ΜΝΗΜΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΝΑΟΥ"

Transcript

1 ΜΝΗΜΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΝΑΟΥ Ὑπό Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμή δι ἐμέ ἡ εὐγενής πρόσκληση νά ὁμιλήσω κατά τήν σεμνή αὐτή τελετή, πού εἶναι ἀφιερωμένη σέ τρεῖς κορυφαίους Ἄρχοντες Πρωτοψάλτες, τούς ἀμίμητους καί ἀνεπανάληπτους Ἰάκωβο Ναυπλιώτη τόν μεγαλοπρεπή, Κωνσταντῖνο Πρίγγο τόν καλλικέλαδο, καί Θρασύβουλο Στανίτσα τόν ἡδύμολπο, οἱ ὁποῖοι ἐπί μιά καί πλέον πεντηκονταετία κατά τόν κ αἰῶνα, ἀπό τό 1911 μέχρι τό 1964, κόσμισαν διαδοχικά, ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον, τούς χορούς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ στό Φανάρι καί κατηύθυναν τίς προσευχές τῶν πιστῶν ὡς θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομο τόν Β, γιά τήν πρόφρονα καί τιμητική αὐτή πρόσκληση, συγχαίρω δέ θερμά τόν Τελετάρχη τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου καί Μουσικολογιώτατο Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη κ. Γεώργιο Ἀραοῦζο γιά τήν λαμπρή πρωτοβουλία του νά προβεῖ στήν διοργάνωση τῆς ὀφειλετικῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως τιμῆς στούς τρεῖς «δασκάλους». Μιᾶς τελετῆς πού εἶναι συνέχεια ἐκείνης πού εἶχε ἀφιερωθεῖ πρό μερικῶν ἐτῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία Κύπρου στόν ἕτερο μεγάλο «δάσκαλο» καί παραγωγικό μελοποιό τῆς καθ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς, τόν Πέτρο Λαμπαδάριο τόν Πελοπονήσιο. * * * Παίρνοντας ἀφορμή ἀπό μιά ἐπιμνημόσυνη Θεία Λειτουργία, πού εἶχε τελεσθεῖ τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1994, πρωτοβουλίᾳ καί εὐλογίαις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, προκειμένου νά τιμηθοῦν οἱ Πρωτοψάλτες καί Λαμπαδάριοι τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁ φίλος Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος ρωτοῦσε: «Τί σημαίνει τρισαγίζω ἕναν ψάλτη, ἱκετεύω τό Θεό γιά ἕναν ἱκέτη»; Καί ἔδινε τήν ἑξῆς ἀπάντηση: «Σημαίνει τόν καθιστῶ θεωρητό καί πάλι. Καί πάλι ἀκουστό,...ἔμφωνο ἐκφραστή τῆς συντριβῆς μου. Καί τόν ξαναβλέπω νά δηλώνει στό ὄνομα τοῦ λαοῦ καί σέ ρυθμική ἐκφαντορία, ἄλλοτε πώς εἰκονίζει τά Χερουβείμ, κι ἄλλοτε ὅτι προσάγει τόν Τρισάγιο ὕμνο» 1. 1 Εὐαγγέλου Γαλάνη, Μητροπολίτου Πέργης, «Ἐκ Φαναρίου... Β», ἐκδ. Ἀκρίτας, 1997, σελ. 232

2 2 Ἕνα τέτοιο «Τρισάγιο», λοιπόν, μπορεῖ νά θεωρηθεῖ καί ἡ σημερινή ἐκδήλωση εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν προαναφερθέντων τριῶν κορυφαίων Πρωτοψαλτῶν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Τῶν χαρισματικῶν αὐτῶν ὑμνητῶν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί πιστῶν συνεχιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου ψαλτικῆς παραδόσεως, ἔτσι ὅπως εἶχε ἀναπτυχθεῖ αὐτή διά μέσου τῶν αἰώνων στήν Κωνσταντινούπολη, Βασιλίδα τῶν πόλεων καί κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Πανορθοδοξίας. * * * Ὁ θρυλικός Ἰάκωβος Ναυπλιώτης γεννήθηε στή Νάξο τό 1864 καί ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 στό Ψυχικό Ἀθηνῶν, «ἐν γήρει πίονι», στήν σεβαστή, γιά τήν ἐποχή ἐκείνη, ἠλικία τῶν ὀγδόντα ἐτῶν. Ἐκεῖνο, ὅμως, πού ἔχει ἐνδιαφέρον δέν εἶναι τόσο ἡ προχωρημένη ἠλικία κατά τήν ὁποία ἐξεμέτρησε τό ζῆν, ὅσο ἡ μακροβιότητά του μέσα στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι. Προσελήφθη τό 1878, ἐπί πρώτης Πατριαρχείας Ἰωακείμ τοῦ Γ, καί σέ ἠλικία μόλις 14 ἐτῶν, ὡς α Κανονάρχης παρά τούς πόδας τοῦ περίφημου Πρωτοψάλτου καί Τυπικάρη Γεωργίου Βιολάκη. Ἀφοῦ δέ πέρασε, τό ἕνα μετά τό ἄλλο, ἀπό ὅλα τά στάδια τῆς ἱεραρχίας τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν, (τουτέστι ἀπό τίς θέσεις τοῦ β Δομεστίχου, τοῦ α Δομεστίχου, τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου), τό 1911 χειροθετήθηκε κατά τήν δεύτερη Πατριαρχεία Ἰωακείμ τοῦ Γ, σέ Ἀρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, παραμένοντας στήν ἀξιοζήλευτη αὐτή θέση ἐπί 28 συναπτά ἔτη 2. Πέρασε δηλ. μιά ὁλόκληρη ζωή, 60 χρόνια, μέσα στόν Πατριαρχικό Ναό, ἀναμέλποντας μέ τήν ἡγεμονική καί γλυκύτατη φωνή του, δόξα καί αἶνο στόν Θεό. Ὁ Ναυπλιώτης εἶχε τό σπάνιο προνόμιο νά βρεθεῖ στήν αὐλή τοῦ Φαναριοῦ, σέ μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία τούς χορούς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κοσμοῦσαν λαμπροί μύσται τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς. Ὅπως ἤδη ἐλέχθη, ἀπό μικρό παιδί ἄκουε Βιολάκη. Ὁ ὁποῖος Βιολάκης εἶχε ἀκούσει τόν προκάτοχό του Γεώργιο Ραιδεστινό τόν β, ἕνα ἄλλο λαμπρό μελοποιό καί Πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί αὐτός μέ τήν σειρά του τόν περίφημο δάσκαλό του Κωνσταντῖνο Πρωτοψάλτη, πού ἦταν μαθητής Γεωργίου τοῦ Κρητός καί τοῦ Μανουήλ Πρωτοψάλτου. Ἐπρόκειτο γιά μιά σπάνια σέ ποιότητα ἀλληλοδιαδοχή κορυφαίων ψαλτῶν καί μελοποιῶν. Ἀλλά καί ὡς δεύτερος Δομέστιχος, ὁ Ἰάκωβος Ναυπλιώτης εἶχε τήν τύχη νά μαθητεύσει δίπλα στόν ἄγνωστο γιά πολλούς ἀλλά ἐξαίρετο Λαμπαδάριο τῶν χρόνων ἐκείνων Νικόλαο 2 Βλ. βιογραφικά στοιχεῖα παρατιθέμενα ἀπό τόν π. Σεραφείμ Φαράσογλου, στό Οἱ Ψάλτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἔκδοσις τοῦ «Συνδέσμου τῶν ἐν Ἀθήναις Μεγαλοσχολιτῶν», Ἀθήνα 1996, σελ. 18 ἑξ. Βλ. καί τοῦ ἰδίου, Δύο Πρωτοψάλτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἀθήνα, 1994, (Ἀνάτυπο ἀπό τό περιοδικό Ἐκκλησία).

3 3 Στογιάννη καί νά μυηθεῖ ἀπό αὐτόν στά μυστικά τῆς ψαλτικῆς παράδοσης τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. Καθώς μαρτυροῦσε ὁ ἀείμνηστος Ἄγγελος Βουδούρης, καθηγητής θρησκευτικῶν σέ γυμνάσια τῆς Πόλης, καί γιά κάποιο διάστημα Δομέστιχος τοῦ Ναυπλιώτη ( ), ὁ Λαμπαδάριος Νικόλαος, πού ἀγνοοῦσε τό νέο γραφικό σύστημα τῶν Γρηγορίου, Χρυσάνθου καί Χουρμουζίου, ἔψαλλε πάντοτε ἀπό μουσικά χειρόγραφα μέ τήν παλαιά γραφή. Τοιουτοτρόπως ἐμύησε καί τόν ἐπί ἑξαετία Δομέστιχό του Ναυπλιώτη στήν παλαιά αὐτή γραφή, καί τόν βοήθησε νά μορφωθεῖ «εἰς τό κατά τό ὕφος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ ψάλλειν τά ἐκκλησιαστικά μέλη», Ἔτσι, λέγει ὁ Βουδούρης, ὁ Ναυπλιώτης, «διέσωσε τήν μουσικήν πρᾶξιν τῶν ἀρχαιοτέρων πρωτοψαλτῶν καί αὐτός τήν σήμερον, (τό 1937), εἶναι ὁ συνεχιστής τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως» 3. Σχολιάζοντας τήν μοναδική προσφορά τοῦ Ναυπλιώτη στήν ἐκκλησιαστική μουσική τέχνη, ὁ καθηγητής τῆς Πατριαρχικῆς Μουσικῆς Σχολῆς Θεοδόσιος Γεωργιάδης, σέ ἱστορικο-τεχνικό περί μουσικῆς πόνημα πού εἶχε ἐκδώσει τό 1936, ὑπογράμμιζε ὅτι «ὁ νῦν πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁ ἀμίμητος ἐκτελεστής τῆς ἱερᾶς ἡμῶν Ψαλμωδίας, εἶναι ὁ μόνος περισώσας τό ἀνέκαθεν ἱεροπρεπές ὕφος ἐν τῇ Μεγάλῃ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ψάλλων ἐν αὐτῇ ἐμμελέστατα διά τῆς γλυκυτάτης καί ἡγεμονικωτάτης φωνῆς του, ἥν σχεδόν οὐδείς τῶν προκατόχων αὐτοῦ εἶχε. Διό καί, προσέθετε, δικαίως ἐπωνομάσθη Μέγας Πρωτοψάλτης, οὗτινος τό κενόν θά τύχῃ δυστυχῶς μιᾷ τῶν ἡμερῶν δυσαναπλήρωτον» 4. * * * Ὡστόσο, τό δυσαναπλήρωτο αὐτό κενό ἦλθε νά πληρώσει μέ σπάνια ἐπιτυχία ὁ Κωνσταντῖνος Πρίγγος, καί τοῦτο χάρις στήν διορατικότητα τοῦ Ναυπλιώτη, ὅπως θά δοῦμε κατωτέρω. Ὁ Πρίγγος γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό Τά πρῶτα μουσικά γράμματα τά διδάχθηκε σέ νεαρά ἡλικία ἀπό τόν Εὐστράτιο Παπαδόπουλο τόν Βυζάντιο, μαθητή τοῦ Γεωργίου Ραιδεστινοῦ, καί στήν συνέχεια φοίτησε στήν Πατριαρχική Μουσική Σχολή, μέ «δάσκαλο» τόν Ἰάκωβο Ναυπλιώτη, δίπλα στόν ὁποῖο τελειοποιήθηκε τόσο στήν θεωρία, ὅσο καί στήν ὀρθογραφία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς 5. 3 Ἀγγέλου Βουδούρη, Μουσικοί χοροί τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἐν Ὀρθοδοξία, 9 (1937) σελ Θεοδοσίου Β. Γεωργιάδου, Ἡ Νέα Μοῦσα-Συνοπτική Ἱστορική καί Τεχνική Μουσική Μελέτη, ἐν Σταμπούλ, 1936, σελ.68 5 Βλ. βιογραφικά στοιχεῖα, παρατιθέμενα ἀπό τόν Σταμάτη Παπαμανωλάκη στό: «Οἰ Ψάλτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», σελ

4 4 Ἀπό τό ἦταν, σέ ἀντίθεση μέ τόν προκάτοχό του Ναυπλιώτη, ἕνα εἶδος «περιπλανώμενου ἐκκλησιαστικοῦ τροβαδούρου»! Τόν συναντοῦμε ἀρχικά στήν Πόλη, ὅπου μέχρι τό 1925 διετέλεσε Δομέστιχος ἤ Ψάλτης σέ πολλούς Ναούς τῆς Βασιλεύουσας, καί σ αὐτόν ἀκόμη τόν Πατριαρχικό Ναό ὡς β Δομέστιχος, ( ) τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία Πρωτοψάλτης ἦταν ὁ Ἰάκωβος Ναυπλιώτης καί Λαμπαδάριος ὁ Κωνσταντῖνος Κλάββας. Στήν συνέχεια, τόν βλέπουμε νά ἀσκεῖ τήν ψαλτική τέχνη στόν ἑλλαδικό χῶρο ἐπί μιά ὀκταετία. Πρῶτα στήν Τῆνο καί τήν Καβάλα, ἀκολούθως δέ, καί ἐπί πέντε ἔτη, στήν Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα, στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Παναγίας Ἀχειροποιήτου καί τῆς Ὑπαπαντῆς, ὅπου ἀφῆκε ἐποχή. Παρενθετικά μπορεῖ νά λεχθεῖ ὅτι ἔτσι μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ ἡ μέχρι σήμερα προσήλωση μεγάλης μερίδας τῶν Θεσσαλονικέων ψαλτῶν στό Κωνσταντινουπολίτικο ὕφος τοῦ ψάλλειν. Ὁ Πρίγγος ἐπανῆλθε στήν Πόλη τό 1933, καί ἀφοῦ διετέλεσε, γιά σύντομα χρονικά διαστήματα, Πρωτοψάλτης τριῶν περιώνυμων Ναῶν τῆς Ρωμιοσύνης, τουτέστι τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῶν Χίων στό Γαλατᾶ καί τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, προσελήφθη ὡς Λαμπαδάριος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τόν Φεβρουάριο τοῦ Καθώς προελέχθη, στόν διορισμό του αὐτό συνετέλεσε μεγάλως ὁ Ναυπλιώτης, ὁ ὁποῖος γνώριζε τόν Πρίγγο ἐκ τοῦ σύνεγγυς, ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τῆς θητείας του ὡς β Δομεστίχου στό Πατριαρχεῖο, ἀλλά καί ἀπό τήν φοίτησή του στήν ἐν Φαναρίῳ Πατριαρχική Μουσική Σχολή. Καί τόν ἤθελε ἀπέναντι του στό στασίδι τοῦ Λαμπαδαρίου ὁ Ναυπλιώτης, ὄντας πεπεισμένος ὅτι «διά νά διαφυλαχθῇ τό πατριαρχικόν ὕφος, ὁ μόνος κατάλληλος (ἦταν) εἶναι ὁ Πρίγγος» 6. Ἀπέναντι στόν κολοσσό Ναυπλίωτη, ὁ Λαμπαδάριος Κωνσταντῖνος Πρίγγος παρέμεινε μόλις περί τό ἕνα ἔτος, μέχρι τόν Μάρτιο τοῦ 1939, γιά νά διαδεχθεῖ τόν πρεσβύτερο στήν ἡλικία καί τήν ψαλτική ἱεραρχία συνάδελφο καί «δάσκαλό» του, ὅταν αὐτός λόγῳ γήρατος ὑπέβαλε στόν Πατριάρχη Βενιαμίν τήν παραίτησή του. «Ἄξιος διάδοχος πανάξιου προκατόχου» 7, ὁ Πρωτοψάλτης πλέον Πρίγγος, λάμπρυνε τόν Δεξιό Πατριαρχικό Χορό ἐπί μιά ὁλόκληρη εἰκοσαετία ( ). Εἶχα τήν τύχη νά γνωρίσω τόν Πρίγγο προσωπικά περί τά μέσα τοῦ 1944, ὅταν σέ ἡλικία 10 ἐτῶν, δρασκέλιζα τό κατώφλι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ γιά νά ἐνταχθῶ στήν χορεία τῶν κανοναρχῶν του, ὅπου ἔμεινα γιά ἕνα μικρό διάστημα, προτοῦ περάσω, κατόπιν «ἄνωθεν ἐντολῆς», στόν ἀριστερό χορό, «παρά τούς πόδας» τοῦ Λαμπαδαρίου 6 ὅπ. π. σελ Εὐαγγέλου Γαλάνη, μν. ἔργ. Σελ.244

5 5 Στανίτσα, ὁ ὁποῖος τότε στεροῦνταν ἱκανοῦ ἀριθμοῦ κανοναρχῶν. Καί ὀφείλω νά ὁμολογήσω ὅτι τήν ἐποχή ἐκείνη τῆς ἀκμῆς τῶν Πατριαρχικῶν χορῶν, ἦταν ἀναπανάληπτη ἐμπειρία καί σπάνιο προνόμιο τό νά σιγοψάλλεις μέ Στανίτσα καί νά ἀκοῦς Πρίγγο. Ὁ Κωνσταντῖνος Πρίγγος ἦταν μιά ἐξαιρετικά συμπαθής καί ἐπιβλητική φυσιογνωμία, προσιτός πάντοτε καί εὔχαρις στήν συναναστροφή, χωρίς κανένα ἴχνος ἔπαρσης, πού ὡς γνωστόν εἶναι γνώρισμα πολλῶν καλῶν, ἀλλά καί μέτριων, ψαλτῶν! Βασική του ἀνησυχία καί προσπάθεια ἦταν ἡ διαφύλαξη, μέ κάθε τρόπο, τοῦ Πατριαρχικοῦ ψαλτικοῦ ἤθους καί ὕφους, ἔτσι ὅπως τό εἶχε διδαχθεῖ ἀπό τόν Ναυπλιώτη, καί αὐτός ἀπό τούς προκατόχους του. Ὁ Πρίγγος οὐδέποτε διεκδίκησε πατρότητα γιά τίς συνθέσεις του, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ στίς τρεῖς κλασσικές καί εὐρύτατα διαδεδομένες μουσικές συλλογές του, δηλ. τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, τό Δοξαστάριο καί τό Ἀναστασιματάριο. Καί τοῦτο διότι δέν θεωροῦσε ἑαυτόν «συνθέτη», ἀλλά ἁπλῶς «καταγραφέα» αὐτῶν πού εἶχε ἀκούσει καί μάθει. Αὐτῶν πού ψάλλονταν μέ λιτότητα καί κατάνυξη μέσα στόν Πατριαρχικό Ναό, ἀδιάκοπα καί ἐπί αἰῶνες. Εἶναι ἐνδιαφέρον νά παρατηρηθεῖ ὅτι στά προαναφερθέντα μουσικά βιβλία τοῦ Πρίγγου, σπάνια συναντᾶ κανείς τρίγοργα ἤ τετράγοργα. Ὅλες οἱ συνθέσεις του ἔχουν μιά ἁπλούστατη γραφή. Εἶναι ἀπέριττες καί κυρίως εὐανάγνωστες. Γι αὐτό ἴσως εἶχε ἐπιφυλάξεις γιά τήν τύποις ἔκδοση τῶν ἔντεχνων, μελωδικῶν, ἀλλά πολλές φορές ἐξεζητημένων «Λειτουργικῶν» του σέ ὅλους τούς ἤχους, διότι, καθώς ἔλεγε, αὐτά δέν ἐκφράζουν τό ἁπλό Πατριαρχικό ὕφος, ἀλλά εἶναι πρός χρῆσιν στά πανηγύρια τῶν ἐνοριῶν! Εἶναι δέ ἀλήθεια ὅτι τήν ἐποχή ἐκείνη στόν Πατριαρχικό Ναό ὁ Πρίγγος συνήθως ἔψαλλε τά μεγαλειώδη στήν ἁπλότητά τους Λειτουργικά εἰς ὕφος «κλιτόν» σπάνια, ἐκεῖνα τοῦ Γερασίμου Κανελίδη σέ ἐπισημότερες δέ μέρες, τά λεγόμενα «Πατριαρχικά» σέ ἦχο πλ. α, πού ἀποδίδονται μέν στόν Ἰάκωβο Ναυπλιώτη, ἀλλά βασικά εἶναι ποιήμα τοῦ Μάρκου Βασιλείου. Νά σημειωθεῖ πώς στό Πατριαρχεῖο, τόσο τίς Κυριακές, ὅσο καί κατά τίς διάφορες ἑορτές τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἀνέκαθεν δινόταν βαρύτητα στόν Ὄρθρο, μέ τά ἀργά Εὐλογητάρια, τούς ρυθμικούς Ἀναβαθμούς καί Κανόνες, τίς ἀργές Καταβασίες, τούς Αἴνους, τά Ἑωθινά καί τά ἔντεχνα Δοξαστικά. Ἐξ οὗ καί ἡ συρροή τῶν πιστῶν στόν Ναό, ἀπό ὄρθρου βαθέως! Ἡ Θεία Λειτουργία, ἐκτός τῶν Χερουβικῶν καί τῶν Κοινωνικῶν, πού ὄντως ἦταν ἔντεχνα καί μεγαλειώδη, εἶχε μιά κατανυκτική λιτότητα. Ὁ Πρίγγος ἔπειτα ἀπό μιά πολυετῆ παρουσία καί προσφορά στήν Ἐκκλησία καί στήν πατρῴα ἐκκλησιαστική μουσική, παραιτήθηκε γιά

6 6 λόγους ὑγείας τό 1959 ἀπό τήν Πρωτοψαλτεία καί ἐξεμέτρησε τό ζῆν στήν Ἀθήνα τό 1964, σέ ἠλικία 72 ἐτῶν, ἀφήνοντας ἀγαθές ἀναμνήσεις, πάμπολλους μαθητές καί θιασῶτες, (στήν Θεσσαλονίκη κυρίως), καί μιά πολύτιμη μουσική κληρονομία στήν νεώτερη ψαλτική γενεά. * * * Τόν Πρίγγο διαδέχθηκε ὁ ἐπί μιά εἰκοσαετία, (ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 1939), Λαμπαδάριός του Θρασύβουλος Στανίτσας, ὁ «ρυθμικός, ἀκριβής καί ἡδύμολπος...μελοποιός καί μελωδός» 8. Ὁ Στανίτσας γεννήθκε τό 1910 στά Ψωμαθειά 9, τήν ἀνθοῦσα μέχρι τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 συνοικία τῆς Κωνσταντινούπολης, μέ τούς πέντε ἐνοριακούς Ναούς, καί τά σωζόμενα μέχρι σήμερα ἐρείπια τῆς περιώνυμης Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Στουδίου. Μαθήτευσε δίπλα στούς Δημήτριο Θεραπειανό, Δημήτριο Βουτσινᾶ, Γιάγγο Βασιλειάδη, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου καί Ἰωάννη Παλάση. Καί ἀφοῦ ἔψαλε ἀρχικά σέ Ναούς τῆς γενέτειράς του, στόν Ἅγιο Μηνᾶ, τήν Θεία Ἀνάληψη καί τόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο, (ὅπου σημειωτέον εἶχε διαπρέψει περί τά τέλη τοῦ ιζ καί τίς ἀρχές τοῦ ιη αἰῶνα ὁ πολύς Πέτρος Μπερεκέτης, ὁ ἐπιλεγόμενος Γλυκύς), κατέληξε στόν Ἅγιο Νικόλαο τῆς πολυάριθμης Κοινότητος τοῦ Γαλατᾶ, ὡς ἀριστερός ψάλτης, ἔχοντας ἀπέναντί του τόν δάσκαλό του Παλάση. Ἀπό αὐτήν ἀκριβῶς τήν θέση, ὁ 29χρονος, ἀλλά ἤδη σέ ὅλη τήν Πόλη φημισμένος γιά τήν καλλιφωνία του, Στανίτσας, καλεῖται νά διαδεχθεῖ στήν Λαμπαδαρεία τό Πρίγγο, πού ἀναδεινυόταν σέ Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη, εἰς διαδοχήν τοῦ Ναυπλιώτη. Δύσκολο ἐγχείρημα καθώς ὁμολογοῦσε κι ὁ ἴδιος. Διότι ψάλλοντας μέχρι τότε ἀντίκρυ στόν καινοτόμο Παλάση 10, καί χωρίς καμμιά θητεία στόν Πατριαρχικό Ναό, οὔτε κἄν ὡς κανονάρχης, στήν ἀρχή συνάντησε δυσκολίες νά τιθασεύσει τούς αὐθορμητισμούς του καί νά προσαρμοσθεῖ στήν λιτή Φαναριωτική ψαλτική παράδοση. Ὡστόσο, ἀκούοντας Πρίγγο, βοηθούμενος δέ ἀπό τόν Πρῶτο Δομέστιχο Ἀναστάσιο Μιχαηλήδη 11, ὁ Στανίτσας γρήγορα 8 Εὐαγγέλου Γαλάνη, μν. ἔργ. Σελ Βλ. βιογραφικά στοιχεῖα στό: Μανόλη Χατζηγιακουμή, Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής, 1, Απάνθισμα παλαιών Μελών. Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων, Αθήνα, 1999, σελ.19 εξ., καί στό: «Οἱ Ψάλτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», σελ. 77 ἑξ. 10 «Οὗτος, μή δυνάμενος ἤ μή θελήσας νά ἀκολουθήσῃ τήν πιστήν μουσικήν παράδοσιν τοῦ διδασκάλου του (Νηλέως Καμαράδου), ἐξέκλινεν ἐκ τῆς πιστῆς ἐκτελέσεως τῶν ἱερῶν ἡμῶν ἀσμάτων, καί ἀκολουθεῖ ἕν κρᾶμα μουσικῆς, ἀπάδον οὐσιωδῶς τῇ ἱερᾷ ἡμῶν Ἐκκλησίᾳ». Βλ. Θεοδοσίου Γεωργιάδου, μν. ἔργ. Σελ Καθῆκον τῶν Δομεστίχων ἦταν μεταξύ ἄλλων καί ἡ μύηση τῶν «ἔξωθεν» καλουμένων ψαλτῶν στό πατριαρχικό ὕφος.

7 7 προσαρμόσθηκε στό πατριαρχικό ὕφος, κομίζοντας ὅμως «τήν γνωστή ἰδιόμολπη τεχνοστρέφειά του» 12. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ φιλόλογος καί μουσικός ἐρευνητής Μανόλης Χατζηγιακουμῆς, πού ἐπί μιά δεκαπενταετία εἶχε συνεργασθεῖ μέ τόν Στανίτσα στά πλαίσια τοῦ προγράμματος καταγραφῆς σέ ψηφιακούς δίσκους (CD) ἀρχαίων καί νεώτερων ἐκκλησιαστικῶν μελῶν, ὅπως καί καλοφωνικῶν εἰρμῶν, ἀπό τό «Κέντρον Ἐρευνῶν καί Ἐκδόσεων», ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας ἦταν, χωρίς ἀμφιβολία, ὁ τελευταῖος μιᾶς μεγάλης καί μακροχρόνιας παράδοσης σπουδαίων Πρωτοψαλτῶν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. Ἦταν «ψάλτης μέ πλούσιο καί βαθύ αἴσθημα, λαμπρή ἄρθρωση, δωρικό καί πειθαρχημένο ὕφος, ἐξαίρετη τεχνική καί, πάνω ἀπ ὅλα, γνώστης μεγάλος τοῦ παραδοσιακοῦ τρόπου ψαλμωδίας, ἔντεχνος ὡστόσο καί ἀπόλυτα προσωπικός. Ἡ ἀνάμνηση τοῦ τρόπου πού ἔψαλλε παραμένει ἀκόμη πολύ ζωηρή σέ ὅλους τούς παλαιούς καί νεώτερους ψάλτες» 13. Καί ἐπιτρέψατέ μου νά δηλώσω πώς ἡ ἀνάμνησή του παραμένει πάντα ζωντανή καί στήν μνήμη μου ἔπειτα ἀπό ἕξι δεκαετίες, μιά καί εἶχα τό προνόμιο νά μαθητεύσω κοντά του ἐπί μιά τετραετία, (προτοῦ μεταβῶ στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης), καί νά μάθω ἀπό ἐκεῖνον τό ἀλφαβητάρι τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς. Πράγματι ὁ Στανίτσας, προικισμένος ἀπό τόν Θεό μέ ἕνα σπάνιο φωνητικό τάλαντο καί κάτοχος ὅσον ὀλίγοι τῶν ἰδιαιτεροτήτων τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ἦταν, κατά κοινή ὁμολογία, ἕνας ἀσυναγώνιστος ψάλτης, διακρινόμενος γιά τήν ἀκριβέστατη ἐκτέλεση τῶν διαστημάτων τῆς μουσικῆς κλίμακος καί τήν ἀπαράμιλλη ἑρμηνεία τῶν χαρακτήρων ποιότητος, ὅπως ἐξ ἄλλου μαρτυρεῖ καί τό ἠχητικό ὑλικό πού βρίσκεται σήμερα στήν διάθεσή μας. Ἀξέχαστες καί κλασσικές στό εἶδος τους θά παραμείνουν οἱ ἐκτελέσεις του, ἀρχικά ὡς Λαμπαδαρίου καί στή συνέχεια ὡς Πρωτοψάλτου, τῶν ἀργῶν «Αἰνεῖτε...» τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, τῶν Κοινωνικῶν, τοῦ «Ἄνωθεν οἱ Προφῆται...» τοῦ Κουκουζέλη, (ὅταν τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ Πατριάρχης ἐνδυόταν τά ἀρχιερατικά του ἄμφια στόν Σολέα τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας), τοῦ τροπαρίου τῆς Κασσιανῆς, τῆς φήμης «Τόν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα ἡμῶν...», τῶν Χερουβικῶν τοῦ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, ἀλλά καί δικῶν του αὐτοσχέδιων Χερουβικῶν καί Κοινωνικῶν, τοῦ ἐλαφρά διασκευασμένου ἀπό τόν ἴδιο «Ἀγαπήσω Σε Κύριε...» τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου καί πολλῶν ἄλλων μνημειωδῶν μαθημάτων. Ὅπως ἀλησμόνητος καί παροιμιώδης θά παραμείνει ὁ ἔντεχνος καί ἰδιοπρόσωπος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἑρμήνευε τούς καλοφωνικούς εἰρμούς κατά τήν διανομή ἀπό τόν Πατριάρχη τοῦ ἀντιδώρου ἤ τοῦ εὐλογημένου ἄρτου σέ πανηγυρικούς Ἑσπερινούς. Καί 12 Εὐαγγέλου Γαλάνη, μν. ἔργ., σελ Μ. Χατζηγιακουμή, μν. ἔργ., σελ.19-20

8 8 ἔψαλλε ὁ Στανίτσας ᾠδάς τῷ Κυρίῳ, πιστεύοντας ὅτι ἡ μουσική τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι τό στοιχεῖο ἐκεῖνο πού συντελεῖ στήν ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί στήν ὁλοκλήρωση τῆς συμμετοχῆς του στό μυστήριο τῆς Θείας Λατρείας. «Τό ὕψιστον, τό ὁποῖον προσπαθεῖ νά ἐπιτύχῃ ἡ μελωδική μουσική τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔλεγε, δέν εἶναι ἡ εὐχαρίστησις, ἡ τέρψις τοῦ ἀκροατοῦ, ἤ τοῦ πιστοῦ. Εἶναι ἡ μετάθεσις τοῦ ἑαυτοῦ του εἰς τό ἐξαϋλωμένον ἀντικείμενον τῆς λατρείας του. Ἡ μετακίνησις καί ἡ συμμετοχή ἀπό τά γήϊνα εἰς τά ἐπουράνια» 14. Ὁ Στανίτσας δέν πρόλαβε νά χαρεῖ τήν Πρωτοψαλτεία του. Τέσσερα χρόνια μετά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του στόν Δεξιό Πατριαρχικό χορό, ἀπελάθηκε τό 1964 ἀπό τίς Τουρκικές Ἀρχές μαζί μέ περίπου τριάντα χιλιάδες Ἕλληνες ὑπηκόους, σέ μιά περίοδο σοβαρῆς κρίσεως τῶν Ἑλληνο-Τουρκικῶν σχέσεων, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Κυπριακοῦ. Ἔτσι, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ φιλακόλουθη καί φιλόμουση Πολίτικη Ρωμιοσύνη ἔχασαν τόν πολλά ἀκόμη ὑποσχόμενο Πρωτοψάλτη τους. Τόν κέρδισε ὅμως ἡ Ἀθήνα. Καθώς δέ παρατηρεῖ ὁ καθηγητής Γρηγόριος Στάθης, ἡ ἔλευση τοῦ Στανίτσα στήν Ἑλλάδα «ἦταν μιά ἰδιαίτερη εὐεργεσία, διότι μέ τήν ἀπαράμιλλη γλυκύτητα τῆς φωνῆς του, τήν τεχνική δεξιοτεχνία του, τήν καταπληκτική ἀκρίβεια καί ἀπόδοση τῶν διαστημάτων καί τῶν λεπτῶν ἠχοχρωμάτων,...ἔφερε ἕνα ἄλλο ἀέρα, πού φύσηξε καί ἀναζωογόνησε τά ψαλτικά πράγματα στήν πολύμορφη ἀπό ἄποψη ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀττική» 15. Καί ἐδῶ γεννᾶται τό εὔλογο ἐρώτημα: Ἦταν ὁ Στανίτσας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων ὅμοιος μέ ἐκεῖνον πού εἶχε ἀφήσει ἐποχή γιά ἕνα τέταρο αἰῶνος στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Φαναρίου; Ἡ ἀπάντηση, χωρίς δισταγμό, εἶναι: ὄχι ἀκριβῶς! Διότι ὅσο κι ἄν ἐκόμιζε μαζί του τήν Πατριαρχική παράδοση ὡς πρός τό Τυπικό καί τόν τρόπο τοῦ ψάλλειν, ἦταν ἀναμενόμενο κατά κάποιο τρόπο νά προσαρμοσθεῖ στήν Ἑλλαδική πραγματικότητα. Καθώς δέ ἔλεγε κάποτε ὁ θαυμαστής καί στενός του φίλος, Μητροπολίτης Πέργης Εὐάγγελος, ὁ Στανίτσας μεταβαίνοντας στήν Ἑλληνική Πρωτεύουσα «ἔπρεπε νά ἀλλοιωθεῖ. Καί νομίζω ἀλλοιώθηκε» 16. Ὡστόσο, στό Κλεινόν Ἄστυ ὁ μεγάλος αὐτός ὑμνωδός, δημιούργησε σχολή καί ἀφῆκε τήν σφραγῖδα τῆς ἀπαράμιλλής του τέχνης, πού εἶναι ἐμφανέστατη στό πλούσιο μουσικοσυνθεντικό του ἔργο, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό, μοναδικό στό εἶδος του, «Τριώδιο». 14 Θρασυβούλου Στανίτσα, Λόγος καί Μελωδία, στό Ἐπετηρίς τοῦ Συλλόγου Φίλων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἀθῆναι 1970, σελ Βλ. Οἱ Ψάλτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, σελ Εὐαγγέλου Γαλάνη, μν. ἔργ., σελ. 245

9 9 Ἐξεμέτρησε τό ζῆν τό 1987, ἔπειτα ἀπό πολύχρονη ὀδυνηρή ἀσθένεια, ἀφοῦ ὅμως πρόλαβε νά ἐγγράψει, λίγο πρίν τήν τελευτή του, καί σέ συνεργασία μέ τό «Κέντρον Ἐρευνῶν καί Ἐκδόσεων», περί τούς 45 καλοφωνικούς εἰρμούς καί πολλά κρατήματα σπουδαίων συνθετῶν, ὅπως τῶν Ἀρσενίου τοῦ μικροῦ, Μπαλασίου ἱερέως, Πέτρου Μπερεκέτη, Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν, Παναγιώτου Χαλάτζογλου καί Δανιήλ Πρωτοψάλτου. Παρά τήν κάμψη τῆς φωνῆς τοῦ Στανίτσα, λόγῳ προχωρημένης ἡλικίας, οἱ ἑρμηνεῖες τῶν εἰρμῶν καί τῶν κρατημάτων αὐτῶν, προβάλλουν τήν ἀπαράμιλλη τέχνη τοῦ διδασκάλου, ἀποτελοῦν δέ «μοναδικό ἱστορικό τεκμήριο καί σπουδαῖο, ταυτόχρονα, καλλιτεχνικό μάθημα καί πολύτιμη παρακαταθήκη γιά τήν ἱστορία τῆς νεώτερης Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς» 17. * * * Καθώς διαπιστώσατε, κατά τήν ὁμιλία αὐτή, ἔγινε συχνά λόγος περί «πατριαρχικῆς ψαλτικῆς παραδόσεως», ὅπως καί περί «πατριαρχικοῦ ὕφους» καί «ἤθους» τοῦ ψάλλειν. Διά τοῦτο εἶναι ἴσως ἐνδεδειγμένο νά γίνη μιά σύντομη ἀναφορά, δίκην κατακλεῖδος, στό πολυθρύλητο καί συχνά παρερμηνευμένο αὐτό «πατριαρχικό ὕφος». Τό ὕφος αὐτό εἶναι ἕνας ἁπλός καί ἀπέρριτος τρόπος τοῦ ψάλλειν, στήν ἑδραίωση τοῦ ὁποίου συνέβαλε μεγάλως ὁ πολύς Πέτρος ὁ Πελοπονήσιος. Μπορεῖ δέ νά λεχθεῖ ὅτι ὁ τρόπος αὐτός τοῦ ψάλλειν δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μιά συνεπής ὑπακοή στό γράμμα καί τό πνεῦμα τοῦ 75 ο Κανόνος τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού ὁρίζει ὅτι οἱ ψάλλοντες στόν Ναό δέν πρέπει νά ἐκστομίζουν ἄτακτες κραυγές κατά ἀπρεπῆ καί ἀνάρμοστο στήν Ἐκκλησία τρόπο, ἀλλά νά ἀναμέλπουν ὕμνους καί ᾠδές μετά προσοχῆς καί κατανύξεως. («Τούς ἐπί τῷ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους, βουλόμεθα μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι, καί τήν φύσιν πρός κραυγήν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μή τῇ ἐκκλησίᾳ ἁρμοδίων τε καί οἰκείων ἀλλά μετά πολλῆς προσοχῆς καί κατανύξεως, τάς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ») 18. Καί τό πατριαρχικό αὐτό ὕφος διακρίνεται γιά τόν σωστό τονισμό τῶν λέξεων, τήν σεμνότητα, λιτότητά καί σοβαρότητά του, καί πάνω ἀπ ὅλα, γιά τήν ἐκκλησιαστική ἱεροπρέπειά του. 17 Μανόλη Χατζηγιακουμή, Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής, Σώμα Δεύτερο.Τόμος Πρώτος Καλοφωνικοί Ειρμοί (17 ος -18 ος -19 ος αι.), Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων, Αθήνα 2007, σελίδες 14 καί Ράλλη-Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, τόμος δεύτερος, Ἀθήνησιν, 1852, σελ 478

10 10 Αὐτό ἀκριβῶς τό ὕφος παρέλαβαν ἀπό τούς κορυφαίους προκατόχους των οἱ τρεῖς τιμώμενοι σήμερα ἀείμνηστοι Πρωτοψάλτες, καί αὐτό τό ψαλτικό ἦθος μετέδωσαν στούς διαδόχους των, διά νά αἰνοῦν «τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ μετ ᾠδῆς» καί νά μεγαλύνουν «αὐτόν ἐν αἰνέσει» 19. Νά εἶναι ἡ μνήμη αὐτῶν αἰωνία! * * * * * 19 Ψαλμός ΞΗ (68)

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Συνέδριο : «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006

Γ Συνέδριο : «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Γ Συνέδριο : «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Θέμα: «Ἡ διά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: Ιωάννης ΕΠΩΝΥΜΟ: Βαζούρας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καλλιθέα Αττικής ΑΡΙΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 6987419131 2121020604 E-MAIL: vazourasioan@yahoo.com ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18/06/1989 ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ Του Ευαγγ. Καπαϊδονάκη. Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής. Διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2011 Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΜΠΙΤΖΗΣ Πρωτοψάλτης Άργους (1961-2000)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΜΠΙΤΖΗΣ Πρωτοψάλτης Άργους (1961-2000) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΜΠΙΤΖΗΣ Πρωτοψάλτης Άργους (1961-2000) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΜΠΙΤΖΗΣ Διδάσκαλος Βυζαντινής Μουσικής Αριστούχος ου Εθνικού Ωδείου Αθηνών (1957-1961) Ιδρυτής του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας «ΙΑΚΩΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Με τον Πρωτοψάλτη Νικαίας Μηνάν Μηναΐδη οθείσα τη 1η Μαΐου του έτους 1991, εις τον εκλεκτόν µουσικολόγον κ. ιονύσιο Μπιλάλη-Ανατολικιώτη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Με τον Πρωτοψάλτη Νικαίας Μηνάν Μηναΐδη οθείσα τη 1η Μαΐου του έτους 1991, εις τον εκλεκτόν µουσικολόγον κ. ιονύσιο Μπιλάλη-Ανατολικιώτη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Με τον Πρωτοψάλτη Νικαίας Μηνάν Μηναΐδη οθείσα τη 1 η Μαΐου του έτους 1991, εις τον εκλεκτόν µουσικολόγον κ. ιονύσιο Μπιλάλη-Ανατολικιώτη (Η συνέντευξη που ακολουθεί παραχωρήθηκε από τον κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005)

Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005) Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005) Στα 80 τόσα χρόνια της δράσης της Ενώσεως στην Ελλάδα (1925-2005) εγγράφηκαν εκατοντάδες, αν μη χιλιάδες, μέλη. Θα έλεγε

Διαβάστε περισσότερα

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου.

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. 1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου Τά Χριστούγεννα ἀρχίζει ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Τίς δώδεκα αὐτές ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

p ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ

p ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ http://www.rel.gr/index.php?rpage=byzantinemusic/mousourgoi&rpage2=grigoriosprot.ph p ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Ο Γρηγόριος υπήρξε μια ξεχωριστή μουσική ιδιοφυΐα, ένας καλλιτέχνης μουσικός και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη στην ερμηνεία εκκλησιαστικών μελών. Η περίπτωση των ερμηνειών των Θρασύβουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασµιώτατοι, σεβαστοί µου πατέρες,

Σεβασµιώτατοι, σεβαστοί µου πατέρες, Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος Ἐφηµέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν τηλ. 0030-6945-377621, agotsopo@gmail.com Πάτρα 20. 5. 2016 Πρός τήν Πανορθόδοξον Γραµµατεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΜΟΣΧΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΣΩΜΕΝ ΧΡΙΣΤΩ...»

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΜΟΣΧΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΣΩΜΕΝ ΧΡΙΣΤΩ...» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Ι Ε Ρ Α Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. Πως να συνθέσετε βυζαντινή μουσική χρησιμοποιώντας τους καταλόγους με τις μουσικές θέσεις.

Παράδειγμα. Πως να συνθέσετε βυζαντινή μουσική χρησιμοποιώντας τους καταλόγους με τις μουσικές θέσεις. Παράδειγμα Πως να συνθέσετε βυζαντινή μουσική χρησιμοποιώντας τους καταλόγους με τις μουσικές θέσεις. Οι παρακάτω σελίδες είναι μια μικρή εργασία παράδειγμα που δείχνει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Η - ΙΑ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ β Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ὁρισμός. Ὑμνολογία εἶναι τό μάθημα, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ [1] ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ Ἀριθμ. Πρωτ. 652 Ἐν Κηφισίᾳ τῇ 27 ῃ Σεμπτεβρίου 2016 Ἐγκύκλιον Σημείωμα ὑπ ἀριθμ. 42 Πρός Ἅπαντας τούς Ἐφημερίους τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Με αυτό το ημερολόγιο το χωριό και ο σύλλογος στέλνουν τις ευχές σε όλα τα μέλη και τους φίλους. Είναι οι Αναμνήσεις ενός Χωριού όπως τις κατέγραψαν κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 40 Χρόνια Ιστορία Η Ένωση Αρκάδων Αγ. Δημητρίου ιδρύθηκε το 1975 με πρωταρχικό στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Αρκάδων που κατοικούσαν στον Άγιο Δημήτριο. Σιγά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950,

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950, - 304-KHPY EKK H IA OP O O øn Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Δηλώνουμε ότι είμαστε πλούσιοι από αγάπη των μικρών παιδιών, εθελοντών και συγχωριανών μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΣ ΜΟΛΠΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΣ ΜΟΛΠΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 1 Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΣ ΜΟΛΠΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ Σεβασμιώτατε άγιε Σισανίου και Σιατίστης, Σεβασμιώτατε άγιε Αλεξανδρουπόλεως, Σεβαστό ιερατείο, Οσιολογιωτάτη Ηγουμένη, Ελλογιμώτατοι πανεπιστημιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα