Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS"

Transcript

1 Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Syllabus Έκδοση 03.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 15

2 1. Εισαγωγή Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, με την αντίστοιχη πιστοποίηση, των ειδικών φρουρών στα πλοία για την προστασία από πειρατές(maritime security operators) είναι επιτακτική ανάγκη στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων. Το σχήμα πιστοποίησης της EUROCERT SA παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για επαγγελματίες ειδικούς φρουρούς εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα ή και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις. Η πιστοποίηση των ειδικών φρουρών για θαλάσσιες μεταφορές της EUROCERT SA καλύπτει τις απαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει ένας υποψήφιος καλύπτοντας τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών πρακτικών για την φύλαξη των πλοίων καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες πρακτικής εφαρμογής αυτών. Οι υποψήφιοι προτού λάβουν μέρος στις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης, να κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις που αναφέρονται στην προς εξέταση ύλη, που αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως και να έχουν παρακολουθήσει τα αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής εκπαίδευσης που έχουν καταρτισθεί για το αντικείμενο της πιστοποίησης. 2. Σε ποιους απευθύνεται Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται στους επαγγελματίες ειδικούς φρουρούς θαλασσίων μεταφορών. Για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και εφαρμογής, δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να προστατεύει το προσωπικό και τα εμπορεύματα του πλοίου από τους πειρατές. Η πιστοποίηση αυτή δεν καλύπτει: - Εκτιμήσεις κινδύνων από πειρατεία - Ευχέρεια χρήσης όπλων - Τρόπους εξουδετέρωσης πειρατών - Εφαρμογή αμυντικών ενεργειών - Διαχείριση περιστατικών τραυματιών Η πιστοποίηση που διενεργείται από την EUROCERT αποδεικνύει με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, ότι ο πιστοποιούμενος κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές, ώστε να παρέχει υψηλού βαθμού προστασία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υπάρχοντα δεδομένα. 3. Στόχοι μάθησης Δεδομένου ότι η πιστοποίηση αυτή είναι επαγγελματικού επιπέδου, οι υποψήφιοι θα εκπαιδευτούν στις πιο προηγμένες γνώσεις της φύλαξης. Οι πιστοποιημένοι ειδικοί φρουροί θαλασσίων μεταφορών της EUROCERT θα είναι ικανοί να αποδείξουν τις γνώσεις τους, την ικανότητα, την κατανόηση και την αρμοδιότητα για την εφαρμογή των σχετικών δεξιοτήτων για την ασφαλή φύλαξη των πλοίων, επιπλέον δε θα είναι σε θέση να: Σελίδα 2 από 15

3 - Γνωρίζουν και εφαρμόζουν την εθνική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την φύλαξη, το περιβάλλον και την προστασία των πόρων, σε ότι αφορά την προστασία των πλοίων από πειρατεία καθώς και την νομοθεσία και τις πρακτικές που εφαρμόζονται. - Κατέχουν ουσιαστική γνώση των εννοιών που αφορούν την φύλαξη, του νομικού συστήματος και των εθνικών διαδικασιών και βεβαίως του κώδικα δεοντολογίας και των αρχών που διέπουν το επάγγελμα τους. - Εχουν βαθιά γνώση και δεξιότητες στη προστασία των αγαθών που τους ανατίθενται. 4. Εξέταση Η εξέταση για την πιστοποίηση από την EUROCERT έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιβεβαιώνει τις γνώσεις των υποψηφίων σε σχέση τόσο επί των περιεχομένων των προτύπων αλλά και στην εφαρμογή όλων όσων διέπουν την ασφαλή φύλαξη. Η εξέταση επικεντρώνεται στις παρακάτω κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων: Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση 4α Κριτήρια και απαιτήσεις εκπαίδευσης Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και απαιτήσεις στις εξετάσεις καθώς και εκπαιδευτικές και επαγγελματικές απαιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης για τους ειδικούς φρουρούς θαλασσίων μεταφορών. Σελίδα 3 από 15

4 Πιο συγκεκριμένα οι απαιτήσεις είναι: Εκπαιδευτικά κριτήρια Απόφοιτος Σχολής Ειδικών Δυνάμεων Στρατού ή Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και Τουλάχιστον 5 έτη εργασία ως ιδιωτικό προσωπικό Ασφαλείας ή Τουλάχιστον 10 έτη υπηρεσία στα σώματα Ασφαλείας ή Απόστρατοι με τουλάχιστον 6 μήνες ως maritime Security operator Βασικές δεξιότητες Κρίση και λήψη απόφασης Γνώστης αμυντικών αρχών Χειρισμός εξοπλισμών προστασίας Χειρισμός διαφόρων όπλων Γνώστης διαχείρισης περιστατικών με τραυματίες Ταχύτητα αντίδρασης Πρωτοβουλία 4β Μέθοδος αξιολόγησης Η μεθοδολογία της αξιολόγησης στοχεύει στις βασικές κατηγορίες όπως Γνώση Κατανόηση, Εφαρμογή και Ανάλυση. Η Γνώση ορίζεται ως χρησιμοποίηση υλικού και πληροφοριών που έχει ήδη μάθει κάποιος, πρακτική εμπειρία μέχρι θεωρίες και αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο μαθησιακών αποτελεσμάτων στο γνωστικό τομέα. Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα μετατρέπονται σε στοιχεία αξιολόγησης και περιλαμβάνουν την γνώση και την χρησιμοποίηση σε: Κοινές ή/ και βασικές έννοιες, ορισμούς, ορολογία και αρχές Ειδικές απαιτήσεις και γεγονότα συμμόρφωσης Διαδικασίες, διεργασίες και μεθόδους αξιολόγησης Η Κατανόηση είναι το χαμηλότερο επίπεδο αντίληψης και συνεπάγεται την ικανότητα αντίληψης της σημασίας της ύλης που διδάσκεται, συμπεριλαμβανομένου και κάποιου είδους ερμηνείας, μετάφρασης ή εκτίμησης κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα και στη συνέχεια και οι αντίστοιχοι στόχοι αξιολόγησης υπερβαίνουν την απλή χρήση πληροφοριών και μπορεί να περιλαμβάνουν: Σελίδα 4 από 15

5 Κατανόηση γεγονότων και αρχών Αναγνώριση υλικών Αιτιολόγηση του τρόπου ενέργειας Η Εφαρμογή των αρχών ασφαλείας και των κανόνων εμπλοκής, αφορά το επίπεδο όπου οι υποψήφιοι πρέπει να συνδυάζουν τη Χρήση ιδεών, αρχών και θεωριών σε νέες και συγκεκριμένες καταστάσεις Δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης διαδικασίας, εφαρμογή αρχών και χρήση ειδικών προσεγγίσεων ή προσδιορισμός των διαθέσιμων επιλογών σε μια δεδομένη κατάσταση Εφαρμογή υλικού εκμάθησης και εκπαίδευσης σε νέα κατάσταση Εφαρμογή κανόνων, μεθόδων, εννοιών, αρχών, νόμων και θεωριών Η Ανάλυση είναι το επίπεδο μάθησης το οποίο υπερβαίνει την απλή εφαρμογή αφού απαιτείται από τους υποψηφίους να μπορούν να αναλύουν τις πληροφορίες σε βασικότερα στοιχεία και να διακρίνουν τα συστατικά μιας πληροφορίας, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται την δομή της πληροφορίας και να μπορούν να κάνουν αντίστοιχες αναγωγές. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναλύουν, διακρίνουν, ανιχνεύουν, ξεχωρίζουν όλες τις σημαντικές εργασίες αυτού του επιπέδου μάθησης για να μπορούν να τα εφαρμόσουν σε ανάλογες περιπτώσεις. Τέτοια αποτελέσματα γνώσεων και κατά συνέπεια και οι αντίστοιχοι στόχοι αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνουν: Αναγνώριση προσέγγισης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση ενός προβλήματος Ανάπτυξη διαφορετικών συμπερασμάτων για αναγνώριση/εντοπισμό κινήτρων ή αιτίων Εξαγωγή συμπερασμάτων Εύρεση στοιχείων για την υποστήριξη γενικεύσεων Τα αποτελέσματα γνώσεων σε αυτό το επίπεδο αντιπροσωπεύουν ένα υψηλότερο επίπεδο εμπειρίας από την απλή κατανόηση και εφαρμογή των αρχών ασφαλείας αφού απαιτεί την κατανόηση τόσο της κατάστασης όσο και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί. Η αξιολόγηση ενσωματώνει τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα καθώς χρησιμοποιεί στοιχεία της αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στις παραπάνω γνωστικές κατηγορίες. Σελίδα 5 από 15

6 4γ Μορφή Εξέτασης Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Μέθοδος Τύπος Τεστ Γραπτώς 1 ενιαίο τεστ με 2 Μέρη Μέρος Α: 50 θεωρητικές ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice) 50 συνολικά βαθμοί. Μία δυνατή απάντηση από 4 πιθανές απαντήσεις. Κάθε ερώτηση λαμβάνει ένα (1) βαθμό. Μέρος Β: Πρακτικές Ασκήσεις Εκτίμησης 50 συνολικά βαθμοί σε πρακτικές ασκήσεις σε χειρισμούς διαφόρων τύπων όπλων καθώς και αμυντικές τακτικές Διάρκεια 3 ώρες (180 λεπτά) Προτείνεται οι υποψήφιοι να αφιερώσουν 60 για το Μέρος Α και 120 για το Μέρος Β. Βάση Επιτυχίας 75% στο σύνολο του τεστ (75/100 βαθμοί) με τουλάχιστον 50% στο Μέρος Α (25/50 βαθμούς) και τουλάχιστον 50% στο Μέρος Β (25/50 βαθμούς) Επιτήρηση Χρήση Βιβλίων ή άλλου Υλικού Προαπαιτούμενα Ναι Φυσική επιτήρηση Όχι Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων ή άλλου υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Εκπαιδευτικά κριτήρια Επαγγελματική εμπειρία Βασικές δεξιότητες όπως περιγράφονται στην ενότητα 4.α του παρόντος εγγράφου Σελίδα 6 από 15

7 Οι ερωτήσεις προέρχονται από μια βάση ερωτήσεων που ενημερώνεται τακτικά βάσει των προδιαγραφών εξέτασης που περιγράφεται παρακάτω. Οι ερωτήσεις χρησιμοποιούνται εναλλακτικά μεταξύ διάφορων τεστ σετ. Όλα τα τεστ σετ που παράγονται έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Σε περίπτωση πολλαπλών προσπαθειών ενός υποψηφίου υποχρεωτικά του δίδεται διαφορετικό τεστ σετ κάθε φορά. 4δ Εξεταστέα Θεωρητική Υλη Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις κυριότερες ενότητες που αφορούν σε σημαντικά θέματα, ομαδοποιημένα ανά κατηγορία, βάση των διεθνών προτύπων και πρακτικών, με μονοψήφιο αριθμό σε κάθε κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα το περίγραμμα της Εξεταστέας (και Διδακτέας) Ύλης έχει ως εξής: Α μέρος 1. Κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας Ιδιωτικής Εταιρείας Ναυτιλιακής Ασφαλείας ( PMSC Private Maritime Security Company). a. Διεθνές και Εθνικό νομικό και κανονιστικό περιβάλλον (1) Ηνωμένα Έθνη (UN United Nations) Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO International Maritime Organization) Διεθνής Σύμβαση για της Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS International Convention for the safety of life at Sea), Διεθνής Κώδικας Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS international Ship and Port Security Code), Κατευθυντήριες γραμμές για την Πειρατεία, Διεθνής Σύμβαση Προτύπων Πιστοποίησης, Εκπαίδευσης και Τήρησης φυλακών (STCW Standards for Training Certification and Watch keeping convention), Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θαλάσσης (UNCLOS United Nations Convention on the Law of Sea), Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO International Labor Organization), Σύμβαση για την Εργασία στη Ναυτιλία ( MLC Maritime Labor Convention), Το κείμενο του Montreaux (Επί των σχετικών διεθνών νομικών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών για τα έθνη, ως προς τις επιχειρήσεις των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών και ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων) (2) Οργανισμοί ICoCA (Διεθνής Ένωση Κανόνων Δεοντολογίας - International Code of Conduct Association), SAMI (Ένωση Ασφαλείας για τη Ναυτιλία - Security Association for the Maritime Industry), IAMSP (Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών Ναυτιλιακής Ασφαλείας -International Association for Maritime Security Professionals), BIMCO (Διεθνές και Βαλτικό Ναυτιλιακό Συμβούλιο - Baltic and International Maritime Council) (3) Κέντρα αναφοράς και επιτήρησης, διεθνή, τοπικά κυβερνητικά και διακυβερνητικά σχήματα και οργανισμοί. UKMTO(Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Ηνωμένου Βασιλείου - United Kingdom Marine Trade Operations), MSCHOA (Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφαλείας Κέρατος Αφρικής -Maritime Security Center Horn of Africa), IMB PRC (Κέντρο αναφοράς πειρατείας διεθνούς ναυτιλιακού γραφείου - International Maritime Bureaux Piracy Reporting Center), NATO SC (Κέντρο Ναυτιλίας ΝΑΤΟ -NATO Shipping Center) b. Αναφορά Συμβάντων, πρωτόκολλα επικοινωνίας και διαδικασίες αναφοράς c. Αναφορά μετά από συμβάν d. Έννοιες και βασικές αρμοδιότητες Κράτους Σημαίας, Κράτους Έδρας και Κράτους Λιμένος e. Εγκρίσεις / άδειες f. Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία g. Γνωριμία με το πρότυπο ISO Σελίδα 7 από 15

8 Β Μέρος 1. Πειρατεία και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης (BMPs Best Management Practices) a. Απειλές, επιχειρησιακό περιβάλλον, Περιοχές Υψηλού Κινδύνου (HRAs High Risk Areas) b. Διεθνώς Συνιστώμενος Διάδρομος Διέλευσης (IRTC - Internationally Recommended Transit Corridor), Νηοπομπές. c. Κόλπος Γουινέας, Δυτική Αφρική d. Αξιολόγηση Κινδύνου e. Ενίσχυση παθητικής προστασίας πλοίων (Hardening) f. Οργάνωση Καταφυγίου (Citadel) g. Πρότυπες Επιχειρησιακές Διαδικασίες SOPs (Standard Operating Procedures) h. Κανόνες Εμπλοκής (Rules in the Use of Force) i. Αποτρεπτική και Προβλεπτική Δράση j. Ενημέρωση και εκπαίδευση πληρωμάτων k. Έλεγχος πρόσβασης l. Προκαθορισμένες Λίστες Ελέγχου m. Επαγρύπνηση και τήρηση φυλακών n. Ελιγμοί πλοίου Γ Μέρος 1. Βασικές Α Βοήθειες 2. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τεχνικές επιβίωσης a. Τύποι εκτάκτων αναγκών b. Οδηγίες και πρακτικές ασφαλείας c. Τύποι σωστικών μέσων d. Τύποι σκαφών επιβίωσης e. Κρίσιμες καταστάσεις, τεχνικές εκκένωσης και εγκατάλειψη πλοίου f. Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας g. Επιβίωση στη θάλασσα h. Διάσωση από ελικόπτερο i. Ραδιοσυσκευές εκτάκτου ανάγκης 3. Προσωπική ασφάλεια και κοινωνική ευθύνη a. Πρόληψη και διαδικασίες αποφυγής μολύνσεως του θαλάσσιου περιβάλλοντος b. Ασφαλείς πρακτικές εργασίας c. Κατανόηση εντολών στο περιβάλλον εργασίας πλοίου d. Ανθρώπινες σχέσεις- σημασία διατήρησης καλών ανθρώπινων και σχέσεων εργασίας. 4. Αντιμετώπιση πυρκαγιών a. Θεωρία b. Πρόληψη. b Διάδοση. c. Συστήματα Ανίχνευσης. d. Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης. e. Φορητά συστήματα πυρόσβεσης. f. Ασφαλείς διαδικασίες. g. Οργάνωση καταπολεμήσεως πυρκαγιάς στο πλοίο. h. Τεχνικές. Σελίδα 8 από 15

9 Δ Μέρος 1. Εξοικείωση με το πλοίο και τη ναυτιλία α. Κατανόηση των θεμάτων και συστημάτων ασφαλείας πλοίου β. Βασικές αρχές ναυτιλίας και ναυτιλιακά συστήματα i. Ναυτιλιακά radar και άλλα βοηθήματα γ. Επικοινωνίες πλοίου i Δορυφορικές ii AIS (Automatic Identification System) iii GMDSS (Global Maritime Distress System) δ. Ιεραρχία στο πλοίο Κυβερνήτης Ε Μέρος Εξετάσεις θεωρητικού μέρους ΣΤ Μέρος Μετάβαση στο κέντρο εκπαίδευσης για πρακτική άσκηση και εξέταση 1. Χρήση ημιαυτόματων τυφεκίων για την παροχή ασφαλείας σε πλοία α. Γνωριμία, εξοικείωση, χαρακτηριστικά β. Χρήση γ. Φύλαξη και συντήρηση δ. Αντιμετώπιση / αφοπλισμός παρείσακτου στο πλοίο ε. Ασκήσεις και κινήσεις ενόπλου στο πλοίο Εκπαίδευση ασφαλούς χρήσης όπλων για τη ναυτιλιακή ασφάλεια (την ασφάλεια / προστασία πλοίων) (1 ας ημέρας) Κύριος Σκοπός: Η ανάπτυξη σε βασικό έως μέσο επίπεδο και η απόκτηση των ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη νόμιμη και αποτελεσματική χρήση όπλων στη ναυτιλιακή ασφάλεια. Η υλοποίηση ενός Κύκλου εκπαίδευσης με έμφαση στην ίδια αξιοποίηση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των όπλων και στο φάσμα των τεχνικών στο περιβάλλον αντιμετώπισης πειρατικής επίθεσης. Η παροχή Εκπαίδευσης η οποία αναπτύσσει την ικανότητα χειρισμού των οπλικών συστημάτων με αυτοπεποίθηση σε περιβάλλοντα χαμηλής και μέσης εντάσεως και πίεσης, ανάλογα με την εκάστοτε άσκηση. Η Ανάπτυξη επιχειρησιακής επίγνωσης επί των όπλων όπως επιβάλλεται κατά τη διάρκεια μιας συνήθους (μη ασύμμετρης) επιχείρησης ναυτιλιακής ασφάλειας. Η παροχή Εκπαίδευσης με θετικές εμπειρίες και με ανάπτυξη αποτελεσματικών πρακτικών ατομικής ασφάλειας. Η παρούσα εκπαίδευση απευθύνεται σε χειριστές με τουλάχιστον βασικό επίπεδο ικανοτήτων χειρισμού όπλων μεγάλων αποστάσεων και με επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις προστασίας πλοίων από πειρατικές ενέργειες. Συνιστάται οι εκπαιδευόμενοι, πριν αφιχθούν στις εγκαταστάσεις να έχουν κάνει μια βιβλιογραφική αναζήτηση στις βασικές λειτουργίες και τη χρήση των υπό εξέταση όπλων, καθώς και σε επεισόδια πειρατείας με εμπλοκή ένοπλου προσωπικού ασφαλείας. Σελίδα 9 από 15

10 Λόγω χρονικών περιορισμών, μεγάλο ποσοστό της εκπαίδευσης αποδίδεται στη χρήση και σε θέματα ασφαλείας συγκεκριμένων τύπων όπλων. Σημείωση: Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευόμενους ότι η λίστα των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στη βηματική (σταδιακή) διεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων θα καλυφθεί σύμφωνα με την κρίση του επικεφαλής εκπαιδευτή. Οι ασκήσεις θα γίνουν με σειρά η οποία αφενός θα εναρμονίζεται με την όλη λογική της εκπαίδευσης και αφετέρου θα αποδίδει θετικά αποτελέσματα για όλη την ομάδα. Λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων, κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις μπορεί να παραληφθούν και κάποιες να επαναληφθούν, ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευόμενων ή με την αξιολόγηση επικινδυνότητας που θα εκτελέσει το προσωπικό των εγκαταστάσεων. 1 η ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ SAR Kalashnikov Varient / M4 Varient Weapon Systems ως Πρωτεύοντα οπλικά συστήματα εκπαίδευσης. (PODIUM)(OFF LINE)(SI/AI)(NO AMMO)(45Min) 1. Εισαγωγή στη σύγχρονη πειρατεία και τη ναυτιλιακή ασφάλεια 2. Κανόνες εμπλοκής (ROE's) και χρήση όπλων με χρόνους και αποστάσεις (PODIUM)(OFF LINE)(SI/AI)(NO AMMO)(30Min) 3. Γνωριμία με το προσωπικό και το χώρο 4. Διαδικασίες ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης των εγκαταστάσεων 5. Προσδοκώμενα των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους και την Εκπαίδευση 6. Μεθοδολογία εκπαιδευτών/ έλεγχος και διοίκηση. 7. Υπογραφή τελικών εγγράφων 8. Ανάπτυξη όπλων (ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ) (PODIUM)(ON LINE)(SI/AI)(DRY FIRE)(NO AMMO)(45Min) 1. Σκοπευτικά όπλων και το οπτικό φάσμα (IP). 2. Βασική μηχανική και λειτουργίες όπλων.(ip) 3. Κατάλληλη θέση και στάση (DRY FIRE)(NO AMMO) 4. Χειρισμός συγκεκριμένων όπλων.(dry FIRE)(NO AMMO) 5. Muzzle Control and Movement(DRY FIRE)(NO AMMO) 6. Low Carry Techniques (IP)(DRY FIRE)(NO AMMO) 7. High Carry Techniques (IP)(DRY FIRE)(NO AMMO) ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-STU (SS)(IP)(10R) 2. LC-STU (SS)(IP)(10R) 3. LC-STU (DS)(IP)(10R) 4. LC-STU (TS)(IP)(10R) 5. HC-STU (SS)(IP)(10R) 6. HC-STU (DS)(SP)(10R) 7. HC-STU (TS)(IP)(10R) Σελίδα 10 από 15

11 ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-STU-PS2S (SS)(IP)(10R) 2. HC-STU-PS2S(DS)(IP)(10R) 3. LC-STU-PS0S (SS)(IP)(10R) 4. HC-STU-PS0S (DS)(IP)(10R) 5. LC-STU-PSB*-MC (SS)(IP)(10R) 6. HC-STU-PCB*-MC (DS)(SP)(10R) 7. LC-STU-PSB*-MC-OOH (SS)(IP)(10R) 8. HC-STU-PSB*-MC-OOH (DS)(IP)(10R) (ON LINE)(SI/AI) // (INDIVIDUAL CLEAR)(WEAPONS GROUND IN PLACE) (OFF LINE)(ALL STUDENTS) ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ 1 Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ SAR Kalashnikov / M4 Varient Weapon Systems as Primary Training Platforms. (PODIUM)(OFF LINE)(ALL STUDENTS)(MID - DAY SAFETY BRIEF)(10Min) ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-MO-STU (SS)(IP)(10R) 2. HC-MU-STU (SS)(IP)(10R) 3. LC-SSW-STU (DS)(IP)(10R) 4. HC-SSW-STU (TS)(IP)(10R) 5. LC-MVF-STU (SS)(IP)(10R) 6. HC-MVF-STU (DS)(SP)(10R) ON LINE)(SI)(S/D/C)(MV)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-MVL-STU (SS)(IP)(10R) 2. HC-MVL-STU (SS)(IP)(10R) 3. LC-MVF-MU-STU (DS)(IP)(10R) 4. HC-MVF-MO-STU (TS)(IP)(10R) 5. LC-MVB-STU (SS)(IP)(10R) 6. HC-MVB-STU (DS)(SP)(10R) ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. CNRT-STS (SS)(SP)(10R) 2. SCT-STU (SS)(SP)(10R) 3. CNRT-KNS(DS)(SP)(10R) 4. SCT-KNU (TS)(SP)(10R) 5. CNRT-PRS (SS)(SP)(10R) 6. SCT-PRU (DS)(SP)(10R) ON LINE)(SI)(S)(ACCURACY at DISTANCE)(LIVE FIRE)(45Min) 1. STS (SS)(SP)(10R) 2. STU (SS)(SP)(10R) 3. KNS (SS)(SP)(10R) 4. KNU (SS)(SP)(10R) 5. PRS (SS)(SP)(10R) 6. PRU (SS)(SP)(10R) Σελίδα 11 από 15

12 (ON LINE)(SI)(SDC)(COOLDOWN)(LIVE/DRY FIRE)(45Min) 1. Manipulations (CS)(COOLDOWN) 2. LC(CS)(DRY FIRE)(SP)(NO AMMO) 3. HC (DS)(DRY FIRE)(SP)(NO AMMO) 4. GROUP CLEAR Weapons placed on LINE (NO AMMO) (ON LINE)(SI/AI) // (INDIVIDUAL CLEAR)(WEAPONS TURN IN) (OFF LINE)(ALL STUDENTS)(END of DAY SAFETY BRIEF) //END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι ΓΡΑΜΜΕΣ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ αναγνωρίζονται από λέξεις και συντομογραφίεςμέσα σε παρενθέσεις. Αυτές οι λέξεις ή οι συντομογραφίες σημαίνουν Ποιος, Που και Τι, καθώς επίσης και τη διάρκεια και την κατάσταση των όπλων. Το ΚΟΚΚΙΝΟ ή το ΜΠΛΕ χρώμα σημαίνουν την προσοχή σε λεπτομέρειες ασφαλείας ή διοικητικές. ΣΤΗΛΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ για τον εκπαιδευτή (προκειμένου οι εκπαιδευτές διαρκώς να παρακολουθούν την πρόοδο και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται). (PODIUM)(OFF LINE)(ALL STUDENTS)(START of DAY SAFETY BRIEF)(10Min) (WPNS DRAW)(WEAPONS ON LINE)(DRYFIRE)(NO AMMO)(20Min) 1. FTH(C)(SI/AI)(STATICWARMUP)(IP)(4STEPS)(NO AMMO) 2. FTH (C)(SI)(MV-L/R)(4STEPS)(SP)(10R-MC)(LIVE FIRE) Προκειμένου για ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ αυτή αναγνωρίζεται από τις στήλες των αριθμημένων ασκήσεων που συνήθως ακολουθούν τις γραμμές οδηγιών. Οι αριθμημένες αυτές ασκήσεις καθορίζουν την κατάσταση των όπλων, τον αρμόδιο εκπαιδευτή, τον αριθμό των εκπαιδευόμενων, τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται, τον τύπο της άσκησης και το ρυθμό της άσκησης. Τα χρώματα ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΠΡΑΣΙΝΟ επισημαίνουν την προσοχή σε μια διαδικασία ασφαλείας ή σε μια άσκηση που ανατέθηκε από τον εκπαιδευτή. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Σε μια βηματική (σταδιακή) διαδικασία, οι λέξεις μπορεί να συντομεύονται ή να προφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευτή στον οποίο οι αρχές της εγκατάστασης θέλουν να μεταδώσουν πιο σαφή εντολή. Διάφορα επίπεδα ασφαλείας είναι ενσωματωμένα σε 3 έως 5 κύκλους εκπαιδεύσεων. Οι συντομογραφίες δεν αφορούν σε όλα τα επίπεδα. Σελίδα 12 από 15

13 Συντομογραφίες για Διοίκηση και Ασφάλεια CLRB Clearing Barrel (Καθαρισμός Κάνης) WT Walk and Talk (Περπατάς και μιλάς) CLRP Clearing Pit(Χώρος καθαρισμού) ONL ON the FIRING LINE (Στη γραμμή Πυρός) CLR/OL Clear On Line(Καθαρισμός στη γραμμή) OFL OFF the FIRING LINE (Εκτός γραμμής πυρός) CLR/ID Clear by Individual Shooter (Καθαρισμός από ένα εκπαιδευόμενο) CX Combined Exercises (Συνδυασμένες ασκήσεις) CLR/GP Clear by Group (Ομαδικός Καθαρισμός) EX Extended Exercises (Εκτεταμένες ασκήσεις) SC Student Confidence(Αυτοπεποίθηση) 0000 Scenario Training (εκπαίδευση σεναρίου) GC Group Confidence(Ομαδική εμπιστοσύνη) 0LF0 Live Fire Exercises (ασκήσεις πραγματικών πυρών) RT Round Tracker(Ιχνηλάτης πυρομαχικών) 0DF0 Dry fire Exercises (Ασκήσεις με άσφαιρα) +V Variation Added (Προσθήκη τροποποίησης) +GCL Add Ground Clutter (Προσθήκη εμποδίων/σύγχυσης εδάφους) GWIP Ground Weapon in Place (όπλα εδάφους στη θέση τους) +PCL Add Personnel Clutter (Προσθήκη ατομικών εμποδίων/σύγχυσης) GWOL Ground Weapon on Firing Line (Όπλα εδάφους στη γραμμής πυρός) +HCL Fill Hands W/Clutter (εμπόδια σύγχυση στα χέρια) GWAP Ground Weapon at Ammo Point (Όπλα εδάφους στο σημείο πυρομαχικών) WTP Working the Principle (δουλεύοντας επί της αρχής) WD Weapons Draw from Armory(Παραλαβή οπλισμού από οπλοστάσια) WTI Weapons Turn In to Armory(Επιστροφή οπλισμού στα οπλοστάσια) Συντομογραφίες για Κριτήρια εκπαιδευόμενων, Διάταξη όπλων και Κριτήρια Ασκήσεων FTH From the Holster (Από τη θήκη) 1M One Man Exercises (ατομικές ασκήσεις) FCT From Concealment (Από απόκρυψη) 2M Two Man Exercises (ασκήσεις 2 ατόμων) OH Out of Holster(Έξω από τη θήκη) 3M Three Man Team (Ομάδα 3 ατόμων) OOH Out of Hand(Από το χέρι) 1V Principle (Αρχή) FS Facing/Front Static(Εμπρόσθια στατική) PH Push Exercises(Ασκήσεις απώθησης) FBS Facing Back/Rear Static(Οπίσθια στατική) BLK Blocking Exercises (Ασκήσεις παρεμπόδισης) RS Right Static (Στατική δεξιά) CVR Cover Exercises (Ασκήσεις καλύψεως) LS Left Static (Στατική Αριστερά) EV Evacuation Exercises (Ασκήσεις εκκένωσης) HC High Carry of Weapon(Υψηλή συγκέντρωση όπλων) CLLR Collar Manipulations (χειρισμοί γιακά/λαιμού) LC Low Carry of Weapon(Χαμηλή συγκέντρωση όπλων) CFF Cuff Manipulations(χειρισμοί χεριών/καρπών)) AC Ad-hoc Carry of Weapon (Συγκεκριμένη συγκέντρωση όπλων) SCOP Scoop Techniques (Τεχνικές Σκούπ) Σελίδα 13 από 15

14 MC Magazine Change Standard (τυπική αλλαγή γεμιστήρα) JW Jacket Whip (Κτύπημα στο jacket) MCT Magazine Change Tactical (τακτική αλλαγή γεμιστήρα) JP Jacket Pull (Τράβηγμα του jacket) MCI Magazine Change Impaired (παρεμποδισμένη αλλαγή γεμιστήρα) JH Jacket in Hand (jacket στα χέρια) MCA Magazine Change Assisted(υποβοηθούμενη αλλαγή γεμιστήρα) JTO Jacket Taken Off (jacket βγαλμένο) 1HR One Handed Right (με ένα χέρι, δεξί) VBOTS Vehicle Bail Outs(Διασώσεις/ αποφυγές οχημάτων) 1HL One Handed Left (με ένα χέρι αριστερό) RBOTS Room Bail Outs (Διασώσεις/ αποφυγές για δωμάτια) 1HX One Handed with Exchanges (εναλλαγή με ένα χέρι) BBOTS Building Bail Outs (Διασώσεις / αποφυγές κτιρίων) 2HR Two Handed Right (με 2 χέρια δεξί) VBINS Vehicle Bail Ins (Παγιδεύσεις οχημάτων) 2HL Two Handed Left (με 2 χέρια αριστερό) RBINS Room Bail Ins (Παγιδεύσεις δωματίων) 2HX Two Handed with Exchanges (με 2 χέρια και εναλλαγές) BBINS Building Bail Ins (Παγιδεύσεις κτιρίων) SS Single Shots(Μονές βολές) CNRT Cornering Tactics (Γωνιακές τακτικές) DS Double Shots(Διπλές βολές) DCT Dynamic Cornering Tactics (Δυναμικές γωνιακές τακτικές) TS Triple Shots (Τριπλές βολές) SCT Systematic Cornering Tactics (συστηματικές γωνιακές τακτικές) CS Number of Shots Called by Instructor(Αριθμός βολών που δόθηκαν από τον εξεταστή) BCT Building Clearing Tactics (Τακτικές εκκαθάρισης κτιρίου) MVF Moving Forward (εμπρόσθια κίνηση) ILS In Line Shooting (βολή γραμμής) MVB Moving Backward(οπίσθια κίνηση) OLS Off Line Shooting (βολή εκτός γραμμής) MVR Moving Right (κίνηση προς τα δεξιά) ALS Angled Line Shooting (βολή υπό γωνία) MVL Moving Left (κίνηση προς τα αριστερά) PS2S Positional Move to Formal Stance(Κίνηση σε τυπική στάση) STS Standing Supported (Θέση με υποστήριξη) PS0S Positional Fire from Given Position (Πυρά από συγκεκριμένη θέση) STU Standing Unsupported (Θέση χωρίς υποστήριξη) PSF Positional Facing or forward Only (Αντικριστή θέση) KNS Kneeling Supported (Γονατιστή θέση με υποστήριξη) PST Positional Torso Only(Arms/Head) (Θέση κορμού) KNU Kneeling Unsupported (Γονατιστή θέση χωρίς υποστήριξη) PSB* Positional Body (Any Position Option)(Θέση σώματος) PRS Prone Supported (πρηνηδόν με υποστήριξη) PSP Positional Prone W/Variations (θέση πρηνηδόν με εναλλαγές) PRU Prone Unsupported (πρηνηδόν χωρίς υποστήριξη) PSK Positional Kneeling W/Variations (Γονατιστή θέση με εναλλαγές) MO Muzzle Over (Κάνη από πάνω) PSS Positional Sitting W/Variations (Στατική θέση με εναλλαγές) MU Muzzle Under (Κάνη από κάτω) PSCR* Positional Chair W/Variations (Καθιστή θέση με εναλλαγές) SSW Shoulder Switch (Αλλαγή ώμου) Σελίδα 14 από 15

15 4.ε Προδιαγραφές Εξέτασης Η εξέταση αποτελείται από ένα ενιαίο τεστ, που αποτελείται από δύο μέρη: - Το θεωρητικό μέρος - Το πρακτικό μέρος Οι ερωτήσεις διακρίνονται σε χαμηλής, μέτριας και υψηλής δυσκολίας. Η κατανομή των ερωτήσεων σε κάθε τμήμα της εξέτασης ανά κατηγορία δυσκολίας είναι: - 25% χαμηλής δυσκολίας - 50% μέτριας δυσκολίας - 25% υψηλής δυσκολίας Το πρακτικό μέρος της εξέτασης αποτελείται από τουλάχιστον τρείς(3) πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες έχουν σχέση με την κατηγορία του προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και την χρήση διαφόρων τύπων όπλων. Σελίδα 15 από 15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λινοθηκάριος Syllabus Μάρτιος 2017 Έκδοση 01.1 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Επαγγελματίας Καθαριστής / -Στρια Syllabus Μάρτιος 2017 Έκδοση 01.1 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οροφοκόμος Syllabus Μάρτιος 2017 Έκδοση 01.1 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου Syllabus Μάρτιος 2017 Έκδοση 01.1 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βασικός σκοπός της Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι η παροχή γνώσης, της οποίας το επίπεδο να διασφαλίζει ανταγωνιστικά πληρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Η εξέταση πιστοποίησης, αξιολογεί το σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ωφελούμενων. 2. Το διαπιστευμένο Σχήμα «Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Πωλητής Λιανικής Syllabus Μάρτιος 2017 Έκδοση 01.1 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση των προγραμμάτων κατάρτισης του κέντρου σας, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Κατά τη διάρκεια της 3 ης Συνεδρίας Συμβουλευτικής για την καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απέκτησε ο ωφελούμενος (μαθησιακά αποτελέσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser) Syllabus Μάρτιος 2017 Έκδοση 01.1 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Τι είναι η πιστοποίηση Η Πιστοποίηση επαγγελματιών είναι η διαδικασία επιβεβαίωσης και επικύρωσης των δεξιοτήτων φυσικών προσώπων επαγγελματιών μέσα από τη χρήση διεθνών προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ To Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής είναι ένα Κέντρο δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ VELLUM ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Vellum Diploma in Basic Economics» SYLLABUS Vellum Global Educational Services 2017 Έκδοση 1.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ VELLUM ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Vellum Diploma in Basic Economics» SYLLABUS Vellum Global Educational Services 2017 Έκδοση 1. ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ VELLUM ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services 2017 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2017 Vellum Global Educational Services Παύλου Μελά 12 / Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ μ ή μ α τ α Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν & Μ η χ. Α υ τ ο μ α τ ι σ μ ο ύ Τ Ε 1. ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εξωτερικός Πωλητής Syllabus Μάρτιος 2017 Έκδοση 01.1 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Syllabus Μάρτιος 2017 Έκδοση 01.1 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ To Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής είναι ένα Κέντρο δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 1. Tο ΕΚΣΕΔ έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα στην περιοχή ευθύνης του (Search and rescue region

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «Vellum Diploma in Vocational Education and Training»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «Vellum Diploma in Vocational Education and Training» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «Vellum Diploma in Vocational Education and Training» SYLLABUS Vellum Global Educational Services 2017 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2017 Vellum Global

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 09 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ιανουάριος 2017 Έκδοση 01.0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Στέλεχος Εταιρείας δια Μεταφορών / Διαλογέας Syllabus Μάρτιος 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Graphic design. FACEtoFACE 32 Χρόνια Εμπειρίας. Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος Authorized Training & Certification Centers.

Graphic design. FACEtoFACE 32 Χρόνια Εμπειρίας. Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος Authorized Training & Certification Centers. FACEtoFACE 32 Χρόνια Εμπειρίας. Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος Authorized Training & Certification Centers Graphic design Επικοινωνία Εξεταστικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο Αθήνας Authorized Training & Certification

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «Vellum Diploma in Adult Education» SYLLABUS Vellum Global Educational Services 2017 Έκδοση 3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «Vellum Diploma in Adult Education» SYLLABUS Vellum Global Educational Services 2017 Έκδοση 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services 2017 Έκδοση 3.0 Εξεταστέα Ύλη 2017 Vellum Global Educational Services Παύλου Μελά 12 / Αλεξάνδρεια Ημαθίας / ΤΚ 59300

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος Έκδοση 01.2

Οκτώβριος Έκδοση 01.2 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 01.2 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.gr, www.peoplecert.gr Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κάππας Σπυρίδων

Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κάππας Σπυρίδων Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κάππας Σπυρίδων ΟΜΑΔΑ είναι μια συνάθροιση ατόμων στην οποία το καθένα έχει συνείδηση της παρουσίας των άλλων, ενώ ταυτόχρονα βιώνει κάποια μορφή εξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση

Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Διεύθυνση Επιχειρήσεων Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση Υποπλοίαρχος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες ιαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες ιαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03 εκεµβρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ- Αριθ. Πρωτ: 4425.1/04/2008 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε ΑΠΛΕ ΝΠΑ ΑΝ Ταχ. /νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας : 185 35,

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης E-learning Οδηγός Σπουδών

Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης E-learning Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Maritime Labour Convention-MLC

Maritime Labour Convention-MLC Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Maritime Labour Convention-MLC E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Syllabus Μάρτιος 2017 Έκδοση 01.1 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 10(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Eμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων

Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ UNIVERSITY OF PATRAS CENTRE of VOCATIONAL TRAINING ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή Το λογισμικό της εννοιολογικής χαρτογράυησης Inspiration Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του

Διαβάστε περισσότερα

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης MULTICOM 112 Οδηγίες χρήσης Σκοπός Στόχος του προγράμματος Multicom-112 είναι να βοηθήσει το προσωπικό των επιχειρησιακών κέντρων να αναπτύξουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες μέχρι το σημείο όπου θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 01.6

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 01.6 Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 01.6 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.gr, www.peoplecert.gr Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αχιλλέας Καμέας. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αχιλλέας Καμέας. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές είναι Μεσολαβητές: διευκολύνουν την επίλυση διαφορών και προωθούν την αμφίπλευρη ενημέρωση και κατανόηση Δια-πολιτισμικοί: διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Οµοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύρρυθμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική για ειδικούς ψυχικής υγείας

Ταχύρρυθμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική για ειδικούς ψυχικής υγείας Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ To Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής είναι ένα Κέντρο δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό Venue Security Plan Security Management & critical incident response Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου

αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, PhD Σχολικός Σύμβουλος Φ.Ε. / ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου Αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το εργαστήρι για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς προσφέρει μεθοδολογικά εργαλεία και στρατηγικές ενίσχυσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Certified Metal Foil Professional

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Certified Metal Foil Professional ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Security Studies Μελέτες Ασφάλειας

Security Studies Μελέτες Ασφάλειας Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπ αίδευσης ( E learning ) Security Studies Μελέτες Ασφάλειας E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

25/6/2015. Ποιο το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα στελέχη πρόληψης;

25/6/2015. Ποιο το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα στελέχη πρόληψης; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ; Άννα Τσιμπουκλή, PhD Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα