ICS: ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01"

Transcript

1 ICS: ; ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1381 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Πληροφόρηση και τεκμηρίωση Λεξιλόγιο Information and documentation Vocabulary ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν έγγραφο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δημόσια κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια μέχρι την 7 η Σεπτεμβρίου Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. Οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση ή στα τηλέφωνα ή στα τ/ο(fax) Κλάση τιμολόγησης: 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 50, Περιστέρι

3 ΕΛΟΤ 1381 Πρόλογος Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο επιμελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Τεκμηρίωση» τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 5127:2001. ΕΛΟΤ 2012 Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 50, Περιστέρι 3

4 Εισαγωγή Εισαγωγή Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης είχε κυκλοφορήσει σειρά ξεχωριστών προτύπων ISO 5127 «Information and Documentation Vocabulary», με αντικείμενο την ορολογία σε επιμέρους τομείς της τεκμηρίωσης. Η Τεχνική Επιτροπή Τεκμηρίωσης ΤΕ22 είχε επεξεργαστεί τα δύο εξ αυτών (ΕΛΟΤ :1997, Τεκμηρίωση και πληροφόρηση - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Βασικές έννοιες και ΕΛΟΤ :1997, Τεκμηρίωση και πληροφόρηση - Λεξιλόγιο - Μέρος 2: Παραδοσιακά τεκμήρια). Δεδομένου όμως ότι οι εξελίξεις και οι μεταβολές στον τομέα της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης ήταν εκτεταμένες, η επιτροπή ISO/TC 46 (υποεπιτροπή SC 3) του ISO έκρινε απαραίτητη την αναθεώρηση της σειράς ISO Έτσι, το 2001 κυκλοφόρησε το ενιαίο πρότυπο ISO 5127, στο οποίο βασίζεται και η παρούσα έκδοση του ελληνικού προτύπου. Το παρόν εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1381 έχει την ακόλουθη δομή: 1. Βασικοί όροι 2. Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους 3. Ιδρύματα τεκμηρίωσης και τα αποκτήματά τους 4. Διεργασία τεκμηρίωσης 5. Χρήση των πληροφοριών και των τεκμηρίων 6. Διατήρηση τεκμηρίων 7. Νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης

5 (Κενή σελίδα) 5

6 Περιεχόμενα Αντικείμενο. 6 Τυποποιητικές αναφορές Αρχές και κανόνες που ακολουθούνται Βασικοί όροι Βασικοί όροι σχετικών πεδίων Βασικοί όροι πληροφόρησης και τεκμηρίωσης Διοικητικοί και επαγγελματικοί όροι Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους Γενικοί όροι Τεκμήρια και τα μέρη τους Τεκμήρια ως προς τα μέσα παραγωγής Τεκμήρια ως προς την κατάσταση Ιδρύματα τεκμηρίωσης και τα αποκτήματά τους Γενικοί όροι Βιβλιοθήκες Αρχεία Μουσεία Διεργασία τεκμηρίωσης Προγραμματισμός, ανάπτυξη και πρόσκτηση συλλογών Ανάλυση, απεικόνιση και περιγραφή περιεχομένου Αποθήκευση, έρευνα και ανάκτηση Χρήση πληροφοριών και τεκμηρίων Γενικοί όροι Διοίκηση Υποδομές Τύποι χρήσεων Υπηρεσίες Μελέτες χρηστών Διατήρηση τεκμηρίων Γενικοί όροι Ιδιότητες υλικών που σχετίζονται με τη διατήρηση Διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή ή συντήρηση τεκμηρίων Παράγοντες που προκαλούν φθορά στα τεκμήρια Υλικά που χρησιμοποιούνται στην επανόρθωση ή συντήρηση τεκμηρίων Είδη φθορών των τεκμηρίων Μέτρα συντήρησης Μέρη των βιβλιοδετημένων βιβλίων Είδη βιβλιοδεσίας Διαδικασία βιβλιοδεσίας Νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης Γενικοί όροι Λογοτεχνική, καλλιτεχνική και βιομηχανική ιδιοκτησία Ιδιωτικότητα και πρόσβαση στην πληροφορία. 122 Βιβλιογραφία Αλφαβητικό ευρετήριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (πληροφοριακό) Ελληνο-αγγλο-γαλλικό γλωσσάριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (πληροφοριακό) Αγγλο-ελληνο-γαλλικό γλωσσάριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (πληροφοριακό) Γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάριο όρων

7 Πληροφόρηση και τεκμηρίωση Λεξιλόγιο Αντικείμενο Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο έχει σκοπό να διευκολύνει τη διεθνή επικοινωνία στο πεδίο της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Παρουσιάζει όρους και ορισμούς επιλεγμένων εννοιών σχετικών με το πεδίο και προσδιορίζει σχέσεις ανάμεσα στις αναγραφές. Το αντικείμενο του παρόντος Ελληνικού Προτύπου αντιστοιχεί με αυτό του ISO 5127 Information and documentation - vocabulary. Τυποποιητικές αναφορές Τα ακόλουθα τυποποιητικά τεκμήρια περιέχουν διατάξεις οι οποίες, μέσω αναφοράς στο κείμενο αυτό, αποτελούν διατάξεις του ελληνικού προτύπου. Για τις χρονολογημένες αναφορές, δεν εφαρμόζονται τυχόν επόμενες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις για τα δημοσιεύματα αυτά. Όμως, σε περίπτωση συμφωνιών που βασίζονται στο παρόν πρότυπο, οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να διερευνούν την πιθανότητα εφαρμογής των πιο πρόσφατων εκδόσεων των τυποποιητικών τεκμηρίων που δηλώνονται παρακάτω. Για μη χρονολογημένες αναφορές, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση του τυποποιητικού τεκμηρίου στο οποίο αναφέρονται. ISO 704:1987, Principles and methods of terminology ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications ISO 10241:1992, International terminology standards Preparation and layout ΕΛΟΤ 402: 2010, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι ISO 561-1: 2006, Ορολογικό έργο Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογές ISO 561-2: 2007, Ορολογικό έργο Λεξιλόγιο Μέρος 2: Εφαρμογές υπολογιστών Αρχές και κανόνες που ακολουθούνται Αναγραφές Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο απαρτίζεται από αναγραφές ο όρος αναγραφή γίνεται αντιληπτός ως εξής: «Σύνολο στοιχείων αποτελούμενο από έναν αριθμό ευρετηρίου, έναν προτιμώμενο όρο, αποδεκτά συνώνυμα και έναν ορισμό. Επιπλέον, ένα σύνολο μπορεί να περιλαμβάνει παραδείγματα και σημειώσεις που διευκολύνουν την κατανόηση της έννοιας ή που αναφέρονται σε άλλη ορολογική χρήση σε άλλα πεδία». Όροι που αφορούν ορολογική εργασία χρησιμοποιούνται με τις σημασίες που ορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ και Οργάνωση μιας αναγραφής Οι αναγραφές οργανώνονται σύμφωνα με το ISO Ταξινόμηση μιας αναγραφής 7

8 Κάθε αναγραφή αριθμείται σύμφωνα με τη λογική δομή που παρατίθεται στην εισαγωγή. Επιλογή των όρων και διατύπωση των ορισμών Η επιλογή των όρων και η διατύπωση των ορισμών ακολουθεί τους κανόνες που καθιερώθηκαν στο πρότυπο ΕΛΟΤ 402. Ευρετήρια Στο τέλος της 7 ης ενότητας παρατίθεται αλφαβητικό ευρετήριο όλων των όρων με τους κωδικούς τους οι οποίοι παραπέμπουν στους ορισμούς στο κείμενο. Συμπληρωματικά, στα παραρτήματα Α, Β και Γ παρατίθενται ελληνο-αγγλο-γαλλικό, αγγλο-ελληνο-γαλλικό και γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάρια των όρων που εμφανίζονται ως κύριοι στο πρότυπο.

9 1 Βασικοί όροι 1.1 Βασικοί όροι σχετικών πεδίων Γενικοί όροι έννοια μονάδα γνώσης ( ) που δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι έννοιες δεν συνδέονται με συγκεκριμένες γλώσσες. Επηρεάζονται όμως από το κοινωνικό ή πολιτιστικό περιβάλλον αντικείμενο κάθε τι αντιληπτό μέσω των αισθήσεων ή συλληπτό μέσω του νου [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αντικείμενα μπορεί να είναι υλικά (π.χ. μηχανή, φύλλο χαρτί, διαμάντι), άυλα (π.χ. βαθμός αντιστοιχίας, σχεδιασμός έργου) ή φανταστικά (π.χ. ιδανικό) σύνολο συγκέντρωση αντικειμένων ( ) ή εννοιών ( ) που θεωρούνται ως όλον στοιχείο αντικείμενο ( ) που αποτελεί μέρος ενός συνόλου ( ) σχέση πνευματική σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων ( ) σύστημα σύνολο ( ) αλληλένδετων εννοιών ( ) ή αντικειμένων ( ) θεματικό πεδίο πεδίο ειδικής γνώσης ( ) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα σύνορα ενός θεματικού πεδίου καθορίζονται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό διάταξη κατάσταση ενός συνόλου ( ) στο οποίο οι σχέσεις ( ) ανάμεσα στα διαφορετικά στοιχεία ( ) έχουν αναγνωρισθεί ή καθιερωθεί 9

10 1.1.2 Γλώσσα και ορολογία γλώσσα σύστημα ( ) σημείων με σκοπό την επικοινωνία ( ), το οποίο αποτελείται συνήθως από λεξιλόγιο ( ) και κανόνες φυσική γλώσσα γλώσσα ( ) η οποία είναι ή ήταν σε ενεργό χρήση από μια ανθρώπινη κοινότητα, οι κανόνες της οποίας δημιουργήθηκαν κυρίως από τη χρήση βλ. ειδική γλώσσα [ΕΛΟΤ 561-1:2006] τεχνητή γλώσσα γλώσσα ( ) οι κανόνες της οποίας καθιερώθηκαν με σαφήνεια πριν από τη χρήση της κείμενο δεδομένα ( ) με τη μορφή χαρακτήρων ( ), συμβόλων ( ), λέξεων (1) ( ), φράσεων, παραγράφων, προτάσεων, πινάκων ( ) ή άλλων διευθετήσεων ( ) τα οποία εμπεριέχουν κάποια σημασία ( ) του οποίου η ερμηνεία βασίζεται κυρίως στη γνώση ( ) των αναγνωστών κάποιας φυσικής ( ) ή τεχνητής γλώσσας ( ) ορολογική φράση συνδυασμός λέξεων (1) ( ) που περιέχουν τουλάχιστον έναν όρο ( ) και άλλα λεξικολογικά στοιχεία τα οποία επιλέχτηκαν με βάση το συγκεκριμένο όρο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κλείνω μια πτήση, διαπράττω μια παραβίαση στοιχειοσειρά ακολουθία στοιχείων ( ) της ίδιας φύσης, που θεωρείται ως ένα όλον [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Χαρακτήρες, δυαδικά ψηφία, παλμοί λέξη (1) ορθογραφική λέξη η μικρότερη γλωσσολογική μονάδα που αποδίδει ειδική σημασία ( ) και η οποία μπορεί να διακριθεί ως χωριστή μονάδα στo πλαίσιo μιας πρότασης βλ. λέξη (2) ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια λέξη (1) ξεχωρίζει από κενά διαστήματα ή στίξη πριν και μετά λέξη (2) στοιχειοσειρά ( ) χαρακτήρων ( ) που θεωρούνται ως σύνολο για ένα συγκεκριμένο σκοπό

11 βλ. λέξη (1) ( ) χαρακτήρας μέλος συνόλου ( ) στοιχείων ( ) που χρησιμοποιείται για την παράσταση, την οργάνωση ή τον έλεγχο των δεδομένων ( ) [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι χαρακτήρες διακρίνονται σε χαρακτήρες γραφής ή ελέγχου κατασήμανση παράσταση μιας έννοιας ( ) με ένα σημείο ( ) που την υποδηλώνει [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην ορολογική εργασία διακρίνονται τρεις κατασημάνσεις: σύμβολα, ονόματα και όροι σύμβολο κατασήμανση ( ) με χρήση γραμμάτων, αριθμών, εικονογραμμάτων ή συνδυασμών τους όρος λεκτική κατασήμανση ( ) μιας γενικής έννοιας ( ) σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο ( ) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένας όρος μπορεί να περιέχει σύμβολα και μπορεί να εμφανίζει παραλλαγές, π.χ. διαφορετικούς ορθογραφικούς τύπους ονομασία όνομα κατονομασία κατασήμανση ( ) μιας ατομικής έννοιας ( ) με μια γλωσσική έκφραση ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-1: ορολόγιο ορολογία σύνολο ( ) κατασημάνσεων ( ) που ανήκουν σε μια ειδική γλώσσα ( ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ορολόγιο (της γλώσσας) των Τηλεπικοινωνιών. [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ονοματολόγιο ονοματολογία ορολόγιο ( ) δομημένο συστηματικά σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες ονοματοδοσίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-1:

12 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Ονοματολόγια αναπτύσσονται σε διάφορα πεδία, όπως βιολογία, ιατρική, φυσική και χημεία συνωνυμία σχέση ( ) μεταξύ δύο ή περισσότερων όρων ( ) ή ονομασιών ( ) σε δεδομένη γλώσσα ( ), που παριστάνουν την ίδια έννοια ( ) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ μητέρα-μάνα, δευτέριο-βαρύ υδρογόνο οιονεί συνωνυμία σχέση ( ) μεταξύ δύο ή περισσότερων όρων ( ) σε δεδομένη γλώσσα ( ), που παριστάνουν διαφορετικές έννοιες ( ) με παρόμοιες σημασίες ( ), που για κάποιους λόγους μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμοι πολυσημία σχέση ( ) μεταξύ κατασημάνσεων ( ) και εννοιών ( ) σε μια δεδομένη γλώσσα ( ), στην οποία μία κατασήμανση παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες ( ) που έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ γέφυρα: 1) κατασκευή για μεταφορές πάνω από κενό, 2) μέρος ενός έγχορδου μουσικού οργάνου, 3) μέρος οδοντοστοιχίας. Οι κατασημάνσεις ( ) στη σχέση της πολυσημίας λέγονται πολύσημα ομωνυμία σχέση ( ) μεταξύ κατασημάνσεων ( ) και εννοιών ( ), σε δεδομένη γλώσσα ( ), στην οποία μια κατασήμανση παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες ( ) άσχετες μεταξύ τους [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ρόκα: 1) φυτό 2) εργαλείο για γνέσιμο μαλλιού ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι κατασημάνσεις ( ) στη σχέση της ομωνυμίας λέγονται ομώνυμα. Ορθότερο, όμως, είναι να λέγονται ομώνυμα οι αντίστοιχες έννοιες ομογραφία ποιότητα (1.3.02) δύο ή περισσοτέρων όρων ( ) που έχουν την ίδια γραφική μορφή αλλά διαφορετικές σημασίες ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Διαφορετική διατύπωση στον ορισμό δίδεται στο ΕΛΟΤ 561-1: ομοφωνία ποιότητα (1.3.02) δύο ή περισσοτέρων όρων ( ) που έχουν την ίδια φωνητική μορφή αλλά διαφορετικές σημασίες ( ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ κλίμα-κλήμα, ρήμα-ρίμα.

13 μεταγραφή παρουσίαση της προφοράς σε μια δεδομένη γλώσσα ( ) με χαρακτήρες ( ) ενός συστήματος γραφής ή με ένα επινοημένο σύστημα συμβολισμών ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτά τα ειδικά συστήματα μπορεί να είναι αλφαβητικά [π.χ. σύμβολα της International Phonetic Association (IPA)] ή μη αλφαβητικά (π.χ. η σημειογραφία του Kenneth Fike στο κλασικό του βιβλίο του «Phonetics», 1943) μεταγραμματισμός παρουσίαση των χαρακτήρων ( ) ενός αλφαβητικού ή συλλαβικού συστήματος ( ) γραφής με αντίστοιχους χαρακτήρες ενός δεύτερου συστήματος γραφής εκλατινισμός παρουσίαση μη λατινικών συστημάτων ( ) γραφής στο λατινικό αλφάβητο με μεταγραμματισμό ( ), μεταγραφή ( ) ή και τα δύο μετάφραση μετατροπή από μια γλώσσα ( ) σε μια άλλη γλώσσα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνήθως αυτή είναι μια φυσική γλώσσα σημειογραφία (1) σύνολο ( ) συμβόλων ( ) που αναπαριστούν αριθμούς, ποσότητες, ένταση και διάρκεια ήχου που χρησιμοποιείται στη μουσική βλ. σημειογραφία (2) ( ) Επικοινωνία και πληροφορία επικοινωνία μεταφορά σημασίας ( ) μέσω μετάδοσης σημάτων ( ) σημείο σημάδι ο,τιδήποτε μεταφέρει μια σημασία ( ) σήμα παραλλαγή μιας φυσικής οντότητας που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δεδομένων ( ) σημασία νόημα ερμηνεία μιας έννοιας ( ) που συνδέεται με ένα σημείο ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 402:

14 μήνυμα δεδομένα ( ) που προορίζονται για σκοπούς επικοινωνίας ( ) θεωρία επικοινωνίας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη των διαδικασιών της επικοινωνίας ( ) και με τα συστήματα επικοινωνίας ( ) σύστημα επικοινωνίας σύστημα ( ) για διαχείριση διαδικασιών επικοινωνίας ( ) πληροφορία (1) γνώση ( ) που κοινοποιείται ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 561-2:2007 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η πληροφορία (1) αφορά δεδομένα, έννοιες, αντικείμενα, γεγονότα, ιδέες, διαδικασίες κτλ πληροφορία (2) [γενικά] μήνυμα ( ) που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει μια πληροφορία (1) ( ) σε μια διαδικασία επικοινωνίας ( ) με σκοπό την αύξηση της γνώσης ( ) βλ. πληροφορία (1) ( ) καταχωρισμένη πληροφορία πληροφορία (1) ( ) αποθηκευμένη σε ένα μέσο δεδομένων ( ) έγγραφο (1) σύνολο ( ) δεδομένων ( ) που αφορούν πρόσωπο ή αντικείμενο ( ) τα οποία συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν για ένα προκαθορισμένο ειδικό σκοπό βλ. έγγραφο (2) ( ) σύστημα πληροφοριών σύστημα πληροφόρησης πληροφοριακό σύστημα σύστημα επικοινωνίας ( ) που επιτρέπει την επικοινωνία ( ) και την επεξεργασία πληροφοριών (2) ( ) πρόσβαση δικαίωμα, ευκαιρία ή μέσο για την απόκτηση πληροφοριών (1) ( ) από τεκμήρια (1.2.02) γνώση συλλογισμός που στηρίζεται στη λογική και μπορεί να επαληθευτεί

15 1.1.4 Επεξεργασία δεδομένων δεδομένα, πλ παράσταση της πληροφορίας (1) ( ) με συμβατικό τρόπο κατάλληλο για επικοινωνία ( ), διερμήνευση, αποθήκευση ή επεξεργασία [ΕΛΟΤ 561-2:2007] μέσο δεδομένων φορέας δεδομένων φυσικό μέσο στο οποίο μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα ( ) και από το οποίο μπορούν να ληφθούν δεδομένα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ μαγνητικός δίσκος, CD ROM, μικροφόρμα (μικρομορφή). [ΕΛΟΤ 561-2:2007] επεξεργασία δεδομένων συστηματική εκτέλεση εργασιών σε δεδομένα ( ) [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αριθμητικές ή λογικές εργασίες σε δεδομένα, συγχώνευση ή ομαδοποίηση δεδομένων, συγκέντρωση ή σύνθεση προγραμμάτων, ή εργασίες σε κείμενο, όπως επιμέλεια κειμένου, συγχώνευση, ομαδοποίηση, αποθήκευση, ανάκτηση, παρουσίαση ή εκτύπωση μετασχηματισμός δεδομένων μεταφορά δεδομένων ( ) από ένα μέσο δεδομένων ( ) σε έναν άλλο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Από χαρτί σε μικροφόρμα, από μικροταινία σε υπολογιστή μετατροπή δεδομένων αλλαγή δεδομένων ( ) από μια μορφή παρουσίασης σε άλλη κώδικας σύνολο ( ) κανόνων για το μετασχηματισμό μιας γλώσσας σε μια άλλη κωδικός σύνολο ( ) δεδομένων ( ) που μετασχηματίζονται ή παρουσιάζονται σε διαφορετικές μορφές σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο σύνολο κανόνων ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο πρότυπο ΕΛΟΤ 561-2:2007 στον «κωδικό» ( ) αντιστοιχεί το «αναγνωριστικό» κωδικοποίηση διαδικασία μετασχηματισμού δεδομένων ( ) ή παρουσίαση δεδομένων 15

16 μορφότυπο (1) διάταξη δεδομένων προκαθορισμένη διευθέτηση ( ) των δεδομένων ( ) σε ένα μέσο δεδομένων ( ) βλ. μορφότυπο (2) ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-2:2007. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα μορφότυπα μπορούν να υποδιαιρεθούν σε μορφότυπα εισόδου, αποθήκευσης και εξόδου τράπεζα δεδομένων σύνολο ( ) αρχείων (2) ( ) ή βάσεων δεδομένων ( ) που συνδυάζεται με ένα σύστημα ( ) αποθήκευσης (1) ( ), ένα σύστημα επεξεργασίας και ένα σύστημα ανάκτησης βάση δεδομένων σύνολο ( ) σχετικών δεδομένων ( ) επαρκές για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή σύστημα ( ) επεξεργασίας δεδομένων ( ) βάση δεδομένων πλήρους κειμένου βάση δεδομένων ( ) που περιέχει πλήρη τεκμήρια (1.2.02) ή βασικά μέρη τεκμηρίων παροχέας διαθέτης πάροχος ηλεκτρονικός υπολογιστής που περιέχει βάσεις δεδομένων ( ), προσβάσιμες από άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας ( ) διαδίκτυο παγκόσμια διασυνδεδεμένα συστήματα (1.1.06) υπολογιστών και δίκτυα υπολογιστών συνδεδεμένα με πύλες που καθιστούν δυνατή τη μεταφορά δεδομένων ( ) μεταξύ τους 1.2 Βασικοί όροι πληροφόρησης και τεκμηρίωσης τεκμηρίωση συνεχής και συστηματική συλλογή και επεξεργασία καταχωρισμένων πληροφοριών ( ) με σκοπό την αποθήκευση (1) ( ), ταξινόμηση ( ), ανάκτηση ( ), χρήση ή μετάδοση τεκμήριο καταχωρισμένη πληροφορία ( ) ή υλικό αντικείμενο ( ) που μπορεί να εκλειφθεί ως μονάδα σε μια διαδικασία τεκμηρίωσης (1.2.01)

17 δευτερογενές τεκμήριο παράγωγο τεκμήριο τεκμήριο (1.2.02) που περιέχει δεδομένα ( ), πληροφορίες (1) ( ) ή πληροφορίες (2) ( ) για άλλα τεκμήρια διαχείριση πληροφοριών σχεδιασμός, έλεγχος και εκμετάλλευση πηγών πληροφοριών (1) ( ) ενός ιδρύματος ανάκτηση πληροφοριών άντληση πληροφοριών διαδικασία ανάκτησης ειδικών πληροφοριών (1) ( ) ή πληροφοριών (2) ( ) από ένα αποθετήριο ανάκτηση τεκμηρίων άντληση τεκμηρίων διαδικασία ανάκτησης ειδικών τεκμηρίων (1.2.02) από ένα αποθετήριο ανάκτηση αναφορών άντληση αναφορών ανάκτηση πληροφοριών (1.2.05) που περιορίζεται σε παραπομπές επιστήμη της πληροφορίας επιστήμη πληροφόρησης μελέτη των λειτουργιών της δομής και μετάδοσης πληροφοριών (1) ( ) ή πληροφοριών (2) ( ) και διαχείριση των συστημάτων πληροφόρησης ( ) αρχειονομία κλάδος της επιστήμης της πληροφορίας (1.2.08) που εφαρμόζεται στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργίες των αρχείων (1) (3.1.01) και αρχείων (2) (3.1.02) βιβλιοθηκονομία (1) κλάδος της επιστήμης της πληροφορίας (1.2.08) που ασχολείται με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργίες των βιβλιοθηκών (1) (3.1.03) και βιβλιοθηκών (2) (3.1.04) βιβλιοθηκονομία (2) επαγγελματική εφαρμογή της βιβλιοθηκονομίας (1) (1.2.10) μουσειολογία θεωρία, δραστηριότητες και τεχνικές οργάνωσης των μουσείων (1) (3.1.05) ή μουσείων (2) (3.1.06) καθώς επίσης και εφαρμογή της νομοθεσίας τους μουσειογραφία 17

18 τεχνικές προσδιορισμού και περιγραφής των τεκμηρίων (1.2.02) που διατηρούνται σε μουσεία (1) (3.1.05) ή μουσεία (2) (3.1.06) βιβλιογραφία (1) θεωρίες, δραστηριότητες και τεχνικές προσδιορισμού και περιγραφής τεκμηρίων (1.2.02) βλ. βιβλιογραφία (2) ( ) βιβλιολογία μελέτη των τεχνικών παραγωγής και της διάχυσης βιβλίων (1) (2.1.12) και τόμων (2.4.01) αναπαραγωγή (1) αναπαραγωγή (2) (2.1.03) της εικόνας ενός τεκμηρίου (1.2.02) με τεχνικά μέσα εκτύπωση αναπαραγωγή μιας επιφάνειας από μελανωμένες πλάκες, κλισέ, ή κυλίνδρους ή από ψεκασμό μελάνης (6.5.22) τηλεπικοινωνία θεωρία και τεχνικές της μετάδοσης σημάτων ( ) με ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά μέσα ορολογική εργασία εργασία που αφορά τη συστηματική συλλογή, περιγραφή, επεξεργασία και την παρουσίαση των εννοιών ( ) και των κατασημάνσεών ( ) τους [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ορολογική εργασία πρέπει να εκτελείται κατά προτίμηση στη βάση καθιερωμένων αρχών και μεθόδων. Η ορολογική εργασία περιλαμβάνει εξαγωγή όρων, εναρμόνιση εννοιών, εναρμόνιση όρων και ορογραφία. 1.3 Διοικητικοί και επαγγελματικοί όροι αξιολόγηση εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ή των αποτελεσμάτων ενός υποψηφίου, ενός απασχολούμενου, ενός προγράμματος, ενός ιδρύματος, μιας λειτουργίας, ή των πόρων οι οποίοι συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των στόχων ενός οργανισμού ποιότητα το σύνολο γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας (5.5.01) που του αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιήσει εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες βιβλιομετρία μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στη χρήση (6.1.25) των τεκμηρίων (1.2.02) και στα μοντέλα έκδοσης

19 πληροφοριομετρία μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην επικοινωνία ( ) της χρήσης των πληροφοριών (5.1.01) αρχειονόμος πρόσωπο καταρτισμένο στην αρχειονομία (1.2.02) συντηρητής πρόσωπο επαγγελματικά ή τεχνικά καταρτισμένο με τη γνώση ( ) και τις επιδεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των απαραίτητων φυσικών λειτουργιών που διατηρούν την ακεραιότητα και την αξία των αντικειμένων ( ) έφορος πρόσωπο υπεύθυνο για τη συλλογή (2) (3.1.07), των προσθηκών ( ) σε αυτή, και τη διατήρηση της ακεραιότητάς της τεκμηριωτής πρόσωπο καταρτισμένο στην τεκμηρίωση (1.2.01) προμηθευτής πληροφοριών πρόσωπο που εμπορικά αναλαμβάνει τον εντοπισμό, την ανάκτηση και την παροχή πληροφοριών (1) ( ) ή πληροφοριών (2) ( ) για οποιοδήποτε αντικείμενο ( ) διαχειριστής πληροφοριών πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση πληροφοριών (1.2.04) βιβλιοθηκονόμος βιβλιοθηκάριος πρόσωπο που έχει επαγγελματική εκπαίδευση στη βιβλιοθηκονομία (1.2.11) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση καθορίζεται από εθνικά προγράμματα σπουδών διαχειριστής εγγράφων διαχειριστής ενεργών αρχείων πρόσωπο που ασχολείται με τα οικονομικά και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση, χρήση (6.1.25), διατήρηση και απομάκρυνση ( ) των εγγράφων (1) ( ) επιμελητής εκθέσεων πρόσωπο υπεύθυνο για την προετοιμασία, τη διακίνηση και τη φυσική τοποθέτηση των αντικειμένων ( ) που πρόκειται να εκτεθούν σε έναν οργανισμό εκδότης 19

20 συλλογικό όργανο ή πρόσωπο που εκτυπώνει (1.2.17) και εκδίδει δημοσιεύματα (2.1.11) ειδικός βιβλιοθηκονόμος μέλος του προσωπικού ενός οργανισμού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης (1.2.01), το οποίο, λόγω της ακαδημαϊκής του μόρφωσης και της άριστης γνώσης ( ) ενός θέματος ή επιστημονικού κλάδου, είναι υπεύθυνο για την επιλογή και θεματική καταλογογράφηση ( ) των αποκτημάτων ( ) σε σχετικά θεματικά πεδία ( ) και για την αντίστοιχη υπηρεσία πληροφόρησης (1) (5.5.02) υπεύθυνος γραμματείας ο επικεφαλής της γραμματείας (3.3.13) ενός οργανισμού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης (1.2.01). 2 Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους 2.1 Γενικοί όροι πρωτότυπο τεκμήριο το αρχικά δημιουργημένο τεκμήριο (1.2.02) όπως διακρίνεται από κάθε αντίγραφο (2) προέρχεται από αυτό (2.1.06) πού μήτρα αντίγραφο (3) (2.1.14) ενός τεκμηρίου (1.2.02) ή το πρωτότυπο τεκμήριο (2.1.01) από το οποίο μπορούν να παραχθούν άλλα αντίγραφα (2) (2.1.06) αναπαραγωγή (2) τεκμήριο (1.2.02) που έχει αντιγραφεί και ομοιάζει με άλλο τεκμήριο που αναγνωρίζεται ως το πρωτότυπο τεκμήριο (2.1.01) βλ. αναπαραγωγή (1) (1.2.16) ομοιότυπο αναπαραγωγή (2.1.03) τεκμηρίου που προσεγγίζει όσο είναι δυνατό στο περιεχόμενο, τον τύπο και την εμφάνιση του πρωτότυπου τεκμηρίου (2.1.01), αλλά δεν είναι απαραίτητα του ιδίου μεγέθους αντίγραφο (1) τεκμήριο (1.2.02) που εξυπηρετεί ως το πρωτότυπο υλικό, από το οποίο τελικά ετοιμάζεται μια αναπαραγωγή (2) (2.1.03) ή ένα πιο ολοκληρωμένο τεκμήριο βλ. αντίγραφο (2) (2.1.06), αντίγραφο (3) (2.1.14) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην καθομιλουμένη, το αντίγραφο (1) αναφέρεται συχνά ως «πρωτότυπο» αντίγραφο (2) αναπαραγωγή (2.1.03) ή μεταγραφή ενός τεκμηρίου (1.2.02) βλ. αντίγραφο (1) (2.1.05), αντίγραφο (3) (2.1.14)

21 έντυπο αντίγραφο αντίγραφο (2) (2.1.06) συνήθως σε χαρτί (6.5.01) που μπορεί να διαβαστεί χωρίς τη βοήθεια τεχνικών μέσων φόρμα τεκμήριο (1.2.02), που έχει τυπωθεί ή έχει παραχθεί με άλλο τρόπο, με προκαθορισμένα διαστήματα για την καταχώριση ειδικών πληροφοριών (1) ( ) διασκευή (1) εργασία που παράγεται από μια άλλη, ιδίως όταν προορίζεται για ένα διαφορετικό μέσο ή για μια διαφορετική λογοτεχνική ή μουσική μορφή διασκευή (2) μουσική διασκευή (1) (2.1.09) ενός έργου για εκτέλεση από χορωδία ή με μουσικά όργανα, διαφορετικά από εκείνα για τα οποία είχε αρχικά συντεθεί ή από μουσικούς ή τραγουδιστές ενός διαφορετικού επιπέδου ικανότητας από εκείνους που είχε αρχικά σχεδιαστεί δημοσίευμα τεκμήριο (1.2.02) που κυκλοφορεί μαζικά και συνήθως παράγεται σε πολλαπλά αντίγραφα (2) (2.1.06) βιβλίο (1) πνευματικό έργο ( ) που εκδίδεται σε γραπτή, έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συνήθως με σελιδοποίηση και που συνιστά μια φυσική μονάδα βλ. βιβλίο (2) (2.4.01) αρχειακή μονάδα τεμάχιο (2) τεκμήριο (1.2.02) ή σύνολο ( ) τεκμηρίων ενός αρχείου (2) (3.1.02), που αντιμετωπίζονται ως μια οντότητα βλ. τεμάχιο (1) (2.1.15) αντίγραφο (3) δείγμα ενός τεκμηρίου (1.2.02) που υπάρχει σε περισσότερους τύπους βλ.αντίγραφο (1) (2.1.05), αντίγραφο (2) (2.1.06) τεμάχιο (1) η πιο μικρή φυσική αδιαίρετη αρχειακή μονάδα (2.1.13) βλ. τεμάχιο (2) (2.1.13) εικονογραφικό τεκμήριο 21

22 εικονοτεκμήριο τεκμήριο (1.2.02) στο οποίο η εικονογραφική αναπαράσταση αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του εικόνα (1) δισδιάστατη βασικά παρουσίαση, ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων ( ) ή σχημάτων βλ. εικόνα (2) (2.1.18) εικονογράφημα απεικόνιση εικόνα (2) αναπαράσταση που προστίθεται σε ένα κείμενο ( ) και η οποία απεικονίζει θέματα του κειμένου χωρίς τη χρήση γραφής βλ. εικόνα (1) (2.1.17) οπτικοακουστικό τεκμήριο τεκμήριο (1.2.02), που αποτελείται από μια ακολουθία σχετικών εικόνων, με ή χωρίς τη συνοδεία ήχων και που για την ανάγνωση ή ακρόαση του περιεχομένου του απαιτείται χρήση εξοπλισμού διαφάνεια (1) φύλλο υλικού που περιέχει πληροφορίες (2) ( ) οι οποίες εμφανίζονται όταν τοποθετείται μπροστά από πηγή φωτός ή όταν προβάλλεται σε μια οθόνη στερεοτυπία ζεύγος φωτογραφιών (2.1.17) του ιδίου αντικειμένου ( ), που λαμβάνονται από ελαφρώς διαφορετικές πλευρές και που μαζί μεταφέρουν μια τρισδιάστατη εντύπωση όταν κανείς τις βλέπει ταυτόχρονα με ένα στερεοσκόπιο ή ειδικά γυαλιά 2.2 Τεκμήρια και τα μέρη τους Τεκμήρια προσχέδιο προκαταρκτική εκδοχή ενός τεκμηρίου (1.2.02) συμπλήρωμα υλικό συμπληρωματικό του κυρίως κειμένου ενός τεκμηρίου (1.2.02) σύνοψη (1) τεκμήριο (1.2.02) που προέρχεται από τη σύμπτυξη ενός άλλου τεκμηρίου στα ουσιώδη μέρη του βλ. σύνοψη (2) ( )

23 σύντμηση (1) περίληψη ( ), επιτομή ( ) ή σύνοψη (1) ( ) των περιεχομένων ενός τεκμηρίου (1.2.02) βλ. σύντμηση (2) ( ) συλλογή (1) τεκμήριο (1.2.02) που συνενώνει κάτω συνήθως από έναν κοινό τίτλο ( ), εργασίες ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων ( ) ή επιμελητών έκδοσης ( ) σε ένα ή περισσότερα θέματα βλ. συλλογή (2) (3.1.07), συλλογή (3) (3.1.12) ανθολογία συλλογή επιλεγμένων αποσπασμάτων τεκμήριο (1.2.02) που αποτελείται από μια συλλογή (1) ( ) τεκμηρίων ή αποσπασμάτων ( ) λογοτεχνικών συνήθως εργασιών αρχείο (1) φάκελος (1) οργανωμένη μονάδα τεκμηρίων (1.2.02) που έχουν ομαδοποιηθεί από το δημιουργό τους, είτε για τρέχουσα χρήση (6.1.25) ή κατά την διαδικασία της αρχειακής διευθέτηση ( ), επειδή τα τεκμήρια αυτά έχουν σχέση με το ίδιο θέμα, δραστηριότητα ή συναλλαγή βλ. αρχείο (2) ( ) ενεργό αρχείο έγγραφο (2) αρχειακό έγγραφο τεκμήριο (1.2.02) που δημιουργείται ή παραλαμβάνεται και διατηρείται από ένα φορέα, οργανισμό ή άτομο σε εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων ή επιχειρησιακών συναλλαγών βλ. έγγραφο (1) ( ) πρακτικά (1) πρακτικά συνεδριάσεων επίσημο έγγραφο (2) ( ) που περιέχει τι έχει λεχθεί και τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης ή σύσκεψης βλ. πρακτικά (2) ( ) πρακτικά (2) πεπραγμένα τεκμήρια (1.2.02) που περιέχουν τα κείμενα ( ) των εργασιών που υποβάλλονται σε ένα συνέδριο και αναφέρουν γενικά τη συζήτηση που προέρχεται από τις εργασίες αυτές και τις συναλλαγές που προκύπτουν από αυτές βλ. πρακτικά (1) ( ) 23

Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Για µια πτυχιακή εργασία, πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν υπάρχει καθορισμένο μέγεθος. Γενικά αναµένεται να είναι μεταξύ των 15.000 και 25.000 λέξεων στο

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ

Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ ΓΕΝΙΚΑ Παγκοσμίως σήμερα ως βιβλίο εννοείται η συνηθέστερη κατηγορία έντυπου αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 1 ο ΕΠΑΛ Ιλίου 5 ο ΣΕΚ Γ Αθήνας Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών Χατζηγιαννάκη Β. Ρόκου Χ. Λιομαζώχτρες Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ Χαρακτική: η τέχνη της εγχάραξης μιας σκληρής επίπεδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ)

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Όταν κάνουμε μια επιστημονική εργασία πρέπει α/ να βασιζόμαστε σε αυτά που έχουν γραφτεί από άλλους πριν από εμάς, για να αντλήσουμε πληροφορίες β/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΠ 61, ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ, ΜΕΛΕΤΗ : Θ. Χ. ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ

ΓΤΠ 61, ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ, ΜΕΛΕΤΗ : Θ. Χ. ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ ΓΤΠ 61, ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ, 20-4-2008 ΜΕΛΕΤΗ : Θ. Χ. ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ ΤΟ LASER ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ιστορική αναδροµή Από τη ζωγραφική των σπηλαίων Στην εφεύρεση της Τυπογραφίας Στις νέες µεθόδους εκτύπωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2

Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2 9/7/2009 1 Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2 1974 οzarkowski ανέδειξε την μεγάλη επίδραση & την αποτελεσματική χρήση της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος Η ποιότητα και πληρότητα του χάρτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση της ονοματολογίας Μόνο κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η εφεύρεση της τυπογραφίας Η εφεύρεση της τυπογραφίας δεν ανήκει ούτε σε κάποιο συγκεκριμένο λαό ούτε σε κάποια συγκεκριμένη χρονολογία. Η δόξα της εφεύρεσης αποδίδεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ Α. Πρόσβαση στο αρχειακό υλικό 1. Η πρόσβαση στα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ είναι ελεύθερη, σύµφωνα µε τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ Α. Πρόσβαση στο αρχειακό υλικό 1. Η πρόσβαση στα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ είναι ελεύθερη, σύµφωνα µε τους όρους που

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΜΑΔΑ 3: Μάρκου Ελένη, Παπαδοπούλου Ελένη, Παπαντώνη Ειρήνη, Πάτσης Γιώργος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΜΑΔΑ 3: Μάρκου Ελένη, Παπαδοπούλου Ελένη, Παπαντώνη Ειρήνη, Πάτσης Γιώργος Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ 3: Μάρκου Ελένη, Παπαδοπούλου Ελένη, Παπαντώνη Ειρήνη, Πάτσης Γιώργος ΘΕΜΑ: Οικονομοτεχνική μελέτη και δημιουργία σχολικής εφημερίδας Περιεχόμενα: 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Ομοιογένεια

Εννοιολογική Ομοιογένεια Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Εννοιολογική Ομοιογένεια Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων Γεωργία Προκοπιάδου, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης

Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης της ΑLPHA BANK Δρ. Δέσποινα Τσούργιαννη Τμήμα Συλλογής Έργων Τέχνης Alpha Bank dtsourgianni@alpha.gr Περίληψη Σκοπός της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

στo πλαίσιo της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β.

στo πλαίσιo της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. στo πλαίσιo της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. 27 Ιουνίου 2013 Αικατερίνα Βράττη, Δικηγόρος, Απόφοιτος Π.Μ.Σ.-Τομέα Α Ιδιωτικού Δικαίου-Τμήμα Νομικής-Ε.Κ.Π.Α. Πνευματική Ιδιοκτησία Προσωπικά Δεδομένα Δικαίωμα του πνευματικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Μετά την προετοιμασία που κάναμε συγκεντρώνοντας και ταξινομώντας το υλικό καταλήγουμε στο σχεδιάγραμμα της μελέτης, που όπως είπαμε ταυτίζεται με τον πίνακα περιεχομένων. Το σχεδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Κείμενα: Κατερίνα Μπάρτζη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 9: Τρόποι Παρουσίασης μιας Αναρτημένης Ανακοίνωσης σε ένα επιστημονικό Συνέδριο Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Τεκμηρίων. ΕΚΤ Τύποι Τεκμηρίων

Τύποι Τεκμηρίων. ΕΚΤ Τύποι Τεκμηρίων Τύποι Τεκμηρίων 1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2016 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ICS: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης

ICS: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης 2005-.. -.. ICS: 33.020 ΕΛΟΤ 1422-4 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης Radiocommunication Antenna

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 "Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον OBI και τήρηση βιβλίων" Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών Το ΒΗΠΣ 90 (Βιβλιοθηκονομικό Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα) είναι ένα πρόγραμμα κομπιούτερ το

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 9: Παρέμβαση σε αγορές που δεν είναι εφικτή η παρέμβαση: Κυβερνοχώρος Νικόλαος Γ. Χαριτάκης Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5.10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1) 5.10.1. Γενικά Τα αποτελέσματα κάθε δοκιμής ή σειράς

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Σύλβια Β. Κουκουνίδου Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 10 Μαΐου 2010 Ψηφιοποίηση Μετατροπή αναλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Ψηφιοποίηση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη: Υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 6: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/11

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/11 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/11 ΘΕΜΑ Α Α1. Ποια είναι τα είδη των κυψελών των εκτυπωτικών κυλίνδρων της βαθυτυπίας; Μονάδες 6 Τα είδη των εκτυπωτικών κυλίνδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 Αριθμ. πρωτ. 1668, Πράξη 39/29-09-2016/ΙΕΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο ΠΕΡΙΛΗΨΗ σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2016 Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ... 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ... 3 ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ... 5 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία και τα έντυπα τα οποία προβλέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

Τα βιβλία και τα έντυπα τα οποία προβλέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το νηπιαγωγείο είναι τα εξής: 1 5. ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.1. ΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα βιβλία και τα έντυπα τα οποία προβλέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ανάγκη για την απογραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων βάση ενός μοντέλου ανάπτυξης. Έτσι, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ του Υποπυραγού Αλέξανδρου Μαλούνη* Μέρος 2 ο - Χαρτογραφικοί μετασχηματισμοί Εισαγωγή Είδαμε λοιπόν ως τώρα, ότι η γη θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και σφαιρική και αυτό μπορεί να γίνει εμφανές όταν την

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς.

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. (αφορά στα τμήματα Γ3 & Γ5) Τα παρακάτω αφορούν στην παράδοση του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης για την Ανάρτηση Διδακτικών Συγγραμμάτων

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης για την Ανάρτηση Διδακτικών Συγγραμμάτων Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης για την Ανάρτηση Διδακτικών Συγγραμμάτων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές Πληροφορίες... 2 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης γυμναστηρίου... 4 2 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης στοιχείων υποψηφίων για πρόσληψη... 6 3 η Άσκηση ΠΣ ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων... 8

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Using Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Using Databases) Βάσεις (Using Databases) Σεπτέμβριος 2017 Έκδοση 6.0 PEOPLECERT Ελλάς A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧρήση τηςτεχνολογίαςλέιζερ στις Γραφικές Τέχνες. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 14/12/2008

ΗΧρήση τηςτεχνολογίαςλέιζερ στις Γραφικές Τέχνες. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 14/12/2008 ΗΧρήση τηςτεχνολογίαςλέιζερ στις Γραφικές Τέχνες Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 14/12/2008 LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ιατρική Βιοµηχανία Άµυνα Έρευνα Εφαρµογές στις Γραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πνευματικά Δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Γεωργία Λειβανά Βιβλιοθηκονόμος, Msc Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Χριστίνα Μπάνου 2o μάθημα. Α Εξάμηνο Ακαδ.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Χριστίνα Μπάνου 2o μάθημα. Α Εξάμηνο Ακαδ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χριστίνα Μπάνου cbanou@ionio.gr 2o μάθημα Α Εξάμηνο Ακαδ. Έτος: 2016-2017 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

AM3 Επεξεργασία Κειμένου Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM3 Επεξεργασία Κειμένου Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM3 Επεξεργασία Κειμένου Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 0 από 29 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Γενικός Σκοπός Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Αναπαράσταση Πληροφορίας Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Δεδομένα και πληροφορία Δεδομένα είναι ένα σύνολο διακριτών στοιχείων σχετικά με ένα συμβάν ή μια διαδικασία χωρίς κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον...

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... Περιεχόμενα Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... 111 Πρόλογος Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας

Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα