkę. Namontujte kryt horního víčka. Montaţi protecţia. Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 15

16 Lock-out Performance Låst position Απόδοση ασφάλισης Efektywność blokady Funkce automatického uzamčení Funcţionarea dispozitivului de blocare Figure A Figure B Figure C RockShox s TurnKey dampers offer two distinct positions: OPEN and LOCK. OPEN Maximum Movement (Fig. A) LOCK Maximum Efficiency RockShox s TurnKey dæmpere har to forskellige positioner: ÅBEN og LÅST. ÅBEN - maksimal bevægelse (Fig. A) LÅST maksimal effektivitet Οι αποσβεστήρες TurnKey της RockShox προσφέρουν δύο ξεχωριστές θέσεις: ΑΝΟΙΓΜΑ και ΚΛΕΙΔΩΜΑ. ΑΝΟΙΓΜΑ Μέγιστη κίνηση (Εικ. Α) ΚΛΕΙΔΩΜΑ Μέγιστη αποδοτικότητα Amortyzatory RockShox s TurnKey posiadają dwie różne pozycje: otwarte i zablokowane. OTWARTE - maksymalny ruch (rys. A) ZABLOKOWANE maksymalna wydajność Tlumiče RockShox TurnKey nabízejí dvě různé polohy: ODEMKNUTO a UZAMKNUTO. ODEMKNUTO Maximální rozsah pohybu (obr. A) UZAMKNUTO Maximální efektivita Amortizoarele RockShox TurnKey oferă două poziţii distincte: OPEN (deschis) şi LOCK (blocat). OPEN - cursă maximă (fig. A) LOCK eficienţă maximă 16

17 Figure A Figure B Figure C Compliance: an engineered amount of fork movement that improves traction and control over small bumps while in the LOCK position (Fig. B). Eftergivenhed: en kontrolleret gaffelbevægelse, der forbedrer styring og kontrol over mindre bump, når positionen er LÅST (Fig. B). Ενδοτικότητα: μηχανικής προέλευσης κίνηση του πηρουνιού που βελτιώνει την πρόσφυση και τον έλεγχο σε μικρά σαμαράκια όταν βρίσκεται στη θέση ΚΛΕΙΔΩΜΑ (Εικ. B). Zgodność: Starannie dobrany ruch widelca poprawia trakcję i kontrolę przy niewielkich nierównościach w pozycji zablokowanej (rys. B). Míra poddajnosti: Konstrukčně nastavená míra pohybu vidlice v poloze UZAMKNUTO, zlepšující adhezi kola a ovladatelnost při jízdě přes mírné nerovnosti (obr. B). Conformare: o anumită cursă a furcii, integrată constructiv, care duce la îmbunătăţirea tracţiunii şi a controlului la trecerea peste denivelări mici în poziţia LOCK (Fig. B). 17

18 Figure A Figure B Figure C Blow-off: When in LOCK position, the fork will safely compress if an impact greater than the lock-out force is encountered (Fig. C). Tilbageslag: Når forgaflen er LÅST, vil den uden fare presses sammen, hvis der forekommer en påvirkning kraftigere end styrken, den er låst med (Fig. C). Εκτόνωση: όταν βρίσκεται στη θέση ΚΛΕΙΔΩΜΑ, το πηρούνι συμπιέζεται με ασφάλεια εάν ανακύψει κρούση ισχυρότερη από τη δύναμη ασφάλισης (Εικ. C). Ugięcie awaryjne: W pozycji ZABLOKOWANE widelec będzie w bezpieczny sposób poddawał się naciskowi, jeśli wystąpi siła przewyższająca siłę blokady (rys. C). Odtrh: Je-li vidlice v poloze UZAMKNUTO, bude se vidlice při nárazech větší silou, než je síla automatického uzamčení, bezpečně stlačovat (obr. C). Blow-off (protecţie): în poziţia LOCK (blocat) furca se comprimă pentru a oferi protecţie în cazul unui impact cu o forţă mai mare decât forţa de blocare (Fig. C). 18

19 Accessories Tilbehør Εξαρτήματα Akcesoria Příslušenství Accesorii The Paragon suspension fork is compatible with various brands of fenders and lights. This manual provides basic installation instructions. Please consult your fender and/or light manufacturer(s) for compatibility and complete installation instructions. Paragon forgaflen er kompatibel med forskellige mærker skærme og lygter. Denne vejledning indeholder grundlæggende instruktioner om montering. Spørg producent(erne) af skærme og/eller lygter for at høre om kompatibilitet og korrekt montering af disse. Το πηρούνι ανάρτησης Paragon είναι συμβατό με διάφορες μάρκες φτερών προφυλακτήρα και φαναριών. Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει βασικές οδηγίες τοποθέτησης. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του προφυλακτήρα ή/και των φαναριών σας σχετικά με τη συμβατότητα και ολοκληρωμένες οδηγίες τοποθέτησης. Widelec amortyzowany Paragon jest kompatybilny z oświetleniem i błotnikami różnych marek. W tej instrukcji podano podstawowe instrukcje montażowe. Aby uzyskać pełne wyczerpujące wskazówki dotyczące montażu i informacje o zgodności, skonsultuj się z producentem błotnika/oświetlenia. Odpružená vidlice Paragon je kompatibilní s blatníky a světly různých značek. Tato příručka obsahuje základní pokyny k montáži. Informace o kompatibilitě a úplný postup montáže získáte u výrobce příslušného blatníku či světla. Furca cu suspensie Paragon este compatibilă cu diverse mărci de aripi şi faruri. Acest manual oferă instrucţiuni de bază pentru montare. Pentru instrucţiuni de montare complete şi compatibilitate consultaţi producătorul farului/aripii. 19

20 Lights Lygter Φανάρια Światła Světla Farurile 2 1 Remove the cover by hand. Install the light onto the mount adapter (sold separately) or directly to the brake arch according to the light manufacturer's instructions. Fjern dækslet med hånden. Monter lygten på holderen (sælges separat) eller direkte på bremsebuens efter lygteproducentens anvisninger. Αφαιρέστε το κάλυμμα με το χέρι. Τοποθετήστε το φανάρι στον προσαρμογέα στήριξης (πωλείται ξεχωριστά) ή απευθείας στο τόξο των φρένων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του φαναριού ,2 N m Usuń ręcznie pokrywę. Zgodnie ze wskazówkami producenta oświetlenia zamocuj oświetlenie na adapterze montażowym (sprzedawany oddzielnie) lub bezpośrednio do kabłąku hamulca. Rukou sejměte kryt. Namontujte světlo na držák (prodává se samostatně) nebo přímo na oblouk vidlice podle pokynů výrobce světla. Îndepărtaţi capacul cu mâna. Montaţi farul pe adaptor (se vinde separat) sau direct pe braţul frânei, în conformitate cu instrucţiunile producătorului farului ,56 N m ,56 N m Route the wire for the light behind the fork cable mounts. Før ledningen til lygterne bag beslagene på forgaflen. Περάστε το σύρμα για το φανάρι πίσω από τα στηρίγματα συρματόσχοινου του πηρουνιού ,56 N m Przeprowadź przewód światła za elementami montażowymi kabla na widelcu. Kabel světla musí být veden za držáky lanka vidlice. Dispuneţi cablul farului în spatele suporturilor de pe furcă. Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment 20

21 Fenders Skærme Φτερά προφυλακτήρα Błotniki Blatníky Aripile Rim Brake Disc Brake Install the fenders according to the fender manufacturer's instructions. Ensure there is enough clearance between the tire and fender not to cause interference. Monter skærmene efter anvisningerne fra producenten af skærmene. Sørg for, at der er nok plads mellem dækket og skærmen, så de ikke støder mod hinanden. Τοποθετήστε τα φτερά προφυλακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των φτερών. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ λάστιχου και φτερού ώστε να μην προκαλείται παρεμβολή. Zamontuj błotniki zgodnie ze wskazówkami ich producenta. Upewnij się, że pomiędzy oponą a błotnikiem jest dostateczny odstęp, który eliminuje możliwość utrudnień. Na bicykl namontujte blatníky podle pokynů výrobce. Vždy zkontrolujte, zda je mezi blatníkem a pláštěm dostatečný odstup a zda nedochází ke kontaktu. Montaţi aripile conform instrucţiunilor producătorului. Asiguraţi-vă că între anvelopă şi aripă există un spaţiu suficient. Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment 21

22 Maintenance Vedligeholdelse Συντήρηση Konserwacja Údržba Întreţinerea Every ride Clean the dirt and debris from the upper tubes, check air pressure, inspect upper tubes for scratches, and lubricate dust seals and upper tubes. Every 25 hours Check the front suspension fasteners for proper torque, clean and lubricate the remote lockout cable and housing. Every 50 hours Remove the lower leg, clean and inspect the bushings and change the fluid (if applicable). Clean and lubricate the air spring assembly. Every 100 hours Change the fluid in the damping system. Hver tur Fjern snavs og støv fra inderbenene, tjek lufttrykket, tjek inderbenene for skrammer, smør støvforseglinger og inderben. Efter 25 timer Tjek, at foraffjedringen er spændt fast med det korrekte spændingsmoment, rengør og smør kablet og yderkablet til låsning. Efter 50 timer Fjern yderbenene, rengør og efterse spændskiver og skift smørelse (hvis det er relevant). Rengør og smør samling af luftaffjedring Efter 100 timer Udskift væsken i dæmpersystemet. Κάθε φορά που κάνετε ποδήλατο Καθαρίστε τις βρωμιές και τα υπολείμματα από τους πάνω σωλήνες, ελέγξτε την πίεση του αέρα, ελέγξτε τους πάνω σωλήνες για γρατζουνιές και λιπάνετε τα σφραγίσματα σκόνης και τους πάνω σωλήνες. Κάθε 25 ώρες Ελέγξτε τη σωστή ροπή στρέψης των συνδέσμων της μπροστινής ανάρτησης, καθαρίστε και λιπάνετε το συρματόσχοινο και το περίβλημα του κλειδώματος ανάρτησης από το τιμόνι. Κάθε 50 ώρες Αφαιρέστε το κάτω σκέλος, καθαρίστε και επιθεωρήστε τα έδρανα και αλλάξτε το υγρό (αν ισχύει). Καθαρίστε και λιπάνετε το συγκρότημα ελατηρίων αέρα. Κάθε 100 ώρες Αλλάξτε το υγρό στο σύστημα απόσβεσης. Po każdej jeździe Oczyść brud i osady z górnych rur, sprawdź ciśnienie powietrza, sprawdź górne rury pod kątem zarysowań oraz nasmaruj uszczelkę przeciwpyłową i górne rury. Każdorazowo po przejechaniu 25 godzin Sprawdź przednie złącza zawieszenia po kątem właściwej wartości momentu, oczyść i nasmaruj kabel i obudowę zdalnej blokady. Każdorazowo po przejechaniu 50 godzin Odmontuj dolną nogę, oczyść i sprawdź stan tulei i zmień płyn (jeśli ma to zastosowanie). Oczyść i nasmaruj zespół sprężyny pneumatycznej. Każdorazowo po przejechaniu 100 godzin Zmień płyn w układzie amortyzującym. Před každou jízdou Z horních trubek teleskopické vidlice odstraňte bláto a nečistoty, zkontrolujte tlak vzduchu, zkontrolujte, zda nejsou horní trubky poškozeny nebo poškrábány, a namažte prachová těsnění a horní trubky. Po každých 25 hodinách jízdy Zkontrolujte správné dotažení v bodech upevnění odpružené vidlice, očistěte a namažte lanko a bovden dálkového ovládání. Po každých 50 hodinách jízdy Odmontujte dolní ramena vidlice, vyčistěte a prohlédněte těsnění a vyměňte kapalinu (je-li použita). Vyčistěte a namažte vzduchovou pružicí jednotku. Po každých 100 hodinách jízdy Vyměňte kapalinu v tlumicí soustavě. La fiecare cursă Curăţaţi depunerile de pe braţele superioare, verificaţi presiunea aerului, verificaţi dacă braţele nu sunt zgâriate, lubrifiaţi garniturile antipraf şi braţele. La fiecare 25 de ore Verificaţi strângerea la cuplul corect a suspensiei din faţă, curăţaţi şi lubrifiaţi cablul de blocare şi carcasa. La fiecare 50 de ore Demontaţi braţul inferior, curăţaţi şi inspectaţi bucşele şi schimbaţi uleiul (dacă este cazul). Curăţaţi şi ungeţi ansamblul suspensiei pneumatice. La fiecare 100 de ore Schimbaţi uleiul din sistemul de amortizare. 22

23 We will revolutionize the relationship that our users have with SRAM products, cultivating a bond between the rider and bicycle. Our technical communication will be delivered in innovative and exciting ways, with deliberation and accuracy that inspires loyalty and trust across the globe. -SRAM TechCom Vision Statement WORLD HEADQUARTERS SRAM LLC 1333 North Kingsbury, 4th Flr Chicago, Illinois USA ASIAN HEADQUARTERS SRAM Taiwan No Chung Shan Road Shen Kang Hsiang, Taichung City Taiwan R.O.C. EUROPEAN HEADQUARTERS SRAM Europe Paasbosweg ZS Nijkerk The Netherlands 23

Single Crown. Front Suspension

Single Crown. Front Suspension Single Crown Front Suspension Front Suspension User Manual Podręcznik użytkownika zawieszenia przedniego Brugervejledning til forgaffel med affjedring Uživatelská příručka k přední odpružené vidlici Manual

Διαβάστε περισσότερα

MTB Wheels. Instrukcja użytkownika MTB Brugervejledning til MTB Příručka pro uživatele horského kola. Εγχειρίδιο χρήστη ΜΤΒ Manual de utilizare MTB

MTB Wheels. Instrukcja użytkownika MTB Brugervejledning til MTB Příručka pro uživatele horského kola. Εγχειρίδιο χρήστη ΜΤΒ Manual de utilizare MTB MTB Wheels Instrukcja użytkownika MTB Brugervejledning til MTB Příručka pro uživatele horského kola Εγχειρίδιο χρήστη ΜΤΒ Manual de utilizare MTB 95-1918-017-100 Rev A 015 SRAM, LLC UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Διαβάστε περισσότερα

RS-1. Front Suspension. Suspensia faţă RS-1 Manual de utilizare Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης RS-1

RS-1. Front Suspension. Suspensia faţă RS-1 Manual de utilizare Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης RS-1 RS-1 Front Suspension RS-1 Front Suspension User Manual Podręcznik użytkownika zawieszenia przedniego RS-1 Brugervejledning til RS-1 forgaffel Uživatelská příručka k přední odpružené vidlici RS-1 Suspensia

Διαβάστε περισσότερα

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Wheels Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Manual de utilizare pentru roţi 95-1918-018-100 Rev A 2015 ZIPP, LLC UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Διαβάστε περισσότερα

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Wheels Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Manual de utilizare pentru roţi 95-1918-019-100 Rev A 2015 ZIPP, LLC UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Διαβάστε περισσότερα

Při instalaci kol používejte správné techniky.

Při instalaci kol používejte správné techniky. Stealth Road Podręcznik użytkownika Brugermanual Uživatelská příručka k součásti Εγχειρίδιο χρήστη Manual de utilizare 95-4318-012-100 Rev A 2015 SRAM, LLC OSTRZEŻENIE Jazda na rowerze z niewłaściwie zamontowanym

Διαβάστε περισσότερα

Dual Crown Front Suspension

Dual Crown Front Suspension Dual Crown Front Suspension Dual Crown Front Suspension User Manual Podwójna korona Zawieszenie przednie Podręcznik użytkownika Dobbelt krone Foraffjedring Brugervejledning Dvojitá korunka Přední odpružení

Διαβάστε περισσότερα

Widelec zawieszenia. Instrukcja użytkownika

Widelec zawieszenia. Instrukcja użytkownika Widelec zawieszenia Instrukcja użytkownika Polska Instrukcja użytkownika widelca zawieszenia INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Widelec zawieszenia (widelec) firmy RockShox musi być prawidłowo zamontowany

Διαβάστε περισσότερα

ENGINE 10/15/2008 MODEL DB30. Qty Shipped per order. Item No. Qty. MSRP Dealer Cost. Part No. UPC Number Description Baja Description

ENGINE 10/15/2008 MODEL DB30. Qty Shipped per order. Item No. Qty. MSRP Dealer Cost. Part No. UPC Number Description Baja Description ENGINE 31 DB30S-100 883099115806 CLUTCH 1 1 $48.30 $24.15 32 DB30S-101 883099115813 ENGINE 1 1 $171.66 $128.75 33 DB30S-102 883099115820 FRONT CHAIN COVER 1 1 $6.35 $3.18 34 DB30S-103 883099115837 GASKET,

Διαβάστε περισσότερα

OneLoc Remote. Manual de utilizare a telecomenzii OneLoc Εγχειρίδιο χρήστη τηλεχειριστηρίου OneLoc

OneLoc Remote. Manual de utilizare a telecomenzii OneLoc Εγχειρίδιο χρήστη τηλεχειριστηρίου OneLoc OneLoc Remote OneLoc Remote User Manual Podręcznik użytkownika zdalnej blokady OneLoc Brugervejledning til OneLoc Remote Uživatelská příručka k součásti OneLoc Remote Manual de utilizare a telecomenzii

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Maxle & Maxle Lite Εγχειρίδιο χρήστη Maxle și Maxle Lite Manual de utilizare

Maxle & Maxle Lite Εγχειρίδιο χρήστη Maxle și Maxle Lite Manual de utilizare Maxle & Maxle Lite Instrukcja użytkownika Maxle & Maxle Lite Brugervejledning Maxle a Maxle Lite Příručka pro uživatele Maxle & Maxle Lite Εγχειρίδιο χρήστη Maxle și Maxle Lite Manual de utilizare 95-4318-008-100

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος LOHAS T4

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος LOHAS T4 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Διάδρομος LOHAS T4 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. www.kinissis.eu www.kinissis.eu αριστερά εμπρός δεξιά ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ LOHAS T4 Αφού βγάλετε το όργανο γυμναστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Προιόντος

Προδιαγραφές Προιόντος Προδιαγραφές Προιόντος ιαδικασία Ανάπτυξης Ιδέας Εντολή Αποστολής Αναγνώριση Αναγκών πελάτη Επιθυµητές Προδιαγραφές ηµιουργία Ιδέας Προιόντος Επιλογή Ιδεών Προιόντων οκιµή Ιδέας Προιόντος Ορισµός Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi Εγχειρίδιο χρήστη τροχών. Wheels User Manual Instrukcja użytkownika kół

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi Εγχειρίδιο χρήστη τροχών. Wheels User Manual Instrukcja użytkownika kół Wheels Wheels User Manual Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul Příručka pro uživatele kol Manual de utilizare pentru roţi Εγχειρίδιο χρήστη τροχών 95-1918-019-100 Rev B 2016 SRAM, LLC Tools

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ BR300 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NUMBER DESCRIPTION QUANTITY 1 LEFT MAIN BASE FRAME 1 2 RIGHT MAIN BASE FRAME 1 3 CENTER MAIN BASE FRAME 1 4 FRONT MAIN BASE FRAME 1 5 UPRIGHT 2

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Πάγκος Γυμναστικής Β-16

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Πάγκος Γυμναστικής Β-16 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Πάγκος Γυμναστικής Β-16 ΛΙΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ 1-1x BACK REST - ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 2-1x SEAT PAD - ΚΑΘΙΣΜΑ 3-1x ARMREST ΘΕΣΗ ΧΕΡΙΩΝ 4-1x MAIN BEAM ΚΥΡΙΩΣ ΔΟΚΟΣ 5-1x CROSS BEAM ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

MTB Cranksets and Bottom Brackets MTB Cranksets and Bottom Brackets User Manual

MTB Cranksets and Bottom Brackets MTB Cranksets and Bottom Brackets User Manual MTB Cranksets and Bottom Brackets MTB Cranksets and Bottom Brackets User Manual Podręcznik użytkownika zespołów korbowych i wsporników dolnych MTB MTB kranksæt og bund Brugervejledning til krank Uživatelská

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide Ultimate bremser og afkortelse af slange

Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide Ultimate bremser og afkortelse af slange Guide Ultimate Bleed and Hose Shortening Guide Ultimate Bleed and Hose Shortening User Manual Instrukcja użytkownika dotycząca odpowietrzania hamulców Guide Ultimate i skracania przewodu Brugervejledning

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 Ευχαριστούµε που διαλέξατε τα όργανα γυµναστικής µας. Για καλύτερα αποτελέσµατα και για αποφυγή τραυµατισµών, πάντα να κάνετε ασκήσεις προθέρµανσης πριν χρησιµοποιήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Guide RSC, RS, R and DB5. Bleed and Hose Shortening. Bleed and Hose Shortening. Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide bremser

Guide RSC, RS, R and DB5. Bleed and Hose Shortening. Bleed and Hose Shortening. Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide bremser Guide RSC, RS, R and DB5 Bleed and Hose Shortening Bleed and Hose Shortening User Manual Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide bremser Aerisirea frânelor şi scurtarea furtunurilor Guide Manual

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Podręcznik użytkownika sztycy podsiodłowej o regulowanej wysokości Reverb Stealth

Podręcznik użytkownika sztycy podsiodłowej o regulowanej wysokości Reverb Stealth Podręcznik użytkownika Reverb Stealth Polski Podręcznik użytkownika sztycy podsiodłowej o regulowanej wysokości Reverb Stealth 2013 SRAM, LLC 1 Polski Podręcznik użytkownika Reverb Stealth WAŻNE W celu

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

10/15/2008 TX65. Baja Motorsports Inc. P.O. Box Phoenix, AZ Toll Free: PARTS AND PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE 1 of 34

10/15/2008 TX65. Baja Motorsports Inc. P.O. Box Phoenix, AZ Toll Free: PARTS AND PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE 1 of 34 TX65 Toll Free: 888-863-2252 PARTS AND PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE 1 of 34 ENGINE Part UPC Number Description Baja Description 1 165-043 883099011399 ENGINE ENGINE,RED 1 1 $204.00 $153.00 1 65-043 883099011405

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μονόσπαστου Κρεβατιού. Single Crank Manual Folding Bed User Manual

Οδηγίες Χρήσης Μονόσπαστου Κρεβατιού. Single Crank Manual Folding Bed User Manual Οδηγίες Χρήσης Μονόσπαστου Κρεβατιού Single Crank Manual Folding Bed User Manual Το κρεβάτι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη, όπως φαίνονται στην Εικόνα # 1 Single crank manual folding bed installation

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πολύσπαστου Κρεβατιού. Two Cranks Manual Folding Bed User Manual

Οδηγίες Χρήσης Πολύσπαστου Κρεβατιού. Two Cranks Manual Folding Bed User Manual Οδηγίες Χρήσης Πολύσπαστου Κρεβατιού Two Cranks Manual Folding Bed User Manual Το κρεβάτι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη, όπως φαίνονται στην Εικόνα # 1 Two cranks manual folding bed installation parts

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Road Cranksets and Bottom Brackets Road Cranksets and Bottom Brackets User Manual

Road Cranksets and Bottom Brackets Road Cranksets and Bottom Brackets User Manual Road Cranksets and Bottom Brackets Road Cranksets and Bottom Brackets User Manual Podręcznik użytkownika zespołu korbowego i wspornika dolnego Brugervejledning til kranksæt og krankboks til landevejscykler

Διαβάστε περισσότερα

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems 02 Technical Manual Top Star Pergola 120x70 Exclusively designed by Metaform AVEE, this is an innova on in professional shading, as the pioneering li system allows you to install the pergola on any pre-exis

Διαβάστε περισσότερα

Tires and Valve Extenders

Tires and Valve Extenders Tires and Valve Extenders Tires and Valve Extenders User Manual Podręcznik użytkownika dotyczący opon i przedłużaczy zaworu Brugervejledning til dæk og ventilforlængere Pláště a nástavce ventilků ZIPP

Διαβάστε περισσότερα

Handlebars and Stems. Manual de utilizare ghidoane şi pipe de ghidon

Handlebars and Stems. Manual de utilizare ghidoane şi pipe de ghidon Handlebars and Stems Podręcznik użytkownika dotyczący kierownic i wsporników kierownic Brugervejledning til styr og frempinde Uživatelská příručka k řídítkům a představcům Εγχειρίδιο χρήστη μπάρας τιμονιού

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά)

VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά) VFR Αναχώρηση VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά) SX-SIT: Heraklion Tower, SX-SIT TWR : SX-SIT, Heraklion Tower, go ahead SX-SIT: Ηράκλειο Καλησπέρα, SX-SIT

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

8. Exploded Views and Parts List (SCX-4200/XBH)

8. Exploded Views and Parts List (SCX-4200/XBH) 8 8.1 Main Exploded View 8-2 8.2 Housing Base Exploded View 8-8. Frame Assembly Exploded View 8-4 8.4 Fuser Unit Exploded View 8-8. Drive Assembly Exploded View 8-6 8.6 Scan Assembly Exploded View 8-7

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY

Διαβάστε περισσότερα

HydroR Rim Brake. Brugervejledning til bleeding (udluftning) af HydroRfælgbremser

HydroR Rim Brake. Brugervejledning til bleeding (udluftning) af HydroRfælgbremser HydroR Rim Brake Bleed and Hose Shortening HydroR Rim Brake Bleed and Hose Shortening User Manual Instrukcja odpowietrzania hamulca obręczowego HydroR oraz skracania przewodu Brugervejledning til bleeding

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ According to Regulation (EC) No 1907/2006 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣIΑ ΠΡΟIOΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟIOΝΤΟΣ 068865 ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΡΟΜΗΘΕΥΤHΣ 2 ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja użytkownika regulacji wysokości sztycy Reverb NALEŻY PRZECZYTAĆ ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI

Instrukcja użytkownika regulacji wysokości sztycy Reverb NALEŻY PRZECZYTAĆ ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI Instrukcja użytkownika regulacji wysokości sztycy Reverb NALEŻY PRZECZYTAĆ ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI Polski Instrukcja użytkownika Reverb WAŻNE W celu zapewnienia

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3.

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3. MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Montageanleitung Οδηγίες Λειτουργίας Απογυμνωτής PV-AZM... για MC3, MC4 MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Assembly Operating instructions Stripping pliers PV-AZM... for MC3 and MC4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Producator: BIANCHI F.LLI srl - Italia Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Model : Articol 447 / B de la ½ la 2 Cod Romstal: 40180447, 40184471, 40184472, 40184473, 40184474,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Guide RSC, RS, R, DB5

Guide RSC, RS, R, DB5 Guide RSC, RS, R, DB5 Bleed and Hose Shortening Bleed and Hose Shortening User Manual Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide bremser Aerisirea frânelor şi scurtarea furtunurilor Guide Manual

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive Accessories for Smartfortwo W450 & W451

Exclusive Accessories for Smartfortwo W450 & W451 Exclusive Accessories for Smartfortwo W450 & W451 «ΠΑΝ.ΙΜ.ΕΞ» Παναγιώτης Σδράλιας Σκιάθου 134 112 55 Αθήνα Τηλ. 210 2111761 Φαξ 210 2111762 www.panimex.gr info@panimex.gr Body Kit, σετ 4 τεμ.: Μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Cassettes and Chains. Manual de utilizare casete şi lanţuri Εγχειρίδιο χρήστη κασετών και αλυσίδων. Cassettes and Chains

Cassettes and Chains. Manual de utilizare casete şi lanţuri Εγχειρίδιο χρήστη κασετών και αλυσίδων. Cassettes and Chains Cassettes and Chains Cassettes and Chains User Manual Podręcznik użytkownika kaset i łańcuchów Brugervejledning til kassetter og klinger Uživatelská příručka ke kazetám a řetězům Manual de utilizare casete

Διαβάστε περισσότερα

FORD FOCUS C-MAX 2003-

FORD FOCUS C-MAX 2003- FR-0-00N Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s -N zásuvkou do normy DIN/ISO Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med -N stikdåse, DIN/ISO,

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα