ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 560 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Άγγελος Πελαγίας Ανδρέας Γρηγορίου Γιώργος Καπάταης Χάρης Αργυρού Κυπριανός Παπαδόπουλος Νίκος Παπάμιχαηλ Γρηγόρης Γρηγορίου Χάρις Θρασυβούλου Ανδρέας Πενταλιώτης Κωνσταντίνος Δημητρίου Ιωάννης Χριστοδούλου Ανδριανή Κουταλιανού Καίσαρας (Τσέζαρος) Αδαμίδης Δήμαρχος Αντιδήμαρχος ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ: Μιχαήλ Παπαδόπουλος Δημοτικός Γραμματέας ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ανοικτή Συνεδρία εννέα άτομα [Φ: ] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Κατάθεση θεμάτων που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη ημερομηνίας 2/01/2012 και στην συμπληρωμένη Ημερησία Διάταξη ημερομηνίας 10/1/ Τα θέματα είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Την προτεραιότητα εξέτασης των θεμάτων την καθορίζει ο Δήμαρχος. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (1-2) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο Δήμαρχος με την έναρξη της πρώτης συνεδρίας καλωσόρισε τα μέλη του Συμβουλίου και τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε όπως υπάρξει αγάπη, συνέναιση, μεταξύ όλων έτσι που να επιτυγχάνεται εργασιακή πρόοδος για το καλό του Αγίου Δομετίου. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανάφερε ότι αμέσως μετά τις προκαταρκτικές ρυθμίσεις θα προβεί σε μία εναρκτήρια ομιλία και όσοι από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επιθυμούν μπορούν να απευθύνουν το δικό τους μήνυμα / χαιρετισμό.

2 [Φ: ] ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ [Φ: Ι] Ο Δημοτικός Γραμματέας καλοσώρισε τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και προέβη στις ακόλουθες προκαταρκτικές ρυθμίσεις σχετικές με την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες των, του Δημάρχου και των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου [Φ: ] ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ Ο Δημοτικός Γραμματέας κατέθεσε επιστολή του Έπαρχου Λευκωσίας αριθμός φακέλου ημερομηνίας 28/12/2011 (λήψης 4/1/2012) με την οποία ζητείται όπως δηλωθούν εάν υπάρχουν περιπτώσεις ασυμβίβαστου για τη θέση του Δημάρχου ή Μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, γεγονός το οποίο ενδέχεται να καθιστά άκυρες τις οποιεσδήποτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (2 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο Δήμαρχος και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβαν γνώση του περιεχόμενου της επιστολής και δήλωσαν ότι δεν επηρεάζονται με το θέμα του ασυμβίβαστου για τη θέση τους [Φ: ] Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Ν138(1)/2001 ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο Δημοτικός Γραμματέας κατέθεσε Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 10/1/2012 με συνημμένα σχετική εγκύκλιο και επεξήγηση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (4 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο Δήμαρχος και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβαν γνώση του Υπηρεσιακού Σημειώματος και της Εγκυκλίου και συμφώνησαν όσον αφορά τη δέσμευσή τους με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας [Φ: Ι ] Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΝΟΜΟΣ12(1) / 2006 ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΔΠ 489/2004 Ο Δημοτικός Γραμματέας κατάθεσε Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 11/1/2012 με συνημμένα αποσπάσματα της σχετικής νομοθεσίας της ΚΔΠ 489/2004 και εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (Αρμόδιος Αρχής Προσφορών).

3 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 5 (12 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο Δήμαρχος και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβαν γνώση του Υπηρεσιακού Σημειώματος των καθοριστικών αναφορών αυτού και των συνημμένων σχετικών άρθρων του Νόμου και του Κανονισμού βάσει των οποίων καθορίζονται. Καταγράφονται οι ακόλουθες αναφορές προς απόφαση. 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Συμβούλιο Προσφορών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο μετονομάζεται κατά την εξέταση των θεμάτων που αφορούν τις προσφορές του Δήμου ή και κοινές προσφορές με υπόλοιπους συνεργαζόμενους Δήμους. 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Προσφορών καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο [Συμβούλιο Προσφορών] και εξετάζει θέματα που αφορούν τις προσφορές του Δήμου. 3.ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή λειτουργούν σύμφωνα με τον αναφερόμενο Νόμο και Κανονισμό. β. Σε κάθε θέμα/διαδικασία που εξετάζεται το Συμβούλιο και η Επιτροπή αρχίζει και ολοκληρώνει με την ίδια σύνθεση Μελών. γ. Η Επιτροπή Προσφορών δεν μπορεί να αποτελείται από λιγότερα των 5 Μελών και συνιστάται όπως η σύνθεση αποτελείται από μονό αριθμό Μελών. δ. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει από το ποσό των 2000 μέχρι ανώτατου ορίου ποσού Προμήθειες και Υπηρεσίες μέχρι και για έργα μέχρι πέραν του ανώτατου ορίου η Επιτροπή εισηγείται προς το Συμβούλιο Προσφορών το οποίο και αποφασίζει για οποιονδήποτε επιπλέον ποσό. ε. Πριν από την εξέταση κάθε θέματος όλα τα Μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια του Συμβουλίου Προσφορών δηλώνουν περί της σχέσης ή συμφέροντος που τυχόν μπορεί να έχουν με διαγωνιζόμενους Προσφοροδότες ώστε σε περίπτωση που υπάρχουν να αποκλείονται από την εξέταση του συγκεκριμένου θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ Το Συμβούλιο ενέκρινε τις καθορισμένες αναφορές στις πιο πάνω παραγράφους 1, 2, 3 α - ε όπως αυτές καταγράφονται και όπως το περιεχόμενο της καθορίζει και επεξηγεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σημειώνεται ότι στην περεταίρω εξέταση των θεμάτων και όσον αφορά την κατάρτιση και στελέχωση των επιτροπών του Δήμου η Επιτροπή Προσφορών θεωρείται ότι καταρτίζεται και στελεχώνεται με απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών και ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα καθοριστεί ανεξάρτητα του εάν είναι μέλος ή όχι της Διαχειριστικής Επιτροπής.

4 [Φ: ] ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στα πλαίσια του κύκλου εργασιών τους τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για σκοπούς καλύτερου συντονισμού διευκόλυνσης των διαδικασιών και πιο εύρυθμης συνεργασίας και λειτουργίας όρισαν τους εκπροσώπους συντονιστές των Δημοτικών Ομάδων τους ως ακολούθως. 1. Από τη Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Εκπρόπωπος/Συντονιστής Άντρος Γρηγορίου 2. Από τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ Εκπρόπωπος/Συντονιστής Νίκος Παπάμιχαηλ 3. Από τη Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ Εκπρόπωπος/Συντονιστής Ιωάννης Χριστοδούλου Σημειώνεται από τη δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ ότι ο Εκπρόπωπος/Συντονιστής Ιωάννης Χριστοδούλου ορίζεται προσωρινά ως ο αρχαιότερος στη Δημοτική Ομάδα μέχρι που η δημοτική ομάδα να λάβει οριστική θέση. 4. Μεμονωμένος εκπρόσωπος Σ.Κ. ΕΔΕΚ Ανδριανή Κουταλιανού 5. Μεμονωμένος εκπρόσωπος ΕΥΡΩΚΟ 6. Μεμονωμένος εκπρόσωπος Ανεξάρτητης Φωνής Δημοτών Αγίου Δομετίου Καίσσαρας Αδαμίδης [Φ: ] ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ / ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Καταγράφονται οι χαιρετισμοί / ομιλίες του Δημάρχου και των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά σειρά αναφοράς τους. Δήμαρχος Δρ. Κώστας Πέτρου. "Αγαπητέ Δημοτικέ Γραμματέα, κυρίες, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σας καλοσωρίζω στη σημερινή πρώτη συνεδρία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δομετίου για την περίοδο Θέλω να επισημάνω και συνάμα να υπενθυμίσω όλους μας ότι οι δημότες του Αγίου Δομετίου, με τη δημοκρατική τους ετυμηγορία στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές μας επέλεξαν να τους εκπροσωπήσουμε με βάση τις διακηρύξεις και τα προγράμματα μας, ι ότι όπως είναι απόλυτα φυσικό, θα αναμένουν και θα αναμένουμε, να μας βαθμολογήσουν στο τέλος από την ποιότητα και την ποσότητα του έργου μας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα σεβαστούμε στον υπέρτατο δυνατό βαθμό την επιλογή των δημοτών μας, και ότι θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους. Θέλω με την ευκαιρία της πρώτης μας συνεδρίας να σας διαβεβαιώσω και να δεσμευτώ ενώπιον σας και ενώπιον των δημοτών, ότι η προσωπική μου επιλογή είναι να λειτουργήσω ως Δήμαρχος, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο με συναίνεση

5 5 και αίσθημα ευθύνης προς όλες τις πλευρές, με εντιμότητα και διαφάνεια έναντι του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτών. Θέλω επίσης να αναφέρω την ιστορική αυτή στιγμή, ότι θα είμαι απόλυτα συνεπής με τις προεκλογικές μου δεσμεύσεις έναντι των δημοτών μας, ειδικότερα όσων αφορά τα θέματα αξιοκρατίας, ισοπολιτείας, χρηστής διοίκησης και σεβασμού των δημοσίων οικονομικών. Σαν επέκταση των όσων έχω αναφέρει, επισημαίνω και δεν μου διαφεύγει και η προσωπική δέσμευση έναντι των δημοτών για την εφαρμογή των προγραμματικών μου θέσεων όπως αυτές διατυπώθηκαν στο προεκλογικό μου πρόγραμμα. Στην προσπάθεια αυτή ζητώ, και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα την έχω, και τη δική σας συμπαράσταση. Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αναλαμβάνουμε τα καθήκοντα μας μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τον τόπο, και ειδικότερα για το Δήμο Αγίου Δομετίου. Έχουμε όλοι την ευθύνη και την υποχρέωση να μη καμφθούμε από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και θα αγωνιστούμε όλοι μαζί μεθοδικά, με συμπόνια και αγάπη, για μία καλύτερη ποιότητα ζωής για μας, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, με στόχο να καταστήσουμε τον Άγιο Δομέτιο την πόλη που όλοι ονειρευόμαστε! Τελειώνοντας εύχομαι σε όλους σας κάθε οικογενειακή υγεία και ευτυχία και καλή δύναμη. Με αυτές τις προθέσεις κηρύσσω την έναρξη της πρώτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θητεία " ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ "Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ σας συγχαίρω για την εκλογή σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο ομολογουμένως έργο που έχετε ή καλύτερα έχουμε να επιτελέσουμε. Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Στόχος μας είναι να κωπηλατήσουμε όλοι προς τον ίδιο προορισμό που δεν είναι άλλος από το καλό των Δημοτών μας. Πρέπει όλοι μας να έχουμε σαν γνώμονα ότι τα προβλήματα των δημοτών μας δεν έχουν χρώμα αλλά ανάγκη προς επίλυση. Με αυτά τα λίγα λόγια σας εύχομαι και πάλι Καλή επιτυχία, καλή χρονιά και κάθε οικογενειακή και προσωπική ευτυχία." ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις "Έντιμε Δήμαρχε, αγαπητές συναδέλφισες, συναδέλφοι, Καταρχήν θα θέλαμε να συγχαρούμε το δήμαρχο, τες συναδέλφισσες και συναδέλφους για την εκλογή τους καθώς και των συναδέλφων που επανεκλέγηκαν. Ευχόμαστε στους συναδέλφους που δεν επανεκλέγηκαν ότι καλό γι' αυτούς και τις οικογένειες τους και τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία που είχαμε.

6 6 Η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις με σύνεση και συναίσθηση των ευθυνών της όπως πάντα θα συνεργαστεί με όλους για το καλός νοούμενο συμφέρον του Δήμου μας. Οι καιροί είναι δύσκολοι τα προβλήματα τρέχουν και πρέπει όλοι να εργαστούμε μακριά από μικροπολιτικά ή προσωπικά συμφέροντα για το καλό του Αγίου Δομετίου. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει πλήρη συνεργασία ανάμεσα μας και θα οδηγήσουμε το Δήμο μας ακόμη πιο μπροστά. Κύριε Δήμαρχε,, αγαπητές συναδέλφισσες, συναδέλφοι, μας περιμένει σκληρή δουλειά για να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία του Δήμου Αγίου Δομετίου. Οι δημότες μας ψηφίζοντας μας, έχουν εμπιστευθεί σε μας την ανάπτυξη, την ευημερία τους και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου τους και δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Ας προχωρήσουμε λοιπόν μπροστά με νηφαλιότητα και υπευθυνότητα για το καλό του Αγίου Δομετίου." ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΚΟ " Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι πρώτα από όλα θα ήθελα εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος να συγχαρώ τόσο τον κύριο Δήμαρχο όσον και εσάς για την εκλογή σας και εύχομαι να έχουμε μια καλή και εποικοδομητική συνεργασία η οποία θα αποβεί προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών του Αγίου Δομετίου. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλες και φίλοι εμείς όπως γνωρίζετε υποστηρίξαμε την υποψηφιότητα του τέως Δημάρχου Δρ Ανδρέα Χατζηλοίζου μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Χάσαμε. Οι δημότες του Αγίου Δομετίου απεφάσισαν και η απόφαση τους είναι σεβαστή. Ψήφισαν Δήμαρχο το Δρ Κώστα Πέτρου τον οποίο συγχαίρουμε ξανά για την εκλογή του. Θέλουμε όμως να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες στο φίλτατο κύριο Ανδρέα Χατζηλοίζου, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία, οικογενειακή ευτυχία και με ηρεμία και γαλήνη να απολαύσει την οικογενειακή θαλπωρή και ειδικά τα εγγονάκια του που τόσο πολύ τα στερήθηκε. Του ευχόμαστε ότι καλύτερο. Κύριε Δήμαρχε, ως δημοτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος σας λέμε ότι θα σταθούμε δίπλα σας, θα συνεργαστούμε με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των Πολιτικών Κομμάτων και ομάδων με σύνεση, με συνέπεια έτσι ώστε η ανοδική πορεία του Δήμου μας να συνεχιστεί και η πρόοδος η ασφάλεια και ευημερία των Δημοτών μας να είναι εξασφαλισμένη. Πιστεύουμε ότι όλοι μας ενωμένοι μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοια έργα και τέτοιες υποδομές που συνεχώς η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Αγίου Δομετίου θα αναβαθμίζεται. Όμως κύριε Δήμαρχε θα κρίνουμε, θα κατακρίνουμε και θα είμαστε αντίθετοι με καθετί το οποίον κατά τη γνώμη μας δεν θα συνάδει με όσα ανάφερα πιο πάνω. Εύχομαι σε όλους δύναμη και καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ."

7 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Εκπρόσωπος της Σ.Κ. ΕΔΕΚ "Από μέρους του κινήματος σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ θέλω με την ευκαιρία της σημερινής πρώτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφράσω τα θερμά μας συγχαρητήρια για την εκλογή σας και να σας ευχηθώ με την ευκαιρία του νέου έτους κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Θέλω ταυτόχρονα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι ως νέο δημοτικό συμβούλιο θα εργαστούμε σκληρά, συλλογικά και μεθοδικά για το καλό του Δήμου και των δημοτών του. Είναι πιστεύω κοινή αντίληψη ότι ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να αποτελεί βάθρο άγονων παραταξιακών και προσωπικών αντιπαραθέσεων αλλά βήμα προσφοράς όλων μας για το Δήμο και τους δημότες του. Ασφαλώς θα υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω σε ορισμένα ζητήματα, ασφαλώς και θα υπάρξουν διαφωνίες αλλά είμαι βέβαιη ότι με την αναγκαία πολιτική βούληση, με την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού διαλόγου και την προβολή επιχειρημάτων από όλες τις πλευρές μέσα σε ένα ήπιο και πολιτισμένο κλίμα θα μπορέσουμε στο τέλος της ημέρας να καταλήξουμε στην απαραίτητη σύνθεση των απόψεων που πρέπει να είναι μόνιμος μας στόχος. Από τη δική μας πλευρά, την πλευρά της ΕΔΕΚ θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι πιο πάνω στόχοι να υλοποιηθούν. Μόνιμη μας έγνοια θα είναι μέσα στα πλαίσια της συναίνεσης να μπορέσω και εγώ να προσθέσω ένα μικρό λιθαράκι στις προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων των δημοτών μας. " ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΡΟΥ Εκπρόσωπος του ΕΥΡΩΚΟ "Εκ μέρους της ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Κόμματος θα ήθελα να συγχαρώ το Δρ Κώστα Πέτρου για την εκλογή του και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ από σήμερα το μόνο μας μέλημα πρέπει να είναι ο Άγιος Δομέτιος και οι Δημότες του. Όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και πάνω από όλα εντιμότητα για να φέρουμε εις πέρας τις υποσχέσεις που δώσαμε κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα για να κάνουμε τον Άγιο Δομέτιο μία σύγχρονη και ευημερούσα πόλη. Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλή δουλειά, καλή δύναμη σε όλους σας." ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙΣΣΑΡΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Εκπρόσωπος Ανεξάρτητης Φωνής Δημοτών Αγίου Δομετίου "Από τα βάθη της καρδιάς μου εύχομαι συγχαρητήρια στο Δήμαρχο και στους υπόλοιπους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους εύχομαι καλή χρονιά. Προσωπικά θα αγωνιστώ πολύ σκληρά για να φέρω τους ομογενείς πιο κοντά στην κυπριακή κοινωνία.

8 8 Εύχομαι σε όλους καλή συνεργασία και καλή δουλειά μεταξύ μας για να έχουμε καλά αποτελέσματα." ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ "Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, να έχουμε υγεία να τερματίσουμε όλοι καλά μέχρι το τέλος της θητείας μας το Θέλω να πιστεύω ότι η βαθμολογία μας σε αυτή την περίοδο θα είναι άριστη γιατί υπάρχουν και νέα παιδιά με όρεξη και δύναμη. Είμαι βέβαιος και για τη Δήμαρχο ότι αυτή τη στέγη δεν θα τη δει ως κομματική αλλά ότι είναι η στέγη του Αγίου Δομετίου γι' αυτό θα πάνε όλα καλά και θα επιτύχουμε. Ο κάθε ένας μας ότι έχει να το εκφράζεται φανερά και μπροστά στον άλλο έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και καλό αποτέλεσμα σε όλα. Συγχαίρω τέλος τον εκλεγέντα Δήμαρχο Δρ Κώστα Πέτρου." ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΤΑΗΣ "Καταρχήν συγχαίρω τον εκλεγέντα Δήμαρχο Δρ Κώστα Πέτρου, γνωριζόμαστε χρόνια και πιστεύω ότι θα είναι επιτυχής η Δημαρχεία του. Συγχαίρω όλους τους εκλεγέντες συναδέλφους και βλέπω ότι άρχισε να εισρέει νέο αίμα στα Δημοτικά Συμβούλια, αυτό είναι ενθαρρυντικό για το μέλλον. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχοντας ως αμετάθετο στόχο και πυξίδα την εξυπηρέτηση της κοινωνίας των πολιτών ανεξάρτητα από κομματική προέλευση, δεσμεύεται ότι θα αγωνιστεί με συνέπεια μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με τους Δημότες μας, χωρίς κομματικές σκοπιμότητες. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μία Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα βρίσκεται κοντά στον πολίτη και θα έχει ως αποστολή την ευρύτερη δυνατή κοινωνική στήριξη. Γιατί τα προβλήματα της κοινωνίας μας αυξάνονται και είναι ίδια για όλους. Τα ζούμε καθημερινά. Η πολιτική που νοιάζεται πραγματικά για τους Δημότες δεν αρκείται στην απλή καταγραφή τους. Η πολιτική έχει νόημα μόνο όταν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δημοκρατικού Συναγερμού θα συνεχίζουν να αγωνίζονται, για αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και εντιμότητα. Για μία πραγματική δίκαιη κοινωνία. Γιατί η οικονομική κρίση και τα προβλήματα της οικονομίας δεν αντιμετωπίζονται με ιδεοληψίες και με παρωχημένες αντιλήψεις. Οι Δήμοι πρέπει να αποτελέσουν ισχυρές μονάδες τοπικής ανάπτυξης και να εξελίσσονται σε αποτελεσματικούς διαχειριστές υπηρεσιών, ιδίως στην καθημερινή ζωή των δημοτών μας. Για το Δήμο μας αυτοί θα είναι οι άξονες πλεύσης, με σκοπό την ανάπτυξη, τον εκσυχρονισμό και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Με επικεφαλής το Δήμαρχο Δρ Κώστα Πέτρου και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους με την

9 9 πολιτική που θα χαράξουμε, έχοντας ως απώτερο σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον του Ημικατεχόμενου Αγίου Δομετίου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥ "Αυτό το οποίο θέλω να αναφέρω κλείνοντας, είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως θέσαμε μπροστά μας το καλό του Αγίου Δομετίου και πιστεύω ότι όλοι είμαστε ειλικρινείς και θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα της πενταετίας για την πενταετία που μας εξέλεξαν οι Δημότες για να τους εξυπηρετήσουμε." [Φ: ] ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36[2] ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ Η επιλογή Αντιδημάρχου σε περίπτωση που προτείνεται πέραν του ενός υποψηφίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Ο Γρηγόρης Γρηγορίου εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ πρότεινει το Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Παπάμιχαηλ. Ο Ανδρέας Γρηγορίου εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ πρότεινε το Δημοτικό Σύμβουλο Άγγελο Πελαγία. Αφού υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες το Συμβούλιο προχώρησε στη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας. Από τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας έλαβαν: Νίκος Παπάμιχαηλ 4 ψήφους Άγγελος Πελαγίας 11 ψήφους Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγεται Αντιδήμαρχος Αγίου Δομετίου ο Άγγελος Πελαγίας [Φ: ] ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44(Ι) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ Σύμφωνα με το αναφερόμενο άρθρο ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συμμετέχουν λόγω της θέσης τους. Το Συμβούλιο στα πλαίσια του καθορισμένου αριθμού μελών ως μικρότερου (το 1/3 των υπολοίπων Μελών) και ως μεγαλύτερου (το 1/2 των υπολοίπων Μελών) καθόρισε αριθμό έξι (6) Μελών έτσι που με το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο η Επιτροπή να είναι οκταμελής. Το Συμβούλιο ενέκρινε τους ακόλουθους έξι Δημοτικούς Σύμβουλους ως Μέλη, Γεώργιος Καπάταης, Νίκος Παπάμιχαηλ, Ιωάννης Χριστοδούλου, Ανδριανή Κουταλιανού,, Καίσσαρας Αδαμίδης.

10 6.0.0 [Φ: ] ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45(Ι) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ 10 Κατά τη διαδικασία και σύμφωνα με τους ορισμούς του αναφερόμενου άρθρου ως προς τη στελέχωση επιτροπών και με άλλα πρόσωπα μη Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δημοτικός Γραμματέας προέβηκε στις ακόλουθες διευκρινίσεις. 1. Η Επιτροπή Προσφορών συνίσταται βάσει του άρθρου 3(4) του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ Η Επιτροπή (Τριμελής) Προσλήψεως Εργατών συνίσταται βάσει του άρθρου 56 του Περί Δήμων Νόμου, είναι καθορισμένου αριθμού και εκτελεστική. 3. Η Επιτροπή Προσφορών συνίσταται από το Συμβούλιο Προσφορών βάσει του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου Ν 12(1)/ Οι Επιτροπές Διοικήσεως Προσωπικού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικού Ελέγχου είναι επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με θέματα εσωτερικού και Προσωπικού, θέματα ρύθμισης Οικοδομών και κατασκευών και θέματα Προϋπολογισμών και Λογαριασμών αντίστοιχα η καθεμιά και λόγω της φύσης της ιδιαιτερότητας και της νομικής ρύθμισης των θεμάτων αυτών κρίνεται ορθότερο να στελεχώνονται από πρόσωπα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι ώστε να είναι νομικά κατοχυρωμένες οι οποίες θέσεις / εισηγήσεις μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και συγκρίνονται ως αποφάσεις οι οποίες ενέχουν πράξεις Αρμόδιας Τοπικής Αρχής Ρυθμιστικές Διοικητικές Εκτελεστέες και οι οποίες μπορεί να προσβάλλονται από τους επηρεαζόμενους διοικούμενους. ΑΠΟΦΑΣΗ Το Συμβούλιο αποδέχθηκε και συμφώνησε όπως οι πιο πάνω έξι (6) επιτροπές στελεχωθούν όπως ορίζουν ο σχετικές Νομοθεσίες και σύμφωνα με τις επεξηγήσεις από πρόσωπα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και για τις υπόλοιπες συμφώνησε όπου και αν χρειαστεί να στελεχωθεί και με πρόσωπα μη Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Διευκρινίζεται ότι κατά τη στελέχωση των επιτροπών όπου το πρόσωπο που θα προεδρεύσει είναι και Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής καταγράφονται ως Προέδρος της Επιτροπής (Άρθρον 45(5)) και σε περίπτωση όπου το πρόσωπο που θα προεδρεύσει δεν είναι Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος και κατά εντολή και εξουσιοδότησή του το πρόσωπο αυτό καταγράφεται ως Προεδρεύων της Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Το Συμβούλιο μετά από μεταξύ των Μελών του συναντήσεις και προτάσεις αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση και στελέχωση των πιο πάνω επιτροπών όπως αυτές καταγράφονται:

11 11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Χάρης Αργυρού Προεδρεύων Ανδρέας Γρηγορίου Γρηγόρης Γρηγορίου Κωνσταντίνος Δημητρίου Ανδριανή Κουταλιανού ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Νίκος Παπαμιχαήλ Πρόεδρος Ανδρέας Γρηγορίου Κυπριανός Παπαδόπουλος Ιωάννης Χριστοδούλου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανδρέας Πενταλιώτης Προεδρεύων Κυπριανός Παπαδόπουλος Γρηγόρης Γρηγορίου Ανδριανή Κουταλιανού ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ανδριανή Κουταλιανού Πρόεδρος Άγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Μέλος Χάρις Θρασυβούλου Ανδρέας Πενταλιώτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χάρις Θρασυβούλου Προεδρεύων Ανδρέας Γρηγορίου Κωνσταντίνος Δημητρίου Καίσσαρας Αδαμίδης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Πρόεδρος Χάρης Αργυρού Νίκος Παπάμιχαηλ Κωνσταντίνος Δημητρίου Καίσσαρας Αδαμίδης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιωάννης Χριστοδούλου Πρόεδρος Χάρης Αργυρού Νίκος Παπάμιχαηλ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ Κωνσταντίνος Δημητρίου Προεδρεύων Χάρης Αργυρού Χάρις Θρασυβούλου

12 12 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Πρόεδρος Ιωάννης Χριστοδούλου ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γρηγόρης Γρηγορίου Προεδρεύων Αγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Μέλος Κωνσταντίνος Δημητρίου ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ανδρέας Πενταλιώτης Προεδρεύων Κυπριανός Παπαδόπουλος Γρηγόρης Γρηγορίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανδρέας Γρηγορίου Προεδρεύων Νίκος Παπάμιχαηλ Ανδρέας Πενταλιώτης Καίσσαραςζαρος Αδαμίδης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κυπριανός Παπαδόπουλος Γρηγόρης Γρηγορίου Ιωάννης Χριστοδούλου Ανδριανή Κουταλιανού Προεδρεύων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ Καίσσαρας Αδαμίδης Πρόεδρος Γεώργιος Καπάταης Χάρις Θρασυβούλου Κωνσταντίνος Δημητρίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Χάρις Θρασυβούλου Προεδρεύων Ανδρέας Γρηγορίου Κωνσταντίνος Δημητρίου Καίσσαρας Αδαμίδης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Αγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Χάρις Θρασυβούλου Ανδρέας Πενταλιώτης Ανδριανή Κουταλιανού Καίσσαρας Αδαμίδης

13 13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Για την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης και για την Επιτροπή Πρόσληψης Εργατών έγιναν διαδικασίες επιλογής για τη στελέχωσή τους. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Για τον καθορισμό του Προέδρου της Επιτροπής υπέβαλαν προτάσεις δύο ενδιαφερόμενα Μέλη. 1. Γεώργιος Καπάταης, ο οποίος υποστήριξε το ενδιαφέρον του λόγω της πολύχρονης πείρας του στα Δημοτικά Συμβούλια και ιδιαίτερα της πολύχρονης συμμμετοχής του στην επιτροπή αυτή. 2. Ανδριανή Κουταλιανού, η οποία υποστήριξε το ενδιαφέρον της λόγω των προσόντων και ικανοτήτων της όπως το Πτυχίο Αρχαιολογίας, η ενασχόληση της 12 χρόνια στο μπαλέτο και με πολλές εμπειρίες σε διάφορες εκδηλώσεις, θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής. Το Συμβούλιο προχώρησε σε φανερή ψηφοφορία προς έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής. Υπέρ της υποψηφιότητας το Γεώργιου Καπάταη ψήφισαν 10 Μέλη. (ο ίδιος, Άγγελος Πελαγίας, Ανδρέας Γρηγορίου, Χάρης Αργυρού, Κυπριανός Παπαδόπουλος, Ανδρέας Πενταλιώτης, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ιωάννης Χριστοδούλου,, Καίσσαρας Αδαμίδης). Υπέρ της υποψηφιότητας της Ανδριανής Κουταλιανού ψήφισαν 4 Μέλη. (η ίδια, Νίκος Παπάμιχαηλ, Γρηγόρης Γρηγορίου, Χάρις Θρασυβούλου) Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγηκε ο Γεώργιος Καπάταης. Όσον αφορά τα υπόλοιπα Μέλη της Επιτροπής το Συμβούλιο ομόφωνα τα καθόρισε όπως καταγράφονται. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γεώργιος Καπάταης Πρόεδρος Κυπριανός Παπαδόπουλος Νίκος Παπαμιχαήλ Χάρις Θρασυβούλου Ανδρέας Πενταλιώτης Ιωάννης Χριστοδούλου Ανδριανή Κουταλιανού [Καίσσαρας] Τσέζαρος Αδαμίδης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ) Πρόεδρος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 56 είναι ο Δήμαρχος. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δύο Μέλη υπέβαλαν ενδιαφέρον τρία Μέλη, Νίκος Παπαμιχαήλ, Ιωάννης Χριστοδούλου,.

14 14 Το Συμβούλιο προχώρησε σε φανερή ψηφοφορία προς έγκριση δύο Μελών κατά σειρά περισσοτέρων ψήφων. Υπέρ της υποψηφιότητας του Νίκου Παπάμιχαηλ ψήφισαν 7 Μέλη. (ο ίδιος, Γρηγόρης Γρηγορίου, Χάρις Θρασυβούλου, Ανδρέας Πενταλιώτης, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ιωάννης Χριστοδούλου, Ανδριανή Κουταλιανού). Υπέρ της υποψηφιότητας του Ιωάννη Χριστοδούλου ψήφισαν 7 Μέλη. (ο ίδιος, Νίκος Παπαμιχαήλ, Γρηγόρης Γρηγορίου, Χάρις Θρασυβούλου, Ανδρέας Πενταλιώτης, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ανδριανή Κουταλιανού). Υπέρ της υποψηφιότητας της Μαρίας Ζαβρού, ψήφισαν 8 Μέλη (η ίδια, Δήμαρχος, Άγγελος Πελαγίας, Ανδρέας Γρηγορίου, Γεώργιος Καπάταης, Χάρης Αργυρού, Κυπριανός Παπαδόπουλος, Καίσσαρας Αδαμίδης). Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγεται Μέλος της Επιτροπής η και ισοψηφούν τα άλλα δύο υποψήφια Μέλη. Ο Νίκος Παπάμιχαηλ ανάφερε ότι εν όψει της ισοψηφίας των δύο Μελών ο ίδιος αποσύρει την υποψηφιότητα του, δεν θεωρεί ότι δεν επιλέγηκε τελικά λόγω ισοψηφίας, το αποτέλεσμα είναι σεβαστό, με την αποχώρησή του παραμένει ο Ιωάννης Χριστοδούλου, όμως αυτό το θεωρεί ότι είναι ανεπίτρεπτο λόγω του ότι ο Δήμαρχος ψήφισε κατά αντίθεση με προηγούμενη ψηφοφορία στην οποία δεν έλαβε μέρος. Ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι η ψηφοφορία είναι Δημοκρατική διαδικασία και ο ίδιος άσκησε το αναφερόμενο δικαίωμα του. Με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την αποχώρηση του Νίκου Παπάμιχαηλ η σύνθεση της Επιτροπής διαμορφώνεται όπως καταγράφεται. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Πρόεδρος Ιωάννης Χριστοδούλου [Φ: ] ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ Το Συμβούλιο μετά από μεταξύ των Μελών του συναντήσεις και προτάσεις αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των εκπροσώπων του σύμφωνα και με τα καταστατικά των Οργανισμών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, όπως αυτοί καταγράφονται πιο κάτω. ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Δρ. Κώστας Πέτρου Ανδρέας Πενταλιώτης ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Ανδρέας Γρηγορίου Νίκος Παπάμιχαηλ Ιωάννης Χριστοδούλου Ανδριανή Κουταλιανού Δήμαρχος

15 15 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Πρόεδρος Κωνσταντίνος Δημητρίου Εξουσιοδοτημένος ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Γεώργιος Καπάταης Εξουσιοδοτημένος ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Χάρης Αργυρού Γρηγόρης Γρηγορίου Ανδρέας Πενταλιώτης ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Πρόεδρος Άγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Μέλος Νίκος Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος Δημητρίου Ανδριανή Κουταλιανού [Φ:1.1.0] ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Το Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε / εξουσιοδότησε τα Μέλη του για Λειτουργούς Τέλεσης Γάμων και για συνυπογραφές συμβολαίων Δανείων, Ενοικιάσεων, Μισθώσεων Έργων και άλλων Συμβολαίων του Δήμου όπως αυτά καταγράφονται πιο κάτω. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ Χάρης Αργυρού Ιωάννης Χριστοδούλου ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ [ΔΑΝΕΙΩΝ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ/ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ] Άγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Ανδρέας Πενταλιώτης [Φ:1.2.1] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίας είναι μαγνητοφωνημένα σε μια μαγνητοταινία με τα διακριτικά Δ/Σ 12/1/2012 Αρ.560 Ν:1+2. Άγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου, 2012 ΜΠ/XX

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 576 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 580 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 2α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 579 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.20 μ.μ. Αρ. 5 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Κηρύσσω την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26Η ΙΟΥNΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 572 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 6Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 581 Διάρκεια Συνεδρίας 7:00μ.μ.- 10:30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 11 ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 608 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 9.25μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 24 ης Οκτωβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 9 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Κηρύσσω την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 16Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 590 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Κύριο άρθρο του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών 3 Μήνυμα του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τραπεζικός ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960

Ο Τραπεζικός ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960 Ο Τραπεζικός ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960 Μέλος ΟΤΟΕ - UNI Αρ. Τεύχους: 643-644 Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι εργασίες του 47ου Παγκύπριου Συνεδρίου σελ 04-37 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26 ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 603 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 8.45μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 23 ης Σεπτεμβρίου 2014 Ώρα έναρξης: 11.35 π.μ. Αρ. 1 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλημέρα σε όλους. Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 16 ης Ιανουαρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.43 μ.μ. Αρ. 20 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καθίστε, παρακαλώ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 11 ης Δεκεμβρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.10 μ.μ. Αρ. 13 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Καλωσορίζουμε και τους υπουργούς.

Διαβάστε περισσότερα

ENA Ασωμάτου Συνέντευξη με τον Ηλία Μαλτέζο «Επιθυμούμε να βλέπουμε τους νέους του Ασωμάτου ενωμένους» Σελ. 21

ENA Ασωμάτου Συνέντευξη με τον Ηλία Μαλτέζο «Επιθυμούμε να βλέπουμε τους νέους του Ασωμάτου ενωμένους» Σελ. 21 Συνέντευξη με τον Δρ. Γαβριήλ Καλακουτή «Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να μηδενίσει τα περιστατικά καρκίνου» Σελ. 16 ENA Ασωμάτου Συνέντευξη με τον Ηλία Μαλτέζο «Επιθυμούμε να βλέπουμε τους νέους του Ασωμάτου

Διαβάστε περισσότερα

Αυστηροί κριτές για αντιλαϊκές πολιτικές Στ. Μαλάς: Τώρα προέχει η ενότητα του λαού. συνθήκες το αποτέλεσμα. Σελίδα 7

Αυστηροί κριτές για αντιλαϊκές πολιτικές Στ. Μαλάς: Τώρα προέχει η ενότητα του λαού. συνθήκες το αποτέλεσμα. Σελίδα 7 ΤΟΥΤΗ ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ, ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ, ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΤΟΣ 58ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19675 ΤΙΜΗ 1.00 ΙΣΧΥΡΟ ΑΚΕΛ Αντεξε τις αντίξοες συνθήκες Ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 40ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 285 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 18, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, τ.κ. 11 523, ΑΘΗΝΑ, www.ifonitonanogion.

ΕΤΟΣ 40ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 285 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 18, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, τ.κ. 11 523, ΑΘΗΝΑ, www.ifonitonanogion. ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ» ΕΤΟΣ 40ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 285 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 18, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, τ.κ. 11 523, ΑΘΗΝΑ, www.ifonitonanogion.gr ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 8 ης Μαΐου 2014 Ώρα έναρξης: 4.20 μ.μ. Αρ. 35 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Γερόντων

Πρακτικά της Βουλής των Γερόντων Πρακτικά της Βουλής των Γερόντων 16 η ΣΥΝΟ ΟΣ Συνεδρίαση 14 ης Νοεμβρίου 2014 (Ώρα έναρξης: 10.10 π.μ.) ΠΡΟΕ ΡΟΣ: (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλημέρα σας. Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχει απαρτία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Συνέντευξη Δημάρχου Οι δημότες πρέπει να είναι ενήμεροι για όλα ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ μπροστά στα προβλήματα «Καίει» το οικονομικό μετά τη μείωση της κρατικής χορηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 20 ής Νοεμβρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.15 μ.μ. Αρ. 10 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αγαπητοί γραμματείς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΣ» 26 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΣ» 26 Οκτωβρίου 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΣ» 26 Οκτωβρίου 2012 26/10/2012 Σελίδα 1 από 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κεφάλαιο 1 ο Γενικές Διατάξεις (Ίδρυση, Επωνυμία, Έμβλημα, Έδρα) 3 Κεφάλαιο 2 ο Σκοπός του Κόμματος

Διαβάστε περισσότερα

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) Κατατέθηκε από. από τους υπουργούς. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) Κατατέθηκε από. από τους υπουργούς. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 26 ης Φεβρουαρίου 2015 Ώρα έναρξης: 4.53 μ.μ. Αρ. 24 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 599 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 13 ης Φεβρουαρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 24 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές ΕΤΕΚ 2014. Φωτορεπορτάζ από τις Εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014

Εκλογές ΕΤΕΚ 2014. Φωτορεπορτάζ από τις Εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014 * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα