ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4451 Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου Αριθμός 3624 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, ανακοινώνει τον τερματισμό της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του ττιο ττάνω Σχεδίου, αττο τις θ Οκτωβρίου 2010 αντί στις 31 Μαρτίου 2011 που όριζε η πρόσκληση, λόγω εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανήλθε στα Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www mlsi gov cy/dl Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμοτητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση»

2 3284 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ θης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 3625 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ W ΑΝΤΑΓίΙΝΙΣΜΟΥ V* ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 200Q Απόφαση ΕΠΑ:57/2010 Αρ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Accappela Music Stores Ltd από την εταιρεία Xenos Travel Public Ltd. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καρσολή, Μέλος κ. Δημήτρης ΠπσιλΜδης, Μέλος κα. Λούκια Χριστοδούλσυ, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (οτο εξής η «Επιτροπή») στις 05/08/2010, από την εταιρεία Xenos Travel Public Lid (στο εξής η «Xenos Travel») η οποία αφορά την εξαγορά από την εταιρεία ΧΘΠΟΞ Travel του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Accappela Music Store Ltd (στο εξής η «Accappela»). Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η εταιρεία Xenos Travel η οττοΐα είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ειοηγμένη οτο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η εν λόγω εταιρεία μέχρι πρόσφατα, ήταν τουριστικός οργανισμός και δραστηριοποιείτο στους τομείς των αεροπορικών και ατμοπλοϊκών εισιτηρίων, κυρίως του εξερχόμενου τουρισμού, των κρουαζιέρων και της αντιπροσώπευσης αεροπορικών εταιρειών. Στις 23/04/2010 η εταιρεία Xenos Travel προέβη σε πώληση των προαναφερθείσα)ν δραστηριοτήτων της, καθώς επίσης και όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Β) Η εταιρεία Accappela είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ασχολείται με το λιανικό εμπόριο προϊόντων σχετικών με μουσική, κινηματογράφο, συστήματα ήχου και εικόνας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητή τηλεφωνία. Η εταιρεία Accappela συμμετέχει με ποσοστό 51% επί του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρείας ACCAPPELANNA DVD SHOP LIMITED (στο εξής η «Accappelanna»). Η εταιρεία Accappelanna είναι επίσης ιδιωτική εταιρεία -περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στην ενοικίαση σύμπυκνων δίσκων (CD) κοι ψηφιακών πολυμορφικών δίσκων (DVD). Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 16/08/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής σ «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/08/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) TOU Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 27/08/2010. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 30/08/2010 ττρος την Επιτροπή, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 08/09/2010 μετά από μελέτη της έκθεσης της Υπηρεσίας, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και ολα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νομό και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπο το πρίσμα των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Η παρούσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας αγοράς μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία»), με ημερομηνία 29/7/2010, μεταξύ των εταιρειών Xenos Travel και Accappela Βάσει της Συμφωνίας, η εταιρεία Xenos Travel θα εξαγοράσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Accappela. ^ Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει υπαρξή της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, κατέληξε οτι, η εταιρείαλβπαε Travel με την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Accappela αποκτά τον πλήρη έλεγχο της εν λόγω εταιρείας. Η Επιτροπή, αφού προέβη στην αξιολόγηση των πιο πάνω με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, η Επιτροπή διαπιστώνει οπ στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατα'νόμο μείζονος σημασίας Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι α ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο όρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς πρσιόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νομού Η εταιρεία Xenos Travel, από τον Απρίλιο του 2010 δεν ασκεί καμία εμπορική δραστηριότητα. Η εταιρεία Accappela, που αποτελεί την εταιρεία στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, ασχολείται με το λιανικό εμπόριο ειδών μουσικής, κινηματογράφου, συστημάτων ήχου και εικόνας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητή τηλεφωνία Επίοης, μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Accappelanna, η εταιρεία Accappela δραστηριοποιείται στην αγορά ενοικίασης σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών πολυμορφικών δίσκων (DVD) Με βάση τα πιο πάνω, στην παρούσα υπόθεση ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Επιτροπή καθόρισε ότι οι σχετικές αγορές προίόντων/υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζονται ως ακολούθως- η λιανική πώληση συστημάτων ήχου και εικόνας, η λιανική πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η λιανική πώληαη κινητής τηλεφωνίας, η ενοικίαση σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών Πολυμορφικών Δίσκων (DVD) Η γεωγραφική αγορά για όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών παρέμεινε ανοικτή. Αναφορικά με τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών, προκύπτει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από τη συγκέντρωση αυτή και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο εππτεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς για τις σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών στην προκειμένη περίπτωση παρέμεινε ανοικτός Βάσει του πιο πάνω ορισμού της σχετικής αγοράς εξετάστηκε κατά πόσο η λιανική πώληση ή/και ενοικίαση ειδών μουσικής, κινηματογράφου, συστημάτων ήχου και εικόνας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητής τηλεφωνίας αποτελεί επηρεαζόμενη

4 3286 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙώΑΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 αγορά Στην παρούσα υπόθεση και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Κύττρο, αλλά μόνο μία από αυτές δραστηριοποιείται στις σχετικές αγορές, ήτοι η εταιρεία Accappela. Επομένως, δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη αττόφαστ] ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χαοτοφάρου Πρόεδρος τηί-είτιτρσπής Προστασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 3626 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί οε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ,20 (τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ και είκοσι σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 585 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3627 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 3.417,20 {τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ και είκοσι σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 355 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3628 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λεμεσού ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, ψα το , θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Οίκημα ΣΕΚ Λεμεσού, Κυριάκου Οικονόμου 21 Λεμεσός. Ημέρες: 18/10/2010, 19/10/2010, 20/10/2010. Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 18:00-21:00.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 3629 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ W Λ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ Απόφαση ΕΠΑ 59/2010 Ι Αρ Φσκ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ 13(Ι)/200Β) Καταγγελία και αίτημα για τη λήψη προσωρινών μέτρων της εταιρείας R A Vouyiouklakis Ltd εναντίον του Παγκύπριου Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού κ Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα Ελένη Κσραολή, Μέλος κ Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα ΛουκΙα Χρίστο δ ούλου, Μέλος Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 28 Σεπτεμβρίου 2010 Οργανισμού Αγελαδοτρΰφων (ΠΟΑ) Α Χρονικό διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΗ 1 Στις 6/8/2010 υποβλήθηκε από την εταιρεία R A VOUYIOUKLAKIS LTD (η καταγγέλλουσα/αιτήτρια) καταγγελία για παράβαση του άρθρου 6(1)(β) και 6(2) του Νόμου 13(Ι)/2008 (ο Νόμος) εναντίον του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Η καταγγελία ολοκληρώθηκε με στοιχεία που υποβλήθηκαν από την κατσγγελλουσα με επιστολές της με ημερομηνία 16/8/2010 και 25/8/2010 Η κσταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ αιφνιδίως και αναιτιολόγητα τερμάτισε την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος γεγονός που οδηγεί σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά του αγελαδινού γάλακτος στην Κύπρο 2 Κατά την ίδια ημερομηνία υποβλήθηκε από την καταγγέλλουσα/αιτήτρια αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων 3 Η Αιτήτρια σε επιστολή της με ημερομηνία 16/8/2010 εκδήλωσε την ετοιμότητα της να καταβάλει εγγύηση για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ΠΟΑ στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή διατάξει τη λήψη προσωρινών μέτρων και δεν διαπιστωθεί στη συνέχεια οποιαδήποτε παράβαση 4 Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2010 έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία της Επιτροπής για διεξαγωγή προκαταρτικής έρευνας της καταγγελίας και ταυτόχρονα έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη στη συνεδρία της Επιτροπής στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, στις π μ 5 Η Υπηρεσία με ξεχωριστές επιστολές της ενημέρωσε τα εμπλεκόμενα μέρη για την καθορισβεισα ημέρα και ώρα της ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής, στη βάση των οδηγιών της τελευταίας 6 Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκα στις 7/9/2010 για τη αίτηση των προσωρινών μέτρων τα εμπλεκόμενα μέρη ανέπτυξαν αναλυτικά τις θέσεις τους και στη βάση της προφορικής αυτής εξέτασης. Π Επιτροπή έθεσε ερωτήσεις και ζήτησε και απο τις δυο πλευρές διευκρινίσεις 7 Η Επιτροπή, μετά από διεξοδική μελέτη της αίτησης της καταγγέλλουσας/αιτήτριας την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση μεταξύ των μελών της, και αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό, τα στοιχεία και τις πληροφορίες καθώς και τα όσα τα εμπλεκόμενα μέρη δια των δικηγόρων τους και δια των αντιπροσώπων τους, προφορικώς και γραπτώς, έθεσαν ενώπιον της, ομοφώνα κατέληξε στην ακόλουθη απόφαση Β Εμπλεκόμενα Μέρη RA VOUYIOUKLAKIS LTD (Καταννέλλουσα/Αιτήτοιαΐ 8 Στη βάση των στοιχείων που παρέθεσε n Αιτηρια, η ίδια έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο στις 17/12/2009 και έχει ως έδρα τη Σκαρίνου της Επαρχίας Λάρνακας Η αιτήτρια άρχισε την δραστηριοποίηση της περί τις 3/01/2010 και έκτοτε μέχρι και τις 17/6/2010 προμηθευόταν από τον ΠΟΑ αγελαδινό γάλα Βασική της δραστηριότητα, η οποία συνιστά ταυτόχρονα και βασικό σκοπό ιδρύσεως της είναι η λειτουργία γαλακτοβιομηχανίας και η κατασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων όπως χαλούμι, φέττσ, γιαούρτι και αναρή Το 80% των δραστηριοτήτων της Αιτήτριας αφορσ την παρασκευή προϊόντων που έχουν ως βάση το αγελαδινό γάλα

6 3288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 navkuttoioc Oovaviauac Αγελαδοτοόφων (ΠΟΑ/καθ' ου η αίτηση) 9. Ο ΠΟΑ Δημόσια ΛΤΔ αντιπροσωπεύει το 80% των παραγωγών γάλακτος στην Κύπρο' και προμηβεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των γαλακτοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στη κυπριακή αγορά. Γ. Αντικείμενο της καταγγελίας 10. Σύμφωνα με την υπό εξέταση αίτηση ο ΠΟΑ, ενώ από την ημέρα της λειτουργίας της Αιτήτριας την προμήθευε με αγελαδινό γάλα, αιφνιδίως και αδικαιολόγητα διέκοψε την προμήθεια γάλακτος προς την τελευταία. Η αιτιολογία που προέβαλε ο ΠΟΑ, σύμφωνα με την Αιτήτρια, για τη διακοπή της προμήθειας.αγελαδινού γάλακτος προς αυτή ήταν οι οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α. ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ προς τον ΠΟΑ. 11. Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι ουδεμία σχέση έχει με την εταιρεία ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α. ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ και ότι η μόνη σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών είναι ότι η καταγγέλλουσα έχει αγοράσει από την πρώτη το εργοστάσιο της μαζί με τα μηχανήματα του εργοστασίου της. 12. Η Αιτήτρια σημείωσε ότι ο ΠΟΑ την ενημέρωσε ότι εάν δεν πλήρωνε το οφειλόμενο ποσό της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α. ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ ή εάν δεν προέβαινε η Ιδια στη σύναψη συμφωνίας με τον ΠΟΑ για εξόφληση του εν λόγω ττοσού, τότε ο ΠΟΑ δεν θα παρέδιδε καμία ποσότητα γάλακτος σε αυτή. Η Αιτήτρια σημείωσε την αιτιολογία που προέβαλε σ ΠΟΑ, ότι ο κ. Αχιλλέας Βουγιουκλάκης, τιατέρας TOAJ Κ. Ρένου Βουγιουκλάκη, διευθυντής και μέτοχος της ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α. ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ οφείλει στον ίδιο το ποσό των και επιμένει όπως η Αιτήτρια εξοφλήσει το εν λόγω ποσό. Ωοτόσο, η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι η ίδια είναι νεοϊδρυθείσα και ξεχωριστή εταιρεία από την ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α. ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ. 13. Η συμπεριφορά αυτή του ΠΟΑ συνιστά, σύμφωνα με την Αιτήτρια, κατάχρηση της δεσπόζουσας του Θέσης στην αγορά του αγελαδινού γάλακτος κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(β) Νόμου, λόγω αδικαιολόγητης διακοπής προμήθειας αγελαδινού γάλακτος καθώς και παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου. Σύμφωνα με την Αιτήτρια, ο ΠΟΑ θέτει σε αυτήν αδικαιολόγητους όρους για να συνεχίσει την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού. 14. Η Αιτήτρια επίσης υπέβαλε ότι αδυνατεί να προμηθευτεί αγελαδινό γάλα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία προμήθειας αγελαδινού γάλακτος, διότι οι εταιρείες που κατέχουν τη σχετική άδεια παραλαμβάνουν περιορισμένες ποσότητες γάλακτος της εγχώριας παραγωγής και η παραγωγή τους αρκεί μόνο για να ικανοποιήσει τις δικές τους ανάγκες αφού λειτουργούν ταυτόχρονα και ως γαλακτοβιομηχανίες. Δ. Αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων 15. Με την αίτηση της, η Αιτήτρια ζητά τη λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον του ΠΟΑ, ώστε να υποχρεωθεί να συνεχίσει την παροχή αγελαδινού γάλακτος προς την ίδια. Ε. Προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Νόμου για τη λήψη προσωρινών μέτρων 16. Η Επιτροπή κατά την εξέταση της αίτησης για έκδοση προσωρινού διατάγματος εξέτασε, σε πρώτο στάδιο, τις διαδικαστικές προϋποθέσεις νομότυπης υποβολής μιας τέτοιας αίτησης. Σύμφωνα με το άρθρο 2θ(3) του Νόμου η αίτηση έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα αφού γίνεται δεκτή μόνο εφόσον συνοδεύεται ή ακολουθεί νομότυπα υποβληθείσα καταγγελία. 17. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η αίτηση για έκδοση προσωρινών μέτρων υπεβλήθη ταυτόχρονα με νομότυπη καταγγελία η οποία συμπληρώθηκε στις 25/8/ Συγκεκριμένα, ως προς την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου: «(1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του όρθρου 3 ή του όρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 81 ΕΚ και/ή Β2ΕΚ δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτου συμφέρον. (2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, σαν άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.» 19. Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ προέβη σε παράβαση των άρθρων 6(1)(β) και 6(2) του Νόμου. Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά προμήθειας αγελαδινού γάλακτος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός το οποίο ο Ιδιος ο ΠΟΑ αποδέχτηκε κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα του αναγνωρίζει ότι αντιπροσωπεύει το 80% των αγελαδοτρόφων στην Κύπρο. Είναι η θέση της Επιτροπή ότι η διακοπή προμήθειας αγελαδινού γάλακτος προς την Αιτήτρια ενδέχεται να επιφέρει σε αυτήν αισθητή οικονομική βλάβη ή και να τεθεί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την ίδια την Αιτήτρια η ίδια 1 Βλέπετε επίσημη ιστοσελίδα ΠΟΑ:

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 3289 έχει οργανώσει την επιχείρηση της με σκοπό τη «παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων, έχει εξεύρει πελάτες και έχει προχωρήσει και σε συμφωνίες για εξαγωγή των προϊόντων της. Βασική πρώτη υλη μεγάλου μέρους των προϊόντων της είναι το αγελαδινό γάλα Χωρίς την προμήθεια αγελαδινού.γάλακτος η Αιτήτρια αδυνατεί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 'της να ικανοποιήσει τους υφιστάμενους πελάτες της τόσο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να υπόκειται σημαντικές ζημίες και να διακυβεύεται η Ιδια η δραστηριοποίηση της επιχείρησης 20. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγέλλουσα/αιτήτρια έχει έννομο συμφέρον για την υποβολή της καταγγελίας. 21. Η Επιτροπή δύναται να διατάξει τη λήψη προσωρινών μέτρων εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2Θ του Νόμου" «(a) στοιχειοθετείται ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 81 ΕΚ και/ ή 82 ΕΚ, (β) η περίπτωση είναι επείγουσα, και (γ) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα αυτού που υποβάλλει την αίτηση ή για το δημόσιο συμφέρον» Η προσωρινή αυτή προστασία αποσκοπεί orqv εξασφάλιση, όπου υπάρχει κίνδυνος, της μελλοντικής ικανοποίησης ίων δικαιωμάτων του Αιτητή με π\ λήψη του αιτούμενου προσωρινού μέτρου 2 Τα μέτρα αυτά, επιτακτικά ή απαγορευτικά, οφείλουν να είναι προσωρινής και συντηρητικής φύσης και να μην υπερβαίνουν σε έκταση τα υπό τις περιστάσεις απολύτως αναγκαία.. Ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 101ΣΛΕΕκαι/η102ΣΛΕΕ 23. Η πρώτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Ν 13(Ι)/2008 είναι η στοιχειοθέτηση prima facie ισχυρής υπόθεσης Για την ικανοποίηση αυτής της προϋπόθεσης δεν είνα^ αναγκαία η βεβαιότητα που απαιτείται για την έκδοση της τελικής απόφασης. Η βεβαιότητα για την ύπαρξη της κατ' ισχυρισμό παράβασης δεν οφείλει να είναι στον Ιδιο βαθμό με αυτό της αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης, η οποία προσβάλλεται με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, οπού απαιτείται η ύπαρξη έκδηλης παρανομίας. Εντούτοις, ο αιτητής δεν καλείται να αποδείξει απλώς μια συζητήσιμη υπόθεση. 24. Η Επιτροπή σημειώνει ότι αντίστοιχη προϋπόθεση για τη λήψη προσωρινών μέτρων θέτει και το άρθρο 8 του Κανονισμού 1/ όπου γίνεται λόγος για εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παράβασης Στη υπόδεση^-a Cinq 1 το ΛΕΕ έκρινε ότι όταν η Επιτροπή εξετάζει τη λήψη προσωρινών μέτρων και την προϋπόθεση για pnma facie παράβαση τών κανόνων του ανταγωνισμού, δεν είναι υποχρεωμένη να έχει τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας που απαιτείται για την έκδοση της τελικής της απόφασης επί της καταγγελίας και επομένως δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση προσωρινών μέτρων στη βάση ότι μια προκαταρκτική εξέταση των γεγονότων της υπόθεσης δεν οδηγεί σε έκδηλη/;σι καθαρή παρανομία. 25 Στην παρούσα υπόθεση η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ παραβίασε το άρθρο 6(1 )(β) και θ{2) του Νόμου Κατ' iqyuoiouo παοάβαση TOU άοθοου 6f1)fB1 του Νάυου 26. Σύμφωνα με το άρθρο 6(1){β) του Νόμου «Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολα ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα (β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημιά των καταναλωτών» 27 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση παράβασης του άρθρου 6(1) του Νόμου είναι η καταγγελλόμενη/η καθ' ου η αίτηση οντότητα, εν προκειμένω ο ΠΟΑ, να συνιστά επιχείρηση, με την έννοια του Νόμου. Επιχείρηση 28. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, «επιχείρηση» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι κερδοσκοπικές ή όχι, περιλαμβάνει δε κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην οποία το Δημόσιο δύναται να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή δυνάμει διατάξεων που τη διέπουν, αποφασιστική επιρροή 2 Απόφαση Ανωτάτου του Δικαστηρίου στην Υπόθεση υπ' αριθμό 67/1989, Saint Dominion Estates Ltd και άλλαζ ν Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Υπουργείου Εσωτερικών και Λειτουργού Μετανάστευσης 1 Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης " Υπόθεση Τ-44/90. La Cinq SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1992 σελ , παρ 3 και 62

8 3290 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ο Νόμος δεν δίνει κάποιο ορισμό για την έννοια της «δραστηριότητας οικονομικής ή εμπορικής φύσεως» αααα το Κοινοτικό Δίκαιο δίνει περεταίρω καθοδήγηση Η κλασική πλέον νομολογία του ΔΕΕ στην υπόθεση Commission ν Italy 1, ορίζει ως οικονομική δραστηριότητα «κάθε δραστηριότητα η οποία συνίσταται στην προσφορά αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών» 30 Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στις δραστηριότητες του ΠΟΑ ως προς τη προμήθεια νωπού αγελαδινού γάλακτος προς τις διάφορες γαλακτοβιομηχανίες, αφού μόνο οι εν Λόγω δραστηριότητες αφορούν την υποβληθείσα αίτηση και καταγγελία Ο ΠΟΑ δεν λειτουργεί απλώς ως αντιπρόσωπος των αγελαδοτρόφων προάσπιζα μένος τα συμφέροντα των μελών του αλλά επιπλέον ο ίδιος συμβάλλεται απευθείας με τις γαλακτοβιομηχανίες και ο Ιδιος προμηθεύει το αγελαδινό γάλα προς αυτές Ως εκ τούτου, ο ΠΟΑ συνιστά ο Ιδιος επιχείρηση ως προς την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος, αφού η υπό εξέταση δραστηριότητα του συνιστά κλασική περίπτωση προμήθειας αγαθού, δηλαδή του αγελαδινού γάλακτος Επίσης, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το γεγονός ότι ο ΠΟΑ συνιστά επιχείρηση έγινε εμμέσως παραδεκτό και από τον ίδιο τον ΠΟΑ κατά την ακροαματική διαδικασία της εξέτασης της αίτησης για τη λήψη προσωρινών μέτρων όπου προέβει σε παραδοχή ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά χονδρικής προμήθειας αγελαδινού γάλακτος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεσπόζουσα θέοη με την έννοια του Νόμου μπορεί να κατέχει μόνο μια οντότητα η οποία συνιστά επιχείρηση 31 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση παράβασης του άρθρου 6(1}(β) του Νόμου είναι η καταγγελλόμενη επιχείρηση, εν προκειμένου ο ΠΟΑ, να κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μια σχετική αγορά Προηγουμένως όμως θα πρέπει να γίνει ορισμός των σχετικών αγορών εντός των οποίων δραστηριοποιούνται τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να διαφανεί εάν ο ΠΟΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση σε κάποια σχετική αγορά 32 Ως εκ τούτου η Επιτροπή προχώρησε και όρισε τις σχετικές στη παρούσα υπόθεση αγορές ως ακολούθως Σχετική αγορά προϊόντος Χονδρική προμήθεια νωπού αγελαδινού γάλακτος 33 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωση της, ορίζει ότι η σχετική αγορά, για σκοπούς εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, περιλαμβάνει «όλα τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που είναι δυνατό να εναλλάσσονται, ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται» Β 34 Η Επιτροπή από τα ενώπιον της στοιχεία κρίνει ότι η σχετική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο ΠΟΑ είναι η αγορά προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος 35 Το αγελαδινό γάλα είναι η πρώτη ύλη για την παρασκευή συγκεκριμένων γαλακτοκομικών προϊόντων όπως χαλούμι, φέπα, γιαούρτι και αναρή και ως προς το σκοπό χρήσης της δεν θεωρείται ότι μπορεί να υποκατασταθεί, λόγω της ιδιαιτερότητας της γεύσης του και των φυσικών του ιδιοτήτων, από το αιγοπρόβειο ή το πρόβειο γάλα 36 Επίσης ως προς τον τρόπο επεξεργασίας του, αυτός διαφέρει από τον τρόπο επεξεργασίας του αιγοπρόβειου ή πρόβειου γάλακτος 7 37 Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι εκ πρώτης όψεως η χονδρική προμήθεια νωπού αγελαδινού γάλακτος συνιστά διακριτή αγορά σε σχέση με τα άλλα είδη γάλακτος και τα άλλα στάδια της αγοράς Σχετική γεωγραφική αγορά 38 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωση της 8 ορίζει ότι «fj σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων η υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά» 39 Στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά στην παρούσα υπόθεση είναι ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού οι όροι του ανταγωνισμού είναι ομοιογενείς Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν γίνεται εξαγωγή νωπού αγελαδινού γάλακτος από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο, λόγω των ποσοστώσεων που έχουν επιβληθεί σε κοινοτικό επίπεδο στο κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος 6 Υπόθεση C-118/85, Commission ν llaly, [1987] ECR, Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, EEC 372 της Η δυνατότητα αυτής της διάκρισης γίνεται αποδεκτή και στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση COMP/M 4344, Lactahs/Nestle JV (II), παρ 15 8 Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό ιης σχετικής αγοράς EEC 372 της

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Την ίδια προσέγγιση όσον άφορα τον ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς του νωπού γάλακτος σε εθνικό επίπεδο έχει υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια σειρά αποφάσεων της 9 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το αγελαδινό γάλα 41 Η Επιτροπή κρίνει με βάση τα ενώπιον της στοιχεία ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη αγορά παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το αγελαδινό γάλα 42 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω διάκρισης των διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω της διαφορετικής τους χρήσης από τον τελικό καταναλωτή καθώς και λόγω της διαφορετικής επεξεργασίας και ενδεχομένως της διαφορετικής υποδομής που απαιτείται για την παρασκευή τους Συγκεκριμένα η καταγγέλλουσα/αιτήτρια παρασκευάζει χαλουμι, γιαούρτι, φεττα, αναρή, κεφαλοτΰρι, τραχανά και αϊρανι Η Επιτροπή σημειώνει οτι το 80% των προϊόντων του καταγγέλλοντας έχει ως πρώτη Ολη το αγελαδινά γάλα Ως εκ τούτου η Επιτροπή κρίνει ότι για το σκοπό της παρούσας υπόθεσης και των υπό εξέταση παραβάσεων, δεν απαιτείται η περαιτέρω διάκριση τη ευρύτερης αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν ως βάση το αγελαδινό γάλα στα επιμέρους προϊόντα, αφού αυτό δεν διαφοροποιεί σε οτιδήποτε το τελικά συμπέρασμα της Επιτροπής ως προς την ύπαρξη εκ πρώτης όψεως παράβασης του άρθρου 6(1} και 6(2) του Νομού Δεσπόζουσα θέση 43 H Επιτροπή προχώρησε και εξέτασε την κατοχή δεσπόζουσας θέσης του ΠΟΑ στην αγορά της χονδρικής προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 44 Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου, δεσπόζουσα θέση έχει μια επιχείρηση που απολαμβάνει οικονομική δύναμη, που την καθιστά ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος και της επιτρέπει να ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες της και κατ' επέκταση τους καταναλωτές Η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μπορεί να απορρέει και από συνδυασμό διάφορων παραγόντων, οι οποίοι, εάν θεωρηθούν αυτοτελώς, δεν αποτελούν απαραίτητα ικανή προϋπόθεση νια την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης, αλλά, όταν συνδυάζονται μεταξύ τους, οδηγούν στη δημιουργία της Η διαπίστωση της ατομικής δεσπόζουσας θέαης εξαρτάται inter alia από το μερίδιο της καταγγελλόμενης επιχείρησης στη σχετική αγορά, τη δομή της αγοράς και τους λοιπούς φραγμούς που υπάρχουν για είσοδο στην αγορά 46 Όπως γίνεται δεκτό, η δεσπόζουσα θέση προϋποθέτει, κατόρχήν, ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς Ειδικά στις περιπτώσεις που το μερίδιο είναι ιδιαίτερα υψηλό και διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει κριθεί ότι αποτελεί αυτό καθεαυτό, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη της δεσπόζουσας θέσης " Μία επιχείρηση που διαθέτει πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς για αρκετό χρονικό διάστημα βρίσκεται, λόγω του μεριδίου αυτού, σε κατάσταση ισχύος που την καθιστά υποχρεωτικό συνέταιρο και της εξασφαλίζει την ελευθερία συμπεριφοράς (freedom of action) έναντι των ανταγωνιστών της χαρακτηρίζει την επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση Αξίζει να υπογραμμιστεί η συγκεκριμένη υπόθεση της Ερωπαϊκής Επιτροπής όπου θεωρήθηκε ότι η κατοχή ποσοστού στις σχετικές αγορές ύψους 80% έως 100% ήταν επαρκής για τη θεμελίωση ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης Εν προκειμένω ο ΠΟΑ κατέχει σύμφωνα και με την επίσημη ιστοσελίδα του αντιπροσωπεύει το 80% των παραγωγών γάλακτος στην Κύπρο Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σημειώνει και την παραδοχή του Ιδιου του ΠΟΑ, κατά την ακροαματική διαδικασία της εξέτασης της αίτησης για τη λήψη προσωρινών μέτρων, ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση 48 Ενόψει των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι ο ΠΟΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της χονδρικής προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας Εξέταση της κατ' ισχυρισμό καταχρηστικής συμπεριφοράς/ Ισνυρισυρί Trie Αιτητριας οε σχέση με την καταχρηστική συυπεριιρορά 49 Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ προέβη σε παράβαση του άρθρου 6(1 )(β) του Νόμου Συγκεκριμένα ηαιτήτρια ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ διέκοψε την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος προς την Αιτήτρια αιφνίδια και αναιπολόγητα 50 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Αιτήτρια είχε με τη δραστηριοποίηση της τον Ιανουάριο του 2010, ζητήσει από τον ΠΟΑ να την προμηθεύσει με αγελαδινό γάλα Από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι και τις 17/ ο ΠΟΑ προμήθευε 9 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση COMP/M 5046, Fnesland Foods/Campina, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση COMP/M 3130, Aria Foods/Express Oaires, παρ 35 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση COMP/M 4344, Lactalis/Nestle JV (II), παρ Βλ επίσης την υπόθεση 322/81 NV Nederlandsche Bande Industrie Michelin κατά της ς, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1983, σελ Υπόθεση ΑΚΖΟ C-62/86, Chemie BV ν Commission of the European Communities, ECR 1991 Pagel Υπόθεση T-83/91, Tetra Pak κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ 109

10 3292 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 με γάλα την Αιτήτρια Στις 17/06/2010, ο ΠΟΑ διέκοψε την προμήθεια γάλακτος προς την καταγγέλλουσα με την αιτιολογία ότι η εταιρεία ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ, εταιρεία που άνηκε στον πατέρα του κ Ρένου Βουγιουκλάκη αποκλειστικού μετόχου και διευθυντή της Αιτήτριας, όφειλε συγκεκριμένο ποσό στον ΠΟΑ Τα πιο πάνω γεγονότα έγιναν αποδεκτά από τον ΠΟΑ κατά τη διεξαχθείσα ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής στις 7/09/ Σύμφωνα την Αιτήτρια η Ιδια έχει οργανώσει την επιχείρηση της με σκοπό την παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων, έχει εξεύρει πελάτες και έχει προχωρήσει και σε συμφωνίες για εξαγωγή των προϊόντων της Βασική πρώτη ύλη μεγάλου μέρους των προϊόντων της είναι το αγελαδινό γάλα Χωρίς την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος η Αιτήτρια αδυνατεί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της να ικανοποιήσει τους υφιστάμενους πελάτες της τόσο εντός της Κυπριακής Δημοκραιίας όσο και στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να υπόκειται σε σημαντικές ζημίες και να διακυβεύεται η ίδια η δραστηριοποίηση της επιχείρησης 52, Η Αιτήτρια σημείωσε ότι από την έναρξη της συνεργασίας της με τον ΠΟΑ προπλήρωνε όλες τις από μέρους της παραγγελίες 53 Η Αιτήτρια επίσης υπέβαλε ότι αδυνατεί να προμηθευτεί αγελαδινό γάλα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία προμήθειας αγελαδινού γάλακτος, διότι οι εταιρείες που κατέχουν τη σχετική άδεια παραλαμβάνουν περιορισμένες ποσότητες γάλακτος της εγχώριας παραγωγής και η παραγωγή τους αρκεί μόνο για να ικανοποιήσει τις δικές τους ανάγκες αφού λειτουργούν ταυτόχρονα και ως γαλακτοβιομηχανίες 54 Η Αιτήτρια ισχυρίζεται επίσης ότι δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ, η οποία συνιστά μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Νοιιική Ανάλυση τικ Παράβασης του άοβοου 6fIWS^ TOU Νόμου-Διακοπή ττρουήβειας 55 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, δεν απαγορεύεται η κατοχή ή απόκτηση δεσπόζουσας θέσης, άλλα μόνο η καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής 13 Η έννοια της καταχρηστικής συμπεριφοράς δεν ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 ΣΛΕΕ, το οποίο περιορίζεται στην ενδεικτική απαρίθμηση ορισμένων μορφών συμπεριφοράς, που εφόσον προέρχονται από επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση, συνιστούν καταχρηστική εκμετάλλευση της και είναι παράνομες. 56. Η κατάχρηση σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ και της Επιτροπής είναι έννοια αντικειμενική 1 " και δεν έχει να κάνει με την υπαιτιότητα της επιχείρησης, αλλά συναρτάται με τη συμπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης που επιδρά στη δομή της αγοράς, αποδυναμώνοντας τον ήδη ασθενή ανταγωνισμό με τη χρήση μεθόδων ανάρμοστων σε καθεστώς υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού 57 Παρά το γενικό κανόνα του δικαίου που διέπει τις έννομες τάξεις των κρατών ττου ακολουθούν το μοντέλο της ελεύθερης αν οράς για την ελευθερία TWV συμβάσεων, μια δεσπόζουσα επιχείρηση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, έχει υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες/αγαθά σί άλλες επιχειρήσεις. 58 Ως εκ τούτου, η άρνηση προμήθειας ("refusal to supply") ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι καταχρηστική Παράδειγμα μιας τέτοιας καταχρηστικής άρνησης είναι όταν η δεσπόζουσα επιχείρηση σταματήσει να προμηθεύει ένα αγοραστή, τιμωρώντας τον για τη συνεργασία του με ανταγωνιστή της Η άρνηση προμήθειας μπορεί επίσης να έχει ως σκοπό να εξαναγκάσει ένα ανταγωνιστή της δεσπόζουσας επιχείρησης να παύσει τη δραστηριοποίηση του σε μια αγορά, αρνούμενη στον ανταγωνιστή-αγοραστή ενός αγαθού ή υπηρεσίας απαραίτητων για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του («κάθετος περιορισμός» «vertical foreclosure») Αυτό το είδος του αποκλεισμού μπορεί να Λάβει διάφορες μορφές όπως ο τερματισμός μια υφιστάμενης εμπορικής σχέσης, η άρνηση προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών, η άρνηση παροχής πληροφοριών, η άρνηση αδειοδότησης ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (IPR) ή η άρνηση πρόσβασης σε μια βασική διευκόλυνση ή σε ένα δίκτυο Η άρνηση προμήθειας μπορεί να διακριθεί σε δύο επιμέρους κατηγορίες α) άρνηση προμήθειας σε υφιστάμενους πελάτες, β) άρνηση προμήθειας σε νέους πελάτες Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η άρνηση προμήθειας στην παρούσα υπόθεση αφορά υφιστάμενο πελάτη, αφού σ ΠΟΑ από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι και τον Ιούνιο ου 201ο συνεργάζονταν με την Αιτήτρια. 60. Στις περιπτώσεις όπου έχουμε μια υφιστάμενη εμπορική οχέση τότε οι προϋποθέσεις που κανονικά θα πρέττει να πληρούνται ώστε μια άρνηση προμήθειας να χαρακτηριστεί ως καταχρηστική είναι οι ακόλουθεςι Η συμπεριφορά να μπορεί να χαρακτηριστεί ως τερματισμός εμπορικής σχέσης 61 Σε πολλές περιπτώσεις είναι εμφανές ότι υπάρχει διακοπή της εμπορικής αχέσης Σε κάποιες άλλες ττερπττώσεις όταν όεν υπάρχει προϋφιστάμενη εμπορική σχέση γίνεται λόγος για άρνηση προμήθειας Στον όρο άρνηση Βλ. Υπόθεση 85/76 Hoffmann- La Roche, Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου 1975, σελ Ibid παρ OG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December 2005, παρ 207 επ

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 3293 προμήθειας εντάσσονται και συμπεριφορές που ισοδυναμούν με τακτικές επιτήδειας καθυστέρησης της προμήθειας ενός αγαθού ή υπηρεσίας ή την επιβολή ιδιαίτερα επαχθών όρων συναλλαγής Στην παρούσα υπόθεση η διακοπή προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος είναι γεγονός παραδεκτό και απο τις δύο πλευρές ιι Η επιχείρηση που αρνείται κατέχει δεσπόζουσα θέση 62 Η επιχείρηση η οποία τερματίζει την εμπορική σχέση ή η επιχείρηση, η οποία αρνείται την προμήθεια, πρέπει να έχει δεσπόζουσα θέση αε μια καθορισμένη αγορά Αυτή η αγορά μπορεί να είναι αγορά ανώτερου σταδίου («upsfream input market») είτε μια αγορά η οποία είναι μεν διακριτή, στΐ)ν οποία η πρόσβαση είναι απαραίτητη ώοτε να συνδεθούν δύο άλλες αγορές Όπως έχει αναλυθεί πιο πάνω, ο ΠΟΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά χονδρικής προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος, το οποίο συνιστά την πρώτη υλη για την παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν ως βάση το αγελαδινό γάλα Η Αίτητρια δραστηριοποιείται, όπως αναφέρεται πιο πάνω, στην αγορά παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν ως βάση το αγελαδινό γάλα ιιι Η άρνηση είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό 63 Σε αυτή την περίπτωση ο τερματισμός των δραστηριοτήτων ενός αγοραστή από μια αγορά δε σημαίνει ότι οδηγεί αυτόματα σε κατάχρηση Υπάρχει ωστόσο κατάχρηση όταν η έξοδος του μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη σχετική αγορά επόμενου σταδίου Στην παρούσα υπόθεση η άρνηση του ΠΟΑ να προμηθεύσει την Αιτήτρια με γάλα τη θέτει σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό σε σχέση με τους ανταγωνιστές της γεγονός που εκ πρώτης όψεως υπέχει σοβαρό κίνδυνο να τερματίσει τη λειτουργία της λόγω της έλλειψης της απαραίτητης πρώτης ύλης για την παρασκευή των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ιν Δεν υπάρχει αντικειμενική αιτιολογία νια την άρνηση Η δεσπόζουσα επιχείρηση μπορεί να προβάλει συγκεκριμένη αιτιολογία η οποία να δικαιολογήσει την άρνηση της Σε αυτή την περίπτωση το βάρος απόδειξης φέρει η δεσπόζουσα επιχείρηση 7 Καθοδηγητική είναι η απόφαση του ΔΕΚ Commercial Solvents^ όπου η εταιρεία Zoja ήταν μια ιταλική φαρμακοβιομηχανία, η οποία για την παρασκευή ενός συγκεκριμένου φαρμάκου χρειαζόταν ένα συστατικό το amino-butanol Δεσπόζουσα επιχείρηση στην προμήθεια του εν λόγω συστατικού ήταν η εταιρεία Commercial Solvents Η Commercial Solvents αρνήθηκε να συνεχίσει να προμηθεύει την Zoja με amino-butanol, γεγονός που συνέπιπτε και με την είσοδο θυγατρικής της Commercial Solvents στην παρασκευή αντίστοιχου φάρμακου με αυτό της Zoja Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το ΔΕΕ έκριναν ότι η συμπεριφορά αυτή οδηγούσε σε παράβαση, αφού μια τέτοια άρνηση θα οδηγούσε και στην έξοδο ενός απο τους κυρίους παρασκευαστές του εν λόγω φάρμακου στην αγορά,9 Το ΔΕΕ δεν δέχτηκε ως αιτιολογία της άρνησης της σε ένα υφιστάμενο πελάτη της, την είσοδο της θυγατρικής της Commercial Solvents στη σχετική αγορά Η απόφαση αυτή συνιστά κλασικό παράδειγμα κάθετου αποκλεισμού ("vertical foreclosure") 65 Στην παρούσα υπόθεση, ως προς αυτό το σημείο ΠΟΑ επικαλέστηκε ως αιτιολογία για τη διακοπή προμήθειας την καταδολίευση των πιστωτών και αιτήθηκε την άρση του εταιρικού πέπλου 66 Συγκεκριμένα, ο ΠΟΑ ισχυρίστηκε κατά την ακροαματική διαδικασία της εξέτασης της αίτησης για τη λήψη προσωρινών μέτρων ότι η Αιτήτρια αποτελεί «ένα δόλιο όχημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ξεγελαστούν οι πιστωτές» της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ Η Επιτροπή επισημαίνει εκ προοιμίου ότι ο ΠΟΑ δεν ανέφερε οποιαδήποτε νομική διαδικασία η οποία εκκρεμεί ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου, μέσω της οποίας να επιδιώκεται η ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών απο την ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ προς αυτόν από την Αιτήτρια Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι εναπόκειται στη δεσπόζουσα επιχείρηση να προβάλει και να αποδείξει την ύπαρξη αντικειμενικής αιτιολογίας για τη διακοπή προμήθειας προς υφιστάμενο πελάτη της 67 Είναι θεμελιώδης αρχή του εταιρικού δικαίου, ότι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει νομική προσωπικότητα εντελώς χωριστή και ανεξάρτητη από τα φυσικά πρόσωπα που την αποτελούν Αυτή η αυτοτέλεια και η ανεξάρτητη νομική υπόσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης από τους μετόχους της, εμπεδώθηκε με την υπόθεση Salomon ν Salomon & Co 10,θ Ibid 17 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December 2005, παρ 33 «Exclusionary conduct may escape (ha prohibition of Article 92 in case the dominant undertaking can provide an objective justification for its behaviour or it can demonstrate that its conduct produces efficiencies which outweigh the negative effect on competition The burden of proof for such an objective justification or efficiency defence will he on the dominant company», Υπόθεση C-53/03, Synetamsmos Farmakopoion Molias & Akamamas (Syfait) and Others ν GlaxoSmithKlme plcand GlaxoSmithKlma AEVE, formerly Glaxowellcome AEVE, Bellamy and Child, European Community Lawof Competition, Sixth Edition, Ed Peter Roth QC Vivien Rose, σελ Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C- 6 and 7173, Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents Corporation ν Commission of the European Communities,s toid, παρ Salomon ν Salomon & Co [1897) A C 22, Sussex Peerage [19Θ4] 11 CI & Fin 85 [8 Ε R 1034), Bank of Cyprus (Holdings) ν The Republic (1985) 3 C L R 1883, ΧΊωάννου & Αλλοι ν Κυπριακής Δημοκρατίας (1994) 3 Α Α Δ 401

12 3294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η σύσταση της εταιρείας χρησιμοποιείται ως μέσο καταδολίευσης, τότε δύναται να επιτραπεί η «άρση του εταιρικού πέπλου» και κατά συνέπεια δύναται να θεωρηθούν οι δύο εταιρείες ως ένα νομικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να φέρουν συλλογικά ευθύνη για τα χρέη προς τους πιστωτές 69 Στην παρούσα υπόθεση, η Αιτήτρια έχει ως μοναδικό μέτοχο τον κ Ρένο Βουγιουκλάκη Στις 30/12/2009, η Αιτήτρια αγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ - στην οποία μέτοχοι ήταν, ο κ Αχιλλέας, πατέρας του διευθυντή και αποκλειστικού μετόχου της Αιτήτριας, και η κα Αλικη Βουγιουκλάκη 70 Αναφορικά με την υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφούλα Ιωάννου καν Polly- Frocks 2 ', την οποία ο δικηγόρος του ΠΟΑ υπέβαλε για να υποδείξει της θέσεις του, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα γεγονότα στην εν λόγω υπόθεση είναι διαφορετικά Συγκεκριμένα, στην υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η εφεσίβλητη εταιρεία μεταβίβασε τα περιουσιακά της στοιχεία στην εταιρεία Paulisa (Manufacturer) Ud, όπου μοναδικοί μέτοχοι ήταν ο γιος των μετόχων της εφεσίβλητης, μαθητής 16 ετών και η κόρη τους, ιδιοκτήτρια ειδών ένδυσης, 22 ετών Επιπλέον, οι μέτοχοι της εφεσίβλητης εταιρείας που ήταν και διευθυντές της, προσλήφθηκαν ως εργαζόμενοι στην εταιρεία Paulisa Ltd Συνεπώς, υπήρχε προφανής σύνδεση μεταξύ των δύο εταιρειών που οδήγησε το Ανώτατο Δικαστήριο να θεωρήσει την εταιρεία Paulisa Ltd ως μανδύα της εταιρείας Polly-Frocks Ltd 71 Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση το Ανώτατο Δικαστήριο, δεν αναφέρεται στις δύο εταιρείες ως μία νομική οντότητα Το Ανώτατο Δικαστήριο στην εν λόγω υπόθεση διέταξε την επανεξέταση της υπόθεσης απο το πρωτόδικο δικαστήριο «με σκοπό να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί η οικονομική ικανότητα της Paulisa (της εταιρείας όπου μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία), και ακολούθως να καθοριστεί το ποσό των μηνιαίων δόσεων που θα πρέπει νσ καταβαλλει, όχι η Paulisa, αλλά η εφεσίβλητη (η εταιρεία Polly-Frocks, η εταιρεία που μεταβίβασε τα περιουσιακά της στοιχεία) προς εξόφληση των χρεών της» 72 Συνεπώς και μ βάση την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, είναι σαφές οτι ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η οικονομική κατάσταση της εταιρείας μανδύας, η οποία συστάθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο απο την εφεσίβλητη και στην οποία μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας, εντούτοις οι μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα έπρεπε να καταβάλλονται μόνο από την εφεσίβλητη 73 Σύμφωνα με τη νομική θεωρία αναφορικά με τις εταιρείες οι οποίες συστήνονται ως μανδύας άλλων εταιρειών, αναφέρονται τα εξής «if a company which is under the obligation has its assets removed from it by its controller, the courts recognize the company's separate personality and refuse to order the controller to return the assets to the company or hand them over to the person owed the obligation, at the instance of that person For example, if a company is sued for damages for a wrong it has committed and the claimant alleges that the company's controller has deliberately ensured that the company has no money to pay any damages which may be awarded, the court will not make the controller hahle directly to the claimant for the damages (fie wrong was done by the company and only the company can be sued for it It is possible that directors of a company who have removed its assets so as to defeat claims against it may be liable to the company, either for failing to fulfil! their fiduciary duly to the company or under the wrongful trading provisions However this is a matter between the company and the directors, not between the directors and the person whose claim is against the company 22 x 74 Εφαρμόζοντας την πιο πάνω θεωρία στην παρούσα υπόθεση, ευλόγα θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ακόμα και αν επέλθει η άρση του εταιρικού πέπλου από το αρμόδιο δικαστήριο, το οφειλόμενο ποσό προς τον ΠΟΑ πρέπει να καταβληθεί από την εταιρεία ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι ο ΠΟΑ φαίνεται ότι ήταν ενήμερος για τη σύσταση της καινούργιας εταιρείας R A VOUYIOUKLAKIS LTD, αφού την προμήθευε γάλα τους τελευταίους έξι μήνες και εξέδιδε μάλιστα δελτία παράδοσης αγελαδινού γάλακτος ονομαστικά προς την Αιτήτρια Οι Ιδιοι οι πιστωτές γνώριζαν την ύτταρξή αυτής της καινούργιας νομικής οντότητας και δεν προέβηκαν εξ αρχής σε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις ως προς τη συμβατική τους σχέαη/συνεργασία 75 Εν κατακλείδι, η Επιτροπή κρίνει ότι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει το θέμα της καταδολίευσης των πιστωτών σε σχέση με τη σύσταση της εταιρείας R Α. VOUYIOUKLAKIS LTD, είναι το Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αλλωστε στη βάση των στοιχείων που η Επιτροπή εξέτασε έχει παρατηρήσει την ύπαρξη διατάγματος για διάλυση της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ στις 9/07/2010, κατόπιν αίτησης της εταιρείας Pissoun Farms Limited 76 Σύμφωνα με το άρθρο 301, του Κεφ 113 του περί Εταιρειών Νόμου «οποιαδήποτε μεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, παράδοση αγαθών, πληρωμή, εκτέλεση ή άλλη πράξη που σχετίζεται με ιδιοκτησία που έγινε από ή εναντίον εταιρείας μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της εκκαθάρισης της [και] λογίζεται δόλια προτίμηση των πιστωτών της, ακυρώνεται» 77 Ο Νόμος, δίνει την εξουσία στο δικαστήριο, δια μέσου του εκκαθαριστή να αποφασίσει κατά πόσο η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Αχιλλέας Α Βουγιουκλάκης ΛΤΔ προς την εταιρεία R A VOUYIOUKLAKIS 21 (2000) 1 Α Α Δ Steven Mayson, Derek French, Christopher Ryan, 'Mayson, French, Ryan on Company Law', 2005, Oxford University Press, page 156-7

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ LTD αποτελεί δόλια προτίμηση Συνεπώς, ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα ακύρωσης της συμφωνίας πώλησης οποιασδήποτε εταιρείας εάν αποδειχτεί ότι η εν λόγω σύμβαση έγινε με στόχο την καταδολίευση τον πιστωτών 78 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ΠΟΑ δεν έχει προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία που να δείχνουν οτι έλαβε οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση εναντίον της Αιτήτριας που να θεωρεί τις δύο εταιρείες ως μια οντότητα ή να αναγνωρίζει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση της Αιτήτριας για οφειλές της ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ προς τον ΠΟΑ Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι το βάρος απόδειξης της αιτιολογίας για την διακοπή της προμήθειας φέρει η Ιδια η δεσπόζουσα επιχείρηση, δηλαδή ο ΠΟΑ Η Επιτροπή κρίνει ότι ο ΠΟΑ δεν κατόρθωσε να προβάλει και να αποδείξει κάποιο αντικειμενικό λόγο για τη διακοπή γάλακτος προς την Αιτήτρια, αφού η Αιτήτρια και η ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ συνιστούν δύο ξεχωριστές νομικές οντότητες γεγονός το οποίο ο ΠΟΑ δεν κατόρθωσε να ανατρέψει με τα στοιχεία που προσκόμισε ενώπιον της Επιτροπής, αλλά ούτε διαφαίνεται να έχει προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου που να φέρει ή να καθιστά την Αιτήτρια υπεύθυνη για τις οφειλές της ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ νι Απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης- το προιον είναι απαραίτητο για τη δραστηριοποίηση στην αγορά επόμενου σταδίου 79 Μια σημαντική διαφορά στις περιπτώσεις όπου έχουμε μια υφιστάμενη σχέση αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ή αγαθών σε ένα νέο πελάτη είναι ότι στην πρώτη περίπτωση ο αγοραστής έχει επενδύσει για να είναι σε θέση να παράγει ή να προμηθεύει ενα προϊόν ή μια υπηρεσία 80 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει υφιστάμενη σχέση, ως επιπλέον προϋπόθεση για την ύπαρξη παράβασης σε περίπτωση άρνησης προμήθειας ενός αγαθού ή υπηρεσίας, θα πρέπει να αποδειχτεί ότι αυτά είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική διεξαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας Θα πρέπει επομένως να διαφανεί ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι δραστηριοποίησης στην εν λόγω αγορά στη βάση των οποίων θα μπορούσε να ανταγωνιστεί η καταγγέλλουσα στη σχετική αγορά 81 Στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή κρίνει ότι η Αιτήτρια και ο ΠΟΑ είχαν υφιστάμενη σχέση και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συνδρομή και αυτής της προϋπόθεσης Η Επιτροπή σημειώνει εντούτοις τον ισχυρισμό της Αιτήτριας, ότι η Ιδια αδυνατεί να προμηθευτεί αγελαδινό γάλα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία προμήθειας αγελαδινού γάλακτος, διότι οι εταιρείες που κατέχουν τη σχετική άδεια παραλαμβάνουν περιορισμένες ποσότητες γάλακτος της εγχώριας παραγωγής και η παραγωγή τους αρκεί μονό για να ικανοποιήσει τις δικές της ανάγκες αφού λειτουργούν ταυτόχρονα και ως γαλακτοβιομηχανίες Οπως έχει σημειωθεί ανωτέρω ο ΠΟΑ αντιπροσωπεύει το 80% των αγελαδοτρόφων παγκυπρίως και προμηθεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των γαλακτοβιομηχανιών παγκυπρια Η Επιτροπή σημειώνει επίσης τον ισχυρισμό της Αιτήτριας όπως αυτός τέθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία ότι κατόρθωσε δύο φόρες από την ημέρα της διακοπής της προμήθειας γάλακτος οπό τον ΠΟΑ να πάρει γάλα από την εταιρεία Vivardia, η οποία όμως διατηρεί δική της επιχείρησης παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων και η προμήθεια γάλακτος δεν θα μπορούσε να διεξάγεται σε σταθερή βάση Η Αιτήτρια έκανε επίσης αναφορά σε δύο ατελέσφορες άτυπες επαφές που είχε με δύο ανεξάρτητους προμηθευτές νωπού αγελαδινού γάλακτος, από τους οποίους όμως δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει γάλα Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Αιτήτρια δεν είναι εκ πρώτης όψεως σε θέση να εξασφαλίσει νωπό γάλα σε σταθερή βάση γεγονός που θα της επιτρέψει τη δραστηριοποίηση της στην ευρύτερη αγορά παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το γάλα 82 Συμπερασματικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι στοιχειοθετείται ισχυρή εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου και επομένως πληρούται η πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 2Β του Νόμου αναφορικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων από την Επιτροπή Η περίπτωση είναι επείγουσα και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα αυτού που υποβάλλει την αίτηση ή για το δημόσιο συμφέρον 83 Η Επιτροπή προχωρώντας ατην εξέταση των δύο αυτών προϋποθέσεων εστιάζει την προσοχή της στο λεκτικό τους, συμφωνά με το οποίο πρέπει να διατυπωθεί το επείγον της περίπτωσης αλλά και της ύπαρξης κινδύνου για ανεπανόρθωτη βλάβη στα συμφέροντα του σιτητή ή για το δημόσιο συμφέρον Πρέπει ως εκ τούτου να κριθεί οτι η κατ' εξέταση περίπτωση είναι επείγουσα και κατ' επέκταση η δράση της Επιτροπής οφείλει να είναι άμεση προκειμένου να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία υπάρχει κίνδυνος να επέλθει μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης της Επιτροπής επί της καταγγελίας 84 Σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεπανόρθωτη βλάβη για τον αιτητή υπάρχει όταν κινδυνεύει να σταματήσει η λειτουργία της επιχείρησης του 2Λ Ωστόσο ο κίνδυνος της μη συνέχισης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης δεν είναι προϋπόθεση για την υιοθέτηση των προσωρινών μέτρων Το ΔΕΕ στην υπόθεση JWars^ όρισε ότι ανεπανόρθωτη και σημαντική δύναται να είναι επίσης η ζημία όταν μια επιχείρηση, εξαιτίας της παράβασης, 23 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 87/500/EOK, Υπόθεση IV/32-279, BBi/Boosey & Hawkes, Επίσημη Εφημερίδα αριθ L286 της 09/10/1987 σελ , παρ 22 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 93/406/ΕΟΚ, Υπόθεση IV/34 072, Langnese Iglo GmbH, ΕΕ L 183 της , σ 19 έως 37. παρ

14 3296 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 αποκτά ανταγωνιστικό μειονέκτημα, το οποίο ενδέχεται να επιφέρει μόνιμες αρνητικές επιπτώσεις στη Θέση της επιχείρησης στην αγορά. 85. Επίσης στην υπόθεση Port of Roscotf 6 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις που είχε στην εμπορική φήμη της Irish Ferries η άρνηση της διαχειρίστριας εταιρείας του λιμανιού να δώσει πρόσβαση στην πρώτη, η οποία αναγκάστηκε να ακυρώσει υπηρεσίες τις οποίες προηγουμένως είχε διαφημίσει μέοω ειδικών εντύπων καθώς επίσης και να προβεί σε ακύρωση κρατήσεων. 86. Η Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει ότι κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της καταγγελίας δεν θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη τέτοια η οποία να μην μπορεί να τύχει θεραπείας από οποιαδήποτε απόφαση της με την οριστική λήξη της διαδικασίας^7. Επομένως ανεπανόρθωτη είναι η ζημία η οποία δεν μπορεί να αποκατασϊαθεί με την τελική απόφαση της Επιτροπής, αλλά δεν απαιτείται για τον χαρακτηρισμό της ως ανεπανόρθωτης να μην μπορεί να αποκατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη απόφαση οποιουδήποτε άλλου οργάνου. Κάτι τέτοιο θα ήταν υπέρμετρα αυστηρό και θα περιόριζε σημαντικά την εξουσία της Επιτροπής να διατάσσει τη λήψη προσωρινών μέτρων. Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε και από το ΔΕΕ στην υπόθεση La Cinq 2 * 87. Καθοδηγητική ως προς το σημείο αυτό είναι και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Saint Dominion 23 θεωρήθηκε ότι, «ανεπανόρθωτη ζημία μπορεί να είναι υλική ή ηθική. Χρηματική ζημία δεν είναι αρκετή...» 88. Επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση Μαρκουλίδου 30, σημείωσε ότι. «Χρηματική ζημία δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυσεπανόρθωτη ζημία. Η ζημία που δυνατό να θέσει σε κίνδυνο εμπορική επιχείρηση, ή την ικανότητα συντήρησης του αττητή, ή αιφνίδια αποστέρηση των μέσων βιοπορισμού του ιδίου και της οικογένειας του μπορεί να χαρακτηρισθεί, σε μερικές περιπτώσεις, ως ανεπανόρθωτη.». 89. Στην παρούσα υπόθεση η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι η αδυναμία προμήθειας με αγελαδινό γάλα, το οποίο συνιστά την πρώτη ύλη για το 80% των γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία παράγει, θα οδηγήαει σε καταστροφή την ίδια, λόγω της αδυναμίας της να ανταποκριθεί στις παραγγελίες των πελατών της. Η Αιτήτρια έχει προσκομίσει συγκεκριμένα έγγραφα παραγγελίας, τα οποία αδυνατεί να ικανοποιήσει. Η Επιτροπή εκτιμά ότι στην παρούσα υπόθεση η προμήθεια αγελαδινού γάλακτος συνιστά σημαντική προϋπόθεση για την λειτουργία της Αιτήτριας, η οποία είναι εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Η απώλεια που δύναται να υποστεί δεν είναι μόνο χρηματική, αφού η μη ικανοποίηση των υφιστάμενων της πελατών και η αδυναμία της να ικανοποιήσει εκκρεμούσες παραγγελίες μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια μεριδίου της στην αγορά και ενδεχομένως να οδηγήσει σε κλείσιμο της επιχείρησης εάν δε δοθούν άμεσα τα προσωρινά μέτρα. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει κίνδυνος η τελική απόφαση της Επιτροπής να μη μπορεί να αποκαταστήσει τη θέση της Αιτήτριας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει με βάση όλα τα πιο πάνω ότι οι δύο τελευταίες προϋποθέσεις του άρθρου 2Β του Νόμου ικανοποιούνται στην συγκεκριμένη υπόθεση. ΣΤ Συμπέρασμα 90. Υπό το φώς των πιο πάνω η Επιτροπή, ομόφωνα έχει καταλήξει ότι στην παρούσα υπόθεση ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Νόμου και ομόφωνα αποφασίζει την έκδοση του ακόλουθου διατάγματος στη βάση των άρθρων 23(2) και 28 του Νόμου: Εκδίδεται Προσωρινό Διάταγμα της Επιτροπής οτη βάση των άρθρων 23(2) και 28 του Νόμου, με το οποίο διατάσσεται ο ΠΟΑ, όπως από της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής, προχωρήσει στη προμήθεια αγελαδινού γάλακτος προς την εταιρεία R.A. Vouyiouklakis Ltd κάθε δεύτερη ημέρα (η πρώτη ημέρα κατά την οποία οφείλει ο ΠΟΑ να παρέχει αγελαδινό γάλα είναι η επομένη της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής). Η κάθε παράδοση αφορά ποσότητα μέχρι και 5 τόνους αγελαδινού γάλακτος, ανάλογα με την παραγγελία της R.A. Vouyiouklakis Ltd, με την προϋπόθεση ότι η κάθε παραγγελία θα προπληρώνεται πριν την παράδοση της. f "*\ *ν Κωαπώκης Χριστόφορου ίρδ^σρος της Επιτροπής ιβοτασίας Ανταγωνισμού Irish Continental Group v. CC Morlalx, IP/95/492, βλέπετε e=en 27 Υπόθεση Camera Care, παρ. 14,. Επίσης, βλέπε υπόθεση Moyo & Another ν Republic (1988) 3 C.L.R Υπόθεση T-44/90, La Cinq SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1992 σελ , παρ Απόφαση Ανωτάτου του Δικαστηρίου στην Υπόθεση υπ' αριθμό 67/1989, Saint Dominion Estates Ltd και άλλος ν Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Υπουργείου Εσωτερικών και Λειτουργού Μετανάστευσης. 30 Μαρκουλίδου κ.ά. ν. Δημοκρατία Κ.ά. (1989) 3 Α.Α.Δ. 3413, σελ. 3423

15 Αριθμός 3630 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, 2010 Θερμοκρασία Αέρα (C) Σχετική Υγρασία Βροχόπτωση Σταθμός Υψόμετρο από Μέση Μέση Πιο Πιο Ολική Αριθμός Πιο Ημερο Αριθμός Ψηλότερλότερη Γκρί- Γκρί- τητα χερών ποσό Χιονό Μ Ε Θ Χαμη Ψηλή Χαμηλή Ώρα Ώρα Ποσό Βρο μεγάλη μηνία Ημερων (mi νουιτζ νουιτζ (mm) Ημερων τητα πτωσης (m; (%) (%) 24ώρου Παρατηρήσεις (mm) Λευκωσία (Αθαλασσα) ,3 24, Ο καιρός τον Αιϊγουστο ήταν Λεμεσός (Δημ Κήπος) θ 36,2 26, εξαιρετικά θερμός και ξηρός, Η μέση Αεροδρόμιο Λάρνακας Αεροδρόμιο Πάφου , , ,1 22,4 20, θερμοκρασία ήταν 34 Ρ Κελσίου πιο πάνω από την κανονική ενώ δεν σημειώθηκε βροχόπτωση Η μέγιστη Πόλη 15 33,6 23, θερμοκρασία των 45,6 β Κελσίου Δ Σ Κόρνου ,5 23, που καταγράφηκε στην Αθαλασσα Δ Σ Γεφυριού Παναγιάς ,8 20, , την 1 Π του Αυγούστου 2010, είναι η Σαϊτιάς , ,6 17, ψηλότερη θερμοκρασία που Δ Σ Σταυρού Ψωκας , ,0 17, σημειώθηκε από τις αρχές ίου Δ Σ Πλατανιών ,1 37, περασμένου αιώνα στην Κύπρο Δ ΚολΛεγιο Προδρόμου ,9 36, Πλατεία Τροόδους ,6 32, Σταθμός ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2010 Βαρομετρική πίεση στην E0[hPa) Πίεση Διαφορά από την Κανονική Μέση Ψηλότερη Διαφορά από την Κανονική Θερμοκρασία Αέρα (C) Μέση Χαμηλότερη Διαφορά από την Κανονική Μέση Διαφορά απο την Κανονική Βροχόπτωση (mm) Ολική για το Μήνα Διαφορά από την Κανονική 3 1 χ χ 7- Ο ο (Ρ -ο S α Λευκωσία (Αθαλασσα) ,5 39, ,8 +3,4 0,0-7 0 Αεροδρόμιο Λάρνακας 1005,6-1,2 34,9 +2,6 24,9 +3,9 29, ,0-0 6

16 3298 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ θης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 3631 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡ. 32/2010 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Λαχνός Ποοό Τυχερός Αριθμός Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός 1ος ος ΤΖΑΚΠΟΤ* 10ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε 3796 Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 499 ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 95 * ΤΖΑΚΠΟΤ: ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΔΙΑΟΕΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕ ΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. 33/10 ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010, ΟΠΟΥ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα λαχεία που κέρδιοαν εξαργυρώνονται οτο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων. Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχος του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσης του. Ενα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ Αριθμός 3632 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάση τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ.3655 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου, 2002, αρ. γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι, επειδή στην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 32/2010 της δ 05 Οκτωβρίου, 2010, ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δηλαδή το ποσό των του πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με αρ. 33/2010 που θα γίνει την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, 2010 όπου ο πρώτος τυχερός θα κερδίζει

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 3533 ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπόλοιπο Εισπράξεις Πληρωμές Υπόλοιπο Αντιπροσωπεύεται από: Μετρητά 16 Τράπεζα - Τρεχούμενος (170.Β78) Τράπεζα - Λ/σμός Προειδοποίησης (Παύλος Π. Δουκανάρης) Δημοτικός Γραμματέας (Αλέξης Γαλανός) Δήμαρχος Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ( ) ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΘΕΊΣΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Ε 1. Προσφερόμενες υπηρεσίες Δημοτικών Υπαλλήλων και Εργατών (α) Κυβερνητικά Τμήματα (β) Συμβούλιο Ευημερίας Φ ρε νάρου (γ) * Δήμος Λάρνακας 2.Β47 2. Α. Επιστροφή Εξόδων -Αναλογικό Σχέδιο Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα Ταμεία» (α) Κυβερνητικά Τμήματα (β) Συμβούλιο Ευημερίας Φρενάρου 182 (γ} Δήμος Λάρνακας 2Β5 3. Επιστροφή Εξόδων -Ημερομίσθια Τακτικών Εργατών» Επιτροφή Εξόδων «Μισθοί Μονίμων Υπαλλήλων» Τόκοι Δημοτικών Χρημάτων Πολιτικοί Γάμοι Κυβερνητική Οικονομική ΒοήΒεια θ. Διάφορα 302 Σύνολο Εισπράξεων ' Δήμος Λάρνακας - Το ποσό των που εισπράχθηκε από το Αήμο Λάρνακας αφορούσε αναδρομικά των πρώην υπαλλήλων του Δήμου Αμμοχώστου Ελένης Δημητρίου και Παναγιώτη Τζιωνή. Το ποσό που οφειλόταν στον κ. Τζιωνή ήταν 1403,70 αναδρομικά μισθών από το οποίο εμφανίζεται στο κονδύλι Μισθοί Μονίμων Υπαλλήλων Το υπόλοιπο αφορούσε μισθούς της Ελένης Δημητρίου και ήταν οφειλόμενο στο Δήμο Αμμοχώστου.

18 3300 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΠΛΗΡΠΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΘΕΊΣΕΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΟΜΕΣ Ε 1. Μισθοί Μονίμων Υπαλλήλων Τιμαριθμικά Επιδόματα Μονίμων Υπαλλήλων ος Μισθός Μονίμων Υπαλλήλων Ημερομίσβια Τακτικών Εργατών και Απολαβές Εκτάκτων Υπαλλήλων Συντάξεις και Φιλοδωρήματα Αναλογικό Σχέδιο Τ.Κ.Α. και άλλα ταμεία (Τ.Π.Π., Τ.Β Κ, Τ Α Θ.) Β8 7. Αντιμισθία Δημάρχου Εξοδα Παραστάσεως και Αλλα Επιδόματα Δημάρχου Αποζημιώσεις Αντιδημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων Σύνταξη Δημάρχων Οδοιπορικά Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ασφάλιστρα Δημοτικών Υπαλλήλων Επιμόρφωση Προσωπικού Επιπλα, Σκεύη και Γραφειακός Εξοπλισμός Μηχανοκίνητα Οχήματα 17. Εκτυπωτικό και Χαρτικά Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και Τηλεγραφικά Τέλη Ελεγκτικά Δικαιώματα Συνδρομή στην Ενωση Δήμων Δικηγορικά Έξοδα Ενοίκιο Δημοτικών Γραφείων Ηλεκτροφωτισμός Γραφείων Υδατοπρομήθεισ Καθαριότητα Γραφείων και Κήπου 2, Β 26. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά Συντήρηση Γραφειακού Εξοπλισμού Ιστοσελίδα Εξοδα Παραστάσεως και Φιλοξενίας Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Υπηρεσίες που δεν Ταξινομή9ηκαν Διαφορετικά ί.479 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ * Μισθοί, Τιμαριθμικά Επιδόματα, 13ος Μισθός Μονίμων Υπαλλήλων Οι πραγματικές πληρωμές στα κονδύλια (1) και (2) διαφέρουν αιώ τις προϋπολογισθείσες λόγω ενοωμάτωοτις του μεγαλύτεροι) μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος από στους Μισθούς Μονίμων Υπαλλήλων. Το κονδύλι ανήλθε στις λόγω του ότι περιλαμβάνει πληρωμή μισθών του πρώην υπαλλήλου του Δήμου Αμμοχώστου Παναγιώτη Τζιωνή από ποσού 1403,70 το οποίο του είχε πληρωθεί. Το ποσό αυτό εισπράχθηκε από το Δήμο Λάρνακας και εμφανίζεται στα έσοδα του Δήμου. Το πραγματικά έξοδο "Μισθοί, Τιμαριθμικά Επιδόματα, 13ος Μισθός Μονίμων Υπαλλήλων" για το 2006 αφαιρουμένου του πιο πάνω ποσού ανέρχεται στις ΕΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Υπόλοιπο g3.612 Εισπράξεις Πληρωμές Υπόλοιπο g3.664 Αντιπροσωπεύεται από: Τράπεζα - Τρεχούμενος (41-465) Τράπεζα - Λ/σμος Προειδοποίησης Ε

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΑΙ Δ1ΑΦΩΤΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΤΑΥΡΗ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛ. Υπόλοιπο Εισπράξεις Πληρωμές Β Υπόλοιπο Αντιπροσωπεύεται από: Τράπεζα-Λογαριασμός Προειδοποίησης Τράπεζα - Τρεχούμενος {1.179) (840) Εμπρόθεσμη Κατάθεση Υπόλοιπα Προπολεμικών Ειδικών Δημοτικών Λογαριασμών (α) Μουσείο Λαϊκής Τέχνης (β) Δωρεά Πρ. Ζήνας Κάνθερ (γ} Κληροδότημα μ. Ηρακλή Αραούζου (δ) Δωρεά μ. Χρυσοστόμου Πιερή (ε) Βρεφοκομικός Σταθμός (στ) Παιδοκομικός ΣταΒμός (ζ) Κοινωνική Πρόνοια 735 (η) Οργανωτική Επιτροπή Γιορτής Πορτοκαλιού Ε ' 2- (α) Υπόλοιπα «Λογαριασμός Καταθέσεις Δημοτών" * (β) Υπόλοιπο «Λογαριασμός Καταθέσεις» 67,006 Επενδυμένο σε κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου Λάρνακα, αρ λήξης ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Α. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Από προσφερόμενες υπηρεσίες Δημοτικών Υπαλλήλων Αμμοχώστου που είναι αποσπασμένοι σε κυβερνητικά τμήματα Ε1.276 ' Επενδυμένα (Ε = ) σε εμπρόθεσμη κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου Λεμεοό αρ λήξης

20 3302 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α' ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡΟΜ. ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΊΣΗΜΗΣ ώημο- ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Ε % Ε Τ.34Β/48 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Τ. 482/56 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Τ.296/60/111 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 7, SHELL PROVIDENT FUND , ν Β a , ,50 17, a 15,000 7, , ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚ. ΚΥΠΡΟΥ , U , ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΣΙΤΗΡΩΝ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΟΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Εχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις και έχω πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεώρησα αναγκαίες. Την ευθύνη για την ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη πάνω σ' αυτές, με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ενας έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν, των σημαντικών υπολογισμών που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι ο έλεγχος μου παρέχει μια λογική βάση Υ'α τη γνώμη μου. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιμαστεί με βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και παρουσιάζουν τις εισπράξεις και πληρωμές μόνο. Κατά τη γνώμη μου, εκτός από την παράλειψη και τις επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του θέματος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οικονομικές καταστάσεις, που συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των εισπράξεων και πληρωμών του Δήμου Αμμοχώστου, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2007 Γ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, FCCA, για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 79/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της 1. Η κ. Τ. Τ. Γ. με επιστολή της ημερομηνίας 27

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα