ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ» Φ οιτη τή ς : Τ α ρινίδη ς Κ ω νσ τα ντίνος Α Ε Μ :4947 Ε Π Ο Π Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ : Δρ. Μ α δυ τινό ς Ι. Δ η μ ή τρ ιος Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 2012 Ε κ π ο νη θ είσ α π τυχια κ ή ερ γα σ ία απαραίτητη γ ια τη ν κτήση το υ βασικού πτυχίου.

2 ABSTRACT The growth and popularity of online Social Network Services (SNS) has creates a new world of collaboration and communication. This study examines risk taking, trust and perceived privacy with regard to social networking websites among 130 college students. General privacy concern and identity information disclosure concerns are greater concern to woman than man. This study took an exploratory step at examining woman and man behaviour to SNS and found a number of metrics reliable and valid. Greater percentages of men than women display their phone numbers and home addresses on social networking websites.^e implications of research and practice findings are discussed accordingly. Keywords: Social Network Services, Risk Taking, Trust, Perceived Privacy ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάπτυξη και η δημοτικότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης (ΥΚΔ) έχει δημιουργήσει έναν καινούργιο κόσμο συνεργασίας και επικοινωνίας. Η παρούσα έρευνα εξετάζει την ανάληψη ρίσκου, την εμπιστοσύνη και την αντιλαμβανόμενη ιδιωτικότητα πάνω στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σε δείγμα 130 φοιτητών. Γενικότερα πληροφορίες που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα και την ταυτότητα του χρήστη που γνωστοποιεί στις ΥΚΔ έχουν ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ανησυχία στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιεί ένα διερευνητικό βήμα προς την εξέταση της γυναικείας και ανδρικής συμπεριφοράς στις ΥΚΔ και ανακαλύπτει μια σειρά από έγκυρες και αξιόπιστες μετρήσεις. Μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών δημοσιεύει τον τηλεφωνικό του αριθμό και την διεύθυνση κατοικίας του στις ΥΚΔ. Οι συνέπειες από τα ευρήματα της έρευνας εξετάζονται αναλόγως. Λέξεις κλειδιά: Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, Ανάληψη Ρίσκων, Εμπιστοσύνη, Αντιλαμβανόμενη Ιδιωτικότητα 2 Σελίδα

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ABSTRACT-ΠΕΡΙΛΗΨΗ -2- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -3- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ -6- ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ -7- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Παραγόμενα Οφέλη) & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ -11- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΥΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ FACEBOOK TWITTER LINKEDIN GOOGLE ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ -39- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Σελίδα

4 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -44- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΛΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ INSTANT MESSENGER ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ TEΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ X ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΡΙΣΚΩΝ, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ_ Σελίδα

5 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -63- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -70- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ -77- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -79- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σελίδα

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ Εικόνα Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 Εικόνα 7 Εικόνα 8 Δομή_ενός κοινωνικού δικτύου Ιστός.Υπηρεσιών. Κοινωνικής. Δικτύωσης Ιστορική.Αναδρομή..Υπηρεσιών..Κοινωνικής Δικτύωσης Δημοφιλείς. προορισμοί Υπηρεσιών. Κοινωνικής Δικτύωσης Αρχική. σελίδα.του Facebook Αρχική. σελίδα.του Twitter Αρχική. σελίδα.του Linkedln Αρχική. σελίδα.του Googlet Σελίδα Πίνακας Πίνακας 1 Πίνακας 2 Πίνακας 3 Πίνακας 4 Πίνακας 5 Πίνακας 6 Υπόμνημα Μέτρηση.Ερευνητικών..Παραγόντων Χαρακτηριστικά... υ κ δ.. σε.. σύγκριση...με...κατηγοριοποιημένες μεταβλητές. ανάμεσα.στο. φύλο Χαρακτηριστικά...υ κ δ... σε...σύγκριση....συνεχών κατηγοριοποιημένων. μεταβλητών,.ανάμεσα στο Φύλο. Ομάδες. φοιτητών..με.. βάση. τους..παράγοντες..(ανάληψη. Ρίσκων, Αντιλαμβ.αν.όμενη..Ιδ.ιωτικότητα. &.Εμπιστοσύνη) Στατιστικά...σημαντικής...σχέσεις..που.... έδωσε... ο.... έλεγχος ανεξαρτησίας.χ2 Έλεγχος εγκυρότητας του ερωτηματολογίου Σελίδα Σελίδα

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Θεωρώ μεγάλη ανάγκη να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με βοήθησαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μου, παρέχοντας μού υλική και ψυχολογική υποστήριξη. Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες καθηγητές μου την κα Ταχτατζή Λαμπρινή & τον κ Μαδυτινό Δημήτριο, που μου έδωσαν την ευκαιρία να ασχοληθώ με το θέμα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε να κάνω μια εμπεριστατωμένη έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα ώστε και να αναπτύξω την πτυχιακή μου. Επίσης, τους ευχαριστώ για τις χρήσιμες συμβουλές και παρατηρήσεις τους σε όλη την διάρκεια της εκπόνησής της. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την μητέρα μου για την αμέριστη ηθική και υλική συμπαράσταση που μου παρείχε κατά την διάρκεια των σπουδών μου στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Καβάλας. 7 Σελίδα

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ευρύτερη λειτουργία των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα του Internet. Μια από τις δημοφιλέστερες λειτουργίες τείνει να είναι τα τελευταία χρόνια η κοινωνική δικτύωση μέσα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΥΚΔ). Αυτή, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται αυτού του είδους τις ιστοσελίδες. Η βασισμένη στο διαδίκτυο πρόσβαση στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας έχει γίνει πανταχού παρούσα (Breslin et al, 2004). Παρατηρείται ραγδαία αύξηση με εκθετική πρόοδο του αριθμού των χρηστών στις ΥΚΔ, κυρίως στις νεότερες γενιές που είχαν κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται ένα τεράστιο μέγεθος από σημαντικές κοινωνικές αλλά και ιδιωτικές πληροφορίες. Οι πιο διαδεδομένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως είναι το Facebook, το Twitter & το LinkedIn βάσει του Alexa.com. Η ύπαρξη ενός πλαισίου αξιολόγησης που αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας για την δημιουργία τους, θα ήταν ικανή να αναδείξει τα κενά και τις αδυναμίες που πιθανόν υπάρχουν, ώστε να διορθωθούν και να βελτιωθούν, προς όφελος τόσο των χρηστών όσο και των σχεδιαστών αυτών των δικτυακών τόπων-κοινωνιών ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Τα τελευταία χρόνια, το διαδίκτυο έχει προκαλέσει μια επανάσταση στην επικοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα να σταλούν και να ανακτηθούν οι πληροφορίες παντού. Όμως, δεν είναι απλώς ένα μέσο αναζήτησης πληροφοριών, καθώς έχει αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε. Οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση με άλλους ανθρώπους, είτε για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς είτε για άλλους σκοπούς όπως το να κάνουν νέους φίλους, να βρουν 8 Σελίδα

9 παλιούς φίλους ή ακόμα και να αναζητήσουν το χαμένο τους συγγενή (Helo & Ab Rahim, 2010). Οι ΥΚΔ είναι μια πρόσφατη τάση. Τα περισσότερα δίκτυα αυτού του είδους υποστηρίζουν τη διατήρηση προηγούμενων δομών κοινωνικών δικτύων βασισμένα στη φυσική διάσταση της ζωής, ενώ άλλα επιτρέπουν σε άγνωστα μεταξύ τους άτομα να έρθουν σε επαφή, έχοντας ως βάση τα κοινά ενδιαφέροντα, πολιτικές ιδέες, στόχους ή δραστηριότητες. Μερικές ιστοσελίδες έχουν σαν στόχο να απευθύνονται σε μεγάλη ποικιλία κοινού, ενώ άλλες προτιμούν να προσελκύουν ανθρώπους που έχουν την ίδια γλώσσα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκεία ή εθνικότητα. Λόγω της μεγάλης δημοτικότητας που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια, οι ΥΚΔ έχουν γίνει μια καθημερινή συνήθεια στις δραστηριότητες ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας μας και ειδικότερα της νέας γενιάς. Εκτός από τα οφέλη αυτού του καινούργιου διαδικτυακού κόσμου στην εύκολη επικοινωνία και στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων/απόψεων, έχουν δημιουργηθεί και διάφορα ρίσκα λόγω της μειωμένης γνώσης του αντιλαμβανόμενου κινδύνου που υπάρχει σε αυτά. Καθημερινά το πρόβλημα της άγνοιας και της μη-σωστής χρήσης των ΥΚΔ γίνεται ακόμα εντονότερο παίρνοντας διαστάσεις πανδημίας. Οι Μαδυτινός et al, (2011) αναφέρουν ότι η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα είναι από τα κύρια ζητήματα που προβληματίζουν στις ΥΚΔ. Πληροφορίες που υπάρχουν σε κοινή θέα, όπως η προσβασιμότητα, ο έλεγχος των λογαριασμών, η εξόρυξη δεδομένων (datamined) ή κοινόχρηστων δεδομένων, πωλούνται ή αγοράζονται, αναλύονται, κλέβονται ή κακομεταχειρίζονται από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ή από ιδιωτικές εταιρίες, χωρίς να το γνωρίζουν οι χρήστες (Buchanan et al, 2007). Έτσι μπορεί να παραβιάζονται μερικώς και παρά την θέλησή τους, τα ανθρώπινα δικαιώματα των χρηστών, δημιουργώντας έναν καινούργιο τρόπο κοινωνικού ελέγχου. Ένας λόγος ακόμα που οδήγησε στην έρευνα αυτού του προβλήματος είναι ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΥΚΔ) έχουν πάρει μορφή επιδημίας σε ένα πλήθος ανθρώπων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα μιας πανευρωπαϊκής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Internet & Mobile MC DC συμπεριλαμβανομένου και της χώρας μας έδειξε ότι το 63% έχει προφίλ σε κάποια ΥΚΔ ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος 9 Σελίδα

10 όρος είναι 45%, ποσοστό που φέρνει την Ελλάδα στην 3η θέση, μετά τη Δανία και τη Νορβηγία (IAB HELLAS, 2009). Άκρως σημαντικό είναι ότι το έτος 2008 υπήρξε αύξηση της χρήσης του διαδικτύου σε ποσοστό 10%, και μία σημαντική αύξηση της χρήσης των ΥΚΔ σε ποσοστό 30% (Hagel et al, 2009) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η εφηβεία είναι καθοριστικό κομμάτι της ζωής κάθε ανθρώπου. Σε αυτήν την περίοδο οι νέοι αναπτύσσουν καινούργιες δεξιοτεχνίες, ενώ πολλοί εξερευνούν καινούργια πράγματα και συχνά πειραματίζονται με τις εκάστοτε τεχνολογικές αλλαγές. Τις περισσότερες φορές, η ανάληψη ρίσκου εμπλέκεται σε αυτές τις αλλαγές. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι να συγκρίνει το αν οι φοιτητές έχουν την αίσθηση της ανάληψης ρίσκου μέσα από μία βασική καθημερινή τους ενασχόληση με τις ΥΚΔ. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια σύγκρισης ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και στην ιδιωτικότητα στην χρήση των ΥΚΔ. Χρησιμοποιώντας αυτές τις αναλύσεις γίνεται η σύγκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μέσα από την σύγκριση των δύο φύλων πραγματοποιείται προσπάθεια ώστε να κατανοηθεί η διαφορετικότητα στον τρόπο χρήσης των ΥΚΔ. Βάσει των επιλογών που μπορούν να κάνουν οι συμμετέχοντες σε κάποιες ΥΚΔ, συμπεραίνουμε αν παρέχεται εμπιστοσύνη στις ΥΚΔ. Ένα από τα κυριότερα σημεία αυτής της έρευνας, είναι να μετρηθεί και να κατανοηθεί ένα μέρος από πεποιθήσεις και συμπεριφορές που έχουν σχέση με την αντιλαμβανόμενη ιδιωτικότητα στις ΥΚΔ και να πραγματοποιηθεί η ανάλογη σύγκριση αυτών κατά φύλο. Παρά την φλέγουσα ανησυχία για την δημοσιοποίηση της ιδιωτικότητας, λίγες μόνο μελέτες έχουν διερευνήσει τα ζητήματα της εμπιστοσύνης και της ιδιωτικότητας στις ΥΚΔ. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε σε ένδεια πληροφοριών σχετικά με το ζήτημα της ιδιωτικότητας και της εμπιστοσύνης οι οποίες επηρεάζουν την αποδοχή των ΥΚΔ (Fogel & Nehmad, 2009). 10 Σελίδα

11 1.4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Παραγόμενα Οφέλη) & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Επειδή για πρώτη φορά διεξάγεται τέτοιου είδους έρευνα για τις ΥΚΔ και λόγω της πολυπλοκότητας και της παγκόσμιας εμβέλειας που καταλαμβάνουν καθώς επίσης ότι εμπεριέχουν και την ευαίσθητη κοινωνία των νέων θεωρούμε ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των στοιχείων θα ωφελήσουν: Στην εξεύρεση σημαντικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στη σωστή ερμηνεία τους για να βρεθούν λύσεις. Επίσης, θα γίνει μια προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση ώστε να μπορέσει να γίνει καλύτερη ενημέρωση των νέων για τους αθέατους κίνδυνους που κρύβονται μέσα σε αυτόν τον εικονικό κόσμο. Να εξαιρεθούν λύσεις μέσα από τα εμπεριστατωμένα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Δημιουργία μιας θεμέλιας έρευνας, που θα βασίζεται στα ελληνικά δεδομένα και θα βοηθήσει μεταγενέστερες έρευνες να επεκτείνουν το ερευνητικό τους πλαίσιο. Περιορισμοί που προέκυψαν από προγενέστερες έρευνες (π.χ. Εο ο1 & Ν ο^αά, 2009) είναι ότι το δείγμα το οποίο συλλέχτηκε ήταν από ένα μόνο πανεπιστήμιο και όχι από ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των πανεπιστημίων. Αυτό μπορεί να προκύψει και σε αυτήν την έρευνα λόγω του ότι θα συμπεριλάβει μόνο τους φοιτητές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. Η έρευνα υλοποιήθηκε με την χρήση δομημένων ερωτηματολογίων και δεν πραγματοποιήθηκε εκ νέου καταγραφή και παρατήρηση των προτύπων συμπεριφοράς των χρηστών στις ΥΚΔ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα πτυχιακή αποτελείτε από τα έξης κεφάλαια : Κεφάλαιο 1: Αναφέρεται το ερευνητικό πρόβλημα και οι λόγοι που οδήγησαν τον ερευνητή στην μελέτη του συγκεκριμένου προβλήματος. Ακόμη, αναφέρεται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας. Τέλος, παρουσιάζονται τα παραγόμενα οφέλη και οι ενδεχόμενοι περιορισμοί. 11 Σελίδα

12 Κεφάλαιο 2: Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις τεχνολογίες του διαδικτύου και ειδικότερα των ΥΚΔ. Παρουσιάζεται ο ορισμός του κοινωνικού δικτύου και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Στην συνέχεια, ορίζετε η έννοια της κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας περαιτέρω εστίαση στην χρήση της και την ανάπτυξή της μέσα από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιώντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Ουσιαστικά, αναλύονται οι τύποι των ΥΚΔ και μέσα από αυτούς μας παρουσιάζει τις δημοφιλέστερες ΥΚΔ που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας. Επίσης, στην βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται αναφορά στην ανασκόπηση της θεωρίας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται εμπειρική έρευνα και παρουσιάζονται περιληπτικά τα περισσότερα αξιόλογα πορίσματα τα οποία έχουν αναλυθεί σε προγενέστερες έρευνες. Μέσα από το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιείτε ερευνητική προσέγγιση περιλαμβάνοντας τις ερευνητικές υποθέσεις που εκπονήθηκαν από το προτεινόμενο εννοιολογικό μοντέλο. Κεφάλαιο 3: Παρατίθεται η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ώστε να γίνει σαφέστερη και πιο κατανοητή η παρουσίαση των ευρημάτων. Επίσης, περιγράφεται το δείγμα με βάσει του οποίου έλαβε χώρα η έρευνα παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του. Μέσα από την μέθοδο συλλογής περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου της έρευνας για το χρονοπρογραμματισμό της συγκέντρωσης των δεδομένων. Στο τέλος το κεφαλαίου της ερευνητικής μεθοδολογίας γίνεται μια σαφέστερη περιγραφή των ερευνητικών οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των δεδομένων. Κεφάλαιο 4: Στο κεφάλαιο της παρουσίασης των ευρημάτων γίνεται ο έλεγχος εγκυρότητας του ερωτηματολογίου και των ερευνητικών υποθέσεων της έρευνας. Κεφάλαιο 5: Παρουσιάζονται τα θεωρητικά και τα εμπειρικά συμπεράσματα που πρόεκυψαν από τον ερευνητή και πραγματοποιείτε σύγκριση με τα αποτελέσματα προγενέστερων μελετών. Περιέχει τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας και πραγματοποιείται αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων. Αυτή, αποσκοπεί στην εξεύρεση 12 Σελίδα

13 των πιθανών αδυναμιών που προέκυψαν στην έρευνα και προτείνει λύσεις για μελλοντική βελτίωση που μπορούν να είναι χρήσιμες στους μεταγενέστερους μελετητές. Κεφάλαιο 6: Παρουσιάζεται η Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για να εκπονηθεί η πτυχιακή εργασία. Αυτή η μελέτη γίνεται σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο πραγματοποιώντας ερμηνευτική έρευνα στους φοιτητές του Τεχνολογικού Ιδρύματος Καβάλας. Στα επερχόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστεί η περαιτέρω ανάλυση όσων προαναφέρθηκαν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για το Κοινωνικό Δίκτυο, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, τους τύπους Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης και τα πιο διαδεδομένα από αυτά. Ακόμα παρατίθενται προγενέστερες έρευνες που αναφέρονται για την «Ανάληψη Ρίσκων», την «Αντιλαμβανόμενη Ιδιωτικότητα» και την «Εμπιστοσύνη» που χαρακτηρίζουν τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Κοινωνικό δίκτυο είναι η συγκέντρωση ή η συμμετοχή των ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα πανεπιστήμια, χώροι εργασίας, σχολεία κτλ. Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται διάφοροι ορισμοί για την έννοια του κοινωνικό δικτύου. Ο Χτούρης, (2004) ορίζει ως κοινωνικά δίκτυα τα «πολυδιάστατα συστήματα επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής και της κοινωνικής ταυτότητας». Ο Barnes, (1954) χρησιμοποίησε τον όρο «κοινωνικά δίκτυα» για να δηλώσει τρόπους και μορφές κοινωνικών συνδέσμων. Με τον όρο αυτόν συνδύασε έννοιες 13 Σελίδα

14 που χρησιμοποιούσε ο απλός κόσμος με αυτές που μεταχειρίζονταν οι κοινωνιολόγοι. Οι Walker et al, (1967) όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή στις υπηρεσίες έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές. Επομένως κοινωνικό δίκτυο μπορεί να ονομαστεί οτιδήποτε έχει μια κοινωνική δομή από ανθρώπους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους δεσμούς όπως φιλία, κοινά ενδιαφέροντα, συναδελφικότητα, συγγένεια κ.τ.λ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Οι Walker et al, (1967) ήταν από τους πρωτοπόρους που όρισαν τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού δικτύου. Τα χαρακτηριστικά είναι : 1. Μέγεθος: Ένα πλήθος από ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν κάποια κοινωνική επαφή συμπεριλαμβανομένων αυτών των επαφών που μπορούν να ανανεωθούν σε όποιες περιπτώσεις χρειάζεται. 2. Δύναμη των δεσμών: Αυτό αναφέρεται στον συνδυασμό των χαρακτηριστικών τα όποια έχουν υψηλή εσωτερική συσχέτιση και κοινά ενδιαφέροντα. Η ποσότητα χρόνου, η συναισθηματική ένταση, η οικειότητα, και οι αμοιβαίες υπηρεσίες χαρακτηρίζουν την δύναμη των δεσμών. 3. Πυκνότητα: Η πυκνότητα περιγράφει ένα δίκτυο το οποίο έχει υψηλό ποσοστό μελών, με όλες τις πιθανές ανεξάρτητες επαφές που ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί. Η χαμηλή πυκνότητα δημιουργεί χαμηλή αναλογία. 4. Η ομοιογένεια των μελών: Η έκταση του κάθε δικτύου μελών που μοιράζονται κοινωνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών χαρακτηριστικών όπως ηλικία, φύλο, υπηκοότητα, κοινωνική θέση και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς όπως κοινωνικές αξίες και τρόποι ζωής. 5. Η διασπορά των μελών: Η ευκολία που παρέχει το δίκτυο στα μέλη του να δημιουργούν διαπροσωπικές επαφές. 14 Σελίδα

15 Εικόνα_1;_ Δομή_ενός_ κοινωνικού δικτύου Πηγή: The Internet Business Coach, (2012) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Το διαδίκτυο είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οποιουδήποτε συνδεδεμένου υπολογιστή. Ουσιαστικά, το διαδίκτυο έχει αφομοιωθεί τόσο καλά με την καθημερινότητα των ανθρώπων που άλλο ποιά είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό. Μια πλευρά της καθημερινής μας ύπαρξης είναι το διαδίκτυο το οποίο έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική μας ζωή (Amichai-Hamburger, 2002). Το διαδίκτυο είναι μια κοινωνική αρένα που οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν με άλλους και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Καθημερινά δημιουργούνται πολλά εργαλεία όπως ιστολόγια (blog), φανταστικά περιβάλλοντα και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Amichai-Hamburger, 2005; Amichai-Hamburger & Barak, 2009). Ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα και πολύ δημοφιλή είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα οι νέοι, παρουσίασαν να προσαρμόζονται και να αφομοιώνουν την νέα τεχνολογία της εικονικής κοινότητας σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές φάνηκε να χάνουν τον έλεγχο μεταξύ εικονικού και πραγματικού κόσμου. Η αυξανόμενη τάση που υπάρχει από τους χρήστες το τελευταίο διάστημα, προκάλεσε την έκρηξη στην συνεχή ανάπτυξη, στον επαναπροσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους 15 Σελίδα

16 γνωρισμάτων, ή βοήθησε στην δημιουργία καινούργιων εργαλείων και υπηρεσιών για την διαχείρισή τους. Ο ορισμός που έχει δοθεί μέχρι σήμερα είναι ως μια Web-Based υπηρεσία που επιτρέπει στον καθένα στο να: 1. Να κτίσει ένα προφίλ εντός ενός οργανωμένου πλαισίου 2. Να παράγει μια λίστα από άλλους χρήστες οι οποίοι μπορούν να μοιράζονται την επικοινωνία 3. Να καθορίσει την δίκη τους λίστα από συνδέσεις και να δει αυτά που δημιουργούνται από άλλους χρήστες εντός του συστήματος (Boyd & Ellison, 2007). Εικόνα_2;_Ιστός. Υπηρεσιών Κοινωνικής.ΔίΚΐίίωσΜς. Πηγή: The Internet Business Coach, (2012) Οι νέοι τρόποι που άρχισαν να εμφανίζονται και να επεκτείνονται μέσα από τις ΥΚΔ, είναι είτε εφαρμογές παιχνιδιών είτε εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με εφαρμογές διαδικτύου στις οποίες υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη. Με αλλά λόγια οι ΥΚΔ μπορούν να οριστούν και ως: κοινωνικοί χώροι στο διαδίκτυο που είναι προσβάσιμοι και από κινητά 16 Σελίδα

17 τηλέφωνα, με σκοπό να διευκολύνουν-διευρύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και τις δραστηριότητες που μοιράζονται οι άνθρωποι σε δίκτυα επαφών. Οι ΥΚΔ παρέχουν ποικίλους τρόπους για αλληλεπίδραση στους χρήστες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες στιγμιαίων μηνυμάτων (Chat messages) και πρόσφατα υπηρεσίες video κλήσης. Οι Garton, Haythornwaite και Wellman όπως αναφέρονται στον (Anthony Hempell, 2004), ορίζουν τα κοινωνικά δίκτυα ως επικοινωνία μέσω υπολογιστή που συνδέει ανθρώπους ή οργανώσεις ή μια ομάδα ανθρώπων (ή ακόμα και τις κοινωνικές οργανώσεις τους), οι οποίες συνδέονται με σχέσεις όπως η οικογένεια, η φιλία ή οι επαγγελματικοί δεσμοί. Οι Boyd και Ellison, (2007) αναφέρουν ότι «οι άνθρωποι τείνουν με φυσικό τρόπο να χρησιμοποιήσουν λογισμικό ως μέσο για να προωθηθούν τα προσωπικά ενδιαφέροντα τους και να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά». Επομένως κάθε πρόγραμμα λογισμικού θα μπορούσε να θεωρηθεί κοινωνική δικτύωση. Οι ΥΚΔ θεωρούνται συχνά από τους χρήστες τους ως κλειστά περιβάλλοντα, όπου τα μέλη μιλούν το ένα στο άλλο. Αυτή η εντύπωση των κοινωνικών υπηρεσιών δικτύωσης ως παροχέα ενός ιδιωτικού χώρου είναι πιθανό να ευθύνεται για τη συμπεριφορά, τη γλώσσα και τα μηνύματα που δεν μεταφράζονται καλά έξω από το προοριζόμενο κλειστό πλαίσιο τους. Το βασικό λογισμικό πακέτο που εμπεριέχεται μέσα σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι στο να επιτρέπει σε φίλους να σχολιάσουν ο ένας το προφίλ του άλλου, να στείλουν προσωπικά μηνύματα ανάμεσα στα μέλη του δικτύου και τέλος να μπορούν να δουν το δίκτυο επαφών που έχει δημιουργηθεί στο προφίλ κάθε μέλους. Οι πιο εξελιγμένες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στα μέλη να ενισχύσουν τα προφίλ (π.χ με ήχους, φόντο προφίλ, διαδραστικές ερωτήσεις (quiz) κ.τ.λ.). Επίσης παρέχουν σε τρίτους την ανάπτυξη και τη δημιουργία εφαρμογών ανοιχτού κώδικα (open source). Μη ξεχνώντας βέβαια ότι κάθε χρήστης με την εγγραφή του και την δημιουργία του προφίλ, του προσφέρει ιδιωτικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες οικογενειακής κατάστασης, προσωπικές φωτογραφίες κ.τ.λ. Μέσα από την μηχανή αναζήτησης που διαθέτει η εκάστοτε ΥΚΔ ο χρήστης μπορεί 17 Σελίδα

18 γρήγορα και εύκολα να αναζητήσει παλαιούς ή καινούργιους φίλους. Παρόλο της πολυπλοκότητας της υπηρεσίας γίνεται αυτόματα φιλτράρισμα από το ίδιο το σύστημα για πιθανούς φίλους που ουσιαστικά είναι φίλοι φίλων (common friends). Έτσι μέσα από αυτά τα δίκτυα δημιουργούνται μικρότερα δίκτυα, τα οποία μπορεί να είναι παλιοί φίλοι, συμφοιτητές, συνάδελφοι, φίλοι με κοινά χόμπι κ.τ.λ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Πολλές φορές υπάρχει καχυποψία, η αλήθεια όμως είναι ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζουν τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα. Δεκάδες χιλιάδες χρήστες έχουν πρόσβαση καθημερινά στο Facebook, το Friendster, το ΜySpace ή το Ηΐ5 για να μιλήσουν με την παρέα τους, να αναζητήσουν παλιούς φίλους, συμμαθητές ή συναδέλφους, να ανεβάσουν φωτογραφίες, μουσική ή βίντεο, καθώς και να αναζητήσουν απλά καινούριες παρέες (Τα Νέα, 2008). Οι πρώτες κοινωνικές δικτυακές υπηρεσίες εμφανίστηκαν σχεδόν μόλις η τεχνολογία μπορούσε να τα υποστηρίξει. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα προγράμματα συνομιλίας έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές της δεκαετίας του 1970, αλλά οι πρώτες κοινότητες δεν εμφανίστηκαν μέχρι τη δημιουργία του USENET το Το USENET άρχισε ως ένα σύστημα μηνυμάτων μεταξύ του Πανεπιστημίου του Duke και του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια και κυβερνητικά πρακτορεία. Το USENET επέτρεπε στους χρήστες να δημοσιεύουν και να λαμβάνουν μηνύματα μέσα σε θεματικές ενότητες γνωστές και ως ομάδες πληροφόρησης. Μαζί με άλλα φόρουμ συζήτησης, όπως τα bulletin board systems, επέτρεψαν στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν σε ένα online κοινωνικό δίκτυο, αν και το καθένα ήταν ουσιαστικά ένα κλειστό σύστημα. Το 1993, με την απελευθέρωση του φυλλομετρητή Mosaic, τα συστήματα ενώθηκαν σε μια πιο εύχρηστη γραφική διεπαφή. Η αρχιτεκτονική του διαδικτύου κατέστησε δυνατή την πλοήγηση από μια περιοχή σε άλλη με έναν κλικ, και γρηγορότερες συνδέσεις στο διαδίκτυο επέτρεπαν σε μεγαλύτερο όγκο πολυμέσων να βρεθούν σε ομάδες πληροφόρησης. 18 Σελίδα

19 Οι πρώτες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με τις ονομασίες SixDegrees.com, Classmates.com και Εvite.com κάνουν το ντεμπούτο τους στο διαδίκτυο τη δεκαετία του 1990 και συγκεκριμένα το Classmates.com (1995) και το SixDegrees.com (1997) αντίστοιχα. Σχεδόν 20 χρόνια μετά, το διαδίκτυο έχει κατακλυσθεί από περίπου 350 ιστότοπους, εκ των οποίων οι 150 είναι οι πλέον ενεργοί έχοντας εγγεγραμμένους από μερικές χιλιάδες μέχρι και εκατοντάδες εκατομμύρια μέλη. Οι πρώτοι κοινωνικοί χώροι δικτύωσης άρχισαν υπό μορφή γενικευμένων online κοινοτήτων όπως το ^ e WELL (1985), το Theglobe.com (1994), το Geocities (1994) και το Tripod (1995). Αυτές οι πρώτες κοινότητες εστίασαν στο να φέρουν τους ανθρώπους κοντά και να αλληλεπιδράσουν ο ένας με τον άλλον μέσω των χώρων συνομιλιών και το μοίρασμα προσωπικών πληροφοριών και ιδεών γύρω από οποιαδήποτε θέμα μέσω προσωπικών εργαλείων έκδοσης αρχικών σελίδων που θεωρείται πρόδρομος του φαινομένου του blogging. Μερικές κοινότητες υιοθέτησαν μια διαφορετική μέθοδο, συνδέοντας δηλαδή ανθρώπους μεταξύ τους μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι περιοχές περιελάμβαναν το Classmates.com (1995) και το SixDegrees.com (1997). Το πρώτο εστίαζε στους δεσμούς με τους πρώην σχολικούς συντρόφους και το δεύτερο σε άμεσους δεσμούς. Από τις πρώτες κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης ήταν το Sixdegrees.com. Αυτή που προωθήθηκε το 1996 και συγκέντρωσε περισσότερα από 3 εκατομμύρια μέλη. Έπαυσε όμως τη λειτουργία της το 2000, αφού απέτυχε να συγκεντρώσει κέρδος. Το SixDegrees.com επέτρεψε στους χρήστες να δημιουργήσουν προφίλ, και να απαριθμήσουν τους φίλους τους. Από το 1998, μάλιστα έδωσε τη δυνατότητα στους χρήστες να κινούνται ανάμεσα στους καταλόγους φίλων. Καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά υπήρξαν με κάποια μορφή πριν από το SixDegrees.com. Τα προφίλ υπήρχαν στις περισσότερες σημαντικές υπηρεσίες ραντεβού και σε πολλούς ιστότοπους κοινοτήτων. Οι κατάλογοι φίλων στις υπηρεσίες AIM και ICQ υποστήριξαν τους καταλόγους φίλων παρότι δεν ήταν ορατοί σε άλλους. Το Classmates.com επέτρεψε στους χρήστες τη σύνδεση με ανθρώπους από το γυμνάσιο ή το κολλέγιο τους και την αναζήτηση στο δίκτυο για άλλα άτομα που είχαν επίσης συνδεθεί, αλλά οι χρήστες δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν προφίλ ή καταλόγους 19 Σελίδα

20 φίλων παρά μόνο μετά από κάποια χρόνια. Το SixDegrees.com ήταν το πρώτο που συνδύασε αυτά τα χαρακτηριστικά (Boyd & Ellison, 2007). Το SixDegrees προβλήθηκε ως εργαλείο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνδεθούν και να στείλουν μηνύματα σε άλλους. Ενώ προσέλκυσε εκατομμύρια χρήστες, απέτυχε να γίνει μια βιώσιμη επιχείρηση. Έτσι το 2000, η υπηρεσία έκλεισε. Ενώ οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν ήδη στο διαδίκτυο, οι περισσότεροι δεν είχαν επεκτείνει τα δίκτυα των φίλων που ήταν online. Οι πρώτοι χρήστες παραπονέθηκαν ότι υπήρχαν πολύ λίγα πράγματα που μπορούσαν να κάνουν μετά από τη αποδοχή των αιτημάτων φιλίας και οι περισσότεροι χρήστες δεν είχαν ενδιαφέρον για τη γνωριμία με ξένους. Ο Wasow, όπως παρατέθηκε στους (Boyd & Ellison, 2007), αναφέρει πως από το 1997 ως το 2001, διάφορα εργαλεία κοινοτήτων άρχισαν να υποστηρίζουν διάφορους συνδυασμούς από προφίλ και να αρθρώνουν δημόσια φίλους. Το AsianAvenue, το BlackPlanet, και το MiGente έδωσαν τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν προσωπικό και επαγγελματικό προφίλ. Επίσης επέτρεψε να μπορούν να προσδιορίσουν φίλους στα προσωπικά τους προφίλ χωρίς την έγκριση για αυτές τις συνδέσεις. Ο Fitzpatrick, όπως αναφέρεται στους (Boyd & Ellison, 2007), υποστηρίζει ότι επιπλέον, αμέσως μετά την έναρξή του το 1999, το LiveJournal δημιούργησε συνδέσεις μιας κατεύθυνσης στις σελίδες των χρηστών. Ο δημιουργός του LiveJournal είχε την υποψία ότι διαμόρφωσε όλους αυτούς τους φίλους μετά από τις λίστες φίλων με δυνατότητα στιγμιαίων μηνυμάτων. Ο Κορεάτικος ιστότοπος εικονικής πραγματικότητας Cyworld άρχισε το 1999, και πρόσθεσαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κοινωνικών υπηρεσιών δικτύων το 2001 όπως και η Σουηδική κοινότητα LunarStorm, που όπως περιγράφει ο D.Skog που αναφέρεται στους (Boyd & Ellison, 2007) αναδιαμορφώθηκε ως κοινωνική υπηρεσία δικτύωσης το 2000 και περιείχε λίστες φίλων, guestbooks, και σελίδες ημερολογίων. Το επόμενο κύμα κοινωνικών υπηρεσιών δικτύωσης άρχισε όταν προωθήθηκε το Ryze.com το 2001 για την ενίσχυση επιχειρησιακών δικτύων. Ο Scott όπως αναφέρεται στους (Boyd & Ellison, 2007) παραθέτει πως ο ιδρυτής του Ryze.com έδειξε για πρώτη φορά το νέο ιστότοπο σε φίλους και κυρίως σε μέλη από επιχειρήσεις στο Σαν Φραντσίσκο, καθώς και σε κοινότητες τεχνολογίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν 20 Σελίδα

21 επιχειρηματίες και επενδυτές οι οποίοι βρίσκονται πίσω από πολλές μελλοντικές κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι πίσω από το Ryze.com, το Tribe.net, το LinkedIn, και το Friendster είχαν στενές επαφές προσωπικά και επαγγελματικά. Όπως αναφέρει ο Festa στους (Boyd & Ellison, 2007) υπήρχε η πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον χωρίς ανταγωνισμό (Festa, 2003). Εικόνα_ κίσιορικη. Λν.σδΜθΜΰΥπηβεσίΐΦνί Κοινωνικής Δικτύωσης nnvn: Boyd, D. M., & Ellison, N. B., 2007, «Social network sites: Definition, history, and scholarship» 21 Σελίδα

22 Τελικά, το Ryze.com δεν απέκτησε ποτέ δημοτικότητα. Το Tribe.net έτεινε να προσελκύσει μια παθιασμένη βάση χρηστών, και το LinkedIn, έγινε ισχυρή υπηρεσία επιχειρήσεων. Το Friendster από την άλλη έγινε η σημαντικότερη, και όπως λέει ο Chafkin, (2007) στους (Boyd & Ellison, 2007), «μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις στην ιστορία του Διαδικτύου». Το Friendster προωθήθηκε το 2002 ως κοινωνικό συμπλήρωμα στο Ryze.com. Όπως αναφέρει ο Cohen στους (Boyd & Ellison, 2007), είχε σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί με το Match.com, μία πολύ κερδοφόρα υπηρεσία γνωριμιών. Ενώ οι περισσότερες υπηρεσίες γνωριμιών προσανατολίστηκαν στη δημιουργία γνωριμιών ανάμεσα σε ξένους με παρόμοια ενδιαφέροντα, το Friendster επικεντρώθηκε στη δημιουργία γνωριμιών ανάμεσα σε φίλους φίλων. Αυτό βασίστηκε στην ιδέα ότι οι φίλοι φίλων μπορούν να αναπτύξουν πιο ρομαντικές σχέσεις σε αντίθεση με ξένους σύμφωνα με τον J. Abrams (Boyd & Ellison, 2007). Από το 2003 και μετά, πολλές νέες κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης προωθήθηκαν. Οι περισσότερες ασχολούνταν με τα προφίλ, προσπαθώντας έτσι να επαναλάβουν την επιτυχία που είχε το Friendster ή ακόμη και τη στόχευση συγκεκριμένων δημογραφικών στοιχείων. Ενώ οι οργανωμένες (με κοινωνικό προφίλ 31 χαρακτήρων) ιστοσελίδες αποζητούν το ευρύ κοινό, υπάρχουν και επαγγελματικές ιστοσελίδες όπως το LinkedIn, το Visible Path και το Xing που δίνουν έμφαση στους επιχειρηματίες (Boyd & Ellison, 2007). Το Care2 (1998), «που είναι το ΜySpace για τους ενήλικες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον» όπως ανέφερε ο ιδρυτής του Randy Paynter, βοηθάει όλους τους ακτιβιστές να συνδεθούν μεταξύ τους (Roberts, 2007). Το Hi5 με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους και πιο γρήγορα ανεπτυγμένους κοινωνικούς ιστοχώρους παγκοσμίως. Με παραπάνω από 60 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες κάθε μήνα, βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους 20 ιστοχώρους παγκοσμίως και αποτελεί το πρώτο κοινωνικό δίκτυο σε δεκάδες χώρες σε Λατινική Αμερική, Ευρώπη και Ασία. Το MySpace με έδρα τη Santa Monica στην Καλιφορνία ξεκίνησε το 2003 υποστηριζόμενο από γενναιόδωρη χρηματοδότηση. Αυτό προορίστηκε για να ανταγωνιστεί με παρόμοιες υπηρεσίες όπως το Friendster και για να βοηθήσει τη σύνδεση ανθρώπων με τρόπο εύχρηστο και ευχάριστο (Hewitt & Forte, 2006). 22 Σελίδα

23 Το LinkedIn ξεκίνησε το 2003 και αποτελεί ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο πεπειραμένων επαγγελματιών από όλο τον κόσμο, που αντιπροσωπεύει 170 βιομηχανίες και 200 χώρες. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης, εισαγωγής και συνεργασίας με καταρτισμένους επαγγελματίες. Το Couchsurfing (2003) είναι ένα διεθνές μη κερδοσκοπικό δίκτυο που συνδέει τους ταξιδιώτες με τους ντόπιους. Περισσότερες από 230 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Από το 2004, διάφορα μέλη έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για να έρθουν πιο κοντά, με σκοπό για πολιτισμική ανταλλαγή, φιλία, και εμπειρία εκμάθησης 32 πολιτισμών. Ακολούθως εμφανίζεται το Orkut (2004). Αυτό αναπτύχθηκε από τον Orkut Buyokkokten (από εκεί πήρε και την ονομασία της η υπηρεσία), ένα μηχανικό λογισμικού της Google που ανέπτυξε το συγκεκριμένο project κατά τη διάρκεια του «προσωπικού χρόνου» (Baker, 2004). O «προσωπικός χρόνος» είναι μία παρότρυνση που δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους της Google για να αναπτύξουν τα δικά τους projects με σκοπό την ώθηση της δημιουργικότητας και της πρωτοπορίας. (Anthony Hempell, 2004). Επιπλέον, καθώς τα κοινωνικά μέσα και το φαινόμενο κατά το οποίο το περιεχόμενο δημιουργείται αποκλειστικά από το χρήστη αυξήθηκε, ιστοχώροι που αφορούσαν στο διαμοιρασμό εικόνας και ήχου, άρχισαν να εφαρμόζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοινωνικών υπηρεσιών δικτύωσης και να γίνονται και οι ίδιοι αυτοί ιστοχώροι κοινωνικών υπηρεσιών δικτύωσης. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Flickr (διαμοιρασμός φωτογραφίας), το Last.FM (διαμοιρασμός τραγουδιών), και το YouTube (διαμοιρασμός βίντεο) (Boyd & Ellison, 2007). Το Facebook (2004) είναι μια κοινωνική υπηρεσία που βοηθά τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα με τους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους τους. Η επιχείρηση αναπτύσσει τεχνολογίες που διευκολύνουν τη διανομή των πληροφοριών μέσω της κοινωνικής γραφικής παράστασης, τη ψηφιακή χαρτογράφηση των πραγματικών κοινωνικών συνδέσεων των ανθρώπων. Καθένας μπορεί μέσα στο Facebook να αλληλοεπιδράσει με τους ανθρώπους που ξέρουν σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. 23 Σελίδα

24 Το YouTube (2005) είναι ένας ιστοχώρος διανομής βίντεο στον οποίο οι χρήστες μπορούν να φορτώσουν και να μοιραστούν τα βίντεο. Δημιουργοί του είναι τρεις προηγούμενοι υπάλληλοι της υπηρεσίας PayPal. Το Νοέμβριο του 2006, το YouTube αγοράστηκε από τη Google Inc. για 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Windows Live Spaces (2006) είναι ένα κοινωνικό δίκτυο υπηρεσιών που δημιουργήθηκε από τη Microsoft και προσφέρει τη δυνατότητα για επικοινωνία με 33 φίλους, έκθεση απόψεων, δημοσίευση μουσικής και βίντεο. Το Twitter (2006) είναι ένα είδος κοινωνικής δικτυακής υπηρεσίας που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η παρότρυνση στο χρήστη να αναφέρει τι κάνει κάθε στιγμή. Δηλαδή, η βασική ιδέα είναι να προσφέρει έναν τρόπο στους χρήστες για να παρέχουν πιο λεπτομερείς αναφορές κατάστασης στους φίλους, την οικογένεια και τις επαφές τους. Αυτές οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται με ποικίλα μέσα. Δηλαδή, μέσω του ιστοχώρου ή με τα στιγμιαία μηνύματα, ή από SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. Το MyChurch (2006) προσφέρει σελίδες προφίλ, σχολιασμό, έκθεση απόψεων, δελτία και τη δυνατότητα για προσθήκη φίλων στο δίκτυο επαφών. Υπάρχουν επίσης διάφορες επιλογές προσωπικής ασφάλειας όπως η πιστοποίηση, σχετικά με την ταυτότητα αυτού που μπορεί να δει το προφίλ ή να αφήσει σχόλια. Άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, περιλαμβάνουν τους συνδέσμους φίλων, ημερολόγιο και επιλογές ασφάλειας όπως τη δυνατότητα να τεθεί το προφίλ σε κρυφό, να γίνει απόκρυψη στοιχείων. Σ' αυτά προστίθεται, η ηλικία και η επιλογή να γίνονται σχόλια μόνο από φίλους. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα να προστεθούν άλλες εκκλήσεις ως «φίλοι» και επιλογή να γίνουν αποδεκτές online δωρεές μέσω PayPal ΤΥΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Παρακάτω παρατίθενται οι βασικότεροι τύποι κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκουμε περισσότερο σήμερα στο διαδίκτυο σύμφωνα με την White (2011). Κοινωνικής Δικτύωσης Κυριότερος στόχος είναι η ανάπτυξη και δημιουργία κοινωνικών σχέσεων με άλλους χρήστες. 24 Σελίδα

25 Facebook; To Facebook προσφέρει στους χρήστες τρόπους στο να φτιάξουν σχέσεις και να μοιραστούν πληροφορίες με άλλους ανθρώπους-οργανισμούς με σκοπό να επικοινωνήσουν μέσω του διαδικτύου. Twitter; Μπορείς να μοιραστείς τις σκέψεις σου και να επικοινωνήσεις με άλλους χρήστες μέσα από ένα real-time κοινωνικό δίκτυο. Google+; Είναι ένα σχετικά νεοεισελθόν κοινωνικό δίκτυο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους χρήστες έναν ιδιόρρυθμο τρόπο οργάνωσης επαφών. Δηλαδή, να μπορούν να φτιάξουν κύκλους επαφών (circle of contacts), στους οποίους έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας όλο το εύρος των προϊόντων που παρέχει η Google. Ανταλλαγής Πολυμέσων (Multimedia Sharing) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κάνουν ευκολότερη την ανταλλαγή περιεχομένου που έχουν σχέση με βίντεο ή φωτογραφίες. YouTube; Πλατφόρμα κοινωνικών πολυμέσων, η οποία προσφέρει και επιτρέπει στους χρήστες να μοιράσουν-παρακολουθήσουν βίντεο. Flickr;, Το Flickr παρέχει δυνατότητες διαχείρισης ψηφιακών φωτογραφιών σε απευθείας σύνδεση, καθώς ανταλλαγή τους με άλλους χρήστες. Pi.casa; Παρόμοιο με το Flickr, Το Picasa παρέχει έναν τρόπο για να οργανώσετε και να μοιραστείτε φωτογραφίες. Πρόκειται για ένα προϊόν της Google. Επαγγελματικά Τα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα σχεδιάστηκαν για να παρέχουν ευκαιρίες για την μελλοντική καριέρα του χρήστη. Μερικοί από αυτούς τους τύπους των δικτύων παρέχουν ένα γενικό φόρουμ στους επαγγελματίες στο να συνδέονται μεταξύ τους, ενώ άλλοι εστιάζουν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή συμφέροντα. LinkedIn; Από το Νοέμβριο του 2011, το LinkedIn είχε περισσότερα από 135 εκατομμύρια μέλη, καθιστώντας την το μεγαλύτερο online επαγγελματικό δίκτυο. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να χτίσουν τις σχέσεις μεταξύ τους είτε επικοινωνώντας είτε εντάσσοντας τα προφίλ τους σε κοινές ομάδες. 25 Σελίδα

26 Classroom..2.-.Q.L Κοινωνικό δίκτυο ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να συνδέονται, να μοιράζονται και να βοηθούν ο ένας τον άλλο για κοινά επαγγελματικά θέματα. Nurse. Connect: Διαδικτυακή κοινότητα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα άτομα που ειδικεύονται στο νοσηλευτικό επάγγελμα. Πληροφοριακά Οι πληροφοριακές κοινότητες αποτελούνται από ανθρώπους που αναζητούν απαντήσεις σε καθημερινά προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν σκέφτεστε εσείς για την έναρξη ενός προγράμματος εγχώριας βελτίωσης ή θέλουν αυτοί να μάθουν πως μπορούν να κάνουν πιο οικολογική την ζωή τους μέσα στο σπίτι τους. Super.Green. Me: Διαδικτυακή κοινότητα όπου τα άτομα ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν πράσινες πρακτικές διαβίωσης. Do-It-Yourself:. Κοινωνικά δίκτυα που επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας απόψεις για θέματα που έχουν σχέση με χειρονακτικές εργασίες χωρίς την χρήση κάποιου ειδικού-τεχνίτη. Εκπαιδευτικά Τα εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα είναι δίκτυα όπου πολλοί φοιτητές-μαθητές μπορούν να συνεργαστούν με άλλους φοιτητές-μαθητές στα ακαδημαϊκά προγράμματα, με πιθανό σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για το σχολείο-πανεπιστήμιο ή την αλληλεπίδραση με τους καθηγητές και δασκάλους μέσω blogs και forums. Τα εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα γίνονται όλο και εξαιρετικά δημοφιλή εντός του εκπαιδευτικού συστήματος σήμερα. Bussine_st.ning.com: Ένα τέτοιο δίκτυο είναι το businest.ning.com, το οποίο δημιουργήθηκε για τους τελειόφοιτους φοιτητές στο μάθημα του «Σεμιναρίου Τελειοφοίτων» του ΤΕΙ Λάρισας (Μπλάνας, 2010). The.Sjudent..Room: Κοινωνικό δίκτυο το όποιο έχει ως βάση μόνο την φοιτητική κοινότητα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης παρέχει χρήσιμους πόρους που σχετίζονται με την ευκολότερη διδασκαλία στο σχολείο. 26 Σελίδα

27 The..Math..Forum: Ένα μεγάλο εκπαιδευτικό δίκτυο σχεδιασμένο για να συνδέονται φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα μαθηματικά. Χόμπι Ένας από τους πιο δημοφιλείς λόγους που πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, είναι η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα αγαπημένα τους προγράμματα ή θέματα ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τα προσωπικά τους χόμπι. Χρησιμοποιώντας αυτά τα κοινωνικά δίκτυα οι άνθρωποι βρίσκουν μια ιστοσελίδα με βάση το αγαπημένο χόμπι τους και μέσα σε αυτά ανακαλύπτουν μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων από όλο τον κόσμο που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τα εν λόγω ενδιαφέροντα. Oh.My..Bloom: Ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ειδικά για τους λάτρεις της κηπουρικής. Διαθέτει ομάδες, forum, blogs, βίντεο κ.τ.λ. Sport.. Shouting: Ένας διαδικτυακός προορισμός για τους λάτρεις των σπορ, που μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συνδεθούν με άλλους φανατικούς του ίδιου είδους. Ακαδημαϊκά Κοινωνικά δίκτυα που ακαδημαϊκοί ερευνητές μπορούν να παρουσιάσουν την έρευνα και τα αποτελέσματά τους. dcade.mia.-.edu: Οι χρήστες αυτού του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου μπορούν να μοιραστούν τη δική τους έρευνα, και να παρακολουθήσουν έρευνες που έχουν υποβληθεί από άλλους ακαδημαϊκούς. Çonnote.a...Collaborative.....Research: Κοινωνικό δίκτυο για επιστήμονες, ερευνητές και κλινικούς ερευνητές ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Η «Κοινωνική δικτύωση» ήταν γύρω μας πάντα. Είναι η απλή πράξη της επέκτασης του αριθμού των ατόμων που γνωρίζετε μέσα από τους φίλους των φίλων σας. Σήμερα οι 27 Σελίδα

28 ΥΚΔ, όπως το Facebook, το Twitter, το Google+ και το LinkedIn κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της διασημότητας και της αγοράς (χρηστών) των ΥΚΔ βάσει του Alexa.com. Εικόνα.4;_Δημοφιλείς, προορισμοί. Υπηρεσιών.ΚοινωνικήςΔίΚτύωσης. Πηγή: Nielsen, (2011), «State of the Media: The social media report» Το Facebook και το Twitter έγιναν αναπόφευκτα εργαλεία σε χρήστες και οργανισμούς, κυρίως κατά την περίοδο μεγάλων καταστροφών ή κρίσης. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή και μετά το καταστροφικό τσουνάμι στην Ιαπωνία (Sidhart et al, 2011), (Kessler, 2011). Αντίθετα, για το θέμα του Ιράν, το Twitter έγινε ένα κανάλι πολιτικής πίεσης για τις επερχόμενες εκλογές του Ιουνίου στην Αμερική (Guest Editorial, 2011). Οι ΥΚΔ χρησιμοποιήθηκαν και από ακτιβιστές το 2009 έχοντας συμμετέχοντες για την συγκέντρωση που έκαναν στην Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα την μείωση κατά 85% του κόστους ανά συμμετοχή (Carlson, 2010). 28 Σελίδα

29 Καθώς η επιρροή των social media αυξάνεται, όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν την αξία τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να ψάχνουν πιο πολλές πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών του Internet. Με άλλα λόγια ψάχνουν να βρούν αυτό που τραβάει περισσότερο την προσοχή τους, καθώς και ποια είναι τα social media που οι χρήστες χρησιμοποιούν πιο συχνά. Μια μεγάλη έρευνα που διεξήγαγε η Nielsen (2011) στις ΗΠΑ σχετικά με την κατάσταση των social media έδειξε ότι τα social networks και τα blogs καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που ξοδεύουν οι χρήστες online, φτάνοντας στο 22,5%, με το Facebook να παίρνει την 1η θέση και τα Blog τη 2η. Σε σύγκριση με άλλες ΥΚΔ το LinkedIn ελκύει περισσότερους χρήστες που έχουν στην κατοχή τους κάποιον μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών Ι. FACEBOOK To Facebook είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 4 Φεβρουαρίου Ιδρυτής του Facebook είναι ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ ο οποίος κατά την ίδρυση του ήταν μέλος του Πανεπιστήμιου του Harvard. Εικόνα_5_:_ Αρχική. σελίδα.. I 9_V_. Facebook Πηγή: 29 Σελίδα

30 Αρχικά, το δικαίωμα για να δημιουργήσεις κάποιο λογαριασμό το είχαν μόνο οι φοιτητές του Harvard. Το 2005 το δικαίωμα πρόσβασης επεκτάθηκε σε μαθητές συγκεκριμένων λυκείων και μέλη ορισμένων μαθητικών κοινοτήτων. Όμως, το 2006 η υπηρεσία έγινε προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη, αρκεί η ηλικία του να ξεπερνούσε τα 13 χρόνια. Την 1 Φεβρουαρίου 2012 έγινε αίτημα εισαγωγής του στο χρηματιστήριο και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά δημοσιοποίηση των οικονομικών του στοιχείων για το 2011 στα οποία ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 3.72 δις δολάρια (Ημερησία, 2012). Η εισαγωγή του Facebook στο χρηματιστήριο εκτιμάται ως το σπουδαιότερο γεγονός στη χρηματιστηριακή αγορά. Το Facebook έχει σήμερα πάνω από 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Έτσι κατατάσσεται στη λίστα ταξινόμησης του Alexa ως μια από τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες του πλανήτη μετά την μηχανή αναζήτησης Google TWITTER Το Twitter είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης και μια μικρογραφία ιστιολογίου που επιτρέπει στου χρήστες να στέλνουν post (σχόλια κατάστασης) 140 χαρακτήρων γνωστά ως tweets. Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2006 από τον Τζακ Ντόρσεϊ και ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Εικόνα_ 6;_ Αρχική _σελίδα_ του Twitter Πηγή: 30 Σελίδα

31 Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξήθηκε δραματικά η δημοτικότητά του, φτάνοντας μέχρι τα τέλη του 2011 τους 300 εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο και ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια μηνύματα την ημέρα. Από την ημέρα που άνοιξε τις πύλες του το Twitter έγινε μια από τις 10 δημοφιλέστερες ιστοσελίδες επισκεψημότητας στο διαδίκτυο. Επίσης έχει περιγραφεί από πολλούς προγραμματιστές ως το «SMS του διαδικτύου». Η εφημερίδα Hill τον Φεβρουάριο του 2011 χαρακτήρισε το Twitter ως ένα «στρατηγικό όπλο» το οποίο έχει μια μοναδική ικανότητα να μετατοπίζει την κοινωνική δομή σε πραγματικό χρόνο. Ο λόγος που αυτός ο χαρακτηρισμός πρόεκυψε ήταν λόγω των τότε πρόσφατων γεγονότων από την επανάσταση στην Αίγυπτο και στην Τυνησία LINKEDIN To LinkedIn είναι μια ΥΚΔ που στοχεύει στις επαγγελματικές επαφές και δραστηριότητες των μελών του. Το LinkedIn δημιουργήθηκε (από τον Ράϊντ Χόφμαν και μέλη από την ιδρυτική ομάδα του PayPal και του Socialnet.com) τον Δεκέμβριο του 2000 και ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Μάιο του Εικόνα. 7_:_Αρχική. σελίδα.. 1QP_.LinkedIn Πηγή: 31 Σελίδα

32 Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει για μέλη του υψηλόβαθμα στελέχη από όλες τις εταιρείες που βρίσκονται στην λίστα Fortune 500. Τον Ιανουάριο του 2011 εισήχθει στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Τον Δεκέμβριο του 2011 το LinkedIn αριθμούσε πάνω από 135 εκατομμύρια χρήστες σε περισσότερες από 200 χώρες. Το LinkedIn αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για επαγγελματικές επαφές και γνωριμίες αφού εστιάζει αποκλειστικά σε αυτές τις πληροφορίες και συνδέσεις με πληθώρα εργαλείων και δυνατοτήτων. Το LinkedIn χαρακτηρίστηκε από το TechRepublic ως «ένα de facto εργαλείο για επαγγελματική κοινωνική δικτύωση» GOOGLE+ Το Google+ είναι μια ΥΚΔ, την όποια διαχειρίζεται η γνωστή σε όλους μας δημοφιλής μηχανή αναζήτησης Google. Η υπηρεσία ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου του Σ αυτή οι χρήστες μπορούσαν να δημιουργήσουν λογαριασμό μόνο αν κάποιο ενεργό μέλος που είχε λογαριασμό ταχυδρομείου στην Google τους έστελνε πρόσκληση. Δ /_. ίλο {σένα Αναζήτηση {κάνες Χάρτες Ειδήσεις Gmai Έγγραφα Ημερολόγιο Μετάφραση Google Ανιχητηπη >:>oge* Γ ίνετε μέλος του Google Συνδεθείτε με τον Λογαριασμό σας Google Σύνδεση http Εσένα ^ 2 (Q Κύκλοι Hangouts Κινητό τηλέφωνο Ένας εύκολος τρόπος να μοιραστείτε κάποιο περιεχόμενο με τους φίλους σος από το πανεπιστήμιο, διαφορετικό περιεχόμενο με τους γονείς οος και σχεδόν τίποτα με το αφεντικό σας. Οπως περίπου συμβαίνει και στην πραγματική Ο ουζητήοεις γίνονται καλύτερα ηρόοωπο με πρόσωπο. Συμμετέχετε σε ένα hangout μέσω βίντεο από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερωθείτε, να παρακολουθήσετε βίντεο του YouTube ή για να πείτε ιστορίες με έως και 9 φίλους ταυτόχρονα. Πολύ γρήγορη ομαδική συέήτηση. Φυτογραφίες που μεταφορτώνονται αυτόματα. Προεπιοκόπηοη του τι συμβαίνει γύρω οος. Έχουμε σχεδιάοει το Google» ίχοντας θέσει ως βαοικό γνώμονα τα κινητά. ς-j Ελληνικά Πηγή: https://plus.google.com 32 Σελίδα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Π.Μ.Σ. Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Η επίδραση των social media στις αποφάσεις καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς» Υπεύθυνος καθηγητής: Μάμαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Έρευνα για την επίδραση της διαφήμισης στα social media στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

«SOCIAL MEDIA MARKETING»

«SOCIAL MEDIA MARKETING» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA Tourism Management) Διπλωματική Εργασία «SOCIAL MEDIA MARKETING» Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Η διαφήμιση μέσω των social media & η. οικονομική πρόοδος των επιχειρήσεων»

«Η διαφήμιση μέσω των social media & η. οικονομική πρόοδος των επιχειρήσεων» Πτυχιακή Εργασία «Η διαφήμιση μέσω των social media & η οικονομική πρόοδος των επιχειρήσεων» Αναστασιάδη Γεωργία Α.Μ: 12496 Γκρέμου Μαρία Α.Μ: 12776 Επιβλέπων καθηγητής : Πατσίκας Στυλιανός Πειραιάς 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία της Αντωνιάδου Ανδοµάχης Η Στάση των Μαθητών και η Συµπεριφορά τους ως προς τη Χρήση των Social

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟ MARKETING

Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟ MARKETING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ MARKETING ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Μ 11569 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Υπεύθυνος καθηγητής: Πομπόρτσης Αντρέας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Υπεύθυνος καθηγητής: Πομπόρτσης Αντρέας ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Αλέξη Μαλαματή Α.Ε.Μ.: 1044 Κασφίκης Νικόλαος Α.Ε.Μ.: 1091 Κατάνου Βασηλιάνα Α.Ε.Μ.: 1092 Υπεύθυνος καθηγητής: Πομπόρτσης Αντρέας Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Γενικά 1.2 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκηση & Οικονομίας Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης σήμερα είναι οι εξής:... 9. 1.5 Τα πλεονεκτήματα της διαφήμισης μέσω των social media...

1.2 Οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης σήμερα είναι οι εξής:... 9. 1.5 Τα πλεονεκτήματα της διαφήμισης μέσω των social media... Περίληψη Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται σε μια στενωπό από την οποία δύσκολα θα βγει. Οι νέοι επαγγελματίες αλλά και οι παλιοί προσπαθούν να επιβιώσουν καθημερινά σε έναν άνισο αγώνα. Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον Δεβετζής Χρήστος Καβάλα 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Social Networking Κοινωνική δικτύωση

Social Networking Κοινωνική δικτύωση Social Networking Κοινωνική δικτύωση Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιανουάριος 2009 Social Networking Ιστορικά στοιχεία 19/1 1 Κοινωνική δικτύωση Video1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για τη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες (Customer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση των συνεπειών τη ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τσάμπρα Αντιγόνη Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ONLINE MARKETING KAI TΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΟΜΗ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ_Ν ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ_Ν ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ_Ν ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισαγωγή των αρχών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις μικρές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα Online Social Networks

Κοινωνικά Δίκτυα Online Social Networks 1 εργασία για τα Κοινωνικά Δίκτυα Online Social Networks ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ ΑΝΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ ΑΝΝΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Social advertising και Τουρισμός» Η διαδικτυακή διαφήμιση και η χρήση αυτής στα Social

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝΟΜΑΙ ΑΡΑ... ΥΠΑΡΧΩ; Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή τους στην επικοινωνία, την έκφραση και την ψυχολογία των νέων.

ΔΙΚΤΥΩΝΟΜΑΙ ΑΡΑ... ΥΠΑΡΧΩ; Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή τους στην επικοινωνία, την έκφραση και την ψυχολογία των νέων. ΔΙΚΤΥΩΝΟΜΑΙ ΑΡΑ... ΥΠΑΡΧΩ; Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή τους στην επικοινωνία, την έκφραση και την ψυχολογία των νέων. Για την υλοποίηση της ερευνητικής αυτής εργασίας (project) εργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. του Γεώργιος. Π. Ζαχαρίδης Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΣΤΕΜΗΡ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διπλωματική εργασία ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: ρ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

Επιβλέπων: ρ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές: ηµάκη

Διαβάστε περισσότερα