Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS"

Transcript

1 Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Syllabus Έκδοση 03.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 15

2 1. Εισαγωγή Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, με την αντίστοιχη πιστοποίηση, των ειδικών φρουρών στα πλοία για την προστασία από πειρατές(maritime security operators) είναι επιτακτική ανάγκη στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων. Το σχήμα πιστοποίησης της EUROCERT SA παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για επαγγελματίες ειδικούς φρουρούς εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα ή και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις. Η πιστοποίηση των ειδικών φρουρών για θαλάσσιες μεταφορές της EUROCERT SA καλύπτει τις απαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει ένας υποψήφιος καλύπτοντας τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών πρακτικών για την φύλαξη των πλοίων καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες πρακτικής εφαρμογής αυτών. Οι υποψήφιοι προτού λάβουν μέρος στις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης, να κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις που αναφέρονται στην προς εξέταση ύλη, που αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως και να έχουν παρακολουθήσει τα αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής εκπαίδευσης που έχουν καταρτισθεί για το αντικείμενο της πιστοποίησης. 2. Σε ποιους απευθύνεται Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται στους επαγγελματίες ειδικούς φρουρούς θαλασσίων μεταφορών. Για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και εφαρμογής, δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να προστατεύει το προσωπικό και τα εμπορεύματα του πλοίου από τους πειρατές. Η πιστοποίηση αυτή δεν καλύπτει: - Εκτιμήσεις κινδύνων από πειρατεία - Ευχέρεια χρήσης όπλων - Τρόπους εξουδετέρωσης πειρατών - Εφαρμογή αμυντικών ενεργειών - Διαχείριση περιστατικών τραυματιών Η πιστοποίηση που διενεργείται από την EUROCERT αποδεικνύει με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, ότι ο πιστοποιούμενος κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές, ώστε να παρέχει υψηλού βαθμού προστασία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υπάρχοντα δεδομένα. 3. Στόχοι μάθησης Δεδομένου ότι η πιστοποίηση αυτή είναι επαγγελματικού επιπέδου, οι υποψήφιοι θα εκπαιδευτούν στις πιο προηγμένες γνώσεις της φύλαξης. Οι πιστοποιημένοι ειδικοί φρουροί θαλασσίων μεταφορών της EUROCERT θα είναι ικανοί να αποδείξουν τις γνώσεις τους, την ικανότητα, την κατανόηση και την αρμοδιότητα για την εφαρμογή των σχετικών δεξιοτήτων για την ασφαλή φύλαξη των πλοίων, επιπλέον δε θα είναι σε θέση να: Σελίδα 2 από 15

3 - Γνωρίζουν και εφαρμόζουν την εθνική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την φύλαξη, το περιβάλλον και την προστασία των πόρων, σε ότι αφορά την προστασία των πλοίων από πειρατεία καθώς και την νομοθεσία και τις πρακτικές που εφαρμόζονται. - Κατέχουν ουσιαστική γνώση των εννοιών που αφορούν την φύλαξη, του νομικού συστήματος και των εθνικών διαδικασιών και βεβαίως του κώδικα δεοντολογίας και των αρχών που διέπουν το επάγγελμα τους. - Εχουν βαθιά γνώση και δεξιότητες στη προστασία των αγαθών που τους ανατίθενται. 4. Εξέταση Η εξέταση για την πιστοποίηση από την EUROCERT έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιβεβαιώνει τις γνώσεις των υποψηφίων σε σχέση τόσο επί των περιεχομένων των προτύπων αλλά και στην εφαρμογή όλων όσων διέπουν την ασφαλή φύλαξη. Η εξέταση επικεντρώνεται στις παρακάτω κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων: Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση 4α Κριτήρια και απαιτήσεις εκπαίδευσης Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και απαιτήσεις στις εξετάσεις καθώς και εκπαιδευτικές και επαγγελματικές απαιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης για τους ειδικούς φρουρούς θαλασσίων μεταφορών. Σελίδα 3 από 15

4 Πιο συγκεκριμένα οι απαιτήσεις είναι: Εκπαιδευτικά κριτήρια Απόφοιτος Σχολής Ειδικών Δυνάμεων Στρατού ή Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και Τουλάχιστον 5 έτη εργασία ως ιδιωτικό προσωπικό Ασφαλείας ή Τουλάχιστον 10 έτη υπηρεσία στα σώματα Ασφαλείας ή Απόστρατοι με τουλάχιστον 6 μήνες ως maritime Security operator Βασικές δεξιότητες Κρίση και λήψη απόφασης Γνώστης αμυντικών αρχών Χειρισμός εξοπλισμών προστασίας Χειρισμός διαφόρων όπλων Γνώστης διαχείρισης περιστατικών με τραυματίες Ταχύτητα αντίδρασης Πρωτοβουλία 4β Μέθοδος αξιολόγησης Η μεθοδολογία της αξιολόγησης στοχεύει στις βασικές κατηγορίες όπως Γνώση Κατανόηση, Εφαρμογή και Ανάλυση. Η Γνώση ορίζεται ως χρησιμοποίηση υλικού και πληροφοριών που έχει ήδη μάθει κάποιος, πρακτική εμπειρία μέχρι θεωρίες και αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο μαθησιακών αποτελεσμάτων στο γνωστικό τομέα. Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα μετατρέπονται σε στοιχεία αξιολόγησης και περιλαμβάνουν την γνώση και την χρησιμοποίηση σε: Κοινές ή/ και βασικές έννοιες, ορισμούς, ορολογία και αρχές Ειδικές απαιτήσεις και γεγονότα συμμόρφωσης Διαδικασίες, διεργασίες και μεθόδους αξιολόγησης Η Κατανόηση είναι το χαμηλότερο επίπεδο αντίληψης και συνεπάγεται την ικανότητα αντίληψης της σημασίας της ύλης που διδάσκεται, συμπεριλαμβανομένου και κάποιου είδους ερμηνείας, μετάφρασης ή εκτίμησης κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα και στη συνέχεια και οι αντίστοιχοι στόχοι αξιολόγησης υπερβαίνουν την απλή χρήση πληροφοριών και μπορεί να περιλαμβάνουν: Σελίδα 4 από 15

5 Κατανόηση γεγονότων και αρχών Αναγνώριση υλικών Αιτιολόγηση του τρόπου ενέργειας Η Εφαρμογή των αρχών ασφαλείας και των κανόνων εμπλοκής, αφορά το επίπεδο όπου οι υποψήφιοι πρέπει να συνδυάζουν τη Χρήση ιδεών, αρχών και θεωριών σε νέες και συγκεκριμένες καταστάσεις Δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης διαδικασίας, εφαρμογή αρχών και χρήση ειδικών προσεγγίσεων ή προσδιορισμός των διαθέσιμων επιλογών σε μια δεδομένη κατάσταση Εφαρμογή υλικού εκμάθησης και εκπαίδευσης σε νέα κατάσταση Εφαρμογή κανόνων, μεθόδων, εννοιών, αρχών, νόμων και θεωριών Η Ανάλυση είναι το επίπεδο μάθησης το οποίο υπερβαίνει την απλή εφαρμογή αφού απαιτείται από τους υποψηφίους να μπορούν να αναλύουν τις πληροφορίες σε βασικότερα στοιχεία και να διακρίνουν τα συστατικά μιας πληροφορίας, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται την δομή της πληροφορίας και να μπορούν να κάνουν αντίστοιχες αναγωγές. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναλύουν, διακρίνουν, ανιχνεύουν, ξεχωρίζουν όλες τις σημαντικές εργασίες αυτού του επιπέδου μάθησης για να μπορούν να τα εφαρμόσουν σε ανάλογες περιπτώσεις. Τέτοια αποτελέσματα γνώσεων και κατά συνέπεια και οι αντίστοιχοι στόχοι αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνουν: Αναγνώριση προσέγγισης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση ενός προβλήματος Ανάπτυξη διαφορετικών συμπερασμάτων για αναγνώριση/εντοπισμό κινήτρων ή αιτίων Εξαγωγή συμπερασμάτων Εύρεση στοιχείων για την υποστήριξη γενικεύσεων Τα αποτελέσματα γνώσεων σε αυτό το επίπεδο αντιπροσωπεύουν ένα υψηλότερο επίπεδο εμπειρίας από την απλή κατανόηση και εφαρμογή των αρχών ασφαλείας αφού απαιτεί την κατανόηση τόσο της κατάστασης όσο και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί. Η αξιολόγηση ενσωματώνει τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα καθώς χρησιμοποιεί στοιχεία της αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στις παραπάνω γνωστικές κατηγορίες. Σελίδα 5 από 15

6 4γ Μορφή Εξέτασης Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Μέθοδος Τύπος Τεστ Γραπτώς 1 ενιαίο τεστ με 2 Μέρη Μέρος Α: 50 θεωρητικές ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice) 50 συνολικά βαθμοί. Μία δυνατή απάντηση από 4 πιθανές απαντήσεις. Κάθε ερώτηση λαμβάνει ένα (1) βαθμό. Μέρος Β: Πρακτικές Ασκήσεις Εκτίμησης 50 συνολικά βαθμοί σε πρακτικές ασκήσεις σε χειρισμούς διαφόρων τύπων όπλων καθώς και αμυντικές τακτικές Διάρκεια 3 ώρες (180 λεπτά) Προτείνεται οι υποψήφιοι να αφιερώσουν 60 για το Μέρος Α και 120 για το Μέρος Β. Βάση Επιτυχίας 75% στο σύνολο του τεστ (75/100 βαθμοί) με τουλάχιστον 50% στο Μέρος Α (25/50 βαθμούς) και τουλάχιστον 50% στο Μέρος Β (25/50 βαθμούς) Επιτήρηση Χρήση Βιβλίων ή άλλου Υλικού Προαπαιτούμενα Ναι Φυσική επιτήρηση Όχι Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων ή άλλου υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Εκπαιδευτικά κριτήρια Επαγγελματική εμπειρία Βασικές δεξιότητες όπως περιγράφονται στην ενότητα 4.α του παρόντος εγγράφου Σελίδα 6 από 15

7 Οι ερωτήσεις προέρχονται από μια βάση ερωτήσεων που ενημερώνεται τακτικά βάσει των προδιαγραφών εξέτασης που περιγράφεται παρακάτω. Οι ερωτήσεις χρησιμοποιούνται εναλλακτικά μεταξύ διάφορων τεστ σετ. Όλα τα τεστ σετ που παράγονται έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Σε περίπτωση πολλαπλών προσπαθειών ενός υποψηφίου υποχρεωτικά του δίδεται διαφορετικό τεστ σετ κάθε φορά. 4δ Εξεταστέα Θεωρητική Υλη Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις κυριότερες ενότητες που αφορούν σε σημαντικά θέματα, ομαδοποιημένα ανά κατηγορία, βάση των διεθνών προτύπων και πρακτικών, με μονοψήφιο αριθμό σε κάθε κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα το περίγραμμα της Εξεταστέας (και Διδακτέας) Ύλης έχει ως εξής: Α μέρος 1. Κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας Ιδιωτικής Εταιρείας Ναυτιλιακής Ασφαλείας ( PMSC Private Maritime Security Company). a. Διεθνές και Εθνικό νομικό και κανονιστικό περιβάλλον (1) Ηνωμένα Έθνη (UN United Nations) Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO International Maritime Organization) Διεθνής Σύμβαση για της Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS International Convention for the safety of life at Sea), Διεθνής Κώδικας Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS international Ship and Port Security Code), Κατευθυντήριες γραμμές για την Πειρατεία, Διεθνής Σύμβαση Προτύπων Πιστοποίησης, Εκπαίδευσης και Τήρησης φυλακών (STCW Standards for Training Certification and Watch keeping convention), Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θαλάσσης (UNCLOS United Nations Convention on the Law of Sea), Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO International Labor Organization), Σύμβαση για την Εργασία στη Ναυτιλία ( MLC Maritime Labor Convention), Το κείμενο του Montreaux (Επί των σχετικών διεθνών νομικών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών για τα έθνη, ως προς τις επιχειρήσεις των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών και ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων) (2) Οργανισμοί ICoCA (Διεθνής Ένωση Κανόνων Δεοντολογίας - International Code of Conduct Association), SAMI (Ένωση Ασφαλείας για τη Ναυτιλία - Security Association for the Maritime Industry), IAMSP (Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών Ναυτιλιακής Ασφαλείας -International Association for Maritime Security Professionals), BIMCO (Διεθνές και Βαλτικό Ναυτιλιακό Συμβούλιο - Baltic and International Maritime Council) (3) Κέντρα αναφοράς και επιτήρησης, διεθνή, τοπικά κυβερνητικά και διακυβερνητικά σχήματα και οργανισμοί. UKMTO(Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Ηνωμένου Βασιλείου - United Kingdom Marine Trade Operations), MSCHOA (Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφαλείας Κέρατος Αφρικής -Maritime Security Center Horn of Africa), IMB PRC (Κέντρο αναφοράς πειρατείας διεθνούς ναυτιλιακού γραφείου - International Maritime Bureaux Piracy Reporting Center), NATO SC (Κέντρο Ναυτιλίας ΝΑΤΟ -NATO Shipping Center) b. Αναφορά Συμβάντων, πρωτόκολλα επικοινωνίας και διαδικασίες αναφοράς c. Αναφορά μετά από συμβάν d. Έννοιες και βασικές αρμοδιότητες Κράτους Σημαίας, Κράτους Έδρας και Κράτους Λιμένος e. Εγκρίσεις / άδειες f. Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία g. Γνωριμία με το πρότυπο ISO Σελίδα 7 από 15

8 Β Μέρος 1. Πειρατεία και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης (BMPs Best Management Practices) a. Απειλές, επιχειρησιακό περιβάλλον, Περιοχές Υψηλού Κινδύνου (HRAs High Risk Areas) b. Διεθνώς Συνιστώμενος Διάδρομος Διέλευσης (IRTC - Internationally Recommended Transit Corridor), Νηοπομπές. c. Κόλπος Γουινέας, Δυτική Αφρική d. Αξιολόγηση Κινδύνου e. Ενίσχυση παθητικής προστασίας πλοίων (Hardening) f. Οργάνωση Καταφυγίου (Citadel) g. Πρότυπες Επιχειρησιακές Διαδικασίες SOPs (Standard Operating Procedures) h. Κανόνες Εμπλοκής (Rules in the Use of Force) i. Αποτρεπτική και Προβλεπτική Δράση j. Ενημέρωση και εκπαίδευση πληρωμάτων k. Έλεγχος πρόσβασης l. Προκαθορισμένες Λίστες Ελέγχου m. Επαγρύπνηση και τήρηση φυλακών n. Ελιγμοί πλοίου Γ Μέρος 1. Βασικές Α Βοήθειες 2. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τεχνικές επιβίωσης a. Τύποι εκτάκτων αναγκών b. Οδηγίες και πρακτικές ασφαλείας c. Τύποι σωστικών μέσων d. Τύποι σκαφών επιβίωσης e. Κρίσιμες καταστάσεις, τεχνικές εκκένωσης και εγκατάλειψη πλοίου f. Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας g. Επιβίωση στη θάλασσα h. Διάσωση από ελικόπτερο i. Ραδιοσυσκευές εκτάκτου ανάγκης 3. Προσωπική ασφάλεια και κοινωνική ευθύνη a. Πρόληψη και διαδικασίες αποφυγής μολύνσεως του θαλάσσιου περιβάλλοντος b. Ασφαλείς πρακτικές εργασίας c. Κατανόηση εντολών στο περιβάλλον εργασίας πλοίου d. Ανθρώπινες σχέσεις- σημασία διατήρησης καλών ανθρώπινων και σχέσεων εργασίας. 4. Αντιμετώπιση πυρκαγιών a. Θεωρία b. Πρόληψη. b Διάδοση. c. Συστήματα Ανίχνευσης. d. Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης. e. Φορητά συστήματα πυρόσβεσης. f. Ασφαλείς διαδικασίες. g. Οργάνωση καταπολεμήσεως πυρκαγιάς στο πλοίο. h. Τεχνικές. Σελίδα 8 από 15

9 Δ Μέρος 1. Εξοικείωση με το πλοίο και τη ναυτιλία α. Κατανόηση των θεμάτων και συστημάτων ασφαλείας πλοίου β. Βασικές αρχές ναυτιλίας και ναυτιλιακά συστήματα i. Ναυτιλιακά radar και άλλα βοηθήματα γ. Επικοινωνίες πλοίου i Δορυφορικές ii AIS (Automatic Identification System) iii GMDSS (Global Maritime Distress System) δ. Ιεραρχία στο πλοίο Κυβερνήτης Ε Μέρος Εξετάσεις θεωρητικού μέρους ΣΤ Μέρος Μετάβαση στο κέντρο εκπαίδευσης για πρακτική άσκηση και εξέταση 1. Χρήση ημιαυτόματων τυφεκίων για την παροχή ασφαλείας σε πλοία α. Γνωριμία, εξοικείωση, χαρακτηριστικά β. Χρήση γ. Φύλαξη και συντήρηση δ. Αντιμετώπιση / αφοπλισμός παρείσακτου στο πλοίο ε. Ασκήσεις και κινήσεις ενόπλου στο πλοίο Εκπαίδευση ασφαλούς χρήσης όπλων για τη ναυτιλιακή ασφάλεια (την ασφάλεια / προστασία πλοίων) (1 ας ημέρας) Κύριος Σκοπός: Η ανάπτυξη σε βασικό έως μέσο επίπεδο και η απόκτηση των ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη νόμιμη και αποτελεσματική χρήση όπλων στη ναυτιλιακή ασφάλεια. Η υλοποίηση ενός Κύκλου εκπαίδευσης με έμφαση στην ίδια αξιοποίηση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των όπλων και στο φάσμα των τεχνικών στο περιβάλλον αντιμετώπισης πειρατικής επίθεσης. Η παροχή Εκπαίδευσης η οποία αναπτύσσει την ικανότητα χειρισμού των οπλικών συστημάτων με αυτοπεποίθηση σε περιβάλλοντα χαμηλής και μέσης εντάσεως και πίεσης, ανάλογα με την εκάστοτε άσκηση. Η Ανάπτυξη επιχειρησιακής επίγνωσης επί των όπλων όπως επιβάλλεται κατά τη διάρκεια μιας συνήθους (μη ασύμμετρης) επιχείρησης ναυτιλιακής ασφάλειας. Η παροχή Εκπαίδευσης με θετικές εμπειρίες και με ανάπτυξη αποτελεσματικών πρακτικών ατομικής ασφάλειας. Η παρούσα εκπαίδευση απευθύνεται σε χειριστές με τουλάχιστον βασικό επίπεδο ικανοτήτων χειρισμού όπλων μεγάλων αποστάσεων και με επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις προστασίας πλοίων από πειρατικές ενέργειες. Συνιστάται οι εκπαιδευόμενοι, πριν αφιχθούν στις εγκαταστάσεις να έχουν κάνει μια βιβλιογραφική αναζήτηση στις βασικές λειτουργίες και τη χρήση των υπό εξέταση όπλων, καθώς και σε επεισόδια πειρατείας με εμπλοκή ένοπλου προσωπικού ασφαλείας. Σελίδα 9 από 15

10 Λόγω χρονικών περιορισμών, μεγάλο ποσοστό της εκπαίδευσης αποδίδεται στη χρήση και σε θέματα ασφαλείας συγκεκριμένων τύπων όπλων. Σημείωση: Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευόμενους ότι η λίστα των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στη βηματική (σταδιακή) διεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων θα καλυφθεί σύμφωνα με την κρίση του επικεφαλής εκπαιδευτή. Οι ασκήσεις θα γίνουν με σειρά η οποία αφενός θα εναρμονίζεται με την όλη λογική της εκπαίδευσης και αφετέρου θα αποδίδει θετικά αποτελέσματα για όλη την ομάδα. Λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων, κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις μπορεί να παραληφθούν και κάποιες να επαναληφθούν, ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευόμενων ή με την αξιολόγηση επικινδυνότητας που θα εκτελέσει το προσωπικό των εγκαταστάσεων. 1 η ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ SAR Kalashnikov Varient / M4 Varient Weapon Systems ως Πρωτεύοντα οπλικά συστήματα εκπαίδευσης. (PODIUM)(OFF LINE)(SI/AI)(NO AMMO)(45Min) 1. Εισαγωγή στη σύγχρονη πειρατεία και τη ναυτιλιακή ασφάλεια 2. Κανόνες εμπλοκής (ROE's) και χρήση όπλων με χρόνους και αποστάσεις (PODIUM)(OFF LINE)(SI/AI)(NO AMMO)(30Min) 3. Γνωριμία με το προσωπικό και το χώρο 4. Διαδικασίες ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης των εγκαταστάσεων 5. Προσδοκώμενα των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους και την Εκπαίδευση 6. Μεθοδολογία εκπαιδευτών/ έλεγχος και διοίκηση. 7. Υπογραφή τελικών εγγράφων 8. Ανάπτυξη όπλων (ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ) (PODIUM)(ON LINE)(SI/AI)(DRY FIRE)(NO AMMO)(45Min) 1. Σκοπευτικά όπλων και το οπτικό φάσμα (IP). 2. Βασική μηχανική και λειτουργίες όπλων.(ip) 3. Κατάλληλη θέση και στάση (DRY FIRE)(NO AMMO) 4. Χειρισμός συγκεκριμένων όπλων.(dry FIRE)(NO AMMO) 5. Muzzle Control and Movement(DRY FIRE)(NO AMMO) 6. Low Carry Techniques (IP)(DRY FIRE)(NO AMMO) 7. High Carry Techniques (IP)(DRY FIRE)(NO AMMO) ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-STU (SS)(IP)(10R) 2. LC-STU (SS)(IP)(10R) 3. LC-STU (DS)(IP)(10R) 4. LC-STU (TS)(IP)(10R) 5. HC-STU (SS)(IP)(10R) 6. HC-STU (DS)(SP)(10R) 7. HC-STU (TS)(IP)(10R) Σελίδα 10 από 15

11 ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-STU-PS2S (SS)(IP)(10R) 2. HC-STU-PS2S(DS)(IP)(10R) 3. LC-STU-PS0S (SS)(IP)(10R) 4. HC-STU-PS0S (DS)(IP)(10R) 5. LC-STU-PSB*-MC (SS)(IP)(10R) 6. HC-STU-PCB*-MC (DS)(SP)(10R) 7. LC-STU-PSB*-MC-OOH (SS)(IP)(10R) 8. HC-STU-PSB*-MC-OOH (DS)(IP)(10R) (ON LINE)(SI/AI) // (INDIVIDUAL CLEAR)(WEAPONS GROUND IN PLACE) (OFF LINE)(ALL STUDENTS) ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ 1 Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ SAR Kalashnikov / M4 Varient Weapon Systems as Primary Training Platforms. (PODIUM)(OFF LINE)(ALL STUDENTS)(MID - DAY SAFETY BRIEF)(10Min) ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-MO-STU (SS)(IP)(10R) 2. HC-MU-STU (SS)(IP)(10R) 3. LC-SSW-STU (DS)(IP)(10R) 4. HC-SSW-STU (TS)(IP)(10R) 5. LC-MVF-STU (SS)(IP)(10R) 6. HC-MVF-STU (DS)(SP)(10R) ON LINE)(SI)(S/D/C)(MV)(LIVE FIRE)(45Min) 1. LC-MVL-STU (SS)(IP)(10R) 2. HC-MVL-STU (SS)(IP)(10R) 3. LC-MVF-MU-STU (DS)(IP)(10R) 4. HC-MVF-MO-STU (TS)(IP)(10R) 5. LC-MVB-STU (SS)(IP)(10R) 6. HC-MVB-STU (DS)(SP)(10R) ON LINE)(SI)(S/D/C)(STATIC)(LIVE FIRE)(45Min) 1. CNRT-STS (SS)(SP)(10R) 2. SCT-STU (SS)(SP)(10R) 3. CNRT-KNS(DS)(SP)(10R) 4. SCT-KNU (TS)(SP)(10R) 5. CNRT-PRS (SS)(SP)(10R) 6. SCT-PRU (DS)(SP)(10R) ON LINE)(SI)(S)(ACCURACY at DISTANCE)(LIVE FIRE)(45Min) 1. STS (SS)(SP)(10R) 2. STU (SS)(SP)(10R) 3. KNS (SS)(SP)(10R) 4. KNU (SS)(SP)(10R) 5. PRS (SS)(SP)(10R) 6. PRU (SS)(SP)(10R) Σελίδα 11 από 15

12 (ON LINE)(SI)(SDC)(COOLDOWN)(LIVE/DRY FIRE)(45Min) 1. Manipulations (CS)(COOLDOWN) 2. LC(CS)(DRY FIRE)(SP)(NO AMMO) 3. HC (DS)(DRY FIRE)(SP)(NO AMMO) 4. GROUP CLEAR Weapons placed on LINE (NO AMMO) (ON LINE)(SI/AI) // (INDIVIDUAL CLEAR)(WEAPONS TURN IN) (OFF LINE)(ALL STUDENTS)(END of DAY SAFETY BRIEF) //END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // END DAY // ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι ΓΡΑΜΜΕΣ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ αναγνωρίζονται από λέξεις και συντομογραφίεςμέσα σε παρενθέσεις. Αυτές οι λέξεις ή οι συντομογραφίες σημαίνουν Ποιος, Που και Τι, καθώς επίσης και τη διάρκεια και την κατάσταση των όπλων. Το ΚΟΚΚΙΝΟ ή το ΜΠΛΕ χρώμα σημαίνουν την προσοχή σε λεπτομέρειες ασφαλείας ή διοικητικές. ΣΤΗΛΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ για τον εκπαιδευτή (προκειμένου οι εκπαιδευτές διαρκώς να παρακολουθούν την πρόοδο και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται). (PODIUM)(OFF LINE)(ALL STUDENTS)(START of DAY SAFETY BRIEF)(10Min) (WPNS DRAW)(WEAPONS ON LINE)(DRYFIRE)(NO AMMO)(20Min) 1. FTH(C)(SI/AI)(STATICWARMUP)(IP)(4STEPS)(NO AMMO) 2. FTH (C)(SI)(MV-L/R)(4STEPS)(SP)(10R-MC)(LIVE FIRE) Προκειμένου για ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ αυτή αναγνωρίζεται από τις στήλες των αριθμημένων ασκήσεων που συνήθως ακολουθούν τις γραμμές οδηγιών. Οι αριθμημένες αυτές ασκήσεις καθορίζουν την κατάσταση των όπλων, τον αρμόδιο εκπαιδευτή, τον αριθμό των εκπαιδευόμενων, τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται, τον τύπο της άσκησης και το ρυθμό της άσκησης. Τα χρώματα ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΠΡΑΣΙΝΟ επισημαίνουν την προσοχή σε μια διαδικασία ασφαλείας ή σε μια άσκηση που ανατέθηκε από τον εκπαιδευτή. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Σε μια βηματική (σταδιακή) διαδικασία, οι λέξεις μπορεί να συντομεύονται ή να προφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευτή στον οποίο οι αρχές της εγκατάστασης θέλουν να μεταδώσουν πιο σαφή εντολή. Διάφορα επίπεδα ασφαλείας είναι ενσωματωμένα σε 3 έως 5 κύκλους εκπαιδεύσεων. Οι συντομογραφίες δεν αφορούν σε όλα τα επίπεδα. Σελίδα 12 από 15

13 Συντομογραφίες για Διοίκηση και Ασφάλεια CLRB Clearing Barrel (Καθαρισμός Κάνης) WT Walk and Talk (Περπατάς και μιλάς) CLRP Clearing Pit(Χώρος καθαρισμού) ONL ON the FIRING LINE (Στη γραμμή Πυρός) CLR/OL Clear On Line(Καθαρισμός στη γραμμή) OFL OFF the FIRING LINE (Εκτός γραμμής πυρός) CLR/ID Clear by Individual Shooter (Καθαρισμός από ένα εκπαιδευόμενο) CX Combined Exercises (Συνδυασμένες ασκήσεις) CLR/GP Clear by Group (Ομαδικός Καθαρισμός) EX Extended Exercises (Εκτεταμένες ασκήσεις) SC Student Confidence(Αυτοπεποίθηση) 0000 Scenario Training (εκπαίδευση σεναρίου) GC Group Confidence(Ομαδική εμπιστοσύνη) 0LF0 Live Fire Exercises (ασκήσεις πραγματικών πυρών) RT Round Tracker(Ιχνηλάτης πυρομαχικών) 0DF0 Dry fire Exercises (Ασκήσεις με άσφαιρα) +V Variation Added (Προσθήκη τροποποίησης) +GCL Add Ground Clutter (Προσθήκη εμποδίων/σύγχυσης εδάφους) GWIP Ground Weapon in Place (όπλα εδάφους στη θέση τους) +PCL Add Personnel Clutter (Προσθήκη ατομικών εμποδίων/σύγχυσης) GWOL Ground Weapon on Firing Line (Όπλα εδάφους στη γραμμής πυρός) +HCL Fill Hands W/Clutter (εμπόδια σύγχυση στα χέρια) GWAP Ground Weapon at Ammo Point (Όπλα εδάφους στο σημείο πυρομαχικών) WTP Working the Principle (δουλεύοντας επί της αρχής) WD Weapons Draw from Armory(Παραλαβή οπλισμού από οπλοστάσια) WTI Weapons Turn In to Armory(Επιστροφή οπλισμού στα οπλοστάσια) Συντομογραφίες για Κριτήρια εκπαιδευόμενων, Διάταξη όπλων και Κριτήρια Ασκήσεων FTH From the Holster (Από τη θήκη) 1M One Man Exercises (ατομικές ασκήσεις) FCT From Concealment (Από απόκρυψη) 2M Two Man Exercises (ασκήσεις 2 ατόμων) OH Out of Holster(Έξω από τη θήκη) 3M Three Man Team (Ομάδα 3 ατόμων) OOH Out of Hand(Από το χέρι) 1V Principle (Αρχή) FS Facing/Front Static(Εμπρόσθια στατική) PH Push Exercises(Ασκήσεις απώθησης) FBS Facing Back/Rear Static(Οπίσθια στατική) BLK Blocking Exercises (Ασκήσεις παρεμπόδισης) RS Right Static (Στατική δεξιά) CVR Cover Exercises (Ασκήσεις καλύψεως) LS Left Static (Στατική Αριστερά) EV Evacuation Exercises (Ασκήσεις εκκένωσης) HC High Carry of Weapon(Υψηλή συγκέντρωση όπλων) CLLR Collar Manipulations (χειρισμοί γιακά/λαιμού) LC Low Carry of Weapon(Χαμηλή συγκέντρωση όπλων) CFF Cuff Manipulations(χειρισμοί χεριών/καρπών)) AC Ad-hoc Carry of Weapon (Συγκεκριμένη συγκέντρωση όπλων) SCOP Scoop Techniques (Τεχνικές Σκούπ) Σελίδα 13 από 15

14 MC Magazine Change Standard (τυπική αλλαγή γεμιστήρα) JW Jacket Whip (Κτύπημα στο jacket) MCT Magazine Change Tactical (τακτική αλλαγή γεμιστήρα) JP Jacket Pull (Τράβηγμα του jacket) MCI Magazine Change Impaired (παρεμποδισμένη αλλαγή γεμιστήρα) JH Jacket in Hand (jacket στα χέρια) MCA Magazine Change Assisted(υποβοηθούμενη αλλαγή γεμιστήρα) JTO Jacket Taken Off (jacket βγαλμένο) 1HR One Handed Right (με ένα χέρι, δεξί) VBOTS Vehicle Bail Outs(Διασώσεις/ αποφυγές οχημάτων) 1HL One Handed Left (με ένα χέρι αριστερό) RBOTS Room Bail Outs (Διασώσεις/ αποφυγές για δωμάτια) 1HX One Handed with Exchanges (εναλλαγή με ένα χέρι) BBOTS Building Bail Outs (Διασώσεις / αποφυγές κτιρίων) 2HR Two Handed Right (με 2 χέρια δεξί) VBINS Vehicle Bail Ins (Παγιδεύσεις οχημάτων) 2HL Two Handed Left (με 2 χέρια αριστερό) RBINS Room Bail Ins (Παγιδεύσεις δωματίων) 2HX Two Handed with Exchanges (με 2 χέρια και εναλλαγές) BBINS Building Bail Ins (Παγιδεύσεις κτιρίων) SS Single Shots(Μονές βολές) CNRT Cornering Tactics (Γωνιακές τακτικές) DS Double Shots(Διπλές βολές) DCT Dynamic Cornering Tactics (Δυναμικές γωνιακές τακτικές) TS Triple Shots (Τριπλές βολές) SCT Systematic Cornering Tactics (συστηματικές γωνιακές τακτικές) CS Number of Shots Called by Instructor(Αριθμός βολών που δόθηκαν από τον εξεταστή) BCT Building Clearing Tactics (Τακτικές εκκαθάρισης κτιρίου) MVF Moving Forward (εμπρόσθια κίνηση) ILS In Line Shooting (βολή γραμμής) MVB Moving Backward(οπίσθια κίνηση) OLS Off Line Shooting (βολή εκτός γραμμής) MVR Moving Right (κίνηση προς τα δεξιά) ALS Angled Line Shooting (βολή υπό γωνία) MVL Moving Left (κίνηση προς τα αριστερά) PS2S Positional Move to Formal Stance(Κίνηση σε τυπική στάση) STS Standing Supported (Θέση με υποστήριξη) PS0S Positional Fire from Given Position (Πυρά από συγκεκριμένη θέση) STU Standing Unsupported (Θέση χωρίς υποστήριξη) PSF Positional Facing or forward Only (Αντικριστή θέση) KNS Kneeling Supported (Γονατιστή θέση με υποστήριξη) PST Positional Torso Only(Arms/Head) (Θέση κορμού) KNU Kneeling Unsupported (Γονατιστή θέση χωρίς υποστήριξη) PSB* Positional Body (Any Position Option)(Θέση σώματος) PRS Prone Supported (πρηνηδόν με υποστήριξη) PSP Positional Prone W/Variations (θέση πρηνηδόν με εναλλαγές) PRU Prone Unsupported (πρηνηδόν χωρίς υποστήριξη) PSK Positional Kneeling W/Variations (Γονατιστή θέση με εναλλαγές) MO Muzzle Over (Κάνη από πάνω) PSS Positional Sitting W/Variations (Στατική θέση με εναλλαγές) MU Muzzle Under (Κάνη από κάτω) PSCR* Positional Chair W/Variations (Καθιστή θέση με εναλλαγές) SSW Shoulder Switch (Αλλαγή ώμου) Σελίδα 14 από 15

15 4.ε Προδιαγραφές Εξέτασης Η εξέταση αποτελείται από ένα ενιαίο τεστ, που αποτελείται από δύο μέρη: - Το θεωρητικό μέρος - Το πρακτικό μέρος Οι ερωτήσεις διακρίνονται σε χαμηλής, μέτριας και υψηλής δυσκολίας. Η κατανομή των ερωτήσεων σε κάθε τμήμα της εξέτασης ανά κατηγορία δυσκολίας είναι: - 25% χαμηλής δυσκολίας - 50% μέτριας δυσκολίας - 25% υψηλής δυσκολίας Το πρακτικό μέρος της εξέτασης αποτελείται από τουλάχιστον τρείς(3) πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες έχουν σχέση με την κατηγορία του προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και την χρήση διαφόρων τύπων όπλων. Σελίδα 15 από 15

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ μ ή μ α τ α Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν & Μ η χ. Α υ τ ο μ α τ ι σ μ ο ύ Τ Ε 1. ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 1. Tο ΕΚΣΕΔ έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα στην περιοχή ευθύνης του (Search and rescue region

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες ιαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες ιαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03 εκεµβρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ- Αριθ. Πρωτ: 4425.1/04/2008 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε ΑΠΛΕ ΝΠΑ ΑΝ Ταχ. /νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας : 185 35,

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος Έκδοση 01.2

Οκτώβριος Έκδοση 01.2 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 01.2 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.gr, www.peoplecert.gr Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 01.6

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 01.6 Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 01.6 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.gr, www.peoplecert.gr Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 09 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης MULTICOM 112 Οδηγίες χρήσης Σκοπός Στόχος του προγράμματος Multicom-112 είναι να βοηθήσει το προσωπικό των επιχειρησιακών κέντρων να αναπτύξουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες μέχρι το σημείο όπου θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 1 Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ Θεωρείται ως δεδομένο πλέον από όλες τις Ναυτιλιακές εταιρείες ότι το θέμα της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) CISA, CGEIT, CRISC Project Management Office (PMO) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό Venue Security Plan Security Management & critical incident response Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P. Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας

Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P. Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Adobe Premiere Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Certified Metal Foil Professional

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Certified Metal Foil Professional ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vellum Certificate in Adult Education SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vellum Certificate in Adult Education SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ PILATES

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ PILATES Δ Δροσίνη 5, Κηφισιά Τ 210 8010 231 E info@mindandbody.gr www.mindandbody.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ PILATES ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ MAT INSTRUCTOR TRAINING PROGRAM Το σεμινάριο ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

05/10/16. Εισαγωγή στη θεωρία της αξιολόγησης. ως νέας επιστημονικής περιοχής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑ 110. Ψάξτε στην τσάντα σας και βγάλτε

05/10/16. Εισαγωγή στη θεωρία της αξιολόγησης. ως νέας επιστημονικής περιοχής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑ 110. Ψάξτε στην τσάντα σας και βγάλτε Θέμα της διάλεξης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑ 110 ως νέας επιστημονικής περιοχής Βασίλης Γραμματικόπουλος Στόχος της διάλεξης: Κατανόηση βασικών όρων που σχετίζονται με την αξιολόγηση Ψάξτε στην τσάντα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Certified Ventilation, Refrigeration and Air Conditioning Τechnician SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Certified Ventilation, Refrigeration and Air Conditioning Τechnician SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Certified Ventilation, Refrigeration and Air Conditioning Τechnician SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational

Διαβάστε περισσότερα

Authorized Training & Certification Autodesk. Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE

Authorized Training & Certification Autodesk. Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Autodesk Revit Architecture Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Authorized Training & Certification Autodesk Εξεταστικό Κέντρο Δάφνης

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Παράδειγμα Εφαρμογής Οκτώβριος 2005 1. Risk based audit: πώς προέκυψε; 2. Risk assessment project: πώς σχεδιάστηκε; 3. Risk assessment method: ποιά επιλέξαμε; 4. Risk assessment

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Στοίχιση Παραγράφων. 2. Εσοχές Παραγράφων ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Στοίχιση Παραγράφων. 2. Εσοχές Παραγράφων ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 4 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Στοίχιση Παραγράφων 2. Εσοχές Παραγράφων 3. Διάστημα Μεταξύ Γραμμών (Διάστιχο) 4. Απόσταση Μεταξύ Παραγράφων 5. Καθορισμός Στηλοθετών (Tabs) 6. Μετακίνηση Στηλοθετών 7. Διαγραφή Στηλοθετών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Δάφνης Από το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ OΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ: ουκινήτσας ηµήτριος Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Σχοινάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Η σημαντική αξία της μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης στις σύγχρονες υπηρεσίες ασφάλειας»

«Η σημαντική αξία της μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης στις σύγχρονες υπηρεσίες ασφάλειας» «Η σημαντική αξία της μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης στις σύγχρονες υπηρεσίες ασφάλειας» Άγγελος Αγραφιώτης Γενικός Διευθυντής A&K Risk Management Consulting Παίρνοντας ως αφορμή το φετινό τίτλο της υπέροχης

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση 10/11/2015

Ενημέρωση 10/11/2015 Ενημέρωση 10/11/2015 Οι Δείκτες Επιτυχίας = αναφέρονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να επιτύχει, κατά τετράμηνο, τάξη ή συνδυασμό τάξεων και κατά επίπεδο εκπαίδευσης από την προδημοτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα