Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα και τεχνικές επικοινωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα και τεχνικές επικοινωνίας"

Transcript

1 Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα και τεχνικές επικοινωνίας Περιλήψεις 13 & 14 Μαΐου ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Περάμου

2 Επικοινωνία και εκπαιδευτική διαδικασία στο δημοτικό σχολείο Ιωάννης Τρικκαλιώτης, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Η επικοινωνία ως κοινωνική λειτουργία αποτελεί βασικό στοιχείο της σχολικής κοινότητας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές λειτουργούν σε κοινό χώρο και στα πλαίσια συγκεκριμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών όπου συμβαίνει συνεχής ανταλλαγή μηνυμάτων. Η μεταβίβαση πληροφοριών, συναισθημάτων και σκέψεων γίνεται με λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο που υπόκειται σε αποκωδικοποίηση η οποία έχει σχέση με το πλαίσιο εφαρμογής και την κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων που συμμετέχουν. Το ζήτημα της επικοινωνίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυνατόν να έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα ή μη της διδασκαλίας και να σχετίζεται με την ποιότητα διαχείρισης της συγκεκριμένης σχολικής τάξης από τον εκπαιδευτικό. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα που αφορούν στην επίδοση των παιδιών και σε άλλα - σημαντικότερα ίσως- σχετικά με ποικίλες συμπεριφορές στην τάξη, στο διάλλειμα και γενικά σε άλλες στιγμές της σχολικής ζωής. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να προκύψουν ζητήματα από λόγους μη αποδοχής στη σχολική κοινότητα ή λόγω σχολικής αποτυχίας. Επίσης, ζητήματα μπορούν να ανακύψουν και ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας πάγιων εκπαιδευτικών διαδικασιών, όπως, για παράδειγμα, ο τρόπος εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος σπουδών ή ακόμα περισσότερο το είδος και ο στόχος των διαδικασιών αξιολόγησης του μαθητή. Τα παραπάνω ζητήματα εμφανίζονται σε συνθήκες έντασης, και η διαχείρισή τους καθίσταται δύσκολη για τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, δημιουργείται προβληματισμός για την πορεία της κοινωνικής ένταξης των μαθητών στην ομάδα της τάξης και στη σχολική κοινότητα σήμερα αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αύριο. Η επιτυχημένη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή και η εφαρμογή ενσυναισθητικής συμβουλευτικής διεργασίας στα πλαίσια και τις απαιτήσεις των ποικίλων καταστάσεων, παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση θετικής κρίσης από το μαθητή για το χώρο, τα πρόσωπα και τις διαδικασίες μέσω των οποίων συντελείται η εκπαίδευσή του, ενώ δημιουργεί καλύτερες προοπτικές για την ένταξή του στην κοινωνική ομάδα της σχολικής τάξης. Η καλή λοιπόν ποιότητα της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, η οποία αντανακλάται στην ποιότητα των ενεργειών και δράσεων αμφοτέρων, στο χώρο του σχολείου είναι παράγοντες δημιουργίας του ζητούμενου κατάλληλου ψυχολογικού και παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη. Αντίθετα υπάρχουν συμπεριφορές ως προς τον τρόπο επικοινωνίας, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένες 1

3 απαντήσεις σε επίπεδο επικοινωνιακών τεχνικών και διδακτικών χειρισμών μπορούμε να αντλήσουμε μέσα από μια ανθρωπιστική προσέγγιση του ζητήματος και στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της ένταξης, όπου κάθε μαθητής έχει την αυτονόητη και ισότιμη αντιμετώπιση, ώστε να μπορεί να συμμετέχει με αξιοπρέπεια στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Argyle, M., & Trower P.(1981). Πρόσωπο με πρόσωπο. Τρόποι επικοινωνίας. Αθήνα: Εκδ. Ψυχογιός. Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine. Gamble, T. K., & Gamble, M. (1996). Communication works. New York: The McGraw Hill Companies, Inc. Josien, M., Βαγιάτης, Γ. & Γιαννουλέας, Μ. (1995). Η επικοινωνία μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. Μπίκος, Κ. (2009). Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μακρή Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (επιμ.) (2007). Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης. Τόμοι Α & Β. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Νημά, Ε., Μέντζιου, Χ. & Σπυρίδης, Η. (1999). Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης σε σχέση με την κοινωνιομετρική θέση των μαθητών. Στο Κ. Χάρης, Ν. Πετρουλάκης & Σ. Νικόδημος (επιμ.), Ελληνική Εκπαιδευτική και Παιδαγωγική Έρευνα, (σσ ). Αθήνα: Ατραπός. Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, E. (1996). Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Rogers, C. R. (1951). Client-centered therapy: its current practice, implications and Theory. Boston: Houghton- Mifflin. Σακαλάκη, Μ. (1994). Ψυχολογία της επικοινωνίας: Θεωρητικά ρεύματα και προοπτικές της έρευνας. Αθήνα: Παπαζήση. Satir, V. (1995). Ανθρώπινη Επικοινωνία. Αθήνα: Δίοδος. 2

4 Τσιπλητάρης, Α. (2003). Προβλήματα στην επικοινωνία και τη διδασκαλία στη σχολική τάξη: Γνώσεις και αξίες. Στο Πρακτικά συνεδρίου ΕΛΛΙΕΠΕΚ: Γνώσεις, αξίες και δεξιότητες στη σύγχρονη εκπαίδευση, (σσ ). Αθήνα: Α. Παπάς. ΥΠΕΠΘ. (2003). Διαθετικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών - Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Αθήνα. Watzlawick, P. Beavin, J. H. & Jacson, D. (1962). Pragmatics of Human Communication. London: W.W. Norton & Company. Watzlawick, P. (1986). Η γλώσσα της αλλαγής. Στοιχεία θεραπευτικής επικοινωνίας. Αθήνα: Κέδρος. Wragg, E. C. (2001). Διαχείριση της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Σαββάλας. Χατζηχρήστου, Χ. [επιμ.] (2004). Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης. Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο, τχ. 1: Δεξιότητες επικοινωνίας. Αθήνα: Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός. Χατζηχρήστου, Χ., Λαμπροπούλου, Α. & Λυκιτσάκου, Κ. (2004). Ένα διαφορετικό σχολείο: Το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει. Ψυχολογία 11(1), (σσ. 1-19). 3

5 Συνεργασία σχολείου οικογένειας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον Δημήτρης Πνευματικός, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τα τελευταία χρόνια σε όλο και περισσότερα σχολεία εγγράφονται μαθητές και μαθήτριες που προέρχονται από άλλες χώρες, και είναι φορείς άλλων πολιτισμών και νοοτροπιών. Κάτω από τα νέα αυτά δεδομένα, δημιουργείται η ανάγκη, μεγαλύτερη από ποτέ, ο ρόλος του εκπαιδευτικού να ειδωθεί μέσα από μια συστημική προσέγγιση για τη σχέση σχολείου και οικογένειας εκπαιδευτικού και μαθητών. Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να ειδωθούν ως οργανικά μέρη του ίδιου συστήματος που η αλληλεπίδρασή τους είναι επιθυμητή και συνάμα αυτονόητη. Εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι μέλη διαφόρων μικροσυστημάτων όπως η οικογένεια, οι παρέες μας, και οι φιλικές μας συντροφιές. Κατανοώντας τον ρόλο της οικογένειας στην αύξηση της σχολικής επίδοσης, στην Αμερική αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια προγράμματα ενίσχυσης αυτής της σχέσης. Έτσι, η γονεϊκή εμπλοκή θεωρείται ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του σχολικού κλίματος και της σχολικής επίδοσης των παιδιών. Στην Ελλάδα έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς θεωρούν ότι η ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς θεωρείτε σημαντική παράμετρος βελτίωσης της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για την απροθυμία των γονέων να συμμετάσχουν στη σχολική ζωή. Πολλές φορές οι γονείς περιορίζονται στην παροχή βοήθειας στις εργασίες των παιδιών στο σπίτι, θεωρώντας ότι εξαντλούν το έργο τους ως γονείς. Όπως σε όλα τα συστήματα έτσι και στο σχολείο, η σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι κυκλική. Κάθε μεταβλητή μπορεί να ερμηνευτεί ταυτόχρονα ως αίτιο και ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με άλλες μεταβλητές. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός μπορεί ο ίδιος να επηρεάσει δυναμικά τη σχέση με τους γονείς και να διαμορφώσει ένα κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα. Τα σχολεία με πολυπολιτισμική σύνθεση, επιπρόσθετα, έχουν να αντιμετωπίσουν και νοο-τροπίες οι οποίες πολλές φορές τους είναι άγνωστες στη δική τους κουλτούρα. Οι νοο-τροπίες αυτές μπορεί να σχετίζονται με τις προσδοκίες και τα κίνητρα, τη σχέση τους με την εξουσία και με την ομάδα (συλλογικότητα vs. ατομικότητα,) την απόδοση της επιτυχίας ή αποτυχίας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες, κ.ά.. 4

6 Βιβλιογραφία Molnar, A. & Lindquist, B. (1992). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο (επιμ. Α. Καλαντζή-Αζίζι). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γεωργίου, Σ. (2000). Σχέση Σχολείου οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Πνευματικός, Δ. & Μακρής, Ν. (2006). Οι κρίσεις των παιδιών για το δίκαιο της διαδικασίας στη σχολική τάξη. Στo Ε. Ταρατόρη, Α. Δαβάζογλου, Ν. Μακρής Μ. Κουγιουρούκη (Επμ.), «Παιδαγωγικά Τμήματα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» (σσ ). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Πνευματικός, Δ., Λεμονίδης, Χ., & Πασχαλίδου, Δ. (2006). Οι πεποιθήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για τις επιδόσεις των μαθητών στα Μαθηματικά. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, Πνευματικός, Δ., Παπακανάκης, Π., & Γάκη, Ε. (2008). Γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση των παιδιών: Διερεύνηση των πεποιθήσεων των γονέων. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, τ. 6, (σσ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Pnevmatikos, D. & Trikkaliotis, I. (2010). Procedural justice in the classroom: Schoolchildren s judgments about the procedures used by their teachers to implement differentiated instruction. In R. Reingold, (Ed.), Moral and Democratic Education and its influence on the society, Proceedings of the 2nd Symposium on Moral and Democratic Education. Tel-Aviv: The Mofet Institute & Achva College of Education. 5

7 Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα Δημήτρης Πνευματικός, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ο στόχος του Σχολείου πέρα από το κομμάτι της γνώσης είναι και να βοηθήσει στην ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παιδιών και στην καλή προσαρμογή στην κοινωνία. Η καλή προσαρμογή αναφέρεται με έξι πρωτογενείς περιοχές της ζωής. Τρεις από αυτές είναι διαπροσωπικές (κοινωνική, ακαδημαϊκή και οικογένεια) και τρεις ενδοατομικές (συναισθηματική, επάρκειας και φυσική). Η προσαρμογή διαφοροποιείται με την ηλικία. Διαπροσωπικές σχέσεις αφορούν στο μοναδικό και σχετικά σταθερό πρότυπο συμπεριφοράς που υπάρχει ή που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους ως αποτέλεσμα των ατομικών και ενδοατομικών επιρροών. Οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών στη σχολική μονάδα σχετίζονται με μια σειρά προβλημάτων συμπεριφοράς όπως η ψυχολογική προσαρμογή των εφήβων και των ενηλίκων, η ανάπτυξη του ρόλου του φύλου, η έκφραση οικειότητας, η ηθική ανάπτυξη, η συναισθηματική ασφάλεια και κατανόηση της κοινωνικής δομής, η παιδική και εφηβική επιθετικότητα, η νεανική εγκληματικότητα, ο κίνδυνος διακοπής του σχολείου, οι μαθησιακές δυσκολίες, η κοινωνική απομόνωση, και η συναισθηματική αναστάτωση. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορούν να υποστηριχθούν μέσα από τέσσερις διαστάσεις: μέσω της αυτό-εκτίμησης, μέσω της πληροφόρησης, μέσω της επίτευξης και της κοινωνική υποστήριξης. Ως χαρακτηριστικά των σχέσεων έχουν καταγραφεί η συντροφικότητα, η συναισθηματική υποστήριξη, η καθοδήγηση, η συναισθηματική άνεση, η εμπιστοσύνη, η κατανόηση, η επίλυση συγκρούσεων, η ταυτοποίηση, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση, η οικειότητα, το συναίσθημα, η αποδοχή και οι κοινές αξίες. Σχετικές έρευνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έδειξαν ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς τους, τους γονείς και τους συνομηλίκους μεταβάλλονται με την ηλικία. Στην Κύπρο πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές εμπιστεύονται τους καθηγητές τους για τις γνώσεις τους, την προσπάθειά τους να μάθουν στα παιδιά το αντικείμενο που διδάσκουν, αλλά υστερούν σημαντικά στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι κρίσεις των μαθητών για τους χειρισμούς των εκπαιδευτικών καθημερινά στην τάξη, είναι σημαντικό παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη διαμόρφωση του κλίματος της τάξης αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και τις επιδόσεις των μαθητών. 6

8 Βιβλιογραφία Pnevmatikos, D. & Bardos, A. (2010, December). «Interpersonal Relationships of youth in Greece: An exploratory cross-validation». Paper presented in an Invited Symposium at the 3 rd International Conference of the Psychological Society of Northern Greece: Thessaloniki. Pnevmatikos, D. & Trikkaliotis, I. (2010). Procedural justice in the classroom: Schoolchildren s judgments about the procedures used by their teachers to implement differentiated instruction. In R. Reingold, (Ed.), Moral and Democratic Education and its influence on the society, Proceedings of the 2nd Symposium on Moral and Democratic Education. Tel-Aviv: The Mofet Institute & Achva College of Education. Αναγνωστοπούλου, Μ. (2005). Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική τάξη - θεωρητική ανάλυση και εμπειρική προσέγγιση. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής. Πνευματικός, Δ. (1989). Μορφές σχέσεων εκπαιδευτικού - μαθητή. Το σχολείο και το σπίτι, 328, Πνευματικός, Δ. & Μακρής, Ν. (2006). Οι κρίσεις των παιδιών για το δίκαιο της διαδικασίας στη σχολική τάξη. Στo Ε. Ταρατόρη, Α. Δαβάζογλου, Ν. Μακρής Μ. Κουγιουρούκη (Επμ.), «Παιδαγωγικά Τμήματα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» (σσ ). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Χρηστάκης, Ν. (2006). Σημειώσεις για το μάθημα Ψυχολογία της Επικοινωνίας ΙΙ. Αθήνα, Πάντειον Πανεπιστήμιο. 7

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Οδηγός Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Στη σημερινή κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυγλωσσία και ποικιλομορφία σε δομές και συστήματα καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή

Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή Μαρνέρας Χρήστος Νοσηλευτής Τ.Ε., MSc-Π.Φ.Υ., Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου. Αλµπάνη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας

Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Η έννοια του αποτελεσματικού διευθυντή Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009

Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009 Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009 από τον Αναστάσιο Ματσόπουλο, Επίκ. Καθηγητή Σχολικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή Τα αυξανόμενα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Aναγνώστου Παναγιώτης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Πάτρας pananagnostou@gmail.com Grigorof

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική και Κοινωνική Ζωή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2- 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική και Κοινωνική Ζωή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2- 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασιλική Γιαννούλη Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασιλική Γιαννούλη Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Μίχα Παρασκευή, Phd Α βάθμια Εκπαίδευση Μουσικοπαιδαγωγός, Εκπαιδευτικός evi_micha@yahoo.fr

Μίχα Παρασκευή, Phd Α βάθμια Εκπαίδευση Μουσικοπαιδαγωγός, Εκπαιδευτικός evi_micha@yahoo.fr Προτάσεις για την αποδοχή της διαφορετικότητας των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τη μουσική, σε μια μικρή πολυπολιτισμική μαθητική κοινότητα Μίχα Παρασκευή, Phd Α βάθμια Εκπαίδευση Μουσικοπαιδαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών Επιμόρφωση Στελεχών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου.

«Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου. «Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου.» Τόζιου Τάνια, Προϊσταμένη του 12 ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αργυρίου. Ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός

Μαρία Αργυρίου. Ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μια έρευνα σχετικά με τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία για τη θεμελίωση επιπέδου και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτομόρφωσης του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

WP3, R8: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση εκπαιδευτικών πλοηγών - διαμεσολαβητών

WP3, R8: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση εκπαιδευτικών πλοηγών - διαμεσολαβητών ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. WP3, R8: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση εκπαιδευτικών πλοηγών - διαμεσολαβητών Learning Community: Immigrants as Educational Facilitators

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ»

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών;

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών; Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Σοφία Βασιλειάδου 137, Βασιλική Ιωαννίδη 138 Εισαγωγή Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «για τη δημιουργία ενός σύγχρονου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Πτυχιακή εργασία της Παναγιώτας Κατσιούλα με θέμα: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Ε. Κουρκούτας Παν/μίο Κρήτης R. Caldin University of Bologna

Η. Ε. Κουρκούτας Παν/μίο Κρήτης R. Caldin University of Bologna Οικογένειες παιδιών με μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και προαγωγή της κουλτούρας ένταξης στο σχολικό πλαίσιο: ανασταλτικοί παράγοντες και παράγοντες ώθησης 1 Η. Ε. Κουρκούτας Παν/μίο Κρήτης R.

Διαβάστε περισσότερα