ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εξόδων καθαριότητας χώρων στρα τωνισμού πληρώματος καταστημάτων Περιφε ρειακών Υπηρεσιών ΥΠτΠ/Α/ΛΣ και Λι μενικών Αρχών εσωτερικού επανδρωμένων με μόνιμους Λ/Φ Σύσταση εις την Ιεράν Μητρόπολιν Γόρτυνος και Με γαλουπόλεως Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΕΝ ΒΑΣΤΑ» 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /07/2011 (1) Καθορισμός εξόδων καθαριότητας χώρων στρατωνι σμού πληρώματος καταστημάτων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠτΠ/Α/ΛΣ και Λιμενικών Αρχών εσωτερικού επανδρωμένων με μόνιμους Λ/Φ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του Ν. 2314/1953 (ΦΕΚ 59 Α/ ) «Περί τροποποιήσεως των περί καθαρισμού των δημοσίων καταστημάτων διατάξεων». β) Του άρθρου 23 παρ. 6 του Ν.Δ. 530/1970 (ΦΕΚ 100 Α/ ) «Περί Λιμενοφυλάκων». γ) Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/ ) «Περί Δη μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά τους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/ ) «Δημοσιονομική Δι αχείριση και Ευθύνη». δ) Του Ν. 3906/2010 (ΦΕΚ 220 Α/ ) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011». ε) Του άρθρου 11 παρ. 1ιβ του Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ 35 Α/ ) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/ ). ζ) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 A/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». η) Της αριθμ. Υ 350/ (ΦΕΚ 1603 Β/ ) Απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 2. Την αριθμ. 2/42052/ απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπο λογισμού». 3. Την αριθμ. 2/51040/ Απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπο λογισμού». 4. Την αριθμ. 2/59096/ Απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπο λογισμού». 5. Την αριθ /05/2011/ απόφαση δέσμευ σης πίστωσης ΥΠτΠ/Α/ΛΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Α/Α 4 Βιβλίου Δεσμεύσεων). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ύψους ,00, στον ΚΑΕ 1232 του ΕΦ 43/140 για το οικονομικό έτος 2011, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τα πάγια μηνιαία έξοδα καθαρισμού, που θα καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1232 του φορέα 43/140, για τον καθαρισμό των χώ ρων στρατωνισμού πληρώματος καταστημάτων Υπουρ γείου Προστασίας του Πολίτη /Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Λιμενικών Αρχών που στελεχώνονται με μόνιμους Λιμενοφύλακες ως ακολούθως:

2 29876 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠτΠ/Α/ΛΣ /ΔΠΛΣ Γ (ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 1.090,00 2 ΥΠτΠ/Α/ΛΣ /ΥΕΜ 285,00 3 ΥΠτΠ/Α/ΛΣ /ΜΕΛΣ 4 ΕΒ/ΛΣ 425,00 25 Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2.660,00 26 Κ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ 615,00 27 Κ.Λ. ΡΟΔΟΥ 615,00 28 Κ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 615,00 29 Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ 315,00 5 1η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣ 6 2η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣ 7 3η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣ 8 4η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣ 9 5η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣ 10 6η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣ 11 7η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣ 30 Κ.Λ. ΧΙΟΥ 410,00 31 Λ/Χ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 300,00 32 Λ/Χ ΑΙΓΙΝΑΣ 265,00 33 Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΥ 260,00 34 Λ/Χ ΑΝΔΡΟΥ 35 Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ 36 Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 150,00 37 Λ/Χ ΘΗΡΑΣ 195, η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣ 13 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 305,00 14 Κ.Λ. ΒΟΛΟΥ 790,00 15 Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1.425,00 16 Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 330,00 17 Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 360,00 18 Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 615,00 19 Κ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ 520,00 20 Κ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 285,00 21 Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 790,00 22 Κ.Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 405,00 23 Κ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 760,00 24 Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ 570,00 38 Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 195,00 39 Λ/Χ ΙΣΘΜΙΑΣ 40 Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 41 Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 42 Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 43 Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 495,00 44 Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 45 Λ/Χ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 46 Λ/Χ ΚΩ 195,00 47 Λ/Χ ΛΕΡΟΥ 48 Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 49 Λ/Χ ΜΥΚΟΝΟΥ 50 Λ/Χ ΜΥΡΙΝΑΣ 285,00

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λ/Χ ΝΑΞΟΥ 52 Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 235,00 53 Λ/Χ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΩΝ 285,00 54 Λ/Χ ΠΑΡΟΥ 55 Λ/Χ ΠΟΡΟΥ 56 Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 400,00 57 Λ/Χ ΠΥΛΟΥ 58 Λ/Χ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 340,00 59 Λ/Χ ΣΑΜΟΥ 360,00 60 Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ 295,00 61 Λ/Χ ΣΠΕΤΣΩΝ 62 Υ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 63 Λ/Χ ΣΥΡΟΥ 210,00 64 Λ/Χ ΥΔΡΑΣ 65 Υ/Χ ΑΙΓΙΟΥ 66 Υ/Χ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 67 Υ/Χ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 68 Υ/Χ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 69 Υ/Χ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 70 Υ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 71 Υ/Χ ΙΘΑΚΗΣ 72 Υ/Χ ΙΟΥ 73 Υ/Χ ΙΤΕΑΣ 74 Υ/Χ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 255,00 75 Υ/Χ ΚΥΜΗΣ 76 Υ/Χ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 77 Υ/Χ ΜΗΛΟΥ 78 Υ/Χ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 79 Υ/Χ ΠΑΤΜΟΥ 210,00 80 Υ/Χ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 205,00 81 Υ/Χ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ 82 Υ/Χ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 83 Υ/Χ ΣΗΤΕΙΑΣ 220,00 84 Υ/Χ ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 85 Υ/Χ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 86 Υ/Χ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 87 Υ/Χ ΣΥΜΗΣ 88 Υ/Χ ΤΗΝΟΥ 220,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 x 12 = ,00 2. Τα ανωτέρω πάγια έξοδα καθαριότητας, καταβάλ λονται μηνιαίως από έως και δι καιολογούνται με προβλεπόμενες νόμιμες αποδείξεις ή τιμολόγια. 3. Τα έξοδα καθαριότητας των Λιμενικών Τμημάτων, Λιμενικών Σταθμών, Λιμενικών Φυλακίων και των VTS θα αντιμετωπίζονται από το ποσό που λαμβάνει η Λι μενική Αρχή στην δικαιοδοσία της οποίας υπάγονται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. 5175/2298 (2) Σύσταση εις την Ιεράν Μητρόπολιν Γόρτυνος και Μεγα λουπόλεως Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επω νυμίαν «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΓΕ ΡΟΝΤΩΝ Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΕΝ ΒΑΣΤΑ» Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπ όψει: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη σίας της Ελλάδος».

4 29878 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας, αι οποίαι απορρέουν από τας Ευαγγελικάς Επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους πρς το Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα. 3. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά γκας της Ιεράς Μητροπόλεως. 4. Την υπ αριθμ. 33/ Απόφασιν του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως Ιερεμίου. 5. Την υπ αριθμ. 183/ Απόφασιν και την υπ αριθμ 1462/ Πρότασιν του Σεβασμιώτατου Μη τροποίτου Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως Ιερεμίου. 6. Την από Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομι κού Συμβουλίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφασίζει: Συνιστά εις την Ιερά Μητρόπολιν Γόρτυνος και Μεγα λουπόλεως Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΕΝ ΒΑΣΤΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως, το οποίον θα λειτουργεί κατά τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περί Λειτουργίας, Διοικήσεως καί Διαχειρίσεως Του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «Γηροκομείον Ιδρυμα κατακοίτων Γερόντων «Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΕΝ ΒΑΣΤΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Άρθρον 1 Συνίσταται, συμφώνως προς τους Ιερούς Κανόνας και τους νόμους του Κράτους, εις την Ιεράν Μητρόπολιν Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ευαγές Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα φέρον την επωνυμίαν : «Γηροκομείον Ίδρυμα κατακοίτων γερόντων η «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΕΝ ΒΑΣΤΑ» ως εξαρτημένη Υπηρεσία της ανωτέρω Ιεράς Μητρο πόλεως, οιονεί αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερ δοσκοπικού χαρακτήρος, τελούσα δε υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως και με έδραν την Μεγαλόπολιν Αρ καδίας. Άρθρον 2 Σκοποί Σκοπός του Ιδρύματος είναι η Λειτουργία του Ιδρύ ματος και η κατά το δυνατόν άριστη περίθαλψις των είς αυτό περιθαλπομένων, οι οποίοι κατά προτίμησιν θα είναι κάτοικοι ή καταγόμενοι εκ της επαρχίας Με γαλοπόλεως, της Γορτυνίας ή της Αρκαδίας. Άρθρον 3 Διοίκησις 1. Το Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικόν Συμβούλιον, το οποίον συγκροτείται από: α) Τον εκάστοτε Μητροπολίτην Γόρτυνος και Μεγαλο πόλεως ως Πρόεδρον, αναπληρούμενον από τον νόμιμον ή τον ειδικώς προς τούτο εντεταλμένον αναπληρωτήν αυτού. β) Τον Πρωτοσύγκελον ή τον Γενικόν Αρχιερατικόν Επίτροπον της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Με γαλοπόλεως. γ) Ένα εκ των Εφημερίων της Μεγαλοπόλεως. δ) Δύο (2) έτερα Μέλη, άνδρες ή γυναίκες, διακρινό μενα διά την ευσέβειαν και την αγάπην των πρός το κοινωνικόν έργον της Εκκλησίας, μετά των αναπληρω τών αυτών. 2. Τα Μέλη του Δ.Σ. διορίζονται διά Πράξεως του Μη τροπολίτου διά μίαν τριετίαν. 3. Το αξίωμα του Προέδρου και των μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου είναι τιμητικόν και άμισθον. 4. Κατά την πρώτην Συνεδρίαν αυτού το Δ.Σ. ορίζει εκ των Μελών του τον Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτού. Άρθρον 4 Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί το Ίδρυμα και φροντίζει διά την εκπλήρωσιν των σκοπών του. Είναι αρμόδιον διά την εν γένει διαχείρισιν των υποθέσεων του Ιδρύματος, την οποίαν διεξάγει αυτοτελώς, ώστε να μη συγχέεται με άλλας υπηρεσίας ή διαχειρίσεις Κληροδοτημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως και συντάσσει τον Εσωτερικόν Κα νονισμόν του Ιδρύματος, ο οποίος εγκρίνεται από το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. Ειδικώτερον και ενδεικτικώς: α) Ορίζει τας διαφόρους υπηρεσίας και λειτουργίας του Ιδρύματος αναλόγως προς τας εκάστοτε ανάγκας και τους επιλεγομένους στόχους εντός των σκοπών του. β) Ψηφίζει τον Προϋπολογισμόν και Απολογισμόν Εσόδων και Εξόδων και κάθε είδους δαπάνην και υπο βάλλει πρός έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβού λιον. γ) Αποδέχεται ή απορρίπτει κληρονομίας, κληροδοσί ας, δωρεάς ή άλλας εισφοράς και δη υπό όρον. δ) Διορίζει και παύει άπαν το προσωπικόν του Ιδρύ ματος. ε) Εξετάζει τα πειθαρχικα παραπτώματα του προσω πικού και αποφασίζει αναλόγως. στ) Αποφασίζει επί παντός θέματος, μη προβλεπομέ νου υπό του παρόντος Κανονισμού. Άρθρον 5 Καθήκοντα του Προέδρου Ο Πρόεδρος, εκτός από τας προαναφερθείσας αρ μοδιότητας αυτού, ενεργεί και τα κατωτέρω οριζό μενα: α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον όλων των Αρχών ή εκχωρεί κατά περίπτωσιν το δικαίωμα τούτο εις έτερον Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αποφάσεως αυτού. β) Προσκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τας συνεδριάσεις του. γ) Καταρτίζει την Ημερησίαν Διάταξιν των Συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου. δ)υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. ε) Μεριμνά διά την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρον 6 Διευθυντής και καθήκοντα αυτού 1. Διά του παρόντος Κανονισμού συνίσταται μία θέσις Διευθυντού του Ιδρύματος των προσόντων του καθορι ζομένων υπό του Εσωτερικού Κανονισμού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Διευθυντής διορίζεται και παύεται δι αποφάσεως του Δ.Σ του Ιδρύματος, εκτελεί πάσας τας εντολάς του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος δια την καλήν λειτουργίαν του Ιδρύματος. 3. Ο Διευθυντής εισηγείται άνευ ψήφου τα θέματα του Δ. Σ. μετά του Γραμματέως του. Τηρεί το βιβλίον Πρωτοκόλλου της αλληλογραφίας, το Αρχείον του Ιδρύ ματος και συντάσσει την ετησίαν Έκθεσιν πεπραγμένων του Ιδρύματος. 4. Καθορίζει τα Προγράμματα εργασίας του προσωπι κού και παρακολουθεί την καλήν εκτέλεσιν αυτού. 5. Ελέγχει τας παραβάσεις των καθηκόντων των εργαζομένων και επιβάλλει την ποινήν της προφο ρικής ή εγγράφου επιπλήξεως. Βαρύτερα παραπτώ ματα αναφέρει εις τον Πρόεδρον του Δ.Σ. δια τα περαιτέρω. 6. Ο Διευθυντής δύναται όπως εκπροσωπεί το Ίδρυ μα στα Δικαστήρια και τις Δημόσιες Αρχές, μετά από απόφασιν του Δ.Σ. Άρθρον 7 Καθήκοντα Ταμία και Γραμματέως 1. Ο Ταμίας καταρτίζει τον Προϋπολογισμόν και Απο λογισμόν του Ιδρύματος και τηρεί όλα τα λογιστικά βιβλία τα οποία προβλέπονται. Διενεργεί όλας τας δι αχειριστικάς ταμιακάς πράξεις εισπράξεων, πληρωμών κ.λπ., παρακολουθεί όλας τας σχετικάς πράξεις εις τα επίσημα βιβλία του Ιδρύματος, τα οποία τηρεί. Το χρη ματικόν ποσόν, το οποίον πρέπει να έχει ο Ταμίας στα χέρια του διά την αντιμετώπισιν τρεχουσών αναγκών, καθορίζεται απο το Δ.Σ. 2. Ο Γραμματέας συνεργάζεται μετά του Διευθυντού διά την σύνταξιν των Πρακτικών του Δ.Σ. και μεριμνά διά την υπογραφή τους. Συνυπογράφει μετά του Προ έδρου την αλληλογραφίαν και φυλάσσει την σφραγίδα του Ιδρύματος. Άρθρον 8 Πόροι και Διάθεσις αυτών 1. Πόροι του Ιδρύματος είναι: α. Τα νοσήλεια ΟΓΑ, ΙΚΑ ή άλλων Ταμείων, εις τα οποία οι τρόφιμοι του Ιδρύματος είναι ασφαλισμέ νοι. β. Οι συντάξεις των περιθαλπομένων. γ. Κληροδοσίες ή κληρονομίες ευγενών Δωρητών. δ. Επιχορηγήσεις, δωρεές και άλλες προσφορές Νο μικών ή φυσικών Προσώπων. ε. Τα εγγεγραμμένα κονδύλια υπέρ του Ιδρύματος εις τους Προϋπολογισμούς των Ιερών Μονών και Ναών. στ. Επιχορηγήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. 2. Οι ανωτέρω πόροι διατίθενται με απόφασιν του Δ.Σ. του Ιδρύματος διά: α. Την διαμονήν, διατροφήν, ιατροφαρμακευτικήν και πάσαν εν γένει περίθαλψην και φροντίδα των περι θαλπομένων. β. Την αντιμετώπισιν των δαπανών συντηρήσεως, επι σκευής και ανακαινίσεως του κτιριακού συγκροτήματος και των δαπανών κοινοχρήστων. γ. Την αντιμετώπισιν των τρεχουσών δαπανών διοι κήσεως και λειτουργίας του Ιδρύματος. δ. Την προμήθειαν του απαιτουμένου εξοπλισμού και λοιπών κινητών περουσιακών στοιχείων και αναλωσίμων πρός κάλυψιν των σχετικών αναγκών. ε. Την αμοιβήν και τας ασφαλιστικάς εργοδοτικάς εισφοράς του υπηρετούντος εμμίσθου προσωπικού, συμφώνως πρός τας διατάξεις της κειμένης νομοθε σίας. στ. Την απόδοσιν πάσης άλλης οφειλής του Ιδρύμα τος η οποία αναγράφεται εις τον εγκεκριμένον Προ ϋπολογισμόν και την κάλυψιν πάσης άλλης δαπάνης η οποία αποσκοπεί εις την επίτευξιν των σκοπών του Ιδρύματος. Άρθρον 9 Το ίδρυμα τηρεί τα παρακάτω βιβλία, τα οποία θεω ρούνται υπό της Ιεράς Μητροπόλεως: α) Βιβλίον Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχο μένων εγγράφων. β) Βιβλίον Πρακτικών του Δ.Σ., στο οποίο καταχωρού νται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και όλαι αι αποφάσεις και πράξεις του. γ) Βιβλίον κινητής περιουσίας του Ιδρύματος (χρεώ γραφα, ειδικαί αξίαι κ.λπ.) δ) Βιβλίον ακινήτου περιουσίας του Ιδρύματος (κτημα τολόγιον), το οποίον πρέπει να είναι θεωρημένον συμ φώνως πρός όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. ε) Διπλότυπα εντάλματα Εισπράξεων και Πληρωμών. στ) Βιβλίον Ταμείου. ζ) Τα αναγκαία βιβλία διά την παρακολούθησιν της διαχειρίσεως της περιουσίας και τον σκοπόν του Ιδρύ ματος, όπως βιβλίον παρακολουθήσεως των μισθώσεων, βιβλίον περιθαλπομένων τροφίμων, βιβλίον αποθήκης υλικού κ.λπ. Άρθρον 10 Προσωπικόν του Ιδρύματος Δια την λειτουργίαν του Ιδρύματος θα χρησιμοποι είται συμφώνως με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα άμισθον (εθελοντικόν) και έμμισθον προσωπικόν, των καθηκόντων αυτού προσδιορισθησομένων δι ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού. Άρθρον 11 Σφραγίς Τό Ίδρυμα έχει ιδίαν κυκλικήν σφραγίδαν, η οποία γύρωθεν φέρει την επωνυμίαν του Ιδρύματος και εις το κέντρον την εικόνα της Αγίας Θεοδώρας Βάστα Μεγαλοπόλεως. Άρθρον 12 Πανήγυρις Ιδρύματος 1. Τό Ιδρυμα έχει προστάτην του την Αγίαν Θεοδώ ραν Βάστα Μεγαλοπόλεως και πανηγυρίζει την 11ην Σεπτεμβρίου εκάστου έτους εις τον χώρον του ιερού Προσκυνήματος πλησίον του χωρίου Βάστα Μεγαλο πόλεως. 2. Κατά την ημέρα της πανηγύρεως τελούνται και ιερά Μνημόσυνα πάντων των κεκοιμημένων Ευεργετών και Δωρητών του Ιδρύματος.

6 29880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρον 13 Κατάργησις του Ιδρύματος 1. Εάν οι σκοποί του Ιδρύματος καταστούν ανέφικτοι ή εάν ήθελε κάποτε κριθή ότι δεν είναι αναγκαία πλέον η λειτουργία του, επειδή οι ανάγκες της Κοινωνίας καλύπτο νται ικανοποιητικώς υπό του Κράτους, ή υπό έτερων Κοι νωνικών Φορέων, ή δι οιανδήποτε άλλην σοβαρήν αιτίαν, το Ίδρυμα καταργείται δι Αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν ομοφώνου προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλί ου, εγκρινομένης υπό του οικείου Μητροπολίτου. 2. Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Ιδρύματος, άπασα η περιουσία του κινητή και ακίνητος ανήκει αυτοδικαίως εις τήν Ιεράν Μητρόπολιν Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, η οποία είναι και ο ιδιοκτήτης αυτής. Άρθρον 14 Τροποποίησις του Κανονισμού Ο παρών κανονισμός δύναται να συμπληρωθή ή τρο ποποιηθή δι Αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν ομοφώνου προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του οικείου Μητροπολίτου Άρθρον 15 Ισχύς του Κανονισμού 1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται και εις το Επίση μον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Άρθρον 16 Η σύσταση Ιδρύματος με τον παρόντα Κανονισμό ου δεμία δαπάνη προκαλεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως, η δε δαπάνη μισθοδοσίας του μελλοντικού εμμίσθου προ σωπικού θα προέλθει και θα προσδιοριστεί από τις κανονιστικές πράξεις της διαδικασίας προσλήψεως του αναγκαίου προσωπικού και θα βαρύνει τον προϋπολο γισμό του Ιδρύματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήναι, 7 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

7

8 29882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX