ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η συγκεκριµένη εργασία εκτελείται αποσκοπώντας στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου συντήρησης των πάρκων της πόλης, στην κλάδευση ψηλών επικίνδυνων δένδρων στα πάρκα και στα πεζοδρόµια της πόλης και στην βιολογική καταπολέµηση των ασθενειών και των εντόµων στις δενδροστοιχίες της πόλης. Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστεί : α) Κοπή της χλόης σε πάρκα έκτασης 466,09 στρεµµάτων στις πέντε ηµοτικές Κοινότητες (9 επαναλήψεις συνολικά 4.194,8 στρ.), βοτάνισµα 107 στρ. µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή γ) Κλάδευση συνολικά δένδρων στα πάρκα και τις δενδροστοιχίες της πόλης, δ) Φυτοπροστασία µε βιολογική καταπολέµηση δένδρων ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου θα γίνει σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη συντήρησης που έχει συνταχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία στην οποία υπάρχουν πίνακες και οδηγίες. Η συντήρηση πρασίνου παρουσιάζει ιδιοµορφίες που αφορούν στη διαχείριση φυτικού υλικού, ενώ πολλές εργασίες συντήρησης εξαρτώνται από απρόβλεπτους παράγοντες όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, η συχνότητα χρήσης των πάρκων ανάλογα µε την εποχή κ.α. Εποµένως η σειρά, ο τρόπος εκτέλεσης και οι επαναλήψεις των εργασιών θα καθορίζονται σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα της εργασίας. Πιο συγκεκριµένα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : Κλάδευση δένδρων διαφόρων υψών σε πάρκα και σε δενδροστοιχίες της πόλης Κοπή χλόης µε όποιο µηχάνηµα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτικές µηχανές - χορτοκοπτικά µηχανήµατα) απαιτείται στον κάθε χώρο, βοτανίσµατα µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή Φυτοπροστασία δένδρων µε βιολογικές µεθόδους Επισηµαίνεται ότι, κατά την εκτέλεση των δηµοτικών και κοινοτικών εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υ.Π.Ε.Σ...Α. και οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ) και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούµενης εργασίας τεχνικές προδιαγραφές του αντίστοιχου κεφαλαίου. Οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν αναλυτικά ανά ηµοτική Κοινότητα, οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του πρασίνου των πάρκων και των νησίδων συγκεκριµένων περιοχών, οι οδοί που θα εκτελεστούν κλαδεύσεις δένδρων στα πεζοδρόµια, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και θα επικαιροποιηθούν µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων. Οι επαναλήψεις στην κοπή της χλόης αναλύονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ. Ο χρόνος εκτέλεσης µιας εργασίας, ο τόπος, η σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος και ο αριθµός των επαναλήψεων καθορίζονται από την Υπηρεσία µε βάση τη µελέτη και σύµφωνα µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ξεκινήσει τις εργασίες του στους παραπάνω χώρους σύµφωνα µε τη σειρά που θα του υποδείξει η υπηρεσία και εκτός από τα παραπάνω υποχρεούται να ενηµερώνει τον επιβλέποντα για τυχόν καταστροφές, φθορές, επεµβάσεις τρίτων, τοποθέτηση πινακίδων κ.α. 1

2 Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραµµα και το ηµερολόγιο εργασιών που θα του υποδείξουν οι επιβλέποντες µε τον οποίο θα πρέπει να συνεργάζονται στενά. Η κλάδευση των δένδρων των δηµοτικών δενδροστοιχιών στα πεζοδρόµια της πόλης πρέπει να εκτελείται έχοντας σαν σκοπό την ανανέωση των δένδρων, την εξασφάλιση της αισθητικής και λειτουργικής παρουσίας τους. Με τις εργασίες κλάδευσης συνεπώς θα επιδιώκεται η δηµιουργία εκείνου του σχήµατος που θα εξασφαλίζει την µηχανική και φυσιολογική ισορροπία των δένδρων, θα επιτυγχάνεται η εξάλειψη τυχόν επικινδυνότητάς τους και θα βελτιώνεται η δοµή και η υγεία τους. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τους δενδροκοµικούς κανόνες κλάδευσης των καλλωπιστικών δένδρων. Οι κλαδεύσεις θα εκτελεστούν σε δένδρα που θα επιλεγούν και θα υποδειχθούν από τους επιβλέποντες της εργασίας. Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙΟΣΣΕ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑ ΕΥΣΕΙΣ ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝ ΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. Α.Τ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΛΑ ΕΥ-ΣΕΙΣ ΕΝ ΡΟ- ΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι 4 m τεµ Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m τεµ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8-12 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ τεµ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ τεµ Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ τεµ Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση στρ , ,62 Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπική µηχανή στρ , ,18 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή στρ Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m τεµ

4 1. ΠΑΡΚΑ-ΝΗΣΙ ΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙ001 ΒΗΛΑΡΑ - ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΡΙ002 ΑΡΙ004 ΑΡΙ005 ΑΡΙ006 ΑΡΙ007 ΑΡΙ008 ΑΡΙ009 ΑΡΙ010 ΑΡΙ011 ΑΡΙ012 ΑΡΙ013 ΑΡΙ014 ΑΡΙ015 ΑΡΙ016 ΑΡΙ017 ΑΡΙ018 ΑΡΙ019 ΑΡΙ020 ΑΡΙ021 ΑΡΙ022 ΑΡΙ023 ΑΡΙ024 ΑΡΙ025 ΑΡΙ026 ΑΡΙ027 ΑΡΙ028 ΑΡΙ029 ΑΡΙ030 ΑΡΙ031 ΑΡΙ032 ΑΡΙ033 ΑΡΙ034 ΑΡΙ035 ΑΡΙ036 ΑΡΙ037 ΑΡΙ038 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΤΙΣΤΕΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ - ΣΕΛΕΥΚΙ ΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΑΣ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΥΠΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΕ ΓΩΝΙΕΣ: Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΙΚΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ (3) ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΕ ΣΒΩΛΟΥ (3) ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΖΕΥΞΙ ΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΙΚΤΙΝΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ(ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΜΟΥ ΠΕΖΟ ΟΜΟΣ ΓΚΑΡΜΠΟΛΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΑΚΕΝΖΥ ΚΙΝΓΚ ΜΕ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (3 ΤΑΨΙΑ) ΚΑΙ ΜΑΚ. ΚΙΝΓΚ - ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ (ΚΑΦΕ JOURNAL) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΩΝΟΣ ΠΑΡΤΕΡΙ ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙ ΜΑΚΕΝΖΥ ΚΙΝΓΚ ΜΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΣΙΝΕ ΕΓΝΑΤΙΑ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΑΛΚΕΩΝ ΛΟΥΤΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΟΝΙ ΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΙ ΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΗΣΙ Α Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ (Λ.ΣΟΦΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟ) 4

5 ΑΡΙ039 ΑΡΙ040 ΑΡΙ041 ΑΡΙ042 ΑΡΙ043 ΑΡΙ044 ΑΡΙ045 ΑΡΙ046 ΑΡΙ047 ΑΡΙ048 ΑΡΙ049 ΑΡΙ050 ΑΡ1051 ΑΡ1052 ΑΡ1053 ΑΡ1054 ΚΑΡ001 ΚΑΡ002A ΚΑΡ003 ΚΑΡ004 ΚΑΡ005 ΚΑΡ006 ΚΑΡ007 ΚΑΡ008 ΚΑΡ009 ΚΑΡ010 ΚΑΡ011 ΚΑΡ012 ΚΑΡ013 ΚΑΡ014 ΚΑΡ015 ΚΑΡ016 ΚΑΡ018 ΚΑΡ019 ΚΑΡ020 ΚΑΡ021 ΚΑΡ022 ΚΑΡ023 ΚΑΡ024 ΚΑΡ025 ΚΑΡ026 ΚΑΡ027 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ (PARK) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ - ΙΑΣΟΝΙ ΟΥ ΠΑΡΚΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΗ ΡΑΓΟΥΜΗ - ΟΛΥΜΠΟΥ (PARK) ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΣΙΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ Α ΤΡΙΓΩΝΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ GOODY'S ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΡΟΤΟΝΤΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΑ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΝΗΣΙ Α ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ - ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΣΙΕΣ) ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (40 ΕΚΚΛΗΣΣΙΕΣ) ΒΙΖΥΗΝΟΥ - ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) ΠΑΡΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΣΙΕΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΣΙΕΣ) ΚΕΣΣΑΝΛΗ - ΒΥΖΑΝΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΟΣ - ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ΚΕΣΣΑΝΛΗ - ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΠΗΓΗΣ (ΛΕΜΟΝΙΕΣ). ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ-ΠΕΤΡ. ΛΕΒΑΝΤΗ ΠΑΡΚΟ Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΑΤΣΙΜΙ Η - ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΣOΝΙ ΟΥ(ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ) ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ ΙΑΣOΝΙ ΟΥ-ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΛΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 5

6 ΚΑΡ028 ΚΑΡ029 ΚΑΡ030 ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΣΙΜΙ Η ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ Π.ΜΕΛΑ (ΕΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ) ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) ΜΙΚΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ (40ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ).ΚΑΒΑΦΗ-Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η(40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) ΟΙΚΟ ΟΜΗ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) ΣΚΟΥΦΑ 2 (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΜΙ Η(ΤΡΙΓΩΝΟ) ΜΗΛΟΥ-ΣΕΡΙΦΟΥ-ΑΜΟΡΓΟΥ(ΤΡΙΓΩΝΟ) ΙΑΣOΝΙ ΟΥ-ΝΑΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ. ΚΑΡ002Β ΚΑΤΕΒΑΤΑ (ΚΑΜΑΡΑΣ) ΠΑΝ. ΕΞΙΑ (ΚΑΜΑΡΑ) ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ-ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚ.ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.ΚΑΒΑΦΗ-ΒΙΖΥΗΝΟΥ(ΤΡΙΓΩΝΟ) Λ. 001 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ(A.B.C.) Λ. 002 ΝΗΣΙ Α ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Λ. 003 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ Λ. 004 ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ Λ. 005 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ (ΝΤΟΡΕ) Λ. 006 ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Λ. 007 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Λ. 008 ΑΓΑΛΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Λ. 009 ΤΡΙΓΩΝΑ ΣΤΗ ΙΑΓΩΝΙΟ Λ. 010 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΕΣ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΝΘ (ΗΛΙΑΚΟ) Λ. 011 ΕΗ ( ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΛΙΑΣ) Λ. 012 ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΧΑΝΘ - ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ Λ. 013 ΑΡΖΕΝΤΙΝΑ (ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ) Λ. 014 ΚΟΜΒΟΣ Λ. 015 ΝΗΣΙ Α ΕΓΝΑΤΙΑΣ Λ. 016 ΘΕΟΤΟΚΑ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) Λ. 017 ΒΕΛΛΙ ΕΙΟ Λ. 019 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΜΕ ΓΟΥΝΑΡΗ (3 ΠΑΡΤΕΡΙΑ/ΗΛΥΣΙΑ) Λ. 020 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ Λ. 027 ΥΤΙΚΗ ΧΑΝΘ Λ. 028 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΧΑΝΘ Λ. 029 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ Λ. 030 ΝΗΣΙ Α 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Λ. 031 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ Λ. 032 ΠΑΡΤΕΡΙΑ Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 6

7 Λ. 033 ΠΑΡΤΕΡΙΑ Λ. ΝΙΚΗΣ Λ. 034 ΝΗΣΙ Α ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ - Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Λ. 035 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Λ. 036 ΝΗΣΙ Α ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Λ. 037 ΟΙΡΑΝΗΣ Λ. 038 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΑΠΑΦΗ Λ. 039 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΟΙΡΑΝΗΣ-ΠΑΠΑΦΗ Λ. 040 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Θ. Λ. 041 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΙΜ. ΡΙΑ Η- ΓΚΥΖΗ Λ. 042 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ Λ. 043 ΒΛΑΧΟΣ Λ. 044 ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΙΝ ΟΥ-ΣΚΥΛΟΠΑΡΚΟ Λ. 045 ΕΛΙΟΥ Λ. 046 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Λ. 047 Mc DONALDS-ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ-ΠΛ.ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ Λ. 048 Ν. ΗΜΑΡΧΕΙΟ Λ. 049 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΓΟΝΑΤΑ Λ. 050 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ ΚΗΠΟΣ 1ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 2 η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΚΩΝ-ΝΗΣΙ ΩΝ 1 ΝΗΣΙ ΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΒΙΕΝΝΗ 3 ΠΑΡΚΟ ΕΝΑΝΤΙ Ν.Σ.Σ. 4 ΛΑΓΚΑ Α-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 5 ΒΙΤΣΙ 6 ΚΑΛΟΥ-ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΦΡΥΖΗ 9 ΜΙΧΑΛΑ 10.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11 ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 13 ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 14 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΜΠΑΣΚΕΤ 16 ΝΗΣΙ Α Γ. ΚOΛΩΝΙΑΡΗ 18 ΝΗΣΙ Α ΛΑΓΚΑ Α 20 ΣΚΑΛΑΚΙΑ ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 21 ΝΗΣΙ Α ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ 22 ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ- (Από Αγ. ηµητρίου µέχρι πλαγιά) 23 ΤΥΡΟΛΟΗΣ 24 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΦΩΚΑ 25 ΝΗΣΙ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 26 ΚΑΪΣΤΡΙΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27 ΠΑΠΑ ΙΑ 28 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΞΙΟΥ (1) 29 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΞΙΟΥ (2) 30 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΞΙΟΥ (3) 31 ΛΑΓΚΑ Α-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 7

8 32 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 33 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 34 ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΤΕΙΧΗ 35 ΤΡΠΟΛΕΩΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ 36 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (ΠΛΑΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΙΧΗ) 37 ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝΟΣ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 38 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 39 ΝΗΣΙ ΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΛΑΓΚΑ Α 40 ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 41 ΖΑΛΟΓΓΟΥ-ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΜΥΡΙΒΗΛΗ ΣΤΡ.-ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ 42 ΝΗΣΙ Α ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 43 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΗΣΙ ΟΣ ΛΑΓΚΑ Α ΣΤΙΣ Ω ΕΚΑΟΡΟΦΕΣ 44 ΝΗΣΙ Α Π.Σ.Σ 45 ΣΤΡ. ΟΥΜΠΙΩΤΗ ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ 46 ΠΑΛΙΑ ΚΤΕΛ- Ω ΕΚΑΟΡΟΦΕΣ 47 ΑΧΕΛΩΟΥ ΜΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 48 ΤΕΡΤΣΕΤΗ ΛΑΓΚΑ Α 49 ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 50 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 51 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΞΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52 ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΠΑΛΙΑ ΚΤΕΛ ( Ω ΕΚΑΟΡΟΦΕΣ) 53 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ 54 ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 55 ΠΑΡΚΟ ΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ 56 ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑ Α 57 ΠΑΡΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΙΚΑ 58 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΥΡΗΛΙΑΝΗΣ 59 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 60 ΝΗΣΙ Α ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 61 ΤΥ ΚΥ 62 ΠΑΡΤΕΡΙ MAC DONALDS 63 ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ-Ο ΥΣΣΕΩΣ 64 ΣΦΑΓΕΙΑ 65 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 66 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο & 41 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 3 η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΚΩΝ-ΝΗΣΙ ΩΝ 1 ΒΙΛΛΑ ΜΟΣΚΩΦ 2 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 3 ΚΕ ΡΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ (ΝΗΣΙ Α ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ) 4 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ( ΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ) 5 ΚΡΙΣΠΟΥ - ΜΟΥΣΩΝ 6 ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 7 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ ΜΕ ΆΡΕΩΣ 8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 1 9 ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ 10 ΕΚΤΟΡΟΣ 11 ΠΟΡΤΑΡΑ 12 ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 13 ΑΓΡΑΦΩΝ (1) 14 ΑΓΡΑΦΩΝ (2) 15 ΙΠΠΑΤΡΟΥ 16 ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΥ 17 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 18 ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΟΥ 19 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΡΧΗ) 20 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ) 21 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ( ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) 22 ΑΚΡΙΤΑ 8

9 23 ΒΛΑΤΑ ΩΝ 24 ΚΥΚΛΩΠΩΝ 25 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 26 ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΜΕ ΑΘΗΝΑΣ 27 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2(ΚΑΣΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ) 28 ΛΑΟ ΗΓΗΤΡΙΑ 29 ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΜΦΑΙΑΣ 30 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 31 ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ 32 ΚΑΠΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 33 ΜΑΝΙΟΥ 34 ΠΑΡΟ ΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 35 ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 36 ΑΛΚΙΝΟΟΥ 37 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΗΡΟ ΟΤΟΥ 38 ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΑ (ΜΕΣΑ ΕΞΩ) 39 ΙΚΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 40 ΙΚΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΚΑΤΩ) 41 ΙΚΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΠΑΝΩ) 42 ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ (ΠΛΑΤΑΝΙ) 45 ΠΑΡΤΕΡΙΑ Ο ΟΥ ΠΗΛΕΩΣ 46 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 47 ΠΛΑΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 48 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΆΝΩ ΠΟΛΗΣ 49 ΠΑΡΟ ΟΣ ΜΟΥΣΩΝ (4 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ 22) 50 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 51 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΧΟΥ 52 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 53 ΑΡΣΙΝΟΗΣ 54 ΗΣΑΪΑ 55 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 56 ΡΑΚΤΙΒΑΝ-ΠΥΘΕΩΣ 57 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ ΦΙΛ. ΡΑΓΟΥΜΗ 58 ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 59 ΣΕΛΕΥΚΟΥ -ΚΑΣΑΝ ΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΕΝΙΑΤΟΥ ΚΑΣΑΝ ΡΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 61 ΕΥ ΟΞΟΥ ΝΗΡΕΩΣ 62 ΤΕΡΠΑΝ ΡΟΥ 63 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ& ΕΠΙΜΕΝΙ ΟΥ 64 ΑΓΡΑΦΩΝ 25 ΜΕ ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ 15 ΜΕ ΣΚΑΝ ΑΛΙ ΟΥ 65 ΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ - Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 66 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (2 ΠΑΡΤΕΡΙΑ) 67 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 68 ΓΟΡΓΟΥΣ (ΠΟΛΙΤ. ΟΡΓ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 69 ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 70 ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟ 72 ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ 73 ΑΡΧΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ) Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 32 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 23 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΕΞΩ) 75 ΑΡΑΧΘΟΥ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΙ ΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 76 ΠΑΛΑΜΙ ΟΥ 77 ΠΥ ΝΑΣ 78 ΕΥΡΥΜΕ ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ 79 ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 9 ΜΕ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ 80 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΠΑΡΟ Ο ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ 81 ΠΑΙ ΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 82 Γ.. 83 ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 84 ΑΙΟΛΟΥ 85 ΚΑΣΑΝ ΡΟΥ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ 86 ΚΑΡΒΟΥΝΙ ΟΥ 9

10 4 η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΚΩΝ-ΝΗΣΙ ΩΝ 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΟΒΑΤΖΙ ΑΚΗ 2 ΚΑΛΟΥ (1) 3 ΚΟΥΓΙΑΜΗ (ΚΑΛΟΥ 4) 4 ΝΗΣΙ Α ΛΑΜΠΡΑΚΗ 5 Μ.ΑΣΙΑΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΥΖΙΚΟΥ 6 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 7 ΠΛΑΤΕΙΑ ΊΡΙ ΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΙ ΩΡΟΥ 8 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ ΜΑΡΩΝΙΑΣ 9 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 10 ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ-ΠΑΤΜΟΥ 11 ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ 12 Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟ 13 ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΙΑΓΟΡΑ 14 ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 1 15 ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 2 (ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ) 16 ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ 17 ΑΡΤΑΚΗΣ 18 ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΙΣΙ ΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 19. ΤΣΕΛΙΟΥ- ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ- ΑΝΑΧΩΜΑ ΤΣΕΛΙΟΥ 20 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΡΙΩΝΟΣ 21 ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΑΝΑΡΗ ΠΑΠΑΦΗ 22 ΜΑΤ 23 ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ-ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΟΥ 24 ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ ΑΓΡΙΑΝΩΝ 25 ΝΗΣΙ Α ΠΟΝΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ 26 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ-ΑΡΓΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 27 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ - ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ 28 ΚΑΛΟΥΑ 29 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΑΡΓΑΙΟΥ 30 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 31 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΑΛΚΕΤΑ 32 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - Μ. ΒΙΣΤΑ - Θ. ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 33 ΑΡΓΑΙΟΥ ΠΡΟ ΙΚΟΥ 34 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΣΠΑΝΟΥ 35 ΗΜΗΤΡΙΑ 36 ΓΗΠΕ Ο ΠΑΟΚ 37 ΝΗΣΙ Α ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Μ. ΑΣΙΑΣ 38 ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 39 ΕΥΑΓΟΡΑ 40 ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 41 ΤΣΑΜΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΗ-ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ - ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ 42 ΠΑΠΑΦΗ-Ο ΥΣΣΙΤΩΝ ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ (ΚΑΛΟΥ 3) 43 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΙΣΤΟΜΟΥ 44 ΜΕΝΤ 45 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 46 ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 47 ΠΑΠΑΦΕΙΟ 48 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 49 ΣΤΑΒΛΟΙ /ΝΗΣΙ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 50 ΝΗΣΙ ΕΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 51 ΕΗ 52 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΛΟΥΛΙΑ 53 ΨΑΡΡΩΝ 54 ΝΗΣΙ Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 55 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΜΑΡΑ ΧΑΡΙΣΗ Κ. ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 56 ΟΤΕ 57 ΠΑΣΑΛΙ Η - ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - ΠΑΠΑΦΗ 58 ΚΑΛΟΥ (2) 59 ΠΑΠΑΦΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 60 ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ 61 ΤΕΡΜΑ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10

11 62 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΚΑΝΑΡΗ 63 ΚΑΠΑ ΟΚΙΑΣ ΣΑΝΤΑΣ 64 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 65 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ - ΒΙΖΥΗΣ 66 ΝΗΣΙ Α ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 67 Ο ΟΣ ΛΥΚΑΟΝΟΣ 68 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΝΗΣΙ Α ΛΑΜΠΡΑΚΗ 69 ΝΗΣΙ Α ΚΑΤΣΙΜΙ Η 70 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 71 ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ 72 ΠΑΠΑΦΗ - ΛΕΩΦ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 73 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΥΑΓΟΡΑ 74 ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ 75 ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 76 ΣΠΑΝΟΥ 77 ΚΑΝΑΡΗ ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ 78 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΕΚΑΤΑΙΟΥ 79 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΑΝΑ ΤΟΥΜΠΑΣ) 80 ΑΓΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΗ 81 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΒΙΛΑ ΜΠΙΑΝΚΑ 5 η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 1 ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ 2 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΝΗΣ. ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 4 ΝΗΣΙ Α ΣΟΦΟΥΛΗ 5 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 6 ΠΑΡΤ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 7 ΕΡΜ.ΡΟΣΤΑΝ 8 ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 9 ΚΙΜΩΝΟΣ ΒΟΓΑ 10 EXPRES SERVICE 11 SKODA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 12 ΝΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΙ Η 13 FIAT EUROBANK 14 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ 15 Β' ΦΥΤΩΡΙΟ 16 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΡΕΣΤΟΥ 17 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΕΛΦΩΝ 18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΟΥΛΗ 22 ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ 23 ΝΗΣΙ Α ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 24 ΠΑΡΤΕΡΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 2ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 26 ΑΛΛΑΤΙΝΗ 27 ΦΛΕΜΙΓΚ 28 ΠΑΡΤ. ΣΟΦΟΥΛΗ-Β. ΟΛΓΑΣ-Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 29 ΠΑΡΤ. ΡΩΣΙ Η 30 ΣΟΦΟΥΛΗ 31 ΙΚΑ 32 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 33 ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ 34 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 35 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ 36 Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 37 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 38 Β. ΟΛΓΑΣ -ΜΠΟΤΣΑΡΗ 39 ΠΟΣΕΙ ΩΝΕΙΟ 11

12 40 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 41 ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΚΗΠΟΙ ΗΧΟΥ ΡΟ ΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΗΠΟΣ 2 ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΗΠΟΣ 3 ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ ΚΗΠΟΣ 5 ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΚΗΠΟΣ 6 ΤΟΥ ΦΩΚΑ ΚΗΠΟΣ 7 ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΗΠΟΣ 8 ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΑΛΕΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ ΑΓΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΙΠΛΑ ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΛΑ ΜΠΙΑΝΚΑ 1 ΝΗΣΙ Α ΠΑΠΑ ΑΚΗ-ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 2 ΣΟΛΩΝΟΣ- ΕΛΦΩΝ 3 ΓΗΠΕ Ο ΓΑΛΑΞΙΑ 4 ΕΛΦΩΝ-ΜΑΡΤΙΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΣΗ 5 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΌ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΩΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 6 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΟΥ Η 7 ΣΟΛΩΝΟΣ-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ -ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 8 ΓΟΥΖΕΛΗ - ΡΟΣΙΝΗ 9 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΝΑΣΤΟΥ 10 ΝΗΣΙ Α ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑ 11 ΝΗΣΙ Α ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ 12 ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ 13 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΓΛΗ 14 ΝΗΣΙ Α ΤΣΟΥΝΤΑ-ΨΕΛΛΟΥ 15 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΚΩΝ/ΛΕΩΣ-ΚΑΡΑΚΑΣΗ -ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ-Π. ΣΥΝ ΙΚΑ 16 ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 17 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 18 ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΣΑΛΗ 19 ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ 20 ΡΟΣΙΝΗ- ΕΛΦΩΝ-ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 21 ΑΛΥΣΙ Α-ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΑΝΙΟΛΟΥ 22 ΝΗΣΙ Α ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 23 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 24 ΝΗΣΙ Α ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 25 ΠΟΛΕΜΗ -ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 26 ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΕΜΗ-ΑΚΤΑΙΟΥ 27 ΕΛΦΩΝ ΚΑΛΛΙ ΟΠΟΥΛΟΥ 28 ΕΛΦΩΝ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 29 ΠΥΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ-ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 30 ΕΛΦΩΝ-ΕΚΑΒΗΣ 31 ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΑΡΑΛΗ 32 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΝΑΛΤΣΑ 12

13 33 ΠΑΡΑΛΗ(ΑΛΚΜΗΝΗΣ-ΠΑΡΑΛΗ-ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ) 34 ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 35 ΕΛΦΩΝ-Ν. ΤΥΠΑ 36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ 37 ΜΕΓΑΛΗ ΝΗΣΙ Α ΕΞΩ ΑΠΌ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ 38 3 ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙ ΕΣ ΟΑΣΘ-ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 39 ΝΗΣΙ Α ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 40 ΝΗΣΙ Α ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ 41 ΗΓΕΛΟΧΟΥ 42 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ 43 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 44 ΕΛΦΩΝ-ΑΧΙΛ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 45 ΝΗΣΙ Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ 46 ΜΠΟΤΣΑΡΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 47 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΟΥΣΜΑΝΗ 48 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΜΠΟΤΣΑΡΗ -Π.ΣΥΝ ΙΚΑ) 49 ΟΥΣΜΑΝΗ -ΤΟΜΠΑΖΗ -ΜΟΡΦΕΩΣ 50 ΚΥΒΕΛΙΑ 51 ΚΡΗΤΗΣ (ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ) 52 ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 53 ΣΟΛΩΝΟΣ-ΓΑΜΒΕΤΑ -ΟΡΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ -ΣΟΛΩΝΟΣ 54 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ- ΟΥΣΜΑΝΗ-ΓΑΜΒΕΤΑ-ΤΟΜΠΑΖΗ 55 ΜΑΡΑΣΛΗ-ΦΑΙ ΡΑΣ-ΑΝ ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΥΦΩΝΟΣ 56 ΤΑΞΙ(ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ -ΑΝΤ. ΤΟΥΣΑ-ΓΑΖΗ-ΓΥΜΝ. ΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ) 57 ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΜΥΣΙΡΛΗ-ΜΥΣΤΑΚΙ Η 58 ΠΑΛΙΑ ΠΥΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ(ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ-ΚΡΙΤΩΝΟΣ) 59 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙ Η ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΥΚΛΕΙ Η 60 ΝΗΣΙ Α ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 61 ΒΑΡΩΝΟΥ ΧΙΡΣ 62 ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 63 ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΥΠΑ-ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 64 ΝΗΣ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΑΠΌ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΩΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) 65 ΝΗΣ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΑΠΌ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ) 66 ΒΟΥΛΓΑΡΗ (ΟΑΣΘ) 67 ΝΗΣΙ Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ (ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΩΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 68 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ(Π. ΣΥΝ ΙΚΑ ΩΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ) 69 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ( 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ -ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε) 70 ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 71 ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 72 ΝΗΣΙ Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ(ΑΠΌ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) 73 ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 74 Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ (ΟΑΣΘ) 75 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13

14 76 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 77 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΩΚΑ 78 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 79 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ(ΝΟΥΚΑ-ΖΑΧΟΥ ΑΡΙΣΤ) 80 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 81 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 82 ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 83 ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ. Ο ΟΙ ΠΡΟΣ ΚΛΑ ΕΥΣΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 1 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 73 ΑΝΝΙΝΟΥ 2 26 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 38 ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 74 ΑΝΤΑΙΟΥ 3 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 39 ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΟΣΜΑ 75 ΑΝΤΙΟΧΟΥ 4 3 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 40 ΑΙΟΛΟΥ 76 ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ 5 ΑΒ ΕΛΛΑ 41 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 77 ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ 6 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 78 ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 7 ΑΓ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ 43 ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ 79 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΟΣ 8 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 44 ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 80 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 9 ΑΓ. ΜΗΝΑ 45 ΑΛΚΜΗΝΗΣ 81 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 10 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 46 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 82 ΑΡΓΑΙΟΥ 11 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 47 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΕΠΙΣ. 83 ΑΡΓΕΝΤΗ 12 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 48 ΑΜΒΡΙΟΣΙΟΥ Μ. 84 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 13 ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 49 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 85 ΑΡΓΟΥΣ 14 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 50 ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ 86 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15 ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 51 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 87 ΑΡΙΩΝΟΣ 16 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 52 ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 88 ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 53 ΑΜΥΝΤΑ 89 ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 18 ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 54 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 90 ΑΡΡΙΑΝΟΥ 19 ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 55 ΑΜΦΙΘΕΑΣ 91 ΑΡΤΑΚΗΣ 20 ΑΓ. ΦΙΛΩΝΟΣ 56 ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 92 ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 21 ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 57 ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ 93 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 22 ΑΓΑΘΩΝΟΣ 58 ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ 94 ΑΡΧΕΛΑΟΥ 23 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 59 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 95 ΑΡΧΙΜΗ ΟΥΣ 24 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 60 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 96 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 25 ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. 61 ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 97 ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ 26 ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 62 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 98 ΑΤΡΕΙ ΩΝ 27 ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 63 ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ 99 ΑΥΡΗΛΙΑΝΗΣ 28 ΑΓΡΑΦΩΝ 64 ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ 100 ΑΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29 ΑΓΡΙΑΝΩΝ 65 ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ 101 ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ 30 Α ΑΜΙ ΟΥ 66 ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ 102 ΑΧΕΛΩΟΥ 31 Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 67 ΑΝ ΟΚΙ ΟΥ 103 Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32 ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 68 ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 104 Β. ΟΛΓΑΣ 33 ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 69 ΑΝ ΡΙΩΤΗ 105 ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ 34 ΑΘΗΝΑΣ 70 ΑΝ ΡΟΥ 106 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 35 ΑΙΓΑΙΟΥ 71 ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ Ο. 107 ΒΑΜΒΑ 36 ΑΙΓΙΝΗΣ 72 ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΟΣ 108 ΒΑΡΒΑΚΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 109 ΒΑΡΝΑΛΗ 152 ΓΚΥΖΗ 195 ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ 110 Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 153 ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ 196 ΕΠΙΓΟΝΟΥ 111 ΒΑΣΙΚΥΡΟΥ 154 ΓΛΗΝΟΥ 197 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ 112 ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η Γ. 155 ΓΟΡΓΙΑ 198 ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 113 ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η Θ. 156 ΓΟΥΝΑΡΗ ΗΜ. 199 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 114 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 157 ΓΡΑΒΙΑΣ 200 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 115 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 158 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 201 ΕΡΜΟΥ 116 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(ΚΑΣΤΡΑ) 159 ΓΡΥΠΑΡΗ 202 ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 117 ΒΕΡΑΤΙΟΥ 160 ΓΥΜΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 203 ΕΥΑΓΟΡΑ 118 ΒΙΑΝ ΡΟΥ 161 ΑΝΙΟΛΟΥ 204 ΕΥΒΟΙΑΣ 119 ΒΙΖΥΗΝΟΥ 162 ΑΡ ΑΝΕΛΙΩΝ 205 ΕΥΡΥΒΙΑ ΟΥ 120 ΒΙΖΥΗΣ 163 ΑΦΝΗΣ 206 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΗΤΡ. 121 ΒΙΖΥΗΣ ΒΥΖΑΝΤΟΣ 164 ΕΛΜΟΥΖΟΥ 207 ΕΦΕΣΣΟΥ 122 ΒΙΘΥΝΙΑΣ 165 ΕΛΦΩΝ 208 ΕΦΤΑΛΙΩΤΟΥ 123 ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 166 ΕΜΕΡΤΖΗ 209 ΖΑΓΟΡΑ 124 ΒΙΣΤΑ 167 ΕΜΕΣΤΙΧΑ 210 ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 125 ΒΙΤΣΙ 168 ΕΡΚΩΝ 211 ΖΑΧΟΥ 126 ΒΛΑΧΑΚΗ 169 ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 212 ΖΕΝΖΗ 15

16 127 ΒΛΑΤΑ ΩΝ 170 ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 213 ΖΕΡΒΑ 128 ΒΟΓΑ 171 ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 214 ΖΕΥΞΙ ΟΣ 129 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 172 ΙΑΓΟΡΑ 215 ΖΗΡΙΝΗ 130 ΒΟΛΟΥ 173 ΙΑΚΟΥ ΑΘ. 216 ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ 131 ΒΟΣΠΟΡΟΥ 174 ΙΒΟΛΗ 217 ΗΓΗΛΟΧΟΥ 132 ΒΟΤΣΗ ΝΑΥΑΡΧΟΥ 175 ΙΟΓΕΝΟΥΣ 218 ΗΠΕΙΡΟΥ 133 ΒΟΥΛΓΑΡΗ 176 ΙΟΜΗ Η 219 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 134 ΒΟΥΤΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 177 ΙΟΝΥΣΙΟΥ 220 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 135 ΒΡΥΟΥΛΩΝ 178 ΙΣΤΟΜΟΥ 221 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 136 ΒΥΖΑΝΤΟΣ 179 ΟΙΡΑΝΗΣ 222 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 137 ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΟΥ ΒΛ. 180 ΟΞΑΤΟΥ 223 ΗΡΟ ΟΤΟΥ 138 ΓΑΖΗ 181 ΟΡΥΛΑΙΟΥ 224 ΗΣΑΙΑ 139 ΓΑΛΑΝΑΚΗ 182 ΟΥΜΠΙΩΤΟΥ ΣΤΡ. 225 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 140 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 183 ΡΑΓΟΥΜΗ ΙΩΝΟΣ 226 ΘΑΛΗΤΟΣ 141 ΓΑΜΒΕΤΑ 184 ΡΑΓΟΥΜΗ ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ 227 ΘΑΣΟΥ 142 ΓΑΤΖΙΟΥ 185 ΡΟΣΙΝΗ 228 ΘΕΜΕΛΗ 143 ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΙΘ. 186 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 229 ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 144 ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ ΜΗΤΡ. 187 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΤΕΠΩ 230 ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ 145 ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ 188 ΕΓΝΑΤΙΑ 231 ΘΕΟΤΟΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ. 146 ΓΕΡΜΑΝ ΓΡΗΓ. 189 Ε ΙΣΟΝ 232 ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 147 ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΝΙΚ. 190 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 233 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 148 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 191 ΕΙΡΗΝΗΣ 234 ΙΑΣΩΝΙ ΟΥ 149 ΓΙΟΒΑΝΤΖΗ ΑΚΗ 192 ΕΚΑΒΗΣ 235 ΙΒΑΝΩΦ 150 ΓΚΟΥΡΑ 193 ΕΚΤΟΡΟΣ 236 ΙΒΙΣΚΟΥ 151 ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝ. 194 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 237 ΙΕΡΙΣΣΟΥ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 238 ΙΘΑΚΗΣ 282 ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝ. 326 ΚΟΥΜΑΡΑ 239 ΙΚΑΡΙΑΣ 283 ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 327 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 240 ΙΚΤΙΝΟΥ 284 ΚΑΡΑΤΖΑ 328 ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 241 ΙΛΙΑ ΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΡΟΛΙ Η 242 ΙΛΙΣΣΟΥ 286 ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 330 ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 243 ΙΜΒΡΟΥ 287 ΚΑΡΥΑΤΙ ΟΣ 331 ΚΡΙΣΠΟΥ 244 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 288 ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 332 ΚΥΒΕΛΗΣ 245 ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 289 ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΩΣ 333 ΚΥ ΩΝΕΙΩΝ ΜΗΤΡ. 246 ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΟΥ 290 ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ 334 ΚΥΖΙΚΟΥ 247 ΙΣΑΑΚ 291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 335 ΚΥΜΗΣ 248 ΙΣΙ ΩΡΟΥ 292 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 336 ΚΥΡΙΑΚΙ Η ΣΤΙΛ. 249 ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 293 ΚΑΣΤΡΩΝ 337 ΚΩΛΛΕΤΗ 250 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 294 ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ 338 ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 251 ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 295 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 339 ΛΑΓΚΑ Α 252 ΙΩΑΚΕΙΜ Γ. 296 ΚΑΤΕΧΑΚΗ 340 ΛΑΜΠΡΑΚΗ 253 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 297 ΚΑΤΟΥΝΗ 341 ΛΑΡΙΣΑΣ 254 ΙΩΝΙΑΣ 298 ΚΑΤΣΑΝΟΥ 342 ΛΑΡΝΑΚΟΣ 255 ΙΩΣΗΦ ΜΗΤΡ. 299 ΚΑΤΣΙΜΙ Η 343 ΛΑΣΗΘΙΟΥ 256 ΚΑΒΑΚΙΩΝ 300 ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 344 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 257 ΚΑΒΑΛΑΣ 301 ΚΕΡΑΜΕΩΣ 345 ΛΑΥΡΙΟΥ 258 ΚΑΒΑΦΗ 302 ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 346 ΛΑΧΑΝΑ 259 ΚΑΒΕΙΡΩΝ 303 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 347 ΛΕΒΙ ΣΑΑ Η 260 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 304 ΚΕΡΜΑΣΤΗΣ 348 ΛΕΜΕΣΣΟΥ 261 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 305 ΚΕΡΜΕΝΙΟΥ 349 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 262 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ι. 306 ΚΕΣΣΑΝΗΣ 350 ΛΕΩΝΙ ΟΥ 263 ΚΑΙΣΤΡΙΟΥ 307 ΚΕΣΣΑΝΛΗ 351 ΛΗΜΝΟΥ 264 ΚΑΛΛΑΡΗ 308 ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 352 ΛΙΓ ΩΝ 16

17 265 ΚΑΛΛΙΓΑ 309 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 353 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 266 ΚΑΛΛΙ ΟΠΟΥΛΟΥ 310 ΚΙΜΩΝΟΣ 354 ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 267 ΚΑΛΛΙ ΟΥ 311 ΚΙΣΣΑΒΟΥ 355 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 268 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 312 ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ 356 ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ 269 ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 313 ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 357 ΛΥΚΑΩΝΟΣ 270 ΚΑΛΟΥ 314 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 358 ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ 271 ΚΑΝΑΡΗ 315 ΚΛΕΙΤΟΥ 359 ΛΥΣΙΚΡΑΤΗ 272 ΚΑΠΑΤΟΥ 316 ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 360 ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 273 ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗ 317 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 361 ΛΥΣΣΙΠΟΥ 274 ΚΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 318 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 362 ΜΑΖΑΡΑΚΗ 275 ΚΑΠΠΑ ΟΚΙΑΣ 319 ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ 363 ΜΑΚ. ΑΜΥΝΗΣ 276 ΚΑΡΑΗΛΙΑ 320 ΚΟΡΑΗ 364 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 277 ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ 321 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 365 ΜΑΚΕΝΖΥ ΚΙΓΚ 278 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 322 ΚΟΡΝΑΡΟΥ 366 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 279 ΚΑΡΑΚΑΣΗ 323 ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΠΡΟΞ. 367 ΜΑΛΑΚΑΣΗ 280 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 324 ΚΟΡΥΤΣΑΣ 368 ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ 281 ΚΑΡΑΝΙΒΑΛΟΥ 325 ΚΟΣΜΙ Η 369 ΜΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 370 ΜΑΝ ΥΛΑΡΑ 415 ΝΑΛΤΣΑ 461 ΠΑΠΑΖΩΛΗ 371 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΤΟΥ 372 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 417 ΝΑΤΣΙΝΑ 463 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 373 ΜΑΡΑΣΛΗ 418 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 464 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 374 ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 419 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 465 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ. 375 ΜΑΡΤΙΟΥ 420 ΝΕΑΡΧΟΥ 466 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 376 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 421 ΝΕΜΕΑΣ 467 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 377 ΜΑΤΑΛΩΝ 422 ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 468 ΠΑΠΑΦΗ 378 ΜΑΤΖΑΡΟΥ 423 ΝΙΚΑΙΑΣ 469 ΠΑΠΟΥΛΑ 379 ΜΑΤΘΑΙΟΥ 424 ΝΙΚΑΝΩΡΟΣ 470 ΠΑΡΑΛΗ 380 ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 425 ΝΙΚΗΣ(ΛΕΩΦΟΡΟΣ) 471 ΠΑΡΑΣΧΟΥ 381 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 426 ΝΙΚΗΣ(Ο ΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙ ΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ) 382 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 427 ΝΙΚΟΛΑΙ Η 473 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 383 ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ 428 ΝΙΚΟΜΗ ΕΙΑΣ 474 ΠΑΡΝΗΘΟΣ 384 ΜΕΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑΣ 429 Ο ΥΣΣΙΤΩΝ 475 ΠΑΣΑΛΙ Η 385 ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 430 ΟΙΚΟΝΟΜΙ Η 476 ΠΑΣΤΕΡ 386 ΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΝΤΑ 431 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ 477 ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 387 ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 432 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 478 ΠΑΤΡΙΚΚΙΟΥ ΜΗΝΑ 388 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ 433 ΟΛΥΜΠΟΥ 479 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΛΑ 389 ΜΕΤΡΩΝ 434 ΟΛΥΝΘΟΥ 480 ΠΑΥΣΑΝΙΑ 390 ΜΗ ΕΙΑΣ 435 ΟΜΗΡΟΥ 481 ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ 391 ΜΗΝΑ ΒΙΣΤΑ 436 ΟΞΑΛΙ ΟΣ 482 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 392 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 437 ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ 483 ΠΕΛΟΠΙ ΟΥ 393 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 438 ΟΡΕΣΤΟΥ 484 ΠΕΡΑΙΒΟΥ 394 ΜΗΤΣΑΚΗ 439 ΟΡΜΥΛΙΑΣ 485 ΠΕΡ ΙΚΑ 395 ΜΙΑΟΥΛΗ 440 ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ 486 ΠΕΣΤΩΝ 396 ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 441 ΟΣΤΡΟΒΟΥ 487 ΠΕΤΡΑΣ 397 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ 442 ΟΥΡΑΝΟΥ 488 ΠΙΝ ΑΡΟΥ 398 ΜΙΧΑΗΛ Ι. 443 Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 489 ΠΙΣΙ ΟΥ 399 ΜΙΧΑΗΛΙ Η 444 ΠΑΙΩΝΙΟΥ 490 ΠΙΣΤΩΝ 400 ΜΙΧΑΛΑ 445 ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 491 ΠΙΤΤΑΚΟΥ 401 ΜΟΙΡ. ΚΟΥΦΙΤΣΑ 446 ΠΑΛΑΜΑ 492 ΠΙΨΟΥ 402 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 447 ΠΑΛΑΜΙ ΟΥ 493 ΠΛ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 403 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 448 ΠΑΛΛΗ 494 ΠΛ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 404 ΜΟΣΧΟΥ 449 ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 495 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 17

18 405 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧ. 450 ΠΑΝΟΡΜΟΥ 496 ΠΛΑΣΤΗΡΑ 406 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 451 ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 497 ΠΛ. ΗΜΟΚΡΑΤΕΙΑΣ 407 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 452 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τα. 498 ΠΛΑΤ. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 408 ΜΠΟΤΣΑΡΗ 453 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. 499 ΠΛΑΤ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ 409 ΜΥΚΗΝΩΝ 454 ΠΑΠΑ ΑΚΗ 500 ΠΛΑΤ. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 410 ΜΥΚΟΝΟΥ 455 ΠΑΠΑ ΗΜΑ 501 ΠΛΑΤ. Π. ΜΕΛΑ 411 ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 456 ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΗ 502 ΠΛΑΤΑΙΩΝ 412 ΜΥΣΙΡΛΗ 457 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 503 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 413 ΜΥΣΤΑΚΙ ΟΥ 458 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 504 ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 414 ΝΑΘΑΝΑΗΛ 460 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 505 ΠΟΛΕΜΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 506 ΠΟΛΥΒΙΟΥ 552 ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 598 ΤΣΕΛΙΟΥ 507 ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 508 ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ 554 ΣΚΛΑΒΟΥ 600 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 509 ΠΟΛΥΖΩΙ Η 555 ΣΚΟΠΟΥ 601 ΤΣΟΡΛΙΝΗ 510 ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 556 ΣΚΟΥΦΑ 602 ΤΣΟΥΝΤΑ 511 ΠΟΛΥΛΑ 557 ΣΚΥΡΟΥ 603 ΤΥ ΕΩΣ 512 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 558 ΣΝΩΚ 604 ΤΥΡΟΛΟΗΣ 513 ΠΟΝΤΟΥ 559 ΣΟΛΩΝΟΣ 605 ΤΥΡΤΑΙΟΥ 514 ΠΟΥΛΙΟΥ 560 ΣΟΥΑΝΙ Η 606 Υ ΡΑΣ 515 ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 561 ΣΟΥΛΙΩΤΗ 607 ΥΜΗΤΟΥ 516 ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 562 ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 608 ΥΠΑΤΙΑΣ 517 ΠΡΙΑΜΟΥ 563 ΣΟΦΟΥ 609 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 518 ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 564 ΣΟΦΟΥΛΗ 610 ΦΑΕΘΩΝΟΣ 519 ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 565 ΣΠΑΝΟΥ 611 ΦΑΙΑΚΩΝ 520 ΠΡΟΞΕΝΩΝ 566 ΣΠΕΤΣΩΝ 612 ΦΑΙ ΡΑΣ 521 ΠΡΟΥΣΗΣ 567 ΣΠΕΥΣΙΠΟΥ 613 ΦΕΡΤΕΚΙΟΥ 522 ΠΡΩΤΕΩΣ 568 ΣΠΟΡΑ ΩΝ 614 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 523 ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 569 ΣΤΑΥΡΙΩΤΩΝ 615 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 524 ΠΥΛΑΙΑΣ 570 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞ. 616 ΦΙΛΟ ΗΜΟΥ 525 ΠΥΡΓΟΥ 571 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ. 617 ΦΙΛΟΛΑΟΥ 526 Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 572 ΣΤΕΦ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 618 ΦΙΛΟΜΗΛΑΣ 527 ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 573 ΣΤΡΑΤΗΓΗ 619 ΦΙΝΤΙΟΥ 528 ΡΕΓΚΟΥ 574 ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΩΦ. 620 ΦΛΕΜΙΓΚ 529 ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 575 ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 621 ΦΟΙΝΙΚΟΣ 530 ΡΟ Ο ΑΦΝΗΣ 576 ΣΥΓΓΡΟΥ 622 ΦΡΑΓΚΩΝ 531 ΡΟ ΟΚΑΝΑΚΗ 577 ΣΥΛΛΗΣ 623 ΦΡΙΞΟΥ 532 ΡΟ ΟΥ 578 ΣΥΜΗΣ 624 ΦΡΥΖΗ 533 ΡΟΙ Η ΕΜΜ. 579 ΣΥΝ ΙΚΑ 625 ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ 534 ΡΟΣΤΑΝ Ε ΜΟΝ ΟΥ 580 ΣΥΡΟΥ 626 ΧΑΛΚΕΩΝ 535 ΡΟΥΛΙΑ Κ. 581 ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ 627 ΧΑΛΚΗΣ 536 ΡΟΥΣΙ ΟΥ 582 ΤΕΝΕ ΟΥ 628 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 537 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η 583 ΤΖΑΒΕΛΛΑ 629 ΧΑΛΚΙ ΟΣ 538 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 584 ΤΗΝΟΥ 630 ΧΑΛΚΙ ΩΝΟΣ 539 ΣΑΜΑΚΟΒΙΟΥ 585 ΤΟΜΠΑΖΗ 631 ΧΑΛΚΟΚΟΝ ΥΛΗ 540 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 586 ΤΟΣΙΤΣΑ 632 ΧΑΝ ΡΙΝΟΥ 541 ΣΑΝΤΑΣ 587 ΤΟΥΣΑ 633 ΧΑΝΙΩΝ 542 ΣΑΠΦΟΥΣ 588 ΤΡΑΪΑΝΟΥ 634 ΧΑΡΙΣΗ ΘΕΑΓ. 543 ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΡΧΙΓ. 589 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 635 ΧΑΤΖΗ 544 ΣΒΩΛΛΟΥ 590 ΚΑΘ.ΤΡΙΑΝΤΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 636 ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ 545 ΣΕΜΕΛΗΣ 591 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 637 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 546 ΣΕΡΕΝΤΣΙΟΥ 592 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 638 ΧΕΙΜΑΡΑΣ 547 ΣΕΡΡΩΝ 593 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 639 ΧΙΟΥ 548 ΣΕΦΕΡΗ 594 ΤΡΙΤΩΝΟΣ 640 ΧΙΡΣ ΒΑΡΩΝΟΥ 549 ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 595 ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 641 ΧΛΟΗΣ 550 ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ 596 ΤΣΑΜΗ 642 ΧΟΛΩΜΟΝΤΟΣ 18

19 551 ΣΙΝΩΠΗΣ 597 ΤΣΕΛΕΠΗ 643 ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 644 ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 645 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 646 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ 647 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 648 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 649 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 650 ΧΩΝΙΑΤΗ 651 ΨΑΛΤΟΥ 652 ΨΑΡΡΩΝ 653 ΨΕΛΛΟΥ 654 ΨΥΧΑΡΗ 655 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 19