ICS: ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01"

Transcript

1 ICS: ; ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1381 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Πληροφόρηση και τεκμηρίωση Λεξιλόγιο Information and documentation Vocabulary ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν έγγραφο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δημόσια κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια μέχρι την 7 η Σεπτεμβρίου Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. Οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση ή στα τηλέφωνα ή στα τ/ο(fax) Κλάση τιμολόγησης: 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 50, Περιστέρι

3 ΕΛΟΤ 1381 Πρόλογος Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο επιμελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Τεκμηρίωση» τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 5127:2001. ΕΛΟΤ 2012 Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 50, Περιστέρι 3

4 Εισαγωγή Εισαγωγή Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης είχε κυκλοφορήσει σειρά ξεχωριστών προτύπων ISO 5127 «Information and Documentation Vocabulary», με αντικείμενο την ορολογία σε επιμέρους τομείς της τεκμηρίωσης. Η Τεχνική Επιτροπή Τεκμηρίωσης ΤΕ22 είχε επεξεργαστεί τα δύο εξ αυτών (ΕΛΟΤ :1997, Τεκμηρίωση και πληροφόρηση - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Βασικές έννοιες και ΕΛΟΤ :1997, Τεκμηρίωση και πληροφόρηση - Λεξιλόγιο - Μέρος 2: Παραδοσιακά τεκμήρια). Δεδομένου όμως ότι οι εξελίξεις και οι μεταβολές στον τομέα της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης ήταν εκτεταμένες, η επιτροπή ISO/TC 46 (υποεπιτροπή SC 3) του ISO έκρινε απαραίτητη την αναθεώρηση της σειράς ISO Έτσι, το 2001 κυκλοφόρησε το ενιαίο πρότυπο ISO 5127, στο οποίο βασίζεται και η παρούσα έκδοση του ελληνικού προτύπου. Το παρόν εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1381 έχει την ακόλουθη δομή: 1. Βασικοί όροι 2. Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους 3. Ιδρύματα τεκμηρίωσης και τα αποκτήματά τους 4. Διεργασία τεκμηρίωσης 5. Χρήση των πληροφοριών και των τεκμηρίων 6. Διατήρηση τεκμηρίων 7. Νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης

5 (Κενή σελίδα) 5

6 Περιεχόμενα Αντικείμενο. 6 Τυποποιητικές αναφορές Αρχές και κανόνες που ακολουθούνται Βασικοί όροι Βασικοί όροι σχετικών πεδίων Βασικοί όροι πληροφόρησης και τεκμηρίωσης Διοικητικοί και επαγγελματικοί όροι Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους Γενικοί όροι Τεκμήρια και τα μέρη τους Τεκμήρια ως προς τα μέσα παραγωγής Τεκμήρια ως προς την κατάσταση Ιδρύματα τεκμηρίωσης και τα αποκτήματά τους Γενικοί όροι Βιβλιοθήκες Αρχεία Μουσεία Διεργασία τεκμηρίωσης Προγραμματισμός, ανάπτυξη και πρόσκτηση συλλογών Ανάλυση, απεικόνιση και περιγραφή περιεχομένου Αποθήκευση, έρευνα και ανάκτηση Χρήση πληροφοριών και τεκμηρίων Γενικοί όροι Διοίκηση Υποδομές Τύποι χρήσεων Υπηρεσίες Μελέτες χρηστών Διατήρηση τεκμηρίων Γενικοί όροι Ιδιότητες υλικών που σχετίζονται με τη διατήρηση Διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή ή συντήρηση τεκμηρίων Παράγοντες που προκαλούν φθορά στα τεκμήρια Υλικά που χρησιμοποιούνται στην επανόρθωση ή συντήρηση τεκμηρίων Είδη φθορών των τεκμηρίων Μέτρα συντήρησης Μέρη των βιβλιοδετημένων βιβλίων Είδη βιβλιοδεσίας Διαδικασία βιβλιοδεσίας Νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης Γενικοί όροι Λογοτεχνική, καλλιτεχνική και βιομηχανική ιδιοκτησία Ιδιωτικότητα και πρόσβαση στην πληροφορία. 122 Βιβλιογραφία Αλφαβητικό ευρετήριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (πληροφοριακό) Ελληνο-αγγλο-γαλλικό γλωσσάριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (πληροφοριακό) Αγγλο-ελληνο-γαλλικό γλωσσάριο όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (πληροφοριακό) Γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάριο όρων

7 Πληροφόρηση και τεκμηρίωση Λεξιλόγιο Αντικείμενο Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο έχει σκοπό να διευκολύνει τη διεθνή επικοινωνία στο πεδίο της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Παρουσιάζει όρους και ορισμούς επιλεγμένων εννοιών σχετικών με το πεδίο και προσδιορίζει σχέσεις ανάμεσα στις αναγραφές. Το αντικείμενο του παρόντος Ελληνικού Προτύπου αντιστοιχεί με αυτό του ISO 5127 Information and documentation - vocabulary. Τυποποιητικές αναφορές Τα ακόλουθα τυποποιητικά τεκμήρια περιέχουν διατάξεις οι οποίες, μέσω αναφοράς στο κείμενο αυτό, αποτελούν διατάξεις του ελληνικού προτύπου. Για τις χρονολογημένες αναφορές, δεν εφαρμόζονται τυχόν επόμενες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις για τα δημοσιεύματα αυτά. Όμως, σε περίπτωση συμφωνιών που βασίζονται στο παρόν πρότυπο, οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να διερευνούν την πιθανότητα εφαρμογής των πιο πρόσφατων εκδόσεων των τυποποιητικών τεκμηρίων που δηλώνονται παρακάτω. Για μη χρονολογημένες αναφορές, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση του τυποποιητικού τεκμηρίου στο οποίο αναφέρονται. ISO 704:1987, Principles and methods of terminology ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications ISO 10241:1992, International terminology standards Preparation and layout ΕΛΟΤ 402: 2010, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι ISO 561-1: 2006, Ορολογικό έργο Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογές ISO 561-2: 2007, Ορολογικό έργο Λεξιλόγιο Μέρος 2: Εφαρμογές υπολογιστών Αρχές και κανόνες που ακολουθούνται Αναγραφές Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο απαρτίζεται από αναγραφές ο όρος αναγραφή γίνεται αντιληπτός ως εξής: «Σύνολο στοιχείων αποτελούμενο από έναν αριθμό ευρετηρίου, έναν προτιμώμενο όρο, αποδεκτά συνώνυμα και έναν ορισμό. Επιπλέον, ένα σύνολο μπορεί να περιλαμβάνει παραδείγματα και σημειώσεις που διευκολύνουν την κατανόηση της έννοιας ή που αναφέρονται σε άλλη ορολογική χρήση σε άλλα πεδία». Όροι που αφορούν ορολογική εργασία χρησιμοποιούνται με τις σημασίες που ορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ και Οργάνωση μιας αναγραφής Οι αναγραφές οργανώνονται σύμφωνα με το ISO Ταξινόμηση μιας αναγραφής 7

8 Κάθε αναγραφή αριθμείται σύμφωνα με τη λογική δομή που παρατίθεται στην εισαγωγή. Επιλογή των όρων και διατύπωση των ορισμών Η επιλογή των όρων και η διατύπωση των ορισμών ακολουθεί τους κανόνες που καθιερώθηκαν στο πρότυπο ΕΛΟΤ 402. Ευρετήρια Στο τέλος της 7 ης ενότητας παρατίθεται αλφαβητικό ευρετήριο όλων των όρων με τους κωδικούς τους οι οποίοι παραπέμπουν στους ορισμούς στο κείμενο. Συμπληρωματικά, στα παραρτήματα Α, Β και Γ παρατίθενται ελληνο-αγγλο-γαλλικό, αγγλο-ελληνο-γαλλικό και γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάρια των όρων που εμφανίζονται ως κύριοι στο πρότυπο.

9 1 Βασικοί όροι 1.1 Βασικοί όροι σχετικών πεδίων Γενικοί όροι έννοια μονάδα γνώσης ( ) που δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι έννοιες δεν συνδέονται με συγκεκριμένες γλώσσες. Επηρεάζονται όμως από το κοινωνικό ή πολιτιστικό περιβάλλον αντικείμενο κάθε τι αντιληπτό μέσω των αισθήσεων ή συλληπτό μέσω του νου [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αντικείμενα μπορεί να είναι υλικά (π.χ. μηχανή, φύλλο χαρτί, διαμάντι), άυλα (π.χ. βαθμός αντιστοιχίας, σχεδιασμός έργου) ή φανταστικά (π.χ. ιδανικό) σύνολο συγκέντρωση αντικειμένων ( ) ή εννοιών ( ) που θεωρούνται ως όλον στοιχείο αντικείμενο ( ) που αποτελεί μέρος ενός συνόλου ( ) σχέση πνευματική σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων ( ) σύστημα σύνολο ( ) αλληλένδετων εννοιών ( ) ή αντικειμένων ( ) θεματικό πεδίο πεδίο ειδικής γνώσης ( ) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα σύνορα ενός θεματικού πεδίου καθορίζονται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό διάταξη κατάσταση ενός συνόλου ( ) στο οποίο οι σχέσεις ( ) ανάμεσα στα διαφορετικά στοιχεία ( ) έχουν αναγνωρισθεί ή καθιερωθεί 9

10 1.1.2 Γλώσσα και ορολογία γλώσσα σύστημα ( ) σημείων με σκοπό την επικοινωνία ( ), το οποίο αποτελείται συνήθως από λεξιλόγιο ( ) και κανόνες φυσική γλώσσα γλώσσα ( ) η οποία είναι ή ήταν σε ενεργό χρήση από μια ανθρώπινη κοινότητα, οι κανόνες της οποίας δημιουργήθηκαν κυρίως από τη χρήση βλ. ειδική γλώσσα [ΕΛΟΤ 561-1:2006] τεχνητή γλώσσα γλώσσα ( ) οι κανόνες της οποίας καθιερώθηκαν με σαφήνεια πριν από τη χρήση της κείμενο δεδομένα ( ) με τη μορφή χαρακτήρων ( ), συμβόλων ( ), λέξεων (1) ( ), φράσεων, παραγράφων, προτάσεων, πινάκων ( ) ή άλλων διευθετήσεων ( ) τα οποία εμπεριέχουν κάποια σημασία ( ) του οποίου η ερμηνεία βασίζεται κυρίως στη γνώση ( ) των αναγνωστών κάποιας φυσικής ( ) ή τεχνητής γλώσσας ( ) ορολογική φράση συνδυασμός λέξεων (1) ( ) που περιέχουν τουλάχιστον έναν όρο ( ) και άλλα λεξικολογικά στοιχεία τα οποία επιλέχτηκαν με βάση το συγκεκριμένο όρο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κλείνω μια πτήση, διαπράττω μια παραβίαση στοιχειοσειρά ακολουθία στοιχείων ( ) της ίδιας φύσης, που θεωρείται ως ένα όλον [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Χαρακτήρες, δυαδικά ψηφία, παλμοί λέξη (1) ορθογραφική λέξη η μικρότερη γλωσσολογική μονάδα που αποδίδει ειδική σημασία ( ) και η οποία μπορεί να διακριθεί ως χωριστή μονάδα στo πλαίσιo μιας πρότασης βλ. λέξη (2) ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια λέξη (1) ξεχωρίζει από κενά διαστήματα ή στίξη πριν και μετά λέξη (2) στοιχειοσειρά ( ) χαρακτήρων ( ) που θεωρούνται ως σύνολο για ένα συγκεκριμένο σκοπό

11 βλ. λέξη (1) ( ) χαρακτήρας μέλος συνόλου ( ) στοιχείων ( ) που χρησιμοποιείται για την παράσταση, την οργάνωση ή τον έλεγχο των δεδομένων ( ) [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι χαρακτήρες διακρίνονται σε χαρακτήρες γραφής ή ελέγχου κατασήμανση παράσταση μιας έννοιας ( ) με ένα σημείο ( ) που την υποδηλώνει [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην ορολογική εργασία διακρίνονται τρεις κατασημάνσεις: σύμβολα, ονόματα και όροι σύμβολο κατασήμανση ( ) με χρήση γραμμάτων, αριθμών, εικονογραμμάτων ή συνδυασμών τους όρος λεκτική κατασήμανση ( ) μιας γενικής έννοιας ( ) σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο ( ) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένας όρος μπορεί να περιέχει σύμβολα και μπορεί να εμφανίζει παραλλαγές, π.χ. διαφορετικούς ορθογραφικούς τύπους ονομασία όνομα κατονομασία κατασήμανση ( ) μιας ατομικής έννοιας ( ) με μια γλωσσική έκφραση ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-1: ορολόγιο ορολογία σύνολο ( ) κατασημάνσεων ( ) που ανήκουν σε μια ειδική γλώσσα ( ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ορολόγιο (της γλώσσας) των Τηλεπικοινωνιών. [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ονοματολόγιο ονοματολογία ορολόγιο ( ) δομημένο συστηματικά σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες ονοματοδοσίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-1:

12 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Ονοματολόγια αναπτύσσονται σε διάφορα πεδία, όπως βιολογία, ιατρική, φυσική και χημεία συνωνυμία σχέση ( ) μεταξύ δύο ή περισσότερων όρων ( ) ή ονομασιών ( ) σε δεδομένη γλώσσα ( ), που παριστάνουν την ίδια έννοια ( ) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ μητέρα-μάνα, δευτέριο-βαρύ υδρογόνο οιονεί συνωνυμία σχέση ( ) μεταξύ δύο ή περισσότερων όρων ( ) σε δεδομένη γλώσσα ( ), που παριστάνουν διαφορετικές έννοιες ( ) με παρόμοιες σημασίες ( ), που για κάποιους λόγους μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμοι πολυσημία σχέση ( ) μεταξύ κατασημάνσεων ( ) και εννοιών ( ) σε μια δεδομένη γλώσσα ( ), στην οποία μία κατασήμανση παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες ( ) που έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ γέφυρα: 1) κατασκευή για μεταφορές πάνω από κενό, 2) μέρος ενός έγχορδου μουσικού οργάνου, 3) μέρος οδοντοστοιχίας. Οι κατασημάνσεις ( ) στη σχέση της πολυσημίας λέγονται πολύσημα ομωνυμία σχέση ( ) μεταξύ κατασημάνσεων ( ) και εννοιών ( ), σε δεδομένη γλώσσα ( ), στην οποία μια κατασήμανση παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες ( ) άσχετες μεταξύ τους [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ρόκα: 1) φυτό 2) εργαλείο για γνέσιμο μαλλιού ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι κατασημάνσεις ( ) στη σχέση της ομωνυμίας λέγονται ομώνυμα. Ορθότερο, όμως, είναι να λέγονται ομώνυμα οι αντίστοιχες έννοιες ομογραφία ποιότητα (1.3.02) δύο ή περισσοτέρων όρων ( ) που έχουν την ίδια γραφική μορφή αλλά διαφορετικές σημασίες ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Διαφορετική διατύπωση στον ορισμό δίδεται στο ΕΛΟΤ 561-1: ομοφωνία ποιότητα (1.3.02) δύο ή περισσοτέρων όρων ( ) που έχουν την ίδια φωνητική μορφή αλλά διαφορετικές σημασίες ( ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ κλίμα-κλήμα, ρήμα-ρίμα.

13 μεταγραφή παρουσίαση της προφοράς σε μια δεδομένη γλώσσα ( ) με χαρακτήρες ( ) ενός συστήματος γραφής ή με ένα επινοημένο σύστημα συμβολισμών ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτά τα ειδικά συστήματα μπορεί να είναι αλφαβητικά [π.χ. σύμβολα της International Phonetic Association (IPA)] ή μη αλφαβητικά (π.χ. η σημειογραφία του Kenneth Fike στο κλασικό του βιβλίο του «Phonetics», 1943) μεταγραμματισμός παρουσίαση των χαρακτήρων ( ) ενός αλφαβητικού ή συλλαβικού συστήματος ( ) γραφής με αντίστοιχους χαρακτήρες ενός δεύτερου συστήματος γραφής εκλατινισμός παρουσίαση μη λατινικών συστημάτων ( ) γραφής στο λατινικό αλφάβητο με μεταγραμματισμό ( ), μεταγραφή ( ) ή και τα δύο μετάφραση μετατροπή από μια γλώσσα ( ) σε μια άλλη γλώσσα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνήθως αυτή είναι μια φυσική γλώσσα σημειογραφία (1) σύνολο ( ) συμβόλων ( ) που αναπαριστούν αριθμούς, ποσότητες, ένταση και διάρκεια ήχου που χρησιμοποιείται στη μουσική βλ. σημειογραφία (2) ( ) Επικοινωνία και πληροφορία επικοινωνία μεταφορά σημασίας ( ) μέσω μετάδοσης σημάτων ( ) σημείο σημάδι ο,τιδήποτε μεταφέρει μια σημασία ( ) σήμα παραλλαγή μιας φυσικής οντότητας που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δεδομένων ( ) σημασία νόημα ερμηνεία μιας έννοιας ( ) που συνδέεται με ένα σημείο ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 402:

14 μήνυμα δεδομένα ( ) που προορίζονται για σκοπούς επικοινωνίας ( ) θεωρία επικοινωνίας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη των διαδικασιών της επικοινωνίας ( ) και με τα συστήματα επικοινωνίας ( ) σύστημα επικοινωνίας σύστημα ( ) για διαχείριση διαδικασιών επικοινωνίας ( ) πληροφορία (1) γνώση ( ) που κοινοποιείται ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 561-2:2007 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η πληροφορία (1) αφορά δεδομένα, έννοιες, αντικείμενα, γεγονότα, ιδέες, διαδικασίες κτλ πληροφορία (2) [γενικά] μήνυμα ( ) που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει μια πληροφορία (1) ( ) σε μια διαδικασία επικοινωνίας ( ) με σκοπό την αύξηση της γνώσης ( ) βλ. πληροφορία (1) ( ) καταχωρισμένη πληροφορία πληροφορία (1) ( ) αποθηκευμένη σε ένα μέσο δεδομένων ( ) έγγραφο (1) σύνολο ( ) δεδομένων ( ) που αφορούν πρόσωπο ή αντικείμενο ( ) τα οποία συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν για ένα προκαθορισμένο ειδικό σκοπό βλ. έγγραφο (2) ( ) σύστημα πληροφοριών σύστημα πληροφόρησης πληροφοριακό σύστημα σύστημα επικοινωνίας ( ) που επιτρέπει την επικοινωνία ( ) και την επεξεργασία πληροφοριών (2) ( ) πρόσβαση δικαίωμα, ευκαιρία ή μέσο για την απόκτηση πληροφοριών (1) ( ) από τεκμήρια (1.2.02) γνώση συλλογισμός που στηρίζεται στη λογική και μπορεί να επαληθευτεί

15 1.1.4 Επεξεργασία δεδομένων δεδομένα, πλ παράσταση της πληροφορίας (1) ( ) με συμβατικό τρόπο κατάλληλο για επικοινωνία ( ), διερμήνευση, αποθήκευση ή επεξεργασία [ΕΛΟΤ 561-2:2007] μέσο δεδομένων φορέας δεδομένων φυσικό μέσο στο οποίο μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα ( ) και από το οποίο μπορούν να ληφθούν δεδομένα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ μαγνητικός δίσκος, CD ROM, μικροφόρμα (μικρομορφή). [ΕΛΟΤ 561-2:2007] επεξεργασία δεδομένων συστηματική εκτέλεση εργασιών σε δεδομένα ( ) [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αριθμητικές ή λογικές εργασίες σε δεδομένα, συγχώνευση ή ομαδοποίηση δεδομένων, συγκέντρωση ή σύνθεση προγραμμάτων, ή εργασίες σε κείμενο, όπως επιμέλεια κειμένου, συγχώνευση, ομαδοποίηση, αποθήκευση, ανάκτηση, παρουσίαση ή εκτύπωση μετασχηματισμός δεδομένων μεταφορά δεδομένων ( ) από ένα μέσο δεδομένων ( ) σε έναν άλλο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Από χαρτί σε μικροφόρμα, από μικροταινία σε υπολογιστή μετατροπή δεδομένων αλλαγή δεδομένων ( ) από μια μορφή παρουσίασης σε άλλη κώδικας σύνολο ( ) κανόνων για το μετασχηματισμό μιας γλώσσας σε μια άλλη κωδικός σύνολο ( ) δεδομένων ( ) που μετασχηματίζονται ή παρουσιάζονται σε διαφορετικές μορφές σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο σύνολο κανόνων ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο πρότυπο ΕΛΟΤ 561-2:2007 στον «κωδικό» ( ) αντιστοιχεί το «αναγνωριστικό» κωδικοποίηση διαδικασία μετασχηματισμού δεδομένων ( ) ή παρουσίαση δεδομένων 15

16 μορφότυπο (1) διάταξη δεδομένων προκαθορισμένη διευθέτηση ( ) των δεδομένων ( ) σε ένα μέσο δεδομένων ( ) βλ. μορφότυπο (2) ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-2:2007. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα μορφότυπα μπορούν να υποδιαιρεθούν σε μορφότυπα εισόδου, αποθήκευσης και εξόδου τράπεζα δεδομένων σύνολο ( ) αρχείων (2) ( ) ή βάσεων δεδομένων ( ) που συνδυάζεται με ένα σύστημα ( ) αποθήκευσης (1) ( ), ένα σύστημα επεξεργασίας και ένα σύστημα ανάκτησης βάση δεδομένων σύνολο ( ) σχετικών δεδομένων ( ) επαρκές για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή σύστημα ( ) επεξεργασίας δεδομένων ( ) βάση δεδομένων πλήρους κειμένου βάση δεδομένων ( ) που περιέχει πλήρη τεκμήρια (1.2.02) ή βασικά μέρη τεκμηρίων παροχέας διαθέτης πάροχος ηλεκτρονικός υπολογιστής που περιέχει βάσεις δεδομένων ( ), προσβάσιμες από άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας ( ) διαδίκτυο παγκόσμια διασυνδεδεμένα συστήματα (1.1.06) υπολογιστών και δίκτυα υπολογιστών συνδεδεμένα με πύλες που καθιστούν δυνατή τη μεταφορά δεδομένων ( ) μεταξύ τους 1.2 Βασικοί όροι πληροφόρησης και τεκμηρίωσης τεκμηρίωση συνεχής και συστηματική συλλογή και επεξεργασία καταχωρισμένων πληροφοριών ( ) με σκοπό την αποθήκευση (1) ( ), ταξινόμηση ( ), ανάκτηση ( ), χρήση ή μετάδοση τεκμήριο καταχωρισμένη πληροφορία ( ) ή υλικό αντικείμενο ( ) που μπορεί να εκλειφθεί ως μονάδα σε μια διαδικασία τεκμηρίωσης (1.2.01)

17 δευτερογενές τεκμήριο παράγωγο τεκμήριο τεκμήριο (1.2.02) που περιέχει δεδομένα ( ), πληροφορίες (1) ( ) ή πληροφορίες (2) ( ) για άλλα τεκμήρια διαχείριση πληροφοριών σχεδιασμός, έλεγχος και εκμετάλλευση πηγών πληροφοριών (1) ( ) ενός ιδρύματος ανάκτηση πληροφοριών άντληση πληροφοριών διαδικασία ανάκτησης ειδικών πληροφοριών (1) ( ) ή πληροφοριών (2) ( ) από ένα αποθετήριο ανάκτηση τεκμηρίων άντληση τεκμηρίων διαδικασία ανάκτησης ειδικών τεκμηρίων (1.2.02) από ένα αποθετήριο ανάκτηση αναφορών άντληση αναφορών ανάκτηση πληροφοριών (1.2.05) που περιορίζεται σε παραπομπές επιστήμη της πληροφορίας επιστήμη πληροφόρησης μελέτη των λειτουργιών της δομής και μετάδοσης πληροφοριών (1) ( ) ή πληροφοριών (2) ( ) και διαχείριση των συστημάτων πληροφόρησης ( ) αρχειονομία κλάδος της επιστήμης της πληροφορίας (1.2.08) που εφαρμόζεται στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργίες των αρχείων (1) (3.1.01) και αρχείων (2) (3.1.02) βιβλιοθηκονομία (1) κλάδος της επιστήμης της πληροφορίας (1.2.08) που ασχολείται με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργίες των βιβλιοθηκών (1) (3.1.03) και βιβλιοθηκών (2) (3.1.04) βιβλιοθηκονομία (2) επαγγελματική εφαρμογή της βιβλιοθηκονομίας (1) (1.2.10) μουσειολογία θεωρία, δραστηριότητες και τεχνικές οργάνωσης των μουσείων (1) (3.1.05) ή μουσείων (2) (3.1.06) καθώς επίσης και εφαρμογή της νομοθεσίας τους μουσειογραφία 17

18 τεχνικές προσδιορισμού και περιγραφής των τεκμηρίων (1.2.02) που διατηρούνται σε μουσεία (1) (3.1.05) ή μουσεία (2) (3.1.06) βιβλιογραφία (1) θεωρίες, δραστηριότητες και τεχνικές προσδιορισμού και περιγραφής τεκμηρίων (1.2.02) βλ. βιβλιογραφία (2) ( ) βιβλιολογία μελέτη των τεχνικών παραγωγής και της διάχυσης βιβλίων (1) (2.1.12) και τόμων (2.4.01) αναπαραγωγή (1) αναπαραγωγή (2) (2.1.03) της εικόνας ενός τεκμηρίου (1.2.02) με τεχνικά μέσα εκτύπωση αναπαραγωγή μιας επιφάνειας από μελανωμένες πλάκες, κλισέ, ή κυλίνδρους ή από ψεκασμό μελάνης (6.5.22) τηλεπικοινωνία θεωρία και τεχνικές της μετάδοσης σημάτων ( ) με ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά μέσα ορολογική εργασία εργασία που αφορά τη συστηματική συλλογή, περιγραφή, επεξεργασία και την παρουσίαση των εννοιών ( ) και των κατασημάνσεών ( ) τους [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ορολογική εργασία πρέπει να εκτελείται κατά προτίμηση στη βάση καθιερωμένων αρχών και μεθόδων. Η ορολογική εργασία περιλαμβάνει εξαγωγή όρων, εναρμόνιση εννοιών, εναρμόνιση όρων και ορογραφία. 1.3 Διοικητικοί και επαγγελματικοί όροι αξιολόγηση εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ή των αποτελεσμάτων ενός υποψηφίου, ενός απασχολούμενου, ενός προγράμματος, ενός ιδρύματος, μιας λειτουργίας, ή των πόρων οι οποίοι συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των στόχων ενός οργανισμού ποιότητα το σύνολο γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας (5.5.01) που του αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιήσει εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες βιβλιομετρία μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στη χρήση (6.1.25) των τεκμηρίων (1.2.02) και στα μοντέλα έκδοσης

19 πληροφοριομετρία μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην επικοινωνία ( ) της χρήσης των πληροφοριών (5.1.01) αρχειονόμος πρόσωπο καταρτισμένο στην αρχειονομία (1.2.02) συντηρητής πρόσωπο επαγγελματικά ή τεχνικά καταρτισμένο με τη γνώση ( ) και τις επιδεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των απαραίτητων φυσικών λειτουργιών που διατηρούν την ακεραιότητα και την αξία των αντικειμένων ( ) έφορος πρόσωπο υπεύθυνο για τη συλλογή (2) (3.1.07), των προσθηκών ( ) σε αυτή, και τη διατήρηση της ακεραιότητάς της τεκμηριωτής πρόσωπο καταρτισμένο στην τεκμηρίωση (1.2.01) προμηθευτής πληροφοριών πρόσωπο που εμπορικά αναλαμβάνει τον εντοπισμό, την ανάκτηση και την παροχή πληροφοριών (1) ( ) ή πληροφοριών (2) ( ) για οποιοδήποτε αντικείμενο ( ) διαχειριστής πληροφοριών πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση πληροφοριών (1.2.04) βιβλιοθηκονόμος βιβλιοθηκάριος πρόσωπο που έχει επαγγελματική εκπαίδευση στη βιβλιοθηκονομία (1.2.11) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση καθορίζεται από εθνικά προγράμματα σπουδών διαχειριστής εγγράφων διαχειριστής ενεργών αρχείων πρόσωπο που ασχολείται με τα οικονομικά και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση, χρήση (6.1.25), διατήρηση και απομάκρυνση ( ) των εγγράφων (1) ( ) επιμελητής εκθέσεων πρόσωπο υπεύθυνο για την προετοιμασία, τη διακίνηση και τη φυσική τοποθέτηση των αντικειμένων ( ) που πρόκειται να εκτεθούν σε έναν οργανισμό εκδότης 19

20 συλλογικό όργανο ή πρόσωπο που εκτυπώνει (1.2.17) και εκδίδει δημοσιεύματα (2.1.11) ειδικός βιβλιοθηκονόμος μέλος του προσωπικού ενός οργανισμού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης (1.2.01), το οποίο, λόγω της ακαδημαϊκής του μόρφωσης και της άριστης γνώσης ( ) ενός θέματος ή επιστημονικού κλάδου, είναι υπεύθυνο για την επιλογή και θεματική καταλογογράφηση ( ) των αποκτημάτων ( ) σε σχετικά θεματικά πεδία ( ) και για την αντίστοιχη υπηρεσία πληροφόρησης (1) (5.5.02) υπεύθυνος γραμματείας ο επικεφαλής της γραμματείας (3.3.13) ενός οργανισμού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης (1.2.01). 2 Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους 2.1 Γενικοί όροι πρωτότυπο τεκμήριο το αρχικά δημιουργημένο τεκμήριο (1.2.02) όπως διακρίνεται από κάθε αντίγραφο (2) προέρχεται από αυτό (2.1.06) πού μήτρα αντίγραφο (3) (2.1.14) ενός τεκμηρίου (1.2.02) ή το πρωτότυπο τεκμήριο (2.1.01) από το οποίο μπορούν να παραχθούν άλλα αντίγραφα (2) (2.1.06) αναπαραγωγή (2) τεκμήριο (1.2.02) που έχει αντιγραφεί και ομοιάζει με άλλο τεκμήριο που αναγνωρίζεται ως το πρωτότυπο τεκμήριο (2.1.01) βλ. αναπαραγωγή (1) (1.2.16) ομοιότυπο αναπαραγωγή (2.1.03) τεκμηρίου που προσεγγίζει όσο είναι δυνατό στο περιεχόμενο, τον τύπο και την εμφάνιση του πρωτότυπου τεκμηρίου (2.1.01), αλλά δεν είναι απαραίτητα του ιδίου μεγέθους αντίγραφο (1) τεκμήριο (1.2.02) που εξυπηρετεί ως το πρωτότυπο υλικό, από το οποίο τελικά ετοιμάζεται μια αναπαραγωγή (2) (2.1.03) ή ένα πιο ολοκληρωμένο τεκμήριο βλ. αντίγραφο (2) (2.1.06), αντίγραφο (3) (2.1.14) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην καθομιλουμένη, το αντίγραφο (1) αναφέρεται συχνά ως «πρωτότυπο» αντίγραφο (2) αναπαραγωγή (2.1.03) ή μεταγραφή ενός τεκμηρίου (1.2.02) βλ. αντίγραφο (1) (2.1.05), αντίγραφο (3) (2.1.14)

21 έντυπο αντίγραφο αντίγραφο (2) (2.1.06) συνήθως σε χαρτί (6.5.01) που μπορεί να διαβαστεί χωρίς τη βοήθεια τεχνικών μέσων φόρμα τεκμήριο (1.2.02), που έχει τυπωθεί ή έχει παραχθεί με άλλο τρόπο, με προκαθορισμένα διαστήματα για την καταχώριση ειδικών πληροφοριών (1) ( ) διασκευή (1) εργασία που παράγεται από μια άλλη, ιδίως όταν προορίζεται για ένα διαφορετικό μέσο ή για μια διαφορετική λογοτεχνική ή μουσική μορφή διασκευή (2) μουσική διασκευή (1) (2.1.09) ενός έργου για εκτέλεση από χορωδία ή με μουσικά όργανα, διαφορετικά από εκείνα για τα οποία είχε αρχικά συντεθεί ή από μουσικούς ή τραγουδιστές ενός διαφορετικού επιπέδου ικανότητας από εκείνους που είχε αρχικά σχεδιαστεί δημοσίευμα τεκμήριο (1.2.02) που κυκλοφορεί μαζικά και συνήθως παράγεται σε πολλαπλά αντίγραφα (2) (2.1.06) βιβλίο (1) πνευματικό έργο ( ) που εκδίδεται σε γραπτή, έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συνήθως με σελιδοποίηση και που συνιστά μια φυσική μονάδα βλ. βιβλίο (2) (2.4.01) αρχειακή μονάδα τεμάχιο (2) τεκμήριο (1.2.02) ή σύνολο ( ) τεκμηρίων ενός αρχείου (2) (3.1.02), που αντιμετωπίζονται ως μια οντότητα βλ. τεμάχιο (1) (2.1.15) αντίγραφο (3) δείγμα ενός τεκμηρίου (1.2.02) που υπάρχει σε περισσότερους τύπους βλ.αντίγραφο (1) (2.1.05), αντίγραφο (2) (2.1.06) τεμάχιο (1) η πιο μικρή φυσική αδιαίρετη αρχειακή μονάδα (2.1.13) βλ. τεμάχιο (2) (2.1.13) εικονογραφικό τεκμήριο 21

22 εικονοτεκμήριο τεκμήριο (1.2.02) στο οποίο η εικονογραφική αναπαράσταση αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του εικόνα (1) δισδιάστατη βασικά παρουσίαση, ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων ( ) ή σχημάτων βλ. εικόνα (2) (2.1.18) εικονογράφημα απεικόνιση εικόνα (2) αναπαράσταση που προστίθεται σε ένα κείμενο ( ) και η οποία απεικονίζει θέματα του κειμένου χωρίς τη χρήση γραφής βλ. εικόνα (1) (2.1.17) οπτικοακουστικό τεκμήριο τεκμήριο (1.2.02), που αποτελείται από μια ακολουθία σχετικών εικόνων, με ή χωρίς τη συνοδεία ήχων και που για την ανάγνωση ή ακρόαση του περιεχομένου του απαιτείται χρήση εξοπλισμού διαφάνεια (1) φύλλο υλικού που περιέχει πληροφορίες (2) ( ) οι οποίες εμφανίζονται όταν τοποθετείται μπροστά από πηγή φωτός ή όταν προβάλλεται σε μια οθόνη στερεοτυπία ζεύγος φωτογραφιών (2.1.17) του ιδίου αντικειμένου ( ), που λαμβάνονται από ελαφρώς διαφορετικές πλευρές και που μαζί μεταφέρουν μια τρισδιάστατη εντύπωση όταν κανείς τις βλέπει ταυτόχρονα με ένα στερεοσκόπιο ή ειδικά γυαλιά 2.2 Τεκμήρια και τα μέρη τους Τεκμήρια προσχέδιο προκαταρκτική εκδοχή ενός τεκμηρίου (1.2.02) συμπλήρωμα υλικό συμπληρωματικό του κυρίως κειμένου ενός τεκμηρίου (1.2.02) σύνοψη (1) τεκμήριο (1.2.02) που προέρχεται από τη σύμπτυξη ενός άλλου τεκμηρίου στα ουσιώδη μέρη του βλ. σύνοψη (2) ( )

23 σύντμηση (1) περίληψη ( ), επιτομή ( ) ή σύνοψη (1) ( ) των περιεχομένων ενός τεκμηρίου (1.2.02) βλ. σύντμηση (2) ( ) συλλογή (1) τεκμήριο (1.2.02) που συνενώνει κάτω συνήθως από έναν κοινό τίτλο ( ), εργασίες ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων ( ) ή επιμελητών έκδοσης ( ) σε ένα ή περισσότερα θέματα βλ. συλλογή (2) (3.1.07), συλλογή (3) (3.1.12) ανθολογία συλλογή επιλεγμένων αποσπασμάτων τεκμήριο (1.2.02) που αποτελείται από μια συλλογή (1) ( ) τεκμηρίων ή αποσπασμάτων ( ) λογοτεχνικών συνήθως εργασιών αρχείο (1) φάκελος (1) οργανωμένη μονάδα τεκμηρίων (1.2.02) που έχουν ομαδοποιηθεί από το δημιουργό τους, είτε για τρέχουσα χρήση (6.1.25) ή κατά την διαδικασία της αρχειακής διευθέτηση ( ), επειδή τα τεκμήρια αυτά έχουν σχέση με το ίδιο θέμα, δραστηριότητα ή συναλλαγή βλ. αρχείο (2) ( ) ενεργό αρχείο έγγραφο (2) αρχειακό έγγραφο τεκμήριο (1.2.02) που δημιουργείται ή παραλαμβάνεται και διατηρείται από ένα φορέα, οργανισμό ή άτομο σε εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων ή επιχειρησιακών συναλλαγών βλ. έγγραφο (1) ( ) πρακτικά (1) πρακτικά συνεδριάσεων επίσημο έγγραφο (2) ( ) που περιέχει τι έχει λεχθεί και τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης ή σύσκεψης βλ. πρακτικά (2) ( ) πρακτικά (2) πεπραγμένα τεκμήρια (1.2.02) που περιέχουν τα κείμενα ( ) των εργασιών που υποβάλλονται σε ένα συνέδριο και αναφέρουν γενικά τη συζήτηση που προέρχεται από τις εργασίες αυτές και τις συναλλαγές που προκύπτουν από αυτές βλ. πρακτικά (1) ( ) 23

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 1 ο ΕΠΑΛ Ιλίου 5 ο ΣΕΚ Γ Αθήνας Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών Χατζηγιαννάκη Β. Ρόκου Χ. Λιομαζώχτρες Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ Χαρακτική: η τέχνη της εγχάραξης μιας σκληρής επίπεδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης

Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης της ΑLPHA BANK Δρ. Δέσποινα Τσούργιαννη Τμήμα Συλλογής Έργων Τέχνης Alpha Bank dtsourgianni@alpha.gr Περίληψη Σκοπός της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/11

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/11 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/11 ΘΕΜΑ Α Α1. Ποια είναι τα είδη των κυψελών των εκτυπωτικών κυλίνδρων της βαθυτυπίας; Μονάδες 6 Τα είδη των εκτυπωτικών κυλίνδρων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ H Γενική Γραμματεία Εμπορίου σας καλωσορίζει στην νέα Υπηρεσία «Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων» που έχει δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον...

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... Περιεχόμενα Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... 111 Πρόλογος Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Hμερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2007 7:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 9: Τεχνολογίες εκτυπωτών και οθονών. Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 9: Τεχνολογίες εκτυπωτών και οθονών. Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 9: Τεχνολογίες εκτυπωτών και οθονών. Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i της CD V2.6 ii Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosinikls@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εγχειρίδιο για την ενημέρωση του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» μέσω του http://odysseusbo.culture.gr/ Αικ. Χαμπούρη Ιωαννίδου ΜΑ ΜSc, Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας Περιεχόμενα Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου... 3 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Περιεχόµενα Πρόλογος για τον µαθητή...2 1. Το µενού πλοήγησης...3 2. Κουµπιά / εντολές πλοήγησης...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Light Amplification by Stimulated Emission

Light Amplification by Stimulated Emission Light Amplification by Stimulated Emission Ο όρος λέιζερ προέρχεται από το αγγλικό ακρωνύμιο Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) που αποδίδεται στα ελληνικά ως ενίσχυση φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ηλεκτρονική 3D Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ηλεκτρονική 3D Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα, 106 82. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά την υπ αριθμ. απόφαση,

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ CD ROM ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ. Η γραφή στον πάπυρο γινόταν σε παράλληλες στήλες κατά μήκος της λωρίδας του παπύρου από αριστερά προς τα δεξιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ. Η γραφή στον πάπυρο γινόταν σε παράλληλες στήλες κατά μήκος της λωρίδας του παπύρου από αριστερά προς τα δεξιά. ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Η γραφή στον πάπυρο γινόταν σε παράλληλες στήλες κατά μήκος της λωρίδας του παπύρου από αριστερά προς τα δεξιά. Το σύγγραμμα άρχιζε να γράφεται από το εσωτερικό άκρο (το δεμένο στο κοντάρι)

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα