Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS"

Transcript

1 Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Syllabus Έκδοση 03.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 15

2 1. Εισαγωγή Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, με την αντίστοιχη πιστοποίηση, των ειδικών φρουρών στα πλοία για την προστασία από πειρατές(maritime security operators) είναι επιτακτική ανάγκη στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων. Το σχήμα πιστοποίησης της EUROCERT SA παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για επαγγελματίες ειδικούς φρουρούς εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα ή και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις. Η πιστοποίηση των ειδικών φρουρών για θαλάσσιες μεταφορές της EUROCERT SA καλύπτει τις απαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει ένας υποψήφιος καλύπτοντας τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών πρακτικών για την φύλαξη των πλοίων καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες πρακτικής εφαρμογής αυτών. Οι υποψήφιοι προτού λάβουν μέρος στις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης, να κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις που αναφέρονται στην προς εξέταση ύλη, που αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως και να έχουν παρακολουθήσει τα αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής εκπαίδευσης που έχουν καταρτισθεί για το αντικείμενο της πιστοποίησης. 2. Σε ποιους απευθύνεται Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται στους επαγγελματίες ειδικούς φρουρούς θαλασσίων μεταφορών. Για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και εφαρμογής, δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να προστατεύει το προσωπικό και τα εμπορεύματα του πλοίου από τους πειρατές. Η πιστοποίηση αυτή δεν καλύπτει: - Εκτιμήσεις κινδύνων από πειρατεία - Ευχέρεια χρήσης όπλων - Τρόπους εξουδετέρωσης πειρατών - Εφαρμογή αμυντικών ενεργειών - Διαχείριση περιστατικών τραυματιών Η πιστοποίηση που διενεργείται από την EUROCERT αποδεικνύει με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, ότι ο πιστοποιούμενος κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές, ώστε να παρέχει υψηλού βαθμού προστασία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υπάρχοντα δεδομένα. 3. Στόχοι μάθησης Δεδομένου ότι η πιστοποίηση αυτή είναι επαγγελματικού επιπέδου, οι υποψήφιοι θα εκπαιδευτούν στις πιο προηγμένες γνώσεις της φύλαξης. Οι πιστοποιημένοι ειδικοί φρουροί θαλασσίων μεταφορών της EUROCERT θα είναι ικανοί να αποδείξουν τις γνώσεις τους, την ικανότητα, την κατανόηση και την αρμοδιότητα για την εφαρμογή των σχετικών δεξιοτήτων για την ασφαλή φύλαξη των πλοίων, επιπλέον δε θα είναι σε θέση να: Σελίδα 2 από 15

3 - Γνωρίζουν και εφαρμόζουν την εθνική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την φύλαξη, το περιβάλλον και την προστασία των πόρων, σε ότι αφορά την προστασία των πλοίων από πειρατεία καθώς και την νομοθεσία και τις πρακτικές που εφαρμόζονται. - Κατέχουν ουσιαστική γνώση των εννοιών που αφορούν την φύλαξη, του νομικού συστήματος και των εθνικών διαδικασιών και βεβαίως του κώδικα δεοντολογίας και των αρχών που διέπουν το επάγγελμα τους. - Εχουν βαθιά γνώση και δεξιότητες στη προστασία των αγαθών που τους ανατίθενται. 4. Εξέταση Η εξέταση για την πιστοποίηση από την EUROCERT έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιβεβαιώνει τις γνώσεις των υποψηφίων σε σχέση τόσο επί των περιεχομένων των προτύπων αλλά και στην εφαρμογή όλων όσων διέπουν την ασφαλή φύλαξη. Η εξέταση επικεντρώνεται στις παρακάτω κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων: Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση 4α Κριτήρια και απαιτήσεις εκπαίδευσης Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και απαιτήσεις στις εξετάσεις καθώς και εκπαιδευτικές και επαγγελματικές απαιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης για τους ειδικούς φρουρούς θαλασσίων μεταφορών. Σελίδα 3 από 15

4 Πιο συγκεκριμένα οι απαιτήσεις είναι: Εκπαιδευτικά κριτήρια Απόφοιτος Σχολής Ειδικών Δυνάμεων Στρατού ή Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και Τουλάχιστον 5 έτη εργασία ως ιδιωτικό προσωπικό Ασφαλείας ή Τουλάχιστον 10 έτη υπηρεσία στα σώματα Ασφαλείας ή Απόστρατοι με τουλάχιστον 6 μήνες ως maritime Security operator Βασικές δεξιότητες Κρίση και λήψη απόφασης Γνώστης αμυντικών αρχών Χειρισμός εξοπλισμών προστασίας Χειρισμός διαφόρων όπλων Γνώστης διαχείρισης περιστατικών με τραυματίες Ταχύτητα αντίδρασης Πρωτοβουλία 4β Μέθοδος αξιολόγησης Η μεθοδολογία της αξιολόγησης στοχεύει στις βασικές κατηγορίες όπως Γνώση Κατανόηση, Εφαρμογή και Ανάλυση. Η Γνώση ορίζεται ως χρησιμοποίηση υλικού και πληροφοριών που έχει ήδη μάθει κάποιος, πρακτική εμπειρία μέχρι θεωρίες και αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο μαθησιακών αποτελεσμάτων στο γνωστικό τομέα. Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα μετατρέπονται σε στοιχεία αξιολόγησης και περιλαμβάνουν την γνώση και την χρησιμοποίηση σε: Κοινές ή/ και βασικές έννοιες, ορισμούς, ορολογία και αρχές Ειδικές απαιτήσεις και γεγονότα συμμόρφωσης Διαδικασίες, διεργασίες και μεθόδους αξιολόγησης Η Κατανόηση είναι το χαμηλότερο επίπεδο αντίληψης και συνεπάγεται την ικανότητα αντίληψης της σημασίας της ύλης που διδάσκεται, συμπεριλαμβανομένου και κάποιου είδους ερμηνείας, μετάφρασης ή εκτίμησης κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα και στη συνέχεια και οι αντίστοιχοι στόχοι αξιολόγησης υπερβαίνουν την απλή χρήση πληροφοριών και μπορεί να περιλαμβάνουν: Σελίδα 4 από 15

5 Κατανόηση γεγονότων και αρχών Αναγνώριση υλικών Αιτιολόγηση του τρόπου ενέργειας Η Εφαρμογή των αρχών ασφαλείας και των κανόνων εμπλοκής, αφορά το επίπεδο όπου οι υποψήφιοι πρέπει να συνδυάζουν τη Χρήση ιδεών, αρχών και θεωριών σε νέες και συγκεκριμένες καταστάσεις Δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης διαδικασίας, εφαρμογή αρχών και χρήση ειδικών προσεγγίσεων ή προσδιορισμός των διαθέσιμων επιλογών σε μια δεδομένη κατάσταση Εφαρμογή υλικού εκμάθησης και εκπαίδευσης σε νέα κατάσταση Εφαρμογή κανόνων, μεθόδων, εννοιών, αρχών, νόμων και θεωριών Η Ανάλυση είναι το επίπεδο μάθησης το οποίο υπερβαίνει την απλή εφαρμογή αφού απαιτείται από τους υποψηφίους να μπορούν να αναλύουν τις πληροφορίες σε βασικότερα στοιχεία και να διακρίνουν τα συστατικά μιας πληροφορίας, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται την δομή της πληροφορίας και να μπορούν να κάνουν αντίστοιχες αναγωγές. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναλύουν, διακρίνουν, ανιχνεύουν, ξεχωρίζουν όλες τις σημαντικές εργασίες αυτού του επιπέδου μάθησης για να μπορούν να τα εφαρμόσουν σε ανάλογες περιπτώσεις. Τέτοια αποτελέσματα γνώσεων και κατά συνέπεια και οι αντίστοιχοι στόχοι αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνουν: Αναγνώριση προσέγγισης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση ενός προβλήματος Ανάπτυξη διαφορετικών συμπερασμάτων για αναγνώριση/εντοπισμό κινήτρων ή αιτίων Εξαγωγή συμπερασμάτων Εύρεση στοιχείων για την υποστήριξη γενικεύσεων Τα αποτελέσματα γνώσεων σε αυτό το επίπεδο αντιπροσωπεύουν ένα υψηλότερο επίπεδο εμπειρίας από την απλή κατανόηση και εφαρμογή των αρχών ασφαλείας αφού απαιτεί την κατανόηση τόσο της κατάστασης όσο και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί. Η αξιολόγηση ενσωματώνει τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα καθώς χρησιμοποιεί στοιχεία της αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στις παραπάνω γνωστικές κατηγορίες. Σελίδα 5 από 15

6 4γ Μορφή Εξέτασης Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Μέθοδος Τύπος Τεστ Γραπτώς 1 ενιαίο τεστ με 2 Μέρη Μέρος Α: 50 θεωρητικές ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice) 50 συνολικά βαθμοί. Μία δυνατή απάντηση από 4 πιθανές απαντήσεις. Κάθε ερώτηση λαμβάνει ένα (1) βαθμό. Μέρος Β: Πρακτικές Ασκήσεις Εκτίμησης 50 συνολικά βαθμοί σε πρακτικές ασκήσεις σε χειρισμούς διαφόρων τύπων όπλων καθώς και αμυντικές τακτικές Διάρκεια 3 ώρες (180 λεπτά) Προτείνεται οι υποψήφιοι να αφιερώσουν 60 για το Μέρος Α και 120 για το Μέρος Β. Βάση Επιτυχίας 75% στο σύνολο του τεστ (75/100 βαθμοί) με τουλάχιστον 50% στο Μέρος Α (25/50 βαθμούς) και τουλάχιστον 50% στο Μέρος Β (25/50 βαθμούς) Επιτήρηση Χρήση Βιβλίων ή άλλου Υλικού Προαπαιτούμενα Ναι Φυσική επιτήρηση Όχι Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων ή άλλου υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Εκπαιδευτικά κριτήρια Επαγγελματική εμπειρία Βασικές δεξιότητες όπως περιγράφονται στην ενότητα 4.α του παρόντος εγγράφου Σελίδα 6 από 15

7 Οι ερωτήσεις προέρχονται από μια βάση ερωτήσεων που ενημερώνεται τακτικά βάσει των προδιαγραφών εξέτασης που περιγράφεται παρακάτω. Οι ερωτήσεις χρησιμοποιούνται εναλλακτικά μεταξύ διάφορων τεστ σετ. Όλα τα τεστ σετ που παράγονται έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Σε περίπτωση πολλαπλών προσπαθειών ενός υποψηφίου υποχρεωτικά του δίδεται διαφορετικό τεστ σετ κάθε φορά. 4δ Εξεταστέα Θεωρητική Υλη Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις κυριότερες ενότητες που αφορούν σε σημαντικά θέματα, ομαδοποιημένα ανά κατηγορία, βάση των διεθνών προτύπων και πρακτικών, με μονοψήφιο αριθμό σε κάθε κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα το περίγραμμα της Εξεταστέας (και Διδακτέας) Ύλης έχει ως εξής: Α μέρος 1. Κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας Ιδιωτικής Εταιρείας Ναυτιλιακής Ασφαλείας ( PMSC Private Maritime Security Company). a. Διεθνές και Εθνικό νομικό και κανονιστικό περιβάλλον (1) Ηνωμένα Έθνη (UN United Nations) Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO International Maritime Organization) Διεθνής Σύμβαση για της Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS International Convention for the safety of life at Sea), Διεθνής Κώδικας Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS international Ship and Port Security Code), Κατευθυντήριες γραμμές για την Πειρατεία, Διεθνής Σύμβαση Προτύπων Πιστοποίησης, Εκπαίδευσης και Τήρησης φυλακών (STCW Standards for Training Certification and Watch keeping convention), Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θαλάσσης (UNCLOS United Nations Convention on the Law of Sea), Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO International Labor Organization), Σύμβαση για την Εργασία στη Ναυτιλία ( MLC Maritime Labor Convention), Το κείμενο του Montreaux (Επί των σχετικών διεθνών νομικών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών για τα έθνη, ως προς τις επιχειρήσεις των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών και ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων) (2) Οργανισμοί ICoCA (Διεθνής Ένωση Κανόνων Δεοντολογίας - International Code of Conduct Association), SAMI (Ένωση Ασφαλείας για τη Ναυτιλία - Security Association for the Maritime Industry), IAMSP (Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών Ναυτιλιακής Ασφαλείας -International Association for Maritime Security Professionals), BIMCO (Διεθνές και Βαλτικό Ναυτιλιακό Συμβούλιο - Baltic and International Maritime Council) (3) Κέντρα αναφοράς και επιτήρησης, διεθνή, τοπικά κυβερνητικά και διακυβερνητικά σχήματα και οργανισμοί. UKMTO(Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Ηνωμένου Βασιλείου - United Kingdom Marine Trade Operations), MSCHOA (Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφαλείας Κέρατος Αφρικής -Maritime Security Center Horn of Africa), IMB PRC (Κέντρο αναφοράς πειρατείας διεθνούς ναυτιλιακού γραφείου - International Maritime Bureaux Piracy Reporting Center), NATO SC (Κέντρο Ναυτιλίας ΝΑΤΟ -NATO Shipping Center) b. Αναφορά Συμβάντων, πρωτόκολλα επικοινωνίας και διαδικασίες αναφοράς c. Αναφορά μετά από συμβάν d. Έννοιες και βασικές αρμοδιότητες Κράτους Σημαίας, Κράτους Έδρας και Κράτους Λιμένος e. Εγκρίσεις / άδειες f. Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία g. Γνωριμία με το πρότυπο ISO Σελίδα 7 από 15

8 Β Μέρος 1. Πειρατεία και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης (BMPs Best Management Practices) a. Απειλές, επιχειρησιακό περιβάλλον, Περιοχές Υψηλού Κινδύνου (HRAs High Risk Areas) b. Διεθνώς Συνιστώμενος Διάδρομος Διέλευσης (IRTC - Internationally Recommended Transit Corridor), Νηοπομπές. c. Κόλπος Γουινέας, Δυτική Αφρική d. Αξιολόγηση Κινδύνου e. Ενίσχυση παθητικής προστασίας πλοίων (Hardening) f. Οργάνωση Καταφυγίου (Citadel) g. Πρότυπες Επιχειρησιακές Διαδικασίες SOPs (Standard Operating Procedures) h. Κανόνες Εμπλοκής (Rules in the Use of Force) i. Αποτρεπτική και Προβλεπτική Δράση j. Ενημέρωση και εκπαίδευση πληρωμάτων k. Έλεγχος πρόσβασης l. Προκαθορισμένες Λίστες Ελέγχου m. Επαγρύπνηση και τήρηση φυλακών n. Ελιγμοί πλοίου Γ Μέρος 1. Βασικές Α Βοήθειες 2. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τεχνικές επιβίωσης a. Τύποι εκτάκτων αναγκών b. Οδηγίες και πρακτικές ασφαλείας c. Τύποι σωστικών μέσων d. Τύποι σκαφών επιβίωσης e. Κρίσιμες καταστάσεις, τεχνικές εκκένωσης και εγκατάλειψη πλοίου f. Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας g. Επιβίωση στη θάλασσα h. Διάσωση από ελικόπτερο i. Ραδιοσυσκευές εκτάκτου ανάγκης 3. Προσωπική ασφάλεια και κοινωνική ευθύνη a. Πρόληψη και διαδικασίες αποφυγής μολύνσεως του θαλάσσιου περιβάλλοντος b. Ασφαλείς πρακτικές εργασίας c. Κατανόηση εντολών στο περιβάλλον εργασίας πλοίου d. Ανθρώπινες σχέσεις- σημασία διατήρησης καλών ανθρώπινων και σχέσεων εργασίας. 4. Αντιμετώπιση πυρκαγιών a. Θεωρία b. Πρόληψη. b Διάδοση. c. Συστήματα Ανίχνευσης. d. Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης. e. Φορητά συστήματα πυρόσβεσης. f. Ασφαλείς διαδικασίες. g. Οργάνωση καταπολεμήσεως πυρκαγιάς στο πλοίο. h. Τεχνικές. Σελίδα 8 από 15

9 Δ Μέρος 1. Εξοικείωση με το πλοίο και τη ναυτιλία α. Κατανόηση των θεμάτων και συστημάτων ασφαλείας πλοίου β. Βασικές αρχές ναυτιλίας και ναυτιλιακά συστήματα i. Ναυτιλιακά radar και άλλα βοηθήματα γ. Επικοινωνίες πλοίου i Δορυφορικές ii AIS (Automatic Identification System) iii GMDSS (Global Maritime Distress System) δ. Ιεραρχία στο πλοίο Κυβερνήτης Ε Μέρος Εξετάσεις θεωρητικού μέρους ΣΤ Μέρος Μετάβαση στο κέντρο εκπαίδευσης για πρακτική άσκηση και εξέταση 1. Χρήση ημιαυτόματων τυφεκίων για την παροχή ασφαλείας σε πλοία α. Γνωριμία, εξοικείωση, χαρακτηριστικά β. Χρήση γ. Φύλαξη και συντήρηση δ. Αντιμετώπιση / αφοπλισμός παρείσακτου στο πλοίο ε. Ασκήσεις και κινήσεις ενόπλου στο πλοίο Εκπαίδευση ασφαλούς χρήσης όπλων για τη ναυτιλιακή ασφάλεια (την ασφάλεια / προστασία πλοίων) (1 ας ημέρας) Κύριος Σκοπός: Η ανάπτυξη σε βασικό έως μέσο επίπεδο και η απόκτηση των ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη νόμιμη και αποτελεσματική χρήση όπλων στη ναυτιλιακή ασφάλεια. Η υλοποίηση ενός Κύκλου εκπαίδευσης με έμφαση στην ίδια αξιοποίηση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των όπλων και στο φάσμα των τεχνικών στο περιβάλλον αντιμετώπισης πειρατικής επίθεσης. Η παροχή Εκπαίδευσης η οποία αναπτύσσει την ικανότητα χειρισμού των οπλικών συστημάτων με αυτοπεποίθηση σε περιβάλλοντα χαμηλής και μέσης εντάσεως και πίεσης, ανάλογα με την εκάστοτε άσκηση. Η Ανάπτυξη επιχειρησιακής επίγνωσης επί των όπλων όπως επιβάλλεται κατά τη διάρκεια μιας συνήθους (μη ασύμμετρης) επιχείρησης ναυτιλιακής ασφάλειας. Η παροχή Εκπαίδευσης με θετικές εμπειρίες και με ανάπτυξη αποτελεσματικών πρακτικών ατομικής ασφάλειας. Η παρούσα εκπαίδευση απευθύνεται σε χειριστές με τουλάχιστον βασικό επίπεδο ικανοτήτων χειρισμού όπλων μεγάλων αποστάσεων και με επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις προστασίας πλοίων από πειρατικές ενέργειες. Συνιστάται οι εκπαιδευόμενοι, πριν αφιχθούν στις εγκαταστάσεις να έχουν κάνει μια βιβλιογραφική αναζήτηση στις βασικές λειτουργίες και τη χρήση των υπό εξέταση όπλων, καθώς και σε επεισόδια πειρατείας με εμπλοκή ένοπλου προσωπικού ασφαλείας. Σελίδα 9 από 15

10 Λόγω χρονικών περιορισμών, μεγάλο ποσοστό της εκπαίδευσης αποδίδεται στη χρήση και σε θέματα ασφαλείας συγκεκριμένων τύπων όπλων. Σημείωση: Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευόμενους ότι η λίστα των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στη βηματική (σταδιακή) διεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων θα καλυφθεί σύμφωνα με την κρίση του επικεφαλής εκπαιδευτή. Οι ασκήσεις θα γίνουν με σειρά η οποία αφενός θα εναρμονίζεται με την όλη λογική της εκπαίδευσης και αφετέρου θα αποδίδει θετικά αποτελέσματα για όλη την ομάδα. Λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων, κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις μπορεί να παραληφθούν και κάποιες να επαναληφθούν, ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευόμενων ή με την αξιολόγηση επικινδυνότητας που θα εκτελέσει το προσωπικό των εγκαταστάσεων. 1 η ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ SAR Kalashnikov Varient / M4 Varient Weapon Systems ως Πρωτεύοντα οπλικά συστήματα εκπαίδευσης. (PODIUM)(OFF LINE)(SI/AI)(NO AMMO)(45Min) 1. Εισαγωγή στη σύγχρονη πειρατεία και τη ναυτιλιακή ασφάλεια 2. Κανόνες εμπλοκής (ROE's) και χρήση όπλων με χρόνους και αποστάσεις (PODIUM)(OFF LINE)(SI/AI)(NO AMMO)(30Min) 3. Γνωριμία με το προσωπικό και το χώρο 4. Διαδικασίες ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης των εγκαταστάσεων 5. Προσδοκώμενα των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους και την Εκπαίδευση 6. Μεθοδολογία εκπαιδευτών/ έλεγχος και διοίκηση. 7. Υπογραφή τελικών εγγράφων 8. Ανάπτυξη όπλων (ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ) (PODIUM)(ON LINE)(SI/AI)(DRY FIRE)(NO AMMO)(45Min) 1. Σκοπευτικά όπλων και το οπτικό φάσμα (IP). 2. Βασική μηχανική και λειτουργίες όπλων.(ip) 3. Κατάλληλη θέση και στάση (DRY FIRE)(NO AMMO) 4. Χειρισμός συγκεκριμένων όπλων.(dry FIRE)(NO AMMO) 5. Muzzle Control and Movement(DRY FIRE)(NO AMMO) 6. Low Carry Techniques (IP)(DRY FIRE)(NO AMMO) 7. High Carry Techniques (IP)(DRY FIRE)(NO AMMO) ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-STU (SS)(IP)(10R) 2. LC-STU (SS)(IP)(10R) 3. LC-STU (DS)(IP)(10R) 4. LC-STU (TS)(IP)(10R) 5. HC-STU (SS)(IP)(10R) 6. HC-STU (DS)(SP)(10R) 7. HC-STU (TS)(IP)(10R) Σελίδα 10 από 15

11 ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-STU-PS2S (SS)(IP)(10R) 2. HC-STU-PS2S(DS)(IP)(10R) 3. LC-STU-PS0S (SS)(IP)(10R) 4. HC-STU-PS0S (DS)(IP)(10R) 5. LC-STU-PSB*-MC (SS)(IP)(10R) 6. HC-STU-PCB*-MC (DS)(SP)(10R) 7. LC-STU-PSB*-MC-OOH (SS)(IP)(10R) 8. HC-STU-PSB*-MC-OOH (DS)(IP)(10R) (ON LINE)(SI/AI) // (INDIVIDUAL CLEAR)(WEAPONS GROUND IN PLACE) (OFF LINE)(ALL STUDENTS) ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ 1 Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ SAR Kalashnikov / M4 Varient Weapon Systems as Primary Training Platforms. (PODIUM)(OFF LINE)(ALL STUDENTS)(MID - DAY SAFETY BRIEF)(10Min) ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-MO-STU (SS)(IP)(10R) 2. HC-MU-STU (SS)(IP)(10R) 3. LC-SSW-STU (DS)(IP)(10R) 4. HC-SSW-STU (TS)(IP)(10R) 5. LC-MVF-STU (SS)(IP)(10R) 6. HC-MVF-STU (DS)(SP)(10R) ON LINE)(SI)(S/D/C)(MV)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-MVL-STU (SS)(IP)(10R) 2. HC-MVL-STU (SS)(IP)(10R) 3. LC-MVF-MU-STU (DS)(IP)(10R) 4. HC-MVF-MO-STU (TS)(IP)(10R) 5. LC-MVB-STU (SS)(IP)(10R) 6. HC-MVB-STU (DS)(SP)(10R) ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. CNRT-STS (SS)(SP)(10R) 2. SCT-STU (SS)(SP)(10R) 3. CNRT-KNS(DS)(SP)(10R) 4. SCT-KNU (TS)(SP)(10R) 5. CNRT-PRS (SS)(SP)(10R) 6. SCT-PRU (DS)(SP)(10R) ON LINE)(SI)(S)(ACCURACY at DISTANCE)(LIVE FIRE)(45Min) 1. STS (SS)(SP)(10R) 2. STU (SS)(SP)(10R) 3. KNS (SS)(SP)(10R) 4. KNU (SS)(SP)(10R) 5. PRS (SS)(SP)(10R) 6. PRU (SS)(SP)(10R) Σελίδα 11 από 15

12 (ON LINE)(SI)(SDC)(COOLDOWN)(LIVE/DRY FIRE)(45Min) 1. Manipulations (CS)(COOLDOWN) 2. LC(CS)(DRY FIRE)(SP)(NO AMMO) 3. HC (DS)(DRY FIRE)(SP)(NO AMMO) 4. GROUP CLEAR Weapons placed on LINE (NO AMMO) (ON LINE)(SI/AI) // (INDIVIDUAL CLEAR)(WEAPONS TURN IN) (OFF LINE)(ALL STUDENTS)(END of DAY SAFETY BRIEF) //END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι ΓΡΑΜΜΕΣ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ αναγνωρίζονται από λέξεις και συντομογραφίεςμέσα σε παρενθέσεις. Αυτές οι λέξεις ή οι συντομογραφίες σημαίνουν Ποιος, Που και Τι, καθώς επίσης και τη διάρκεια και την κατάσταση των όπλων. Το ΚΟΚΚΙΝΟ ή το ΜΠΛΕ χρώμα σημαίνουν την προσοχή σε λεπτομέρειες ασφαλείας ή διοικητικές. ΣΤΗΛΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ για τον εκπαιδευτή (προκειμένου οι εκπαιδευτές διαρκώς να παρακολουθούν την πρόοδο και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται). (PODIUM)(OFF LINE)(ALL STUDENTS)(START of DAY SAFETY BRIEF)(10Min) (WPNS DRAW)(WEAPONS ON LINE)(DRYFIRE)(NO AMMO)(20Min) 1. FTH(C)(SI/AI)(STATICWARMUP)(IP)(4STEPS)(NO AMMO) 2. FTH (C)(SI)(MV-L/R)(4STEPS)(SP)(10R-MC)(LIVE FIRE) Προκειμένου για ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ αυτή αναγνωρίζεται από τις στήλες των αριθμημένων ασκήσεων που συνήθως ακολουθούν τις γραμμές οδηγιών. Οι αριθμημένες αυτές ασκήσεις καθορίζουν την κατάσταση των όπλων, τον αρμόδιο εκπαιδευτή, τον αριθμό των εκπαιδευόμενων, τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται, τον τύπο της άσκησης και το ρυθμό της άσκησης. Τα χρώματα ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΠΡΑΣΙΝΟ επισημαίνουν την προσοχή σε μια διαδικασία ασφαλείας ή σε μια άσκηση που ανατέθηκε από τον εκπαιδευτή. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Σε μια βηματική (σταδιακή) διαδικασία, οι λέξεις μπορεί να συντομεύονται ή να προφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευτή στον οποίο οι αρχές της εγκατάστασης θέλουν να μεταδώσουν πιο σαφή εντολή. Διάφορα επίπεδα ασφαλείας είναι ενσωματωμένα σε 3 έως 5 κύκλους εκπαιδεύσεων. Οι συντομογραφίες δεν αφορούν σε όλα τα επίπεδα. Σελίδα 12 από 15

13 Συντομογραφίες για Διοίκηση και Ασφάλεια CLRB Clearing Barrel (Καθαρισμός Κάνης) WT Walk and Talk (Περπατάς και μιλάς) CLRP Clearing Pit(Χώρος καθαρισμού) ONL ON the FIRING LINE (Στη γραμμή Πυρός) CLR/OL Clear On Line(Καθαρισμός στη γραμμή) OFL OFF the FIRING LINE (Εκτός γραμμής πυρός) CLR/ID Clear by Individual Shooter (Καθαρισμός από ένα εκπαιδευόμενο) CX Combined Exercises (Συνδυασμένες ασκήσεις) CLR/GP Clear by Group (Ομαδικός Καθαρισμός) EX Extended Exercises (Εκτεταμένες ασκήσεις) SC Student Confidence(Αυτοπεποίθηση) 0000 Scenario Training (εκπαίδευση σεναρίου) GC Group Confidence(Ομαδική εμπιστοσύνη) 0LF0 Live Fire Exercises (ασκήσεις πραγματικών πυρών) RT Round Tracker(Ιχνηλάτης πυρομαχικών) 0DF0 Dry fire Exercises (Ασκήσεις με άσφαιρα) +V Variation Added (Προσθήκη τροποποίησης) +GCL Add Ground Clutter (Προσθήκη εμποδίων/σύγχυσης εδάφους) GWIP Ground Weapon in Place (όπλα εδάφους στη θέση τους) +PCL Add Personnel Clutter (Προσθήκη ατομικών εμποδίων/σύγχυσης) GWOL Ground Weapon on Firing Line (Όπλα εδάφους στη γραμμής πυρός) +HCL Fill Hands W/Clutter (εμπόδια σύγχυση στα χέρια) GWAP Ground Weapon at Ammo Point (Όπλα εδάφους στο σημείο πυρομαχικών) WTP Working the Principle (δουλεύοντας επί της αρχής) WD Weapons Draw from Armory(Παραλαβή οπλισμού από οπλοστάσια) WTI Weapons Turn In to Armory(Επιστροφή οπλισμού στα οπλοστάσια) Συντομογραφίες για Κριτήρια εκπαιδευόμενων, Διάταξη όπλων και Κριτήρια Ασκήσεων FTH From the Holster (Από τη θήκη) 1M One Man Exercises (ατομικές ασκήσεις) FCT From Concealment (Από απόκρυψη) 2M Two Man Exercises (ασκήσεις 2 ατόμων) OH Out of Holster(Έξω από τη θήκη) 3M Three Man Team (Ομάδα 3 ατόμων) OOH Out of Hand(Από το χέρι) 1V Principle (Αρχή) FS Facing/Front Static(Εμπρόσθια στατική) PH Push Exercises(Ασκήσεις απώθησης) FBS Facing Back/Rear Static(Οπίσθια στατική) BLK Blocking Exercises (Ασκήσεις παρεμπόδισης) RS Right Static (Στατική δεξιά) CVR Cover Exercises (Ασκήσεις καλύψεως) LS Left Static (Στατική Αριστερά) EV Evacuation Exercises (Ασκήσεις εκκένωσης) HC High Carry of Weapon(Υψηλή συγκέντρωση όπλων) CLLR Collar Manipulations (χειρισμοί γιακά/λαιμού) LC Low Carry of Weapon(Χαμηλή συγκέντρωση όπλων) CFF Cuff Manipulations(χειρισμοί χεριών/καρπών)) AC Ad-hoc Carry of Weapon (Συγκεκριμένη συγκέντρωση όπλων) SCOP Scoop Techniques (Τεχνικές Σκούπ) Σελίδα 13 από 15

14 MC Magazine Change Standard (τυπική αλλαγή γεμιστήρα) JW Jacket Whip (Κτύπημα στο jacket) MCT Magazine Change Tactical (τακτική αλλαγή γεμιστήρα) JP Jacket Pull (Τράβηγμα του jacket) MCI Magazine Change Impaired (παρεμποδισμένη αλλαγή γεμιστήρα) JH Jacket in Hand (jacket στα χέρια) MCA Magazine Change Assisted(υποβοηθούμενη αλλαγή γεμιστήρα) JTO Jacket Taken Off (jacket βγαλμένο) 1HR One Handed Right (με ένα χέρι, δεξί) VBOTS Vehicle Bail Outs(Διασώσεις/ αποφυγές οχημάτων) 1HL One Handed Left (με ένα χέρι αριστερό) RBOTS Room Bail Outs (Διασώσεις/ αποφυγές για δωμάτια) 1HX One Handed with Exchanges (εναλλαγή με ένα χέρι) BBOTS Building Bail Outs (Διασώσεις / αποφυγές κτιρίων) 2HR Two Handed Right (με 2 χέρια δεξί) VBINS Vehicle Bail Ins (Παγιδεύσεις οχημάτων) 2HL Two Handed Left (με 2 χέρια αριστερό) RBINS Room Bail Ins (Παγιδεύσεις δωματίων) 2HX Two Handed with Exchanges (με 2 χέρια και εναλλαγές) BBINS Building Bail Ins (Παγιδεύσεις κτιρίων) SS Single Shots(Μονές βολές) CNRT Cornering Tactics (Γωνιακές τακτικές) DS Double Shots(Διπλές βολές) DCT Dynamic Cornering Tactics (Δυναμικές γωνιακές τακτικές) TS Triple Shots (Τριπλές βολές) SCT Systematic Cornering Tactics (συστηματικές γωνιακές τακτικές) CS Number of Shots Called by Instructor(Αριθμός βολών που δόθηκαν από τον εξεταστή) BCT Building Clearing Tactics (Τακτικές εκκαθάρισης κτιρίου) MVF Moving Forward (εμπρόσθια κίνηση) ILS In Line Shooting (βολή γραμμής) MVB Moving Backward(οπίσθια κίνηση) OLS Off Line Shooting (βολή εκτός γραμμής) MVR Moving Right (κίνηση προς τα δεξιά) ALS Angled Line Shooting (βολή υπό γωνία) MVL Moving Left (κίνηση προς τα αριστερά) PS2S Positional Move to Formal Stance(Κίνηση σε τυπική στάση) STS Standing Supported (Θέση με υποστήριξη) PS0S Positional Fire from Given Position (Πυρά από συγκεκριμένη θέση) STU Standing Unsupported (Θέση χωρίς υποστήριξη) PSF Positional Facing or forward Only (Αντικριστή θέση) KNS Kneeling Supported (Γονατιστή θέση με υποστήριξη) PST Positional Torso Only(Arms/Head) (Θέση κορμού) KNU Kneeling Unsupported (Γονατιστή θέση χωρίς υποστήριξη) PSB* Positional Body (Any Position Option)(Θέση σώματος) PRS Prone Supported (πρηνηδόν με υποστήριξη) PSP Positional Prone W/Variations (θέση πρηνηδόν με εναλλαγές) PRU Prone Unsupported (πρηνηδόν χωρίς υποστήριξη) PSK Positional Kneeling W/Variations (Γονατιστή θέση με εναλλαγές) MO Muzzle Over (Κάνη από πάνω) PSS Positional Sitting W/Variations (Στατική θέση με εναλλαγές) MU Muzzle Under (Κάνη από κάτω) PSCR* Positional Chair W/Variations (Καθιστή θέση με εναλλαγές) SSW Shoulder Switch (Αλλαγή ώμου) Σελίδα 14 από 15

15 4.ε Προδιαγραφές Εξέτασης Η εξέταση αποτελείται από ένα ενιαίο τεστ, που αποτελείται από δύο μέρη: - Το θεωρητικό μέρος - Το πρακτικό μέρος Οι ερωτήσεις διακρίνονται σε χαμηλής, μέτριας και υψηλής δυσκολίας. Η κατανομή των ερωτήσεων σε κάθε τμήμα της εξέτασης ανά κατηγορία δυσκολίας είναι: - 25% χαμηλής δυσκολίας - 50% μέτριας δυσκολίας - 25% υψηλής δυσκολίας Το πρακτικό μέρος της εξέτασης αποτελείται από τουλάχιστον τρείς(3) πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες έχουν σχέση με την κατηγορία του προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και την χρήση διαφόρων τύπων όπλων. Σελίδα 15 από 15

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook www.cityandguilds.gr Νοέμβριος 2009 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης 1 Τα αγαθά και τα δεινά του επαγγέλματος της Συντήρησης Πως γίνεται όταν κάτι δουλεύει, να λένε ότι είναι καλο-φτιαγμένο Και όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα