ICS: ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01"

Transcript

1 ICS: ; ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1381 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Πληροφόρηση και τεκμηρίωση Λεξιλόγιο Information and documentation Vocabulary ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν έγγραφο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δημόσια κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια μέχρι την 7 η Σεπτεμβρίου Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. Οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση ή στα τηλέφωνα ή στα τ/ο(fax) Κλάση τιμολόγησης: 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 50, Περιστέρι

3 ΕΛΟΤ 1381 Πρόλογος Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο επιμελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Τεκμηρίωση» τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 5127:2001. ΕΛΟΤ 2012 Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 50, Περιστέρι 3

4 Εισαγωγή Εισαγωγή Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης είχε κυκλοφορήσει σειρά ξεχωριστών προτύπων ISO 5127 «Information and Documentation Vocabulary», με αντικείμενο την ορολογία σε επιμέρους τομείς της τεκμηρίωσης. Η Τεχνική Επιτροπή Τεκμηρίωσης ΤΕ22 είχε επεξεργαστεί τα δύο εξ αυτών (ΕΛΟΤ :1997, Τεκμηρίωση και πληροφόρηση - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Βασικές έννοιες και ΕΛΟΤ :1997, Τεκμηρίωση και πληροφόρηση - Λεξιλόγιο - Μέρος 2: Παραδοσιακά τεκμήρια). Δεδομένου όμως ότι οι εξελίξεις και οι μεταβολές στον τομέα της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης ήταν εκτεταμένες, η επιτροπή ISO/TC 46 (υποεπιτροπή SC 3) του ISO έκρινε απαραίτητη την αναθεώρηση της σειράς ISO Έτσι, το 2001 κυκλοφόρησε το ενιαίο πρότυπο ISO 5127, στο οποίο βασίζεται και η παρούσα έκδοση του ελληνικού προτύπου. Το παρόν εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1381 έχει την ακόλουθη δομή: 1. Βασικοί όροι 2. Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους 3. Ιδρύματα τεκμηρίωσης και τα αποκτήματά τους 4. Διεργασία τεκμηρίωσης 5. Χρήση των πληροφοριών και των τεκμηρίων 6. Διατήρηση τεκμηρίων 7. Νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης

5 (Κενή σελίδα) 5

6 Περιεχόμενα Αντικείμενο. 6 Τυποποιητικές αναφορές Αρχές και κανόνες που ακολουθούνται Βασικοί όροι Βασικοί όροι σχετικών πεδίων Βασικοί όροι πληροφόρησης και τεκμηρίωσης Διοικητικοί και επαγγελματικοί όροι Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους Γενικοί όροι Τεκμήρια και τα μέρη τους Τεκμήρια ως προς τα μέσα παραγωγής Τεκμήρια ως προς την κατάσταση Ιδρύματα τεκμηρίωσης και τα αποκτήματά τους Γενικοί όροι Βιβλιοθήκες Αρχεία Μουσεία Διεργασία τεκμηρίωσης Προγραμματισμός, ανάπτυξη και πρόσκτηση συλλογών Ανάλυση, απεικόνιση και περιγραφή περιεχομένου Αποθήκευση, έρευνα και ανάκτηση Χρήση πληροφοριών και τεκμηρίων Γενικοί όροι Διοίκηση Υποδομές Τύποι χρήσεων Υπηρεσίες Μελέτες χρηστών Διατήρηση τεκμηρίων Γενικοί όροι Ιδιότητες υλικών που σχετίζονται με τη διατήρηση Διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή ή συντήρηση τεκμηρίων Παράγοντες που προκαλούν φθορά στα τεκμήρια Υλικά που χρησιμοποιούνται στην επανόρθωση ή συντήρηση τεκμηρίων Είδη φθορών των τεκμηρίων Μέτρα συντήρησης Μέρη των βιβλιοδετημένων βιβλίων Είδη βιβλιοδεσίας Διαδικασία βιβλιοδεσίας Νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης Γενικοί όροι Λογοτεχνική, καλλιτεχνική και βιομηχανική ιδιοκτησία Ιδιωτικότητα και πρόσβαση στην πληροφορία. 122 Βιβλιογραφία Αλφαβητικό ευρετήριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (πληροφοριακό) Ελληνο-αγγλο-γαλλικό γλωσσάριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (πληροφοριακό) Αγγλο-ελληνο-γαλλικό γλωσσάριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (πληροφοριακό) Γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάριο όρων

7 Πληροφόρηση και τεκμηρίωση Λεξιλόγιο Αντικείμενο Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο έχει σκοπό να διευκολύνει τη διεθνή επικοινωνία στο πεδίο της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Παρουσιάζει όρους και ορισμούς επιλεγμένων εννοιών σχετικών με το πεδίο και προσδιορίζει σχέσεις ανάμεσα στις αναγραφές. Το αντικείμενο του παρόντος Ελληνικού Προτύπου αντιστοιχεί με αυτό του ISO 5127 Information and documentation - vocabulary. Τυποποιητικές αναφορές Τα ακόλουθα τυποποιητικά τεκμήρια περιέχουν διατάξεις οι οποίες, μέσω αναφοράς στο κείμενο αυτό, αποτελούν διατάξεις του ελληνικού προτύπου. Για τις χρονολογημένες αναφορές, δεν εφαρμόζονται τυχόν επόμενες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις για τα δημοσιεύματα αυτά. Όμως, σε περίπτωση συμφωνιών που βασίζονται στο παρόν πρότυπο, οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να διερευνούν την πιθανότητα εφαρμογής των πιο πρόσφατων εκδόσεων των τυποποιητικών τεκμηρίων που δηλώνονται παρακάτω. Για μη χρονολογημένες αναφορές, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση του τυποποιητικού τεκμηρίου στο οποίο αναφέρονται. ISO 704:1987, Principles and methods of terminology ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications ISO 10241:1992, International terminology standards Preparation and layout ΕΛΟΤ 402: 2010, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι ISO 561-1: 2006, Ορολογικό έργο Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογές ISO 561-2: 2007, Ορολογικό έργο Λεξιλόγιο Μέρος 2: Εφαρμογές υπολογιστών Αρχές και κανόνες που ακολουθούνται Αναγραφές Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο απαρτίζεται από αναγραφές ο όρος αναγραφή γίνεται αντιληπτός ως εξής: «Σύνολο στοιχείων αποτελούμενο από έναν αριθμό ευρετηρίου, έναν προτιμώμενο όρο, αποδεκτά συνώνυμα και έναν ορισμό. Επιπλέον, ένα σύνολο μπορεί να περιλαμβάνει παραδείγματα και σημειώσεις που διευκολύνουν την κατανόηση της έννοιας ή που αναφέρονται σε άλλη ορολογική χρήση σε άλλα πεδία». Όροι που αφορούν ορολογική εργασία χρησιμοποιούνται με τις σημασίες που ορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ και Οργάνωση μιας αναγραφής Οι αναγραφές οργανώνονται σύμφωνα με το ISO Ταξινόμηση μιας αναγραφής 7

8 Κάθε αναγραφή αριθμείται σύμφωνα με τη λογική δομή που παρατίθεται στην εισαγωγή. Επιλογή των όρων και διατύπωση των ορισμών Η επιλογή των όρων και η διατύπωση των ορισμών ακολουθεί τους κανόνες που καθιερώθηκαν στο πρότυπο ΕΛΟΤ 402. Ευρετήρια Στο τέλος της 7 ης ενότητας παρατίθεται αλφαβητικό ευρετήριο όλων των όρων με τους κωδικούς τους οι οποίοι παραπέμπουν στους ορισμούς στο κείμενο. Συμπληρωματικά, στα παραρτήματα Α, Β και Γ παρατίθενται ελληνο-αγγλο-γαλλικό, αγγλο-ελληνο-γαλλικό και γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάρια των όρων που εμφανίζονται ως κύριοι στο πρότυπο.

9 1 Βασικοί όροι 1.1 Βασικοί όροι σχετικών πεδίων Γενικοί όροι έννοια μονάδα γνώσης ( ) που δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι έννοιες δεν συνδέονται με συγκεκριμένες γλώσσες. Επηρεάζονται όμως από το κοινωνικό ή πολιτιστικό περιβάλλον αντικείμενο κάθε τι αντιληπτό μέσω των αισθήσεων ή συλληπτό μέσω του νου [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αντικείμενα μπορεί να είναι υλικά (π.χ. μηχανή, φύλλο χαρτί, διαμάντι), άυλα (π.χ. βαθμός αντιστοιχίας, σχεδιασμός έργου) ή φανταστικά (π.χ. ιδανικό) σύνολο συγκέντρωση αντικειμένων ( ) ή εννοιών ( ) που θεωρούνται ως όλον στοιχείο αντικείμενο ( ) που αποτελεί μέρος ενός συνόλου ( ) σχέση πνευματική σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων ( ) σύστημα σύνολο ( ) αλληλένδετων εννοιών ( ) ή αντικειμένων ( ) θεματικό πεδίο πεδίο ειδικής γνώσης ( ) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα σύνορα ενός θεματικού πεδίου καθορίζονται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό διάταξη κατάσταση ενός συνόλου ( ) στο οποίο οι σχέσεις ( ) ανάμεσα στα διαφορετικά στοιχεία ( ) έχουν αναγνωρισθεί ή καθιερωθεί 9

10 1.1.2 Γλώσσα και ορολογία γλώσσα σύστημα ( ) σημείων με σκοπό την επικοινωνία ( ), το οποίο αποτελείται συνήθως από λεξιλόγιο ( ) και κανόνες φυσική γλώσσα γλώσσα ( ) η οποία είναι ή ήταν σε ενεργό χρήση από μια ανθρώπινη κοινότητα, οι κανόνες της οποίας δημιουργήθηκαν κυρίως από τη χρήση βλ. ειδική γλώσσα [ΕΛΟΤ 561-1:2006] τεχνητή γλώσσα γλώσσα ( ) οι κανόνες της οποίας καθιερώθηκαν με σαφήνεια πριν από τη χρήση της κείμενο δεδομένα ( ) με τη μορφή χαρακτήρων ( ), συμβόλων ( ), λέξεων (1) ( ), φράσεων, παραγράφων, προτάσεων, πινάκων ( ) ή άλλων διευθετήσεων ( ) τα οποία εμπεριέχουν κάποια σημασία ( ) του οποίου η ερμηνεία βασίζεται κυρίως στη γνώση ( ) των αναγνωστών κάποιας φυσικής ( ) ή τεχνητής γλώσσας ( ) ορολογική φράση συνδυασμός λέξεων (1) ( ) που περιέχουν τουλάχιστον έναν όρο ( ) και άλλα λεξικολογικά στοιχεία τα οποία επιλέχτηκαν με βάση το συγκεκριμένο όρο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κλείνω μια πτήση, διαπράττω μια παραβίαση στοιχειοσειρά ακολουθία στοιχείων ( ) της ίδιας φύσης, που θεωρείται ως ένα όλον [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Χαρακτήρες, δυαδικά ψηφία, παλμοί λέξη (1) ορθογραφική λέξη η μικρότερη γλωσσολογική μονάδα που αποδίδει ειδική σημασία ( ) και η οποία μπορεί να διακριθεί ως χωριστή μονάδα στo πλαίσιo μιας πρότασης βλ. λέξη (2) ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια λέξη (1) ξεχωρίζει από κενά διαστήματα ή στίξη πριν και μετά λέξη (2) στοιχειοσειρά ( ) χαρακτήρων ( ) που θεωρούνται ως σύνολο για ένα συγκεκριμένο σκοπό

11 βλ. λέξη (1) ( ) χαρακτήρας μέλος συνόλου ( ) στοιχείων ( ) που χρησιμοποιείται για την παράσταση, την οργάνωση ή τον έλεγχο των δεδομένων ( ) [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι χαρακτήρες διακρίνονται σε χαρακτήρες γραφής ή ελέγχου κατασήμανση παράσταση μιας έννοιας ( ) με ένα σημείο ( ) που την υποδηλώνει [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην ορολογική εργασία διακρίνονται τρεις κατασημάνσεις: σύμβολα, ονόματα και όροι σύμβολο κατασήμανση ( ) με χρήση γραμμάτων, αριθμών, εικονογραμμάτων ή συνδυασμών τους όρος λεκτική κατασήμανση ( ) μιας γενικής έννοιας ( ) σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο ( ) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένας όρος μπορεί να περιέχει σύμβολα και μπορεί να εμφανίζει παραλλαγές, π.χ. διαφορετικούς ορθογραφικούς τύπους ονομασία όνομα κατονομασία κατασήμανση ( ) μιας ατομικής έννοιας ( ) με μια γλωσσική έκφραση ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-1: ορολόγιο ορολογία σύνολο ( ) κατασημάνσεων ( ) που ανήκουν σε μια ειδική γλώσσα ( ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ορολόγιο (της γλώσσας) των Τηλεπικοινωνιών. [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ονοματολόγιο ονοματολογία ορολόγιο ( ) δομημένο συστηματικά σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες ονοματοδοσίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-1:

12 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Ονοματολόγια αναπτύσσονται σε διάφορα πεδία, όπως βιολογία, ιατρική, φυσική και χημεία συνωνυμία σχέση ( ) μεταξύ δύο ή περισσότερων όρων ( ) ή ονομασιών ( ) σε δεδομένη γλώσσα ( ), που παριστάνουν την ίδια έννοια ( ) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ μητέρα-μάνα, δευτέριο-βαρύ υδρογόνο οιονεί συνωνυμία σχέση ( ) μεταξύ δύο ή περισσότερων όρων ( ) σε δεδομένη γλώσσα ( ), που παριστάνουν διαφορετικές έννοιες ( ) με παρόμοιες σημασίες ( ), που για κάποιους λόγους μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμοι πολυσημία σχέση ( ) μεταξύ κατασημάνσεων ( ) και εννοιών ( ) σε μια δεδομένη γλώσσα ( ), στην οποία μία κατασήμανση παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες ( ) που έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ γέφυρα: 1) κατασκευή για μεταφορές πάνω από κενό, 2) μέρος ενός έγχορδου μουσικού οργάνου, 3) μέρος οδοντοστοιχίας. Οι κατασημάνσεις ( ) στη σχέση της πολυσημίας λέγονται πολύσημα ομωνυμία σχέση ( ) μεταξύ κατασημάνσεων ( ) και εννοιών ( ), σε δεδομένη γλώσσα ( ), στην οποία μια κατασήμανση παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες ( ) άσχετες μεταξύ τους [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ρόκα: 1) φυτό 2) εργαλείο για γνέσιμο μαλλιού ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι κατασημάνσεις ( ) στη σχέση της ομωνυμίας λέγονται ομώνυμα. Ορθότερο, όμως, είναι να λέγονται ομώνυμα οι αντίστοιχες έννοιες ομογραφία ποιότητα (1.3.02) δύο ή περισσοτέρων όρων ( ) που έχουν την ίδια γραφική μορφή αλλά διαφορετικές σημασίες ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Διαφορετική διατύπωση στον ορισμό δίδεται στο ΕΛΟΤ 561-1: ομοφωνία ποιότητα (1.3.02) δύο ή περισσοτέρων όρων ( ) που έχουν την ίδια φωνητική μορφή αλλά διαφορετικές σημασίες ( ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ κλίμα-κλήμα, ρήμα-ρίμα.

13 μεταγραφή παρουσίαση της προφοράς σε μια δεδομένη γλώσσα ( ) με χαρακτήρες ( ) ενός συστήματος γραφής ή με ένα επινοημένο σύστημα συμβολισμών ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτά τα ειδικά συστήματα μπορεί να είναι αλφαβητικά [π.χ. σύμβολα της International Phonetic Association (IPA)] ή μη αλφαβητικά (π.χ. η σημειογραφία του Kenneth Fike στο κλασικό του βιβλίο του «Phonetics», 1943) μεταγραμματισμός παρουσίαση των χαρακτήρων ( ) ενός αλφαβητικού ή συλλαβικού συστήματος ( ) γραφής με αντίστοιχους χαρακτήρες ενός δεύτερου συστήματος γραφής εκλατινισμός παρουσίαση μη λατινικών συστημάτων ( ) γραφής στο λατινικό αλφάβητο με μεταγραμματισμό ( ), μεταγραφή ( ) ή και τα δύο μετάφραση μετατροπή από μια γλώσσα ( ) σε μια άλλη γλώσσα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνήθως αυτή είναι μια φυσική γλώσσα σημειογραφία (1) σύνολο ( ) συμβόλων ( ) που αναπαριστούν αριθμούς, ποσότητες, ένταση και διάρκεια ήχου που χρησιμοποιείται στη μουσική βλ. σημειογραφία (2) ( ) Επικοινωνία και πληροφορία επικοινωνία μεταφορά σημασίας ( ) μέσω μετάδοσης σημάτων ( ) σημείο σημάδι ο,τιδήποτε μεταφέρει μια σημασία ( ) σήμα παραλλαγή μιας φυσικής οντότητας που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δεδομένων ( ) σημασία νόημα ερμηνεία μιας έννοιας ( ) που συνδέεται με ένα σημείο ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 402:

14 μήνυμα δεδομένα ( ) που προορίζονται για σκοπούς επικοινωνίας ( ) θεωρία επικοινωνίας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη των διαδικασιών της επικοινωνίας ( ) και με τα συστήματα επικοινωνίας ( ) σύστημα επικοινωνίας σύστημα ( ) για διαχείριση διαδικασιών επικοινωνίας ( ) πληροφορία (1) γνώση ( ) που κοινοποιείται ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 561-2:2007 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η πληροφορία (1) αφορά δεδομένα, έννοιες, αντικείμενα, γεγονότα, ιδέες, διαδικασίες κτλ πληροφορία (2) [γενικά] μήνυμα ( ) που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει μια πληροφορία (1) ( ) σε μια διαδικασία επικοινωνίας ( ) με σκοπό την αύξηση της γνώσης ( ) βλ. πληροφορία (1) ( ) καταχωρισμένη πληροφορία πληροφορία (1) ( ) αποθηκευμένη σε ένα μέσο δεδομένων ( ) έγγραφο (1) σύνολο ( ) δεδομένων ( ) που αφορούν πρόσωπο ή αντικείμενο ( ) τα οποία συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν για ένα προκαθορισμένο ειδικό σκοπό βλ. έγγραφο (2) ( ) σύστημα πληροφοριών σύστημα πληροφόρησης πληροφοριακό σύστημα σύστημα επικοινωνίας ( ) που επιτρέπει την επικοινωνία ( ) και την επεξεργασία πληροφοριών (2) ( ) πρόσβαση δικαίωμα, ευκαιρία ή μέσο για την απόκτηση πληροφοριών (1) ( ) από τεκμήρια (1.2.02) γνώση συλλογισμός που στηρίζεται στη λογική και μπορεί να επαληθευτεί

15 1.1.4 Επεξεργασία δεδομένων δεδομένα, πλ παράσταση της πληροφορίας (1) ( ) με συμβατικό τρόπο κατάλληλο για επικοινωνία ( ), διερμήνευση, αποθήκευση ή επεξεργασία [ΕΛΟΤ 561-2:2007] μέσο δεδομένων φορέας δεδομένων φυσικό μέσο στο οποίο μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα ( ) και από το οποίο μπορούν να ληφθούν δεδομένα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ μαγνητικός δίσκος, CD ROM, μικροφόρμα (μικρομορφή). [ΕΛΟΤ 561-2:2007] επεξεργασία δεδομένων συστηματική εκτέλεση εργασιών σε δεδομένα ( ) [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αριθμητικές ή λογικές εργασίες σε δεδομένα, συγχώνευση ή ομαδοποίηση δεδομένων, συγκέντρωση ή σύνθεση προγραμμάτων, ή εργασίες σε κείμενο, όπως επιμέλεια κειμένου, συγχώνευση, ομαδοποίηση, αποθήκευση, ανάκτηση, παρουσίαση ή εκτύπωση μετασχηματισμός δεδομένων μεταφορά δεδομένων ( ) από ένα μέσο δεδομένων ( ) σε έναν άλλο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Από χαρτί σε μικροφόρμα, από μικροταινία σε υπολογιστή μετατροπή δεδομένων αλλαγή δεδομένων ( ) από μια μορφή παρουσίασης σε άλλη κώδικας σύνολο ( ) κανόνων για το μετασχηματισμό μιας γλώσσας σε μια άλλη κωδικός σύνολο ( ) δεδομένων ( ) που μετασχηματίζονται ή παρουσιάζονται σε διαφορετικές μορφές σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο σύνολο κανόνων ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο πρότυπο ΕΛΟΤ 561-2:2007 στον «κωδικό» ( ) αντιστοιχεί το «αναγνωριστικό» κωδικοποίηση διαδικασία μετασχηματισμού δεδομένων ( ) ή παρουσίαση δεδομένων 15

16 μορφότυπο (1) διάταξη δεδομένων προκαθορισμένη διευθέτηση ( ) των δεδομένων ( ) σε ένα μέσο δεδομένων ( ) βλ. μορφότυπο (2) ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-2:2007. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα μορφότυπα μπορούν να υποδιαιρεθούν σε μορφότυπα εισόδου, αποθήκευσης και εξόδου τράπεζα δεδομένων σύνολο ( ) αρχείων (2) ( ) ή βάσεων δεδομένων ( ) που συνδυάζεται με ένα σύστημα ( ) αποθήκευσης (1) ( ), ένα σύστημα επεξεργασίας και ένα σύστημα ανάκτησης βάση δεδομένων σύνολο ( ) σχετικών δεδομένων ( ) επαρκές για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή σύστημα ( ) επεξεργασίας δεδομένων ( ) βάση δεδομένων πλήρους κειμένου βάση δεδομένων ( ) που περιέχει πλήρη τεκμήρια (1.2.02) ή βασικά μέρη τεκμηρίων παροχέας διαθέτης πάροχος ηλεκτρονικός υπολογιστής που περιέχει βάσεις δεδομένων ( ), προσβάσιμες από άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας ( ) διαδίκτυο παγκόσμια διασυνδεδεμένα συστήματα (1.1.06) υπολογιστών και δίκτυα υπολογιστών συνδεδεμένα με πύλες που καθιστούν δυνατή τη μεταφορά δεδομένων ( ) μεταξύ τους 1.2 Βασικοί όροι πληροφόρησης και τεκμηρίωσης τεκμηρίωση συνεχής και συστηματική συλλογή και επεξεργασία καταχωρισμένων πληροφοριών ( ) με σκοπό την αποθήκευση (1) ( ), ταξινόμηση ( ), ανάκτηση ( ), χρήση ή μετάδοση τεκμήριο καταχωρισμένη πληροφορία ( ) ή υλικό αντικείμενο ( ) που μπορεί να εκλειφθεί ως μονάδα σε μια διαδικασία τεκμηρίωσης (1.2.01)

17 δευτερογενές τεκμήριο παράγωγο τεκμήριο τεκμήριο (1.2.02) που περιέχει δεδομένα ( ), πληροφορίες (1) ( ) ή πληροφορίες (2) ( ) για άλλα τεκμήρια διαχείριση πληροφοριών σχεδιασμός, έλεγχος και εκμετάλλευση πηγών πληροφοριών (1) ( ) ενός ιδρύματος ανάκτηση πληροφοριών άντληση πληροφοριών διαδικασία ανάκτησης ειδικών πληροφοριών (1) ( ) ή πληροφοριών (2) ( ) από ένα αποθετήριο ανάκτηση τεκμηρίων άντληση τεκμηρίων διαδικασία ανάκτησης ειδικών τεκμηρίων (1.2.02) από ένα αποθετήριο ανάκτηση αναφορών άντληση αναφορών ανάκτηση πληροφοριών (1.2.05) που περιορίζεται σε παραπομπές επιστήμη της πληροφορίας επιστήμη πληροφόρησης μελέτη των λειτουργιών της δομής και μετάδοσης πληροφοριών (1) ( ) ή πληροφοριών (2) ( ) και διαχείριση των συστημάτων πληροφόρησης ( ) αρχειονομία κλάδος της επιστήμης της πληροφορίας (1.2.08) που εφαρμόζεται στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργίες των αρχείων (1) (3.1.01) και αρχείων (2) (3.1.02) βιβλιοθηκονομία (1) κλάδος της επιστήμης της πληροφορίας (1.2.08) που ασχολείται με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργίες των βιβλιοθηκών (1) (3.1.03) και βιβλιοθηκών (2) (3.1.04) βιβλιοθηκονομία (2) επαγγελματική εφαρμογή της βιβλιοθηκονομίας (1) (1.2.10) μουσειολογία θεωρία, δραστηριότητες και τεχνικές οργάνωσης των μουσείων (1) (3.1.05) ή μουσείων (2) (3.1.06) καθώς επίσης και εφαρμογή της νομοθεσίας τους μουσειογραφία 17

18 τεχνικές προσδιορισμού και περιγραφής των τεκμηρίων (1.2.02) που διατηρούνται σε μουσεία (1) (3.1.05) ή μουσεία (2) (3.1.06) βιβλιογραφία (1) θεωρίες, δραστηριότητες και τεχνικές προσδιορισμού και περιγραφής τεκμηρίων (1.2.02) βλ. βιβλιογραφία (2) ( ) βιβλιολογία μελέτη των τεχνικών παραγωγής και της διάχυσης βιβλίων (1) (2.1.12) και τόμων (2.4.01) αναπαραγωγή (1) αναπαραγωγή (2) (2.1.03) της εικόνας ενός τεκμηρίου (1.2.02) με τεχνικά μέσα εκτύπωση αναπαραγωγή μιας επιφάνειας από μελανωμένες πλάκες, κλισέ, ή κυλίνδρους ή από ψεκασμό μελάνης (6.5.22) τηλεπικοινωνία θεωρία και τεχνικές της μετάδοσης σημάτων ( ) με ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά μέσα ορολογική εργασία εργασία που αφορά τη συστηματική συλλογή, περιγραφή, επεξεργασία και την παρουσίαση των εννοιών ( ) και των κατασημάνσεών ( ) τους [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ορολογική εργασία πρέπει να εκτελείται κατά προτίμηση στη βάση καθιερωμένων αρχών και μεθόδων. Η ορολογική εργασία περιλαμβάνει εξαγωγή όρων, εναρμόνιση εννοιών, εναρμόνιση όρων και ορογραφία. 1.3 Διοικητικοί και επαγγελματικοί όροι αξιολόγηση εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ή των αποτελεσμάτων ενός υποψηφίου, ενός απασχολούμενου, ενός προγράμματος, ενός ιδρύματος, μιας λειτουργίας, ή των πόρων οι οποίοι συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των στόχων ενός οργανισμού ποιότητα το σύνολο γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας (5.5.01) που του αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιήσει εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες βιβλιομετρία μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στη χρήση (6.1.25) των τεκμηρίων (1.2.02) και στα μοντέλα έκδοσης

19 πληροφοριομετρία μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην επικοινωνία ( ) της χρήσης των πληροφοριών (5.1.01) αρχειονόμος πρόσωπο καταρτισμένο στην αρχειονομία (1.2.02) συντηρητής πρόσωπο επαγγελματικά ή τεχνικά καταρτισμένο με τη γνώση ( ) και τις επιδεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των απαραίτητων φυσικών λειτουργιών που διατηρούν την ακεραιότητα και την αξία των αντικειμένων ( ) έφορος πρόσωπο υπεύθυνο για τη συλλογή (2) (3.1.07), των προσθηκών ( ) σε αυτή, και τη διατήρηση της ακεραιότητάς της τεκμηριωτής πρόσωπο καταρτισμένο στην τεκμηρίωση (1.2.01) προμηθευτής πληροφοριών πρόσωπο που εμπορικά αναλαμβάνει τον εντοπισμό, την ανάκτηση και την παροχή πληροφοριών (1) ( ) ή πληροφοριών (2) ( ) για οποιοδήποτε αντικείμενο ( ) διαχειριστής πληροφοριών πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση πληροφοριών (1.2.04) βιβλιοθηκονόμος βιβλιοθηκάριος πρόσωπο που έχει επαγγελματική εκπαίδευση στη βιβλιοθηκονομία (1.2.11) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση καθορίζεται από εθνικά προγράμματα σπουδών διαχειριστής εγγράφων διαχειριστής ενεργών αρχείων πρόσωπο που ασχολείται με τα οικονομικά και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση, χρήση (6.1.25), διατήρηση και απομάκρυνση ( ) των εγγράφων (1) ( ) επιμελητής εκθέσεων πρόσωπο υπεύθυνο για την προετοιμασία, τη διακίνηση και τη φυσική τοποθέτηση των αντικειμένων ( ) που πρόκειται να εκτεθούν σε έναν οργανισμό εκδότης 19

20 συλλογικό όργανο ή πρόσωπο που εκτυπώνει (1.2.17) και εκδίδει δημοσιεύματα (2.1.11) ειδικός βιβλιοθηκονόμος μέλος του προσωπικού ενός οργανισμού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης (1.2.01), το οποίο, λόγω της ακαδημαϊκής του μόρφωσης και της άριστης γνώσης ( ) ενός θέματος ή επιστημονικού κλάδου, είναι υπεύθυνο για την επιλογή και θεματική καταλογογράφηση ( ) των αποκτημάτων ( ) σε σχετικά θεματικά πεδία ( ) και για την αντίστοιχη υπηρεσία πληροφόρησης (1) (5.5.02) υπεύθυνος γραμματείας ο επικεφαλής της γραμματείας (3.3.13) ενός οργανισμού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης (1.2.01). 2 Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους 2.1 Γενικοί όροι πρωτότυπο τεκμήριο το αρχικά δημιουργημένο τεκμήριο (1.2.02) όπως διακρίνεται από κάθε αντίγραφο (2) προέρχεται από αυτό (2.1.06) πού μήτρα αντίγραφο (3) (2.1.14) ενός τεκμηρίου (1.2.02) ή το πρωτότυπο τεκμήριο (2.1.01) από το οποίο μπορούν να παραχθούν άλλα αντίγραφα (2) (2.1.06) αναπαραγωγή (2) τεκμήριο (1.2.02) που έχει αντιγραφεί και ομοιάζει με άλλο τεκμήριο που αναγνωρίζεται ως το πρωτότυπο τεκμήριο (2.1.01) βλ. αναπαραγωγή (1) (1.2.16) ομοιότυπο αναπαραγωγή (2.1.03) τεκμηρίου που προσεγγίζει όσο είναι δυνατό στο περιεχόμενο, τον τύπο και την εμφάνιση του πρωτότυπου τεκμηρίου (2.1.01), αλλά δεν είναι απαραίτητα του ιδίου μεγέθους αντίγραφο (1) τεκμήριο (1.2.02) που εξυπηρετεί ως το πρωτότυπο υλικό, από το οποίο τελικά ετοιμάζεται μια αναπαραγωγή (2) (2.1.03) ή ένα πιο ολοκληρωμένο τεκμήριο βλ. αντίγραφο (2) (2.1.06), αντίγραφο (3) (2.1.14) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην καθομιλουμένη, το αντίγραφο (1) αναφέρεται συχνά ως «πρωτότυπο» αντίγραφο (2) αναπαραγωγή (2.1.03) ή μεταγραφή ενός τεκμηρίου (1.2.02) βλ. αντίγραφο (1) (2.1.05), αντίγραφο (3) (2.1.14)

21 έντυπο αντίγραφο αντίγραφο (2) (2.1.06) συνήθως σε χαρτί (6.5.01) που μπορεί να διαβαστεί χωρίς τη βοήθεια τεχνικών μέσων φόρμα τεκμήριο (1.2.02), που έχει τυπωθεί ή έχει παραχθεί με άλλο τρόπο, με προκαθορισμένα διαστήματα για την καταχώριση ειδικών πληροφοριών (1) ( ) διασκευή (1) εργασία που παράγεται από μια άλλη, ιδίως όταν προορίζεται για ένα διαφορετικό μέσο ή για μια διαφορετική λογοτεχνική ή μουσική μορφή διασκευή (2) μουσική διασκευή (1) (2.1.09) ενός έργου για εκτέλεση από χορωδία ή με μουσικά όργανα, διαφορετικά από εκείνα για τα οποία είχε αρχικά συντεθεί ή από μουσικούς ή τραγουδιστές ενός διαφορετικού επιπέδου ικανότητας από εκείνους που είχε αρχικά σχεδιαστεί δημοσίευμα τεκμήριο (1.2.02) που κυκλοφορεί μαζικά και συνήθως παράγεται σε πολλαπλά αντίγραφα (2) (2.1.06) βιβλίο (1) πνευματικό έργο ( ) που εκδίδεται σε γραπτή, έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συνήθως με σελιδοποίηση και που συνιστά μια φυσική μονάδα βλ. βιβλίο (2) (2.4.01) αρχειακή μονάδα τεμάχιο (2) τεκμήριο (1.2.02) ή σύνολο ( ) τεκμηρίων ενός αρχείου (2) (3.1.02), που αντιμετωπίζονται ως μια οντότητα βλ. τεμάχιο (1) (2.1.15) αντίγραφο (3) δείγμα ενός τεκμηρίου (1.2.02) που υπάρχει σε περισσότερους τύπους βλ.αντίγραφο (1) (2.1.05), αντίγραφο (2) (2.1.06) τεμάχιο (1) η πιο μικρή φυσική αδιαίρετη αρχειακή μονάδα (2.1.13) βλ. τεμάχιο (2) (2.1.13) εικονογραφικό τεκμήριο 21

22 εικονοτεκμήριο τεκμήριο (1.2.02) στο οποίο η εικονογραφική αναπαράσταση αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του εικόνα (1) δισδιάστατη βασικά παρουσίαση, ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων ( ) ή σχημάτων βλ. εικόνα (2) (2.1.18) εικονογράφημα απεικόνιση εικόνα (2) αναπαράσταση που προστίθεται σε ένα κείμενο ( ) και η οποία απεικονίζει θέματα του κειμένου χωρίς τη χρήση γραφής βλ. εικόνα (1) (2.1.17) οπτικοακουστικό τεκμήριο τεκμήριο (1.2.02), που αποτελείται από μια ακολουθία σχετικών εικόνων, με ή χωρίς τη συνοδεία ήχων και που για την ανάγνωση ή ακρόαση του περιεχομένου του απαιτείται χρήση εξοπλισμού διαφάνεια (1) φύλλο υλικού που περιέχει πληροφορίες (2) ( ) οι οποίες εμφανίζονται όταν τοποθετείται μπροστά από πηγή φωτός ή όταν προβάλλεται σε μια οθόνη στερεοτυπία ζεύγος φωτογραφιών (2.1.17) του ιδίου αντικειμένου ( ), που λαμβάνονται από ελαφρώς διαφορετικές πλευρές και που μαζί μεταφέρουν μια τρισδιάστατη εντύπωση όταν κανείς τις βλέπει ταυτόχρονα με ένα στερεοσκόπιο ή ειδικά γυαλιά 2.2 Τεκμήρια και τα μέρη τους Τεκμήρια προσχέδιο προκαταρκτική εκδοχή ενός τεκμηρίου (1.2.02) συμπλήρωμα υλικό συμπληρωματικό του κυρίως κειμένου ενός τεκμηρίου (1.2.02) σύνοψη (1) τεκμήριο (1.2.02) που προέρχεται από τη σύμπτυξη ενός άλλου τεκμηρίου στα ουσιώδη μέρη του βλ. σύνοψη (2) ( )

23 σύντμηση (1) περίληψη ( ), επιτομή ( ) ή σύνοψη (1) ( ) των περιεχομένων ενός τεκμηρίου (1.2.02) βλ. σύντμηση (2) ( ) συλλογή (1) τεκμήριο (1.2.02) που συνενώνει κάτω συνήθως από έναν κοινό τίτλο ( ), εργασίες ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων ( ) ή επιμελητών έκδοσης ( ) σε ένα ή περισσότερα θέματα βλ. συλλογή (2) (3.1.07), συλλογή (3) (3.1.12) ανθολογία συλλογή επιλεγμένων αποσπασμάτων τεκμήριο (1.2.02) που αποτελείται από μια συλλογή (1) ( ) τεκμηρίων ή αποσπασμάτων ( ) λογοτεχνικών συνήθως εργασιών αρχείο (1) φάκελος (1) οργανωμένη μονάδα τεκμηρίων (1.2.02) που έχουν ομαδοποιηθεί από το δημιουργό τους, είτε για τρέχουσα χρήση (6.1.25) ή κατά την διαδικασία της αρχειακής διευθέτηση ( ), επειδή τα τεκμήρια αυτά έχουν σχέση με το ίδιο θέμα, δραστηριότητα ή συναλλαγή βλ. αρχείο (2) ( ) ενεργό αρχείο έγγραφο (2) αρχειακό έγγραφο τεκμήριο (1.2.02) που δημιουργείται ή παραλαμβάνεται και διατηρείται από ένα φορέα, οργανισμό ή άτομο σε εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων ή επιχειρησιακών συναλλαγών βλ. έγγραφο (1) ( ) πρακτικά (1) πρακτικά συνεδριάσεων επίσημο έγγραφο (2) ( ) που περιέχει τι έχει λεχθεί και τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης ή σύσκεψης βλ. πρακτικά (2) ( ) πρακτικά (2) πεπραγμένα τεκμήρια (1.2.02) που περιέχουν τα κείμενα ( ) των εργασιών που υποβάλλονται σε ένα συνέδριο και αναφέρουν γενικά τη συζήτηση που προέρχεται από τις εργασίες αυτές και τις συναλλαγές που προκύπτουν από αυτές βλ. πρακτικά (1) ( ) 23

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο MARC 21 Βιβλιογραφικά δεδομένα

Εγχειρίδιο MARC 21 Βιβλιογραφικά δεδομένα Εγχειρίδιο MARC 21 Βιβλιογραφικά δεδομένα Μετάφραση και προσαρμογή για την υποστήριξη της καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αλίκη Τσουκαλά και Παρασκευή Κοντού Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Γνώσεις των Εργαζόμενων Νοσηλευτών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών ( Τρόπος γραφής & Διαδικαστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα