ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΤO ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ (7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΤO ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ (7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1945-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΤO ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ (7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965). *** Αγγελικής Κιουρτσή-Μιχαλοπούλου *** Η έρευνά μου για την εισήγηση αυτή ήταν για μένα μια πραγματική έκπληξη, καθώς με οδήγησε σε στοιχεία πρωτόγνωρα, συγκλονιστικά κάποιες φορές, θα έλεγα, γιατί δεν είναι εύκολο να τα φανταστεί κανείς στις δραστηριότητες ενός γυναικείου Σωματείου, σε χρόνια που οι γυναίκες ζούσαν ακόμη σε έναν ασφυκτικό κοινωνικό κλοιό με πολύ περιορισμένες ελευθερίες κίνησης. Πηγές για την εργασία μου αυτή ήταν κυρίως το άριστα ενημερωμένο και διατηρημένο Αρχείο του Λυκείου, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά έναν πραγματικό θησαυρό, καθώς καταγράφεται σ αυτό ταυτόχρονα με την προσφορά του Λυκείου και η Ιστορία της πόλης μας και της περιοχής μας. Το Αρχείο έθεσε με προθυμία στη διάθεσή μου αρχικά η πρώην Πρόεδρος του Λυκείου, σημερινή Β Αντιπρόεδρος κ. Παρίσσου Καίτη, την οποία θερμά ευχαριστώ. Η συνεργασία μου συνεχίστηκε συστηματικότερα με τη σημερινή του Πρόεδρο κ. Σαμαρά Ευτέρπη και την Α του Αντιπρόεδρο κ. Οικονομίδου Ευαγγελία, πρώην αγαπητές μου μαθήτριες, με τις οποίες αποβλέπουμε σε μελλοντική έκδοση βιβλίου με θέμα: «Το έργο και η προσφορά του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα». Τις ευχαριστώ θερμά και τις δύο. Άλλες πηγές μου υπήρξαν τοπικές εφημερίδες της εποχής και η- λικιωμένες Καβαλιώτισσες με τις προφορικές αναμνήσεις και τα Αρχεία τους. Και αυτές τις ευχαριστώ θερμά. ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ. Στο Αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας βρίσκεται «Πρακτικόν Προσυσκέψεως Ιδρυτικών μελών διά την ίδρυσιν Λυκείου Ελληνίδων εις Καβάλλαν» με ημερομηνία Είναι δακτυλογραφημένο σε μια σελίδα χαρτιού κιτρινισμένου και φθαρμένου ε- λαφρώς στα άκρα από το χρόνο. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από αυτό είναι οι εξής:

2 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Η «προσύσκεψις» έγινε στις 7 Ιουλίου του 1945 στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του «Συλλόγου Προσφύγων Νομού Καβάλλας». Ή- ταν παρούσες «κατόπιν προσκλήσεως της δεσποινίδος Ε. Νικολούδη κυρίαι και δεσποινίδες εκ Καβάλλας», 17 τον αριθμό, οι οποίες και υπογράφουν το Πρακτικό. Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας ανήκει από κοινού στη δεσποινίδα Ευαγγελία Νικολούδη και στον πρόεδρο του «Συλλόγου Προσφύγων Νομού Καβάλλας» Θεοδωρίδη, ο οποίος και ήταν παρών στη συνάντηση αυτή. Η ίδια ήρθε σε επαφή με τις κυρίες του Λυκείου Ελληνίδων της Θεσσαλονίκης (Πρόεδρο κ. Ν. Μαλάκη, Α αντιπρόεδρο κ. Φ. Μυράτ, Γραμματέα κ. Φ. Αθηνά Παλαμήδους) και μελέτησε το Καταστατικό του Λυκείου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ανέλυσε τους σκοπούς του Λυκείου στις κυρίες και η συνεδρίαση λύθηκε με την προοπτική «να συναντηθούν εν καιρώ εις Καβάλλαν και με τας εκεί ευρισκομένας κυρίας και δεσποινίδας» και να προωθήσουν την ί- δρυση του Σωματείου. Στο κάτω μέρος της σελίδας βρίσκονται οι υπογραφές αυτών που συμμετείχαν στη συνάντηση. Παραθέτω το κείμενο του Πρακτικού: «ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ Προσυσκέψεως Ιδρυτικών Μελών διά την ίδρυσιν Λυκείου Ελληνίδων εις Καβάλλαν. Εν Θεσσαλονίκη σήμερον την 7 του μηνός Ιουλίου ημέραν της εβδομάδος Πέμπτην και ώραν 7 μ.μ. συνήλθον εις τα γραφεία του Συλλόγου Προσφύγων Νομού Καβάλλας κατόπιν προσκλήσεως της δεσποινίδος Ε. Νικολούδη κυρίαι και δεσποινίδες εκ Καβάλλας, παρισταμένου και του προέδρου του Συλλόγου Προσφύγων Νομού Καβάλλας κ. Θεοδωρίδου. Η Δεσποινίς Νικολούδη εισηγείται ως εξής: Πρωτοβουλία του κ. Θεοδωρίδη, εσκέφθημεν από κοινού την ί- δρυσιν Λυκείου Ελληνίδων εις Καβάλλαν. Προς τούτοις καλέσαμεν και τας κυρίας Καίτην Βασιλικού και δεσποινίδας Πάτραν Πετροπούλου και Αθηνάν Κομνηνού. Η ιδία ήλθε εις επαφήν μετά της κυρίας Ν. Μαλάκη προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, κ. Φ. Μυράτ πρώτης αντιπροέδρου και Αθηνάς Παλαμήδους γεν. Γραμματέως. Εμελέτησα το καταστατικόν του Λυκείου και παρηκολούθησα εν γένει την εργασίαν του Λυκείου. Ακολούθως μετά της Κ. Βασιλικού και δεσποινίδων Π. Πετροπούλου και Αθηνάς Κομνηνού επεσκέφθη- 340

3 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: μεν το Λύκειον Ελληνίδων όπου εύρομεν προθυμοτάτας τας ως άνω κυρίας του Συμβουλίου. Η Δεσποινίς Νικολούδη εκθέτει και αναλύει τους σκοπούς του Λυκείου Ελληνίδων εις τας παρευρισκομένας κυρίας και δεσποινίδας, όλες δε προθύμως προσφέρονται να βοηθήσουν την ίδρυσιν του ως άνω σωματείου. Μεθ ό λύεται η συνεδρίασις υπογραφομένου του παρόντος υπό των κάτωθι ιδρυτικών μελών, επιφυλασσομένων να συναντηθούν εν καιρώ εις Καβάλλαν και με τας εκεί ευρισκομένας κυρίας και δεσποινίδας. Ακολουθούν οι υπογραφές με τη σειρά που αναφέρονται: Δις Ε. Νικολούδη, κ. Κ. Βασιλικού, Δις Π. Πετροπούλου, δις Α. Κομνηνού, Δις Μ. Θεοδωρίδου, Δις Ε. Δημητριάδου, κ. Αγγ. Γάλβα, Δις Τόκου, κ. Καλ. Φέσσα, Δις Αννα Κητή, Δις Χ. Γιαβάσογλου, Δις Λούλα Σαμαρά, κ. Ευγ. Θεοδωρίδου, κ. Φιφή Χρυσαφίδου, κ. Αρτεμισία Χαρισιάδου, κ. Κίτσα Κολιοπούλου, κ. Λουκία Κερέζογλου». Ο πρώτος τόμος των Πρακτικών του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας από 6 Οκτωβρίου 1945 μέχρι 10 Δεκεμβρίου 1948, από τον οποίο παίρνουμε πολλές και χρήσιμες πληροφορίες, διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι. Τα Πρακτικά του βιβλίου είναι καθαρογραμμένα με καλλιγραφικά γράμματα, ορθογραφημένα και με σωστή σύνταξη από την επί πολλά χρόνια Ειδική Γραμματέα του Λυκείου Ζήτσα Κουτεράνη. Το πρώτο Πρακτικό αυτού του τόμου μας δίνει πληροφορίες για: α) το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλλας (6 Οκτωβρίου 1945), β) τον τόπο της πρώτης συνεδρίασης (γραφείο του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλλας), γ) τον τρόπο με τον οποίο καταρτίσθηκε σε σώμα το Δ.Σ. (μυστική ψηφοφορία), δ) τον αριθμό των μελών του 1 ου Δ.Σ. (16 δεκαέξι) και τα ονόματά τους, ε) την απόφασή τους να υποβληθεί αμέσως στο Πρωτοδικείο Καβάλλας το Καταστατικό του Λυκείου για έγκριση. Παρατίθεται αυτούσιο το Πρακτικό: 341

4 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Πρακτικόν 1 ον ( ) Εν Καβάλλα σήμερον 6 ην του μηνός Οκτωβρίου 1945, ημέραν της εβδομάδος Δευτέραν και ώραν 6 ην μμ. συνήλθεν εν τω γραφείω του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλλας το Διοικητικόν Συμβούλιον του Λυκείου εις πρώτην συνεδρίασιν, ίνα καταρτισθή εις σώμα. Αποφασίζει όπως δια μυστικής ψηφοφορίας εκλέξη την Πρόεδρον, α και β α- ντιπροέδρους, την γενικήν και ειδικήν γραμματέα, Ταμίαν και Κοσμήτορα. Παρακαλούνται αι κυρίαι Καλλιστώ Φέσσα και Αγγελ. Γάλβα ό- πως κρατούν γραπτώς τα αποτελέσματα, είτα άρχεται η ψηφοφορία. Παρόντα εκ των 16 Μελών τα 14 ήτοι αι κυρίαι Κορνηλία Ιωαννίδου, Καίτη Βασιλικού, Εύα Κομπολίτου, Μαρ. Σωτηριάδου, Δάφνη Αστεριάδου, Ζήτσα Κουτεράνη, Μαρία Λάγου, Παμφίλη Τάντηρα, Καλλιστώ Φέσσα, Αγγελ. Γάλβα, και αι Δίδες Ευαγγελία Νικολούδη, Πάτρα Πετροπούλου, Αλεξάνδρα Αναγνωστάκη, Ν. Διαμαντίδου. Ληξάσης της διαλογής ανακηρύσσεται Πρόεδρος η κ. Κορνηλία Ιωαννίδου, με 14 ψήφους έναντι 14 α Αντιπρόεδρος Καίτη Βασιλικού με 11 ψήφους β» Πάτρα Πετροπούλου με 7» Γεν. Γραμματεύς Ευαγγελία Νικολούδη με 13» Ειδ. Γραμματεύς Ζήτσα Κουτεράνη με 9» Ταμίας Μαρία Λάγου με 13» Κοσμήτωρ Παμφίλη Τάντηρα με 10» Σύμβουλοι Δάφνη Αστεριάδου, Μαρ. Σωτηριάδου, Εύα Κομπολίτου, Άρτεμις Χαρισιάδου, Κ. Φέσσα, Αγγελ. Γάλβα, Αλ. Αναγνωστάκη, Μαρίκα Θεοδωρίδου, Νίτσα. Διαμαντίδου. Αποφασίζεται όπως αμέσως υποβληθή εις το Πρωτοδικείον Καβάλλας το Καταστατικόν του Λυκείου προς έγκρισιν. Είτα λύεται η συνεδρίασις υπογραφομένου του παρόντος ως έπεται. Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματεύς υπογραφή Τα Μέλη υπογραφή Σε χειρόγραφη κατάσταση των Μελών του πρώτου Δ.Σ. με ημερομηνία υπάρχει στο τέλος η παρατήρηση ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. «τυγχάνουν Ελληνίδες την καταγωγήν ως και Ελληνίδες υπήκοοι και δεν συνδέονται διά βαθμού συγγενείας μέχρι τετάρτου βαθμού». 342

5 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: Η αίτηση για την αναγνώριση του Σωματείου υπεβλήθη στις 9 Νοεμβρίου 1945 στο Πρωτοδικείο Καβάλας και αναγνωρίστηκε ως Σωματείο το Λύκειον Ελληνίδων Καβάλλας, με έδρα την Καβάλλα, σύμφωνα με την απόφαση αρ. 106/1945 του Πρωτοδικείου Καβάλλας, η οποία «εδημοσιεύθη εν εκτάκτω δημοσία επ ακροατηρίου συνεδριάσει την 7 ην Δεκεμβρίου 1945». Σύμφωνα με το Καταστατικό του το Λύκειον Ελληνίδων Καβάλλας είναι: «αυτοτελές Σωματείον», «διατελεί εις επαφήν με το εν Αθήναις Λύκειον» από το οποίο και εκπροσωπείται στη Διεθνή Ομοσπονδία των Λυκείων των Λεσχών, «έχει ιδίαν σφραγίδα σχήματος κυκλικού» με την αναπαράσταση στη μέση των αρχαιοτήτων των Φιλίππων και γύρω τις λέξεις «Λύκειον Ελληνίδων Καβάλλας» και το έτος της ίδρυσης Έχει επίσης σήμα όμοιο με τη σφραγίδα για τα μέλη του Δ.Σ. και «απλούν μετάλλιον κυανού χρώματος σχήματος Πετάλου με λευκά γράμματα Λ.Ε.Κ.» για τα μέλη του Σωματείου. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥΣ Στο άρθρο 5 του Καταστατικού του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας αναφέρονται οι σκοποί της Ίδρυσης του Σωματείου που εξακολουθούν να ισχύουν και μέχρι σήμερα και είναι οι εξής: «α) Η αναγέννησις και διατήρησις των Ελληνικών εθίμων και παραδόσεων ιδία των Μακεδονικών και Θρακικών τοιούτων και της εν γένει Εθνικής μας ζωής. β) Η εν γένει εξυπηρέτησις της προόδου της Ελληνίδος της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και η ενίσχυσις της εις πάντα κλάδον εργαζομένης γυναικός. γ) Ο διαφωτισμός της μητέρας εις τα καθήκοντα και τον προορισμόν της ως και η προστασία των μητέρων και των παιδιών των α- πόρων Λαϊκών τάξεων». Οι δύο τελευταίοι στόχοι του είναι καθαρά φεμινιστικοί. Στη συνέχεια αναφέρονται τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Θέλω να επισημάνω ότι όλα αυτά τα μέσα και όχι μόνο χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των στόχων του Λυκείου στις μέχρι σήμερα ευεργετικές για την κοινωνία ποικίλες δραστηριότητές του. Τα παραθέτω, όπως ακριβώς αναφέρονται στο Καταστατικό του, γιατί σχετίζονται απόλυτα με το έργο και την προσφορά του Λυκείου: 343

6 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ α) Η ανάπτυξις του καλλιτεχνικού αισθήματος επί τη βάσει της Ελληνικής μας τέχνης εις πάντας τους κλάδους αυτής και η μέριμνα προς επικράτησιν αυτής της ιδέας εις την βιοτεχνίαν. Η διοργάνωσις καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών εκθέσεων και η προστασία εν γένει της Ελληνίδος καλλιτέχνιδος. β) Η ανάπτυξις του Μουσικού αισθήματος διά της επεκτάσεως της διδασκαλίας της Μουσικής εις τα παιδιά των Λαϊκών τάξεων κυρίως διά της ενθαρύνσεως πάσης πρωτοτύπου Ελληνικής Μουσικής εργασίας, διά της διοργανώσεως Μουσικών ακροάσεων και Συναυλιών, της ιδρύσεως χορωδίας, της συλλογής, μελοποιήσεως και ε- νορχηστρώσεως των Δημοτικών τραγουδιών και χορών, ιδία δε των Μακεδονικών και Θρακικών και η προσπάθεια της διαδόσεως της Ελληνικής Μουσικής και εις αυτάς τας κοσμικάς συγκεντρώσεις. γ) Η συλλογή ιδία των Μακεδονικών και Θρακικών Εθνικών μας ενδυμασιών και η προσπάθεια προς διάδοσιν και διάσωσιν αυτών, είτε δι εορτών, είτε διά λευκωμάτων και η κατά το δυνατόν δημιουργία νέων πρωτοτύπων Ελληνικών συρμών επί τη βάσει αυτών δι εκδόσεως και περιοδικού. δ) Η καταπολέμησις του αναλφαβητισμού και η μόρφωσις των μητέρων των λαϊκών τάξεων δια πρακτικών μαθημάτων υγιεινής, οικοκυρικής, παιδαγωγικής κλπ. η κατά το δυνατόν εξεύρεσις εργασίας εις αυτάς και εν γένει η δι όλων των καταλλήλων μέσων καθοδήγησις αυτών εις τα καθήκοντα της καλής μητέρας και οικοκυράς. ε) Η λειτουργία αναγνωστηρίων, Δανειοδοτικής Βιβλιοθήκης, διοργάνωσις μαθημάτων και ομιλιών μετά σχετικών δημοσίων συζητήσεων. στ) Η παροχή εις τα παιδιά των Λαϊκών τάξεων πάσης φύσεως ψυχαγωγίας δι εκδόσεως καταλλήλων βιβλίων οργανώσεως παιδικού αναγνωστηρίου, ψυχαγωγικών ομιλιών, εκδρομών, παιδικών εορτών, θεαμάτων και η παρά τοις αρμοδίοις ενέργεια όπως τύχωσι τα παιδιά πάσης Κυβερνητικής και ιδιωτικής προστασίας». Το άρθρο 14 ορίζει τα Τμήματα που μπορούν να λειτουργήσουν «προς ευχερεστέραν επίτευξιν των πολλαπλών σκοπών του Λυκείου»: 1) Εθνικών παραδόσεων, 2) Εορτών και δεξιώσεων, 3) Χορών και ασμάτων, 4) Ιματιοθήκης και εργαστηρίων, 5) Μητέρων και παιδαγωγών, 6) Παιδικής αδελφωσύνης, 7) Δεσποινίδων, 8) Καλλιτεχνικόν, 9) Μουσικόν, 10) Λογοτεχνικόν, 11) Βιβλιοθήκης, 12) Τύπου και 344

7 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: προπαγάνδας, 13) Ξένων, 14) Υγιεινής, 15) Μερίμνης του Στρατιώτου». Τα σχετικά με τα Καταστατικά του Λυκείου, τα Διοικητικά του Συμβούλια, τα οποία στο σύνολό τους εργάστηκαν με ζήλο και ενθουσιασμό, καθώς και τα σχετικά με την όλη λειτουργία του Λυκείου, θα παραλειφθούν, επειδή τυπικά δεν ανήκουν στο θέμα της εισήγησης, αν και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην όλη λειτουργία και προσφορά του Λυκείου. Είναι αναγκαία μια μικρή αναφορά στα εισοδήματα του Λυκείου, από τα οποία καλύπτονταν τα έξοδα λειτουργίας του, ενώ τα υπόλοιπα, τα περισσότερα, κάλυπταν τις φιλανθρωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες και εκδηλώσεις του. Από το «Βιβλίον Ταμείου Λυκείου Ελληνίδων Καβάλλας» (είναι ο χειρόγραφος τίτλος στο εξώφυλλο), που ξεκινάει από το , προκύπτουν τα εξής στοιχεία σχετικά με τα έσοδα του Λυκείου: Στην αρχή της λειτουργίας του το Λύκειο έχει μοναδικό σχεδόν σταθερό έσοδο το «δικαίωμα εγγραφής» των μελών του, 100 δραχμές γενικά (κάποιες κυρίες δίνουν και περισσότερα), και στη συνέχεια τη συνδρομή των μελών του. Γι αυτό και δίνεται άδεια στις 29 και 30 Νοεμβρίου 1945 να γίνει έρανος για την οικονομική ενίσχυση του Λυκείου. Για εξεύρεση πόρων οι κυρίες του Λυκείου χρησιμοποιούν τις γνωριμίες τους προκειμένου να επιτύχουν «οικονομικήν ενίσχυσιν» από οικονομικούς παράγοντες της πόλης. Έτσι στις 5 Νοεμβρίου του 1945 σημειώνεται η πρώτη «οικονομική ενίσχυσις» δραχμών από Γεωργή και Νικολετόπουλο (οι ιδιοκτήτες των γνωστών μύλων, των οποίων το εγκληματικό γκρέμισμα στέρησε από την πόλη μας ένα σήμα κατατεθέν της) και στο εξής ακολουθούν πολλές τέτοιες προσφορές από ντόπιους πλούσιους φιλάνθρωπους (Τσιμίνο, Α. Γραμματικόπουλο, Εμ. Εμμανουηλίδη, Βάμβα Αχιλλέα (24 Δεκ.), Πετρίδη Γεώργιο (31 Δεκ. 1946), Βογαδινού Μαρία (20 Ι- αν.1946). Προστίθενται εισπράξεις Δεξιώσεων, εισπράξεις χορού ( ), έσοδα από πωληθέντα σήματα ( ), οικονομική ενίσχυση Δήμου Καβάλας ( ), είσπραξη από εισιτήρια θεατρικής παράστασης, πώληση προϊόντων από το υφαντουργείο του Λυκείου, προαιρετικές εισπράξεις μελών του Λυκείου κ.ά. Με κινητήρια δύναμη την αγάπη των μελών του Λυκείου προς το συνάν- 345

8 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ θρωπο πάνω απ όλα πραγματοποιήθηκαν τα θαυμαστά επιτεύγματα του Λυκείου, παρά τις οικονομικές του ελλείψεις. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑ- ΒΑΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Το Λύκειο αμέσως με την ίδρυσή του, χωρίς καθόλου να χρονοτριβεί, εφαρμόζοντας το άρθρο 14 του Καταστατικού του ιδρύει τα τέσσερα πρώτα Τμήματά του, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις δραστηριότητές του(πρακτικό 2/ ): 1. Τμήμα Εορτών και Δεξιώσεων, 2. Καλλιτεχνικόν τμήμα Δεσποινίδων, 3. Τμήμα Παιδικής αδελφοσύνης και 4.Τμήμα Ακριτών (Στο Πρακτικό 4/ αναφέρεται για πρώτη φορά επίσκεψη στους Ακρίτες κατά τις μέρες των εορτών). Ταυτόχρονα αρχίζει το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας να συνεργάζεται με τις Αρχές και τους φορείς της πόλης μας για τη λύση των τρεχόντων προβλημάτων του (Νομαρχία, Δημαρχία, Μητρόπολη, Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Καβάλας, Φίλους Στρατού, Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Νέστωρ», Ιατρική Ε- ταιρεία, Φανέλλα του Στρατιώτου κ.ά.) Δυστυχώς, πρόλαβαν τη δράση του Λυκείου στο ξεκίνημά του τα άσχημα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου και άλλαξαν αισθητά τη ρότα του. Διαβάζουμε στο Αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας: «Εν τω μεταξύ εμφανισθείσης της εσωτερικής διαταραχής (εννοεί το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου) το Λύκειον έστρεψεν την μεγαλυτέραν του προσοχήν και κατηνάλωσε τας περισσοτέρας εισπράξεις του διά την ενίσχυσιν και ψυχαγωγίαν του μαχόμενου Εθνικού Ελληνικού Στρατού». Στο 2 ο Πρακτικό του ( ) φαίνεται ότι έχει ήδη οργανώσει το Τμήμα Ακριτών, που είναι έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Για καθαρά πρακτικούς λόγους θα κατατάξουμε τις δραστηριότητές του Λυκείου σε τρεις κατηγορίες, αν και στην πραγματικότητα οι κατηγορίες αυτές δεν είναι αμιγείς: 1 η ) κοινωνικά, φιλανθρωπικά θέματα, 2 η ) πολιτιστικές εκδηλώσεις, 3 η ) εθνικά θέματα 346

9 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: 1 η ) Κοινωνικά- φιλανθρωπικά θέματα Στις άμεσες προτεραιότητες του Λυκείου Ελληνίδων συγκαταλέγονται τα αναξιοπαθούντα πρόσωπα: άποροι, ασθενείς, πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς [συμμετέχει «εις τον Πανελλήνιον έρανον υπέρ των Δωδεκανήσων», στον οποίο μάλιστα «προσέφερε και εκ του πενιχρού του Ταμείου το ποσόν των δρχ.( Πρ. 22/4-7-46)] και κυρίως τα άπορα και ορφανά παιδιά, για τα ο- ποία διοργανώνει ψυχαγωγικές γιορτές και τους μοιράζει είδη ένδυσης και υπόδησης, παιχνίδια, γλυκά κ.ά. (Πρ. 6/ και ε- πιστ. 9/ , ). Και επειδή τα έσοδα του Λυκείου είναι πενιχρά, τα μέλη του φτιάχνουν μόνα τους τα παιχνίδια από αποκόμματα υφασμάτων που ζητούν από την Επιτροπή Εφοδιασμού (επιστολή με ημερ , Πρ. 9/ ), η οποία τους παραχωρεί επίσης δωρεάν ζάχαρη και αλεύρι (ημερ ,1-6-46) για την παρασκευή των χριστόψωμων και των άλλων γλυκών. Πενία τέχνας κατεργάζεται, έλεγαν οι σοφοί πρόγονοί μας Η ίδια Επιτροπή παραχωρεί στο Λύκειο οκτακόσιους σάκους ζάχαρης «διά την κατασκευήν ασπρορούχων διά τα τυχόν ελευσόμενα παιδιά διαφόρων περιφερειών ανταρτοπλήκτων», για να τα ράψουν τα μέλη του Λυκείου(1948), καθώς και 100 κενούς σάκους για κατασκευή μαντηλιών για τους Ακρίτες. Το Λύκειο Ελληνίδων ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Καβάλας συμμετέχει στην οργάνωση και έναρξη των Δημοτικών Λαϊκών συσσιτίων της πόλης μας «λόγω των εκτάκτων κοινωνικών συνθηκών», αν και «η ενέργεια αύτη δεν στηρίζεται εις άρθρον του Καταστατικού» (11/ ). Αναλαμβάνει επίσης την επίβλεψη παιδικών συσσιτίων σε Κατασκηνώσεις της Νομαρχίας (6-6-46) και σε τοπικά Ιδρύματα(1946). Επισκέπτεται και ενισχύει το Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Καβάλας, καθώς και τους μικρούς τροφίμους της Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας( ). Στις πρωταρχικές επίσης φροντίδες του Λυκείου ήταν η οικονομική και όχι μόνο ενίσχυση του Σανατορίου «Ελπίς». Δεν ήταν τυχαία η ενέργεια της Ιατρικής Εταιρείας που ζήτησε τη συνεργασία του Λυκείου για καλύτερη λειτουργία του Θεραπευτηρίου (επιστ ). Επισκέπτεται συχνά τους ασθενείς (300 είναι τα Χριστούγεννα του η φυματίωση κυριολεκτικά θέριζε) για να τους ψυχαγω- 347

10 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ γήσει, να τους προσφέρει τρόφιμα και ατομικά δώρα και να βοηθήσει οικονομικά τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Και όταν το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών (επιστ ) συνιστά στα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας να προσφέρουν υπηρεσίες ως βοηθοί αδελφών νοσοκόμων στα νοσοκομεία, αυτό είναι σε θέση να απαντήσει «ότι από διετίας και πλέον μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας υπηρετούν ως αδελφαί». Μέσα στην καθαρά κοινωνική προσφορά του το Λύκειο, όπως αναφέρεται στο Αρχείο του, «παρ όλην την προσήλωσιν και απασχόλησίν του διά την ενίσχυσιν και ψυχαγωγίαν του στρατού και παρ όλας τας οικονομικάς δυσχερείας του κατώρθωσε να οργανώση και το τμήμα υφαντουργίας» (1947), για να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα Ραπτικής- Κοπτικής άπορες γυναίκες και κορίτσια, ώστε να περιοριστεί η ανεργία και να ενισχυθεί η οικονομία των νοικοκυριών, αλλά και για να δημιουργηθούν νέοι πόροι από την πώληση των προϊόντων του υφαντουργείου για τις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες. Μάλιστα το Τμήμα εργοχείρων του Λυκείου βραβεύτηκε με χρηματικό βραβείο δρχ. από τη Γεωργοκτηνοτροφική έκθεση Καβάλας( Οκτώβριος 1950) και με Χρυσό Μετάλλιο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (το 1951). Το 1949, όταν δημοσιεύτηκε ο αναγκαστικός νόμος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των γυναικών στις Δημοτικές εκλογές, το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας ρίχτηκε στον αγώνα με όλες τις δυνάμεις του, σε συνεργασία και με άλλα σωματεία της πόλης, για να παροτρύνει τις γυναίκες να γραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Το Λύκειο δραστηριοποιείται και στον εκπαιδευτικό τομέα με βοηθήματα και υποτροφίες σε μαθητές. Ενισχύει την προσπάθεια του Γυμνασιάρχη Θηλέων Κ. Παπανικολάου για την αγορά οικοπέδου για επέκταση της αυλής του Γυμνασίου προσφέροντας το ποσό των 200 χιλ. δρχ. και νοιάζεται επίσης για την ανέγερση του διδακτηρίου του 8 ου Δημοτικού Σχολείου ( ). 2 η ) Πολιτιστικές - λαογραφικές εκδηλώσεις. Από τις πολλές εκδηλώσεις στις οποίες πρωτοστατεί το Καλλιτεχνικό Τμήμα του Λυκείου, ενδεικτικά θα αναφέρω τη συμμετοχή του στον πρώτο εορτασμό της 28 ης Οκτωβρίου Διαβάζουμε στο Αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων: «Κατά την 28 ην Οκτωβρίου 1945 Δε- 348

11 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: σποινίδες του Καλλιτεχνικού Τμήματος του Λυκείου ενδεδυμέναι με Ελληνικάς Εθνικάς ενδυμασίας μετέφερον εν πομπή υπό τας κωδωνοκρουσίας των εκκλησιών, και υπό τους ήχους της Στρατιωτικής και Δημοτικής Μουσικής, ακολουθούμεναι υπό των Αρχών της πόλεως και πλήθους κόσμου, την Ελληνικήν Σημαίαν, ήτις ανηρτήθη υπό του Δήμου διά πρώτην φοράν από της απελευθερώσεως της πόλεως εις το φρούριον αυτής. Κατά την αυτήν ημέραν, παρά την νεαρωτάτην ηλικίαν του, το Λύκειον έλαβεν επιτυχώς μέρος εις τας Εορτάς του Σταδίου, με διαφόρους Εθνικούς χορούς και αναπαραστάσεις». Το Καλλιτεχνικό Τμήμα του Λυκείου συμπράττει με στρατιώτες σε θεατρικές παραστάσεις, όπως «Ζη η Ελλάδα», «Μια βόλτα στο Αιγαίον», «Όλα τα νεώτερα» κ.ά., που παίχτηκαν στην Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή(«τη παρακλήσει του Διοικητού της εν Καβάλα VII Μεραρχίας» στις 23 Απριλίου), Δράμα, Αλεξανδρούπολη (1948), για την ψυχαγωγία των στρατιωτικών μονάδων αλλά και για τους πολίτες ( για τους δεύτερους με πληρωμή). Οι εισπράξεις διατίθενται για την ίδρυση του «Σπιτιού του Στρατιώτου» (Πάσχα 1946) σε Καβάλα και Νευροκόπι, την ενίσχυση του ταμείου της Ηθικής Αγωγής του στρατού, για την ενίσχυση του χωριού «Βαθύτοπος» που καταστράφηκε στον εμφύλιο κ.ά. Και δεν αρνείται τη βοήθειά του το Λύκειο σε άλλους φορείς που θέλουν να κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις: τους δανείζει για θεατρικές παραστάσεις τα σκηνικά του, τα οποία έφτιαξε μόνο του από κενούς σάκους αλεύρων που ζήτησε από το Γραφείο Εφοδιασμού Καβάλας και ξυλεία από ντόπιο επιχειρηματία, ενώ παράλληλα δανείζει και «στολές εθνικές» στο Σώμα Ελληνίδων Οδηγών (1948, 1949), στο Λύκειο Ελληνίδων Δράμας ( ) και αλλού. Η φήμη του Λυκείου έχει ξεπεράσει πια τα όρια του κράτους. Μια Καβαλιώτισσα φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Illinois της Αμερικής (1956) ζητάει μουσική για μπάλο για ένα πρόγραμμα που θα γινόταν εκεί και θα περιλάμβανε και ελληνική βραδιά. 3 η ) εθνικά θέματα - εθνική προσφορά Είναι πολύ συγκινητική η προσέγγιση στα κείμενα του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας, που φωτογραφίζουν αφκιασίδωτα την εποχή εκείνη: Έλληνες στρατιώτες, που οι αιφνιδιαστικές μάχες αρκετές φορές τους αποδεκάτιζαν, στερούνταν και αυτά τα στοιχειώδη: σωστή ένδυση για την αντιμετώπιση του ψύχους και σωστή σίτιση. Η 349

12 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ πατρίδα μας, καθώς βγήκε καθημαγμένη από τον πόλεμο του 1940 και την κατοχή, ήταν ανήμπορη να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα ενός εμφυλίου πολέμου και να τους εξασφαλίσει βασικές τους ανάγκες. Αυτές τις ανάγκες έρχονται να καλύψουν οι πολύ συχνές εξορμήσεις των μελών του Λυκείου σε στρατιωτικά φυλάκια, που γίνονται ύστερα από στρατιωτική άδεια με στρατιωτικά αυτοκίνητα: φυλάκιο Εξοχής(πρώτη Κυριακή του 1947), Μικρομηλιάς, Αγίων Θεοδώρων και φυλάκια Νέστου(20 Απριλίου 1947), Παππάδων(Απρίλιος 1947), Εχίνου(4 Μαΐου 1947), Σουνίου και Κεμερίων(10 Αυγούστου 1947), Παρανεστίου. Τους μοιράζουν δέματα με μάλλινα είδη, κάλτσες, σκούφους, κασκόλ, γάντια, με προσόψια και μαντήλια, κονιάκ, γλυκά, φρούτα, τσιγάρα, και τους ψυχαγωγούν με ελληνικούς χορούς, τραγούδια και θεατρικές παραστάσεις. Επισκέψεις γίνονται επίσης και στην Εθνοφρουρά του Πραβίου (τέλη Νοεμβρίου 1947), στη διλοχία Καβάλας(1 ο δεκαήμερο του Αυγούστου του 47 και πάλι την 14 Νοεμβρίου του 47) και «εις την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων του 1947, εις την οποίαν προσέφερεν 50 ζεύγη μαλλίνων καλτσών διά τους χωροφύλακας των ακραίων φυλακίων και έτερα 50 ζεύγη μαλλίνων καλτσών, ολίγα προσόψια και γάντια διά την Ίλην των Τεθωρακισμένων και την Μοίραν Μεταφορών». Στα αποσπάσματα κειμένων από το Αρχείο του Λυκείου που ακολουθούν φαίνεται η κινητικότητα των μελών του Λυκείου προκειμένου να εξασφαλίσουν το περιεχόμενο των δεμάτων, τα οποία πρόσφεραν στους στρατιώτες των φυλακίων: [«ο Γεν. Γραμματεύς της Διοικήσεως κ. Κοτούλας ενέκρινε την χορήγησιν 200 κυτίων σιγαρέττων διά το τμήμα των Ακριτών υπεσχέθη να χορηγήση πεντήκοντα οκάδας λευκού αλεύρου διά την κατασκευή Χριστοψώμου» (Πρ. 6/ ). «θα ετοιμασθούν 100 πακέτα διά τους Ακρίτας υπό των μελών του Δ.Σ., έκαστον των οποίων θα περιέχη εκτός των κουλουρίων, σιγαρέτων κλπ. από εν ζεύγος κάλτσες αι οποίαι θα ετοιμασθούν δαπάναις του Λυκείου». (Πρ. 27/ ). «Η ιδία επιτροπή παρέλαβεν κατ εντολήν του κ. Υπουργού 50 ο- κάδας μαλλί εκ του οποίου 10 οκάδες θα δοθούν εις το πλεκτήριον του Πετρίδου διά την κατασκευήν καλτσών. Άλλη επιτροπή παρέλαβε 25 οκ. αλεύρου, 5 οκ. ζαχάρεως και 4 οκ. λίπους διά την κατασκευήν κουλουρίων διά τους Ακρίτας. Διενεμήθησαν δε ως εξής εις 350

13 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: τας κυρίας του Συμβ. διά να τα ετοιμάσουν επίσης παρελήφθησαν και 50 σάκκοι κενοί διά την κατασκευήν μανδυλίων θα ραφούν δε από διάφορα μέλη του Λυκείου» (Πρ. 28/ ). «Αποφασίζεται όπως λόγω του μεγάλου ψύχους τακτικώτατα να στέλωνται υπό του Λυκείου εις τους Ακρίτας διάφορα πλεκτά και μάλιστα κάλτσες»( Πρ. 31/ ). Αποφασίζεται «να δοθή τσάι» και οι εισπράξεις του να δοθούν στους Ακρίτες. (Πρ. 32/7-2-47) Επιτροπή να ζητήσει από τους καπνεμπόρους λεφτά για 2 ραδιόφωνα για «τα πλέον απομακρυσμένα φυλάκια της μεθορίου»(πρ. 34/ ). Αποφασίζεται η αγορά των 2 ραδιοφώνων και 2 μπαταριών. Μαζεύτηκαν 81 φιάλες κονιάκ (Πρ. 35/2-3-47). Κάποιες φορές ύστερα από εμπιστευτική παράκληση βαθμοφόρων στρατιωτικών προσφέρουν σε ορισμένα φυλάκια εικονοστάσια με εικόνες και καντήλια, για να τονωθεί το θρησκευτικό συναίσθημα των στρατιωτών, ή ελληνικές σημαίες, που λείπουν από μερικά φυλάκια και λόχους, για να τονωθεί το εθνικό τους συναίσθημα. Διαβάζουμε στο Αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας: «Την ίδια εποχή» (Ιούνιος 1948) το Λύκειο «κατεσκεύασε και προσέφερεν εις τον 802 Μικτόν Λόχον την υπό του Λοχαγού αυτού ζητηθείσαν Σημαίαν». «Ωραιοτάτην Σημαίαν επίσης κατεσκεύασε το Λύκειον παρακλήσει του 717 Τάγματος ήτις παρεδόθη εις το Τάγμα τούτο την 19 ην Δεκεμβρίου, ότε εγένετο και εξόρμησις υπό δριμύτατον ψύχος εν μέσω μικράς συγκινητικής τελετής». Έδρα του Τάγματος ήταν οι Τοξότες(1948). Θα σταματήσω ευλαβικά σε ένα συγκλονιστικό γεγονός, που κάλυψε το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας το Μάιο του Διαβάζουμε και πάλι στο Αρχείο του: Ύστερα από αίτηση «του κατόπιν ενδόξως πεσόντος Ανθ/γού Σ. Αναλογίδου, Διοικητού του φυλακίου Εχίνου» το Λύκειο απέστειλε 7 σταυρούς «διά τους τάφους 7 ηρώων, δημιουργηθέντος ούτω μικρού νεκροταφείου με πινακίδα του Λυκείου», γιατί, δυστυχώς, η Πατρίδα που σπαραζόταν από τον αδελφοκτόνο πόλεμο δεν είχε ούτε καν την οικονομική δυνατότητα σταυρούς να τοποθετήσει στους τάφους των νεκρών ηρώων της. Και καθώς οι επιχειρήσεις του εμφυλίου μαίνονται (1947, 1948) και άρχισαν να καταφθάνουν οι τραυματίες στα Στρατιωτικά Νοσο- 351

14 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ κομεία της περιοχής μας, Δράμας και Ξάνθης, πληθαίνουν οι επισκέψεις των μελών του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας: «Κατά τας αρχάς του Απριλίου του 47 το Λύκειον επεσκέφθη το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Δράμας και αφού εψυχαγώγησεν διά του Καλλιτεχνικού Τμήματός του τους τραυματίας προσέφερεν εις αυτούς εκεί τσιγάρα και φρούτα. Την 20 ην Απριλίου του ιδίου έτους ε- πεσκέφθη το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Ξάνθης και αφού εψυχαγώγησε τους τραυματίας διένειμεν εις αυτούς 200 πλουσιώτατα δέματα περιέχοντα μάλλινα είδη, και διάφορα χρήσιμα αντικείμενα, προσέφερεν δε εις αυτούς αυγά, τσουρέκια, κουλούρια, σοκολάτες, τσιγάρα». Εκτός από τις ανάγκες αυτές τα μέλη του Λυκείου καλύπτουν και κάποιες ελλείψεις των Νοσοκομείων (αναπαυτικές πολυθρόνες για τους τραυματίες κ.ά.). και το κυριότερο προσφέρουν αίμα ( ) για τους τραυματίες του Βίτσι και του Γράμμου, κατόπιν παρακλήσεως των υπευθύνων για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Παράλληλα τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων ψυχαγωγούν τα Τάγματα που επιστρέφουν από τις πολεμικές επιχειρήσεις (Το 557 Τάγμα στις 6 Ιουνίου 1948 στο Καρά-Ορμάν, τo 555 Τάγμα στις 6 Ιουνίου 1948). «Την παραμονήν του Πάσχα του 1949 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου μετέβη και υπεδέχθη εις Καρά-Ορμάν το εκ των επιχειρήσεων της Κομοτινής επιστρέψαν 553 Ηρωικό Τάγμα, και προσέφερον εις τους κατακουρασμένους και κατασκονισμένους άνδρας του κονιάκ, πορτοκάλια, γλυκά και ετσούγκρισε μετ αυτών κόκκινα αυγά την ώρα ακριβώς της Αναστάσεως του Χριστού». Και πάλι, «κατόπιν εκφρασθείσης επιθυμίας του κ. Μεράρχου, μετέβη εις Καρά-Ορμάν και ψυχαγώγησε άλλο τμήμα του ιδίου Τάγματος και διένειμε αυγά, τσουρέκια, κουλούρια κ.ά.». Το ίδιο έκανε και την τρίτη μέρα του Πάσχα στο αεροδρόμιο στο λόχο του ίδιου Τάγματος. Το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας συμπράττει και με τη «Φανέλλα του Στρατιώτου», από την οποία και τιμάται με σχετικό δίπλωμα. Ενεργοποιείται επίσης και για την ενίσχυση του Στρατιωτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Καβάλας (1949), και για την οικονομική ενίσχυση των απολυομένων πια Εφέδρων στρατιωτών, καθώς ο πόλεμος έληξε: 352

15 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: «Κατόπιν παρακλήσεως επίσης της Μεραρχίας δόθηκε παράσταση στην Καβάλα στις 4 Ιουλίου, της οποίας οι εισπράξεις διετέθησαν άπασαι υπέρ των απολυομένων Εφέδρων. Στα χρήματα αυτά το Λύκειο πρόσθεσε δρχ. από το Ταμείο του και δρχ. από συνεισφορές των μελών του Συμβουλίου του». Συνοπτικά, οι δραστηριότητες του Δ.Σ. και των μελών του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας με τον εθελοντισμό τους, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που πολύ συνηθίζεται σήμερα, ανακούφισαν τις αδύναμες ομάδες του τόπου μας και τις βοήθησαν οικονομικά και ηθικά να επιζήσουν μέσα σε μια εποχή που «όλα τά σκιαζε η φοβέρα» του εμφυλίου πολέμου με όλες τις άσχημες επιπτώσεις του, ενώ παράλληλα στάθηκαν αρωγοί δίπλα στους στρατιώτες του «Εθνικού Ελληνικού Στρατού», που αγωνίζονταν για τη διατήρηση της ελευθερίας της πατρίδας μας. Ένα έργο βαθιά φιλανθρωπικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πατριωτικό. «Διά την εν γένει δράσιν του Λυκείου η πολιτεία απένειμεν εις αυτό εν τω προσώπω της Προέδρου κ. Κορνηλίας Λ. Ιωαννίδου και της Εφόρου δίδος Εύφης Γαϊταντζή τη 5 η Σεπτεμβρίου 1949 το μετάλλιον εξαιρέτων πράξεων». «Κατά την 29 ην Δεκεμβρίου 1949 συνέταξε και απέστειλε εις την Κυβέρνησιν και επέδωκεν εις τους ενταύθα προξένους των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων Ψήφισμα διά του οποίου καυτηριάζει το απαίσιον έγκλημα του παιδομαζώματος και ζητεί τον επαναπατρισμόν των απαχθέντων Ελληνοπαίδων». Σύμφωνα πάντα με το Αρχείο του Λυκείου «αποκατασταθείσης πλέον πλήρως της Δημοσίας τάξεως με το πέρας του εμφυλίου πολέμου το Λύκειον επεδόθη εις την περισυλλογήν του και εις τα ειρηνικά του έργα». Συνέχισε δηλαδή το έργο του στην αντιμετώπιση τρεχόντων ζητημάτων της πόλης σε όλους τους τομείς: βοήθεια στις «Επανορθωτικές Φυλακές Καβάλας»( ), συμμετοχή σε αναδασώσεις (1960), εράνους, μαθητικά συσσίτια (ΠΙΚΠΑ, Σωματείο «Μέριμνα Παιδιού» Καβάλας), διοργάνωση εκδηλώσεων με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, με αναπαράσταση εθίμων, διοργάνωση εκθέσεων παραδοσιακών αντικειμένων και στολών, διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων, συμμετοχή σε εορτασμούς και με άλλους φορείς της πόλης (Ναυτική Εβδομάδα, «Πολεμική Αρετή των Ελλήνων», «επέτειος Πεντηκονταετηρίδος Βαλκανικών Πολέμων» στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο της 353

16 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ πόλης μας, «επέτειος συμπληρώσεως 15ετίας της Παγκοσμίου Διακηρύξεως Δικαιωμάτων του ανθρώπου» (1963), Ελευθέρια της Καβάλας κ.ά. Ως μέλος του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας κάνοντας την έρευνά μου αυτή ένιωσα πόσο μεγάλη είναι η τιμή αλλά και πόσο βαριά η ευθύνη για τη συνέχιση του έργου του ιστορικού αυτού Σωματείου, που πέφτει στους ώμους όχι μόνο των μελών του και των μελών του Δ.Σ. αλλά και της πόλης μας γενικότερα. Και χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι και τα σημερινά μέλη του Δ.Σ. εργάζονται με ζήλο και ενθουσιασμό για τις δραστηριότητες του Λυκείου, οι οποίες βέβαια είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις της σημερινής εποχής για ποιοτική παραδοσιακή προβολή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με διεθνείς διακρίσεις και Βραβεία του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας. Εύχομαι πάντα επιτυχίες. 354

17 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: «Πρακτικόν Προσυσκέψεως Ιδρυτικών Μελών διά την ίδρυσιν Λυκείου Ελληνίδων εις Καβάλλαν» 355

18 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ «Πρακτικόν 1 ον» 356

19 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: 357

20 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Κ Το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας (Λ.Ε.Κ.) στον πρώτο εορτασμό της απελευθέρωσης της Καβάλας, στο Δημοτικό Στάδιο Καβάλας α εορτασμός της απελευθέρωσης της Καβάλας στο Δημοτικό Στάδιο. 358

21 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: Το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας ( ) 1948 παρέλαση του Λ.Ε.Κ. στην οδό Ομονοίας. 359

22 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη του Λ.Ε.Κ. με παραδοσιακές στολές. Μέλη του Λ.Ε.Κ. σε στρατιωτικό αυτοκίνητο πηγαίνοντας σε φυλάκια. 360

23 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: 1947 το Λ.Ε.Κ. στους φρουρούς Παρανεστίου μετά από θεατρική παράσταση το Λ.Ε.Κ. παραδίδει ελληνική σημαία σε ακριτικό φυλάκιο. 361

24 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1948 το Λ.Ε.Κ. στους φρουρούς στο Παρανέστι. Το Λ.Ε.Κ. σε κάποιο φυλάκιο. 362

25 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: Το Λ.Ε.Κ. με δέματα για τους Ακρίτες μας επίσκεψη μελών του Λ.Ε.Κ. στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Δράμας. 363

26 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1948 μέλη του Λ.Ε.Κ. με δέματα σε ακριτικό φυλάκιο μέλη του Λ.Ε.Κ. με δέματα για τους φρουρούς των συνόρων. 364

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 1 Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 2 Η Κρήτη και η διαχρονική παρουσία των Κρητών στην Αθήνα. Ένα μεγάλο θέμα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 Χριστούγεννα στο GCS ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7 Ιανουαρίου Έναρξη μαθημάτων 11 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ` ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 2015 1 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1 2 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013 ΘΕΜΑ 35 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα 9 Δεκεμβρίου 2011 γεννήθηκε ένα παραμύθι Ο Μύλος των Ξωτικών είναι η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται www.maroussi.gr 1 Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού προφίλ του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα. Κεντρική στρατηγική μας επιλογή, είναι να στηρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 1. 1. ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 10:30 το πρωί παρτυ μασκέ για τους μικρούς μας φίλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

30 Ιουνίου 2012 Θεατρική παράσταση το θίασο του Γιώργου Μακρή "Η καλή, η κακή και η άσχημη" Μολάοι

30 Ιουνίου 2012 Θεατρική παράσταση το θίασο του Γιώργου Μακρή Η καλή, η κακή και η άσχημη Μολάοι 30 Ιουνίου 2012 Μουσική εκδήλωση "Οι τραγουδιστάδες της Ζακύνθου" 30 Ιουνίου 2012 Θεατρική παράσταση το θίασο του Γιώργου Μακρή "Η καλή, η κακή και η άσχημη" 1 Ιουλίου 2012 Θεατρική παράσταση το θίασο

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη»

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη» Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργιάδου Ιφι. 60 ΤΚ 66100, ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΔΡΑΜΑ, Τηλεμάχου 9 Προσοτσάνη.

Γεωργιάδου Ιφι. 60 ΤΚ 66100, ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΔΡΑΜΑ, Τηλεμάχου 9 Προσοτσάνη. Σήμερα ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεννήθηκε στη Μικρόπολη Δράμας το έτος 1955. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Προσοτσάνης, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη όπου και κατετάγη στη ΣΜΥ το έτος 1973. Υπηρέτησε ως μόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Συνεργάζεται με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και μέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με μεγάλη μας χαρά, σας παρουσιάζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει σχεδιάσει ο Δήμος μας με την επιμέλεια του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ και σε συνεργασία με Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 28-6-, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014 2015 Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, τα φετινά Χριστούγεννα είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000 Page 1 of 6 Φεβρουάριος 2000 Ακόμη κόβουμε πίτες Σχολική Χρονιά 2000/2001 Κολλεγιάδα 2000 Σεμινάρια Α.Σ.Ι.Σ Δημοτικών Σχολείων Σεμινάρια δασκάλων Έκθεση των δασκάλλων Καλλιτεχνικών Χρήσιμες Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 10Iουλίου Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Προκαταρκτικο

θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 10Iουλίου Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Προκαταρκτικο o θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 6-10 Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη 10Iουλίου 201 Προκαταρκτικο προγραµµα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες - Χορηγοί Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών (ίδρυση 1963) Η μακρά παράδοση της φιλανθρωπίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ιστορικό Η Θασιακή Ένωση Καβάλας, από την ίδρυσή της το 1931, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυπληθείς σε µέλη συλλόγους της πόλης της Καβάλας, που υπηρετεί πιστά την ιστορική έρευνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου Τα παιδιά, είναι το μέλλον. O Δήμος Αμαρουσίου επενδύει στο μέλλον της πόλης και στηρίζει στην πράξη τις ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας, της κάθε οικογένειας. Μέσα από την υποδειγματική λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2012 - Τεύχος 17 Εθνικοί Εορτασμοί ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 Απριλίου «Έκθεση χρησιμοποιημένων βιβλίων», Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 186-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Περιεχόμενα 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Χορευτικό Αντάμωμα 06 Συναυλία σπουδαστών 07 Συναυλία σπουδαστών Μουσικής Σχολής 08 Συναυλία έναρξης Αριστοτελείων 09 Αναβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτό θέατρο Δ.Κ. Μελισσίων Θεατρική Παράσταση του Β ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μελισσίων

Ανοιχτό θέατρο Δ.Κ. Μελισσίων Θεατρική Παράσταση του Β ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μελισσίων Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014, ώρα 18:00 µ.µ. - 22:00 µ.µ. Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων (Αίθουσα 2ου ορόφου) Έκθεση Ζωγραφικής από τον Σύλλογο "Άγιος-Γεώργιος Γκιούλµπαξε" Πέµπτη 12 Ιουνίου 2014, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού 2ας Μαΐου 5 Νέα Σμύρνη, 17121 Ηλιαχτίδα Ιδρύθηκε το 2000 Κατέχει την ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00 μ.μ. τιμή εισιτηρίου"!

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πέμπτη 21 Ιουνίου έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο Veranda café bar, στην Απολλωνία Sifnos, October: Έκθεση με ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009 / Αριθμός Φύλλου 134 ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε σε επαφή μαζί μας: Βενιζέλου 114, 66100 Δράμα Τηλ. & fax: 25210 58015 / 46062 Ιστοσελίδα: www.dlu.gr e-mail: info@dlu.gr

Ελάτε σε επαφή μαζί μας: Βενιζέλου 114, 66100 Δράμα Τηλ. & fax: 25210 58015 / 46062 Ιστοσελίδα: www.dlu.gr e-mail: info@dlu.gr Ελάτε σε επαφή μαζί μας: Βενιζέλου 114, 66100 Δράμα Τηλ. & fax: 25210 58015 / 46062 Ιστοσελίδα: www.dlu.gr e-mail: info@dlu.gr ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αγγέλων Πόλις

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αγγέλων Πόλις Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αγγέλων Πόλις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑ «ΛΑΓΚΑΔΑΣ: ΑΓΓΕΛΩΝ ΠΟΛΙΣ» 01/12/2011 (ΠΕΜΠΤΗ) 19.00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ (support από MOTHERWHAT) 02/12/2011 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ-ΠΑΡΑ ΕΙΣΙ Παιδική Θεατρική παράσταση «Το χρυσολούλουδο» Οργάνωση : ΠΟΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΟΒΙΑΣ» : ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ο» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΤΗ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/2012, 17:00 & 19:00, Αίθουσα Εθιµοτυπίας ήµου Ρόδου Παιδική Θεατρική Παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Πρόεδρος Φαρκωνής Χρίστος Π. Αντιπρόεδρος Οικονόμου Λορέντζος Π. Γραμματέας Ανδρέου Μαρίνα Π. Βοηθός Γραμματέας Γιάγκου Χαρίκλεια Α

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Πρόεδρος Φαρκωνής Χρίστος Π. Αντιπρόεδρος Οικονόμου Λορέντζος Π. Γραμματέας Ανδρέου Μαρίνα Π. Βοηθός Γραμματέας Γιάγκου Χαρίκλεια Α Τοποθεσία: Γραφεία Νεολαίας Αρ. Εγγράφου: 2015/48β/05.02. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Πρόεδρος Φαρκωνής Χρίστος Π Αντιπρόεδρος Οικονόμου Λορέντζος Π Γραμματέας Ανδρέου Μαρίνα Π Βοηθός Γραμματέας Γιάγκου Χαρίκλεια Α

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Χώρος στάθμευσης Εναερίου Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα