ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 560 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Άγγελος Πελαγίας Ανδρέας Γρηγορίου Γιώργος Καπάταης Χάρης Αργυρού Κυπριανός Παπαδόπουλος Νίκος Παπάμιχαηλ Γρηγόρης Γρηγορίου Χάρις Θρασυβούλου Ανδρέας Πενταλιώτης Κωνσταντίνος Δημητρίου Ιωάννης Χριστοδούλου Ανδριανή Κουταλιανού Καίσαρας (Τσέζαρος) Αδαμίδης Δήμαρχος Αντιδήμαρχος ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ: Μιχαήλ Παπαδόπουλος Δημοτικός Γραμματέας ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ανοικτή Συνεδρία εννέα άτομα [Φ: ] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Κατάθεση θεμάτων που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη ημερομηνίας 2/01/2012 και στην συμπληρωμένη Ημερησία Διάταξη ημερομηνίας 10/1/ Τα θέματα είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Την προτεραιότητα εξέτασης των θεμάτων την καθορίζει ο Δήμαρχος. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (1-2) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο Δήμαρχος με την έναρξη της πρώτης συνεδρίας καλωσόρισε τα μέλη του Συμβουλίου και τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε όπως υπάρξει αγάπη, συνέναιση, μεταξύ όλων έτσι που να επιτυγχάνεται εργασιακή πρόοδος για το καλό του Αγίου Δομετίου. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανάφερε ότι αμέσως μετά τις προκαταρκτικές ρυθμίσεις θα προβεί σε μία εναρκτήρια ομιλία και όσοι από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επιθυμούν μπορούν να απευθύνουν το δικό τους μήνυμα / χαιρετισμό.

2 [Φ: ] ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ [Φ: Ι] Ο Δημοτικός Γραμματέας καλοσώρισε τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και προέβη στις ακόλουθες προκαταρκτικές ρυθμίσεις σχετικές με την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες των, του Δημάρχου και των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου [Φ: ] ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ Ο Δημοτικός Γραμματέας κατέθεσε επιστολή του Έπαρχου Λευκωσίας αριθμός φακέλου ημερομηνίας 28/12/2011 (λήψης 4/1/2012) με την οποία ζητείται όπως δηλωθούν εάν υπάρχουν περιπτώσεις ασυμβίβαστου για τη θέση του Δημάρχου ή Μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, γεγονός το οποίο ενδέχεται να καθιστά άκυρες τις οποιεσδήποτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (2 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο Δήμαρχος και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβαν γνώση του περιεχόμενου της επιστολής και δήλωσαν ότι δεν επηρεάζονται με το θέμα του ασυμβίβαστου για τη θέση τους [Φ: ] Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Ν138(1)/2001 ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο Δημοτικός Γραμματέας κατέθεσε Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 10/1/2012 με συνημμένα σχετική εγκύκλιο και επεξήγηση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (4 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο Δήμαρχος και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβαν γνώση του Υπηρεσιακού Σημειώματος και της Εγκυκλίου και συμφώνησαν όσον αφορά τη δέσμευσή τους με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας [Φ: Ι ] Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΝΟΜΟΣ12(1) / 2006 ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΔΠ 489/2004 Ο Δημοτικός Γραμματέας κατάθεσε Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 11/1/2012 με συνημμένα αποσπάσματα της σχετικής νομοθεσίας της ΚΔΠ 489/2004 και εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (Αρμόδιος Αρχής Προσφορών).

3 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 5 (12 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο Δήμαρχος και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβαν γνώση του Υπηρεσιακού Σημειώματος των καθοριστικών αναφορών αυτού και των συνημμένων σχετικών άρθρων του Νόμου και του Κανονισμού βάσει των οποίων καθορίζονται. Καταγράφονται οι ακόλουθες αναφορές προς απόφαση. 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Συμβούλιο Προσφορών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο μετονομάζεται κατά την εξέταση των θεμάτων που αφορούν τις προσφορές του Δήμου ή και κοινές προσφορές με υπόλοιπους συνεργαζόμενους Δήμους. 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Προσφορών καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο [Συμβούλιο Προσφορών] και εξετάζει θέματα που αφορούν τις προσφορές του Δήμου. 3.ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή λειτουργούν σύμφωνα με τον αναφερόμενο Νόμο και Κανονισμό. β. Σε κάθε θέμα/διαδικασία που εξετάζεται το Συμβούλιο και η Επιτροπή αρχίζει και ολοκληρώνει με την ίδια σύνθεση Μελών. γ. Η Επιτροπή Προσφορών δεν μπορεί να αποτελείται από λιγότερα των 5 Μελών και συνιστάται όπως η σύνθεση αποτελείται από μονό αριθμό Μελών. δ. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει από το ποσό των 2000 μέχρι ανώτατου ορίου ποσού Προμήθειες και Υπηρεσίες μέχρι και για έργα μέχρι πέραν του ανώτατου ορίου η Επιτροπή εισηγείται προς το Συμβούλιο Προσφορών το οποίο και αποφασίζει για οποιονδήποτε επιπλέον ποσό. ε. Πριν από την εξέταση κάθε θέματος όλα τα Μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια του Συμβουλίου Προσφορών δηλώνουν περί της σχέσης ή συμφέροντος που τυχόν μπορεί να έχουν με διαγωνιζόμενους Προσφοροδότες ώστε σε περίπτωση που υπάρχουν να αποκλείονται από την εξέταση του συγκεκριμένου θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ Το Συμβούλιο ενέκρινε τις καθορισμένες αναφορές στις πιο πάνω παραγράφους 1, 2, 3 α - ε όπως αυτές καταγράφονται και όπως το περιεχόμενο της καθορίζει και επεξηγεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σημειώνεται ότι στην περεταίρω εξέταση των θεμάτων και όσον αφορά την κατάρτιση και στελέχωση των επιτροπών του Δήμου η Επιτροπή Προσφορών θεωρείται ότι καταρτίζεται και στελεχώνεται με απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών και ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα καθοριστεί ανεξάρτητα του εάν είναι μέλος ή όχι της Διαχειριστικής Επιτροπής.

4 [Φ: ] ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στα πλαίσια του κύκλου εργασιών τους τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για σκοπούς καλύτερου συντονισμού διευκόλυνσης των διαδικασιών και πιο εύρυθμης συνεργασίας και λειτουργίας όρισαν τους εκπροσώπους συντονιστές των Δημοτικών Ομάδων τους ως ακολούθως. 1. Από τη Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Εκπρόπωπος/Συντονιστής Άντρος Γρηγορίου 2. Από τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ Εκπρόπωπος/Συντονιστής Νίκος Παπάμιχαηλ 3. Από τη Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ Εκπρόπωπος/Συντονιστής Ιωάννης Χριστοδούλου Σημειώνεται από τη δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ ότι ο Εκπρόπωπος/Συντονιστής Ιωάννης Χριστοδούλου ορίζεται προσωρινά ως ο αρχαιότερος στη Δημοτική Ομάδα μέχρι που η δημοτική ομάδα να λάβει οριστική θέση. 4. Μεμονωμένος εκπρόσωπος Σ.Κ. ΕΔΕΚ Ανδριανή Κουταλιανού 5. Μεμονωμένος εκπρόσωπος ΕΥΡΩΚΟ 6. Μεμονωμένος εκπρόσωπος Ανεξάρτητης Φωνής Δημοτών Αγίου Δομετίου Καίσσαρας Αδαμίδης [Φ: ] ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ / ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Καταγράφονται οι χαιρετισμοί / ομιλίες του Δημάρχου και των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά σειρά αναφοράς τους. Δήμαρχος Δρ. Κώστας Πέτρου. "Αγαπητέ Δημοτικέ Γραμματέα, κυρίες, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σας καλοσωρίζω στη σημερινή πρώτη συνεδρία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δομετίου για την περίοδο Θέλω να επισημάνω και συνάμα να υπενθυμίσω όλους μας ότι οι δημότες του Αγίου Δομετίου, με τη δημοκρατική τους ετυμηγορία στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές μας επέλεξαν να τους εκπροσωπήσουμε με βάση τις διακηρύξεις και τα προγράμματα μας, ι ότι όπως είναι απόλυτα φυσικό, θα αναμένουν και θα αναμένουμε, να μας βαθμολογήσουν στο τέλος από την ποιότητα και την ποσότητα του έργου μας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα σεβαστούμε στον υπέρτατο δυνατό βαθμό την επιλογή των δημοτών μας, και ότι θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους. Θέλω με την ευκαιρία της πρώτης μας συνεδρίας να σας διαβεβαιώσω και να δεσμευτώ ενώπιον σας και ενώπιον των δημοτών, ότι η προσωπική μου επιλογή είναι να λειτουργήσω ως Δήμαρχος, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο με συναίνεση

5 5 και αίσθημα ευθύνης προς όλες τις πλευρές, με εντιμότητα και διαφάνεια έναντι του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτών. Θέλω επίσης να αναφέρω την ιστορική αυτή στιγμή, ότι θα είμαι απόλυτα συνεπής με τις προεκλογικές μου δεσμεύσεις έναντι των δημοτών μας, ειδικότερα όσων αφορά τα θέματα αξιοκρατίας, ισοπολιτείας, χρηστής διοίκησης και σεβασμού των δημοσίων οικονομικών. Σαν επέκταση των όσων έχω αναφέρει, επισημαίνω και δεν μου διαφεύγει και η προσωπική δέσμευση έναντι των δημοτών για την εφαρμογή των προγραμματικών μου θέσεων όπως αυτές διατυπώθηκαν στο προεκλογικό μου πρόγραμμα. Στην προσπάθεια αυτή ζητώ, και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα την έχω, και τη δική σας συμπαράσταση. Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αναλαμβάνουμε τα καθήκοντα μας μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τον τόπο, και ειδικότερα για το Δήμο Αγίου Δομετίου. Έχουμε όλοι την ευθύνη και την υποχρέωση να μη καμφθούμε από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και θα αγωνιστούμε όλοι μαζί μεθοδικά, με συμπόνια και αγάπη, για μία καλύτερη ποιότητα ζωής για μας, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, με στόχο να καταστήσουμε τον Άγιο Δομέτιο την πόλη που όλοι ονειρευόμαστε! Τελειώνοντας εύχομαι σε όλους σας κάθε οικογενειακή υγεία και ευτυχία και καλή δύναμη. Με αυτές τις προθέσεις κηρύσσω την έναρξη της πρώτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θητεία " ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ "Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ σας συγχαίρω για την εκλογή σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο ομολογουμένως έργο που έχετε ή καλύτερα έχουμε να επιτελέσουμε. Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Στόχος μας είναι να κωπηλατήσουμε όλοι προς τον ίδιο προορισμό που δεν είναι άλλος από το καλό των Δημοτών μας. Πρέπει όλοι μας να έχουμε σαν γνώμονα ότι τα προβλήματα των δημοτών μας δεν έχουν χρώμα αλλά ανάγκη προς επίλυση. Με αυτά τα λίγα λόγια σας εύχομαι και πάλι Καλή επιτυχία, καλή χρονιά και κάθε οικογενειακή και προσωπική ευτυχία." ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις "Έντιμε Δήμαρχε, αγαπητές συναδέλφισες, συναδέλφοι, Καταρχήν θα θέλαμε να συγχαρούμε το δήμαρχο, τες συναδέλφισσες και συναδέλφους για την εκλογή τους καθώς και των συναδέλφων που επανεκλέγηκαν. Ευχόμαστε στους συναδέλφους που δεν επανεκλέγηκαν ότι καλό γι' αυτούς και τις οικογένειες τους και τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία που είχαμε.

6 6 Η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις με σύνεση και συναίσθηση των ευθυνών της όπως πάντα θα συνεργαστεί με όλους για το καλός νοούμενο συμφέρον του Δήμου μας. Οι καιροί είναι δύσκολοι τα προβλήματα τρέχουν και πρέπει όλοι να εργαστούμε μακριά από μικροπολιτικά ή προσωπικά συμφέροντα για το καλό του Αγίου Δομετίου. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει πλήρη συνεργασία ανάμεσα μας και θα οδηγήσουμε το Δήμο μας ακόμη πιο μπροστά. Κύριε Δήμαρχε,, αγαπητές συναδέλφισσες, συναδέλφοι, μας περιμένει σκληρή δουλειά για να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία του Δήμου Αγίου Δομετίου. Οι δημότες μας ψηφίζοντας μας, έχουν εμπιστευθεί σε μας την ανάπτυξη, την ευημερία τους και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου τους και δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Ας προχωρήσουμε λοιπόν μπροστά με νηφαλιότητα και υπευθυνότητα για το καλό του Αγίου Δομετίου." ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΚΟ " Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι πρώτα από όλα θα ήθελα εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος να συγχαρώ τόσο τον κύριο Δήμαρχο όσον και εσάς για την εκλογή σας και εύχομαι να έχουμε μια καλή και εποικοδομητική συνεργασία η οποία θα αποβεί προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών του Αγίου Δομετίου. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλες και φίλοι εμείς όπως γνωρίζετε υποστηρίξαμε την υποψηφιότητα του τέως Δημάρχου Δρ Ανδρέα Χατζηλοίζου μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Χάσαμε. Οι δημότες του Αγίου Δομετίου απεφάσισαν και η απόφαση τους είναι σεβαστή. Ψήφισαν Δήμαρχο το Δρ Κώστα Πέτρου τον οποίο συγχαίρουμε ξανά για την εκλογή του. Θέλουμε όμως να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες στο φίλτατο κύριο Ανδρέα Χατζηλοίζου, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία, οικογενειακή ευτυχία και με ηρεμία και γαλήνη να απολαύσει την οικογενειακή θαλπωρή και ειδικά τα εγγονάκια του που τόσο πολύ τα στερήθηκε. Του ευχόμαστε ότι καλύτερο. Κύριε Δήμαρχε, ως δημοτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος σας λέμε ότι θα σταθούμε δίπλα σας, θα συνεργαστούμε με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των Πολιτικών Κομμάτων και ομάδων με σύνεση, με συνέπεια έτσι ώστε η ανοδική πορεία του Δήμου μας να συνεχιστεί και η πρόοδος η ασφάλεια και ευημερία των Δημοτών μας να είναι εξασφαλισμένη. Πιστεύουμε ότι όλοι μας ενωμένοι μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοια έργα και τέτοιες υποδομές που συνεχώς η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Αγίου Δομετίου θα αναβαθμίζεται. Όμως κύριε Δήμαρχε θα κρίνουμε, θα κατακρίνουμε και θα είμαστε αντίθετοι με καθετί το οποίον κατά τη γνώμη μας δεν θα συνάδει με όσα ανάφερα πιο πάνω. Εύχομαι σε όλους δύναμη και καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ."

7 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Εκπρόσωπος της Σ.Κ. ΕΔΕΚ "Από μέρους του κινήματος σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ θέλω με την ευκαιρία της σημερινής πρώτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφράσω τα θερμά μας συγχαρητήρια για την εκλογή σας και να σας ευχηθώ με την ευκαιρία του νέου έτους κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Θέλω ταυτόχρονα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι ως νέο δημοτικό συμβούλιο θα εργαστούμε σκληρά, συλλογικά και μεθοδικά για το καλό του Δήμου και των δημοτών του. Είναι πιστεύω κοινή αντίληψη ότι ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να αποτελεί βάθρο άγονων παραταξιακών και προσωπικών αντιπαραθέσεων αλλά βήμα προσφοράς όλων μας για το Δήμο και τους δημότες του. Ασφαλώς θα υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω σε ορισμένα ζητήματα, ασφαλώς και θα υπάρξουν διαφωνίες αλλά είμαι βέβαιη ότι με την αναγκαία πολιτική βούληση, με την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού διαλόγου και την προβολή επιχειρημάτων από όλες τις πλευρές μέσα σε ένα ήπιο και πολιτισμένο κλίμα θα μπορέσουμε στο τέλος της ημέρας να καταλήξουμε στην απαραίτητη σύνθεση των απόψεων που πρέπει να είναι μόνιμος μας στόχος. Από τη δική μας πλευρά, την πλευρά της ΕΔΕΚ θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι πιο πάνω στόχοι να υλοποιηθούν. Μόνιμη μας έγνοια θα είναι μέσα στα πλαίσια της συναίνεσης να μπορέσω και εγώ να προσθέσω ένα μικρό λιθαράκι στις προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων των δημοτών μας. " ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΡΟΥ Εκπρόσωπος του ΕΥΡΩΚΟ "Εκ μέρους της ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Κόμματος θα ήθελα να συγχαρώ το Δρ Κώστα Πέτρου για την εκλογή του και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ από σήμερα το μόνο μας μέλημα πρέπει να είναι ο Άγιος Δομέτιος και οι Δημότες του. Όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και πάνω από όλα εντιμότητα για να φέρουμε εις πέρας τις υποσχέσεις που δώσαμε κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα για να κάνουμε τον Άγιο Δομέτιο μία σύγχρονη και ευημερούσα πόλη. Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλή δουλειά, καλή δύναμη σε όλους σας." ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙΣΣΑΡΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Εκπρόσωπος Ανεξάρτητης Φωνής Δημοτών Αγίου Δομετίου "Από τα βάθη της καρδιάς μου εύχομαι συγχαρητήρια στο Δήμαρχο και στους υπόλοιπους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους εύχομαι καλή χρονιά. Προσωπικά θα αγωνιστώ πολύ σκληρά για να φέρω τους ομογενείς πιο κοντά στην κυπριακή κοινωνία.

8 8 Εύχομαι σε όλους καλή συνεργασία και καλή δουλειά μεταξύ μας για να έχουμε καλά αποτελέσματα." ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ "Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, να έχουμε υγεία να τερματίσουμε όλοι καλά μέχρι το τέλος της θητείας μας το Θέλω να πιστεύω ότι η βαθμολογία μας σε αυτή την περίοδο θα είναι άριστη γιατί υπάρχουν και νέα παιδιά με όρεξη και δύναμη. Είμαι βέβαιος και για τη Δήμαρχο ότι αυτή τη στέγη δεν θα τη δει ως κομματική αλλά ότι είναι η στέγη του Αγίου Δομετίου γι' αυτό θα πάνε όλα καλά και θα επιτύχουμε. Ο κάθε ένας μας ότι έχει να το εκφράζεται φανερά και μπροστά στον άλλο έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και καλό αποτέλεσμα σε όλα. Συγχαίρω τέλος τον εκλεγέντα Δήμαρχο Δρ Κώστα Πέτρου." ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΤΑΗΣ "Καταρχήν συγχαίρω τον εκλεγέντα Δήμαρχο Δρ Κώστα Πέτρου, γνωριζόμαστε χρόνια και πιστεύω ότι θα είναι επιτυχής η Δημαρχεία του. Συγχαίρω όλους τους εκλεγέντες συναδέλφους και βλέπω ότι άρχισε να εισρέει νέο αίμα στα Δημοτικά Συμβούλια, αυτό είναι ενθαρρυντικό για το μέλλον. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχοντας ως αμετάθετο στόχο και πυξίδα την εξυπηρέτηση της κοινωνίας των πολιτών ανεξάρτητα από κομματική προέλευση, δεσμεύεται ότι θα αγωνιστεί με συνέπεια μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με τους Δημότες μας, χωρίς κομματικές σκοπιμότητες. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μία Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα βρίσκεται κοντά στον πολίτη και θα έχει ως αποστολή την ευρύτερη δυνατή κοινωνική στήριξη. Γιατί τα προβλήματα της κοινωνίας μας αυξάνονται και είναι ίδια για όλους. Τα ζούμε καθημερινά. Η πολιτική που νοιάζεται πραγματικά για τους Δημότες δεν αρκείται στην απλή καταγραφή τους. Η πολιτική έχει νόημα μόνο όταν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δημοκρατικού Συναγερμού θα συνεχίζουν να αγωνίζονται, για αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και εντιμότητα. Για μία πραγματική δίκαιη κοινωνία. Γιατί η οικονομική κρίση και τα προβλήματα της οικονομίας δεν αντιμετωπίζονται με ιδεοληψίες και με παρωχημένες αντιλήψεις. Οι Δήμοι πρέπει να αποτελέσουν ισχυρές μονάδες τοπικής ανάπτυξης και να εξελίσσονται σε αποτελεσματικούς διαχειριστές υπηρεσιών, ιδίως στην καθημερινή ζωή των δημοτών μας. Για το Δήμο μας αυτοί θα είναι οι άξονες πλεύσης, με σκοπό την ανάπτυξη, τον εκσυχρονισμό και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Με επικεφαλής το Δήμαρχο Δρ Κώστα Πέτρου και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους με την

9 9 πολιτική που θα χαράξουμε, έχοντας ως απώτερο σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον του Ημικατεχόμενου Αγίου Δομετίου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥ "Αυτό το οποίο θέλω να αναφέρω κλείνοντας, είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως θέσαμε μπροστά μας το καλό του Αγίου Δομετίου και πιστεύω ότι όλοι είμαστε ειλικρινείς και θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα της πενταετίας για την πενταετία που μας εξέλεξαν οι Δημότες για να τους εξυπηρετήσουμε." [Φ: ] ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36[2] ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ Η επιλογή Αντιδημάρχου σε περίπτωση που προτείνεται πέραν του ενός υποψηφίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Ο Γρηγόρης Γρηγορίου εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ πρότεινει το Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Παπάμιχαηλ. Ο Ανδρέας Γρηγορίου εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ πρότεινε το Δημοτικό Σύμβουλο Άγγελο Πελαγία. Αφού υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες το Συμβούλιο προχώρησε στη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας. Από τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας έλαβαν: Νίκος Παπάμιχαηλ 4 ψήφους Άγγελος Πελαγίας 11 ψήφους Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγεται Αντιδήμαρχος Αγίου Δομετίου ο Άγγελος Πελαγίας [Φ: ] ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44(Ι) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ Σύμφωνα με το αναφερόμενο άρθρο ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συμμετέχουν λόγω της θέσης τους. Το Συμβούλιο στα πλαίσια του καθορισμένου αριθμού μελών ως μικρότερου (το 1/3 των υπολοίπων Μελών) και ως μεγαλύτερου (το 1/2 των υπολοίπων Μελών) καθόρισε αριθμό έξι (6) Μελών έτσι που με το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο η Επιτροπή να είναι οκταμελής. Το Συμβούλιο ενέκρινε τους ακόλουθους έξι Δημοτικούς Σύμβουλους ως Μέλη, Γεώργιος Καπάταης, Νίκος Παπάμιχαηλ, Ιωάννης Χριστοδούλου, Ανδριανή Κουταλιανού,, Καίσσαρας Αδαμίδης.

10 6.0.0 [Φ: ] ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45(Ι) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ 10 Κατά τη διαδικασία και σύμφωνα με τους ορισμούς του αναφερόμενου άρθρου ως προς τη στελέχωση επιτροπών και με άλλα πρόσωπα μη Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δημοτικός Γραμματέας προέβηκε στις ακόλουθες διευκρινίσεις. 1. Η Επιτροπή Προσφορών συνίσταται βάσει του άρθρου 3(4) του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ Η Επιτροπή (Τριμελής) Προσλήψεως Εργατών συνίσταται βάσει του άρθρου 56 του Περί Δήμων Νόμου, είναι καθορισμένου αριθμού και εκτελεστική. 3. Η Επιτροπή Προσφορών συνίσταται από το Συμβούλιο Προσφορών βάσει του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου Ν 12(1)/ Οι Επιτροπές Διοικήσεως Προσωπικού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικού Ελέγχου είναι επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με θέματα εσωτερικού και Προσωπικού, θέματα ρύθμισης Οικοδομών και κατασκευών και θέματα Προϋπολογισμών και Λογαριασμών αντίστοιχα η καθεμιά και λόγω της φύσης της ιδιαιτερότητας και της νομικής ρύθμισης των θεμάτων αυτών κρίνεται ορθότερο να στελεχώνονται από πρόσωπα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι ώστε να είναι νομικά κατοχυρωμένες οι οποίες θέσεις / εισηγήσεις μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και συγκρίνονται ως αποφάσεις οι οποίες ενέχουν πράξεις Αρμόδιας Τοπικής Αρχής Ρυθμιστικές Διοικητικές Εκτελεστέες και οι οποίες μπορεί να προσβάλλονται από τους επηρεαζόμενους διοικούμενους. ΑΠΟΦΑΣΗ Το Συμβούλιο αποδέχθηκε και συμφώνησε όπως οι πιο πάνω έξι (6) επιτροπές στελεχωθούν όπως ορίζουν ο σχετικές Νομοθεσίες και σύμφωνα με τις επεξηγήσεις από πρόσωπα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και για τις υπόλοιπες συμφώνησε όπου και αν χρειαστεί να στελεχωθεί και με πρόσωπα μη Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Διευκρινίζεται ότι κατά τη στελέχωση των επιτροπών όπου το πρόσωπο που θα προεδρεύσει είναι και Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής καταγράφονται ως Προέδρος της Επιτροπής (Άρθρον 45(5)) και σε περίπτωση όπου το πρόσωπο που θα προεδρεύσει δεν είναι Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος και κατά εντολή και εξουσιοδότησή του το πρόσωπο αυτό καταγράφεται ως Προεδρεύων της Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Το Συμβούλιο μετά από μεταξύ των Μελών του συναντήσεις και προτάσεις αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση και στελέχωση των πιο πάνω επιτροπών όπως αυτές καταγράφονται:

11 11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Χάρης Αργυρού Προεδρεύων Ανδρέας Γρηγορίου Γρηγόρης Γρηγορίου Κωνσταντίνος Δημητρίου Ανδριανή Κουταλιανού ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Νίκος Παπαμιχαήλ Πρόεδρος Ανδρέας Γρηγορίου Κυπριανός Παπαδόπουλος Ιωάννης Χριστοδούλου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανδρέας Πενταλιώτης Προεδρεύων Κυπριανός Παπαδόπουλος Γρηγόρης Γρηγορίου Ανδριανή Κουταλιανού ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ανδριανή Κουταλιανού Πρόεδρος Άγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Μέλος Χάρις Θρασυβούλου Ανδρέας Πενταλιώτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χάρις Θρασυβούλου Προεδρεύων Ανδρέας Γρηγορίου Κωνσταντίνος Δημητρίου Καίσσαρας Αδαμίδης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Πρόεδρος Χάρης Αργυρού Νίκος Παπάμιχαηλ Κωνσταντίνος Δημητρίου Καίσσαρας Αδαμίδης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιωάννης Χριστοδούλου Πρόεδρος Χάρης Αργυρού Νίκος Παπάμιχαηλ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ Κωνσταντίνος Δημητρίου Προεδρεύων Χάρης Αργυρού Χάρις Θρασυβούλου

12 12 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Πρόεδρος Ιωάννης Χριστοδούλου ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γρηγόρης Γρηγορίου Προεδρεύων Αγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Μέλος Κωνσταντίνος Δημητρίου ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ανδρέας Πενταλιώτης Προεδρεύων Κυπριανός Παπαδόπουλος Γρηγόρης Γρηγορίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανδρέας Γρηγορίου Προεδρεύων Νίκος Παπάμιχαηλ Ανδρέας Πενταλιώτης Καίσσαραςζαρος Αδαμίδης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κυπριανός Παπαδόπουλος Γρηγόρης Γρηγορίου Ιωάννης Χριστοδούλου Ανδριανή Κουταλιανού Προεδρεύων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ Καίσσαρας Αδαμίδης Πρόεδρος Γεώργιος Καπάταης Χάρις Θρασυβούλου Κωνσταντίνος Δημητρίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Χάρις Θρασυβούλου Προεδρεύων Ανδρέας Γρηγορίου Κωνσταντίνος Δημητρίου Καίσσαρας Αδαμίδης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Αγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Χάρις Θρασυβούλου Ανδρέας Πενταλιώτης Ανδριανή Κουταλιανού Καίσσαρας Αδαμίδης

13 13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Για την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης και για την Επιτροπή Πρόσληψης Εργατών έγιναν διαδικασίες επιλογής για τη στελέχωσή τους. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Για τον καθορισμό του Προέδρου της Επιτροπής υπέβαλαν προτάσεις δύο ενδιαφερόμενα Μέλη. 1. Γεώργιος Καπάταης, ο οποίος υποστήριξε το ενδιαφέρον του λόγω της πολύχρονης πείρας του στα Δημοτικά Συμβούλια και ιδιαίτερα της πολύχρονης συμμμετοχής του στην επιτροπή αυτή. 2. Ανδριανή Κουταλιανού, η οποία υποστήριξε το ενδιαφέρον της λόγω των προσόντων και ικανοτήτων της όπως το Πτυχίο Αρχαιολογίας, η ενασχόληση της 12 χρόνια στο μπαλέτο και με πολλές εμπειρίες σε διάφορες εκδηλώσεις, θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής. Το Συμβούλιο προχώρησε σε φανερή ψηφοφορία προς έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής. Υπέρ της υποψηφιότητας το Γεώργιου Καπάταη ψήφισαν 10 Μέλη. (ο ίδιος, Άγγελος Πελαγίας, Ανδρέας Γρηγορίου, Χάρης Αργυρού, Κυπριανός Παπαδόπουλος, Ανδρέας Πενταλιώτης, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ιωάννης Χριστοδούλου,, Καίσσαρας Αδαμίδης). Υπέρ της υποψηφιότητας της Ανδριανής Κουταλιανού ψήφισαν 4 Μέλη. (η ίδια, Νίκος Παπάμιχαηλ, Γρηγόρης Γρηγορίου, Χάρις Θρασυβούλου) Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγηκε ο Γεώργιος Καπάταης. Όσον αφορά τα υπόλοιπα Μέλη της Επιτροπής το Συμβούλιο ομόφωνα τα καθόρισε όπως καταγράφονται. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γεώργιος Καπάταης Πρόεδρος Κυπριανός Παπαδόπουλος Νίκος Παπαμιχαήλ Χάρις Θρασυβούλου Ανδρέας Πενταλιώτης Ιωάννης Χριστοδούλου Ανδριανή Κουταλιανού [Καίσσαρας] Τσέζαρος Αδαμίδης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ) Πρόεδρος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 56 είναι ο Δήμαρχος. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δύο Μέλη υπέβαλαν ενδιαφέρον τρία Μέλη, Νίκος Παπαμιχαήλ, Ιωάννης Χριστοδούλου,.

14 14 Το Συμβούλιο προχώρησε σε φανερή ψηφοφορία προς έγκριση δύο Μελών κατά σειρά περισσοτέρων ψήφων. Υπέρ της υποψηφιότητας του Νίκου Παπάμιχαηλ ψήφισαν 7 Μέλη. (ο ίδιος, Γρηγόρης Γρηγορίου, Χάρις Θρασυβούλου, Ανδρέας Πενταλιώτης, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ιωάννης Χριστοδούλου, Ανδριανή Κουταλιανού). Υπέρ της υποψηφιότητας του Ιωάννη Χριστοδούλου ψήφισαν 7 Μέλη. (ο ίδιος, Νίκος Παπαμιχαήλ, Γρηγόρης Γρηγορίου, Χάρις Θρασυβούλου, Ανδρέας Πενταλιώτης, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ανδριανή Κουταλιανού). Υπέρ της υποψηφιότητας της Μαρίας Ζαβρού, ψήφισαν 8 Μέλη (η ίδια, Δήμαρχος, Άγγελος Πελαγίας, Ανδρέας Γρηγορίου, Γεώργιος Καπάταης, Χάρης Αργυρού, Κυπριανός Παπαδόπουλος, Καίσσαρας Αδαμίδης). Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγεται Μέλος της Επιτροπής η και ισοψηφούν τα άλλα δύο υποψήφια Μέλη. Ο Νίκος Παπάμιχαηλ ανάφερε ότι εν όψει της ισοψηφίας των δύο Μελών ο ίδιος αποσύρει την υποψηφιότητα του, δεν θεωρεί ότι δεν επιλέγηκε τελικά λόγω ισοψηφίας, το αποτέλεσμα είναι σεβαστό, με την αποχώρησή του παραμένει ο Ιωάννης Χριστοδούλου, όμως αυτό το θεωρεί ότι είναι ανεπίτρεπτο λόγω του ότι ο Δήμαρχος ψήφισε κατά αντίθεση με προηγούμενη ψηφοφορία στην οποία δεν έλαβε μέρος. Ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι η ψηφοφορία είναι Δημοκρατική διαδικασία και ο ίδιος άσκησε το αναφερόμενο δικαίωμα του. Με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την αποχώρηση του Νίκου Παπάμιχαηλ η σύνθεση της Επιτροπής διαμορφώνεται όπως καταγράφεται. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Πρόεδρος Ιωάννης Χριστοδούλου [Φ: ] ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ Το Συμβούλιο μετά από μεταξύ των Μελών του συναντήσεις και προτάσεις αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των εκπροσώπων του σύμφωνα και με τα καταστατικά των Οργανισμών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, όπως αυτοί καταγράφονται πιο κάτω. ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Δρ. Κώστας Πέτρου Ανδρέας Πενταλιώτης ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Ανδρέας Γρηγορίου Νίκος Παπάμιχαηλ Ιωάννης Χριστοδούλου Ανδριανή Κουταλιανού Δήμαρχος

15 15 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Πρόεδρος Κωνσταντίνος Δημητρίου Εξουσιοδοτημένος ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Γεώργιος Καπάταης Εξουσιοδοτημένος ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Χάρης Αργυρού Γρηγόρης Γρηγορίου Ανδρέας Πενταλιώτης ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Πρόεδρος Άγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Μέλος Νίκος Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος Δημητρίου Ανδριανή Κουταλιανού [Φ:1.1.0] ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Το Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε / εξουσιοδότησε τα Μέλη του για Λειτουργούς Τέλεσης Γάμων και για συνυπογραφές συμβολαίων Δανείων, Ενοικιάσεων, Μισθώσεων Έργων και άλλων Συμβολαίων του Δήμου όπως αυτά καταγράφονται πιο κάτω. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ Χάρης Αργυρού Ιωάννης Χριστοδούλου ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ [ΔΑΝΕΙΩΝ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ/ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ] Άγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Ανδρέας Πενταλιώτης [Φ:1.2.1] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίας είναι μαγνητοφωνημένα σε μια μαγνητοταινία με τα διακριτικά Δ/Σ 12/1/2012 Αρ.560 Ν:1+2. Άγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου, 2012 ΜΠ/XX

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 20 MAΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 566 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 10.00μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 5(3)(β) του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, να υποδείξει τους κ.κ.

Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 5(3)(β) του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, να υποδείξει τους κ.κ. Πρακτικά 510 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 24/01/2012 από τις 6:00μμ 9:00 μμ Αρ συνεδρίας: 2/2012 Παρόντες: Δρ Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 28 ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 607 Διάρκεια Συνεδρίας 6.00μ.μ. 7.15μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 2α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 579 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 4Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 583 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-10.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26 ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 603 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 8.45μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 3 AΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 567 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 10.00μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ανδρέας Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 563 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 9.30μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 4ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 577 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 19Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 589 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 13 MAΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 565 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 11.00μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 580 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 6Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 581 Διάρκεια Συνεδρίας 7:00μ.μ.- 10:30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 10 ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 604 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 9.00μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26Η ΙΟΥNΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 572 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 599 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Έντιμε Υπουργέ Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη Πανιερώτατε Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Λευκωσία, 25 Μαρτίου 2015. Ομάδα Εργασίας για την Οριζόντια Ψηφοφορία αποτελούμενη από εκπρόσωπους τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 16Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 590 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Στην Αίγινα σήμερα 6 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 18Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 578 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Χρίστος Βασιλείου Αγαπητοί συνάδερφοι, φίλες και φίλοι, Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Κοινοτικών Συμβουλίων Από το 1897 μέχρι σήμερα

Σύνθεση Κοινοτικών Συμβουλίων Από το 1897 μέχρι σήμερα Σύνθεση Κοινοτικών Συμβουλίων Από το 1897 μέχρι σήμερα Έρευνα Ανδρέα Μιχαήλ, Κοινοτάρχη Φιλιάς, στηριγμένη σε στοιχεία του Κρατικού Αρχείου της Κυπριακής Δημοκρατίας 1 Περίοδος 1897 1899 Κοινοτάρχης Χατζηγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 576 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Αριθμ. 12/14-6-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Αριθμ. 12/14-6-2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Αριθμ. 12/14-6-2012 Στη Λαμία σήμερα 14-6-2012 ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Ιδρύεται σήμερα 20 Μαρτίου 2013 πολιτικό κόμμα με τον τίτλο «ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς

Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς τους συμπολίτες μου, ως Γιώργος Κοτρωνιάς και θέλω να γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να κάνω

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -------------- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2013 Ειδικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.. Προς Τ.. Σας γνωρίζουμε ότι με σημερινή απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που περιέχεται στο υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 11 ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 608 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 9.25μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι) του 2001 145(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΩΡΑ 15:00 Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής 1. Αφιξη στο εκλογικό τμήμα και αναφορά-ενημέρωση αυτοπροσώπως ή δια τηλεγραφήματος των Εφόρου, Εισαγγελέα και Νομάρχη για την ανάληψη καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 7/15-11-2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 7/15-11-2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 7/15-11-2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ17 IOΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 573 Διάρκεια Συνεδρίας 7:00μ.μ - 7:30μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Άγγελος Πελαγίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Ένας οδηγός για να γνωρίσουμε τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βασισμένο στην εγκύκλιο 49 του ΥΠ.ΕΣ. Συμβούλιο Το Συμβούλιο 15μελές

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ) Όχι στην ιδιωτικοποίηση Ναι στον εκσυγχρονισμό

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ) Όχι στην ιδιωτικοποίηση Ναι στον εκσυγχρονισμό Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ) Όχι στην ιδιωτικοποίηση Ναι στον εκσυγχρονισμό 3 Σεπτεμβρίου 2015 Όχι στην ιδιωτικοποίηση Ναι στον εκσυγχρονισμό Είναι εφικτό; Αυτό θέλουμε; Γιατί; Ποια τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 35 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010

Πρακτικά 35 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010 Πρακτικά 35 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010 Παρόντες : 1. Εύη Τσολάκη - Πρόεδρος της Επιτροπής 3. Καυκαλιάς Ανδρέας - Μέλος 4. Καρεκλάς Ανδρέας - Μέλος 5. Στούππας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ Νέα Φιλαδέλφεια, 03.01.2011 Αρ. Απόφασης: 3 /2011 Αρ. Πρωτ. : 72 / 05.01.2011 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 34 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010

Πρακτικά 34 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010 Πρακτικά 34 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010 Παρόντες : 1. Ανδρέας Χρίστου - Δήμαρχος 2. Εύη Τσολάκη - Πρόεδρος της Επιτροπής 3. Καλογερόπουλος Μιχάλης - Μέλος 4.

Διαβάστε περισσότερα

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ Νέα Φιλαδέλφεια, 03.01.2011 Αρ. Απόφασης: 2 /2011 Aρ. Πρωτ. : 71/05.01.2011 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα