ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4451 Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου Αριθμός 3624 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, ανακοινώνει τον τερματισμό της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του ττιο ττάνω Σχεδίου, αττο τις θ Οκτωβρίου 2010 αντί στις 31 Μαρτίου 2011 που όριζε η πρόσκληση, λόγω εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανήλθε στα Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www mlsi gov cy/dl Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμοτητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση»

2 3284 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ θης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 3625 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ W ΑΝΤΑΓίΙΝΙΣΜΟΥ V* ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 200Q Απόφαση ΕΠΑ:57/2010 Αρ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Accappela Music Stores Ltd από την εταιρεία Xenos Travel Public Ltd. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καρσολή, Μέλος κ. Δημήτρης ΠπσιλΜδης, Μέλος κα. Λούκια Χριστοδούλσυ, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (οτο εξής η «Επιτροπή») στις 05/08/2010, από την εταιρεία Xenos Travel Public Lid (στο εξής η «Xenos Travel») η οποία αφορά την εξαγορά από την εταιρεία ΧΘΠΟΞ Travel του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Accappela Music Store Ltd (στο εξής η «Accappela»). Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η εταιρεία Xenos Travel η οττοΐα είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ειοηγμένη οτο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η εν λόγω εταιρεία μέχρι πρόσφατα, ήταν τουριστικός οργανισμός και δραστηριοποιείτο στους τομείς των αεροπορικών και ατμοπλοϊκών εισιτηρίων, κυρίως του εξερχόμενου τουρισμού, των κρουαζιέρων και της αντιπροσώπευσης αεροπορικών εταιρειών. Στις 23/04/2010 η εταιρεία Xenos Travel προέβη σε πώληση των προαναφερθείσα)ν δραστηριοτήτων της, καθώς επίσης και όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Β) Η εταιρεία Accappela είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ασχολείται με το λιανικό εμπόριο προϊόντων σχετικών με μουσική, κινηματογράφο, συστήματα ήχου και εικόνας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητή τηλεφωνία. Η εταιρεία Accappela συμμετέχει με ποσοστό 51% επί του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρείας ACCAPPELANNA DVD SHOP LIMITED (στο εξής η «Accappelanna»). Η εταιρεία Accappelanna είναι επίσης ιδιωτική εταιρεία -περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στην ενοικίαση σύμπυκνων δίσκων (CD) κοι ψηφιακών πολυμορφικών δίσκων (DVD). Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 16/08/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής σ «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/08/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) TOU Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 27/08/2010. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 30/08/2010 ττρος την Επιτροπή, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 08/09/2010 μετά από μελέτη της έκθεσης της Υπηρεσίας, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και ολα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νομό και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπο το πρίσμα των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Η παρούσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας αγοράς μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία»), με ημερομηνία 29/7/2010, μεταξύ των εταιρειών Xenos Travel και Accappela Βάσει της Συμφωνίας, η εταιρεία Xenos Travel θα εξαγοράσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Accappela. ^ Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει υπαρξή της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, κατέληξε οτι, η εταιρείαλβπαε Travel με την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Accappela αποκτά τον πλήρη έλεγχο της εν λόγω εταιρείας. Η Επιτροπή, αφού προέβη στην αξιολόγηση των πιο πάνω με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, η Επιτροπή διαπιστώνει οπ στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατα'νόμο μείζονος σημασίας Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι α ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο όρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς πρσιόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νομού Η εταιρεία Xenos Travel, από τον Απρίλιο του 2010 δεν ασκεί καμία εμπορική δραστηριότητα. Η εταιρεία Accappela, που αποτελεί την εταιρεία στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, ασχολείται με το λιανικό εμπόριο ειδών μουσικής, κινηματογράφου, συστημάτων ήχου και εικόνας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητή τηλεφωνία Επίοης, μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Accappelanna, η εταιρεία Accappela δραστηριοποιείται στην αγορά ενοικίασης σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών πολυμορφικών δίσκων (DVD) Με βάση τα πιο πάνω, στην παρούσα υπόθεση ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Επιτροπή καθόρισε ότι οι σχετικές αγορές προίόντων/υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζονται ως ακολούθως- η λιανική πώληση συστημάτων ήχου και εικόνας, η λιανική πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η λιανική πώληαη κινητής τηλεφωνίας, η ενοικίαση σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών Πολυμορφικών Δίσκων (DVD) Η γεωγραφική αγορά για όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών παρέμεινε ανοικτή. Αναφορικά με τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών, προκύπτει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από τη συγκέντρωση αυτή και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο εππτεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς για τις σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών στην προκειμένη περίπτωση παρέμεινε ανοικτός Βάσει του πιο πάνω ορισμού της σχετικής αγοράς εξετάστηκε κατά πόσο η λιανική πώληση ή/και ενοικίαση ειδών μουσικής, κινηματογράφου, συστημάτων ήχου και εικόνας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητής τηλεφωνίας αποτελεί επηρεαζόμενη

4 3286 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙώΑΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 αγορά Στην παρούσα υπόθεση και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Κύττρο, αλλά μόνο μία από αυτές δραστηριοποιείται στις σχετικές αγορές, ήτοι η εταιρεία Accappela. Επομένως, δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη αττόφαστ] ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χαοτοφάρου Πρόεδρος τηί-είτιτρσπής Προστασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 3626 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί οε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ,20 (τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ και είκοσι σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 585 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3627 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 3.417,20 {τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ και είκοσι σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 355 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3628 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λεμεσού ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, ψα το , θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Οίκημα ΣΕΚ Λεμεσού, Κυριάκου Οικονόμου 21 Λεμεσός. Ημέρες: 18/10/2010, 19/10/2010, 20/10/2010. Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 18:00-21:00.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 3629 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ W Λ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ Απόφαση ΕΠΑ 59/2010 Ι Αρ Φσκ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ 13(Ι)/200Β) Καταγγελία και αίτημα για τη λήψη προσωρινών μέτρων της εταιρείας R A Vouyiouklakis Ltd εναντίον του Παγκύπριου Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού κ Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα Ελένη Κσραολή, Μέλος κ Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα ΛουκΙα Χρίστο δ ούλου, Μέλος Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 28 Σεπτεμβρίου 2010 Οργανισμού Αγελαδοτρΰφων (ΠΟΑ) Α Χρονικό διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΗ 1 Στις 6/8/2010 υποβλήθηκε από την εταιρεία R A VOUYIOUKLAKIS LTD (η καταγγέλλουσα/αιτήτρια) καταγγελία για παράβαση του άρθρου 6(1)(β) και 6(2) του Νόμου 13(Ι)/2008 (ο Νόμος) εναντίον του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Η καταγγελία ολοκληρώθηκε με στοιχεία που υποβλήθηκαν από την κατσγγελλουσα με επιστολές της με ημερομηνία 16/8/2010 και 25/8/2010 Η κσταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ αιφνιδίως και αναιτιολόγητα τερμάτισε την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος γεγονός που οδηγεί σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά του αγελαδινού γάλακτος στην Κύπρο 2 Κατά την ίδια ημερομηνία υποβλήθηκε από την καταγγέλλουσα/αιτήτρια αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων 3 Η Αιτήτρια σε επιστολή της με ημερομηνία 16/8/2010 εκδήλωσε την ετοιμότητα της να καταβάλει εγγύηση για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ΠΟΑ στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή διατάξει τη λήψη προσωρινών μέτρων και δεν διαπιστωθεί στη συνέχεια οποιαδήποτε παράβαση 4 Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2010 έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία της Επιτροπής για διεξαγωγή προκαταρτικής έρευνας της καταγγελίας και ταυτόχρονα έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη στη συνεδρία της Επιτροπής στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, στις π μ 5 Η Υπηρεσία με ξεχωριστές επιστολές της ενημέρωσε τα εμπλεκόμενα μέρη για την καθορισβεισα ημέρα και ώρα της ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής, στη βάση των οδηγιών της τελευταίας 6 Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκα στις 7/9/2010 για τη αίτηση των προσωρινών μέτρων τα εμπλεκόμενα μέρη ανέπτυξαν αναλυτικά τις θέσεις τους και στη βάση της προφορικής αυτής εξέτασης. Π Επιτροπή έθεσε ερωτήσεις και ζήτησε και απο τις δυο πλευρές διευκρινίσεις 7 Η Επιτροπή, μετά από διεξοδική μελέτη της αίτησης της καταγγέλλουσας/αιτήτριας την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση μεταξύ των μελών της, και αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό, τα στοιχεία και τις πληροφορίες καθώς και τα όσα τα εμπλεκόμενα μέρη δια των δικηγόρων τους και δια των αντιπροσώπων τους, προφορικώς και γραπτώς, έθεσαν ενώπιον της, ομοφώνα κατέληξε στην ακόλουθη απόφαση Β Εμπλεκόμενα Μέρη RA VOUYIOUKLAKIS LTD (Καταννέλλουσα/Αιτήτοιαΐ 8 Στη βάση των στοιχείων που παρέθεσε n Αιτηρια, η ίδια έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο στις 17/12/2009 και έχει ως έδρα τη Σκαρίνου της Επαρχίας Λάρνακας Η αιτήτρια άρχισε την δραστηριοποίηση της περί τις 3/01/2010 και έκτοτε μέχρι και τις 17/6/2010 προμηθευόταν από τον ΠΟΑ αγελαδινό γάλα Βασική της δραστηριότητα, η οποία συνιστά ταυτόχρονα και βασικό σκοπό ιδρύσεως της είναι η λειτουργία γαλακτοβιομηχανίας και η κατασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων όπως χαλούμι, φέττσ, γιαούρτι και αναρή Το 80% των δραστηριοτήτων της Αιτήτριας αφορσ την παρασκευή προϊόντων που έχουν ως βάση το αγελαδινό γάλα

6 3288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 navkuttoioc Oovaviauac Αγελαδοτοόφων (ΠΟΑ/καθ' ου η αίτηση) 9. Ο ΠΟΑ Δημόσια ΛΤΔ αντιπροσωπεύει το 80% των παραγωγών γάλακτος στην Κύπρο' και προμηβεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των γαλακτοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στη κυπριακή αγορά. Γ. Αντικείμενο της καταγγελίας 10. Σύμφωνα με την υπό εξέταση αίτηση ο ΠΟΑ, ενώ από την ημέρα της λειτουργίας της Αιτήτριας την προμήθευε με αγελαδινό γάλα, αιφνιδίως και αδικαιολόγητα διέκοψε την προμήθεια γάλακτος προς την τελευταία. Η αιτιολογία που προέβαλε ο ΠΟΑ, σύμφωνα με την Αιτήτρια, για τη διακοπή της προμήθειας.αγελαδινού γάλακτος προς αυτή ήταν οι οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α. ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ προς τον ΠΟΑ. 11. Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι ουδεμία σχέση έχει με την εταιρεία ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α. ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ και ότι η μόνη σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών είναι ότι η καταγγέλλουσα έχει αγοράσει από την πρώτη το εργοστάσιο της μαζί με τα μηχανήματα του εργοστασίου της. 12. Η Αιτήτρια σημείωσε ότι ο ΠΟΑ την ενημέρωσε ότι εάν δεν πλήρωνε το οφειλόμενο ποσό της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α. ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ ή εάν δεν προέβαινε η Ιδια στη σύναψη συμφωνίας με τον ΠΟΑ για εξόφληση του εν λόγω ττοσού, τότε ο ΠΟΑ δεν θα παρέδιδε καμία ποσότητα γάλακτος σε αυτή. Η Αιτήτρια σημείωσε την αιτιολογία που προέβαλε σ ΠΟΑ, ότι ο κ. Αχιλλέας Βουγιουκλάκης, τιατέρας TOAJ Κ. Ρένου Βουγιουκλάκη, διευθυντής και μέτοχος της ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α. ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ οφείλει στον ίδιο το ποσό των και επιμένει όπως η Αιτήτρια εξοφλήσει το εν λόγω ποσό. Ωοτόσο, η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι η ίδια είναι νεοϊδρυθείσα και ξεχωριστή εταιρεία από την ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α. ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ. 13. Η συμπεριφορά αυτή του ΠΟΑ συνιστά, σύμφωνα με την Αιτήτρια, κατάχρηση της δεσπόζουσας του Θέσης στην αγορά του αγελαδινού γάλακτος κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(β) Νόμου, λόγω αδικαιολόγητης διακοπής προμήθειας αγελαδινού γάλακτος καθώς και παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου. Σύμφωνα με την Αιτήτρια, ο ΠΟΑ θέτει σε αυτήν αδικαιολόγητους όρους για να συνεχίσει την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού. 14. Η Αιτήτρια επίσης υπέβαλε ότι αδυνατεί να προμηθευτεί αγελαδινό γάλα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία προμήθειας αγελαδινού γάλακτος, διότι οι εταιρείες που κατέχουν τη σχετική άδεια παραλαμβάνουν περιορισμένες ποσότητες γάλακτος της εγχώριας παραγωγής και η παραγωγή τους αρκεί μόνο για να ικανοποιήσει τις δικές τους ανάγκες αφού λειτουργούν ταυτόχρονα και ως γαλακτοβιομηχανίες. Δ. Αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων 15. Με την αίτηση της, η Αιτήτρια ζητά τη λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον του ΠΟΑ, ώστε να υποχρεωθεί να συνεχίσει την παροχή αγελαδινού γάλακτος προς την ίδια. Ε. Προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Νόμου για τη λήψη προσωρινών μέτρων 16. Η Επιτροπή κατά την εξέταση της αίτησης για έκδοση προσωρινού διατάγματος εξέτασε, σε πρώτο στάδιο, τις διαδικαστικές προϋποθέσεις νομότυπης υποβολής μιας τέτοιας αίτησης. Σύμφωνα με το άρθρο 2θ(3) του Νόμου η αίτηση έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα αφού γίνεται δεκτή μόνο εφόσον συνοδεύεται ή ακολουθεί νομότυπα υποβληθείσα καταγγελία. 17. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η αίτηση για έκδοση προσωρινών μέτρων υπεβλήθη ταυτόχρονα με νομότυπη καταγγελία η οποία συμπληρώθηκε στις 25/8/ Συγκεκριμένα, ως προς την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου: «(1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του όρθρου 3 ή του όρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 81 ΕΚ και/ή Β2ΕΚ δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτου συμφέρον. (2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, σαν άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.» 19. Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ προέβη σε παράβαση των άρθρων 6(1)(β) και 6(2) του Νόμου. Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά προμήθειας αγελαδινού γάλακτος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός το οποίο ο Ιδιος ο ΠΟΑ αποδέχτηκε κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα του αναγνωρίζει ότι αντιπροσωπεύει το 80% των αγελαδοτρόφων στην Κύπρο. Είναι η θέση της Επιτροπή ότι η διακοπή προμήθειας αγελαδινού γάλακτος προς την Αιτήτρια ενδέχεται να επιφέρει σε αυτήν αισθητή οικονομική βλάβη ή και να τεθεί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την ίδια την Αιτήτρια η ίδια 1 Βλέπετε επίσημη ιστοσελίδα ΠΟΑ:

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 3289 έχει οργανώσει την επιχείρηση της με σκοπό τη «παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων, έχει εξεύρει πελάτες και έχει προχωρήσει και σε συμφωνίες για εξαγωγή των προϊόντων της. Βασική πρώτη υλη μεγάλου μέρους των προϊόντων της είναι το αγελαδινό γάλα Χωρίς την προμήθεια αγελαδινού.γάλακτος η Αιτήτρια αδυνατεί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 'της να ικανοποιήσει τους υφιστάμενους πελάτες της τόσο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να υπόκειται σημαντικές ζημίες και να διακυβεύεται η Ιδια η δραστηριοποίηση της επιχείρησης 20. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγέλλουσα/αιτήτρια έχει έννομο συμφέρον για την υποβολή της καταγγελίας. 21. Η Επιτροπή δύναται να διατάξει τη λήψη προσωρινών μέτρων εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2Θ του Νόμου" «(a) στοιχειοθετείται ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 81 ΕΚ και/ ή 82 ΕΚ, (β) η περίπτωση είναι επείγουσα, και (γ) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα αυτού που υποβάλλει την αίτηση ή για το δημόσιο συμφέρον» Η προσωρινή αυτή προστασία αποσκοπεί orqv εξασφάλιση, όπου υπάρχει κίνδυνος, της μελλοντικής ικανοποίησης ίων δικαιωμάτων του Αιτητή με π\ λήψη του αιτούμενου προσωρινού μέτρου 2 Τα μέτρα αυτά, επιτακτικά ή απαγορευτικά, οφείλουν να είναι προσωρινής και συντηρητικής φύσης και να μην υπερβαίνουν σε έκταση τα υπό τις περιστάσεις απολύτως αναγκαία.. Ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 101ΣΛΕΕκαι/η102ΣΛΕΕ 23. Η πρώτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Ν 13(Ι)/2008 είναι η στοιχειοθέτηση prima facie ισχυρής υπόθεσης Για την ικανοποίηση αυτής της προϋπόθεσης δεν είνα^ αναγκαία η βεβαιότητα που απαιτείται για την έκδοση της τελικής απόφασης. Η βεβαιότητα για την ύπαρξη της κατ' ισχυρισμό παράβασης δεν οφείλει να είναι στον Ιδιο βαθμό με αυτό της αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης, η οποία προσβάλλεται με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, οπού απαιτείται η ύπαρξη έκδηλης παρανομίας. Εντούτοις, ο αιτητής δεν καλείται να αποδείξει απλώς μια συζητήσιμη υπόθεση. 24. Η Επιτροπή σημειώνει ότι αντίστοιχη προϋπόθεση για τη λήψη προσωρινών μέτρων θέτει και το άρθρο 8 του Κανονισμού 1/ όπου γίνεται λόγος για εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παράβασης Στη υπόδεση^-a Cinq 1 το ΛΕΕ έκρινε ότι όταν η Επιτροπή εξετάζει τη λήψη προσωρινών μέτρων και την προϋπόθεση για pnma facie παράβαση τών κανόνων του ανταγωνισμού, δεν είναι υποχρεωμένη να έχει τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας που απαιτείται για την έκδοση της τελικής της απόφασης επί της καταγγελίας και επομένως δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση προσωρινών μέτρων στη βάση ότι μια προκαταρκτική εξέταση των γεγονότων της υπόθεσης δεν οδηγεί σε έκδηλη/;σι καθαρή παρανομία. 25 Στην παρούσα υπόθεση η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ παραβίασε το άρθρο 6(1 )(β) και θ{2) του Νόμου Κατ' iqyuoiouo παοάβαση TOU άοθοου 6f1)fB1 του Νάυου 26. Σύμφωνα με το άρθρο 6(1){β) του Νόμου «Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολα ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα (β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημιά των καταναλωτών» 27 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση παράβασης του άρθρου 6(1) του Νόμου είναι η καταγγελλόμενη/η καθ' ου η αίτηση οντότητα, εν προκειμένω ο ΠΟΑ, να συνιστά επιχείρηση, με την έννοια του Νόμου. Επιχείρηση 28. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, «επιχείρηση» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι κερδοσκοπικές ή όχι, περιλαμβάνει δε κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην οποία το Δημόσιο δύναται να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή δυνάμει διατάξεων που τη διέπουν, αποφασιστική επιρροή 2 Απόφαση Ανωτάτου του Δικαστηρίου στην Υπόθεση υπ' αριθμό 67/1989, Saint Dominion Estates Ltd και άλλαζ ν Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Υπουργείου Εσωτερικών και Λειτουργού Μετανάστευσης 1 Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης " Υπόθεση Τ-44/90. La Cinq SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1992 σελ , παρ 3 και 62

8 3290 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ο Νόμος δεν δίνει κάποιο ορισμό για την έννοια της «δραστηριότητας οικονομικής ή εμπορικής φύσεως» αααα το Κοινοτικό Δίκαιο δίνει περεταίρω καθοδήγηση Η κλασική πλέον νομολογία του ΔΕΕ στην υπόθεση Commission ν Italy 1, ορίζει ως οικονομική δραστηριότητα «κάθε δραστηριότητα η οποία συνίσταται στην προσφορά αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών» 30 Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στις δραστηριότητες του ΠΟΑ ως προς τη προμήθεια νωπού αγελαδινού γάλακτος προς τις διάφορες γαλακτοβιομηχανίες, αφού μόνο οι εν Λόγω δραστηριότητες αφορούν την υποβληθείσα αίτηση και καταγγελία Ο ΠΟΑ δεν λειτουργεί απλώς ως αντιπρόσωπος των αγελαδοτρόφων προάσπιζα μένος τα συμφέροντα των μελών του αλλά επιπλέον ο ίδιος συμβάλλεται απευθείας με τις γαλακτοβιομηχανίες και ο Ιδιος προμηθεύει το αγελαδινό γάλα προς αυτές Ως εκ τούτου, ο ΠΟΑ συνιστά ο Ιδιος επιχείρηση ως προς την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος, αφού η υπό εξέταση δραστηριότητα του συνιστά κλασική περίπτωση προμήθειας αγαθού, δηλαδή του αγελαδινού γάλακτος Επίσης, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το γεγονός ότι ο ΠΟΑ συνιστά επιχείρηση έγινε εμμέσως παραδεκτό και από τον ίδιο τον ΠΟΑ κατά την ακροαματική διαδικασία της εξέτασης της αίτησης για τη λήψη προσωρινών μέτρων όπου προέβει σε παραδοχή ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά χονδρικής προμήθειας αγελαδινού γάλακτος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεσπόζουσα θέοη με την έννοια του Νόμου μπορεί να κατέχει μόνο μια οντότητα η οποία συνιστά επιχείρηση 31 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση παράβασης του άρθρου 6(1}(β) του Νόμου είναι η καταγγελλόμενη επιχείρηση, εν προκειμένου ο ΠΟΑ, να κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μια σχετική αγορά Προηγουμένως όμως θα πρέπει να γίνει ορισμός των σχετικών αγορών εντός των οποίων δραστηριοποιούνται τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να διαφανεί εάν ο ΠΟΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση σε κάποια σχετική αγορά 32 Ως εκ τούτου η Επιτροπή προχώρησε και όρισε τις σχετικές στη παρούσα υπόθεση αγορές ως ακολούθως Σχετική αγορά προϊόντος Χονδρική προμήθεια νωπού αγελαδινού γάλακτος 33 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωση της, ορίζει ότι η σχετική αγορά, για σκοπούς εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, περιλαμβάνει «όλα τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που είναι δυνατό να εναλλάσσονται, ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται» Β 34 Η Επιτροπή από τα ενώπιον της στοιχεία κρίνει ότι η σχετική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο ΠΟΑ είναι η αγορά προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος 35 Το αγελαδινό γάλα είναι η πρώτη ύλη για την παρασκευή συγκεκριμένων γαλακτοκομικών προϊόντων όπως χαλούμι, φέπα, γιαούρτι και αναρή και ως προς το σκοπό χρήσης της δεν θεωρείται ότι μπορεί να υποκατασταθεί, λόγω της ιδιαιτερότητας της γεύσης του και των φυσικών του ιδιοτήτων, από το αιγοπρόβειο ή το πρόβειο γάλα 36 Επίσης ως προς τον τρόπο επεξεργασίας του, αυτός διαφέρει από τον τρόπο επεξεργασίας του αιγοπρόβειου ή πρόβειου γάλακτος 7 37 Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι εκ πρώτης όψεως η χονδρική προμήθεια νωπού αγελαδινού γάλακτος συνιστά διακριτή αγορά σε σχέση με τα άλλα είδη γάλακτος και τα άλλα στάδια της αγοράς Σχετική γεωγραφική αγορά 38 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωση της 8 ορίζει ότι «fj σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων η υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά» 39 Στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά στην παρούσα υπόθεση είναι ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού οι όροι του ανταγωνισμού είναι ομοιογενείς Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν γίνεται εξαγωγή νωπού αγελαδινού γάλακτος από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο, λόγω των ποσοστώσεων που έχουν επιβληθεί σε κοινοτικό επίπεδο στο κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος 6 Υπόθεση C-118/85, Commission ν llaly, [1987] ECR, Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, EEC 372 της Η δυνατότητα αυτής της διάκρισης γίνεται αποδεκτή και στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση COMP/M 4344, Lactahs/Nestle JV (II), παρ 15 8 Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό ιης σχετικής αγοράς EEC 372 της

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Την ίδια προσέγγιση όσον άφορα τον ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς του νωπού γάλακτος σε εθνικό επίπεδο έχει υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια σειρά αποφάσεων της 9 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το αγελαδινό γάλα 41 Η Επιτροπή κρίνει με βάση τα ενώπιον της στοιχεία ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη αγορά παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το αγελαδινό γάλα 42 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω διάκρισης των διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω της διαφορετικής τους χρήσης από τον τελικό καταναλωτή καθώς και λόγω της διαφορετικής επεξεργασίας και ενδεχομένως της διαφορετικής υποδομής που απαιτείται για την παρασκευή τους Συγκεκριμένα η καταγγέλλουσα/αιτήτρια παρασκευάζει χαλουμι, γιαούρτι, φεττα, αναρή, κεφαλοτΰρι, τραχανά και αϊρανι Η Επιτροπή σημειώνει οτι το 80% των προϊόντων του καταγγέλλοντας έχει ως πρώτη Ολη το αγελαδινά γάλα Ως εκ τούτου η Επιτροπή κρίνει ότι για το σκοπό της παρούσας υπόθεσης και των υπό εξέταση παραβάσεων, δεν απαιτείται η περαιτέρω διάκριση τη ευρύτερης αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν ως βάση το αγελαδινό γάλα στα επιμέρους προϊόντα, αφού αυτό δεν διαφοροποιεί σε οτιδήποτε το τελικά συμπέρασμα της Επιτροπής ως προς την ύπαρξη εκ πρώτης όψεως παράβασης του άρθρου 6(1} και 6(2) του Νομού Δεσπόζουσα θέση 43 H Επιτροπή προχώρησε και εξέτασε την κατοχή δεσπόζουσας θέσης του ΠΟΑ στην αγορά της χονδρικής προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 44 Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου, δεσπόζουσα θέση έχει μια επιχείρηση που απολαμβάνει οικονομική δύναμη, που την καθιστά ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος και της επιτρέπει να ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες της και κατ' επέκταση τους καταναλωτές Η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μπορεί να απορρέει και από συνδυασμό διάφορων παραγόντων, οι οποίοι, εάν θεωρηθούν αυτοτελώς, δεν αποτελούν απαραίτητα ικανή προϋπόθεση νια την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης, αλλά, όταν συνδυάζονται μεταξύ τους, οδηγούν στη δημιουργία της Η διαπίστωση της ατομικής δεσπόζουσας θέαης εξαρτάται inter alia από το μερίδιο της καταγγελλόμενης επιχείρησης στη σχετική αγορά, τη δομή της αγοράς και τους λοιπούς φραγμούς που υπάρχουν για είσοδο στην αγορά 46 Όπως γίνεται δεκτό, η δεσπόζουσα θέση προϋποθέτει, κατόρχήν, ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς Ειδικά στις περιπτώσεις που το μερίδιο είναι ιδιαίτερα υψηλό και διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει κριθεί ότι αποτελεί αυτό καθεαυτό, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη της δεσπόζουσας θέσης " Μία επιχείρηση που διαθέτει πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς για αρκετό χρονικό διάστημα βρίσκεται, λόγω του μεριδίου αυτού, σε κατάσταση ισχύος που την καθιστά υποχρεωτικό συνέταιρο και της εξασφαλίζει την ελευθερία συμπεριφοράς (freedom of action) έναντι των ανταγωνιστών της χαρακτηρίζει την επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση Αξίζει να υπογραμμιστεί η συγκεκριμένη υπόθεση της Ερωπαϊκής Επιτροπής όπου θεωρήθηκε ότι η κατοχή ποσοστού στις σχετικές αγορές ύψους 80% έως 100% ήταν επαρκής για τη θεμελίωση ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης Εν προκειμένω ο ΠΟΑ κατέχει σύμφωνα και με την επίσημη ιστοσελίδα του αντιπροσωπεύει το 80% των παραγωγών γάλακτος στην Κύπρο Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σημειώνει και την παραδοχή του Ιδιου του ΠΟΑ, κατά την ακροαματική διαδικασία της εξέτασης της αίτησης για τη λήψη προσωρινών μέτρων, ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση 48 Ενόψει των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι ο ΠΟΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της χονδρικής προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας Εξέταση της κατ' ισχυρισμό καταχρηστικής συμπεριφοράς/ Ισνυρισυρί Trie Αιτητριας οε σχέση με την καταχρηστική συυπεριιρορά 49 Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ προέβη σε παράβαση του άρθρου 6(1 )(β) του Νόμου Συγκεκριμένα ηαιτήτρια ισχυρίζεται ότι ο ΠΟΑ διέκοψε την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος προς την Αιτήτρια αιφνίδια και αναιπολόγητα 50 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Αιτήτρια είχε με τη δραστηριοποίηση της τον Ιανουάριο του 2010, ζητήσει από τον ΠΟΑ να την προμηθεύσει με αγελαδινό γάλα Από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι και τις 17/ ο ΠΟΑ προμήθευε 9 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση COMP/M 5046, Fnesland Foods/Campina, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση COMP/M 3130, Aria Foods/Express Oaires, παρ 35 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση COMP/M 4344, Lactalis/Nestle JV (II), παρ Βλ επίσης την υπόθεση 322/81 NV Nederlandsche Bande Industrie Michelin κατά της ς, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1983, σελ Υπόθεση ΑΚΖΟ C-62/86, Chemie BV ν Commission of the European Communities, ECR 1991 Pagel Υπόθεση T-83/91, Tetra Pak κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ 109

10 3292 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 με γάλα την Αιτήτρια Στις 17/06/2010, ο ΠΟΑ διέκοψε την προμήθεια γάλακτος προς την καταγγέλλουσα με την αιτιολογία ότι η εταιρεία ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ, εταιρεία που άνηκε στον πατέρα του κ Ρένου Βουγιουκλάκη αποκλειστικού μετόχου και διευθυντή της Αιτήτριας, όφειλε συγκεκριμένο ποσό στον ΠΟΑ Τα πιο πάνω γεγονότα έγιναν αποδεκτά από τον ΠΟΑ κατά τη διεξαχθείσα ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής στις 7/09/ Σύμφωνα την Αιτήτρια η Ιδια έχει οργανώσει την επιχείρηση της με σκοπό την παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων, έχει εξεύρει πελάτες και έχει προχωρήσει και σε συμφωνίες για εξαγωγή των προϊόντων της Βασική πρώτη ύλη μεγάλου μέρους των προϊόντων της είναι το αγελαδινό γάλα Χωρίς την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος η Αιτήτρια αδυνατεί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της να ικανοποιήσει τους υφιστάμενους πελάτες της τόσο εντός της Κυπριακής Δημοκραιίας όσο και στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να υπόκειται σε σημαντικές ζημίες και να διακυβεύεται η ίδια η δραστηριοποίηση της επιχείρησης 52, Η Αιτήτρια σημείωσε ότι από την έναρξη της συνεργασίας της με τον ΠΟΑ προπλήρωνε όλες τις από μέρους της παραγγελίες 53 Η Αιτήτρια επίσης υπέβαλε ότι αδυνατεί να προμηθευτεί αγελαδινό γάλα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία προμήθειας αγελαδινού γάλακτος, διότι οι εταιρείες που κατέχουν τη σχετική άδεια παραλαμβάνουν περιορισμένες ποσότητες γάλακτος της εγχώριας παραγωγής και η παραγωγή τους αρκεί μόνο για να ικανοποιήσει τις δικές τους ανάγκες αφού λειτουργούν ταυτόχρονα και ως γαλακτοβιομηχανίες 54 Η Αιτήτρια ισχυρίζεται επίσης ότι δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ, η οποία συνιστά μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Νοιιική Ανάλυση τικ Παράβασης του άοβοου 6fIWS^ TOU Νόμου-Διακοπή ττρουήβειας 55 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, δεν απαγορεύεται η κατοχή ή απόκτηση δεσπόζουσας θέσης, άλλα μόνο η καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής 13 Η έννοια της καταχρηστικής συμπεριφοράς δεν ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 ΣΛΕΕ, το οποίο περιορίζεται στην ενδεικτική απαρίθμηση ορισμένων μορφών συμπεριφοράς, που εφόσον προέρχονται από επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση, συνιστούν καταχρηστική εκμετάλλευση της και είναι παράνομες. 56. Η κατάχρηση σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ και της Επιτροπής είναι έννοια αντικειμενική 1 " και δεν έχει να κάνει με την υπαιτιότητα της επιχείρησης, αλλά συναρτάται με τη συμπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης που επιδρά στη δομή της αγοράς, αποδυναμώνοντας τον ήδη ασθενή ανταγωνισμό με τη χρήση μεθόδων ανάρμοστων σε καθεστώς υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού 57 Παρά το γενικό κανόνα του δικαίου που διέπει τις έννομες τάξεις των κρατών ττου ακολουθούν το μοντέλο της ελεύθερης αν οράς για την ελευθερία TWV συμβάσεων, μια δεσπόζουσα επιχείρηση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, έχει υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες/αγαθά σί άλλες επιχειρήσεις. 58 Ως εκ τούτου, η άρνηση προμήθειας ("refusal to supply") ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι καταχρηστική Παράδειγμα μιας τέτοιας καταχρηστικής άρνησης είναι όταν η δεσπόζουσα επιχείρηση σταματήσει να προμηθεύει ένα αγοραστή, τιμωρώντας τον για τη συνεργασία του με ανταγωνιστή της Η άρνηση προμήθειας μπορεί επίσης να έχει ως σκοπό να εξαναγκάσει ένα ανταγωνιστή της δεσπόζουσας επιχείρησης να παύσει τη δραστηριοποίηση του σε μια αγορά, αρνούμενη στον ανταγωνιστή-αγοραστή ενός αγαθού ή υπηρεσίας απαραίτητων για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του («κάθετος περιορισμός» «vertical foreclosure») Αυτό το είδος του αποκλεισμού μπορεί να Λάβει διάφορες μορφές όπως ο τερματισμός μια υφιστάμενης εμπορικής σχέσης, η άρνηση προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών, η άρνηση παροχής πληροφοριών, η άρνηση αδειοδότησης ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (IPR) ή η άρνηση πρόσβασης σε μια βασική διευκόλυνση ή σε ένα δίκτυο Η άρνηση προμήθειας μπορεί να διακριθεί σε δύο επιμέρους κατηγορίες α) άρνηση προμήθειας σε υφιστάμενους πελάτες, β) άρνηση προμήθειας σε νέους πελάτες Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η άρνηση προμήθειας στην παρούσα υπόθεση αφορά υφιστάμενο πελάτη, αφού σ ΠΟΑ από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι και τον Ιούνιο ου 201ο συνεργάζονταν με την Αιτήτρια. 60. Στις περιπτώσεις όπου έχουμε μια υφιστάμενη εμπορική οχέση τότε οι προϋποθέσεις που κανονικά θα πρέττει να πληρούνται ώστε μια άρνηση προμήθειας να χαρακτηριστεί ως καταχρηστική είναι οι ακόλουθεςι Η συμπεριφορά να μπορεί να χαρακτηριστεί ως τερματισμός εμπορικής σχέσης 61 Σε πολλές περιπτώσεις είναι εμφανές ότι υπάρχει διακοπή της εμπορικής αχέσης Σε κάποιες άλλες ττερπττώσεις όταν όεν υπάρχει προϋφιστάμενη εμπορική σχέση γίνεται λόγος για άρνηση προμήθειας Στον όρο άρνηση Βλ. Υπόθεση 85/76 Hoffmann- La Roche, Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου 1975, σελ Ibid παρ OG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December 2005, παρ 207 επ

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 3293 προμήθειας εντάσσονται και συμπεριφορές που ισοδυναμούν με τακτικές επιτήδειας καθυστέρησης της προμήθειας ενός αγαθού ή υπηρεσίας ή την επιβολή ιδιαίτερα επαχθών όρων συναλλαγής Στην παρούσα υπόθεση η διακοπή προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος είναι γεγονός παραδεκτό και απο τις δύο πλευρές ιι Η επιχείρηση που αρνείται κατέχει δεσπόζουσα θέση 62 Η επιχείρηση η οποία τερματίζει την εμπορική σχέση ή η επιχείρηση, η οποία αρνείται την προμήθεια, πρέπει να έχει δεσπόζουσα θέση αε μια καθορισμένη αγορά Αυτή η αγορά μπορεί να είναι αγορά ανώτερου σταδίου («upsfream input market») είτε μια αγορά η οποία είναι μεν διακριτή, στΐ)ν οποία η πρόσβαση είναι απαραίτητη ώοτε να συνδεθούν δύο άλλες αγορές Όπως έχει αναλυθεί πιο πάνω, ο ΠΟΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά χονδρικής προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος, το οποίο συνιστά την πρώτη υλη για την παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν ως βάση το αγελαδινό γάλα Η Αίτητρια δραστηριοποιείται, όπως αναφέρεται πιο πάνω, στην αγορά παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν ως βάση το αγελαδινό γάλα ιιι Η άρνηση είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό 63 Σε αυτή την περίπτωση ο τερματισμός των δραστηριοτήτων ενός αγοραστή από μια αγορά δε σημαίνει ότι οδηγεί αυτόματα σε κατάχρηση Υπάρχει ωστόσο κατάχρηση όταν η έξοδος του μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη σχετική αγορά επόμενου σταδίου Στην παρούσα υπόθεση η άρνηση του ΠΟΑ να προμηθεύσει την Αιτήτρια με γάλα τη θέτει σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό σε σχέση με τους ανταγωνιστές της γεγονός που εκ πρώτης όψεως υπέχει σοβαρό κίνδυνο να τερματίσει τη λειτουργία της λόγω της έλλειψης της απαραίτητης πρώτης ύλης για την παρασκευή των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ιν Δεν υπάρχει αντικειμενική αιτιολογία νια την άρνηση Η δεσπόζουσα επιχείρηση μπορεί να προβάλει συγκεκριμένη αιτιολογία η οποία να δικαιολογήσει την άρνηση της Σε αυτή την περίπτωση το βάρος απόδειξης φέρει η δεσπόζουσα επιχείρηση 7 Καθοδηγητική είναι η απόφαση του ΔΕΚ Commercial Solvents^ όπου η εταιρεία Zoja ήταν μια ιταλική φαρμακοβιομηχανία, η οποία για την παρασκευή ενός συγκεκριμένου φαρμάκου χρειαζόταν ένα συστατικό το amino-butanol Δεσπόζουσα επιχείρηση στην προμήθεια του εν λόγω συστατικού ήταν η εταιρεία Commercial Solvents Η Commercial Solvents αρνήθηκε να συνεχίσει να προμηθεύει την Zoja με amino-butanol, γεγονός που συνέπιπτε και με την είσοδο θυγατρικής της Commercial Solvents στην παρασκευή αντίστοιχου φάρμακου με αυτό της Zoja Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το ΔΕΕ έκριναν ότι η συμπεριφορά αυτή οδηγούσε σε παράβαση, αφού μια τέτοια άρνηση θα οδηγούσε και στην έξοδο ενός απο τους κυρίους παρασκευαστές του εν λόγω φάρμακου στην αγορά,9 Το ΔΕΕ δεν δέχτηκε ως αιτιολογία της άρνησης της σε ένα υφιστάμενο πελάτη της, την είσοδο της θυγατρικής της Commercial Solvents στη σχετική αγορά Η απόφαση αυτή συνιστά κλασικό παράδειγμα κάθετου αποκλεισμού ("vertical foreclosure") 65 Στην παρούσα υπόθεση, ως προς αυτό το σημείο ΠΟΑ επικαλέστηκε ως αιτιολογία για τη διακοπή προμήθειας την καταδολίευση των πιστωτών και αιτήθηκε την άρση του εταιρικού πέπλου 66 Συγκεκριμένα, ο ΠΟΑ ισχυρίστηκε κατά την ακροαματική διαδικασία της εξέτασης της αίτησης για τη λήψη προσωρινών μέτρων ότι η Αιτήτρια αποτελεί «ένα δόλιο όχημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ξεγελαστούν οι πιστωτές» της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ Η Επιτροπή επισημαίνει εκ προοιμίου ότι ο ΠΟΑ δεν ανέφερε οποιαδήποτε νομική διαδικασία η οποία εκκρεμεί ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου, μέσω της οποίας να επιδιώκεται η ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών απο την ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ προς αυτόν από την Αιτήτρια Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι εναπόκειται στη δεσπόζουσα επιχείρηση να προβάλει και να αποδείξει την ύπαρξη αντικειμενικής αιτιολογίας για τη διακοπή προμήθειας προς υφιστάμενο πελάτη της 67 Είναι θεμελιώδης αρχή του εταιρικού δικαίου, ότι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει νομική προσωπικότητα εντελώς χωριστή και ανεξάρτητη από τα φυσικά πρόσωπα που την αποτελούν Αυτή η αυτοτέλεια και η ανεξάρτητη νομική υπόσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης από τους μετόχους της, εμπεδώθηκε με την υπόθεση Salomon ν Salomon & Co 10,θ Ibid 17 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December 2005, παρ 33 «Exclusionary conduct may escape (ha prohibition of Article 92 in case the dominant undertaking can provide an objective justification for its behaviour or it can demonstrate that its conduct produces efficiencies which outweigh the negative effect on competition The burden of proof for such an objective justification or efficiency defence will he on the dominant company», Υπόθεση C-53/03, Synetamsmos Farmakopoion Molias & Akamamas (Syfait) and Others ν GlaxoSmithKlme plcand GlaxoSmithKlma AEVE, formerly Glaxowellcome AEVE, Bellamy and Child, European Community Lawof Competition, Sixth Edition, Ed Peter Roth QC Vivien Rose, σελ Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C- 6 and 7173, Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents Corporation ν Commission of the European Communities,s toid, παρ Salomon ν Salomon & Co [1897) A C 22, Sussex Peerage [19Θ4] 11 CI & Fin 85 [8 Ε R 1034), Bank of Cyprus (Holdings) ν The Republic (1985) 3 C L R 1883, ΧΊωάννου & Αλλοι ν Κυπριακής Δημοκρατίας (1994) 3 Α Α Δ 401

12 3294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η σύσταση της εταιρείας χρησιμοποιείται ως μέσο καταδολίευσης, τότε δύναται να επιτραπεί η «άρση του εταιρικού πέπλου» και κατά συνέπεια δύναται να θεωρηθούν οι δύο εταιρείες ως ένα νομικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να φέρουν συλλογικά ευθύνη για τα χρέη προς τους πιστωτές 69 Στην παρούσα υπόθεση, η Αιτήτρια έχει ως μοναδικό μέτοχο τον κ Ρένο Βουγιουκλάκη Στις 30/12/2009, η Αιτήτρια αγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ - στην οποία μέτοχοι ήταν, ο κ Αχιλλέας, πατέρας του διευθυντή και αποκλειστικού μετόχου της Αιτήτριας, και η κα Αλικη Βουγιουκλάκη 70 Αναφορικά με την υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφούλα Ιωάννου καν Polly- Frocks 2 ', την οποία ο δικηγόρος του ΠΟΑ υπέβαλε για να υποδείξει της θέσεις του, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα γεγονότα στην εν λόγω υπόθεση είναι διαφορετικά Συγκεκριμένα, στην υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η εφεσίβλητη εταιρεία μεταβίβασε τα περιουσιακά της στοιχεία στην εταιρεία Paulisa (Manufacturer) Ud, όπου μοναδικοί μέτοχοι ήταν ο γιος των μετόχων της εφεσίβλητης, μαθητής 16 ετών και η κόρη τους, ιδιοκτήτρια ειδών ένδυσης, 22 ετών Επιπλέον, οι μέτοχοι της εφεσίβλητης εταιρείας που ήταν και διευθυντές της, προσλήφθηκαν ως εργαζόμενοι στην εταιρεία Paulisa Ltd Συνεπώς, υπήρχε προφανής σύνδεση μεταξύ των δύο εταιρειών που οδήγησε το Ανώτατο Δικαστήριο να θεωρήσει την εταιρεία Paulisa Ltd ως μανδύα της εταιρείας Polly-Frocks Ltd 71 Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση το Ανώτατο Δικαστήριο, δεν αναφέρεται στις δύο εταιρείες ως μία νομική οντότητα Το Ανώτατο Δικαστήριο στην εν λόγω υπόθεση διέταξε την επανεξέταση της υπόθεσης απο το πρωτόδικο δικαστήριο «με σκοπό να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί η οικονομική ικανότητα της Paulisa (της εταιρείας όπου μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία), και ακολούθως να καθοριστεί το ποσό των μηνιαίων δόσεων που θα πρέπει νσ καταβαλλει, όχι η Paulisa, αλλά η εφεσίβλητη (η εταιρεία Polly-Frocks, η εταιρεία που μεταβίβασε τα περιουσιακά της στοιχεία) προς εξόφληση των χρεών της» 72 Συνεπώς και μ βάση την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, είναι σαφές οτι ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η οικονομική κατάσταση της εταιρείας μανδύας, η οποία συστάθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο απο την εφεσίβλητη και στην οποία μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας, εντούτοις οι μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα έπρεπε να καταβάλλονται μόνο από την εφεσίβλητη 73 Σύμφωνα με τη νομική θεωρία αναφορικά με τις εταιρείες οι οποίες συστήνονται ως μανδύας άλλων εταιρειών, αναφέρονται τα εξής «if a company which is under the obligation has its assets removed from it by its controller, the courts recognize the company's separate personality and refuse to order the controller to return the assets to the company or hand them over to the person owed the obligation, at the instance of that person For example, if a company is sued for damages for a wrong it has committed and the claimant alleges that the company's controller has deliberately ensured that the company has no money to pay any damages which may be awarded, the court will not make the controller hahle directly to the claimant for the damages (fie wrong was done by the company and only the company can be sued for it It is possible that directors of a company who have removed its assets so as to defeat claims against it may be liable to the company, either for failing to fulfil! their fiduciary duly to the company or under the wrongful trading provisions However this is a matter between the company and the directors, not between the directors and the person whose claim is against the company 22 x 74 Εφαρμόζοντας την πιο πάνω θεωρία στην παρούσα υπόθεση, ευλόγα θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ακόμα και αν επέλθει η άρση του εταιρικού πέπλου από το αρμόδιο δικαστήριο, το οφειλόμενο ποσό προς τον ΠΟΑ πρέπει να καταβληθεί από την εταιρεία ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι ο ΠΟΑ φαίνεται ότι ήταν ενήμερος για τη σύσταση της καινούργιας εταιρείας R A VOUYIOUKLAKIS LTD, αφού την προμήθευε γάλα τους τελευταίους έξι μήνες και εξέδιδε μάλιστα δελτία παράδοσης αγελαδινού γάλακτος ονομαστικά προς την Αιτήτρια Οι Ιδιοι οι πιστωτές γνώριζαν την ύτταρξή αυτής της καινούργιας νομικής οντότητας και δεν προέβηκαν εξ αρχής σε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις ως προς τη συμβατική τους σχέαη/συνεργασία 75 Εν κατακλείδι, η Επιτροπή κρίνει ότι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει το θέμα της καταδολίευσης των πιστωτών σε σχέση με τη σύσταση της εταιρείας R Α. VOUYIOUKLAKIS LTD, είναι το Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αλλωστε στη βάση των στοιχείων που η Επιτροπή εξέτασε έχει παρατηρήσει την ύπαρξη διατάγματος για διάλυση της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ στις 9/07/2010, κατόπιν αίτησης της εταιρείας Pissoun Farms Limited 76 Σύμφωνα με το άρθρο 301, του Κεφ 113 του περί Εταιρειών Νόμου «οποιαδήποτε μεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, παράδοση αγαθών, πληρωμή, εκτέλεση ή άλλη πράξη που σχετίζεται με ιδιοκτησία που έγινε από ή εναντίον εταιρείας μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της εκκαθάρισης της [και] λογίζεται δόλια προτίμηση των πιστωτών της, ακυρώνεται» 77 Ο Νόμος, δίνει την εξουσία στο δικαστήριο, δια μέσου του εκκαθαριστή να αποφασίσει κατά πόσο η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Αχιλλέας Α Βουγιουκλάκης ΛΤΔ προς την εταιρεία R A VOUYIOUKLAKIS 21 (2000) 1 Α Α Δ Steven Mayson, Derek French, Christopher Ryan, 'Mayson, French, Ryan on Company Law', 2005, Oxford University Press, page 156-7

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ LTD αποτελεί δόλια προτίμηση Συνεπώς, ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα ακύρωσης της συμφωνίας πώλησης οποιασδήποτε εταιρείας εάν αποδειχτεί ότι η εν λόγω σύμβαση έγινε με στόχο την καταδολίευση τον πιστωτών 78 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ΠΟΑ δεν έχει προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία που να δείχνουν οτι έλαβε οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση εναντίον της Αιτήτριας που να θεωρεί τις δύο εταιρείες ως μια οντότητα ή να αναγνωρίζει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση της Αιτήτριας για οφειλές της ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ προς τον ΠΟΑ Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι το βάρος απόδειξης της αιτιολογίας για την διακοπή της προμήθειας φέρει η Ιδια η δεσπόζουσα επιχείρηση, δηλαδή ο ΠΟΑ Η Επιτροπή κρίνει ότι ο ΠΟΑ δεν κατόρθωσε να προβάλει και να αποδείξει κάποιο αντικειμενικό λόγο για τη διακοπή γάλακτος προς την Αιτήτρια, αφού η Αιτήτρια και η ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ συνιστούν δύο ξεχωριστές νομικές οντότητες γεγονός το οποίο ο ΠΟΑ δεν κατόρθωσε να ανατρέψει με τα στοιχεία που προσκόμισε ενώπιον της Επιτροπής, αλλά ούτε διαφαίνεται να έχει προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου που να φέρει ή να καθιστά την Αιτήτρια υπεύθυνη για τις οφειλές της ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α ΒΟΥΠΟΚΛΑΚΗΣ ΛΤΔ νι Απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης- το προιον είναι απαραίτητο για τη δραστηριοποίηση στην αγορά επόμενου σταδίου 79 Μια σημαντική διαφορά στις περιπτώσεις όπου έχουμε μια υφιστάμενη σχέση αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ή αγαθών σε ένα νέο πελάτη είναι ότι στην πρώτη περίπτωση ο αγοραστής έχει επενδύσει για να είναι σε θέση να παράγει ή να προμηθεύει ενα προϊόν ή μια υπηρεσία 80 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει υφιστάμενη σχέση, ως επιπλέον προϋπόθεση για την ύπαρξη παράβασης σε περίπτωση άρνησης προμήθειας ενός αγαθού ή υπηρεσίας, θα πρέπει να αποδειχτεί ότι αυτά είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική διεξαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας Θα πρέπει επομένως να διαφανεί ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι δραστηριοποίησης στην εν λόγω αγορά στη βάση των οποίων θα μπορούσε να ανταγωνιστεί η καταγγέλλουσα στη σχετική αγορά 81 Στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή κρίνει ότι η Αιτήτρια και ο ΠΟΑ είχαν υφιστάμενη σχέση και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συνδρομή και αυτής της προϋπόθεσης Η Επιτροπή σημειώνει εντούτοις τον ισχυρισμό της Αιτήτριας, ότι η Ιδια αδυνατεί να προμηθευτεί αγελαδινό γάλα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία προμήθειας αγελαδινού γάλακτος, διότι οι εταιρείες που κατέχουν τη σχετική άδεια παραλαμβάνουν περιορισμένες ποσότητες γάλακτος της εγχώριας παραγωγής και η παραγωγή τους αρκεί μονό για να ικανοποιήσει τις δικές της ανάγκες αφού λειτουργούν ταυτόχρονα και ως γαλακτοβιομηχανίες Οπως έχει σημειωθεί ανωτέρω ο ΠΟΑ αντιπροσωπεύει το 80% των αγελαδοτρόφων παγκυπρίως και προμηθεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των γαλακτοβιομηχανιών παγκυπρια Η Επιτροπή σημειώνει επίσης τον ισχυρισμό της Αιτήτριας όπως αυτός τέθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία ότι κατόρθωσε δύο φόρες από την ημέρα της διακοπής της προμήθειας γάλακτος οπό τον ΠΟΑ να πάρει γάλα από την εταιρεία Vivardia, η οποία όμως διατηρεί δική της επιχείρησης παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων και η προμήθεια γάλακτος δεν θα μπορούσε να διεξάγεται σε σταθερή βάση Η Αιτήτρια έκανε επίσης αναφορά σε δύο ατελέσφορες άτυπες επαφές που είχε με δύο ανεξάρτητους προμηθευτές νωπού αγελαδινού γάλακτος, από τους οποίους όμως δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει γάλα Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Αιτήτρια δεν είναι εκ πρώτης όψεως σε θέση να εξασφαλίσει νωπό γάλα σε σταθερή βάση γεγονός που θα της επιτρέψει τη δραστηριοποίηση της στην ευρύτερη αγορά παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το γάλα 82 Συμπερασματικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι στοιχειοθετείται ισχυρή εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου και επομένως πληρούται η πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 2Β του Νόμου αναφορικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων από την Επιτροπή Η περίπτωση είναι επείγουσα και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα αυτού που υποβάλλει την αίτηση ή για το δημόσιο συμφέρον 83 Η Επιτροπή προχωρώντας ατην εξέταση των δύο αυτών προϋποθέσεων εστιάζει την προσοχή της στο λεκτικό τους, συμφωνά με το οποίο πρέπει να διατυπωθεί το επείγον της περίπτωσης αλλά και της ύπαρξης κινδύνου για ανεπανόρθωτη βλάβη στα συμφέροντα του σιτητή ή για το δημόσιο συμφέρον Πρέπει ως εκ τούτου να κριθεί οτι η κατ' εξέταση περίπτωση είναι επείγουσα και κατ' επέκταση η δράση της Επιτροπής οφείλει να είναι άμεση προκειμένου να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία υπάρχει κίνδυνος να επέλθει μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης της Επιτροπής επί της καταγγελίας 84 Σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεπανόρθωτη βλάβη για τον αιτητή υπάρχει όταν κινδυνεύει να σταματήσει η λειτουργία της επιχείρησης του 2Λ Ωστόσο ο κίνδυνος της μη συνέχισης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης δεν είναι προϋπόθεση για την υιοθέτηση των προσωρινών μέτρων Το ΔΕΕ στην υπόθεση JWars^ όρισε ότι ανεπανόρθωτη και σημαντική δύναται να είναι επίσης η ζημία όταν μια επιχείρηση, εξαιτίας της παράβασης, 23 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 87/500/EOK, Υπόθεση IV/32-279, BBi/Boosey & Hawkes, Επίσημη Εφημερίδα αριθ L286 της 09/10/1987 σελ , παρ 22 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 93/406/ΕΟΚ, Υπόθεση IV/34 072, Langnese Iglo GmbH, ΕΕ L 183 της , σ 19 έως 37. παρ

14 3296 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 αποκτά ανταγωνιστικό μειονέκτημα, το οποίο ενδέχεται να επιφέρει μόνιμες αρνητικές επιπτώσεις στη Θέση της επιχείρησης στην αγορά. 85. Επίσης στην υπόθεση Port of Roscotf 6 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις που είχε στην εμπορική φήμη της Irish Ferries η άρνηση της διαχειρίστριας εταιρείας του λιμανιού να δώσει πρόσβαση στην πρώτη, η οποία αναγκάστηκε να ακυρώσει υπηρεσίες τις οποίες προηγουμένως είχε διαφημίσει μέοω ειδικών εντύπων καθώς επίσης και να προβεί σε ακύρωση κρατήσεων. 86. Η Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει ότι κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της καταγγελίας δεν θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη τέτοια η οποία να μην μπορεί να τύχει θεραπείας από οποιαδήποτε απόφαση της με την οριστική λήξη της διαδικασίας^7. Επομένως ανεπανόρθωτη είναι η ζημία η οποία δεν μπορεί να αποκατασϊαθεί με την τελική απόφαση της Επιτροπής, αλλά δεν απαιτείται για τον χαρακτηρισμό της ως ανεπανόρθωτης να μην μπορεί να αποκατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη απόφαση οποιουδήποτε άλλου οργάνου. Κάτι τέτοιο θα ήταν υπέρμετρα αυστηρό και θα περιόριζε σημαντικά την εξουσία της Επιτροπής να διατάσσει τη λήψη προσωρινών μέτρων. Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε και από το ΔΕΕ στην υπόθεση La Cinq 2 * 87. Καθοδηγητική ως προς το σημείο αυτό είναι και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Saint Dominion 23 θεωρήθηκε ότι, «ανεπανόρθωτη ζημία μπορεί να είναι υλική ή ηθική. Χρηματική ζημία δεν είναι αρκετή...» 88. Επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση Μαρκουλίδου 30, σημείωσε ότι. «Χρηματική ζημία δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυσεπανόρθωτη ζημία. Η ζημία που δυνατό να θέσει σε κίνδυνο εμπορική επιχείρηση, ή την ικανότητα συντήρησης του αττητή, ή αιφνίδια αποστέρηση των μέσων βιοπορισμού του ιδίου και της οικογένειας του μπορεί να χαρακτηρισθεί, σε μερικές περιπτώσεις, ως ανεπανόρθωτη.». 89. Στην παρούσα υπόθεση η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι η αδυναμία προμήθειας με αγελαδινό γάλα, το οποίο συνιστά την πρώτη ύλη για το 80% των γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία παράγει, θα οδηγήαει σε καταστροφή την ίδια, λόγω της αδυναμίας της να ανταποκριθεί στις παραγγελίες των πελατών της. Η Αιτήτρια έχει προσκομίσει συγκεκριμένα έγγραφα παραγγελίας, τα οποία αδυνατεί να ικανοποιήσει. Η Επιτροπή εκτιμά ότι στην παρούσα υπόθεση η προμήθεια αγελαδινού γάλακτος συνιστά σημαντική προϋπόθεση για την λειτουργία της Αιτήτριας, η οποία είναι εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Η απώλεια που δύναται να υποστεί δεν είναι μόνο χρηματική, αφού η μη ικανοποίηση των υφιστάμενων της πελατών και η αδυναμία της να ικανοποιήσει εκκρεμούσες παραγγελίες μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια μεριδίου της στην αγορά και ενδεχομένως να οδηγήσει σε κλείσιμο της επιχείρησης εάν δε δοθούν άμεσα τα προσωρινά μέτρα. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει κίνδυνος η τελική απόφαση της Επιτροπής να μη μπορεί να αποκαταστήσει τη θέση της Αιτήτριας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει με βάση όλα τα πιο πάνω ότι οι δύο τελευταίες προϋποθέσεις του άρθρου 2Β του Νόμου ικανοποιούνται στην συγκεκριμένη υπόθεση. ΣΤ Συμπέρασμα 90. Υπό το φώς των πιο πάνω η Επιτροπή, ομόφωνα έχει καταλήξει ότι στην παρούσα υπόθεση ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Νόμου και ομόφωνα αποφασίζει την έκδοση του ακόλουθου διατάγματος στη βάση των άρθρων 23(2) και 28 του Νόμου: Εκδίδεται Προσωρινό Διάταγμα της Επιτροπής οτη βάση των άρθρων 23(2) και 28 του Νόμου, με το οποίο διατάσσεται ο ΠΟΑ, όπως από της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής, προχωρήσει στη προμήθεια αγελαδινού γάλακτος προς την εταιρεία R.A. Vouyiouklakis Ltd κάθε δεύτερη ημέρα (η πρώτη ημέρα κατά την οποία οφείλει ο ΠΟΑ να παρέχει αγελαδινό γάλα είναι η επομένη της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής). Η κάθε παράδοση αφορά ποσότητα μέχρι και 5 τόνους αγελαδινού γάλακτος, ανάλογα με την παραγγελία της R.A. Vouyiouklakis Ltd, με την προϋπόθεση ότι η κάθε παραγγελία θα προπληρώνεται πριν την παράδοση της. f "*\ *ν Κωαπώκης Χριστόφορου ίρδ^σρος της Επιτροπής ιβοτασίας Ανταγωνισμού Irish Continental Group v. CC Morlalx, IP/95/492, βλέπετε e=en 27 Υπόθεση Camera Care, παρ. 14,. Επίσης, βλέπε υπόθεση Moyo & Another ν Republic (1988) 3 C.L.R Υπόθεση T-44/90, La Cinq SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1992 σελ , παρ Απόφαση Ανωτάτου του Δικαστηρίου στην Υπόθεση υπ' αριθμό 67/1989, Saint Dominion Estates Ltd και άλλος ν Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Υπουργείου Εσωτερικών και Λειτουργού Μετανάστευσης. 30 Μαρκουλίδου κ.ά. ν. Δημοκρατία Κ.ά. (1989) 3 Α.Α.Δ. 3413, σελ. 3423

15 Αριθμός 3630 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, 2010 Θερμοκρασία Αέρα (C) Σχετική Υγρασία Βροχόπτωση Σταθμός Υψόμετρο από Μέση Μέση Πιο Πιο Ολική Αριθμός Πιο Ημερο Αριθμός Ψηλότερλότερη Γκρί- Γκρί- τητα χερών ποσό Χιονό Μ Ε Θ Χαμη Ψηλή Χαμηλή Ώρα Ώρα Ποσό Βρο μεγάλη μηνία Ημερων (mi νουιτζ νουιτζ (mm) Ημερων τητα πτωσης (m; (%) (%) 24ώρου Παρατηρήσεις (mm) Λευκωσία (Αθαλασσα) ,3 24, Ο καιρός τον Αιϊγουστο ήταν Λεμεσός (Δημ Κήπος) θ 36,2 26, εξαιρετικά θερμός και ξηρός, Η μέση Αεροδρόμιο Λάρνακας Αεροδρόμιο Πάφου , , ,1 22,4 20, θερμοκρασία ήταν 34 Ρ Κελσίου πιο πάνω από την κανονική ενώ δεν σημειώθηκε βροχόπτωση Η μέγιστη Πόλη 15 33,6 23, θερμοκρασία των 45,6 β Κελσίου Δ Σ Κόρνου ,5 23, που καταγράφηκε στην Αθαλασσα Δ Σ Γεφυριού Παναγιάς ,8 20, , την 1 Π του Αυγούστου 2010, είναι η Σαϊτιάς , ,6 17, ψηλότερη θερμοκρασία που Δ Σ Σταυρού Ψωκας , ,0 17, σημειώθηκε από τις αρχές ίου Δ Σ Πλατανιών ,1 37, περασμένου αιώνα στην Κύπρο Δ ΚολΛεγιο Προδρόμου ,9 36, Πλατεία Τροόδους ,6 32, Σταθμός ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2010 Βαρομετρική πίεση στην E0[hPa) Πίεση Διαφορά από την Κανονική Μέση Ψηλότερη Διαφορά από την Κανονική Θερμοκρασία Αέρα (C) Μέση Χαμηλότερη Διαφορά από την Κανονική Μέση Διαφορά απο την Κανονική Βροχόπτωση (mm) Ολική για το Μήνα Διαφορά από την Κανονική 3 1 χ χ 7- Ο ο (Ρ -ο S α Λευκωσία (Αθαλασσα) ,5 39, ,8 +3,4 0,0-7 0 Αεροδρόμιο Λάρνακας 1005,6-1,2 34,9 +2,6 24,9 +3,9 29, ,0-0 6

16 3298 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ θης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 3631 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡ. 32/2010 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Λαχνός Ποοό Τυχερός Αριθμός Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός 1ος ος ΤΖΑΚΠΟΤ* 10ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε 3796 Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 499 ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 95 * ΤΖΑΚΠΟΤ: ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΔΙΑΟΕΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕ ΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. 33/10 ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010, ΟΠΟΥ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα λαχεία που κέρδιοαν εξαργυρώνονται οτο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων. Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχος του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσης του. Ενα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ Αριθμός 3632 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάση τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ.3655 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου, 2002, αρ. γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι, επειδή στην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 32/2010 της δ 05 Οκτωβρίου, 2010, ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δηλαδή το ποσό των του πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με αρ. 33/2010 που θα γίνει την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, 2010 όπου ο πρώτος τυχερός θα κερδίζει

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 3533 ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπόλοιπο Εισπράξεις Πληρωμές Υπόλοιπο Αντιπροσωπεύεται από: Μετρητά 16 Τράπεζα - Τρεχούμενος (170.Β78) Τράπεζα - Λ/σμός Προειδοποίησης (Παύλος Π. Δουκανάρης) Δημοτικός Γραμματέας (Αλέξης Γαλανός) Δήμαρχος Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ( ) ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΘΕΊΣΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Ε 1. Προσφερόμενες υπηρεσίες Δημοτικών Υπαλλήλων και Εργατών (α) Κυβερνητικά Τμήματα (β) Συμβούλιο Ευημερίας Φ ρε νάρου (γ) * Δήμος Λάρνακας 2.Β47 2. Α. Επιστροφή Εξόδων -Αναλογικό Σχέδιο Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα Ταμεία» (α) Κυβερνητικά Τμήματα (β) Συμβούλιο Ευημερίας Φρενάρου 182 (γ} Δήμος Λάρνακας 2Β5 3. Επιστροφή Εξόδων -Ημερομίσθια Τακτικών Εργατών» Επιτροφή Εξόδων «Μισθοί Μονίμων Υπαλλήλων» Τόκοι Δημοτικών Χρημάτων Πολιτικοί Γάμοι Κυβερνητική Οικονομική ΒοήΒεια θ. Διάφορα 302 Σύνολο Εισπράξεων ' Δήμος Λάρνακας - Το ποσό των που εισπράχθηκε από το Αήμο Λάρνακας αφορούσε αναδρομικά των πρώην υπαλλήλων του Δήμου Αμμοχώστου Ελένης Δημητρίου και Παναγιώτη Τζιωνή. Το ποσό που οφειλόταν στον κ. Τζιωνή ήταν 1403,70 αναδρομικά μισθών από το οποίο εμφανίζεται στο κονδύλι Μισθοί Μονίμων Υπαλλήλων Το υπόλοιπο αφορούσε μισθούς της Ελένης Δημητρίου και ήταν οφειλόμενο στο Δήμο Αμμοχώστου.

18 3300 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΠΛΗΡΠΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΘΕΊΣΕΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΟΜΕΣ Ε 1. Μισθοί Μονίμων Υπαλλήλων Τιμαριθμικά Επιδόματα Μονίμων Υπαλλήλων ος Μισθός Μονίμων Υπαλλήλων Ημερομίσβια Τακτικών Εργατών και Απολαβές Εκτάκτων Υπαλλήλων Συντάξεις και Φιλοδωρήματα Αναλογικό Σχέδιο Τ.Κ.Α. και άλλα ταμεία (Τ.Π.Π., Τ.Β Κ, Τ Α Θ.) Β8 7. Αντιμισθία Δημάρχου Εξοδα Παραστάσεως και Αλλα Επιδόματα Δημάρχου Αποζημιώσεις Αντιδημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων Σύνταξη Δημάρχων Οδοιπορικά Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ασφάλιστρα Δημοτικών Υπαλλήλων Επιμόρφωση Προσωπικού Επιπλα, Σκεύη και Γραφειακός Εξοπλισμός Μηχανοκίνητα Οχήματα 17. Εκτυπωτικό και Χαρτικά Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και Τηλεγραφικά Τέλη Ελεγκτικά Δικαιώματα Συνδρομή στην Ενωση Δήμων Δικηγορικά Έξοδα Ενοίκιο Δημοτικών Γραφείων Ηλεκτροφωτισμός Γραφείων Υδατοπρομήθεισ Καθαριότητα Γραφείων και Κήπου 2, Β 26. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά Συντήρηση Γραφειακού Εξοπλισμού Ιστοσελίδα Εξοδα Παραστάσεως και Φιλοξενίας Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Υπηρεσίες που δεν Ταξινομή9ηκαν Διαφορετικά ί.479 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ * Μισθοί, Τιμαριθμικά Επιδόματα, 13ος Μισθός Μονίμων Υπαλλήλων Οι πραγματικές πληρωμές στα κονδύλια (1) και (2) διαφέρουν αιώ τις προϋπολογισθείσες λόγω ενοωμάτωοτις του μεγαλύτεροι) μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος από στους Μισθούς Μονίμων Υπαλλήλων. Το κονδύλι ανήλθε στις λόγω του ότι περιλαμβάνει πληρωμή μισθών του πρώην υπαλλήλου του Δήμου Αμμοχώστου Παναγιώτη Τζιωνή από ποσού 1403,70 το οποίο του είχε πληρωθεί. Το ποσό αυτό εισπράχθηκε από το Δήμο Λάρνακας και εμφανίζεται στα έσοδα του Δήμου. Το πραγματικά έξοδο "Μισθοί, Τιμαριθμικά Επιδόματα, 13ος Μισθός Μονίμων Υπαλλήλων" για το 2006 αφαιρουμένου του πιο πάνω ποσού ανέρχεται στις ΕΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Υπόλοιπο g3.612 Εισπράξεις Πληρωμές Υπόλοιπο g3.664 Αντιπροσωπεύεται από: Τράπεζα - Τρεχούμενος (41-465) Τράπεζα - Λ/σμος Προειδοποίησης Ε

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΑΙ Δ1ΑΦΩΤΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΤΑΥΡΗ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛ. Υπόλοιπο Εισπράξεις Πληρωμές Β Υπόλοιπο Αντιπροσωπεύεται από: Τράπεζα-Λογαριασμός Προειδοποίησης Τράπεζα - Τρεχούμενος {1.179) (840) Εμπρόθεσμη Κατάθεση Υπόλοιπα Προπολεμικών Ειδικών Δημοτικών Λογαριασμών (α) Μουσείο Λαϊκής Τέχνης (β) Δωρεά Πρ. Ζήνας Κάνθερ (γ} Κληροδότημα μ. Ηρακλή Αραούζου (δ) Δωρεά μ. Χρυσοστόμου Πιερή (ε) Βρεφοκομικός Σταθμός (στ) Παιδοκομικός ΣταΒμός (ζ) Κοινωνική Πρόνοια 735 (η) Οργανωτική Επιτροπή Γιορτής Πορτοκαλιού Ε ' 2- (α) Υπόλοιπα «Λογαριασμός Καταθέσεις Δημοτών" * (β) Υπόλοιπο «Λογαριασμός Καταθέσεις» 67,006 Επενδυμένο σε κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου Λάρνακα, αρ λήξης ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Α. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Από προσφερόμενες υπηρεσίες Δημοτικών Υπαλλήλων Αμμοχώστου που είναι αποσπασμένοι σε κυβερνητικά τμήματα Ε1.276 ' Επενδυμένα (Ε = ) σε εμπρόθεσμη κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου Λεμεοό αρ λήξης

20 3302 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α' ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡΟΜ. ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΊΣΗΜΗΣ ώημο- ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Ε % Ε Τ.34Β/48 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Τ. 482/56 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Τ.296/60/111 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 7, SHELL PROVIDENT FUND , ν Β a , ,50 17, a 15,000 7, , ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚ. ΚΥΠΡΟΥ , U , ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΣΙΤΗΡΩΝ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΟΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Εχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις και έχω πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεώρησα αναγκαίες. Την ευθύνη για την ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη πάνω σ' αυτές, με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ενας έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν, των σημαντικών υπολογισμών που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι ο έλεγχος μου παρέχει μια λογική βάση Υ'α τη γνώμη μου. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιμαστεί με βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και παρουσιάζουν τις εισπράξεις και πληρωμές μόνο. Κατά τη γνώμη μου, εκτός από την παράλειψη και τις επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του θέματος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οικονομικές καταστάσεις, που συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των εισπράξεων και πληρωμών του Δήμου Αμμοχώστου, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2007 Γ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, FCCA, για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4345, 10.7.2012 104(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3).

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3). Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 116(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

18 Οκτωβρίου, [ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ DEEPA THANAPPULI HEWAGE,

18 Οκτωβρίου, [ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ DEEPA THANAPPULI HEWAGE, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_4/2010/4-201010-26-08.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 18

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(Ι) του 1994 83(Ι) του 1995 60(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα