ΟΙ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

Transcript

1 Μαρία Αναγνωστοπούλου Σχολική Σύµβουλος 9ης Εκπ/κης Περιφέρειας Π. Ε. Θεσσαλονίκης ΟΙ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. Οριοθέτηση των διαπροσωπικών σχέσεων Η σχολική τάξη είναι µια κοινωνική οµάδα, τα µέλη της οποίας αλληλοεπηρεάζονται. Ο εκπαιδευτικός ενεργεί µε βάση το πώς ερµηνεύει τη συµπεριφορά των µαθητών, οι µαθητές ερµηνεύουν και αντιδρούν ανάλογα στη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού και γενικότερα, η δράση της µιας πλευράς επηρεάζει τη δράση της άλλης πλευράς. Σ αυτό το αλληλεπιδραστικό πεδίο διαµορφώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τον επικοινωνιακό, αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα των διαπροσωπικών σχέσεων εκπαιδευτικού και µαθητών προσδιορίζουν δύο διαστάσεις. Η µια είναι η λειτουργική πλευρά, δηλαδή οι συµπεριφορές εκπαιδευτικού - µαθητών και οι προκύπτουσες αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγµα, πόσο ο εκπαιδευτικός δίνει ελευθερία στους µαθητές, αν τους σέβεται, αν είναι δηµοκρατικός, πόσο οι µαθητές µπορούν να αυτενεργούν, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, να εκφράζουν την άποψή τους, να ασκούν κριτική ή αν ο εκπαιδευτικός είναι αυστηρός, αν τους χειραγωγεί και αν οι µαθητές είναι αναγκασµένοι να πειθαρχούν και να συµµορφώνονται. Η άλλη διάσταση έχει συναισθηµατικό περιεχόµενο. ηλαδή, ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους µαθητές δηµιουργούνται είτε θετικά συναισθήµατα (αµοιβαία συµπάθεια, αποδοχή αµοιβαίος σεβασµός) είτε αρνητικά συναισθήµατα (αµοιβαία αντιπάθεια, απόρριψη, αποστροφή). Παίρνοντας από τις δύο αυτές διαστάσεις τη θετική πλευρά (αυτονόµηση, συµπάθεια ), έχουµε την εικόνα των καλών διαπροσωπικών σχέσεων (Αναγνωστοπούλου 2005, σ. 19). Στο πλαίσιο των καλών διαπροσωπικών σχέσεων ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές υπερβαίνουν τις τυπικές συµπεριφορές που απορρέουν από τους ρόλους τους. Συζητούν µαζί, συλλογίζονται µαζί κι ευχαριστιούνται από τη µεταξύ τους συντροφιά. Έχουν τη συναίσθηση ενός κοινού δεσµού, που είναι στην ουσία έκφραση κοινών ενδιαφερόντων, κοινών απόψεων και κοινού τρόπου σκέψης. Μεταξύ τους υπάρχει αρµονική συνεργασία, αποδοχή, προσπάθεια για αποφυγή απογοήτευσης, διάθεση για αστεία, διάθεση και προσπάθεια για ικανοποίηση των ατοµικών ενδιαφερόντων και αναγκών (Noddings 1991, σ. 169, Gudyknust / Hall 1994, σ. 238). 1

2 Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους µαθητές αποτελούν τον πυρήνα για κάθε παιδαγωγικό ενέργηµα και έχουν άµεση επίδραση στη µαθησιακή και κοινωνική συµπεριφορά των µαθητών. Όταν οι µαθητές έλκονται από το ενδιαφέρον και τη φιλική διάθεση ενός εκπαιδευτικού, είναι αναµενόµενο και το γνωστικό αντικείµενο που διδάσκει ο εν λόγω εκπαιδευτικός να γίνει γι αυτούς ελκυστικό και η στάση τους για τη µάθηση να βελτιωθεί, πράγµα που θα επηρεάσει θετικά και την επίδοσή τους. Οι µαθητές που συµπαθούν τον εκπαιδευτικό γίνονται ενεργητικοί στις δραστηριότητες της τάξης, δεν δηµιουργούν προβλήµατα συµπεριφοράς, δέχονται πρόθυµα τις προσπάθειές του να τους επηρεάσει (Χατζηδήµου 2000, σ. 73, Thompson 1997, σ. 43). 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων Θα εξετάσουµε στη συνέχεια ορισµένους βασικούς παράγοντες που, σύµφωνα µε τις έρευνες, συµβάλλουν στη διαµόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων. α) Τα ατοµικά γνωρίσµατα των µαθητών και των εκπαιδευτικών Τα ατοµικά γνωρίσµατα των µαθητών και των εκπαιδευτικών που διαδραµατίζουν ρόλο στο πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν στο σύνολό τους και να αναλυθούν διεξοδικά, εδώ θα αναφερθούµε σχετικά σε ορισµένα σηµαντικά στοιχεία, που επισηµαίνονται ιδιαίτερα στη βιβλιογραφία, σε θεωρητικό και εµπειρικό επίπεδο. Οι διάφορες µελέτες δείχνουν ότι το φύλο των µαθητών επηρεάζει τις στάσεις τους απέναντι στον εκπαιδευτικό αλλά και ο εκπαιδευτικός, συχνά ασυνείδητα, µπορεί να συµπεριφερθεί διαφορετικά στους µαθητές, ανάλογα µε το φύλο τους, ενισχύοντας έτσι τις στερεότυπες παραδοχές. Όπως προκύπτει, µε βάση τα δεδοµένα ερευνών, τα κορίτσια, σε µεγαλύτερο βαθµό από τα αγόρια, τείνουν να αποζητούν την επαφή µε τον εκπαιδευτικό και επιθυµούν να έχουν µαζί του φιλικές σχέσεις (Brophy / Good 1974, σ. 216). ιαπιστώνεται ακόµη ότι και οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν µεγαλύτερη συµπάθεια προς τα κορίτσια, πιθανόν, επειδή τα αγόρια τούς ενοχλούν περισσότερο µε τη φλυαρία τους και γενικά µε την απείθαρχη συµπεριφορά τους (Χαντζή / Παπαδάτου 1990, σ. 72). Σύµφωνα επίσης µε τις απόψεις των µαθητών, σε σχετικές έρευνες, οι εκπαιδευτικοί συµπεριφέρονται περισσότερο επιθετικά στα αγόρια, ενώ οι µαθήτριες αντιµετωπίζονται µε µεγαλύτερη επιείκεια (Χατζηδήµου / Ταρατόρη 1997, σ. 100, Francis 2000, σ. 48). Παρατηρείται ακόµη ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν περισσότερο χρόνο επικοινωνίας µε τα αγόρια παρά µε τα κορίτσια, σε θέµατα διδασκαλίας και συµπεριφοράς, είτε για να 2

3 απευθύνουν σ αυτά αρνητικά σχόλια, είτε για να επαινέσουν τις θετικές τους ενέργειες (Streitmatter 1994, σ. 128, Sadker 1994, σσ ). Όπως προκύπτει από τα ευρήµατα ερευνών, τόσο στη δεκαετία του 80, όσο και στη δεκαετία του 90 αλλά και ακόµη πιο πρόσφατα, η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα αγόρια και στα κορίτσια διαφοροποιείται. Τα αγόρια κερδίζουν την προσοχή των εκπαιδευτικών, κυριαρχούν στο χώρο της σχολικής τάξης και επισκιάζουν τη συµµετοχή και το έργο των κοριτσιών (Howe 1997, σ. 40, Skelton 2001, σ. 159). Η επίδοση είναι ένα στοιχείο που, σύµφωνα µε τους ερευνητές, επηρεάζει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και µαθητών. Από παλαιότερες αλλά και από σύγχρονες µελέτες προκύπτει ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί συνήθως δίνουν στους µαθητές υψηλής επίδοσης πολλές ευκαιρίες να συµµετέχουν στο µάθηµα, τους παρακινούν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, αφιερώνουν πολύ χρόνο σ αυτούς, τους παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη, δίνουν έµφαση στις επιτυχηµένες τους προσπάθειες, ενώ παραβλέπουν τα σηµεία άγνοιας και λαθών τους και παρακάµπτουν τα προβλήµατα πειθαρχίας. Αντίθετα, στους µαθητές χαµηλής επίδοσης ασκούν δυσµενή κριτική για τις αποτυχηµένες τους προσπάθειες, δεν τους ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, δεν τους προσφέρουν µαθησιακή υποστήριξη, ειδικά όταν η χαµηλή επίδοση συνοδεύεται και από αδιαφορία συµµετοχής. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα συνδέουν την παραβατική συµπεριφορά µε την επίδοση, µε αποτέλεσµα να θεωρούν ως ταραξίες τους µαθητές χαµηλής επίδοσης και να τους επιπλήττουν συχνότερα (Brophy / Good 1974, σ. 15, Weinster 2002, σ. 105). Οι καλοί µαθητές αµείβουν µε την πρόοδό τους τις προσπάθειες του εκπαιδευτικού και επιβεβαιώνουν την επαγγελµατική του επάρκεια. Οι µαθητές χαµηλής επίδοσης αποτελούν γι αυτόν δείκτη της προσωπικής του αποτυχίας, πράγµα που του προκαλεί ανασφάλεια, η οποία µπορεί µε τη σειρά της να επιφέρει αλλοίωση των συναισθηµάτων του, για τους συγκεκριµένους µαθητές (Σακελλαρίου 1986, σ. 108). Μια τέτοιου είδους συµπεριφορά µπορεί να καλλιεργήσει στην οµάδα των καλών µαθητών τη διάκριση και το προβάδισµα και να αυξήσει την αποξένωση των αδύνατων µαθητών. Ορισµένοι όµως εκπαιδευτικοί εκφράζουν διαφορετική στάση ως προς την αντιµετώπιση των αδύνατων µαθητών. Αναφέρουν ότι ασχολούνται εξατοµικευµένα µαζί τους, ότι εκδηλώνουν προς αυτούς συναισθήµατα αποδοχής και συµπάθειας, ότι εστιάζουν την προσοχή τους στη δηµιουργία κινήτρων (Καϊλα / Θεοδωροπούλου 1997, σ. 65). Η ηλικία των εκπαιδευτικών, όπως διαπιστώνεται από έρευνες, επιδρά στη συµπεριφορά και στο έργο τους. Οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι αυθόρµητοι, ενθουσιώδεις και εκδηλωτικοί, αισθάνονται πολύ κοντά στους µαθητές και έχουν µαζί τους ένα είδος αδελφικών σχέσεων. είχνουν µάλιστα διάθεση να εισαγάγουν στη 3

4 σχολική τάξη τις νεωτεριστικές ιδέες τους. Οι µεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί νιώθουν αίσθηµα απογοήτευσης και ρουτίνας, δεν κατανοούν εύκολα τις ανάγκες των µαθητών, οι σχέσεις µαζί τους γίνονται τυπικές, αντιστέκονται επίσης σε όποια καινοτοµία (Huberman 1993, σσ. 11, 12). Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει συσχέτιση των χρόνων εκπαιδευτικής υπηρεσίας και της ηλικίας των εκπαιδευτικών, µε τη στάση τους απέναντι στους µαθητές. εδοµένου όµως ότι η προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού, το µαθητικό δυναµικό της σχολικής τάξης, οι συνθήκες του σχολείου είναι διαφορετικές σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατή η γενίκευση αυτών των ευρηµάτων. Σύµφωνα µε τα κοινωνικά στερεότυπα που ορίζουν τους ρόλους των δύο φύλων, αναµένεται από τις γυναίκες να είναι εκδηλωτικές, ευαίσθητες και υποχωρητικές κατά τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις, σε αντίθεση µε τους άντρες, για τους οποίους είναι αποδεκτή η επιθετική και κυριαρχική συµπεριφορά. Η διαφοροποίηση της συµπεριφοράς των δύο φύλων µπορεί να γίνει εµφανής και στη σχολική τάξη, στους άντρες και στις γυναίκες εκπαιδευτικούς, όπως διαπιστώνεται από ορισµένες έρευνες. Οι γυναίκες, για παράδειγµα, θεωρείται ότι έχουν την ικανότητα να δείχνουν φροντίδα και µητρικά αισθήµατα στους µαθητές, γι αυτό και είναι αποτελεσµατικότερες στις σχέσεις τους µε τα µικρά παιδιά, ενώ οι άντρες εκτιµάται ότι είναι ικανότεροι στην επικοινωνία µε τους µεγαλύτερους µαθητές (Reay 2001, σσ. 158, 159, Αναγνωστοπούλου / Αρβανίτη / Κανταρτζή 2004, σ. 175). Ως προς το θέµα της πειθαρχίας, υπάρχει η άποψη ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να επιβληθούν στους µαθητές, σε αντίθεση µε τους άντρες συναδέλφους τους, οι οποίοι, επειδή έχουν συνήθως µεγαλύτερη σωµατική διάπλαση και πιο βροντερή φωνή, εύκολα διατηρούν την πειθαρχία (Merrett / Wheldall 1992, σ. 103). β) Οι παράγοντες πλαισίου Η µελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων δεν αφορά µόνο στα πρόσωπα που εµπλέκονται στη σχολική τάξη. Το δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ των διδασκόντων, του ιευθυντή, των γονέων, οι αντικειµενικές συνθήκες του σχολείου και της τάξης, οι ονοµαζόµενοι «παράγοντες πλαισίου», επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά, την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και µαθητών. Οι σχέσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου µεταξύ τους και µε το ιευθυντή ασκούν µια διαρκή επιρροή στις αλληλεπιδράσεις τους µε τους µαθητές. Όταν οι συνάδελφοι ενός σχολείου έχουν καλές σχέσεις, όταν θέτουν κοινούς στόχους, µοιράζονται ανησυχίες και προβληµατισµούς, όταν ο ένας ενθαρρύνει και ενισχύει τις ενέργειες του άλλου, όταν γενικά δηµιουργείται κλίµα 4

5 ευχάριστο και συνεργατικό, µεταδίδεται στη συνέχεια αυτό το κλίµα και η διάθεση στη σχολική τάξη (Stigler / Hiebert 1999, σ. 416). Σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση του δεσµού των εκπαιδευτικών και στη δηµιουργία ευχάριστου σχολικού κλίµατος παίζει και ο ιευθυντής, όταν επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τους εκπαιδευτικούς, όταν τους δίνει κίνητρα ώστε να µεγιστοποιούν τις προσπάθειές τους σε όσες ενέργειες και διαδικασίες εµπλέκονται και να ικανοποιούνται απ αυτές (Blasé / Blasé 1994, σσ ). (Στην περίπτωση του ολοήµερου σχολείου, ανάλογες ευθύνες επωµίζεται ο Υποδιευθυντής ή γενικότερα, ο υπεύθυνος του ολοήµερου). Σχετικά µε το ολοήµερο σχολείο, είναι αναγκαίο να συστηµατοποιηθεί η µεταξύ των πρωινών και των απογευµατινών εκπαιδευτικών συνεργασία. Να αναζητούνται ακόµη τρόποι συναντήσεων όλου του διδακτικού προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να γίνεται µια γενική εκτίµηση του τρόπου λειτουργίας του σχολείου και να επανεξετάζονται τα µέτρα, οι δραστηριότητες και οι προσανατολισµοί του. Το ύφος που εµφανίζουν οι σχέσεις εκπαιδευτικών - µαθητών εξαρτάται, εν µέρει και από το σχολικό περιβάλλον. Η αρχιτεκτονική του διδακτηρίου, η διαρρύθµιση και διακόσµηση των σχολικών αιθουσών, ο αύλειος χώρος, εκπέµπουν ψυχοδυναµική ενέργεια, προδιαθέτουν θετικά ή αρνητικά ως προς τη µάθηση και επηρεάζουν το ψυχοκοινωνικό κλίµα, όπου αυτή συντελείται. Οι πληθωρικές τάξεις, ο ανεπαρκής φωτισµός και θέρµανση, τα στενόχωρα θρανία, η έλλειψη ηχοµόνωσης, µπορεί να δηµιουργήσουν εκνευρισµό και κόπωση στους µαθητές και τον εκπαιδευτικό και να προκαλέσουν µεταξύ τους διενέξεις (Πυργιωτάκη / Αλπέντζου 2001, σ. 137, Συγκολλίτου 1997, σσ. 189, 192). Όσον αφορά στο ολοήµερο σχολείο, είναι αναγκαίο να κατανοηθεί από όλους τους παράγοντες υποστήριξης του θεσµού ότι ο σχολικός χώρος συνδέεται άµεσα µε τη διάθεση και µε τα κίνητρα του παιδιού να βρίσκεται σ αυτόν. Σηµαντικό ρόλο εδώ µπορεί να παίξει τόσο ο κρατικός µηχανισµός και οι τοπικοί φορείς, συµβάλλοντας οικονοµικά, όσο και η πρωτοβουλία του ιευθυντή και του Υπεύθυνου του ολοήµερου, για αισθητικές παρεµβάσεις (διακόσµηση αιθουσών, φωτεινά χρώµατα στους τοίχους), για την κτηριακή υποδοµή (π. χ. αίθουσες σίτισης ανάπαυσης) και για τον εξοπλισµό (βιβλιοθήκη, υλικά και µέσα για τη µουσική, τα εικαστικά, τη γυµναστική, την πληροφορική). Σηµαντικός θεωρείται και ο ρόλος της οικογένειας στις σχέσεις εκπαιδευτικού και µαθητών. Οι επισκέψεις των γονέων στο σχολείο τούς επιτρέπουν να πληροφορούνται την πρόοδο των παιδιών τους, να κατανοούν τη συµπεριφορά τους, τις σχέσεις τους µε τον εκπαιδευτικό και τους συµµαθητές τους. Αλλά και ο εκπαιδευτικός πληροφορείται για τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαιτερότητες των µαθητών, την οικογενειακή τους κατάσταση, τις προσδοκίες των γονέων. Αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία µπορεί να προσαρµόζει τις παιδαγωγικές του ενέργειες στην ατοµικότητα 5

6 του κάθε παιδιού. H συνεργασία των γονέων µε το εκπαιδευτικό τονώνει το αυτοσυναίσθηµα του παιδιού, αφού τα τόσο ουσιώδη για τη ζωή του πρόσωπα (εκπαιδευτικός και γονείς) αφιερώνουν το χρόνο τους από ενδιαφέρον να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του. Η θετική στάση των γονέων απέναντι στον εκπαιδευτικό συµβάλλει στην ανάπτυξη θετικής στάσης και του παιδιού τους προς αυτόν (Φλουρή / Κουλόπουλου / Σπυριδάκη 1981, σ. 77, Ballantine 1997, σ. 227). Αντίθετα, η ένταση µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού µπορεί να αποβεί εις βάρος των διαπροσωπικών σχέσεων του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές. Ο εκπαιδευτικός πιθανόν να µεταφέρει τη δυσαρέσκειά του στην τάξη και στη χειρότερη περίπτωση, στο µαθητή µε τους γονείς του οποίου συγκρούεται. Το παιδί είναι δύσκολο να κατανοήσει και να ικανοποιήσει και τις δύο αντιµαχόµενες πλευρές, µε (πιθανό) κίνδυνο να ταυτιστεί µε τις απόψεις των γονέων και να απορρίψει τον εκπαιδευτικό (Σάλτζµεργκερ / Χένρι / Όσµπορν 1996, σ. 102). Στο ολοήµερο σχολείο οι γονείς µπορεί να έρθουν σε σύγκρουση µε τους εκπαιδευτικούς όταν δεν συµφωνούν ή δεν βολεύονται µε το ωράριο λειτουργίας του, όταν θεωρούν ότι έχουν δικαίωµα να παίρνουν το παιδί τους ό,τι ώρα θέλουν, όταν διαφωνούν µε ορισµένα διδακτικά αντικείµενα, όταν απαιτούν από τους απογευµατινούς εκπαιδευτικούς να δώσουν άµεσες λύσεις σε θέµατα µάθησης των παιδιών τους. Οι γονείς χρειάζεται να κατανοήσουν ότι το απογευµατινό σχολείο ακολουθεί ένα οργανωµένο παιδαγωγικό πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους στόχους και µε υποχρεώσεις µαθητών και εκπαιδευτικών για την τήρησή του. Η ενηµέρωση των γονέων και η εξασφάλιση της αποδοχής και της δέσµευσής τους απέναντι στον κανονισµό λειτουργίας θεωρείται αναγκαία και αρµόδιοι για να το πετύχουν αυτό είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί του ολοήµερου σχολείου. 3. Αντί επιλόγου Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών - µαθητών παίζουν σηµαντικό ρόλο στο παιδαγωγικό/διδακτικό πλαίσιο του σχολείου και καλό θα ήταν ο κάθε εκπαιδευτικός να συµπεριλάβει την ανάπτυξή τους στους στόχους του και να λαµβάνει υπόψη του τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Στο ολοήµερο σχολείο που ο χρόνος παραµονής των µαθητών παρατείνεται και ο χρόνος συναισθηµατικής επαφής µε το οικογενειακό περιβάλλον µειώνεται, είναι ακόµη πιο επιτακτική η ανάγκη των παιδιών για έκφραση συναισθηµάτων, αναγνώριση, ασφάλεια και αυτό θα επιτευχθεί µέσα από ένα δίκτυο καλών διαπροσωπικών σχέσεων µε τους εκπαιδευτικούς. 6

7 Βιβλιογραφία Αναγνωστοπούλου, M / Αρβανίτη, I. / Κανταρτζή, E., «Η ανάληψη διδασκαλίας της Α τάξης, από γυναίκες εκπαιδευτικούς. Επιλογή ή συµµόρφωση;», στο. Χατζηδήµου / Ε. Ταρατόρη / Μ. Κουγιουρούκη / Π. Στραβάκου (επιµ.), Πρακτικά του 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Θεσσαλονίκη 2004, εκδ. Κυριακίδη, σσ Αναγνωστοπούλου, Μ., Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και µαθητών στη σχολική τάξη, Θεωρητική ανάλυση και εµπειρική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 2005, εκδ. Κυριακίδη. Ballantine J., The Sociology of Education, New Jersey 1997, Prentice Hall. Blasé, J. / Blasé J., Empowering teachers, what successful Principals do, California 1994, Corwin Press, Inc. Brophy, J / Good, T., Teacher student relationships, New York 1974, Holt, Rinehart and Winston, Inc. Φλουρή, Γ. / Κουλόπουλου, Α. / Σπυριδάκη, Ι., Το αυτοσυναίσθηµα και η παιδαγωγική του αντιµετώπιση, Αθήνα 1981, εκδ. Αλκυών. Francis, Β., Boys, girls and achievement, London 2000, Routledge Falmer. Gudykunst, W / Hall, B., «Strategies for effective communication and adaptation in intergroup contexts», στο J. Daly / J. Wiemann (eds.), Strategic interpersonal communication, New Jersey 1994, Wiemann Lawrence Erlbaum Association Publishers, σσ Χαντζή, A / Παπαδάτου, Γ., «Εκτιµήσεις των δασκάλων για τη συµπεριφορά των µαθητών στην τάξη», άρθρο στο ΕΛ.Ε.ΣΥΠ., τ. 12, 13, 1990, σσ Χατζηδήµου,. / Ταρατόρη, Ε., «Εκτιµήσεις µαθητών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την επιθετικότητα των εκπαιδευτικών, των γονιών και των ίδιων. Μια εµπειρική προσέγγιση», Πρακτικά του Πανελλήνιου Παιδαγωγικού Συνεδρίου Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστηµών, Κοµοτηνή 1997, σσ Χατζηδήµου,., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη 2000, εκδ. Κυριακίδη. Howe, C, Gender and classroom interaction: A research review, Edinburg 1997, SCRE. Huberman, M., The lives of teachers, London 1993, Teachers College Press. Καϊλα, Μ. / Θεοδωροπούλου, Ε., Ο εκπαιδευτικός, Αθήνα 1997, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Merrett, F. / Wheldall, K., «How do teachers learn to manage classroom behavior?», άρθρο στο περ. Educational Review, v. 19, n. 1, 1993, σσ Noddings, Ν., «Stories in dialogue: Caring and interpersonal reasoning», στο C. Witherell / N. Noddings (eds.), Stories lives tell: Narrative and dialogue in Education, New York 1991, Teacher College Press. Πυργιωτάκη, I. / Αλπέντζου, O., «Ο σχολικός χώρος και η παιδαγωγική του διάσταση», στο Ι. Πυργιωτάκη (επιµ.), Ολοήµερο Σχολείο, Αθήνα 2001, έκδοση Υ.Π.Ε.Π.Θ., σσ Reay, D., «The paradox of contemporary femininities in Education: Combining fluidity with fixity», στο B. Francis / C. Skelton (eds.), Investigating gender, Buckingham 2001, Open University Press, σσ Sadker, M., / Sadker, D., Failing at fairness: How America s schools cheat girls, New York 1994, Charles Scribner s Sons. Skelton, C., Schooling the boys: Masculinity and Primary Education, Buckingham 2001, Open University Press. Stigler, J. / Hiebert, J., The teaching gap, New York 1999, The Free Press. Streitmatter, J, Towαrd gender equity in the classroom: Everyday teachers beliefs and practices, New York 1994, State University of New York Press. Σάλτζµπεργκερ, Ι. / Χένρι, Ι / Όσµπορν, Ε, Η συναισθηµατική εµπειρία της µάθησης και της διδασκαλίας (µτφρ. Ε. Τζελέπογλου), Αθήνα 1996, εκδ. Καστανιώτη. Συγκολλίτου, Ε., Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Αθήνα 1997, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Thompson Μ., Professional ethics and the teacher, Oakhill Staffordshire 1997, Trentham Books. Weinster, R., Reaching higher. The power of expectations in schooling, Cambridge 2002, Harvard University Press. 7

Η ανάληψη διδασκαλίας στην Α τάξη από γυναίκες εκπαιδευτικούς. Επιλογή ή συμμόρφωση;

Η ανάληψη διδασκαλίας στην Α τάξη από γυναίκες εκπαιδευτικούς. Επιλογή ή συμμόρφωση; Η ανάληψη διδασκαλίας στην Α τάξη από γυναίκες εκπαιδευτικούς. Επιλογή ή συμμόρφωση; Μαρία Αναγνωστοπούλου, Ιωάννα Αρβανίτη, Ευαγγελία Κανταρτζή ** Εισαγωγή Σύμφωνα με τη θεωρία του ρόλου των δύο φύλων,

Διαβάστε περισσότερα

`tüx céçà vâå Volume 3/2013

`tüx céçà vâå Volume 3/2013 Μαρία Αναγνωστοπούλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απόψεις των φοιτητών μελλοντικών δασκάλων για τις διαπροσωπικές σχέσεις του εκπαιδευτικού με τους μαθητές στη σχολική τάξη Opinions of students /future teachers on the

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών στη σχολική τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωσή τους

Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών στη σχολική τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωσή τους Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών στη σχολική τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωσή τους Μπαραλός. Γ. - Φωτοπούλου. Χ. Summary The recent intra-subject common framework curriculum

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ιπλωµατική Εργασία ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA EXECUTIVE ιπλωµατική Εργασία ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας

Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική πράξη απόρροια της «συναισθηματικής γλώσσας» του εκπαιδευτικού

Η εκπαιδευτική πράξη απόρροια της «συναισθηματικής γλώσσας» του εκπαιδευτικού Η εκπαιδευτική πράξη απόρροια της «συναισθηματικής γλώσσας» του εκπαιδευτικού Κιτσάκη Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Παναγάκη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακή Ανάλυση του Παράγοντα «Μαθητές - Γονείς» για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Πολυκριτηριακή Ανάλυση του Παράγοντα «Μαθητές - Γονείς» για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας Πολυκριτηριακή Ανάλυση του Παράγοντα «Μαθητές - Γονείς» για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας Εισαγωγή Δρ. Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04 Στις σύγχρονες προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης: µια εκπαιδευτική έρευνα δράσης»

παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης: µια εκπαιδευτική έρευνα δράσης» ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «Η οµαδοσυνεργατική µάθηση ανάµεσα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ»

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε., Ειδικός Επιστήµονας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Αναστασία Αρχοντόγλου, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 25-51, 2014

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 25-51, 2014 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 25-51, 2014 Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μια διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης για την υποδοχή, στήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα

Σχέδιο δράσης για την υποδοχή, στήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα EDG 614 :Eπαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Σχέδιο δράσης για την υποδοχή, στήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα Χρυσοβαλάντω Θουκυδίδου Άννα Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Σχολική ηγεσία και διαχείριση συγκρούσεων. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι»

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» «Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (Ε.Κ.Ι.Φ.). Λευκωσία, 25 Νοεµβρίου 2008 Σχολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συνοπτική Αναφορά Μάρτιος 2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής *Στο παρόν κείµενο, ο όρος «inclusive education» αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές που προάγουν την ισότιµη συµµετοχή των κοριτσιών στη µαθηµατική παιδεία

Πρακτικές που προάγουν την ισότιµη συµµετοχή των κοριτσιών στη µαθηµατική παιδεία Πρακτικές που προάγουν την ισότιµη συµµετοχή των κοριτσιών στη µαθηµατική παιδεία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΕΣΣΟΥ Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών - Ευρωπαϊκό Συνέδριο - Αθήνα 7-8-9 Απριλίου 1994, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοπαιδαγωγική αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών

Ψυχοπαιδαγωγική αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών Ψυχοπαιδαγωγική αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών Καυκούλα Ευαγγελία, Μ.Ed., ρ. εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 Περίληψη: Αρχικά γίνεται µια γενική προσέγγιση του θέµατος των µαθησιακών δυσκολιών, όπου διασαφηνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης»

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Η έννοια του αποτελεσματικού διευθυντή Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα