ΒιΟΤΕΧΝΙνΘ r Π νμ~λβτδ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. 8c ΑΛΕ=ί Ν1ΚΗt. Από:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒιΟΤΕΧΝΙνΘ r Π νμ~λβτδ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. 8c ΑΛΕ=ί Ν1ΚΗt. Από:"

Transcript

1 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: GRAFEIO ΟΕΥ EREVAN Αποστολή: Παρασκευή, 21 Ιουνίου :53 πµ Προς: bionova.gr; Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β. Ε. Θ.; Θέµα: Ενηµερωτικό ελτίο Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν Συνηµµένα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ DELTIO 3 Ν NO3.pdf Γί tι ε λ ή φθ η κ ε Λ ε tr,εp όt.qρώ9..~... 20\ Ω G α \.1... Καληµέρα σας. προωθείται συνηµµένως το Εβδοµαδιαίο Ενηµερωτικό ελτίο Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν, Ιούνιος 3. Ευχαριστώ. Konstantinos Daskalopoulos Embassy ο in Yerevan Office for Economic & Commercial Affairs 6 Demirchian 51τ'. Yerevan 0002, 1Ι , , fax : ecocomyerevan(mfa.gr This message has 1 π scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed 1 ο be clean. ΒιΟΤΕΧΝΙνΘ r Π νμ~λβτδ 8c ΑΛΕ=ί Ν1ΚΗt Αριθ. Πρωτ. Θεσσαλονίκη ~Q 1

2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ ΘΕΣΕΩΝ Ο κλάδος οίνου στην Αρµενία. Η Αρµενία έχει µεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια και παραγωγή οίνων, που χρονολογείται από την αρχαία εποχή. Μάλιστα ιστορικές καταγραφές την εντάσσουν σε παράλληλες χρονικές περιόδους µε την αρχαία ελληνική. Μεταγενεστέρως η σταδιακή κορύφωση στην παραγωγή οίνων µέχρι το 1920, γνώρισε σηµαντική και ραγδαία µείωση, ένεκα των σχετικών απαγορεύσεων της σοβιετικής εποχής, που τελικώς ευνόησαν την Ενηµερωτικό ελτίο E-News Letter Τεύχος 88ο 15-21/6/2013 Παρασκευή 2 1/6/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κλάδος οίνου στην Αρµενία. Εκτιµήσεις επιπτώσεων συµφωνίας ΕΕ- σελ. 2 Αρµενίας για τελωνειακή Ενωση. ι Έναρξη εξαγωγών µελίου. Ανάληψη της προεδρίας ΟΣΕΠ από Αρµενία. σελ. Ι σελ. 4 σελ. -Ι παράνοµη παραγωγ ή και το λαθρεµπόριο σε όλα τα προϊόντα του κλάδου και οπωσδήποτε την παράβλεψη της ποιότητας. Ωστόσο από το 1940 έως το 1985, η παραγωγ ή οίνου αυξήθηκε κατά εννέα φορές και του κονιάκ (µπράντι) κατά δεκαεπτά φορές. Παράλληλα την περίοδο , η παραγωγ ή αφρωδών οίνων δεκαπλασιάστηκε. Στη δεκαετία του 1980 η Αρµενία επεξεργαζόνταν κάθε χρόνο κατά µέσο όρο περίπου 210 χιλιάδες τόνους σταφυλιών από τα οποία παρήγαγε δεκάλιτρα κρασιού, 2 εκατ. εκ των οποίων χρησιµοποιούντο για την κατασκευή του περίφηµου και διεθνώς γνωστού αρµενικού κονιάκ. Σηµειώνεται σχετικώς ότι σύµφωνα µε στοιχεία του Αναπτυξιακού Οργανισµού Αρµενίας (ADA) το 37,4 /ο των εισοδηµάτων της Αρµενίας από τον κλάδο τροφίµων διατίθεντο για ανάγκες του κλάδου οινοποίησης. Στη δεκαετία του 1980 η Αρµενία προµήθευε το 25 /ο του κονιάκ που διακινείτο στις τότε επαρχίες της Σοβιετικής "Ενωσης, το 3 /ο των κρασιών και το 5-6 /ο των υψηλής αλκοόλης οίνων. Τα τρία τέταρτα της παραγωγής οίνων στην Αρµενία εξάγονταν κυρίως στη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η αρµενική οινοποίηση είχε επικεντρωθεί στην επαρχία Ararat, που διαθέτει µάλιστα περιοχές όπου τα αµπέλια ευρίσκονται σε υψόµετρο 1100 µ. Η σοβαρότερη επίπτωση της πολιτικής ελέγχου της κατανάλωσης αλκοόλ κατά την σοβιετική περίοδο, ήταν η εγκατάληψη γαιών που επί σειρά ετών αποτελούσαν σηµαντικά κοµµάτια του αρµενικού αµπελώνα, ο οποίος απαξιώθηκε και τελικώς άρχισε να µην αποδίδει τις ποσότητες που απέδιδε ακόµα και µέχρι το συν. σελ. 5

3 σε). 2 ΙΙΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εκτιµήσεις επιπτώσεων συµφωνίας ΕΕ-Αρµενίας νια τελωνειακή ένωση. Η παρουσίαση της µελέτης «Αρµενία-ΕΕ: Οικονοµικές Σχέσεις: Επιπτώσεις της εµβάθυνσης των διµερών οικονοµικών σχέσεων από την συµφωνία τελωνειακής σύνδεσης» που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών του Ερεβάν, έδωσε την ευκαιρία για µια συνολική αποτίµηση της µέχρι σήµερα πορείας της προσπάθειας αναβάθµισης της ανταγωνιστικότητας της αρµενικής οικονοµ ίας, µέσω της συµµετοχής της σε διαφορετικές δράσεις που η ΕΕ έχει προωθήσει από το Ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν να αξιολογ ήσει σφαιρικά τις επιδράσεις της δηµιουργ ίας Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA) µε την ΕΕ, τόσο από την πλευρά της Αρµενίας, όσο και για την ΕΕ. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας, ο επικεφαλής της οµάδας εργασίας στην Αρµενία Levon Barkhudaryan υπογράµµισε ότι αν και η ΕΕ είναι ένας από τους βασικούς εταίρους της Αρµενίας, η υπογραφή και υιοθέτηση της DCFTA δεν θα οδηγ ήσει σε γρήγορες αλλαγές στην οικονοµία της Αρµενίας. Τόνισε ότι η υπογραφή της συµφωνίας Θα ενισχύσει σαφώς την αρµενική οικονοµία από την άποψη των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων. Η Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου συνεπάγεται όχι µόνο µηδέν φόρους για µια σειρά προϊόντων, αλλά και τις επενδύσεις, την αύξηση των θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τον ίδιο, σε περίπτωση ύπαρξης µονοπωλίων σε συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας, η εν λόγω συµφωνία δεν Θα αποβεί δηµιουργική και αποτελεσµατική, καθώς είναι σαφές ότι µετά την υπογραφή της συµφωνίας, ένα ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον Θα πρέπει να διαµορφωθεί και να ευνοηθεί σε όλους τους τοµείς στην Αρµενία, διαφορετικά η συµφωνία δεν Θα αποφέρει αποτελέσµατα. Συµπερασµατικά υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν βασικές πτυχές για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στην Αρµενία µετά την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για την υπογραφή της συµφωνίας µε την ΕΕ και συγκεκριµένες προϋποθέσεις επιτυχίας, ώστε να υπάρξει βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. συν. σελ. 3

4 Τεύχος 88ο 15-21/6/2013 Ι Ι σελ. 3 Ι συν. από σελ. 2 Ειδικότερα τονίστηκε ότι για να αναπτυχθεί µε βιώσιµο τρόπο η Αρµενία Θα πρέπει: (i) να υπάρξει στροφή προς την αύξηση της παραγωγής σε εµπορεύσιµους τοµείς, µε την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε αυτούς τους τοµείς (ii) µέτρα για την ανακατανοµή του εργατικού δυναµικού σε πιο παραγωγικές δράσεις, (iii) πολιτικές που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των εξαγωγών προς την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων προστιθέµενης αξίας. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την βελτίωση και διαµόρφωση ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων ποιότητας), καθώς και τη διαφάνεια στα δηµόσια οικονοµικά (περιλαµβανοµένων των φόρων και των πολιτικών δαπανών). Απαιτείται παράλληλα βελτιστοποίηση της οργάνωσης των µεθόδων για την εκπόνηση δράσεων που είναι απαραίτητες για το πώς Θα χρησιµοποιηθούν οι πόροι της αρµενικής διασποράς, ώστε σε αυτή τη φάση να επικεντρωθούν κυρίως στην συσσώρευση γνώσης και µετατροπή της σε δηµιουργ ία καινοτόµων επιχειρηµατικών δράσεων. Η µακροοικονοµική σταθερότητα στο νέο περιβάλλον που η DCFTA Θα επιβάλλει επίσης βρέθηκε στο επίκεντρο της εν λόγω µελέτης, καθώς είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση της ευπάθειας στις κρίσεις, γεγονός που αυξάνει τις προοπτικές για βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση για τη βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Παράγοντες όπως η χαµηλή παραγωγικότητα, το υψηλό και κακής διαχείρισης χρέους, η εξάρτηση στενά από τις εξαγωγές, συγκεκριµένων κλάδων (πολυτίµων λίθων και ορυκτών) και τα εµβάσµατα µπορούν να προκαλέσουν οικονοµική ύφεση και µείωση του τωρινού ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ. Η προώθηση της υλοποίησης των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µπορεί να βελτιώσει το επιχειρηµατικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα, εποµένως να υποστηρίξει αβίαστα της ιδιωτικές επενδύσεις και την αύξηση της παραγωγικότητας. Επιπλέον, η βιώσιµη ανάπτυξη θα απαιτήσει πιο ισόρροπη κατανοµή του φυσικού κεφαλαίου σε όλους τους τοµείς, αύξηση των επενδύσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης ώστε να διαµορφωθεί ένα πιο παραγωγικό εργατικό δυναµικό. Η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της δηµοσιονοµικής εξυγ ίανσης Θα µπορούσε να είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ανάπτυξης. Η κινητοποίηση των φορολογικών εσόδων έχει γ ίνει βέβαια η αχίλλειος πτέρνα της αρµενικής οικονοµ ίας. Εκτιµάται ότι η χρόνια δυσχέρεια να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, αν συνεχιστεί, αναγκαστικά θα οδηγ ήσει σε περιορισµό των δαπανών και βέβαια Θα έχει συνέπειες για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.

5 σελ. 4 ι Πρεσβεία Ερεβάν Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 6, ώ ιιιυιιι str. 0002, Yereνan Τηλέφωνο : (+37410) , , faz : (+37410) `vwvv.agοra.mfa.gr/am54 Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων που επιθυµούν να αναζητήσουν την προώθηση των προϊόντων τους στην αναπτυσσόµενη αγορά της Αρµενίας. Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετικώς αιτήµατα και παρατηρήσεις σας. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Προσδοκίες νια εξανωνή µελιού. Η Αρµενία αναµένεται να αρχίσει να εξάγει µέλι σε χώρες Ευρώπης το 2014, σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό Tigran 83Γ9$ Σε συνάντηση που είχε ο αρµένιος Πρωθυπουργός µε εκπροσώπ της Εθνικής "Ενωσης Αγροτών ανακοίνωσε ότι οι απαραίτr προετοιµασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ο πρόεδρος της ένωσης κ. l rukyan, από την πλευρά της, ανέφερε ότι αρκετές επενδύσεις έχ γ ίνει για την ανάπτυξη της µελισσοκοµίας τα τελευταία έτη, καθώς σηµαντικές παρεµβάσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση µελισσοκοµίας και την παραγωγ ή υψηλής ποιότητος µελιού που µπορεί να εξάγεται σε ανταγωνιστικές αγορές. Ο κ. Tsarukyan εξέφρ επίσης την ελπίδα ότι η εξαγωγ ή µελιού Θα τονώσει την ανάπτυξη κλάδου στη χώρα και θα προσελκύσει στην απασχόληση και επένδ και άλλους αγρότες και ιδιώτες. Ανάληψη της Προεδρίας ΟΣΕΠ από Αρµενία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αρµενίας "Εντουαρντ Ναλµπαντιάν µετέβει στην Οδησσό τ Ουκρανίας για να παραστεί σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών που µετέχουν στ Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας και Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Κατά συνάντηση της 21ης Ιουνίου η Αρµενία ανέλαβε την προεδρία του οργανισµού για το επόµενο εξάµηνο τ Ό Οργανισµός έχει µόνιµο αντιπρόσωπο στην Αρµενία και έχει βοηθήσει σηµαντικά τη χώρα στ υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και συγκεκριµένων κλάδων τ αρµενικής οικονοµίας. Παράλληλα είναι σηµαντικές οι δράσεις που γ ίνονται και µέσω αυτού τ οικονοµικού οργανισµού για την ανάληψη πρωτοβουλιών άµβλυνσης των δυσµενών σχέσεων µε τ Τουρκία και το Αζερµπαϊτζάν. Καθώς στον ΟΣΕΠ µετέχουν 12 κράτη από τα Νότια Βαλκάνια και τ περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (Αζερµπαϊτζάν, Αλβανία, Βουλγαρία, Γεωργ ία, Ελλάδα, Μολδαβ Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία), οι προσδοκίες της αρµενικής πλευράς είναι προωθηθούν κατά τη διάρκεια της προεδρίας της όλες εκείνες οι δράσεις και τα προγράµµατα που εµπαιδώσουν τη δηµιουργ ία επιχειρηµατικών δικτύων µεταξύ των χωρών µελών, ώστε να δηµιουργαι µεγαλύτερη κινητικότητα στις οικονοµίες των χωρών αυτών και να υπάρξει µείωση της περιθωριοποί ησ της αρµενικής οικονοµίας που λειτουργεί σαφώς υπό ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες στις εσχατιές τ Νοτίου Καυκάσου.

6 σελ.5 Τεύχος 88ο /2013 ι συν. από σελ. 1. Η σηµαντικότερη περίοδος επιβολής µέτρων περιορισµού της κατανάλωσης ήταν η περίοδος , οπόταν και παρατηρείται πτώση παραγωγής στα 43,9 εκ. λίτρα από 88,4 εκ. λίτρα την περίοδο Ε ίναι χαρακτηριστικό ότι την εποµένη 3ετία η παραγωγή έπεσε περαιτέρω στα επίπεδα των 29,8 εκ. λίτρων για να κατακρηµνιστεί κυριελεκτικά στα 4,7 εκ. λίτρα την περίοδο , οπόταν και η Αρµενία είχε να αντιµετωπίσει ζωτικά προβλήµατα ανασυγκρότησης. Από το 2000 άρχισε η εφαρµογή της πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων των µονάδων επεξεργασίας και παραγωγής οίνων και λοιπών προϊόντων. Η αλλαγή στον κλάδο ήταν πλέον σηµαντική και επηρέασε ολοκληρωτικά το δίκτυο της παραγωγικής δοµής του κλάδου. Θετική συνέπεια ήταν η άµεση αναδιάταξη του κλάδου µε αποτέλεσµα µονάχα το 2005 να παραχθούν 7,3 εκ. λίτρα οίνου. Η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο οµαλή καθώς το 2006 αποκλιµακώθηκε η παραγωγή στα 4,4 εκ. λίτρα και τελικώς σταθεροποιήθηκε ένας ρυθµός ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια που κατέληξε το 2011 να αποφέρει παραγωγή 6,8 εκ. λίτρων. Τα τελευταία πέντε χρόνια ο όγκος της παραγωγ ής οίνου έχει αυξηθεί κατά µέσο όρο 14% και ήδη βρίσκεται σε διαφορετική φάση ανάπτυξης σε σχέση µε οτιδήποτε ίσχυε στον κλάδο στο παρελθόν. Οι εξαγωγές κρασιού από την Αρµενία έχουν αυξηθεί τα τελυταία έτη. Μάλιστα από το 2011 περίπου το 20% του οίνου που παράγεται στην Αρµενία προορίζεται για εξαγωγ ή, που ανέρχεται σε αξία ύψους περίπου 5,2 εκατ. ευρώ. Από το 2004 οι εξαγωγές οίνου από την Αρµενία έχουν αυξηθεί κατά µέσο όρο 35 /ο ετησίως. Πρέπει να υπογραµµιστε ί ωστόσο ότι η εξαγωγή των οίνων από φρούτα αυξάνεται ταχύτερα από την εξαγωγή των οίνων από σταφύλια, αφήνοντας κατά µέρος µια παράδοση που υπήρχε στον κλάδο από αρχαιοτάτων χρόνων. Το 2011 µάλιστα η αξία των εξαγωγών οίνων από φρούτα υπερέβει την αξία εκείνων από αµπέλια κατά περίπου 14%. Εισαγωγές & εξαγωγές οίνου στην Αρµενία (αξία σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) Εισαγωγές 971 6,952 2, Εξαγωγές ,019 1,925 1,485 2,873 3,312 3,791 ΠΗΓΗ : UN ComTrade Το µερίδιο της Αρµενίας στον τοµέα των εξαγωγών παγκοσµ ίως όσον αφορά τους οίνους, τόσο από φρούτα (ρόδι, βερύκοκο κ.α.), αλλά και από αµπέλι έχει διπλασιαστεί κατά τα έτη Ειδικότερα αναφορικά µε τους οίνους από σταφύλι το 2005 το ποσοστό των αρµενικών προϊόντων επί των συνολικών εξαγωγών του κλάδου διεθνώς ήταν 0,01% και το 2010 ανήλθε σε 0,02%. (Η πλήρης έρευνα βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα ωωω.αgοrα.mfα.gr/am54

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 18 Ιουνίου 2013. : Ο κλάδος οίνου στην Αρμενία.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 18 Ιουνίου 2013. : Ο κλάδος οίνου στην Αρμενία. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέφωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύχος 79ο 23 29/3/2013 Παρασκευή 29/3/2013 Προγράμματα αντιμετώπισης μεταναστευτικών ροών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύχος 44ο 30/6-6/7/2012 Παρασκευή 30/6/2012 Προσέλκυση ιρανικών κεφαλαίων στην Αρμενία Ο κ. Gagik Makarian, πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα αρχεία. 3Υ;\ \3 \

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα αρχεία. 3Υ;\ \3 \ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: EMBASSY OF GREECE ΙΝ CYPRUS - OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS [greekcom@cytanet.com.cy] ευτέρα, 8 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ιούνιος 2010 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 2 Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Embassy ο Greece in Armenia/Economic&Commerciαl Affairs Office [ecocomyerevan@mfa.gr] Παρασκευή, 13 Σεπτεµβρίου 2013 2:35 µµ Pαpakostas

Διαβάστε περισσότερα

Το fρι>rcψε έο Οικονοµικών κιχι Ε πορικ ί ν Υπο Οέσων. της Πρε.σβεί ς Της Ελλάδος στι όψια Ρ _. ΘΕΣ 6- Απο ΝΓΚΗΣ Α ιο iίρωτ.-----_!

Το fρι>rcψε έο Οικονοµικών κιχι Ε πορικ ί ν Υπο Οέσων. της Πρε.σβεί ς Της Ελλάδος στι όψια Ρ _. ΘΕΣ 6- Απο ΝΓΚΗΣ Α ιο iίρωτ.-----_! Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ΟΕΥ [economy@grembassysofia.org] Τρίτη, 30 Απριλίου 2013 10:41 πµ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 avga.jpg; pasxalina-auga.jpg;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΟΔΙΑ ΧΡΥΣΗ (5215) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Αθήνα εκέµβριος 2009 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ (DOING BUSINESS IN ARMENIA 2015)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ (DOING BUSINESS IN ARMENIA 2015) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ (DOING BUSINESS IN ARMENIA 2015) Οικονομικές εξελίξεις (Γενικά). Το 2014 ο ρυθμός ανάπτυξης του Α.Ε.Π ανήλθε σε 4%%, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός προέβλεπε ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008 6 RUE ST.FULGENCE, NOTRE DAME, 1082 TUNIS, TUNISIA TEL.: 00 216 71 (846 632), (288 411) FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα