ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ» Φ οιτη τή ς : Τ α ρινίδη ς Κ ω νσ τα ντίνος Α Ε Μ :4947 Ε Π Ο Π Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ : Δρ. Μ α δυ τινό ς Ι. Δ η μ ή τρ ιος Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 2012 Ε κ π ο νη θ είσ α π τυχια κ ή ερ γα σ ία απαραίτητη γ ια τη ν κτήση το υ βασικού πτυχίου.

2 ABSTRACT The growth and popularity of online Social Network Services (SNS) has creates a new world of collaboration and communication. This study examines risk taking, trust and perceived privacy with regard to social networking websites among 130 college students. General privacy concern and identity information disclosure concerns are greater concern to woman than man. This study took an exploratory step at examining woman and man behaviour to SNS and found a number of metrics reliable and valid. Greater percentages of men than women display their phone numbers and home addresses on social networking websites.^e implications of research and practice findings are discussed accordingly. Keywords: Social Network Services, Risk Taking, Trust, Perceived Privacy ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάπτυξη και η δημοτικότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης (ΥΚΔ) έχει δημιουργήσει έναν καινούργιο κόσμο συνεργασίας και επικοινωνίας. Η παρούσα έρευνα εξετάζει την ανάληψη ρίσκου, την εμπιστοσύνη και την αντιλαμβανόμενη ιδιωτικότητα πάνω στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σε δείγμα 130 φοιτητών. Γενικότερα πληροφορίες που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα και την ταυτότητα του χρήστη που γνωστοποιεί στις ΥΚΔ έχουν ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ανησυχία στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιεί ένα διερευνητικό βήμα προς την εξέταση της γυναικείας και ανδρικής συμπεριφοράς στις ΥΚΔ και ανακαλύπτει μια σειρά από έγκυρες και αξιόπιστες μετρήσεις. Μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών δημοσιεύει τον τηλεφωνικό του αριθμό και την διεύθυνση κατοικίας του στις ΥΚΔ. Οι συνέπειες από τα ευρήματα της έρευνας εξετάζονται αναλόγως. Λέξεις κλειδιά: Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, Ανάληψη Ρίσκων, Εμπιστοσύνη, Αντιλαμβανόμενη Ιδιωτικότητα 2 Σελίδα

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ABSTRACT-ΠΕΡΙΛΗΨΗ -2- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -3- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ -6- ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ -7- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Παραγόμενα Οφέλη) & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ -11- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΥΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ FACEBOOK TWITTER LINKEDIN GOOGLE ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ -39- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Σελίδα

4 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -44- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΛΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ INSTANT MESSENGER ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ TEΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ X ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΡΙΣΚΩΝ, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ_ Σελίδα

5 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -63- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -70- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ -77- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -79- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σελίδα

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ Εικόνα Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 Εικόνα 7 Εικόνα 8 Δομή_ενός κοινωνικού δικτύου Ιστός.Υπηρεσιών. Κοινωνικής. Δικτύωσης Ιστορική.Αναδρομή..Υπηρεσιών..Κοινωνικής Δικτύωσης Δημοφιλείς. προορισμοί Υπηρεσιών. Κοινωνικής Δικτύωσης Αρχική. σελίδα.του Facebook Αρχική. σελίδα.του Twitter Αρχική. σελίδα.του Linkedln Αρχική. σελίδα.του Googlet Σελίδα Πίνακας Πίνακας 1 Πίνακας 2 Πίνακας 3 Πίνακας 4 Πίνακας 5 Πίνακας 6 Υπόμνημα Μέτρηση.Ερευνητικών..Παραγόντων Χαρακτηριστικά... υ κ δ.. σε.. σύγκριση...με...κατηγοριοποιημένες μεταβλητές. ανάμεσα.στο. φύλο Χαρακτηριστικά...υ κ δ... σε...σύγκριση....συνεχών κατηγοριοποιημένων. μεταβλητών,.ανάμεσα στο Φύλο. Ομάδες. φοιτητών..με.. βάση. τους..παράγοντες..(ανάληψη. Ρίσκων, Αντιλαμβ.αν.όμενη..Ιδ.ιωτικότητα. &.Εμπιστοσύνη) Στατιστικά...σημαντικής...σχέσεις..που.... έδωσε... ο.... έλεγχος ανεξαρτησίας.χ2 Έλεγχος εγκυρότητας του ερωτηματολογίου Σελίδα Σελίδα

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Θεωρώ μεγάλη ανάγκη να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με βοήθησαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μου, παρέχοντας μού υλική και ψυχολογική υποστήριξη. Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες καθηγητές μου την κα Ταχτατζή Λαμπρινή & τον κ Μαδυτινό Δημήτριο, που μου έδωσαν την ευκαιρία να ασχοληθώ με το θέμα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε να κάνω μια εμπεριστατωμένη έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα ώστε και να αναπτύξω την πτυχιακή μου. Επίσης, τους ευχαριστώ για τις χρήσιμες συμβουλές και παρατηρήσεις τους σε όλη την διάρκεια της εκπόνησής της. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την μητέρα μου για την αμέριστη ηθική και υλική συμπαράσταση που μου παρείχε κατά την διάρκεια των σπουδών μου στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Καβάλας. 7 Σελίδα

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ευρύτερη λειτουργία των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα του Internet. Μια από τις δημοφιλέστερες λειτουργίες τείνει να είναι τα τελευταία χρόνια η κοινωνική δικτύωση μέσα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΥΚΔ). Αυτή, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται αυτού του είδους τις ιστοσελίδες. Η βασισμένη στο διαδίκτυο πρόσβαση στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας έχει γίνει πανταχού παρούσα (Breslin et al, 2004). Παρατηρείται ραγδαία αύξηση με εκθετική πρόοδο του αριθμού των χρηστών στις ΥΚΔ, κυρίως στις νεότερες γενιές που είχαν κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται ένα τεράστιο μέγεθος από σημαντικές κοινωνικές αλλά και ιδιωτικές πληροφορίες. Οι πιο διαδεδομένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως είναι το Facebook, το Twitter & το LinkedIn βάσει του Alexa.com. Η ύπαρξη ενός πλαισίου αξιολόγησης που αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας για την δημιουργία τους, θα ήταν ικανή να αναδείξει τα κενά και τις αδυναμίες που πιθανόν υπάρχουν, ώστε να διορθωθούν και να βελτιωθούν, προς όφελος τόσο των χρηστών όσο και των σχεδιαστών αυτών των δικτυακών τόπων-κοινωνιών ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Τα τελευταία χρόνια, το διαδίκτυο έχει προκαλέσει μια επανάσταση στην επικοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα να σταλούν και να ανακτηθούν οι πληροφορίες παντού. Όμως, δεν είναι απλώς ένα μέσο αναζήτησης πληροφοριών, καθώς έχει αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε. Οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση με άλλους ανθρώπους, είτε για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς είτε για άλλους σκοπούς όπως το να κάνουν νέους φίλους, να βρουν 8 Σελίδα

9 παλιούς φίλους ή ακόμα και να αναζητήσουν το χαμένο τους συγγενή (Helo & Ab Rahim, 2010). Οι ΥΚΔ είναι μια πρόσφατη τάση. Τα περισσότερα δίκτυα αυτού του είδους υποστηρίζουν τη διατήρηση προηγούμενων δομών κοινωνικών δικτύων βασισμένα στη φυσική διάσταση της ζωής, ενώ άλλα επιτρέπουν σε άγνωστα μεταξύ τους άτομα να έρθουν σε επαφή, έχοντας ως βάση τα κοινά ενδιαφέροντα, πολιτικές ιδέες, στόχους ή δραστηριότητες. Μερικές ιστοσελίδες έχουν σαν στόχο να απευθύνονται σε μεγάλη ποικιλία κοινού, ενώ άλλες προτιμούν να προσελκύουν ανθρώπους που έχουν την ίδια γλώσσα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκεία ή εθνικότητα. Λόγω της μεγάλης δημοτικότητας που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια, οι ΥΚΔ έχουν γίνει μια καθημερινή συνήθεια στις δραστηριότητες ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας μας και ειδικότερα της νέας γενιάς. Εκτός από τα οφέλη αυτού του καινούργιου διαδικτυακού κόσμου στην εύκολη επικοινωνία και στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων/απόψεων, έχουν δημιουργηθεί και διάφορα ρίσκα λόγω της μειωμένης γνώσης του αντιλαμβανόμενου κινδύνου που υπάρχει σε αυτά. Καθημερινά το πρόβλημα της άγνοιας και της μη-σωστής χρήσης των ΥΚΔ γίνεται ακόμα εντονότερο παίρνοντας διαστάσεις πανδημίας. Οι Μαδυτινός et al, (2011) αναφέρουν ότι η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα είναι από τα κύρια ζητήματα που προβληματίζουν στις ΥΚΔ. Πληροφορίες που υπάρχουν σε κοινή θέα, όπως η προσβασιμότητα, ο έλεγχος των λογαριασμών, η εξόρυξη δεδομένων (datamined) ή κοινόχρηστων δεδομένων, πωλούνται ή αγοράζονται, αναλύονται, κλέβονται ή κακομεταχειρίζονται από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ή από ιδιωτικές εταιρίες, χωρίς να το γνωρίζουν οι χρήστες (Buchanan et al, 2007). Έτσι μπορεί να παραβιάζονται μερικώς και παρά την θέλησή τους, τα ανθρώπινα δικαιώματα των χρηστών, δημιουργώντας έναν καινούργιο τρόπο κοινωνικού ελέγχου. Ένας λόγος ακόμα που οδήγησε στην έρευνα αυτού του προβλήματος είναι ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΥΚΔ) έχουν πάρει μορφή επιδημίας σε ένα πλήθος ανθρώπων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα μιας πανευρωπαϊκής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Internet & Mobile MC DC συμπεριλαμβανομένου και της χώρας μας έδειξε ότι το 63% έχει προφίλ σε κάποια ΥΚΔ ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος 9 Σελίδα

10 όρος είναι 45%, ποσοστό που φέρνει την Ελλάδα στην 3η θέση, μετά τη Δανία και τη Νορβηγία (IAB HELLAS, 2009). Άκρως σημαντικό είναι ότι το έτος 2008 υπήρξε αύξηση της χρήσης του διαδικτύου σε ποσοστό 10%, και μία σημαντική αύξηση της χρήσης των ΥΚΔ σε ποσοστό 30% (Hagel et al, 2009) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η εφηβεία είναι καθοριστικό κομμάτι της ζωής κάθε ανθρώπου. Σε αυτήν την περίοδο οι νέοι αναπτύσσουν καινούργιες δεξιοτεχνίες, ενώ πολλοί εξερευνούν καινούργια πράγματα και συχνά πειραματίζονται με τις εκάστοτε τεχνολογικές αλλαγές. Τις περισσότερες φορές, η ανάληψη ρίσκου εμπλέκεται σε αυτές τις αλλαγές. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι να συγκρίνει το αν οι φοιτητές έχουν την αίσθηση της ανάληψης ρίσκου μέσα από μία βασική καθημερινή τους ενασχόληση με τις ΥΚΔ. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια σύγκρισης ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και στην ιδιωτικότητα στην χρήση των ΥΚΔ. Χρησιμοποιώντας αυτές τις αναλύσεις γίνεται η σύγκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μέσα από την σύγκριση των δύο φύλων πραγματοποιείται προσπάθεια ώστε να κατανοηθεί η διαφορετικότητα στον τρόπο χρήσης των ΥΚΔ. Βάσει των επιλογών που μπορούν να κάνουν οι συμμετέχοντες σε κάποιες ΥΚΔ, συμπεραίνουμε αν παρέχεται εμπιστοσύνη στις ΥΚΔ. Ένα από τα κυριότερα σημεία αυτής της έρευνας, είναι να μετρηθεί και να κατανοηθεί ένα μέρος από πεποιθήσεις και συμπεριφορές που έχουν σχέση με την αντιλαμβανόμενη ιδιωτικότητα στις ΥΚΔ και να πραγματοποιηθεί η ανάλογη σύγκριση αυτών κατά φύλο. Παρά την φλέγουσα ανησυχία για την δημοσιοποίηση της ιδιωτικότητας, λίγες μόνο μελέτες έχουν διερευνήσει τα ζητήματα της εμπιστοσύνης και της ιδιωτικότητας στις ΥΚΔ. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε σε ένδεια πληροφοριών σχετικά με το ζήτημα της ιδιωτικότητας και της εμπιστοσύνης οι οποίες επηρεάζουν την αποδοχή των ΥΚΔ (Fogel & Nehmad, 2009). 10 Σελίδα

11 1.4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Παραγόμενα Οφέλη) & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Επειδή για πρώτη φορά διεξάγεται τέτοιου είδους έρευνα για τις ΥΚΔ και λόγω της πολυπλοκότητας και της παγκόσμιας εμβέλειας που καταλαμβάνουν καθώς επίσης ότι εμπεριέχουν και την ευαίσθητη κοινωνία των νέων θεωρούμε ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των στοιχείων θα ωφελήσουν: Στην εξεύρεση σημαντικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στη σωστή ερμηνεία τους για να βρεθούν λύσεις. Επίσης, θα γίνει μια προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση ώστε να μπορέσει να γίνει καλύτερη ενημέρωση των νέων για τους αθέατους κίνδυνους που κρύβονται μέσα σε αυτόν τον εικονικό κόσμο. Να εξαιρεθούν λύσεις μέσα από τα εμπεριστατωμένα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Δημιουργία μιας θεμέλιας έρευνας, που θα βασίζεται στα ελληνικά δεδομένα και θα βοηθήσει μεταγενέστερες έρευνες να επεκτείνουν το ερευνητικό τους πλαίσιο. Περιορισμοί που προέκυψαν από προγενέστερες έρευνες (π.χ. Εο ο1 & Ν ο^αά, 2009) είναι ότι το δείγμα το οποίο συλλέχτηκε ήταν από ένα μόνο πανεπιστήμιο και όχι από ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των πανεπιστημίων. Αυτό μπορεί να προκύψει και σε αυτήν την έρευνα λόγω του ότι θα συμπεριλάβει μόνο τους φοιτητές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. Η έρευνα υλοποιήθηκε με την χρήση δομημένων ερωτηματολογίων και δεν πραγματοποιήθηκε εκ νέου καταγραφή και παρατήρηση των προτύπων συμπεριφοράς των χρηστών στις ΥΚΔ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα πτυχιακή αποτελείτε από τα έξης κεφάλαια : Κεφάλαιο 1: Αναφέρεται το ερευνητικό πρόβλημα και οι λόγοι που οδήγησαν τον ερευνητή στην μελέτη του συγκεκριμένου προβλήματος. Ακόμη, αναφέρεται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας. Τέλος, παρουσιάζονται τα παραγόμενα οφέλη και οι ενδεχόμενοι περιορισμοί. 11 Σελίδα

12 Κεφάλαιο 2: Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις τεχνολογίες του διαδικτύου και ειδικότερα των ΥΚΔ. Παρουσιάζεται ο ορισμός του κοινωνικού δικτύου και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Στην συνέχεια, ορίζετε η έννοια της κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας περαιτέρω εστίαση στην χρήση της και την ανάπτυξή της μέσα από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιώντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Ουσιαστικά, αναλύονται οι τύποι των ΥΚΔ και μέσα από αυτούς μας παρουσιάζει τις δημοφιλέστερες ΥΚΔ που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας. Επίσης, στην βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται αναφορά στην ανασκόπηση της θεωρίας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται εμπειρική έρευνα και παρουσιάζονται περιληπτικά τα περισσότερα αξιόλογα πορίσματα τα οποία έχουν αναλυθεί σε προγενέστερες έρευνες. Μέσα από το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιείτε ερευνητική προσέγγιση περιλαμβάνοντας τις ερευνητικές υποθέσεις που εκπονήθηκαν από το προτεινόμενο εννοιολογικό μοντέλο. Κεφάλαιο 3: Παρατίθεται η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ώστε να γίνει σαφέστερη και πιο κατανοητή η παρουσίαση των ευρημάτων. Επίσης, περιγράφεται το δείγμα με βάσει του οποίου έλαβε χώρα η έρευνα παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του. Μέσα από την μέθοδο συλλογής περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου της έρευνας για το χρονοπρογραμματισμό της συγκέντρωσης των δεδομένων. Στο τέλος το κεφαλαίου της ερευνητικής μεθοδολογίας γίνεται μια σαφέστερη περιγραφή των ερευνητικών οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των δεδομένων. Κεφάλαιο 4: Στο κεφάλαιο της παρουσίασης των ευρημάτων γίνεται ο έλεγχος εγκυρότητας του ερωτηματολογίου και των ερευνητικών υποθέσεων της έρευνας. Κεφάλαιο 5: Παρουσιάζονται τα θεωρητικά και τα εμπειρικά συμπεράσματα που πρόεκυψαν από τον ερευνητή και πραγματοποιείτε σύγκριση με τα αποτελέσματα προγενέστερων μελετών. Περιέχει τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας και πραγματοποιείται αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων. Αυτή, αποσκοπεί στην εξεύρεση 12 Σελίδα

13 των πιθανών αδυναμιών που προέκυψαν στην έρευνα και προτείνει λύσεις για μελλοντική βελτίωση που μπορούν να είναι χρήσιμες στους μεταγενέστερους μελετητές. Κεφάλαιο 6: Παρουσιάζεται η Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για να εκπονηθεί η πτυχιακή εργασία. Αυτή η μελέτη γίνεται σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο πραγματοποιώντας ερμηνευτική έρευνα στους φοιτητές του Τεχνολογικού Ιδρύματος Καβάλας. Στα επερχόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστεί η περαιτέρω ανάλυση όσων προαναφέρθηκαν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για το Κοινωνικό Δίκτυο, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, τους τύπους Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης και τα πιο διαδεδομένα από αυτά. Ακόμα παρατίθενται προγενέστερες έρευνες που αναφέρονται για την «Ανάληψη Ρίσκων», την «Αντιλαμβανόμενη Ιδιωτικότητα» και την «Εμπιστοσύνη» που χαρακτηρίζουν τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Κοινωνικό δίκτυο είναι η συγκέντρωση ή η συμμετοχή των ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα πανεπιστήμια, χώροι εργασίας, σχολεία κτλ. Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται διάφοροι ορισμοί για την έννοια του κοινωνικό δικτύου. Ο Χτούρης, (2004) ορίζει ως κοινωνικά δίκτυα τα «πολυδιάστατα συστήματα επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής και της κοινωνικής ταυτότητας». Ο Barnes, (1954) χρησιμοποίησε τον όρο «κοινωνικά δίκτυα» για να δηλώσει τρόπους και μορφές κοινωνικών συνδέσμων. Με τον όρο αυτόν συνδύασε έννοιες 13 Σελίδα

14 που χρησιμοποιούσε ο απλός κόσμος με αυτές που μεταχειρίζονταν οι κοινωνιολόγοι. Οι Walker et al, (1967) όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή στις υπηρεσίες έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές. Επομένως κοινωνικό δίκτυο μπορεί να ονομαστεί οτιδήποτε έχει μια κοινωνική δομή από ανθρώπους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους δεσμούς όπως φιλία, κοινά ενδιαφέροντα, συναδελφικότητα, συγγένεια κ.τ.λ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Οι Walker et al, (1967) ήταν από τους πρωτοπόρους που όρισαν τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού δικτύου. Τα χαρακτηριστικά είναι : 1. Μέγεθος: Ένα πλήθος από ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν κάποια κοινωνική επαφή συμπεριλαμβανομένων αυτών των επαφών που μπορούν να ανανεωθούν σε όποιες περιπτώσεις χρειάζεται. 2. Δύναμη των δεσμών: Αυτό αναφέρεται στον συνδυασμό των χαρακτηριστικών τα όποια έχουν υψηλή εσωτερική συσχέτιση και κοινά ενδιαφέροντα. Η ποσότητα χρόνου, η συναισθηματική ένταση, η οικειότητα, και οι αμοιβαίες υπηρεσίες χαρακτηρίζουν την δύναμη των δεσμών. 3. Πυκνότητα: Η πυκνότητα περιγράφει ένα δίκτυο το οποίο έχει υψηλό ποσοστό μελών, με όλες τις πιθανές ανεξάρτητες επαφές που ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί. Η χαμηλή πυκνότητα δημιουργεί χαμηλή αναλογία. 4. Η ομοιογένεια των μελών: Η έκταση του κάθε δικτύου μελών που μοιράζονται κοινωνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών χαρακτηριστικών όπως ηλικία, φύλο, υπηκοότητα, κοινωνική θέση και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς όπως κοινωνικές αξίες και τρόποι ζωής. 5. Η διασπορά των μελών: Η ευκολία που παρέχει το δίκτυο στα μέλη του να δημιουργούν διαπροσωπικές επαφές. 14 Σελίδα

15 Εικόνα_1;_ Δομή_ενός_ κοινωνικού δικτύου Πηγή: The Internet Business Coach, (2012) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Το διαδίκτυο είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οποιουδήποτε συνδεδεμένου υπολογιστή. Ουσιαστικά, το διαδίκτυο έχει αφομοιωθεί τόσο καλά με την καθημερινότητα των ανθρώπων που άλλο ποιά είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό. Μια πλευρά της καθημερινής μας ύπαρξης είναι το διαδίκτυο το οποίο έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική μας ζωή (Amichai-Hamburger, 2002). Το διαδίκτυο είναι μια κοινωνική αρένα που οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν με άλλους και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Καθημερινά δημιουργούνται πολλά εργαλεία όπως ιστολόγια (blog), φανταστικά περιβάλλοντα και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Amichai-Hamburger, 2005; Amichai-Hamburger & Barak, 2009). Ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα και πολύ δημοφιλή είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα οι νέοι, παρουσίασαν να προσαρμόζονται και να αφομοιώνουν την νέα τεχνολογία της εικονικής κοινότητας σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές φάνηκε να χάνουν τον έλεγχο μεταξύ εικονικού και πραγματικού κόσμου. Η αυξανόμενη τάση που υπάρχει από τους χρήστες το τελευταίο διάστημα, προκάλεσε την έκρηξη στην συνεχή ανάπτυξη, στον επαναπροσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους 15 Σελίδα

16 γνωρισμάτων, ή βοήθησε στην δημιουργία καινούργιων εργαλείων και υπηρεσιών για την διαχείρισή τους. Ο ορισμός που έχει δοθεί μέχρι σήμερα είναι ως μια Web-Based υπηρεσία που επιτρέπει στον καθένα στο να: 1. Να κτίσει ένα προφίλ εντός ενός οργανωμένου πλαισίου 2. Να παράγει μια λίστα από άλλους χρήστες οι οποίοι μπορούν να μοιράζονται την επικοινωνία 3. Να καθορίσει την δίκη τους λίστα από συνδέσεις και να δει αυτά που δημιουργούνται από άλλους χρήστες εντός του συστήματος (Boyd & Ellison, 2007). Εικόνα_2;_Ιστός. Υπηρεσιών Κοινωνικής.ΔίΚΐίίωσΜς. Πηγή: The Internet Business Coach, (2012) Οι νέοι τρόποι που άρχισαν να εμφανίζονται και να επεκτείνονται μέσα από τις ΥΚΔ, είναι είτε εφαρμογές παιχνιδιών είτε εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με εφαρμογές διαδικτύου στις οποίες υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη. Με αλλά λόγια οι ΥΚΔ μπορούν να οριστούν και ως: κοινωνικοί χώροι στο διαδίκτυο που είναι προσβάσιμοι και από κινητά 16 Σελίδα

17 τηλέφωνα, με σκοπό να διευκολύνουν-διευρύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και τις δραστηριότητες που μοιράζονται οι άνθρωποι σε δίκτυα επαφών. Οι ΥΚΔ παρέχουν ποικίλους τρόπους για αλληλεπίδραση στους χρήστες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες στιγμιαίων μηνυμάτων (Chat messages) και πρόσφατα υπηρεσίες video κλήσης. Οι Garton, Haythornwaite και Wellman όπως αναφέρονται στον (Anthony Hempell, 2004), ορίζουν τα κοινωνικά δίκτυα ως επικοινωνία μέσω υπολογιστή που συνδέει ανθρώπους ή οργανώσεις ή μια ομάδα ανθρώπων (ή ακόμα και τις κοινωνικές οργανώσεις τους), οι οποίες συνδέονται με σχέσεις όπως η οικογένεια, η φιλία ή οι επαγγελματικοί δεσμοί. Οι Boyd και Ellison, (2007) αναφέρουν ότι «οι άνθρωποι τείνουν με φυσικό τρόπο να χρησιμοποιήσουν λογισμικό ως μέσο για να προωθηθούν τα προσωπικά ενδιαφέροντα τους και να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά». Επομένως κάθε πρόγραμμα λογισμικού θα μπορούσε να θεωρηθεί κοινωνική δικτύωση. Οι ΥΚΔ θεωρούνται συχνά από τους χρήστες τους ως κλειστά περιβάλλοντα, όπου τα μέλη μιλούν το ένα στο άλλο. Αυτή η εντύπωση των κοινωνικών υπηρεσιών δικτύωσης ως παροχέα ενός ιδιωτικού χώρου είναι πιθανό να ευθύνεται για τη συμπεριφορά, τη γλώσσα και τα μηνύματα που δεν μεταφράζονται καλά έξω από το προοριζόμενο κλειστό πλαίσιο τους. Το βασικό λογισμικό πακέτο που εμπεριέχεται μέσα σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι στο να επιτρέπει σε φίλους να σχολιάσουν ο ένας το προφίλ του άλλου, να στείλουν προσωπικά μηνύματα ανάμεσα στα μέλη του δικτύου και τέλος να μπορούν να δουν το δίκτυο επαφών που έχει δημιουργηθεί στο προφίλ κάθε μέλους. Οι πιο εξελιγμένες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στα μέλη να ενισχύσουν τα προφίλ (π.χ με ήχους, φόντο προφίλ, διαδραστικές ερωτήσεις (quiz) κ.τ.λ.). Επίσης παρέχουν σε τρίτους την ανάπτυξη και τη δημιουργία εφαρμογών ανοιχτού κώδικα (open source). Μη ξεχνώντας βέβαια ότι κάθε χρήστης με την εγγραφή του και την δημιουργία του προφίλ, του προσφέρει ιδιωτικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες οικογενειακής κατάστασης, προσωπικές φωτογραφίες κ.τ.λ. Μέσα από την μηχανή αναζήτησης που διαθέτει η εκάστοτε ΥΚΔ ο χρήστης μπορεί 17 Σελίδα

18 γρήγορα και εύκολα να αναζητήσει παλαιούς ή καινούργιους φίλους. Παρόλο της πολυπλοκότητας της υπηρεσίας γίνεται αυτόματα φιλτράρισμα από το ίδιο το σύστημα για πιθανούς φίλους που ουσιαστικά είναι φίλοι φίλων (common friends). Έτσι μέσα από αυτά τα δίκτυα δημιουργούνται μικρότερα δίκτυα, τα οποία μπορεί να είναι παλιοί φίλοι, συμφοιτητές, συνάδελφοι, φίλοι με κοινά χόμπι κ.τ.λ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Πολλές φορές υπάρχει καχυποψία, η αλήθεια όμως είναι ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζουν τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα. Δεκάδες χιλιάδες χρήστες έχουν πρόσβαση καθημερινά στο Facebook, το Friendster, το ΜySpace ή το Ηΐ5 για να μιλήσουν με την παρέα τους, να αναζητήσουν παλιούς φίλους, συμμαθητές ή συναδέλφους, να ανεβάσουν φωτογραφίες, μουσική ή βίντεο, καθώς και να αναζητήσουν απλά καινούριες παρέες (Τα Νέα, 2008). Οι πρώτες κοινωνικές δικτυακές υπηρεσίες εμφανίστηκαν σχεδόν μόλις η τεχνολογία μπορούσε να τα υποστηρίξει. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα προγράμματα συνομιλίας έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές της δεκαετίας του 1970, αλλά οι πρώτες κοινότητες δεν εμφανίστηκαν μέχρι τη δημιουργία του USENET το Το USENET άρχισε ως ένα σύστημα μηνυμάτων μεταξύ του Πανεπιστημίου του Duke και του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια και κυβερνητικά πρακτορεία. Το USENET επέτρεπε στους χρήστες να δημοσιεύουν και να λαμβάνουν μηνύματα μέσα σε θεματικές ενότητες γνωστές και ως ομάδες πληροφόρησης. Μαζί με άλλα φόρουμ συζήτησης, όπως τα bulletin board systems, επέτρεψαν στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν σε ένα online κοινωνικό δίκτυο, αν και το καθένα ήταν ουσιαστικά ένα κλειστό σύστημα. Το 1993, με την απελευθέρωση του φυλλομετρητή Mosaic, τα συστήματα ενώθηκαν σε μια πιο εύχρηστη γραφική διεπαφή. Η αρχιτεκτονική του διαδικτύου κατέστησε δυνατή την πλοήγηση από μια περιοχή σε άλλη με έναν κλικ, και γρηγορότερες συνδέσεις στο διαδίκτυο επέτρεπαν σε μεγαλύτερο όγκο πολυμέσων να βρεθούν σε ομάδες πληροφόρησης. 18 Σελίδα

19 Οι πρώτες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με τις ονομασίες SixDegrees.com, Classmates.com και Εvite.com κάνουν το ντεμπούτο τους στο διαδίκτυο τη δεκαετία του 1990 και συγκεκριμένα το Classmates.com (1995) και το SixDegrees.com (1997) αντίστοιχα. Σχεδόν 20 χρόνια μετά, το διαδίκτυο έχει κατακλυσθεί από περίπου 350 ιστότοπους, εκ των οποίων οι 150 είναι οι πλέον ενεργοί έχοντας εγγεγραμμένους από μερικές χιλιάδες μέχρι και εκατοντάδες εκατομμύρια μέλη. Οι πρώτοι κοινωνικοί χώροι δικτύωσης άρχισαν υπό μορφή γενικευμένων online κοινοτήτων όπως το ^ e WELL (1985), το Theglobe.com (1994), το Geocities (1994) και το Tripod (1995). Αυτές οι πρώτες κοινότητες εστίασαν στο να φέρουν τους ανθρώπους κοντά και να αλληλεπιδράσουν ο ένας με τον άλλον μέσω των χώρων συνομιλιών και το μοίρασμα προσωπικών πληροφοριών και ιδεών γύρω από οποιαδήποτε θέμα μέσω προσωπικών εργαλείων έκδοσης αρχικών σελίδων που θεωρείται πρόδρομος του φαινομένου του blogging. Μερικές κοινότητες υιοθέτησαν μια διαφορετική μέθοδο, συνδέοντας δηλαδή ανθρώπους μεταξύ τους μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι περιοχές περιελάμβαναν το Classmates.com (1995) και το SixDegrees.com (1997). Το πρώτο εστίαζε στους δεσμούς με τους πρώην σχολικούς συντρόφους και το δεύτερο σε άμεσους δεσμούς. Από τις πρώτες κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης ήταν το Sixdegrees.com. Αυτή που προωθήθηκε το 1996 και συγκέντρωσε περισσότερα από 3 εκατομμύρια μέλη. Έπαυσε όμως τη λειτουργία της το 2000, αφού απέτυχε να συγκεντρώσει κέρδος. Το SixDegrees.com επέτρεψε στους χρήστες να δημιουργήσουν προφίλ, και να απαριθμήσουν τους φίλους τους. Από το 1998, μάλιστα έδωσε τη δυνατότητα στους χρήστες να κινούνται ανάμεσα στους καταλόγους φίλων. Καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά υπήρξαν με κάποια μορφή πριν από το SixDegrees.com. Τα προφίλ υπήρχαν στις περισσότερες σημαντικές υπηρεσίες ραντεβού και σε πολλούς ιστότοπους κοινοτήτων. Οι κατάλογοι φίλων στις υπηρεσίες AIM και ICQ υποστήριξαν τους καταλόγους φίλων παρότι δεν ήταν ορατοί σε άλλους. Το Classmates.com επέτρεψε στους χρήστες τη σύνδεση με ανθρώπους από το γυμνάσιο ή το κολλέγιο τους και την αναζήτηση στο δίκτυο για άλλα άτομα που είχαν επίσης συνδεθεί, αλλά οι χρήστες δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν προφίλ ή καταλόγους 19 Σελίδα

20 φίλων παρά μόνο μετά από κάποια χρόνια. Το SixDegrees.com ήταν το πρώτο που συνδύασε αυτά τα χαρακτηριστικά (Boyd & Ellison, 2007). Το SixDegrees προβλήθηκε ως εργαλείο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνδεθούν και να στείλουν μηνύματα σε άλλους. Ενώ προσέλκυσε εκατομμύρια χρήστες, απέτυχε να γίνει μια βιώσιμη επιχείρηση. Έτσι το 2000, η υπηρεσία έκλεισε. Ενώ οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν ήδη στο διαδίκτυο, οι περισσότεροι δεν είχαν επεκτείνει τα δίκτυα των φίλων που ήταν online. Οι πρώτοι χρήστες παραπονέθηκαν ότι υπήρχαν πολύ λίγα πράγματα που μπορούσαν να κάνουν μετά από τη αποδοχή των αιτημάτων φιλίας και οι περισσότεροι χρήστες δεν είχαν ενδιαφέρον για τη γνωριμία με ξένους. Ο Wasow, όπως παρατέθηκε στους (Boyd & Ellison, 2007), αναφέρει πως από το 1997 ως το 2001, διάφορα εργαλεία κοινοτήτων άρχισαν να υποστηρίζουν διάφορους συνδυασμούς από προφίλ και να αρθρώνουν δημόσια φίλους. Το AsianAvenue, το BlackPlanet, και το MiGente έδωσαν τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν προσωπικό και επαγγελματικό προφίλ. Επίσης επέτρεψε να μπορούν να προσδιορίσουν φίλους στα προσωπικά τους προφίλ χωρίς την έγκριση για αυτές τις συνδέσεις. Ο Fitzpatrick, όπως αναφέρεται στους (Boyd & Ellison, 2007), υποστηρίζει ότι επιπλέον, αμέσως μετά την έναρξή του το 1999, το LiveJournal δημιούργησε συνδέσεις μιας κατεύθυνσης στις σελίδες των χρηστών. Ο δημιουργός του LiveJournal είχε την υποψία ότι διαμόρφωσε όλους αυτούς τους φίλους μετά από τις λίστες φίλων με δυνατότητα στιγμιαίων μηνυμάτων. Ο Κορεάτικος ιστότοπος εικονικής πραγματικότητας Cyworld άρχισε το 1999, και πρόσθεσαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κοινωνικών υπηρεσιών δικτύων το 2001 όπως και η Σουηδική κοινότητα LunarStorm, που όπως περιγράφει ο D.Skog που αναφέρεται στους (Boyd & Ellison, 2007) αναδιαμορφώθηκε ως κοινωνική υπηρεσία δικτύωσης το 2000 και περιείχε λίστες φίλων, guestbooks, και σελίδες ημερολογίων. Το επόμενο κύμα κοινωνικών υπηρεσιών δικτύωσης άρχισε όταν προωθήθηκε το Ryze.com το 2001 για την ενίσχυση επιχειρησιακών δικτύων. Ο Scott όπως αναφέρεται στους (Boyd & Ellison, 2007) παραθέτει πως ο ιδρυτής του Ryze.com έδειξε για πρώτη φορά το νέο ιστότοπο σε φίλους και κυρίως σε μέλη από επιχειρήσεις στο Σαν Φραντσίσκο, καθώς και σε κοινότητες τεχνολογίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν 20 Σελίδα

21 επιχειρηματίες και επενδυτές οι οποίοι βρίσκονται πίσω από πολλές μελλοντικές κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι πίσω από το Ryze.com, το Tribe.net, το LinkedIn, και το Friendster είχαν στενές επαφές προσωπικά και επαγγελματικά. Όπως αναφέρει ο Festa στους (Boyd & Ellison, 2007) υπήρχε η πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον χωρίς ανταγωνισμό (Festa, 2003). Εικόνα_ κίσιορικη. Λν.σδΜθΜΰΥπηβεσίΐΦνί Κοινωνικής Δικτύωσης nnvn: Boyd, D. M., & Ellison, N. B., 2007, «Social network sites: Definition, history, and scholarship» 21 Σελίδα

22 Τελικά, το Ryze.com δεν απέκτησε ποτέ δημοτικότητα. Το Tribe.net έτεινε να προσελκύσει μια παθιασμένη βάση χρηστών, και το LinkedIn, έγινε ισχυρή υπηρεσία επιχειρήσεων. Το Friendster από την άλλη έγινε η σημαντικότερη, και όπως λέει ο Chafkin, (2007) στους (Boyd & Ellison, 2007), «μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις στην ιστορία του Διαδικτύου». Το Friendster προωθήθηκε το 2002 ως κοινωνικό συμπλήρωμα στο Ryze.com. Όπως αναφέρει ο Cohen στους (Boyd & Ellison, 2007), είχε σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί με το Match.com, μία πολύ κερδοφόρα υπηρεσία γνωριμιών. Ενώ οι περισσότερες υπηρεσίες γνωριμιών προσανατολίστηκαν στη δημιουργία γνωριμιών ανάμεσα σε ξένους με παρόμοια ενδιαφέροντα, το Friendster επικεντρώθηκε στη δημιουργία γνωριμιών ανάμεσα σε φίλους φίλων. Αυτό βασίστηκε στην ιδέα ότι οι φίλοι φίλων μπορούν να αναπτύξουν πιο ρομαντικές σχέσεις σε αντίθεση με ξένους σύμφωνα με τον J. Abrams (Boyd & Ellison, 2007). Από το 2003 και μετά, πολλές νέες κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης προωθήθηκαν. Οι περισσότερες ασχολούνταν με τα προφίλ, προσπαθώντας έτσι να επαναλάβουν την επιτυχία που είχε το Friendster ή ακόμη και τη στόχευση συγκεκριμένων δημογραφικών στοιχείων. Ενώ οι οργανωμένες (με κοινωνικό προφίλ 31 χαρακτήρων) ιστοσελίδες αποζητούν το ευρύ κοινό, υπάρχουν και επαγγελματικές ιστοσελίδες όπως το LinkedIn, το Visible Path και το Xing που δίνουν έμφαση στους επιχειρηματίες (Boyd & Ellison, 2007). Το Care2 (1998), «που είναι το ΜySpace για τους ενήλικες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον» όπως ανέφερε ο ιδρυτής του Randy Paynter, βοηθάει όλους τους ακτιβιστές να συνδεθούν μεταξύ τους (Roberts, 2007). Το Hi5 με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους και πιο γρήγορα ανεπτυγμένους κοινωνικούς ιστοχώρους παγκοσμίως. Με παραπάνω από 60 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες κάθε μήνα, βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους 20 ιστοχώρους παγκοσμίως και αποτελεί το πρώτο κοινωνικό δίκτυο σε δεκάδες χώρες σε Λατινική Αμερική, Ευρώπη και Ασία. Το MySpace με έδρα τη Santa Monica στην Καλιφορνία ξεκίνησε το 2003 υποστηριζόμενο από γενναιόδωρη χρηματοδότηση. Αυτό προορίστηκε για να ανταγωνιστεί με παρόμοιες υπηρεσίες όπως το Friendster και για να βοηθήσει τη σύνδεση ανθρώπων με τρόπο εύχρηστο και ευχάριστο (Hewitt & Forte, 2006). 22 Σελίδα

23 Το LinkedIn ξεκίνησε το 2003 και αποτελεί ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο πεπειραμένων επαγγελματιών από όλο τον κόσμο, που αντιπροσωπεύει 170 βιομηχανίες και 200 χώρες. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης, εισαγωγής και συνεργασίας με καταρτισμένους επαγγελματίες. Το Couchsurfing (2003) είναι ένα διεθνές μη κερδοσκοπικό δίκτυο που συνδέει τους ταξιδιώτες με τους ντόπιους. Περισσότερες από 230 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Από το 2004, διάφορα μέλη έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για να έρθουν πιο κοντά, με σκοπό για πολιτισμική ανταλλαγή, φιλία, και εμπειρία εκμάθησης 32 πολιτισμών. Ακολούθως εμφανίζεται το Orkut (2004). Αυτό αναπτύχθηκε από τον Orkut Buyokkokten (από εκεί πήρε και την ονομασία της η υπηρεσία), ένα μηχανικό λογισμικού της Google που ανέπτυξε το συγκεκριμένο project κατά τη διάρκεια του «προσωπικού χρόνου» (Baker, 2004). O «προσωπικός χρόνος» είναι μία παρότρυνση που δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους της Google για να αναπτύξουν τα δικά τους projects με σκοπό την ώθηση της δημιουργικότητας και της πρωτοπορίας. (Anthony Hempell, 2004). Επιπλέον, καθώς τα κοινωνικά μέσα και το φαινόμενο κατά το οποίο το περιεχόμενο δημιουργείται αποκλειστικά από το χρήστη αυξήθηκε, ιστοχώροι που αφορούσαν στο διαμοιρασμό εικόνας και ήχου, άρχισαν να εφαρμόζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοινωνικών υπηρεσιών δικτύωσης και να γίνονται και οι ίδιοι αυτοί ιστοχώροι κοινωνικών υπηρεσιών δικτύωσης. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Flickr (διαμοιρασμός φωτογραφίας), το Last.FM (διαμοιρασμός τραγουδιών), και το YouTube (διαμοιρασμός βίντεο) (Boyd & Ellison, 2007). Το Facebook (2004) είναι μια κοινωνική υπηρεσία που βοηθά τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα με τους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους τους. Η επιχείρηση αναπτύσσει τεχνολογίες που διευκολύνουν τη διανομή των πληροφοριών μέσω της κοινωνικής γραφικής παράστασης, τη ψηφιακή χαρτογράφηση των πραγματικών κοινωνικών συνδέσεων των ανθρώπων. Καθένας μπορεί μέσα στο Facebook να αλληλοεπιδράσει με τους ανθρώπους που ξέρουν σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. 23 Σελίδα

24 Το YouTube (2005) είναι ένας ιστοχώρος διανομής βίντεο στον οποίο οι χρήστες μπορούν να φορτώσουν και να μοιραστούν τα βίντεο. Δημιουργοί του είναι τρεις προηγούμενοι υπάλληλοι της υπηρεσίας PayPal. Το Νοέμβριο του 2006, το YouTube αγοράστηκε από τη Google Inc. για 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Windows Live Spaces (2006) είναι ένα κοινωνικό δίκτυο υπηρεσιών που δημιουργήθηκε από τη Microsoft και προσφέρει τη δυνατότητα για επικοινωνία με 33 φίλους, έκθεση απόψεων, δημοσίευση μουσικής και βίντεο. Το Twitter (2006) είναι ένα είδος κοινωνικής δικτυακής υπηρεσίας που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η παρότρυνση στο χρήστη να αναφέρει τι κάνει κάθε στιγμή. Δηλαδή, η βασική ιδέα είναι να προσφέρει έναν τρόπο στους χρήστες για να παρέχουν πιο λεπτομερείς αναφορές κατάστασης στους φίλους, την οικογένεια και τις επαφές τους. Αυτές οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται με ποικίλα μέσα. Δηλαδή, μέσω του ιστοχώρου ή με τα στιγμιαία μηνύματα, ή από SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. Το MyChurch (2006) προσφέρει σελίδες προφίλ, σχολιασμό, έκθεση απόψεων, δελτία και τη δυνατότητα για προσθήκη φίλων στο δίκτυο επαφών. Υπάρχουν επίσης διάφορες επιλογές προσωπικής ασφάλειας όπως η πιστοποίηση, σχετικά με την ταυτότητα αυτού που μπορεί να δει το προφίλ ή να αφήσει σχόλια. Άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, περιλαμβάνουν τους συνδέσμους φίλων, ημερολόγιο και επιλογές ασφάλειας όπως τη δυνατότητα να τεθεί το προφίλ σε κρυφό, να γίνει απόκρυψη στοιχείων. Σ' αυτά προστίθεται, η ηλικία και η επιλογή να γίνονται σχόλια μόνο από φίλους. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα να προστεθούν άλλες εκκλήσεις ως «φίλοι» και επιλογή να γίνουν αποδεκτές online δωρεές μέσω PayPal ΤΥΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Παρακάτω παρατίθενται οι βασικότεροι τύποι κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκουμε περισσότερο σήμερα στο διαδίκτυο σύμφωνα με την White (2011). Κοινωνικής Δικτύωσης Κυριότερος στόχος είναι η ανάπτυξη και δημιουργία κοινωνικών σχέσεων με άλλους χρήστες. 24 Σελίδα

25 Facebook; To Facebook προσφέρει στους χρήστες τρόπους στο να φτιάξουν σχέσεις και να μοιραστούν πληροφορίες με άλλους ανθρώπους-οργανισμούς με σκοπό να επικοινωνήσουν μέσω του διαδικτύου. Twitter; Μπορείς να μοιραστείς τις σκέψεις σου και να επικοινωνήσεις με άλλους χρήστες μέσα από ένα real-time κοινωνικό δίκτυο. Google+; Είναι ένα σχετικά νεοεισελθόν κοινωνικό δίκτυο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους χρήστες έναν ιδιόρρυθμο τρόπο οργάνωσης επαφών. Δηλαδή, να μπορούν να φτιάξουν κύκλους επαφών (circle of contacts), στους οποίους έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας όλο το εύρος των προϊόντων που παρέχει η Google. Ανταλλαγής Πολυμέσων (Multimedia Sharing) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κάνουν ευκολότερη την ανταλλαγή περιεχομένου που έχουν σχέση με βίντεο ή φωτογραφίες. YouTube; Πλατφόρμα κοινωνικών πολυμέσων, η οποία προσφέρει και επιτρέπει στους χρήστες να μοιράσουν-παρακολουθήσουν βίντεο. Flickr;, Το Flickr παρέχει δυνατότητες διαχείρισης ψηφιακών φωτογραφιών σε απευθείας σύνδεση, καθώς ανταλλαγή τους με άλλους χρήστες. Pi.casa; Παρόμοιο με το Flickr, Το Picasa παρέχει έναν τρόπο για να οργανώσετε και να μοιραστείτε φωτογραφίες. Πρόκειται για ένα προϊόν της Google. Επαγγελματικά Τα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα σχεδιάστηκαν για να παρέχουν ευκαιρίες για την μελλοντική καριέρα του χρήστη. Μερικοί από αυτούς τους τύπους των δικτύων παρέχουν ένα γενικό φόρουμ στους επαγγελματίες στο να συνδέονται μεταξύ τους, ενώ άλλοι εστιάζουν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή συμφέροντα. LinkedIn; Από το Νοέμβριο του 2011, το LinkedIn είχε περισσότερα από 135 εκατομμύρια μέλη, καθιστώντας την το μεγαλύτερο online επαγγελματικό δίκτυο. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να χτίσουν τις σχέσεις μεταξύ τους είτε επικοινωνώντας είτε εντάσσοντας τα προφίλ τους σε κοινές ομάδες. 25 Σελίδα

26 Classroom..2.-.Q.L Κοινωνικό δίκτυο ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να συνδέονται, να μοιράζονται και να βοηθούν ο ένας τον άλλο για κοινά επαγγελματικά θέματα. Nurse. Connect: Διαδικτυακή κοινότητα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα άτομα που ειδικεύονται στο νοσηλευτικό επάγγελμα. Πληροφοριακά Οι πληροφοριακές κοινότητες αποτελούνται από ανθρώπους που αναζητούν απαντήσεις σε καθημερινά προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν σκέφτεστε εσείς για την έναρξη ενός προγράμματος εγχώριας βελτίωσης ή θέλουν αυτοί να μάθουν πως μπορούν να κάνουν πιο οικολογική την ζωή τους μέσα στο σπίτι τους. Super.Green. Me: Διαδικτυακή κοινότητα όπου τα άτομα ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν πράσινες πρακτικές διαβίωσης. Do-It-Yourself:. Κοινωνικά δίκτυα που επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας απόψεις για θέματα που έχουν σχέση με χειρονακτικές εργασίες χωρίς την χρήση κάποιου ειδικού-τεχνίτη. Εκπαιδευτικά Τα εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα είναι δίκτυα όπου πολλοί φοιτητές-μαθητές μπορούν να συνεργαστούν με άλλους φοιτητές-μαθητές στα ακαδημαϊκά προγράμματα, με πιθανό σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για το σχολείο-πανεπιστήμιο ή την αλληλεπίδραση με τους καθηγητές και δασκάλους μέσω blogs και forums. Τα εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα γίνονται όλο και εξαιρετικά δημοφιλή εντός του εκπαιδευτικού συστήματος σήμερα. Bussine_st.ning.com: Ένα τέτοιο δίκτυο είναι το businest.ning.com, το οποίο δημιουργήθηκε για τους τελειόφοιτους φοιτητές στο μάθημα του «Σεμιναρίου Τελειοφοίτων» του ΤΕΙ Λάρισας (Μπλάνας, 2010). The.Sjudent..Room: Κοινωνικό δίκτυο το όποιο έχει ως βάση μόνο την φοιτητική κοινότητα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης παρέχει χρήσιμους πόρους που σχετίζονται με την ευκολότερη διδασκαλία στο σχολείο. 26 Σελίδα

27 The..Math..Forum: Ένα μεγάλο εκπαιδευτικό δίκτυο σχεδιασμένο για να συνδέονται φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα μαθηματικά. Χόμπι Ένας από τους πιο δημοφιλείς λόγους που πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, είναι η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα αγαπημένα τους προγράμματα ή θέματα ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τα προσωπικά τους χόμπι. Χρησιμοποιώντας αυτά τα κοινωνικά δίκτυα οι άνθρωποι βρίσκουν μια ιστοσελίδα με βάση το αγαπημένο χόμπι τους και μέσα σε αυτά ανακαλύπτουν μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων από όλο τον κόσμο που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τα εν λόγω ενδιαφέροντα. Oh.My..Bloom: Ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ειδικά για τους λάτρεις της κηπουρικής. Διαθέτει ομάδες, forum, blogs, βίντεο κ.τ.λ. Sport.. Shouting: Ένας διαδικτυακός προορισμός για τους λάτρεις των σπορ, που μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συνδεθούν με άλλους φανατικούς του ίδιου είδους. Ακαδημαϊκά Κοινωνικά δίκτυα που ακαδημαϊκοί ερευνητές μπορούν να παρουσιάσουν την έρευνα και τα αποτελέσματά τους. dcade.mia.-.edu: Οι χρήστες αυτού του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου μπορούν να μοιραστούν τη δική τους έρευνα, και να παρακολουθήσουν έρευνες που έχουν υποβληθεί από άλλους ακαδημαϊκούς. Çonnote.a...Collaborative.....Research: Κοινωνικό δίκτυο για επιστήμονες, ερευνητές και κλινικούς ερευνητές ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Η «Κοινωνική δικτύωση» ήταν γύρω μας πάντα. Είναι η απλή πράξη της επέκτασης του αριθμού των ατόμων που γνωρίζετε μέσα από τους φίλους των φίλων σας. Σήμερα οι 27 Σελίδα

28 ΥΚΔ, όπως το Facebook, το Twitter, το Google+ και το LinkedIn κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της διασημότητας και της αγοράς (χρηστών) των ΥΚΔ βάσει του Alexa.com. Εικόνα.4;_Δημοφιλείς, προορισμοί. Υπηρεσιών.ΚοινωνικήςΔίΚτύωσης. Πηγή: Nielsen, (2011), «State of the Media: The social media report» Το Facebook και το Twitter έγιναν αναπόφευκτα εργαλεία σε χρήστες και οργανισμούς, κυρίως κατά την περίοδο μεγάλων καταστροφών ή κρίσης. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή και μετά το καταστροφικό τσουνάμι στην Ιαπωνία (Sidhart et al, 2011), (Kessler, 2011). Αντίθετα, για το θέμα του Ιράν, το Twitter έγινε ένα κανάλι πολιτικής πίεσης για τις επερχόμενες εκλογές του Ιουνίου στην Αμερική (Guest Editorial, 2011). Οι ΥΚΔ χρησιμοποιήθηκαν και από ακτιβιστές το 2009 έχοντας συμμετέχοντες για την συγκέντρωση που έκαναν στην Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα την μείωση κατά 85% του κόστους ανά συμμετοχή (Carlson, 2010). 28 Σελίδα

29 Καθώς η επιρροή των social media αυξάνεται, όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν την αξία τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να ψάχνουν πιο πολλές πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών του Internet. Με άλλα λόγια ψάχνουν να βρούν αυτό που τραβάει περισσότερο την προσοχή τους, καθώς και ποια είναι τα social media που οι χρήστες χρησιμοποιούν πιο συχνά. Μια μεγάλη έρευνα που διεξήγαγε η Nielsen (2011) στις ΗΠΑ σχετικά με την κατάσταση των social media έδειξε ότι τα social networks και τα blogs καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που ξοδεύουν οι χρήστες online, φτάνοντας στο 22,5%, με το Facebook να παίρνει την 1η θέση και τα Blog τη 2η. Σε σύγκριση με άλλες ΥΚΔ το LinkedIn ελκύει περισσότερους χρήστες που έχουν στην κατοχή τους κάποιον μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών Ι. FACEBOOK To Facebook είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 4 Φεβρουαρίου Ιδρυτής του Facebook είναι ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ ο οποίος κατά την ίδρυση του ήταν μέλος του Πανεπιστήμιου του Harvard. Εικόνα_5_:_ Αρχική. σελίδα.. I 9_V_. Facebook Πηγή: 29 Σελίδα

30 Αρχικά, το δικαίωμα για να δημιουργήσεις κάποιο λογαριασμό το είχαν μόνο οι φοιτητές του Harvard. Το 2005 το δικαίωμα πρόσβασης επεκτάθηκε σε μαθητές συγκεκριμένων λυκείων και μέλη ορισμένων μαθητικών κοινοτήτων. Όμως, το 2006 η υπηρεσία έγινε προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη, αρκεί η ηλικία του να ξεπερνούσε τα 13 χρόνια. Την 1 Φεβρουαρίου 2012 έγινε αίτημα εισαγωγής του στο χρηματιστήριο και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά δημοσιοποίηση των οικονομικών του στοιχείων για το 2011 στα οποία ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 3.72 δις δολάρια (Ημερησία, 2012). Η εισαγωγή του Facebook στο χρηματιστήριο εκτιμάται ως το σπουδαιότερο γεγονός στη χρηματιστηριακή αγορά. Το Facebook έχει σήμερα πάνω από 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Έτσι κατατάσσεται στη λίστα ταξινόμησης του Alexa ως μια από τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες του πλανήτη μετά την μηχανή αναζήτησης Google TWITTER Το Twitter είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης και μια μικρογραφία ιστιολογίου που επιτρέπει στου χρήστες να στέλνουν post (σχόλια κατάστασης) 140 χαρακτήρων γνωστά ως tweets. Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2006 από τον Τζακ Ντόρσεϊ και ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Εικόνα_ 6;_ Αρχική _σελίδα_ του Twitter Πηγή: 30 Σελίδα

31 Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξήθηκε δραματικά η δημοτικότητά του, φτάνοντας μέχρι τα τέλη του 2011 τους 300 εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο και ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια μηνύματα την ημέρα. Από την ημέρα που άνοιξε τις πύλες του το Twitter έγινε μια από τις 10 δημοφιλέστερες ιστοσελίδες επισκεψημότητας στο διαδίκτυο. Επίσης έχει περιγραφεί από πολλούς προγραμματιστές ως το «SMS του διαδικτύου». Η εφημερίδα Hill τον Φεβρουάριο του 2011 χαρακτήρισε το Twitter ως ένα «στρατηγικό όπλο» το οποίο έχει μια μοναδική ικανότητα να μετατοπίζει την κοινωνική δομή σε πραγματικό χρόνο. Ο λόγος που αυτός ο χαρακτηρισμός πρόεκυψε ήταν λόγω των τότε πρόσφατων γεγονότων από την επανάσταση στην Αίγυπτο και στην Τυνησία LINKEDIN To LinkedIn είναι μια ΥΚΔ που στοχεύει στις επαγγελματικές επαφές και δραστηριότητες των μελών του. Το LinkedIn δημιουργήθηκε (από τον Ράϊντ Χόφμαν και μέλη από την ιδρυτική ομάδα του PayPal και του Socialnet.com) τον Δεκέμβριο του 2000 και ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Μάιο του Εικόνα. 7_:_Αρχική. σελίδα.. 1QP_.LinkedIn Πηγή: 31 Σελίδα

32 Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει για μέλη του υψηλόβαθμα στελέχη από όλες τις εταιρείες που βρίσκονται στην λίστα Fortune 500. Τον Ιανουάριο του 2011 εισήχθει στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Τον Δεκέμβριο του 2011 το LinkedIn αριθμούσε πάνω από 135 εκατομμύρια χρήστες σε περισσότερες από 200 χώρες. Το LinkedIn αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για επαγγελματικές επαφές και γνωριμίες αφού εστιάζει αποκλειστικά σε αυτές τις πληροφορίες και συνδέσεις με πληθώρα εργαλείων και δυνατοτήτων. Το LinkedIn χαρακτηρίστηκε από το TechRepublic ως «ένα de facto εργαλείο για επαγγελματική κοινωνική δικτύωση» GOOGLE+ Το Google+ είναι μια ΥΚΔ, την όποια διαχειρίζεται η γνωστή σε όλους μας δημοφιλής μηχανή αναζήτησης Google. Η υπηρεσία ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου του Σ αυτή οι χρήστες μπορούσαν να δημιουργήσουν λογαριασμό μόνο αν κάποιο ενεργό μέλος που είχε λογαριασμό ταχυδρομείου στην Google τους έστελνε πρόσκληση. Δ /_. ίλο {σένα Αναζήτηση {κάνες Χάρτες Ειδήσεις Gmai Έγγραφα Ημερολόγιο Μετάφραση Google Ανιχητηπη >:>oge* Γ ίνετε μέλος του Google Συνδεθείτε με τον Λογαριασμό σας Google Σύνδεση http Εσένα ^ 2 (Q Κύκλοι Hangouts Κινητό τηλέφωνο Ένας εύκολος τρόπος να μοιραστείτε κάποιο περιεχόμενο με τους φίλους σος από το πανεπιστήμιο, διαφορετικό περιεχόμενο με τους γονείς οος και σχεδόν τίποτα με το αφεντικό σας. Οπως περίπου συμβαίνει και στην πραγματική Ο ουζητήοεις γίνονται καλύτερα ηρόοωπο με πρόσωπο. Συμμετέχετε σε ένα hangout μέσω βίντεο από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερωθείτε, να παρακολουθήσετε βίντεο του YouTube ή για να πείτε ιστορίες με έως και 9 φίλους ταυτόχρονα. Πολύ γρήγορη ομαδική συέήτηση. Φυτογραφίες που μεταφορτώνονται αυτόματα. Προεπιοκόπηοη του τι συμβαίνει γύρω οος. Έχουμε σχεδιάοει το Google» ίχοντας θέσει ως βαοικό γνώμονα τα κινητά. ς-j Ελληνικά Πηγή: https://plus.google.com 32 Σελίδα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔιοΙκηση, ΟργΑνωση και ΠληροφορικΗ για Μικρο-MεσαΙες ΕπιχειρΗσεις 14/5/2014 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγωγή Κοινωνικά δίκτυα, αναπόσπαστο κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ì ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΑΞΗ Α 2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: ΦΙΟΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΤΖΗΠΟΥΦΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ O όρος Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 3. Facebook Marketing. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate Social Media in your marketing?

Chapter 3. Facebook Marketing. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate Social Media in your marketing? Chapter 3. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate in your marketing? Yes No Maybe Learn all you need to know inside. 3 p.1 Το facebook είναι o δημοφιλέστερος

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις

Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4.10. 2008 Ολοι μιλούν για Δίκτυα National Innovation Networks Ego Networks Κοινωνικά Δίκτυα Formal Networks

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Ονοματεπώνυμο: Ζωή- Χάρις Μπελενιώτη Σειρά:8η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ερευνητική Εργασία Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 1 Ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Τμήμα Α6 Κορωπί, 2012-2013 (Α τετράμηνο) Συντελεστές: ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΝΑΙ ΟΡΓΚΕΣΤΑ ΘΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Social Networking Κοινωνική δικτύωση

Social Networking Κοινωνική δικτύωση Social Networking Κοινωνική δικτύωση Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιανουάριος 2009 Social Networking Ιστορικά στοιχεία 19/1 1 Κοινωνική δικτύωση Video1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Καλύψτε το χαμένο χρόνο και ξεπεράστε τον ανταγωνισμό επενδύοντας στα Social Media!

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΩΝ 64 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ»

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» Τι είναι Πολιτική Προβολής µέσα από το διαδίκτυο ; Ο όρος αναφέρεται στην διαφήµιση (προώθηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr 2 Είμαστε εσύ. Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε με βάση τις δικές σου ανάγκες, τα δικά σου θέλω, τις δικές σου απαιτήσεις. Με το δικό μας τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

Pinterest Β. Περιεχόμενα

Pinterest Β. Περιεχόμενα Ονοματεπώνυμο: Μαλλιοπούλου Ελένη Τμήμα: 1Ν-ΕΠΠ02~(Α Εξάμηνο) Εργασία Προόδου: Επικοινωνίες Δεδομένων Ημερομηνία: 04 Δεκεμβρίου 2014 Β. Περιεχόμενα Α. Εξώφυλλο Pinterest... 1 Β. Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Kαινοτόμεσ δράςεισ για Νζουσ Αγρότεσ

Kαινοτόμεσ δράςεισ για Νζουσ Αγρότεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Kαινοτόμεσ δράςεισ για Νζουσ Αγρότεσ Α. Λιόπα-Σςακαλίδη Επίκουροσ Καθηγήτρια Προϊςταμζνη Τμήματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του σεμιναρίου. Σε ποιους απευθύνεται. Οφέλη

Στόχος του σεμιναρίου. Σε ποιους απευθύνεται. Οφέλη Στόχος του σεμιναρίου Το LinkedIn σεμινάριο είναι ένα σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη Socialab την Τρίτη 21 Απριλίου με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όσων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr Θεμελιώδεις Αρχές (αναφορικά με τους μαθητές): Διαδίκτυο: Βασικά Σημεία Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών 30 Νοεμβρίου 2011 Εισαγωγή Καταναλωτής είναι κάθε άτομο, για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Τύπου. Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοίνωση Τύπου. Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση Τύπου Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα

Οι νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα Β ΜΕΡΟΣ Οι νέες τεχνολογίες Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα Περιεχόμενα Β, Μέρους 4 Τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα σελ. 56 5 Η εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων και εκπαιδευτική αξιοποίηση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία.

Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Παρουσίαση: Σόνια Κοντογιάννη Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Λίζα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης spitishop.gr Περιεχόμενα Μελέτης Γενικές πληροφορίες εταιρίας Ανάλυση ανταγωνιστών Στρατηγικές προώθησης της εταιρικής ταυτότητας στο Web H

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπηρεσιών του διαδικτύου

Χρήση υπηρεσιών του διαδικτύου Χρήση υπηρεσιών του διαδικτύου Ερωτηματολόγιο Χρήσης Υπηρεσιών του Διαδικτύου * Απαιτείται 1. Φύλο * Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία - Τάξη * Α Λυκείου Β Λυκείου Γ Λυκείου 3. Από ποια ηλικία χρησιμοποιείς το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12. Δημιουργία λογαριασμού 16. Δημιουργία καναλιού 26. Έσοδα από τα βίντεο 42

Εισαγωγή 6. Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12. Δημιουργία λογαριασμού 16. Δημιουργία καναλιού 26. Έσοδα από τα βίντεο 42 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12 Δημιουργία λογαριασμού 16 Δημιουργία καναλιού 26 Έσοδα από τα βίντεο 42 Εμφάνιση στατιστικών 57 Μηνύματα και επικοινωνία 65 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Celly Social Network Development

1. Celly Social Network Development 1. Celly Social Network Development Η περιγραφή Το Celly προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων σε φορητές συσκευές καθώς είναι προσβάσιμο και από Android και ios

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2012. Μανδαλενάκη Μαρία ΑΜ: 21020

Ιούνιος 2012. Μανδαλενάκη Μαρία ΑΜ: 21020 Ιούνιος 2012 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μανδαλενάκη Μαρία ΑΜ: 21020 Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν ένα μοντέλο κοινωνίας, το οποίο εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Τακοινωνικάδίκτυαστηνπροώθηση τηςεπιστημονικήςέρευνας.

Τακοινωνικάδίκτυαστηνπροώθηση τηςεπιστημονικήςέρευνας. Τακοινωνικάδίκτυαστηνπροώθηση τηςεπιστημονικήςέρευνας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας MIS 2012 Ζαχαρίδης Γεώργιος Επιβλέπων καθηγητής: Dr Πρωτόγερος Νικόλαος Σκοπόςτηςέρευνας Σύγκριση δικτύων γενικής χρήσης με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό αρχείο κόμβου Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πληρέστερο φορολογικό αρχείο στην Ελλάδα το οποίο περιέχει:

Φορολογικό αρχείο κόμβου Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πληρέστερο φορολογικό αρχείο στην Ελλάδα το οποίο περιέχει: Φορολογικό αρχείο κόμβου Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πληρέστερο φορολογικό αρχείο στην Ελλάδα το οποίο περιέχει: Πάνω από 15.000 αποφάσεις, διοικητικές λύσεις, κ.λπ. Πάνω από 4.000 αποφάσεις δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά ίκτυα και µέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση.

Κοινωνικά ίκτυα και µέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση. Κοινωνικά ίκτυα και µέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση. Έρευνα στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο 1 ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής Υπεύθυνος καθηγητής : Φύτρος Κωνσταντίνος Πληροφορικής ΒΑΣΙΑ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΜΑΘΗΜΑ: Ι.Ε.Κ. Νεάπολης Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer developer / video games) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Naftemporiki Digital Network Presentation

Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Η πρώτη εμφάνιση της Ναυτεμπορικής στο διαδίκτυο έγινε το 1996, με ένα από τα πλέον δημοφιλέστερα site του ελληνικού web Νaftemporiki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα