ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η συγκεκριµένη εργασία εκτελείται αποσκοπώντας στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου συντήρησης των πάρκων της πόλης, στην κλάδευση ψηλών επικίνδυνων δένδρων στα πάρκα και στα πεζοδρόµια της πόλης και στην βιολογική καταπολέµηση των ασθενειών και των εντόµων στις δενδροστοιχίες της πόλης. Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστεί : α) Κοπή της χλόης σε πάρκα έκτασης 466,09 στρεµµάτων στις πέντε ηµοτικές Κοινότητες (9 επαναλήψεις συνολικά 4.194,8 στρ.), βοτάνισµα 107 στρ. µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή γ) Κλάδευση συνολικά δένδρων στα πάρκα και τις δενδροστοιχίες της πόλης, δ) Φυτοπροστασία µε βιολογική καταπολέµηση δένδρων ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου θα γίνει σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη συντήρησης που έχει συνταχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία στην οποία υπάρχουν πίνακες και οδηγίες. Η συντήρηση πρασίνου παρουσιάζει ιδιοµορφίες που αφορούν στη διαχείριση φυτικού υλικού, ενώ πολλές εργασίες συντήρησης εξαρτώνται από απρόβλεπτους παράγοντες όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, η συχνότητα χρήσης των πάρκων ανάλογα µε την εποχή κ.α. Εποµένως η σειρά, ο τρόπος εκτέλεσης και οι επαναλήψεις των εργασιών θα καθορίζονται σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα της εργασίας. Πιο συγκεκριµένα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : Κλάδευση δένδρων διαφόρων υψών σε πάρκα και σε δενδροστοιχίες της πόλης Κοπή χλόης µε όποιο µηχάνηµα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτικές µηχανές - χορτοκοπτικά µηχανήµατα) απαιτείται στον κάθε χώρο, βοτανίσµατα µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή Φυτοπροστασία δένδρων µε βιολογικές µεθόδους Επισηµαίνεται ότι, κατά την εκτέλεση των δηµοτικών και κοινοτικών εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υ.Π.Ε.Σ...Α. και οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ) και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούµενης εργασίας τεχνικές προδιαγραφές του αντίστοιχου κεφαλαίου. Οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν αναλυτικά ανά ηµοτική Κοινότητα, οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του πρασίνου των πάρκων και των νησίδων συγκεκριµένων περιοχών, οι οδοί που θα εκτελεστούν κλαδεύσεις δένδρων στα πεζοδρόµια, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και θα επικαιροποιηθούν µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων. Οι επαναλήψεις στην κοπή της χλόης αναλύονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ. Ο χρόνος εκτέλεσης µιας εργασίας, ο τόπος, η σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος και ο αριθµός των επαναλήψεων καθορίζονται από την Υπηρεσία µε βάση τη µελέτη και σύµφωνα µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ξεκινήσει τις εργασίες του στους παραπάνω χώρους σύµφωνα µε τη σειρά που θα του υποδείξει η υπηρεσία και εκτός από τα παραπάνω υποχρεούται να ενηµερώνει τον επιβλέποντα για τυχόν καταστροφές, φθορές, επεµβάσεις τρίτων, τοποθέτηση πινακίδων κ.α. 1

2 Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραµµα και το ηµερολόγιο εργασιών που θα του υποδείξουν οι επιβλέποντες µε τον οποίο θα πρέπει να συνεργάζονται στενά. Η κλάδευση των δένδρων των δηµοτικών δενδροστοιχιών στα πεζοδρόµια της πόλης πρέπει να εκτελείται έχοντας σαν σκοπό την ανανέωση των δένδρων, την εξασφάλιση της αισθητικής και λειτουργικής παρουσίας τους. Με τις εργασίες κλάδευσης συνεπώς θα επιδιώκεται η δηµιουργία εκείνου του σχήµατος που θα εξασφαλίζει την µηχανική και φυσιολογική ισορροπία των δένδρων, θα επιτυγχάνεται η εξάλειψη τυχόν επικινδυνότητάς τους και θα βελτιώνεται η δοµή και η υγεία τους. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τους δενδροκοµικούς κανόνες κλάδευσης των καλλωπιστικών δένδρων. Οι κλαδεύσεις θα εκτελεστούν σε δένδρα που θα επιλεγούν και θα υποδειχθούν από τους επιβλέποντες της εργασίας. Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙΟΣΣΕ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑ ΕΥΣΕΙΣ ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝ ΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. Α.Τ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΛΑ ΕΥ-ΣΕΙΣ ΕΝ ΡΟ- ΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι 4 m τεµ Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m τεµ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8-12 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ τεµ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ τεµ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ τεµ Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση στρ , ,62 Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπική µηχανή στρ , ,18 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή στρ Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m τεµ

4 1. ΠΑΡΚΑ-ΝΗΣΙ ΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙ001 ΒΗΛΑΡΑ - ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΡΙ002 ΑΡΙ004 ΑΡΙ005 ΑΡΙ006 ΑΡΙ007 ΑΡΙ008 ΑΡΙ009 ΑΡΙ010 ΑΡΙ011 ΑΡΙ012 ΑΡΙ013 ΑΡΙ014 ΑΡΙ015 ΑΡΙ016 ΑΡΙ017 ΑΡΙ018 ΑΡΙ019 ΑΡΙ020 ΑΡΙ021 ΑΡΙ022 ΑΡΙ023 ΑΡΙ024 ΑΡΙ025 ΑΡΙ026 ΑΡΙ027 ΑΡΙ028 ΑΡΙ029 ΑΡΙ030 ΑΡΙ031 ΑΡΙ032 ΑΡΙ033 ΑΡΙ034 ΑΡΙ035 ΑΡΙ036 ΑΡΙ037 ΑΡΙ038 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΤΙΣΤΕΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ - ΣΕΛΕΥΚΙ ΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΑΣ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΥΠΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΕ ΓΩΝΙΕΣ: Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΙΚΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ (3) ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΕ ΣΒΩΛΟΥ (3) ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΖΕΥΞΙ ΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΙΚΤΙΝΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ(ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΜΟΥ ΠΕΖΟ ΟΜΟΣ ΓΚΑΡΜΠΟΛΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΑΚΕΝΖΥ ΚΙΝΓΚ ΜΕ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (3 ΤΑΨΙΑ) ΚΑΙ ΜΑΚ. ΚΙΝΓΚ - ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ (ΚΑΦΕ JOURNAL) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΩΝΟΣ ΠΑΡΤΕΡΙ ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙ ΜΑΚΕΝΖΥ ΚΙΝΓΚ ΜΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΣΙΝΕ ΕΓΝΑΤΙΑ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΑΛΚΕΩΝ ΛΟΥΤΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΟΝΙ ΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΙ ΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΗΣΙ Α Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ (Λ.ΣΟΦΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟ) 4

5 ΑΡΙ039 ΑΡΙ040 ΑΡΙ041 ΑΡΙ042 ΑΡΙ043 ΑΡΙ044 ΑΡΙ045 ΑΡΙ046 ΑΡΙ047 ΑΡΙ048 ΑΡΙ049 ΑΡΙ050 ΑΡ1051 ΑΡ1052 ΑΡ1053 ΑΡ1054 ΚΑΡ001 ΚΑΡ002A ΚΑΡ003 ΚΑΡ004 ΚΑΡ005 ΚΑΡ006 ΚΑΡ007 ΚΑΡ008 ΚΑΡ009 ΚΑΡ010 ΚΑΡ011 ΚΑΡ012 ΚΑΡ013 ΚΑΡ014 ΚΑΡ015 ΚΑΡ016 ΚΑΡ018 ΚΑΡ019 ΚΑΡ020 ΚΑΡ021 ΚΑΡ022 ΚΑΡ023 ΚΑΡ024 ΚΑΡ025 ΚΑΡ026 ΚΑΡ027 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ (PARK) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ - ΙΑΣΟΝΙ ΟΥ ΠΑΡΚΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΗ ΡΑΓΟΥΜΗ - ΟΛΥΜΠΟΥ (PARK) ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΣΙΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ Α ΤΡΙΓΩΝΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ GOODY'S ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΡΟΤΟΝΤΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΑ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΝΗΣΙ Α ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ - ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΣΙΕΣ) ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (40 ΕΚΚΛΗΣΣΙΕΣ) ΒΙΖΥΗΝΟΥ - ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) ΠΑΡΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΣΙΕΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΣΙΕΣ) ΚΕΣΣΑΝΛΗ - ΒΥΖΑΝΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΟΣ - ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ΚΕΣΣΑΝΛΗ - ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΠΗΓΗΣ (ΛΕΜΟΝΙΕΣ). ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ-ΠΕΤΡ. ΛΕΒΑΝΤΗ ΠΑΡΚΟ Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΑΤΣΙΜΙ Η - ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΣOΝΙ ΟΥ(ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ) ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ ΙΑΣOΝΙ ΟΥ-ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΛΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 5

6 ΚΑΡ028 ΚΑΡ029 ΚΑΡ030 ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΣΙΜΙ Η ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ Π.ΜΕΛΑ (ΕΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ) ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) ΜΙΚΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ (40ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ).ΚΑΒΑΦΗ-Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η(40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) ΟΙΚΟ ΟΜΗ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) ΣΚΟΥΦΑ 2 (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΜΙ Η(ΤΡΙΓΩΝΟ) ΜΗΛΟΥ-ΣΕΡΙΦΟΥ-ΑΜΟΡΓΟΥ(ΤΡΙΓΩΝΟ) ΙΑΣOΝΙ ΟΥ-ΝΑΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ. ΚΑΡ002Β ΚΑΤΕΒΑΤΑ (ΚΑΜΑΡΑΣ) ΠΑΝ. ΕΞΙΑ (ΚΑΜΑΡΑ) ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ-ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚ.ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.ΚΑΒΑΦΗ-ΒΙΖΥΗΝΟΥ(ΤΡΙΓΩΝΟ) Λ. 001 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ(A.B.C.) Λ. 002 ΝΗΣΙ Α ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Λ. 003 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ Λ. 004 ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ Λ. 005 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ (ΝΤΟΡΕ) Λ. 006 ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Λ. 007 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Λ. 008 ΑΓΑΛΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Λ. 009 ΤΡΙΓΩΝΑ ΣΤΗ ΙΑΓΩΝΙΟ Λ. 010 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΕΣ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΝΘ (ΗΛΙΑΚΟ) Λ. 011 ΕΗ ( ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΛΙΑΣ) Λ. 012 ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΧΑΝΘ - ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ Λ. 013 ΑΡΖΕΝΤΙΝΑ (ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ) Λ. 014 ΚΟΜΒΟΣ Λ. 015 ΝΗΣΙ Α ΕΓΝΑΤΙΑΣ Λ. 016 ΘΕΟΤΟΚΑ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) Λ. 017 ΒΕΛΛΙ ΕΙΟ Λ. 019 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΜΕ ΓΟΥΝΑΡΗ (3 ΠΑΡΤΕΡΙΑ/ΗΛΥΣΙΑ) Λ. 020 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ Λ. 027 ΥΤΙΚΗ ΧΑΝΘ Λ. 028 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΧΑΝΘ Λ. 029 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ Λ. 030 ΝΗΣΙ Α 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Λ. 031 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ Λ. 032 ΠΑΡΤΕΡΙΑ Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 6

7 Λ. 033 ΠΑΡΤΕΡΙΑ Λ. ΝΙΚΗΣ Λ. 034 ΝΗΣΙ Α ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ - Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Λ. 035 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Λ. 036 ΝΗΣΙ Α ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Λ. 037 ΟΙΡΑΝΗΣ Λ. 038 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΑΠΑΦΗ Λ. 039 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΟΙΡΑΝΗΣ-ΠΑΠΑΦΗ Λ. 040 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Θ. Λ. 041 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΙΜ. ΡΙΑ Η- ΓΚΥΖΗ Λ. 042 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ Λ. 043 ΒΛΑΧΟΣ Λ. 044 ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΙΝ ΟΥ-ΣΚΥΛΟΠΑΡΚΟ Λ. 045 ΕΛΙΟΥ Λ. 046 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Λ. 047 Mc DONALDS-ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ-ΠΛ.ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ Λ. 048 Ν. ΗΜΑΡΧΕΙΟ Λ. 049 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΓΟΝΑΤΑ Λ. 050 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ ΚΗΠΟΣ 1ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 2 η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΚΩΝ-ΝΗΣΙ ΩΝ 1 ΝΗΣΙ ΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΒΙΕΝΝΗ 3 ΠΑΡΚΟ ΕΝΑΝΤΙ Ν.Σ.Σ. 4 ΛΑΓΚΑ Α-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 5 ΒΙΤΣΙ 6 ΚΑΛΟΥ-ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΦΡΥΖΗ 9 ΜΙΧΑΛΑ 10.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11 ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 13 ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 14 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΜΠΑΣΚΕΤ 16 ΝΗΣΙ Α Γ. ΚOΛΩΝΙΑΡΗ 18 ΝΗΣΙ Α ΛΑΓΚΑ Α 20 ΣΚΑΛΑΚΙΑ ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 21 ΝΗΣΙ Α ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ 22 ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ- (Από Αγ. ηµητρίου µέχρι πλαγιά) 23 ΤΥΡΟΛΟΗΣ 24 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΦΩΚΑ 25 ΝΗΣΙ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 26 ΚΑΪΣΤΡΙΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27 ΠΑΠΑ ΙΑ 28 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΞΙΟΥ (1) 29 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΞΙΟΥ (2) 30 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΞΙΟΥ (3) 31 ΛΑΓΚΑ Α-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 7

8 32 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 33 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 34 ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΤΕΙΧΗ 35 ΤΡΠΟΛΕΩΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ 36 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (ΠΛΑΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΙΧΗ) 37 ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝΟΣ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 38 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 39 ΝΗΣΙ ΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΛΑΓΚΑ Α 40 ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 41 ΖΑΛΟΓΓΟΥ-ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΜΥΡΙΒΗΛΗ ΣΤΡ.-ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ 42 ΝΗΣΙ Α ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 43 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΗΣΙ ΟΣ ΛΑΓΚΑ Α ΣΤΙΣ Ω ΕΚΑΟΡΟΦΕΣ 44 ΝΗΣΙ Α Π.Σ.Σ 45 ΣΤΡ. ΟΥΜΠΙΩΤΗ ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ 46 ΠΑΛΙΑ ΚΤΕΛ- Ω ΕΚΑΟΡΟΦΕΣ 47 ΑΧΕΛΩΟΥ ΜΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 48 ΤΕΡΤΣΕΤΗ ΛΑΓΚΑ Α 49 ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 50 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 51 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΞΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52 ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΠΑΛΙΑ ΚΤΕΛ ( Ω ΕΚΑΟΡΟΦΕΣ) 53 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ 54 ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 55 ΠΑΡΚΟ ΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ 56 ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑ Α 57 ΠΑΡΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΙΚΑ 58 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΥΡΗΛΙΑΝΗΣ 59 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 60 ΝΗΣΙ Α ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 61 ΤΥ ΚΥ 62 ΠΑΡΤΕΡΙ MAC DONALDS 63 ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ-Ο ΥΣΣΕΩΣ 64 ΣΦΑΓΕΙΑ 65 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 66 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο & 41 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 3 η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΚΩΝ-ΝΗΣΙ ΩΝ 1 ΒΙΛΛΑ ΜΟΣΚΩΦ 2 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 3 ΚΕ ΡΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ (ΝΗΣΙ Α ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ) 4 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ( ΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ) 5 ΚΡΙΣΠΟΥ - ΜΟΥΣΩΝ 6 ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 7 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ ΜΕ ΆΡΕΩΣ 8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 1 9 ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ 10 ΕΚΤΟΡΟΣ 11 ΠΟΡΤΑΡΑ 12 ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 13 ΑΓΡΑΦΩΝ (1) 14 ΑΓΡΑΦΩΝ (2) 15 ΙΠΠΑΤΡΟΥ 16 ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΥ 17 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 18 ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΟΥ 19 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΡΧΗ) 20 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ) 21 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ( ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) 22 ΑΚΡΙΤΑ 8

9 23 ΒΛΑΤΑ ΩΝ 24 ΚΥΚΛΩΠΩΝ 25 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 26 ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΜΕ ΑΘΗΝΑΣ 27 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2(ΚΑΣΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ) 28 ΛΑΟ ΗΓΗΤΡΙΑ 29 ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΜΦΑΙΑΣ 30 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 31 ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ 32 ΚΑΠΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 33 ΜΑΝΙΟΥ 34 ΠΑΡΟ ΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 35 ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 36 ΑΛΚΙΝΟΟΥ 37 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΗΡΟ ΟΤΟΥ 38 ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΑ (ΜΕΣΑ ΕΞΩ) 39 ΙΚΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 40 ΙΚΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΚΑΤΩ) 41 ΙΚΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΠΑΝΩ) 42 ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ (ΠΛΑΤΑΝΙ) 45 ΠΑΡΤΕΡΙΑ Ο ΟΥ ΠΗΛΕΩΣ 46 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 47 ΠΛΑΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 48 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΆΝΩ ΠΟΛΗΣ 49 ΠΑΡΟ ΟΣ ΜΟΥΣΩΝ (4 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ 22) 50 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 51 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΧΟΥ 52 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 53 ΑΡΣΙΝΟΗΣ 54 ΗΣΑΪΑ 55 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 56 ΡΑΚΤΙΒΑΝ-ΠΥΘΕΩΣ 57 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ ΦΙΛ. ΡΑΓΟΥΜΗ 58 ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 59 ΣΕΛΕΥΚΟΥ -ΚΑΣΑΝ ΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΕΝΙΑΤΟΥ ΚΑΣΑΝ ΡΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 61 ΕΥ ΟΞΟΥ ΝΗΡΕΩΣ 62 ΤΕΡΠΑΝ ΡΟΥ 63 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ& ΕΠΙΜΕΝΙ ΟΥ 64 ΑΓΡΑΦΩΝ 25 ΜΕ ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ 15 ΜΕ ΣΚΑΝ ΑΛΙ ΟΥ 65 ΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ - Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 66 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (2 ΠΑΡΤΕΡΙΑ) 67 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 68 ΓΟΡΓΟΥΣ (ΠΟΛΙΤ. ΟΡΓ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 69 ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 70 ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟ 72 ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ 73 ΑΡΧΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ) Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 32 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 23 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΕΞΩ) 75 ΑΡΑΧΘΟΥ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΙ ΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 76 ΠΑΛΑΜΙ ΟΥ 77 ΠΥ ΝΑΣ 78 ΕΥΡΥΜΕ ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ 79 ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 9 ΜΕ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ 80 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΠΑΡΟ Ο ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ 81 ΠΑΙ ΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 82 Γ.. 83 ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 84 ΑΙΟΛΟΥ 85 ΚΑΣΑΝ ΡΟΥ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ 86 ΚΑΡΒΟΥΝΙ ΟΥ 9

10 4 η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΚΩΝ-ΝΗΣΙ ΩΝ 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΟΒΑΤΖΙ ΑΚΗ 2 ΚΑΛΟΥ (1) 3 ΚΟΥΓΙΑΜΗ (ΚΑΛΟΥ 4) 4 ΝΗΣΙ Α ΛΑΜΠΡΑΚΗ 5 Μ.ΑΣΙΑΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΥΖΙΚΟΥ 6 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 7 ΠΛΑΤΕΙΑ ΊΡΙ ΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΙ ΩΡΟΥ 8 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ ΜΑΡΩΝΙΑΣ 9 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 10 ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ-ΠΑΤΜΟΥ 11 ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ 12 Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟ 13 ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΙΑΓΟΡΑ 14 ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 1 15 ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 2 (ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ) 16 ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ 17 ΑΡΤΑΚΗΣ 18 ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΙΣΙ ΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 19. ΤΣΕΛΙΟΥ- ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ- ΑΝΑΧΩΜΑ ΤΣΕΛΙΟΥ 20 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΡΙΩΝΟΣ 21 ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΑΝΑΡΗ ΠΑΠΑΦΗ 22 ΜΑΤ 23 ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ-ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΟΥ 24 ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ ΑΓΡΙΑΝΩΝ 25 ΝΗΣΙ Α ΠΟΝΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ 26 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ-ΑΡΓΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 27 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ - ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ 28 ΚΑΛΟΥΑ 29 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΑΡΓΑΙΟΥ 30 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 31 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΑΛΚΕΤΑ 32 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - Μ. ΒΙΣΤΑ - Θ. ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 33 ΑΡΓΑΙΟΥ ΠΡΟ ΙΚΟΥ 34 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΣΠΑΝΟΥ 35 ΗΜΗΤΡΙΑ 36 ΓΗΠΕ Ο ΠΑΟΚ 37 ΝΗΣΙ Α ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Μ. ΑΣΙΑΣ 38 ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 39 ΕΥΑΓΟΡΑ 40 ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 41 ΤΣΑΜΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΗ-ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ - ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ 42 ΠΑΠΑΦΗ-Ο ΥΣΣΙΤΩΝ ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ (ΚΑΛΟΥ 3) 43 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΙΣΤΟΜΟΥ 44 ΜΕΝΤ 45 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 46 ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 47 ΠΑΠΑΦΕΙΟ 48 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 49 ΣΤΑΒΛΟΙ /ΝΗΣΙ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 50 ΝΗΣΙ ΕΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 51 ΕΗ 52 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΛΟΥΛΙΑ 53 ΨΑΡΡΩΝ 54 ΝΗΣΙ Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 55 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΜΑΡΑ ΧΑΡΙΣΗ Κ. ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 56 ΟΤΕ 57 ΠΑΣΑΛΙ Η - ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - ΠΑΠΑΦΗ 58 ΚΑΛΟΥ (2) 59 ΠΑΠΑΦΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 60 ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ 61 ΤΕΡΜΑ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10

11 62 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΚΑΝΑΡΗ 63 ΚΑΠΑ ΟΚΙΑΣ ΣΑΝΤΑΣ 64 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 65 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ - ΒΙΖΥΗΣ 66 ΝΗΣΙ Α ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 67 Ο ΟΣ ΛΥΚΑΟΝΟΣ 68 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΝΗΣΙ Α ΛΑΜΠΡΑΚΗ 69 ΝΗΣΙ Α ΚΑΤΣΙΜΙ Η 70 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 71 ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ 72 ΠΑΠΑΦΗ - ΛΕΩΦ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 73 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΥΑΓΟΡΑ 74 ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ 75 ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 76 ΣΠΑΝΟΥ 77 ΚΑΝΑΡΗ ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ 78 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΕΚΑΤΑΙΟΥ 79 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΑΝΑ ΤΟΥΜΠΑΣ) 80 ΑΓΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΗ 81 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΒΙΛΑ ΜΠΙΑΝΚΑ 5 η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 1 ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ 2 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΝΗΣ. ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 4 ΝΗΣΙ Α ΣΟΦΟΥΛΗ 5 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 6 ΠΑΡΤ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 7 ΕΡΜ.ΡΟΣΤΑΝ 8 ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 9 ΚΙΜΩΝΟΣ ΒΟΓΑ 10 EXPRES SERVICE 11 SKODA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 12 ΝΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΙ Η 13 FIAT EUROBANK 14 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ 15 Β' ΦΥΤΩΡΙΟ 16 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΡΕΣΤΟΥ 17 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΕΛΦΩΝ 18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΟΥΛΗ 22 ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ 23 ΝΗΣΙ Α ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 24 ΠΑΡΤΕΡΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 2ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 26 ΑΛΛΑΤΙΝΗ 27 ΦΛΕΜΙΓΚ 28 ΠΑΡΤ. ΣΟΦΟΥΛΗ-Β. ΟΛΓΑΣ-Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 29 ΠΑΡΤ. ΡΩΣΙ Η 30 ΣΟΦΟΥΛΗ 31 ΙΚΑ 32 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 33 ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ 34 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 35 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ 36 Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 37 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 38 Β. ΟΛΓΑΣ -ΜΠΟΤΣΑΡΗ 39 ΠΟΣΕΙ ΩΝΕΙΟ 11

12 40 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 41 ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΚΗΠΟΙ ΗΧΟΥ ΡΟ ΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΗΠΟΣ 2 ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΗΠΟΣ 3 ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ ΚΗΠΟΣ 5 ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΚΗΠΟΣ 6 ΤΟΥ ΦΩΚΑ ΚΗΠΟΣ 7 ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΗΠΟΣ 8 ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΑΛΕΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ ΑΓΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΙΠΛΑ ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΛΑ ΜΠΙΑΝΚΑ 1 ΝΗΣΙ Α ΠΑΠΑ ΑΚΗ-ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 2 ΣΟΛΩΝΟΣ- ΕΛΦΩΝ 3 ΓΗΠΕ Ο ΓΑΛΑΞΙΑ 4 ΕΛΦΩΝ-ΜΑΡΤΙΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΣΗ 5 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΌ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΩΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 6 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΟΥ Η 7 ΣΟΛΩΝΟΣ-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ -ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 8 ΓΟΥΖΕΛΗ - ΡΟΣΙΝΗ 9 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΝΑΣΤΟΥ 10 ΝΗΣΙ Α ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑ 11 ΝΗΣΙ Α ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ 12 ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ 13 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΓΛΗ 14 ΝΗΣΙ Α ΤΣΟΥΝΤΑ-ΨΕΛΛΟΥ 15 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΚΩΝ/ΛΕΩΣ-ΚΑΡΑΚΑΣΗ -ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ-Π. ΣΥΝ ΙΚΑ 16 ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 17 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 18 ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΣΑΛΗ 19 ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ 20 ΡΟΣΙΝΗ- ΕΛΦΩΝ-ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 21 ΑΛΥΣΙ Α-ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΑΝΙΟΛΟΥ 22 ΝΗΣΙ Α ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 23 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 24 ΝΗΣΙ Α ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 25 ΠΟΛΕΜΗ -ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 26 ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΕΜΗ-ΑΚΤΑΙΟΥ 27 ΕΛΦΩΝ ΚΑΛΛΙ ΟΠΟΥΛΟΥ 28 ΕΛΦΩΝ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 29 ΠΥΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ-ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 30 ΕΛΦΩΝ-ΕΚΑΒΗΣ 31 ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΑΡΑΛΗ 32 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΝΑΛΤΣΑ 12

13 33 ΠΑΡΑΛΗ(ΑΛΚΜΗΝΗΣ-ΠΑΡΑΛΗ-ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ) 34 ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 35 ΕΛΦΩΝ-Ν. ΤΥΠΑ 36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ 37 ΜΕΓΑΛΗ ΝΗΣΙ Α ΕΞΩ ΑΠΌ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ 38 3 ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙ ΕΣ ΟΑΣΘ-ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 39 ΝΗΣΙ Α ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 40 ΝΗΣΙ Α ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ 41 ΗΓΕΛΟΧΟΥ 42 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ 43 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 44 ΕΛΦΩΝ-ΑΧΙΛ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 45 ΝΗΣΙ Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ 46 ΜΠΟΤΣΑΡΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 47 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΟΥΣΜΑΝΗ 48 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΜΠΟΤΣΑΡΗ -Π.ΣΥΝ ΙΚΑ) 49 ΟΥΣΜΑΝΗ -ΤΟΜΠΑΖΗ -ΜΟΡΦΕΩΣ 50 ΚΥΒΕΛΙΑ 51 ΚΡΗΤΗΣ (ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ) 52 ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 53 ΣΟΛΩΝΟΣ-ΓΑΜΒΕΤΑ -ΟΡΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ -ΣΟΛΩΝΟΣ 54 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ- ΟΥΣΜΑΝΗ-ΓΑΜΒΕΤΑ-ΤΟΜΠΑΖΗ 55 ΜΑΡΑΣΛΗ-ΦΑΙ ΡΑΣ-ΑΝ ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΥΦΩΝΟΣ 56 ΤΑΞΙ(ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ -ΑΝΤ. ΤΟΥΣΑ-ΓΑΖΗ-ΓΥΜΝ. ΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ) 57 ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΜΥΣΙΡΛΗ-ΜΥΣΤΑΚΙ Η 58 ΠΑΛΙΑ ΠΥΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ(ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ-ΚΡΙΤΩΝΟΣ) 59 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙ Η ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΥΚΛΕΙ Η 60 ΝΗΣΙ Α ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 61 ΒΑΡΩΝΟΥ ΧΙΡΣ 62 ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 63 ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΥΠΑ-ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 64 ΝΗΣ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΑΠΌ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΩΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) 65 ΝΗΣ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΑΠΌ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ) 66 ΒΟΥΛΓΑΡΗ (ΟΑΣΘ) 67 ΝΗΣΙ Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ (ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΩΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 68 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ(Π. ΣΥΝ ΙΚΑ ΩΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ) 69 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ( 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ -ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε) 70 ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 71 ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 72 ΝΗΣΙ Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ(ΑΠΌ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) 73 ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 74 Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ (ΟΑΣΘ) 75 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13

14 76 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 77 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΩΚΑ 78 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 79 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ(ΝΟΥΚΑ-ΖΑΧΟΥ ΑΡΙΣΤ) 80 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 81 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 82 ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 83 ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ. Ο ΟΙ ΠΡΟΣ ΚΛΑ ΕΥΣΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 1 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 73 ΑΝΝΙΝΟΥ 2 26 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 38 ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 74 ΑΝΤΑΙΟΥ 3 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 39 ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΟΣΜΑ 75 ΑΝΤΙΟΧΟΥ 4 3 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 40 ΑΙΟΛΟΥ 76 ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ 5 ΑΒ ΕΛΛΑ 41 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 77 ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ 6 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 78 ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 7 ΑΓ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ 43 ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ 79 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΟΣ 8 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 44 ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 80 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 9 ΑΓ. ΜΗΝΑ 45 ΑΛΚΜΗΝΗΣ 81 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 10 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 46 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 82 ΑΡΓΑΙΟΥ 11 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 47 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΕΠΙΣ. 83 ΑΡΓΕΝΤΗ 12 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 48 ΑΜΒΡΙΟΣΙΟΥ Μ. 84 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 13 ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 49 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 85 ΑΡΓΟΥΣ 14 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 50 ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ 86 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15 ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 51 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 87 ΑΡΙΩΝΟΣ 16 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 52 ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 88 ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 53 ΑΜΥΝΤΑ 89 ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 18 ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 54 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 90 ΑΡΡΙΑΝΟΥ 19 ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 55 ΑΜΦΙΘΕΑΣ 91 ΑΡΤΑΚΗΣ 20 ΑΓ. ΦΙΛΩΝΟΣ 56 ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 92 ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 21 ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 57 ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ 93 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 22 ΑΓΑΘΩΝΟΣ 58 ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ 94 ΑΡΧΕΛΑΟΥ 23 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 59 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 95 ΑΡΧΙΜΗ ΟΥΣ 24 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 60 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 96 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 25 ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. 61 ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 97 ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ 26 ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 62 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 98 ΑΤΡΕΙ ΩΝ 27 ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 63 ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ 99 ΑΥΡΗΛΙΑΝΗΣ 28 ΑΓΡΑΦΩΝ 64 ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ 100 ΑΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29 ΑΓΡΙΑΝΩΝ 65 ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ 101 ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ 30 Α ΑΜΙ ΟΥ 66 ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ 102 ΑΧΕΛΩΟΥ 31 Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 67 ΑΝ ΟΚΙ ΟΥ 103 Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32 ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 68 ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 104 Β. ΟΛΓΑΣ 33 ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 69 ΑΝ ΡΙΩΤΗ 105 ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ 34 ΑΘΗΝΑΣ 70 ΑΝ ΡΟΥ 106 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 35 ΑΙΓΑΙΟΥ 71 ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ Ο. 107 ΒΑΜΒΑ 36 ΑΙΓΙΝΗΣ 72 ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΟΣ 108 ΒΑΡΒΑΚΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 109 ΒΑΡΝΑΛΗ 152 ΓΚΥΖΗ 195 ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ 110 Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 153 ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ 196 ΕΠΙΓΟΝΟΥ 111 ΒΑΣΙΚΥΡΟΥ 154 ΓΛΗΝΟΥ 197 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ 112 ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η Γ. 155 ΓΟΡΓΙΑ 198 ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 113 ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η Θ. 156 ΓΟΥΝΑΡΗ ΗΜ. 199 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 114 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 157 ΓΡΑΒΙΑΣ 200 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 115 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 158 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 201 ΕΡΜΟΥ 116 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(ΚΑΣΤΡΑ) 159 ΓΡΥΠΑΡΗ 202 ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 117 ΒΕΡΑΤΙΟΥ 160 ΓΥΜΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 203 ΕΥΑΓΟΡΑ 118 ΒΙΑΝ ΡΟΥ 161 ΑΝΙΟΛΟΥ 204 ΕΥΒΟΙΑΣ 119 ΒΙΖΥΗΝΟΥ 162 ΑΡ ΑΝΕΛΙΩΝ 205 ΕΥΡΥΒΙΑ ΟΥ 120 ΒΙΖΥΗΣ 163 ΑΦΝΗΣ 206 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΗΤΡ. 121 ΒΙΖΥΗΣ ΒΥΖΑΝΤΟΣ 164 ΕΛΜΟΥΖΟΥ 207 ΕΦΕΣΣΟΥ 122 ΒΙΘΥΝΙΑΣ 165 ΕΛΦΩΝ 208 ΕΦΤΑΛΙΩΤΟΥ 123 ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 166 ΕΜΕΡΤΖΗ 209 ΖΑΓΟΡΑ 124 ΒΙΣΤΑ 167 ΕΜΕΣΤΙΧΑ 210 ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 125 ΒΙΤΣΙ 168 ΕΡΚΩΝ 211 ΖΑΧΟΥ 126 ΒΛΑΧΑΚΗ 169 ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 212 ΖΕΝΖΗ 15

16 127 ΒΛΑΤΑ ΩΝ 170 ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 213 ΖΕΡΒΑ 128 ΒΟΓΑ 171 ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 214 ΖΕΥΞΙ ΟΣ 129 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 172 ΙΑΓΟΡΑ 215 ΖΗΡΙΝΗ 130 ΒΟΛΟΥ 173 ΙΑΚΟΥ ΑΘ. 216 ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ 131 ΒΟΣΠΟΡΟΥ 174 ΙΒΟΛΗ 217 ΗΓΗΛΟΧΟΥ 132 ΒΟΤΣΗ ΝΑΥΑΡΧΟΥ 175 ΙΟΓΕΝΟΥΣ 218 ΗΠΕΙΡΟΥ 133 ΒΟΥΛΓΑΡΗ 176 ΙΟΜΗ Η 219 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 134 ΒΟΥΤΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 177 ΙΟΝΥΣΙΟΥ 220 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 135 ΒΡΥΟΥΛΩΝ 178 ΙΣΤΟΜΟΥ 221 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 136 ΒΥΖΑΝΤΟΣ 179 ΟΙΡΑΝΗΣ 222 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 137 ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΟΥ ΒΛ. 180 ΟΞΑΤΟΥ 223 ΗΡΟ ΟΤΟΥ 138 ΓΑΖΗ 181 ΟΡΥΛΑΙΟΥ 224 ΗΣΑΙΑ 139 ΓΑΛΑΝΑΚΗ 182 ΟΥΜΠΙΩΤΟΥ ΣΤΡ. 225 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 140 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 183 ΡΑΓΟΥΜΗ ΙΩΝΟΣ 226 ΘΑΛΗΤΟΣ 141 ΓΑΜΒΕΤΑ 184 ΡΑΓΟΥΜΗ ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ 227 ΘΑΣΟΥ 142 ΓΑΤΖΙΟΥ 185 ΡΟΣΙΝΗ 228 ΘΕΜΕΛΗ 143 ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΙΘ. 186 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 229 ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 144 ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ ΜΗΤΡ. 187 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΤΕΠΩ 230 ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ 145 ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ 188 ΕΓΝΑΤΙΑ 231 ΘΕΟΤΟΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ. 146 ΓΕΡΜΑΝ ΓΡΗΓ. 189 Ε ΙΣΟΝ 232 ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 147 ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΝΙΚ. 190 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 233 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 148 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 191 ΕΙΡΗΝΗΣ 234 ΙΑΣΩΝΙ ΟΥ 149 ΓΙΟΒΑΝΤΖΗ ΑΚΗ 192 ΕΚΑΒΗΣ 235 ΙΒΑΝΩΦ 150 ΓΚΟΥΡΑ 193 ΕΚΤΟΡΟΣ 236 ΙΒΙΣΚΟΥ 151 ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝ. 194 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 237 ΙΕΡΙΣΣΟΥ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 238 ΙΘΑΚΗΣ 282 ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝ. 326 ΚΟΥΜΑΡΑ 239 ΙΚΑΡΙΑΣ 283 ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 327 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 240 ΙΚΤΙΝΟΥ 284 ΚΑΡΑΤΖΑ 328 ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 241 ΙΛΙΑ ΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΡΟΛΙ Η 242 ΙΛΙΣΣΟΥ 286 ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 330 ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 243 ΙΜΒΡΟΥ 287 ΚΑΡΥΑΤΙ ΟΣ 331 ΚΡΙΣΠΟΥ 244 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 288 ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 332 ΚΥΒΕΛΗΣ 245 ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 289 ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΩΣ 333 ΚΥ ΩΝΕΙΩΝ ΜΗΤΡ. 246 ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΟΥ 290 ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ 334 ΚΥΖΙΚΟΥ 247 ΙΣΑΑΚ 291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 335 ΚΥΜΗΣ 248 ΙΣΙ ΩΡΟΥ 292 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 336 ΚΥΡΙΑΚΙ Η ΣΤΙΛ. 249 ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 293 ΚΑΣΤΡΩΝ 337 ΚΩΛΛΕΤΗ 250 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 294 ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ 338 ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 251 ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 295 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 339 ΛΑΓΚΑ Α 252 ΙΩΑΚΕΙΜ Γ. 296 ΚΑΤΕΧΑΚΗ 340 ΛΑΜΠΡΑΚΗ 253 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 297 ΚΑΤΟΥΝΗ 341 ΛΑΡΙΣΑΣ 254 ΙΩΝΙΑΣ 298 ΚΑΤΣΑΝΟΥ 342 ΛΑΡΝΑΚΟΣ 255 ΙΩΣΗΦ ΜΗΤΡ. 299 ΚΑΤΣΙΜΙ Η 343 ΛΑΣΗΘΙΟΥ 256 ΚΑΒΑΚΙΩΝ 300 ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 344 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 257 ΚΑΒΑΛΑΣ 301 ΚΕΡΑΜΕΩΣ 345 ΛΑΥΡΙΟΥ 258 ΚΑΒΑΦΗ 302 ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 346 ΛΑΧΑΝΑ 259 ΚΑΒΕΙΡΩΝ 303 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 347 ΛΕΒΙ ΣΑΑ Η 260 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 304 ΚΕΡΜΑΣΤΗΣ 348 ΛΕΜΕΣΣΟΥ 261 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 305 ΚΕΡΜΕΝΙΟΥ 349 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 262 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ι. 306 ΚΕΣΣΑΝΗΣ 350 ΛΕΩΝΙ ΟΥ 263 ΚΑΙΣΤΡΙΟΥ 307 ΚΕΣΣΑΝΛΗ 351 ΛΗΜΝΟΥ 264 ΚΑΛΛΑΡΗ 308 ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 352 ΛΙΓ ΩΝ 16

17 265 ΚΑΛΛΙΓΑ 309 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 353 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 266 ΚΑΛΛΙ ΟΠΟΥΛΟΥ 310 ΚΙΜΩΝΟΣ 354 ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 267 ΚΑΛΛΙ ΟΥ 311 ΚΙΣΣΑΒΟΥ 355 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 268 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 312 ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ 356 ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ 269 ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 313 ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 357 ΛΥΚΑΩΝΟΣ 270 ΚΑΛΟΥ 314 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 358 ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ 271 ΚΑΝΑΡΗ 315 ΚΛΕΙΤΟΥ 359 ΛΥΣΙΚΡΑΤΗ 272 ΚΑΠΑΤΟΥ 316 ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 360 ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 273 ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗ 317 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 361 ΛΥΣΣΙΠΟΥ 274 ΚΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 318 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 362 ΜΑΖΑΡΑΚΗ 275 ΚΑΠΠΑ ΟΚΙΑΣ 319 ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ 363 ΜΑΚ. ΑΜΥΝΗΣ 276 ΚΑΡΑΗΛΙΑ 320 ΚΟΡΑΗ 364 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 277 ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ 321 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 365 ΜΑΚΕΝΖΥ ΚΙΓΚ 278 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 322 ΚΟΡΝΑΡΟΥ 366 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 279 ΚΑΡΑΚΑΣΗ 323 ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΠΡΟΞ. 367 ΜΑΛΑΚΑΣΗ 280 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 324 ΚΟΡΥΤΣΑΣ 368 ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ 281 ΚΑΡΑΝΙΒΑΛΟΥ 325 ΚΟΣΜΙ Η 369 ΜΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 370 ΜΑΝ ΥΛΑΡΑ 415 ΝΑΛΤΣΑ 461 ΠΑΠΑΖΩΛΗ 371 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΤΟΥ 372 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 417 ΝΑΤΣΙΝΑ 463 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 373 ΜΑΡΑΣΛΗ 418 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 464 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 374 ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 419 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 465 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ. 375 ΜΑΡΤΙΟΥ 420 ΝΕΑΡΧΟΥ 466 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 376 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 421 ΝΕΜΕΑΣ 467 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 377 ΜΑΤΑΛΩΝ 422 ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 468 ΠΑΠΑΦΗ 378 ΜΑΤΖΑΡΟΥ 423 ΝΙΚΑΙΑΣ 469 ΠΑΠΟΥΛΑ 379 ΜΑΤΘΑΙΟΥ 424 ΝΙΚΑΝΩΡΟΣ 470 ΠΑΡΑΛΗ 380 ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 425 ΝΙΚΗΣ(ΛΕΩΦΟΡΟΣ) 471 ΠΑΡΑΣΧΟΥ 381 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 426 ΝΙΚΗΣ(Ο ΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙ ΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ) 382 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 427 ΝΙΚΟΛΑΙ Η 473 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 383 ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ 428 ΝΙΚΟΜΗ ΕΙΑΣ 474 ΠΑΡΝΗΘΟΣ 384 ΜΕΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑΣ 429 Ο ΥΣΣΙΤΩΝ 475 ΠΑΣΑΛΙ Η 385 ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 430 ΟΙΚΟΝΟΜΙ Η 476 ΠΑΣΤΕΡ 386 ΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΝΤΑ 431 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ 477 ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 387 ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 432 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 478 ΠΑΤΡΙΚΚΙΟΥ ΜΗΝΑ 388 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ 433 ΟΛΥΜΠΟΥ 479 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΛΑ 389 ΜΕΤΡΩΝ 434 ΟΛΥΝΘΟΥ 480 ΠΑΥΣΑΝΙΑ 390 ΜΗ ΕΙΑΣ 435 ΟΜΗΡΟΥ 481 ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ 391 ΜΗΝΑ ΒΙΣΤΑ 436 ΟΞΑΛΙ ΟΣ 482 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 392 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 437 ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ 483 ΠΕΛΟΠΙ ΟΥ 393 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 438 ΟΡΕΣΤΟΥ 484 ΠΕΡΑΙΒΟΥ 394 ΜΗΤΣΑΚΗ 439 ΟΡΜΥΛΙΑΣ 485 ΠΕΡ ΙΚΑ 395 ΜΙΑΟΥΛΗ 440 ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ 486 ΠΕΣΤΩΝ 396 ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 441 ΟΣΤΡΟΒΟΥ 487 ΠΕΤΡΑΣ 397 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ 442 ΟΥΡΑΝΟΥ 488 ΠΙΝ ΑΡΟΥ 398 ΜΙΧΑΗΛ Ι. 443 Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 489 ΠΙΣΙ ΟΥ 399 ΜΙΧΑΗΛΙ Η 444 ΠΑΙΩΝΙΟΥ 490 ΠΙΣΤΩΝ 400 ΜΙΧΑΛΑ 445 ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 491 ΠΙΤΤΑΚΟΥ 401 ΜΟΙΡ. ΚΟΥΦΙΤΣΑ 446 ΠΑΛΑΜΑ 492 ΠΙΨΟΥ 402 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 447 ΠΑΛΑΜΙ ΟΥ 493 ΠΛ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 403 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 448 ΠΑΛΛΗ 494 ΠΛ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 404 ΜΟΣΧΟΥ 449 ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 495 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 17

18 405 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧ. 450 ΠΑΝΟΡΜΟΥ 496 ΠΛΑΣΤΗΡΑ 406 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 451 ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 497 ΠΛ. ΗΜΟΚΡΑΤΕΙΑΣ 407 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 452 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τα. 498 ΠΛΑΤ. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 408 ΜΠΟΤΣΑΡΗ 453 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. 499 ΠΛΑΤ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ 409 ΜΥΚΗΝΩΝ 454 ΠΑΠΑ ΑΚΗ 500 ΠΛΑΤ. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 410 ΜΥΚΟΝΟΥ 455 ΠΑΠΑ ΗΜΑ 501 ΠΛΑΤ. Π. ΜΕΛΑ 411 ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 456 ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΗ 502 ΠΛΑΤΑΙΩΝ 412 ΜΥΣΙΡΛΗ 457 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 503 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 413 ΜΥΣΤΑΚΙ ΟΥ 458 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 504 ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 414 ΝΑΘΑΝΑΗΛ 460 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 505 ΠΟΛΕΜΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 506 ΠΟΛΥΒΙΟΥ 552 ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 598 ΤΣΕΛΙΟΥ 507 ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 508 ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ 554 ΣΚΛΑΒΟΥ 600 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 509 ΠΟΛΥΖΩΙ Η 555 ΣΚΟΠΟΥ 601 ΤΣΟΡΛΙΝΗ 510 ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 556 ΣΚΟΥΦΑ 602 ΤΣΟΥΝΤΑ 511 ΠΟΛΥΛΑ 557 ΣΚΥΡΟΥ 603 ΤΥ ΕΩΣ 512 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 558 ΣΝΩΚ 604 ΤΥΡΟΛΟΗΣ 513 ΠΟΝΤΟΥ 559 ΣΟΛΩΝΟΣ 605 ΤΥΡΤΑΙΟΥ 514 ΠΟΥΛΙΟΥ 560 ΣΟΥΑΝΙ Η 606 Υ ΡΑΣ 515 ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 561 ΣΟΥΛΙΩΤΗ 607 ΥΜΗΤΟΥ 516 ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 562 ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 608 ΥΠΑΤΙΑΣ 517 ΠΡΙΑΜΟΥ 563 ΣΟΦΟΥ 609 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 518 ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 564 ΣΟΦΟΥΛΗ 610 ΦΑΕΘΩΝΟΣ 519 ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 565 ΣΠΑΝΟΥ 611 ΦΑΙΑΚΩΝ 520 ΠΡΟΞΕΝΩΝ 566 ΣΠΕΤΣΩΝ 612 ΦΑΙ ΡΑΣ 521 ΠΡΟΥΣΗΣ 567 ΣΠΕΥΣΙΠΟΥ 613 ΦΕΡΤΕΚΙΟΥ 522 ΠΡΩΤΕΩΣ 568 ΣΠΟΡΑ ΩΝ 614 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 523 ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 569 ΣΤΑΥΡΙΩΤΩΝ 615 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 524 ΠΥΛΑΙΑΣ 570 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞ. 616 ΦΙΛΟ ΗΜΟΥ 525 ΠΥΡΓΟΥ 571 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ. 617 ΦΙΛΟΛΑΟΥ 526 Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 572 ΣΤΕΦ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 618 ΦΙΛΟΜΗΛΑΣ 527 ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 573 ΣΤΡΑΤΗΓΗ 619 ΦΙΝΤΙΟΥ 528 ΡΕΓΚΟΥ 574 ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΩΦ. 620 ΦΛΕΜΙΓΚ 529 ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 575 ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 621 ΦΟΙΝΙΚΟΣ 530 ΡΟ Ο ΑΦΝΗΣ 576 ΣΥΓΓΡΟΥ 622 ΦΡΑΓΚΩΝ 531 ΡΟ ΟΚΑΝΑΚΗ 577 ΣΥΛΛΗΣ 623 ΦΡΙΞΟΥ 532 ΡΟ ΟΥ 578 ΣΥΜΗΣ 624 ΦΡΥΖΗ 533 ΡΟΙ Η ΕΜΜ. 579 ΣΥΝ ΙΚΑ 625 ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ 534 ΡΟΣΤΑΝ Ε ΜΟΝ ΟΥ 580 ΣΥΡΟΥ 626 ΧΑΛΚΕΩΝ 535 ΡΟΥΛΙΑ Κ. 581 ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ 627 ΧΑΛΚΗΣ 536 ΡΟΥΣΙ ΟΥ 582 ΤΕΝΕ ΟΥ 628 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 537 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η 583 ΤΖΑΒΕΛΛΑ 629 ΧΑΛΚΙ ΟΣ 538 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 584 ΤΗΝΟΥ 630 ΧΑΛΚΙ ΩΝΟΣ 539 ΣΑΜΑΚΟΒΙΟΥ 585 ΤΟΜΠΑΖΗ 631 ΧΑΛΚΟΚΟΝ ΥΛΗ 540 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 586 ΤΟΣΙΤΣΑ 632 ΧΑΝ ΡΙΝΟΥ 541 ΣΑΝΤΑΣ 587 ΤΟΥΣΑ 633 ΧΑΝΙΩΝ 542 ΣΑΠΦΟΥΣ 588 ΤΡΑΪΑΝΟΥ 634 ΧΑΡΙΣΗ ΘΕΑΓ. 543 ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΡΧΙΓ. 589 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 635 ΧΑΤΖΗ 544 ΣΒΩΛΛΟΥ 590 ΚΑΘ.ΤΡΙΑΝΤΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 636 ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ 545 ΣΕΜΕΛΗΣ 591 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 637 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 546 ΣΕΡΕΝΤΣΙΟΥ 592 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 638 ΧΕΙΜΑΡΑΣ 547 ΣΕΡΡΩΝ 593 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 639 ΧΙΟΥ 548 ΣΕΦΕΡΗ 594 ΤΡΙΤΩΝΟΣ 640 ΧΙΡΣ ΒΑΡΩΝΟΥ 549 ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 595 ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 641 ΧΛΟΗΣ 550 ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ 596 ΤΣΑΜΗ 642 ΧΟΛΩΜΟΝΤΟΣ 18

19 551 ΣΙΝΩΠΗΣ 597 ΤΣΕΛΕΠΗ 643 ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 644 ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 645 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 646 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ 647 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 648 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 649 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 650 ΧΩΝΙΑΤΗ 651 ΨΑΛΤΟΥ 652 ΨΑΡΡΩΝ 653 ΨΕΛΛΟΥ 654 ΨΥΧΑΡΗ 655 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 19

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. των προαναφερθέντων χώρων αλλά παράλληλα θα εξελίσσεται και µια προσπάθεια αναβάθµισής τους, σε ότι αφορά το πράσινο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. των προαναφερθέντων χώρων αλλά παράλληλα θα εξελίσσεται και µια προσπάθεια αναβάθµισής τους, σε ότι αφορά το πράσινο. Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα: (Α) τη συντήρηση του πρασίνου των πάρκων και των νησίδων συγκεκριµένων περιοχών (B, Γ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 ο Αντικείµενο διαγωνισµού

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 ο Αντικείµενο διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο διαγωνισµού Αντικείµενο της παρούσης µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/A ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕΜ. 1 25ης Μαρτίου 100 Μετά Κων/πόλεως 1 2 25ης Μαρτίου 117 Πρίν Αλκµήνης 1 3 25ης Μαρτίου 19 & Κ.Βόγα Ακτινολογικό 1 4

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια οδό βρίσκεται το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ράµας ; α- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ γ-βιτσι. 2. Η οδός ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΥ είναι κάθετος της Ιουστινιανού ; α- ΝΑΙ β- ΟΧΙ

1. Σε ποια οδό βρίσκεται το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ράµας ; α- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ γ-βιτσι. 2. Η οδός ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΥ είναι κάθετος της Ιουστινιανού ; α- ΝΑΙ β- ΟΧΙ 1. Σε ποια οδό βρίσκεται το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ράµας ; α- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ γ-βιτσι β- 19 ΗΣ ΜΑΙΟΥ δ-γρανικου 2. Η οδός ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΥ είναι κάθετος της Ιουστινιανού ; α- ΝΑΙ β- ΟΧΙ 3. Ποιος δρόµος έχει κατεύθυνση από

Διαβάστε περισσότερα

Που βρίσκεται το Βαφοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Α. Περιοχή Κηφισιάς Β. Περιοχή Ντεπώ Γ. Περιοχή Καλαµαριάς. Περιοχή Λευκού Πύργου

Που βρίσκεται το Βαφοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Α. Περιοχή Κηφισιάς Β. Περιοχή Ντεπώ Γ. Περιοχή Καλαµαριάς. Περιοχή Λευκού Πύργου ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Από το Λευκό Πύργο ποιος είναι ο συντοµότερος δρόµος για το Ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ. Α. Από Άνω Πόλη Β. Από Τριανδρία Γ. Από Νεάπολη. Από Χαριλάου ΕΡΩΤΗΣΗ 2 η Που βρίσκεται το Βαφοπούλειο Πολιτιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 4 54630 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 516206 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ 113 & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 54634 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 208297 Π. ΣΥΝ ΙΚΑ 75 & ΓΑΜΒΕΤΑ 54644 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 830258 ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ 2 55236 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. Ηµεροµηνία Αρ.πρωτ. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ....ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΛΑ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΛΑ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3/2017 35.6262.04.01/35.001 3.190.000,24 2018 : 600.000 2019 : 1.500.000 2020 : 1.090.000,24 CPV 77341000-2 - CPV 77310000-6 ΘΕΜΑ «ΚΛΑ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΡΤΑ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιστορική αναδρομή η αποτελεί μια από τις σπάνιες περιπτώσεις πόλεων στην Ευρώπη: κατοικείται αδιάλειπτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wi Fi. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Πρόσβασης Πολιτών µε τεχνολογία WiFi ΠΙΝΑΚΑΣ 1 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Wi Fi. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Πρόσβασης Πολιτών µε τεχνολογία WiFi ΠΙΝΑΚΑΣ 1 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Wi Fi Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη ΩΡΕΑΝ παροχή προς το ήµο Θεσσαλονίκης των παρακάτω: Α) Υπηρεσίες δωρεάν ασύρµατης (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet, παγκόσµιος ιστός, www) προς τους πολίτες,

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» CPV: Υπηρεσίες Φυτοκοµίας

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» CPV: Υπηρεσίες Φυτοκοµίας ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Περιφέρεια : Νομός : Κεντρικής Μακεδονίας Δήμος Δομής: Γ. Τερλίκας - Α. Χατζηγιάννη Ο.Ε 203 Καραμελίτσα Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 61 Τ.Κ. 54250 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310329505-2310319540 Γ. Τερλίκας - Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 2 ο 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Για όλες τις Ζώνες Σ.Ο. = 1,00 III: 4,20 IV: 3,60 XVI: 2,40 XXII: 1,80 Ανάλογα με τον και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΚΩΔ. YΠΟΚ/ΜΑΤ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ 501 502 503 504 505 506 511 512 513 515 518 519 525 530 531 533 535 536 543

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2017

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2017 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2017 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 0870002 ΚΡΗΤΗ 62 Μαρτύρων 54 & Ραύκου, ΤΚ:713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810264030, φαξ: 2810319446 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα:

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Πληροφορίες : Δαβάκη Ε. Αρ.Τηλεφ. :210.5215388 Αριθ.FAX :210.5229066

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤ.ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤ.ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤ.ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ & ΑΘΗΝΑΣ 3 2 ΓΗΠΕ Α ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ & ΑΘΗΝΑΣ 3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΛΕΙΣΤΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΓ.ΑΝΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΓ.ΑΝΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΑΞΟΥ 4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2015 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / Αγ. Νικόλαος 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Νομός : Δήμος : Γ. Τερλίκας - Α. Χατζηγιάννη Ο.Ε 203 Καραμελίτσα Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 61 Τ.Κ. 54250 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310329505-2310319540 Γ. Τερλίκας - Α. Χατζηγιάννη Ο.Ε 203 Καραμελίτσα Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Που βρίσκεται ο Κρατικός Ραδιοφωνικός σταθµός Κοµοτηνής: α. Στο δρόµο Κοµοτηνής Καρυδιάς. δ. Στον δρόµο Κοµοτηνής Κοσµίου

1. Που βρίσκεται ο Κρατικός Ραδιοφωνικός σταθµός Κοµοτηνής: α. Στο δρόµο Κοµοτηνής Καρυδιάς. δ. Στον δρόµο Κοµοτηνής Κοσµίου 1. Που βρίσκεται ο Κρατικός Ραδιοφωνικός σταθµός Κοµοτηνής: α. Στο δρόµο Κοµοτηνής Καρυδιάς β. Στο δρόµο Κοµοτηνής Κοσµίου γ. Στο δρόµο Κοµοτηνής Ροδίτη δ. Στο δρόµο Κοµοτηνής Λάγους 2. Που στεγάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2016

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2016 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2016 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 0870002 ΚΡΗΤΗ 62 Μαρτύρων 54 & Ραύκου, ΤΚ:713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810264030, φαξ: 2810319446 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΟΝΙΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: 1 ΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: 2 ΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: 3 ΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: 4 ΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: 5 ΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: 6 πό το Λευκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 31/12/2014 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 0870002 ΚΡΗΤΗ 62 Μαρτύρων 54 & Ραύκου, ΤΚ:713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810264030, φαξ: 2810319446 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 6o 543 542 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑ

Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 6o 543 542 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1o 556 556 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2017

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2017 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 30/06/2017 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / Αγ. Νικόλαος 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. 10/ ΚΤΙΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. 10/ ΚΤΙΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Απεντόµωση - Μυοκτονία - Απολύµανση δηµοτικών χώρων και κτιρίων και του δικτύου φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων του ήµου -» ΣΤ. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ I.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

18/6-10/7 11/7-2/8 ΌΧΙ 35 35 0 2295041186 2295042230 18/6-10/7 10/7-1/8 1/8-23/8 ΑΜΕΑ 23/8-6/9 18/6-9/7 11/7-1/8 ΌΧΙ 80 80 0 2103618850 2103616742

18/6-10/7 11/7-2/8 ΌΧΙ 35 35 0 2295041186 2295042230 18/6-10/7 10/7-1/8 1/8-23/8 ΑΜΕΑ 23/8-6/9 18/6-9/7 11/7-1/8 ΌΧΙ 80 80 0 2103618850 2103616742 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2010 Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ 1 CRETA CAMP ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ "ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ" ΠΑΝΟΡΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘ.ΜΙΛΑΤΟΥ 29 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 DELPHI CAMP

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 9257 ΑΠΟΦΑΣΗ

Α.Δ.Α. Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 9257 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ. Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διορισµό οι απόφοιτοι της 9 ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ... από: Α. Τµήµα Γενικής ιοίκησης A/A ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ» Αθήνα, 26 / 10 / 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τηλ.: 210 6871706-708 Fax:210 6871769 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 E-mail: president@eopyy.gov.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2015. 08:30-09:30 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Παίζοντας με τα μνημεία «Ροτόντα» Θεατρικό παιχνίδι με το Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2015. 08:30-09:30 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Παίζοντας με τα μνημεία «Ροτόντα» Θεατρικό παιχνίδι με το Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2015 08:30-09:30 «Ροτόντα» Ηλικίες: 11-12 10:00-11:00 «Κήποι του Πασά» Ηλικίες: 6-8 11:00-14:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗ «Ποιος θέλει να παίξει με τον πηλό;» Σύλλογος Αγγειοπλαστών-Κεραμιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2015 08:30-09:30 Παίζοντας με τα μνημεία «Ροτόντα» 10:00-11:00 Παίζοντας με τα μνημεία «Κήποι του Πασά» 11:00-14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2015 08:30-09:30 Παίζοντας με τα μνημεία «Ροτόντα» 10:00-11:00 Παίζοντας με τα μνημεία «Κήποι του Πασά» 11:00-14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2015 08:30-09:30 Παίζοντας με τα μνημεία «Ροτόντα» Ηλικίες: 11-12 10:00-11:00 Παίζοντας με τα μνημεία «Κήποι του Πασά» Ηλικίες: 6-8 11:00-14:00 ΚΕΡΑΜΙΚΗ «Ποιος θέλει να παίξει με τον πηλό;»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

1. τα τέλη ταξινόμησης για την εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου 2. τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου. Συν: 1 γνωμάτευση Ημερομηνία: / / 201

1. τα τέλη ταξινόμησης για την εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου 2. τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου. Συν: 1 γνωμάτευση Ημερομηνία: / / 201 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ Προς το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Ονοματεπώνυμο : Όνομα πατέρα : Α.Μ. ΚΕ.Π.Α. : Ταχ.δ/νση : Αριθ.Τηλεφ. : Αρ.κινητού τηλ.: Παρακαλώ να προβείτε λόγω αρμοδιότητας στην αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 30/06/2015 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / Αγ. Νικόλαος 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΟΜΑ ΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ email/ιστοσελίδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΟΜΑ ΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ email/ιστοσελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΟΜΑ ΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ email/ιστοσελίδα ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΩΣΗΣ RSF HELLAS ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 1 SZ1RSF 18354 ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΔΑ: ΒΙΥΗ9-ΡΞ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος -Ολυμπιακό Χωριό ΤΚ Αχαρναί, Αθήνα

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος -Ολυμπιακό Χωριό ΤΚ Αχαρναί, Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο) ΔΗΜΗΤΡΑ Πατησίων & 'Aνδρου 1, ΤΚ 11257 Αθήνα Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Μακεδονίας 1, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής:

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2015

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2015 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2015 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 Ωραιόκαστρο Πολίχνη Νεάπολη/(Κόκκορας) Επταπύργιο Περιφερειακός Διαγόρα Λαμπράκη Κολλέγιο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Κομνηνών Ρ. Φεραίου) Επιστροφή από 25ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. : Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 Μαρούσι 6-5-010 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ.Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/2/2017. Αριθµ. Πρωτ.: /732. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποίησης

Αθήνα, 9/2/2017. Αριθµ. Πρωτ.: /732. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης: «Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου» Πέμπτη, 08 Νοέμβριος :32

Δήμος Θεσσαλονίκης: «Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου» Πέμπτη, 08 Νοέμβριος :32 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το φθινοπωρινό κύκλο δωρεάν ξεναγήσεων με τίτλο «Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου».βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάδειξη και η προβολή των μοναδικών μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΗ (Ε) Α' ΑΘΗΝΩΝ 6o ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 544 542 32 574 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ 10439 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΗ (Ε) Α' ΑΘΗΝΩΝ 6o ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 544 542 32 574 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ 10439 ΑΘΗΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΘΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΗ (Ε) ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια οδό βρίσκεται το Μουσείο Αρχαιοτήτων στη Βέροια ; Α. Λεωφ. Ανοίξεως Β. Μητροπόλεως Γ. Ελιάς. Ελ. Βενιζέλου

1. Σε ποια οδό βρίσκεται το Μουσείο Αρχαιοτήτων στη Βέροια ; Α. Λεωφ. Ανοίξεως Β. Μητροπόλεως Γ. Ελιάς. Ελ. Βενιζέλου 1. Σε ποια οδό βρίσκεται το Μουσείο Αρχαιοτήτων στη Βέροια ; Α. Λεωφ. Ανοίξεως Β. Μητροπόλεως Γ. Ελιάς. Ελ. Βενιζέλου 2.Η Πλατεία Καπετάν Κόρακα βρίσκεται; Α. Επί της Οδού Ορέστου Β. Επί της οδού Eλ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΚΑ Α.

ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΚΑ Α. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Προβατώνας Τ.Κ 68003- Τηλ. 25540 20090.91.92 Fax. 25540 41800 http://www.dimossin.gr, email: dimossin@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 1ο "ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2015 18:00 20 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 09:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 10:00 36 4

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2313318265 FAX 2310414777 e-mail: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr

Τηλ.2313318265 FAX 2310414777 e-mail: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Θεσσαλονίκη, 9 /01/2015 ΤΜ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΣΥΜΒ 5 ης ΗΜ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 30 Β. ΟΛΓΑΣ 162 ΤΚ 54646 Αρµόδιος: Χατζηαγαπίου

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ικτίνου 5 54622. Συγγρού 31 54630. Εθνικής Αµύνης 8. 54621 Κ.Ντήλ 24 54623. Χριστοπούλου 6. 5462 Ελευθερών 14 40 Εκκλησιές 54636

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ικτίνου 5 54622. Συγγρού 31 54630. Εθνικής Αµύνης 8. 54621 Κ.Ντήλ 24 54623. Χριστοπούλου 6. 5462 Ελευθερών 14 40 Εκκλησιές 54636 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελέτης: 02 / 04-03-2013 ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΡΓΟ: Ασφαλτικοί τάπητες σε αυλές σχολείων και γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31-10 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50771/1173 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ. ΑΙΘ. ΚΥΡ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ

ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ. ΑΙΘ. ΚΥΡ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Π.Π.Ε. ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-4-2009 Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 2 ο ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ιαδροµή: ΑΓ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ Σελίδα 1 ΠΡ.ΕΝ Ύδρευση Πάγιο Πάγιο ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡ.ΕΝ Αποχέτευσης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού A/A 1 2 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ Τεχνικές Προδιαγραφές του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μελέτη δικτύου ποδηλατόδρομου 12 χλμ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης Μελέτη επέκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤHΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤHΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤHΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α1 ΚΑΠΗ Αντ. Θεοχάρη 35-37 Πηγάδα 210 4511385 210 4511216 8.00-20.00 210 4511216 Α2 ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι, 27/05/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.253/84611/A5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι, 27/05/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.253/84611/A5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ »

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ » 1 Π.Ε. Δράμας Δήμος Δράμας ΒΕΡΜΙΟΥ 2ΗΣ ΚΑΙ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΩΝΙΑ, ΔΡΑΜΑ, T.K. 66100 2 Π.Ε. Έβρου/ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δήμος Ορεστιάδας ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 9-11, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, T.K. 3 Π.Ε Έβρου/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ- ΛΗΣ Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-12-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 148587 / 6214 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2016

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2016 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2016 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 1-02-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :135985/570 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠ/ΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα